Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen"

Transkript

1 Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

2 Innhold 1. Innledning Forutsetninger Forklaringer Hva er en lokalitet? Hva er et enkeltminne? Hva er et kulturmiljø? Hvordan registrere et kulturminne i Askeladden: Hvordan registrere et nytt kulturminne i kartet Opprette ny lokalitet ved å tegne i kartet Hvordan fylle ut skjemaene Fylle ut lokalitetskjemaet

3 1. Innledning Denne brukerveiledningen er en innføring i registrering av kulturminner i i Askeladden og retter seg mot kommunale brukere som har redigeringstilgang ( «saksbehandlere») Saksbehandlere i kommunene vil ha begrenset tilgang. Begrenset tilgang betyr at man ikke kan redigere kulturminner i andre kommuner enn man har blitt gitt tilgang til. En kommunal bruker vil kun ha muligheten til å redigere på kulturminner som er verneverdige eller er vernet etter plan- og bygningsloven. For en grundig innføring i Askeladdens funksjonalitet anbefales det at man leser «Brukerveiledning for saksbehandler». 2. Forutsetninger Tekniske forutsetninger: Askeladden bruker webklienten Microsoft Silverlight. Denne blir du bedt om å installere på datamaskinen din, og Silverlight åpnes automatisk i nettleseren din. Du må bruke en nettleser som støtter Microsoft Silverlight, eks. Internet Explorer, Firefox eller Google Chrome. Det anbefales å bruke nyeste versjon av nettleserne. Skjermoppløsning: Løsningen skal støtte minimum oppløsning på 1280 x I skjermoppløsning dårligere enn dette begrenser visningen seg, og reduserer funksjonaliteten noe. 3. Forklaringer I Askeladden skiller vi mellom nivåene lokalitet, enkeltminne og kulturmiljø. De tre nivåene er beskrevet under. Vernestatus fastsettes på enkeltminnenivå, siden det er der alderskriterier og juridisk status i henhold til kulturminneloven og plan- og bygningsloven finnes. Den sterkeste vernestatusen definerer automatisk vernestatus for lokaliteten. Saksbehandlere i kommunen kan kun opprette og redigere kulturminner med vernestatusene «vernet etter plan- og bygningsloven» og «kommunalt listeført». Kommunalt listeført betyr at kulturminnet er verneverdig, men ikke vernet etter pbl Hva er en lokalitet? En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner. Vanligvis avgrenses en lokalitet av fysiske barrierer eller ved den totale utstrekningen av enkeltminnene. Lokalitetsnivået inneholder all generell informasjon om det avgrensede området som enkeltminnene ligger i, for eksempel fylke, kommune, lokalitetstype, generelle beskrivelser, referanser og geometri for hele området. Informasjonen om den rettslige status for hele lokaliteten og tilstanden for hele lokaliteten er også dokumentert her. Lokaliteter bør ikke overlappe hverandre, men det finnes unntak, som f. eks. middelalderbyene. Før ny lokalitet registreres bør man derfor sjekke (i kartet) om det allerede er registrert en lokalitet på det aktuelle området (Bruk kartlagsfunksjonen). Hvis det er mer enn ett enkeltminne innenfor en lokalitet, kan hvert av dem ha ulik juridisk status og vilkår. Den sterkeste vernestatusen definerer automatisk vernestatus for lokaliteten. Dersom det finnes flere ulike «fredete» vernestatuser på enkeltminnenivå, vil vernestatus vises som Fredet(ulike vernetyper på enkeltminne). Det vil si at den er sammensatt av enkeltminner med forskjellige typer fredet vernestatus. Eks. (AUT; VED; MID; FOR; FPG). Dette er helt uavhengig av om det også finnes andre vernetyper uten fredningsstatus blant enkeltminnene. Lokalitetskategoriene: 3

4 -Arkeologisk minne -Bebyggelse-Infrastruktur -Kirkested Hovedkategoriene er inndelt i underkategorier kalt Art. Artsbetegnelsen spesifiserer hva slag kulturminne lokaliteten er. Det vil si at en lokalitet av kategorien «Bebyggelse-Infrastruktur» kan være av arten «Festning» Hva er et enkeltminne? I Askeladden kalles et enkelt kulturminne, f.eks en bygning eller en kullgrop, for enkeltminne. Enkeltminnet er altså selve kulturminnet som registreres i Askeladden. Enkeltminnenivået inneholder all informasjon som er spesifikk for dette enkeltminnet, for eksempel beskrivelse, datering, juridisk status, tilstand og årsak til skader, og geometri for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet, og må derfor opprettes på en lokalitet. Enkeltminnekategoriene: -Arkeologiske minne -Bergkunst -Bygning -Fartøy -Kirke -Kulturminne under vann -Ruin (middelalder) -Teknisk/industrielt minne -Utomhuselement Datering eller aldersbestemmelse, skjer bare på enkeltminnenivå. Siden en lokalitet kan inneholde enkeltminner fra forskjellige perioder, kan denne informasjonen ikke være bundet til det generelle nivået Hva er et kulturmiljø? Et kulturmiljø defineres som et område hvor kulturminner (lokaliteter m/enkeltminner)kan inngå som en del av en større helhet eller sammenheng. Eksempelvis bymiljøer og områder med Verdensarvstatus. Kulturmiljøer kan kun opprettes av Riksantikvaren. Kulturmiljøkategoriene: -Fredet kulturmiljø -Verdensarv 4

5 -Nasjonale interesser i By -Verneverdig tett trehusbebyggelse -Brannsmitteområde (er i utgangspunktet ikke et kulturmiljø, men er plassert i denne kategorien) 4. Hvordan registrere et kulturminne i Askeladden: Det finnes to måter å registrere et kulturminne på i Askeladden. Den ene metoden er å begynne med å fylle ut skjemaopplysningene for kulturminnet, og så kartfeste dette til slutt. Den andre metoden er å kartfeste kulturminnet først, og deretter fylle ut kulturminneskjemaet. Tips: Klikk på spørsmålstegnikonet som finnes øverst til høyre i de fleste felt for å få informasjon og veiledning om hva som skal fylles inn i de enkelte feltene. Det vil også stå hjelpetekster til flere av funksjonene i verktøylinjen, f.eks. hvordan man skal gå frem ved registrering, filtrering, hvordan eksportere etc. Hvis Askeladden ligger oppe på skjermen i lengre tid uten at det gjøres registreringer eller navigeres i basen, kan noen funksjoner henge seg opp, bl.a. rapportfunksjonen. Logg derfor ut og inn igjen hvis basen har stått oppe en stund uten å være i bruk. Hold et øye med hovedmenyen til venstre for å se i hvilken meny du befinner deg i. (At du befinner deg på feil nivå kan være årsaken til at du får feilmelding/ikke har mulighet til å redigere slik du ønsker) Registrering: De fire knappene øverst i redigeringsmodus gir deg muligheten til å endre på hvilken informasjon som ligger lagret på lokalitets- eller enkeltminnenivå. Obs! Slett-knappen sletter hele lokaliteten og tilhørende enkeltminner, dvs. all informasjon som er lagt inn om kulturminnet. Det er viktig å ikke bruke disse knappene dersom du skal redigere geometri i kartfanen (sletting av geometri gjøres med ). Endreknappen benyttes for å komme i endre-/redigeringsmodus og Lagre-knappen for lagring (må ofte brukes for å komme videre). Det er flere måter å registrere et kulturminne i Askeladden på, og det er derfor forskjellig praksis som er innarbeidet Kort innføring i begrepene: Geometri Med geometri menes den geometriske flateavgrensningen til lokaliteten/enkeltminnet i kartet. Disse kan enten importeres eller tegnes direkte inn i kartet (med redigeringsverktøyene). Kartfestingsfanen Kartfestingsfanen hører til Kulturminneskjema, og viser kartfestingen til den aktuelle lokaliteten eller enkeltminnet som du er inne på. Det er her du legger inn lokalitets- og enkeltminnegeometri. Grensesnittet i kartfestingsfanen er til forveksling likt hovedkartet, og har mye av de samme funksjonalitetene. (Kulturminne)skjema All informasjonen som registreres på et kulturminne samles i et kulturminneskjema. Hvert kulturminne har et lokalitetskjema og ett eller flere enkeltminneskjema. Kartet Hovedkartet er tilgjengelig fra hovedmenyen til venstre i grensesnittet. Hovedkartet viser alle kulturminner og kulturmiljøer som er registrert i Askeladden. (Noen av minnene/miljøene er kun synlig etter du har «skrudd på» riktig kartlag, og zoomet deg tilstrekkelig langt ned i kartet.) 5

6 hos saksbehandlerne. I hovedsak finnes det to metoder, samt import fra feltsamler og excelimport, for å opprette et nytt kulturminne. Den ene måten å registrere på er å opprette lokaliteten ved å fylle inn kulturminneskjemaet først, og deretter tilordne geometrien, og den andre måten er å gjøre dette i omvendt rekkefølge, altså legge inn geometrien først og så fylle inn kulturminneskjemaet til slutt. Legge til geometri etter utfylling av skjemaet gjøres fra kartfestingsfanen for lokaliteten, mens oppretting av ny lokalitet fra geometri gjøres fra kartvinduet (hovedkartet). 4.1 Hvordan registrere et nytt kulturminne i kartet I kartvinduet kan du registrere en ny lokalitet ved å opprette en geometri ved tegning eller opplasting av shape-fil. Etter at du har opprettet geometri vil du bli ført til kulturminneskjemaet for innlegging av informasjon. Nærmere beskrivelse av hvordan du gjør dette blir beskrevet under Opprette ny lokalitet ved å tegne i kartet 1. Stå i kartvinduet, og zoom deg inn i kartet til beliggenheten for kulturminnet. Du finner kartkoordinater øverst til venstre, bak målestokk (koordinatene er i UTM-sone 33N). 2. Klikk på redigeringsikonet på verktøylinjen. 3. Velg om du skal registrere en lokalitet eller et kulturmiljø. Klikk på gjeldende fane. 4. Velg lokalitetskategori ved å klikke på riktig ikon. Ved å holde musepekeren på ikonene, kommer benevnelsene til de ulike opp. 5. Tegn punkt for punkt lokalitetsavgrensingen og avslutt med dobbeltklikk. 6. Velg så lagre 7. Etter lagring vil du bli ført til kulturminneskjema for lokalitet. 4.2 Hvordan fylle ut skjemaene På lokalitetsnivå er det tre kategorier; Arkeologisk minne, Bebyggelse-Infrastruktur og Kirkested, og disse opprettes fra Lag ny lokalitet i lokalitetsvinduet, eller ved registrering av geometri i hovedkartet. Enkeltminnene legges til etter at man har opprettet lokaliteten. Utfyllingen av de forskjellige skjemaene blir forklart under. Obligatoriske felter markeres med rødt omriss. For Bygg, Fartøy og Kirke er det egne fagfaner som krever utfylling Fylle ut lokalitetskjemaet (Bruk spørsmålstegnikonet som finnes øverst til høyre i de fleste felt for å få informasjon og veiledning om hva som skal fylles inn i de enkelte feltene.) Under vil kun feltene som må fylles ut beskrives: 1. Etter å ha valgt, eller registrert en geometri i kartet, får du muligheten til å velge lokalitetskategori. 6

7 2. I Standardfanen som åpner seg når du har valgt kategori finnes det flere felt som er obligatoriske, og disse er gitt en rød ramme. OBS! Du får ikke lagret lokaliteten uten at de obligatoriske feltene er fylt ut. 3. I boksen Navn må Art fylles ut. Man bør også fylle inn Navn og Opprinnelig funksjon. Lokalitet ID gis automatisk. 4. Beskrivelse må fylles ut. Legg in den viktigste informasjonen om lokaliteten. Den gule pilen gir deg muligheten til å overføre det du skriver til Kulturminnesøk. 7

8 5. Kulturminne registrert av fylles automatisk ut med informasjon om den som har lagt inn og datoen man legger inn dataene. Dersom det er en annen person som har gjort registreringen og/eller annen dato har du muligheten til å endre på dette her. 6. For boksen Stedfesting må først Fylke velges og så Kommune (hvis du har kartfestet kulturminnet før du fyller ut skjemaet vil dette feltet ha fylt seg ut automatisk). Gårdsnavn(dersom det finns) og Gnr/bnr fylles automatisk ut ved synkronisering mot matrikkelen. OBS! Synkronisering mot matrikkelen skjer på nattestid. 7. Når du har fylt ut alle relevante felt på Standardfanen må du Lagre. 8. Dersom du har dokumenter tilknyttet lokaliteten som du mener bør ligge i Askeladden (eks. registreringsrapport) kan du legge den til under Dokumentasjon. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks. informant eller funn-nummer i gjenstandsdatabasen) kan dette legges inn under fanen Om lokalitet. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 9. Hvis du har oppretta lokaliteten ved å tegne/opplasting av shape-fil i hovedkartet kan du nå hoppe til punkt Dersom du har oppretta lokaliteten fra lokalitetsvinduet kan det nå være lurt å legge inn geometrien for lokaliteten. Dette gjøres ved at man åpner fanen som heter «Kartfesting». 11. I kartfestingsfanen klikker du på - da vil vinduet «Redigering» åpne seg. Du kan også laste opp shapegeometri fra dette vinduet. 12. Velg, eller for å starte tegning av geometri for lokaliteten. 13. Tegn punkt for punkt ved å klikke i kartet. Når du er ferdig dobbeltklikker du. (Dersom du må endre på geometrien velger du begynne på nytt, velger du du ). for å flytte på/legge til /slette knekkpunktene. Hvis du vil slette geometrien, og. Velg geometrien du vil slette, ved å trykke på den i kartet. Deretter benytter 14. Trykk på for å lagre endringene. 15. Når du nå har lagt inn all informasjon om lokaliteten, og lokalitetsgeometrien, kan du begynne å legge inn enkeltminne(ne). Dette gjøres ved å trykke på nedtrekksmenyen. i øvre høyre hjørne, og velge kategori fra Hvordan fylle ut enkeltminneskjemaet 8

9 16. Art og Opprinnelig funksjon er obligatoriske. ID gis automatisk. Navn bør gis. 17. Det anbefales å fylle ut Beskrivelse med viktig info om enkeltminne. 18. I Under feltet Datering er det obligatorisk å fylle inn Datering, Metode og Kvalitet. Dersom du har en nøyaktig(ere) datering (eks. radiologisk, dendrokronologisk eller skriftlig kilde) bør du legge inn denne under Spesifisert datering. 19. Under feltet Vernestatus må Vernetype velges. Lovgrunnlag og Paragraf bør også legges inn. Vernedato settes automatisk til dato for innlegging. 20. Kulturminne registrert av fylles automatisk ut med informasjon om den som har lagt inn og datoen man legger inn dataene. Dersom det er en annen person som har gjort registreringen og/eller annen dato har du muligheten til å endre på dette. NB! For bygninger kreves det i tillegg til de obligatoriske feltene på standardfanen at man fyller ut bygningsnummer og hovedmateriale (gjelder også for kirker) på byggfanen. På fartøy må skrogmateriale fylles ut. 9

10 21. Når du har fylt ut alle relevante felt på Standardfanen, og evt. Byggfanen, må du Lagre. 22. Dersom du har annen informasjon som du mener er viktig (eks. funninformasjon) kan dette legges inn under fanen Om enkeltminne. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 23. Dersom du har opprettet enkeltminnet fra lokalitetsvinduet bør du nå legge inn geometrien for enkeltminnet. Enkeltminnegeometrien registreres på samme måte som lokalitet (punkt 10-14), bortsett fra at man må stå på kartfestingsfane for enkeltminnet. 10

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister BRUKERVEILEDNING Veiledning i bruk av bygningsregister Versjon 1.2 03.05.2005 Brukerveiledning bygningsregister Side 2 av 40 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...4 2 OPPSTART - LES DETTE FØRST!...5 2.1 HVORDAN

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer