Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015"

Transkript

1 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015

2 Innhold 1. Innledning NiN-app NiN-app for desktop og nettbrett Nedlasting og installasjon Oppsett av NiN-app Desktop Oppsett av NiN-app Nettbrett Oversikt over applikasjonen Bakgrunnskart og kartlag Oppgaveknappen Forslag til arbeidsgang Arbeid med kartobjekter i NiN-app Innlogging Registrering og godkjenning av nytt kartobjekt Etablering av korrekt topologi for sammenhengende objekter Snapping mot annet digitalisert objekt eller importert objekt Feil i digitalisering av objekt Konflikt med annet digitalisert objekt Konflikt med objekt sendt til godkjenning Håndtering av øy / hull Sletting av egenskaper og/eller objekt Bruk av NiN-app Nettbrett online og offline Klargjøring for bruk offline Bruk av NiN-app Nettbrett offline NiN-app Nettbrett fra offline til online Nyttige funksjoner i nettbrettet GPS Bokmerk kartutsnitt

3 1. Innledning NiN-app er en nyutviklet applikasjon som skal brukes ved naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet. Applikasjonen fungerer både på PC og på nettbrett. Noe funksjonalitet er bare tilgjengelig via PC. Appen skal brukes til naturtypekartlegging etter Natur i Norge (NiN) som er bestilt av Miljødirektoratet. Appen for nettbrett er en såkalt hybrid løsning som skal fungere på alle mobile plattformer (IOS, Android osv.). For sesongen 2015 vil kun være tilgjengelig og testet for IOS (ipad). Appen er per 2015 utviklet til et nivå der den gjør jobben, men den er ikke ferdig utviklet med tanke på funksjonalitet. Miljødirektoratet vil derfor sette stor pris på tilbakemeldinger fra kartleggere og andre brukere. NiN-app benytter koordinatsystem UTM Euref 89 Sone 33 (EPSG: 25833). Arbeidsflyten er bygd opp rundt at det første som etableres er geometri, ei flate (natursystem eller naturkompleks). Egenskaper knyttet til geometrien etableres deretter: først natursystemhierarki, deretter variasjon og/eller dominans. 2

4 2. NiN-app 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett Systemet består av en applikasjon som kan brukes i nettleser på PC NiN-app for desktop - og en applikasjon for nettbrett som kan brukes i felt NiN-app for nettbrett. NiN-app er utviklet med tanke en arbeids- og dataflyt som er vist i figuren. I NiN-app registrerer du geografiske objekter som du tilordner egenskaper til. For hvert geografisk objekt kan du registrere én eller flere naturtyper. Til hver naturtype kan du registrere én eller flere typer variasjon og dominans. 3

5 2.2 Nedlasting og installasjon Oppsett av NiN-app Desktop NiN-app benyttes direkte i en nettleser på PC og krever ingen installasjon. Det er ikke mulig å benytte applikasjonen offline på PC, dette er mulig bare på nettbrett. Lenke til NiN-app direkte i nettleser er Oppsett av NiN-app Nettbrett I 2015 vil appen bare være tilgjengelig på ipad. NiN-app Nettbrett er en såkalt hybrid løsning som kjører inni et skall som opptrer som en vanlig app (Geocortex). Derfor må Geocortex lastes ned som en app, og NiN-app Nettbrett må etableres som en komponent i denne appen. 1. Last ned Geocortex app på ipad. Dette gjøre ved å åpne nettleseren Safari på ipad og benytte adressen: Du kommer inn på en side der du finner følgende lenker: Velg «Geocortex App hos Geodata» og godkjenn at appen lastes ned og installeres. Velg «Installer». Appen lastes deretter ned. Sikkerhetsinstillingene i nettbrettet kan forhindre at du ser noe skje.gå i så fall tilbake til skrivebordet på nettbrettet for å finne appen, som har følgende ikon: 2. Åpne Geocortex fra nettbrettet, hvis den ikke åpnes av seg selv. Du kan bli nødt til først å tillate at appen kjøres, dette avhenger av sikkerhetsinnstillingene: 4

6 Får du beskjeden ovenfor, vil Geocortex deretter åpnes med følgende skjermbilde, ikke gjør noe med dette. Har du installert norsk språk til appen, står det noe annet. 3. Gå tilbake til siden med installasjonslenker i Safari og velg «NiN-app med offlinefunksjonalitet». Dette valget åpner NiN-app i Geocortex, og du må logge inn med brukernavn og passord. 5

7 4. Lagre kartløsningen som ble åpnet i appen, slik at den er tilgjengelig neste gang du starter Geocortex. Lagre kartløsningen ved å klikke på teksten «Add To Saved». 5. Skriv så inn et navn på løsningen, f.eks: «NiN-app». Klikk OK. NiN-app Nettbrett må åpnes via Geocortex-ikonet ved første gangs installasjon. 2.3 Oversikt over applikasjonen NiN-app er lagd på Geocortex sin plattform og består av tre hovedelementer: Kartet, flere bakgrunnskart kan velges. Appen åpnes med gråtonekart aktivt. Verktøyfeltet til venstre for kartet. Appen åpnes med en veiledningstekst. Aktiv fane vises nedenfor selve feltet. I dette feltet velger du kartlag, og via dette feltet styrer du mye av arbeidet med objektene. Oppgaveknappen, som gir rask oversikt over mulige operasjoner. 6

8 Nederst til venstre i kartvinduet finnes en markør som viser om applikasjonen er i onlineeller offlinemodus. Merk at dette gjelder applikasjonen isolert, og det er ingen prinsipiell sammenheng med om du har nettilgang eller ikke. I NiN-app Nettbrett blir markøren synlig første gang du klargjør for bruk offline. Det er viktig å holde styr på om NiN-app Nettbrett er i offline- eller onlinemodus. Dette er ikke relevant for NiN-app Desktop, der du alltid vil ha nettilgang og det ikke er aktuelt å veksle mellom online- og offlinemodus. Onlinemodus Offlinemodus Med nettilgang Bakgrunnskart og andre tjenester fungerer. NiN-app Nettbrett synkroniseres fortløpende med databasen. Krever stabil nettilgang, anbefales ikke i felt. Kun offlinekart fungerer. Alle endringer lagres i NiN-app, ingen synkronisering før du går i onlinemodus. Anbefales i felt. Uten nettilgang Bakgrunnskart og andre tjenester fungerer ikke. Endringshåndtering er vanskelig. Anbefales overhode ikke. Kun offlinekart fungerer. Alle endringer lagres i NiN-app, ingen synkronisering før du både har fått nettilgang og går i onlinemodus. Anbefales i felt. 2.4 Bakgrunnskart og kartlag Tilgjengelige kartlag som kan slås av og på i løsningen: UTM-ruter, 100 x 100 meter Mine natursystem. Dette er objekter under arbeid og som ikke er sendt til godkjenning Natursystem til godkjenning. Dette er objekter som er sendt til godkjenning, men ennå ikke godkjent av kontrollør (Miljødirektoratet). Godkjente natursystem. Dette er objekter som er godkjent av kontrollør Prosjekt. Dette er yttergrensen for det enkelte kartleggingsprosjekt. Prosjektavgrensingen er også avgrensingen for kartutsnitt for offline kart. Naturvernområder fra Miljødirektoratet Eiendomsgrenser. AR5 fra Skog og Landskap Flere av kartlagene har målestokkregulering, som innebærer at du må være innzoomet til en viss målestokk for at kartlaget skal kunne aktiveres. Kartlagsmenyen kan bli utvidet med flere WMS-tjenester. 7

9 Når du bruker AR5, kan du justere gjennomsiktighet ved å bruke skyvebryter til høyre for utvalgslisten: Følgende bakgrunnskart er tilgjengelige (GD står for Geodata): Offline bakgrunnskart. Dette skal ikke brukes og kan bli fjernet som valg. Gråtone GD. Dette er et topografisk gråtonekart, som er standard valg ved åpning av NiN-app. Geocache. Dette er et topografisk fargekart. GeocacheBilder. Dette er flyfoto og er standard ved nedlasting av kart til bruk offline. 8

10 2.5 Oppgaveknappen Oppgaveknappen gir tilgang til viktig funksjonalitet for bruk av NiN-app. Operasjoner som kan iverksettes ved bruk av denne knappen følger i stor grad den prinsipielle arbeidsgangen som NiN-app Nettbrett er utviklet for. Se forslag til arbeidsgang i kap. 3. Fargekodene markerer om funksjonaliteten er knyttet til NiN-app Nettbrett, NiN-app Desktop eller begge. Begge plattformer Bare NiN-app Nettbrettt Bare NiN-app Desktop Brukes hver gang du skal etablere et nytt kartobjekt i NiN-app. Prosjektet lastes fra server til NiN-app Nettbrett, og bakgrunnskart lastes ned. Krever nettilgang. NiN-app Nettbrett kjører uten kontakt med server, uavhengig av nettilgang. Setter NiN-app Nettbrett i kontakt med server og synkroniserer. Krever nettilgang. Bruk denne funksjonen ved godkjenning av flere natursystemer. Avgrenses av gjeldende kartutsnitt. Husk å sjekke at shapefila er lagret i riktig koordinatsystem. Lenke til denne brukerveiledningen. Lenke til Artsdatabankens kartleggingsveileder. 9

11 3. Forslag til arbeidsgang Basert på hvordan NiN-app fungerer på ulike plattformer vil vi gi noen råd om hvordan arbeidet kan legges opp. Hver kartlegger står selvsagt fritt til å velge sin egen arbeidsmetode. 1. Lag en kladd i NiN-app Desktop a. Bruk et passende bakgrunnskart, eventuelt veksle mellom bakgrunnskart. Importerte Shape-filer kan også benyttes hvis du ønsker å forberede utfigurering i et ordentlig GIS-verktøy. b. Digitaliser omtrentlige polygoner, ikke som eksakt avgrensing, men som basis for å fylle inn egenskapsdata så langt som råd (f.eks. hovedtypegruppe, dominerende treslag og lignende som kan tolkes fra bakgrunnskartet). c. Ikke digitaliser sammenhengende polygoner, vent med topologien. 2. Last ned kladden på ipad før feltarbeid. 3. Figurer naturtyper i detalj på vanlig måte i felt (analogt), ved bruk av flyfoto eller lignende a. Hver kartlegger har sin egen metode for hvordan dette gjøres i praksis b. Etabler gjerne nye polygoner på nettbrettet i felt, men gjør dette primært for å få et objekt du kan fylle inn egenskapsdata for. Ikke bruk tid på detaljert figurering. Bruk av penn anbefales sterkt, da dette gir mye bedre kontroll i digitaliseringsarbeidet. 4. Fyll inn alle relevante egenskapsdata i NiN-app Nettbrett. 5. Synkroniser nettbrettet med server. 6. Digitaliser detaljer i avgrensinger og etabler korrekt topologi i NiN-app Desktop. a. Etabler sammenhengende polygoner først på dette stadiet, jf at bare NiN-app Desktop gir mulighet for snapping mot andre objekter og mulighet for å slette knekkpunkter på objektet. b. Sørg for godkjenning av hver enkelt polygon fortløpende. Dette reduserer antall konflikter med overlapp mellom polygoner. I tillegg vil godkjente polygoner gis forrang av applikasjonen, og dette forenkler arbeidet med å få etablert neste polygon og godkjent den. 10

12 4. Arbeid med kartobjekter i NiN-app 4.1 Innlogging Innlogging skjer ved at du angir brukernavn og passord, hver enkelt kartlegger får sitt eget brukernavn og passord. 4.2 Registrering og godkjenning av nytt kartobjekt 1. Start registrering ved å zoome inn i kartet innenfor et prosjektområde og velg «Legg til natursystem». 11

13 2. Velg om du skal registrere et naturkompleks eller et natursystem. 3. Digitaliser det geografiske objektet i kartet. En hjelpetekst nederst i kartvinduet informerer om at kartet er klart for digitalisering. Start med å klikke en gang i kartet, beveg musepekeren og klikk fortløpende inntil du lukker polygonen med dobbeltklikk. 4. Legg inn metadata. Etter fullført digitalisering av objektet åpner systemet en meny i verktøyfeltet for å legge inn metadata. Objektet må koples til riktig prosjekt. I denne versjonen av NiN-app finnes ingen kontroller som sikrer at et digitalisert objekt ligger innenfor et bestemt 12

14 prosjektområde, så her må du være nøye. Med «Nøyaktighet» menes nøyaktighetsklasse, eller stedkvalitet. Dette er en kvalifisert vurdering av hvor godt objektet på kartet representerer utstrekningen av den naturtypen som skal registreres. Feltet «Mosaikk» skal fylles ut med «Nei» eller «Ja». Angis nei, skal objektet inneholde kun én naturtype. Angis ja, skal objektet inneholde flere naturtyper med andeler som til sammen blir 10 (100 %). Klikk "Lagre" når objektet er digitalisert. Objektet lagres da i Miljødirektoratets NiNdatabase. 5. Rediger geometri etter behov. Du kan redigere geometrien eller klippe ut en øy i et lagret kartobjekt. Velger du «Rediger geometri», aktiverer systemet knekkpunktene som ble satt inn ved digitaliseringen. Disse markeres med grå farge. De hvite punktene kan betraktes som kladdepunkter, inntil du begynner å gjøre noe med disse. Flytter du ett av de hvite punktene, endrer det seg til et knekkpunkt, og nye hvite punkt etableres på hver side av det nye grå punktet. Klikk «Lagre» når du er fornøyd med den reviderte geometrien. 13

15 6. Legg inn naturtype. Systemet zoomer inn til objektet og åpner en ny meny i verktøyfeltet. Du vil se at objektet nå har fått en NiN-ID. Denne vil følge objektet og vil danne basis for IDhåndtering av egenskaper. Gå videre med å velge hvilken naturtype objektet tilhører. Når naturtype er valgt, vil en ny linje legge seg under overskriften «Naturtype» i verktøyfeltet, med et nummer som kombinerer objektets ID med et nummer på naturtypen (i dette tilfellet 01). Ved å klikke i denne linja kan du starte en meny for å angi egenskaper knyttet til naturtypen. 14

16 7. Legg inn Variasjon og Dominans. Du kan nå legge inn variabler innen Variasjon og Dominans. ID-feltet øverst i verktøyfeltet angir naturtypens ID, og i nedre del av verktøyfeltet kan du se hvilke egenskaper du har lagt til naturtypen. Merk at objektet tegnes med ny farge i det du velger å redigere variasjon eller dominans. Av tekniske årsaker må Variasjon og Dominans i denne versjonen av NiN-app etableres etter to ulike regelsett: Dominans skal registreres én etter én ved gjentatte valg av «Opprett ny». Variasjon må registreres i én operasjon etter valg av «Opprett ny» under Variasjon. Du kan ikke lagre én variasjonstype og velge «Opprett ny» for å lagre en til. Bruk knappen «Legg til ny variasjonstype» for å registrere flere variasjonstyper. Når en variasjonstype er registrert på en naturtype, viser systemet dette ved at teksten gråes ut og at variabelen ikke lenger er tilgjengelig. Dette forhindrer at samme variasjonstype legges inn flere ganger. 15

17 Når variasjon og dominans er registrert, vises dette i verktøyfeltet. I dette tilfellet er det registrert tre typer variasjon og tre typer dominans. De tre registreringene for variasjon framkommer som bare én registrering i skjermbildet, men alle er på plass. Variasjon og dominans vil gis en ID som knytter den til objektet og til naturtypen. Har du registrert en type dominans, vil en ID kunne se slik ut: NIN D01. Ved å klikke på ID til registrert variasjon ser du at all informasjon som ble lagt inn er tatt vare på. 16

18 Variasjon- og dominans ID blir feil angitt i dette grensesnittet, og det er ikke sikkert denne feilen blir rettet ennå. Her skulle det stått «NIN V01», jf forrige skjermbilde. 8. Godkjenn objektet. Ved fullført registrering av et natursystem er det mulig å godkjenne dette som kartlegger og sende til sluttgodkjenning av en kontrollør. Dette kan du gjøre ved å velge «Godkjenn natursystem» i verktøyfeltet, eller du kan velge «Godkjenn flere natursystemer» i Oppgavemenyen. Den førstnevnte metoden starter godkjenningsprosedyren for kun det ene natursystemet. Den sist nevnte starter en prosedyre for å godkjenne alle natursystemer i det kartutsnittet som vises på skjermen. 17

19 Systemet kontrollerer om objektet kan godkjennes. For en enkel objekt vil kontrollen blant annet bestå i å sjekke at kartobjektet er en sluttet polygon og at det ikke er gjort tekniske feil i registreringen av natursystem. Ved klikk på OK settes objektet som godkjent av kartlegger og system. Objektet tegnes med en skravur som markerer at det er teknisk godkjent og venter på godkjenning av kontrollør. Vær oppmerksom på at et objekt som er sendt til godkjenning ikke kan endres av den som har sendt det inn. Oppdager du noe som burde vært endret etter å ha sendt objektet til godkjenning, må du kontakte kontrollør og be om at det avvises. Når kontrollør har avvist objektet, kan du redigere det og sende det inn på nytt. 18

20 4.3 Etablering av korrekt topologi for sammenhengende objekter Snapping mot annet digitalisert objekt eller importert objekt Ved heldekkende kartlegging skal natursystemene henge sammen. Når du skal legge til et nytt natursystem, kan du bruke eksisterende objekter til å danne felles grenselinjer med det nye objektet. Ved digitalisering av et nytt objekt i tilknytning til et eksisterende i NiN-app Desktop, vil systemet kople det nye objektet til det eksisterende objektet vha. såkalt snapping. Merk at dette ikke gjelder NiN-app Nettbrett, jf råd om at digitalisering av objekter i NiN-app Nettbrett bør gjøres omtrentlig og primært for å få et objekt å legge inn egenskaper på. Et turkisfarget kryss markerer at linja som tegnes ligger såpass nær en eksisterende linje at systemet tilbyr en tilknytning til eksisterende objekt der. Systemet foreslår både linjeføring og forankringspunkt til eksisterende objekt. Følger du linja til det eksisterende objektet, vil du se at markeringspunktet gjør stopp undervegs. Dette skjer ved knekkpunktene i det eksisterende objektet. Dersom du klikker hver gang dette skjer, vil du eliminere en rekke kilder til topologifeil. Snapping kan også foretas mot et objekt som er importert fra shapefil Feil i digitalisering av objekt Det kan oppstå feil i digitalisering av et objekt, som regel ved at objektet krysser seg selv. Dette gir følgende feilmelding: 19

21 I tilfelle dette skjer, må du justere objektet slik at det blir en sammenhengende polygon. Dette gjør du ved å dra i punktene innen konfliktområdet Konflikt med annet digitalisert objekt Hvis du under digitalisering av flere objekter kommer til å lage overlapp mellom dem, vil systemet si fra om dette. Dette skjer imidlertid ikke umiddelbart, feilmeldinger kommer først når du forsøker å få objektene godkjent. Systemet lar deg med andre ord kladde fritt, men dommen kommer når du sender objektene til godkjenning. Har du digitalisert flere sammenhengende objekter og sender disse til godkjenning, vil du få følgende feilmelding: Systemet gir både beskjed om at det er overlapp og hvor dette forekommer. Området med overlapp er markert med rødt. For eksemplets skyld er dette området lagd med overlapp vesentlig større enn "normalt". Prøver du å få godkjent ett enkelt av flere objekter som overlapper, vil systemet gi følgende feilmelding: Det røde feltet som markerer overlappsområdet blir hengende i kartet til du prøver å godkjenne på nytt. Så forsvinner det. 20

22 4.3.4 Konflikt med objekt sendt til godkjenning Forsøk på å få godkjent et nytt objekt som overlapper med annet objekt som er sendt til godkjenning vil gi følgende feilmelding: Objektene på bildet tilslutter hverandre tilsynelatende korrekt, men ved innzooming er det ikke vanskelig å se at alt ikke er som det skal være. Innzoomet til stor målestokk kan du identifisere feil i topologien ved at objektene ikke er riktig tilsluttet likevel. Disse feilene rettes opp i denne målestokken, slik at objektene får korrekt topologi. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta tak i et knekkpunkt for nytt objekt og dra det litt bort fra eksisterende objekt, for så å føre knekkpunktet tilbake mot eksisterende objekt. Da vil systemet tilby et forankringspunkt i form av det turkise krysset. 21

23 4.4 Håndtering av øy / hull I NiN-app er det mulig å klippe hull i eksisterende objekter. Dette kalles å klippe ut en øy. Dette er aktuelt blant annet i tilfelle en ensartet naturtype brytes opp av flater med avvikende egenskaper. Prinsippet er at du klipper bort en del av det eksisterende objektet ved å digitalisere som vanlig. Resultatet er et hull i eksisterende objekt, og dette hullet er i utgangspunktet ikke fylt med noe. For å få definert hullet riktig som en annen naturtype enn det omkringliggende objektet, må du etablere hullet som et natursystem på vanlig måte ved å digitalisere hullet som et nytt objekt og fylle det med egenskaper. 22

24 Velg "Rediger egenskaper" og "Klipp ut øy". Under digitalisering av hull dannes en rød strek Hullet er ferdig digitalisert, bare grunnkartet vises her Objektet er lagret med hullet klippet ut 4.5 Sletting av egenskaper og/eller objekt NiN-app er bygd opp slik at kartobjektet er én størrelse, registrerte naturtyper en annen, registrert variasjon en tredje og registrert dominans en fjerde. Disse størrelsene er bygd opp som et hierarki, med kartobjektet på topp. Sletting må derfor starte nederst i hierarkiet og fullføres oppover. Kartobjektet nedenfor skal slettes i sin helhet. Velger du knappen "Slett", vil systemet spørre om du er sikker. 23

25 Forsøk på å slette et kartobjekt med tilhørende egenskaper vil gi følgende resultat: Dette objektet har en naturtype med to typer variasjon registrert. Forsøk på slette naturtypen vil gi samme resultat som forsøk på å slette objektet. Hver enkelt av egenskapene knyttet til variasjon må slettes først. 24

26 Du må altså gå inn på hver enkelt type variasjon/dominans og slette disse en for en. Når alle typer variasjon/dominans er slettet, kan naturtypen slettes. Når naturtypen er slettet, kan kartobjektet slettes. 25

27 5. Bruk av NiN-app Nettbrett online og offline 5.1 Klargjøring for bruk offline Når NiN-app Nettbrett klargjøres for bruk offline, synkroniseres nettbrettet med server og eksisterende data innen et prosjekt lastes til nettbrettet. I tillegg lastes bakgrunnskart til bruk offline ned. Denne operasjonen bør gjennomføres med wifi-forbindelse, siden større datamengder kan lastes i løpet av relativt kort tid. Klikk på Oppgaveknappen og velg «Klargjør til offline-bruk». Du får beskjed om å velge prosjekt: Dersom du har synkronisert dette prosjektet tidligere, kan du få melding om at det allerede eksisterer ei fil og spørsmål om å skrive over denne. Svar OK i tilfelle dette skjer. Etter dette starter synkronisering og nedlasting av bakgrunnskart umiddelbart. Når synkroniseringen er fullført, fortsetter NiN-app Nettbrett å laste bakgrunnskartet. Er prosjektet stort i areal, vil dette ta litt tid. Du kan se hvor langt dette er kommet ved hjelp av en teller i nedre del av kartet. La alle prosessene gå sin gang til de er ferdig kjørt. 26

28 Når bakgrunnskartet er ferdig lastet, kan du se det i appen. Du vil se det vanlige bakgrunnskartet også, siden du fortsatt er i online-modus med nettilgang. Du er nå klar for å gå offline med NiN-app Nettbrett. Klikk på Oppgaveknappen og velg «Gå offline». Du vil se at markøren av offline/online nederst i kartet endrer seg. I tillegg forsvinner det øvrige bakgrunnskartet når du begynner å manøvrere i kartet, og bare det nedlastede bakgrunnskartet vises. 27

29 5.2 Bruk av NiN-app Nettbrett offline I offlinemodus kan du legge til egenskaper på eksisterende objekter og legge til nye objekter. Du vil se at nye objekter får ID-nummer som avviker fra ID-nummer som etableres online. Her er et nytt objekt digitalisert og en naturtype er registrert på objektet. Disse ID-numrene endres automatisk til korrekte NiN-ID-nummer når du går online og synkroniserer mot databasen. 28

30 5.3 NiN-app Nettbrett fra offline til online Du må være tilkoplet nett for å kunne sette NiN-app Nettbrett i onlinemodus. Systemet tillater ikke at du går fra offline til online uten nettilgang. Forsøker du dette, vil du få en feilmelding. For å gå online klikker du på Oppgaveknappen og velger "Gå online". NiN-app Nettbrett synkroniseres da umiddelbart med server, med tilsvarende visning som når du klargjør for offline. Når synkroniseringen er fullført, kan du arbeide videre med prosjektet også i NiN-app Desktop. 5.4 Nyttige funksjoner i nettbrettet GPS Nettbrettet bør ha en god GPS som fungerer offline. Alternativt bør du skaffe en ekstern GPSenhet til nettbrettet. 29

31 5.4.2 Bokmerk kartutsnitt Du kan lagre kartutsnitt internt på enheten som bokmerke. trykk på bokmerkeikonet når du vil lagre et kartutsnitt, velg "Bokmerk kartutsnittet" og skriv inn et navn på kartutsnittet. Når du vil ha fram et lagret kartutsnitt, trykker du på ikonet og velger det riktige utsnittet. 30

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Digitalisering av friluftsområder i Nordland

Digitalisering av friluftsområder i Nordland Digitalisering av friluftsområder i Nordland BRUKERVEILEDNING FOR: FYLKESKOMMUNEN I NORDLAND LEVERT AV: Asplan Viak Internet AS 5. november 2013 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Fylkeskommunen i Nordland

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser Ingunn Limstrand, sjefingeniør Miljødirektoratets rolle Skaffer og formidler miljøinformasjon Utfører og iverksetter forvaltningsmyndighet Styrer og

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen 16.06.2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Forklaringer... 3 3.1. Hva er en lokalitet?... 3 3.2. Hva er et enkeltminne?... 4 3.3.

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter:

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Verktøylinja: Her finner du alle

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 3D-modell Innholdsfortegnelse 1. Komme i gang 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 4. Hvordan bruke enkelte funksjoner: - Måle avstander og areal

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Oppdatering av Extensor 05

Oppdatering av Extensor 05 Oppdatering av Extensor 05 Denne veiledningen går ut i fra at Extensor 05 allerede er installert og at tilkobling mot databasen er konfigurert. Oppdateringen gjøres i to operasjoner: oppdatering av programfiler

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

Arter brukerveiledning Versjon

Arter brukerveiledning Versjon M-790 2017 VEILEDER Arter 2017- brukerveiledning Versjon 10.7.2017 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i Miljødirektoratet

Detaljer

FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP

FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP NIBIO VEILEDER FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP Versjon 2016-02-23 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 1.1. FEILSØK I FKB-AR5...3 1.2. TEGN AR5 MED TEGNFORKLARING FOR FEILSØK...3

Detaljer

FEILSØK I AR5 I WINMAP

FEILSØK I AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap FEILSØK I AR5 I WINMAP Versjon 2015-05-12 ------------------------------------------------------------- Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukermanual, kartløsning

Brukermanual, kartløsning Innhold 1. Oversikt over funksjoner i kartløsningen... 3 2. Månedsvelger... 6 3. Vis i kart (Kartlagsvelger 1)... 6 4. Jeg vil se utslag på (ressursvelger)... 7 5. Søk... 8 6. Generelle knapper... 9 7.

Detaljer

Slik bruker du

Slik bruker du Slik bruker du www.trygghetsvandring.no SÅ BRA AT DU ØNSKER Å GJENNOMFØRE EN TRYGGHETSVANDRING! I dette dokumentet er det en oppskrift for hvordan du går frem for å gjennomføre en trygghetsvandring med

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Trimble Novapoint GO. I App store, Google play og for PC

Trimble Novapoint GO. I App store, Google play og for PC Trimble Novapoint GO I App store, Google play og for PC Trimble Novapoint GO Navigering som gjør det enkelt å kjenne seg igjen i felt: Plandata (fra Quadri), WMS, kartdata og flyfoto kan ligge som bakgrunnsinformasjon

Detaljer

FEILSØK I AR5 I WINMAP

FEILSØK I AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap FEILSØK I AR5 I WINMAP Versjon 2014-03-26 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hvorfor feilsøking i AR5...

Detaljer

Arter brukerveiledning Versjon

Arter brukerveiledning Versjon M-790 2017 VEILEDER Arter 2017- brukerveiledning Versjon 4.8.2017 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i Miljødirektoratet

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

NiNapp brukerveiledning Versjon per 2. juni 2017

NiNapp brukerveiledning Versjon per 2. juni 2017 M-753 2017 VEILEDER NiNapp brukerveiledning Versjon per 2. juni 2017 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Kontaktperson i Miljødirektoratet Pål Theodorsen/Ellen Arneberg M-nummer År Sidetall

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. SharePoint er et sentralt

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar Brukerveiledning Yggdrasil Livet i havet vårt felles ansvar Innhold... 1 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av basisknapper og funksjonalitet... 4 2.1.... 4 2.2. Tabellvisning... 5 2.3.... 6 2.4. Zoom i

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...

Detaljer

Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen. http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal

Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen. http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal Januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Temakart Rogaland... 3 1.1 Bruk av nettleser... 3 1.2 Oppløsning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer