MIDWEST USA Strategi- og handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDWEST USA 2013-2015. Strategi- og handlingsprogram"

Transkript

1 MIDWEST USA Strategi- og handlingsprogram

2 Fokusområder for strategi og handling med hensyn til «Midtvesten USA » vil fokusere på: Næringsutvikling Mobilisere, følge opp og utvikle potensielle nettverkssamarbeid vis-av-vis næringsmiljøer i USA/Midtvesten. Viktige bransjer; Helse/MedTech, miljøteknologi, IKT, og olje/gass. Arrangere delegasjonsreise med ditto næringsseminarer «Telemark/Midwest/USA Week» events. Deltakelse i American Chamber of Commerce in Norway, samarbeid med the Governors Offices of North Dakota and Minnesota, American Chamber of Commerce Upper Midwest region in Minneapolis, University of North Dakota Innovation Center, Det Norske Honorære Konsulatet i Minneapolis, Minnesota Trade Office, Tysvar, Destination Bloomington (Minneapolis), samt videreutvikling av samarbeidet med Sons of Norway, med flere. Kulturarv/Museum- og attraksjonsutvikling Mobilisere aktuelle miljøer i Telemark og videreutvikle kontaktnettverket i tilknytning til aktuelle amerikanske museumsmiljøer og reiseoperatører. Delta med stand på Norsk Høstfest, og forsterke arbeidet med Sondre Norheim vis-a-vis det amerikanske markedet. Arbeide med Telemark-kjøring og OL-satsingen, samt videreutvikle web-sidene; «Telemark Heritage». Norsk Skieventyr/Vest Telemark Museum har intensivert arbeidet med et nettverk mellom skoler i Minot, Skien (Hjalmar Johansen vgs) og Kviteseid for å ivareta historien om Sondre Norheim og Telemark. I tillegg er det ønskelig en å knytte Dyrsku n tettere til North Dakota State Fair i Minot som har over besøkende. Representanter for Dyrsku n deltok på delegasjonsreisen høsten 2012.

3 3 Utdanning Øke studentutvekslingen mellom USA ogtelemark på høgskole- og videregående skolenivå. Videre utvikle og forsterke kontakten vis-a-vis opparbeidet kontaktnett i Midtvesten for aktuelle skolemiljøer. Øke deltakelse i nasjonale/internasjonale prosjektordninger. Videreføre stipendordning vis-a-vis Minot State University i Nord Dakota med flere. Legge til rette for skolesamarbeid på videregående skole nivå. Midtvesten/USA er et samarbeids prosjekt mellom; Telemark fylkeskommune, Porsgrunn vgs og Søve vgs, Skien kommune, Innovasjon Norge/Telemark, Høgskolen i Telemark, Vekst i Grenland, Notodden Utvikling AS, Telemark Museum/Vest Telemark Museum, Telemarkreiser, Norsk Høstfest, Det Norske Honorære Konsulatet i Minneapolis, Tysvar, American Chamber of Commerce i Norge og i Minneapolis, Sons of Norway, Governors Offices of North Dakota and Minnesota, Minnesota Trade Office, University of North Dakota Innovation Center, samt mange flere aktører fra Telemark og USA. Fylkesordføreren forteller om Telemark ski historie til Amerikanske barn.

4 4 Næringsutvikling Kulturarv/Museums- og attraksjonsutvikling Utdanning 2013 Det skal lages egen prosjektbeskrivelse for handlingsdel næringsutvikling. Mars- Deltakelse på American Chamber of Commerce i Oslo sin generalforsamling. Juni- Delegasjonsbesøk frå Guvernøren i North Dakota til Telemark. Juni- Møte med Minnesota Guvernør delegasjon i Oslo. Juni- «Telemark Midwest USA event Telemark». Videre nettverksbygging med: American Chamber of Commerce, Norway, Tysvar (Minneapolis), University of ND Innovation Centre, mfl. Forberedelsesarbeid for 2014 events. Det skal lages egen prosjekt- beskrivelse for handlingsdel kulturarv. Juni Juven Tours på besøk med 30 amerikanare. Sept Deltaking på Norsk Høstfest. Besøk frå Vesterheim Museum Iowa 2 turopplegg til Telemark: Krigshistorie/Rjukan og tradisjonskultur/sauherad. Videre utvikling av websiden Telemark Heritage. Skape nettverk av produsenter og produkter innenfor tradisjonskunst og «Mat Telemark». Videreutvikling av nettbasert skoletilbud. Det skal lages egen prosjektbeskrivelse for handlingsdel utdanning. HiT Oppfølging av samarbeidsavtaler med høgskoler/ universiteter i Midtvesten. Studentutveksling. Vgs tiltak: Etabler pilotprosjekter; -(fagutvikling/felles fagtilbud) mellom utdanningsmiljøer i Midtvesten og Telemark. -for studentutvekslingen fra vgs studenter til partnere i Midtvesten.

5 5 Næringsutvikling Kulturarv/Museums- og attraksjonsutvikling Utdanning 2014 «Telemark Midwest USA event i Minneapolis». Videre nettverksbygging med: American Chamber of Commerce, Norway, Tysvar ( Minneapolis), University of ND Innovation Centre, mfl. Forberedelsesarbeid for 2015 event. Juli Dyrsku n og deltakelse på North Dakota State Fair i Minot. Sept. Deltakelse på Norsk Høstfest. Besøk Vesterheim Museum Iowa. Videre utvikling av websiden Telemark Heritage. Videre utvikling av nettbasert skoletilbud. HiT Oppfølging av samarbeidsavtaler med høgskoler/ universiteter i Midtvesten. Studentutveksling. Vgs tiltak: Etabler pilotprosjekter; -(fagutvikling/felles fagtilbud) mellom utdanningsmiljøer i Midtvesten og Telemark. -for studentutvekslingen fra vgs studenter til partnere i Midtvesten «Telemark Midwest USA event i Telemark». Sept Deltaking i Norsk Høstfest. Sept North Dakota State Fair deltakelse på Dyrsku n. Skape nettverk av produsenter og produkter innenfor tradisjonskunst og «Mat Telemark». VM Telemark Colorado. Videre utvikling av nettbasert skoletilbud. HiT oppfølging av samarbeidsavtaler med høgskoler/ universiteter i Midtvesten. Studentutveksling Vgs tiltak: Etabler pilotprosjekter; -(fagutvikling/felles fagtilbud) mellom utdanningsmiljøer i Midtvesten og Telemark. -for studentutvekslingen fra vgs studenter til partnere i Midtvesten.

6 Samarbeidsområde: Næringsutvikling Målsettinger For hvert område næringsutvikling/kulturarv/utdanning skal det lages en egen prosjektbeskrivelse i henhold til PLP-malen og derigjennom vil tiltaka bli ytterligere konkretisert. Utvikle kontaktnettverket i USA/Midtvesten innenfor privat og offentlig sektor, samt å mobilisere bedrifter til deltakelse i aktuelle arrangementer. Utvikle samarbeidet med American Chamber of Commerce i Norge og i Minneapolis, samt kontakt med University of North Dakota Innovation Center, Governors Offices in North Dakota and Minnesota, Minnesota Trade Office og Tysvar i Minneapolis med flere. Øke antall bedrifter og bedriftssamarbeid som vil benytte den etablerte plattformen vis a vis Midtvesten/ USA (målsetting om 10 nye bedrifter pr. år i perioden ). Arrangere «USA/Midwest Telemark Week in Telemark 2013» i tilknytning til delegasjonsbesøk fra bl.a. Guvernøren i Nord Dakota juni Dette blir å forstå som en gjenvisitt fra delegasjonsreisen fylkesordfører Terje Riis Johansen ledet til Nord Dakota og Minnesota i september Delta på næringsseminar med American Chamber of Commerce- Norway i tilknytning til besøk til Norge fra diverse «Usa-stater». 17. juni 2013: Guvernøren av Minnesota og hans næringsdelegasjon. Arrangere «USA/Midwest Telemark Week in Minneapolis 2014». Arrangere «USA/Midwest Telemark Week in Telemark 2015».

7 7 I 2013 velger en å melde TFK via arbeidet med USA/ Telemark- programmet inn som medlem av American Chamber of Commerce in Norway (AmCham). Det er viktig å sette av tid/ressurser til å utvikle også dette arbeidet/samarbeidet videre. AmCham har et nettverk av medlemsbedrifter i Norge, som er viktig ikke bare for Telemark fylkeskommune, men spesielt overfor Telemarksbedrifter og næringsselskaper, som ønsker å knytte relasjoner til det amerikanske markedet. IN Telemark foreslår at prosjektet rettes inn som et prosjekt for bedrifter som ønsker å øke sin markedskompetanse om USA. Dette kan gjøres både ved å arrangere felles samlinger i kombinasjon med et mer spisset tilbud inn mot den enkelte bedrift/sektor. TFK og IN Telemark har gode erfaringer med denne typen fellesprosesser fra tidligere internasjonale fellesprosjekter. Næringsmøter i Minneapolis, Minnesota i 2012.

8 8 Samarbeidsområde: Kulturarv/museum- og attraksjonsutvikling Målsettinger For hvert område næringsutvikling/kulturarv/utdanning skal det lages en egen prosjektbeskrivelse i henhold til PLP-malen og derigjennom vil tiltaka bli ytterligere konkretisert. Emigrasjon og slektsgransking er mer og mer populært. Nye tv-serier dokumenterer dette jevnlig. Flere museer i inn- og utland har stor suksess på dette feltet. En ønsker å se på mulighetene til å opparbeide et nærmere Interreg prosjekt med aktuelle partnere i Europa. (Emigrasjonsmuseet i Bremerhaven ble kåret til Europas beste museum i 2007 og TFK har et nært forhold til byen! Næringsutvalget planlegger besøk der høsten 2013). Flere amerikanske turoperatører har turopplegg til Norge, der Telemark er med. Vertskapsrollen skal og bør videreutvikles i Telemark sammen med museene og Telemarkreiser mfl. Sammen med Norges Skiforbund har Telemark fylkeskommune satt i gang et prosjekt med ambisjon om å sette Telemarkskjøring på OL-kartet. Det vil bli søkt partnere blant aktører i det amerikanske nettverket (Sons of Norway, Det Norske Honorære Konsulat i Minneapolis, det kanadiske og amerikanske skiforbundet m.fl.). Domenene heritage-telemark.com, telemark-heritage. com og telemarkheritage.com er kjøpt av Vest-Telemark Museum. VTM vil ta et ansvar for å drifte websiden og Facebooksiden fremover. Pga av gammel teknisk plattform må ny side etableres. Mye av den gamle teksten kan brukes på nytt, men bildemateriell og brukervennlighet må utvikles.

9 9 Heritage Telemark har vært en side som har hjulpet personer til å finne sine røtter og slekt i hjemlandet Norge. Dette vil fortsatt være hovedaktiviteten på sida, men den kan nyttes bedre kommersielt. Forslag til reisemål basert på kulturarven, markedsføring/salg av tradisjonsmat og håndverksprodukter er naturlige menyvalg som en kan legge inn på siden. Konkretisere og utvikle deltakelse på Norsk Høstfest med tanke på tradisjonsprodukter (i.e. håndverk og mat). Minst 5 firmaer hvert år skal delta i i tillegg til offentlige aktører. Dette ønskes gjort i samarbeid bl.a. med Høgskolen in Telemark avd. Rauland. Bidra til etablering av 2 pilotprosjekter i tilknytning til emigrasjon/sondre Norheim bl.a. i samarbeid med Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah, Iowa. Konkretisere det seremonielle ved gravplassen til Sondre Norheim i Nord Dakota. Arbeide for å øke turiststrømmen fra Midtvesten/USA til Telemark. Konkretisere og etablere faste visit-system for amerikanske turoperatørers besøk til Telemark. Dette også i samarbeid med prosjektarbeidet; «Cruise til Telemark» i tett dialog med bl.a. Telemarkreiser. Utvikle nisje markeder i samarbeid med lokale destinasjonsselskap i Telemark og turoperatører i Midtvesten i.e. Juven, Brekke, og Vesterheim mfl. Legge til rette for kontakt og samarbeid mellom Dyrsku n og North Dakota State Fair i Minot.

10 10 Samarbeidsområde: Høyere utdanning og forskning Målsettinger samarbeid innen høyere utdanning For hvert område næringsutvikling/kulturarv/utdanning skal det lages en egen prosjektbeskrivelse i henhold til PLP-malen og derigjennom vil tiltaka bli ytterligere konkretisert. Etablere 3 pilotprosjekter (fagutvikling/felles fagtilbud) mellom utdanningsmiljøer i Midtvesten og Telemark. Gjennomføre en revisjon og modernisering av HiTs fagtilbud Scandinavian Studies in Telemark. Øke studentutvekslingen fra HiT studenter til partnere i Midtvesten til 13 pr år (2 pr semester for tre partnere med størst potensiale og 1 pr år for tre andre). Etablere en ordning med en gjesteforeleser-stipend, og sende og motta 2 gjesteforelesere fra /til HiT pr år. Etablere to faste ordninger med Service Learning i samarbeid med frivillig sektor i Telemark. Få til 2 mulige praksisrelaterte utvekslinger pr år fra HiT til partnere i Midtvesten på to forskjellige fagområder. Få til 2 mulige forskning/vri- prosjekter med relevans for satsingen for Midtvesten/Telemark.

11 Samarbeidsområde: Utveksling og samarbeid (Videregående skoler) 11 Målsettinger For hvert område næringsutvikling/kulturarv/utdanning skal det lages en egen prosjektbeskrivelse i henhold til PLP-malen og derigjennom vil tiltaka bli ytterligere konkretisert. Etabler 3 pilotprosjekter (fagutvikling/felles fagtilbud) mellom utdanningsmiljøer i Midtvesten og Telemark. Etabler 3 pilotprosjekter for studentutvekslingen fra vgs studenter til partnere i Midtvesten. En Telemarks delegasjon besøkte representanter fra Minot State University i Nord Dakota i Sept

12 12 Telemark fylkeskommune Besøksadr.: Fylkesbakken 10, 3715 Skien Postadr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf: Faks: E-post: Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr , Scan koden og les mer på vår facebook-side International Telemark Norsk Høstfest i Minot, Nord Dakota er Nord-Amerikas største Skandinaviske festival med over 80,000 besøkende fra hele verden.

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget

SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget SAKSDOKUMENTER Fylkestinget Dato: 24.04.2013 og 25.04.2013 Sted: Fylkestigssalen Arkivsak: 201300133 Saksliste 44/13 Interpellasjon fra representanten Randi Reese (SV) vedrørende utprøving av likestillingsstipend

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer