INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl på Fossberg, Lom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.30 på Fossberg, Lom"

Transkript

1 Skjåk Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE tirsdag 10. mars 2015 kl på Fossberg, Lom Skjåk og Lom Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende orienteringer holdes: Orientering fra Mjøsen Skog om årsberetning og regnskap for 2014 Eventuelle andre saksframlegg / orienteringer fra Mjøsen Skog Orientering fra skogbruksleder Orientering fra skogbrukssjefen i kommunen Andelseiermøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Innstilling til andelslagets årsmøte om årsberetning og regnskap for Mjøsen Skog SA for Årsberetning og regnskap finnes elektronisk på 3. Valg under Mjøsen Skog SAs årsmøte - se vedlagte innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog 4. Valg av en utsending med personlig vararepresentant fra Skjåk Skogeierlag med personlig vararepresentant til årsmøtet i Mjøsen Skog Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og medlemmer til å skrive under på protokollen 2. Skogeierlagets årsberetning og regnskap 3. Fastsettelse av godtgjørelser 4. Valg a. Valg av leder b. Valg av styremedlem og varamedlem c. Valg av nestleder d. Valg av medlem til valgkomiteen og leder for denne e. Valg av revisor 5. Behandle arbeidsplan og budsjett Fra Mjøsen Skog møter styremedlem Torun Heringstad. Bevertning Vel møtt! Styret

2 Skjåk Skogeierlag ÅRSBERETNING 2014 Styret Styret har bestått av: - Leder: Torkjell Teigen - Nestleder: Stein Teigen - Styremedlemmer: Kjersti Steinbakke (ikke andelseier lenger, går ut) - Varamedlemmer: Rikard Skjelkvåle og Rune Skjåk Valgkomité: - Leder: Magnhild Anne Åndheim - Sevald Sperstad - Torø Ellen Marstein Årsmøte Årsmøte ble holdt på Skjåk Turistheim den 11. mars Det møtte 7 personer på møtet, hvorav 7 var stemmeberettigete. Fra Mjøsen Skog møtte Torun Heringstad. Styremøter Styret har i løpet av året ikke hatt noen styremøter, og dermed ingen saker til behandling. Representasjon Leder har møtt på årsmøte i Mjøsen Skog SA. Aktiviteter Skogeierlaget har gjennom året arbeidet med ny skogbruksplan. Tømmeromsetning I 2014 har lagets medlemmer omsatt 2240 m³ virke til en bruttoverdi av kr gjennom Mjøsen Skog. Dette gir en gjennomsnittlig tømmerpris på kr 299 per m³. I 2013 ble det omsatt brutto 1433 m³ virke til en verdi av kr Gjennomsnittsprisen var da kr 338 per m³. Skogeierlagets økonomiske resultat i 2014 Skogeierlaget er en interesseorganisasjon for skogeiere i Skjåk kommune. Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning.

3 Skjåk Skogeierlag Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir en fyllestgjørende informasjon om virksomheten og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for bedømmelsen av skogeierlaget. Laget hadde et underskudd på kr 780,-. Skogeierlaget har ingen ansatte, og driver heller ingen økonomisk virksomhet. Arbeidsmiljø og ytre miljø blir således ikke påvirket av skogeierlaget. Laget hadde ved årets utgang 32 medlemmer. Skjåk den 13. februar 2015 Torkjell Teigen Stein Teigen Kjersti Steinbakke

4 SKJÅK SKOGEIERLAG RESULTATREGNSKAP Noter Driftsinntekter Tildeling fra medlemsområde , ,00 Andre inntekter Sum driftsinntekter 7 024, ,00 Driftskostnader Lønnskostnader , ,50 Kontorhold Telefon og porto m.v ,00 Møte og andre arrangementer 3 363,00 290,00 Bilgodtgjørelse Annonser Gaver og kontingenter, diett m.v ,10 Annen driftskostnad 30,00 Sum driftskostnader 9 315, ,50 Driftsresultat , ,50 Netto resultat verdipapir -89,08 87,77 Renteinntekt 1 600, ,00 Resultat lagets drift -780,68 186,27 Tildelt til dekn. av skatt Årsresultat -780,68 186,27 BALANSE Noter EIENDELER Anleggsmidler Aksjer Andre aksjer i Norske-Skogindustrier og andeler ,86 620,94 Sum anleggsmidler 531,86 620,94 Omløpsmidler Innskudd i Mjøsen Skog , ,40 Bankinnskudd kontanter og lignende 116,70 116,70 Sum omløpsmidler , ,10 Sum eiendeler , ,04 EGENKAPITAL OG GJELD Lagets egenkapital , ,04 Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld , ,04

5 Skjåk Skogeierlag regnskap 2014 Noter til regnskapet Note 1 Skogeierlaget inngår i Nordalen Medlemsområde, som har fått en økonomisk ramme til rådighet fra Mjøsen Skog for lokalt organisasjonsarbeid i Rammen er stilt til disposisjon for medlemsområdets styre, der skogeierlaget er representert. Medlemsområdets styre fordeler midler til faglige og næringspolitiske fellestiltak samt fordeler midler til skogeierlagene innenfor medlemsområdet. Midlene til skogeierlagene godtgjør lagene for oppgaver de utfører for andelslagets eiere og har sin bakgrunn i en Hovedavtale mellom skogeierlagene og Mjøsen Skog Note 2 Aksjer Skogeierlaget har følgende aksjer i andre selskaper (hele kr): Antall Bokført verdi Markedsverdi Norske Skogindustrier ASA Note 3. Utbetaling til tillitsvalgte. Utbetaling til lagets tillitsvalgte utgjør kr

6 Valgkomiteens innstilling: Valg 2015 Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Alle kandidater er forespurt og har akseptert å stille seg til rådighet for de aktuelle vervene. Styret Tillitsverv Etter valget 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Styreleder (valgperiode 1 år) Marit Olive Lindstad, Fåberg Marit Olive Lindstad, Fåberg Terje Uggen, Veldre Almenning (ny) Styremedlemmer (valgperiode 2 år) Terje Uggen, Veldre Almenning Terje Uggen, Veldre Almenning Lisbet Rustad, Fåberg (ny) Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Torun Heringstad, Heidal Nestleder i styret (valgperiode 1 år) Varamedlemmer i styret (valgperiode 1 år) Asbjørn Bjørnstad, Brøttum Terje Uggen, Veldre Almenning 1. Ole Maagaard, Stange 2. Hallvard Helland, Lom 3. Gudrun Fodstad, Østre Toten Terje Uggen, Veldre Almenning 1. Ole Maagaard, Stange 2. Hallvard Helland, Lom 3. Gudrun Fodstad, Østre Toten Lisbet Rustad, Fåberg 1.Hallvard Helland, Lom (ny) 2.Ruth Lunden, Østre Toten (ny) 3.Ola Brevig, Løten (ny) Årsmøtets ordfører / varaordfører Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Ordfører i årsmøtet Jostein Tromsnes, Jostein Tromsnes, Jostein Tromsnes, (valgperiode 1 år) Ringebu-Fåvang Ringebu-Fåvang Ringebu-Fåvang Varaordfører (valgperiode 1 år) Kjersti Narum, Stange (ny) Kjersti Narum, Stange Kjersti Narum, Stange Kontrollkomiteen (Valgperiode 2 år) Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Medlem Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange (Valgt i 2013) Varamedlem Stig Håvard Blikseth Østre Toten (Valgt i 2014) Stig Håvard Blikseth Østre Toten * Stig Håvard Blikseth Østre Toten Medlem Ole Håvard Hauger, Biri (Valgt i 2014) Varamedlem Astrid Simengård (Valgt i 2014) Medlem Årsmøtets ordfører Årsmøtets ordfører Årsmøtets ordfører Varamedlem Årsmøtets varaordfører Årsmøtets varaordfører Årsmøtets varaordfører Leder Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange Anton Tøsti, Stange * Valgt for 1 år i 2014 Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

7 Valgkomiteen (Valgperiode 3 år) Tillitsverv Etter valget april 2014 På valg i 2015 Forslag 2015 Medlem fra N. Gudbrandsdal Martin Rønningen, Lesja (valgt 2013) Varamedlem Anders Formo, Sel (valgt 2013) Medlem fra S. Gudbrandsdal Gina Andersgård, Øyer-Tretten (ny) (valgt 2014) Varamedlem Tor Ivar Wålen, Ringebu-Fåvang (valgt 2014) Medlem fra N. Hedmark Simen Mæhlum, Brøttum Simen Mæhlum, Brøttum Arne I. Dobloug, Ringsaker (ny) Varamedlem Arne I. Dobloug Ringsaker Arne I. Dobloug, Ringsaker Håvard Freng, Brøttum (ny) Medlem fra S. Hedmark Christen Engeloug, Løten (ny) (valgt i 2014) Varamedlem Olav Vold, Stange (ny) (valgt i 2014) Medlem fra Eidsvoll Olaf Tufte Eidsvoll Almenning Olaf Tufte, Eidsvoll Almenning Jan Kristen Brotshaug, Feiring (ny) Varamedlem Pål Sindre Lundstad, Feiring Pål Sindre Lundstad, Feiring Ketil Langseth, Eidsvoll (ny) Medlem fra Gjøvik Toten Kari Skramstad Hveem, Østre Toten (valgt i 2013) Varamedlem Nils Petter Sand Biri (valgt i 2013) Leder Simen Mæhlum, Brøttum Simen Mæhlum, Brøttum Martin Rønningen, Lesja Nestleder Martin Rønningen, Martin Rønningen, Kari Skramstad Hveem, Lesja Lesja Østre Toten Lillehammer, 2. februar 2015 Simen Mæhlum, leder Martin Rønningen, nestleder Olaf Tufte Sign. Sign. Sign. Kari Skramstad Hveem Gina Andersgård Christen Engeloug Sign. Sign. Sign. Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

8 BILAG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING Presentasjon av kandidater til valgene Leder: Terje Uggen, Veldre Alm. Uggen er født i 1956, er gift og har ett barn. Bor på Thorstein i Ringsaker. Har daa skog i Ådal på Ringerike. Er bestyrer i Veldre Almenning og daglig leder i Brumund Eiendom AS. Utdannet Jordskiftekandidat fra NLH (nå NMBU). Har vært seniorkonsulent i rådgivningsselskapene Rokade AS, Sandvika, Utviklingspartner AS (UPK), Oslo, og AS IPT, Gjøvik - på fagområdene omstilling, endringsledelse og forretningsutvikling. Har vært Importsjef i Moelven Timber AS og daglig leder i Nor East Timber AS. Har tidligere vært Plan- og næringssjef i Flå kommune og konsulent i tidlig fase ved oppbygging og utvikling av databasen Lovdata. Er styremedlem i Viltstellområde 7 på Ringerike. Har vært styremedlem i RingAlm Tre AS og Ringsaker Jakt- & Fiskeområde. Har vært nestleder i styret i Mjøsen Skog siden Nestleder Lisbet Rustad, Fåberg Rustad er 44 år, har 3 barn på 15, 18 og 20 år, og er kjærest med Ole- Jakob Jemtland. Hun eier og driver gården Rustad i Fåberg, Lillehammer, med ca. 300 da dyrket mark og 2600 da produktiv skog. Har utdannelse som agronom, har grunnfag engelsk og en Barcelor i reiselivsplanlegging/ økonomi, samt noen fag i ledelse-og organisasjonsutvikling. Hun har en Master i innovasjon og næringsutvikling, og skrev ferdig en masteroppgave om norsk jordbrukspolitikk, kulturlandskap og gjengroing av kulturlandskapet våren Rustad har tidligere jobbet i reiselivsbransjen. I perioden hadde hun hovedinntekten fra jord og skogbruk. Hun har siden 2013 jobbet i administrasjonen i Oppland Røde Kors. Rustad var fra styremedlem og leder av forsøksringen Øko-Gudbrand, og styreleder i Fåberg Skogeierlag Hun har ellers sittet i flere valgkomiteer i jord-og skogbruket, og hatt ulike verv i forbindelse med ungenes skolegang og fritidsaktiviteter Styremedlem: Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Klokkerengen er født i 1953, er gift og har 2 barn. Har avtalt bruksrett på eiendommen Klokkerengen i Eidsvoll med 25 da dyrka mark og 1500 da produktiv skog, og er andelseier i Mjøsen Skog. Har drevet entreprenørfirmaet Krogsrud Sag A/S i 30 år. Er utdannet skogtekniker fra Brandbu og har tatt landbruksmaskinutd. på Blæstad. Klokkerengen har sittet i kommunestyret i Eidsvoll i 8 år, vært leder av viltnemnda i 13 år, vært rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn. Er elgjeger og har drevet med fallviltarbeid og ettersøk for Eidsvoll kommune i over 30 år. Har sittet som styremedlem i Eidsvoll Skogeierlag fra 2007, leder fra Ble valgt inn i styret i Mjøsen Skog i 2008 (1. vara ). 1

9 1. vara: Hallvard Helland, Lom Helland er født i Han overtok gård i Lom i Gården har ammekubesetning og 250 dekar skog. Er utdannet cand.agric., skogskjøtsel ved NLH i I perioden kombinerte han manuelt skogsarbeid med ulike stillinger; prosjektstilling innan skogkultur i Ottadalen , pådrivar skogkultur i Elverum kommune i 2000, vikariat for Skogselskapet i Hedmark på prosjekt «Grønn Varme» i Var prosjektleder for «Entreprenørskap innen bioenergi» Har vært rådgiver for Energigården. Er i dag selvstendig næringsdrivande og dagleg leder i Lom Biovarme AS. 2. vara: Ruth Lunden, Østre Toten Lunden er født i Har 2 barn. Hun eier og bor på gården Holstad Østre på Skreia. Valgte fra 2012 å bortforpakte driften av den dyrkede jorden. Har 1350 dekar med skog. Er utdannet Diplomøkonom fra BI. Jobber til daglig hos Skreia Regnskapskontor som Autorisert Regnskapsfører. Har tidligere vært medeier i Økonomirådgivning AS. Jobbet ved Ditt Regnskap AS og i Norges Bank. Jobbet i Lillehammer OL Sitter i styret i Østre Toten Skogeierlag på 5. året. Har sittet i styret for Felleskjøpets kontraktavlerlag FKAK. Har hatt flere verv i lokale idrettslag. 3. vara: Ola Brevig, Løten Brevig er fra Løten, født i 1963, er gift og har to barn. Han bor på gården Hestvold i Løten kommune hvor han driver 180 mål korn og 150 mål skog.grishuset på gården leies bort. Av utdannelse er han agronom fra Jønsberg landbruksskole, samt registrert revisor fra distriktshøgskolen i Bø i Telemark. I tillegg til gården jobber han som økonomirådgiver ved Høgskolen i Hedmark. Før det har han over 20 års praksis fra privat revisjon. Av verv sitter Brevig nå i styret i Løten Skogeierlag. Han har også styreverv i Løten O-lag og Nordbygda/Løten Ski. 2

10 Ordfører i årsmøtet: Jostein Løken Tromsnes, Ringebu-Fåvang Tromsnes er født i 1964, er gift og har 3 barn. Driver Øvre Tromsnes i Fåvang sammen med kona Kari. Drifta er mjølk, kjøtt, potet, og skog/ved. Skogagronom fra Valle, befalsutdannet, forstkandidat i Jobbet som lektor/inspektør på Holt landbruksskole, skogbruks-. sjef/plansjef i Øyer kommune. Tok over gården til kona i Styremedlem/leder i Ringebu- Fåvang Skogeierlag Styreverv i Bondelag, Utmarkslag, Gjeterlag, skigruppa med mer. Sitter 3. periode i kommunestyret og leder Utvalg for plan og teknisk. Er styreleder i Ringebu-Fåvang Innkjøpslag, i Fåvangbilene og i Fåvang bil og dekkservice as. Varaordfører Mjøsen Skog fra Ordfører fra Varaordfører i årsmøtet: Kjersti Narum, Stange Narum er født i 1963, er gift og har tre barn. Driver sammen med sin mann Finstad Nordre, Storhov Søndre og Skjelve Store i Stange med ca.750 da dyrka jord og 450 da produktiv skog. Driftsformen er kombinert produksjon og avl på gris, økologisk korn/engfrø og skog. Sivilingeniør fra NTNU innen elektronikk. Har arbeidet med nettplanlegging i Telenor i 10 år. Har drevet som bonde fra Har hatt ulike verv som styremedlem i Stange Skogeierlag, styremedlem i Hedmark Bondelag, styremedlem i Norsvin og Norsvin International. Styremedlem i Mjøsen Skog Varaordfører etter valget i Valgakomiteens leder: Martin Rønningen, Lesja Rønningen er født i Han er gift og ahr 3 barn. Han driver med melk, kjøtt og brøyting. Har 3 år handel og kontor og 2 år agronom. Han har sittet i styret i Lesja Skogeierlag siden 2004 og vært styreleder fra 2009 til Han har også vært leder av Nord-Gudbrandsdal Medlemsområde i 2 år.. 3

11 Valgkomiteens innstilling: Godtgjørelser til tillitsvalgte 2015 Godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA: a) Faste godtgjørelser for 2014 til styreleder, nestleder, styremedlemmer, ordfører i årsmøtet og medlemmer av kontrollkomiteen. Verv Vedtatt i 2014 for 2013 Forslag i 2015 for 2014 Styreleder kr kr Nestleder kr kr Styremedlem kr kr Ordfører i årsmøtet kr kr Medlem av kontrollkomiteen kr kr b) Møtegodtgjørelser (fraværsgodtgjørelser) gjeldende fra og med årsmøtet Møtegodtgjørelse Nåværende Forslag Møtegodtgjørelse pr time kr 200 kr 250 Ekstragodtgjørelse til barnepass Etter regning Etter regning i hvert tilfelle i hvert tilfelle c) Godtgjørelser til revisor for 2014 Forslag Etter regning d) Diett og bilgodtgjørelse Nåværende Forslag Statens satser Statens satser Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

12 Satser for arbeid i lokalorganisasjonen Valgkomiteens forslag gir føringer for godtgjørelse som dekkes av medlemsområdet, mens det gir anbefalinger for hvilke regler som skal praktiseres i skogeierlagene. Valgkomiteen foreslår følgende veiledende satser for tillitsvalgte i medlemsområder og skogeierlag: Fast honorar for leder i medlemsområde og skogeierlag: kr 4000,-. Mjøsen Skogs sats for arbeid utført av tillitsvalgt: kr 250,- per time. Bilgodtgjørelsen følger statens satser. Fast honorar til tillitsvalgte betales etterskuddsvis etter vedtak i årsmøtet. Timegodtgjørelse for utført arbeid utbetales fortløpende etter sats vedtatt av årsmøtet for påfølgende arbeidsår. Møter og annet arbeid som gir grunnlag for møtegodtgjørelse ved lokalt organisasjonsarbeid: Leder og medlemmer av skogeierlagets styre godtgjøres for møter i skogeierlagets styre i tråd med satser vedtatt av skogeierlaget. Representasjon i møter for å ivareta skogeierlagets/medlemsområdets næringspolitiske eller faglige interesser kan godtgjøres. Representasjon på middager/fester godtgjøres ikke. Det utbetales ikke godtgjørelse for deltakelse på eget årsmøte. Dette anses godtgjort gjennom fast honorar. Det utbetales godtgjørelse for deltakelse på skogdag/-kveld dersom den tillitsvalgte har ansvar for å utføre spesielle oppgaver der på vegne av skogeierlaget eller medlemsområdet. Medlemsområdets styringsgruppe kan beslutte at en tillitsvalgt utfører utredningsarbeid innenfor en nærmere angitt ramme. Et slikt utredningsoppdrag vil godtgjøres av medlemsområdet etter Mjøsen Skogs vedtatte timesats for tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Lillehammer, 27. januar 2015 Simen Mæhlum, leder Martin Rønningen, nestleder Olaf Tufte Sign. Sign. Sign. Kari Skramstad Hveem Gina Andersgård Christen Engeloug Sign. Sign. Sign. Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2015 Behandles av årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Vågå Hotell

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Vågå Hotell Vågå Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Vågå Hotell Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 på Heidal hotell

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 på Heidal hotell Heidal Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 på Heidal hotell Heidal og Sel Skogeierlag avholder sine møter sammen, men avholder først egne årsmøter. Skogeierlagets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl på Heidal hotell

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl på Heidal hotell Sel Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 på Heidal hotell Heidal og Sel Skogeierlag avholder sine møter sammen, men avholder først egne årsmøter. Skogeierlagets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Kilde Gjestgiveri

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Kilde Gjestgiveri Løten Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Kilde Gjestgiveri Vang og Løten Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Egerom

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Egerom Stange Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Egerom 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 medlemmer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 5. mars 2015 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 5. mars 2015 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet Fåberg Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 5. mars 2015 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 2. mars 2015 kl. 19:00 på Dale-Gudbrands gard

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 2. mars 2015 kl. 19:00 på Dale-Gudbrands gard Fron Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 2. mars 2015 kl. 19:00 på Dale-Gudbrands gard 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl 19:00 på Gamle Nebbenes

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl 19:00 på Gamle Nebbenes Eidsvoll Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 12. mars 2015 kl 19:00 på Gamle Nebbenes Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 personer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Fredag 11. mars 2016 kl. 19.00 på Fløygir

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Fredag 11. mars 2016 kl. 19.00 på Fløygir Feiring Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Fredag 11. mars 2016 kl. 19.00 på Fløygir Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to andelseiere

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl på Bødal Bygdahus

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 3. mars 2015 kl på Bødal Bygdahus Gausdal Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 3. mars 2015 kl. 1900 på Bødal Bygdahus Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder. Alle frammøtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10. mars 2016 kl på Skjåk Turistheim

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10. mars 2016 kl på Skjåk Turistheim Skjåk Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 10. mars 2016 kl. 1930 på Skjåk Turistheim Lom og Skjåk Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende

Detaljer

Øyer-Tretten Skogeierlag

Øyer-Tretten Skogeierlag Øyer-Tretten Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 2. mars 2015 kl. 19.30 på Skarsmoen Gard 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2

Detaljer

Ringebu-Fåvang Skogeierlag

Ringebu-Fåvang Skogeierlag Ringebu-Fåvang Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 på Tunet Kro, Fåvang Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl. 19:00 på Joratunet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl. 19:00 på Joratunet Lesja Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 11. mars 2015 kl. 19:00 på Joratunet Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive

Detaljer

Sel og Heidal Skogeigarlag

Sel og Heidal Skogeigarlag Sel og Heidal Skogeigarlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 16 mars 2016 kl. 19.00 på Heidal Hotell 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder 2. Skogeierlagets

Detaljer

Øyer-Tretten Skogeierlag

Øyer-Tretten Skogeierlag Øyer-Tretten Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2015 kl. 19.00 på Skarsmoen Gard 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19,00 på Tabor, Snertingdal

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19,00 på Tabor, Snertingdal Gjøvik Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19,00 på Tabor, Snertingdal Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 15 mars 2016 kl på Nashoug Gård

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 15 mars 2016 kl på Nashoug Gård Løten Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 15 mars 2016 kl. 19.00 på Nashoug Gård Løten og Vang Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 1900 på Vardal Menighetshus (ved Vardal kirke)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 9. mars 2015 kl. 1900 på Vardal Menighetshus (ved Vardal kirke) Gjøvik Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 9. mars 2015 kl. 1900 på Vardal Menighetshus (ved Vardal kirke) Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 16. mars 2016 kl 19:00 på Gamle Nebbenes

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 16. mars 2016 kl 19:00 på Gamle Nebbenes Eidsvoll Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 16. mars 2016 kl 19:00 på Gamle Nebbenes Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 personer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 14. mars 2016 kl på Egerom

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 14. mars 2016 kl på Egerom Stange Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 på Egerom 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to medlemmer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 9. mars 2016 kl. 19:00 på Dale Gudbrands gard

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 9. mars 2016 kl. 19:00 på Dale Gudbrands gard Fron Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 9. mars 2016 kl. 19:00 på Dale Gudbrands gard 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning) Furnes Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 10. mars 2015 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning) Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning) Furnes Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19:00 på Kvilheim (Adm bygg, Furnes Almenning) Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Fredag 6. mars 2015 kl på Fløygir

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Fredag 6. mars 2015 kl på Fløygir Feiring Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Fredag 6. mars 2015 kl. 1900 på Fløygir 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to andelseiere

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl. 19:00 på Strandhytta

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 12. mars 2015 kl. 19:00 på Strandhytta Brøttum Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 12. mars 2015 kl. 19:00 på Strandhytta 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og 2 til å skrive

Detaljer

Østre Toten Skogeierlag

Østre Toten Skogeierlag Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 15. mars 2016 kl. 19:00 på Peders Fristelser, Peder Balke senteret, Kapp 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg

Detaljer

Ringebu-Fåvang Skogeierlag

Ringebu-Fåvang Skogeierlag Ringebu-Fåvang Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19.00 på Fåvang Kro 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to

Detaljer

Ringsaker Skogeierlag

Ringsaker Skogeierlag Ringsaker Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 19.00 på Tingvang 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 til å skrive

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 9. mars 2016 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 9. mars 2016 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet Fåberg Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 9. mars 2016 kl. 19 på Jorekstad/Notvarpet 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og 2 til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. 10. mars 2016 kl på Strandhytta

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. 10. mars 2016 kl på Strandhytta Brøttum Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE 10. mars 2016 kl. 19.00 på Strandhytta 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10 mars 2016 kl. 19 på Honne, Biri

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Torsdag 10 mars 2016 kl. 19 på Honne, Biri Biri Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 10 mars 2016 kl. 19 på Honne, Biri 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og hele årsmøtet til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl på Honne Hotell og konferansesenter, Biri

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Onsdag 11. mars 2015 kl på Honne Hotell og konferansesenter, Biri Biri Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Onsdag 11. mars 2015 kl. 19.00 på Honne Hotell og konferansesenter, Biri 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av

Detaljer

Østre Toten Skogeierlag

Østre Toten Skogeierlag Østre Toten Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Torsdag 5. mars 2015 kl. 19:00 på Peders Fristelser, Peder Balke Senteret, Kapp Skogeierlagets årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: STJØRDAL STED: QUALITY HOTELL DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: GRONG OG HARRAN STED: HARRAN KRO DATO: 14.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: TRONDENES STED: TJELDSUNDBRUA KRO & MOTELL DATO: 17.03.2017 KLOKKESLETT: 11.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SALTEN STED: FAUSKE HOTELL DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Vedtatt på Skogeierforbundets styremøte 7. juni 2005 og behandlet av Mjøsen Skogs styre 25. august 2005. Vedtatt på skogeierlagenes årsmøter i

Detaljer

Lesja og Dovre Skogeierlag

Lesja og Dovre Skogeierlag Lesja og Dovre Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 14. mars 2016 kl. 19 på Tunstugu, Lesja 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: RENNEBU OPPDAL STED: OPPDALSPORTEN, FAGERHAUG DATO: 27.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 på Vågå Hotell

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 på Vågå Hotell Vågå Skogeierlag Skogeierlagets årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE Mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 på Vågå Hotell 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder og to til å skrive

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: VESTERÅLEN STED: KLEIVA LANDBRUKSSKOLE DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HØYLANDET STED: HØYLANDET SKYSSTASJON DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: VEFSN STED: VEFSN LANDBRUKSSKOLE DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SKAUN STED: SKAUN MENIGHETSHUS DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: OVERHALLA STED: KVATNINGA DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED NAMSOS OG NAMDALSEID FLATANGER SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SKAUN STED: SKAUN MENIGHETSHUS DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HØLONDA STED: VONHEIM, HØLONDA FELLES MED MELHUS SKOGEIERLAG DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: TRONDHEIM STED: ALLSKOGS LOKALER, INGVALD YSTGAARDSV. 13 A DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED STRINDA OG KLÆBU SKOGEIERLAG Andelseier

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HEMNES STED: KORGEN VERTSHUS DATO: 15.03.2017 KLOKKESLETT: 12.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: BARDU STED: KOMMUNEHUSET DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte fra

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: KLÆBU STED: ALLSKOGS LOKALER, INGVALD YSTGAARDSVEI 13 A DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED TRONDHEIM OG STRINDA SKOGEIERLAG Andelseier

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: RANA STED: SCANDIC HOTELL, MO I RANA DATO: 15.03.2017 KLOKKESLETT: 18.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SKOGN STED: NORSKE SKOG, AUDITORIET DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED FROL OG ÅSEN SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er arena

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: OFOTEN STED: HERJANGEN GRENDEHUS DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: TINGVOLL STED: TINGVOLL FJORDHOTELL DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Lensbygda og Skreiens Grunneierlag Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Budsjett 5.

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: NORDRE SUNNMØRE STED: ØRSKOG SAMFUNNSHUS DATO: 14.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: MELDAL STED: MELDAL SAMFUNNSHUS DATO: 23.02.2017 KLOKKESLETT: 19.30 FELLES MED ORKDAL SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs

Detaljer

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2016

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: STRINDA STED: ALLSKOGS LOKALER, INGVALD YSTGAARDSVEI 13 A DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED TRONDHEIM OG KLÆBU SKOGEIERLAG Andelseier

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: STEINKJER STED: JADARHEIM, BEITSTAD DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HALSA STED: RASTEPLASSEN PÅ LIABØ DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: NORDFOSEN STED: KOMMUNESTYRESALEN I ÅFJORD DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: MELHUS STED: VONHEIM, HØLONDA FELLES MED HØLONDA SKOGEIERLAG DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: RISSA STED: SKAUGDAL GRENDAHUS DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: NAMSSKOGAN STED: FRIVILLIGHETSENTRALEN, BREKKVASSELV DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SELBU STED: CAMP EGGEN, SELBU DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SYKKYLVEN STED: VERKSTADEN BISTRO, IKORNES DATO: 23.03.2017 FELLES MED STRANDA SKOGEIERLAG KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: MALVIK STED: MIDTSAND GRENDAHUS DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: VOLDA ØRSTA STED: VOLDA TURISTHOTELL DATO: 15.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsmøte i skogeierområdet:

Årsmøte i skogeierområdet: i skogeierområdet: Vedleggene er til sak 6 og 7 på saklisten til andelseiermøtet (med årsmøtefunksjon). Forslag til vedtak: Andelseiermøtet gir utsending(ene) til Viken Skogs årsmøte fullmakt til å godkjenne

Detaljer

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2015

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: NAMDALSEID OG FLATANGER STED: KVATNINGA DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED NAMSOS OG OVERHALLA Andelseier /årsmøte er arena for

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: INDERØY OG MOSVIK STED: BAKSTU N HAUGLI, KORSAVEGEN 270 7670 INDERØY DATO: 14.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer