kreativitet og Inspirasjon, erfaringsutveksling! ASVLs Vinterseminar Hamar februar Påmelding: Detaljert program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kreativitet og Inspirasjon, erfaringsutveksling! ASVLs Vinterseminar Hamar 2. 4. februar Påmelding: www.asvl.no Detaljert program"

Transkript

1 Detaljert program Hamar februar ASVLs Vinterseminar Inspirasjon, kreativitet og erfaringsutveksling! 2009 er ASVL og EU sitt kreativitetsår! Vi gir dere en kickstart på Hamar med spennende og inspirerende foredrag. Vær i forkant av utviklingen, meld deg på i dag! Påmelding:

2 Program Vinterseminaret februar 2009 Mandag 2. februar 1100 Registrering 1200 Lunsj 1300 Nye godkjenningsregler. Ny kravspesifikasjon. Ny samarbeidsavtale. Ved Magne Søvik fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Pause 1400 Evalueringsrapport for skjermede tiltak ved Odd Wålengen fra AID 1445 Pause med servering 1500 Lær å fly - Kreativitet og inspirasjon ved Stig Haug fra Stig & Stein 1645 Slutt for dagen 1830 Hesteskyss til Sagbladfabrikken og påfølgende middag m.m Busser tilbake til hotellet Tirsdag 3. februar 0900 Oppstart parallellseminarer Pause med servering Pause Lunsj Pause Pause med servering 1600 Slutt for dagen 1830 Aperitiff 1900 Middag m. overraskelse Onsdag 4. februar 0900 Brukerperspektivet utfordringer i kommunene Tenk nytt, ved Torbjørn Lahti fra Øksnes ASVO as 1015 Pause til utsjekking av rommet 1040 Motivasjon og veiledning Selvbestemmelsesteorien og NLP ved Peder Chr Wroldsen 1200 Kaffepause 1220 Mot til å tulle i krusedull - en filosofi, eksempler og merkelige historier fra fristaten Lucky Næroset og Landet for undring og fantasi. HC Medlien, tankevekker 1310 Takk for denne gang Lunsj Side 2

3 Tirsdag 3. februar Seminar 1-7 vil gå to ganger (før og etter lunsj) 1 ART; Aggression Replacement Training, ved Tove Brun og Tove Rinde Johansen Trening i Sosiale Ferdigheter, Sinnekontroll og Moralsk Resonnering ART er en pedagogisk metode for å jobbe med sosiale ferdigheter og sinnekontroll. Metoden er utviklet i USA av Arnold Goldstein, og brukes i arbeid med å redusere aggressivitet og vold, samt øke den sosiale kompetansen hos barn, unge og voksne. I ART trenes det på grunnleggende sosiale ferdigheter, evne til selvkontroll/ sinnemestring og moralsk modenhet. Treningen har fokus på våre valg og muligheter til positivt mellommenneskelig samspill. Dette seminaret vil gi deg en introduksjon til ART. Vi ønsker aktive deltagere og lover mye moro tilbake! 2 Produktutvikling og design: Produktutvikling i et regulert marked ved Rolf Nergaard fra as Freiprodukter. Freiprodukter hadde for år siden lokalt salg av lekeapparater til lokale lekeplasser, mest i barnehager og førskoler. Med nye krav til sikkerhet på slike lekeapparater kom også behovet for produktutvikling, sertifisert godkjenning og dermed større salg som kunne dekke de økte kostnadene. På 10 år ble salget 10-doblet. I dag selges Tüv sertifiserte biler, båter og busser i hele Skandinavia og det er kapasitet, og ikke marked, som hemmer fortsatt vekst. Kan du ha nytte av å høre om dette? Opp og lek ved Tore Jensen, Inger Strand og Morten Berg fra Åspro AS. Vi hadde en datastyrt fres med lite oppdrag. Vi så for oss to mulige løsninger. Selge fresen eller finne et eget produkt som vi kunne produsere og selge. Resultatet ble Opp og Lek. Det er en aktivitetstavle for barn vi har fått designprisen for. Vi har tenkt å fortelle litt om fra vi begynte prosessen til ferdig produkt som ble Opp og Lek. 3 Kunnskap til å mestre arbeidsmarkedet - Trenger vi en skjermet sektor? Ved Ådne Hansen og Mona Trømborg. De presenterer sin metodiske tilnærming. Det vil i tillegg bli opplæring i og praktisering av et nytt og effektfullt kartleggings- og veiledningsverktøy som gir bevisste og aktive arbeidssøkere. 4 Avklaringsprogram ved Line Pehrsen og Anne Lågstad Presentasjon av hvordan avklaringstiltaket på Masvo er bygget opp og ha en gjennomgang av de tre ulike delene veiledning, gruppeveiledning/kurs, samt praktisk arbeidsutprøving. Det vil legges vekt på metode og dokumentasjon, samt fortelle om de ulike utfordringene vi har møtt på fra tiltakets start frem til i dag. Vi kommer også til å legge frem en gruppeoppgave som omhandler møtet mellom veileder og deltager og kvalifiseringsplanen som utarbeides i kjølvannet av dette samarbeidet. 5 PIA, Personer i arbeid eller aktivitet. Arbeidsretta rehabilitering ved Lene Lindflaten Seminaret vil inneholde en utfyllende presentasjon av Arbeidsrettet Rehabilitering, inkludert PIA konseptet. Erfaringer fra utvikling og drift vil være i fokus. En helhetlig tilnærming til mennesket er sentralt i denne rehabiliteringsmetodikken og vil vektlegges i presentasjonen. PIA er et kurs om kropp, psyke og selverkjennelse. Kurset baserer seg på å se mennesket i sin helhet, og består av undervisning, dialog, øvelser og aktivitet. PIA bygger på en lang og velrennomert forskingstradisjon og praksis innen fag som psykologi, kognitiv veiledning, psykosomatisk fysioterapi, veiledning, medisin, treningslære og ergoterapi. Side 3

4 6 Arbeidsevnekartlegging ved Anne-Marthe Jarrett og Wenche Syvertsen NAV skal foreta arbeidsevnevurdering av sine brukere. Noen av brukerne vil ha behov for en arbeidsevnekartlegging. ASVL har i denne forbindelse etablert en tverrfaglig sammensatt gruppe som har hatt som oppgave å lage et fagkonsept. To av gruppas medlemmer vil presentere konseptet. Konseptet består ev samtaleverktøyet ROS og en praktisk utprøving. Karriereveiledning- ny mulighet for Vekstbedrifter ved Astrid Marie Bakk og Bjørg Setrom I lys av prinsippet om livslang læring vil det være behov for karriereveiledning (yrkes- og utdanningsveiledning) i grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring), innen voksenopplæring, ved høyere utdanning og i arbeidslivet. Mange unge gjør feilvalg når de skal velge linje på videregående skole. Mange faller ut av arbeid eller har behov for å bytte jobb i løpet av en yrkeskarriere. Omstillingsprosesser i bedrifter og organisasjoner medfører endring for de ansatte Dette utløser behov for veiledning i forbindelse med valg av utdanning, voksenopplæring, rehabilitering, omskolering og valg av nye karriereveier. Hvem har breddekunnskap om yrker og arbeidsliv? Vekstbedriftene så klart! La dem kjøpe tjenesten av oss da vel! 7 Qigong ved Erik Skjervagen Medisinsk Qigong er del av tradisjonell kinesisk medisin. Qigong har røtter tilbake mellom år i Kina. Denne delen av kinesisk medisin, som er en treningsform, ble holdt hemmelig i Kina helt fram til Først da fikk mennesker utenfor Kinas grenser lov til å lære denne meget virksomme og høyt skattede treningsformen. Dette finnes en mengde dokumentasjon i Kina på den kraftige og noen ganger mirakuløse effekten Qigong kan ha på folks helse. På denne konferansen vil dere bli kjent med både det teoretiske grunnlaget for Qigong og prøve treningsformen i praksis. I tillegg vil Skjervagen presentere sitt samarbeidsprosjekt med NAV. 8 Mat og kosthold i brukerperspektiv (kun etter lunsj) Ekte og Enkelt, med arbeidstakere i frontlinjen Marit Sandberg, Anja Haraldstad, Sylvi Larsen fra Asker Produkt. Alle 3 har deltatt i prosjektet over lang tid. Matpakkeprosjektet Ekte og Enkelt utvikles i nært samarbeid med mesterkokken Arne Brimi. Bedriften er utfordret til å bruke arbeidstakerne sine aktivt i utviklings- og profileringsarbeid, også eksternt, og vi får på dette seminaret møte 2 av dem. De har fått mange spennende erfaringer. Hva betyr dette i praksis? Kosthold og helse kurs for VTA ansatte, ved Britt Helen Aavik fra Libra Helse og kosthold Hun vil på dette seminaret gi en innføring i programmet samt kostveiledningen som gis gjennom animasjonsfigurene i programmet. Hun vil også si noe om erfaringene i bedriftene så langt. Side 4

5 Onsdag 4. februar Plenumsforedrag: Brukerperspektivet utfordringer i kommunene Tenk nytt ved Torbjørn Lahti Å legge hensynet til tjenestemottaker til grunn for tjenesteytelsen (brukerperspektivet), er å ta utgangspunkt i respekten for det enkelte mennesket. Perspektivet innebærer at det er den enkelte tjenestemottakers behov for hjelp som settes i sentrum. Herunder også forståelse, støtte og hjelp til pårørende, familie etc. Det krever at tjenestene er lett tilgjengelige, helhetlige og sammenhengende, og tilpasset tjenestemottakers individuelle behov, ønsker, levesett og evner. Videre må det være rom for variasjoner ut fra den enkeltes behov for hjelp og andre forhold i hverdagslivet. Fleksible løsninger for å kunne gi den hjelp som trengs der og da. Det kreves også at den enkelte gis et realistisk bilde av hjelpen som kan gis, blir hørt og får medvirke i planlegging, gjennomføringen og evaluering av tjenestetilbudet, jf. individuell plan. Dette innebærer også at det nødvendigvis vil medføre en endring i maktbalansen mellom bruker og forvaltningen, noe alle må være åpen for. Motivasjon og veiledning Selvbestemmelsesteorien og NLP ved Peder Chr Wroldsen Vi kan ikke motivere andre, men vi kan legge til rette for at de motiverer seg selv. Selvbestemmelsesteorien forklarer hvorfor. Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP viser hvordan vi skaper rammer hvor folk motiverer seg selv. Mot til å tulle krusedull en filosofi, eksempler og merkelige historier fra fristaten Lucky Næroset og Landet for undring og fantasi, ved HC Medlien Side 5

6 Om foredragsholderne: Tove Brun, veileder i Vilje Viser Vei og er utdannet ved BI, Markedsføring og Internasjonalisering. Har 8 års arbeidserfaring ved Øksnes ASVO AS. Tove Rinde Johansen, Attføringsansvarlig på Øksnes ASVO AS Jeg har jobbet i Øksnes ASVO siden 2003 og er tilrettelegger for apstiltaket samt attføringsansvarlig i bedriften. Jeg er utdannet vernepleier og har tilleggsutdanning i psykiatri (psykisk helsearbeid) og spesialpedagogikk ( adhd/asperger/tourette). Har også studert informasjonsteknologi to år. Rolf Nergaard daglig leder ved as Freiprodukter siden Rolf har erfaring fra temaet produktutvikling gjennom flere år i De-No-Fa Lilleborg som produkt- og salgssjef. Han har og jobbet med kjente merkevarer som BMW, DnC, flere lokalaviser og mange produkter innen duft og kroppspleie. Det kommer tre personer fra Åspro. I tillegg til daglig leder Tore Jensen, nestleder Inger Strand og markeds- og produksjonsansvarlig Morten Berg. Inger og Tore har begge arbeidet ved Åspro i 21 år mens Morten startet nå i høst. Ådne Hansen er fagleder ved Trøgstad Produksjon AS og har bred attføringserfaring fra tiltakene APS, AB og IO, hos Masvo as. Han har vært med på oppbygging og gjennomføring av tiltaket Individuell Oppfølging, med formidlingsresultater på %. I Trøgstad Produksjon AS har de implementert IO-metodikk i APS med god effekt. Side 6

7 Mona Trømborg, fra Trøgstad Produksjon AS er spesialpedagog med bred erfaring fra å jobbe med adferdsendring i skolen. Line Pehrsen har jobbet med attføring siden Hun er utdannet innen pedagogikk, norsk og media. Hun har tidligere erfaring fra NAV Arbeid, og har også erfaring både med AB og APS. Hun var med å starte opp avklaringstiltaket, sammen med Anne, i mars Anne Lågstad har jobbet med attføring siden Hun er utdannet innen sosiologi og filosofi. Hun har tidligere erfaring personalarbeid, og har også erfaring fra APS. Hun var med å starte avklaringstiltaket, sammen med Line, i mars Lene Lindflaten. Hun er rehabiliteringsleder i Kompetanseutvikling Grenland as (GREP). Utdannet som sykepleier og har lang erfaring fra helsevesenet, og tilleggsutdannelse innen helsepsykologi, tverrfaglig veiledning, administrasjon og ledelse, samt arbeids- og miljøutvikling. Anne-Marthe Jarrett, Attføringsleder ved JobbIntro as i Horten Anne Marthe er utdannet vernepleier, og deltar bla. i ASVL sin prosjektgruppe som har jobbet frem arbeidsevnekartlegging. Wenche Syvertsen, Attføringsansvarlig ved Svelvik Produkter AS Wenche har pedagogisk bakgrunn. Deltar også i ASVL sin prosjektgruppe som har jobbet frem arbeidsevnekartlegging Side 7

8 Astri Marie Bakk. Har vært ansatt i Vekst Oppdal siden mai 08. Tidligere arbeidet til sammen 9 år ved AB, APS og AMB ved to attføringsbedrifter i Oslo og på Skedsmokorset. Jobbet før det i 10 år med yrkesfaglige oppgaver i Delta (tidl. KFO). Astri Marie er utdannet hjelpepleier og legesekretær i bunn, har Veiledning og kompetanseutvikling fra Høgskolen i Hedmark og yrkesrettet rehabilitering fra Høgskolen i Akershus. Bjørg Setrom. Har vært ansatt i AB ved Vekst Oppdal siden Hun har tidligere erfaring fra bolig/opptrening med psykisk utviklingshemmede og som miljøarbeider i ungdomsskolen med tilrettelegging for elever med spesielle behov. Bjørg er utdannet apotektekniker i bunn, gjennomført opplæring i LØFT og deltar nå i karriereveilederutdanning. Erik Skjervagen er daglig leder på attføringsbedriften Telemark Lys AS. Han har utdannelse innen både vestlig og østlig medisin. Han er utdannet trener og kroppsøvingslærer fra Norges Idrettshøyskole, og har vært landslagstrener i friidrett. Han er utdannet akupunktør fra Nordisk Akupunkturhøyskole og medlem av NAFO. Han har mange års utdanning i Qigong. Erik ble i sommer utnevnt til Qigongmaster av en av verdens ledende mestere innen faget, Grand Master Jack Lim, og har satt slik trening i system i samarbeide med NAV i Telemark. Resultatene etter over 1 ½ års trening er formidable. En rekke uføretrygdede og langtids sykemeldte er tilbake i jobb. Marit Sandberg, Anja Haraldstad, Sylvi Larsen fra Asker Produkt (Alle har deltatt i prosjektet over lang tid!) Matpakkeprosjektet Ekte og Enkelt utvikles i nært samarbeid med mesterkokken Arne Brimi. Bedriften er utfordret til å bruke arbeidstakerne sine aktivt i utviklings- og profileringsarbeid. Britt Helen Aavik Hun er daglig leder i Libra Helse og Kosthold. Hun har vært delaktig i å utvikle e-læringskurset som tilbys tiltaksansatte i ASVL bedriftene, samt gjort seg erfaringer i det å holde denne type kurs. Med sin bakgrunn som pedagog, med fordypning i pedagogisk veiledning har hun fått bruke all sin kompetanse i å hjelpe andre med endringer i kost- og livsstilsvaner. Torbjørn Lahti. Ansatt som prosjektleder i Øksnes ASVO AS. Vernepleier med tilleggskompetanse innen rus, psykiatri, sosiale tjenester, organisasjonsutvikling og ledelse. Har arbeidet som kommunalsjef, enhetsleder rus/ psykiatri, sosialleder og drevet mye med organisasjonsutvikling og reell brukermedvirkning, hvor han bl.a. fikk opprettet landets første kommunale brukerråd og brukerombud innen rus og psykiatri. Utviklet et av landets første oppsøkende team innen rus og psykiatri i kommunal regi, i samarbeid med spesialisttjenesten. Side 8

9 Peder Wroldsen Partner i Interaction Consulting as. Ledelsesrådgiver knyttet til utviklings- og omstillingsprosesser i private og offentlige virksomheter siden Master of Management fra BI. Skrev sin masteroppgave på Selvbestemmelsesteorien. Sertifisert som NLP trener av John Grinder og som ledelseskonsulent fra The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). Hans Christian Medlien Tankevekker i De utenkte tankers tårn U8, fantasiminister i fristaten Lucky Næroset. Typisk påfinner, utypisk bygdeutvikler, litt forfatter, av og til revytulling, forhenværende overheadhunter, nåværende foredragsholder, krusedullfilosof og høyttenker. Håpefull og troende. Tror på virkemidlene humor og galskap, fantasi og tankekraft, mot og for. Men mest av alt tror HC på mennesket som en kraftstasjon uten like. Side 9

10 Praktisk informasjon Registrering den 2. februar fra kl Lunsj kl Faglig fra kl Avslutning med lunsj siste dag (4. februar) kl For påmelding, se under kurs og konferanser. Pris Konferanseavgift kr ,- Totalt for hele konferansen med overnatting og sosialt (alt inkludert) kr ,-. Per person i dobbeltrom kr ,-. Seminar pluss sosialt uten overnatting koster kr ,-. Dersom en ønsker kun 1 dag koster det kr ,-. Ekstra overnatting fra søndag 1. februar koster kr. 925,- Vi har 220 rom på Scandic. Dersom det blir flere påmeldte må de ligge på First hotell på Hamar og det koster 300,- kroner mer totalt. Sosialt program: Mandag 2. februar Middag ut på tur. Avgang fra hotellet kl Tirsdag 3. Februar Det blir mat ca 1830, mer sier vi ikke Påmelding på: under kurs og konferanser. Påmeldingsfrist er 12. desember. Side 10

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av SERVICE NR. 4. DE S. 2007 14. ÅRGANG M E D L E M S B L A D F R A N H O S E R V I C E SBL har byttet navn Jobb å være stolt av TOM HOLTHE ER STOLT AV Å JOBBE VED RESTAURAN- TEN I DET SKJEVE TÅRN UTENFOR

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer