Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015"

Transkript

1 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015

2 Innhold 1. Innledning NiN-app NiN-app for desktop og nettbrett Nedlasting og installasjon Oppsett av NiN-app Desktop Oppsett av NiN-app Nettbrett Oversikt over applikasjonen Bakgrunnskart og kartlag Oppgaveknappen Forslag til arbeidsgang Arbeid med kartobjekter i NiN-app Innlogging Registrering og godkjenning av nytt kartobjekt Etablering av korrekt topologi for sammenhengende objekter Snapping mot annet digitalisert objekt eller importert objekt Feil i digitalisering av objekt Konflikt med annet digitalisert objekt Konflikt med objekt sendt til godkjenning Håndtering av øy / hull Sletting av egenskaper og/eller objekt Bruk av NiN-app Nettbrett online og offline Klargjøring for bruk offline Bruk av NiN-app Nettbrett offline NiN-app Nettbrett fra offline til online Nyttige funksjoner i nettbrettet GPS Bokmerk kartutsnitt

3 1. Innledning NiN-app er en nyutviklet applikasjon som skal brukes ved naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet. Applikasjonen fungerer både på PC og på nettbrett. Noe funksjonalitet er bare tilgjengelig via PC. Appen skal brukes til naturtypekartlegging etter Natur i Norge (NiN) som er bestilt av Miljødirektoratet. Appen for nettbrett er en såkalt hybrid løsning som skal fungere på alle mobile plattformer (IOS, Android osv.). For sesongen 2015 vil kun være tilgjengelig og testet for IOS (ipad). Appen er per 2015 utviklet til et nivå der den gjør jobben, men den er ikke ferdig utviklet med tanke på funksjonalitet. Miljødirektoratet vil derfor sette stor pris på tilbakemeldinger fra kartleggere og andre brukere. NiN-app benytter koordinatsystem UTM Euref 89 Sone 33 (EPSG: 25833). Arbeidsflyten er bygd opp rundt at det første som etableres er geometri, ei flate (natursystem eller naturkompleks). Egenskaper knyttet til geometrien etableres deretter: først natursystemhierarki, deretter variasjon og/eller dominans. 2

4 2. NiN-app 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett Systemet består av en applikasjon som kan brukes i nettleser på PC NiN-app for desktop - og en applikasjon for nettbrett som kan brukes i felt NiN-app for nettbrett. NiN-app er utviklet med tanke en arbeids- og dataflyt som er vist i figuren. I NiN-app registrerer du geografiske objekter som du tilordner egenskaper til. For hvert geografisk objekt kan du registrere én eller flere naturtyper. Til hver naturtype kan du registrere én eller flere typer variasjon og dominans. 3

5 2.2 Nedlasting og installasjon Oppsett av NiN-app Desktop NiN-app benyttes direkte i en nettleser på PC og krever ingen installasjon. Det er ikke mulig å benytte applikasjonen offline på PC, dette er mulig bare på nettbrett. Lenke til NiN-app direkte i nettleser er Oppsett av NiN-app Nettbrett I 2015 vil appen bare være tilgjengelig på ipad. NiN-app Nettbrett er en såkalt hybrid løsning som kjører inni et skall som opptrer som en vanlig app (Geocortex). Derfor må Geocortex lastes ned som en app, og NiN-app Nettbrett må etableres som en komponent i denne appen. 1. Last ned Geocortex app på ipad. Dette gjøre ved å åpne nettleseren Safari på ipad og benytte adressen: Du kommer inn på en side der du finner følgende lenker: Velg «Geocortex App hos Geodata» og godkjenn at appen lastes ned og installeres. Velg «Installer». Appen lastes deretter ned. Sikkerhetsinstillingene i nettbrettet kan forhindre at du ser noe skje.gå i så fall tilbake til skrivebordet på nettbrettet for å finne appen, som har følgende ikon: 2. Åpne Geocortex fra nettbrettet, hvis den ikke åpnes av seg selv. Du kan bli nødt til først å tillate at appen kjøres, dette avhenger av sikkerhetsinnstillingene: 4

6 Får du beskjeden ovenfor, vil Geocortex deretter åpnes med følgende skjermbilde, ikke gjør noe med dette. Har du installert norsk språk til appen, står det noe annet. 3. Gå tilbake til siden med installasjonslenker i Safari og velg «NiN-app med offlinefunksjonalitet». Dette valget åpner NiN-app i Geocortex, og du må logge inn med brukernavn og passord. 5

7 4. Lagre kartløsningen som ble åpnet i appen, slik at den er tilgjengelig neste gang du starter Geocortex. Lagre kartløsningen ved å klikke på teksten «Add To Saved». 5. Skriv så inn et navn på løsningen, f.eks: «NiN-app». Klikk OK. NiN-app Nettbrett må åpnes via Geocortex-ikonet ved første gangs installasjon. 2.3 Oversikt over applikasjonen NiN-app er lagd på Geocortex sin plattform og består av tre hovedelementer: Kartet, flere bakgrunnskart kan velges. Appen åpnes med gråtonekart aktivt. Verktøyfeltet til venstre for kartet. Appen åpnes med en veiledningstekst. Aktiv fane vises nedenfor selve feltet. I dette feltet velger du kartlag, og via dette feltet styrer du mye av arbeidet med objektene. Oppgaveknappen, som gir rask oversikt over mulige operasjoner. 6

8 Nederst til venstre i kartvinduet finnes en markør som viser om applikasjonen er i onlineeller offlinemodus. Merk at dette gjelder applikasjonen isolert, og det er ingen prinsipiell sammenheng med om du har nettilgang eller ikke. I NiN-app Nettbrett blir markøren synlig første gang du klargjør for bruk offline. Det er viktig å holde styr på om NiN-app Nettbrett er i offline- eller onlinemodus. Dette er ikke relevant for NiN-app Desktop, der du alltid vil ha nettilgang og det ikke er aktuelt å veksle mellom online- og offlinemodus. Onlinemodus Offlinemodus Med nettilgang Bakgrunnskart og andre tjenester fungerer. NiN-app Nettbrett synkroniseres fortløpende med databasen. Krever stabil nettilgang, anbefales ikke i felt. Kun offlinekart fungerer. Alle endringer lagres i NiN-app, ingen synkronisering før du går i onlinemodus. Anbefales i felt. Uten nettilgang Bakgrunnskart og andre tjenester fungerer ikke. Endringshåndtering er vanskelig. Anbefales overhode ikke. Kun offlinekart fungerer. Alle endringer lagres i NiN-app, ingen synkronisering før du både har fått nettilgang og går i onlinemodus. Anbefales i felt. 2.4 Bakgrunnskart og kartlag Tilgjengelige kartlag som kan slås av og på i løsningen: UTM-ruter, 100 x 100 meter Mine natursystem. Dette er objekter under arbeid og som ikke er sendt til godkjenning Natursystem til godkjenning. Dette er objekter som er sendt til godkjenning, men ennå ikke godkjent av kontrollør (Miljødirektoratet). Godkjente natursystem. Dette er objekter som er godkjent av kontrollør Prosjekt. Dette er yttergrensen for det enkelte kartleggingsprosjekt. Prosjektavgrensingen er også avgrensingen for kartutsnitt for offline kart. Naturvernområder fra Miljødirektoratet Eiendomsgrenser. AR5 fra Skog og Landskap Flere av kartlagene har målestokkregulering, som innebærer at du må være innzoomet til en viss målestokk for at kartlaget skal kunne aktiveres. Kartlagsmenyen kan bli utvidet med flere WMS-tjenester. 7

9 Når du bruker AR5, kan du justere gjennomsiktighet ved å bruke skyvebryter til høyre for utvalgslisten: Følgende bakgrunnskart er tilgjengelige (GD står for Geodata): Offline bakgrunnskart. Dette skal ikke brukes og kan bli fjernet som valg. Gråtone GD. Dette er et topografisk gråtonekart, som er standard valg ved åpning av NiN-app. Geocache. Dette er et topografisk fargekart. GeocacheBilder. Dette er flyfoto og er standard ved nedlasting av kart til bruk offline. 8

10 2.5 Oppgaveknappen Oppgaveknappen gir tilgang til viktig funksjonalitet for bruk av NiN-app. Operasjoner som kan iverksettes ved bruk av denne knappen følger i stor grad den prinsipielle arbeidsgangen som NiN-app Nettbrett er utviklet for. Se forslag til arbeidsgang i kap. 3. Fargekodene markerer om funksjonaliteten er knyttet til NiN-app Nettbrett, NiN-app Desktop eller begge. Begge plattformer Bare NiN-app Nettbrettt Bare NiN-app Desktop Brukes hver gang du skal etablere et nytt kartobjekt i NiN-app. Prosjektet lastes fra server til NiN-app Nettbrett, og bakgrunnskart lastes ned. Krever nettilgang. NiN-app Nettbrett kjører uten kontakt med server, uavhengig av nettilgang. Setter NiN-app Nettbrett i kontakt med server og synkroniserer. Krever nettilgang. Bruk denne funksjonen ved godkjenning av flere natursystemer. Avgrenses av gjeldende kartutsnitt. Husk å sjekke at shapefila er lagret i riktig koordinatsystem. Lenke til denne brukerveiledningen. Lenke til Artsdatabankens kartleggingsveileder. 9

11 3. Forslag til arbeidsgang Basert på hvordan NiN-app fungerer på ulike plattformer vil vi gi noen råd om hvordan arbeidet kan legges opp. Hver kartlegger står selvsagt fritt til å velge sin egen arbeidsmetode. 1. Lag en kladd i NiN-app Desktop a. Bruk et passende bakgrunnskart, eventuelt veksle mellom bakgrunnskart. Importerte Shape-filer kan også benyttes hvis du ønsker å forberede utfigurering i et ordentlig GIS-verktøy. b. Digitaliser omtrentlige polygoner, ikke som eksakt avgrensing, men som basis for å fylle inn egenskapsdata så langt som råd (f.eks. hovedtypegruppe, dominerende treslag og lignende som kan tolkes fra bakgrunnskartet). c. Ikke digitaliser sammenhengende polygoner, vent med topologien. 2. Last ned kladden på ipad før feltarbeid. 3. Figurer naturtyper i detalj på vanlig måte i felt (analogt), ved bruk av flyfoto eller lignende a. Hver kartlegger har sin egen metode for hvordan dette gjøres i praksis b. Etabler gjerne nye polygoner på nettbrettet i felt, men gjør dette primært for å få et objekt du kan fylle inn egenskapsdata for. Ikke bruk tid på detaljert figurering. Bruk av penn anbefales sterkt, da dette gir mye bedre kontroll i digitaliseringsarbeidet. 4. Fyll inn alle relevante egenskapsdata i NiN-app Nettbrett. 5. Synkroniser nettbrettet med server. 6. Digitaliser detaljer i avgrensinger og etabler korrekt topologi i NiN-app Desktop. a. Etabler sammenhengende polygoner først på dette stadiet, jf at bare NiN-app Desktop gir mulighet for snapping mot andre objekter og mulighet for å slette knekkpunkter på objektet. b. Sørg for godkjenning av hver enkelt polygon fortløpende. Dette reduserer antall konflikter med overlapp mellom polygoner. I tillegg vil godkjente polygoner gis forrang av applikasjonen, og dette forenkler arbeidet med å få etablert neste polygon og godkjent den. 10

12 4. Arbeid med kartobjekter i NiN-app 4.1 Innlogging Innlogging skjer ved at du angir brukernavn og passord, hver enkelt kartlegger får sitt eget brukernavn og passord. 4.2 Registrering og godkjenning av nytt kartobjekt 1. Start registrering ved å zoome inn i kartet innenfor et prosjektområde og velg «Legg til natursystem». 11

13 2. Velg om du skal registrere et naturkompleks eller et natursystem. 3. Digitaliser det geografiske objektet i kartet. En hjelpetekst nederst i kartvinduet informerer om at kartet er klart for digitalisering. Start med å klikke en gang i kartet, beveg musepekeren og klikk fortløpende inntil du lukker polygonen med dobbeltklikk. 4. Legg inn metadata. Etter fullført digitalisering av objektet åpner systemet en meny i verktøyfeltet for å legge inn metadata. Objektet må koples til riktig prosjekt. I denne versjonen av NiN-app finnes ingen kontroller som sikrer at et digitalisert objekt ligger innenfor et bestemt 12

14 prosjektområde, så her må du være nøye. Med «Nøyaktighet» menes nøyaktighetsklasse, eller stedkvalitet. Dette er en kvalifisert vurdering av hvor godt objektet på kartet representerer utstrekningen av den naturtypen som skal registreres. Feltet «Mosaikk» skal fylles ut med «Nei» eller «Ja». Angis nei, skal objektet inneholde kun én naturtype. Angis ja, skal objektet inneholde flere naturtyper med andeler som til sammen blir 10 (100 %). Klikk "Lagre" når objektet er digitalisert. Objektet lagres da i Miljødirektoratets NiNdatabase. 5. Rediger geometri etter behov. Du kan redigere geometrien eller klippe ut en øy i et lagret kartobjekt. Velger du «Rediger geometri», aktiverer systemet knekkpunktene som ble satt inn ved digitaliseringen. Disse markeres med grå farge. De hvite punktene kan betraktes som kladdepunkter, inntil du begynner å gjøre noe med disse. Flytter du ett av de hvite punktene, endrer det seg til et knekkpunkt, og nye hvite punkt etableres på hver side av det nye grå punktet. Klikk «Lagre» når du er fornøyd med den reviderte geometrien. 13

15 6. Legg inn naturtype. Systemet zoomer inn til objektet og åpner en ny meny i verktøyfeltet. Du vil se at objektet nå har fått en NiN-ID. Denne vil følge objektet og vil danne basis for IDhåndtering av egenskaper. Gå videre med å velge hvilken naturtype objektet tilhører. Når naturtype er valgt, vil en ny linje legge seg under overskriften «Naturtype» i verktøyfeltet, med et nummer som kombinerer objektets ID med et nummer på naturtypen (i dette tilfellet 01). Ved å klikke i denne linja kan du starte en meny for å angi egenskaper knyttet til naturtypen. 14

16 7. Legg inn Variasjon og Dominans. Du kan nå legge inn variabler innen Variasjon og Dominans. ID-feltet øverst i verktøyfeltet angir naturtypens ID, og i nedre del av verktøyfeltet kan du se hvilke egenskaper du har lagt til naturtypen. Merk at objektet tegnes med ny farge i det du velger å redigere variasjon eller dominans. Av tekniske årsaker må Variasjon og Dominans i denne versjonen av NiN-app etableres etter to ulike regelsett: Dominans skal registreres én etter én ved gjentatte valg av «Opprett ny». Variasjon må registreres i én operasjon etter valg av «Opprett ny» under Variasjon. Du kan ikke lagre én variasjonstype og velge «Opprett ny» for å lagre en til. Bruk knappen «Legg til ny variasjonstype» for å registrere flere variasjonstyper. Når en variasjonstype er registrert på en naturtype, viser systemet dette ved at teksten gråes ut og at variabelen ikke lenger er tilgjengelig. Dette forhindrer at samme variasjonstype legges inn flere ganger. 15

17 Når variasjon og dominans er registrert, vises dette i verktøyfeltet. I dette tilfellet er det registrert tre typer variasjon og tre typer dominans. De tre registreringene for variasjon framkommer som bare én registrering i skjermbildet, men alle er på plass. Variasjon og dominans vil gis en ID som knytter den til objektet og til naturtypen. Har du registrert en type dominans, vil en ID kunne se slik ut: NIN D01. Ved å klikke på ID til registrert variasjon ser du at all informasjon som ble lagt inn er tatt vare på. 16

18 Variasjon- og dominans ID blir feil angitt i dette grensesnittet, og det er ikke sikkert denne feilen blir rettet ennå. Her skulle det stått «NIN V01», jf forrige skjermbilde. 8. Godkjenn objektet. Ved fullført registrering av et natursystem er det mulig å godkjenne dette som kartlegger og sende til sluttgodkjenning av en kontrollør. Dette kan du gjøre ved å velge «Godkjenn natursystem» i verktøyfeltet, eller du kan velge «Godkjenn flere natursystemer» i Oppgavemenyen. Den førstnevnte metoden starter godkjenningsprosedyren for kun det ene natursystemet. Den sist nevnte starter en prosedyre for å godkjenne alle natursystemer i det kartutsnittet som vises på skjermen. 17

19 Systemet kontrollerer om objektet kan godkjennes. For en enkel objekt vil kontrollen blant annet bestå i å sjekke at kartobjektet er en sluttet polygon og at det ikke er gjort tekniske feil i registreringen av natursystem. Ved klikk på OK settes objektet som godkjent av kartlegger og system. Objektet tegnes med en skravur som markerer at det er teknisk godkjent og venter på godkjenning av kontrollør. Vær oppmerksom på at et objekt som er sendt til godkjenning ikke kan endres av den som har sendt det inn. Oppdager du noe som burde vært endret etter å ha sendt objektet til godkjenning, må du kontakte kontrollør og be om at det avvises. Når kontrollør har avvist objektet, kan du redigere det og sende det inn på nytt. 18

20 4.3 Etablering av korrekt topologi for sammenhengende objekter Snapping mot annet digitalisert objekt eller importert objekt Ved heldekkende kartlegging skal natursystemene henge sammen. Når du skal legge til et nytt natursystem, kan du bruke eksisterende objekter til å danne felles grenselinjer med det nye objektet. Ved digitalisering av et nytt objekt i tilknytning til et eksisterende i NiN-app Desktop, vil systemet kople det nye objektet til det eksisterende objektet vha. såkalt snapping. Merk at dette ikke gjelder NiN-app Nettbrett, jf råd om at digitalisering av objekter i NiN-app Nettbrett bør gjøres omtrentlig og primært for å få et objekt å legge inn egenskaper på. Et turkisfarget kryss markerer at linja som tegnes ligger såpass nær en eksisterende linje at systemet tilbyr en tilknytning til eksisterende objekt der. Systemet foreslår både linjeføring og forankringspunkt til eksisterende objekt. Følger du linja til det eksisterende objektet, vil du se at markeringspunktet gjør stopp undervegs. Dette skjer ved knekkpunktene i det eksisterende objektet. Dersom du klikker hver gang dette skjer, vil du eliminere en rekke kilder til topologifeil. Snapping kan også foretas mot et objekt som er importert fra shapefil Feil i digitalisering av objekt Det kan oppstå feil i digitalisering av et objekt, som regel ved at objektet krysser seg selv. Dette gir følgende feilmelding: 19

21 I tilfelle dette skjer, må du justere objektet slik at det blir en sammenhengende polygon. Dette gjør du ved å dra i punktene innen konfliktområdet Konflikt med annet digitalisert objekt Hvis du under digitalisering av flere objekter kommer til å lage overlapp mellom dem, vil systemet si fra om dette. Dette skjer imidlertid ikke umiddelbart, feilmeldinger kommer først når du forsøker å få objektene godkjent. Systemet lar deg med andre ord kladde fritt, men dommen kommer når du sender objektene til godkjenning. Har du digitalisert flere sammenhengende objekter og sender disse til godkjenning, vil du få følgende feilmelding: Systemet gir både beskjed om at det er overlapp og hvor dette forekommer. Området med overlapp er markert med rødt. For eksemplets skyld er dette området lagd med overlapp vesentlig større enn "normalt". Prøver du å få godkjent ett enkelt av flere objekter som overlapper, vil systemet gi følgende feilmelding: Det røde feltet som markerer overlappsområdet blir hengende i kartet til du prøver å godkjenne på nytt. Så forsvinner det. 20

22 4.3.4 Konflikt med objekt sendt til godkjenning Forsøk på å få godkjent et nytt objekt som overlapper med annet objekt som er sendt til godkjenning vil gi følgende feilmelding: Objektene på bildet tilslutter hverandre tilsynelatende korrekt, men ved innzooming er det ikke vanskelig å se at alt ikke er som det skal være. Innzoomet til stor målestokk kan du identifisere feil i topologien ved at objektene ikke er riktig tilsluttet likevel. Disse feilene rettes opp i denne målestokken, slik at objektene får korrekt topologi. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta tak i et knekkpunkt for nytt objekt og dra det litt bort fra eksisterende objekt, for så å føre knekkpunktet tilbake mot eksisterende objekt. Da vil systemet tilby et forankringspunkt i form av det turkise krysset. 21

23 4.4 Håndtering av øy / hull I NiN-app er det mulig å klippe hull i eksisterende objekter. Dette kalles å klippe ut en øy. Dette er aktuelt blant annet i tilfelle en ensartet naturtype brytes opp av flater med avvikende egenskaper. Prinsippet er at du klipper bort en del av det eksisterende objektet ved å digitalisere som vanlig. Resultatet er et hull i eksisterende objekt, og dette hullet er i utgangspunktet ikke fylt med noe. For å få definert hullet riktig som en annen naturtype enn det omkringliggende objektet, må du etablere hullet som et natursystem på vanlig måte ved å digitalisere hullet som et nytt objekt og fylle det med egenskaper. 22

24 Velg "Rediger egenskaper" og "Klipp ut øy". Under digitalisering av hull dannes en rød strek Hullet er ferdig digitalisert, bare grunnkartet vises her Objektet er lagret med hullet klippet ut 4.5 Sletting av egenskaper og/eller objekt NiN-app er bygd opp slik at kartobjektet er én størrelse, registrerte naturtyper en annen, registrert variasjon en tredje og registrert dominans en fjerde. Disse størrelsene er bygd opp som et hierarki, med kartobjektet på topp. Sletting må derfor starte nederst i hierarkiet og fullføres oppover. Kartobjektet nedenfor skal slettes i sin helhet. Velger du knappen "Slett", vil systemet spørre om du er sikker. 23

25 Forsøk på å slette et kartobjekt med tilhørende egenskaper vil gi følgende resultat: Dette objektet har en naturtype med to typer variasjon registrert. Forsøk på slette naturtypen vil gi samme resultat som forsøk på å slette objektet. Hver enkelt av egenskapene knyttet til variasjon må slettes først. 24

26 Du må altså gå inn på hver enkelt type variasjon/dominans og slette disse en for en. Når alle typer variasjon/dominans er slettet, kan naturtypen slettes. Når naturtypen er slettet, kan kartobjektet slettes. 25

27 5. Bruk av NiN-app Nettbrett online og offline 5.1 Klargjøring for bruk offline Når NiN-app Nettbrett klargjøres for bruk offline, synkroniseres nettbrettet med server og eksisterende data innen et prosjekt lastes til nettbrettet. I tillegg lastes bakgrunnskart til bruk offline ned. Denne operasjonen bør gjennomføres med wifi-forbindelse, siden større datamengder kan lastes i løpet av relativt kort tid. Klikk på Oppgaveknappen og velg «Klargjør til offline-bruk». Du får beskjed om å velge prosjekt: Dersom du har synkronisert dette prosjektet tidligere, kan du få melding om at det allerede eksisterer ei fil og spørsmål om å skrive over denne. Svar OK i tilfelle dette skjer. Etter dette starter synkronisering og nedlasting av bakgrunnskart umiddelbart. Når synkroniseringen er fullført, fortsetter NiN-app Nettbrett å laste bakgrunnskartet. Er prosjektet stort i areal, vil dette ta litt tid. Du kan se hvor langt dette er kommet ved hjelp av en teller i nedre del av kartet. La alle prosessene gå sin gang til de er ferdig kjørt. 26

28 Når bakgrunnskartet er ferdig lastet, kan du se det i appen. Du vil se det vanlige bakgrunnskartet også, siden du fortsatt er i online-modus med nettilgang. Du er nå klar for å gå offline med NiN-app Nettbrett. Klikk på Oppgaveknappen og velg «Gå offline». Du vil se at markøren av offline/online nederst i kartet endrer seg. I tillegg forsvinner det øvrige bakgrunnskartet når du begynner å manøvrere i kartet, og bare det nedlastede bakgrunnskartet vises. 27

29 5.2 Bruk av NiN-app Nettbrett offline I offlinemodus kan du legge til egenskaper på eksisterende objekter og legge til nye objekter. Du vil se at nye objekter får ID-nummer som avviker fra ID-nummer som etableres online. Her er et nytt objekt digitalisert og en naturtype er registrert på objektet. Disse ID-numrene endres automatisk til korrekte NiN-ID-nummer når du går online og synkroniserer mot databasen. 28

30 5.3 NiN-app Nettbrett fra offline til online Du må være tilkoplet nett for å kunne sette NiN-app Nettbrett i onlinemodus. Systemet tillater ikke at du går fra offline til online uten nettilgang. Forsøker du dette, vil du få en feilmelding. For å gå online klikker du på Oppgaveknappen og velger "Gå online". NiN-app Nettbrett synkroniseres da umiddelbart med server, med tilsvarende visning som når du klargjør for offline. Når synkroniseringen er fullført, kan du arbeide videre med prosjektet også i NiN-app Desktop. 5.4 Nyttige funksjoner i nettbrettet GPS Nettbrettet bør ha en god GPS som fungerer offline. Alternativt bør du skaffe en ekstern GPSenhet til nettbrettet. 29

31 5.4.2 Bokmerk kartutsnitt Du kan lagre kartutsnitt internt på enheten som bokmerke. trykk på bokmerkeikonet når du vil lagre et kartutsnitt, velg "Bokmerk kartutsnittet" og skriv inn et navn på kartutsnittet. Når du vil ha fram et lagret kartutsnitt, trykker du på ikonet og velger det riktige utsnittet. 30

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer