Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS

2 Det innkalles med dette til Generalforsamling i Totonor AS Møtet avholdes lørdag 2. mars 2013 kl på Grand Nordic Hotell i Harstad. Til behandling foreligger: Harstad, 19. januar Valg av møteleder 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder dekning av underskudd 5. Fastsettelse av godtgjørelse til: a) Styremedlemmer b) Revisor 6. Valg av: a) Styremedlemmer inklusiv styreleder og nestleder b) Varamedlemmer til styret c) Valgkomité med leder og nestleder d) Revisor Andre saker som ønskes behandlet på selskapets generalforsamling må være Styret i hende innen 10. februar 2013 kl Sakspapirer til de saker som skal behandles, vil bli distribuert så snart de foreligger. Svein Morten Buer styreleder

3 Totonor AS Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING FOR 2012 Totonor AS ble stiftet i 1997 og er eier av Harstad Travpark i Harstad. Selskapet arrangerer travløp med totalisator etter tillatelse gitt av Norsk Rikstoto. Nord Norge Travforbund eier 100 % av aksjene i Totonor AS. Totonor AS har et overordnet ansvar for følgende funksjoner i egen region: Gjennomføre totalisatorkjøringer i Nord Norge Drift av totalisatoranlegget Harstad Travpark Salg og markedsføring av NRs produkter på arenaer som Totonor arrangerer totalisatorløp Totonor har sitt hovedkontor ved Harstad Travpark i Harstad kommune Styret i 2012 har bestått av: Svein Morten Buer, styrets leder Inger Louise Dølvik, styrets nestleder Dagfinn Martinsen, styremedlem Eva K. Bjørnstad, styremedlem Yngve Pedersen, styremedlem Marian V. Trudvang, 1. varamedlem Bjørge Pedersen, 2. varamedlem (valgt til styret i 2012 for 2 år, 1 år som styrets leder) (valgt til styret i 2012 for 2 år, 1 år som styrets nestleder) (valgt til styret i 2011 for 2 år) (valgt til styret i 2011 for 2 år) (valgt til styret i 2011 for 2 år) (valgt til styret i 2012 for 1 år) (valgt til styret i 2012 for 1 år Styret har i 2012 avholdt 11 styremøter, hvorav 4 telefonmøter. Det er protokollert 87 saker i Ordinær generalforsamling ble avholdt den 10. mars 2012 i Harstad. Den 10. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Totonor. Det ble vedtatt vedtektsendringer i selskapet med det formål å omgjøre dagens selskap til et eiendomsselskap, samtidig som det stiftes et nytt driftsselskap fra 1. januar 2013 med Nord- Norge Travforbund som eneeier. Hensikten er å mva-registrere eiendomsselskapet, mens det nye driftsselskapet skal ha driftsavtale med Norsk Rikstoto og være med i fellesregistreringen til de øvrige driftsselskapene i Norge. Valgkomité Har i 2012 bestått av: Marion Klette Jim Einar Roska June Reyes Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

4 Personalet Selskapet har 5 fast ansatte og for tiden en konstituert leder i daglig leders sykefravær, totalt 6 personer. Arbeidsmiljøet er ved årets avslutning tilfredsstillende. Ansatte i 2012: Odd H. Johansen konstituert daglig leder Bård Ove Andreassen daglig leder Elida Kristin Simonsen sports/administrasjonsmedarbeider Magnus Helstrøm banemester Per Jørgensen sports- og informasjonsmedarbeider 50 % Stein Cato Gamst drifts- og vedlikeholds ansvarlig. Lisa Fredriksen sportssjef (sluttet ) Selskapets regnskapsførsel utføres av Trofi kontor og EDB tjeneste ved Mai Britt Lindstrøm. I tillegg har selskapet ca 25 løpsdagsmedarbeidere som arbeider deltid på løpsdagene. Arbeidsmiljø I henhold til lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen har vært en utfordring. Styret har tatt denne saken alvorlig og har satt i gang tiltak som skal bedre miljøet. Tre ansatte er langtidssykemeldt. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i Sykefraværet i 2012 var på 35 %. Likestilling Selskapet bestreber seg på å ha full likestilling. Av heltidsansatte var det i 2012 fire menn og en kvinne. Styret består av to kvinner og tre menn. Funksjonærstaben på løpsdager har tilnærmet likevekt av menn og kvinner. Det legges vekt på likebehandling og det gis muligheter til videre utvikling og arbeidsoppgaver for begge kjønn. Ytre miljø Travbanen har fått godkjent deponering av flis og møkk på banens område. For øvrig forurenses ikke det ytre miljø. Lokale forskrifter for renovasjon følges. Selskapets stilling og resultatet av virksomheten Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Styret foreslår at underskuddet dekkes av opptjent egenkapital, som etter denne disposisjonen er på Kr ,- pr Året 2012 og utfordringer fremover De administrative problemer som selskapet hadde i store deler av 2011 ble løst på slutten av det samme året. Selskapet startet derfor 2012 med fornyede krefter, med ny daglig leder og sportssjef. Årets store utfordringer var en ny storløpsdag med V65, lørdag 23. juni, ny restauratør etter Kaikanten som avsluttet kontrakten og avslutning av prosjekt indre bane, som hadde pågått i snart ti år med uttak av steinmasse. Nytt av året

5 var også Folkehesten som ble utsolgt i desember Skaffer Adrian etter Järvsöfaks og Skaffer Balita var Folkehesten for Nord-Norge med Stine Marlen Bendiksen fra Bodø som trener. Driften av anlegget har store utfordringer på grunn av for lite vedlikehold i mange år. Løpsbanens toppdekke er slitt. Etter overgangen mellom vinter og vår ble det tilført mer steinmasse. Det er imidlertid behov for en større utbedring av løpsbanen. Derfor har styret som målsetting at løpsbanen må bli oppgradert for å få en ønsket dosering og dekke som gir bedre forhold for hestene. Den tidligere restauratøren avsluttet sin kontrakt og avtale med ny restauratør, Bonnier & Sønn AS ble gjort fra I forbindelse med denne overgangen ble restauranten oppgradert med nye møbler og kjøkkenet ble rehabilitert. Standarden er blitt vesentlig forbedret og tilbudet til publikum fikk en positiv mottagelse og salget har vært økende. Likevel har restauratør Bonnier & Sønn AS sagt opp sin kontrakt med Totonor fra og med 1. juni 2013, grunnet at en av hans nøkkelmedarbeidere har sluttet. Det er ikke enkelt å opprettholde et godt serveringstilbud på løpsdagene, men styret vil arbeide for å finne nye løsninger. Før den nye storløpsdagen med V65 den 22. juni fikk publikumsplass en lenge ventet oppgradering med ny uterestaurant og seremoniplass på innsiden av gjerdet. Denne dagen er kommet for å bli og arrangementet ble godt mottatt. Den kan fortsatt videreutvikles og mindre feil må rettes opp slik at vi kan gi publikum et optimalt publikumsvennlig arrangement. Totonor er avhengig av et godt samarbeid med de lokale travlagene, som må gis informasjon og materiell i god tid for å støtte lokalt spill. Arrangementsstart etter V75-løpene gir færre muligheter for å få med de mest profilerte kuskene. Vi har imidlertid mange gode hester i nord-norsk eie som kan gi oss et lokalpatriotisk stevne av god kvalitet. Anleggsområdet på indre bane har vært et stygt sår i mange år. Store deler av området er nå planert og arbeidet går nå mot en avslutning. Det ble senhøstes igangsatt en stor dugnadsjobb i regi av Harstad og Oppland Travlag med å planere og flytte masser i Kvæfjordsvingen. Initiativtaker var Gerhard Berg, som for øvrig er æresmedlem i både HOT og Nord-Norge Travforbund. Vi ser fram til at arbeidet med indre bane blir sluttført i Bodø Travbane hadde i 2012 fem løpsdager, hvorav fire var totalisatorarrangementer. Anleggsarbeidene er nå ferdigstilt med nytt publikumsbygg som siste byggetrinn. Kvaliteten på løpsbanen er meget bra og det er blitt satt en rekke banerekorder, spesielt på sprintdistanser, i tillegg til mange gode personlige rekorder. Banen er så god at det i miljøet ble reist tvil om tidene som ble satt på banen var korrekte. Vi er derfor veldig godt fornøyd med at Bodø har fått en topp moderne travbane med doseringer på 16 %, som i fremtiden kan gi flere gode opplevelser til travpublikummet. Dette er vi avhengige av for å øke publikumstilstrømmingen til banen. Bodø Travlag har bidratt til totalisatorarrangementene på en god måte, som har gitt flotte og trivelige stevner. Sport I 2012 overtok Det Norske Travselskap ansvaret for hesteeierpremiene fra Norsk Rikstoto. For hver kjøredag får Totonor en pott som skal fordeles til løpspremier og oppdretterpremier, avhengig av om løpsdagen er skrevet ut som V65-dag, dobbel V5-dag eller enkel V5-dag. Frem til september hadde vi breddepremiering med opptil 9 premier ved 15 startende hester i løp. Da utbetales det mer i premier enn det man mottar til stevnet. Dette har gitt fulle felter og vi er den travbanen i Norge med flest hester pr løp. Gjennomsnittlig antall starthester for Harstad Travpark er 11,37 pr løp, hvilket er klart flest blant samtlige av landets totalisatorbaner, hvor snittet er på 10,8. Selv om tiltaket med breddepremiering har hatt den ønskede virkningen for deltakelse i løpene, så har ikke styret i Totonor sett at det er mulig å opprettholde ordningen med å utbetale mer i premier enn det selskapet får gjennom premiematrisen. Totonors styre besluttet derfor å innføre en premieprofil med likt antall premier som i V75-løp. Totonor har i 2012 betalt ut ca kr mer enn premiematrisen fra DNT har gitt. Beløpet er dekket av premiefondet, som ligger sentralt hos Norsk Rikstoto.

6 Foto: Marion Klette Myr Faksen med Jan Martin Bjerring i sulkyen, Bodø 20. mai 2012, eiet av Tone Pettersen & Børre Ertzaas På Harstad Travpark startet det i 2012, 410 forskjellige hester på 29 løpsdager med totalisator og 2 registrerte premiekjøringer. Av disse var det 103 utenlandskeide hester. 260 hester var norskfødte, mens 47 var importerte hester. Av de 410 startende hestene var det 161 kaldblodshester og 249 varmblodshester. Det ble utbetalt 9 mill. kr i premier hvorav 4,3 til kaldblodshestene og 4,7 til varmblodshestene. Andelen utenlandske hester som startet var det samme som i I Bodø startet det 191 forskjellige hester i 4 totalisatorløp og en registrert premiekjøring i Det var 38 gjestende hester fra naboland, 130 norskfødte og 23 importerte hester til start. Av de startende hestene var det 88 kaldblodshester og 103 varmblodshester. Kaldblodshestene kjørte inn kr mens varmblodshestene kjørte inn kr. Tromsø Travbane hadde to løpsdager i Et totalisatorløp og en premiekjøring. Det deltok til sammen 114 hester i disse to arrangementene. Det ble delt ut kr ,- i premier og antall hester i gjennomsnitt pr løp var 9,29. Ponni Det er i 2012 avviklet 14 registrerte løpsdager i regi av Totonor og ett pokalløp i regi av Harstad og Oppland Travlag på Harstad Travpark. I tillegg er det avviklet to løpsdager i Bodø i regi av Totonor. Årets største begivenhet var Palle Kullings Æresløp i juli. Det startet 9 ponnier med autostart. Den tidligere vinner de siste to år, Ernst Rolf, vant for tredje gang. Bak tømmene satt Stine Kvernberg, og tiden ble så god som 1.49,5. På plassene bak kom Djinn Ess (1.54,1) med Victoria T. Næss og Østerengens Candelia (1.54,5) med Benedicte Bjørnstad. Det ble satt 4 nye personlige rekorder.

7 Østerengens Candelia, rekord 1.50,8a 1.55,4v, kusk Benedicte Bjørnstad Registrerte premiekjøringer forøvrig i Nord-Norge i 2012 : Lofoten: 46 travhester (1 kjøredag) Pasvik: 5 travhester (1 kjøredag) Olsborgmoen: 26 travhester (1 kjøredag) Det er gjennomført 16 ponniløp i forbindelse med totalisatorløp og registrerte premiekjøringer. Totalt antall totalisatordager eller registrerte premiekjøringer i Nord-Norge kom dermed opp i 41. I tillegg har det blitt arrangert lokalløp med premietilskudd enkelte steder. Utvikling antall kjøredager Totalisator Reg. pr Total Utfordringer fremover I løpet av året opplevde vi på nytt at administrasjonen ble redusert. Den nylige ansatt sportssjefen sluttet ved avsluttet prøvetid og gjenopptok sin tidligere jobb i Norsk Rikstoto. Dermed måtte vi på nytt få hjelp av Bjerke Travbanes sportsavdeling. Det er skrevet en ny samarbeidsavtale for å ta jobben med løpsutskriving, innmeldinger, starterklæringer og programdata for Totonors totalisatorkjøringer og Nord-Norge Travforbunds regionale premiekjøringer. For å sikre at lokale hensyn til løpsutskriving blir ivaretatt, har Totonor satt ned en lokal sportskomité som kommer med innspill til den ansvarlige for Totonors løpsutskriving. I september ble dessverre vår nye daglige leder langtidssykemeldt etter kun ett år i sjefsstolen. Totonor valgte derfor å konstituere Odd H. Johansen som daglig leder i sykemeldingsperioden. Han er godt kjent med Totonor fra tilsvarende jobb i Odd H. Johansen startet arbeidet raskt slik at overgangen gikk bra. I januar 2013 har opprinnelig daglig leder valgt å si opp sin stilling i Totonor. Styret har derfor startet arbeidet med å rekruttere en ny daglig leder til selskapet. Ved årsskiftet til 2013 byttet Totonor AS navn til Totonor Eiendom AS med ny formålsparagraf. Selskapet er nå et eiendomsselskap. Dette ble gjort for å ha mulighet til fradrag for inngående merverdiavgift. For å ta seg av totalisatorarrangementene blir det i 2013 opprettet et nytt driftsselskap med samme navn som tidligere. Nord-Norge Travforbund er eneeier av begge selskapene.

8 Økonomi Resultatet for Totonor AS er ikke tilfredsstillende og styret har som målsetting at vi for 2013 får et resultat i balanse. Det må utføres en aktiv kostnadskontroll slik at vi får best mulig effekt ut av hver krone. Driften må satse maksimalt innenfor vårt kjerneområde som er å arrangere sportslig gode travløp som gir gode løp og høyere spillomsetning. Omsetningen inne på arenaene er Totonors ansvar. Selskapet vurderer å sette i gang et prøveprosjekt med krysspill fra Harstad Travpark i første kvartal. V65-spill på onsdag mot Bjerke og V75-spill mot lørdagsarrangør kan ved effektiv drift gi et positivt resultattilskudd. Prosjektet med en aktivitetspark (Høy og Lavt) er lagt på is i påvente av eventuelle samarbeids-partnere som kan drifte dette på en profesjonell måte. Dette ligger utenfor vårt formål, men utleie av eiendom til et slikt formål kan gi økt aktivitet i området, som igjen kan gi et positivt resultat ved å gjøre oss bedre kjent for et større publikum. Styret i Totonor AS mener årsregnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten. Omsetning på Totalisatorløp 2012 Omsetningen for spill mot Totonor økte fra 37.9 mill. kr i 2011 til 43,3 mill. kr i Gjennomsnittlig omsetning pr løpsdag økte fra 1,2 mill. kr i 2011 til 1,3 mill. kr i Hovedforklaringen for omsetningsveksten er at det i 2012 ble kjørt 2 flere dager med totalisator og at vi fikk V65 i juni. Den nordnorske befolkningen spilte i 2012 for 192,7 mill. kr mot Norsk Rikstotos spillprodukter mot 194 mill. kr i Provisjonsinntektene for 2012 ble kr Det ligger en utfordring i å få den nordnorske befolkning til å spille mot nord-norske arrangementer. Selv om salg av spill utenfor banene er NRs ansvarsområde, har Totonor stor egeninteresse av at oppmerksomheten mot våre arrangementer er stor. Den største utfordringen ligger i å overbevise DNT og Norsk Rikstoto om at vi kan skape arrangementer som tiltrekker seg et større publikum enn i dag, samt at et V75-arrangement i nord ikke vil få en vesentlig omsetningssvikt. Dette vil bli helt avgjørende for å kunne få et slikt arrangement. Hovedløp i Nord Norge Ole Bendiksens minneløp 1600 m. Auto for varmblodshester Harstad Travpark Løpet er innstiftet til ære for Ole Bendiksen som var en av stifterne og ildsjelene i Harstad og Oppland Travlag. Ole Bendiksen var den første hingsteholderen for varmblodstravere i Nord- Norge, og med Victory Cadet var Ole også den første med amerikansk importert varmblodshest i Nord-Norge. Løpet ble kjørt i premieskala 500. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 Staro Va Bene (S), , Tom-Christer Nygård Tom-Christer Nygård 2011 Mayday Photo* (S) Riku Allan Lindgren Sverige 2010 Face The Evil John Østmann Sverige 2009 Face The Enemy Morten Carlsen Helle Torrisen 2008 Prince Birchwood L John Stillerud Monica Mathisen 2007 Nightshade Plane Dag Roar Nymoen Trond Myhre

9 2006 Nightshade Plane Dag Roar Nymoen Trond Myhre 2005 Nightshade Plane John Stillerud Trond Myhre 2004 Arc Tribute Jomar Blekkan Monnar Johansen 2003 Gunny Elling Sjoerd Paulusma T.M. Endresen 2002 Scarlett Bonanza Jack Lothe Stall Kjelltun 2001 Cherry Superb Morten Carlsen Stall Strøm 2000 Wayward Wind John Stillerud Are Solgren 1999 Cherry Superb Svein Kurås Stall Strøm 1998 Arc Mahler Jomar Blekkan Stall Mahler Lars Holtes minneløp 1600m auto for varmblodshester Harstad Travpark Løpet ble innstiftet i 2008 etter forslag fra Harstad og Oppland Travlag. Lars Holte var en av drivkreftene for realisering av Harstad Travpark. Foruten alt frivillig arbeid, bidro han stort på sponsorsiden for sporten. Han hadde sine verv i styret i HOT og i Langmoan AS, som han skjøttet på en enestående måte. Han var selvsagt også en betydelig hesteeier som tidlig så viktigheten i å skaffe landsdelen hester med kvalitet. Løpet til hans minne ble avviklet i premieskala 500. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 B.W.L.Power* (S) Petri Korpela Sverige 2011 Last Speed Laday (S) Hans Chr. Holm Stall Gamnes Gård 2010 Muskelmann G.T Gry Kanstad Trine Hansen 2009 Face The Enemy Morten Carlsen Helle Torrisen 2008 Face The Evil John Østmann Sverige John Buers æresløp 1600 m. for kaldblodshester Harstad Travpark Løpet ble innstiftet i 1998 til ære for John Buer som har nedlagt et betydelig og viktig arbeid i Det Norske Travselskap for at nord-norsk travsport skulle komme på kartet i ordnede former. Det bemerkes at John Buers Æresløp i 2002 ble gjennomført med varmblodshester, noe som skyldtes for få hester i aktuelt grunnlag for kaldblodshester. Løpet har alternert på de nord-norske banene og ble i 2012 avviklet på Harstad Travpark i premieskala 500. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 (Harstad)Gann Viking Kenneth Brenden Stian Lagesen 2011 (Bodø)Millex 1.23,2 John Stillerud Mariann V. Trudvang 2010 (Harstad)Kjølstad Spik Jens Nilsson Bjørn Wikstrøm 2009 (Harstad) Moe Odin Tor Wollebæk Tor-Martin Moe 2008 (Harstad) Ravn Jahn Geir V. Gundersen Mariann V. Trudvang 2007 (Harstad) Rovijan Jomar Blekkan Merethe Edvardsen 2006 (Bodø) Lykkemin Ole Johnsen Marius Pedersen 2005 (Harstad) Lundfrigg John Stillerud Svein Erik Kristiansen 2004 (Bodø) Gylden Perla Gunnar Austevoll Bent Wigdal 2003 (Harstad) Flåli Jonas Jomar Blekkan Eldbjørn Bjerkeset 2002 (Bodø) Oh Ah Cantona Jomar Blekkan O.R. Wetting 2001 (Harstad) Termitt 1,25,5 Jon Stillerud Steinar Kolin

10 2000 (Tromsø) Lyn Tim 1.27,6 Gunnar Eggen Knut Wikevand 1999 (Bodø) Torden Knut 1.28,1 Atle Solhus Stall Strøm 1998 (Harstad) Lønsvollsv. 1.25,5 Leif Taknes Oddmund Grenne Kjell Carlsens Æresløp Løpet ble innstiftet i 2007 til ære for pioneren Kjell Carlsen, som dessverre døde i sitt 80. år kort tid etter at årets løp ble avviklet på Bodø Travbane, den 11. august. Løpet ble i 2012 kjørt for kaldblods unghester i premieskala 300. Vinnere: Tid: Kusk: Eier: 2012 Scott Odin Dag-Sveinung Dalen Karl Helge Johansen 2011 Bjørkekvikk 1.28,6 Atle Solhus Rolf Rønning 2010 (Harstad) Bruntespenter John Stillerud Nina Engmark 2009 Ryvita Cato Antonsen Silje Aronsen 2008 Tidemand Riga Egil Sjåvoll Egil Sjåvoll 2007 Vesle Rappen Ole Johnsen Bente Elin Orten Egil Trudvangs Æresløp Løpet ble innstiftet i 2011 til ære for en av nord-norsk travsports mest betydningsfulle skikkelser. Egil Trudvang var ansatt i Totonor som sportssjef i 15 år fra selskapets opprinnelse, og var konstituert daglig leder ved et par anledninger. I tillegg var han svært sentral i forbindelse med byggingen av Harstad Travpark, både når det gjelder det politiske arbeidet og den økonomiske planleggingen. Dessuten har han sittet som styremedlem i Nord-Norge Travforbund før han ble ansatt i Totonor. Egil Trudvang var selv en aktiv hesteeier, og hadde et spesielt godt øye til kaldblodshoppene. Hans egen Ulvira Jakson var et godt eksempel på det, som ga han mange gode minner. Derfor ble løpet innstiftet for kaldblodshopper. I 2012 ble løpet kjørt i premieskala 400. Vinner: Tid: Kusk: Eier: 2012 Vinnelykka Vidar Schwabe Berit G. Plassen 2011 Vinter Mezzo 1.28,6 Dag-Sveinung Dalen Mads Løfaldli Tore Hunds løp skrevet ut for 3 og 4 årige kaldbodshester Et nytt unghest løp ble arrangert på Harstad Travpark i Vikinghøvdingen, Tore Hund, fra Bjarkøy, har gitt navn til løpet. Løpet ble kjørt i premieskala 300 Vinner: Tid: Kusk: Eier: 2012 Spang Artig Hans Chr. Holm Stall Sjåvoll Gerhard Bergs æresløp Løpet ble innstiftet i 2012 til ære for en av de største profiler vi har hatt i Nord Norge. Han er æresmedlem i Nord Norge Travforbund og Harstad og oppland travlag Vinner: Tid: Kusk: Eier: 2012 Blue On Line 1.19,5 Hans Chr. Holm Kriss Aslaug Ytterstad (BODØ)

11 Foto: Marion Klette Sunnybell, 8 seire i 2012, Harstad Travpark. Championater i Nord Norge Harstad Travpark År Trenere Stallansatte Amatører Montè 2012 Hans Christian Kenneth Dag-Sveinung Dalen Holm Brenden 2011 John Stillerud Dag Sveinung Dalen Kenneth Brenden 2010 John Stillerud Dag Sveinung Dalen Kenneth Brenden 2009 John Stillerud Kjetil Roe Heidi Hiltunen 2008 Hans Christian Holm 2007 Hans Christian Holm 2006 Hans Christian Holm Simen B. Jessen Kristian Malmin Jouni Kariniemi Rune Skogen Marie Bagstevold Stine Marlen Bendiksen Stine Marlen Bendiksen Anne Grete Rasmussen Trine Veronica Opdahl Trine Veronica Opdahl Simen B. Jessen Jack Lothe Kristel Sørgård 2005 Jomar Blekkan K. Alamæki Rune Skogen 2004 Jomar Blekkan Anita Valstad Jack Lothe 2003 Jomar Blekkan Cecilie Bråthen Jack Lothe 2002 Jomar Blekkan Bjørn Grande Jack Lothe 2001 Dag Roar Nymoen Bjørn Grande Jack Lothe 2000 John Stillerud Tanja Hofstad Leif Taknes 1999 Atle Solhus Edvard Kristiansen Jack Lothe NM for travamatører For 12. år på rad ble NM for amatører arrangert på Harstad Travpark. Resultat: 1. plass Edvard Kristiansen, 2. plass Alf Torfinn Skeie, 3. plass Bernt Øksnevad.

12 Vær: Lettskyet, vind og kaldt. Omsetning kr ,- Det ble et tettpakket program fra kuskene ankom lørdag morgen til de reiste igjen søndag. I tillegg til de fire NM-løpene og den tradisjonelle banketten var det lagt inn konkurranser som satte NM- deltakerne på prøver de ikke hadde vært med på før. Det ble derfor en aktiv og variert NM-weekend for alle deltakerne. Harstad Travparks representant, Kenneth Brenden, kom dessverre et stykke ned på resultatlisten denne gangen. Takk for året som gikk Til slutt vil Totonor AS takke alle som har bidratt til gjennomføringen av sesongen Det er et imponerende arbeid som er nedlagt av administrasjonen og funksjonærene. En spesiell takk til travlagene med Harstad og Opland Travlag i spissen, som er med og gir Harstad Travpark en verdifull hjelp med dugnadsarbeid. Harstad 13. februar 2013 Styret i Totonor AS Odd H. Johansen Konstituert daglig leder.

13 Årsregnskap 2012

14

15 Odd H. Johansen Konstituert daglig leder

16

17

18

19

20 Årsregnskap med noter for Totonor AS Utarbeidet av: Trofi Kontor & EDB-tjeneste Trondenesveien HARSTAD Org.nr

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

Hilde Tønnessen og Torfinn Tønnessen flyttet sørover sommeren 2011.

Hilde Tønnessen og Torfinn Tønnessen flyttet sørover sommeren 2011. Tromsø Travlag Årsmelding 2011 1. Tillitsvalgte Styrets sammensetning 2011: Leder Odd Helge Vekve Nestleder Tonje Jensen Styremedl./kasserer Hilde Tønnessen Styremedlem Tor Kristian Sørmo Styremedlem Line

Detaljer

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2016 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

Nord-Norge Travforbund

Nord-Norge Travforbund Nord-Norge Travforbund Protokoll fra Generalforsamlingen 5. mars 2016 i Harstad Generalforsamlingen ble avholdt på Scandic Hotel, Harstad. 12 travlag var representert. Tana og Varanger travlag og Tanafjorden

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Generalforsamling 2015 Arna Travlag

Generalforsamling 2015 Arna Travlag Generalforsamling 2015 Arna Travlag Tirsdag 26. Januar 2016 kl. 19:00 i «Gamleskulen» på Haukeland Generalforsamlingen skal behandle: 1. Godkjenning av innkallingen. 2. Valg av dirigent og 2 personer til

Detaljer

ÅRSMØTET 2012: Årsmøtet ble avholdt AKTIVITET: STYREMØTER: ØKONOMI:

ÅRSMØTET 2012: Årsmøtet ble avholdt AKTIVITET: STYREMØTER: ØKONOMI: ÅRSMØTET 2012: Årsmøtet ble avholdt 19.1.2012 Styret har bestått av følgende representanter: Nils Kristian Jansen - leder Truls G Pedersen - nestleder Cecilie Almquist - Kasserer Tore Andre Hansen - styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Tromsø travlag Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER

Detaljer

Generalforsamling Torsdag 28. januar 2010 Kl PÅ HARSTAD TRAVPARK

Generalforsamling Torsdag 28. januar 2010 Kl PÅ HARSTAD TRAVPARK Boks 269, 9483 HARSTAD Generalforsamling Torsdag 28. januar 2010 Kl. 20.00 PÅ HARSTAD TRAVPARK PROTOKOLL Sak 1: ÅPNING OG KONSTITUERING 59 stemmeberetigede medlemmer var tilstede. Lederen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2014 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 8 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Carl Petter Brun, Tove Paule, Per Erik Hagen, Tina Dale Brauti og Trygve

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre. Forfall:

Detaljer

Årsmelding. 2013 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2013 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2013 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

Velkommen til Travsport og

Velkommen til Travsport og Velkommen til Travsport og Historikk om Bodø Travlag: Laget ble stiftet i 1975 og vi har tilholdssted på Bodø Travbane, Bestemorenga. Det første offisielle travløpet gikk av stabelen den 29.8.1987. Vi

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Foreløpig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Roy

Detaljer

Generalforsamling i Veikle Balder

Generalforsamling i Veikle Balder Protokoll fra Generalforsamling i Veikle Balder Lørdag 8. mars 2014 i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Leder Hans Emil Hansen ønsket velkommen til 27 tilstedeværende. I tillegg til styre og medlemmer

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

1. Tillitsvalgte. Styrets sammensetning 2010: Odd Helge Vekve

1. Tillitsvalgte. Styrets sammensetning 2010: Odd Helge Vekve Tromsø Travlag Årsmelding 2010 1. Tillitsvalgte Styrets sammensetning 2010: Leder Odd Helge Vekve Nestleder Tonje Jensen Styremedl./kasserer Torfinn Tønnessen Styremedlem Tor Kristian Sørmo Styremedlem

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Årsmøte for 2011 med årsmøtemiddag Høsbjør hotell lørdag 28.januar 2012 kl 1800 (Middag ca 2030) Alle medlemmer er hjertelig velkommen! Det blir utdeling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Årsmelding 2013 for Bodø Travlag

Årsmelding 2013 for Bodø Travlag Årsmelding 2013 for Bodø Travlag Bodø Travlag Årsmelding 2013 Side 1 VELKOMMEN TIL Generalforsamling Bodø Travlag Lørdag 25.1.14 kl. 13.00 Agenda årsmøte: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte

Detaljer

Årsmøte Drangedal Travselskap 2015

Årsmøte Drangedal Travselskap 2015 Årsmøte Drangedal Travselskap 2015 Fredag 22/1-16, kl. 19.00, Sagodden Kro Å rsmøte i Drangedal Travselskap 2015 Travlagets medlemmer innkalles til årsmøte på Sagodden Kro, fredag 22 januar 2016, kl. 19.00

Detaljer

PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09. Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1

PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09. Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1 PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09 Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1 Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 2 Velkommen til Bodø Travbane Bodø

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes (12.03.10), Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger

Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Per

Detaljer

ÅRSMØTE TELEMARKHESTEEIERFORENING. Fredag 1.april 2016 kl Årsmøte og påfølgende fest avholdes på Pors klubbhus

ÅRSMØTE TELEMARKHESTEEIERFORENING. Fredag 1.april 2016 kl Årsmøte og påfølgende fest avholdes på Pors klubbhus ÅRSMØTE TELEMARKHESTEEIERFORENING Fredag 1.april 2016 kl 1800 Årsmøte og påfølgende fest avholdes på Pors klubbhus Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av dirigent 3. Årsberetning

Detaljer

Årsmelding for. Nord-Norge Travforbund

Årsmelding for. Nord-Norge Travforbund Årsmelding 2016 for Nord-Norge Travforbund Nord-Norge Travforbund Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. MEDLEMSOVERSIKT... 4 4. HESTER...

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel

Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Per Erik

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. torsdag 24. februar 2011, kl på. Drammen Travbane.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. torsdag 24. februar 2011, kl på. Drammen Travbane. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund torsdag 24. februar 2011, kl 18.30 på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 9/ oktober 2014 Thon Airport Hotell, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 9/ oktober 2014 Thon Airport Hotell, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 9/14 25. oktober 2014 Thon Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Inger- Louise

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN

NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN 2017-2022 Felles plan for Nord Norsk Travsport; overordnet styringsverktøy, for å sikre fokus og fremdrift. Operative biten evalueres hvert år. Forankres i NNTF, Totonor,

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

-1988 Totalisatorbevilling frem t.o.m. 1988 direkte fra dep til Drammen og Opland Travselskap. DOT hadde aksjemajoriteten på banen.

-1988 Totalisatorbevilling frem t.o.m. 1988 direkte fra dep til Drammen og Opland Travselskap. DOT hadde aksjemajoriteten på banen. dep til. Drammen Travbane AS som eiendomsselskap stiftet 14.3.1953 (97 aksjonærer). Banen på Åssiden i Drammen åpnet 2. pinsedag 1955 dep til. 1989-1996 Buskerud Travforbund overtok totalisatorbevillingen.

Detaljer

Program for Harstad

Program for Harstad Program for Harstad 11.07.2013 www.simtoto.no - Nettstedet for travtips basert på statistikk! Simtoto Rangeringer Løp 1, V5-1 100.0 6 RAKTILLA 97.2 2 HØIBYFAKS 96.5 9 SEVRIN 95.0 5 SKOGLI DRONNINGA 94.6

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 13/ Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 13/ Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 13/11 9.12.11 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 16/16 Losby Gods desember 2016

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 16/16 Losby Gods desember 2016 Foreløpig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 16/16 Losby Gods 9.- 10. desember 2016 Tilstede:, Knut Weum, Elin Bergseth, Trond Olav Salte, Inger-Louise Dølvik, Cecilie Andersson

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

Årsberetning. Stjørdal Travsportforening

Årsberetning. Stjørdal Travsportforening Årsberetning 2008 Stjørdal Travsportforening INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 2 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 2 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 2 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER...

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Styremøte nr 2-2015 Bodø Travlag

Styremøte nr 2-2015 Bodø Travlag Styremøte nr 2-2015 Bodø Travlag Tid (dato, fra kl til kl): 05/02-15 20-22 Sted: Bodø Travbane Innkalt av (avd og navn): Inger-Louise Ordstyrer: Bersvendsen Referent: Johansen Deltakere: Les først: Tor

Detaljer

Årsmelding 2010 for Bodø Travlag

Årsmelding 2010 for Bodø Travlag Årsmelding 2010 for Bodø Travlag Bodø Travlag Årsmelding 2010 Side 1 VELKOMMEN TIL Generalforsamling Bodø Travlag Torsdag 03.02.11 kl. 19.00 Agenda årsmøte: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Tilstede: Nils Dagestad, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Endre Storhaug, Pål Sem (2.vara).

Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Endre Storhaug, Pål Sem (2.vara). ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2015, DEN 23.2.2015 Tid: 23.2.2015 kl. 17.00-21.30. Sted: Nedmarken, Geithus. Tilstede: Forfall: Fra adm: Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen styremedlemmer Buskerud Travforbund inviteres som observatører Innkalling til generalforsamling Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Drammen

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/11 18-19.11.11 Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/11 18-19.11.11 Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/11 18-19.11.11 Gardermoen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media:

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Dato: 1. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: First Hotel Victoria Hamar Det serveres kaffe, mineralvann og snitter før generalforsamlingen,

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Årsmelding. 2012 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2012 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2012 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 20. februar 2010, kl 10.00 på. Tyrifjord Hotell, Vikersund.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 20. februar 2010, kl 10.00 på. Tyrifjord Hotell, Vikersund. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 20. februar 2010, kl 10.00 på Tyrifjord Hotell, Vikersund. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen:

Detaljer

INFO NR. 4/2008. Informasjonsavis for medlemmer av Kongsberg Travselskap

INFO NR. 4/2008. Informasjonsavis for medlemmer av Kongsberg Travselskap INFO NR. 4/2008 Informasjonsavis for medlemmer av Kongsberg Travselskap DESEMBER 2008 TILLITSVALGTE STYRET 2008: Leder: Grethe Hjermundrud 92 25 32 35 (ehjermu@online.no) Nestleder: Helge Grimnes 32 73

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Knut Weum, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Pål Sem. Audun Tandberg, Endre Storhaug, Evelyn Stillerud.

Knut Weum, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Pål Sem. Audun Tandberg, Endre Storhaug, Evelyn Stillerud. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 2015, DEN 30.3.2015 Tid: 30.3.2015 kl. 17.00-20.00 Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane Tilstede: Forfall: Fra adm: Knut Weum, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Pål

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer