Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden"

Transkript

1 Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

2 Innhold 1. Innledning Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet... 4 Enkeltminne... 4 Fagfaner Forutsetninger Forklaringer Hva er en lokalitet? Hva er et enkeltminne? Hva er et kulturmiljø/landskap? Innføring i Askeladden utseende og funksjon Hvordan får man tilgang til Askeladden? Logge inn Menyene og grensesnittet Kart Filtrering og Kartlag Informasjon Lokalitet Enkeltminne Kulturmiljø og landskap Min side Rapporter Dataimport Søkefunksjonene Søk på navn/id Treffliste Søk i kart Avansert søk Eiendomssøk Søk i liste Før du går i gang med registrering og redigering av kulturminner(triks og tips): Hvordan registrere et nytt kulturminne i kartet

3 7.1 Opprette lokalitet fra shape-fil (kun geometri ikke feltsamler) Opprette ny lokalitet ved å tegne i kartet Hvordan redigere geometri for lokalitet og enkeltminne i kartet Redigere sikringssone på automatisk fredete lokaliteter Hvordan fylle inn skjemaene Arkeologisk minne Bergkunstfaner Kulturminne under vann Bebyggelse-Infrastruktur Byggfanen Fartøyfanen Kirkested Kirkefanen Faner som ikke trenger utfylling Hvordan finne registrerte kulturminner og kulturmiljøer i Askeladden? Enkelt søk Avansert søk og eiendomssøk Finne kulturminner i kartet Hvordan hente ut geometridata (shape eller sosi) og informasjon (excel-dokument) fra Askeladden? Eksportere data fra søk Eksportere data fra kart Eksportere data fra kulturminneskjema

4 1. Innledning Denne brukerveiledningen er ment å være et hjelpemiddel for brukere som har redigeringstilgang (benevnt som «saksbehandlere» herfra) i Askeladden, f.eks. saksbehandlere hos fylkeskommunen og landsdelsmuseene, og ansatte hos Riksantikvaren. Saksbehandlere i fylkene og landsdelsmuseene vil ha begrenset tilgang. Begrenset tilgang betyr at man ikke kan redigere kulturminner i andre fylker/kommuner enn man har blitt gitt tilgang til. Brukerveiledningen er inndelt i tre deler, hvor den første delen (kapittel 1-3) tar for seg begrep og forutsetninger. Del 2 (kapittel 4-5) beskriver de grunnleggende menyene og funksjonaliteten til Askeladden. Den tredje delen (6-11) er rettet direkte mot saksbehandlere og hvordan bruke Askeladden i hverdagen. Del 3 tar for seg hvordan man oppretter kulturminner i Askeladden (kapittel 6-9), hvordan man finner et kulturminne i Askeladden (kapittel 10), og hvordan man henter ut geometri fra Askeladden (kapittel 11). Tilstandsfanen, Tilskuddsmodulen (for bygninger), import av kulturminner fra Kulturminnesøk og bruk av Feltsamleren er så omfattende at de har fått en egne brukerveiledninger. 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon Alt som registreres under beskrivelse på lokalitet og enkeltminne i Askeladden skal kunne leses av alle dette er data som deles åpent. Data som ikke skal deles må enten legges inn i interiørbeskrivelse, som merknad (med begrenset offentlighet) eller lastes opp som dokument. Lokaliteter som har hake ved begrenset offentlighet deles ikke, og vises ikke for enkle innsynsbrukere. Begrenset offentlighet skal kun benyttes ved spesielle tilfeller. Oversikt over fanene i Askeladden ALLE (tilgjengelig for alle brukere av Askeladden, skal på sikt deles i alle kanaler), ALLE* (fanen er tilgjengelig for alle, men noen felt er ikke åpne eller vises ikke for enkle innsynsbrukere), IKKE (tilgjengelig kun for saksbehandler og innsyn (full)). Lokalitet Standard Om lokalitet Kartfesting Eiendom Hendelser Dokumentasjon Tilstand ALLE ALLE* ALLE IKKE ALLE ALLE* ALLE Merknader med begrenset offentlighet deles ikke. Dokumenter deles ikke det er kun tittel som vises Overordnet tilstand ikke mulig å se tilstand på bygningsdeler. Enkeltminne Standard Om enkeltminne Kartfesting Eiendom Hendelser Dokumentasjon Tilstand ALLE ALLE* ALLE IKKE ALLE ALLE* ALLE* Merknader med begrenset offentlighet deles ikke. Dokumenter deles ikke det er kun tittel som vises Fagfaner Bygg Kirke Fartøy Bergflate Påvirkning ALLE* ALLE ALLE ALLE ALLE Rom (kahytt) og interiør og interiørbeskrivelse deles ikke. Tilstand på bygninger deles ikke. 4

5 2. Forutsetninger Tekniske forutsetninger: Askeladden kjøres gjennom webklienten Microsoft Silverlight, og det kreves at dette er installert på datamaskinene du vil benytte Askeladden på. Silverlight åpnes i nettleseren din. Du må bruke en nettleser som støtter Microsoft Silverlight, eks. Internet Explorer, Firefox eller Safari (Google Chrome støttes ikke). Det anbefales å bruke nyeste versjon av nettleserne. Skjermoppløsning: Løsningen skal støtte minimum oppløsning på 1280 x I skjermoppløsning dårligere enn dette begrenser visningen seg, og reduserer funksjonaliteten noe. 3. Forklaringer Askeladden skiller mellom nivåene lokalitet, enkeltminne og kulturmiljø/landskap. Følgende vil gi en innføring i hvordan disse nivåene benyttes i Askeladden Hva er en lokalitet? En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner. Vanligvis avgrenses en lokalitet av fysiske barrierer eller ved den totale utstrekningen av enkeltminnene. Lokalitetsnivået inneholder all generell informasjon om det avgrensede området som enkeltminnene ligger i, for eksempel fylke, kommune, lokalitetstype, generelle beskrivelser, referanser og geometri for hele området. Informasjonen om den rettslige status for hele lokaliteten og tilstanden for hele lokaliteten er også dokumentert her. Lokaliteter bør ikke overlappe hverandre, men det finnes unntak, som f. eks. middelalderbyene. Før ny lokalitet registreres bør man derfor sjekke (i kartet) om det allerede er registrert en lokalitet på det aktuelle området (Bruk kartlagsfunksjonen). Hvis det finnes en eksisterende lokalitet kan det lønne seg å oppdatere denne lokaliteten med ny informasjon, og eventuelt oppdatere geometri (dersom man har bedre innmålinger) og legge til nyregistreringer. Hvis det er mer enn ett enkeltminne innenfor en lokalitet, kan hvert av dem ha ulik juridisk status og vilkår. Den sterkeste vernestatusen definerer automatisk vernestatus for lokaliteten. Dersom det finnes flere ulike «fredete» vernestatuser på enkeltminnenivå for lokaliteter av kategoriene bebyggelse-infrastruktur og kirkested, vil vernestatus vises som Fredet(ulike vernetyper på enkeltminne). Det vil si at den er sammensatt av enkeltminner med forskjellige typer fredet vernestatus. Eks. (AUT; VED; MID; FOR; FPG). Dette er helt uavhengig av om det også finnes andre vernetyper uten fredningsstatus blant enkeltminnene. Lokalitetskategoriene: -Arkeologisk minne -Bebyggelse-Infrastruktur -Kirkested Hovedkategoriene er inndelt i underkategorier kalt Art. For å opprette et enkeltminne, må du først opprette en lokalitet, eller gå inn på en allerede opprettet lokalitet (se kapittel 6-9). 5

6 En lokalitet må inneholde minst ett enkeltminne, og kan i prinsippet ha et uendelig antall av dem. I praksis er det sjelden det er mer enn 50 enkeltminner på en lokalitet. Hvis lokaliteter blir svært store, kan det i noen tilfeller være en god idé å dele dem opp. Datering eller aldersbestemmelse og fastsetting av vernestatus, skjer bare på enkeltminnenivå. Siden en lokalitet kan inneholde enkeltminner fra forskjellige perioder, kan denne informasjonen ikke være bundet til det generelle nivået. Hvis det er mer enn ett enkeltminne, kan hver av dem ha ulik juridisk status og vilkår. Den sterkeste vernestatusen definerer automatisk vernestatus for lokaliteten. Vernestatus fastsettes på enkeltminnenivå, siden det er der alderskriterier og juridisk status i henhold til kulturminneloven opptrer sammen. En lokalitet må ha minst ett automatisk fredet enkeltminne for å få denne vernestatusen Hva er et enkeltminne? I Askeladden kalles et enkelt kulturminne, f.eks en bygning eller en kullgrop, for enkeltminne. Enkeltminnet er altså selve kulturminnet som registreres i Askeladden. Enkeltminnenivået inneholder all informasjon som er spesifikk for dette enkeltminnet, for eksempel beskrivelse, datering, juridisk status, tilstand og årsak til skader, og geometri for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet, og må derfor opprettes på en lokalitet (se kapittel 6-9). En lokalitet kan i prinsippet inneholde et uendelig antall enkeltminner, men hvis lokaliteter blir svært store, kan det være en god idé å dele dem. Hvis det er mer enn ett enkeltminne innenfor en lokalitet, kan hvert av dem ha ulik juridisk status og vilkår. Den sterkeste vernestatusen definerer automatisk vernestatus for lokaliteten. Enkeltminnekategoriene: -Arkeologiske minne -Bergkunst -Bygning -Fartøy -Kirke -Kulturminne under vann -Ruin (middelalder) -Teknisk/industrielt minne -Utomhuselement Datering eller aldersbestemmelse, skjer bare på enkeltminnenivå. Siden en lokalitet kan inneholde enkeltminner fra forskjellige perioder, kan denne informasjonen ikke være bundet til det generelle nivået. Fastsettelse av vernestatus på enkeltminnenivå er dermed avgjørende, siden det er der alderskriterier og juridisk status i henhold til kulturminneloven opptrer sammen Hva er et kulturmiljø/landskap? Et kulturmiljø/landskap defineres som et område hvor kulturminner (lokaliteter m/enkeltminner)kan inngå som en del av en større helhet eller sammenheng. Eksempelvis bymiljøer og områder med Verdensarvstatus. Fredet 6

7 kulturmiljø, verdensarv, NB!-områder og KULA-områder kan kun opprettes av Riksantikvaren. Kommunalt kulturmiljø kan registreres av kommunale og fylkeskommunale brukere med saksbehandlertilgang, mens regionale kulturmiljø kan registreres av fylkeskommunale brukere. Kulturmiljø- og landskapskategoriene: -Fredet kulturmiljø -Verdensarv -Nasjonale interesser i By (NB!) -Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) -Kommunalt kulturmiljø -Regionalt kulturmiljø 4. Innføring i Askeladden utseende og funksjon Under dette kapittelet vil du få en innføring i Askeladdens funksjoner. Dersom du er ute etter: avansert søk etter kulturminner, oppretting av kulturminner og import/eksport av geometri gir kapittel 6-11 en grundig forklaring av disse funksjonene. 4.1 Hvordan får man tilgang til Askeladden? Askeladden er tilgjengelig på siden https://askeladden.ra.no/ 7

8 Askeladden er forbeholdt ansatte innen offentlig forvaltning og disse gis full lesetilgang. Konsulenter, kulturminneforvaltere (museer, Fortidsminneforeningen etc.) og forskere/studenter kan gis begrenset lesetilgang ved behov. Andre bes om å benytte Kulturminnesøk. All bruk av Askeladden krever pålogging med privat brukernavn og passord. Det er kun saksbehandlere innenfor den offentlige kulturminneforvaltningen (kommunal, regional og nasjonal) som får redigeringsmulighet. Full lesetilgang (innsyn (full)) gir tilgang til all informasjon som ligger i databasen, men man kan ikke redigere på innholdet. Brukere med enkelt innsyn (innsyn) vil kun se et begrenset utvalg av informasjonen og kartfesting av kulturminnene (mer om dette i kapittel 1). Redigeringsbrukere i kommunene, fylkeskommunene, Sysselmannen og landsdelsmuseene (Saksbehandler (begrenset)) kan gis geografisk og tematisk avgrensing av redigeringsrettigheter ved behov. NIKU, Sametinget og ansatte hos Riksantikvaren kan gis geografisk ubegrenset redigeringstilgang ved behov. Tilgang til tilskuddsmodul gis etter henvendelse pr epost. Tilgang til Askeladden gis etter at administratorene hos Riksantikvaren har godkjent søknaden (normalt gis det svar på søknad påfølgende arbeidsdag). Rettigheter tildeles basert på søknadsmelding og epost-adresse (skal spores til institusjonen den som søker jobber for). Dersom ikke søker oppgir epost-adresse som knyttes til institusjonen vedkommende jobber for, avslås søknaden. Feltarkeologer som jobber på kortere oppdrag, og ikke har epostadresse som kan knyttes til institusjonen de jobber for, gis tilgang dersom deres overordnede sender epost med bekreftelse om at vedkommende jobber for dem til (disse brukerne gis tidsbegrenset tilgang tilsvarende kontraktslengde). 4.2 Logge inn Innlogging skjer fra samme side som registreringen i 4.1. Dersom søknad innvilges vil søker få en velkomstepost som inneholder passord. Passordet skal byttes ved førstegangs pålogging. Alle passord er gyldige i 100 dager. Passord kan endres fra Min side(se 4.8). Dersom man har glemt passord, kan du benytte knappen «glemt passord» - her bør du oppgi brukernavnet ditt hvis du husker dette, ettersom mange brukere har samme epost-adresse knyttet til flere brukerkontoer. Dersom brukerkonto stenges, enten på grunn av manglende bruk eller nedstengt epostadresse, kan man be om å få konto åpnet igjen ved å prøve å logge inn med brukernavn og passord (oppgi en epost-adresse som du har tilgang til for å få tilsendt bekreftelse ved gjenåpning av konto). 8

9 4.3 Menyene og grensesnittet Hovedmenyen finner du til venstre i grensesnittet. Markøren viser hvor i menyen du befinner deg. Du kan selv velge hvilke side eller nivå du vil gå til ved å klikke på menyvalgene. Mens du registrerer vil du flyttes automatisk fra en meny til en annen. Øverst på venstre side i grensesnittet finnes overordnet informasjon om Askeladden, kontaktinformasjon, hjelpefunksjonen og utlogging av Askeladden. Om Askeladden, Kontakt Oss og Hjelp vil åpne seg som et eget vindu på høyre side av grensesnittet. Vinduene blir forklart under. Logg ut logger deg ut av Askeladden. 9

10 Øverst på høyre side i grensesnittet er databasens søkemuligheter, samt muligheten til å kjøre Askeladden i fullskjerm-modus, plassert. I søkefeltet kan du søke på lokalitetens eller kulturmiljøets/landskapets navn, lokalitet-, enkeltminne- eller kulturmiljø-id, og gårdsnavn. Avansert søk og Eiendomssøk vil åpne et nytt vindu med mulighet for spesifikke søk som vil vises i en treffliste (se kapittel 5 og 10.) Siste treff vil vise din forrige treffliste. 4.4 Kart Kartmenyen og visning av hele Norgeskartet er aktiv når man kommer inn i Askeladden etter pålogging. Herfra kan du opprette nye kulturminner (lokalitet og kulturmiljø/landskap) i kartet, samt søke etter kulturminner i et gitt område og se etter gitte egenskaper ved kulturminnet. Søk etter gatenavn er også mulig i kartet. Vanlige kartfunksjoner benyttes ved navigering i kartet. Før musepekeren over ikonene i kartet for å få opp info om funksjonaliteten i kartet. Gir muligheten til å blåse opp kartvinduet til fullskjerm. Er den nøyaktige målestokken for kartutsnittet. Åpner et vindu hvor man kan zoome kartet til ønsket målestokk midt i kartutsnittet. 10

11 Viser koordinatene for musepekerens plassering i kartet. Brukes til å oppdatere kartet. Åpner et vindu for utskrift av kartutsnittet. Åpner et søkevindu hvor du kan søke etter steds- og lokalitetsnavn i kartet. Dette er et ta-meg-til søk, og betinger ikke at det er registrert kulturminner på stedet.. Gir deg muligheten til å merke av et koordinat i kartet her kan man velge fra flere koordinatsystemer. Viser kart over Svalbard. Viser Norgeskartet. Zoom inn i kartet. Zoom ut i kartet. Panorere i kartet. Vis forrige kartutsnitt. Vis neste kartutsnitt. Zoom til full utstrekning av Norgeskartet eller Svalbardkartet. Åpner Informasjonsvinduet (se Informasjon). Gir deg muligheten til å få informasjon om et minne eller et kulturmiljø. Gir deg muligheten til å velge å få informasjon om flere lokaliteter, enkeltminner eller kulturmiljøer. Tegn rundt de minnene du vil ha informasjon, ved å lage punkter i kartet. Avslutt med dobbeltklikk. Åpner Informasjonsvinduet (se Informasjon). Gir deg muligheten til å måle avstander i kartet. Åpner vinduet Kartlag (se Filtrering og Kartlag). Åpner vinduet Filtrering (se Filtrering og Kartlag). Åpner dialogvinduet Import av shape fil, som gir deg muligheten til å legge til egne kartfiler for visning i shapeformat i kartet. Kan brukes til å legge til eller endre et kulturminne. Denne er kun synlig for brukere med adgang til å redigere. Gir deg muligheten til lagre et kartutsnitt som det zoomes til ved oppstart. Funksjoner som kun ligger i kartfestingsfanen: 11

12 Zoomer til lokaliteten (som du jobber med) Zoomer til kommunen Viser deg lokalitetsgeometri(ene) som tilhører lokaliteten du jobber med, med lilla punktmarkering(er). I kartet er det flere typer symboler som trenger en forklaring. Når du velger å vise et kartutsnitt vil du i områder hvor det er mange kulturminner oppleve at det dukker opp sirkler med tall. Tallene forteller deg antall kulturminner (uavhengig av vernestatus, men kun de vernekategoriene som er huket av i Filtreringsvinduet) det er i dette området. Hvis du zoomer inn vil kulturminnene komme til syne i kartvinduet i form av symboler som representerer de forskjellige lokalitetskategoriene. Lokalitetene deles inn i tre kategorier, og vises med forskjellige symboler i kartet. Er symbolet for arkeologisk minne. Er symbolet for bebyggelse og infrastruktur. Er symbolet for kirkested. For en forklaring på hva de forskjellige kategoriene innebærer se vedlegget «Kulturminner og lovverk». Det røde punktet nederst i høyre hjørne 12

13 på symbolene viser til vernestatus, og fargekodene forklares under. NB! Enkeltminnene gis ikke symboler i kartvinduet. Kulturmiljø og landskap deles inn i fem kategorier, og vises med forskjellige symboler(se listen over). For en forklaring av hva de forskjellige kategoriene innebærer se vedlegget «Kulturminner og lovverk». De forskjellige vernestatusene har hver sin fargekode (se listen over). I tillegg til fargekodene som er listet over, er det i SEFRAK-registrert brukt svart som indikasjon på at bygningen ikke har vernestatus i Askeladden. Svart blir også brukt på slettede lokaliteter, samt lokaliteter hvor det mangler vernestatus. For en forklaring hva de forskjellige vernestatusene betyr se vedlegget «Kulturminner og lovverk». 13

14 Enkeltminner vises ikke automatisk, og du vil i utgangspunktet kun se lokalitetsavgrensningen (i transparent blå). Sikringssoner vises kun på automatisk fredete kulturminner (i transparent gul). Ved å holde musepekeren over lokaliteten vil du få opp navnet på lokaliteten og ID i parentes, samt kategori. Hvis man «skrur på» enkeltminne (se Filtrering og Kartlag) vil enkeltminner (rødt polygon) innenfor de enkelte lokalitetene vises. Rødfargen viser at dette enkeltminnet er fredet. Enkeltminnets fyllfarge følger samme regelsett som lokalitetspunktene (rød=fredet, oransje=fredningssak pågår eller vernet etter PBL, gul=listeført, grå=uavklart/usikker og hvit=ikke fredet). 14

15 Kulturmiljøer vises med en lys brun transparent farge. SEFRAK-bygninger vises (for å vise i kart se Kartlag) som grå, gule og røde trekanter. Grå trekant betyr at bygningen er revet eller i ruiner. Gul trekant betyr at bygget er oppført i SEFRAK. Rød trekant betyr at bygget er meldepliktig. Dette er kun et kartlag fra en WMS-tjeneste. SEFRAK-data er ikke lagret i Askeladden, og kan ikke eksporteres. 15

16 4.4.1 Filtrering og Kartlag Filtrering gir deg muligheten til å velge hvilke kategorier lokaliteter og kulturmiljø/landskap som skal vises i kartet. Øverst i filtreringsvinduet har du muligheten til å justere gjennomsiktigheten til lokalitetene og kulturmiljøene og landskapene. Innstillinger gir deg muligheten å lagre den filtreringen man ønsker. Kartlag gir deg muligheten til å velge hvilke kartlag du vil vise og justere deres gjennomsiktighet. WMS-tjenester gir deg muligheten til å legge til egne WMS-tjenester (disse legges til fra Min side, og krever at man har URL-en til tjenesten). Eiendommer skrur på eiendomsgrenser og gårds-/bruksnummer (når dette laget er skrudd på vil eiendomsinformasjon opp i listen med informasjon om kartlag når du benytter infovelger i kartet.) Mine Punkter, Linjer og Flater kan benyttes dersom du har lagt til et eget kartlag fra shape-fil. Kulturminner visning gir deg muligheten til å vise alle lokaliteter med punktgeometri (sirkel=arkeologi, firkant = bygg-infrastruktur og kors=kirke fargen gjenspeiler høyeste vernestatus på lokaliteten) ved liten målestokk (fra 1: til 1: tips: skru av 16

17 lokaliteter i filtreringsvinduet). SEFRAK er et register med bygninger som, i hovedsak, er eldre enn For en forklaring av hva det vil si at en bygning er SEFRAK-registrert, se vedlegget «Kulturminner og lovverk». ID gir deg muligheten til å sette etiketter på lokalitetene og enkeltminnene, og justere etikettenes gjennomsiktighet. Vernestatus og Vernestatus kulturmiljø/landskap gir deg muligheten til å slå av og på symbolet for vernestatus for lokaliteter og kulturmiljø/landskap, samt justere gjennomsiktighet. Enkeltminner, Lokaliteter, Sikringssoner og Kulturmiljø/landskap gir deg muligheten til å slå av og på enkeltminnene, lokalitetene, sikringssoner i kartvinduet, samt justere gjennomsiktighet. Kommuner gir deg muligheten til å vise kommune og fylkesgrenser. Bakgrunnskart gir deg muligheten til å velge mellom Bilder (ortofoto), Landskap (mest detaljer, men lav oppløsning ved stor målestokk), Norge/Norge dynamisk (detaljert og sømløs) Informasjon Ønsker du informasjon om ett eller flere kulturminner i kartet, kan du benytte informasjonsikonene. gir deg mulighet til å klikke på en lokalitets-, enkeltminne- eller kulturmiljø/landskapgeometri (det er viktig å treffe selve geometriflaten med musepekeren), og får opp et informasjonsvindu tilsvarende dette: Informasjonsvinduet viser grunnleggende informasjon om kulturminnet. Du kan herfra velge å gå inn på kulturminnets skjema for ytterligere informasjon, vise kulturminnet i kartet eller vise kulturminnet i en treffliste, og derfra eksportere informasjon og/eller geometri. gir deg muligheten til å velge flere lokaliteter, enkeltminner eller kulturmiljø/landskap i kartet. Tegn et polygon rundt minnene du vil ha informasjon om, ved å lage punkter i kartet. Avslutt med dobbeltklikk. 17

18 Til venstre i listen vises som zoomer kartutsnittet til det valgte enkeltminne, lokalitet, kulturmiljø/landskap eller SEFRAK-bygning. Den fargede sirkelen indikerer vernestatus (se 4.4 Kartverktøy for beskrivelse av fargekodene). Etter vernestatus følger Kategori (Lokalitet, Enkeltminne, Kulturmiljø/landskap, SEFRAK), Lokalitets- enkeltminneeller kulturmiljønavn og til slutt ID i parentes. Ved å velge et av minnene som er oppført i listen, åpner du informasjonsvinduet for det aktuelle minnet. Verktøylinjen inneholder forskjellige verktøy for manøvrering i listen med valgte lokaliteter, enkeltminner og kulturmiljø/landskap samt mulighetene til å finne mer informasjon om disse. Hvis man har valgt et av de oppførte kulturminnene fra listen kan man bla gjennom listen med og, og gå tilbake til listen med. Med kan du fjerne minnet fra listen. Hvis du bruker mens du står i listen vil du fjerne alle kulturminnene i listen. Viser kulturminnet i kartet. Åpner Kulturminneskjema (basisinformasjon om lokalitet, enkeltminne og kulturmiljø/landskap), og gir tilgang til grunnleggende informasjon om kulturminnet. Viser alle kulturminnene i listen i Trefflisten (se kapittel 5), og gir deg muligheten til å eksportere geometri og Excel-dokument. 18

19 Hvis du velger en SEFRAK-bygning i informasjonsvinduet vil du få opp et vindu med basisinfo om kulturminnet. (Det er ikke mulig å eksportere fra SEFRAK-registeret, vise kulturminneskjema eller bruke Vis i kart-funksjonen.) 4.5 Lokalitet 19

20 Dersom du velger Lokalitet i menyen på venstre side i grensesnittet vil du få opp lokalitetsvinduet. I vinduet vises nå øverst i venstre hjørne symbolet som gir muligheten til å blåse opp lokalitetsvinduet til fullskjerm. Under dette finner du samme søkefunksjon som øverst i høyre hjørne av grensesnittet. I dette vinduet vises også en liste med snarveier til dine ti siste åpnede lokaliteter. Listen viser fra venstre mot høyre: kategori, vernestatus, ID, navn, art og kommune. 20

21 For å åpne kulturminneskjemaet for lokaliteten kan du søke opp Navn/ID i søk, gå via treffliste og eller gjennom informasjonsvinduet i kartvinduet og. Saksbehandlere og innsyn (full) har tilgang til alle fanene i lokalitets-, enkeltminne- og kulturmiljø/landskapsvinduene. Fanene og boksene blir forklart i kapittel 9. I vinduet vises nå øverst i venstre hjørne symbolet som gir muligheten til å blåse opp lokalitetsvinduet til fullskjerm. Videre får du opp ID, navn og lokalitetskategori:. I øvre høyre hjørne ligger som gjør det mulig å vise en hierarkisk framstilling av lokaliteten med tilhørende enkeltminner i en liste (se under). Her kan du velge å gå inn på lokaliteten eller enkeltminnene. Boksen/uthevingen rundt «Bamble kir (52378) AUT» viser hvilket skjema som er åpent. Ved å klikke på Vis i treffliste vises lokaliteten og enkeltminnene i en treffliste, som kan eksporteres (se 5.2. Treffliste). eksportvinduet hvor du kan eksportere til SOSI eller shape. tar deg direkte til og kulturminner. Disse funksjonene blir presentert i kapittel 9. gir saksbehandlere muligheten til å redigere og legge til 21

22 4.6 Enkeltminne Dersom du velger Enkeltminne i menyen på venstre side i grensesnittet vil du få opp enkeltminnevinduet. 22

23 For en forklaring av de fleste funksjonene i standardfanen for enkeltminne se 4.5 Lokalitet, ettersom de aller fleste funksjonene og boksene er like. Fanene og boksene blir forklart i kapittel Kulturmiljø og landskap 23

24 Dersom du velger Kulturmiljø og landskap i menyen på venstre side i grensesnittet vil du få opp kulturmiljø/landskapvinduet. I tillegg til funksjonene som er nevnt under lokalitet, er det en nedtrekksmeny på høyre side av vinduet kalt Nasjonale interesser i by (forkortet «NB!»). Denne nedtrekksmenyen gir deg mulighet til å velge fylke og de forskjellige bymiljøene som er registrert i NB!-registeret. Fra nedtrekksmenyen kan du vise kulturmiljø- /landskapeneene i en treffliste (som kan eksporteres), eller gå til byinfo. Som saksbehandler kan du registrere et nytt kulturmiljø (kommunalt eller regionalt) ved å benytte. 24

25 For en forklaring av de fleste funksjonene i standardfanen for kulturmiljø/landskap se 4.5 Lokalitet, ettersom de aller fleste funksjonene og boksene er like. Fanene og boksene blir forklart i kapittel 9. Vinduet Egenskaper for by viser til viktig informasjon om bymiljøene som er registrert i NB!-registeret. 4.8 Min side På denne siden kan du redigere de opplysningene som er registrert om deg i systemet, og legge til WMS-tjenester. Du kan endre passord, personegenskaper og søke om å endre tilgangsrettigheter. Endring av passord og søknad om endring av tilgangsrettigheter ligger henholdsvis under fanene Endre passord og Ny tilgang. Under Mine WMS kan du 25

26 legge til egne WMS-tjenester du ønsker å benytte i kartet (du må registrere den med URL, navn og en kort beskrivelse). 4.9 Rapporter Dersom du velger Rapporter i menyen på venstre side i grensesnittet vil du få opp rapportvinduet. I dette vinduet har du tilgang til rapportverktøyet, og muligheten til å gjøre søk som du ikke kan gjøre med avansert søk. Du har muligheten til å eksportere til Excel og andre formater. Tittelen på de forskjellige rapportmulighetene skal fortelle deg hva slags rapport du kan utforme ved å bruke disse. 26

27 4.10 Dataimport Ved å benytte funksjonen Dataimport kan du importere større mengder data inn i Askeladden. Ved å velge Dataimport fra menyen på venstre side i grensesnittet vil du få opp vinduet Hoved menyvalg. Hvis du skal legge til data fra feltdatasamleren laster du opp en komprimert mappe (zip-fil) ved å trykke på. Informasjon om feltsamler og import finnes i «Brukerveiledning for feltdatasamler». For å hente inn kulturminner fra Kulturminnesøk benyttes også kulturminner fra Kulturminnesøk til Askeladden». - se «Brukerveiledning for import av brukeroppretta 5. Søkefunksjonene Askeladden har flere søkefunksjoner, og det er i tillegg mulig å benytte rapporteringsfunksjonen som et søkeverktøy. Søkefunksjonene kan deles inn i tre kategorier: søk i kart, enkelt søk og avansert søk. Søk i kart søker gjennom stedsnavn og lokalitetsnavn, enkelt søk kan søke på IDnr, lokalitetsnavn eller gårdsnavn. I det avanserte søket har du mange muligheter. Rapporteringsfunksjonen gir deg enda flere søkemuligheter enn det avanserte søket Søk på navn/id 27

28 Søking på navn eller ID kan gjøres både øverst til høyre i grensesnittet, og fra de ulike startsidene. I disse søkefeltene kan du søke på både navn, ID og gårdsnavn. Har du ID en til en spesifikk lokalitet (eks ) eller et enkeltminne (eks ) kan du søke direkte på dette i søkefeltet. Hvis du ikke har et eksakt søkebegrep, kan du benytte * i søkekriteriet. Eksempler: 1) *Ber* får opp alle forekomster som har ber i navnet sitt. 2) Ber* får opp alle forekomster som starter på Ber (kommer automatisk) 3) Ber uten stjerne vil kun få opp forekomster som heter eksakt Ber Systemet er laget slik at det automatisk legger inn en stjerne på slutten av søkestrengen, slik at brukeren ikke er avhengig av å huske eksakt navn på kulturminnet. Jo mer uspesifisert et søk er, jo lengre tid tar det å gjennomføre Treffliste I trefflisten kan du filtrere og sortere slik som du ønsker. Lokalitetene, enkeltminnene og kulturmiljø-/landskapene sorteres automatisk på ID i numerisk rekkefølge. Du må i stedet foreta søket på nytt med de alternativene du vil ha med. Det er mulig å sortere alfabetisk på Navn, Kategori, Art og Kommune ved å trykke på kolonneoverskriften(e). Filtrering i kolonnene kan gjøres ved å velge, og så velge i listene hva du vil vise i trefflista. Du kan også eksportere trefflistene til Excel eller som shape- eller sosi-fil. For å eksportere shape eller sosi velger du Eksporter, og dersom du vil eksportere til Excel velger du Eksport Excel. Dersom du har behov for å hente opp søket ved en annen anledning kan du lagre søket ved å velge Lagre søk. Vis treffliste i kart gir deg muligheten til å få kulturminnene i trefflistens geometri vist i kartet. Kulturminnene markeres da med et punkt. Viser lokaliteten, enkeltminne eller kulturmiljø-/landskapet i kartet med turkis utheving. Tar deg til Kulturminneskjema. De fargede sirklene indikerer vernestatus (se 4.4 Kartverktøy) for kulturminnet. Indikerer at kulturminnet er et enkeltminne. Indikerer at kulturminnet er en lokalitet. Indikerer at kulturminnet er et kulturmiljø/landskap. 28

29 5.3. Søk i kart Ved å trykke på i verktøylinjen i kartfanen kan du søke på stedsnavn og lokalitetsnavn. Skriv inn stedsnavnet eller navnet på kulturminnet du søker etter i søkefeltet. Ettersom du skriver vil alternativene listes. I parentes bak stedsnavnet eller lokalitetsnavnet vises hva slags type treff dette er. Hvis du finner stedet eller kulturminnet i listen, kan du velge det og trykk så på Vis i kart. OBS! Mange kulturminner har ikke korrekt (eller står uten) navn i Askeladden. Det er ikke mulig å søke på gårdsnavn eller fylker i Søk i kart. Du kan også søke på gårds- og bruksnummer ved å skrive Kommunenavn-X/X (Eks. Oslo-1/20 eller /20) Avansert søk Ved å klikke på lenken «Avansert søk» kan du få mulighet til mer avanserte søkemetoder, slik som egenskapssøk, eiendomssøk og søk i liste. Er det avanserte søk du gjør ofte, kan disse lagres og hentes opp igjen via «mine lagrede søk». Ved å trykke på knappen «Siste treff» (illustrasjonen over), viser du din siste viste treffliste. 1. Velg Kulturminnenivå vil du søke på enkeltminner, lokaliteter eller kulturmiljø/landskap. 2. Skriv navn eller gårdsnavn hvis du er ute etter et spesifikt kulturminne. 3. Filtrer søket hvis du er ute etter en kategori eller art. 29

30 5.5. Eiendomssøk Eiendomssøk ligger som en snarvei øverst til høyre i skjermbildet, ved siden av Avansert søk. Her kan du finne ut hvilke kulturminner som er registrert på en gitt eiendom. Alle feltene (Fylke, Kommune og Gårdsnummer (Gnr) er påkrevde felter. Hvis du ikke vil søke på Bruksnummer (Bnr): sett inn 0 som verdi Søk i liste Søk i liste kan du bruke dersom du har en liste med flere ID er. Bruk komma, mellomrom, linjeskift eller semikolon for å skille mellom de enkelte ID ene. Du kan lime inn lister med id-nummer fra excel, word etc. (bruk Ctrl+V for å lime inn). Det er mulig å velge at du vil ta med alle enkeltminner, dersom du søker på lokalitetsid er, eller velge at du kun skal ha med lokaliteten. 30

31 6. Før du går i gang med registrering og redigering av kulturminner(triks og tips): Kort innføring i begrepene: Geometri Med geometri menes den geometriske flateavgrensningen til lokaliteten/enkeltminnet i kartet. Disse kan enten importeres eller tegnes direkte inn i kartet (med redigeringsverktøyene). Kartfestingsfanen Kartfestingsfanen hører til Kulturminneskjema, og viser kartfestingen til den aktuelle lokaliteten eller enkeltminnet som du er inne på. Det er her du legger inn lokalitets- og enkeltminnegeometri. Grensesnittet i kartfestingsfanen er til forveksling likt hovedkartet, og har mye av de samme funksjonalitetene. (Kulturminne)skjema All informasjonen som registreres på et kulturminne samles i et kulturminneskjema. Hvert kulturminne har et lokalitetskjema og ett eller flere enkeltminneskjema. Kartet Hovedkartet er tilgjengelig fra hovedmenyen til venstre i grensesnittet. Hovedkartet viser alle kulturminner og kulturmiljø/landskap som er registrert i Askeladden. (Noen av minnene/miljøene er kun synlig etter du har «skrudd på» riktig kartlag, og zoomet deg tilstrekkelig langt ned i kartet.) Tips: Klikk på spørsmålstegnikonet som finnes øverst til høyre i de fleste felt for å få informasjon og veiledning om hva som skal fylles inn i de enkelte feltene. Det vil også stå hjelpetekster til flere av funksjonene i verktøylinjen, f.eks. hvordan man skal gå frem ved registrering, filtrering, hvordan eksportere etc. Hvis Askeladden ligger oppe på skjermen i lengre tid uten at det gjøres registreringer eller navigeres i basen, kan noen funksjoner henge seg opp, bl.a. rapportfunksjonen. Logg derfor ut og inn igjen hvis basen har stått oppe en stund uten å være i bruk. Hold et øye med hovedmenyen til venstre for å se i hvilken meny du befinner deg i. (At du befinner deg på feil nivå kan være årsaken til at du får feilmelding/ikke har mulighet til å redigere slik du ønsker) Registrering: De fire knappene øverst i redigeringsmodus gir deg muligheten til å endre på hvilken informasjon som ligger lagret på lokalitets- eller enkeltminnenivå. Obs! Slett-knappen sletter hele lokaliteten og tilhørende enkeltminner, dvs. all informasjon som er lagt inn om kulturminnet. Det er viktig å ikke bruke disse knappene dersom du skal redigere geometri i kartfanen. Endre-knappen benyttes for å komme i endre-/redigeringsmodus og Lagre-knappen for lagring (må ofte brukes for å komme videre). Det er flere måter å registrere et kulturminne i Askeladden på, og det er derfor forskjellig praksis som er innarbeidet hos saksbehandlerne. I hovedsak finnes det to metoder, samt import fra feltsamler, for å opprette et nytt kulturminne. Den ene måten å registrere på er å opprette lokaliteten ved å fylle inn kulturminneskjemaet først, og deretter tilordne geometrien, og den andre måten er å gjøre dette i omvendt rekkefølge, altså legge inn geometrien først og så fylle inn kulturminneskjemaet til slutt. Legge til geometri etter utfylling av skjemaet gjøres fra kartfestingsfanen for lokaliteten (fremgangsmåten er først å gjennomføre trinnene i kapittel 9. så 7.1), mens oppretting av ny lokalitet fra geometri gjøres fra kartvinduet (hovedkartet) (fremgangsmåten er først å gjennomføre trinnene i 7.1 så 9). Om geometri: 31

32 Askeladden tillater multiple polygoner for lokaliteter (lokaliteter med flere flater knyttet til seg)! Bruk av multiple polygoner er mest aktuelt for bygninger, som sjelden har en lokalitetsflate som omfatter flere bygninger (med mindre lokaliteten også har et vernet utomhusområde). Det brukes også på arkeologiske lokaliteter, der enkeltminnene ligger med stor innbyrdes avstand, og det er urimelig å båndlegge alt areal mellom dem. Ved endring av geometrien for en eksisterende lokalitet, særlig når den nye geometrien er større enn den eksisterende geometrien er det viktig å slette den eksisterende geometrien først. Når du sletter den eksisterende geometrien vil du få en melding om at enkeltminnene ikke kan eksistere uten en lokalitetsgeometri som omslutter dem. Når du får denne meldingen kan du laste opp ny geometri fra shapefil eller autogenerere lokalitetsgeometri ved å bruke eller eller tegne ny geometri i kartet. OBS! Når du bytter mellom og trenger du ikke slette geometrien. Det ene symbolet danner en lokalitetsflate som omslutter alle enkeltminnene. Det andre lager en lokalitetsflate rundt hvert enkeltminne, dvs. multiple polygoner. OBS! Ikke bruk buffersone, med mindre det er nødvendig. Bygningslokaliteter skal ikke ha buffersone. Hvis du har shape-filer med kun enkeltminner som inngår i en sammenhengende lokalitet (eks. gravfelt), men ingen lokalitetsavgrensing, får du ikke lagt disse inn i Askeladden (Du får lastet dem opp, og vist dem i kartet, men ikke lagret dem uten en omsluttende lokalitetsgeometri). Enkeltminnene må ha en lokalitetsgeometri som omslutter enkeltminnene, og dersom du ikke har målt inn denne i felt, eller overført den fra papirkart, kan du legge inn en geometri (som omslutter enkeltminnene) ved å tegne i ArcGIS eller tegne direkte i Askeladden før du knytter enkeltminnene til lokaliteten. Det finnes også en måte å «jukse» til lokalitetsgeometrien ved å laste opp en shape-fil med alle enkeltminnene, og lagre disse som lokalitetsgeometri (hake av alle flatene i redigeringsvinduet). Deretter kan du opprette enkeltminnene fra de samme flatene som i lokalitetsgeometrien. Hvis du vil ha én lokalitetsgeometri som omslutter alle enkeltminnene kan du nå endre den fra redigeringsvinduet i kartfestingsfanen til lokaliteten ved å bruke eller tegne ny geometri. OBS! Hvis du vil tegne ny geometri (eller laste opp shape-fil med lokalitetsgeometri) må du først bruke, og så slette geometrien før du legger til ny geometri. Dette må gjøres for å unngå at det blir liggende flere geometrier på lokaliteten. Dersom du har registrert lokaliteter og enkeltminner hvor lokaliteter og enkeltminner har samme geografiske avgrensing (eks. steinalderlokalitet, bygning eller enkeltliggende gravrøys), bør du, for å slippe å laste opp samme fil to ganger, opprette lokaliteten fra lokalitetsmenyen. Du får da muligheten til å importere shape-filen(e) fra kartfestingsfanen for lokaliteten, og velge flaten som innehar rett geometri. Etter at du har lagret lokalitetsgeometrien kan du opprette enkeltminne og så åpne kartfestingsfanen. Filen som du lastet opp på kartfestingsfanen for lokaliteten vil være tilgjengelig, og du kan legge til samme geometri for enkeltminne som for lokaliteten. 7. Hvordan registrere et nytt kulturminne i kartet Dette kapitlet inkluderer ikke veiledning for import av prosjekter fra feltsamler. Det er utarbeidet en egen veiledning for hvordan man benytter feltsamleren, både i felt og ved import til Askeladden (du finner denne på Askeladdens nettside). 32

33 I kartvinduet kan du registrere en ny lokalitet ved å opprette en geometri ved tegning eller opplasting av shape-fil. Etter at du har opprettet geometri vil du bli ført til kulturminneskjemaet for innlegging av informasjon. Nærmere beskrivelse av hvordan du gjør dette blir beskrevet under. For å fylle inn informasjonen i kulturminneskjemaet før du registrerer geometri se kapittel Opprette lokalitet fra shape-fil (kun geometri ikke feltsamler) 1. Stå i kartvinduet. 2. Klikk på redigeringsikonet på verktøylinjen. 3. Klikk på fanen Fra shape fil 4. Klikk på ikonet for å laste opp shapefil med en eller flere flater 5. Last opp zip-fil. Alle filer som skal lastes opp (shape-filene) må være komprimert i en zippet mappe. 6. Registrer metadata 7. Importer til kartet 8. Det skal ta sekunder å importere filen(e) (maks 1 min, hvis det er store filer) Hvis det tar lengre tid, bør du avbryte og prøve igjen. 9. Du vil få opp en liste med flater fra shape-fil. Velg flate(r) ved å hake av. 10. Klikk på ikonet Opprett ny lokalitet og Lagre. 11. Du blir automatisk flyttet til skjema som skal utfylles. Se kapittel 9, Hvordan fylle inn skjemaene. 7.2 Opprette ny lokalitet ved å tegne i kartet 1. Stå i kartvinduet, og zoom deg inn i kartet til beliggenheten for kulturminnet. Du finner kartkoordinater øverst til venstre, bak målestokk. 2. Klikk på redigeringsikonet på verktøylinjen. 33

34 3. Velg om du skal registrere en lokalitet eller et kulturmiljø/landskap. Klikk på gjeldende fane. 4. Velg lokalitetskategori ved å klikke på riktig ikon. Ved å holde musepekeren på ikonene, kommer benevnelsene til de ulike opp. 5. Tegn punkt for punkt lokalitetsavgrensingen og avslutt med dobbeltklikk. 6. Velg så lagre 7. Etter lagring vil du bli ført til kulturminneskjema for lokalitet. Se kapittel 9, Hvordan fylle inn skjemaene. 8. Hvordan redigere geometri for lokalitet og enkeltminne i kartet Du har muligheten til å endre geometrien for enkeltminne og lokalitet i Askeladden. Dersom du har store lokaliteter med få minner og langt mellom enkeltminnene, kan det i noen tilfeller være lurt å endre lokalitetsavgrensing til multipolygon (punkt 5). 1. Stå i kartfestingsfanen for lokaliteten eller enkeltminne du vil redigere geometrien på. 2. Klikk på redigeringsikonet på verktøylinjen. 3. Redigeringsvinduet vil åpne seg. Redigering av geometri for lokalitet vil bli beskrevet først. 34

35 4. Velg og trykk på flaten du vil redigere for å endre geometrien ved å flytte på knekkpunktene for flaten eller flytte hele geometrien. For å slette geometrien velger du og trykker på geometrien i kartet og deretter på. Du kan legge til nye knekkpunkter ved å trykke på linjene for flategeometrien når denne markøren kommer til syne, etter på kan du flytte knekkpunktet ditt det skal være. Du kan slette knekkpunkter ved å dobbeltklikke på dem. OBS! Dersom du vil innskrenke en lokalitetsavgrensing må du påse at enkeltminnene ligger innenfor den nye geometrien. Dersom du prøver å endre en lokalitetsavgrensing slik at ett eller flere enkeltminner blir liggende på utsiden av geometrien, vil du få en beskjed som forteller deg at du må legge inn en geometri som omslutter alle enkeltminnene før du får lagret. Ved sletting av geometri vil du få samme beskjed. OBS! Slett gammel geometri før du legger inn ny slik at eldre geometrier ikke blir liggende under ny geometri. 5. Hvis du har slettet geometrien må du legge til ny ved å bruke eller legge til fra shape-fil. Du kan også bruke for å autogenerere en lokalitetsavgrensing som kun omkranser enkeltminnene. Ved å bruke kan du generere lokalitetsavgrensingen til å omkranse hvert enkeltminne med en satt buffer (multipolygon). Dersom du endrer lokalitetsgeometri fra én stor flate til multipolygon vil alle enkeltminnene fortsatt være tilknyttet samme lokalitet. Multipolygon kan f. eks. brukes på gårdstun hvor flere bygninger og andre objekter inngår i en fredning (med mulig unntak når området rundt kulturminnene er fredet etter 19 i kml ). 6. Når du er ferdig med redigering av lokalitetsgeometri velger du lagre. 7. For å redigere enkeltminnegeometrien kan du fortsette fra Redigeringsvinduet i lokalitetskartfanen eller åpne kartfanen for enkeltminne. Du har muligheten til å redigere enkeltminnegeometri og lokalitetsgeometrien fra både lokalitetskartfanen og enkeltminnekartfanen. 8. Enkeltminnefanen i Redigeringsvinduet gir deg stor sett de samme funksjonene og verktøyene som Lokalitetsfanen. 35

36 9. Velg og trykk på flaten du vil redigere for å endre geometrien ved å flytte på knekkpunktene for flaten eller flytte hele geometrien. For å slette geometrien velger du og trykker på geometrien i kartet og deretter på. 10. Dersom du redigerer enkeltminnegeometrier fra lokalitetskartfanen har du muligheten til å legge til et nytt enkeltminne ved velge kategori og tegne inn enkeltminne. Ved innlegging av enkeltminne vil kulturminneskjemaet åpne seg, og du må legge inn den obligatoriske informasjonen. OBS! Enkeltminnet må ligge innenfor lokalitetsavgrensingen, og du må justere lokalitetsavgrensingen til å omkranse det nye enkeltminnet før du legger inn geometrien for dette. Nøyaktig avgrensing av lokaliteten kan gjøres etter at du har lagt til enkeltminnekategorien. 8.1 Redigere sikringssone på automatisk fredete lokaliteter På automatisk fredet lokaliteter legges det på en sikringssone på 5 meter denne kan redigeres fra fanen sikringssone. Den redigeres på samme måte som lokaliteten. Innsnevring av sikringssone kan gjøres uten at det fattes enkeltvedtak, mens utvidelse av sikringssone, utover 5 meter, krever at det fattes enkeltvedtak. 9. Hvordan fylle inn skjemaene På lokalitetsnivå er det tre kategorier; Arkeologisk minne, Bebyggelse-Infrastruktur og Kirkested, og disse opprettes fra Lag ny lokalitet i lokalitetsvinduet. Enkeltminnene legges til etter at man har opprettet lokaliteten. Utfyllingen av de forskjellige skjemaene blir forklart under. Obligatoriske felter markeres med rødt omriss. For Bergkunst, Bygg, Fartøy og Kirke er det egne fagfaner som krever utfylling. Det finnes også andre faner som ikke må fylles ut, og disse blir beskrevet i kapittel 9.4. Kartfanen er beskrevet i kapittel 4.4 og redigering av geometri er forklart i kapittel 7. og 8. 36

37 9.1 Arkeologisk minne (Alternativt til denne gjennomgangen kan du klikke på spørsmålstegnikonet som finnes øverst til høyre i de fleste felt for å få informasjon og veiledning om hva som skal fylles inn i de enkelte feltene.) 1. Etter å ha valgt velger du Arkeologisk minne i nedtrekksmenyen og klikker Ok. 2. I Standardfanen som åpner seg når du har valgt kategori finnes det flere felt som er obligatoriske, og disse er gitt en rød ramme. OBS! Du får ikke lagret lokaliteten uten at de obligatoriske feltene er fylt ut. Navn skal ikke skries med kun store bokstaver. 3. I boksen Navn må Art, Navn og Registreringsmetode(kun arkeologi) fylles ut. Man bør også fylle inn Opprinnelig funksjon. Lokalitet ID gis automatisk. 37

38 4. Vernestatus fylles ikke ut på lokalitetsnivå. Denne informasjon hentes fra enkeltminnenivå. 5. Beskrivelse må fylles inn. Legg in den viktigste informasjonen om lokaliteten. Den gule pilen gir deg muligheten til å overføre det du skriver til Kulturminnesøk. 6. Kulturminne registrert av fylles automatisk ut med informasjon om den som har lagt inn og datoen man legger inn dataene. Dersom det er en annen person som har gjort registreringen og/eller annen dato har du muligheten til å endre på dette. 7. De mest aktuelle punktene for utfylling i denne fanen er avhukingsfeltene. Under vann må fylles ut dersom kulturminnet er under vann. Dersom kulturminnet er synlig over markoverflaten bør dette også oppgis. 38

39 8. Lokalitet bildearkiv lenker til Riksantikvarens bildearkiv det er ikke mulig å laste opp bilder til dette arkivet. Det finnes stort sett kun bilder av bygninger, med unntak av arkeologiske minner som har vært med i programmet for miljøovervåking. 9. For boksen Stedfesting må først Fylke velges og så Kommune. Gårdsnavn(dersom det finns) og Gnr/bnr fylles automatisk ut ved synkronisering mot matrikkelen. OBS! Synkronisering mot matrikkelen skjer på nattestid. 10. I boksen Kulturminnesøk kan du legge inn informasjon du mener er relevant for brukere av Kulturminnesøk. 11. Metadata fylles automatisk ut når du legger inn geometri. 12. På fanen Tilstand må man registrere overordnet tilstandsgrad for arkeologiske lokaliteter. 39

40 Tilstandsregistrering på lokalitetsnivå skal gjenspeile lokalitetens samlete skjøtselsbehov. Registrering av tilstand for arkeologiske kulturminner følger NS I tillegg til retningslinjene som finnes i standarden, er det i Askeladden innført registrering av tilstandsgrad. Kriteriene for registrering av tilstandsgrad (TG) er som følger: - TG 0. Ingen umiddelbare behov dersom kulturminnet ikke har skjøtselsbehov, eller dersom kulturminnet er omdefinert fra fredet til ikke-fredet. - TG 1. Ordinært behov for tiltak dersom kulturminnet er intakt, eller ikke har behov for tiltak utover normal skjøtsel. - TG 2. Moderat behov for tiltak dersom kulturminnet er skjemmet eller har en mindre skade, og det er behov for tiltak. - TG 3. Betydelig behov for tiltak dersom kulturminnet er skadet, og har stort behov for tiltak. - TG 4. Fjernet dersom kulturminnet er fjernet. - TG 9. Ukjent dersom kulturminnets tilstand ikke er kjent. 13. Når du har fylt ut alle relevante felt på Standardfanen og Tilstandsfanen må du Lagre. 14. Dersom du har dokumenter tilknyttet lokaliteten som du mener bør ligge i Askeladden (eks. registreringsrapport) kan du legge den til under Dokumentasjon. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks. informant eller funn-nummer i gjenstandsdatabasen) kan dette legges inn under fanen Om lokalitet. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 15. Dersom du har oppretta lokaliteten fra lokalitetsvinduet kan det nå være lurt å legge inn geometrien for lokaliteten (se 7. Hvordan registrere nytt kulturminne i kartet eller 8. Hvordan redigere lokalitet og enkeltminne i kartet) 16. Når du har lagt inn all informasjon om lokaliteten kan du begynne å legge inn enkeltminne(ne). Dette gjøres ved å trykke på i øvre høyre hjørne, og velge art fra nedtrekksmenyen. Hvis du legger inn bergkunst er det flere faner hvor du kan fylle inn informasjon (se Bergkunstfaner). For Kulturminner under vann er det mulig å legge inn dybde i boksen Om enkeltminne (se Kulturminner under vann). 40

41 17. Art og Opprinnelig funksjon er obligatoriske. ID gis automatisk. Navn kan gis (eks. strukturnummer). Dersom enkeltminnet, midlertidig, har hatt andre funksjoner kan disse registreres under tidligere funksjoner. 18. Det anbefales å fylle ut Beskrivelse med viktig info om enkeltminne. 19. I Under feltet Datering er det obligatorisk å fylle inn Datering, Metode og Kvalitet. Dersom du har en nøyaktig(ere) datering (eks. radiologisk, dendrokronologisk eller skriftlig kilde) bør du legge inn denne under Spesifisert datering. 20. Under feltet Vernestatus må Vernetype velges. Lovgrunnlag og Paragraf bør også legges inn. Vernedato settes automatisk til dato for innlegging. Tinglyst dato fylles ikke ut for arkeologiske kulturminner. 41

42 21. Metadata fylles automatisk ut når du legger inn geometri. 22. Datakvalitet viser sist utførte tilstandsregistrering, og kan ikke redigeres fra standardfanen. 23. Om enkeltminne brukes i hovedsak ved masseinnlegginger av Riksantikvaren, eller dersom kulturminner er både vernet etter PBL og fredet Kulturminne registrert av fylles automatisk ut med informasjon om den som har lagt inn og datoen man legger inn dataene. Dersom det er en annen person som har gjort registreringen og/eller annen dato har du muligheten til å endre på dette. 25. Når du har fylt ut alle relevante felt på Standardfanen må du Lagre. 26. Dersom du har dokumenter tilknyttet enkeltminne som du mener bør ligge i Askeladden (eks. tegninger) kan du legge den til under Dokumentasjon. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks. 42

43 funninformasjon) kan dette legges inn under fanen Om enkeltminne. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 27. Dersom du har oppretta enkeltminnet fra lokalitetsvinduet bør du nå legge inn geometrien for enkeltminnet (se 7. Hvordan registrere nytt kulturminne i kartet eller 8. Hvordan redigere lokalitet og enkeltminne i kartet) Bergkunstfaner (Alternativt til denne gjennomgangen kan du klikke på spørsmålstegnikonet som finnes øverst til høyre i de fleste felt for å få informasjon og veiledning om hva som skal fylles inn i de enkelte feltene.) 1. Hvis du har lagt inn et bergkunstenkeltminne har du 2 ekstra faner Bergflate og Påvirkning. Disse er ikke obligatoriske, men bør fylles ut. Under fanen Bergflate har du boksen Bergflate hvor du kan legge inn informasjon om berget bergkunsten befinner seg på. I boksen Figurer kan du legge inn informasjon om avbildningene. 2. Under fanen Påvirkning har du muligheten til å legge inn informasjon om vegetasjon og skader på berget eller bergkunsten Kulturminne under vann 1. Under Standardfanen for enkeltminne Kulturminne under vann er det mulig å legge inn dybden kulturminnet befinner seg på. 43

44 9.2 Bebyggelse-Infrastruktur (Alternativt til denne gjennomgangen kan du klikke på spørsmålstegnikonet som finnes øverst til høyre i de fleste felt for å få informasjon og veiledning om hva som skal fylles inn i de enkelte feltene. Denne steg- for- steg-guiden omfatter ikke tilstandsregistrering. For informasjon om tilstandsregistrering henvises det til egen brukerveiledning. 1. Etter å ha valgt velger du Bebyggelse-Infrastruktur i nedtrekksmenyen og klikker Ok. 2. I Standardfanen som åpner seg når du har valgt kategori finnes det flere felt som er obligatoriske, og disse er gitt en rød ramme. OBS! Du får ikke lagret lokaliteten uten at de obligatoriske feltene er fylt ut. 3. I boksen Navn må Navn og Art fylles ut. Dersom navn ikke fylles ut henter den navnet fra arten. Lokaliteten bør gis sitt reelle navn. Man bør også fylle ut Opprinnelig funksjon. Nåværende funksjon kan legges inn dersom bruken av bygget er endret fra sin opprinnelige bruk (eks. fra handelsvirksomhet til boliger etc.). 4. Resten av Standardfanen for Bebyggelse-Infrastruktur er lik Standardfanen for Arkeologisk minne. (Se punkt 4-16 under 9.1 Arkeologisk minne for utfylling.) 44

45 5. Når du har lagt inn all informasjon om lokaliteten kan du begynne å legge inn enkeltminne(ne). Dette gjøres ved å trykke på i øvre høyre hjørne, og velge art fra nedtrekksmenyen. Innholdet i fanene vil inneholde noen små forskjeller ut fra hvilken art du har valgt. Bygning og Fartøy har en ekstra fane kalt henholdsvis Bygg (se Byggfanen) og Fartøy (se Fartøyfanen), samt at du har muligheten til å legge inn Interiørfredning under Vernestatus i Standardfanen for disse artene. For Bygning, Teknisk/Industrielt minne og Utomhuselement har du muligheten til å legge inn Sosial miljøsammenheng i boksen Navn. 6. Art og Opprinnelig funksjon er obligatoriske. ID gis automatisk. Navn kan gis (eks. husnummer). Art 2 gis dersom dette er nødvendig. Nåværende funksjon kan legges inn. Dersom enkeltminnet, midlertidig, har hatt andre funksjoner kan disse registreres under tidligere funksjoner. Hovedgruppe oppdateres automatisk. Sosial miljøsammenheng kan velges (kun tilgjengelig for Bygning, Teknisk/Industrielt minne og Utomhuselement). 45

46 7. Under Om enkeltminne skal det oppgis Bevaringsprogram dersom enkeltminnet tilhører et bevaringsprogram. 8. Resten av Standardfanen for enkeltminne i kategorien Bebyggelse-Infrastruktur er lik Standardfanen for enkeltminne i kategorien Arkeologisk minne (for utfylling se punkt (unntatt punkt 23) under 9.1 Arkeologisk minne), med unntak av boksen Vernestatus hvor du har muligheten til å legge inn Interiørfredning for Bygning og Fartøy. 9. For Bygning og Fartøy må du fylle inn de obligatoriske feltene i Bygg- eller Fartøyfanen (se henholdsvis Byggfanen og Fartøyfanen). For de andre artene kan du nå velge Lagre. 10. Dersom du har dokumenter tilknyttet enkeltminne som du mener bør ligge i Askeladden (eks. tegninger) kan du legge den til under Dokumentasjon (Dokumenter som inneholder bilder av interiører i private bygninger skal av personvernhensyn ikke lastes opp). Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks.litteratur) kan dette legges inn under fanen Om enkeltminne. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 11. Dersom du har opprettet enkeltminne fra lokalitetsvinduet bør du nå legge inn geometrien for enkeltminne (se 7. Hvordan registrere nytt kulturminne i kartet eller 8. Hvordan redigere lokalitet og enkeltminne i kartet) Byggfanen 1. Byggfanen inneholder en del felt som kan fylles in med informasjon om bygget. 46

47 2. I boksen Info er det obligatorisk å fylle inn Byggnr. Dersom bygningen er registrert i SEFRAK kan du legge inn Sefrak-ID. Bygningstatus ligger automatisk inne med Stående bygning, men dersom dette ikke stemmer kan du endre den, og fylle ut informasjon i Revet/Brent/Flyttet. De andre feltene fylles inn automatisk. 3. I Dimensjoner kan du legge inn bygningens mål og antall etasjer. 4. Under Interiørbeskrivelse kan du legge inn en kortfattet beskrivelse av interiøret (Dette er data som ikke er tilgjengelig for enkel innsyn og deles ikke via API eller tjenester). 5. Materiale og Arkitekt har et obligatorisk felt, Hovedmateriale, hvor du må velge hvilken materialtype som er brukt på mesteparten av bygget. De andre feltene kan du fylle ut hvis du har informasjonen. 47

48 6. Under Rom (kahytt) og interiør kan du legge inn informasjon om de enkelte rommene i bygget. Nytt rom (kahytt) åpner et nytt vindu hvor du fyller inn feltene interiøret (Dette er data som ikke er tilgjengelig for enkel innsyn og deles ikke via API eller tjenester). 7. Dersom bygget har en annen eier enn grunneier må dette fylles inn i boksen Annen eier av bygget enn grunneier ettersom eieropplysningen hentes fra matrikkelen. 8. Når du har lagt inn de nødvendige opplysningene må du Lagre. 9. Dersom du har dokumenter tilknyttet enkeltminne som du mener bør ligge i Askeladden (eks. tegninger) kan du legge den til under Dokumentasjon. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks.litteratur) kan dette legges inn under fanen Om enkeltminne. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 10. Dersom du har oppretta enkeltminne fra lokalitetsvinduet bør du nå legge inn geometrien for enkeltminne (se 7. Hvordan registrere nytt kulturminne i kartet eller 8. Hvordan redigere lokalitet og enkeltminne i kartet). 48

49 9.2.2 Fartøyfanen 1. Fartøyfanen inneholder en del felt som kan fylles in med informasjon om fartøyet. 2. Under Info finner du Fartøystatus hvor du bør legge inn om fartøyet er i bruk eller ikke. 3. I boksen Skrog må du legge inn Skrogmateriale. Du kan også legge inn Skrogform og Skrogteknikk. 4. Dersom informasjon om proveniens er tilgjengelig kan dette legges inn i feltene i boksen Byggested. 49

50 5. Under Rom (kahytt) og interiør kan du legge inn informasjon om de enkelte kahyttene/lugarene i fartøyet. Nytt rom (kahytt) åpner et nytt vindu hvor du fyller inn feltene. 6. Dersom fartøyet har overbygg kan du legge inn dette i boksen Overbygg. 7. I boksen Dimensjoner kan du legge inn de viktigste målene til fartøyet. 8. Under Interiørbeskrivelse kan du legge inn en kortfattet beskrivelse av interiøret. 50

51 9. I boksen Eier av enkeltminne bør du legge inn informasjon om eier av fartøyet. 10. Når du har lagt inn de nødvendige opplysningene må du Lagre. 11. Dersom du har dokumenter tilknyttet enkeltminne som du mener bør ligge i Askeladden (eks. tegninger) kan du legge den til under Dokumentasjon. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks.litteratur) kan dette legges inn under fanen Om enkeltminne. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 12. Dersom du har oppretta enkeltminne fra lokalitetsvinduet bør du nå legge inn geometrien for enkeltminne (se 7. Hvordan registrere nytt kulturminne i kartet eller 8. Hvordan redigere lokalitet og enkeltminne i kartet). 9.3 Kirkested 1. Etter å ha valgt velger du Kirkested i nedtrekksmenyen og klikker Ok. 51

52 2. I Standardfanen som åpner seg når du har valgt kategori finnes det flere felt som er obligatoriske, og disse er gitt en rød ramme. OBS! Du får ikke lagret lokaliteten uten at de obligatoriske feltene er fylt ut. 3. Standardfanen for Kirkested er lik Standardfanen for Bebyggelse-Infrastruktur. (Se punkt 1-4 under 9.2 Bebyggelse-Infrastruktur og 4-16 under 9.1 Arkeologisk minne for utfylling) 4. Når du har lagt inn all informasjon om lokaliteten kan du begynne å legge inn enkeltminne(ne). Dette gjøres ved å trykke på i øvre høyre hjørne, og velge art fra nedtrekksmenyen. Innholdet i fanene vil inneholde noen små forskjeller ut fra hvilken art du har valgt. 5. Resten av Standardfanen for enkeltminne Kirke er lik Standardfanen for Bebyggelse-Infrastruktur. (Se punkt 6 under 9.2 Bebyggelse-Infrastruktur og 4-16 under 9.1 Arkeologisk minne for utfylling) OBS! Kirkegård/Gravplass og tilhørende elementer er kategorisert som Arkeologiske minne i Askeladden. 52

53 6. For Kirke må du fylle inn de obligatoriske feltene i Kirke-fanen (se Kirkefanen). For de andre artene kan du nå velge Lagre. 7. Dersom du har dokumenter tilknyttet enkeltminne som du mener bør ligge i Askeladden (eks. tegninger) kan du legge den til under Dokumentasjon. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks.litteratur) kan dette legges inn under fanen Om enkeltminne. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen! 8. Dersom du har oppretta enkeltminne fra lokalitetsvinduet bør du nå legge inn geometrien for enkeltminne (se 7. Hvordan registrere nytt kulturminne i kartet eller 8. Hvordan redigere lokalitet og enkeltminne i kartet) Kirkefanen 1. Kirkefanen fylles ut på samme måte som Byggfanen, med unntak av at det ikke er mulig å legge inn informasjon om interiør eller rom. Det er ikke obligatorisk å legge inn Byggnr for kirker. (for veiledning til utfylling, se punkt 2, 3, 5 og 7 under Byggfanen) 2. Feltet Om Kirken bør fylles ut. 3. Når du har lagt inn de nødvendige opplysningene må du Lagre. 4. Dersom du har dokumenter tilknyttet enkeltminne som du mener bør ligge i Askeladden (eks. tegninger) kan du legge den til under Dokumentasjon. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig (eks.litteratur) 53

54 kan dette legges inn under fanen Om enkeltminne. OBS! Hvis du legger inn noe under disse fanene må du lagre igjen. 5. Dersom du har opprettet enkeltminne fra lokalitetsvinduet bør du nå legge inn geometrien for enkeltminne (se 7. Hvordan registrere nytt kulturminne i kartet eller 8. Hvordan redigere lokalitet og enkeltminne i kartet). 9.4 Faner som ikke trenger utfylling Eiendomsfanen henter all informasjon fra matrikkelen, og oppdateres hver natt. Det er mulig å legge inn eiendomsinformasjon manuelt, men dette er ikke ønskelig kulturminner skal kartfestes. (Dette er data som ikke er tilgjengelig for enkel innsyn og deles ikke via API eller tjenester). 54

55 Fanen Hendelser kan benyttes ved observasjoner gjort ved befaringer eller liknende. Her finnes også Tilstand (MOV) for arkeologiske minner. Endringer og restaureringer for bygninger og dispensasjoner bør legges inn her. Under Tilstand (MOV) legges informasjon om skadebilde på arkeologiske kulturminner inn. Du har mulighet til å fylle ut Tilstand (MOV) på både lokalitet- enkeltminnenivå. Under fanen Dokumentasjon kan man legge til dokumenter som inneholder informasjon som er viktig for det registrerte kulturminnet (eks. rapporter fra befaring, utgravning etc.). OBS! Husk at du ikke må laste opp 55

56 dokumenter som inneholder bilder av interiør fra bygg i privat eie. (Dette er data som ikke er tilgjengelig for enkel innsyn og deles ikke via API eller tjenester) Fanen Om Lokalitet kan oppdateres med viktig informasjon som ikke nødvendigvis bør ligge i beskrivelsen på Standardfanen. Feltene som ligger her lå tidligere under standardopplysninger i gamle Askeladden. 10. Hvordan finne registrerte kulturminner og kulturmiljø/landskapi Askeladden? Det finnes i hovedsak to metoder å finne registrerte kulturminner i Askeladden; ved søk eller ved å lete opp kulturminnene i kartet. Søket deles i to kategorier; «enkelt søk» og «avansert søk». Under Avansert søk kan du også foreta et Eiendomssøk. For å finne kulturminner innenfor et geografisk område kan du bruke kartvinduet Enkelt søk 1. Dersom du vet lokalitetens eller kulturmiljø-/landskapets navn, lokalitet-, enkeltminne- eller kulturmiljø-id, eller gårdsnavn kan du bruke enkelt søk. 2. Bruk søkefeltet i øvre høyre hjørne og trykk på Søk. 56

57 3. Ved flere treff vil du få opp en treffliste. Dersom du kun får ett treff vil du bli ført direkte til kulturminneskjemaet. 4. Trykk på for å ta deg til Kulturminneskjema, hvor du finner all informasjonen som er lagt inn om kulturminnet. 5. Dersom du vil eksportere kulturminner til shape-fil, sosi-fil eller Excel-dokument se 11. Hvordan hente ut data fra Askeladden Avansert søk og eiendomssøk 1. Hvis du er ute etter å finne en spesifikk type kulturminner og/eller kulturminner i et geografisk avgrenset område (fylke(r), kommune(r) eller en spesifikk eiendom) kan du bruke avansert søk. 2. Trykk på Avansert søk i øvre høyre hjørne. 3. Egenskapssøkfanen er den første fanen, og du har her mulighetene til å filtrere på både kulturminnetype og geografiske områder. Eiendomssøkfanen gir deg muligheten til å søke etter kulturminner på én eiendom eller alle bruksnumrene på ett gårdsnummer. (Her blir ikke søk-knappen aktivert før bnr er fylt inn, så sett 0 57

58 hvis du søker uten bnr.) Søk i liste-fanen kan brukes dersom du har en liste (eks. Excel-dokument) med flere ID-nummer, og du vil vise disse i Askeladden. 4. Treffene vil vises i en treffliste. 5. Trykk på for å ta deg til Kulturminneskjema, hvor du finner all informasjonen som er lagt inn om kulturminnet. 6. Dersom du vil eksportere kulturminner til shape-fil, sosi-fil eller Excel-dokument se 11. Hvordan hente ut data fra Askeladden Finne kulturminner i kartet 1. Dersom du vil finne kulturminner i et geografisk område kan du zoome deg inn og panorere i kartet, ved hjelp av, til ønsket område. Bruk som gir deg muligheten til å velge flere lokaliteter, enkeltminner eller kulturmiljø/landskap. Tegn rundt de minnene du vil ha informasjon om, ved å lage punkter i kartet. Avslutt med dobbeltklikk. Hvis du velger kun ett minne kan du hoppe over punkt Dersom du valgte mer enn ett minne vil du få opp en liste med alle kulturminnene (kulturmiljø/landskap, lokalitet, enkeltminne og SEFRAK kan vises i denne listen, dersom de er skrudd på i Kartlag. SEFRAK vises ikke i treffliste, og kan ikke eksporteres). 58

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister BRUKERVEILEDNING Veiledning i bruk av bygningsregister Versjon 1.2 03.05.2005 Brukerveiledning bygningsregister Side 2 av 40 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...4 2 OPPSTART - LES DETTE FØRST!...5 2.1 HVORDAN

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21 REN Beredskap Dokumentasjon Forfatter Dato Bjørn Even Wahlstrøm Innholdsfortegnelse Om dokumentasjonen 5 Endringshistorikk 5 Om REN Beredskap 6 Lokale samarbeidsgrupper 6 Samarbeide og dele informasjon

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer