Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP OM LOOP LOOP skal øke kunnskap, samt forbedre holdninger og atferd, knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i LOOPs formål er å øke kunnskap, samt forbedre holdninger og atferd, knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker en felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø, retur og gjenvinningsbransjen. LOOP skal sikre bedre gjennomslag mot sine målgrupper ved å kommunisere et helhetlig budskap og tilrettelegge informasjon fra samarbeidende aktører. Et LOOP prosjekt skaper en synergieffekt, siden flere enkeltbudskap har større virkning samlet enn hver for seg. LOOPs prosjekter er finansiert gjennom returselskapene, Miljøverndepartementet og bidrag fra kommuner, avfallsselskaper og andre. LOOPs hovedsatsingsområder er LOOP Miljøskole og den nettbaserte kildesorteringsguiden sortere.no. I 2011 har LOOP Miljøskole utviklet miljøteateret Garbagiamysteriet, og premieren fant sted ved Cicignon skole i Fredrikstad i oktober. Sortere.no har utviklet et nytt administrasjonsgrensesnitt for databasens 140 administratorer. LOOP lanserte i mai 2011 bloggen LOOP sorterer tankene. Der kan ansatte og gjestebloggere dele av sine erfaringer og invitere andre til å delta i diskusjoner om kildesortering og gjenvinning. Bloggen hadde 1440 besøkende i 2011, og de mest populære innleggene har over 300 lesere. Nettsidene loop.no hadde besøkende i 2011, en økning på 20 prosent fra året før. Besøkstoppene i 2011 er sammenfallende med utsendelsene av nyhetsbrevet Tur Retur. Styret består av: Bjørn Sørensen (leder), Jacob Smith (nestleder), Jaana Røine (styremedlem), Helge Hasselgård (styremedlem), Cecilie Staude (styremedlem), Kari Aa (observatør oppnevnt av Miljøverndepartementet). I administrasjonen: Nancy Sand, Daglig leder Nancy har lang fartstid i miljø Norge, blant annet som miljørådgiver i eget firma og prosjektleder ved Universitetet i Bergen. Hun deltar i LOOP prosjektene etter behov og har et særlig ansvar for utvikling av nye prosjekter og prosjektområder.

2 Linda Bay, Prosjektleder sortere.no Linda er utdannet fra Htf i Sveits, Hotelmanagement. Hun har også mange års erfaring fra It og programvarebransjen. Linda jobber for at sortere.no skal holdes oppdatert, videreutvikles og spres til flere aktører, publikum og næringslivet. Bente H. Gundelsby, Prosjektleder LOOP Miljøskole og nettredaktør Bente er utdannet statsviter fra UiO med kommunikasjonsfag fra BI. Hun har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Miljøskolens prosjekter. Som nettredaktør har Bente ansvar for nettsiden loop.no, nyhetsbrevet Tur Retur, bloggen LOOP sorterer tankene og LOOPs deltakelse i sosiale medier. Hildegunn B. Iversen, Prosjektrådgiver Hildegunn er utdannet medieviter og grafisk designer, og jobbet med digital markedsføring i London før hun begynte i LOOP. Hun er prosjektrådgiver i LOOP og jobber særlig med LOOP Miljøskole og LOOPs nye teatersatsing. I tillegg jobber hun for Avfall Norge med holdningskampanjen Thomas Misund, IT utvikler Thomas studerer informatikk ved Universitetet i Oslo. Han bistår i utvikling og drift av loop.no og sortere.no, og gir råd om LOOPs deltakelse i sosiale medier. Emily Robertson, Kampanjeleder Hold Norge rent Emily har en bachelor i ledelse og en master i engelskundervisning som fremmedspråk. Hun er prosjektleder for Strandryddedagen, og bidrar i tillegg i PR spørsmål i de øvrige LOOP prosjektene. LOOP 10 ÅR Retursamarbeidet LOOP feiret sine 10 år den 23. november 2011 med en jubileumsforestilling på Latter i Oslo. Til stede var 60 deltakere fra retur og gjenvinningsbransjen, kommuner og IKS er, tidligere ansatte og styremedlemmer, samt representanter fra Miljøverndepartementet og Klif. Statssekretær Heidi Sørensen delte ut LOOPs Miljøpris til Trondheim kommune. Miljøprisen ble delt ut til den kommunen med flest barnehager og grunnskoler som tydelig og engasjert setter miljøundervisning på timeplanen. Alle landets 430 kommuner var nominert, og i forkant av jubileumsforestillingen ble de ti beste kommunene kåret. Anne Grethe Glørstad fra Grønn barneby, Berit Nordseth fra Renholdsverket, og Marte Løvik (Sp), leder for oppvekstkomiteen i Trondheim kommune, var til stede for å motta prisen. Premien besto av et teaterkurs med Kulturværste for lærere og pedagoger i kommunen. Et variert program kunne ellers by på utdrag av Garbagiamysteriet, tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen som reflekterte over 15 år med returordninger, og eventyret om LOOP fortalt

3 av de ansatte i stiftelsen. Jubileet bekreftet i det hele tatt den samlende rollen LOOP har innen kildesortering og gjenvinning. Forestillingen og miljøprisen resulterte i mer enn 50 mediaoppslag. LOOP MILJØSKOLE LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg på bokmål og nynorsk for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, en teaterforestilling og oppgaver. LOOP Miljøskole er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Miljøskolen gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. Økt kjennskap og bruk. I 2011 har LOOP Miljøskole blitt gjort kjent gjennom jevnlige nyhetsbrev til abonnenter og bestillere, deltakelse på konferanser, annonsering og direkte markedsføring: Jevnlige nyhetsbrev til 75 abonnenter i kommunale og interkommunale avfallsselskaper. Jevnlige nyhetsbrev til 1000 bestillere av materiell. Direkte markedsføring til alle ungdomsskoler i Norge i forbindelse med lansering av DVD en Gjenvinningsskolen. Deltakelse på Østlandske Lærerstevne og Naturfagkonferansen, to viktige møtepunkter for lærere i Østlandsområdet med hhv 8000 og 500 deltakere. LOOP Miljøskole sendte ut hefter, DVD er og plakater i Av dette er eksemplarer av heftene Fuglen som forsvant, Kaia og Karim på forbryterjakt, Mia, Morten og miljøet, og Miljøsangen. Det vil si at elever har fått direkte kunnskap om kildesortering og gjenvinning gjennom LOOP Miljøskole i Nettsidene loop.no hadde besøkende i 2011, en økning på 20 prosent fra året før. Landingssiden til LOOP Miljøskole er den mest besøkte på nettsidene, med besøkende. Abonnementsordningen. LOOP Miljøskoles abonnementsordning består av kommuner og kommunale avfallsselskaper/iks er. Abonnentene er med på å finansiere distribusjonen av undervisningsmateriellet. Ordningen fikk sju nye medlemmer i 2011 og telte 55 abonnenter ved utgangen av året. Årets skolesamling ble arrangert i Trondheim i mars. Abonnentene representerer til sammen 75 prosent av Norges befolkning, og utgjør på den måten en viktig kommunikasjonskanal for LOOP Miljøskole. NYTT I 2011 Garbagiamysteriet. Teaterstykket er utviklet av LOOP Miljøskole og Kulturværste for 4. trinn, og handler om miljø og forbruk. I arbeidet med stykket blir barna bevisste på sammenhengen mellom forbruk, miljø og avfall. Dette oppmuntrer til videre refleksjon rundt hva man selv kan gjøre av enkle miljøtiltak, med kildesortering og gjenvinning som et naturlig utgangspunkt. Garbagiamysteriet kommer som en komplett pakke med alt en skole trenger for enkelt å kunne

4 sette opp forestillingen. Teaterstykket er forankret i kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og ble satt opp for første gang av elever ved Cicignon skole i Fredrikstad i oktober Det ble inngått et samarbeid med Framtidens byer i Fredrikstad og Sarpsborg om oppsetninger der i Ungdomstrinnet. LOOP Miljøskole styrket sitt tilbud til ungdomstrinnet i Det ble lansert nye nettbaserte oppgaver, laget i samarbeid med Hamar naturskole. Videre ble det utviklet en e læringsmodul basert på filmen En råvare er en råvare. Sammen med miljøutgaven av Nemi bladet fra 2010 ble dette markedsført som en egen undervisningspakke for ungdomstrinnet, tilgjengelig fra januar Høsten 2011 startet også arbeidet med et digitalt undervisningsopplegg med utgangspunkt i avfallspyramiden. Kortstokken. I samarbeid med landets kommuner og avfallsselskaper laget LOOP Miljøskole i 2011 en miljøkortstokk. Opplaget var på kortstokker, hvorav gikk til kommuner og avfallsselskaper. Hvert spillkort inneholder et miljøtips, og er detaljert illustrert. Kortstokken foreligger på både nynorsk og bokmål. SORTERE.NO Sortere.no er en felles kommunikasjonsplattform for kildesortering og gjenvinning. På sortere.no finner man informasjon om hvordan man kildesorterer. Alle landets kommuner/iks er har tilgang til databasen og oppdaterer sin lokale informasjon. LOOP oppdaterer nasjonal informasjon i samarbeid med returselskapene. Sortere.no hadde 140 administratorer ved utgangen av Kommuner og IKS er kan tegne avtale med LOOP for å integrere sortere.no på egne nettsider. 56 avtaler var inngått per LOOPs samarbeidspartnere og deres kunder/medlemmer kan benytte seg av sortere.no integrasjon. Sortere.no leverer også informasjon til aktører som Finn.no og mobilapplikasjonen Nearby Norway. Nytt administrasjonsgrensesnitt i 2011 Nytt administrasjonsgrensenitt for sortere.no ble utviklet med mål om å gjøre det enklere for administratorer å oppdatere egen informasjon. Løsningen er tilrettelagt for automatisk datautveksling av kartinformasjon. Ny funksjonalitet gjør det mulig å hente ut statistikker for samarbeidspartnere og kommuner/iks er. Kampanjeplattform for nasjonal kampanje i 2012 Sortere.no ble valgt som plattform for Avfall Norges kommunikasjonskampanje i Kampanjen har som hovedmål å vise at kildesortering og gjenvinning nytter, og å øke tilliten til det norske systemet for avfallshåndtering. I den forbindelse ble det tilrettelagt et nytt sluttbrukerdesign tilpasset kampanjen. Næringskart Nytt kart for næringsavfall ble utviklet i Kartet skal bidra til bedre kildesortering og høyere

5 innsamling av kildesortert avfall fra næringslivet, gi en samlet oversikt over retur og gjenvinningsbransjen i Norge, samt spre informasjon om kildesortering og løsninger for avfallshåndtering i næringslivet. Kartet inneholder informasjon om riktig håndtering av ulike avfallstyper, og viser hvilke aktører som mottar og henter hvilket avfall i et gitt geografisk område. LOOPs samarbeidspartnere kan ta i bruk kartet på egne nettsider. TUR RETUR Tur Retur er et elektronisk nyhetsbrev med nyheter og informasjon om kildesortering og gjenvinning. Tur Returs abonnenter er ansatte i retur og gjenvinningsbransjen, i kommuner og IKS er, myndighetspersoner og ansatte i skoleverket. Det ble sendt ut 11 utgaver av nyhetsbrevet i Tur Retur har 1800 abonnenter, og antallet har holdt seg stabilt gjennom hele året. Tur Retur har i gjennomsnitt 600 aktive lesere per utsendelse. Hovedsaker i 2011 Møt Norsk Glassgjenvinnings nye sjef Effektiv sortering og fornøyde kunder på dagsorden Ny kartløsning for sortere Gode returtall for 2010 Returpunkter til folket Ny norsk svensk union Kildesortering på fremgang Fra Igleif til althorn Redesign for avfallsreduksjon LOOPs miljøpris til Trondheim Gjenvinningsbransjen: En bransje for fremtiden! ANDRE PROSJEKTER I 2011 har LOOP vært involvert i prosjektene Hold Norge rent og ForMat. Hold Norge rent. LOOP har siden 2009 vært sekretariat for Hold Norge rent på oppdrag fra Avfall Norge. Hold Norge rents hovedformål er å forebygge forsøpling, øke kunnskap om kildesortering og gjenvinning, og bidra til å øke og synliggjøre frivillig engasjement for et rent og trivelig Norge. I 2011 gjennomførte vi Strandryddedagen, et prosjekt der formålet var å rydde og registrere marin forsøpling. 200 aksjoner med 2000 frivillige ryddet og registrerte, og Hold Norge rent var omtalt i mediene over 120 ganger. Både aksjon og mediedekning vitnet altså om godt engasjement.

6 Vårryddeaksjonen ble gjennomført gjennom sosiale medier. Samarbeidet med LOOP Miljøskole fortsatte, med opplegg om forsøpling, gjenvinning og miljø. I sin rolle som sekretariat for Hold Norge rent, tilrettelegger LOOP for informasjonspredning som er enkelt for kommuner, frivillige organisasjoner og andre å bruke. ForMat. LOOP har i 2011 deltatt i ForMat, et fireårig prosjekt der dagligvarebransjen, næringsmiddelindustrien, organisasjoner og myndigheter samarbeider om å kartlegge og redusere matsvinnet i Norge med 25 prosent innen ForMat er finansiert av næringslivet, Innovasjon Norge, Landbruks og matdepartementet, Miljøverndepartementet m.fl., og prosjektsekretariatet ble i 2011 ledet av NHO Mat og drikke. Østfoldforskning har det faglige ansvaret. ForMat omfatter matsvinn fra næringsmiddelprodusenter, dagligvarehandel og forbrukere. LOOP er involvert i prosjektets styringsgruppe og med kommunikasjonsarbeidet, og da særlig med å utvikle undervisningsopplegg som også skal inngå i LOOP Miljøskole. I 2011 ble blant annet LOOP filmen Kampen om Joulene tilrettelagt for e læring i ungdomsskolen. LOOP og ForMat samarbeider om å implementere matsvinn som et tema i et nytt undervisningsopplegg for smartboards, der også mat og helselærere deltar. LOOP har bidratt i utviklingen av matvett.no, nye nettsider rettet mot forbrukere som også kan brukes i undervisning.

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Leder. 02 MatPrat Årsrapport 2014

Leder. 02 MatPrat Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Innhold Leder 02 Dette er OEK og MatPrat 04 Slik jobber OEK og MatPrat 06 Avdelinger i OEK 08 Overordnede resultater 10 Fokusperioder 13 Vinter Vår Sommer Skolestart Høst Jul Organisasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer