Frivillig farvann. side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 3. MAI AUGUST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillig farvann. side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 8 92. ÅRGANG 3. MAI - 14. AUGUST"

Transkript

1 Frivillig farvann side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 3. MAI AUGUST

2 LEDER 3. mai august 2006 Arbeiderdagen lever I 1947 vedtok Stortinget med rent Arbeiderpartiflertall at 1. mai skulle bli en offentlig høytidsdag og fridag. Ingen har hittil tatt til orde for å fjerne dagen, men mange har hevdet at den er død. Like sikkert som at statsministeren får applaus etter sin årlige tale, er det at minst én redaktør etter 1.mai skriver i sin leder at dagen har mistet sitt innhold og utspilt sin rolle. Det er det umulig å gjøre etter å ha feiret 1. mai i Trondheim i år. Her gikk 2350 personer i tog, tre hundre flere enn i fjor. Parolene var også friskere enn vi husker dem fra tidligere år. De sedvanlige ropene etter 6-timersdag og høyere lønninger druknet i ny agenda, som i stor grad bar preg av internasjonal solidaritet, en av arbeiderklassens virkelige grunnverdier. Parolen for anerkjennelse av Hamas og støtte til det palestinske folk, samlet alene 500 mennesker bak seg. Et sterkt tegn på at venstresida reagerer kraftig på Gahr Støres utspill om å holde tilbake norsk pengestøtte. I tillegg var Tamiltigrene sterkt representert, med fokus på tamilsk selvstendighet, fred og rettferdighet. Et spennende innslag i det trondheimske arbeidertoget. Også lokale kampsaker ble fremmet. Bryggeriarbeiderne benyttet anledningen til å feire seieren for Dahls bryggeri. Fagorganiserte oppfordret kommunen til å kjøpe tilbake busselskapet. Noen viste sin motstand mot NTNUs samlokaliseringsplaner. Det er 117 år siden den andre internasjonale arbeiderkongressen kom sammen i Paris og bestemte at 1. mai skulle være en internasjonal demonstrasjonsdag. På det tidspunktet hadde norsk arbeiderklasse nok av egne problemer å ta seg av. Nå er det store flertallet av nordmenn svært velstående i internasjonalt perspektiv. Da bør vi ta oss råd til å vende blikket utover og kjempe andres sak. At venstresida gjør dette, gir framtidshåp både for våre medmennesker og for arbeiderdagen. *** Dette er semesterets siste utgave. Vi ønsker våre lesere lykke til med eksamen og en riktig god sommer. Velkommen tilbake til nytt semester og ny utgave av Under Dusken den 15. august. STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914 TELEFON TELEFAX E-POST NETTADRESSE 4 KONTORTID Hverdager 9-16 på Samfundet 7 Samfundet gikk med millionunderskudd 8 Forskning for bedre hukommelse 9 Advarer mot Nextgentel 11 Russefest og rot på Moholt 12 Studentene strømmer til NTNU 24 Frivillighetskulturen i Trondheim 28 Ung jægermarsj 32 Portrettet: Anna Ljunggren 36 Malt og Humle nyter utepils 39 Flyktige følelser av misforstått klarsyn 46 Vil lukke studier Studenttinget ønsker å begrense antallet NTNU-studenter 45 Gravitasjon blir massetildrag 48 Phy gjenoppstår 49 Fra Paris til pris 50 Pedrock ved veis ende 54 Sommerens landeplager 56 Anmeldelser Fenomenet som gjør byen unik Betenkelig utvikling? Medienes nye hverdag REDAKSJON SPIRITUELL LEDER Elsker å Synes og Vises Tlf.: ÅNDELIG LEDER Nilfisk Rasker Nidelven Tlf.: NRK-ANSVARLIG Bjørn Rommer Mer Enn Sand Tlf.: TV2-ANSVARLIG Bunnlinjevarp Fra Aardal Tlf.: TV3-ANSVARLIG Slimål Viker Unna Land Tlf.: CMYKER Magnum Bevarer Slumsen Tlf.: TORPEDO Er Rik Og Hersker Lett Tlf.: MALERMESTER Markerer Sin Fredelige Bopel KRANGLEFANT Andreas Runker Sonen UTENRIKS Gjøk i En Furu SENTRALBANKSJEF Andre Rassland Meitemark ANSVARLIG FOR KUK I COMPUTEREN Erkefiende Hamret i Berg RABULISTER Fuckslut Gosvansen Andres Redningsmann Andreas Runker Sonen Ankrer Opp i Den Takserte Isbekken (Kofi)Annans Brandy Arvet Rassland Evig Trakasering Av Grytting Gjøk i En Furu Han Som Henter Mose Halve Wienerbrødet Holdt Ingen Red Kristine i Asplia Kristne Stine Venter På Storken Mannesnus Brakte Drabsøl Maneater Gjorde Hele Strindens Merket Av Skogbrann Morfin Der Bak Lorten Kjipenes Smiskerud Onkel Ohm Eier Ole Peprer Boogeystokken Lillepål Glættstad Stivert Fryser På Rassen Tor Bønner i En Dal Vi To Avrunder Tunga GRATISFOTOGRAFER I TRONDHEIM Dunreinens Ås Berget Jensern Erkeengelen Daskehaug Pisker Alle Magnum Bevarer Slumsen Marehalmlokern Stinn Av Gråhår Men Er Rolig Freser På Arietandem Mandig Blind Vold Mordi Raner Østkanten KOLDNÅLRADERINGER Anla Gullberg Ole Vifter Med Gullrassen Vegres For Store Pene Neser DJUPEDALER Kristen Og Kalvløs Katten Virker Bajsen Pekka Svarte Ja Bare Are Harver Røyen Aner Ikke Trøbbel Sjø Lille Ville Puppegås SALG OG SERVICE Ingen Lykke Yankeeragger Slurper Ninjatull Eier Trygge Lompehauger <%=DATA%> Andre Båt Til Stranden Rassbjørn Jodler på Dassen Ja Til Støyen Sa Fra Om Din Gummistrikk BEDREVITERE Alles Store Bergskifer Mr. Man Skar En Sten Evig Trakasering Av Grytting FORSIDEPIKE Mari Vold STENSILERING Spytting AS Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på.

3 KOMMENTAR UD FOR 75 ÅR SIDEN «Under Duskens ånd og tone, sier De? Har da Under Dusken noensinne hatt noen ånd og tone? Åja, nå husker jeg, min far har fortalt mig at det hadde den engang. Trønderstudent.» 25 ÅR SIDEN Illustrasjon: BLa blab albal Den blodigste kampen Det stinker fisk av dette «Skal vi ta nederlaget på Duskenvalget som et uttrykk for mistillit? Betyr dette at vi virkelig e r talentløse sjarlataner som på falskt grunnlag har bitt oss fast i en posisjon vi langt fra har vært skikket til? Neppe!» Illustrasjon: Ole Christian Gulbrandsen Forente nasjonsutbyttere MORTEN SKIPENES SMEDSRUD Kulturjournalist KOMMENTAR Forrige måned ble det klart at Jens Stoltenberg skal representere Norge i et nylig nedsatt FN-panel som har som mål å omorganisere den verdensomfattende organisasjonen. Denne nyheten er det i utgangspunktet all grunn til å juble for. Jubelen stilner derimot fort når man innser at komiteen kun har som mål å renske opp i FNs byråkrati, og ikke befatte seg med FNs virkelige problemer. FN-organisasjonen slik den framstår i dag er udemokratisk og lite representativ. Den er er et organ fra en tid da verden var i en helt spesiell politisk krise, og stilt ovenfor problemet med å lage en ny verdensorden etter den andre verdenskrigen. Verden ser i dag helt annerledes ut, og derfor må også FN forandre seg for å bevare sin legitimitet. Det er grunn til å bli skuffet over Stol- tenberg når han i fullt alvor begrunner sitt engasjement i den nye komiteen til Dagbladet med at «amerikanerne vil gjerne ha mer effektivitet i FN». For hva betyr det? Mer effektivt for hvem? Hvis interesser vil denne bestilte reformen ivareta? FNs største problem er Sikkerhetsrådet. Fordi dets beslutninger får konsekvenser for store deler av verdens Hvis interesser vil denne bestilte ʻʻreformen ivareta? befolkning er det svært problematisk at det representerer interessene til kun en brøkdel av denne. Paradoksalt nok er det kun den institusjonen som bør fjernes, nemlig Sikkerhetsrådet, som har makt til å fjerne den. Og rådet har ingen intensjoner om å gi fra seg sin makt. Sikkerhetsrådets natur er selvopprettholdene. Det vil si at dets rettsprinsipper tar sikte på å ivareta sine egne interesser hvilket vil si interessene til sine allerede mektige medlemmer. FNs prinsippielle illegitimitet har tre hovedårsaker. For det første er ikke medlemslandenes innflytelse i generalforsamlingen veid etter det antallet mennesker landene representerer. Dette får uheldige konsekvenser. For eksempel har Norge like mye makt som India til tross for at befolkningsforholdet er anslagsvis én til 200. For det andre har diktatoriske undertrykkende stater like mye makt som demokratier til tross for at de ikke har noen forankring i sitt folk. Det siste, og kanskje viktigste ankepunktet er at de faste medlemmene av sikkerhetsrådet har abslolutt makt, og hvert medlem har vetorett i rådet. Konsekvensene av dette er at FN blir vingeklippet i saker der organisasjonens deltakelse kunne vært utslagsgivende. Det er disse urettferdige og arkaiske strukturene som er hovedårsaken til FNs ineffektivitet. Den nye komiteen angriper dessverre saken i feil ende, og skraper ikke annet enn overflaten av FNs problemer. I stedet for å gjøre FN til et organ for folket, bidrar den derfor til å opprettholde dets stilling som et organ for verdens stormakter.ud 10 ÅR SIDEN Død når du er 40 fordi du er homse. «Salem hadde virkelig helgardert seg til møtet, og som medisinsk alibi mot homofili hadde de med seg prof. dr. med. Per Sundby. Sundby kunne blant annet avsløre (utfra amerikanske undersøkelser uten videre presisjoner) at homofili forkorter livet med halvparten. Videre kunne han fortelle at det var påvist at de homofile hadde dobbelt så store sjanser som andre for å dø grunnet ulykker. (...) Han trakk klare paralleller mellom homofili og vold, blant annet denne sadomasochismen og vold mot barn!? Deres uheldige blanding av kroppsvæsker, som han så fint uttrykte det, var en ustyrlig kollektiv risiko som man måtte holde nede. Til de kristne homofile kunne han si at hvis de virkelig elsket kirken var det illojalt av dem å mase om diskriminering.» 3

4 NYHETER 3. mai august 2006 Vil lukke alle studier i Studenttinget ved NTNU har nylig vedtatt at de er for lukking av studier. Vår oppgave er ikke å stenge dørene for andre, men å sikre åpen tilgang til høyere studier, lyder kritikken fra NSUs leder Jørn Henriksen. ADGANGSBEGRENSING TEKST: TRYGVE LARSEN MORSET FOTO: MAGNUS B. WILLUMSEN Vedtaket, som ble fattet den tyvende april i år, slår fast at Studenttinget (STi) på prinsipielt grunnlag er for adgangsbegrensning av høyere studier. De støtter med dette NTNUs avgjørelse om å lukke alle studier i 2006/2007, og etterlyser samtidig økt bruk av adgangsbegrensning som virkemiddel på nasjonalt nivå. Dette er stikk i strid med Norsk Studentunions(NSU) og de fleste andre underorganisasjonenes standpunkt. Vi mener at adgangsbegrensing er et riktig virkemiddel i studiepolitikken, men det ʻʻ bør ikke kun være et resultat av trange økonomiske vilkår. Det bør kunne brukes som et virkemiddel på nasjonal skala. Vi vil gjerne ha mer styring og klarere prioriteringer fra statlig hold på dette området, utdyper studenttingsleder Harris Utne. NSU skeptisk Lederen for NSU Jørn Henriksen er skeptisk til bruk av adgangsbegrensning og mener utdanning bør være fritt for alle. Jeg har forståelse for at utdannings- instutisjonene må sette grensen et sted når midlene ikke strekker til, men jeg mener at studentorganisasjonene heller bør jobbe for økte bevilgninger slik at alle som er kvalifiserte får tilgang til høyere utdanning. Man trenger kompetente folk i Norge, og vi bør satse på utdanning. Hvis vi ser på våre naboland, som Sverige og Finland, så har de en større andel studenter enn Norge. Og når situasjonen er som i Norge, hvor ti tusen kvalifiserte mennesker ikke får studieplass, så mener jeg det blir feil å begynne å kutte i antall studieplasser. Man trenger kompetente folk i Norge, og vi bør satse på utdanning. Viktig med politisk styring Utne mener der-imot at dagens studenttall er tilfredsstillende. Han føler at økt adgangsbegrensing vil sørge for en satsing på kvalitet foran kvantitet, og at dette er rett vei å gå. Jørn Henriksen, NSU-leder Han argumenterer også med at adgangsbegrensning bør brukes som et virkemiddel for å sørge for at samfunnet får den kompetansen som trengs i framtiden. Dette argumentet faller ikke i god jord hos NSUlederen. Til og med NHO, som konsekvent har jobbet for å få en politisk styring over antall studieplasser, har nå gått bort i fra denne politikken og sagt at det er umulig å forutse hvilke behov samfunnet Studenttingsleder i vinden: Studenttingsleder Harris Utne forsvarer lukking av studier. får i framtida. Utne på sin side peker på at dagens bevilgningsordning fører til at en del studier er lukket, mens andre er åpne, og at dette i praksis fører med seg en styring av hvor mange studieplasser man har på hvert fag. Han mener det er bedre med en gjennomtenkt plan bak hvor mange som studerer hva, framfor et system hvor utdanningsinstitusjonene kjører mest mulig folk igjennom de åpne studiene for å masseprodusere studiepoeng og få økte bevilgninger. Studentparlamentet vil ha karakterkrav Studentparlamentet ved HiST (SP) vedtok 16. mars å gå inn for karakterkrav ved alle høyskoleutdanninger i landet. Dermed gikk de mot moderorganisasjonen, Studentens Landsting (StL). KARAKTERKRAV TEKST: ANE TEKSUM ISBREKKE I høst ble karakterkrav på minst 3 i 4 norsk og matematikk og minimum 35 poeng totalt innført ved allmennlærerutdanningen. I forkant av StLs landsmøte i slutten av mars, ble SP bedt om å komme med et vedtak om å innføre karakterkrav ved andre høyskoleutdanninger, noe StL i utgangspunktet var imot. I ettertid har StL vedtatt å gå inn for karakterkrav ved opptak til «relevante utdanninger». Vi snudde opp-ned på landsstyrets innstilling, og vedtok at vi vil gå inn for karakterkrav på alle utdanninger, forteller leder for SP, Andreas Bach. SP ønsker med dette å sikre kvaliteten i høyskoleutdanningene. Vi ønsker ikke studenter som studerer fordi de føler at de må, men fordi de er motiverte, sier Bach. Det kan likevel bli lenge til Bachs visjon blir oppfylt. På lokalt plan kan vi nok se svært langt etter dette. Først må det komme eventuelle nasjonale retningslinjer fra departementet. Det viktigste er at vi sender et signal om hvordan vi vil utdanning skal være, sier studentparlamentslederen.ud

5 NYHETER Norge Trekker stigen opp etter seg Hermund Furu, leder for NSU Bergen, er ikke begeistret for Studenttingets vedtak. De ledende studentorganisasjonene fra Oslo og Bergen Studentparlamentet i Oslo og NSU Bergen er begge kritiske til Studenttingets vedtak. Hermund Furu, leder for NSU Bergen, går så langt som å kalle det egoistisk av STi å gå inn for en adgangsbegrensning. Det er ikke de tillitsvalgte studentenes oppgave å gå inn for å begrense antall studenter. Det blir å trekke opp stigen etter seg, og det er egoistisk. Det at resultatene fra videregående skal bestemme hvorvidt man får studere eller ikke, er ikke heldig. På videregående har du en arbeidssituasjon hvor man sitter og gulper opp innlært informasjon, og resultatene derfra er ikke nødvendigvis relevante for hvorvidt man er kvalifisert for høyere utdanning, utdyper en engasjert Furu. Leder for Studentparlamentet i Oslo, Maria Veie Sandvik velger en noe mer forsiktig tone, men viser til parlamentets politiske plattform, hvor det står at økt adgangsbegrensning er en trussel mot den grunnleggende rettigheten til utdanning.ud Stor STihei Neppe aktuelt Det ser ikke ut til at STis bønner vil bli hørt med det første. Informasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Anne Sofie Holter, sier at det neppe er aktuelt for denne regjeringen å innføre en større bruk av adgangsbegrensning. Hun FAKTA - adgangsbegrensning ved NTNU 13. januar i år gjorde NTNU-styret et hastevedtak om å fryse antall studieplasser ved alle studier på grunn av økonomisk press fra departementet. Vedtaket gjelder i første omgang kun for kommende skoleår. 20. april i år vedtok Studenttinget ved NTNU at de er for adgangs- henviser til Soria Moria-erklæringen hvor det står at høyere utdanning bør være åpen og fri for alle. Styret ved NTNU skal i løpet av neste studieår avgjøre om lukking av alle studier blir en varig ordning ved universitetet.ud begrensning på prinsipielt grunnlag. Dette er stikk i strid med holdningen i Norsk Studentunion (NSU) og de fleste av NSUs underorganisasjoner. Styret ved NTNU skal i løpet av neste studieår ta en prinsipiell debatt rundt adgangsbegrensning, og avgjøre hvorvidt lukking av alle studier bed NTNU blir en varig ordning. KOMMENTAR HELLE WENSBERG HOLTE Nyhetsjournalist Høyere utdanning i Norge skal være en rett alle skal kunne benytte seg av. Ikke faen! Studenttinget (STi) sitt vedtak om å støtte adgangsbegrensning ved høyere utdanningsinstitusjoner er eksemplarisk; et unikum av de sjeldne. Da studentdelegatene fra hele Norges universitetsmiljøer i mars valfartet til Bergen for sitt årlige NSU-landsting, var polariseringen tydelig: NTNUdelegatene sto alene mot «røkla» i kampen for å begrense strømmen av unge håpefulle til landets utdanningsinstitusjoner. Nå har NTNU-erne, om ikke utlignet, så i det minste tatt opp kampen. Gjennom å høyne kvaliteten på studier og gi dem mer prestisje ved adgangsbegrensning, skal ikke lenger norsk høyere utdanning være en rett unge lovende får benytte seg av: Den skal være et gode. Godet er godt, om enn elitistisk av natur. Vi har i Norge i dag en gjennomsnittlig høyt utdannet befolkning som er mye annet enn nettopp elitistisk. Er det grunn til å feire når et tusentalls uteksaminerte faktisk ikke får jobb? Er man høyt utdannet når vitnemålet fylles med E-er? Det må settes krav til studentene, og det lenge før tre års utdannelse med usikker nytteeffekt er tilbakelagt. Plassene på universiteter og høyskoler bør fylles av dem som på videregående skole tok ansvar for sin egen læring. Glem dem som lot tiltaksløsheten ta overhånd. Jeg tror mer på bestemmelses kraft og viljestyrke enn genetisk arv og tilrettelegging. På denne måten tar individualismen over for likhetsprinsippet, og venstresiden gruer seg. La dem grue seg. Dersom individualisme er det som skal til for å få en bærekraftig samfunnsutvikling, er Studenttinget inne på noe. Det er på tide å se høyere utdanning som noe større enn seg selv. 5

6

7 NYHETER Røde tall i det røde hus Millionunderskudd i Samfundets regnskap kan gi dyrere øl for medlemmene. SAMFUNDET TEKST: ANNA BRANDER FOTO: THERESE MARIE TANDE Vi er selvfølgelig ikke fornøyde, til det er underskuddet for stort, sier Nils Kobberstad, leder i Finansstyret. Samfundet har aldri hatt flere medlemmer, men likevel presenterte Kobberstad et driftsunderskudd på 1,5 millioner for Storsalen under generalforsamlingen i april. Færre på fredager Tilbudet på fredager har blitt mindre besøkt i 2005 enn tidligere år. Fredager er en stor utedag ellers i trønderhovedstaden, uten at det vises på besøkstallene til Samfundet. Klubbstyret har sikkert gjort seg noen tanker rundt hvorfor det er slik, sier Kobberstad. Selv om Finansstyret ikke har noen direkte styring på tilbudet i det runde røde, oppfordrer han spesielt Klubbstyret, Lørdagskomiteen (LØK) og Samfundetstyret til å tilby arrangement som medlemmene vil ha. Finansstyret legger ikke direkte føringer på hva vi gjør med tilbudet vårt, sier Mari Raunsgard, leder av Studentersamfundet. Hun tilføyer at Klubbstyret gjør en veldig god jobb. Dyrere medlemsøl? En annen oppfordring fra Finansstyret går i retning av serveringsvirksomheten i huset. Her oppfordrer Kobberstad til å bedre forholdet mellom serveringsinntekter og vareforbruk, for derved å tjene mer. Av mulighetene for innstramninger nevner han også medlemsprisen på øl. Ølprisen har ikke vært justert på snart to år, og en mindre justering her kan gi et vesentlig bidrag på inntektsiden, spekulerer lederen av Finansstyret. Det er ikke en løsning Raunsgard er særlig positiv til. Jeg håper vi kan klare oss uten å øke ølprisen! Vi får heller heve prisen PENGESLUKER: Stort underskudd for 2005 gjør at Samfundet må vurdere øl- og matprisene, samt hvordan de skal trekke flere til fredagsarrangementene sine. på mat før vi hever ølprisene, beroliger hun øltørste studenter. Flere medlemmer Med flere medlemmer enn noen gang, skulle man tro at inntektene fulgte etter. Vi kan ikke dra opp til Moholt og jage folk ned til Samfundet, sier Kobberstad. Han peker på at fjoråret både var et UKE- og et ISFiT-år. Det er vanlig at det er litt labert etter UKA. Folk er kanskje litt slitne etter innsatsen der, påpeker han videre. Mari Raunsgard er også i tvil om hvordan de skal få aktivisert de mange medlemmene. Det virker som om mange sitter hjemme med medlemskortet i en skuff, sier samfundetlederen oppgitt. Hun legger til at de må finne en måte å følge opp den effektive «Er du med?»-kampanjen som rekrutterer til Samfundet i begynnelsen av semesteret. Sliter med høye utgifter Underskuddet kom til tross for at driftsinntektene i 2005 er nesten de samme som i overskuddsåret I tillegg til mindre aktive medlemmer, sliter Samfundet med en rekke vedlikeholdsutgifter. Det er utgiftssiden som har vært problemet for oss, bekrefter Nils Kobberstad, og legger til: Det har vært spekulert på om Samfundet kan klare seg økonomisk uten UKA. Det kan det selvfølgelig ikke. 17. mai skal UKEregnskapet fra 2005 presenteres. Da blir det klart hvor mye Samfundet må spare inn. Inntil da avventer vi situasjonen, avslutter Kobberstad. UD NOTERT Psyk-aid samla inn kr Psykologistudentane sin hjelpeaksjon i Trondheim fekk i år inn norske kroner. Totalt vart det samla inn på landsbasis. Trondheim vart i år som i fjor byen med best resultat. Pengane går til bygging av fleirkulturelle sentre i Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette er konkrete tiltak i organisasjonen Mental Helse sitt arbeid for betring av psykisk helse blant flyktingar og innvandrarar. UD Gjedrem til NTNU Onsdag 3. mai kommer sentralbanksjef Svein Gjedrem til NTNU Gløshaugen for å holde et foredrag på Realfagbygget. Temaet for foredraget som blir arrangert av finansgruppen Verdi NTNU er norsk pengepolitikk og utvikling. UD NTNU rasar nedover Norske universitet skårar svært dårleg på den prestisjetunge kåringa til The Times. NTNU har falt heilt ut av topp 200 sidan i fjor, ifølge NTB. Undersøkinga rangerer universiteta både som breiddeinstitusjonar, og ut frå kor gode dei er i viktige nisjer som vitskap, teknologi, biomedisin og humaniora. I den forrige undersøkinga var Universitetet i Oslo (UiO) nummer 100, medan NTNU var nummer 187. No har UiO rast til 138.-plass, medan NTNU altså er radert vekk. USA dominerer i toppen, med enkelte europeiske innslag. Det er også verdt å merke seg at asiatiske universitet er på full fart framover. UD 7

8 NYHETER 3. mai august 2006 Håp for den gløymsame Høg hjerneaktivitet: På psykologisk institutt er det høg aktivitet både blant forskarar og forsøkspersonar. Andreas Husby Christensen er ein av mange som har vore under hetta hos forskar Stig Hollup. Det starta med forsøk på å få kattar til å slappe av. I dag får studentar betre hukommelse, på Psykologisk institutt ved NTNU. FORSKING TEKST: INGRID KRISTNE ASPLI FOTO: THERESE MARIE TANDE På 60-talet fekk amerikanske søvnforskarar ei openberring. Dei studerte kva slags hjerneaktivitet som styrte muskelavslapping hos kattar. Kvar gong denne typen aktivitet førekom, ga dei katten ei påskjønning, i form av mjølk eller kylling. Dette førte til at denne hjerneaktiviteten hos kattane auka, og at kattane slappa av. Slik oppdaga ein for fyrste gong ein metode for å trene hjerneaktivitet på direkte vis. Eit tiår seinare vart metoden prøvd for å kurere hyperaktivitet. Hyperaktive barn fekk elektrodar kopla til hovudet. Elektrodane var igjen kopla til ein videofilm som borna fekk sjå. Når merksemdsaktiviteten i hjernen gjekk ned, byrja filmen å skurre. Barna fekk berre sett fortsetjinga om dei var konsentrerte. Denne treninga viste seg å endre merksemdsevna til barna på permanent basis. Dermed var det funne ein ny behandlingsmetode for hyperaktivitet, like god som medisinar. Nytt og revolusjonerande No fører gløgge hjernar ved NTNU denne forskinga vidare, til andre område. Dei tek føre seg hukommelse fyrst. Det er færre enn ti publiserte artiklar om dette frå før, fortel labsjef og fyrsteamanuensis Stig Hollup. For eitt år sidan starta dei opp. I januar i år var dei klare for den fyrste ordentlege forskinga, med 40 frivillige studenthjernar. Metoden vert kalla nevrofeedback. Det er ein metode for å styre hjerneaktivitet. Det er som å leggje make-up, forklarer stipendiat Alexander Olsen, ein av fleire engasjerte på laben i kjellaren på Dragvoll. Ein treng ein spegel for å sjå korleis sminkinga går. På same måte kan hjerneaktivitet òg styras med feedback. Med hette på hovudet Fyrst skal vi finne ut korleis normale hjernar ser ut, forklarer han. Så skal dei prøve å få dei til å hugse betre. Men korleis skjer dette i praksis? Forsøkspersonane får på seg ei hette, og vert så plassert framfor ein skjerm. På skjermen er det ei søyle som vert styrt av aktiviteten i hjernen, forklarer stipendiaten. Oppgåva er så å få søyla til å stige over ei viss grense. Denne grensa nåast når maskina registrerer hjerneaktivitet som er gunstig for hukommelsesoppgåver. Kva slags aktivitet dette er, har forskarane funne ut på førehand, gjennom å studere kva slags aktivitet som heng saman med gode hukommelsesprestasjonar. Det er ikkje noko oppskrift på korleis ein skal greie å styre søyla reint praktisk. I byrjinga stig søyla i tilsynelatande hytt og pine. Men etterkvart, på merkeleg vis, opplever deltakarane at dei kan kontrollere søyla meir og meir. Eksamenstriks for framtida Etter 15 sesjonar med søyletrening, har det ofte skjedd ei endring hos forsøkspersonane. Dette kjem til syne på hukommelsesoppgåver. Majoriteten får etter kvart færre feil, forklarer Hollup. Kanskje kan dette i framtida brukast i samband med eksamen, filosoferer Olsen. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 LOKALISERING: Ulike typar hukommelse er lokalisert ulike stadar i hjernen. Fig.1-3 viser områda for mental rotasjon, evne til å førestille seg objekt frå fleire sider. Fig.4 viser områda for verbal hukommelse. Han leikar med tanken om å trene seg til betre hugs før pensum skal puggast. Ei mogleg redning for skippertaksstudenten kan altså vere i emning.ud

9 NYHETER Studenter advarer mot Nextgentel Dårlig behandlet: Sunniva Bang Larsen og Kristine Ramsnes er svært misfornøyde med Nextgentel. De fraråder andre studenter å benytte seg av nettleverandøren. Gjennom NTNU skulle studentene Sunniva Bang Larsen og Kristine Ramsnes få billig og raskt bredbånd fra Nextgentel. I stedet fikk de høye telefonregninger og dårlig kundebehandling. STUDENTVELFERD TEKST: EVA-THERESE GRØTTUM FOTO: MAGNUS B. WILLUMSEN Som student er man helt avhengig av å ha internett-tilkobling, sier Sunniva Bang Larsen. Hun studerer til sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU Gløshaugen. Sammen med klassevenninnen og samboeren Kristine Ramsnes, bestilte hun i fjor høst bredbåndsabonnement. Det er den dårligste avtalen jeg har inngått i hele mitt liv, mener hun. NTNU bør stille krav Studentene valgte Nextgentel på grunn av avtalen leverandøren har med NTNU. Den innebærer at studenter ved universitetet skal få en gunstigere pris. Bang Larsen og Ramsnes opplevde det motsatte. Vi bestilte abonnement i august, men måtte vente helt til november før vi hadde vanlig nettilgang. Den økonomiske kompensasjonen som ble lovet har vi ikke sett noe til, forteller Bang Larsen. Studentene brukte mye tid og penger på å få bestillingen i orden, og opplevde blant annet at et helt kontantkort ble oppbrukt i telefonkø uten at de kom i kontakt med kundeservice-avdelingen. Nå mener de at NTNU bør ta ansvar. Når et universitet anbefaler et produkt på denne måten, stoler man på at de har tatt det rette valget, forklarer Bang Larsen oppgitt. Ramsnes er enig. Hun mener universitetet nå bør konfrontere nettleverandøren med problemene, spesielt med tanke på de nye studentene som kommer til høsten. Kanskje har Nextgentel tatt seg vann over hodet med den samarbeids- avtalen, men i så tilfelle bør NTNU ta det på alvor. På vegne av studentene bør de stille strengere krav til kundebehandling, synes hun. Kundeforhold ikke NTNUs ansvar Jentene har nå sagt opp avtalen sin med Nextgentel, men det ser ikke ut til at NTNU kommer til å gjøre det samme. Det er viktig å huske at NTNU først og fremst har inngått en prisavtale. Da avtalen ble inngått i 2002, var det store forskjeller på markedet. Disse er nå noe mindre, men på dette punktet er vi fremdeles fornøyde med Nextgentel, sier overingeniør ved ITseksjonen NTNU, Knut Vik. Han har forståelse for at studentene er misfornøyd med dårlig kundeservice, men understreker at dette ikke er NTNUs bord. Prissamarbeidet er inngått for å gi studenter og ansatte et billigere tilbud på bredbånd. Utover dette står NTNU helt utenfor forholdet mellom leverandør og kunde, hevder Vik. Informasjons- og markedsdirektør i Nextgentel, Morten Ågnes, kjenner ikke til at kundebehandling er spesielt problematisk i Trondheim. Enkeltsaker kan jeg ikke uttale meg om, men den nasjonale kundeservicen jobber vi med å bedre. Vi begynner å se en effekt av flere nyansettelser og bedre organisasjon i serviceavdelingen, forteller han. Reforhandlet avtalen i februar Ågnes kan fortelle at Nextgentel reforhandlet sin avtale med NTNU i februar i år, hvor blant annet fri etablering ble en del av prissamarbeidet. Det kan ha blitt et overgangsproblem etter denne endringen, slik at enkelte kunder har forventet å få denne rabatten selv om de bestilte bredbånd før den ble iverksatt. Ettersom avtalen nylig er forhandlet fram, er ikke NTNU på utkikk etter en ny samarbeidspartner i nærmeste framtid. Mens Ågenes lover studenter og andre kunder vesentlig kortere ventetid og bedre kundebehandling framover, kan ikke Vik love annet enn at NTNU vil vurdere samarbeidet etter hvert. Vi vurderer naturligvis avtalen underveis, men så langt ser vi ingen grunn til å avslutte samarbeidet med Nextgentel.UD

10

11 NYHETER Festrot på Moholt Våryre studenter utkledd som russ roter og lager bråk på Moholt. Dette skaper atter en gang reaksjoner. BOFORHOLD TEKST: SIVERT FRØSETH ROSSING FOTO: MAGNUS B. WILLUMSEN Kjellerfester på Moholt ødelegger sommeridyllen for beboerne rundt studentbyen. Bomiljøkonsulent i SiT Utleie, Synnøve Hammer Våbenø, syns det er synd at studentene ødelegger for seg selv. Vi ønsker at kjellerne skal fortsette å eksistere, men bare hvis det er forenlig med å bo her. Våbenø har flere eksempler på problemer som har oppstått så langt i Det har vært tømming av brannslukkingsapparater, utløsing av brannalarm og urinering på offentlig sted. Hun legger også til at berusede personer har vært i tilløp til slåsskamper, hvor vektere har måttet skille de involverte. Dårlig oppførsel kan derfor få følger for studentene selv. Neste år vil de ikke få innvilget flere kvelder med ekstra langåpent, selv om de likevel får beholde dem de allerede har, forteller konsulenten. Skal bedre seg Cato Torgersen er sjef for kjelleren til maskinstudentene. Han er enig i at berusede personer ofte kan bli et problem, spesielt når det er langåpent. Det var veldig mye folk på russefesten sist helg, og mange av disse vandra mellom kjellerne. Torgersen er enig i at kjellerne må ta sin del av skylda for de problemene som har oppstått. Han og de andre kjellersjefene kommer til å jobbe med å bedre problemene. Vi er selvfølgelig innstilt på å gjøre dette så smertefritt som mulig for de andre beboerne, sier han. Torgersen forteller at det var mye søppel etter russefesten sist helg. De brukte derfor mye tid på å rydde sitt område. VÅRIDYLL: Moholt studentby er til vanlig et fredelig sted, men kan bli turbulent når kjellerene har langåpent. Vasker spy Avdelingsleder ved SiT Renhold, Unni Gjerstad, forteller at de har mottatt flere klager fra beboere fordi blant annet trappeoppganger ikke har blitt vaska. Ansvarsfordelingen er uklar. Vi har likevel brukt å ta ansvar, fordi ingen andre gjør det. De kan imidlertid ikke alltid vaske umiddelbart etter å ha mottatt en klage. Vi har en fast rekkefølge på hva vi vasker, og hvis vi endrer denne vil andre klage. Dette er grunnen til at trappeoppgangen i en av studentboligene på Moholt ble stående uvasket i nesten ei uke. Det hadde imidlertid ikke vært noe i veien for at studentene selv kunne ha vasket. Vi har stilt, og fortsetter å stille, utstyr til disposisjon. Hvis noen tar ansvar er det enkelt å få det gjort, forteller hun. Gjerstad presiserer at rotete studentboliger ikke er nytt for dem. Vi har vaska spy lenge, vi, forteller hun.ud Med øynene lukket Det handlet om selveste Øyeblikket denne lørdagen i Storsalen på Samfundet; øyeblikket på filmlerretet som nagler seg fast i hjernen din, som ikke bare kan ristes av og glemmes idét du forlater kinosalen eller slår av tv-apparatet. Tre innledere delte sin ekspertise og sine personlige filmminner med salen. Torun Lian, Anne Gjelsvik og Ola Lund Renolen var vektige navn, og representerte i utgangspunktet tre utfyllende rollefordelinger; regissøren, filmviteren og noe à la en «filmkultur-arbeider». Alle hadde med seg favoritter i form av et knippe filmsnutter. Ser man bort fra disse, var det derimot mangel på minneverdige øyeblikk under selve møtet. Det var selvsagt ingenting å si på innledernes eller møteledelsens kunnskaper og gode vilje, og visse kvalitetskriterier var man enige om. En del sentrale begreper innenfor tradisjonell estetisk teori ble trukket fram, men lite nytt og engasjerende. Det forekom ingen øyeblikk der innlederne klarte å nærme seg noe av essensen av møtets tema, slik som en av dem sa én scene, i få minutters tetthet, kan aksle hele filmens mangfoldige meningsstruktur. Riktignok føltes ikke tiden bortkastet. Men det var mer det usagte enn de hørbare ordene som forente de vel hundre interesserte denne kvelden. Noe av hemskoen var kanskje den vanskelige balansegangen mellom det personlige og det objektive, som møtet var tuftet på, men som innlederne ikke helt fikk grepet på. En opplevelse er da også en vag og vanskelig sak å kommunisere. Det blir som å forklare en skjellsettende opplevelse i kinoens mørke til en kompis du møter ute på gaten rett etter. Ordene svikter. Du stotrer, veiver tomt med hendene. Høster kun et uforstående blikk. Lost in translation. Så det ble som det ble: Tilskuerne vendte heller blikket og ørene fra talerstolen og opp til lerretet, til de evige filmscenene som der ble vist fram. De sa til gjengjeld også alt. Av Alf Tore Bergsli 11

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER Livets endestasjon side 33 LEDER Framtidsrettet gassvedtak INNHOLD Gasskraft har vært den største miljøpolitiske saken i Norge

Detaljer

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 LEDER Ja til regnbuebarn Uka vi er inne i, skal i Trondheim stå i regnbuens tegn. At Homouka behøves,

Detaljer

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 13 91. ÅRGANG 11. - 24. OKTOBER Gjenerobrer Storsalen SIDE 49 Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 LEDER 11. - 24. oktober 2005 Byen

Detaljer

Oppdrag: Oppdagelse Side 36

Oppdrag: Oppdagelse Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 9 92. ÅRGANG 15. - 28. AUGUST Oppdrag: Oppdagelse Side 36 LEDER Naive NTNU INNHOLD Kjære nye student. Velkommen til Trondheim. Eller til Dragvoll, om det er der oppe

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER Fattigmannskunst? Sentrum under lupen side 46 LEDER Å omstille seg for fellesskapet 1. desember i år får vi se resultatet

Detaljer

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL Alene med Gud Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL NYHET REDAKSJON 7 studentpolitikk Mot én nasjonal studentorganisasjon 12 ntnu 2020 Langt til målet om eliteuniversitetet

Detaljer

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 14 91. ÅRGANG 25. OKTOBER - 7. NOVEMBER Når livet står på vent SIDE 25 Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 LEDER 25.

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 15 91. ÅRGANG 8. - 21. NOVEMBER Rester av en krig SIDE 36 Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 LEDER 8. - 21. november

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER Angrer på studievalg 30 8 48 Kritiserer Samfundets økonomistyring Adresse: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13

Detaljer

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 13 90. ÅRGANG 5. - 18. OKTOBER Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 LEDER INNHOLD Overvåkning

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

Miljøskapende Sissel Kjøl Berg har oppskrift på både kremkake og godt arbeidsmiljø. Så fikk hun da også NTNUs arbeidsmiljøpris for år 2000.

Miljøskapende Sissel Kjøl Berg har oppskrift på både kremkake og godt arbeidsmiljø. Så fikk hun da også NTNUs arbeidsmiljøpris for år 2000. Militær Børge Rogstad avtjener verneplikten ved NTNU hittil uten refs og kakebu. Side 11 Miljøskapende Sissel Kjøl Berg har oppskrift på både kremkake og godt arbeidsmiljø. Så fikk hun da også NTNUs arbeidsmiljøpris

Detaljer

Fotofarsott SIDE. Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer MIDTEN

Fotofarsott SIDE. Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer MIDTEN STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 8 91. ÅRGANG 3. MAI - 8. AUGUST Fotofarsott SIDE 52 Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS. På sidelinjen. Side 38

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS. På sidelinjen. Side 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS På sidelinjen Side 38 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse:

Detaljer

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 5 91. ÅRGANG 8. MARS - 4. APRIL Diplom i miniatyr SIDE 49 Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 LEDER KOMMENTAR

Detaljer

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse studentavisa i Trondheim 14/2003 21. oktober - 4. november 2003 88. årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks LEDER Statsbudsjettets

Detaljer

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7 09. OKTOBER- 23. OKTOBER 2012 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 98. ÅRGANG Møt folket På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng side 22 Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Detaljer

STUD1001 Pensumtvang

STUD1001 Pensumtvang STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 08 98. ÅRGANG 2. MAI - 14. AUGUST 2012 Kompendium STUD1001 Pensumtvang Kjøp av kompendier kan bli obligatorisk side 6 Iscenesetter terror: Har Utøya som eksamen side 40 Hvilken

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST Deler sin kunnskap Side 34 NYHET REDAKSJON BITCHMASTER Bjørken står Rolig ved Stranden PUPPEGROSSIST Tester Ny Tandem OPPDATERT Evaluerer

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Frihet, likhet og hemmelige brorskap SIDE 18. Velferd dyrest hos SiT SIDE 4 Plateselskapenes død SIDE 41 De ni museer SIDE 38

Frihet, likhet og hemmelige brorskap SIDE 18. Velferd dyrest hos SiT SIDE 4 Plateselskapenes død SIDE 41 De ni museer SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 15 90. ÅRGANG 2. 15. NOVEMBER Ja, så må dere huske at det skal være ramme rundt annonsene da. 0,5 tjukk. Frihet, likhet og hemmelige brorskap SIDE 18 Velferd dyrest

Detaljer

Samarbeidets kunst SIDE 25. Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45

Samarbeidets kunst SIDE 25. Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 2 91. ÅRGANG 25. JANUAR - 8. FEBRUAR Samarbeidets kunst SIDE 25 Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45 LEDER KOMMENTAR Fruktbar

Detaljer

20 Et enkelt regnestykke

20 Et enkelt regnestykke STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 14 20 Et enkelt 97. ÅRGANG regnestykke 25. OKTOBER - 08. NOVEMBER 2011 UD Leder Midler til selvtillit De humanistiske fakultetene lever av smulene i utdannings-norge. Nedbygging

Detaljer

Hvem bestemmer på huset ditt?

Hvem bestemmer på huset ditt? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 28 NR. 16 96. ÅRGANG 16. NOVEMBER - 18. JANUAR 2011 Hvem bestemmer på huset ditt? 10: HVA KOSTER DU? 51: EN ANELSE ATLE ANTONSEN 2 60 60 innhold 18 22 Meninger Ekskluderende fadderuke

Detaljer

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 14 1 94. 94. ÅRGANG 21. 15. OKTOBER JANUAR - 28. - 3. JANUAR NOVEMBER 8 NTNU i omstridt oljesatsning 18 / presidentvalget i usa 28 / Forskere fortviler

Detaljer

Hamideh nektes å studere. PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18

Hamideh nektes å studere. PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 09-100. ÅRGANG 12. AUGUST - 26. AUGUST 2014 Hamideh nektes å studere PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18 Dropper studiepoeng for

Detaljer

Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI

Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse: annonse@underdusken.no

Detaljer