Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014"

Transkript

1 Styret i valgperioden Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen Stein Osnes Odd Thomassen Morten Amundsen Det er fremdeles mange oppgaver å ta tak i slik at varamedlemmene er blitt innkalt til alle styremøter og benyttet til oppgaver på lik linje med de faste styremedlemmene. Valgkomité: Revisor: Svein Roger Aag og Bjørg T. Olsen Finn Hansen Medlemmer Medlemsantallet har siden siste generalforsamling vært relativt stabilt. Vi har 148 medlemmer til de 190 båtplassene. De resterende plassene fordeler seg på 40 usolgte/reserverte båtplasser (usolgte sjøhus) og 2 gjesteplasser. En del medlemmer leier ut sine plasser, men det er likevel eier som er ansvarlig for plassen, at kontingent blir betalt mv. 1

2 Det er også en viss omsetning på båtplassene i havna uten at det er de store endringene fra siste generalforsamling. Ut fra de tilbakemeldingene styret har fått, har plassene i Løpshavn beholdt verdien sin og det er gledelig. Styrets arbeid i perioden Styret har avviklet 5 ordinære styremøter samt en del arbeidsmøter hvor kun enkelte styremedlemmer har møtt. I tillegg har mange enkeltsaker / problemstillinger blitt behandlet og ordnet via mail og telefon. Styret har fordelt saksansvaret internt hva gjelder ulike emner/sakstyper. Dette har vist seg å være en effektiv og grei arbeidsmåte. Styreleder fordeler oppgaver ut fra saksansvar, og kobler på så mange fra styret som nødvendig for å få en god og effektiv saksbehandling. Referater og informasjon er lagt ut på hjemmeside samt at det er sendt ut medlemsinformasjoner og i enkelte tilfeller SMS`er til medlemmer. Relevant informasjon legges også ut på Facebooksiden Løpshavns venner, selv om denne er blitt en FB side som omhandler mer enn båtforeningens anliggender. Styret er tilgjengelig via vanlig post postboks på Prix i Løpsmarka, kontaktskjema via hjemmesiden, epost og telefon. Styret har behandlet og besvart all korrenspondanse fra medlemmer, forretningsforbindelser mv som er kommet inn. Styret har i siste periode også knyttet til seg en bryggeansvarlig som har bidratt til å gjøre forefallende arbeid i havna. Dette er Hans-Kristian Hermansen. Det har også vært avholdt møter med de andre eierinteressene i Løpshavn utbygger, sameiet og borettslaget. 2

3 Utvalgte saker som har vært behandlet Mye arbeid er dessverre i vinter/vår blitt nedlagt i å ta vare på sjarken som 2 ganger er sunket inne i Løpshavn. Saken er fremdeles ikke løst, men styret er i kontakt både med eier, båtplasseier og de andre interessentene i Løpshavn. Sjarken som pr. d.d. ligger på bunnen er et irritasjonsmoment for mange, herunder båtforeningens medlemmer og styre. Styret forsøker å finne en løsning på heving OG fjerning uten at båtforeningen skal bli sittende igjen med regningen. Redskapsboden er et bygg båtforeningen har kostet og bygget og således eier. Imidlertid er det flere brukere av bygget, og det er dessverre blitt utøvet både herværk, tyveri og forsøpling i og rundt bygget. Dette er tatt tak i og de ulike ordningene vil bli evaluert og vurdert. I løpet av året ønsker vi at vi får bygget trapp/platting utenfor redskapsboden slik at det blir enklere å komme seg inn. Uværet / flommen som var i 2012 ødela mye i havna, men dette er nå utbedret og på mange steder forsterket i forhold til opprinnelsen som viste seg å være for dårlig. Dette er blitt gjort gjennom et godt samarbeid med de øvrige interessentene i havna. Det er videre en kontinuerlig observasjon av både moloer, brygger mv. i de tilfeller det er uvær og/eller storflo. Flo/fjære tabeller ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Sosiale arrangement Planlegging av båttur, pubkveld, kaffe etter dugnad mv. 3

4 Vedlikehold/forbedringer i havna fortløpende forefallende arbeid. Herunder investeringer i utstyr, arrangere dugnad mv. Ny forbedret hjemmeside, drift av værstasjon og forbedring av internettløsningen i havna. Forsikring av havna og lokalitetene. Fortløpende oppdatering av medlemsregisteret, herunder telefonnummer til bomløsning og epostadresser. Det er videre viktig med koordinering av utleide plasser fra utbygger, Løpshavn AS. Mye informasjon sendes ut som epost/sms, og det er viktig at vi til enhver tid har et oppdatert medlemsregsiter. Styret har fremdeles dialog med utbygger om overtakelse av tomt til et fremtidig klubbhus. Det er flere planer for områdene rundt Løpshavn, og styret følger kontinuerlig med for å kunne være med å påvirke disse til det beste for området. Dette gjelder bl.a undergang under Rv, belysning, legging av ny vannledning og gang/sykkelvei i området. Drivstoffavtalen vi inngikk med Bodø båtforening har mange medlemmer benyttet seg av. Vi vil komme ut med ny info om denne i løpet av mai/juni. Det er viktig å ha dialog med utbygger og arbeide sammen til det beste for området. Vi har derfor hatt jevnlige møter med dem. Punktlisten er ikke uttømmende. I tillegg til de ovennevnte sakene har vi tatt tak i og behandlet en rekke andre enkeltstående saker, både på vegne av- og for medlemmene. 4

5 Investeringer Vi har i inneværende periode ikke hatt de store investeringer. Det har blitt innkjøpt en del mindre verktøy/utstyr til bruk i vedlikeholdet. Dette er plassert i redskapsboden. Økonomi Båtforeningen har en sunn og god økonomi, men uten at man greier å bygge seg opp/spare så mye penger til fremtidige prosjekt. Den største inntekskilden til foreningen er fremdeles medlemskontingenten. For 2013 har man greid å få inn nesten alle kontingenter, men det er dessverre noen få medlemmer som det må jobbes mye med for å få inn medlemskontingenen. Styret har sett på mulige løsninger, men er kommet til at vi ikke foreslår kontingentøkning i Vi viser forøvrig til regnskapet, egen revisjonsrapport samt forslag til budsjett. Arrangement / dugnad Vi arrangerte også i 2013 kun 1 dugnad, hvor oppmøtet var brukbart. Fellesdugnaden vi skulle hatt på høsten greide vi oss uten da det var mange medlemmer som sammen med styret gjorde de oppgaver som skulle gjøres. Vi merker at havna begynner å bli noen år og det er mange frivillige som bidrar og tar i et tak når det trengs. Vi samarbeider også til dels med Borettslaget og Sameiet ved slike anledninger. Styret ønsker å forsøke å arrangere en båttur for medlemmene samt å få invitert til en Pub-kveld. 5

6 Samarbeid med andre aktører Løpshavn begynner nå å bli en skikkelig flott havn, mye på grunn av samarbeidet mellom de 3 aktørene (Båtforeningen, Sameiet og Borettslaget) samt involvering av utbygger (Løpshavn AS). Fellesområdene i havna er et ansvar som deles mellom båtforeningen, Sameiet og Borettslaget. Det er en enighet om en fordelingsnøkkel for utgifter mellom partene. Spesielt i arbeidet med ødeleggelsene etter flommene så vi at samarbeidet har fugert bra. For å kunne ha et bedre grunnlag for samarbeid, vil styret forsøke å samkjøre forsikringer og andre avtaler med de andre aktørene. Avslutning Siste året har vært preget av mye aktivitet, og noen enkeltsaker som har krevet mye arbeid. Vi merker på den andre siden at Løpshavn begynner å få mange innarbeidede rutiner, slik at selve driften går enklere nå enn for noen få år siden. Det er mange flere enn styret som tar i et tak og bidrar til at vi har den flotte havna vi har Mange av sakene og utfordringene som kommer behandles/tas tak i fortløpende slik at man ikke trenger å vente på et formelt styremøte for å få behandlet konkrete saker. Styret har blitt bra innarbeidet og har funnet en arbeidsform som fungerer. Den viktigste oppgaven til styret vil alltid være å arbeide for en innbydende og funksjonell havn hvor medlemmenes interesser ivaretas. Videre er det viktig at det er aktivitet i havna og at det er trivelig å ferdes der. 6

7 For å kunne gjøre en best mulig jobb, er styret avhengig av å få tilbakemeldinger fra medlemmene. Det er viktig at det enkelte medlem engasjerer seg og gir tilbakemeldinger/ kommer med forslag mv til styret dersom det er ting man ønsker skal bli tatt tak i. Det avtroppende styret takker for seg, og ønsker det nye styret lykke til! Jan Tore Hagnes/leder Ola Sakshaug/Sekretær/Web Ellen Hansen og Hallgeir Higrav/kasserere Jon-Roger Myrvoll/styremedlem Stein Osnes/styremedlem Lillian Karlsen/styremedlem Kurt Olsen/Styremedlem Odd Thomassen/vara-styremedlem Morten Amundsen/vara-styremedlem 7

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 FLAGGET VELFORENING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 FLAGGET VELFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 FLAGGET VELFORENING Det innkalles herved til Generalforsamling for Flagget Velforening Dag/dato: Mandag 17. mars 2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Strusshamn skole, inngang

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. 23.02.14 13.00 Myklegard Løten

ÅRSMØTE 2014. 23.02.14 13.00 Myklegard Løten ÅRSMØTE 2014 23.02.14 13.00 Myklegard Løten Foto: Tone Østhagen Årsmøte 2014 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekomité

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 4. MARS 2011 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer