Styrets beretn tning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretn tning"

Transkript

1 Ake erselvens Baa tforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2012

2 1.0 OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I PERIODEN 2012: 1.1 Styret: Formann Phillip Weemes Nestformann Tom Arild Hansen Kasserer Ole Widar Saastad Sekretær Jørn Nerlien Styremedlem Rune Hultgren Varamedlem Steinar Olsen Varamedlem Arve Johnsen 1.2 Revisorer: Ingvar Sagbakken (valgt 2010) Dagfinn Karlsen (valgt 2011) 1.3 Hovedøya: Havnesjef: Ole Morten Johnsen Bryggekontakter: Brygge 1 Brygge 2 Brygge 3 Svein Tollefsen Brygge 4 Jon Ivar Kirkholt 1.4 Lindøya: Havnesjef: Rolf Sodstad Bryggekontakt: Harald Garpestad 1.5 Fagansvarlige: Anlegg: Tom Arild Hansen VVS: Jonny Wetlesen Elektro: Steinar Olsen 1.6 Valgkomité: Ann-Christin Næss Svein Tollefsen Ole Morten Johnsen

3 2.0 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING * Oslofjorden Båteierunion * Oslofjorden Friluftsråd * Lindøya Vel * Akerselva Vel 2.1 Småbåtutvalget Båtforeningene på øyene er representert ved Tom-Arild Hansen med varamann Ingar Schaug - Arbeidernes Båtforening.

4 3.0 MEDLEMMER OG BRYGGEPLASSER Medlemsutvikling i året 2012: Antall medlemmer pr Utmeldte medlemmer i Nye medlemmer i Antall medlemmer pr hvorav passive 83 Netto økning medlemmer Bryggeplasser Bryggeplasser Hovedøya 172 Kommunebrygga 2 Plasser Lindøya på strengen Båtplasser

5 4.0 VIRKSOMHET 4.1 Møter Årsmøtet 2012 ble avholdt på Veitvet eldresenter 21. mars 2012, kl.18:00 Til stede var 41 stemmeberettigede, og 5 med fullmakt, til sammen 46. Styremøter Det er i perioden avholdt 12 ordinære styremøter pluss 1 befaring. Et møte med P&BE vedr. Kommunebryggen. 4.2 Økonomi. Foreningens økonomi er fortsatt god. Det gikk med mye penger til brygger i Men dette må vi regne med når bryggene blir så gamle. Flere medlemmer betaler ikke sine pålagte avgifter til ABF. Både for trekassene og båtplassen. Siden 2008 og frem til har ABF utestående NOK Dette er nesten like mye som halvparten av overskuddet i Vi vil i 2013 begynne å kreve at medlemmene skal betale det de skylder.

6 5.0 SAKER I 2012: Bryggeanleggene Foreningen fikk benytte seg av prisen som var avtalt i 2011 om vi kjøpte 3 stykk i Bryggene ble levert ved Paulsenkaia, og vi slepte de over med joller. Bryggene er montert, og fungerer meget tilfredsstillende. Vi har fått anbefalt om å bytte ut alle brygger innen 10 år. Ifm det, avsetter vi et beløp hvert år til dette formål. De gamle bryggene ble vi kvitt til slutt, untatt den som er punktert. Her trenger vi råd og hjelp til å få den fjernet. De gamle bryggene måtte gies bort. Ingen ville betale for disse... Kontoret på Hovedøya Kontoret er ferdig og ferdigstilling er mottatt. I løpet av sommeren har en liten gjeng jobbet med å pynte opp ute. Takker så mye for innsatsen til Lisbeth og Trond. Familiedag Familiedag ble avholdt i begynnelsen av september. En fin sensommerdag Mange medlemmer deltok og tre priser ble delt ut. Under arrangementet ble vi også underholdt av en fantastisk flyoppvisning ifbm luftforsvaret sitt 100 år jublium arrangementet vil bli arrangert av Jørn, Roy-Vidar og Ole-Widar med sønnen Birk. Lindøya Utvikling av Lindøya ble stanset opp av kommunen våren Alle hytteeiere og foreninger som er tilknyttet Oslo kommune og med tilhold på øyene ble varslet at alle tiltak etc er stanset inntil videre. Oslo kommune har 4 utredninger som skal ferdigstilles før eventuelle nye tiltak kan iverksettes. Vi vil også påpeke at Lindøya ikke er et oppbevaringssted for solgte- og båter som ikke brukes. Styret ønsker i løpet av 2013 å endre reglene slik at båtene skal kunne stå på land en begrenset tid etter salg og ifbm større reparasjoner. Ansvarlig for Lindøya er Rolf Solstad Nye medlemmer. Som i fjor har de aller fleste av de som har søkt båtplass, blitt tildelt. Pr. 31. desember har vi i år som i fjor noen nye passive medlemmer på venteliste. Listene blir satt opp, og fordeling av båtplasser vil skje etter 1. April. Bobleanlegg. Arve og havnesjef Ole Morten har gjort en kjempejobb med boblehavna. Den nye motor/pumpen har gitt oss litt utfordinger pga strømlasten som trekkes når den er i bruk. Hafslund har montert en ny trafo pga spenningsfall, men det interne el-nett som ABF råder over er for lite dimensjonert for så store laster som pumpen trekker. Vi er i dialog med Hafslund om å finne en bedre løsning til neste år. Trucken Trucken har fungert bra. Noen små problemer har vi hatt. Det er tre stk som kan kjøre trucken, Håvard Gindbakken, Jon-Ivar Kirkholt og Bjørn Guldbrandsen, disse kan kontaktes etter behov. Vi vurderer om medlemmer som skal benytte truckfører utenom oppsatte tider for opptak og utsett samt i nødstilfelle selv må betale truckfører.

7 Miljøstasjon på Hovedøya Vi har to kontainer på kommunebryggen. En kontainer til båtavfall, venstre hånd nærmest land og en kontainer til»hus-søppel» lengre ut på høyre hånd. Mellom disse finnes oljespill-tank og batterikasse. Vi jobber fortsatt med utvikling av en bedre løsning med kommunen, mem dette går tregt. Blant annet ombygging av kommunebrygga, med toaletter. Miljø på Lindøya Vi er pålagt av både stat og kommune å kildesortere vårt avfall på Lindøya. Vi er også pålagt å samle opp slipestøv fra båter, og ikke slippe det rett på bakken. Noen pakker bunnstoffavskrapning i presenningen, noe som det blir mye søl av når dette skal hånteres. Alle presenninger som skal kastes må brettes ordentelig med tau rundt. Vi har også problemer med store mengder vann blanned med olje som vi må kjøre bort, dette medfører mye ekstrajobb. Bruk rene kanner til å samle opp frostveske etter gjennom kjøring av motoren på høsten. Mange har vært flinke til å rette seg etter våre nye miljøkrav, men vi sliter fortsatt med noen få som ikke kildesorterer. Det at noen få ikke retter seg etter de nye kravene, ødelegger for de andre medlemmene, og har medført en formidabel økning av våre søppelutgifter. På vestsiden av tomta, der hvor privat opplagsutstyr ligger, må de som har utstyr som ikke er i bruk, komme å rydde opp. Endel utstyr er ikke merket med navn eller noe annet, det ser nå forsøplende ut der. Arbeidsbåten Jolla vi kjøpte, har fungert over all forventning. Den har tjent seg inn mange ganger sammen med flåten. Vi har også fått en båt som har blitt overhalt av Rolf på Lindøya. Vi håper og tror at denne er på plass til 2013 sesongen. Dugnader Det har vært flere dugnader i år. 2 dugnader på Hovedøya og en på Lindøya. I tillegg har det vært utført flere smådugnader på begge plasser. Det har vært bra oppmøte på alle dugnader. Det er lagt ned en kjempejobb. Takk til alle som stille opp. Nettsiden vår Hjemmesiden fungerer fint. Roy har ansvaret og gjør en kjempejobb. Vår adresse er: Det finnes også en kjøp og salg side. Ansvarlig for nettsiden: Roy Guldbrandsen > Kasser Kassene ble satt på plass og beiset i løpet av vår-dugnaden. Kjempeinnsats. De som var i brukbar stand ble fraktet til Lindøya. Disse fikk også et lag med beis og er nå på plass. Det er bestilt 5 nye kasser, ferdig beiset. Utsett og opptak av båter Både utsett og opptak har fungert meget bra, litt hektisk inn i mellom. Et elektronisk påmeldingsskjema var benyttet og dette synes vi at medlemmene har tatt vel i mot. Medlemmene har stort sett møtt opp til sine valgte tider, og vi har hatt få problemer. Vi vil jobbe videre med å bruke kvalifiserte folk ved opptak og utsett av båter. Vi er takknemlig for at vi kan stille med egene folk som kan utføre dette arbeid rask og effektiv. Utsett vil bli kunngjort senere. Starten er som vanlig i siste halvdel av april og først helg(ene) i Mai. Dette er nok litt avhengig av været og sjøforhold under utsett. Vi minner om at båtene

8 uansett skal være klar til utsett den dagen de skal ut. Avgifter skal være betalt og forsikring på plass. Tilbakebetaling av forskudd Iht årsmøtevedtak i,har styret for akerselven båtforening nå tilbake betalt innskuddet som mange of de eldste medlemmer har hatt krav på ifbm overgangen til dagens innskudds praksis Wi-Fi Wi-Fi, trådløs nettverk er installert og fungerer bra. Meningen er at nettet skal brukes for lesing av aviser etc på nettet. Streaming, d.v.s. TV og film visning er også tilgjengelig, men kvaliteten på visning vil reduseres betraktelig dersom mange folk kobler seg på samtidig.

9 6.0 VALGKOMITTEEN S INNSTILLING Formann Philip Weemes gjenvalg 1 år Nestformann - Tom Arild Hansen gjenvalg 2 år Kasserer - Ole Widar saastad ikke på valg Sekretær Jørn Nerlien gjenvalg 2 år Styremedlem Rune Hultgreen ikke på valg Varamedlem Steinar Olsen gjenvalg 2 år Varamedlem Arve Johnsen ikke på valg Revisor Knut Engan Revisor Ingvar Sagbakken Nyvalg 2 år ikke på valg Valgkomiteen - Svein Tollefsen Ikke på valg (1 år igjen) - Ole Morten Johnsen Ikke på valg (2 år igjen) - Terje Pedersen Nyvalg 3 år

10 NOTATER

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang Formannen har ordet En sommer er igjen på hell, og nok en gang senker det seg en egen ro over kystlandskapet. Selv om været

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer