ASK-prosjekt i en inkluderende skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASK-prosjekt i en inkluderende skole"

Transkript

1 Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever relatert til ASK 3 B. Utvikle materiell og metodikk som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK 4 C. Samle, tilrettelegge, utvikle og prøve ut lærestoff for elever med behov for ASK 5 D. Beskrive og videreutvikle modeller for organisering av opplæringen som fremmer inkludering av elever med behov for ASK 6 E. Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK 6 Tidsplan for delprosjektene 9 Ressurser 9 Ressursbruk 9 Økonomi 10 Evaluering 11 Evaluering av delprosjektene 11 Sluttevaluering av hele prosjektet 12 Rapportering 12 1

2 Samarbeidsparter Prosjektet er et samarbeid mellom Skatval skole, Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. Prosjektet har følgende kontaktpersoner: Skatval skole Helge Beitland Trude Jenssen Vigdis Minde Lillebo Anita Bjerken Stjørdal PPT Anne Krogstad Haukås Tone Merete Heggli Trøndelag kompetansesenter Jørn Østvik Hanne Almås Målsettinger Prosjektet har følgende målsettinger: A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever relatert til ASK. B. Utvikle materiell og metodikk som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK. C. Samle, tilrettelegge og utvikle lærestoff for elever med behov for ASK. D. Beskrive modeller for organisering av opplæringen som fremmer inkludering av elever med behov for ASK. E. Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK. Tidsperiode Prosjektet har oppstart høsten 2005, med varighet til Bakgrunn for prosjektet Barn med store kommunikasjonsvansker, som følge av helt eller delvis manglende tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn med slike vansker har behov for tilrettelagt opplæring som gir dem mulighet til å kommunisere funksjonelt med ulike personer og i ulike situasjoner / aktiviteter. Utgangspunktet må være i de kommunikative behov og ferdigheter barna har. Mennesker med behov for ASK har ofte sammensatte behov som følge av vansker på flere områder. Tilrettelegging og bruk av ASK krever høy tverrfaglig kompetanse som mange kommuner og opplæringssteder ikke har. Tilgang til eksempler som viser god praksis er viktig for å utvikle kompetansen hos personer som arbeider med barn med behov for ASK. Skatval skoles visjon om trygghet, trivsel og tilhørighet er viktige byggeklosser i målet om en inkluderende skole for alle. For skatval skole vil inkludering bety deltakelse, opplevd aksept og mestring for alle elever. Skolens satsning på læringsmiljøet gir gode muligheter for å utvikle ny kunnskap og samle erfaringer om tilrettelegging og bruk av ASK. Skatval skole har relevant kompetanse og mål om å satse på utvikling av ASK for elever ved skolen. Skolen er 2

3 en viktig samarbeidspart for Trøndelag kompetansesenter (TKS) i å videreutvikle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer omkring metoder, materiell, organisering og systemisk tenkning på dette området. Dette prosjektet har opphav i arbeid med flere elever med behov for ASK ved Skatval skole. Av disse er en tilmeldt som brukersak til Trøndelag kompetansesenter. Prosjektet skal forankres i et brukerperspektiv ved å ta utgangspunkt i tilrettelegging av opplæringen av disse elevene. Delprosjekter ASK-prosjektet ved Skatval skole er et samarbeid mellom Skatval skole, Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter (TKS) og består av fem delprosjekter med utgangspunkt i målsettingene for prosjektet. Navnet på den/de hovedansvarlige for de ulike delprosjektet er understreket i beskrivelsene nedenfor. A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever relatert til ASK Det skal utarbeides oversikt over relevante verktøy for beskrivelse av kommunikative ferdigheter og behov hos elever som bruker ASK. Valg av verktøy skal ta utgangspunkt i behov knyttet til elever ved Skatval skole. Ansvarlige: Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole. På bakgrunn av utarbeidet oversikt over relevante verktøy skal behovet for eventuell tilpasning av aktuelle verktøy vurderes med tanke på å møte skolens behov i forbindelse med analyse av elevenes kommunikasjon. Ansvarlige: Skatval skole i samarbeid med Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. Delprosjektet skal bidra til å styrke skolens muligheter til å beskrive kommunikative ferdigheter og behov blant elever som bruker ASK, og det skal bidra til at skolen kan bli mer selvstendig i tilsvarende arbeid senere. Utarbeidet oversikt over relevante verktøy og eventuelle tilpasninger skal gjøres tilgjengelig for andre gjennom delprosjekt E: Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK. 3

4 B. Utvikle materiell og metodikk som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK Delprosjektet har som mål å utvikle materiell som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK ved Skatval skole. Kommunikasjon med jevnaldrende vil vies særlig oppmerksomhet. Eksempler fra utviklet materiell skal gjøres tilgjengelig for andre gjennom delprosjekt E: Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK. Utvikle materiell som støtter utviklingen i ASK for aktuelle elever ved skolen. Ansvarlige: Skatval skole, i samarbeid med Trøndelag kompetansesenter. Med utgangspunkt i de aktuelle elevenes kommunikative ferdigheter / behov og materiell som elevene bruker / er utviklet for elevene, skal metodikk som støtter elevenes kommunikasjon videreutvikles. Ansvarlige: Skatval skole, i samarbeid med Trøndelag kompetansesenter og Stjørdal PPT. Åsen voksenopplæringssenter 1 i Oslo har dokumentert betydningen av bruk av støttemateriell for god praksis. De har der utarbeidet ulike typer støttemateriell, eksempelvis støttemateriell som skal ha en veiledningsfunksjon i forhold til personalets væremåter, støttemateriell som er utformet slik at de involverer eleven på en direkte måte, støttemateriell som beskriver elevens måte å kommunisere på, støttemateriell med informasjon om praktisk tilrettelegging rundt eleven m.m. Støttemateriell for god praksis vil ha betydning for kvaliteten i opplæringen av elever med behov for ASK ved Skatval skole. Slikt materiell kan gi praktisk hjelp i tilrettelegging av opplæringen, fremme økt forståelse for og kunnskap om elevenes behov i voksengruppen, og bidra til dokumentasjon av god praksis ved framtidig overgang til ungdomsskole. - Delprosjektet skal vurdere behovet for støttemateriell og eventuelt utvikle støttemateriell til elever med behov for ASK ved skolen. Ansvarlige: Skatval skole i samarbeid med Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. - Åsen voksenopplæringssenter har hatt en rekke besøk av pedagoger som ønsker innblikk i utvikling og bruk av støttemateriell for god praksis. Delprosjektet skal vurdere eventuelt studiebesøk til Oslo for ansatte ved Skatval skole, Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. Det bør undersøkes muligheter for ekstern finansiering, se Økonomi side 10. Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole og Stjørdal PPT 1 Åsen voksenopplæringssenter, 4

5 C. Samle, tilrettelegge, utvikle og prøve ut lærestoff for elever med behov for ASK Det er stor mangel på tilrettelagt skjønnlitteratur og annet lærestoff for barn som bruker ulike grafiske tegnsystem. Mennesker med store kommunikasjonsvansker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, der årsaken ikke kan relateres til sansetap knyttet til hørsel eller syn, har ingen særrettigheter til å få utviklet tilpassede læremidler. Skjønnlitteratur og annet lærestoff som er oversatt til ulike grafiske tegnsystem vil øke mulighetene for inkludering av alle lesere i skolen ved at elever som bruker det aktuelle tegnsystemet har tilgang til samme materiell som de øvrige elevene, på sitt språk. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i de aktuelle elevenes behov for tilrettelegging av slikt materiell. Det skal utarbeides en oversikt over lærestoff for elever med behov for ASK. Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole og Stjørdal PPT. Tilrettelegge lærestoff som andre elever bruker. På bakgrunn av utarbeidet oversikt over lærestoff skal behovet for å tilrettelegge aktuelt lærestoff vurderes. Arbeidet vil ta utgangspunkt i lærestoffet som klassene til de aktuelle elevene bruker, samt eventuelle behov for særlig tilrettelegging ut over dette. Tilrettelegging kan bestå i: 1) forenkle lærestoffet slik at det er tilpasset de aktuelle elevene, 2) Oversette lærestoffet til grafiske tegnsystemer som elevene bruker (hovedsakelig Bliss, PCS og Pictogram), 3) gjøre oversettelsene tilgjengelig i et format (papirutgaver, elektroniske utgaver) som er i tråd med elevenes behov. Vurderinger av hvilke grafiske tegnsystem som skal velges skal ta utgangspunkt i de aktuelle elevenes behov og forutsetninger for kommunikasjon, samt tegnsystemenes egenskaper. Ved eventuell tilrettelegging av eksisterende lærestoff vil nødvendige tillatelser fra rettighetshavere innhentes. Ansvarlige: Skatval skole, i samarbeid med Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. Til oversettelse av lærestoff til Bliss vil prosjektet engasjere Astri Holgersen 2. Prosjektet må sikres finansiering til dette arbeidet, se Økonomi side 10. Ansvarlige: Bliss-oversettelse ved Astri Holgersen, tilrettelegging av Bliss-oversettelse ved Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole. 2 Astri Holgersen er utdannet cand.paed.spec. Hun har vært ansvarlig for utviklingen av Bliss i Norge siden 1975, og er den i Norge som best kjenner Bliss-systemet. Hun har god kunnskap om behovet for tilrettelegging av litteratur og annet skriftlig materiell for Bliss-brukere. Astri Holgersen er BCI's (Bliss Communication International) monitor i Norge. Det betyr at hun er ansvarlig for at alt Bliss-materiell som utgis i Norge er korrekt oversatt og har riktige symboler. Hun samarbeider nært med ISAAC Norges Blissgruppe. Hun var ansatt ved Trondsletten Habiliteringssenter i Trondheim fram til sommeren 2004, da hun gikk av med pensjon. Astri Holgersen har deltatt i et nylig avsluttet prosjekt om oversettelse av bokseriene Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus fra Damm Forlag i samarbeid med Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik. 5

6 Oversettelse av lærestoff til andre tegnsystemer. Ansvarlige: Skatval skole i samarbeid med Trøndelag kompetansesenter. Utvikle nytt lærestoff der dette mangler. På bakgrunn av utarbeidet oversikt over lærestoff og eventuell tilrettelegging av eksisterende lærestoff skal behovet for å utvikle nytt lærestoff til elever med behov for ASK ved Skatval skole vurderes. Denne vurderingen skal ta utgangspunkt i elevenes faglige behov. Ansvarlige: Skatval skole i samarbeid med Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. Tilrettelagt og eventuelt nyutviklet lærestoff for elever med behov for ASK skal prøves ut ved Skatval skole. Utprøving av CD-ROM produkter med tegn-til-tale på video skal vurderes. Erfaringer fra utprøvingen skal gjøres tilgjengelig for andre gjennom delprosjekt E: Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK. Ansvarlige: Skatval skole D. Beskrive og videreutvikle modeller for organisering av opplæringen som fremmer inkludering av elever med behov for ASK Delprosjektet skal beskrive modeller for organisering av opplæring som fremmer inkludering som Skatval skole har gjort erfaringer med. Dokumentasjonen har til hensikt å fremme økt forståelse for muligheter til inkludering av elever med funksjonshemning, og skal gjøres tilgjengelig for andre gjennom delprosjekt E: Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK. Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole. Modeller for organisering av opplæring skal videreutvikles med målsetting om å bygge og spre spesialkompetanse til et tilstrekkelig antall voksne på skolen. Det må være kontinuitet og progresjon i arbeidet for disse elevene, slik det er for andre elever. Delprosjektet har som mål å forsøke å redusere sårbarheten ved 1) fravær av ulike årsaker hos de voksne, og 2) ved skifte av kontaktlærer.ved Skatval skole skifter elevene kontaktlærer etter det fjerde året. Dette skaper miljøforandringer som er godt både for elevene og de voksne. E. Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK Delprosjektet bygger på dokumentasjon og erfaringer fra de øvrige delprosjektene, og skal samle og dokumentere følgende: - Oversikt over og erfaringer i bruk av relevante verktøy for behovsanalyse hos elever med behov for ASK. Tilrettelagte verktøy skal gjøres offentlig tilgjengelig gjennom delprosjekt E. - Eksempler på og erfaringer i bruk av utviklet materiell som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK 6

7 - Eksempler på og erfaringer i bruk av tilrettelagt lærestoff for elever med behov for ASK - Erfaringer fra modeller for organisering av opplæringen som fremmer inkludering av elever med behov for ASK Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole. Format på de ulike delene av dokumentasjonen må vurderes underveis på bakgrunn av hvordan materialet best kan beskrives og hva som er mest hensiktsmessig. Format som bør vurderes er: - DVD; med dokumentasjon i form av tekst, bilder, video og eventuelle kommentarer. - Nettsider; med dokumentasjon i form av tekst, bilder og eventuell video. Eventuell utvikling av eget nettsted på server hos Trøndelag kompetansesenter vurderes. Andre nettsted som kan være aktuelle til formidling av informasjon om prosjektet er Statped 3, Skatval skole 4 og ISAAC Norge 5. - Artikler; dokumentasjon i form av tekst og bilder i tidsskrift som Spesialpedagogikk og Dialog 6. Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole. 3 Statped: 4 Skatval skole: 5 ISAAC Norge: 6 Dialog er ISAAC Norges medlemsblad. 7

8 Dokumentasjonen fra prosjektet skal gjøres offentlig tilgjengelig, og aktuelle formidlingskanaler vurderes i sammenheng med valgte format. - Delprosjektet skal vurdere egnede nettbaserte formidlings- / kommunikasjonskanaler, eventuelt utvikle en egen nettbasert formidlings- / kommunikasjonskanal, som bidrar til enkel tilgang til dokumentasjonen fra prosjektet. Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole. - Bygge opp en eksempelsamling i ASK ved Spesialpedagogisk læremiddelsamling, Levanger Spesialpedagogisk læremiddelsamling, Levanger 7 er en permanent samling av leketøy og tilrettelagte læremidler. Foruten materiellet som inngår i den faste utstillingen består utstillingen av studentprosjekter og tematiske utstillinger som er tilgjengelig over begrensede tidsrom. Prosjektet skal vurdere muligheter for å etablere en eksempelsamling omkring metoder, materiell og erfaringer i tilrettelegging og bruk av ASK i opplæringen. Det kan være aktuelt å gjøre eksempelsamlingen permanent som et tilbud til alle som arbeider med tilrettelegging for ASK. Innhold, omfang og ressurser må avklares etter nærmere vurderinger, men aktuelle innholdskomponenter bør være eksempler på utviklet materiell som støtter kommunikasjon samt tilrettelagt lærestoff for elever med behov for ASK ved Skatval skole. Ansvarlig: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole. - Formidling av dokumentasjon fra prosjektet på aktuelle kurs, forelesninger og konferanser vurderes fortløpende. Gjennom førstehånds erfaringer i tilrettelegging for elever med behov for ASK kan Skatval skole gi verdifulle eksempler på materiell, metoder og organisering. Delprosjektet bør vurdere hvordan Skatval skole kan være faglig bidragsyter i ulike kurs. Trøndelag kompetansesenter vil dra stor nytte av dokumentasjon fra prosjektet i forbindelse med veiledning, kurs og konferanser. Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter og Skatval skole. - Andre formidlingskanaler er Nyhetsbrev 8 fra Trøndelag kompetansesenter, Kommunikasjonsnettverk Nord-Trøndelag og Stjørdal kommune ved PPT. Ansvarlige: Trøndelag kompetansesenter og Stjørdal PPT. 7 Spesialpedagogisk læremiddelsamling, Levanger: 8 Nyhetsbrev fra Trøndelag kompetansesenter: 8

9 Tidsplan for delprosjektene Delprosjekt A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever relatert til ASK B. Utvikle materiell og metodikk som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK C. Samle, tilrettelegge og utvikle lærestoff for elever med behov for ASK D. Beskrive modeller for organisering av opplæringen som fremmer inkludering av elever med behov for ASK E. Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK Tid Ressurser Prosjektet tar utgangspunkt i at lærerne og det øvrige personalet som arbeider med de aktuelle elevene ved Skatval skole er de viktigste ressursene i arbeidet med å tilrettelegge for bruk av ASK i opplæringen. Ressursbruk Med utgangspunkt i de fem delprosjektene estimeres følgende ressursbruk ved Skatval skole, Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter: 9

10 Delprosjekt Skatval skole Stjørdal PPT Trøndelag kompetansesenter Prosjektledelse Kr ,- Ennå ikke estimert A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever relatert til ASK B. Utvikle materiell og metodikk som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK C. Samle, tilrettelegge og utvikle lærestoff for elever med behov for ASK D. Beskrive modeller for organisering av opplæringen som fremmer inkludering av elever med behov for ASK Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Ennå ikke estimert Ennå ikke estimert Ennå ikke estimert Ennå ikke estimert E. Samle, dokumentere og formidle kunnskap og Kr ,- erfaringer om bruk av ASK Totalt Kr ,- Ennå ikke estimert Ut over de faglige ressursene som Skatval skole, Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter vil bidra med, vil avklaring av økonomiske ressurser være nødvendig. En oversikt over Skatval skoles budsjett for prosjektet gis i prosjektplanens Appendix A. Forventet ressursbruk for TKS beskrives i Appendix B. Økonomi Skatval skole, Trøndelag kompetansesenter og Stjørdal PPT bidrar med betydelige økonomiske midler i prosjektet gjennom faglige og materielle ressurser. Det forventes at prosjektet vil ha verdi også for andre skolemiljø, og det vil derfor være naturlig å søke midler hos andre. Det er behov for økonomiske midler til følgende: Honorar til engasjement av Astri Holgersen for oversettelse av lærestoff til Bliss, samt nødvendige reiseutgifter for Holgersen. Honorarets størrelse vurderes på bakgrunn av antall timer som forventes medgått til utvalgte oversettelser til Bliss. Trøndelag kompetansesenter har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet vedrørende muligheter for prosjektmidler. På bakgrunn av samtaler med direktoratet er det aktuelt å søke prosjektmidler til utvikling og produksjon av særskilt tilrettelagte læremidler / multifunksjonelle læremidler. Ansvarlige for oppfølging: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole og Astri Holgersen. 10

11 Finanisering av studietur til Åsen voksenopplæringssenter i Oslo. Deltakere er aktuelle fagpersoner fra Skatval skole, Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. Ansvarlig for oppfølging: Trøndelag kompetansesenter, i samarbeid med Skatval skole og Stjørdal PPT Evaluering Prosjektet vil bli evaluert på flere måter. De ulike delprosjektene vil evalueres hver for seg, pga sin forskjellighet og ulik tidsbruk. Prosjektet vil i sin helhet bli evaluert ved prosjektslutt. Evaluering av delprosjektene Det vil bli gjennomført punktevaluering i delprosjektene, slik at vi har mulighet for å justere kursen om dette skulle være nødvendig. Endelig evalueringen av delprosjektene gjøres ved prosjektslutt i hvert delprosjekt. A. Kartlegge/ tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever relatert til ASK Det er nødvendig å gjøre minimum to punktevalueringer underveis i dette arbeidet for å sikre at delprosjektet finner gode verktøy som kartlegger det skolen har behov for. Punktevalueringene bør skje 1) etter valg av aktuelle verktøy og 2) etter eventuellt tilpasning og bruk av verktøyene. Dette er et område med lite erfaring på i Norge, og det vil kreves stadige vurderinger og justeringer underveis. Det vil være særlig utfordrende å lage gode oversettelser av aktuelle kartleggingsverktøy til symbolspråk. B. Utvikle materiell og metodikk som støtter kommunikasjon hos elever med behov for ASK Det vil være nødvendig med minst to punktevalueringer underveis i delprosjektet. Det skal tilrettelegges og utvikles materiell, og det er helt nødvendig å gjøre dette på bakgrunn av de erfaringer vi gjør underveis i prosjektet. Punktevalueringer bør skje 1) etter valg av materiell og metoder som skal utvikles for å sikre at valgene bidrar til å ivareta målet om å støtte kommunikasjonen hos de aktuelle elevene, og 2) underveis i utviklingen og tilrettelegging av materiell og metodikk. C. Samle, tilrettelegge, utvikle og prøve ut lærestoff for elever med behov for ASK Det vil være nødvendig med minst to punktevalueringer underveis i delprosjektet. Også i denne delen må vi støtte oss på de erfaringer vi gjør underveis. Dette gjelder særlig ved oversettelser til f.eks Bliss, PCS eller andre symbolspråk. Punktevalueringer bør skje 1) etter valg av lærestoff som skal tilrettelegges og valg av lærestoff som eventuelt skal utvikles for å sikre at valgene bidrar til å ivareta målet om å støtte opp under opplæringen til de aktuelle elevene, og 2) underveis i tilretteleggingen og den eventuelle utviklingen av lærestoff. 11

12 D. Beskrive modeller for organisering av opplæringen som fremmer inkludering av elever med behov for ASK Det vil være nødvending med minst èn punktevaluering i delprosjektet for å kunne justere kursen underveis. Punktevalueringen skal sikre at relevante forhold som eventuelt dukker opp i delprosjektperioden fanges opp og dokumenteres. Samtidig vil evalueringen først og fremst være en del av sluttevalueringen i prosjektet. E. Samle, dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer om bruk av ASK Det vil være nødvendig med minst èn punktevaluering i delprosjektet for å kunne justere kursen underveis. Punktevalueringen skal sikre at relevante forhold, kunnskap og erfaringer faktisk blir dokumentert. Delprosjektet vil bli evaluert sammen med sluttevalueringen av hele prosjektet. Sluttevaluering av hele prosjektet Det vil foretas en felles evaluering av prosjektet i sin helhet ved prosjektslutt. Det vil da bli gjort en kvalitativ vurdering av om det er et rimelig samsvar mellom innsatsen som er lagt ned i prosjektet og det man har fått igjen. Disse vurderingene skal foretas av Skatval skole, Stjørdal PPT og Trøndelag kompetansesenter. Sluttevalueringen vil i tillegg omfatte evalueringene fra delprosjektene. Rapportering Rapportering fra prosjektet vil bestå av prosjektrapport med følgende innhold: Kort presentasjon av prosjektet Dokumentasjon fra Delprosjekt E Dokumentasjon fra sluttevalueringen av hele prosjektet Prosjektrapporten ferdigstilles etter prosjektslutt. Rapporten gjøres tilgjengelig i elektronisk format på Trøndelag kompetansesenters nettside. Opptrykk av rapporten i papirformat vurderes underveis. Ansvarlig: Trøndelag kompetansesenter 12

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. slemma. Emma. Emma slemma sier Alvina. Emma ler. ABC Hokus Bokus

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. slemma. Emma. Emma slemma sier Alvina. Emma ler. ABC Hokus Bokus ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Emma slemma ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Musa i lua. Tora og Selma leker. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Musa i lua. Tora og Selma leker. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Musa i lua ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon Alternativ og supplerende kommunikasjon et velferdsteknologisk bidrag til bedre levekår for personer med utviklingshemning og andre med store språkvansker Jarle Eknes je@sorpost.no Torunn R. Homme trb@markvn10.com

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Mona Ramona. Se Mona Ramona sier Lasse. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Mona Ramona. Se Mona Ramona sier Lasse. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Mona Ramona ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Hva vil åmen? Et fat. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Hva vil åmen? Et fat. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Fisk Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag. Tina på tur. Tina er på tur i. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag. Tina på tur. Tina er på tur i. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Tina på tur Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Len og Lea Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Nissen Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Egg i farta. Her bor hønene. De legger egg. ABC Hokus Bokus

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Egg i farta. Her bor hønene. De legger egg. ABC Hokus Bokus De legger egg. ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Egg i farta. ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Bamse og kaka. God natt Bamse si. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Bamse og kaka. God natt Bamse si. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Bamse og kaka ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Venner og gaver. Liv er 7 år. Kake Is Bolle Brus Gave. ABC Hokus Bokus

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Venner og gaver. Liv er 7 år. Kake Is Bolle Brus Gave. ABC Hokus Bokus ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Venner og gaver. ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Her er den lille mauren. Mauren vil ha vann. ABC Hokus Bokus

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Her er den lille mauren. Mauren vil ha vann. ABC Hokus Bokus ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk To venner ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Ari Maur. Ole. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Ari Maur. Ole. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Ari Maur ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Pus og snømannen. Pus og Kim leker. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Pus og snømannen. Pus og Kim leker. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Pus og snømannen ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Emil og isen. Is, sier Emil.. rosiner sier Emil. ABC Hokus Bokus

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Emil og isen. Is, sier Emil.. rosiner sier Emil. ABC Hokus Bokus ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Emil og isen ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Hvem sover her? Natta er her. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. Hvem sover her? Natta er her. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Hvem sover her? ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk FIN - FINT. Måsen har en fin låt. Hanen har en fin hale. ABC Hokus Bokus

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk FIN - FINT. Måsen har en fin låt. Hanen har en fin hale. ABC Hokus Bokus ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk FIN - FINT ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

Hanefar. Mormor har høner. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

Hanefar. Mormor har høner. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Hanefar Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. Ni rever og ni lam. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. Ni rever og ni lam. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Ni rever og ni lam. ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Del A: Beskrivelse av prosjektet. Prosjektets struktur Prosjektleder: Trine Neset Brødremoen, STU. Samfunnsmål fra Strategi2020

Del A: Beskrivelse av prosjektet. Prosjektets struktur Prosjektleder: Trine Neset Brødremoen, STU. Samfunnsmål fra Strategi2020 Sluttrapport for Studentveiledning Dette dokumentet er en kombinert sluttrapport og plan for realisering av nytte og gevinster som følge av prosjektet. Hensikten med sluttrapporten er å sikre at erfaringsoverføring

Detaljer

Isa og Ino. Vi ser Isa. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

Isa og Ino. Vi ser Isa. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Isa og Ino Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Valpene Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

SAMSPILL: Aksel (t.v) peker og Magnus prater ved bruk av grafiske symboler. Ut med språket

SAMSPILL: Aksel (t.v) peker og Magnus prater ved bruk av grafiske symboler. Ut med språket Ut med språket Reportasje Sverre, Aksel og Mats mangler talespråk. Likevel har de sitt å si under klassens årlige aktivitetsdag i skogen. Alternativ og supplerende kommunikasjon gjør at alle elever ved

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte!

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Levanger Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Et samhandlingsprosjekt om kosthold mellom Frisklivssentralen Levanger og Innvandrertjenesten Levanger. PROSJEKTRAPPORT L e v a n g e

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Reven Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk og Bidra til at barna blir kjent med det engelske språket Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk Innhold: 1 Prosjektbeskrivelse 2 Prosjektplan. 3 Evaluering. Barn,

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

RAMMEAVTALE 2011-2013. RAMMEAVTALE for området hjelpemidler og tilrettelegging. mellom. NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag og Trondheim Kommune

RAMMEAVTALE 2011-2013. RAMMEAVTALE for området hjelpemidler og tilrettelegging. mellom. NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag og Trondheim Kommune RAMMEAVTALE 2011-2013 RAMMEAVTALE for området hjelpemidler og tilrettelegging mellom NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag og Trondheim Kommune Side 1 1. SAMARBEIDSPARTENE Denne rammeavtalen er inngått

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Maur Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag. Ærfugl. Det er vår. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag. Ærfugl. Det er vår. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Ærfugl Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Eseltøys Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Ås kommune Voksenopplæring - organisasjonsendring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013

Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013 Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013 HVA HVORFOR HVORDAN HVEM EVALUERING Uformelle læringssituasjoner - Gi barna et rikt språkmiljø med mange og Beskrive med ord det barna ser og opplever

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Åge venter. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

Åge venter. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Ål Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Til. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo. 17.januar 2007

Til. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo. 17.januar 2007 Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo International Society for Augmentative and Alternative Communication NORGE 17.januar 2007.. Høringsuttalelse til "Forslag om lovfesting av skoleeiers

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov Denne artikkelen fokuserer på utfordringer og muligheter i planlegging og samarbeid om overgang for barn med spesialpedagogiske behov. Samarbeid

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Apen Api Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015. Supplement til MRS. Aronsløkka skole

HANDLINGSPLAN 2015. Supplement til MRS. Aronsløkka skole HANDLINGSPLAN 2015 Supplement til MRS Aronsløkka skole Programområde: 12 Ansvarlig direktør: Jan Sivert Jøsendal Virksomhet: Aronsløkka skole Ansvarlig virksomhetsleder: Lena Kilen INNHOLD Kort status

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Guri Gris. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

Guri Gris. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Guri Gris Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere. En spire til kommunikasjon

En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere. En spire til kommunikasjon Social Networks En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere En spire til kommunikasjon Steinkjer, 28. mars 2007 Hanne Almås Oversatt til norsk

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Og så er det på en måte familien min, da. Og så har jeg tegnet broren min, han som har den funksjonshemningen som er litt annerledes.

Og så er det på en måte familien min, da. Og så har jeg tegnet broren min, han som har den funksjonshemningen som er litt annerledes. Samtaler med barn og informasjon til andre Og så er det på en måte familien min, da. Og så har jeg tegnet broren min, han som har den funksjonshemningen som er litt annerledes. Han har litt annen farge

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006... 4 Elevsamtaler

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Rolltalk Designer. Trondheim 15.oktober 2015. Mari Aakvik

Rolltalk Designer. Trondheim 15.oktober 2015. Mari Aakvik Rolltalk Designer Trondheim 15.oktober 2015 Mari Aakvik Abilia Vi jobber med hjelpemidler det handler om mennesker!. Abilia utvikler og leverer hjelpemidler innen fagområdene: Kognisjon Kommunikasjon Epilepsi

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for Utdanningsforbundet Oslo 12. mai 2011 Sissel.dahl.low@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014 Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014 Program 8. april 08.30 09.00 Registrering / oppkobling av videostudioer

Detaljer

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Barnehagesektoren

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

SKOLEKONKURRANSER SOM METODE i videregående skole. Hovedprosjektet 2015-2017

SKOLEKONKURRANSER SOM METODE i videregående skole. Hovedprosjektet 2015-2017 SKOLEKONKURRANSER SOM METODE i videregående skole Hovedprosjektet 2015-2017 OM WORLDSKILLS NORWAY WorldSkills Norway er en ideell organisasjon med følgende eiere: NHO, LO, Utdanningsdirektoratet, KS, YS,

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt

ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt Det nære språket (Horgen 2006): Om språkmiljø for utvikling Noen nye perspektiv når vi ønsker å skape kommunikasjon mellom oss og menneskene med omfattende

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannen i Drammen, 12. juni 2015 1 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Spørsmål fra

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer