Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS

2 Det innkalles med dette til Generalforsamling i Totonor AS Møtet avholdes lørdag 2. mars 2013 kl på Grand Nordic Hotell i Harstad. Til behandling foreligger: Harstad, 19. januar Valg av møteleder 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder dekning av underskudd 5. Fastsettelse av godtgjørelse til: a) Styremedlemmer b) Revisor 6. Valg av: a) Styremedlemmer inklusiv styreleder og nestleder b) Varamedlemmer til styret c) Valgkomité med leder og nestleder d) Revisor Andre saker som ønskes behandlet på selskapets generalforsamling må være Styret i hende innen 10. februar 2013 kl Sakspapirer til de saker som skal behandles, vil bli distribuert så snart de foreligger. Svein Morten Buer styreleder

3 Totonor AS Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING FOR 2012 Totonor AS ble stiftet i 1997 og er eier av Harstad Travpark i Harstad. Selskapet arrangerer travløp med totalisator etter tillatelse gitt av Norsk Rikstoto. Nord Norge Travforbund eier 100 % av aksjene i Totonor AS. Totonor AS har et overordnet ansvar for følgende funksjoner i egen region: Gjennomføre totalisatorkjøringer i Nord Norge Drift av totalisatoranlegget Harstad Travpark Salg og markedsføring av NRs produkter på arenaer som Totonor arrangerer totalisatorløp Totonor har sitt hovedkontor ved Harstad Travpark i Harstad kommune Styret i 2012 har bestått av: Svein Morten Buer, styrets leder Inger Louise Dølvik, styrets nestleder Dagfinn Martinsen, styremedlem Eva K. Bjørnstad, styremedlem Yngve Pedersen, styremedlem Marian V. Trudvang, 1. varamedlem Bjørge Pedersen, 2. varamedlem (valgt til styret i 2012 for 2 år, 1 år som styrets leder) (valgt til styret i 2012 for 2 år, 1 år som styrets nestleder) (valgt til styret i 2011 for 2 år) (valgt til styret i 2011 for 2 år) (valgt til styret i 2011 for 2 år) (valgt til styret i 2012 for 1 år) (valgt til styret i 2012 for 1 år Styret har i 2012 avholdt 11 styremøter, hvorav 4 telefonmøter. Det er protokollert 87 saker i Ordinær generalforsamling ble avholdt den 10. mars 2012 i Harstad. Den 10. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Totonor. Det ble vedtatt vedtektsendringer i selskapet med det formål å omgjøre dagens selskap til et eiendomsselskap, samtidig som det stiftes et nytt driftsselskap fra 1. januar 2013 med Nord- Norge Travforbund som eneeier. Hensikten er å mva-registrere eiendomsselskapet, mens det nye driftsselskapet skal ha driftsavtale med Norsk Rikstoto og være med i fellesregistreringen til de øvrige driftsselskapene i Norge. Valgkomité Har i 2012 bestått av: Marion Klette Jim Einar Roska June Reyes Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

4 Personalet Selskapet har 5 fast ansatte og for tiden en konstituert leder i daglig leders sykefravær, totalt 6 personer. Arbeidsmiljøet er ved årets avslutning tilfredsstillende. Ansatte i 2012: Odd H. Johansen konstituert daglig leder Bård Ove Andreassen daglig leder Elida Kristin Simonsen sports/administrasjonsmedarbeider Magnus Helstrøm banemester Per Jørgensen sports- og informasjonsmedarbeider 50 % Stein Cato Gamst drifts- og vedlikeholds ansvarlig. Lisa Fredriksen sportssjef (sluttet ) Selskapets regnskapsførsel utføres av Trofi kontor og EDB tjeneste ved Mai Britt Lindstrøm. I tillegg har selskapet ca 25 løpsdagsmedarbeidere som arbeider deltid på løpsdagene. Arbeidsmiljø I henhold til lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen har vært en utfordring. Styret har tatt denne saken alvorlig og har satt i gang tiltak som skal bedre miljøet. Tre ansatte er langtidssykemeldt. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i Sykefraværet i 2012 var på 35 %. Likestilling Selskapet bestreber seg på å ha full likestilling. Av heltidsansatte var det i 2012 fire menn og en kvinne. Styret består av to kvinner og tre menn. Funksjonærstaben på løpsdager har tilnærmet likevekt av menn og kvinner. Det legges vekt på likebehandling og det gis muligheter til videre utvikling og arbeidsoppgaver for begge kjønn. Ytre miljø Travbanen har fått godkjent deponering av flis og møkk på banens område. For øvrig forurenses ikke det ytre miljø. Lokale forskrifter for renovasjon følges. Selskapets stilling og resultatet av virksomheten Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Styret foreslår at underskuddet dekkes av opptjent egenkapital, som etter denne disposisjonen er på Kr ,- pr Året 2012 og utfordringer fremover De administrative problemer som selskapet hadde i store deler av 2011 ble løst på slutten av det samme året. Selskapet startet derfor 2012 med fornyede krefter, med ny daglig leder og sportssjef. Årets store utfordringer var en ny storløpsdag med V65, lørdag 23. juni, ny restauratør etter Kaikanten som avsluttet kontrakten og avslutning av prosjekt indre bane, som hadde pågått i snart ti år med uttak av steinmasse. Nytt av året

5 var også Folkehesten som ble utsolgt i desember Skaffer Adrian etter Järvsöfaks og Skaffer Balita var Folkehesten for Nord-Norge med Stine Marlen Bendiksen fra Bodø som trener. Driften av anlegget har store utfordringer på grunn av for lite vedlikehold i mange år. Løpsbanens toppdekke er slitt. Etter overgangen mellom vinter og vår ble det tilført mer steinmasse. Det er imidlertid behov for en større utbedring av løpsbanen. Derfor har styret som målsetting at løpsbanen må bli oppgradert for å få en ønsket dosering og dekke som gir bedre forhold for hestene. Den tidligere restauratøren avsluttet sin kontrakt og avtale med ny restauratør, Bonnier & Sønn AS ble gjort fra I forbindelse med denne overgangen ble restauranten oppgradert med nye møbler og kjøkkenet ble rehabilitert. Standarden er blitt vesentlig forbedret og tilbudet til publikum fikk en positiv mottagelse og salget har vært økende. Likevel har restauratør Bonnier & Sønn AS sagt opp sin kontrakt med Totonor fra og med 1. juni 2013, grunnet at en av hans nøkkelmedarbeidere har sluttet. Det er ikke enkelt å opprettholde et godt serveringstilbud på løpsdagene, men styret vil arbeide for å finne nye løsninger. Før den nye storløpsdagen med V65 den 22. juni fikk publikumsplass en lenge ventet oppgradering med ny uterestaurant og seremoniplass på innsiden av gjerdet. Denne dagen er kommet for å bli og arrangementet ble godt mottatt. Den kan fortsatt videreutvikles og mindre feil må rettes opp slik at vi kan gi publikum et optimalt publikumsvennlig arrangement. Totonor er avhengig av et godt samarbeid med de lokale travlagene, som må gis informasjon og materiell i god tid for å støtte lokalt spill. Arrangementsstart etter V75-løpene gir færre muligheter for å få med de mest profilerte kuskene. Vi har imidlertid mange gode hester i nord-norsk eie som kan gi oss et lokalpatriotisk stevne av god kvalitet. Anleggsområdet på indre bane har vært et stygt sår i mange år. Store deler av området er nå planert og arbeidet går nå mot en avslutning. Det ble senhøstes igangsatt en stor dugnadsjobb i regi av Harstad og Oppland Travlag med å planere og flytte masser i Kvæfjordsvingen. Initiativtaker var Gerhard Berg, som for øvrig er æresmedlem i både HOT og Nord-Norge Travforbund. Vi ser fram til at arbeidet med indre bane blir sluttført i Bodø Travbane hadde i 2012 fem løpsdager, hvorav fire var totalisatorarrangementer. Anleggsarbeidene er nå ferdigstilt med nytt publikumsbygg som siste byggetrinn. Kvaliteten på løpsbanen er meget bra og det er blitt satt en rekke banerekorder, spesielt på sprintdistanser, i tillegg til mange gode personlige rekorder. Banen er så god at det i miljøet ble reist tvil om tidene som ble satt på banen var korrekte. Vi er derfor veldig godt fornøyd med at Bodø har fått en topp moderne travbane med doseringer på 16 %, som i fremtiden kan gi flere gode opplevelser til travpublikummet. Dette er vi avhengige av for å øke publikumstilstrømmingen til banen. Bodø Travlag har bidratt til totalisatorarrangementene på en god måte, som har gitt flotte og trivelige stevner. Sport I 2012 overtok Det Norske Travselskap ansvaret for hesteeierpremiene fra Norsk Rikstoto. For hver kjøredag får Totonor en pott som skal fordeles til løpspremier og oppdretterpremier, avhengig av om løpsdagen er skrevet ut som V65-dag, dobbel V5-dag eller enkel V5-dag. Frem til september hadde vi breddepremiering med opptil 9 premier ved 15 startende hester i løp. Da utbetales det mer i premier enn det man mottar til stevnet. Dette har gitt fulle felter og vi er den travbanen i Norge med flest hester pr løp. Gjennomsnittlig antall starthester for Harstad Travpark er 11,37 pr løp, hvilket er klart flest blant samtlige av landets totalisatorbaner, hvor snittet er på 10,8. Selv om tiltaket med breddepremiering har hatt den ønskede virkningen for deltakelse i løpene, så har ikke styret i Totonor sett at det er mulig å opprettholde ordningen med å utbetale mer i premier enn det selskapet får gjennom premiematrisen. Totonors styre besluttet derfor å innføre en premieprofil med likt antall premier som i V75-løp. Totonor har i 2012 betalt ut ca kr mer enn premiematrisen fra DNT har gitt. Beløpet er dekket av premiefondet, som ligger sentralt hos Norsk Rikstoto.

6 Foto: Marion Klette Myr Faksen med Jan Martin Bjerring i sulkyen, Bodø 20. mai 2012, eiet av Tone Pettersen & Børre Ertzaas På Harstad Travpark startet det i 2012, 410 forskjellige hester på 29 løpsdager med totalisator og 2 registrerte premiekjøringer. Av disse var det 103 utenlandskeide hester. 260 hester var norskfødte, mens 47 var importerte hester. Av de 410 startende hestene var det 161 kaldblodshester og 249 varmblodshester. Det ble utbetalt 9 mill. kr i premier hvorav 4,3 til kaldblodshestene og 4,7 til varmblodshestene. Andelen utenlandske hester som startet var det samme som i I Bodø startet det 191 forskjellige hester i 4 totalisatorløp og en registrert premiekjøring i Det var 38 gjestende hester fra naboland, 130 norskfødte og 23 importerte hester til start. Av de startende hestene var det 88 kaldblodshester og 103 varmblodshester. Kaldblodshestene kjørte inn kr mens varmblodshestene kjørte inn kr. Tromsø Travbane hadde to løpsdager i Et totalisatorløp og en premiekjøring. Det deltok til sammen 114 hester i disse to arrangementene. Det ble delt ut kr ,- i premier og antall hester i gjennomsnitt pr løp var 9,29. Ponni Det er i 2012 avviklet 14 registrerte løpsdager i regi av Totonor og ett pokalløp i regi av Harstad og Oppland Travlag på Harstad Travpark. I tillegg er det avviklet to løpsdager i Bodø i regi av Totonor. Årets største begivenhet var Palle Kullings Æresløp i juli. Det startet 9 ponnier med autostart. Den tidligere vinner de siste to år, Ernst Rolf, vant for tredje gang. Bak tømmene satt Stine Kvernberg, og tiden ble så god som 1.49,5. På plassene bak kom Djinn Ess (1.54,1) med Victoria T. Næss og Østerengens Candelia (1.54,5) med Benedicte Bjørnstad. Det ble satt 4 nye personlige rekorder.

7 Østerengens Candelia, rekord 1.50,8a 1.55,4v, kusk Benedicte Bjørnstad Registrerte premiekjøringer forøvrig i Nord-Norge i 2012 : Lofoten: 46 travhester (1 kjøredag) Pasvik: 5 travhester (1 kjøredag) Olsborgmoen: 26 travhester (1 kjøredag) Det er gjennomført 16 ponniløp i forbindelse med totalisatorløp og registrerte premiekjøringer. Totalt antall totalisatordager eller registrerte premiekjøringer i Nord-Norge kom dermed opp i 41. I tillegg har det blitt arrangert lokalløp med premietilskudd enkelte steder. Utvikling antall kjøredager Totalisator Reg. pr Total Utfordringer fremover I løpet av året opplevde vi på nytt at administrasjonen ble redusert. Den nylige ansatt sportssjefen sluttet ved avsluttet prøvetid og gjenopptok sin tidligere jobb i Norsk Rikstoto. Dermed måtte vi på nytt få hjelp av Bjerke Travbanes sportsavdeling. Det er skrevet en ny samarbeidsavtale for å ta jobben med løpsutskriving, innmeldinger, starterklæringer og programdata for Totonors totalisatorkjøringer og Nord-Norge Travforbunds regionale premiekjøringer. For å sikre at lokale hensyn til løpsutskriving blir ivaretatt, har Totonor satt ned en lokal sportskomité som kommer med innspill til den ansvarlige for Totonors løpsutskriving. I september ble dessverre vår nye daglige leder langtidssykemeldt etter kun ett år i sjefsstolen. Totonor valgte derfor å konstituere Odd H. Johansen som daglig leder i sykemeldingsperioden. Han er godt kjent med Totonor fra tilsvarende jobb i Odd H. Johansen startet arbeidet raskt slik at overgangen gikk bra. I januar 2013 har opprinnelig daglig leder valgt å si opp sin stilling i Totonor. Styret har derfor startet arbeidet med å rekruttere en ny daglig leder til selskapet. Ved årsskiftet til 2013 byttet Totonor AS navn til Totonor Eiendom AS med ny formålsparagraf. Selskapet er nå et eiendomsselskap. Dette ble gjort for å ha mulighet til fradrag for inngående merverdiavgift. For å ta seg av totalisatorarrangementene blir det i 2013 opprettet et nytt driftsselskap med samme navn som tidligere. Nord-Norge Travforbund er eneeier av begge selskapene.

8 Økonomi Resultatet for Totonor AS er ikke tilfredsstillende og styret har som målsetting at vi for 2013 får et resultat i balanse. Det må utføres en aktiv kostnadskontroll slik at vi får best mulig effekt ut av hver krone. Driften må satse maksimalt innenfor vårt kjerneområde som er å arrangere sportslig gode travløp som gir gode løp og høyere spillomsetning. Omsetningen inne på arenaene er Totonors ansvar. Selskapet vurderer å sette i gang et prøveprosjekt med krysspill fra Harstad Travpark i første kvartal. V65-spill på onsdag mot Bjerke og V75-spill mot lørdagsarrangør kan ved effektiv drift gi et positivt resultattilskudd. Prosjektet med en aktivitetspark (Høy og Lavt) er lagt på is i påvente av eventuelle samarbeids-partnere som kan drifte dette på en profesjonell måte. Dette ligger utenfor vårt formål, men utleie av eiendom til et slikt formål kan gi økt aktivitet i området, som igjen kan gi et positivt resultat ved å gjøre oss bedre kjent for et større publikum. Styret i Totonor AS mener årsregnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten. Omsetning på Totalisatorløp 2012 Omsetningen for spill mot Totonor økte fra 37.9 mill. kr i 2011 til 43,3 mill. kr i Gjennomsnittlig omsetning pr løpsdag økte fra 1,2 mill. kr i 2011 til 1,3 mill. kr i Hovedforklaringen for omsetningsveksten er at det i 2012 ble kjørt 2 flere dager med totalisator og at vi fikk V65 i juni. Den nordnorske befolkningen spilte i 2012 for 192,7 mill. kr mot Norsk Rikstotos spillprodukter mot 194 mill. kr i Provisjonsinntektene for 2012 ble kr Det ligger en utfordring i å få den nordnorske befolkning til å spille mot nord-norske arrangementer. Selv om salg av spill utenfor banene er NRs ansvarsområde, har Totonor stor egeninteresse av at oppmerksomheten mot våre arrangementer er stor. Den største utfordringen ligger i å overbevise DNT og Norsk Rikstoto om at vi kan skape arrangementer som tiltrekker seg et større publikum enn i dag, samt at et V75-arrangement i nord ikke vil få en vesentlig omsetningssvikt. Dette vil bli helt avgjørende for å kunne få et slikt arrangement. Hovedløp i Nord Norge Ole Bendiksens minneløp 1600 m. Auto for varmblodshester Harstad Travpark Løpet er innstiftet til ære for Ole Bendiksen som var en av stifterne og ildsjelene i Harstad og Oppland Travlag. Ole Bendiksen var den første hingsteholderen for varmblodstravere i Nord- Norge, og med Victory Cadet var Ole også den første med amerikansk importert varmblodshest i Nord-Norge. Løpet ble kjørt i premieskala 500. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 Staro Va Bene (S), , Tom-Christer Nygård Tom-Christer Nygård 2011 Mayday Photo* (S) Riku Allan Lindgren Sverige 2010 Face The Evil John Østmann Sverige 2009 Face The Enemy Morten Carlsen Helle Torrisen 2008 Prince Birchwood L John Stillerud Monica Mathisen 2007 Nightshade Plane Dag Roar Nymoen Trond Myhre

9 2006 Nightshade Plane Dag Roar Nymoen Trond Myhre 2005 Nightshade Plane John Stillerud Trond Myhre 2004 Arc Tribute Jomar Blekkan Monnar Johansen 2003 Gunny Elling Sjoerd Paulusma T.M. Endresen 2002 Scarlett Bonanza Jack Lothe Stall Kjelltun 2001 Cherry Superb Morten Carlsen Stall Strøm 2000 Wayward Wind John Stillerud Are Solgren 1999 Cherry Superb Svein Kurås Stall Strøm 1998 Arc Mahler Jomar Blekkan Stall Mahler Lars Holtes minneløp 1600m auto for varmblodshester Harstad Travpark Løpet ble innstiftet i 2008 etter forslag fra Harstad og Oppland Travlag. Lars Holte var en av drivkreftene for realisering av Harstad Travpark. Foruten alt frivillig arbeid, bidro han stort på sponsorsiden for sporten. Han hadde sine verv i styret i HOT og i Langmoan AS, som han skjøttet på en enestående måte. Han var selvsagt også en betydelig hesteeier som tidlig så viktigheten i å skaffe landsdelen hester med kvalitet. Løpet til hans minne ble avviklet i premieskala 500. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 B.W.L.Power* (S) Petri Korpela Sverige 2011 Last Speed Laday (S) Hans Chr. Holm Stall Gamnes Gård 2010 Muskelmann G.T Gry Kanstad Trine Hansen 2009 Face The Enemy Morten Carlsen Helle Torrisen 2008 Face The Evil John Østmann Sverige John Buers æresløp 1600 m. for kaldblodshester Harstad Travpark Løpet ble innstiftet i 1998 til ære for John Buer som har nedlagt et betydelig og viktig arbeid i Det Norske Travselskap for at nord-norsk travsport skulle komme på kartet i ordnede former. Det bemerkes at John Buers Æresløp i 2002 ble gjennomført med varmblodshester, noe som skyldtes for få hester i aktuelt grunnlag for kaldblodshester. Løpet har alternert på de nord-norske banene og ble i 2012 avviklet på Harstad Travpark i premieskala 500. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 (Harstad)Gann Viking Kenneth Brenden Stian Lagesen 2011 (Bodø)Millex 1.23,2 John Stillerud Mariann V. Trudvang 2010 (Harstad)Kjølstad Spik Jens Nilsson Bjørn Wikstrøm 2009 (Harstad) Moe Odin Tor Wollebæk Tor-Martin Moe 2008 (Harstad) Ravn Jahn Geir V. Gundersen Mariann V. Trudvang 2007 (Harstad) Rovijan Jomar Blekkan Merethe Edvardsen 2006 (Bodø) Lykkemin Ole Johnsen Marius Pedersen 2005 (Harstad) Lundfrigg John Stillerud Svein Erik Kristiansen 2004 (Bodø) Gylden Perla Gunnar Austevoll Bent Wigdal 2003 (Harstad) Flåli Jonas Jomar Blekkan Eldbjørn Bjerkeset 2002 (Bodø) Oh Ah Cantona Jomar Blekkan O.R. Wetting 2001 (Harstad) Termitt 1,25,5 Jon Stillerud Steinar Kolin

10 2000 (Tromsø) Lyn Tim 1.27,6 Gunnar Eggen Knut Wikevand 1999 (Bodø) Torden Knut 1.28,1 Atle Solhus Stall Strøm 1998 (Harstad) Lønsvollsv. 1.25,5 Leif Taknes Oddmund Grenne Kjell Carlsens Æresløp Løpet ble innstiftet i 2007 til ære for pioneren Kjell Carlsen, som dessverre døde i sitt 80. år kort tid etter at årets løp ble avviklet på Bodø Travbane, den 11. august. Løpet ble i 2012 kjørt for kaldblods unghester i premieskala 300. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 Scott Odin Dag-Sveinung Dalen Karl Helge Johansen 2011 Bjørkekvikk 1.28,6 Atle Solhus Rolf Rønning 2010 (Harstad) Bruntespenter John Stillerud Nina Engmark 2009 Ryvita Cato Antonsen Silje Aronsen 2008 Tidemand Riga Egil Sjåvoll Egil Sjåvoll 2007 Vesle Rappen Ole Johnsen Bente Elin Orten Egil Trudvangs Æresløp Løpet ble innstiftet i 2011 til ære for en av nord-norsk travsports mest betydningsfulle skikkelser. Egil Trudvang var ansatt i Totonor som sportssjef i 15 år fra selskapets opprinnelse, og var konstituert daglig leder ved et par anledninger. I tillegg var han svært sentral i forbindelse med byggingen av Harstad Travpark, både når det gjelder det politiske arbeidet og den økonomiske planleggingen. Dessuten har han sittet som styremedlem i Nord-Norge Travforbund før han ble ansatt i Totonor. Egil Trudvang var selv en aktiv hesteeier, og hadde et spesielt godt øye til kaldblodshoppene. Hans egen Ulvira Jakson var et godt eksempel på det, som ga han mange gode minner. Derfor ble løpet innstiftet for kaldblodshopper. I 2012 ble løpet kjørt i premieskala 400. Vinner: Tid: Kusk: Eier: 2012 Vinnelykka Vidar Schwabe Berit G. Plassen 2011 Vinter Mezzo 1.28,6 Dag-Sveinung Dalen Mads Løfaldli Tore Hunds løp skrevet ut for 3 og 4 årige kaldbodshester Et nytt unghest løp ble arrangert på Harstad Travpark i Vikinghøvdingen, Tore Hund, fra Bjarkøy, har gitt navn til løpet. Løpet ble kjørt i premieskala 300 Vinner: Tid: Kusk: Eier: 2012 Spang Artig Hans Chr. Holm Stall Sjåvoll Gerhard Bergs æresløp Løpet ble innstiftet i 2012 til ære for en av de største profiler vi har hatt i Nord Norge. Han er æresmedlem i Nord Norge Travforbund og Harstad og oppland travlag Vinner: Tid: Kusk: Eier: 2012 Blue On Line 1.19,5 Hans Chr. Holm Kriss Aslaug Ytterstad (BODØ)

11 Foto: Marion Klette Sunnybell, 8 seire i 2012, Harstad Travpark. Championater i Nord Norge Harstad Travpark År Trenere Stallansatte Amatører Montè 2012 Hans Christian Kenneth Dag-Sveinung Dalen Holm Brenden 2011 John Stillerud Dag Sveinung Dalen Kenneth Brenden 2010 John Stillerud Dag Sveinung Dalen Kenneth Brenden 2009 John Stillerud Kjetil Roe Heidi Hiltunen 2008 Hans Christian Holm 2007 Hans Christian Holm 2006 Hans Christian Holm Simen B. Jessen Kristian Malmin Jouni Kariniemi Rune Skogen Marie Bagstevold Stine Marlen Bendiksen Stine Marlen Bendiksen Anne Grete Rasmussen Trine Veronica Opdahl Trine Veronica Opdahl Simen B. Jessen Jack Lothe Kristel Sørgård 2005 Jomar Blekkan K. Alamæki Rune Skogen 2004 Jomar Blekkan Anita Valstad Jack Lothe 2003 Jomar Blekkan Cecilie Bråthen Jack Lothe 2002 Jomar Blekkan Bjørn Grande Jack Lothe 2001 Dag Roar Nymoen Bjørn Grande Jack Lothe 2000 John Stillerud Tanja Hofstad Leif Taknes 1999 Atle Solhus Edvard Kristiansen Jack Lothe NM for travamatører For 12. år på rad ble NM for amatører arrangert på Harstad Travpark. Resultat: 1. plass Edvard Kristiansen, 2. plass Alf Torfinn Skeie, 3. plass Bernt Øksnevad.

12 Vær: Lettskyet, vind og kaldt. Omsetning kr ,- Det ble et tettpakket program fra kuskene ankom lørdag morgen til de reiste igjen søndag. I tillegg til de fire NM-løpene og den tradisjonelle banketten var det lagt inn konkurranser som satte NM- deltakerne på prøver de ikke hadde vært med på før. Det ble derfor en aktiv og variert NM-weekend for alle deltakerne. Harstad Travparks representant, Kenneth Brenden, kom dessverre et stykke ned på resultatlisten denne gangen. Takk for året som gikk Til slutt vil Totonor AS takke alle som har bidratt til gjennomføringen av sesongen Det er et imponerende arbeid som er nedlagt av administrasjonen og funksjonærene. En spesiell takk til travlagene med Harstad og Opland Travlag i spissen, som er med og gir Harstad Travpark en verdifull hjelp med dugnadsarbeid. Harstad 13. februar 2013 Styret i Totonor AS Odd H. Johansen Konstituert daglig leder.

13 Årsregnskap 2012

14

15 Odd H. Johansen Konstituert daglig leder

16

17

18

19

20 Årsregnskap med noter for Totonor AS Utarbeidet av: Trofi Kontor & EDB-tjeneste Trondenesveien HARSTAD Org.nr

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer Styret i Drammen Travbane AS 2007. Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Årsberetning og regnskap 2009 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Bak fra v: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra v.: Dag Torp Syvertsen

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Årsberetning og regnskap 2012 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Det Norske Travselskap Tilsluttede forbund/lag... 4 Organisasjon... 5 Æresmedlemmer og hederstegn... 6 Styrets beretning 2013... 7 Rapport fra Administrasjonen... 12 Vedtektsbestemte

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER Nr. 12/2015 LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER JACKPOT i V65! kr. 430 489,- ekstra i sekserpotten! vizuelli.no Innlevering V65 innen kl 18.15 Innlevering V5 innen kl 19.15 Innlevering DD innen kl 19.35 L2 (se

Detaljer

Folkehesten Nord-Norge 2015

Folkehesten Nord-Norge 2015 Nr. 11/2015 L2 hesteguiden.com Folkehesten Nord-Norge 2015 Folkehesten Nord-Norge starter i 2. løp! JACKPOT i V65! kr. 249 397,- ekstra i sekserpotten! Lørdag 9. mai (se tidsskjema side 2) Krysses av L2

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Damenes dag! Folkehesten Nord-Norge 2014. Lørdag 23. august fra kl. 17.00. Krysses av L2 for bane

Damenes dag! Folkehesten Nord-Norge 2014. Lørdag 23. august fra kl. 17.00. Krysses av L2 for bane L Nr. /04 Folkehesten Nord-Norge 04 Damenes dag! Lørdag 3. august fra kl. 7.00 Krysses av L for bane Innlevering V65 innen kl 8.5 Innlevering V5 innen kl 9.5 Innlevering DD innen kl 9.35 Neste løpsdag

Detaljer

NØDVENDIGE KURSENDRINGER

NØDVENDIGE KURSENDRINGER I 2012 bidro Norsk Rikstoto med 601 millioner kroner til formålet. I denne årsrapporten vil du blant annet få historien om norsk travsports mest populære ekvipasje noensinne, Rex Rodney og Kjell Håkonsen.

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9 KNA ÅRSRAPPORT 2008 Innhold Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 Medlemstilbudene 2008... s. 7 Prosjektene 2008... s. 9 Lokalavdelingene...s. 9-17 Bilsport...s. 18-26 Styrets beretning...s.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2010 www.kna.no Innhold KNA har en viktig rolle... s. 3 Aktiviteter 2010 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Landsmøte...s. 6-7 Skiltaksjonen...s. 8-9 NM i Olabil...s. 10 Zero rally...s.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for JÆREN TRAVKLUBB. Kriterievinner 2008 - Ridder Prinsen

Årsmelding og regnskap for JÆREN TRAVKLUBB. Kriterievinner 2008 - Ridder Prinsen Årsmelding og regnskap for JÆREN TRAVKLUBB 2008 Kriterievinner 2008 - Ridder Prinsen Saksliste for årsmøte i Jæren Travklubb på Bryne Kro & Hotell fredag 30. januar 2009 kl. 19.00. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer