Årsmelding. og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. og regnskap"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2011

2 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker har preget arbeidet. Ved siden av jordbruksoppgjøret med tilhørende forberedelser har arbeidet med Stortingsmeldingen om mat- og landbrukspolitikken vært prioritert gjennom året og rett før jul la regjeringen frem meldingen. Meldingen gir en god beskrivelse av norsk landbrukspolitikk og setter matproduksjon inn i en større ramme. Det er positivt og i tråd med landbrukets syn at norsk matproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten i de neste 20 årene. Dette blir en formidabel oppgave, som vil kreve en tydelig satsing på landbruket og våre rammebetingelser. Høsten 2011 ble vi 7 milliarder mennesker på jorda og i starten på 2012 passerer vi 5 millioner i Norge. Samtidig sulter ca. 1 milliard og verden har store utfordringer mht. fordeling. Klimaendringene vil etter hvert prege livene våre i større og større grad. Matproduksjon blir bare mer og mer viktig og norsk landbruk skal være viktig del av fremtidens matforsyning i Norge. Jeg vil få takke alle tillitsvalgte på lokal og fylkesnivå, samt de ansatte i Østfold Bondelag for arbeidet i 2011! Bjørn Gimming Leder Østfold Bondelag Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 2

3 BONDESANGEN All kultur er dyrken - først og fremst av jord, det er moderstyrken. Først bak plogen gror samfunnslivet frem, bygd og by og hjem, første bonden var hele landets far. Jord, du er vår moder. Overalt ennu skifter livets goder. Trofast bliver du. Ligger hvor du lå, byder hvor vi gå årvisst enn i dag - åndens underlag. Sterk som havets bølge, Norges bondestand. Sine fedre følge, tro mot Gud og land. Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå, bølg fra støl til strand om vårt fedreland. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 3

4 INNHOLD HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER... 2 BONDESANGEN... 3 ÅRSMØTE I ØSTFOLD BONDELAG ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG, LILLEHAMMER JUNI... 6 DET POLITISKE ARBEIDET I FYLKESLAGET... 7 ORGANISATORISK ARBEID ARRANGEMENTER, PROSJEKTER OG SATSINGER MELDINGER FRA FELLES UTVALG MED AKERSHUS UTMERKELSER OG PRISER MELDINGER MEDLEMSOVERSIKT OG LOKALLAGSLEDERE MELDINGER FRA SAMARBEIDSORGANISASJONER STYRET, UTSENDINGER M.M FYLKESKONTORET REGNSKAP VEDLEGG INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011 FRA ØSTFOLD BONDELAG Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 4

5 Årsmøte i Østfold Bondelag 2011 Fylkesårsmøtet ble avholdt på Quality Hotel og Badeland i Sarpsborg onsdag 16. mars Leder Bjørn Gimming ønsket utsendinger og gjester velkommen. Møteleder David Koht- Norbye overtok møteledelsen og leste Norges Bondelags formålsparagraf før Bondesangen ble sunget. Organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud foretok oppropet. Det var 61 stemmeberettigede tilstedet ved møtets start, for øvrig 12 gjester og 3 ansatte i salen. Ordfører Engsmyr i Sarpsborg ønsket velkommen til kommunen. I sitt innlegg hadde han fokus utfordringen med økt befolkningsvekst i fremtiden. Ordføreren fortalte også om utviklingen og viktigheten av landbruket i kommunen. Årsmelding og regnskap ble presentert og behandlet før leder Bjørn Gimming fikk ordet og holdt leders tale. I talen kom Gimming blant annet inn på: - Den globale matvaresituasjonen. Behovet for mer mat er blitt mer tydelig i både medier og hos regjeringen. - Bondelagets arbeid det siste året har vært preget av jobbing med ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikk. - Jordbruksoppgjøret i 2010 var særdeles krevende og spennende, og vi hadde aksjonsplanene klare. - Det er knyttet forventning og spenning rundt den kommende rapporten fra matkjedutvalget. - Den økonomiske situasjonen i næringen er krevende, vi trenger et inntektsløft. - Skuffelse over den nye fylkesplanen som legger til rette for neddyrking av jord og ikke ivaretar jordvernet og de fremtidige generasjoner. - Rovdyrsituasjonen i fylket har tatt mye tid i året som har gått, og vi ser viktigheten av samarbeid med grunneierne og lokalbefolkningen. Gimming takket lokallagene for den jobben de gjør ute i sine kommuner, og trekker frem viktigheten av å ha en stor grasrotorganisasjon. Til slutt takket Gimming resten av styret og administrasjonen for den jobben som gjøres i Østfold Bondelag. Innledning fra Norges Bondelag sto Jens Edvard Kase, styremedlem i Norges Bondelag for. Han snakket om: - Landbruksmeldingen, Jordbruksforhandlingene, Fornyingsutvalget, Matkjedeutvalget, PCN, Plantevern, WTO og viktigheten av friskt plantemateriale. - Regjeringen har ikke fullt og helt innfridd de forventningene som Norges Bondelag hadde til den nye Stortingsmeldingen. - Jordbruksoppgjøret vil bli krevende også i år. Vi må som vanlig forberede oss for brudd. - Viktigheten av fornyingsutvalget sin rapport. Kase takket medlemmene og spesielt lokallagslederens engasjement i den saken. - Matkjedenes makt i matbransjen. - Utfordringen det er å gjennomføre nytt regelverk angående PCN, siden produsentene må betale analysene selv. Utfordringen i næringen innen plantevern er krevende og mangelen på plantevernmidler er i noen produksjoner meget prekær. Avslutningsvis påpekte Kase behovet for nytt plantematerialet og viktigheten av forskning og rådgivere i næringen, før han avsluttet med å ønske lykke til med årsmøte. Innledningene ble etterfulgt av en aktiv generaldebatt. Årsmøtet behandlet arbeidsplan og budsjett for arbeidsåret 2011/2012. Valgkomiteens innstilling til styre og andre tillitsverv ble behandlet. Bjørn Gimming ble gjenvalgt som leder for andre gang. Resultatet av øvrige valg kan leses på annet sted i årsmeldingen. Prisen for Årets lokallag ble utdelt til Eidsberg Bondelag. Premien var på kr 5 000,- samt et bordflagg. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 5

6 Årsmøte i Norges Bondelag, Lillehammer juni Det startet med representantskapet den 7. juni der Bjørn Gimming og Nina Glomsrud Saxrud deltok. Årsmøtet ble avholdt 8. og 9. juni Delegater til årsmøtet: Bjørn Gimming, Martha Mjølnerød, Rune Sandklev, Berit Ullestad, Rolf Øyvind Thune, Ole Johannes Egeland, Ellen Skauen Ruud, Gustav Thorsø Mohr og Per Ludvig Spydevold. Nina Glomsrud Saxrud deltok fra administrasjonen. Delegatene fra Østfold hadde følgende innspill i generaldebatten: Gimming innledet om det generelle bildet i landbrukspolitikken. Rolf Øyvind Thune stilte spørsmål rundt hvordan Norges Bondelag fremstår i media, og hvordan ønsker vi egentlig å fremstå? Gustav Thorsø Mohr redegjorde rundt skadeomfanget og utfordringene med den økende bestanden av grågås som kommer langs kysten vår. Han etterlyste tiltak og ordninger. Årsmøtet hadde temadebatt med utgangspunkt i stortingsmelding om mat og landbruk. Partileder i Krf, Knut Arild Hareide og nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell holdt innlegg. Etter årsmøtet fremmet Østfold Bondelag et forslag til Norges Bondelag vedrørende sammensetning i valgnemnda. Dette er behandlet i Norges Bondelag i løpet av året, og vil bli fremmet for årsmøtet. Det er nå gjort en tilføyelse i Regler og instruks vedrørende hensyn som skal legges til grunn vedrørende valg av leder i valgnemnda; en mest mulig uavhengig rolle i organisasjonen, sittende fylkesledere kan ikke velges og god kjennskap til organisasjonens og styrets arbeid. Årsmøte i Østfold Bondelag 2010 og oppstart av budstikkestafetten Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 6

7 DET POLITISKE ARBEIDET I FYLKESLAGET Østfold Bondelag har også i 2011 hatt stort fokus på dette. Det overordna målet er å sikre politisk grunnlag for en landbrukspolitikk som bidrar til økt verdiskaping, og gir muligheter for en inntekstutvikling som reduserer forskjellene mellom jordbruket og andre grupper. Østfold Bondelag har en god og bred kontaktflate opp mot fylkets politikere. Politisk aktivitet Det ble gjennomført politikertur med Østfoldbenken på Stortinget den 7. mars. I år var temaene skogbruk, grønt reiseliv og Inn på tunet. I samarbeid med HAVASS fikk de se tynningsdrift og et halmfyringsanlegg. I lavvoen hos Reidar Jovall ble det servert rykende varm gjeddesuppe. Bjørn Gimming dro opp de viktigste temaene på dagsorden i landbruket nå. Vi fikk en god diskusjon på både landbruksmelding, rovvilt og behovet for økt kapital til investeringer i landbruket. Øystein Toverud orienterte rundt grønt reiseliv, hva satsingen har skapt og planer videre. Nina Glomsrud Saxrud innledet rundt Inn på tunet, og Kristine Bergquist, Inn på tunet tilbyder på Sandem gård, fortalte om sin hverdag og utfordringene i næringa. De politikerne som var med var fra Ap, Frp og Høyre. Bondelagets budstikkestafett For å synliggjøre behovet for økt matproduksjon i Norge og hva landbruket bidrar med, arrangerte Norges Bondelag en budstikkestafett gjennom hele landet. Dette som et oppspill til landbruks- og matmeldinga. Målet var å vise forbruker betydningen av norsk matproduksjon nå og i framtida, og ansvarliggjøre politikerne, og oppfordre til å vise vilje til å satse på dagens og morgendagens bonde. Det var rundt 40 budstikker som gikk parallelt gjennom landet, og til slutt endte opp i Oslo 12. april. I Østfold hadde vi to budstikker, de ble sendt av gårde fra Østfold Bondelags årsmøte i mars. Østfold Bondelag så inn i fremtiden og vedtok å sette følgende tekst til budstikka: Østfold er fortsatt Norges matkornkammer i Matjorda vår er unik og verdifull. Her blir 40 % av landets matkorn dyrket, og sammen med en variert husdyrproduksjon gir dette lokale matspesialiteter som gjør Østfold til et unikt matfylke. Landbruket og landbruksbasert matindustri er fortsatt en av Østfolds viktigste næringer, og bidrar med minst 8000 arbeidsplasser i fylket. Det er fremtidstro i næringa og vi har et økende antall unge, positive og fremtidsrettede bønder som sørger for råvarer til næringsmiddelindustrien. Den første som signerte budstikka var Thoralf Hvidtsten hos Østfoldkorn. Videre var budstikka med på både bondecafeer, sykkeltur, på toget, ordførermøter, NHOs årskonferanse og medlemsmøter. Bondelagene i Onsøy, Rygge og Råde inviterte til møtet Grenseløs matvareproduksjon hvor vi hadde videosamtale med bønder i alle verdensdeler. Østfold Bondelag sin visjon i forbindelse med stafetten I samarbeid med Akershus Bondelag inviterte vi til stormøte i Askim kulturhus: Utfordringer og muligheter i landets kornkammer. Harald Milli ledet oss gjennom debatten med blant annet næringskomiteens leder Terje Lien Aasland i panelet, og med innlederne Ola Heggem (LMD), Grethe Fossli (LO) og Christian Anton Smedshaug (Norges Bondelag). Det ble gjennomført i alt 19 vekslinger på ulike arrangementer i regi av fylkeslag og lokallag. Budstikka var innom 15 kommuner og reiste 50 mil på kryss og tvers i Østfold. Budstikka samlet underskrifter fra ordførere, kulturpersonligheter, næringsliv og lokallag. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 7

8 Den 12. april samlet budstikker, bønder og allierte seg foran Stortinget i Oslo. Samtlige budstikker ble overrakt stortingspresident Dag Terje Andersen. Etter markeringa var det stormøte for alle som hadde tatt turen til hovedstaden. Etter årets kommune- og fylkestingsvalg inviterte Østfold Bondelag en fra hvert av partiene på Fylkestinget til en dag på jordet. I forkant av årets fylkesvalg hadde politikerne fått svare på en rekke spørsmål knyttet til opp til blant annet lokal matproduksjon, jordvern og generell landbrukspolitikk. For å skape en god ramme rundt publiseringen av resultatene gjort utendørs, med servering av lokal mat i skinnende sol på gården til John Olav Aarum. Dagen ble avsluttet med frivillig tresking, et tilbud de fleste politikerne takket ja til. Østfold Bondelag har også møtt landbruks og matminister Lars Peder Brekk i to uformelle møter i året som gikk, blant annet foran stormøte på Kalnes i desember der ministeren la frem den nye landbruksmeldinga. for egen matproduksjon. Et inntekstløft må til for å sikre rekruttering og utvikling av næringa, sto det å lese. Kraftige kostnadsøkninger og manglende forutsetninger for inntekt lå bak kravet. Kravet synliggjorde hva som må til for å oppnå dekning for økte kostnader, og et krav om dette må dekkes, før man kan snakke om økte inntektsmuligheter. Forhandlingsutvalget la frem et krav med et lavinntektstillegg på kr , og et krav om en kronemessig lik utvikling som andre grupper på kr , per årsverk. Om kravet ble innfridd, ville bøndene kunne komme opp på 156 kroner timen i snitt. Det er fortsatt langt under andre grupper, som har en snittinntekt på 244 kroner timen. I dag har bønder i snitt under , i inntekt, mens snittinntekta for andre grupper i år er beregnet til ,. Det ble en krevende forhandlingsrunde, der statens tilbud kom 6 dager på overtid, og hvor det pågikk sonderinger nesten helt til oppløpet. Avtalen kroner utover Statens tilbud ble resultatet av forhandlingene. I alt økte inntektsmulighetene for bonden med kroner. I tillegg ble det gjennom flytting av midler, ytterligere 2000 kroner i direkte inntektseffekt for bonden. Jordbruksforhandlingene 2011 Høringsprosessen Denne ble innleder av fylkesleder på samling for lokallagenes tillitsvalgte i januar. Gjennom hele januar har svært mange lokallag arrangert studieringer. Østfold Bondelags høringsuttalelse bygger på innspill fra 14 lokallag og 7 fra samvirke og fagorganisasjonene, fylkesstyret og de 3 felles utvalgene vi har med Akershus Bondelag; grønt-, miljø- og kornutvalg. Vi fikk også et innspill fra Østfold Bygdeungdomslag. Forhandlingsprosessen I årets oppgjør må regjeringspolitikerne vise i praksis det de vedtok på sine respektive landsmøter, sa Bjørn Gimming på våre nettsider om jordbrukets krav til Staten. Det er viktigere enn noen gang at Norge tar ansvar Fylkesstyret og fylkesleder var skuffet over at våre krav ikke ble innfridd. Avtalen som ble inngått innebærer en inntektsutvikling på linje med andre grupper. Årets forhandlinger var svært krevende og aksjonsberedskapen var på topp gjennom flere døgn. Det var særlig de positive resolusjonene fra partienes landsmøter som hadde skapt en forventning, skuffelsen var stor over at grasrota i regjeringspartiene ikke har hadde større gjennomslag for sine synspunkt. Det at matproduksjonsavgifta ble fjernet i årets oppgjør var en viktig del av avtalen. Dette er en sak Bondelaget har kjempet for i mange år, og som vil få direkte inntektsvirking for mange av våre medlemmer. Østfolds produksjoner kom bedre ut i avtalen i forhold til utgangstilbudet som lå der fra Statens side. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 8

9 Styrets arbeid 2011 Styret har i arbeidsåret avholdt 12 styremøter og 2 AU-møter, i tillegg til telefonmøter særlig under jordbruksforhandlingene. I tillegg har AU hatt felles møte med de andre fylkene rundt Oslofjorden. Styret har behandlet 91 saker, 4 saker i AU. I tillegg til styremøtene har styrets medlemmer deltatt på lokallagenes årsmøter, og de 4 samlingene for lokale tillitsvalgte som arrangeres gjennom året. To av møtene er åpne for alle styremedlemmene, og her blir det kjørt kurs både i mediearbeid og HMS arbeid. I tillegg er det samling for ledere i forbindelse med jordbruksforhandlingene og på høsten. Fylkesleder og styremedlemmer har vært aktive i mediebildet, og våre saker har preget både lokalaviser og NRK Østfold i året som har gått. Styret har også deltatt på mange eksterne møter gjennom året, både i regi av lokallag og andre samarbeidende organisasjoner. I august hadde styret et eget styrekurs for enda bedre å kunne jobben sammen for Østfoldlandbruket. Styret evaluerer også eget arbeid hvert år. Styret har i 2011 valgt å legge særlig vekt på arbeidet med næringspolitikk med et langsiktig mål om å skape politisk og opinionsmessig forståelse og engasjement for å styrke bondens økonomi. Videre ønsker styret å sikre andelen RMP midler og vise at landbruket er en del av løsningen på klimautfordringen. Styret jobber også for å sikre grunneierressurser og tilrettelegge for ny næringsvirksomhet. Et viktig mål er også å bidra til redusert omdisponeringen av dyrka mark og en rovviltpolitikk som gir grunnlag for beite- og utmarksnæring. Fokus overfor tillitsvalgte har ligget på kunnskapsheving innenfor mediearbeid og landbrukspolitikk, og overfor medlemmene økt fokus på HMS arbeid. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 9

10 Styret har jobbet spesielt med: Ny Stortingsmelding for mat og landbruk. Den nye stortingsmeldinga ha vært en gjennomgående sak under flere styremøter, særlig i forhold til politisk jobbing. Det var knyttet store forventninger til meldinga som ble lagt frem den 6. desember med navnet Velkommen til bords. Meldinga legger stor vekt på en videreføring av eksisterende politikk, men har samtidig færre forslag til virkemidler. Bondelaget er fornøyd med at meldinga forankrer enda tydeligere grunnleggende prinsipper som forhandlingsrett og importvern som viktige grunnsteiner i den norske modellen. Sydvestlinken en ny kraftlinje mellom Trollhättan i Sverige og Tønsberg. Statnett planlegger ny likestrøm kraftforbindelse mellom Norge og Sverige kalt Sydvestlinken. Det er så langt lagt opp til 4 mulige løp, der to gå i sjøen og to følger eksisterende kraftlinjer. I løpet av høsten ble det avholdt et grunneier-møte med 73 oppmøtte. Møtet var i regi av Østfold Bondelag, HAVASS og Skogeierforbundet. Østfold Bondelag samarbeidet også med disse for et felles høringssvar til NVE. Både lokallag og grunneiere engasjerte seg i arbeidet. Østfold Bondelag tok initiativ til et felles opprop der 10 organisasjoner og 9 kommuner skrev under. Oppropet krever en reell utredning av sjøkabel alternativet, og kom også med forslag til nye mulige traseer. Vårt arbeid fikk bred dekning i både lokal- og regional presse. Erstatning ved klimabetingede skader og vilt. Østfold Bondelag tok initiativ til et felles høringssvar for Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold i forbindelse med høringen om forskrift for erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Dette er en forskrift som har stor betydning for mange av våre medlemmer. Videre har Østfold Bondelag engasjert seg i arbeidet rundt beiteskader av elg. Matkjedeutvalgets rapport Mat, makt og avmakt. Det var knyttet stor forventing til arbeidet og resultatet av utvalgets arbeid. Rapporten ble lagt frem i april. Rapporten viser at dagligvarekjedene i Norge har fått en posisjon i markedet som gir grunn til bekymring på vegne av forbrukerne og andre aktører i matkjeden. Østfold Bondelag støttet opp om utvalgets forslag, og mener det er viktig at det blir utredet en ny lov om forhandlinger og handelsetikk. Videre støtter vi opprettelsen av et ombud for dagligvaresektoren og vi ønsker en matmerkeordning som ligger i forslaget. Fornyingsutvalget i Norges Bondelag. Norges Bondelag fortsatte arbeidet med å se seg selv i kortene også i Denne gangen gikk det både på årsmøteform, representantskapet og styrets arbeid nasjonalt. Østfold Bondelag har diskutert spørsmålene som ble dratt opp. Selve høringsinnspillet blir sendt i Kontakt med Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Østfold Bondelag har i løpet av året gjennomfør møter med viktige partnere for Østfoldlandbruket. Fylkeskommunen har laget handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling. Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for utarbeidelse av strategi og handlingsplan for BU- midler. Østfold Bondelag har bidratt til begge disse planene gjennom vår deltakelse i Partnerskapet. Østfold Bondelag har også fått komme med innspill til Fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene. Videre deltar Østfold Bondelag i arbeidet med fordeling av Fylkeskommunens RLK midler (Rekruttering, likestilling og kompetanse). Østfold Bondelag har også gjennomført et møte med Innovasjon Norge, der særlig låneordningen for byggesaker ble diskutert. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 10

11 Østfold Bondelag har uttalt seg i følgende saker: Høring om nye jakt og fangsttider Høring forslag til utredningsprogram Sydvestlinken til NVE (sak 11/00250) Regional plan for vindkraft innspill til plan til Østfold Fylkeskommune Kvoteordningen for melk Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon fra Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold. (11/00735) Forksrift om miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyern, Haldenvassdraget og Morsa. Tilbakemelding vedrørende mulig støtteordning for bratt areal RMP Manøvrering og flombegrensning ( ) Strategi for Østfold Fylkeskommunes arbeid med næringsutvikling (11/00790) Evaluering av etablererservice i Østfold til Fylkesmannens landbruksavdeling Brev fra Norges Bondelag Østfold Bondelag har svart på: Innspill jordbruksforhandlingene Fornyingsutvalget II Kommunikasjonsstrategien til Norges Bondelag Forslag til Askeladdprisen Forslag til årets lokallag Innspill til NBs valgnemnd Matkjedeutvalgets rapport Sammenslåing av studieforbund Møter og arrangementer som styremedlemmene har deltatt på: Østfoldkonferansen Samvirkets Temakonferanse Kornkonferansen Kommunesamling for Fylkesmannen Bioforskkonferansen Årsmøte i SØ Styringsgruppa for IPT Styret i Regional Matkultur Kurs i areal- og samferdselsplanlegging Østfold reiselivsforum Styremøte i Utmarksavdelingen JBF møte for organisasjoner Fagråd Ytre Oslofjord Biogass Østfold 2015 Årsmøte Samdriftenes kontaktorgan Årsmøte i Østfold Bygdekvinnelag Årsmøte i Østfold Bygdeungdomslag Møte på Stortinget tema rovdyr Årsmøte Grønt pakkeri Åpent rovdyrmøte, Eidsberg Høyre Stormøte Råde/Onsøy Årsmøte Østfold 4H NHO Østfold årskonferanse Fagkveld IPT Piknik i det gule med politikerne Årsmøte i Østfold Fjørfeavlslag Landbrukspolitisk stormøte Referansegruppe vannområde Morsa Villsvindag Referansegruppa Vestre Vansjø Nyskapingskonferansen Årsmøte Norske Felleskjøp Merkevarelansering Grønt Pakkeri Seminar Vannforvaltning i Norges Bondelag Østfold reiselivsforum Informasjonsmøte Enningdalsvelven Vattenråd Gåsemøte Fellesmøte mellom region 4 og 5 Rovviltnemnda Hand of Hope Utnevnelse av årets Bondelagskokk Landkamp på UMB FFO møte Matjorda i Akershus, byggegrunn eller spiskammer Momarkedet/Hamnehagen Landbrukspolitikk på dagsorden i valgkampen, LU-seminar Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 11

12 Åpning av Inspiria Vansjøkonferansen Gjødsel-konferanse Inn på Tunet Landskonferanse Dialoggruppe i fagforum for mat og drikke Diverse møter med Statnett Vindkraftmøte hos Fylkeskommunen Kurs i korn og kraftfôrpolitikk Global Dignity Day Treffpunkt Øst Jubileum - SND 50 år LHMS-regionmøte Informasjonsmøte Ille gøy Naturbrukscamp på Tomb Grunneiermøte Sydvestlinken Kvinnelige gründere Grunneiermøte for Sydvestlinken. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 12

13 ORGANISATORISK ARBEID Informasjon Vi har i løpet av 2011 sendt ut i alt 11 Orienteringer til lokallagslederne. Denne kanalen brukes til å spre informasjon om hva som skjer i bondelaget, dagsaktuelle temaer, planlagte aktiviteter og møter osv. Vi har ikke hatt noen egen utsending til alle våre medlemmer i løpet av Flere av lokallagene har gjort en flott jobb med å innhente mobilnummer på de fleste av medlemmene sine. Disse lagene har nå mulighet til å bruke SMS-varsling via medlemsregistersystemet til Bondelaget når de ønsker å nå ut med korte beskjeder til sin medlemsmasse. Kommunikasjonsplan I tråd med prioriteringene til Norges Bondelag har også Østfold Bondelag gitt kommunikasjonsarbeidet ekstra oppmerksomhet i I april startet arbeidet med å utforme en kommunikasjonsstrategi for Østfold Bondelag. Gjennom arbeidet kom vi frem til noen punkter vi ønsker å forbedre oss på. Vi skal jobbe mer med å utforme klare mål om hva vi ønsker å kommunisere i hver enkelt sak, og være mer bevisste på hvem vi kommuniserer til. Vi skal også jobbe med å holde tankene omkring kommunikasjon i gang gjennom hele året, slik at vi i mindre grad havner bakpå med kommunikasjonsarbeidet. I tillegg til en strategi er det utarbeidet en praktisk arbeidsplan, hvor alt av kommunikasjonsarbeid skal loggføres. Samtidig som at det gir en god oversikt over det faktiske arbeidet, skal dette bli en oversikt det kan hentes lærdom og inspirasjon fra seinere. Gjennom året har vi jobbet jevnlig for oppslag, og vært representert i lokalaviser, NRK Østfold (tv og radio) ved flere anledninger. Bondelaget på nett Som en del av kommunikasjons- og informasjonsarbeidet har vi jobbet for en mer helhetlig tenkning omkring kommunikasjon på internett. Dette er en plattform vi styrer selv, og er dermed viktig for vår omdømmebygging. Per i dag drifter vi to nettsider, østfold bondelag.no og nettbonden.no. Nettbonden har bygget seg opp til å bli en godt besøkt portal, blant annet brukes den aktivt av andre medier som ønsker informasjon om hva som skjer i landbruket i Østfold. For å kunne fortsette driften av siden ble det i 2011 inngått en løsning i samarbeid med Østfold Landbruksselskap. Østfold Bondelags offisielle nettside hos Norges Bondelag har også vært aktivt i bruk. Målet har vært å poste minimum tre nettsaker i uka, et mål vi i stor grad har nådd. I tillegg til å utarbeide egne saker til østfold bondelag.no og nettbonden.no har vi driftet de to Facebooksidene våre «Ja vi elsker norsk frokost» og «Østfold Bondelag». «Ja vi elsker...» har 1687 tilhengere. «Østfold Bondelag» ble startet opp i april og er en side for «medlemmer og tilhengere av Østfold Bondelag». Siden har i dag 109 medlemmer. Den Grønne Skolen Vi prioriterer samarbeidet mellom skolene og landbruket høyt. Her spiller lokallagene en viktig rolle, ikke minst ved gjennomføring av Landbruksspillet. Også andre type holdningskapende virksomhet har funnet veien til skolen. Skolelunsj er ett stikkord, kurs i praktisk HMS-arbeid et annet. Vi opplever at lokallagene vektlegger viktigheten av å tenke nytt og det er bra. Her har vi en unik mulighet til å gi barn og unge informasjon om produksjon av norsk mat, og danne gode relasjoner til landbruket. Skolekontaktene i de lokale bondelagene er viktige pådrivere i dette arbeidet, særlig gjennom tilrettelegging av gårdsbesøk og gjennomføring av Landbruksspillet. Aktive lokallagsmidler Østfold Bondelag disponerer hvert år en økonomisk pott kalt Aktive lokallagsmidler. Spesielt tiltak rettet mot forbrukere, barn, politikere eller andre opinionsdannere prioriteres - i tillegg til de faste tiltakene Åpen Gård, Slippdager og Hamnehagan. Det siste Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 13

14 året har det vært en gledelig oppgang i antall søknader, flere lokallag søker nå om midler og dette er positivt. Svært mange lokallag er flinke til å dra i gang aktiviteter. Nytt i 2011 er at fylkesstyret har økt satsene for støtte. For Åpen gård økes den fra kr 5000, til kr 7 500, for Slippdager fra 1500, til kr 2 500,. Skattekurs Årets skattekurs for regnskapsførere ble arrangert på Quality Hotell Mastemyr i Akershus den oktober Østfold Bondelag er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen, mens Norges Bondelag, med avdelingen for Regnskap, Juridisk Service står for det faglige innholdet. I alt 115 deltakere deltok på årets kurs, som blant annet tok opp følgende temaer: Skatte- og avgiftsopplegget for 2011 Aktuelle dommer og uttalelser Aktuelle saker Valg av selskapsformer Skatteregler for landbruket Omdanning av selskapsformer Justeringsregler Skattekontorets time Åpen post Møter og Kurs Det har i løpet av 2011 blitt arrangert to samlinger for lokale tillitsvalgte - i januar og i september. Her har det blitt åpnet for at flere enn leder møter fra lokallaget. Erfaringene rundt dette er udelt positive, og vi fortsetter denne praksisen i Det har i tillegg blitt gjennomført ett telefonmøte med lederne i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Møtene har vært forholdsvis godt besøkt. Blant temaene som har vært tatt opp kan nevnes: landbrukspolitikk og lobbyvirksomhet, jordbruksforhandlingene, organisatoriske saker, lokale tillitsvalgtes rolle i ulike sammenhenger, verving, hvordan tenker en journalist? og informasjon om bondelagets aktiviteter. Videre har fylkesstyret og administrasjonen deltatt på lokale årsmøter, medlemsmøter og andre arrangementer i egen regi. Det er bare regnskapsførere som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag som har anledning til å delta på våre skattekurs. Temadagen -Ble tradisjon tro arrangert i samarbeid med Akershus Bondelag. Nytt av året var at også Vestfold har meldt seg på i samarbeidet. Vi var på Oslo Konferansesenter i Oslo torsdag 27. oktober Til sammen 103 regnskapsførere fordelt på tre ulike temaer deltok på kursdagen. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. Følgende tre kursalternativer ble tilbudt: Merverdiavgift muligheter og fallgruver v/ Terje Bakke. Bokføringsloven v/ Jon Baggetorp. Rettslære praktisk kurs v/ Svein Aalling. Harald Milli på besøk i september. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 14

15 Ledermøte i Østfold Bondelag 2011 Fra 18. til 19. november var rundt 55 tillitsvalgte fra Østfold, fylkesstyret, ansatte og gjester samlet til lederkonferanse på Kaserna på Festningen i Halden. Fra Norges Bondelag fikk vi besøk av ny næringspolitisk sjef, Arild Bustnes og 1. nestleder Berit Hundåla. Bustnes snakket om utfordringene som Bondelaget står overfor, samt temaene skatt og juridisk service. Først ute på programmet fredag var Kristin Taraldsrud Hoff, statsviter og medlem av Matkjedeutvalget. Hun innledet på tema Matproduksjon i et samfunnsperspektiv. Bjørn Gimming og Nina Glomsrud Saxrud tok for seg aktuelle saker som Østfold Bondelag har jobbet med, og som vi vil jobbe med i tiden framover. Også i år ble det tid til litt Bondegames før middagen. Den var samlingens store høydepunkt, nydelig tilberedt av Bondelagskokk Kurt Øraas og hans gode hjelpere. Vi spiste middag over to dager, med start kl 20:00 fredag og avslutning kl 00:30 lørdag! Dag to startet med innledning av kommunikasjonsrådgiver Kathrine Kirkevaag. Hun tok oss med på et lite mediekurs, noe som ble godt mottatt av deltakerne i salen. Dagen ble avsluttet med innledning av Berit Hundåla, hun tok oss med på en reise gjennom vinterens viktigste landbrukspolitiske saker. På årets samling var 19 av 25 lokallag i Østfold Bondelag representert. Bjørn holdt kurs for tillitsvalgte med fartstid. Arild, Berit og Bjørn på ledermøtet Vinnerlaget på årets Bondegames. å årets Bondegames Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 15

16 KORNPRODUSENTER! VI ER KJØPER AV KORN FRA HELE ØSTFOLD MOTTAK AV KORN: HALDEN KORNSILO, HALDEN SANDESUND KORNSILO, SARPSBORG MOTTAK AV ØKOLOGISK KORN: HALDEN KORNSILO SANDESUND KORNSILO LEIERENSING AV SÅKORN HALDEN KORNSILO VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL VÅRE ANLEGG. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 16

17 Arrangementer, prosjekter og satsinger Åpen Gård og Slippdager Det arrangerers Åpen Gård og Slippdager i lokallagene hvert år. Så langt vi kan se har det blitt avholdt fire Åpen Gård-lignende arrangementer i 2011, samt en Slippdag. Formen på de ulike arrangementene kan være forskjellig, og Østfold Bondelag synes det er viktig at lokallagene finner den arrangementsformen som passer sitt lag best. I 2011 var det også et lokallag som arrangerte Åpen gård på den offisielle Åpen gård-dagen, etter oppfordring fra fylkeslaget. Sporty gjort midt i skuren. Hamnehagan I år var det Østfold Landbruksselskap ved Ida Marie Ruud som var prosjektleder for Hamnehagan under Momarkedet august. Østfold Bondelag deltok med egen stand og lokallagene stilte med bemanning. I forbindelse med at Norges Bondelag hadde et samarbeid med Nyt Norge, delte vi ut 2000 poser med Nyt Norge-reklame. Hamnehagan hadde egne temaer for hver dag som vi skulle knytte vår aktivitet opp mot. Kaninens dag, fra verping til vaffel, sauens dag, fra bestemors tid, traktorens dag. På standen hadde vi quiz, skumlekassa, aktivitetsbord for barn, tråtraktorer, salg av bygdebøker og utdeling av brosjyrer. Saueklipping i Hamnehagan Inn på Tunet Andre året som eget prosjekt i Østfold Bondelag og vi har arrangert fagtur med 18 deltakere, samt en fagkveld med 15 deltakere. Fagkvelden var på Blixland Hestesenter i Hobøl, hvor hovedfokuset var på prissetting av varer og tjenester i IPT. Samme tema for tre ulike kursholdere gjorde at vi fikk en grundig gjennomgang av temaet, belyst av tre ulike aktører; fra kjøpersiden, fra tilbydersiden og fra et bedriftsøkonomisk ståsted. På fagturen besøkte vi tre gårder, en i Østfold og to i Akershus og etter responsen å dømme fra deltakerne var dette midt i blinken for målgruppa vår. Vi fikk se og høre om tilbydere rettet mot Nav, barnevern og privatmarked. Gapestad gård i Båstad retter seg mot ungdom, Friskgården i Aurskog tetter seg mot voksne folk som trenger nytt fokus i livet på vei tilbake til arbeid og fritid. Siste stopp var Faldalen Virksomhetssenter i Fet, her er fokuset arbeidstrening i skjermet virksomhet, rus og alkoholproblematikk, samt noe opplegg for skoleundom. Prosjektleder for IPT i Østfold Bondelag har vært Anne Guro Syversen i en 20 % stilling gjennom hele året. Muligheter for økt produksjon av frukt og bær i Østfold Østfold Bondelag har sammen med Fylkesmannens landbruksavdeling kartlagt dyrkere, markedsmuligheter og dyrkingspotensial for økt produksjon av epler, bær og rabarbra i Østfold. Konklusjonen er at det er både marked og muligheter for økt produksjon i alle tre kategorier. Undersøkelser har vist at det er muligheter lokalt og regionalt i markedet. Serveringsstedene i Regional matkultur har gjennom en spørreundersøkelse sagt at de er mulige avtagere av produktene. Bondens marked er også en mulig kanal. Østfold Bondelag anbefaler en videre satsing på området Vi anbefaler at det først og fremst satses på økt produksjon, og/eller produktspekter hos eksisterende dyrker gjennom rådgiving og kompetansehevende tiltak. Det anbefales at prosjektet eies av både produsentsiden og markedssiden, og at rådgivingstjenesten kan være en viktig medsøker og prosjektansvarlig. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 17

18 Grønt reiseliv og lokal mat Østfold Bondelag i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling ønsker å øke satsingen på landbruksbasert eller grønt reiseliv gjennom satsingen En reise i smakfulle landskap. Prosjektet har som mål å bidra til økt verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet for landbruket i Østfold, gjennom utviking av lønnsomme reiselivsprodukter basert på mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser. Gjennom kompetansehevende tiltak og satsing i arbeidslag skal eksisterende og grønne reiselivsbedrifter utvikle nye og markedstilpassede reiselivsprodukter. Økt fokus på lokale råvarer og matspesialiteter skal bidra til økt etterspørsel av de landbruksbaserte reiselivsprodukter. Prosjektet er i gang med satsinger over hele fylket i samarbeid med eksisterende satsinger. Nyskapingskonferansen på Tingvoll i Hobøl 6. april. Formålet med konferansen var å gi inspirasjon til økt inntjening og verdiskaping i Østfoldlandbruket Lag gull av gråstein. Det var over 65 deltakere på konferansen. Østfold Bondelag var teknisk arrangør av konferansen. Rekrutteringsprosjekt Dette er et samarbeid mellom Østfold Bondelag, Ungt Entrepenørskap og Tomb videregående skole. Prosjektet har som mål å finne ut mer om hvor utfordringene for utdanningen ligger. Som en del av markedsføringen av utdanningen ble det arrangeres en Naturbrukscamp på Tomb 17. november Vi inviterte ungdom på 10.-trinn fra Østfold og ca 50 deltok på campen. Hensikten med seminaret var å øke ungdommenes interesse for landbruks-utdanning og samtidig bygge selvtillit og tro på egne muligheter i landbruket. Det jobbes videre med rådgivertjenesten på ungdomstrinnet, og en kartlegging av hva slags informasjonsmateriell som finnes om naturbruksutdanningen. Biogass Østfold 2015 Østfold Bondelag er med i en arbeidsgruppe satt ned av Østfoldforskning som skal se på mulighetene for biogass i Østfold. I denne sammenheng er landbruket ønsket som en leverandør av husdyrgjødsel og mottaker av biorest. Nyskapingskonferansen Fylkesmannen i Østfold, Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge i Østfold, Landbrukskontoret i Hobøl, Spydeberg og Askim og Østfold Bondelag arrangerte Ivrig diskusjon under Nyskapingskonferansen Kvinnelige gründere i landbruket Den 29. november arrangerte Østfold Bondelag i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune en gratis konferanse for kvinner i landbruket som ønsker, skal eller har startet opp tilleggsnæring på gården. Hovedfokus lå på grønt reiseliv og målet var å gi både inspirasjon og informasjon omkring det å starte opp og drive egen bedrift. Det ble orientert om «Prosjekt Grønt reiseliv» og Navet næringshage og bransjeog markedsorganisasjonen Hanen informerte om sine tilbud. I tillegg var det inspirerende innlegg fra driftige damer, som fortalte om sine prosjekter. Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) LHMS Fylkesgruppe for Østfold og Follo jobber aktivt for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i næringa. Det utarbeides årlige arbeidsplaner i gruppa. Her evalueres tidligere mål og nye presenteres med tiltak, ansvar og frister. I 2011 ble det gjennomført 13 LHMS-kurs og over 1000 deltakere har til nå tatt dette kurset siden starten. I tillegg ble det gjennomført sikkerhets- og branndager. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 18

19 I gruppa sitter representanter for LHMStjenester, Østfold Bondelag, Akershus Bondelag, Østfold Bonde- og småbrukarlag. (HAVASS) fått i oppdrag fra Fylkesmannens miljøavdeling å kartlegge skadeomfanget i Østfold. Grågåsproblematikken Dette er et økende problem langs hele kysten. Og noen av våre medlemmer sliter med både beite- og tråkkskader. Østfold Bondelag har i samarbeid med Utmarksavdelingen Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 19

20 Meldinger fra Felles Utvalg med Akershus Miljøutvalget i Østfold og Akershus Utvalgets medlemmer: Rolf Øyvind Thune (leder) Øivind Brandsrud Christian Foss Jens Anstensrud (vara) Einar Korvald Stig Vormeland Kristian Prestrud Une Leirset Tysdal (sekretær) Ø Ø Ø Ø A A A Utvalget har avholdt et møte i Utvalget har i året som har gått jobbet med RMP / EU s Vanndirektiv og gitt innspill til Jordbruksforhandlingene. Innspillet til Jordbruksforhandlingene hadde fokus på: RMP midlene, forskningsmidler/klima, mykotoksiner, informasjons- og utviklingstiltak, bioenergi, SMIL- midlene, økt grasproduksjon på Østlandet, husdyrgjødsel og klima- og miljøfond. Grøntutvalget i Østfold og Akershus Utvalgets medlemmer: Berit Ullestad (leder) Sveinung Grimsby Hans Forsetlund Jens E. Kase Anders Nordlund Sigurd Enger Hans Kristian Raanaas Une Leirset Tysdal (sekretær) Ø Ø Ø Ø A A A Utvalget har avholdt to ordinære møter i 2011 samt hatt kontakt på telefon og e-post. Utvalget har jobbet med høring på erstatning ved klimabetingede skader, sortsutvikling på potet, PCN, innspill til Jordbruksforhandlingene, beiteskader og skadefelling av vilt. Tor Anton Guren deltok på et utvalgsmøte og orienterte om PCN, og Gerd Guren orienterte om Integrert plantevern. Det ble sendt 2 brev til Grøntutvalget i Norges Bondelag hvor vi ønsket at de skulle kartlegge praksis rundt skadefelling av vilt etter beiteskader, og forslag om å samle næringa til et fagmøte og alle grøntutvalgene til informasjon - og erfaringsutveksling. Kornutvalget i Østfold og Akershus Utvalgets medlemmer: Kari Wetlesen (leder) Ole Johannes Egeland Jon Arne Hersleth Ole Kraggerud Amund Sandholt Svein Bjerke Hanne Eriksen (sekretær) A Ø Ø Ø A A Det ble avholdt to ordinære møter i kornutvalget i Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, kornmøter, kornkvalitet, og faglig oppdatering. Den 31. oktober orienterte Jørn Tokerud fra Eurofins om kornsesongen, og analyser fra årets høst Leder av kornutvalget i 2011 har vært Jon Arild Huseby. Medlemmer av Kornutvalget har deltatt på kornkonferansen 2011 og kurs i korn- og kraftfôrpolitikk i regi av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp. Kornutvalget avholdt sammen med miljøutvalget vinteren 2011 et åpent korn- og miljømøter. Rundt 30 personer møtte opp for å høre om «Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon» v/ Unni Abrahamsen, (Bioforsk) «Økonomi ved bruk av biorest» v/ Ivar Sørby (Vestfold Bondelag) og «Bruk av biorest i planteproduksjon» v/ Anne Falk Øgaard (Bioforsk). Møteleder var leder i miljøutvalget Rolf Øyvind Tune. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 20

21 Utmerkelser og priser BU-prisen Den fylkesvise BU-prisen i Østfold gikk til Grønt Pakkeri Øst (GPØ, etablert i 2008), et samvirkeforetak som eies av 55 bønder. De står for pakking og distribusjon av ferskpotet, rotgrønnsaker og rosenkål. Selskapet arbeider også med eksotiske grønnsaker, lokalmatprosjekt og merkevarestrategien Grøde - en smak av Østfold. GPØ fikk ros fra juryen blant annet for å utnytte de ressursene og samarbeidsmulighetene som finnes i deres lokale nærmiljø, og for å bidra til å skape identitet og stolthet for produsentene samt anerkjennelse i markedet gjennom lanseringen av markedsnavnet Grøde. Juryen besto av: Ivar G. Karlsen, Innovasjon Norge (leder), Fredrik Dahl, Fylkesmannen i Østfold og Håkon Johnsen, Østfold Fylkeskommune. Årets lokallag Fylkesstyret ønsket å sette mer fokus på aktiviteten i lokallagene, uavhengig av økning i medlemstall. Det ble derfor nedsatt en jury bestående av to personer fra fylkesstyret og en fra administrasjonen. Juryen fikk mandat til å vurdere lokallagenes aktiviteter, og lokallagene ble oppfordret til å nominere seg selv i form av en søknad til Østfold Bondelag. Årets lokallag 2011 gikk til Eidsberg Bondelag. Premien på kr 5 000, og bordflagg ble delt ut under årsmøtet til Østfold Bondelag Juryen begrunnet sitt valg med at Eidsberg Bondelag har jobbet godt og fått til en stabil medlemsutvikling og medlemspleie gjennom målretta arbeid for medlemmenes beste gjennom mange år. Lagets medlemmer får servert et variert tilbud: medlemsmøter, bondepuber, åpne møter og god informasjonsflyt gjennom sms-varsling og medlemsbrev. Laget samarbeider godt med andre lag, og sammen har de hatt fokus på arbeid rettet mot skoleverket og mat/ernæring. Eidsberg Bondelag kjører årlig Landbruksspillet i 10. klasse, noe som er ressurskrevende for laget med stor behov for mange instruktører. Laget var aktivt under fjorårets aksjonsdag, hvor hele styret var i aksjon utenfor butikkene. De er flinke til å stille opp på arrangement i regi av andre også. Eidsberg Bondelag har valgt å ha mange tillitsvalgte i ulike verv. Dette er med på å delaktiggjøre en større andel av medlemmene, noe som igjen resulterer i mer aktivitet. Og det var ikke bare her i Østfold Eidsberg Bondelag imponerte som lokallag.under årsmøtet til Norges Bondelag den 8. juni ble det klart at Eidsberg Bondelag var kåret til landets beste lokallag for 2010! Premien var , samt 10 eksklusive t-skjorter med påskriften Årets lokallag. Årets Bondelagskokk fra Østfold Formålet med Bondelagets kokkestipend er å synliggjøre de unike råvarene norske bønder produserer. Stipendet og arbeidet rundt Bondelagskokken skal være med på skape bedre kontakt mellom bonde og kokk og stimulere til økt bruk av nye og tradisjonelle råvarer. Å forsterke og videreutvikle den norske matkulturen står sentralt. Stipendet er fra 2011 på kr og deles ut annethvert år og skal brukes i samarbeid med bonden. For 2011 og 2012 er det Kurt Sverre Øraas som er Bondelagskokken. Øraas har fått oppdraget med å drifte kjøkkenet, restaurant og cateringvirksomhet ved det nye Science Center Østfold på Grålum i Sarpsborg som åpner i august Sentralt i hans prosjekt er oppbyggingen av en opplæringsarena for skoleelever som er på besøk. Her skal elever fra 1. til 10. klasse se og prøve seg på kjøkkenet som i hovedsak vil satse på lokale spesialiteter og produkter fra næringsmiddelbedriftene i Østfold. Årets Bondelagskokk Kurt Sverre Øraas Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 21

22 Medlemsoversikt og lokallagsledere MELDINGER Lokallag Lokallagsledere 2011 Telefon Mobil antall antall Idd Odd Arild Gjerlaug, Stokkebru, 1765 Halden Berg Per Øyvind Mo, Rokke, 1763 Halden Jeløy Øivind Christoffersen, Nesvn. 370, 1514 Moss Sarpsborg Per Ludvig Spydevold, Spydevold, 1730 Ise Borge Harald Karlsen-Moum, R. Amundsensv. 224, 1658 Torp Glemmen Håkon Strand, Strandbråten 2, 1615 Fredrikstad Kråkerøy Lars Håkon Wennersberg, Wennersberg gård, 1675 Kråkerøy Onsøy Jan Egil Ek, Ekvn. 28, 1621 Gressvik Rolvsøy Kjell Ringstad, Ringstadbakken 5, 1667 Rolvsøy Torsnes Gustav Thorsø Mohr, Thorsøvn. 97, 1634 Gamle Fredrikstad Hvaler Wiggo Elvestad, Svanekil, 1680 Skjærhallen Aremark Anders Smaadahl, 1798 Aremark Marker Øyvind Brandsrud, Askerud søndre, 1870 Ørje Rømskog Elin Taraldrud Skogheim, 1950 Rømskog Trøgstad Halvor Lysaker, Kongerud, 1859 Slitu Spydeberg Edvard Tunby, Tunby, 1820 Spydeberg Askim Lars Holene, Revaug, 1815 Askim Eidsberg Svend Arild Uvaag, Raanaas, 1880 Eidsberg Skiptvedt Tor Jacob Solberg, Dyrbekkvn. 203, 1816 Skiptvet Rakkestad Arthur Knutsen, Bodal, 1890 Rakkestad Degernes Svein Iver Gjøby, Gjøby, 1892 Degernes Råde Arnt Johannes Hermansen, Hovland, 1640 Råde Rygge Berit Ullestad, Otterstad, 1580 Rygge Våler & Svinndal Kay Armand Ellefsæter, N. Fledsberg, 1592 Våler i Østfold Hobøl Simen Gjølsjø, Tønnerød, 1827 Hobøl Dir. medlem ØB 5 5 SUM Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 22

23 Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 23

24 Meldinger fra samarbeidsorganisasjoner Østfold Bygdekvinnelag Styret har bestått av Liv Ragni Skinnes Kjos (leder), Anne Stamsås (nestleder), Marit Gorseth, Marie Herrebrøden, Anna Grønnerød, Beate Hovin Johansen, Ole Johannes Egeland (ØB), Karoline Stenerud (ØBU). Varamedlemmer: Hanne Elisabeth Gustavson Olsen, Astri Kjelsås og Bjørg Solhaug. Ansatt sekretær: Lisbeth Myhrvold Olsen (ca 20 %). 33 lokallag har vært i aktivitet. Østre Trøgstad BK ble lagt ned i høsten 2011 etter et hvileår. Medlemstall: Dette er 26 færre enn foregående år. Årets verveaksjon ga kun 6 nye medlemmer. Styret har hatt 9 møter. AU har hatt 12 møter. Årsmøtet vedtok å legge ned kretsordningen og at ledermøte/ styresamling holdes en ukekveld. Smaalenenes Mannsbunad ble også vedtatt på årsmøtet. Arbeid med materialer, utstyr og avtaler pågår. Østfoldbunaden Løkendrakten selger fortsatt bra. Salget av bøkene våre, spesielt Drikkeboka, går tregere. Styret har sendt uttalelse til NBK om tilsetningsstoffer i fisk. I Norges Bondelags Budstikkeaksjon (ny Landbruksmelding) deltok vi med uttalelse fra årsmøtet. Vi fører nå regnskapet vårt selv og har investert i ny PC med programvare. Informasjon, brev og henvendelser til lokallagene blir fra og med årsskiftet 2011/12 kun sendt som e-post. Nesten halvparten av lokallagene hadde aktiviteter knyttet til NBK s havreår. Bygdekvinnelaget åpner bygda er vårt store prosjekt for 2011 og Målet er å skape mer åpne, mer inkluderende og rausere bygder. Orientering ble gitt på årsmøtet i mars og på styresamlingen i november. Her var også organisasjonsarbeid tema. Hele 90 styremedlemmer fra lokallagene møtte fram. Fylkesstyret og medlemmer fra 3 lokallag deltok på NBK s Inspirasjonsseminar, der prosjektet var hovedtema. Sammen med lokallagene i Sarpsborg deltok vi på Smaalensmarken på Borgarsyssel i Sarpsborg (flatbrød, lefse og smør, vafler og kaffe, vevutstilling, filleryeveving, bunadene og bøkene + info). På Momarkedet var vi på plass i Hamnehagan sammen med lokallagene i Indre Østfold. Lokallagene laget og solgte middag basert på lokale råvarer og kortreist mat, vi viste fram bunadene, solgte bøker og informerte om virksomheten vår. Nytt i år var økologisk grønnsakstorg på lørdagen med ekte torgkjerringer. Årets Bondens Marked var i Gamlebyen i Fredrikstad. To av lokallagene i kommunen solgte havrevafler. ØBKmedlemmer solgte egenproduserte varer på Julemarkedet i Hamnehagan på Momarkedet. Som vanlig var mange lokallag engasjert i lokale bygdedager og lignende. Hjemmesiden vår har bra besøk. Vi forsøker stadig å forbedre oppdateringen vår. Gjennom året har vi hatt mange bra presseoppslag og vi har vært på NRK Østfold (radio og TV) flere ganger. Smaalenenes Mannsbunad fikk mye omtale og var også på Norge rundt. 17 mai bar NRK Østfolds reporter vår Løkendrakt. Østfold Bygdeungdomslag Årsmelding Østfold Bygdeungdomslag Styret i Østfold Bygdeungdomslag har arbeidsåret bestått av: Leder: Ingvild Østby Organisatorisk nestleder:anne-grethe S. Strømnes Bygdepolitisk nestleder: Annette L. Raakil Sekretær: Martin L. Grimstad Aktivitetsleder: Tor Olav Hystad Tevlingsleder: Karoline Stenerud Infoleder: Lill Mari Fjærstad Ellingsen Redaktør VAPIBU: Ida Marie Strekerud:Verveansvarlig: Hans Jørgen Hystad 1. vara Maren Anna Brandsrud 2. vara Simen Kirkerud 3. vara Trond Martin Wiersholm Rep. fra ØB: Halvor Lysaker Rep. fra ØBK: Anna Grønnerød Styret har i perioden hatt 9 ordinære styremøter hvor det er behandlet 43 saker. Arbeidsutvalget har hatt ett møte, samt et telefonmøte. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 24

25 Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 19. februar 2011 i Bøndestua i Rødnes. Aursmark BU var vertskap for årsmøtet. Styret startet med et overlappingsmøte og sitt første styremøte I løpet av mars og april deltok vi på årsmøter i Østfold Bondelag, Østfold Bygdekvinnelag, 4H Østfold, BSF indre og Østfold Landbruksselskap mars ble vårkurset arrangert. Det foregikk på Thorbjørnrud Hotel på Jevnaker. Det var et lærerikt og sosialt kurs. 9. april ble vårarrangementet gjennomført av Skiptvet BU og Hobøl BU i Hobøl. Dette var et vellykket arrangement. 7. april ble det avholdt en lokallagsledersamling på Solhuset på Slitu. Temaet her var alkoholfrie aktiviteter og vervekampanjen. Hvert lokallag satte seg som mål å arrangere en alkoholfri aktivitet før høstkurs. 16. april ble det arrangert nemndshelg i ØBU. 29. mai arrangerte friluftslivgruppa tur til Fugleleiken i Råde. Dette var en trivelig tur juni arrangerte Rakkestad/Degernes BU og Hærland BU årets sommerstevne. Dette var et meget godt stevne. 29. juli hadde vi utsendingsmøte til årsmøtet i NBU på Solhuset. Der ble saker diskutert, og vi kom frem til hvordan Østfold stilte seg til ulike saker juli hadde ØBU-styret sommeravslutning på hytta til Martin L. Grimstad. 9. juli deltok Ingvild på ledermøte i NBU juli ble NBUs årsmøte avholdt på Nærland i Hå kommune. Inger Johanne Sveen ble valgt som leder. Annette L. Raakil fra Borge ble valgt inn som tevlingsleder. Fra Østfold var det 15 representanter juli var NBUs Landsstevne i Rogaland, Sann imydlå tædene. Dette var et velgjennomført arrangement. Gjennom hele august deltok vi på årsmøter i lokallagene. Det var minst en fra fylkesstyret på hvert årsmøte, og vi fikk gitt informasjon om hva ØBU drev med for tiden. 2. september ble det arrangert konserttur til Oslo med Åge Aleksandersen. 30. september -2. oktober var det klart for årets Høstkurs. Det foregikk på Sanner hotell, Hadeland. Her formidlet vi i fylkesstyret kunnskap til de nye lokallaga. Vi videreførte ordningen med å være på hotell. Vi inviterte også i år Vestfold BU, og det var 25 deltakere derfra. Nytt for året, var at også Aust-Agder var med på vårt høstkurs. De var 3 stk. fra Aust-Agder. Lørdagskvelden var det høstkursmiddag med påfølgende fest på hotellet. I alt var det 92 stk på årets høstkurs september deltok Ingvild og Anne- Grethe på 2.representantskap i NBU oktober var det klart for årets Høstarrangement. Dette var det Møre og Romsdal BU som stod for. Ca. 20 bygdeungdommer fra Østfold tok turen til Surnadal denne helgen, og tok selvfølgelig med seg mange gode plasseringer i tevlingene hjem. 23. november var det lokallagssamling på Bøndenes hus i Svinndal. Det var ca. 30 stykker som møtte denne kvelden. Tema var aktivitet og verving. Inger Johanne Sveen fra NBU holdt også et foredrag. 30. oktober-6. november var det NBUs aksjonsuke. Flere lokallag hadde ulike arrangement denne uka, blant annet medlemskveld utendørs, filmkveld og swingkveld. 19. november var det Ø/A kamp i regi av Råde BU og Svinndal BU. Østfold tok med seg pokalen på hjemmebane. Et godt gjennomført arrangement. 2. desember var det julebord for ØBU-styret i Råde. Østfoldfesten ble avholdt i Skiptvet den 21. januar. Dette var et vellykket arrangement. Ellers har tiden etter jul vært benyttet til å forbrede årsmøtet. Vi har prøvd å delta på de fleste arrangementer rundt om i fylket og å bedre kontakten mellom fylkeslaget og lokallaga. Ellers har nettsida blitt prioritert, og den har blitt jevnlig oppdatert. Det har også lagt ned mye arbeid i utvikling av en ny og bedre side, men med samme adresse. Den er fortsatt under utarbeidelse, og er snart ferdig. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 25

26 Utmarksavdelingen Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) består av følgende representanter: Havass skog BA (Petter Asbjørn Aarnæs, leder), Akershus Bondelag (Kari Wetlesen og Jens Kristian Waaler, nestledere), Østfold Bondelag (Bjørn Gimming), Viken skog BA (Nils Bjørn Vistad), Østfold Utmarkslag (Mette Berg) og Akershus Grunneierlag (Leif Taaje). Hensikten med arbeidet er å ivareta grunneiernes interesser i utmark og kulturlandskap ved å drive aktiv forvaltning og utvikle utmarksnæringa. UAØ kombinerer arbeidet med riktig biologisk forvaltning, tilrettelegging og næringsutvikling. Ansatte har vært Turid Rikheim (avdelingskontor på Jessheim), Jørn Daltorp, Pål Sindre Svae (fra 1.6) og Øystein Toverud har vært et veldig aktivt år for UAØ og vi har blant annet deltatt i arrangeringen av nasjonal gjeddefisketurismekonferanse i Sarpsborg. Det er dessuten gitt ut fire «Utmarksmeldinger» og tre «Bortfestenytt». Av næringspolitiske saker er det jobbet mye med rovdyr. Det er også sendt uttalelse til nye fiskeregler for Øyeren og ny forvaltningsplan og ferdselsregler for Nordre Øyeren naturreservat. Vi har bistått Havass Skog med uttalelse på ny Jakttidsforskrift, Hjortevilt forskrift og Forskriften om Utøvelsen av jakt og fangst m.m. Vi har også bistått Bondelaget i høringsrunden på ny Friluftslov. Vilt: I 2011 er vi nesten ferdig med ny driftsplan for bever i Fredrikstad. Det er rullert driftsplaner i Våg og Lyseren Elgvald. For øvrig er det utført aldersanalyse av elg. Vi har utarbeidet statistikk på bakgrunn av «sett elg» i Oslo og Akershus, samt noen analyser for Hurdal kommune, Østmarka Elgregion, Rausjø Skog og Vestfjella. Villsvinbestanden har hatt et lite tilbakeslag i Vi har jobbet med utarbeidelse av en brosjyre som vil ferdigstilles våren Fisk:. Vi lanserte en informasjonsbrosjyre om fang og slipp av gjedde på gjeddefiskekonferansen. Vi har utviklet fiskeregler som tar hensyn til langsiktig forvaltning av gjedde. Felles driftsplan for Glomma er vedtatt og det er innført felles fiskekortordning og regler for Vorma og Glomma i begge fylker. Vi har også samarbeidet med Overbygningen om informasjonsbrosjyre, løsninger for varig drift av overbygningen og i forhold til vannområdene i vassdraget. Kreps: Status for edelkrepsen i rødlista ble endret fra hensynskrevende til sterkt truet i Dessverre fant vi signalkreps i søndre deler av Øymarksjøen i I 2011 har UAØ foretatt et uttynningsfiske av signalkreps i Øymarksjøen. Turisme: Østfold Reiseliv har engasjert UAØ i forhold til satsing på turisme i Tyskland. Vi har vært å besøkt 7 firma i Tyskland. Fisketurisme: UAØ fikk tildelt BU-prisen for 2008 for vårt arbeid med å utvikle gjeddefisketurisme. I 2011 solgte 25 fisketurismeprodukter ca gjestedøgn. I tillegg kommer en del som bare er knyttet til feriehus. Interregprosjektet Grenseløs fiskedestinasjon der UAØ er prosjektleder på norsk side, har hatt hovedfokus på opprettelse av felles salgsplattform med svensk side. Vi har til nå hatt kontakt og besøkt ca 260 bønder som vurderer utleie. Se for øvrig Naturbaserte produkter: UAØ har i 2011 arbeidet med satsing på naturbasert turisme (utenom jakt og fiske). Vi har satset på sykling, vandring og fuglekikking og knytte dette til næringsutvikling på de ulike gårdsbruk. Det er lagt vekt på å få fram kommersielle produkter. Vår satsing på fugleturisme reduseres. Det satses i første rekke sykkel som aktivitet, men også vandring. Tomtefeste: «Bortfestenytt» har nå ca 290 abonnenter over hele Norge. I tillegg har vi hjulpet enkeltgrunneiere med spørsmål om tomtefeste til selvkost. Dette innebærer regulering av festeavgifter, vurdering av ny festeavgift og inngåelse av nye festekontrakter. En nyhet er etablering av «kontrakthjelper», et dataverktøy som grunneiere med tomter vil ha stor nytte av. 11 grunneiere har kjøpt dette. Kulturlandskap og plansaker: På grunn av de to store turismeprosjektene er det ikke lagt stor vekt på skaffe oppdrag på tun- og hageplaner. Vi har jobbet med to tunplaner i tillegg til at vi har veiledet turismevertskap på tun, hage og kulturlandskap i forbindelse med Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 26

27 fisketurisme og naturbaserte aktiviteter. Av plansaker har vi bistått tre grunneiere i forhold til planmyndighet. Tiltakene omfatter campingplass, hyttebygging, spredt boligbygging, grustak, båthus/brygger mv. Vi har bistått grunneiere i Rømskog og tre prosjekter for Fet kommune om friluftsmidler. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 27

28 Styret, utsendinger m.m Valgt på årsmøtet 2011 Styret: Bjørn Gimming, Idd (leder) Martha Irene Mjølnerød, Spydeberg (nestleder) Ole Johannes Egeland, Spydeberg Rune Sandklev, Trøgstad Rolf Øyvind Thune, Rakkestad Liv Ragni Skinnes Kjos, oppnevnt fra ØBK Annette Raakil, oppnevnt fra ØBU (til august 2011) Trond Martin Wiersholm, oppnevnt fra ØBU (fra august 2011) Varamedlemmer: 1. Svenn Huserbråten, Marker (permisjon) 2. Berit Ullestad, Rygge 3. Halvor Lysaker, Trøgstad Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2011 og 2012: 1. Martha Mjølnerød, Spydeberg 2. Rune Sandklev, Trøgstad 3. Svenn Husebråten, Marker (permisjon) 4. Berit Ullestad, Rygge Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte: 1. Gustav Thorsø Mohr, Torsnes 2. Per Ludvig Spydevold, Sarpsborg 3. Edvard Tunby, Spydeberg 4. Kay Armand Ellefsæter, Våler /Svinndal 5. Jan Egil Ek, Onsøy 6. Leiv Utne, Rygge 7. Lars Holene, Askim 8. Tor Jacob Solberg, Skiptvet 9. Per Øivind Mo, Berg 10. Nina Glomsrud Saxrud, Sarpsborg Utsendinger til Østfold Bygdekvinnelags Årsmøte 2012: Ole Johannes Egeland, Spydeberg Pers. vara: Svenn Husebråten, Marker (permisjon) Rune Sandklev, Trøgstad Pers. vara: lokallagsleder på møtestedet Utsendinger til Østfold Bygdeungdomslags Årsmøte 2012: Rolf Øyvind Thune, Rakkestad Pers. vara: Berit Ullestad, Rygge Martha Mjølnerød, Spydeberg Pers. vara: lokallagsleder på møtestedet Valgnemnd for 2011: Børre Børresen, Trøgstad (leder) Fredrikstad krets: Torkil Holme, Rolvsøy Havass. krets: Ole Roald Amundsen, Halden Askim krets: Olav Østby, Våler/Svinndal Eidsberg krets: Ingeborg Degnes, Eidsberg Morsa krets: Ole Torvald Riiser, Hobøl Rakkestad krets: Jürgen Høie, Rakkestad Sarpsborg krets: Øyvind Talberg, Sarpsborg Møteleder årsmøte Østfold Bondelag 2012: Simen Gjølsjø, Hobøl Vara representant: Jan Ole Mellby, Sarpsborg Oppnevnt av styret: Felles kornutvalg med Akershus Bondelag Ole Johannes Egeland, Spydeberg (Østfold) John Arne Hersleth, Råde (Østfold) Ole Kraggerud, Spydeberg (Østfold) Felles grøntutvalg med Akershus Bondelag Berit Ullestad, Rygge (Østfold) (leder) Jens Edvard Kase, Rygge (Østfold) Hans Forsetlund, Rygge (Østfold) Sveinung Grimsby, Hobøl ( vara, Østfold) Sekretær for utvalget; Une Leirset Tysdal, Østfold Miljøutvalget Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, leder (Østfold) Øivind Brandsrud, Marker (Østfold) Christian Foss, Skiptvet (Østfold) Jens Anstensrud, Hobøl (vara, Østfold) Sekretær for utvalget; Une Leirset Tysdal, Østfold Arbeidsutvalget i Østfold Bondelag: Bjørn Gimming, Idd. Martha Irene Mjølnerød, Spydeberg. Repr. til styret i Østfold Bygdekvinnelag: Ole Johannes Egeland. Repr. til styret i Østfold Bygdeungdomslag: Halvor Lysaker. Vararepr. for nestleder til rep.skapet i Norges Bondelag: Ole Johannes Egeland. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 28

29 ØBs repr. i styret for Utmarksavdelingen: Bjørn Gimming. Repr. til Østfold Landbruksselskaps styre: Bjørn Gimming. Repr. til Østfold Landbruksselskaps representantskap: Bjørn Gimming. Representant til HV. Distrikstsråd: Bjørn Gimming. Kontakt med Gjensidige: Bjørn Gimming, Nina Glomsrud Saxrud og Anne Guro Syversen., vara Martha Irene Mjølnerød. Samarbeidsrådet Øst: Bjørn Gimming og Nina Glomsrud Saxrud, vara Martha Irene Mjølnerød. Representant til Østfold 4H 2011 Martha Irene Mjølnerød Vannområde Glomma/ Indre Østfold Morsa: Styringsgruppe, observatør - Simen Gjølsjø, Hobøl. Haldenvassdraget: Styringsgruppe Bjørn Gimming. Landbruksgruppe Øyvind Brandsrud og Ingrid Strømstad, Akershus Enningdalsvassdraget : Referansegruppe Bjørn Gimming Glomma sør: Ressursgruppe Bjørn Gimming Faggruppe Landbruk Rolf Øyvind Thune Faggruppe vassdragsbruk Per Ludvig Spydevold Østfold Reiselivsforum: Øystein Toverud Nina G. Saxrud Regionalt Miljøprogram: Styringsgruppa: Bjørn Gimming Regiongruppe Landbrukets HMS-tjeneste: Nina Glomsrud Saxrud (Une Leirset Tysdal) Martha Mjølnerød Karl Torstein Torp Nei til EU i Østfold - kontaktperson: Martha Irene Mjølnerød. Miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag: Bjørn Gimming, leder. Valgkomiteen i Norges Bondelag: Ole Johs. Egeland. Vi deler representasjon med Vestfold og Akershus. Martha Mjølnerød, vara Innovasjon Norge, region; Viken Øst: Bente Roer, Rygge Kompetanseoffensiven: Bjørn Gimming Martha Mjølnerød, vara Regional Matkultur: Karoline Fjelstad Styrets ansvar i Østfold Bondelags prosjekter: Hamnehagan Martha Mjølnerød Proteinprosjekt - Bjørn Gimming Inn på Tunet Ellen Skauen Ruud/ Martha Mjølnerød Økonomioppfølgingsprosjekt Bjørn Gimming Økt rekruttering/grønn utdanning Martha Mjølnerød Reiselivsprosjektet Martha Mjølnerød Fylkesstyrets fordeling av regioner/lokallag: Halden og Aremark (Berg, Idd og Aremark Bondelag): Bjørn Gimming. Hvaler og Fredrikstad (Hvaler, Kråkerøy, Onsøy, Glemmen, Rolvsøy, Torsnes og Borge Bondelag): Berit Ullestad. Råde, Rygge, Moss og Våler (Råde, Rygge, Jeløy og Våler/Svinndal Bondelag): Rune Sandklev Sarpsborg og Rakkestad (Sarpsborg, Rakkestad og Degernes Bondelag): Rolf Øyvind Thune. Hobøl, Spydeberg, Askim og Skiptvet (lokallagene i disse kommunene): Ole Johs. Egeland. Trøgstad, Eidsberg, Marker og Rømskog (lokallagene i disse kommunene): Martha Irene Mjølnerød. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 29

30 Fylkeskontoret Postadresse og besøksadresse: Morstongveien 29, 1859 Slitu Telefon: Epost: Fylkeskontoret fungerer som sekretariat for Samarbeidsrådet Øst sine prosjekter i Østfold, Østfold Bygdekvinnelag, Østfold Bygdeungdomslag og lokalutvalgene i Bygdefolkets Studieforbund. Fylkeskontoret har i meldingsåret 2011 hatt følgende ansatte med tilhørende arbeidsoppgaver; Heidi Kirkeby (permisjon i 2011) Organisasjonssjef, ansvar for styresaker og daglig ledelse av kontoret. Nina Glomsrud Saxrud Vikarierende Organisasjonsjef i 2011 Karoline Fjeldstad (permisjon fra april 2011 til ca 1. september 20.12) Rådgiver i 100 % stilling, ansvar for grøntutvalget, kornutvalget, miljøutvalget, Hamnehagan, regionalt miljøprogram, KSL og IT. Une Leirset Tysdal Vikar for Karoline Fjeldstad. Anne Guro B. Syversen Førstekonsulent i 80 % stilling, prosjektleder IPT 20 %, medlemsregister, regnskapslag, Åpen Gård, kontaktperson for ØBK og ØBU, saksbehandling, sentralbord. Inger-Johanne Sikkeland Rådgiver i 40 % stilling (vært tilknyttet hovedkontoret i Norges Bondelag i 2011) Ellen Margrete Ceeberg Kommunikasjonsmedarbeider, ansatt på timebasis tilsvarende ca 40 % mesteparten av Hovedansvar kommunikasjon, medier osv. Lisbeth Svendsby Lokalutvalgssekretær for BSF Ytre Østfold, fast kontordag hver onsdag. Ansvarlig for kursvirksomheten i den ytre delen av fylket, kontaktledd ut mot studielederne i lokallaga. eller Turid Eibakk Lokalutvalgssekretær for BSF Indre Østfold, fast kontordag hver onsdag. Ansvarlig for kursvirksomheten i den indre delen av fylket, kontaktledd ut mot studielederne i lokallaga. eller Ida Marie Ruud (2 årig prosjekt) Prosjektleder Østfold Landbruksselskap 100 % stilling. Leier kontorlokaler av Østfold Bondelag, har samarbeidsprosjektet Nettbonden sammen med Østfold Bondelag. Styret i Østfold Bondelag 2011: Leder: Bjørn Gimming, Gimming, 1793 Tistedal Nestleder: Martha Irene Mjølnerød, 1820 Spydeberg Styremedlem: Rune Sandklev, 1850 Mysen Styremedlem: Rolf Øyvind Thune, 1890 Rakkestad Styremedlem Ole Johs. Egeland, Olavsrud, 1820 Spydeberg ØBK-repr.: Liv Ragni Skinnes Kjos, 1820 Spydeberg, ØBU-repr: Annette Raakil, Borge / Trond Martin Wiersholm, Råde Varamedlemmer: Svenn Husebråten, 1870 Ørje Berit Ullestad, 1580 Rygge Halvor Lysaker, 1859 Slitu Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 30

31 Samarbeidsadvokater Advokat Marthe Reier, Advokatene på Jeløy, Cort Adelersgt. 8, 1515 Moss, tlf Advokat Trond Lexerød, Oscarsgt. 11, 1776 Halden, tlf Advokat J.A. Resen-Fellie, Hovsvn. 10, 1800 Askim, tlf Advokat Helge Skaaraas, postboks 444, 1707 Sarpsborg, tlf Regnskapslag i Østfold Berg, Idd og Aremark Regnskapslag, Halden, Simen Mo. Skjeberg Regnskapskontor AS, Klavestadhaugen, Jørn Weel. Borge Regnskapslag BA, Sellebakk, Ola Sollerud. Expedio Elgetun AS, Ørje, Terje Elgetun. Degernes Regnskapskontor AS, Degernes Alf Finseth. Eidsberg Herreds Regnskapslag BA, Mysen, Jan Sagholen. Glommen Regnskapskontor, Gressvik, Cato Bråthen. Vekstra Sentrum Regnskap AS, Spydeberg, Petter Skaar. Indre Østfold Regnskapsbyrå BA, Trøgstad, Solveig Sæther. Siv.agr. Jan O. Fremmegaard, Aremark, Jan O. Fremmegaard. Onsøy Regnskapslag, Gressvik, Arne I. Bossum. Rakkestad Regnskapslag, Rakkestad, Hilde Berger. PM Regnskap AS, Fredrikstad, Petter M. Jacobsen. Regnskapscompagniet avd. Skiptvedt, Mona Vold. Råde Regnskapslag, Råde, Rune Kynningsrud. Jahle Regnskap, Skjeberg, Lars Erik Jahle. Ørje Regnskapskontor, Ørje, Elisabeth Øiestad. Spydeberg Regnskapslag BA, Spydeberg, Jon Baggetorp. Steinsvik Regnskapskontor Ans, Rygge, Jon Vidar Steinsvik. Torp Regnskap AS, Mysen, Anne Olsen Torp. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 31

32 REGNSKAP Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 32

33 Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 33

34 Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 34

35 VEDLEGG Innspill til Jordbruksforhandlingene 2011 fra Østfold Bondelag Uttalelsen er basert på fylkesstyrets og korn-, grønt og miljøutvalgets holdninger. I tillegg til innspill fra 14 lokallag, Østfold Bygdeungdomslag og 13 produsentlag/avlslag/organisasjoner Uttalelsen er bygd opp etter mal fra Norges Bondelag. 1. Innledning; Matproduksjon må være den viktigste oppgaven for norsk landbruk. Dette blir særlig viktig med en økende befolkning, og stigende priser på verdensmarkedet. Videre ser vi viktigheten av at alle land tar ansvar for egen matproduksjon. 2. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 1. Alle produksjoner har lik rett til inntektsutvikling som andre grupper. 3. I alle produksjoner må økonomien styrkes, særlig innenfor de kraftfôrbaserte og korn 4. Tetting av etterslep fra 2010, gjelder særlig de kraftfôrbaserte og korn. 5. Øke investeringsvirkemidlene og rentestøtten. 6. Økte velferdsordninger, som også er et viktig element i forhold til rekruttering. 7. Ordninger som stimulerer til økt grøfting 8. Tilgangen på effektive plantevernmidler må bedres, særlig i småkulturer. 9. Øke potten til forskning, forbedrede analysemetoder og veiledning, særlig innenfor problematikken rundt mykotoksiner. 10. Generelle betraktninger Østfold har de siste årene kommet dårligere ut enn andre områder fordi våre hovedproduksjoner er korn og kraftforbaserte husdyrnæringer. Det må være et grunnleggende prinsipp om at det må lønne seg å ta i bruk arealene for produksjon av mat og fôr. Hovedandelen av Østfoldjordbruket består i dag av deltids kornbruk på daa. Denne brukstypen har i dag svært dårlig lønnsevne og klarer heller ikke å investere for å møte fremtidige utfordringer. Dette er svært bekymringsfullt og er ikke forenlig med behovet for en økt kornproduksjon med større fokus på kvalitetsproduksjon. Det er av avgjørende betydning at grunnlagsmaterialet, herunder utvalget til referansebruka, gir et korrekt bilde av virkeligheten slik at man får et balansert oppgjør som sikrer våre krav. Det må tas Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 35

36 større hensyn til effekten av mekanismer som tapper næringa for kapital, eks. jordleie, kvoteleie, kvotesalg. Det er viktig med stimuleringstiltak som sikrer rekruttering inn i næringa En ytterligere forsterkning av kanaliseringspolitikken vil øke miljøproblemene, særlig knyttet til vann i fylket. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsbildet særlig for kunstgjødsel og importerte kraftfôr råvarer. Bondelaget må derfor sikre seg rett til reforhandling dersom forutsetningene endres vesentlig gjennom året. 11. Pris Etter vår mening er det særlig viktig at etterslepet må tettes. Det er vanskelig å si noe om kostnadsveksten som kommer, men det er grunn til å anta at prisene innenfor innsatsmidler som gjødsel, kraftfôr og drivstoff vil øke. Det signaliseres også økt rentenivå. Det er viktig at målprisene løftes, og at markedsregulator greier å ta dem ut. Prisøkningen må komme bonden til gode og ikke bli borte på veien. Vi mener det er av avgjørende betydning å beholde importvernet og markedsreguleringen. 12. Budsjettoverføringer Styret i Østfold Bondelag prioriterer; Prisnedskriving det forutsettes at prisnedskrivingen på korn minst videreføres på dagens nivå. Østfold Bondelag krever at det innføres grunntilskudd for svine- og fjørfekjøtt. o Prisnedskrivingstilskudd (pns) kontra grunntilskudd kjøtt: Det bør tas en gjennomgang av prisnedskrivingsordningen og fraktordningen for korn og kraftfôr. Ordningen kommer under sterkt press når verdensmarkedsprisene ligger rundt norsk engrospris eller høyere. Det er viktig at vi har en robust ordning, som kan handtere en slik situasjon. Vi mener derfor at det kan være mer formålstjenlig å bruke grunntilskudd for kjøtt, enn pns, når økte kraftfôr kostnader skal kompenseres. Frakttilskudd er likevel viktig for å sikre en mest mulig lik kraftfôrpris i hele landet. Øke rammen for investeringstilskudd og rentestøtte Velferdsmidlene må økes, særlig også med tanke på rekruttering Innretning på virkemidlene Østfold Bondelag ønsker en strukturprofil på tilskudd som reflekterer den faktiske strukturen i Østfoldjordbruket. Selv om budsjettmidler hovedsakelig brukes for å jevne ut forskjeller i inntektsmuligheter i de grovforbaserte produksjonene, er det viktig å merke seg at fjørfeproduksjon og slaktegrisproduksjon utvilsomt bidrar til heltids sysselsetting i kombinasjon med planteproduksjon på mange Østfoldbruk. I disse produksjonene brukes det i dag svært lite budsjettmidler og Østfold Bondelag er bekymret for at inntektsmulighetene i disse produksjonene er i ferd med å falle, samtidig som dette gir press mot krav om økt strukturrasjonalisering og et økende sprik mellom prisnivået for lyst og mørkt kjøtt. Østfold Bondelag mener derfor at det bør brukes budsjettmidler også til kraftfôrbaserte produksjoner, både som husdyrtilskudd (struktureffekt) og kostnadsreduserende tilskudd. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 36

37 Kilde; LMD Skatt/avgift/avskrivninger Enkeltpersonforetak har ikke samme mulighet som aksjeselskap til å bygge opp egenkapital til fremtidige investeringer. Denne ulempen for enkeltpersonforetak bør endres. Dette kan også gjøres ved at man innfører mulighet for å avsette til fond med skattefordel slik som i skogfond ordningen. Vi har utdypet våre forslag nedenfor; Klima- og miljøfond. Investeringsbehovet for klima-/ miljøtiltak i landbruket vil de neste årene være betydelig. Fondet kan legges opp etter skogfond modellen; den delen av inntekten som avsettes til klima-/miljøfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Den skattefrie andelen av utbetalt klima-/miljøfond bør være 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med fondet gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Forslag til fondsordning for vedlikehold av dyrket mark. Østfold Bondelag er opptatt av problematikken med stadig mer bortleid areal, og mangelen på vilje til å vedlikeholde jorda. Med høye kostnader på grøfting, og høye leiepriser er dette vanskelig å imøtekomme for brukeren. Svært få grunneiere er villige til å bruke leieinntekten til slike arbeider, og vi ser at jorda forfaller. o Østfold Bondelag foreslår en fondsordning der grunneieren er pliktig til hvert år å sette av et beløp på minimum 25 kr pr dekar, maksimum 100 kr pr dekar. Dette skal altså dekkes av grunneieren, og skal tas av leieinntektene for dem som bortforpakter jorda. Pengene settes da av på et fond tilknyttet hvert bruk, uten beskatning. Avskrivinger Økt avskrivingssats fra 4 til 8 % for driftsbygninger i landbruket. Avskrivingssatsen i større grad enn i dag bør gjenspeile bygningens reelle levetid. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 37

38 Avgifter; landbruket møter stadig økende avgiftskrav, det er viktig at disse kostnadene synliggjøres og kompenseres. Særlig innfor miljø og klima pålegges landbruket nye avgifter, eksempelvis CO2 avgiften for propan og avgiften på plantevernmidler. Slike avgiftsmidler må tilbakeføres til ordninger med klimaeffekt for eksempel støtte til bioenergianlegg, eller forskning. Kadaverhentordningen Østfold Bondelag krever at kadaverordningen skal omfatte alle dyreslag. I dag er ikke fjørfe en del av ordningen. Fjerne dokumentavgift på næringsdelen ved generasjonsskifte. Dette er en kostnad som kan bli betydelig, og særlig ramme unge bønder som vil inn i næringa. 13. Næringsutvikling og kapitaltilgang Investeringsvirkemidler - Det viktigste er å øke rammen både for tilskudd og rentestøtte. Alle skal ha lik rett til å søke på disse midlene. Forvaltningen bør bli hos Innovasjon Norge, men kunnskapen rundt at dette er politiske virkemidler må økes. Måleverktøyene til Innovasjon Norge må tilpasses dette. Andre poster under LUF Østfold Bondelag er opptatt av at næringa skal gis muligheten til å utvide og utvikle sine bedrifter. Viktige momenter for slik satsing er at det er en aktiv gårdsdrift i bunnen. Vi ser også at tilrettelegging for satsing på nye næringer er viktig i et rekrutteringsperspektiv, og for å skape flere arbeidsplasser og økt aktivitet på gården. Virkemidlene må innrettes på en slik måte at vi sikrer en stadig profesjonalisering av både tjenestene og produktene som utvikles med utgangspunkt i gården og bondens ressurser. Tiltak for å redusere beiteskader av gjess Østfold er nå i gang med å se på omfanget av beiteskader etter gjess i fylket. Og en forvaltningsplan er på trappene. Det er viktig at evt. flere fylker kan få dra nytte av den ordningen som ligger der i dag, og at det blir synliggjort fra forhandlingsutvalget at behovet vil være økende fremover, både til forskning og tiltak. Inn på tunet arbeidet og samarbeidet med KSL Matmerk og LHMS må fortsette, og ha rammer til å videreføre det viktige arbeidet med kvalitetssikring av tilbudene og kursvirksomhet ut til bonden på dette tema. o Potten med nasjonale IPT midler beholdes o Inn på tunet løftet sørge for midler til en evaluering med henblikk på om flere varige IPT tilbud blir opprettet. o Ny handlingsplan må utarbeides når landbruksmeldinga er på plass Reiseliv Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv ble i sin tid utarbeidet av avtalepartene. Viktig at næringa har eierskap til programmet, og at det videreføres med 25 millioner. Programmet må gjøres mer kjent. Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk viktig å opprettholde støtten til Bondens marked. Videre er vi opptatt av vekstsatsing for å gjøre matspesialitet bedriftene mer robuste og markedsrettede. Matnavene er viktige kunnskapsformidlere og må beholdes. Midler fra ordninga må i størst mulig grad komme primærleddet til gode Bioenergi er, og må være et satsingsområde for landbruket, i tiden fremover. Potten må økes, og arbeidet må intensiveres ytterligere. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 38

39 o o Videreføre tilskuddordningen til flis Gode rammevilkår for biogass som sikrer lokal utnyttig av husdyrgjødsel og biorest. Hest i næring; Det er gode muligheter for sysselsetting, rekruttering og næringsutvikling knyttet til hest. Østfold Bondelag oppfordrer til fortsatt å ha fokus på næringsmessig hestehold både i forhold til skatt og avgift, men ser at det er utfordringer knyttet grensedragning mot privat/hobbyhestehold. 14. Miljø og økologisk landbruk a) Miljø Miljøutfordringene i Østfold er stor. Fylket vårt har vann og vassdrag, med store vannkvalitetsproblemer. Det er ambisiøse målsettinger som skal nås. Vi mener at økt tilskudd og fokus på RMP er det miljøtiltaket som på sikt vil gi det beste resultatet for å bedre vannkvaliteten i alle våre vann og vassdrag. Det er behov for mer midler til miljøtiltak. Avtalepartene må balansere måloppnåelsen opp mot andre mål som landbruket skal dekke. Avtalepartene må løpende vurdere størrelsen på juridiske og økonomiske virkemidler i forhold til gjennomføringen av vanndirektivet. RMP midlene går i Østfold i hovedsak til kostnads/ulempekompensasjon til bønder som får redusert handlefrihet/fleksibilitet gjennom juridiske krav. Norges Bondelag må ha en svært restriktiv linje til å legge flere miljøkrav inn i produksjonstilskuddet. Innføringen av vanndirektivet har som krav at tiltakene skal være kunnskapsbasert og kostnadseffektive. Det legges ned svært stor innsats i ulike forskningsmiljøer for å bidra til at dette skjer. En stor del av denne kunnskapen kan tilskrives eks. MORSA prosjektet i Østfold. Utviklingen på området går fort og det er utfordrende for forvaltningen å ta i bruk den nyeste og beste kunnskapen/metodene. Det er også en treghet hos konsulentbransjen mht. å ta i bruk den nyeste kunnskapen/metodikken. Det er risiko for at landbruket blir pålagt unødvendige kostnader som følge av at ny kunnskap ikke blir tatt i bruk. Avtalepartene må være pådrivere for at dette ikke skjer. Dette har også betydning for miljøvirkemidler over jordbruksavtalen. Informasjons- og utviklingstiltak potten må økes, men det er viktig at midlene kanaliseres til miljørådgiving hos den enkelte bonde. Vi ser at i de tilfeller hvor landbruket og forvaltningen har jobbet sammen for å oppnå resultater er også effektene best. Erfaringer viser at informasjon og kunnskap gir motivasjon. SMIL- midlene - I Akershus og Østfold er kommunenes andel av SMIL-midler svært liten. Med så små midler som kommunene har, vil de ikke være i stand til å satse offensivt for å bøte på miljøutfordringene. Vi mener derfor at potten må økes. Det er viktig at en prioriterer bruk at SMIL-midler til gjødsellager, fangdammer, hydrotekniske anlegg og til stell av kulturlandskapet. Økt grasproduksjon på Østlandet - som et ledd i miljøarbeidet, vil det være en fordel med økt grasproduksjon på erosjonsutsatte arealer. Gras hindrer avrenning og er et bra miljøtiltak både mht. vannmiljø, klima og kulturlandskap. Husdyrgjødsel. Østfold har stort spredeareal i forhold til mengde husdyrgjødsel. Lokalt kan det likevel være utfordringer knyttet til optimal miljømessig og agronomisk utnyttelse av Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 39

40 gjødsla. Husdyrgjødsla bør brukes i vekstsesong og mange bruk har for liten lagerkapasitet. Midler til utvidet lagerkapasitet må derfor prioriteres. Pilotprosjektet Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Evalueringen som er gjort av denne ordningen peker på at den bør gjøres om til en nasjonal ordning. Imidlertid er hele regelverket rundt organisk gjødsel oppe til revisjon. Dette arbeidet må sees i sammenheng med pilotordningen. Østfold Bondelag foreslår at pilotordningen videreføres ett år til før endelig beslutning tas. b) Økologisk landbruk. Vi er opptatt av at marked og etterspørsel på økologiske varer må samstemmes bedre. Vi mener at markedets kjøpsvilje må være bestemmende for hvor mye man skal satse på økologisk landbruk. Målet må være å dekke markedets etterspørsel, for å motvirke import. Vi ønsker at det skal være et visst sug i markedet etter økologiske produkter. Vi mener at et samarbeid i hele verdikjeden må til, og at man må jobbe med videreutvikling og synliggjøring av produktene gjennom emballasjedesign, distribusjon og informasjonstiltak Det er viktig at etterspørsel i markedet og den økologiske produksjonen blir samstemte. Beholde omleggingstilskuddet og arealtilskuddet til økologisk landbruk på dagens nivå. Vi ønsker at det ved bruk at utviklings- og forskningsmidler prioriteres satsing på produktutvikling og informasjonstiltak. Arealtilskuddet ved økologisk kornproduksjon omgjøres til å gjelde produksjon per kg fremfor areal. 15. Velferdsordninger Lokallagene er splittet i sine prioriteringer i forhold til velferdsmidlene. Men det er enighet om at ingen produksjon skal forfordeles, og forslaget om å kreve spesialeordninger for nystartede husdyrbønder støttes. SLF går mot en ordning med 2 utbetalinger i året, vi mener at særlig nye husdyrprodusenter lider under dette, og at det bør ses på en spesialordning for disse. Videre mener vi at; Avløsertilskuddet må følge kostnadsutviklingen og økes til kr ,- For å ta igjen tapt kostnadsutvikling bør tilskuddet per dag ved sykdomsavløsning økes til kr 1.600,- Tilskudd til avløsning ved sykdom bør ikke avkortes for inntekt utenom bruket Fjerne krav til næringsinntekt for å få tilskudd under sykdom Nedre aldersgrense for avløsertilskudd senkes til 15 år Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 40

41 16. Korn og kraftfôr Vi viser til uttalelsen og beregninger utført av kornutvalget i Østfold og Akershus. a) Målpris Østfold Bondelag mener det bør være en selvfølge at økte kostnader og inntektsutvikling på linje med andre grupper skal dekkes med en kombinasjon av budsjettmidler og markedsinntekter. Østfold Bondelag forventer at kornbonden får samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper, og at inntektsforskjellen mellom bonden og andre grupper blir redusert. Det er viktig at det tas hensyn til et ustabilt prisbilde for gjødsel og diesel noe som må resultere i at det gis muligheter for justeringsforhandlinger dersom kostnadsøkningen blir uforholdsmessig stor. Vi mener at det må brukes budsjettmidler i form av et grunntilskudd pr. produsert kg korn. Et produksjonsavhengig tilskudd vil føre til at det fokuseres på god agronomi for å få best og størst mulig avling og at mindre skifter ikke tas ut av produksjon på grunn av manglende lønnsomhet. Målprisen på alt korn økes med 7 øre/kg. I tillegg innføres et grunntilskudd på 14 øre/kg for alt korn. b) Tillegg for matkvalitet Beregninger utført av kornutvalget viser det at kostnadene ved å dyrke mathvete er høyere enn prisdifferansen i dag mellom fôr og mathvete, dette må kompenseres. Målprisen for matkorn må i tillegg økes med 7 øre/kg, for å kompensere for kostnadene. c) Prisnedskrivingstilskudd (pns) for korn, kontra grunntilskudd kjøtt Det bør tas en gjennomgang av prisnedskrivingsordningen og fraktordningen for korn og kraftfôr. Ordningen kommer under sterkt press når verdensmarkedsprisene ligger rundt norsk engrospris eller høyere. Det er viktig at vi har en robust ordning, som kan handtere en slik situasjon. Vi mener derfor at det kan være mer formålstjenlig å bruke grunntilskudd for kjøtt, enn pns, når økte kraftfôr kostnader skal kompenseres. Frakttilskudd er likevel viktig for å sikre en mest mulig lik kraftfôrpris i hele landet. d) Proteinvekster Økt innenlands produksjon av protein er viktig, særlig som vekstskiftekultur, og også som bidrag for å redusere problematikken rundt fusarium, mykotoksiner og andre soppsykdommer. Prisen på oljefrø og erter må derfor økes med 30 øre/kg. e) Genmodifiserte varer Genmodifiserte varer er i dag ikke tillatt i Norge, men på verdensbasis er dette mer og mer utbredt. Det blir vanskeligere å få tak i GMO frie råvarer til fôrproduksjon. En økning av norskdyrkede proteinvekster vil være med på å sikre tilgangen til GMO frie råvarer. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 41

42 c) Beredskapslager Med de spesielle agronomiske utfordringene som norsk kornproduksjon har i forhold til mange andre land på grunn av klimatiske forhold, er det viktig at en har såkorn tilpasset norske forhold. Norge har begrenset mulighet for å importere såkorn i de årene det ikke er selvforsyning, og man er derfor avhengig av å ha egenprodusert såkorn tilgjengelig. Det økende matbehovet verden står overfor er det viktig at også Norge har en buffer av korn i beredskap, både til mat og til fôr. For å sikre en stabil forsyning av riktig såkorn med god kvalitet til norsk produksjon av matog fôrkorn, mener Østfold Bondelag det bør opprettes et beredskapslager for såkorn. Beredskapslager for korn er et samfunnsansvar, som må dekkes i sin helhet av Staten utenom jordbruksoppgjøret. 17. Melk Melkeproduksjon er en kostnads- og arbeidskrevende produksjon. Næringa har fortsatt et stort investeringsbehov, og opplever en stadig avgang av produsenter. Melk- og storfeproduksjon er særlig viktig i forhold til kulturlandskap og utfordringene knyttet til vannmiljø. Vi viser videre til vår høringsuttalelse i forbindelse med kvoteordningen. Østfold Bondelag krever overgang fra kronetoll til prosenttoll, også for ost og smakssatte melkeprodukter Målprisen på melk bør heves noe Driftstilskuddet til melkebruk bør heves Østfold Bondelag mener intervallet for husdyrtilskudd endres fra 1-16 til 1-25, og fra 26 til 50, for mer å reflektere gjennomsnittsbesetningen, og samtidig må husdyrtilskuddet økes slik at besetninger i det nederste intervallet ikke kommer dårligere ut. Arealtilskudd for gras må ikke innrettes slik at det fører til en ekstensivering av produksjon. Behovet for økt matproduksjon gjør at vi må sørge for at arealene blir brukt effektivt til mat og fôr produksjon. 18. Kjøtt og egg a) Storfe/melk Tilskudd til storfe (ungdyr), som i dag har en sats på 787 kr/dyr for storfe, bør deles i to grupper. En for spesialisert storfekjøttproduksjon og en for melkeproduksjon. Satsen for ungdyr av kjøttfe bør økes betydelig, dels for å styrke økonomien i produksjonen, og dels for å sikre økt produksjon. Ved at en større del av inntekten kommer fra ungdyr, unngår man at produsenter tilpasser produksjonen til i realiteten å bli tilskuddshøsting med svært lav produksjon av kjøtt. Ungdyrsatsen i melkeproduksjon bør sees i sammenheng med tilskudd til melkeku og være på et nivå som bidrar til nødvendig rekruttering av kyr og kostnadsinndekning. b) Sau Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 42

43 Sauenæringa i Østfold er en liten næring i vårt fylke, og den opplever også et rovdyrpress. Produksjonen baseres i hovedsak på inngjerdede områder i innmark. Østfold Bondelag mener at telledatoen på sau bør flyttes til 20. aug. Da får man et riktigere tall i forhold til vinterfora produksjonsdyr. Det er viktig at det er de faktiske avlsdyra som får tilskudd. Vi krever dekning på inntil 80% av totalkostnaden til rovviltgjerder. Vi krever at det også gis tilskudd til vedlikehold. Krever en viss økning på målpris. c) Svin Det er en utfordring at det ikke er rene referansebruk på svin, i følge tall fra driftsgranskningene ser man at inntekten kommer betydelig dårligere ut for svinebonden, enn det som er forutsatt i referansebruka. Etterslepet fra 2008 og 2009 er reelt. I svinenæringen er 85 % av de variable kostnadene kraftfôrkostnader, og 98 % av inntektene tas ut i markedet. Det er med bekymring Østfold Bondelag ser en avskalling av antall svineprodusenter i vårt fylke. Krever en økning i målpris på kr 1,50. Grunntilskudd på 20 øre per kg. Viser til tidligere argumentasjon under korn/kraftfor. Østfold Bondelag mener det kan være mer formålstjenlig å bruke grunntilskudd for kjøtt, enn PNS, når økte kraftfôrkostnader skal kompenseres. d) Fjørfekjøtt Matkjedenes dominans er en stor utfordring, kylling har blitt lokkevare, og fører til at pris i butikk ofte kan ligge under engrospris. Kylling og kalkun er ikke en del av markedsreguleringssystemet, og lider av manglende sikkerhetsnett ved overproduksjon. Det er et klart behov for å øke prisene, både i markedet og til produsent. Innføring av konsesjonssaldo over 3 år for kylling og kalkun. Dette vil avhjelpe markedssituasjonen, og sikre full utnytting av produksjonsapparatet. Grunntilskudd på kjøtt per kg innføres for kylling og kalkun. Dette vil være et målrettet tilskudd som kompenserer kraftfôrkostnadene. Det må gis rom for et sikkerhetsnett basert på at prisreduksjon på grunn av markedsoverskudd gis et bunnfradrag på 10 %. e) Egg Eggpris her steget betraktelig i butikk, uten at bondens oppgjørspris har økt. Målprisen på egg må økes med kr 2,50 per kg Tilskudd til verpehøne økes med 2 kr Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 43

44 19. Grønnsaker, frukt og potet Viser til innspill fra felles grøntutvalg i Østfold og Akershus. Produksjonen i Østfold står for en stor del av verdiskapingen fra landbruket. Vi ser at potetnæringen står ovenfor store utfordringer, samt at plantevernmiddelsituasjonen er prekær. Målpris økes med 7% for grønnsaker og 20 øre for potet Plantevernsituasjonen og sortstilgangen må bedres Arealtilskuddet må økes, og alt areal skal være tilskuddsberettiget. Arealtilskudd grønnsaker økes med 100,- kr per daa, og arealtilskudd potet økes med 50,- kr per daa. a) Potet Potetnæringen i Norge er inne i en vanskelig situasjon. Det er en stor utfordring for produsentene å skaffe seg friskt plantemateriale /friske settepoteter. Sortsutviklingen av potet går tregt og vi er i ferd med å få et dårlig utvalg av plantemateriale. Importen på potet er økende, for å møte denne konkurransen må det jobbes mer effektivt med å skaffe frem nye potetsorter. Østfold Bondelag ønsker at det i årets jordbruksforhandlinger settes ned en bredt sammensatt gruppe som kan se på hvordan utfordringene for potetnæringen kan løses, både på kort og lang sikt. Det må skaffes tilveie forskningsmidler som øremerkes til bruk av sortsutprøving av potet i Norge. b) Uholdbar plantevernsituasjon i næringen Flere grøntprodusenter har de siste årene opplevd at en ikke har noen eller svært begrenset bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere næringen. Viktige og effektive plantevernmidler går ut av markedet, eller en opplever økte kostnader i form av dyrere bekjempingsmidler. Det er viktig å se Norden i sammenheng når det gjelder forskningsresultater på plantevern. Siden vi er i samme klimasone, bør det ligge til rette for at vi kan bruke forskningsresultater over landegrensene. Østfold Bondelag mener at en gjennom årets jordbruksforhandlinger må øremerke midler til utprøving og testing av nye og alternative plantevernmidler. Det er viktig at arbeidet med å fremskaffe alternative bekjempingsmetoder (integrert plantevern) prioriteres ytterligere. Økte forskningsmidler til plantevern må bli prioritert høyt under årets jordbruksforhandlinger. Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringa, og nye plantevernmidler må komme raskere ut til bonden, slik at antall dispensasjoner går ned, og at konkurransesituasjonen opprettholdes. 20. Annet a) Grøfting Vi viser til miljøutvalgets innspill. God grøftetilstand er en forutsetning for å lykkes med redusert jordarbeiding. Grøftetilstanden i fylkene begynner å bli dårlig og det er behov for en satsing på dette området. RMP programmet for Østfold inneholder forskrifter som krever redusert jordarbeiding om høsten. Kravene forankres i EUs vanndirektiv, noe som medfører ytterlige krav til bønder i områder som drenerer til sårbare vassdrag. I klimakur rapporten fra KLIF pekes det på at grøfting er et godt tiltak for å redusere landbrukets klimagassutslipp. Skal bøndene innfri disse kravene, er det avgjørende å ha godt drenert jord og oppgraderte hydrotekniske tiltak. Innføring av rentestøtte til grøfting er ikke nok til å stimulere til nødvendig utbedring av gamle grøftesystemer. Det er derfor avgjørende å gjeninnføre tilskudd til grøfting. Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 44

45 Østfold Bondelag mener at det må innføres støtte til grøfting som dekker 30% av grøftekostnadene. Det må settes ambisiøse mål for satsinga, slik at det fører til en dobling av dagens grøftenivå. Satsingen må være langsiktig. b) Birøkt: Østfold Bondelag mener næringsmessig birøkt bør prioriteres høyere. Østfold Bondelag krever; Øke satsen på produksjonstilskuddet fra kr 300,- til kr 500,-. Øvre grense må flyttes fra i dag 250 kuber til 300 kuber. c) Hjort Hjort er en næring i sakte vekst, og med et utviklingspotensial. Østfold Bondelag mener det bør vurderes å innføre et husdyrtilskudd på linje med sau. d) Bær Østfold Bondelag mener at satsingen på norsk bærforedling må sikres, og at konservesproduksjonen må styrkes. e) Forskning og veiledning Østfold Bondelag mener det må prioriteres bedrede økonomiske rammer for jordnær forskning innen plante- og husdyrproduksjon. Landbrukets mulighet for å tilby samfunnet gode klima- og energiløsninger må synliggjøres. Det er viktig at de tiltakene som settes inn for å redusere klimagassutslippene er effektive, og påfører landbruket så lite kostnader som mulig. Derfor må det settes av mer midler til forskning for å redusere klimabelastningen fra landbruket. Østfold Bondelag mener at det må prioriteres økte rammer for; forskning på kostnadseffektive løsninger på biogass forskning på utfordringene med mykotoksiner forskning på utprøving av plantevernmidler, særlig småkulturer f) Rådgiving Østfold Bondelag mener en fortsatt styrking av veiledningstjenestene i landbruket er avgjørende for å sikre kvalitetsproduksjon. Bonden har stort behov for uhildet rådgiving innenfor investeringer i maskiner og tekniske utstyr. I tillegg til eksisterende veiledning, mener Østfold Bondelag det er behov for å utvide veiledningsapparatet til også å omfatte veiledning og kompetanse ved større bruksutbygginger investeringer i maskiner og teknisk utstyr g) Avlingsskadeerstatning. Beiteskader må også inn under ordningen. Dersom en produsent opplever avlingstap og skader i avlingen pga beiteskade av for eksempel elg/rådyr utløser dette ikke lenger noen mulighet for erstatning. Østfold Bondelag mener at produsent som har gjort nødvendige og pålagte tiltak for å stenge skadegjørere ute, (gjerding) men som likevel opplever skade, må produsenten komme inn under ordningen. h) Rekruttering Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 45

46 Østfold Bondelag viser til Østfold Bygdeungdomslags innspill til jordbruksforhandlingene. Østfold Bondelag støtter deres innspill, og innspillet er vedlagt i sin helhet. ØBU har fokusert på området Rekruttering og ungdom, og her er våre synspunkter: - Det er viktig for oss at ungdom får slippe til tidlig for å sike rekrutteringen så tidlig som mulig. Vi bekymrer oss over den høye overtagelsesalderen i Norge i dag, og mener at det å få ungdommen inn i næringa tidlig er viktig for rekrutteringen - NBU er i gang med prosjektet grønn utdanning der man setter fokus på landbruksutdanningene. Disse utdanningene (helt fra vgs) er viktig for rekrutteringen, og vi mener at det å få flere elever og studenter til å velge grønne utdanninger bidrar til vekst og utvikling i næringa. - En annen faktor som spiller inn på rekrutteringa er at bøndene selv er positive og engasjerte, og snakker positivt om næringa. Slike holdninger er viktig for å skape en positiv stemning rundt landbruket og skaper et bilde av en attraktiv næring. Dette er igjen med på å tiltrekke seg unge. - En avgjørende faktor for å få unge inn i næringa er at det må være lønnsomt. Dette er viktig for at unge skal finne det interessant å satse i landbruksnæringa. En solid økonomi må ligge i bunnen for at unge skal ha motivasjon til å etablere seg i næringa, og det er vel få som vil investere og satse i en næring som ikke er lønnsom. Inntekten bør også stå i forhold til arbeidstid. o Her mener vi at investeringsvirkemidler er nødvendige. Dette kan være rentestøtte, gunstige lånebetingelser og/eller rene tilskudd til investeringer som nye fjøs, kyllinghus, potetlager etc. - For å tiltrekke seg unge er også feriemuligheter og ordna arbeidsforhold viktig. Å være bonde er ofte en livsstil mer enn et yrke, og ferie og normale arbeidsdager er sjelden en selvfølgelighet. Vi ønsker ordninger som gjør det enklere for å få til dette Ferieavvikling - ØBU mener et sterkt samvirke er nødvendig for næringa. samvirkeorganisasjonene har ansvaret for å ta ut pris i markedet, og samvirkets formål er å betale ut høyest mulig pris til bonden/eieren. Med vennlig hilsen Østfold Bondelag Elektronisk godkjent, uten underskrift Bjørn Gimming/s/ Leder Nina Glomsrud Saxrud Organisasjonssjef Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 46

47 Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 47

48 Vi får Østfold til å gro Morstongveien 29, 1859 Slitu Telefon: e-post: Årsmelding, Østfold Bondelag 2011 Side 48

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag Refereres i styremøte: Behandles i styremøte: Oppdatert: 16.sep.2010 NÅR HVA SKJER HVOR HVEM DELTAR JANUAR 7. Møte hos ØFK, forberedelse til JBF kl 10-12 Fylkeshuset

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Representant i viltnemda:

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2012 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.10 Organisatorisk arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 Styret i Eidsberg bondelag har i dette arbeidsåret bestått av : Leder: Nestleder/leder av skoleutvalg: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Leder av aktivitetskomité:

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer!

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! Desember ØBU-informen 2014 www.ostfoldbu.org Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! ØBU Morstongveien 25 1850 Mysen obu@ostfoldbu.org NBU Postboks 9377- Grønnland 0135 Oslo Tlf 22 05 48 00

Detaljer

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2010 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikken og revisjon av rovviltmeldingen har satt sitt

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen

Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september 2016 Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen Årsmøter i lokallaga Finn tid og sted, innen 1. november Sett i gang valgkomiteen! Send innkalling seinest

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010 bilder fra TILBAKE ETTER SOMMERFERIE Trøgstad Bondelag har begynt å virke igjen etter en lang sommer. Vedlagt dette medlemsskrivet er innkalling til årsmøte der vi håper å se

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Strategi- og arbeidsplan 2012

Strategi- og arbeidsplan 2012 Strategi- og arbeidsplan 2012 Visjon: Vi får Nord-Trøndelag til å gro! Hovedmål: Være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk Være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet for bedre økonomi

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier 1. Åpning v/ leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Kristin Orlund 7. Oktober 2014 Disposisjon Nytt politisk regime Miljø i årets jordbruksoppgjør Arbeidsgrupper i fleng Vannmiljøplaner på høring

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2015 / 2016

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2015 / 2016 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2015 / 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Emil Kvernenes

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Ajourført 23. Juni 2016.

Ajourført 23. Juni 2016. Kommuner Innbyggerhøringer folkemøter og undersøkelser Folkeavstemninger r og retningsvalg Vedtak om ev. sammenslåing Frist 1. Juli 0101 Halden Politikere deltok på folkemøte 27.04 i Aremark. Planlegger

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00 Sakliste: 1) Åpning ved leder 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av møteleder 4) Valg

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Vi mener at en sjøkabel fremstår som en mer skånsom løsning.

Vi mener at en sjøkabel fremstår som en mer skånsom løsning. SydVestlinken og forslag til utredningsprogram Felles opprop fra jord-, skog,- naturvern-, og utmarksorganisasjoner i Østfold og Västra Götaland og Dalsland samt kommuner i Sverige og Norge NVE har sendt

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

Årsmelding Oikos Agder 2016 Lagt fram for årsmøtet 14. februar 2017

Årsmelding Oikos Agder 2016 Lagt fram for årsmøtet 14. februar 2017 Årsmelding Oikos Agder 2016 Lagt fram for årsmøtet 14. februar 2017 Årsmøtet i 2016 ble holdt på Grønt Senter, Odderøya 9. februar 2016 Da var det 47 til stede hvorav 30 var medlemmer. Det ble servert

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg»)

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Fylkesmannen i Østfold Prosjektleder Torleif Gjellebæk 31.02.2015 KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR 31.01.15 (Korrigert 09.02.15, med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Innholdet i denne

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 Studieforbundet næring og samfunn Østfold Morstongveien 29, 1859 Slitu Lisbeth Svendsby,mobil 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@bsfstudie.no kontordager: onsdager tlf. 69 89

Detaljer

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Rapport Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Det vises til fullmaktsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 16.02.2015, pkt, 5 resultatrapportering. Fylkesmannen i Østfold har

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr i Akershus Bygdeungdomslag

Protokoll fra styremøte nr i Akershus Bygdeungdomslag Protokoll fra styremøte nr.2 2017-18 i Akershus Bygdeungdomslag Sted: Grønt Fagsenter Tid: Torsdag 20.april 2017 kl. 18.30 AU: 17.30 Servering: Anne Margrethe Tilstede: Anne Margrethe Elton, Jorunn Bogstad,

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Morstongveien 29, 1859 Slitu Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no Turid Eibakk, mob

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Jordbruksforhandlinger NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Forhandlingsretten - Hovedavtalen av 1950 Det forhandles om inntektsmuligheter, ikke garantert inntekt! Forhandler om: - administrerte priser

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 Veien til 9.september 2013 i Norges Bondelag Engasjement og målrettet arbeid i alle lag av organisasjonen!

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 1 av 6 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt 16. mars 2016 på Bogstad Gård, Oslo. Møtet ble satt kl.9.30. Sak 1. Åpning Fylkesleder Sigurd Enger ønsket velkommen

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet.

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet. Protokoll 1. representantskap 2016 1 Sak 01.1.16 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Tom Andreas Nørstebø ønsket velkommen på vegne av Buskerud Bygdeungdomslag. Representantskapet sang Norges Bygdeungdomslag

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Seminaret koster 250 NOK per person, inkl. matservering og smaksprøver. Detaljert program vil bli utsendt straks dette foreligger ferdig!

Seminaret koster 250 NOK per person, inkl. matservering og smaksprøver. Detaljert program vil bli utsendt straks dette foreligger ferdig! Mange mener at det er mulig å kje enne på kjøttet at det er slaktet på gården, og ikke ett stresset dyr som har ventet mange timer i ukjente om mgivelser. Du inviteres herved til å væ ære med å teste dette

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 22.06.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-19:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer