ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REGNSKAP"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP

2 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16 Prosjekter og satsninger s.21 Tildeling av priser og utmerkelser s.23 Faktatall - medlemmer og lokallag s.24 Styret, utsendinger og representasjoner s.25 Oppnevninger av styret i arbeidsåret s.26 Fylkeskontoret s.28 Årsregnskap 2014 s.31 2

3 Hilsen fra fylkesleder Martha Mjølnerød Landbruket er en politisk næring, det har vi til fulle fått oppleve i Norsk landbruk med Den Norske Modellen, er et nettverk av avtaler og ordninger som henger tett sammen og påvirker hverandre. Å gjøre forenklinger i denne modellen er utfordrene i forhold til å se konsekvensene og de langsiktige endringene det medfører. Landbruksministeren har gått løs på denne oppgaven. Og hvem hadde trodd at Krf og V på Stortinget skulle velsigne så mye av det som den blåblå regjeringen ønsket å gjennomføre? Intet år tidligere har vi som Næringsorganisasjon fått så mange saker til høring. Vi har diskutert, drøftet argumentert grundig med høringssvar, for i etterkant å oppleve at Landbruksministeren faller ned på den avgjørelsen hun - ut ifra sitt og regjeringens liberale partisyn, mener er riktig. Statsråden proklamerte ved sin inntreden i departementet at regjeringen ønsket endringer i landbrukspolitikken i Norge, men at disse skulle være kunnskapsbaserte Takk til alle dere som deltok i denne viktige markeringen! Det er av meget stor betydning at vår organisasjon kan mønstre slik det ble gjort disse mai-dagene. ØBL har i 2014, tross færre bønder i fylket, fått 68 flere medlemmer enn ved forrige årsskifte, hele 18 lokallag har økt sitt medlemstall. Dette er veldig godt jobbet, og vi må fortsette å ha fokus på medlemsverving! Av totalt medlemmer er produksjonsmedlemmer. Året 2014 viser igjen hvor viktig lokallagenes og medlemmenes innsats er i forhold til politikere og samfunnet rundt oss. Matproduksjonen og den verdiskapningen som foregår i vårt fylke er ikke godt nok kjent blant folk flest. Vi må fortsette jobben med å formidle viktigheten av nasjonal matforsyning. Takk for den innsatsen du har gjort i fagorganisasjonen vår i 2014! Østfold Bondelag trenger deg med på laget videre. Faglaga fremmet et krav i jordbruksforhandlingene med ei ramme på totalt mill kr. Statens tilbud hadde ei inntektsrammen på 150 mill kr, avstanden var stor! 13.mai var bruddet et faktum og Norges Bondelag trykket på knappen Aksjoner Jordbruksforhandlinger Plakater ble tatt fram, traktorer og utstyr gjort klar til bruk i gatene og organisasjonen mobiliserte for å møte forbrukere og politikere med vårt budskap. Medlemmene i Østfold Bondelag (ØBL) var aktive under aksjonen. Blokade av eggpakkeriet i Rakkestad, traktorkolonne til Sarpsborg og møter og aktiviteter ble gjennomført. Det hele munnet ut i en verdig markering foran Stortinget 20. mai. 3

4 Årsmøtet i Østfold Bondelag 2014 Fylkesårsmøtet ble avholdt på Bøndenes Hus i Råde onsdag 19. mars Da årsmøtet startet var det 63 stemmeberettigede, 18 gjester og 3 ansatte til stede i salen. Fylkesleder Martha Mjølnerød og lokallagsleder Arnt Johannes Hermansen ønsket velkommen fra årsmøtets talerstol. Videre i årsmøtets åpningssekvens ble vi ønsket velkommen til Råde av ordfører René Rafshol fra Høyre. Fylkesstyret hadde invitert Fylkestingsmedlem Frederikke Stensrød, hjemmehørende i Frp, til årsmøtet. Også generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, deltok i debatten. Ordfører Saxe Frøshaug ledet årsmøtet med stødig hånd. Årsmøtet ble også formelt avsluttet med takksigelser fra leder Martha Mjølnerød. Årsmøtet varte fra kl 09:30 til kl 17:00. Ordinære saker på årsmøtet Årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan, valg av nytt styre alle viktige saker som blir behandlet hvert år men som sjelden resulterer i lange diskusjoner. Men de er alle viktige styringsverktøy for det kommende arbeidsåret for nytt fylkesstyret, derfor oppleves det som nyttig og viktig at debatten skjer. Nytt styre ble: Leder: Martha I. Mjølnerød, Spydeberg Nestleder: Svend Arild Uvaag, Eidsberg Styremedlem: Berit Ullestad, Rygge Styremedlem: Lise T. Mohr, Torsnes Styremedlem: Ole Magnus Lillestrand, Askim 1. vara: Tor Jacob Solberg, Skiptvet 2. vara: Jon Stumberg, Idd 3. vara: Ole Kristian Bergerud, Sarpsborg Innledninger og debatter Leders tale og innledningen fra generalsekretæren i Norges Bondelag, Per Skorge, samt Frederikke Stensrøds innledning, dannet grunnlaget for en aktiv generaldebatt. Mange entret talerstolen og bidro til at vi fikk en god generaldebatt. Rundt 25 av årsmøtets i overkant av 80 tilstedeværende entret talerstolen. Årsmøtet er en viktig arena for lokallagene, her kan de vise at de er engasjerte og vil sette dagsorden. Temaer som ble nevnt fra talerstolen: rekruttering, jordbruksforhandlingene, stortingsvalget høsten 2013 og konsekvenser i kjølvannet av dette, politisk næring. Resolusjon om utdanningskrav Årsmøtet vedtok enstemmig resolusjon om krav til kompetanse og utdanning: Norsk Landbruk trenger faglig dyktige bønder i framtiden. For å oppnå dette målet, må det settes krav til formell landbruksutdannelse i framtiden for alle nye bønder. Kravet bør være minimum nettagronom. Hvis ikke kurs er gjennomført innen 3 år bør dette gi kutt i KSLtillegg. 4

5 Årsmøtet i Norges Bondelag Delegatene på Bondetinget Årsmøtet var fra 4. til 5. juni, og vi var tilbake på Lillehammer. Nils Bjørke innledet sitt siste årsmøte som leder for Norges Bondelag. Landbruksminister Sylvi Listhaug holdt innlegg, og snakket om menneskets motstand til forandring. Hun fikk sin applaus, og fra Bondelaget fikk hun blanke ark og tegnestifter til. Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok resolusjonen; Sammen for kunnskapsbasert matproduksjon over hele landet. Østfold hadde 9 delegater på plass på Lillehammer; Martha Mjølnerød, fylkesleder, Svend Arild Uvaag nestleder, Berit Ullestad, Ole Magnus Lillestrand, Tor Jacob Solberg, Lise T. Mohr, Jon Stumberg, Ole Kristian Bergerud (alle styremedlemmer), Anne Kraggerud (lokallagsleder i Spydeberg) og Nina Glomsrud Saxrud (administrasjonen). I år var generaldebatten noe endret. Tidligere har fylkene fått et antall innlegg som var sett i forhold til antall utsendinger. Temaene har vært sendt inn fra fylket på forhånd. I år ble det prøvd noe nytt, og derfor var det prinsippet første mann til mølla som gjaldt. Østfold var godt forberedt, og ble belønnet med 4 innlegg, mot våre sedvanlige tre. - Landbruket er løsningen på mange av de alvorlige utfordringene verden står ovenfor, derfor trengs dyktige agronomer. For å fylle de behov som framtiden krever, må de som skal inn i næringa ha både nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap. Det er i dag tilbud om agronom utdanning i hele landet, og muligheten for å få nødvendig fagutdannelse for alle er blitt styrket igjennom nettagronom ordningen. Med disse ordene åpnet Tor Jacob Solberg generaldebatten under årsmøtet i Norges Bondelag. Solberg fulgte opp resolusjonen Østfold Bondelag vedtok på sitt årsmøte. Østfold fremmet på årsmøtet et skriftlig forslag til Norges Bondelag i saken, med mål om å sikre at Norges Bondelag følger opp kompetansekravet ytterligere. Jon Stumberg oppfordret Norges Bondelag til å jobbe for at godtgjørelse for tillitsverv skal telle med i grunnlaget for velferdsgoder. Svend Arild Uvaag understreket viktigheten av og fortsatt påvirke, slik at vi sikrer at produksjonsområder og arealer forblir i drift. Melkekvoteregioner må holdes på fylkesnivå. Og vi må alle forsvare en stabil kornpris, gjerne basert på styrket kvantums- og kvalitetstillegg. Han var bekymret for en økende rekanalisering. Viktigheten av å opprettholde matproduksjon og levende lokalsamfunn over hele Norge må til for å sikre et sterkt tollvern, som igjen legitimerer distriktslandbruket og fordelingspolitikken. 5

6 Takk for anledningen vi fikk gjennom årets jordbruksforhandlinger til å fortelle regjeringa og folk flest hva vi mener om landbrukspolitikk og matvaresikkerhet, slik åpnet fylkesleder Martha Mjølnerød sitt innlegg fra talerstolen på årets Bondeting. Mjølnerød tok opp både veien fram i årets jordbruksforhandlinger, at bruddet var et faktum, den påfølgende aksjonen og et stadig behov for bedre kommunikasjon ut til forbruker og behovet for et kontinuerlig arbeid retta mot politikere i alle partier og i alle ledd! Kristin Ianssen fra Eidsberg, ble gjenvalgt som 1.ste nestleder for et år. Bjørn Gimming fra Halden er gjenvalgt for en ny periode som styremedlem i Norges Bondelag. Kristin Ianssen. 6

7 Fylkesstyrets arbeid Styret i Østfold Bondelag i perioden 19. mars 2014 til 19.mars 2015 Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Martha Mjølnerød Svend Arild Uvaag Berit Ullestad Svend Arild Uvaag Ole Magnus Lillestrand Lise Mohr Anna Grønnerød (ØBK) Jens Klufterud (ØBU) 1. Tor Jacob Solberg 2. Jon Stumberg 3. Ole Kristian Bergerud Styret har hatt 12 styremøter i arbeidsåret, inkludert det styremøtet som ble arrangert under turen som styret hadde til Nordland i august. Det har blitt gjennomført flere telefonmøter i forbindelse med jordbruksforhandlinger og aksjonsberedskap. Det er til sammen behandlet 80 styresaker og 21 orienteringssaker i arbeidsåret. Noen av de viktigste sakene har vært: Uttalelse til Norges Bondelag vedrørende jordbruksforhandlingene 2014 Økning av egenkapital til Utmarksavdelingen Aksjonsplaner for 2014 Bondevenn-aksjonen Innspill og godkjenning av Regionalt bygdeutviklingsprogram i fellesskap med Partnerskapet (Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Småbrukarlaget og Viken Skog) Oppfølging av resolusjonen fra Årsmøtet i Østfold angående krav til utdanning i forbindelse med overtakelse av gård Beredskapsplan for Østfold Bondelag Høringsinnspill til Norges Bondelag angående endring i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Høringsinnspill til Norges Bondelag angående Forslag om å oppheve konsesjonsloven Høringsinnspill til Østfold Fylkeskommune angående Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften Verving og sterkere lokallag Bondens psykiske helse Styret har også engasjert seg i saker vi har fått fra enkeltmedlemmer og lokallag. Trarabekken i Eidsberg som renner under nye E 18 rett øst for Momarkenkrysset har fått mye oppmerksomhet. Dimensjonerings- og høydefeil på rørene førte til at de ble lagt ca 80 cm høyere enn gammelt bekkeleie under E 18. Dette førte til at 42 dekar ville bli jevnlig 7

8 oversvømmet, og uegnet som fulldyrket areal. SVV ville betale erstatning. Grunneier kunne dokumentere feil, mangler og ufullstendig kommunikasjon fra SVV, og ønsket ikke erstatning, men at feilen skulle rettes opp. Saken havnet til slutt på bordet til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Høsten 2015 skal E 18 graves opp for legging av nye rør, med riktig dimensjon og på riktig høydekote. En stor seier for en liten grunneier som kjempet for rettferdig behandling og sitt jordbruksareal. Styret har jobbet opp mot politikerne på Storting og Fylkesting. Det er også blitt jobbet tett opp om mot NNN og LO. Fylkesstyret møtte Østfolds ungdomspolitikere på en rundtur i Råde og Onsøy med besøk på Grønt Pakkeri Øst, Skauen gård, Onsøyfjøset og Kihl gård. Fylkesstyret har hatt møter med alle partier flere ganger i løpet av året. I oktober møtte vi hele Østfoldbenken på Inspiria, Grålum. Fylkesleder holdt en innledning om viktigheten av økt matproduksjon i Østfold, og det ble en god diskusjon rundt temaet med våre folkevalgte. Betydningen av regjeringens ønske om økt matproduksjon, jordvern og rekruttering til matproduksjon i Østfold ble også diskutert. Styret har deltatt på lokallagsårsmøter og flere møter i lokallagene. I 2014 ble det avholdt samling for lokale tillitsvalgte i tre runder; januar, mai og september. I tillegg kommer lokallagsledersamlingen i november som ble avholdt på Sørmarka Kurs- og Konferansesenter. På ledersamlingen bidro Brita Skallerud, Harald Velsand og Andreas Lunder fra Norges Bondelag. På denne samlingen testet vi ut å dele forsamlingen opp i små grupper og brukte Kafédialog som metode for å få alle de dyktige lokallagslederne i tale. Dette ble godt mottatt og vil bli videreført. Temaer som har blitt tatt opp i møter med lokale tillitsvalgte har vært Jordbruksforhandlinger og politikerkontakt, Bondehelse Farmfit, Aksjoner og aksjonsberedskap, Verving, Lokallagssatsning og Min side, Beredskap, Matfestivaler, Mentorordning i forhold til arealplaner og høringer etc. og jordvern. 8

9 Høringer som styret i Østfold Bondelag har gitt innspill på i løpet av 2014: Høringsinnspill fra Østfold Bondelag til Skolebruksplan for Østfold Fylkeskommune del 2 Høring av Program for Fagrapport råstoffuttak og masser Høring Import av jordbærplanter Høring Forslag til forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg Høring Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov Høring Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Høring Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Høring Endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Høring Forslag om oppheving av konsesjonsloven Høring Endringer i lov om Innovasjon Norge Høring Fylkeskommunal strategi for elgforvaltning Høring - Endringer i tilskudd til veterinære reiser og insemineringstilskudd Høring - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften til Østfold Fylkeskommune Innspill til Norges Bondelag i fbm Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill til Norges Bondelag vedrørende klimasatsing Innspill til Norges Bondelag vedrørende aksjonsformer 9

10 Aksjon Bondevenn og Aksjonsdag 10. april I april lanserte Bondelaget kampanjen «Norge trenger bonden». Det fins mange som er glade i norske råvarer, norsk landbruk og kulturlandskap og som et ledd i kampanjen lette Bondelaget spesielt etter disse. De som har gjort noe spesielt for å fremme norsk matproduksjon, fortjente en ekstra påskjønnelse. Alle liker å bli satt pris på det de gjør, og det er viktig for norske matprodusenter å være i positiv dialog med samfunnet rundt dem. Å få positiv oppmerksomhet fra Bondelaget blir som regel veldig godt mottatt! Både fylkeslag og lokallag i Østfold delte i ut diplomer, forkler, heder og ære. Lokallaga skulle finne fem til ti bondevenner i lokallagets område. Det var selvsagt et mål å få oppmerksomhet i mediene om utnevnelsen av bondevennene. Det ble delt ut mange forkler påtrykket Bondevenn. Landbruket i Østfold har mange gode hjelpere og framsnakkere og mange av disse ble hedret denne våren. Østfold Bondelag utnevnte også Bondevenner, blant annet; Fylkesmann Anne Enger og daværende leder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland. På aksjonsdagen den 10. april ble det delt ut Møllerens HAVRA, potetgull fra KIMS og budskap i form av brosjyre og blide bønder på ferjekaia i Moss, Moss stasjon, Askim stasjon, Borg Amfi Sarpsborg, Morenen kjøpesenter på Slitu, Tistasenteret i Halden og Torvbyen i Fredrikstad. Lokalaviser fulgte opp, og morgentrøtte pendlere og kunder på noen av de store kjøpesentrene i Østfold vet kanskje litt mer om hvor maten kommer fra. Aksjonsdag 10. april, her på kaia i Moss. Bondevenn Kathrine Kleveland. 10

11 Næringspolitisk arbeid Jordbruksforhandlingene Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studieringer og informasjonsmøter i lokallaga. Det kom innspill fra 15 av 25 lokallag til fylkeslaget. Fylkeslaget mottok også innspill fra Korn- og Miljøutvalget og Grøntutvalget i Østfold og Akershus, og fra 10 andre lag og organisasjoner. Det ble gjennomført en møtedag der organisasjoner / lag ble invitert til å komme med sine innspill. Både muntlige og skriftelige innspill viste et betydelig behov for løft i rammevilkårene for norsk og Østfold sitt jordbruk i årets forhandlinger. Østfold Bondelag hadde følgende hovedprioriteringer: 1. Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp mot økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskuddet er avgjørende for å oppnå økt matproduksjon. Selv om dette er en kostbar ordning, så vil den direkte bidra til økt matproduksjon. 2. Stimuleringstiltak som fører til økt produksjon av storfekjøtt hos både ammeku- og melkeprodusenter også i Østfold. 3. Fraktordningen må bestå. 4. Kompensasjon for økte kostnader, særlig gjelder dette diesel og mineralgjødsel. 5. Velferdsordningene må styrkes, noe som også er et viktig element i forhold til rekruttering til næringa. 6. Økt fokus på forskning og utvikling, og da særlig innenfor sortsutvikling og plantevern, både innenfor korn- og grøntproduksjon. 7. Tilskuddsordningen for grøfting må fortsette som en langsiktig ordning, potten og støttenivået må økes. 8. Investeringstilskudd og rentestøtteordningen må økes kraftig. 9. Fondsavsetningsordning må på plass. Det var helt klart før forhandlingene at målet var avtale. Dessverre måtte jordbruket gå til det skritt å gå til brudd i jordbruksforhandlingene. Bondelagt konkluderte med at Staten viste marginal forhandlingsvilje. Regjeringen la opp til et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. En slik politikk kunne vi ikke akseptere, uttalte fylkesleder Martha Mjølnerød til pressen. Traktorkolonne fra Kalnes vgs. 11

12 Aksjonsapparatet ble satt i sving, og denne gangen hadde vi noe mer trening enn ved sist brudd. Det første publikum møtte var brennende bål flere steder i fylket. Fra gammelt av var vardebrenning et varsel om fare. Nå varslet vi om fare som truet nedleggelse av norsk matproduksjon. I tillegg fant nok en gang rundt 200 rundballer veien ut av jordet og inn i bybildet. Denne gang med teksten; Staten tar kaka. Dagen etter var vi oppe kl 05:00 ved Norturas eggpakkeri i Rakkestad. Tidlige i morgentimene startet bøndene en blokade. Dette var en markering for å vise forbruker at det er en sammenheng mellom Statens tilbud i Jordbruksforhandlingene og det landbruket vi har i dag. NRK Østfold var på plass samtidig med bønder, traktorer og bannere. Samtidig ble det også gjort klart for forbruker at det kunne bli tomt for egg i butikkene. Egg-blokade. Den siste dagen, dvs. 16. mai, kjørte bønder fra hele Østfold traktorkolonne fra Kalnes videregående skole, via Quality hotell på Grålum og endte opp på Tunejordet. På Quality holdt NNN s Knut Berg og Østfold Bondelags Tor Jacob Solberg appeller om viktigheten av lokal matproduksjon og arbeidsplasser i matindustrien. I tillegg ga Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget sin støtte til de fremmøtte bøndene. Markeringen ble avsluttet med salg av brød på Tunejordet. Her fikk forbrukeren kjøpt brød til bondens pris. Så var det på tide å mobilisere for den store aksjonen i Oslo. NRK Østfold var igjen på pletten da busslast på busslast fraktet både to og tre generasjoner bønder til hovedstaden. Det startet med oppsamling i bakgården på Landbrukets Hus. Der var det appeller og bespisning. Toget gikk via Grønland, Youngstorget og til Eidsvolds plass foran Stortinget. Vi møtte smilende og vinkende folk langs hele ruta. Og for en kraftdemonstrasjon! Det som gjorde mest inntrykk på oss som sto der inkludert pressen og de fremmøtte politikerne, var den øredøvende stillheten som Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug ble møtt med. Østfold hadde mobilisert godt fra fylkets landbruksskoler og var svært synlig med mange unge bønder 12

13 med oss i toget. Vi lot virkelig høre fra oss med kanner, bjeller og slagfaste rop; Hvem lager maten din det gjør vi. Innen opptoget nådde Stortinget, var deltakelsen opp i så mange som 6000 mennesker. Vi anslår over 300 Østfoldinger i toget. Arrangementet var viktig for å synliggjøre matprodusenter for både Storting og folk flest! Statens tilbud hadde en ramme på kr 150 millioner. Landbrukets krav var på millioner. Det ble også etter aksjonene mobilisert kraftig for at de samarbeidende partiene KrF og Venstre måtte ta til motmæle i forhold til det dårlige tilbudet. Dette førte til en påplussing av kr 250 millioner på det opprinnelige tilbudet, noe som var svært viktig for landbruket å få til. Selv om dette ikke var nok, var det et skritt i riktig retning. 13

14 Møter og arrangementer som Østfold Bondelag har deltatt på: Prosjekt; Klimasmart Landbruk Temakonferansen Mat og Landbruk 2014 Østfoldkonferansen Landbrukshelg Kornkonferanse Politisk stormøte, Ås Bioforsk-konferansen Årsmøte Østfold Bygdeungdomslag Årssamling i Samarbeidsrådet Øst Kommunesamling for landbrukskontorene i regi av Fylkesmannen Årsmøte i Østfold Bygdekvinnelag Årsmøte 4H Østfold Skjøtsel og beiteseminar Besøk av Mat- og Landbruksminister, Sylvi Listhaug Seminar, Klart vi kan Kvinner i Landbruket Årsmøte LO, Østfold Årsmøte Regional Matkultur Presentasjon av AP s Landbrukspolitiske plattform Prosjekt; Kornprogram 1. mai-tog i Sarpsborg Årsmøte Guldkorn Samling for tillitsvalgte i NNN Kompetanseoffensiven Seminar om meterologi, kartdata og matproduksjon Generalforsamling i Østfold Landbruksselskap Avslutning for Thor Bjønnes, Landbruksdirektør Landbrukspolitisk seminar, Markens Grøde Matgalla, Råde Åpning av nytt fjøs på Kalnes Matstreif Advokatsamling Prosjekt; Kalnes som kompetansesenter Nei til EU jubileumsstafett Fagseminar om Vanndirektivet Seminar om jordbearbeiding Plakettfest 4H Kurs Korn- og kraftfôrpolitikk Prosjekt; Grønn forskning Viken Samling for Unge Bønder i forbindelse med Markens Grøde Årsmøte i Studieforbundet Næring og Samfunn Skattekurs Treffpunkt Landbruk Øst Grøntmøte i regi av Norges Bondelag Vannområdearbeid i Haldenvassdraget Vannområdearbeid i Morsa Vannområdearbeid i Glomma sør for Øyeren Vannområdearbeid i Øyeren Nyskapingskonferansen Temadag Østfold Fylkeskommune 14

15 15

16 Organisatorisk arbeid Ledersamling på Sørmarka november 2014 I år var vi for oss selv igjen, og vi tok turen til LO og Arbeiderpartiets bastionen Sørmarka kurs- og konferansesenter på Siggerud, rett utenfor Oslo. Her finnes mye historie i veggene, og selveste Martin Tranemæl voktet over oss ved inngangspartiet! Rundt 45 bønder fra Østfold hadde tatt turen hit, for faglig påfyll og sosialisering blant yrkesbrødre og søstre. På programmet sto bl.a. Brita Skallerud, Harald Velsand og Andreas Lunder alle tre dyktige representanter fra egen organisasjon. Vi snakket om: Hvordan bygge egen organisasjon? Fokus på medlemsverving, Beredskapsplaner, Aksjonsplaner, Ny politisk hverdag hvordan jobber vi? Temaene var mange og formen var i stor grad preget av kafedialoger! Matnytting og artig variant, som gjør at flere henger seg på i debattene. Kommunikasjon 2014 Vi forsøker hele tiden å bli bedre på kommunikasjonsområdet. Hovedfokus er på den jevne Østfolding, og våre politikere. Et evighetsprosjekt med flere utfordringer vil mange si, og med rom for forbedringer vi kan alltid bli bedre! Med ulike variasjoner gjennom året, har det samlet sett vært et godt trøkk i kommunikasjonsarbeidet hos Østfold Bondelag over flere år. I 2014 vil vi si særlig i forbindelse med Jordbruksforhandlingene og bruddet som kom i mai. Men allerede i forkant av jordbruksforhandlingene var vi frampå med aksjonsdagen 10. april hvor både vi i fylkeslaget, og ikke minst mange av lokallagene klarte å sette landbruket på dagsorden gjennom mange flotte arrangementer og tildelinger av Bondevenner i hele Østfold. Ja, Bondevenner utnevnte vi også i 2013, men i år var fokuset spesielt rettet mot de som er våre Bondevenner innen matbransjen. Lokallag og medlemmer har stått på for å skape blest, og mange har gjort en kjempeinnsats med å gi sine lokale medier gode bilder og sitater som har ført til mange oppslag i både lokalaviser, radio og på TV. Vi har brukt våre egne kanaler flittig. Nettsidene oppdateres hver uke med nye saker om aktiviteter i fylket, og meninger om aktuelle saker. Flere lokallag har også egne hjemmesider. Vi er også til stede på Facebook, både som Østfold Bondelag (641 aktive medlemmer) og via siden Ja vi elsker norsk frokost (1975 følgere). Disse sidene brukes aktivt for å skape trafikk til egne nettsider og for å spre budskap på sosiale medier. I løpet av 2014 har også mange 16

17 lokallag kommet seg på facebook, og er flinke til å oppdatere, legge ut status om ting som skjer. Lokallagene har fått øynene opp for det å bruke sms som kommunikasjonsmiddel ut til sine medlemmer. Kombinert med egne nettsider og facebooksider, fungerer dette veldig bra, og er en fornuftig måte å spare portoutgifter på. På denne måten får man også mer penger å bruke til å arrangere gode møter/tilbud for medlemmene lokalt. Sterkere lokallag (mentorordning for lokallagene) Østfold Bondelag har i løpet av de siste årene hatt et økt fokus på lokallagsarbeid. Fylkesstyrets medlemmer har tettere fulgt opp «sine» lokallag. De har tatt initiativ til regionvise styremøter, og også deltatt på styremøter i lokallaga. Dette arbeidet er en direkte følge av fylkesstyrets mål om at alle lokallaga skal gjennomføre årsmøte og minst et medlemsarrangement. Et sterkt engasjement fra fylkesstyret på aktive lokallag gir økt rekruttering, og et mer vitalt Østfold Bondelag. Også i 2014 har vi opplevd gode aktivitetsnivåer lokalt, og dette er meget gledelig for alle medlemmene i Østfold Bondelag økt aktivitet lokalt økt engasjement økt fokus på viktigheten av hva vi produserer økt fokus og forståelse for jobben vi gjør! Som et ledd i denne satsingen har Østfold Bondelag satt fokus på en egen mentorordning for lokallagene, hvor ressurspersoner med god kunnskap om offentlig forvaltning har blitt spurt om de kan tre inn i en mentorrolle for lokallagene og deres tillitsvalgte. Når lokallagene ønsker å komme i dialog med offentlig forvaltning i forbindelse med arealplansaker, kan lokallagene bruke sine mentorer i dette arbeidet, som en kvalitetssikring for en best mulig jobb for grunneiere, i jordvernspørsmål osv. Østfold Bondelag vil betale mentorene godtgjøring for jobben de gjør. Mange lokale tillitsvalgte sliter med å følge opp arbeidet overfor rullering av kommuneplaner og følge opp i jordvernspørsmål. Her vil mentorene kunne gi gode råd og tips til hvordan arbeidet bør gjøres. Ordningen er ventet å starte opp i Sterkere lokallag - kursing av lokale tillitsvalgte I begynnelsen av juni ble det avholdt kurs for verveansvarlige og medlemmer av lokale valgnemnder i Halden. Her skulle det verves, både nye medlemmer til Bondelaget og medlemmer som kunne aksle tillitsverv i egen organisasjon. Det var Tørre og spørre - general Kaja Heltorp fra Organisasjonsavdelingen i Norges Bondelag som var hyret inn for å inspirere verveansvarlige bønder, mens vi brukte lokale krefter under kurset for lokale valgnemnder. Leder av valgnemnda i Østfold Bondelag, Ottar Weel, sto for det faglige innholdet. Hvordan spørre, hvem spør vi og hvor attraktive er vi? Til sammen 16 lokale tillitsvalgte var samlet i Halden denne flotte sommerkvelden. Den 22. september avholdt fylkesstyret i Østfold Bondelag et eget bankekurs for lokale valgnemnder, med Einar Høstbjør som inspirator. Dessverre var det ikke mange som møtte opp på kurset, som ble avholdt på Solhuset, Slitu. Muligens en kombinasjon av litt for sent tidspunkt, tresking og travel tid for bøndene, ble kanskje utslagsgivende for at ikke flere enn to lokale tillitsvalgte møtte opp. Men konseptet er bra, så kanskje det kommer flere muligheter i 2015? I forbindelse med ledersamlingen på Sørmarka i november, fikk alle deltakerne en kjapp innføring i bruken av mine sider i Bondelaget. Andreas Lunder fra medlemsregisteret i Norges Bondelag fortalte oss litt om bruken, nytteverdien og praktiske tilnærminger for lokale tillitsvalgte mht mine sider i Bondelaget. 17

18 Verving Østfold Bondelag har en klar målsetning med vervearbeidet i eget fylke de siste årene. Innen utgangen av 2015 skal vi være medlemmer. Delmålet for 2014 var 4 600, og dette målet ble nådd med klar margin. Fylkesstyret har arbeidet målrettet med verving gjennom hele arbeidsåret, og har også motivert sine fadderlag til økt verveinnsats. Dette arbeidet har båret frukter, og i tillegg til egen intern vervekonkurranse i fylkesstyret, har også lokallagene fått en ekstra gulrot i vervearbeidet. På fylkesårsmøtet i 2015 deles det ut to vervepremier med bakgrunn i verveinnsatsen i 2014: 2500 kr til det lokallaget som har størst økning i antall medlemmer og kr til det lokallaget som har størst prosentvis økning i medlemstallet. I tillegg får selvfølgelig alle lokallag som har økning i medlemstallet en smilsjokolade! I 2014 var dette 18 av 25 lokallag i Østfold! Felles fagutvalg på Grønt Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområde grønt. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. Grønt utvalget har hatt fire arbeidsmøter i løpet av 2014, alle med ulike fagrelaterte temaer. Utvalget har også levert innspill til jordbruksforhandlingene. I april ble det avholdt fagmøte for nye, potensielle frukt og grønt produsenter på Solhuset, Slitu, med meget god oppslutning. I desember ble det arrangert møte i regi av Landbruksrådgivningen og Bondelaget med potet som tema. På nyåret i 2015 ble det gjennomført fagseminar på frukt/bær, og på grønnsaker, begge seminarene ble holdt på Nofima, Ås. Alle fagmøtene er et resultat av innvilgede BU-midler i begge fylker; i Østfold brukt på fagseminarer, i Akershus tenkt brukt på fagtur for grønt produsenter. Målsettingen for grønt utvalget har vært å øke fokuset på frukt, bær, grønnsaker og potetproduksjonen i vår region, og etter antall deltakere på møtene å dømme, har dette vært etterlengtet og populært. Utvalget består av; leder Berit Ullestad 18

19 (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Roy Hasle (ØB), Morten Tømte (AB), Hans Kristian Raanaas (AB), Stina Aarsland (ØB) og vara Sveinung Grimsby (ØB). Felles fagutvalg korn- og miljø Felles kornutvalg og miljøutvalg for Akershus og Østfold Bondelag ble fra arbeidsåret 2014 slått sammen til et felles Korn- og miljøutvalg. Sekretariatsfunksjonen innehas av Akershus Bondelag. Utvalget har hatt tre ordinære møter i Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet og sette i gang kornprosjektet. Kornutvalget var medarrangør av stormøtet i Ås 4. februar med temaet Landbrukspolitikken i støpeskjeen. I hvilken retning bærer det? Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) HMS er et viktig tema i organisasjonen. Sommeren 2014 var prosjektet Trygghet og helse i landbruket offisielt avsluttet. Prosjektet har bidratt til at både fylkeslaget og flere lokallag har kunnet søke midler til arrangementer med spesielt fokus på HMS i landbruket. Flere av våre lokallag har byttet ut Landbruksspillet i ungdomsskolen med kurs i praktisk HMS-arbeid, med stort hell. Det rapporteres om stort engasjement og økt fokus på HMS rundt flere kjøkkenbord på gårdene i Rakkestad og Trøgstad! Bondelaget har også en viktig rolle når uhellet først er ute, og bonden har behov for støtte og hjelp. Østfold Bondelag har gode rutiner for hvordan vi skal håndtere kriser (egen kriseplan) og dette var også eget tema under ledersamlingen på Sørmarka i november. Her var budskapet at det er viktig å utarbeide egne kriseplaner lokalt. I ly av egne erfaringer, sendte Østfold Bondelag brev til styret i Norges Bondelag, hvor innspill til økt fokus på krisehåndtering ble fremmet. Styret i Norges Bondelag vedtok å styrke innsatsen overfor medlemmer i krise, i alle ledd i organisasjonen. Foto: Ole Kr. Bergerud, Varteig. Lokallagenes arbeid I Østfold har vi mange aktive lokallag som gjennom året har ulike arrangementer. Østfold Bondelag fikk i 2014 en ekstrabevilgning fra Norges Bondelag, noe som resulterte i en rekordstor Aktiv lokallagsmidler pott. Godt over ,- hadde vi å rutte med i Som vanlig har lokallagene søkt om midler ut ifra gjennomført aktivitet. I 2014 er det blant annet blitt gitt støtte til Åpen Gård arrangement, slippdager, bygdedager, landbruksspillet, HMS- 19

20 arrangementer, temamøter, sosiale tilstelninger. En viss andel av midler blir hvert år brukt til å dekke inn utgiftene ved ledersamlingen for lokallagslederne i november, slik var det også i Vi har ikke brukt opp hele budsjettet for 2014, de resterende midlene overføres til 2015 og lokallagene oppfordres til å fortsette å søke til gode lokale formål. De lokale bondelagene gjør en viktig jobb for lokalmiljøet, og er med på å spre viktig informasjon om landbruk og matproduksjon. Også i 2014 gjorde lokallagene en viktig innsats med å utnevne Bondevenner! Lokallagene fikk mange oppslag i lokalpressen, og dette var viktig oppkjøring oppmerksomhetsmessig i forkant av Jordbruksforhandlingene. Bondelaget er en treleddet organisasjon hvor alle tre leddene er like viktig. Lokallagene er grasrota, kjenner hvor skoen trykker og gir viktig innputt videre oppover i organisasjonen på vegne av enkeltmedlemmene. Jo mer aktivt lokallag, jo bedre tilbud til medlemmene, jo mer attraktivt bør det være å være medlem i Bondelaget! Stor aktivitet = godt verveargument! Åpen Gård, Torsnes. Arrangementer og møter som Østfold Bondelag har arrangert: Skattekurs (110 regnskapsførere). Temadag (samarbeid m/ Akershus og Vestfold 80 stk på Oslo Plaza). Lokallagssamlinger (september og januar hvert år for alle lokale tillitsvalgte) med ulike temaer. Seminar i april med tema frukt, bær og grønt på Solhuset, Slitu. Aksjoner i forbindelse med JBF, herunder Bondevenn og brudd. Kurs for lokale tillitsvalgte (valgnemnder og verveansvarlige). Ledersamling i Østfold Bondelag (leder og nestleder Sørmarka). Møte for faglagene i forkant av JBF (februar på Solhuset, Slitu). 20

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Representant i viltnemda:

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2012 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.10 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2015 / 2016

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2015 / 2016 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2015 / 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Emil Kvernenes

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 Styret i Eidsberg bondelag har i dette arbeidsåret bestått av : Leder: Nestleder/leder av skoleutvalg: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Leder av aktivitetskomité:

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag Refereres i styremøte: Behandles i styremøte: Oppdatert: 16.sep.2010 NÅR HVA SKJER HVOR HVEM DELTAR JANUAR 7. Møte hos ØFK, forberedelse til JBF kl 10-12 Fylkeshuset

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen

Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen Aktuelle saker Lokallagssamling i Råde 29. september 2016 Anne Guro Syversen og Mina Mjærum Johansen Årsmøter i lokallaga Finn tid og sted, innen 1. november Sett i gang valgkomiteen! Send innkalling seinest

Detaljer

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier 1. Åpning v/ leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg

Detaljer

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00 Sakliste: 1) Åpning ved leder 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av møteleder 4) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag 1 av 6 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 07.05.2015 Vår dato: 03.07.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, Trondheim Telefon Sak 14/01274

Detaljer

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer!

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! Desember ØBU-informen 2014 www.ostfoldbu.org Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! ØBU Morstongveien 25 1850 Mysen obu@ostfoldbu.org NBU Postboks 9377- Grønnland 0135 Oslo Tlf 22 05 48 00

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 Studieforbundet næring og samfunn Østfold Morstongveien 29, 1859 Slitu Lisbeth Svendsby,mobil 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@bsfstudie.no kontordager: onsdager tlf. 69 89

Detaljer

Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016

Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016 Sjekkes mot framføring Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016 Gode årsmøte, tillitsvalgte gjester og ansatte. Velkommen til generaldebatt i Østfold Bondelag, velkommen til å bruke denne dagen på

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 1 av 6 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt 16. mars 2016 på Bogstad Gård, Oslo. Møtet ble satt kl.9.30. Sak 1. Åpning Fylkesleder Sigurd Enger ønsket velkommen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Tryggere sammen. fra prosjekt til drift. beredskap. Lokallagsledersamling Østfold Bondelag. 29.september 2016

Tryggere sammen. fra prosjekt til drift. beredskap. Lokallagsledersamling Østfold Bondelag. 29.september 2016 Tryggere sammen fra prosjekt til drift - om bønder, Bondelaget og landbrukets beredskap Lokallagsledersamling Østfold Bondelag 29.september 2016 Seniorrådgiver Inger Johanne Sikkeland, Norges Bondelag

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Ajourført 23. Juni 2016.

Ajourført 23. Juni 2016. Kommuner Innbyggerhøringer folkemøter og undersøkelser Folkeavstemninger r og retningsvalg Vedtak om ev. sammenslåing Frist 1. Juli 0101 Halden Politikere deltok på folkemøte 27.04 i Aremark. Planlegger

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jens Helge Jorud,

Detaljer

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid:

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: Næringsriket Østfold Møtereferat Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: 14.00 15.00 Faste medlemmer til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad 0900 Registrering og enkel frokost (rundstykker og kaffe) 0930 Åpning av møte og velkommen Sak F01 Sak F02 Konstituering

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

Sak 14/00048 Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Trond Hodne, Johan Kristian Daling, Kristin Kjølen, Erik Melting

Sak 14/00048 Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Trond Hodne, Johan Kristian Daling, Kristin Kjølen, Erik Melting 1 av 8 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 30.04.2014 Vår dato: 02.05.2014 Møtetid 10:00-15:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 14/00048 Som

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Kristin Orlund 7. Oktober 2014 Disposisjon Nytt politisk regime Miljø i årets jordbruksoppgjør Arbeidsgrupper i fleng Vannmiljøplaner på høring

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Melding om virksomheten for årene 2014 og 2015

Melding om virksomheten for årene 2014 og 2015 Melding om virksomheten for årene 2014 og 2015 Østfold Landbruksselskap hadde Representantskapsmøte 11. juni 2014 i Idun-bygget på Momarken, Mysen. I henhold til vedtektene ble følgende valgt for perioden

Detaljer

Strategi- og arbeidsplan 2012

Strategi- og arbeidsplan 2012 Strategi- og arbeidsplan 2012 Visjon: Vi får Nord-Trøndelag til å gro! Hovedmål: Være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk Være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet for bedre økonomi

Detaljer

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00)

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00) 1 av 7 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2013 Vår dato: 29.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Kartverksveien 7 Telefon Sak 12/01670 Som medlemmer møtte:,,

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 19.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen - Trøgstad Møtetid: 18:30-19:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Erik M. Unaas (Eidsberg -

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Årsmelding Sak 6

Årsmelding Sak 6 Sak 6 Årsmelding 2015 Østfold Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte 6. og 7.februar 2015 på Rica City Hotell i Fredrikstad. Fylkesleder Per Inge Bjerknes var i sin tale til årsmøtet opptatt av at 2015

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 22.06.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-19:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Morstongveien 29, 1859 Slitu Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no Turid Eibakk, mob

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Follo landbrukskontor

Follo landbrukskontor Follo landbrukskontor TERTIALRAPPORT 2017-1 Innledning Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2010 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikken og revisjon av rovviltmeldingen har satt sitt

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer