LOOP skal øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOOP skal øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning."

Transkript

1 LOOP Årsrapport 2010 INNHOLD Om LOOP Nytt nettsted LOOP Miljøskole Sortere.no Tur Retur Andre LOOP prosjekter Hold Norge rent ForMat Grønmo kunnskapspark OM LOOP LOOP skal øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø, retur og gjenvinningsbransjen. LOOP skal sikre bedre gjennomslag mot sine målgrupper ved å kommunisere et helhetlig budskap og tilrettelegge informasjon fra samarbeidende aktører. Et LOOP prosjekt gir synergieffekt ved at summen av flere enkeltbudskap gir større effekt samlet enn hver for seg. LOOPs prosjekter er finansiert gjennom returselskapene, Miljøverndepartementet og bidrag fra kommuner, avfallsselskaper og andre. LOOPs hovedsatsingsområder er LOOP Miljøskole og den nettbaserte kildesorteringsguiden sortere.no. I 2010 har LOOP Miljøskole ferdigstilt den filmbaserte undervisningspakken Gjenvinningsskolen. Sortere.no har etablert seg som en felles kommunikasjonsplattform for kildesortering og gjenvinning. I året som har gått har LOOP jobbet aktivt med å markedsføre sine kommunikasjonsverktøy overfor nye og gamle målgrupper. En viktig del av dette arbeidet har vært lanseringen av ett felles nettsted; loop.no. Styret består av: Bjørn Sørensen (leder), Jacob Smith (nestleder), Jaana Røine (styremedlem), Helge Hasselgård (styremedlem), Cecilie Staude (styremedlem), Kari Aa (observatør oppnevnt av

2 Miljøverndepartementet). I administrasjonen: Nancy Sand (daglig leder), Linda Bay (prosjektleder sortere.no), Hildegunn B. Iversen (prosjektleder LOOP Miljøskole), Bente H. Gundelsby (i permisjon), Thomas Misund (IT utvikler), Anne Ingeberg (skribent Tur Retur), Emily Robertson (Hold Norge rent). NYTT NETTSTED loop.no ble lansert i ny drakt i desember Vi har nå samlet både loop.no, turretur.net og gjenvinningsskolen.no på felles nettside for å gi et enda bedre tilbud til våre brukere, målgrupper og samarbeidspartnere. På nye loop.no har vi også integrert sortere med direkte søk via sortere.no. Utarbeidelsen av de nye nettsidene er et ledd i LOOPs kommunikasjonsstrategi som vektlegger samarbeid, helhet og felles kommunikasjon. Formålet har vært å profesjonalisere og effektivisere nettstedet, og å utnytte synergieffekten et felles nettsted gir. De nye nettsidene er mer brukervennlige, enklere å navigere i, og all informasjonen er samlet på ett sted. LOOP MILJØSKOLE LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg på bokmål og nynorsk for alle alderstrinn. Miljøskolen gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. Fortsatt høye bestillingstall. I 2010 har vi konsentrert oss om markedsføring av materiellet. I tillegg til annonsering i trykte medier og på nett, har vi gjennomført en brevkampanje til alle barneog ungdomsskoler i Norge. Dette har vært en suksess. I 2010 har vi sendt ut ca undervisningsartikler (hefter, DVD er og plakater). Konferanser. LOOP Miljøskole har vært representert ved flere store konferanser og samlinger i 2010, blant annet avfallskonferansen på Lillehammer, Østlandske lærerstevne i Oslo og Naturfagkonferansen i Oslo. Spørreundersøkelse. I mai gjennomførte vi en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle som bestilte skolemateriell i perioden september 2009 mars Vi fikk svært gode tilbakemeldinger; over 95 prosent var svært fornøyd eller fornøyd med materiellet. Barne tv. Vi har hatt et samarbeid med barne tv serien Trond med hammer n, sendt på NRK super høsten Hver episode har en liten sekvens om kildesortering og gjenvinning, der budskapet blir presentert på en svært lettfattelig og underholdende måte. Målgruppen er barn i barnehagealder.

3 Sosiale medier. På LOOPs facebook side er målgruppene i hovedsak abonnentene av LOOP Miljøskole og andre samarbeidspartnere. Vi bruker facebook som en tilleggskanal for å informere tilhengerne om LOOPs arbeid og legger ut et par nyhetssaker i uka. Vi tipser også om annet relevant nyhetsstoff. Abonnementsordningen. Dette er kommuner og kommunale avfallsselskaper over hele landet som satser spesielt på informasjonsarbeid rettet mot skolene. Abonnentene er med på å finansiere distribusjonen av undervisningsmateriellet. Ordningen teller nå 47 abonnenter. NYTT I 2010 Nye hefter. Undervisningstilbudet fra LOOP Miljøskole har blitt ytterligere utvidet i Nytt av året er Miljø Nemi, et tegneseriehefte for ungdomsskolen og Dina og Jim og de hemmelige batteriene, også et tegneseriehefte, som handler om miljøskadelige batterier. Musikkvideo. Det har blitt laget en musikkvideo til Miljøsangen Det er lov å bruke hue. Avfallets historie. På oppdrag fra Avfall Norge laget vi en faktaartikkel om avfallets historie, og fikk denne illustrert til bruk i presentasjoner beregnet på 4. klasse. Presentasjonen er laget eksklusivt for bruk på miljøstasjonen i forbindelse med klassebesøk. Gjenvinningsskolen. Gjenvinningsskolen er LOOPs filmbaserte undervisningspakke for videregående skole. Gjenvinningsskolen ble lansert våren 2010 med ni filmer og tilhørende undervisningsopplegg, fagstoff og artikler. Opprinnelig brukte vi nettstedet gjenvinningsskolen.no, men innholdet er nå flyttet til loop.no. Tilbudet retter seg også mot 10. klasse, spesielt med tanke på rekruttering til gjenvinningsfaget på videregående skole og andre relevante fag for retur og gjenvinningsbransjen. Den siste filmen ble ferdigstilt i november 2010, og tilbudet omfatter nå 10 filmer som tar opp ulike temaer innenfor kildesortering, gjenvinning, miljø og klima. Filmene er laget med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og kompetansemålene i læreplanene for ulike fag. Filmene er samlet på en DVD som er distribuert til samtlige videregående skoler. Sølv på filmfestival. Filmen En råvare er en råvare ble oversatt til engelsk høsten På Naturfilmfestivalen i Finland vant filmen sølv i klassen for nordisk film! Filmene i Gjenvinningsskolen En råvare er en råvare Tema: råvarekretsløpet En verden av emballasje Tema: emballasjeoptimering

4 Sorteringsteknologi for avfall Tema: teknologi i avfallshåndteringen Kampen om Joulene Tema: matavfall Bilens evige liv Tema: gjenvinning av biler Avfall, lys og varme Tema: energiutnyttelse Gjenvinning som fag Tema: jobbmuligheter i gjenvinningsbransjen Gjenvinning for klima Tema: bærekraftig utvikling Våre kjemiske liv Tema: miljøgifter En skole blir grønn Tema: miljøsertifisering SORTERE.NO Sortere.no har etablert seg som en felles kommunikasjonsplattform for kildesortering og gjenvinning. På sortere.no finner man informasjon om hvor man gjør av ting man skal kvitte seg med. Formålet er å: øke innsamlingen av brukt emballasje, kasserte gjenstander og rester fra husholdninger og næringslivet redusere farlig avfall på avveie øke oppslutningen om returordningene Sortere.no skal også bidra til økt kvalitet på det som samles inn og riktig behandling av farlig avfall. Databasen har mer enn 2000 søkeord, produkter, tips og råd om håndtering og gjenvinning av avfall. Utviklingen av sortere.no er organisert gjennom et spleiselag med: returselskaper Avfall Norge bransjeforeninger interkommunale avfallsselskaper enkeltstående kommuner Prosjektet er også støttet av Miljøverndepartementet og Klima og forurensningsdirektoratet.

5 Felles kommunikasjonsplattform. Alle landets kommuner og kommunale avfallselskaper har tilgang til sortere.no for å oppdatere og vedlikeholde lokal informasjon. LOOP og returselskapene vedlikeholder nasjonal, felles informasjon. Dette gir kommunenes innbyggere en presentasjon av nasjonal informasjon som oppdateres og styres sentralt, sammen med kommunenes lokale ordninger. Ny kartløsning. Det er laget et nytt kart med oversikt over alle gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Her ser man hvilken avfallstype som kan leveres på hvilket returpunkt. Oversikten i kartet viser tydelig hvor mange steder man kan levere ulike avfallstyper i kommunen. Ordninger for båtrenovasjon og hytterenovasjon er også tilgjengelige i kartet. Integrasjon av sortere.no. Sortere.no tilbyr alle kommuner og kommunale avfallsselskaper å integrere løsningen på egne nettsider. Samarbeidspartnere og deres medlemmer kan også integrere sortere.no. Andre aktører som ønsker å dele informasjon om kildesortering, kan få tilgang til databasen via webservices. I løpet av 2010 er sortere.no integrert på mer enn 30 nettsteder og mobilapplikasjoner. TUR RETUR Ny design. I 2010 ble Tur Retur flyttet fra turretur.net til loop.no. På den måten samles nyttig bransjeinformasjon om kildesortering og gjenvinning på ett nettsted. Nyhetsbrevet til Tur Retur ble oppgradert og fikk nytt design parallelt med nettsidene loop.no. Resultatet har blitt godt mottatt. Nyhetsbrevet sendes ut månedlig på e post til rundt 1800 abonnenter. Tur Retur i Kretsløpet. Tidsskriftet Kretsløpet har i 2010 trykket nyhetsbrevet til Tur Retur i sin helhet inne i bladet. Dermed har Tur Retur nådd bredere ut i bransjen. Kretsløpet har et opplag på LOOP har også bidratt med redaksjonelt innhold i alle utgavene av Kretsløpet i ANDRE LOOP PROSJEKTER I 2010 har LOOP vært involvert i prosjektene Hold Norge rent, ForMat og Grønmo kunnskapspark. Hold Norge rent. LOOP har siden 2009 vært sekretariat for Hold Norge rent. Hold Norge rents hovedformål er å forebygge forsøpling, øke kunnskap om kildesortering og gjenvinning og bidra til å øke og synliggjøre frivillig engasjement for et rent og trivelig Norge. I 2010 har Hold Norge rent og LOOP Miljøskole samarbeidet om å spre skoleopplegg om forsøpling, gjenvinning og miljø. Som sekretariat for Hold Norge rent tilrettelegger LOOP for informasjonsopplegg som er enkelt for kommuner, frivillige organsiasjoner og andre å bruke. ForMat. LOOP har i 2010 deltatt i prosjektet ForMat. Prosjektet skal bidra til å redusere det spisbare matavfallet med 25 prosent innen Prosjektet ledes av NHO Mat og drikke, og en

6 rekke organisasjoner innen nærings middelindustrien og dagligvarehandelen deltar. Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet støtter prosjektet, og Østfoldforskning og Nofima Mat har ansvar for kartlegging og nettverksarbeid. LOOP arbeider med informasjonsdelen av prosjektet, og særlig med å utvikle et undervisningsopplegg som senere skal inngå i LOOP Miljøskole. Grønmo kunnskapspark. LOOP har i 2010 utarbeidet en mulighetsstudie for en kunnskaps og kretsløpspark på Grønmo i Oslo. Oppdragsgivere er Rambøll og Eiendoms og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Grønmo området har i 40 år fungert som hoveddeponi for Oslo kommune, men skal nå lukkes og arealene skal omdisponeres til andre formål. Ny bruk av Grønmo avfallsdeponi gir unike muligheter for opplæring og kommunikasjon innen gjenvinning og fornybar energi. Grønmo kunnskapspark kan bli en bredt anlagt aktivitets og læringspark for Oslos befolkning med fokus på blant annet avfall og avfallsbasert energi.

Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP

Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP OM LOOP LOOP skal øke kunnskap, samt forbedre holdninger og atferd, knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i

Detaljer

Retursamarbeidet LOOP ÅRSRAPPORT 2014

Retursamarbeidet LOOP ÅRSRAPPORT 2014 Retursamarbeidet LOOP ÅRSRAPPORT 2014 CC/Flickr: Torodd F. Ottestad 1 Innhold Om LOOP 3 LOOP som samarbeidsarena 6 PR og kommunikasjon 7 LOOP Miljøskole 9 Sortere 11 Sortere Næring 12 Nasjonalt kampanjearbeid

Detaljer

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Avfall Norge Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Sluttrapport August 2012 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Distribusjon: Åpen Tittel: Oppdragsgiver: Forfatter(e):

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo Karenslyst Allé 9A Tel: 22 12 15 00 Telefax: 22 12 15 19 E-mail: post@grontpunkt.no Internett: www.grontpunkt.no Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportdel 1. Forord 2. Introduksjon 3. Diskusjon 4. Konklusjoner og anbefalinger 5. Kilder Manual Om marin forsøpling Kort om strandryddedagen Strandrydding:

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer