Betongrehabiliteringsdagene 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betongrehabiliteringsdagene 2011"

Transkript

1 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1

2 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) gleden av å invitere deg til betongrehabiliteringsdagene. Årets arrangement avholdes mars og holdes som ved tidligere arrangementer i Ingeniørenes Hus i Oslo. På ettermiddagen 14. mars avholdes åpne møter i faggruppene for katodisk beskyttelse av betong (FKBB) herdeplast til betong (FHB). Årets program 15. og 16. mars setter fokus på følgende aktuelle problemstillinger i bransjen: risiko, konsekvenser og ansvarsforhold ved manglende vedlikehold viktigheten av en god tilstandsanalyse rehabilitering av balkonger, fasader, gesimser og parkeringsdekker bruk av karbonfiberforsterkninger overflatebehandlinger langtidserfaringer ved bruk av overflatebehandlinger erfaring med bruk av elektrokjemiske metoder miljø- og avfallshåndtering betongrehabilitering under vann Det vil være anledning for leverandører, entreprenører og rådgivere å ha utstilling (postere) av tjenester. Betongrehabiliteringsdagene samler aktører fra hele bransjen - både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Nytt i år, Temabord med kompetanseutveksling - etter lunsj første dag, 15. mars: Betongrehabiliteringsdagene er et sted du har muligheter til å styrke ditt kontaktnett og til å holde deg faglig oppdatert. I år har vi derfor 2 delseksjoner hvor fag til fag utveksling mellom deltakerne er mulig. NFB ønsker å prøve et opplegg hvor dere som deltakere får anledning til å utveksle faglige erfaringer med andre deltakere innenfor temaer som opptar dere. Vi vil ha minst 8 bord for dette opplegget i hver av de 2 sesjonene. Se programmet tirsdag 15. mars. Påmelding tema gjøres når du melder deg på Betongrehabiliteringsdagene. Benytt denne anledningen til å bli kjent med andre i bransjen og å utveksle kompetanse. Foreningen avholder i tillegg sin generalforsamling (årsmøte) tirsdag 15. mars kl 17:00 Dato: kl kl.9: kl 1540 Sted: OSLO Fagområde: Bygg Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Kr 3700,- Ansatt i NFB medl. Bedr. Kr 3700,- Personlig NFB medlem Kr 4200,- personlig NB - medlem Kr 4700,- Ikke medlem Kr 0,- Komité /forelesere Avbestillingsfrist: Avbestillingsgebyr: Kr 1000,- før frist, full avgift etter frist Kontakt: Morten Bjerke tlf

3 Program: Mandag 14. mars :00 Åpent møte Faggruppe for katodisk beskyttelse av betong (FKBB) Tema: Dagens tema kommer senere. 18:00 Åpent møte Faggruppe for herdeplast til betong (FHB) Tema: Kompetanseutvikling og opplæring. Tirsdag 15. Mars :30 Registrering Møteleder: Paul Stavem 09:10 (1) Åpning / innledning Trond Helgedagsrud, Rescon Mapei AS formann i Norsk Forening for Betongrehabilitering 09:20 (2) Vedlikehold av byggverk / farlige forhold - Nedfall av mur, puss og betong - Vedlikehold og sikring er eiers ansvar - Hva gjør kommunen? Leif Solheim, gruppeleder byggtilsyn, Oslo Plan- og bygningsetat Erik Øhn, avdelingsdirektør, Oslo Plan- og bygningsetat 09:50 (3) Rehabilitering av balkonger, fasader og gesimser - Eiers ansvar med forebyggende vedlikehold - Fokus på betongrehabilitering - Gjennomgang av prosjekter med eksempler 10:15 Pause 10: 40 (4) Utførelse av tilstandskontroller og betongrehabilitering under vann - Teknikker og erfaringer med eksempler fra vannkraftverk og kaikonstruksjoner Morten Pedersen, daglig leder Entreprenør og Kranservice AS 11:05 (5) Utførelse av tilstandskontroller med statistisk registrering av prøvedata - Byggherrer behøver tilstandsrapporter til vedlikeholdsplanlegging og prosjekteringsunderlag. - Vi observerer at kvaliteten av tilstandsrapporter er svært varierende. - Hvor stort bør prøveomfanget være før rehabilitering besluttes? - Hva bør bransjen gjøre for å øke kvaliteten på slike rapporter? 11:30 (6) Byggherre innen rehabilitering et lett bytte for rådgiveren - Kompetanse hos byggherrer og rådgivere - Samarbeid byggherre og rådgiver Amund Geicke, sivilingeniør, Norconsult AS 11:55 (7) Bruvedlikehold alltid på etterskudd? - Prosessen fra inspeksjon til reparasjon - Typiske skade, skadeårsaker og ulike reparasjonsforslag - Mange bruer, lave budsjetter, forebyggende vedlikehold, rehabilitering eller ny bru - Reparasjon med krav om trafikkavvikling Hilde Rannem Isaksen, seksjonsleder, Norconsult AS 3

4 12:15 (8) Inspeksjon av betongkonstruksjoner offshore - Krav fra oppdragsgiver, anvendte metoder, rapporteringsformat, oppfølging - System tilpasset onshore Ragnar Årstein, daglig leder, RaKon as 12:40 (9) Katodisk beskyttelse, kompetansenivå og sertifisering - Mulig innlegg om NS-EN 15257:2006 Katodisk beskyttelse, kompetansenivå og sertifisering av personell for katodisk beskyttelse. Hvordan kan dette håndteres i det norske markedet? Jan Magnus Østvik, sjefingeniør, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 12:50 Lunsj Møteleder: Fredrik Syvertsen 13:35 (10) Utfordringer med hensyn på miljø konsekvenser for rehabilitering - CO2- utslipp - Hvordan skal rehabiliteringsbransjen takle utfordringen? Per Jahren, daglig leder, PJ Consult AS Seksjon Kompetanse og nettverksbygging 14:00 (11) Temabord med kompetanseutveksling - introduksjon - Innledning i plenum - NFB ønsker med dette at deltakerne skal gis en mulighet til å utvide eget faglige nettverk og utveksle kompetanse innenfor betongrehabilitering. 14:10 (11) Temabord med kompetanseutveksling del 1 - Bakre del av salen inndeles med minst 8 bord hvor deltakere kan utveksle kompetanse og utvide sitt faglige nettverk. - Meld deg på en av følgene temaer: 14:40 Pause 1)Tilstandskontroll 2)Forbehandlinger, Mekanisk reparasjon, Utbedring av riss 3)Elektrokjemiske utbedringsmetoder 6) Preventive tiltak 7) Kontroll 8) Lover, forskrifter og norske standarder. 4)Metoder for reparasjon i vann 9) NS-EN 1504 del 1 del 10 5)Overflatebehandlinger 10) Kompetansekrav i NS / Betongopplæringsrådet og kurs Kom med ønske om eget tema hvis det er andre temaer du ønsker. - Påmelding tema gjøres når du melder deg på Betongrehabiliteringsdagene. 15:00 (11) Temabord med kompetanseutveksling del 2 - Bakre del av salen inndeles med minst 8 bord hvor deltakere kan utveksle kompetanse og utvide sitt faglige nettverk. - Meld deg på en av følgene temaer: 1)Tilstandskontroll 2)Forbehandlinger, Mekanisk reparasjon, Utbedring av riss 3)Elektrokjemiske utbedringsmetoder 6) Preventive tiltak 7) Kontroll 8) Lover, forskrifter og norske standarder. 4)Metoder for reparasjon i vann 9) NS-EN 1504 del 1 del 10 5)Overflatebehandlinger 10) Kompetansekrav i NS / Betongopplæringsrådet og kurs Kom med forslag om alternativt tema hvis det er et annet tema du ønsker å ha som alternativ. - Påmelding tema gjøres når du melder deg på Betongrehabiliteringsdagene. 4

5 15:35 (12) Måling av fuktighet i armerte betongkonstruksjoner for evaluering av korrosjonsrisiko. - Iverksetting av FOU prosjekt for å få avklart korrosjonsrisiko i værbeskyttede utvendige betongkonstruksjoner Kjetil Gulbrandsen, lektor, Høgskolen i Østfold 16:00 Slutt for dagen 17:00 Årsmøte i Norsk Forening for Betongrehabilitering, Ingeniørenes hus, storsalen 18:00 Middag i Ingeniørenes hus, restauranten. Onsdag 16. Mars 2010 Møteleder: Kjell Ove Amundsgård 09:00 (13) Karbonforsterkning - hvordan dimensjonere økt bæreevne for konstruksjonen. - En step by step gjennomgang av en karbonforstekning. Dr. Thomas Blanksvärd, produktsjef, Sto Scandinavia AB 09:35 (14)Drikkevann og kloakk hvorfor kan dette behandles likt? - Rehabilitering og beskyttelse av andre betongkonstruksjoner Paul Stavem, produktsjef, Rescon Mapei AS 09:55(15) Avfallsbehandling og offentlige krav - Utfordring for betongrehabiliteringsbransjen - Lovkrav Morten Nøst Hegge, sivilingeniør, Norconsult AS 10:20 Pause 10:45 (16) Helse, Sikkerhet og Arbeidsmiljø (HSA) - Eksponert fag - gren - Skjer det noe nytt? Unn Merete Wæge, prosjektingeniør HMS/KS, AF Decom Offshore AS 11:05 (17) Fjerning av betong - Mekanisk fjerning - Alternative ny og gamle metoder, hvem er best? Berit G Petersen, avdelingsleder rehabiliteringsavdelingen, Entreprenørservice AS 11:20 (18) "Bruk av betong med høy fasthet ved rehabilitering". - Løsninger, erfaringer - Hva med fuktighet og korrosjon innenfor betong med høy fasthet? Kjell E. Løland, daglig leder, Nordic Materials Construction AS 11:45 Lunsj 5

6 Møteleder: Iain Miller Seksjon: Bestandighet av tidligere utførte prosjekter med elektrokjemiske metoder 12:35 (19) Realkalisering av gamle Blakstad bru. - Gamle Blakstad bru ble revet i Før riving ble brua undersøkt med hensyn på effekten av tidligere realkalisering Jan Lindland, daglig leder, Stærk & Co 12:55 (20) Kloriduttrekk av fasadeelementer, Ålesund Rådhus - Det er utført laboratorieforsøk - Hva er bestandighetsegenskapene? - Er kloriduttrekk en metode for fasadeelementene på Ålesund Rådhus? Vemund Årskog, lektor, Høgskolen i Ålesund 13:15 (21) Katodisk beskyttelse av bruer - En rekke bruer i Statens Vegvesen, Region Midt er undersøkt - Erfaringer - Økonomi Ragnhild Holen Relling, sjefingeniør, Statens vegvesen, Region Midt 13:35 Pause Seksjon: Overflatebehandling 14:00 (22) Erfaring med hydrofobering - overflatebehandling, Ikjefjord Bru Karl Henning Barmen, ingeniør, Dr. Ing A. Aas Jakobsen AS 14:20 (23) Overflatebehandling - hva beskytter og hva beskytter ikke. - Oversikt over resultatene fra kai Sjursøya (etter 10år) og andre felterfaringer Statens Vegvesen har. Eva Rodum, sjefingeniør Statens vegvesen, Vegdirektoratet 14:40 (24) Polyurea som vanntettende og beskyttende belegg - Muligheter for å øke konstruksjonens bestandighet over f. eks dilatasjonsfuger - Erstatte manglende overdekking etc. Elisabet Norderup Michelson, daglig leder, Elmico AS 15:00(25) Parkeringsdekke på Polyurea brukt på parkeringsdekker. Elisabet Norderup Michelson, daglig leder Elmico AS 15:20 Oppsummering, spørsmål 15:30 Slutt for dagen 6

7 Praktiske opplysninger Kurs nr: Tid: mars 2011 Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo Arrangementskomité: Iain Miller, Millab Consult a.s Hilde Balke, Statens vegvesen Region Øst Stor-Oslo distriktskontor Paul Stavem, Rescon Mapei AS Øystein Vennesland, NTNU Kjell Ove Amundsgård XPRO AS Fredrik Syvertsen Fagbetong AS Morten Bjerke, Tekna Administrasjon: Morten Bjerke, Tekna Arrangør: Norsk Forening for Betongrehabilitering ( NFB) Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening Deltakeravgift: Kr 3.700,- for ansatte i NFBs medlemsbedrifter og personlige NFB -medlemmer kr 4200,- for personlige NB medlemmer Kr 4.700,- for ikke-medlemmer Deltakeravgiften inkluderer kursmateriell, lunsjer og kaffepauser Middag inkl drikke kr 850,- Dersom du ønsker spesiell mat til middag og lunsj pga av allergi /pga av andre spesielle årsaker, ber vi deg om å oppgi dette ved påmelding. Posterutstilling: Kr 5.000,- + mva for medlemsbedrifter i NFB, kr 7.000,- + mva for ikke medlemsbedrifter. Bredde 1-2 meter. (Inngangsparti 2 plasser, trapperepos 2 plasser, repos forelesing sal 4 plasser) Utstilling forutsetter minst 1 fullt betalende deltaker fra firmaet. Overnatting: Deltakere må ordne dette selv. Påmeldingsfrist: Mandag 7. mars 2010 Påmelding: Tekna, Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, telefon: /61 (sentralbord: ). E-post: eller via Avbestillingsgebyr Kr. 1000,- Ved avbestilling etter tirsdag 8. mars må full avgift betales. Dokumentasjon vil da bli tilsendt. Kun skriftlig avbestilling godtas. 7

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene Påmelding: www.kursdagene.no Digitale telenett - Teleforum på Kursdagene Multimedia, tjenesteutvikling og forretningsmodeller Utvikling av fast og mobilt bredbånd Stråling reell fare eller skremsel? 4.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26.

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. INVITASJON Agresso Brukerkonferanse 2013 Clarion Hotel & Congress Trondheim 22.-24. september Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. 2 knutepunktet Agresso Brukerkonferanse

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer