Grepa komfyrer. OBS! Les grundig igjennom bruksanvisningen. Da lærer man seg å bruke ovnen på riktig måte INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grepa komfyrer. OBS! Les grundig igjennom bruksanvisningen. Da lærer man seg å bruke ovnen på riktig måte INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Grepa komfyrer OBS! Les grundig igjennom bruksanvisningen. Da lærer man seg å bruke ovnen på riktig måte INNHOLDSFORTEGNELSE Viktig å vite... Oversiktstegning...3 Klargjøring før bruk...3 Montering og el. installasjon...3 Barnesikringsutstyr...4 Kokeplater...5 Kokesoner...5 Kokekar...6 Stekovn...7 Elektronisk ur...8 Rengjøring og vedlikehold...10 Tekniske data...1 Steketabell...13 Hva kan det være?...14 Oppskrifter...15 NELs leveringsbetingelser...16

2 VIKTIG Å VITE! Les bruksanvisningen før De installerer og tar i bruk Deres nye komfyr. Ta vare på bruksanvisningen og slå opp i den om De lurer på noe. Pass på at ledningen ikke blir liggende i klem når komfyren installeres, flyttes eller rengjøres. Unngå å legge papir, plast eller aluminiumsfolie på kokeplatene/keramikktoppen, da det kan ta fyr/smelte dersom en kokesone/-plate ved et mistak skulle bli slått på. Åpnes stekovnsdøren når stekovnen er i bruk, vil det strømme ut varm luft. Hold derfor barn på avstand. Bruk grytelapper som isolerer godt mot varme og ta godt tak i det som skal ut av stekovnen. Tilslutningsledninger til elektriske apparater må ikke komme i kontakt med varme plater eller varm stekovn. UTPAKKING: NB!Kontroller at komfyren er feilfri og uten skader. Skader skal umiddelbart meldes til forhandleren hvor komfyren er kjøpt. Løft ikke i håndtaket til stekeovnsdøren eller i bryterpanelet ved flytting/transport av komfyren. Løft/transporter komfyren ved å åpne stekeovnsdøren og ta tak i selve ovnen. Ta vare på fraktseddel og kvittering. All emballasje er gjenvinnbar. KERAMISK TOPP: Bruk kokekar som er beregnet for keramiske topper. Bruk kokekar med plan bunn. Kokekar uten plan bunn vil gi dårlig varmeledning og stå ustødig på keramikketoppen. Plasser ikke gjenstander på komfyrtoppen. Glassplaten er ikke noe egnet som lagringssted. PLATETOPP: Bruk kokekar med plan bunn. Kokekar uten plan bunn vil gi dårlig varmeledning og medfører lenger tilvirkningstid og større energiforbruk. Komfyren er tung. Kanter og hjørner De vanligvis ikke kommer i kontakt med kan være skarpe. Bruk hansker når komfyren skal flyttes. Dersom komfyren skal kastes, bør De etter at støpselet er tatt ut av kontakten, klippe av ledningen så nærme komfyren som mulig. Komfyren skal kun brukes i privat husholdning. Stå aldri på komfyren. Service og reperasjoner må kun utføres av servicebedrift godkjent av leverandøren. Bruk kun orginale reservedeler. Alt installasjonsarbeid og alle inngrep i komfyren, f.eks. forlenging av tilslutningsledningen, skal utføres av fagmann. Kontroller at komfyrens sikkerhets-utstyr fungerer. Av hensyn til barnesikkerhet, bør det være benker på begge sider av komfyren. La ikke barn leke med komfyren. Kontroller at bryterene står i stilling "0" når komfyren ikke er i bruk. Kokesonene/-platene og stekovnen blir veldig varme og det er risiko for brannskade. Andre deler av komfyren kan også bli varme, men temperaturen overstiger ikke høyeste tillatte temperatur i følge gjeldende bestemmelser. Fett og olje som overopphetes kan ta fyr. Hold derfor et ekstra godt øye med komfyren når De lager mat med fett og olje, f.eks. frityrkoking. Dersom brann skulle oppstå, må De umiddelbart slå av platen og kvele ilden med et lokk. NB! BRUK ALDRI VANN! Bruk aldri komfyrtoppen til annet enn steking/koking. ADVARSEL! Bruk aldri en keramisk topp dersom det er store sprekker eller dype riper i den, slik at veske og evt. overkok kan trenge ned i spenningsførende deler. Trekk ut støpselet og ta kontakt med servicebedrift. NB! Gjør ikke inngrep i komfyren selv, da det kan for-årsake skader på komfyren og medføre stor fare for brukeren. Henvend Dem alltid til en servicebedrift som er godkjent av leverandøren for service og reparasjoner. (se s. 14) TILBEHØR (Oppbevart i ovnen) 3 stekebrett (G G G 99-5) 1 stekebrett (G 50) stekebrett (Øvrige modeller) 1 langpanne 1 grillrist Tippesikring (oppbevart i skuffen) EKSTRAUTSTYR Kasserollevern PS! Helkama Grepa forbeholder seg retten til endringer uten nærmere varsel. For ytterligere info:

3 OVERSIKTSTEGNING Ventilasjon Bryterpanel 3 Brytere kokeplater/-soner 4 Restvarmeindikator (Keramisk topp) 5 Funksjonsbryter stekovn 6 Signallamper 7 Termostatbryter stekovn 8 Barnesikring (skjult) 9 Stekovn 10 Gryteskuff (Stekeovnsinventaret er oppbevart i hyllen øverst i gryteskuffen) 11 Justerbar sokkel KLARGJØRING FØR BRUK Tørk av komfyrtopp og ovn. Kokeplatene: Sett på kokeplatene, en av gangen, på høyeste effekt i 4 minutt. Keramikktoppen: Keramikktoppen behandles med et rengjøringsmiddel som inneholder silikon. Det gir et tynt vann- og smuss-avstøtende lag som letter senere rengjøring. Keramikktoppen trenger ikke brennes av Stekovnen: Vask stekovnen med lunkent vann uten såpe. Sett på over-/undervarme og termostaten på høyeste temperatur i maks 0 min. Da det vil bli litt lukt av dette, bør De sørge for god ventilering. Stekovnsutstyret vaskes i varmt vann med oppvaskmiddel og tørkes godt før første gangs bruk. 11 MONTERING OG ELEKTRISK INSTALLASJON Komfyren leveres med ledning og stikkontakt som skal tilkobles veggkontakt for komfyr. All fast elektrisk installasjon og evt. omkobling skal utføres etter gjeldende foreskrifter av godkjent installatør. Komfyrens effektforbruk og tilslutningsspenning framgår av merkeskilt på baksiden av komfyren. MONTERING For å få rett høyde på komfyren i forhold til benkeplaten kan man regulere komfyrens høyde med sokkelen. Flytt komfyren ved hjelp av hjulene i bakkant på sokkelen. Åpne stekovnsdøren helt og ta tak i ovnens overdel og trill komfyren på plass LØFT IKKE I DØRHÅNDTAKET ELLER BRYTERPANELET! Komfyren legges på siden for å stille høyden. Vær forsiktig så malingen ikke blir skadet, komfyren bør legges på et teppe el.l. Komfyrens høyde fremme justeres med justerføttene (1). Hjulbraketten (), en på hver side, er justerbar i 4 faste posisjoner mellom 90 og 9,5 cm. Enkelte modeller har også justering mellom 85 og 87,5 cm. For å senke komfyren til en høyde mellom 85 og 87,5 cm må fotlisten (3) skrus av ved å skrue ut 4 skruer. Kontroller at komfyren er i vater med en stekepanne eller vannkasserolle på den store platen. Komfyren må ikke plasseres på en sokkel eller på et høyere nivå enn selve gulvet. Komfyren må plasseres slik at det er mulig å komme til for å trekke ut støpselet. Ved evt. skifte av tilførselledning på komfyren må jordingsledningen være ca. 7 cm lengre enn de andre lederne og ledningen skal være godkjent for T105. OBS! Dette arbeidet må utføres av godkj. el. installatør. 3

4 BARNESIKRINGSUTSTYR NB! Komfyren tilfredstiller gjeldende barnesikringskrav dersom det er minimum 400 mm benkeplate på begge sider av komfyren og tippesikring er montert. 400 mm 400 mm BARNESIKRING PÅ STEKOVNEN. Døren har en låsefunksjon som åpnes ved å trykke opp låsknappen bak håndtaket. Låsen kan settes ut av funksjon ved å skru løs motstykket. Motstykket er fastskrudd med to skruer. VIKTIG! Når barnesikringen er i funksjon kan ikke barn åpne døren ved å ta i håndtaket. TIPPEVERN (metallvinkel oppbevart i skuffen ved leveranse) 100mm (50mm ved bredde 495mm) Tippesikringen må monteres i henhold til monteringsanvisning. Dette for å oppfylle kravene i sikkerhetsstandarden for produktet. Tippesikringen hindrer at komfyren tipper ved utilsiktet bruk, som for eksempel at barn klatrer på komfyren. Når komfyren er justert til riktig høyde og vatret opp tegner man en linje på veggen i komfyrens bakkant. Merk av der tippevernet skal monteres (se fig.) og skru det godt fast i veggen. 475mm VIKTIG! Når komfyren blir dratt fram, f.eks. ved rengjøring, virker ikke tippvernet. Pass derfor spesielt godt på at barn ikke kommer i nærheten når komfyren er dratt fram. KASSEROLLEVERN Grepa kaserollevern kan fåes som ekstrautstyr på alle modeller. Monter kasserollevernet slik: Ta ut skruene i framkant av komfyrlokket. Sett kasserollevernet på plass og skru fast. 4

5 KOKEPLATENE Komfyren har 4 kokeplater. Over bryterene til hver enkelt kokeplate er det et symbol som viser hvilken kokeplate bryteren tilhører. Alle kokeplatene har innstilling fra 1-6, der 6 gir full effekt. Bryterene kan vries både med og mot urviser. Velg trinn 6 for oppkoking. For småkoking og trekking av mat velges trinn 1-3, avhengig av mengden. Trinn Ø 145mm 135W 165W 50W 500W 750W 1500W Ø 180mm 175W 0W 300W 850W 1150W 000W Ø 0mm 00W 305W 450W 950W 1400W 000W Den store kokeplaten passer best til steking. Bruk de bakerste platene til kasseroller det ikke trengs røres i. Den blanke ringen rundt kokeplatene vil få et gyllent skjær etter en tids bruk. EGOVAKT EGOVAKT er en sikkerhetsfunksjon mot overoppheting av platen. Den er merket med en rød markering i midten av platen. KERAMISK TOPP - KOKESONER Keramikktoppen har fire kokesoner og en restvarmeindikator. Restvarmeindikatoren består av fire lamper. Lampene lyser når tilsvarende sone er varmere enn ca. 55 C, enten sonen er på eller av. Så lenge en lampe lyser kan ettervarmen brukes. Over eller under bryterene til kokesonene er det et symbol som viser hvilken sone bryteren tilhører. Merk at kokesonene kobler 100% inn og 100% ut. Det er innkoblingstiden som reguleres med platebryteren. Kokesonene kan reguleres trinnløst fra 1-3 for passende effekt. Når kokesonene brukes, uansett innstilling mellom 1 og 3, holder energiregulatoren ønsket temperatur. Se tabell for riktig innstilling. Tabellen gjelder for koking med lokk! Koker man uten lokk, må det brukes noe mer effekt. Prøv deg fram til det beste resultatet. Hvilken effekt man må bruke avhenger av størrelsen på kasserollen og mengden mat man koker. Tillegg G 99-4, G 99-5: Komfyr med utvidbar sone. - Ønskes bruk av innerste sone: Vri bryteren til ønsket effekt. - Ønskes innerste + ytterste sone: Vri bryteren på max til du hører et klikk. Vri så bryteren tilbake til ønsket effekt. HOLDE MAT VARM KOKING STEKING OPPKOKING Glasset i keramikktoppen er hardt, glatt og herdet mot varmt, kaldt og temperatursjokk, men som alt glass er det følsomt for skarpe kanter. Unngå å ha ting over komfyren som kan ramle ned og slå sprekker i toppen. 5

6 KOKEKAR (alle mod.) Bruk alltid kokekar/stekepanner som har plan og ren bunn. Bruk kokekar som dekker hele kokeplaten/ -sonen eller mer. Da får man full utnyttelse av energien. Ved bruk av for små kokekar oppstår det varmetap, og ved overkok renner maten ned på kokeplaten/- sonen og brenner seg fast. Hvilket material kasseroller og stekepanner er laget av, spiller mindre rolle enn planhet og bunndiameter når det gjelder koketid og energiforbruk. VÆR OBS PÅ FØLGENDE - Aluminium har den beste varmeledningsevnen, men kan avgi sølvlignende flekker på toppen. Flekkene kan fjernes med pusse- og rengjøringsmiddel som er mulig å kjøpe. - Kobber har lettere for å slå seg i varm tilstand enn andre materialer. - Emaljerte bunner (spesielt grovmønstrede) og kasseroller i glass kan slite mer på dekoren enn andre typer bunner dersom de blir dratt fram og tilbake på toppen. - Ved kjøp av nye kasseroller og stekepanner, er det en for del å kjøpe kjørel som anbefales for keramiske topper. Det er f.eks rustfrie kasseroller med sandwichbunn (dobbel bunn). - Bruk kasseroller som er store nok til å unngå overkok. Dette gjelder spesielt dersom maten inneholder sukker, da sukkerholdig overkok kan sette varige merker i glasset. - Se også under rubrikken "VIKTIG Å VITE". En kasserolle av svært god kvalitet defineres slik: Diameter kasserolle 145 mm 180 mm 0 mm Max. oppbøying i kald tilstand 0,9 mm 1,1 mm 1,3 mm ENERGIFORBRUK Energiforbruk for å holde l vann på 90 C i forskjellige kasseroller. 0,1 kw 0,16 kw 0,37 kw 0,5 kw 6

7 STEKEOVN Stekeovnen betjenes av to brytere, termostatbryter og funksjonsbryter (se bildet). Velg temperatur med temperaturbryteren og ovnsfunksjon med funksjonsbryteren. Symbolene vises på bryteren. Ovnslampen blir tent når funksjonsbryteren blir innstilt. Når stekeovnen settes på, lyser to signal-lamper på bryterpanelet: Driftslampe og termostatlampe. Termostatlampen slukkes når innstilt temperatur er oppnådt. Legg aldri aluminiumsfolie direkte i bunnen på stekeovnen, da folien vil hindre varmeoverføring og ødelegger emaljen. Store temperaturforandringer og/eller ujevn plassering av en del typer bakverk (f.eks. pizza, hveteboller) kan medføre at brettene slår seg. Brettet går tilbake til opprinnelig form når det blir kaldt igjen. Ved bruk av stekeovnen blir denne svært varm. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med de innvendige varmeelementene eller selve godset inne i ovnen når denne er varm. FUNKSJONER STEKOVN DEIGHEVINGSFUNKSJON/LYS: Brukes når du ikke vil koble inn noen av elementene, men kun ha lys i ovnen. På grunn av varmen fra pærene er dette også en ideell funksjon når du skal heve deigen. OVER/UNDERVARME Brukes til steking og baking. Tre faktorer påvirker det ferdige resultatet; Ovnstemperatur, plassering av platene og deig type. Ved steking/baking på rist bør langpannen plasseres i stigetrinn 1 for å hindre sprut og søl i stekovnens bunn. Ovner uten varmluftsfunksjon har også separat over- og undervarme. VARMLUFTSFUNKSJON. En vifte sirkulerer luften i stekovnen samtidig som luften varmes opp av et varmeelement. Derfor kan man plassere flere plater i stekeovnen samtidig uten at det blir noen avskjermingseffekt. Bruk varmluftsfunksjonen når De vil ha maksimal utnyttelse av stekovnens kapasitet. De kan f.eks steke to helt forskjellige retter samtidig, eller steke flere brett boller samtidig. Matretter kan settes inn i kald stekovn og stå der mens stekovnen blir oppvarmet. Steking av brød og bakverk skal skje i oppvarmet ovn. Hveteboller o.l. skal plasseres "usystematisk" på brettene for at varmluften skal sirkulere best mulig. Plasser bakepapiret slik at flagring unngås. Temp. i ovnen anbefales å være ca 5-50 C lavere ved bruk av varmluftsfunksjon enn ved vanlig steking (over/undervarme). Kaldluft for tining av matvarer får De ved å bruke varmluftsfunksjonen og termostaten på "0". PIZZAFUNKSJON/HURTIGOPPVARMING. Undervarme, varmluftselementet og viften er tilkoblet. Denne funksjonen er godt egnet til f.eks. pizza, pai og andre lignende matretter der man ønsker ekstra god undervarme for å få sprø bunn. Temp. i ovnen anbefales å være ca 5-50 C lavere enn ved vanlig steking (over-/undervarme). Ovner uten varmluftsfunksjon har hurtigoppvarming ved at grillfunksjon og undervarme er innkoblet (max 00 C). GRILLING Sett termostaten på maks. Grillingen kan begynne etter 5 min. Skru termostaten ned til 00 C når kjøttets porer er lukket (ca. min. på hver side). Smør grillristen inn med fett og legg på maten som skal grilles. Sett inn grillristen så høyt som mulig uten at maten kommer i direkte kontakt med grillelementet. Sett langpannen i spor 1 for å unngå søl i ovnen. NB! GRILLING MÅ FOREGÅ MED LUKKET DØR. GRATINERING/VARMLUFTSGRILLING. Viften og grillelementet er tilkoblet. Sett termostaten på maks. Gratineringen kan begynne etter fem minutter. Still termostaten på 00 C etter et par minutters grilling. Fortsett som ved vanlig grilling. OBS! Stekeovnsdøren må være lukket OBS! Husk at ovnen er varm lenge etter den er slått av. Utnytt gjerne ettervarmen for å spare energi. Men hold barn unna til komfyren er avkjølt. 7

8 For å få fullt utbytte av din ovn må du lære å bruke den ved å prøve deg fram. Stekemetoder, temperaturer og steketider som ble brukt i din gamle ovn passer ikke nødvendigvis i dagens ovner. FUNKSJONER STANDARD STEKOVN OVER/UNDERVARME Brukes til steking og baking. Tre faktorer påvirker det ferdige resultatet; Ovnstemperatur, plassering av platene og deig type. Ved steking/baking på rist bør langpannen plasseres i stigetrinn 1 for å hindre sprut og søl i stekonvens bunn. HURTIGOPPVARMING. Undervarme og grillelement er innkoblet. Hurtigoppvarmingen bør ikke brukes ved steking av småkaker, formkaker e.l. fordi varmefordelingen i stekovnen er ujevn i begynnelsen. OBS! Denne funksjonen må kun brukes ved temperaturinnstilling C. GRILLING Sett termostaten på maks. Grillingen kan begynne etter 5 min. Skru termostaten ned til 00 C når kjøttets porer er lukket. Smør grillristen inn med fett og legg på maten som skal grilles. Sett inn grillristen så høyt som mulig uten at maten kommer i direkte kontakt med grillelementet. Sett langpannen i spor 1 for å unngå søl i ovnen. NB! GRILLING MÅ FOREGÅ MED LUKKET DØR. UNDERVARME er innkoblet. OVERVARME er innkoblet. OBS! Husk at ovnen er varm lenge etter den er slått av. Utnytt gjerne ettervarmen for å spare energi. Men hold barn unna til komfyren er avkjølt. MODELLER MED ELEKTRONISK UR ENKELT UR, tre knapper Når du kobler strøm til komfyren vil displayet vise klokkeslettet 1.00 og indikator klokke vil blinke. For å stille inn riktig klokkeslett holder du inne høyre knapp for fremover, eller venstre knapp for tilbake. Slipp knappen når displayet (3) viser riktig klokkeslett. For å stille inn varseluret trykker du en gang på midtknappen. Indikator varselur (1) vil da blinke. Still inn ønsket tid med høyre (frem) og venstre (tilbake) knapp. Varseluret stilles inn i minutt og timer. Når tiden er løpt ut vil varseluret gi fra seg en pipelyd. For å stoppe denne kvitterer man med midt knappen. Uret vil gå tlbake til vanlig klokkevisning etter noen sekunder. 1. Indikator varselur. Indikator klokke 3. Display 4. Venstre knapp 5. Midt knapp 6. Høyre knapp For å stille klokken trykker man to ganger på midt knappen. Indikator klokke () vil da blinke. Still inn riktig klokkeslett med høyre og venstre knapp som skissert over. KOBLINGSUR- 5 KNAPPER Etter strømbrudd eller ved tilkopling vil tallene til venstre på uret blinke Klokken må stilles inn for at ovnen skal virke! For å stille inn riktig tid holder man inne knapp 3 og 4 (som pilene indikerer) og vrir knapp 5 til ønsket tid. 8

9 VARSELUR PS! Stilles først i sekunder opp til 60, deretter minutter. Varselur (1): Stilles inn i sekunder og minutter. Max. 99 minutter. Tiden stilles inn ved å holde inn knapp og vri knapp 5 til ønsket varslingstid. Når ønsket varsel tid er innstilt og knapp slippes begynner varseluret å gå. En pil over knapp vil indikere at varseluret er på. Når den innstilte tiden er utløpt vil en pipetone varsle. Pipetonen kobles ut ved å trykke en gang på knapp. Pipetonen vil varsle til man slår den av eller i max. to minutter. Varselur : Stilles inn i hele minutter fra 1 minutt til 3 timer og 59 minutter.hold inn knapp 3 og still inn ønsket varslingstid med knapp 5. Når knapp 3 trykkes inn viser displayet 0.00 (evt. innstilt tid). Når knappen slippes lyser pilen over knapp 3 for å vise at funksjonen er aktiv. Når den innstilte tiden er utløpt vil en pipetone varsle. Trykk inn knapp 3 for å slå av pipetonen, en rød pil over knapp 4 vil da lyse. NB! Når tiden er utløpt vil stekovnen og høyre kokesone bak koble ut. For å koble inn igjen må man trykke på knapp 4. Den røde pilen over knappen vil da slukke. INNSTILLING AV STEKETERMOMETER KNAPPNUMMERERING 1 TEMPERATUR VARSLINGSUR 3 OPERASJONSTID/STEKETID 4 FERDIGTID 5 INNSTILLINGSKNAPP NB! Steketermometer må aldri brukes ved grilling eller hurtigoppvarming da den sterke varmen fra grillelementet kan skade det. Bruk aldri annet steketermometer enn det som er vedlagt. Termometerspissen stikkes inn i steken slik at spissen ligger i sentrum av steken (ikke inn til benet). Trykk termometerpluggen godt inn i kontakten oppe til høyre hjørnet av stekeovnen. Nå lyser 60 C i displayet på uret. Hold inn knapp 1 og vri knapp 5 til ønsket kjernetemperatur mellom 30 C og 99 C. Når knapp 1 slippes vil stekens kjernetemperatur komme frem på uret slik: Kjernetemp. i kjøtt 0-30 C C over 99 C Display viser 30 C (kan ikke stilles manuelt) aktuell temperatur i kjøttet 99 C, C blinker Kjernetemperatur i kjøtt Display viser 0-30 C 30 C, C blinker C Aktuell temperatur i kjøttet Over 99 C 99 C, C blinker Ønsker De å se innstilt kjernetemperatur, trykker De inn knapp 1. Når innstilt temperatur er oppnådt i steken, varsles dette med en pipetone og temperaturen (til venstre på uret) begynner å blinke. Stekovnen kobler seg automatisk av. Ovnen kobler seg automatisk på igjen når steketermometeret tas ut av kontakten i ovnen. Husk derfor å slå av stekovnen når steken tas ut. Steken bør tas ut av ovnen umiddelbart, ellers kan kjernetemperaturen fortsette å stige noen grader selv om stekovnen er slått av. INNSTILLING AV KOBLINGSUR FOR STEKEOV- NEN/ HØYRE KOKESONE BAK (KUN KERAMISKE KOMFYRER) STEKETID/ KOKETID TRINN 1: Slå på stekeovnen/ høyre sone bak og still inn ønsket temperatur. TRINN : Man kan stille inn koketid/ steketid på tre måter: Steketid/ koketid: Hold inn knapp 3 og still inn ønsket koketid steketid med knapp 5. Når knapp 3 trykkes inn viser displayet 0.00 (evt. innstilt tid). Når knappen slippes lyser pilen over knapp 3 for å vise at funksjonen er aktiv. Når den innstilte tiden er utløpt slår ovnen/ kokesonen seg av og en pipetone vil varsle. Trykk inn knapp 3 for å slå av pipetonen, en rød pil over knapp 4 vil da lyse. Slå av ovnen/ kokesonen og trykk en gang på knapp 4. Den røde pilen vil da slukke. Utkoblingstidspunkt: Hold inn knapp 4 og still inn ønsket utkoblingstidspunkt. Når knapp 4 holdes inne viser utkoblingstidspunkt i displayet. Når knappen slippes vil en pil over knapp 4 vise at funksjonen er aktiv. Når den innstilte tiden er utløpt slår ovnen/ kokesonen seg av og en pipetone vil varsle. Trykk inn knapp 4 for å slå av pipetonen, en rød pil over knapp 4 vil da lyse. Slå av ovnen/ kokesonen og trykk en gang på knapp 4. Den røde pilen vil da slukke. Forsinket innkobling: Ved å kombinere punkt 1 og kan man stille inn utsatt innkobling. Still inn ønsket koketid/ steketid som beskrevet under punkt 1 for så å stille inn utkoblingstidspunkt som beskrevet under punkt. 9

10 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD OBS! Bruk ikke skuremiddel når De vasker plastdelene på komfyren. Rengjøring av platetoppen Tørk av komfyrtoppen med en fuktig klut. Smuss på platene forringer varmeoverføringen. Tørk derfor bort overkok med en gang. Saltvann og våte kasseroller skader kokeplatene. Kokeplatene rengjøres med varmt vann med vaske- eller rengjøringsmiddel. Skyll og tørk kokeplatene godt etterpå. Dette er nødvendig ved normal tilsmussing. Rengjøring av keramikktoppen Den keramiske toppen er mekanisk sett veldig stabil og kan uten videre tåle tunge gjenstander. Skarpe/tunge gjenstander som faller ned, kan imidlertid forårsake skade, brudd eller riper i platen. Den keramiske toppen må ikke benyttes dersom det pga. av mekaniske påkjenninger kommer riper eller sprekker i toppen. Ta i såfall omgående kontakt med Deres forhandler. Keramikktoppen bør vedlikeholdes regelmessig. På markedet finnes det forskjellige midler som beskytter med en tynn vannog smussavstøtende film. En tilsmusset topp forringer varmeover føringen mellom kokesone og kasserolle. Vask av med en ren klut etter hver bruk og tørk av med husholdningspapir e.l. NB! Bruk aldri skurepulver, stålull med/uten såpe, svamp med smergel-side e.l. da disse kan forårsake riper eller skader på den keramiske toppen. Pass på at De kun bruker kokekar med ren, tørr og plan bunn. Sand/jordrester fra f.eks. poteter under kasserollen lager riper i overflaten. Litt søl: Tørk av hver gang det er sølt på toppen. Bruk en ren, fuktig klut og oppvaskmiddel eller bruk en glasskrape dersom toppen er varm. Flekker og overkok: Påfør den ennå lunkne toppen et rense-middel. La det få virke en stund før det vaskes bort med en tørr, ren klut/svamp. Sukker, gele, brent mat etc.: Må tørkes bort umiddelbart mens platen ennå er varm. Eventuelle rester fjernes mens platen fremdeles er lunken ved hjelp av tidligere nevnte rensemiddel. Fastbrente matrester: Skrap forsiktig med glasskrape Vaskemiddel som riper: Kan redusere styrken i glasset og forårsake sprekker. 10

11 Rengjøring av stekovnen Tørk av ovnen utvendig med en fuktig klut. Bruk ikke sterke rengjøringsmiddel eller skurepulver som kan gjøre utsiden matt. Tørk stekovnens innerside med husholdningspapir etter bruk. Vask med varmt vann og litt oppvaskmiddel en gang iblant. Er ovnen blitt mye tilsmusset, bør stekovnen renses med stekovnsrens som er å få kjøpt i dagligvarebutikker. Festeklips 0mm Termostatføler Rengjøring av ovnsstigene Løsne stigene fra festene og dra dem ut. Se figur. Rengjør med varmt vann. Rengjøring av viften OBS! Stekovnen må være skrudd av! Fjern ovnsstigene. Skru ut de to blanke mutterene i bakkant av ovnen og ta ut varmefordelingsplaten, rengjør i bakkant av ovnen og viftebladet. Monter på plass varmefordelingsplaten og stigene. Rengjøring av stekebrett og langpanne Tørk av brettene og langpannen med husholdningspapir eller rengjør dem i varmt såpevann etter bruk. Anbefalt avstand mellom festeklips og tupp: 0mm VIKTIG! Påse at termostatføler i høyre side, øvre hjørne ikke blir flyttet under vasking. Skulle uhellet likevel være ute, så skyv termostatføleren på plass i henhold til skissen (over). Rengjøring av grillristen Rengjør den i varmt såpevann og tørk den med husholdningspapir. Rengjøring av gryteskapet Rengjør med varmt vann med oppvaskmiddel i. Tørk med husholdningspapir. Handtaket må ikke vaskes med skuremiddel. Rengjøring av stekovnsdøren Rengjør med varmt vann med oppvaskmiddel i. Bruk gjerne vindusvaskemiddel for å rengjøre glasset. Bruk fille og ikke legg glasset i oppvaskkum. For å rengjøre mellom glassene gjøres følgende: Åpne først skapdøren. Ta tak i underkant av ytterglasset med begge hender og press glasset opp, vipp så nedre del forsiktig mot Dem. Det er nok å vippe det ut 1 cm. Nå kan De frigjøre glasset ved å dra det forsiktig ned. Rengjør glasset som beskrevet ovenfor. Etter rengjøring monteres glasset med det brede dekorfeltet vendt nedover. Viktig! Behandle glasset forsiktig. Uforsiktig behandling kan føre til at glasset sprekker ved oppvarming. Unngå å støte glasset! Slik gjør du for å ta av ovnsdøren Åpne døren helt. Vri låsebøylen oppover, slik at den låser seg i sporet på øvre hengslearm (se illustrasjon). Løft døren oppover og trekk den ut av fronten. For å sette døren på plass igjen, føres begge hengslearmene inn i åpningene i fronten. Påse at det lille sporet i nedre hengslearm låser seg på motstykket. Vri deretter låsebøylen tilbake til utgangsstillingen og kontroller at døren er riktig påsatt. Låsebøyle (vippes opp i pilens retning) 11

12 KONDENSBEHOLDER Store temperaturforskjeller mellom innerglass og ytterglass kan under spesielle forhold føre til at stekedampen kondenserer mot innerglasset. Vi har derfor konstruert en kondensbeholder som vil samle opp eventuell kondens. Beholderen løsnes ved at skruen fjernes. Med et enkelt håndgrep tas beholderen ut og tømmes/vaskes. Enkelt hygienisk og brukervennlig. Kondensbeholder SKIFTING AV LYSPÆRE Se til at ovnen er slått av og nedkjølt før du skifter pæren. Lampen er plassert i toppen av stekeovnen (se bilde). Skru ut linsen og skift pæren på vanlig måte. Vær nøye med å benytte en pære som er beregnet for stekeovn. Pæren skal være 30V/ 5W med E14 sokkel (15W kan benyttes, men gir svakere lys). Brent fett og lignende kan medføre at linsen er vanskelig å skru ut. Dersom den sitter fast kan man benytte en fille eller sandpapir for å få bedre tak på linsen. Tekniske spesifikasjoner, Grepa modeller: Modell G 604, G 6840 G 99-1, G 99-, G 61, G 604 C/CU, G 684 G 99-3, G 99-4, G 99-5, GK 61, GK 65, GK 604 C/CU, GK 605 C, GKH 684 GK 604, GKH 6840 GK 6840 GK 684 G 50 Justerbar høyde (mm)*) Bredde (mm) Dybde (mm)**) Kokeplater/ kokesoner (mm/w) 145/ / / 000 0/ / / / 000 0/ / / / 1800***) 10/ / / / / / / / / / / / / 100 Stekeovn volum (l) / / / / 1500 Over/ undervarme (W) Grill (W) Undervarme (W) Overvarme (W) Varmluftsgrill (W) Varmluftsfunksjon (W) Pizzafunksjon/ Hurtigoppvarming (W) Totaleffekt (W) ***) *) Enkelte modeller kan også justeres til 4 høyder mellom 85 og 87.5 cm. **) Beregnet for kjøkkeninnredning med dybde 600mm. Avhengig av modell vil håndtak bygge mellom 40 og 70mm lenger frem når døren er lukket. ***) G 99-4 og 5, GK 65, GK 61: Utvidbar sone mm/ 1700W. Totaleffekt 9500W. Helkama Grepa forbeholder seg retten til å foreta endringer uten nærmere varsel. 1

13 VEILEDENDE STEKETABELL Rett VANLIG STEKING Grovt brød Loff Boller/rundstykker Sukkerbrød Småkaker Grateng Spor Temp. ovn C Forvarmet 00-5 Forvarmet ca. 00 Forvarmet** Forvarmet** Forvarmet** Forvarmet Steketid i min.* Temp i stek C Svinestek/-ribbe ca. 1 kg Lam ca. 1 kg Kalv ca. 1 kg Roastbiff ca. 1 kg Kylling ca. 1 kg Kalkun ca. 3 kg VARMLUFT Grovt brød Loff Boller/rundstykker Forvarmet** Sukkerbrød Forvarmet** Småkaker Forvarmet** 8-1 Grateng Forvarmet Lam ca. 1 kg Roastbiff ca. 1 kg Svinestek/-ribbe *) Tabellen er ment som en generell rettledning. De angitte tider er basert på 1 kg størrelse av steken (unntatt for kalkun). Stekens fasong, størrelse, tilberedingsmåte og valg av råstoffer kan nødvendiggjøre avvik både i tid og temperatur. For ekstra bruning/sprø svor anbefales det å steke ved høyere temperatur de siste minuttene. NB! Følg nøye med. **)Naturgitte lover sier at temperaturen svinger seg inn. For å få best mulig stekeresultat ved kort steketid, anbefales det å vente til stekeovnen har oppnådd stabil temperatur, dvs. at termostatlampen slukker for andre gang. OBS! Spor 1 er det nederste sporet. Brettene må skyves inn til de stopper. Den nedoverknekte falsen på brettene skal vende mot døråpningen. 13

14 HVA KAN DET VÆRE? Problem Ujevn steking (for mørkt/lyst) Tunge kaker er rå inni men stekt utenpå Platene er sene Resultat/Årsak Ved bruk av bakepapir på varmluft må man passe på at det ikke flagrer og hindrer luftstrømmen Temperaturen skal være en god del lavere ved varmluft enn ved over-/undervarme Stekeovnen er veldig tett og holder godt på fuktigheten. Hvis termostatføleren er ute av stilling kan dette medføre av temperaturen blir ujevn. Ujevnt steking mellom fremre og bakre del. Det brukes for høy varme slik at kakene får en hard hinne utenpå Bruker du panne/stekepanne med god kontaktflate mot platen? Er støpselet skikkelig i? Er sikringene i orden? Er uret innstilt? Hva gjør du? Bakepapiret må tilpasses stekebrettet og festes i hjørnene. Se også under varmluft. Sjekk at riktig temperatur er innstilt. Se også veiledende steketabell s. 13 Prøv med å redusere på væskeinnholdet i deigen. Se ellers ** under veiledende steketabaell. Sjekk posisjonen til føleren. Se s. 11 Senk temperaturen litt. (Her må man prøve seg frem) Les ellers det som står i bruksanvisningen. Stek med lavere temperatur (140 C) slik at kakene ikke blir stekt bare utenpå. Bruk panner/stekepanner med plan bunn og i riktig størrelse. Husk også at tiden til oppkok varierer med starttemperaturen på vannet. Komfyren er død GODKJENTE SERVICEVERKSTEDER/FIRMA TORS EL. SERVICE 9507 ALTA ELEKTROVERKSTEDET ARENDAL 4857 ARENDAL AURLAND ELEKTRISKE AS 5745 AURLAND HANSEN SERVICE 8540 BALLANGEN HVITEVARESERVICE 5035 BERGEN FOSENKRAFT INSTALLASJON, AVD SERVICE 7160 BJUGN WISTH & WAAGENG ANS 8001 BODØ ELEKTROSERVICE NORD 8001 BODØ ALFREDS ELEKTROSERVICE 8013 BODØ CARLSEN M & SØNN AS 71 BRANDBU NYE GRAN KJØLESERVICE 760 BRANDBU ELEKTROHANDEL AS 670 BRATTVÅG NBN ELEKTRO AS 677 BREMANGER LOS ELEKTRO AS 5430 BREMNES MIDTBØ ELEKTRO 6708 BRYGGJA ALF T. NIELSEN AS 8900 BRØNNØYSUND SØR-HELGELAND SAMVIRKELAG 8901 BRØNNØYSUND HARALD VIKEN AS 6430 BUD SØRNES ELEKTRO AS 9991 BÅTSFJORD RE. EL. SERVICE v/trond SUNDE 6810 DALE I SUNNFJORD M. HAVELAND REP. VERKSTED 5960 DALSØYRA KJØL& VASK SERVICE DA 3007 DRAMMEN ELEKTRISK HUSHOLNING & MASKIN SERVICE AS 3040 DRAMMEN TAKSDAL&GUDBRANDSEN AS 4370 EGERSUND KVASSHEIM ELEKTRISKE FORR.AS 4379 EGERSUND PER HOLEN EL. SERVICE 6460 EIDSVÅG HELLAND ELEKTRO & VVS 5640 EIKELANDSOSEN STRAND HUSHOLDNINGSERVICE 405 ELVERUM HVITEVARE-HOSPITALET 801 FAUSKE ÅSEN ELEKTROSERVICE 4889 FEVIK HVITEVARESERVICE 9305 FINNSNES TVEIT ELEKTRO 4400 FLEKKEFJORD SOLØR ELEKTROSERVICE AS 70 FLISA JOMEKO EL SERVICE 6900 FLORØ VEST ELEKTROHANDEL AS 6901 FLORØ SERVICEHUSET BERG AS 1601 FREDRIKSTAD JAREG ELEKTROMASKINER AS 6801 FØRDE GEILO HUSHOLDNINGS ELEKTRO 3580 GEILO KÅRE SKOGLUND SERVICE 815 GJØVIK PER SANDLI SERVICE 817 GJØVIK BJØRN NILSEN HUSHOLDNING 1718 GREÅKER HUSHOLDNINGS SERVICE 170 GREÅKER ELEKTRO&KJØLESERVICE 175 HALDEN HVITEREPERATØREN 1768 HALDEN SERVICESENTERET AS 315 HAMAR HAMMERFEST S-LAG IDEEL AVD HAMMERFEST ELEKTROSENTERET AS 6069 HAREID KVITEVARESERVICE AS 6069 HAREID BJØRNS EL. REP HARSTAD STIGS HUSHOLDNINGSREP HARSTAD ELECTRIC SALG &SERVICE 8690 HATTFJELLDAL HAUGALAND ELEKTROSERVICE 5504 HAUGESUND ARNE L. FALLRØ AS 747 HEIMDAL VARANGER HVITEVARE 991 HESSENG ARNTSBERG ELEKTRISKE REPARASJONER 343 HODLAND SERVICEMANNEN BUSKERUD AS 3301 HOKKSUND HOLMEDAL ELEKTRISKE AS 698 HOLMEDAL HALVORSENS ELEKTROVERKSTED 4770 HØVÅG KNARVIK ELEKTRISKE AS 5914 ISDALSTØ APPARATSERVICE AS 630 ISFJORDEN INST. JOHS. O. YSTANES AS 578 KINSARVIK BERGHS APPARATSERVICE 0 KONGSVINGER SVENDSENS APPARATSERVICE 0 KONGSVINGER KARMØY ELEKTROSERVICE 491 KOPERV./VEDAVÅGEN SKAUENS ELEKTROSERVICE 3770 KRAGERØ ELEKTROVERKSTEDET AS 4687 KRISTIANSAND INDUSTRI STORKJØKKEN 6509 KRISTIANSUND N PORSANGER S-LAG IDEEL AVD LAKSELV VESTSERVICE AS 5161 LAKSEVÅG EFTEDAL SERVICE ANS 360 LARVIK ELEKTROSERVICE 6094 LEINØY RYSJEDAL ELEKTRO AS 6951 LEIRVIK LEKNES INNSTALLASJON 8370 LEKNES NTE LEKSVIK INSTALLASJON 710 LEKSVIK ELEKTRO-KJØL AS 603 LILLEHAMMER BJØRN BERGHS KULDESERVICE 605 LILLEHAMMER KK HUSHOLDNINGS SERVICE AS 001 LILLESTRØM ELEKTROVERKSTEDET AS 4575 LYNGDAL LYNGDAL RADIO&ELEKTRO (VÆRKSTED) 4576 LYNGDAL ELEKTRO-SERVICE MANDAL AS 4505 MANDAL ELEKTROREP.ALF SAUDLAND 4513 MANDAL Sjekk støpselet. Sjekk sikringen. Still inn uret. Se side 8. LIAN`S ELEKTROSERVICE 4515 MANDAL JOHNSEN ELEKTROSERVICE 8490 MELBU S. JENSEN KJØLESERVICE AS 8601 MO I RANA HELGELAND ELECTRONIC SERVICE AS 8607 MO I RANA WOIE ELEKTROSERVICE 6400 MOLDE MOSJØEN SENTRALVERKSTED 8651 MOSJØEN HÆRLAND SALG &SERVICE 1850 MYSEN MÅLØY RADIOFORRETNING 6701 MÅLØY IPCON NAMSSKOGAN 7890 NAMSSKOGAN SØRENSENS EL.REP NARVIK GJERDE ELEKTROSERVICE 6771 NORDFJORDEID HVITEVARESERVICE 3679 NOTODDEN NORGREEN HVITEVARE & KJØL 4 NYBERGSUND RØNNINGENHUSHOLDNINGSSENTER 3180 NYKIRKE L. REISÆTER JR. AS 5751 ODDA COOP ORKLA BA IDEEL AVD ORKANGER REPPEX 0583 OSLO FORBRUKERSERVICE AS 0619 OSLO ØST ELEKTROSERVICE 0694 OSLO ØDEGÅRD KJØLE& ELEKTROSERVICE 31 OTTESTAD OPPDAL-SUNNDAL ELEKTRO SERVICE 7340 POPPDAL ANDERSENS ELEKTROVERKSTED DA 391 PORSGRUNN RIISE ELEKTRO 3944 PORSGRUNN HEIERS HUSH. SERVICE 1890 RAKKESTAD HVITEVAREOMSETNING 3174 REVETAL ELEKTRO-KJØL SPESIALISTEN A/S 3661 RJUKAN PEDER BRENNE AS 851 ROGNAN KVINNHERAD ELEKTRO AS 5486 ROSENDAL MOSS HUSHOLNINGSSERVICE 1581 RYGGE RØROS ELEKTRISISTETSVERK AS 7361 RØROS KIND SERVICE 317 SANDEFJORD SPESIALSERVICE AS 4313 SANDNES IDEEL ELEKTRONIKKSERVICE 8805 SANDNESSJØEN BORG HVITEVARESERVICE AS 1701 SAPSBORG SAUDA INNSTALLASJON AS 401 SAUDA SELJORD ELEKTRISKE 3835 SELJORD ÅSBAKK ELEKTRO AS 9355 SJØVEGAN FORBRUKERSERVICE GRENLAND 3717 SKIEN PERS HUSHOLNINGS SERVICE 1806 SKIPTVET BØRRUD ELEKTRO SERVICE 30 SKOTTERUD/KONGSV ELEKTRONOR AS 6571 SMØLA BRUHAUG EL-SERVICE 6851 SOGNDAL STEIRO`S EL-SERVICE AS 8401 SORTLAND BRAUTENS ELEKTROSERVICE 780 SPILLUM STAVANGER ELEKTRO SERVICE 4095 STAVANGER NTE ALLIANSE ELEKTROVERKSTED 7736 STEINKJÆR SERVICESENTERET STJØRDAL AS 7501 STJØRDAL ELEKTROHUSET STOKMARKNES 8450 STOKMARKNES JOHNSEN&CO HANDEL AS 8455 STOKMARKNES SERVICE ELEKTRO 5401 STORD NORDREISA EL.SERVICE 9151 STORSLETT ELEKTROKJØL AS 9156 STORSLETT ELEKTROSERVICE AS GUDBRANDSDAL 647 SØR FRON HALLINGDAL HUSHOLDNINGSSERVICE 3579 TORPO TRONTVEIT SERVICE 3855 TREUNGEN J. M. HANSEN 951 TROMSØ PINGVIN KULDE AS 968 TROMSØ MASKINSERVICE 7040 TRONDHEIM ESPNES APPARATSERVICE AS 7048 TRONDHEIM NORTRONIC AS 7434 TRONDHEIM NYSTUEN HVITEVARESERVICE 500 TYNSET MASKINSERVICE AS 3109 TØNNSBERG PEMA MILJØTEKNIKK 3105 TØNSBERG NYE PELLES VERKSTED AS 3105 TØNSBERG GUNNAR HVATUN 3110 TØNSBERG PLEYMS HVITEVARE SERVICE 9800 VADSØ VASKEBJØRN ELEKTRO-SERVICE AS 581 VALESTR.FOSSEN COOP INNTRØNDELAG BA AVD VERDAL HVITEVARESERVICE AS 331 VESTFOSSEN ASPELIENS ELEKTROVERKSTED 3371 VIKERSUND LØVER&TANGERUD EL SERVICE AS 3371 VIKERSUND HOLTES KVITEVARESERVICE 3890 VINJE SUNNMØRE SERVICESENTER 6100 VOLDA VOSS STORHUSHOLDNING 5701 VOSS RADIO/ELEKTRO SERVICE AS 570 VOSS ØRSTA ELEKTRISKE A/S 6151 ØRSTA ØVERBYGD ELEKTRO 9335 ØVERBYGD JEAN PAUL BASTIAN 600 ÅLESUND TS APPARATSERVICE 60 ÅLESUND ÅRDAL ELEKTRO 6881 ÅRDALSTANGEN ARNES ELEKTRO-SERVICE AS 1431 ÅS

15 OPPSKRIFTER Krydderkake (50 cm form) Ingredienser: 150 gram smelta smør 8 dl kulturmelk 5 dl sukker 3 ts kanel 1 ts nellik 1 ts muskat 1 ss natron ca 9 dl hvetemel Deigen røres godt sammen, og stekes i langpannen spor i 40 minutt ved over/under varme 00 C. Sukkerbrød Ingredienser: 5 egg (mellomstore) dl sukker 1.6 dl hvetemel ts bakepulver Fremgangsmåte: Bland egg og sukker til eggedosis. Piskes ca 15 min til den er lett og luftig. Hvetemel og bakepulver tilsettes. Røres sammen til røren er jevn og luftig. Helles i forhåndssmurt form, 4 cm. (Best resultat oppnås uten bakepapir i bunn). Stekes i forvarmet ovn på C o/u varme, nederste rille på rist. Ca 45 min. Ved høyere ovnstemperatur må kaken settes i kald ovn. Maks 175 C. Kald ovn på 175 C gir en steketid på ca 40 min. Kvæfjord kake (Verdens Beste) (60 cm form) Ingredienser: Bunn: 150 gram margarin 150 gram sukker 5 eggeplommer 1? ts bakepulver 150 gram hvetemel 3 ss melk Marengs: 5 eggehviter 300 gram farin mandler Fyll: 1 pk Vaniljekrem 3 dl Kremfløte Stekes på 175 C (o/u varme) i ca 35 minutt i forvarmet ovn. Stekes i rille i langpannen. Avkjølo kaken. Kaken deles på halven, og fylles med en blanding vaniljekrem eller romkrem og krem vispet av kremfløten. Kvikk Lunsj Kake (60 cm form) bunn: 9 dl sukker 6 egg 400 gram smeltet margarin 4 ss kakao 6 ts vaniljesukker 6 ts bakepulver 4,5 dl melk 1 dl hvetemel Glasur: 400 gram melis 130 gram smeltet margarin 4 ts vaniljesukker 4 ss sterk kaffe ss kakao Stekes på 175 C (o/u varme) i rille i langpannen. Glasur smøres på lunket kake. Kvikk Lunsj Kake (50 cm form) bunn: 6 dl sukker 4 egg 300 gram smeltet margarin 3 ss kakao 4 ts vaniljesukker 4 ts bakepulver 3 dl melk 8 dl hvetemel Glasur: 400 gram melis 130 gram smeltet margarin 4 ts vaniljesukker 4 ss sterk kaffe ss kakao Stekes på 175 C (o/u varme) i rille i langpannen. Glasur smøres på lunken kake. Framgangsmåte: Bunn: Rør smør og sukker til kvitt. Tilsett eggeplommer, 1 i gangen. Bakepulver og Hvetemel siktes i samme bolle. Melblandingen tilsettes gradvis sammen med melk i røren. Marengs: Eggekviter og sukker vispes til det er heilt stivt. Kontroller ved å ha litt røre i en spiseskje og hold opp ned. Røren skal da holde, og ikke sige ned. Bunnrøren fordeles i langpannen med marengs som et lag oppå. Strø med skivede mandler. Bruk gjerne et bakepapir under. 15

16 FORBRUKERKJØP NEL s LEVERINGSBETINGELSER VED SALG AV ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER gjeldende fra Betingelsene gjelder for: Disse vilkår regulerer forbrukerkjøperens rettigheter overfor leverandører som er medlemmer av Norske Elektroleverandørers Landsforening, ved kjøp av nye elektriske husholdningsapparater som blir brukt på normal måte i privat husholdning.. Leverandørens garanti: Leverandøren garanterer at det leverte produkt har den kvalitet og de egenskaper som er angitt i den enkelte leverandørs brosjyrer, annonser eller annet skriftlig salgsmateiale. Garantitiden løper år fra den dag produktet ble levert til kjøper. Produktene er ofte teknisk komplisert oppbygget, og det er derfor viktig at forbrukerkjøperen nøye følger bruksanvisningen. Selv gjennom vanlig bruk vil produktene utsettes for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskiftning av slitasjekomponenter. Normalt vedlikehold som dette forbrukerkjøperen selv bekoste. 3. Leverandørens rettigheter og plikter: Leverandøren har plikt til å utbedre feil eller mangler som oppstår i garantitiden, slik det er bestemt i de følgende punkter. Istedet for å utbedre feilen/mangel, kan leverandøren velge å levere et annet produkt av samme type og art. Leverandørens rett til å utbedre feil eller mangel, gjelder forøvrig bare på de betingelser en kjøper må godta i henhold til kjøpsloven. 4. Kjøperens rettigheter: I forbrukerkjøp er fristen for å reklamere år. Når tingen eller deler av den, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5 år. Forutsetningen er at mangelen var tilstede på leveringstidspunktet. Forbrukeren taper imidlertid i alle tilfelle sin rett til å fremme noe krav hvis han ikke reklamerer innen rimelig tid etter at en mangel oppdages eller burde ha vært oppdaget. Tilsvarende gjelder for krav i henhold til pkt. 3. Ved avhjelp av kjøpsrettslige mangler har leverandøren rett til å reparere produktet eller foreta omlevering innenfor de frister som følger kjøpsloven. Etter utløpet av garantitiden vil vilkårene for, og omfanget av leverandørens ansvar for mangler ved salggjenstander være regulert av Kjøpsloven. 5. Kjøperens plikt til å reklamere: Kjøperen skal underrette selgeren eller leverandøren når han oppdager feil eller mangler ved produktet Hva leverandørens ansvar ikke omfatter: Kjøperen kan ikke gjøre krav gjeldende mot leverandør eller forhandler dersom feilen eller mangelen, eventuelt skalden, er en følge av: a) Installasjon som ikke er utfør i overenstemmelse med EL-verkets og/eller Vannverkets bestemmelser, eller i strid med leverandørens montasjeanvisning. b) Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisningen eller annen uforsvarlig behandling. c) Inngrep eller reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører av vedkommende produkt eller bruk av ikke-originale reservedeler. d) Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor leverandørens/forhandlerens kontroll herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenningen, lynnedslag, elektriske forstyrrelser samt uregelmessigheter i vannforsyningen. e) Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet. f) Vanlig slitasje. se pkt.. KOMMENTARER Eksempler på forhold som leverandøren ikke er ansvarlig for i henhold til punktene a-f.: 8.1. Vask/oppvask og tørkeapparater Spiker, mynter, knapper, stener etc. i trommel/pumpe. Tett lofilter, tette inntaksslanger. Knekk på avløpsslange. Ikke åpnet vannkran. Feil eller manglende innsetting av pakninger ved tilkoblinger. Feil program/temp. innstilling. Vanlige justeringer, skifte av pakninger, drivremmer, lyspærer etc. som følge av normal slitasje. 8.. Kjøl og fryseapparater Innstilling av termostat. Manglende avriming. Rørklirr som følge av flytting, rengjøring. Skifting av lyspærer. Skifting av plast og glasshyller Komfyrer og kokeapparater Feil innstilling av koblingsur. Plateutkobling som følge av ikke plane kokekar. Skifting av lyspærer Generelt Tilkalling av service uten påvislig feil ved apparatet. Feil/skade/belegg som følge av kalkholdig vann. Justeringer som kunden selv kan foreta etter bruksanvisningen. Defekte nettsikringer. 9. Tvister Tvister som gjelder anvendelse av disse vilkår kan, gjennom Forbrukerrådets klageapparat, bringes inn for avgjørelse i bransjens reklamasjonsnemd. Gjøres ikke dette innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, bortfaller leverandørens forpliktelser etter pkt Leverandørens utbedring. Transport av produkter: Leverandøren eller den som handler på hans vegne kan velge mellom å reparere feilen eller mangelen hos forbrukeren, på eget eller på anvist verksted etter følgende retningslinjer: a) Reparasjon/utbedring hos forbrukeren: Forbrukeren plikter å stille produktet til disposisjon for den som skal reparere det. Leverandøren betaler kostnader for reparasjonen. Dette gjelder produkter som er solgt og fortsatt befinner seg innenfor forhandlerens naturlige salgsdistrikt. Med naturlig salgsdistrikt menes en avstand mellom forhandler og forbruker langs vei på maksimalt 0 km. Dersom avstanden er større, men forhandleren er den som ligger nærmest for forbrukeren, vil leverandøren likevel bære reisekostnadene. Plikten til å foreta utbedring som nevnt gjelder ikke hvis dette volder urimelige kostnader eller ulempe. Dette vil normalt være tilfelle hvis forbruker ikke kan nåes med vanlige kommunikasjonsmidler eller via vei, åpen for alminnelig biltrafikk, eller hvis forbrukeren ikke bor landfast. b) Reparasjon/utbedring på verksted: Produkter som forbrukeren uten vesentlige ulemper kan hente og bringe, må han selv bringe til anvist verksted, eller sende det for egen regning og risiko. Transport av produkter som ikke kan transporteres av kjøperen uten urimelig ulempe eller omkostning, skal i mangel av annen avtale, skje på rimeligste måte og sendes for leverandørens regning og risiko til anvist verksted. Produktet skal være forsvarlig emballert. 7. Leverandørens erstatningsansvar: Forbrukeren kan på nærmere vilkår kreve økonomisk tap erstattet etter kjøpslovens regler. Leverandøren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for indirekte tapsposter som nevnt i kjøpslovens 67 (). For skader som påføres gjenstander som har en nær og direkte sammenheng med produktets forutsatte funksjon eller bruk, er leverandøren bare ansvarlig i den utstrekning dette følger av ufravikelige rettsregler. Det samme gjelder ansvar for personskader. Skader av denne art skal i et hvert tilfelle behandles mellom kjøper og leverandør. NÆRINGSKJØP Med NÆRINGSKJØP forstås alt som ikke er forbrukerkjøp så som f.eks. når apparatet skal brukes i kafeer, restauranter, gatekjøkken, hoteller eller annen ervervsmessig virksomhet, samt bruk i skoler, institusjoner, hybelhus, barnehager, idrettsanlegg, felles husholdninger, felles vaskerianlegg f.eks. i borettslag o.l. samt tilfeller der kjøperen helt eller delvis tar betaling for brukeren av apparatet eller det inngår i et leieforhold eller apparatet benyttes til å tilberede/tilvirke/vedlikeholde en vare kjøperen omsetter. Reklamasjonstiden og garantitiden er 6 måneder. Kjøperen kan ikke kreve erstatning for avledede skader eller tap, herunder eventuell driftstans. Forøvrig gjelder leverigsbetingelsene som gjelder ved Forbrukerkjøp. Disse leveringsvilkår er vedtatt som forpliktende for medlemmer av Norske Elektroleverandørers Landsforening Adresse Mosflatevegen 6150 ØRSTA HELKAMA GREPA AS Service/delelager Tlf Fax grepa.service@helfo.com Kontor/adm. Tlf Fax Eiken Trykkeri AS - nr

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker Oppskrift på sjokoladekake KAKE 3 egg + 4,5 dl sukker piskes 225 g smeltet smør/melange 6 dl hvetemel 3 ts bakepulver 3 ts vaniljesukker 3 ss kakao 1 / 11 3 dl melk Stekes midt i ovnen i 30 minutter. 175

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne.

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne. Ja takk, mer kake! Etter en årstid med lette salater og småretter er det tid for å ta en skikkelig kakefest. Her er sensommerens beste kaker! Oppskrifter hentet fra boken «Det norske kakebordet» av Hege

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHL802K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EHL802K i bruksanvisningen

Detaljer

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A SCB92MN8 classic 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709149987 5 bluss Venstre bak : 1800 W Venstre fremme: 3000 W Midten: ekstra hurtig 3500 W Høyre bak: 1800 W Høyre

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886569

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886569 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BESTE OPP SKrIfTEr. BARNEVENNLIG Hvis oppskriften blir klissete kan du skrive den ut en gang til. tips, ideer & trinn-for-trinn bilder

BESTE OPP SKrIfTEr. BARNEVENNLIG Hvis oppskriften blir klissete kan du skrive den ut en gang til. tips, ideer & trinn-for-trinn bilder BESTE OPP SKrIfTEr BARNEVENNLIG Hvis oppskriften blir klissete kan du skrive den ut en gang til tips, ideer & trinn-for-trinn bilder PALITELIGE Disse muffinsene blir både flotte og gode. Her er alt dere

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

KOSESTUND. når du fortjener det

KOSESTUND. når du fortjener det KOSESTUND når du fortjener det SPA Ostekjeks med urter 4 porsjoner 100 g smør 100 g revet, vellagret ost, f eks sveitser- eller jarlsbergost 100 g hvetemel 1 knivsodd kajennepepper 2 ts finhakket rosmarin

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Pepperkaker KAKEMENN. 7 slag TIL JUL. God Jul. Du trenger ikke å bake alt selv - Hos Europris finner du stort utvalg av kaker til jul

Pepperkaker KAKEMENN. 7 slag TIL JUL. God Jul. Du trenger ikke å bake alt selv - Hos Europris finner du stort utvalg av kaker til jul Pepperkaker 150 g 1 dl 2 dl 1 dl 1/2 ts 1/2 ts 1/2 ts 2 ts 1 ts 450 g 1. Bland smør, sirup og sukker i en kjele. Varm opp til sukkeret er helt smeltet. Smør Mørk sirup Kremfløte Malt nellik Malt ingefær

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1 Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 2 NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 3 Julen er en tid

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k NO b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les retningslinjene grundig før apparatet tas i bruk

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Bratberg Kompaktbrygger

Bratberg Kompaktbrygger Bratberg Kompaktbrygger MONTERING Gen2 Utstyret er stort sett klart til bruk. Løftestangen ligger løst i kassen og i den monteres på maltrøret med skruen som ligger i den kvite posen. Husk å monter løftestangen

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 25-32 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 25. FRUKTIGE GRANOLAMUFFINS MED FITNESS 2,4 dl siktet hvetemel 1,7 dl fullkornsmel 2 ts bakepulver ½ ts salt ½ ts kanel 2 store egg 1,7 dl brunt sukker 1,2 dl

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri RÅD G VINK C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

Hvitevarer 2015/2016. 13 Ventilatorhette 6 Stekeovner med topp. 8 Topper. 2 Stekeovner. 10 Gulvkomfyrer. 9 Mikrobølgeovn.

Hvitevarer 2015/2016. 13 Ventilatorhette 6 Stekeovner med topp. 8 Topper. 2 Stekeovner. 10 Gulvkomfyrer. 9 Mikrobølgeovn. Hvitevarer 2015/2016 2 Stekeovner 8 Topper 10 Gulvkomfyrer 13 Ventilatorhette 6 Stekeovner med topp 9 Mikrobølgeovn 12 Ventilatorer 14 Tekniske spesifikasjoner Stekeovn S 637 Beha Ambassadør Stekeovn S

Detaljer