Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale."

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Elektronisk post Geir Maribu/Stein Meisingseth (endret av Tomas Holt, oppdatert av Lene Hoff) Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Innledning...2 Kommunikasjon via e-post...2 Hvordan virker e-post?...2 Oppkobling til postkasse...3 Innkurv, utkurv og brevmapper...4 Overføring av post mellom posttjenere...4 E-postadresser...5 Postprogrammet...6 Basisfunksjonene til postprogrammet...7 Skrive brev...7 Sende brev...7 Svare på brev...8 Motta brev...8 Videresende brev...9 Sende brev med vedlegg...9 Kopi av sendte brev...10 Motta brev med vedlegg...10 Brevmapper...11 IMAP eller POP3?...12

2 Elektronisk post side 2 av 12 Innledning Elektronisk post ligner svært mye på det vanlige papirbrevet der du skriver med blyant, putter det i en konvolutt og leverer til postverket, som frakter det videre med levering til mottaker tidligst neste dag. Elektronisk post kalles vanligvis for e-post ( på engelsk), og bruken er på mange måter svært lik vanlig papirbasert post. Den mest iøynefallende forskjellen mellom elektronisk og papirbasert post er hastigheten. Mens et vanlig papirbrev bruker ett eller flere døgn fram til mottaker, trenger et elektronisk brev 1 (e-brev) bare noen få sekunder uansett hvor i verden mottaker befinner seg. Forskjellen mellom e-brev og vanlig papirbrev finnes også! Vi har allerede nevnt den korte tida fra brevet sendes til det er i mottakers postkasse. Denne korte tida kan selvsagt utnyttes slik at mange brevvekslinger med samme person kan finne sted i løpet av samme dag. Andre viktige trekk ved e-post er: Det er enkelt å sende svar på brev, mulighet for å sende brev til mange mottakere og mulighet for å hekte på dokumenter som vedlegg til brevet. Kommunikasjon via e-post I avsnittet over ble hastigheten brevene sendes med nevnt som en stor forskjell på vanlige papirbaserte brev og e-brev. En annen stor forskjell er stilen i brevene. E-brevene er mer muntlig i stilen enn vanlig papirbaserte brev. Dette henger sammen med at e-post er hurtig. Man trenger ikke tenke og gnikke så lenge på formuleringene i e-brev før man sender det. Dersom mottaker ikke helt forstår innholdet i brevet er det bare å sende et svarbrev i retur og be om nærmere forklaringer. En slik runde med flere brev mellom to personer kan gjerne foregå i løpet av en halvtime. Men det betyr ikke at man må være tilstede hele tiden for å kunne brevveksle via e-post. På samme måte som ved vanlig brevpost har også e-post den egenskapen at kommunikasjonen foregår asynkront, dvs. begge trenger ikke være tilstede samtidig. Dette i motsetning til telefonen som er synkron siden begge må være tilstede samtidig under samtalen. Egenskapene til e-post som hurtighet, muntlig stil etc. medfører også at det kan forekomme skrivefeil i e-brevene. E-post er en mer effektiv metode for å utveksle idéer, stille spørsmål, lufte tanker, gjøre avtaler om møte o.l. Dette har bl.a. som konsekvens at e-brev ikke tas like seriøst som papirbaserte brev, f.eks. i statsadministrasjonen. Etter hvert har bedrifter tatt konsekvensen av dette og har startet arbeidet med å lage rutiner for journalføring, arkivering o.l. av e-post. Likevel kreves det ofte at offisielle, mer formelle brev sendes som papirbrev. Hvordan virker e-post? Som bruker av e-post på Internett må du ha tilgang til en posttjener - en maskin som hjelper til med å sende brevene dine og som mottar brev som er adressert til deg. Du trenger også en postkasse på posttjeneren, og posttjeneren må være på lufta døgnet rundt fordi mottak av post kan skje til alle døgnets tider. PC-en din er ikke egnet til denne oppgaven, da den er avslått store deler av døgnet. Det er internettleverandøren din som tilbyr 1 Med e-brev menes selve meldingen som sendes, mens med e-post menes hele systemet for elektronisk post.

3 Elektronisk post side 3 av 12 deg postkasse på en av sine maskiner, enten dette er en privat leverandør eller det er institusjonen du jobber ved. Postkassen er din private, den er utstyrt med din e-postadresse, og den er altså kun beregnet for dine brev. Nye brev som ankommer, uansett når på døgnet, tas hånd om av posttjenerprogrammet og plasseres automatisk i postkassen din. Oppkobling til postkasse Når du kommer på jobb om morgenen (eller til andre tider det måtte passe å lese brev) er kanskje det første du gjør å koble deg opp mot din private postkasse for å sjekke om nye brev har ankommet, og hente disse over i innkurva på PC-en din. Figuren nedenfor viser to mulige oppkoblinger mellom posttjener og postprogram. Postprogrammet er det programmet du bruker for å lese brevene, mens posttjeneren kan befinne seg på litt forskjellige steder alt etter hvilken tilkobling til Internett du har: Institusjonen du jobber hos kan ha egen posttjener i lokalnettet. Slik er det f.eks. ved universiteter, høgskoler og organisasjoner/firma. Du har anskaffet deg Internett via en kommersiell leverandør som også tilbyr deg postkasse på en av sine maskiner. Da må du bruke modem og telefon ved oppkobling mot postkassen slik som vist til venstre i figuren under. Hvis du har konstant oppkobling via kabel-modem eller ADSL vil det virke på samme måte som lokalenett, med den forskjell at du har posttjeneren hos din Internettleverandør. PC tilkoblet posttjener via modem Lokalnett med posttjener 133 MHz PC med postklient 133 MHz posttjener posttjener telefonlinje til Internett Det som skjer når du kobler deg opp mot postkassen for å hente over brevene er følgende (vi antar nå at du bruker tradisjonelt modem): 1. Modem og PC slås på. 2. Postprogrammmet startes opp etterfulgt av en oppkobling mot tjenermaskinen til internettleverandøren din. 3. Du må oppgi brukernavn og passord to ganger: Først ved innlogging på internettleverandøren sin tjenermaskin, deretter innloggingen for å få tilgang til postkassen din. 4. Brevene i postkassen overføres automatisk fra postkassen din til innkurva som er på PCen din. 5. Du kan koble deg ned fra postkassen, logge ut fra Internett og koble ned modemforbindelsen.

4 Elektronisk post side 4 av Du kan starte å lese brevene (uten at tellerskritt løper). Innkurv, utkurv og brevmapper Brevene som er overført fra postkassen din havner i innkurva på PC-en din. Innkurva er den brevmappa som inneholder nye, uleste brev. I postprogrammet (det programmet du leser brev med) vises innkurva som ei liste av brev, som vist i figuren (Outlook Express 5.0) nedenfor. Brevene blir liggende i innkurva inntil du sletter dem eller flytter dem til ei anna brevmappe for lagring. Uleste brev i innkurva er merket spesielt slik at du kan skille disse fra allerede leste brev. Nedenfor er uleste brev vist med uthevet skrift og lukket konvolutt. Postprogrammet utstyres ved installering med både innkurv og utkurv. Brevmapper ut over dette må du lage sjøl etter hvert som du har behov for det. Alle postprogrammer har funksjoner for å opprette brevmapper. Etter hvert som det kommer nye brev til innkurva, og du får lest og behandlet de innkomne brevene, bør du lagre disse i egnede brevmapper. Etter at du har skrevet et nytt brev har du vanligvis to muligheter: Du kan sende brevet umiddelbart, eller du kan legge det i ei utkurv for utsending seinere. Utkurv er særlig mye brukt i de tilfellene du ikke er oppkoblet mot Internett hele tiden, f.eks. over en modemforbindelse. Da kan du skrive nye brev og svare på brev, og hvert nytt brev som er ferdig havner i utkurva. Når alle brevene er ferdigskrevet kobler du deg opp til Internett via modem, og ber postprogrammet sende alle brevene som ligger i utkurva. Det finnes også to mapper til som er ganske vanlige i postprogrammer, nemlig mappe over sendte brev og mappe over slettede brev. Overføring av post mellom posttjenere Brevene du sender fra utkurva på PC-en din havner i første omgang på postmaskinen du er innlogget på. Deretter er det posttjeneren på denne maskinen som videresender brevene til mottakerne. Dette skjer ved at din posttjener tar kontakt med mottakerens posttjener. Når kontakt er oppnådd, oversendes brevene via Internett. Normalt tar denne operasjonen bare noen få

5 Elektronisk post side 5 av 12 sekunder uansett hvor i verden brevet skal. Posttjeneren finner ut hvilken postmaskin brevet skal sendes til ved å se på e-postadressa til mottaker. I noen tilfeller får du brevet i retur igjen fra postsystemet. Avsenderer er i slike tilfeller et program på posttjeneren som heter MAILER-DAEMON. Dersom brevet kommer i retur etter noen minutter betyr det enten at adressa ikke finnes eller at den nevnte mottakeren ikke finnes på denne adressa. I noen tilfeller får du brevet i retur først etter 3-5 dager. Da er årsaken som oftest at det ikke oppnås kontakt med mottagers postmaskin fordi deler av nettet eller selve postmaskinen er nede. Dersom postsystemet ikke har greid å levere brevet innen 3-5 dager sendes det i retur til senderen. E-postadresser Din e-postadresse på Internett må være unik slik at det ikke skal oppstå konflikter om hvem som skal motta brevet. E-postadressa er bygget opp av to deler: Navnet til personen, og domenetilhørigheten til personen. Ut fra domenenavnet kan en se organisasjonsmessig og svært ofte også geografisk tilknytting som en person har. Men det finnes også flere mange domenenavn som er går på tvers av geografiske grenser, f.eks. com-domenet som fins over hele verden. E-postadresser består på Internett av to deler adskilt med Dette tegnet kalles for krøllalfa. Det som står viser personen som er tilkoblet posttjeneren, mens er domenenavnet. Det siste leddet i domenenavnet brukes for å angi land ved hjelp av standardiserte landskoder. 2 Norge har no som domenenavn, Sverige se, Frankrike fr osv. Unntaket til denne regelen med landskoder er USA, som helt siden begynnelsen av Internett har brukt organisasjonstype som siste ledd i domenenavnet: com for commercial, mil for military, edu for educational, gov for government, org for organization, net for network. I Norge er det UNINETT A/S som tildeler domenenavn, og som dermed sørger for å holde orden i systemet. Alle nye subdomener under no-domenet må godkjennes av UNINETT A/S. Et slikt system er helt nødvendig for at bl.a. e-postmeldinger skal kunne leveres til mottaker. Ofte vil e-postadressene du kommer borti kun bestå av initialer eller bare fornavnet, f.eks: Dette har historiske årsaker ved at eieren av en postkasse må ha brukerkonto på postmaskinen. Og når denne maskinen som oftest er en UNIX-maskin, må en forholde seg til de konvensjoner for brukernavn som gjelder der. Men de aller fleste posttjenere har et såkalt alias-system, der dette brukernavnet kan erstattes av et mer komplett navn når postkasser skal navngis med e-postadresser. Eksempler på aliaser: Stein.Meisingseth steinm Geir.Maribu geir 2 Standarden heter ISO Et søk på Alta Vista med søkeordet ISO 3166 gir deg en mengde websider der disse kodene er listet opp.

6 Elektronisk post side 6 av 12 Det betyr at brev som sendes til Stein.Meisingseth havner i postkassen til steinm. I tillegg til disse aliasene over personlige postkasser finnes det også en del standard-aliaser ved de fleste domener. Det er f.eks. alltid mulig å sende post til f.eks for å få kontakt med den som er ansvarlig for posttjeneren ved domenet idb.hist.no. Postprogrammet Det finnes en mengde forskjellige postprogrammer som utfører basisfunksjoner som sende, motta og svare på brev. Postprogrammene kan skilles i to grupper: De som er Internettilpassede, og de som er ikke er det. Med Internettilpassede postprogrammer kan du sende post til alle som har postadresse på Internett, dvs. de som har adresse på formen Eksempler på postprogrammer for Windows som sender post på Internett er: Netscape Messenger, Microsoft Outlook Express, Eudora og Pegasus Mail. I denne generelle omtalen av e-post i dette kapitlet brukes Microsoft Outlook Express 5.0 som eksempel fordi den finnes i norsk utgave. Figuren nedenfor viser hovedvinduet til postprogrammet Microsoft Outlook Express. Innenfor hovedvinduet finner du egne områder for brevmapper med bl.a. innkurv, liste over alle brevene i innkurva, og nederst i vinduet kan du lese teksten til det brevet som er valgt. I postprogrammet finner du funksjoner for å: Skrive brev i en enkel editor som er integrert i postprogrammet Sende brev Motta brev Svare på brev

7 Elektronisk post side 7 av 12 Dette er basisfunksjoner som finnes i alle postprogrammer. I tillegg kommer en del funksjoner som varierer fra postprogram til postprogram, f.eks. adresseliste, varsel om ankommet brev, videresende brev, vedleggsfunksjon, søkemekanismer for raskt å finne brev i brevmapper etc. Basisfunksjonene til postprogrammet I dette kapitlet skal vi se litt på basisfunksjonene til et postprogram, dvs. skrive, sende, motta og svare på et brev. Praktisk bruk av disse funksjonene finner du i kapitler lenger bak i boka som omtaler postprogrammene Microsoft Outlook Express. I eksemplene nedenfor benyttes postprogrammet Microsoft Outlook Express. Skrive brev Skriving av brev starter ved å velge aktuell funksjon for nytt brev på menyen eller på verktøylinja. Da kommer det til syne et nytt vindu der du kan skrive inn meldingen. Først fyller du inn feltene for mottaker av brevet og emne for brevet, slik som vist i figuren under der det sendes et brev til og temaet er EDB grunnkurs. Etter at Til-feltet, Kopi-feltet og Emne-feltet er fylt ut, kan selve brevteksten skrives i det store feltet nederst i vinduet. Husk at du gjerne kan avslutte hver linje med returtasten etter cirka 70 tegn. Dette sikrer at brevet ditt blir lesbart på alle postprogrammer uten problemer med linjeskift, og det gjør at det blir enklere å svare på brev. Sende brev Når brevet er skrevet ferdig sendes det ved å klikke på aktuell knapp på verktøylinja eller velge på menyen. I MS Outlook Express finner du Send-knappen formet som et brev i fart, helt til venstre på verktøylinja. Dersom du er frakoblet kan du velge menyen Fil/Send senere for å legge brevet i utkurva. Ved seinere oppkobling sendes alle de oppsamlede brevene i utkurva på en gang. Hvis det er feil med noen av mottaker-adressene, f.eks. feil format, domene ikke finnes etc, kommer brevet i retur med MAILER-DAEMON som avsender. I dette returbrevet finner du tilstrekkelig med opplysninger til å finne ut hva som gikk galt. Rett opp dette og send på nytt.

8 Elektronisk post side 8 av 12 Svare på brev Mottakeren av et brev leser først brevet og kan deretter gjøre flere forskjellige ting med det mottatte brevet som ligger i innkurva: Slette det, flytte det til annen mappe, la det ligge i innkurva til seinere eller svare på brevet. Hvis du velger å svare på brevet må funksjonen Svare til avsender velges, enten som knapp på verktøylinja eller som menyvalg. I Outlook Express finner du denne funksjonen både som menyvalg, knapp på verktøylinja og ved å klikke med høyre museknapp inne i selve brevteksten. Du kan også velge om svaret bare skal gå til sender, eller om det skal gå til alle som fikk kopi av brevet i første omgang. Figuren over viser et brev fra Arne Morten Uglem idet det leses av mottakeren Stein. Ved å klikke Svar-knappen på menylinja kan man sende et svarbrev. Da kommer det automatisk fram et skrivevindu der alle nødvendige felt i brevhodet er utfylt allerede, ved at opplysninger er hentet fra det mottatte brevet. I Emne-feltet er det satt inn en SV: (eller RE: på engelsk) for å vise mottakeren av brevet at dette er svar på et tidligere brev. Du ser også at opprinnelig tekst i det mottatte brevet er tatt med i svarbrevet. Hensikten med det er at du skal kunne ta direkte utgangspunkt i brevet du fikk og kommentere/svare på deler av det etc. Når du svarer på brev er det blitt vanlig å legge svaret etter det opprinnelige brevet. Dette kan settes som standard i Netscape, men Outlook Express har som eneste standard at svaret kommer øverst. Hvis det er mange spørsmål du skal svare på, kan det være fornuftig å legge svarene etter hvert spørsmål. Etter at hele brevet er besvart, sendes det på samme måte som et nytt brev. Motta brev Brev adressert til deg legges automatisk i din Internett-postkasse etter hvert som de ankommer. Du finner disse brevene når du kobler deg opp mot postkassen. Brev kan også ankomme mens du er oppkoblet, f.eks. i lokalnett er det vanlig å være oppkoblet hele tiden, og da pleier de fleste postprogrammene å varsle om ankomne brev. Varselet skjer i form av en liten

9 Elektronisk post side 9 av 12 pipelyd, eller et lite symbol som endrer seg. Dette kan du endre ved å gå til Verktøy > Alternativer, og gjøre de valg du finner hensiktsmessig. Videresende brev Enkelte ganger kan du ha behov for å videresende brevet til andre. Det finnes en egen knapp for dette på Verktøylinja. Sende brev med vedlegg Brev med vedlegg er også en viktig basisfunksjon hos elektronisk post. Vedleggene er vanlige filer som du har liggende på harddisken, f.eks. Word-dokument, regneark, bilder, tegninger etc. Vedlegg legges til et brev ved følgende valg:

10 Elektronisk post side 10 av 12 Alternativet er å klikke på binders-knappen på verktøylinjen. Da vil du få opp et vindu hvor du kan navigere deg frem til fila du vil legge som vedlegg. Etter at fila er hektet på kan du om ønskelig hekte på flere vedlegg. Hvis du ønsker å sende et dokument du har laget i for eksempel Word, kan det gjøres direkte fra Word. Mens du har dokumentet åpent kan du trykke på Fil, Send til, E-postmottaker (som vedlegg). Dermed sendes dokumentet automatisk til den du angir som mottaker. Vedlegg brukes i følgende tilfeller: Når e-brev overstiger et par A4-sider er det på tide å vurdere om ikke dette brevet heller burde vært sendt som et vedlegg skrevet i en tekstbehandler som både avsender og mottaker disponerer over. Når teksten må illustreres med figurer og tabeller, bør den skrives i en tekstbehandler og sendes som vedlegg til brev. Dersom du skal oversende filer av andre typer enn vanlig tekst, f.eks. regneark, tegninger, bilder, programmer o.l må disse sendes som vedlegg til brev. Vanlig tekst skal alltid skrives som vanlig tekst i e-brevet så sant den er mindre enn 1-2 sider. Bruk av vedlegg i slike situasjoner gjør det også vanskeligere/umulig for mottakeren å bruke sitattekst ved svaring på brevet. Kopi av sendte brev Postprogrammene har også en funksjon for å ta kopi av alle utsendte brev. Dette er en meget viktig funksjon, da det ofte viser seg at en må tilbake for å se på brev som er sendt for flere dager siden, ja noen ganger for flere måneder siden. Da er det greit med ei egen brevmappe som inneholder alle utsendte brev (MS Outlook Express bruker brevmappa Sendte Elementer til dette formålet). Motta brev med vedlegg Når du leser brev med vedlegg behandles vedleggene litt forskjellig, avhengig av hva slags postprogram du bruker og/eller hvordan postprogrammet er tilpasset på forhånd. Vedlegget vises som en hyperlenke nederst i brevet (Netscape Messenger) eller en knapp med en binders på hos MS Outlook Express. Et klikk på hyperlenken eller knappen bringer fram et vindu der du kan angi katalog for lagring av vedleggsfila eller du kan velge å åpne fila uten å lagre den først. Se eksemplet under: Dersom vedlegget er et bilde av type GIF eller JPEG vises disse direkte sammen med brevteksten. Postprogrammet lagrer vedlegget automatisk på en på forhånd angitt katalog. Nederst i brevteksten er navn på katalog og navn på vedleggsfila angitt.

11 Elektronisk post side 11 av 12 I det du leser brev med vedlegg kommer det automatisk fram et vindu der du må angi katalog der vedleggsfila skal lagres Brevmapper Brevmapper brukes til å sortere og organisere brevene i grupper etter innhold. På den måten kan du holde orden på brevene dine. Noen brevmapper finnes allerede ved oppstart av postprogrammet. Det er følgende mapper: Innkurv - nye brev havner her. Utkurv - brev som er sendt når du er frakoblet (offline) havner her. Disse sendes så snart du logger deg på postmaskinen. Sendte elementer - inneholder kopi av alle sendte brev. Meget viktig mappe som det ofte blir bruk for. Trash (søppelbøtte) - alle slettete brev havner i søppelbøtta, og kan hentes opp igjen derfra om ønskelig. I tillegg til disse standardmappene kan du sjøl opprette brevmapper etter eget behov for å ta vare på brev f.eks. om gitte tema, eller brev fra bestemte personer etc. Når mappene etter hvert blir store kan det være vanskelig å finne et bestemt brev du er på jakt etter. Selvsagt kan du møysommelig lete etter brevet. Men normalt er ikke dette nødvendig, fordi de fleste postprogrammene har søkeverktøy der en kan søke i brevmappene på grunnlag av tema til brevet, avsender, dato o.l. Både i Netscape Messenger og i MS Outlook Express finnes det en sorteringsfunksjon der du enkelt kan sortere brevene etter flere forskjellige kriterier, f.eks. etter forfatter, tema, dato etc. På denne måten kan du relativt enkelt finne gamle brev. Ved å trykke på kolonneknappen Fra sorteres brevene alfabetisk etter Sender, Emne alfabetisk etter emne og Mottatt etter dato. Trykker du to ganger på dato sorteres etter eldste dato først. Ved å trykke en gang til sorteres etter nyeste dato først.

12 Elektronisk post side 12 av 12 IMAP eller POP3? Når man setter opp e-post programmet er det i dag vanlig å spesifisere om det skal brukes IMAP eller POP3 som overføringsprotokoll mellom e-post tjener og e-post leser. I det tilfellet man velger POP3 vil e-post leseren laste ned all e-post som ligger på tjeneren til den maskinen e-post leseren kjører på. Dette kan være tidkrevende, spesielt i de tilfellene man har fått e-post med store vedlegg. IMAP er en mer moderne overføringsprotokoll. Her vil kun avsender og emne-feltene til hver enkelt e-post overføres til maskinen e-post programmet kjører på. Selve kroppen til hver enkelt e-post og eventuelle vedlegg vil bli liggende igjen på tjeneren. Først når brukern ønsker å se innholdet i en spesiell e-post (trykker på e-posten) så lastes e-posten ned. Dette er spesielt gunstig i de tilfellene man sitter med trege linjer. Mange gjør foreløpig dette i hjemmet, da bredbånd til alle fortsatt er en drøm. Ved bruk av POP3 vil man i de fleste tilfeller lagre all e-post lokalt på klient-maskinen. Det er imidlertid også mulig med POP3 å spesifisere at e-posten også skal ligge på tjeneren. Problemet i dette tilfellet er at du laster ned all e-post på nytt hver gang du kobler deg opp mot e-post tjeneren. Det vil også være upraktisk å behandle e-posten ved hjelp av flere forskjellige PC-er (på jobben, hjemme ol). Når man bruker IMAP lagres e-posten på e-post tjeneren. Den blir først fjernet derfra når vi manuelt sletter en bestemt e-post.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Microsoft Outlook. 3. oktober 2007

Microsoft Outlook. 3. oktober 2007 Microsoft Outlook 3. oktober 2007 Innholdsfortegnesle 1. ÅPNE OUTLOOK...3 2. LESE E-POST...4 3. SENDE E-POST...5 4. SENDE ET VEDLEGG:...8 5. SVARE PÅ E-POST...10 6. VIDERESENDE E-POST...10 7. SENDE E-POST

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises.

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises. Oppsett av din e-postkonto fra Firmanett AS i e-postleseren Microsoft Office Outlook 2003 Dette oppsettet gjelder kun for Microsoft Office Outlook 2003. Har du en eldre eller nyere versjon av programmet

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i Bestia Risk Consultings kursopplegg utarbeidet for DSB og videreutviklet/tilpasset dette. Innhold

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging og kalenderfunksjoner. Nedenfor

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram.

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Webmail - pat.react.no Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Noen funksjoner i webmail: Sende

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Filer og mapper i Windows Geir Maribu 7.9.2009 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

Business Communications Manager

Business Communications Manager Business Communications Manager 3.0- oppdatering til hurtigreferansen for Desktop Messaging Business Communications Manager Om sletting av Desktop Messaging-meldinger Microsoft Outlook og Microsoft Exchange

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Telsys ipfaks Brukerveiledning

Telsys ipfaks Brukerveiledning Telsys ipfaks Brukerveiledning Forfatter: HNG Side 1 av 9 tirsdag, 27. november Innholdsfortegnelse: GENERELT OM TJENESTEN 3 Å SENDE FAKS FRA EPOSTKLIENT (EKS: OUTLOOK) 3 PRINTDRIVER 4 64BIT: 4 32BIT 4

Detaljer

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises.

Når du har gjort dette vil et vindu som indikert i figuren på neste side vises. Oppsett av din e-postkonto fra Firmanett AS i e-postleseren Microsoft Outlook Express 6 Dette oppsettet gjelder kun for Microsoft Outlook Express 6. Har du en eldre eller nyere versjon av programmet vil

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Tools Account Add Mail

Tools Account Add Mail Outlook Express 6 Outlook Express er enklere enn f.eks Microsoft Outlook, det har ikke riktig så mange funksjoner slik som kalender funksjonen til Microsoft Outlook. Outlook Express, følger med i Windows

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000 Email og WWW Erik Hjelmås, HiG 22. juni 2000 1 Mål 1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Diskusjonsgrupper Geir Maribu/Stein Meisingseth (endret av Lene Hoff) 2.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Kursdeltakere

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Mest brukte alternativer) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig

Detaljer

E-postoppsett. firmanett. - Microsoft Office Outlook 2003. Brukerveiledning - E-postoppsett i Microsoft Office Outlook 2003 [Firmanett 2007]

E-postoppsett. firmanett. - Microsoft Office Outlook 2003. Brukerveiledning - E-postoppsett i Microsoft Office Outlook 2003 [Firmanett 2007] E-postoppsett - Microsoft Office Outlook 2003 Dette oppsettet gjelder kun for Microsoft Offi ce Outlook 2003. Har du en eldre eller nyere versjon av programmet vil innstillingene være tilsvarende, men

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN. MS Outlook 2010. Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp. Versjon 16.09.14

IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN. MS Outlook 2010. Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp. Versjon 16.09.14 IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN MS Outlook 2010 Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp Versjon 16.09.14 Innhold Kalender.uib.no - Outlook Web App... 2 Språk... 3 Visning... 4 Mapper...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er 18.1.2005, Geir Maribu, TISIP Læringsmål: Laste ned ISO-filer fra nettet, og brenne disse til en bootbar cd. ISO-filer trenger du bl.a dersom du skal installere

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

E-postoppsett. firmanett. - Microsoft Outlook Express 6. Brukerveiledning - E-postoppsett i Microsoft Outlook Express 6 [Firmanett 2007]

E-postoppsett. firmanett. - Microsoft Outlook Express 6. Brukerveiledning - E-postoppsett i Microsoft Outlook Express 6 [Firmanett 2007] E-postoppsett - Microsoft Outlook Express 6 Dette oppsettet gjelder kun for Microsoft Outlook Express 6. Har du en eldre eller nyere versjon av programmet vil innstillingene være tilsvarende, men fi gurene

Detaljer

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB.

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB. Tipsark til tilpasset UiB. Praktiske opplysninger om versjoner og oppdateringer...1 Gå i kontrollpanel...2 Reset av telefon...3 Oppsett av datakontoer...4 Om bruk av GPRS kontra Hi-Speed (HSCSD)...4 1.

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer