Rebetdagen Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rebetdagen Stockholm 2011-10-18"

Transkript

1 Norsk hverdag innen betongrehabilitering Rebetdagen Stockholm Siv. Ing. Fredrik Røtter Siv. Ing. Iain Miller Siv. Ing. Eva Rodum Siv. Ing. Bjørn Hansen Siv. Ing. Halvor Winsnes

2 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerene. Foreningen har over medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna organiserer en rekke fagmiljøer i Norge. Blant annet Norsk Tekna organiserer en rekke fagmiljøer i Norge. Blant annet Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB)

3 NFB er en medlemsbasert organisasjon som jobber for å fremme betongrehabilitering som et eget fagområde med kompetente aktører NFB representerer bransjen ovenfor myndigheter, offentlige og private organer. Foreningen samarbeider nært med Norsk Betongforening.

4 Hva gjør NFB? Foreningen har som formål å øke kompetansen i bransjen og videreutvikle fagområdet betongrehabilitering. NFB jobber for å fremme sine medlemmer interesse gjennom å: Øke forståelsen for viktigheten av reparasjon og vedlikehold av betong. Fremme kvalitet ved betongrehabiliteringsarbeider Ivareta helse, miljø og sikkerhet Dette gjennomføres ved at foreningen Støtter prosjekter og faglige aktiviteter, både økonomisk og med ekspertise Arrangerer kurs, konferanser og fagmøter Utarbeider bøker og kursmateriell for kompetanseheving

5 Hvem er medlemmer? Foreningen har medlemmer fra alle deler av betongrehabiliteringsbransjen, herunder: Spesialentreprenører innen betongrehabilitering Rådgivende ingeniører Material- og produktleverandører Byggherrer NFB h dl f h l l d t M dl k t å t f båd NFB har medlemmer fra hele landet. Medlemskapet er åpent for både enkeltpersoner og bedrifter med tilknytning til betong og betongrehabiliteringsbransjen.

6 Historikk - betong Armert betong i Norge fra 1915 Tradisjonelt brukt i tunge konstruksjoner (1915 ->) Bruer Dammer Industri- og kontorbygg Fra 1950 Boligbygg Oljeplattformer Nyere tid også arkitektonisk Monumentale byggverk Dekorative konstruksjoner Belastningsprøving av armert betong, 1904 Troll A 472 m høy, tonn, bygd 1995 Foto/ill: Pedersen, P.H.: Fra Farris til Troll. En beretning i anledning Norsk Betongforenings 40 års jubileum,1995 6

7 Ref: Pedersen, P.H.: Fra Farris til Troll. En beretning i anledning Norsk Betongforenings 40 års jubileum,1995

8 Historikk - betong Fokus på bestandighet t først på 1980-tallet t Utviklingen på 1970-tallet medførte en overfokusering på fasthet og styrke -> slankere konstruksjoner med mye armering og liten overdekning Norsk standard (konstruksjoner eksponert for sjøvann) Materialsammensetning betong Overdekning Ca > Min overdekning, mm Maks v/b-forhold 0,50-0,60 Ingen krav 0,45 8

9 Historikk - betong Typisk betongsammensetning for norske brukonstruksjoner eksponert for sjøvann (eksempel) Periode v/b-forhold 0,50 0,70 0,40 3 Sementinnhold, kg/m Sementtype CEM I CEM I Silika, % av sementvekt Overdekning mm på 1970-tallet CEM I eller CEM II/A-V Liberale krav til betongsammensetning og overdekning i en periode med stor byggeaktivitet i har medført et stort reparasjons- og vedlikeholdsbehov Ref: Lindgård, d J, Skjølsvold, ld O og Kjellsen, K, ERMCO Congress,

10 EUs byggevaredirektiv Plan og bygningsloven m/forskrifter Myndigheter Myndigheter NS-EN NA Laster på konstruksjoner NS-EN NA Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN NA Prosjektering av betongkonstruksjoner Prosjektering Prosjektering NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS-EN NA Almenn regler for bruk av produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner NS-En Katodisk beskyttelse av stål så i beo betong NS-EN NA Utførelse av betongkonstruksjoner Prøvestandarder for kontroll av utførelsen NS-EN Katodisk beskyttelse av stål i betong NS-EN Utførelse og kvalitetskontroll av rehabiliteringsarbeidene CEN-TS Realkalisering NS-EN Utførelse sprøytebetong Utførelse ISO 6934 eller ETA Spennarmering NS-EN NA Betong NS 3576 Armering NS-EN Katodisk beskyttelse CEN-TS Realkalisering NS-EN Sprøytebetong NS 3576 Armering Produkt og prøvestandard Produkt og prøvestandarder Produkt og prøvestandarder NS-EN NA NS-EN NA NS-EN NA NS-EN NS-EN NA NS-EN NA Systemer for overflatebehandling Reperasjonsmørtler Lim for konstruktive NA Forankring av Korrosjonsbeskyttelse formål Injeksjon i betong armeringsjern av armering Materialprodusent Material pr rodusent - NS-EN NA Kvalitetskontroll og vurdering av samsvar Produkt- og prøvestandarder Ref: Utkast til «veiledning til kap LY i NS 3420 tekniske bestemmelser», 2011

11 NS-EN 1504-serien Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner. Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar Del 1-10 Gjeldende i Norge fra 1. januar 2009

12 Øvrige relevante EN-standarder for betongrehabilitering NS-EN 12696: Katodisk beskyttelse CEN/TS del 1: Elektrokjemisk realkalisering

13 NA til NS-EN 1504-serien EN 1504 åpner for nasjonale tillegg (NA) på noen få områder De viktigste områdene for norsk NA er: Krav til kompetanse knyttet til utførelsesklasse (del 9) Produksjonsleder Formann Bas Kontrolleder og kontrollør for intern systematisk kontroll Krav til kvalitetskontroll knyttet til utførelsesklasse (del 10) Kvalitetsplan Kvalitetsstyring Kontroll av utførelse NA til NS-EN 1504 er under utarbeidelse

14 Betongopplæringsrådet g (BOR) BOR skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. BOR skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon. k BOR utsteder kompetansebevis innen ulike sektorer av betongbransjen i henhold til gitte krav. De ulike kompetansesektorer er: A: Betongproduksjon og transport U: Utførelse av betongarbeider R: Betongrehabilitering S: Sprøytebetong for bergsikring T: Tilslag Standard Norge har bekreftet at BORs forslag til krav og opplegg for Standard Norge har bekreftet at BORs forslag til krav og opplegg for tildeling av kompetansebevis, er i tråd med intensjonene i de angitte standarder.

15 Kompetansebevis klasser og krav Kompetansebevis utstedes av BOR basert på følgende grunnlag: Forkunnskaper (grunnutdanning, f eks fagbrev eller ingeniør) Tilleggskurs i betongteknologi og betongrehabilitering Relevant praksis Følgende tilleggskurs er relevante for utførende aktører innen betongrehabilitering (krav om bestått eksamen): R1: Betongrehabilitering - utførelse (4 dager) R2: Betongrehabilitering - planlegging, gjennomføring og kontroll (3 dager) U1: Praktisk betongteknologi (3 dager) Følgende kompetansebevis utstedes av BOR ved oppfylte krav: RU (formann/bas) RPKN (produksjons-/kontrolleder, utførelsesklasse 1 og 2) RPKU (produksjons-/kontrolleder, utførelsesklasse 3)

16 Krav til kompetansebevis avhengig av utførelsesklasse Aktør Funksjon Utførelsesklasse Produksjonsleder Formann Bas Kontrolleder Har det øverste faglige tilsynet med alle arbeider fram til ferdig resultat (overlevering) RPKN RPKU Har ledelsen for hele eller deler av arbeidet. Underlagt produksjonsleder RU Har detaljstyringen av en arbeidsutførelse, enten selv eller som RU leder av et arbeidslag Har det overordnede tilsynet med den interne systematiske kontrollen av RPKN RPKU utførelsen

17 Krav til kompetansebevis avhengig av utførelsesklasse Aktør Utførelsesklasse Produksjonsleder/ kontrolleder Formann/bas RPKN - Min. relevant fagbrev e.t. - Tilleggskurs i betongteknologi (U1) og betongrehabilitering (R1+R2) - Erfaring innen betongrehabilitering RPKU - Min. ingeniør med særskilte kvalifikasjoner - Tilleggskurs i betongteknologi (U1) og betongrehabilitering (R1+R2) - Lang og allsidig erfaring innen betongrehabilitering i Utførelsesklasse 3 RU - Minimum relevant fagbrev eller tilsvarende - Tilleggskurs betongteknologi (U1) og betongrehabilitering (R1) - Erfaring fra lignende type arbeid

18 Ola Nordmann RU, RPKN, RPKU 0000 Forside og bakside av et kompetansebevis

19 Retningslinjer for tilstandsanalyse NS-EN 1504 Påpeker nødvendigheten Beskriver ikke utførelsen Norske standarder og normer NS 3424: Tilstandsanalyse for byggverk RIF-normen: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner NA del 9 (informativt): «Tilstandsanalyse skal utføres iht NS 3424 samt RIF-rapport Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»

20 NS 3420: Beskrivelsestekster NS 3420: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Kapittel LY: Betongrehabilitering i Poster Koder Beskrivelsestekster Mengderegler Tekniske krav -> henviser til NS-EN der slike finnes Kompetansekrav -> henviser til nasjonalt tillegg til NS-EN 1504

21 Bransjeveiledning for bruk av NS-EN Det nye regelverket er komplisert Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og NFB så behov for en veiledning i bruken av standardverket Komité for implementering av NS-EN 1504-serien nedsatt 2009 Jan Lindland, Stærk & Co AS (leder og redaktør) Magne Maage, Skanska Trond Helgedagsrud, Rescon Mapei Jan-Magnus Østvik, Statens vegvesen esen Eva Rodum, Statens vegvesen Finansieres av NFB, NB og RIF + enkeltfirma i bransjen Forventes ferdig 2011 Etterfølges av kursopplegg for bransjen

22 Oppbygging av veiledningen Tidlig valg: Iht metoder i NS 3420 eller prinsipper/ metoder i NS-EN ? 42 metoder

23 Oppbygging av veiledningen Hver reparasjonsmetode iht NS 3420 har fått et eget fagkapittel: 1. Forbehandling 2. Mekanisk reparasjon 3. Elektrokjemisk realkalisering 4. Elektrokjemisk kloriduttrekk 5. Katodisk beskyttelse 6. Overflatebehandling 7. Reparasjon av riss og sprekker 8. Overvåkingsutstyr

24 Oppbygging og bruk av veiledningen Inneholder en samling tekniske krav (utover normative krav i NS-EN) aktuelle ved utførelse av de ulike reparasjonsmetoder. Kravene gjelder: Materialer Utførelse Prøving og kontroll Inneholder en god del informativt/veiledende stoff Ment å være et hjelpemiddel/verktøy som kan brukes sammen med NS 3420 og NS-EN standardene til å beskrive arbeidene så komplett som mulig Bruk av veiledningen skal sikre at innholdet er i samsvar med gjeldende standarder

25 Ref: Utkast til «veiledning til kap LY i NS 3420 tekniske bestemmelser»,

26 Ref: Utkast til «veiledning til kap LY i NS 3420 tekniske bestemmelser»,

27 Rådgivningsstandarder g NS 8401 og 8402

28 Rådgivningsstandarder NS 8401 og 8402 NS 8401 regulerer forhold mellom byggherre og arkitekt, rådgiver eller annen fagkyndig om prosjektkteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg. Avregnes på fast pris eller etter medgått tid. NS 8401 har strenge varslingsrutiner vedr. endringer. NS 8402 kl ll i i b i NS 8402 er enklere og mer generell i sin oppbygging. Avregnes etter medgått tid.

29 Kontraktsbestemmelser mellom byggherre og entreprenør NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (hovedentreprise) NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (hovedentreprise) NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise (totalentreprise) Har tatt over for NS 3431

30 Norsk hverdag innen betongrehabilitering Kystkonstruksjoner med ytre kloridpåkjenning Bruer Kaier Andre konstruksjoner med ytre kloridpåvirkning Bruer (innland) Parkeringshus Konstruksjoner med innstøpte klorider Konstruksjoner med lav overdekning utsatt for karbonatisering Sosial boligbygging Betongstandard Frostskader, fysiske angrep, kjemiske angrep, byggefeil

31 Norsk hverdag innen betongrehabilitering

32 Metoder for reparasjon og vedlikehold Forbehandling vanlige metoder Tørr sandblåsing Høytrykksrubbing Våt sandblåsing Blastring Fresing Sliping Bruer og kaier Bruer og kaier Lite brukt Dekker Dekker Boligblokker

33 Metoder for reparasjon og vedlikehold Mekanisk reparasjoner vanlige metoder Fjerning av betong Mekanisk meisling Vannmeisling Alle konstruksjoner Bruer og kaier, noe på bolig Generelle regler for beskrivelse, metoder og avregning er gitt i NS3420 LY. Det skilles på: Fullstendig mekanisk k reparasjon (all armering i infisert/ karbonatisert betong frilegges) Begrenset mekanisk reparasjon (korrodert armering frilegges inn til ikke-korrodert område, NB! Anvendes ikke ved kloridinitiert korrosjon) Forenklet mekanisk reparasjon (for elektrokjemiske metoder)

34 Metoder for reparasjon og vedlikehold Mekanisk reparasjoner vanlige metoder Mørtling Håndmørtling Alle konstruksjoner, små sår Tørrsprøyting øy Bruer og kaier, større sår Generelle regler for beskrivelse, metoder og avregning er Generelle regler for beskrivelse, metoder og avregning er gitt i NS3420 LY.

35 Tørrsprøytemaskin og utførelse av tørrsprøyting.

36 Metoder for reparasjon og vedlikehold Elektrokjemiske metoder Katodisk beskyttelse Realkalisering Kloriduttrekk Kloridinfiserte konstruksjoner Karbonatiserte konstruksjoner Kloridinfiserte konstruksjoner Generelle regler for beskrivelse, metoder og avregning er gitt i NS3420 LY. De elektrokjemiske metodene har vist gode resultater gjennom 20 år og har blitt en del av norsk hverdag. Korrekt installasjon og riktig bruk er imidlertid en forutsetning.

37 Katodisk beskyttelse Prinsippet er at korrosjon av armeringen opphører fordi potensialet i stål forskyves til under grenseverdien for når korrosjon kan foregå En anode legges permanent utenpå eller inne i konstruksjonen, k isolert fra armeringen. Brukes vanligvis med permanent påtrykket spenning Benyttet på landbaserte konstruksjoner k i Norge siden slutten av 1980-tallet Installert t på ca m2 i Norge Beskrevet i NS EN 12696

38 Anodetyper Katodisk beskyttelse Ledende maling eller belegg Innstøpte stavanoder av titan eller grafitt Innstøpt titannett Innstøpte titanbånd (i sprøytemørtel) Innslissede titanbånd Karbonfiberanode (utfaset) Vannanoder Katodisk beskyttelse er en permanent installasjon og anleggets effekt i driftsperioden overvåkes kontinuerlig med referanseelektroder og elektronikk

39 Ref: Nerland, Eri, Vennersland, Grefstad: 18 years of Cathodic Protection of Reinforced Concrete Structures in Norway facts and figures from 162 installations (2007)

40 Titannett for katodisk beskyttelse før og etter innsprøyting (bru)

41 Ledende belegg før og etter slitedekke (p-hus)

42 Katodisk beskyttelse Statens vegvesen har installert katodisk beskyttelse på flere ti- talls kystbruer siden slutten på 1980-tallet I starten utført som pilot-prosjekter for å vinne erfaringer og øke kompetansen Typiske problemer erfart i de tidlige anleggene: Heftsvikt mellom ulike materialer (f eks sprøytemørtel) Driftsproblemer (kabelbrudd, nedbrytning av anodemasse, svikt i strømforsyning, lynnedslag, hærverk, ) Mangelfull oppfølging g (manuelle anlegg er krevende å følge opp, lang reisetid ut til brua, nøkkelpersoner som slutter i organisasjonen, ) Dokumentasjon (for dårlig dokumentasjon av hvordan anlegget er installert) 42

43 Katodisk beskyttelse Det har skjedd en enorm teknologisk utvikling i løpet av 20 år Forbedret kvalitet på anodematerialer, referanseceller, kabler, styringsenheter, koblingsskap, Statens vegvesen anser i dag katodisk beskyttelse som en aktuell metode for mange av kystbruene. Følgende vektlegges i nye anlegg: Kompetanse i alle ledd (byggherre, konsulent og entreprenør) God kontroll under utførelse Robuste løsninger betale for kvalitet God «as-built» dokumentasjon Web-basert drift og resultatoppfølging Drift og vedlikehold i regi av entreprenør i 5-10 år (inkl i kontrakt) Muligheter for driftskontroll utført av uavhengig part 43

44 Realkalisering Prinsippet er å strippe stålet katodisk og heve betongens ph-verdi slik at stålet passiveres når strømmen slåes av. Utføres ved at utenpåliggende elektrodenett påføres en vandig elektrolytt som inneholder kaliumkarbonat Strømmen sendes til armeringen og produserer alkalier ved elektrolyse av vannet i elektrolytten Elektroosmose besørger transport av kaliumkarbonat i overdekningen og frem til armeringsstålet. Benyttet på landbaserte konstruksjoner i Norge siden slutten av 1980-tallet Installert på ca m2 i Norge

45 Midlertidig anodenett og sprøyting av fiber og elektrolytt.

46 Testing av ph rundt stål og i overdekningen i realkalisert betong.

47 Kloriduttrekk Prinsippet er å strippe stålet katodisk og heve betongens phverdi slik at stålet passiveres når strømmen slåes av. Utføres ved at utenpåliggende elektrodenett påføres en elektrolytt l tt av cellulosefiber l fuktet t med vann. Strømmen som sendes til armeringen produserer alkalier ved elektrolyse av vannet i elektrolytten. Kloridioner fraskyves stålet og tiltrekkes anoden slik at betongen tømmes for inntil 80% av opprinnelig kloridmengde. Benyttet på landbaserte konstruksjoner i Norge siden slutten av 1980-tallet Installert på ca m2 i Norge

48 Andre metoder Offeranoder i vann Offeranoder atmosfærisk miljø (innstøpt i betong)

49 Overflatebehandling NS-EN setter krav til produktenes egenskaper avhengig av formål (prinsipp) og produktkategori (belegg, impregnering eller hydrofoberende impregnering NB har utarbeidet en publikasjon (NB24) om overflatebehandling av betong

50 Overflatebehandling Maling tilpasset konstruksjonens behov Puss (sement, kalk, silikat) Slemmemasser Hydrofoberende d impregneringi Offermørtel Vannglass Herdeplaster Epoxy Polyurethan Akryl Epoxysement

51 Veien videre Status 2011 Høyskole- og universitetsmiljøene it t ilj er på vikende front og fag fjernes fra læreplanen Yrkesskolene har ikke tilbud om utdannelse knyttet til rehabilitering Opplæring av fagpersonell skjer i bedriftene og gjennom kursvirksomhet gjennom NFB Dette medfører Problemer med rekruttering til bransjen Utfordringer med stor andel utenlandsk arbeidskraft i bransjen Kompetansen er på vei til å forsvinne? KAN VI LÆRE NOE AV HVERANDRE?

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 (R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 Tirsdag 9. april fredag 12. april 2013 1. Omtale "(R1) - Betongrehabilitering - utførelse for produksjonsleder, kontrolleder, formann og bas" er

Detaljer

Regelverk for betongrehabilitering Implementering av NS-EN 1504-serien Bransjeveiledning

Regelverk for betongrehabilitering Implementering av NS-EN 1504-serien Bransjeveiledning Regelverk for betongrehabilitering Implementering av NS-EN 1504-serien Bransjeveiledning Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene 2010, Trondheim 2010-10-14 Innhold Europeiske standarder

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

SVV Region midt Samlekontrakt Vedlikehold av betong bruer 2014 og 2015

SVV Region midt Samlekontrakt Vedlikehold av betong bruer 2014 og 2015 SVV Region midt Samlekontrakt Vedlikehold av betong bruer 2014 og 2015 Bruer som er trafikkerte Fylke Antall betongbruer Antall stålbruer Møre og Romsdal 1182 205 Sør-Trøndelag 590 440 Nord-Trøndelag 522

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Betongopplæringsrådet (BOR)

Betongopplæringsrådet (BOR) Betongopplæringsrådet (BOR) Krav til formalkompetanse Nettverkssamling i Narvik 4. 5. oktober 2016 Knut Bryne, Tekna/NB/BOR Bor-systemet, august 2016 1 Jeg har minst to hatter: 1. Administrativ leder av

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger Rica Hotell Gardermoen 2.-5. mai 2011 Kurs nr. 1111102 Tid: 2.-5. mai 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Komité: Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS Kven er det krav om kompetanse for? Sertifiseringsordningar (BOR og NSF)

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

(A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder

(A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder (A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011356 Del 2, for ingeniører Rica Hotel Gardermoen Del 2: 10.-13. januar 2011 Kurs nr. 1011356 Tid: Del 2: 10.-13. januar 2011 Sted: Rica

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt Øystein Vennesland NTNU Tidligere Informasjonsdager Armeringskorrosjon har vært framme som tema flere ganger Senest i 2003 ved spørsmålet:

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

BOR sine krav til Betongproduksjon og transport

BOR sine krav til Betongproduksjon og transport Oppdatert november 2014 BOR sine krav til Betongproduksjon og transport Kompetanseklasser for betongproduksjon og betongtransport etter NS-EN 206:2013+NA:2014 PPK BO LB BT BTS PO Produksjonsleder og kontrolleder,

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte inngår

Detaljer

Et marked i utvikling, KB teknologi gjennom 20 år.

Et marked i utvikling, KB teknologi gjennom 20 år. Et marked i utvikling, KB teknologi igjennom 2 år Et marked i utvikling, KB teknologi gjennom 2 år. Sten H. Vælitalo Protector www.protector.no Et marked i utvikling, KB teknologi igjennom 2 år REHAB.

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1311306 27. - 30. mai 2013 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1311306 Tid: 27. 30. mai 2013 Sted: Quality

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1211306 7. - 10. mai 2012 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr. 1211306 Tid: 7. 10. mai 2012 Sted: Quality Hotel

Detaljer

BORs krav til Betongproduksjon og transport

BORs krav til Betongproduksjon og transport BORs krav til Betongproduksjon og transport Kompetanseklasser for betongproduksjon og betongtransport etter NS-EN 206-1:2000+NA:2007 PPKU/ 09PPKU BO LB BT BTS PO Produksjonsleder og kontrolleder utvidet

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511306 18. - 21. mai 2015 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kursnr.: 1511306 Tid: 18. 21. mai 2015 Sted: Quality Hotel

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa Ny Norcem 215 Ny Norcem Norcem lanserer en videreutviklet og forbedret, som vil erstatte den tidligere. Med den nye har vi redusert klimagassutslippene ytterligere. Tekst: Sigrun K Bremseth og Knut O Kjellsen,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 15. mars 2011 kl. 1700, Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, Oslo Representanter fra

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 15. mars 2011 kl. 1700, Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1411301 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 13. 17. januar 2014 Kurs nr. 1411301 Tid: 13. 17. januar

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 84352110 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 6. 10. oktober 2008 Kurs nr. 84352110 Tid: 6.

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK Telemark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

PRODUKTER OG LØSNINGER FOR LANDBRUKET

PRODUKTER OG LØSNINGER FOR LANDBRUKET PRODUKTER OG LØSNINGER FOR LANDBRUKET Nedbrytningsmekanismer Betongreparasjoner Binger / Båser / Stallrom Melkerom Garasje / Verksted / Lagerrom Gjødselkum Utvendige overflater 1 Innledning «Mapei - produkter

Detaljer

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Fagdag 12. februar 2013 Bård Pedersen Tunnel- og betongseksjonen Innhold Hensikt og mål med delprosjektet Litt fakta om bruer i det norske

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

Tidlig overflatebehandling av FA-betong Hvorfor og eksempler på spesifikasjon

Tidlig overflatebehandling av FA-betong Hvorfor og eksempler på spesifikasjon Tidlig overflatebehandling av FA-betong Hvorfor og eksempler på spesifikasjon Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2012-10-11 Innhold FA-betong Overflatebehandling Tidlig Case Tresfjordbrua

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 4. 8. oktober 2010 (A2) Videregående kurs i betongteknologi

Detaljer

Den eksakte levetidsmodellen

Den eksakte levetidsmodellen Den eksakte levetidsmodellen Gro Markeset, Dr. ing. Leder for COIN-prosjekt: OPERASJONELL LEVETIDSDESIGN For tidlig nedbrytning kan gi uønsket konsekvenser: Estetiske missfarging, oppsprekking og avskalling

Detaljer

Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø

Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø Gro Markeset COIN- Concrete Innovation Centre SINTEF Betongforeningen, Universitetet i Stavanger, 18.11.08 Innhold: Generelt om bestandighet

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Bestandighet, krav til betongen og eigenskapar

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 Comfort Hotel Grand, Gjøvik, 6. 10. februar 2012 Kurs nr. 1211302 Tid: 6. 10.

Detaljer

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no Katodisk korrosjonsbeskyttelse Corroteam AS Etablert i 1983 Holder til i Mjøndalen v/drammen Hovedsatsningsområdet er katodisk beskyttelse med påtrykt strøm og offeranoder. Eiere: Strøm-Gundersen: 70%

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

Betongregelverk i Statens vegvesen

Betongregelverk i Statens vegvesen Betongregelverk i Statens vegvesen Normal N400 (185) Bruprosjektering Retningslinje R762 (HB 026) Prosesskode 2 Lise Bathen Statens vegvesen Vegdirektoratet Tunnel og Betong seksjonen Nytt nummereringssystem

Detaljer

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER 102 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER Miljøklassifisering Det er upraktisk å ha forskjellige miljøklassifisering for

Detaljer

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse.

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse. PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 11 KAP 1 Prinsippbeskrivelse SKISSERING AV GARASJEREHABILITERING 1 0 Bakgrunn Ødegård og Lund AS har fått i oppdrag å skissere det planlagte

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1211305 26. 28. mars 2012 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr. 1211305 Tid: 26. 28. mars 2012 Sted: Quality

Detaljer

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge LAVKARBONBETONG Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge Sement produksjon i HEIDELBERGCEMENT Nord Europa, HCNE Kjøpsvik a Sementproduksjon NE, 6

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Byggeleder betongkontrakt, INDIRA Management AS Generelle krav på bruer Byggherrens muligheter til å påvirke/sette kravene Hålogalandsbrua, betongarbeider

Detaljer

Men først en liten oppklaring

Men først en liten oppklaring Rehabilitering av Mausund Bru - et eksempel på typisk norsk betongrehabilitering Men først en liten oppklaring Siv.ing Berit G. Pettersen Multiconsult AS Cand. scient Paul Stavem Mapei AS Stiftet i 1990

Detaljer

Rehabilitering av Mausund Bru. - et eksempel på typisk norsk betongrehabilitering

Rehabilitering av Mausund Bru. - et eksempel på typisk norsk betongrehabilitering Rehabilitering av Mausund Bru - et eksempel på typisk norsk betongrehabilitering Men først en liten oppklaring Siv.ing Berit G. Pettersen Multiconsult AS Cand. scient Paul Stavem Mapei AS Stiftet i 1990

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2012 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag13. mars 2012 kl. 1700, Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Fagdag 2014. Betongregelverk. relatert til bestandighet. Betongbruer i et historisk perspektiv.

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Fagdag 2014. Betongregelverk. relatert til bestandighet. Betongbruer i et historisk perspektiv. Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Fagdag 2014 Betongregelverk relatert til bestandighet. Betongbruer i et historisk perspektiv. Reidar Kompen Tunnel-og Betong seksjonen Vegdirektoratet Regelverket

Detaljer

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget (1) Magne Maage Samanheng mellom lover og standardar EUs byggevareforordning (EUs byggevaredirektiv)

Detaljer

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Per Arne Dahl Seniorforsker SINTEF Byggforsk Oktober 2012 Byggforsk 1 Hva er alkalireaksjoner? En kjemisk - fysisk prosess, hvor visse silika(kvarts-)holdige

Detaljer

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 Nr. 3 oktober 2016 10. årgang KATRINE DRETVIK SANDBAKK: Inspeksjon av betongkonstruksjoner Side 4 TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 LEIF SANDE: Nedgangstider, økt

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411351 Quality Hotel Fredrikstad, 15. 19. september 2014 Kurs nr.: 1411351 Tid: 15. 19.

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4 SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Rehabilitering 212 Landsløk bru A3 ORIENTERING Innholdsfortegnelse Side 1. Prosjektets art og omfang A4 2. Tidspunkt for igangsettelse og overtagelse A4 2b. Dagmulkt/premie A4 3.

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Metodebeskrivelse. for Carboplate

Metodebeskrivelse. for Carboplate Metodebeskrivelse for Carboplate Mapei har blant annet tekniske brosjyrer som omhandler utbedring og oppgradering av betongkonstruksjoner. En av disse er: Metodebeskrivelse for CARBOPLATE Denne brosjyren

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kursnr.: 1511301 Rica City Hotel, Fredrikstad, 19. 23. januar 2015 Kursnr.: 1511301 Tid: 19. 23. januar

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Rica City Hotel, Fredrikstad, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2011

TEKNOLOGIDAGENE 2011 TEKNOLOGIDAGENE 2011 BETONG FOR BRU OG TUNNEL Import og bruk av byggematerialer fra utlandet regler og sertifisering Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring gjennom 40 år Dokumentasjon

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Påmelding: www.kursdagene.no Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011, Trondheim Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Innhold 1 Bakgrunn 2 1.1 Skadeårsaker i parkeringshus 2 1.2 Reparasjon av skader i

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene 2012 Prosjektleder Bård Pedersen Overordnede problemstillinger 1. Hvordan kan vi best mulig forvalte eksisterende konstruksjoner?

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Workshop Etterbehandling av betongoverflater

Workshop Etterbehandling av betongoverflater Workshop Etterbehandling av betongoverflater Tekster og presentasjoner fra workshop 15. februar 2012 1 Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer

Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Teknologidagene Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer TB1: Tilstandsutvikling nyere betongbruer Stig Henning Helgestad Tunnel- og betong seksjonen Vegdirektoratet

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411305 7. -9. april 2014 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1411305 Tid: 7. - 9. april 2014 Sted:

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer