Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din. Innhold Sikkerhetsanvisninger Installasjon Barn og sikkerhet For personer med pacemaker Sikkerhet under bruk Slik unngår du skader på apparatet Rengjøring og stell Utpakking Produktbeskrivelse Generell oversikt Oversikt over betjeningsfeltet Stekeovnsutstyr Tilbehør Langpanne Stekeplate Rist Før første gangs bruk Stille inn eller endre klokken Varm opp ovnen mens den er tom Dørsperren Funksjonslås Kjølevifte Bruke induksjonsplatetoppen Induksjonskoketopp Digitalt display Effektstyring Induksjonskokesonene Power-funksjonen Betjene stekeovnen Daglig bruk Varmluftsprinsippet 11 Ovnsfunksjon 11 Tidsur 12 Varselur 13 Steketid 13 Sluttid 14 Tips, tabeller og råd 15 Rengjøring og pleie 18 Rengjøringsmidler 18 Rengjøring av yttersiden 18 Brytere og håndtak 18 Rengjøring av den keramiske komfyrtoppen 19 Daglig rengjøring 19 Fjerning av strie merker 19 Fjerning av brente matrester 19 Rengjøre stekeovnen 20 Katalyse je (kun utvalgte modeller) 20 Den glatte emaljen 21 Glasset i ovnsdøren 21 Tilbehør 22 Ovnsstiger 22 Stekeovnsbelysning 23 Oppbevaringsskuff 24 Hva må gjøres hvis Tekniske data 25 Miljøinformasjon 26 Med forbehold om endringer Sikkerhetsanvisninger 3 Sikkerhetsanvisninger Viktige sikkerhetsanvisninger! LESES GRUNDIG OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE! Elektrisk sikkerhet Denne komfyren må bare tilkoples av en autorisert elektriker. Ved forstyrrelser eller skader på apparatet: Ta ut sikringene eller slå apparatet av. Reparasjoner på apparatet må bare utføres av autorisert person. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlige farer. Dersom reparasjoner er nødvendige, ta kontakt med vår serviceavdeling eller din forhandler. Installasjon Eventuelle reparasjoner av komfyren må bare utføres av autorisert person. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. For komfyrer med støpsel: Sørg for at støpselet er skjøvet helt inn i veggkontakten. Denne komfyren er tung. Kanter og hjørner som du normalt ikke kommer i kontakt med kan være skarpe. Bruk hansker når du flytter komfyren. Sikringen som forhindrer tipping må monteres for å unngå at komfyren velter når den er utsatt for unormalt stor vekt. OBS! Ikke plasser komfyren på en sokkel eller noe annet for å gjøre den høyere. Dette utsetter komfyren for faren for at den kan velte! Barn og sikkerhet Barn bør bli informert om at de ikke må leke med komfyren. La aldri barn leke uten tilsyn når komfyren er i bruk. Denne komfyren leveres med en påmontert barnesikring. Komfyren blir varm under bruk. Komfyren skal holdes utilgjengelig for barn. For personer med pacemaker Electrolux har undersøkt hvordan induksjonskoketopper påvirker ulike typer pacemakere. Resultatet viser at det overhodet ikke foreligger noen risiko for personer med pacemaker å bruke induksjonekoketopper, så lenge de overholder en sikkerhetsavstand på 30 cm fra koketoppen. Hvis du har pacemaker, foreslår vi at du rådfører deg med legen din. Hvis det foreligger den minste tvil, anbefaler vi at du ikke bruker induksjonskoketopp. Sikkerhet under bruk Denne komfyren er ment for koking, steking og baking av mat i en bolig. Vær forsiktig når du kopler komfyren til veggkontakten som er montert nær komfyren. Pass på at komfyrledningen ikke kommer i klem bak komfyren når du installerer eller flytter komfyren. Advarsel: Forbrenningsfare! Apparatet blir varmt under bruk. Berør ikke platetoppen eller ovnens innvendige deler under bruk. Brukes ingredienser som inneholder alkohol i ovnen, kan dette føre til en alkoholluftblanding som kan lett antennes. I så fall, vær forsiktig når du åpner døren. Du må ikke ha glør, gnister eller åpen flamme i nærheten når du åpner døren. Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom 4 Sikkerhetsanvisninger de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Slå av nettstrømmen til komfyren og kontakt serviceavdelingen for reparasjoner. Slik unngår du skader på apparatet Bruk aldri en sprukket keramisk glasstopp. Når det kokes over eller under rengjøring, kan væsker da trenge seg ned i de strømførende elektriske delene. Legg aldri metallgjenstander, som lokk, kniver eller skjeer på komfyrtoppen. De vil bli varme dersom en kokesone slås på ved en feiltagelse. La aldri frityrolje, smeltefett, parafin eller andre lettantennelige stoffer stå uten tilsyn. I tilfelle brann, slå av komfyren og slå av viften. Slukk brannen med et grytelokk. Bruk aldri vann. Den keramiske glassplaten må behandles svært varsomt. For eksempel, dersom det flamberes med konjakk eller annen form for alkohol, kan dette føre til at spor av fett i viften antennes og forårsake alvorlig brann. På samme vis kan flamme eller brennende fett føre til personskade. Kontroller kjele- og kasserollebunnene. Kasseroller som buler ut på bunnen har en tendens til å spinne rundt på den keramiske glasstoppen. Ikke bruk aluminiumsfolie langs veggene i apparatet, og ikke plasser stekebrett, kokekar osv. rett på bunnen. Stekeovnens emalje kan bli skadet på grunn av den ekstra varmeutviklingen. Ikke oppbevar brennbare gjenstander i stekeovnen. De kan ta fyr når ovnen slås på. Advarsel! Alkohol og lignende stoffer som kan danne eksplosive gasser, eller andre stoffer som kan forårsake brann eller eksplosjon, må aldri brukes i ovnen. Atter kjøleviften er slått av, skal ikke utildekkede fat stå i ovnen. Fuktighet kan kondensere inne i ovnen eller på glassdørene og trenge seg inn i enhetene. Ikke oppbevar kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Slå av nettstrømmen til apparatet og kontakt serviceavdelingen for reparasjoner. Merknad om emaljelakken. Eventuelle fargeendringer i ovnens emaljelakk som følge av bruk har ingen betydning for apparatets evne til å tåle normal og riktig bruk.

3 Dette utgjør derfor ingen feil etter garantiloven. Rengjøring og stell Hold den keramiske koketoppen og ovnen rene. Fett og matsøl skaper mye osing og kan i verste fall være brannfarlig. Utpakking Når du pakker ut komfyren, kontroller at den er i perfekt stand og ikke er skadet. Du må melde fra til forhandler umiddelbart dersom den er påført skade under transport. For direkteleveranser må eventuell transportskade meldes fra til kundetjenesten innen sju dager etter leveransen. Emballasjen kan resirkuleres. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om deponier i nærheten av der du bor. Glem ikke å fjerne emballasjen fra innsiden av stekeovnen før den brukes. Produktbeskrivelse 5 Produktbeskrivelse Generell oversikt Induksjonsplatetopp Betjeningspanel Ovn Oppbevaringsskuff Sokkel Oversikt over betjeningsfeltet Brytere for stekeovnen 2 Brytere for komfyrtoppen 3 Displayet 6 Produktbeskrivelse Stekeovnsutstyr Overelement Oppvarmingselement Ovnslampe Fettfilter Ovnslampe Viftens varmeelementer Underelement Ovnsstiger, uttakbare Ovnsstigeposisjoner Tilbehør Rengjør tilbehøret før du bruker det for første gang. Vask hyllene, dryppepannen osv. i varmt vann og oppvaskmiddel. Skyll og tørk. Langpanne For baking eller steking eller som et brett til å fange opp fett. Stekeplate For kaker og småkaker. Rist For kjeler, kakeformer, steker og mat som skal grilles. Før første gangs bruk 7 Før første gangs bruk Stille inn eller endre klokken Når apparatet blir koblet til strømnettet, eller etter et strømbrudd, blinker funksjonsindikatoren for Tid automatisk. 1. For å endre et klokkeslett som allerede er innstilt, trykk på + knappen og - knappen samtidig inntil funksjonsindikatoren Tid blinker. 2. Bruk + eller - knappen til å stille inn det aktuelle klokkeslettet. Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og klokken viser det innstilte klokkeslettet. Apparatet er nå klart til bruk. ADVARSEL Tiden kan bare endres dersom nedtelling ikke er innstilt. Varm opp ovnen mens den er tom ADVARSEL Hold tilsyn med barna! Komfyren blir svært varm. Viktig: Ikke bruk skarpe, slipende rengjøringsmidler! De kan skade overflaten. Ikke glem å fjerne emballasjen fra innsiden av stekeovnen. Før du bruker stekeovnen for første gang, bør du brenne den av. Sørg for at rommet er godt ventilert ved å bruke ventilatoren eller åpne vinduet. Deretter: 1. Åpne ovnsdøren og ta ut alt tilbehør og alle deler fra ovnsrommet. 2. Lukk ovnsdøren igjen. Slå på ovnen med over- og undervarme. Drei temperaturbryteren til 200 oc. 3. La ovnen stå på denne innstillingen i ca. 1 time. 4. Skift til grillfunksjonen. Drei funksjonsbryteren til Grill. 5. La ovnen stå på denne innstillingen i ca. 30 minutter. 6. Drei funksjonsbryteren til 0 og slå av temperaturbryteren. 7. La deretter ovnsdøren stå åpen i ca. 2 timer og luft ut i kjøkkenet. 8 Før første gangs bruk 8. Rengjør stekeovnen, døren og ovnsstigene med varmt vann og oppvaskmiddel. Tørk ovnen godt Det kan fortsatt forekomme lukt første gang ovnen brukes. Dette vil ikke påvirke smaken på maten på noen måte og er ikke helseskadelig. Dørsperren Dørsperren gjør det vanskeligere for barn å åpne døren. Sperren er aktivert når komfyren leveres, men kan koples ut når det er nødvendig. Åpne ovnsdøren Skyv sperren mot høyre når du ønsker å åpne døren. Kople ut sperren Pass på at ovnen ikke er varm! Skyv sperren mot høyre, trykk den ned og fortsett litt lenger til høyre, deretter trykker du i knappens venstre kant. Kople inn sperren Skyv sperren mot høyre og nedover. Funksjonslås MERK! Nettstrømmen til komfyren er ikke slått av. Låse ovnen: Funksjonslåsen er innebygget i stekeovnsbryteren.. Bryteren spretter ut ca. 2 mm. Drei bryteren mot klokken til symbolet Slik bruker du komfyren: Trykk bryteren ned mot panelet og vri den mot klokken til ønsket stilling. Låse komfyrtoppen: Funksjonslåsen er innebygd i bryterne for de fremre sonene., og hold Vri de to bryterne for de fremre sonene samtidig mot urviseren til symbolet dem i den posisjonen i noen få sekunder. Hvordan man bruker apparatet når funksjonslåsen er aktivert: Vri de to bryterne for de fremre sonene samtidig mot urviseren, og hold dem i den posisjonen i noen få sekunder. Vri deretter bryteren med urviseren til ønsket stilling på kokesonen du har valgt. Kople ut funksjonslåsen: Vri de to bryterne for de fremre sonene samtidig mot uviseren. Innen 10 sekunder vrir du nå en av bryl du ser i displayet for å slå funksjonen på. Still deretter raskt inn effekttrinnet Betjene stekeovnen Det er normalt at damp og kondens legger seg på stekeovnsdøren. Dette er fuktighet fra maten som stekes eller bakes, og påvirker ikke ovnens sikkerhet og funksjoner. Stekeovnen har uttakbare ovnstiger med fem nivåer Betjene stekeovnen 11 Daglig bruk ADVARSEL Plasser aldri aluminiumsfolie, en langpanne eller stekeplate direkte på ovnsbunnen. Dersom undervarmen blokkeres, kan emaljen bli skadet på grunn av overoppheting. Stekeovnen blir varm under bruk, HOLD BARN UNDER OPPSYN. Varmluftsprinsippet Et ringelement rundt viften varmer opp luften som viften blåser ut i ovnsrommet gjennom luftekanaler i ovnens bakre vegg. Den varme luften sirkulerer i ovnen før den igjen suges inn gjennom viftegitteret. Varmen overføres raskt og effektivt. Dette innebærer vanligvis at du kan bruke en lavere temperatur enn ved over- og undervarme. Reduser temperaturen med % dersom oppskriften sier at du skal bruke en temperatur på mellom 160 og 225 C. Jo høyere temperatur, desto mer kan den reduseres. Ved temperaturer på over 225 C lønner det seg å bruke over- og undervarme. Ovnsfunksjon For samtlige funksjoner lyser den gule kontrollampen på panelet under oppvarming og slukkes når riktig temperatur er nådd (den tennes og slukkes når termostaten slår seg av og på). Stekeovnsfunksjoner Varmluft Bruk For å steke og bake i flere høyder samtidig. Sett stekeovnstemperaturen C lavere enn når du bruker over- og undervarme. Varmeelement/vifte Ringelement og vifte Over-/undervarme Varmeelementene i taket og bunnen (starter med automatisk For baking og steking på én ovns- hurtigstart, varmluft og undervarme, som blir over-/undervarrille.

4 me når valgt temperatur er nådd) For steking av retter på én ovnsrille som krever mer intens bruning og sprø bunn. Still inn stekeovnstemperaturen C lavere enn ved vanlig over-/undervarme. For steking av store steker eller hel fugl på én ovnsrille. Denne funksjonen egner seg også for gratinering og bruning. For grilling av flate matstykker som plasseres i midten av grillen og for risting. For å tine frossen mat. Pai-/pizzafunksjon Bunnelement, ringelement og vifte Turbo-Maks grill (gratinering) Grillelement, overelement og vifte Maks. grill Stille inn tørking Grillelement og overelement Underelement og vifte 12 Betjene stekeovnen Stekeovnsfunksjoner Bruk Når du tiner kjøtt, fisk eller glaserte eller fylte bakevarer, bør temperaturen være nullstilt. Rister eller plater kan plasseres på flere nivåer når det er mye som skal tines. Med denne funksjonen kan du lyse opp rommet i stekeovnen, f.eks. for rengjøring. Varmeelement/vifte Tining Lys og vifte. Ovnsbelysning Tidsur Tilberedningstid Sluttid Nedtelling Klokkeslett Knapp Valgknapp Knapp Generelle tips Når du har valgt en funksjon, blinker displayet i ca. 5 sekunder. sekunder. Den innstilte tiden begynner å løpe. For innstilling av nedtelling. Det høres et signal når tiden er ute. Denne funksjonen berører ikke ovnsfunksjonen. inn ønsket nedtellingstid med + eller - knappene (maks. høres et lydsignal. 3. sekunder skifter displayet tilbake til det aktuelle klokkeslettet. Funksjonsindikatoren for Steketid lyser. dikatoren for sluttid Tips, tabeller og råd 3. eller oppskriften. Brød/gjærbakst har ikke hevet Kontroller tiden deigen er satt seg skikkelig. Altfor langvarig til heving mot anbefalingene i heving etter utkjevling kan gi oppskriften. flate resultater. Brød/gjærbakst bør heves ved romtemperatur på et sted uten trekk. Deigen skal kunne gå tilbake etter et lett trykk på overflaten. Utilstrekkelig mengde gjær eller bakepulver. Hvis fett/væskeblandingen blir for varm, kan dette ødelegge virkningen til gjæren. Brød/gjærbakst eller sukkerbrød blir tørr. Utilstrekkelig væskemengde, for mye mel eller feil meltype kan føre til tørt brød. Kontroller i oppskriften for å se om du har brukt riktig mengde. Riktig temperatur på væsken for fersk gjær er 37 C; for tørrgjær kontroller anbefalingene på pakken. Kontroller i oppskriften for å se om du har brukt riktig mel- og væskemengde. Hvis stekeovnens temperatur er Kontroller om du innstilte riktig for lav, blir baksten stående i temperatur. ovnen lengre for å bli stekt og blir av den grunn tørr. Kaker/ovnsretter blir for brune. Hvis ovnstemperaturen er for høy, blir kakene/ovnsrettene for brune før de er fullstendig stekt. Kontroller om du innstilte riktig temperatur. Mat som er plassert for høyt i Kontroller i tabellen eller oppstekeovnen får for mye overskriften for å se om du har valgt varme når det brukes over- eller riktig stilling. undervarme. Det motsatte er tilfelle når maten settes for lavt. Kaker/ovnsretter blir bleke i far- Aluminiumsfolie, et brett eller Sørg for at det ikke er noe på gen. en langpanne nederst i ovnen bunnen av stekeovnen. blokkerer varmen fra undervarmen. Kakeformer av lys farge produ- Skift til mørkere kakeformer. serer blekere kaker enn former som er mørke. Tips, tabeller og råd Steketabell Kjøttype Temperatur oc Over-/undervarme Innsettingsrille Minutter Temp. oc Varmluft oc 17 Innsettingsrille Okse Roastbiff - rød - rosa - gjennomstekt Svin Skinkeknoke Svinekam Kotelett, ribbe Kjøttpudding Kalv/lam Kalve-/lammestek - rosa - gjennomstekt Fjærfe Hel kylling Kylling-/kalkunfilet Kalkun, hel eller halv And Gås Fisk Ovnsbakt fisk Gjedde-abbor. ca. 1 kg Hel fisk Hel laks. ca. 1 kg Ørret g Rengjøring og pleie Tilberedningstabell for lave temperaturer Matvare som skal tilberedes Roastbiff Oksefilet Kalvestek Biffer Vekt eks Temperatur oc Innsettingsrille Minutter Rengjøring og pleie ADVARSEL Før rengjøring må komfyren avkjøles før kontakten trekkes ut eller nettstrømmen slås av. Rengjøringsmidler Før du bruker rengjøringsmidler på komfyren, må du kontrollere om de egner seg, og at bruken av dem er anbefalt produsenten Rengjøringsmidler som inneholder blekemidler bør ikke brukes da de kan matte overflatefinishen. Kraftige skure- eller slipemidler skal heller ikke brukes. Antibakterielle rengjøringsmidler for mange overflatetyper bør ikke brukes på den keramiske komfyrtoppen eller på pynten. Rengjøring av yttersiden Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemidler, dvs. slipende kremer, stålull eller skureputer på malte eller trykte overflater for dette kan skade glansen. Tørk av betjeningsfeltet, dørene og komfyrens sider regelmessig med en ren klut og varmt såpevann. For å unngå riper, tørk av med en myk klut. Rengjøringskremer for rustfritt stål er slipende og bør unngås da de kan matte overflateglansen. Den enkleste måten å rengjøre overflater i rustfritt stål på er å bruke en myk klut og et rengjøringsmiddel. Eventuelt søl på rustfritt stål bør tørkes av umiddelbart. Du kan også forsøke å bruke pussemiddel for vinduer. Hvis overflaten er svært skitten, kan du forsøke å bruke teknisk sprit. ADVARSEL Noter deg at tippesikringen ikke fungere når komfyren er trukket ut fra veggen for å vaske bak den. ADVARSEL Av sikkerhetsmessige grunner må du ikke gjøre ren komfyren med damp- eller høyttrykksspyler. Brytere og håndtak Sett aldri varme dryppbrett/stekeplater/gryter nær bryterne, da de kan ta skade av varmen. Rengjøring og pleie 19 Det anbefales at det bare brukes varmt såpevann til å rengjøre betjeningsbryterne.

5 Andre rengjøringsmidler kan matte glansen i overflatene. ADVARSEL Ikke forsøk å fjerne noen av betjeningsbryterne fra komfyren, for dette kan føre til skade og representerer en sikkerhetsfare. Rengjøring av den keramiske komfyrtoppen Sørg for at den keramiske glassplaten er avkjølt. Det er viktig å rengjøre den keramiske komfyrtoppen daglig for å forhindre at matrester brenner seg fast. Pass på å unngå pynten på komfyrtoppen når du gjør rent det keramiske glasset, da disse kan skades av rengjøringsmidlene. Daglig rengjøring Bruk et rengjøringsprodukt som er spesielt utviklet for bruk på keramiske komfyrtopper daglig. Hvis du ikke lar matrester brenne seg fast, vil det være så mye enklere å fjerne dem. 1. Påfør litt spesialrengjøringsmiddel på den keramiske glasstoppen og tørk av med en myk klut, et rent tørkepapir eller lignende. Du må forsikre deg om at det ikke kan skade toppen. 2. Tørk av rester etter rengjøringsmiddelet med et nytt tørkepapir og poler overflaten tørr med en myk klut. Fjerning av strie merker 1. Du kan bruke flekkfjerner til å ta vekk mer strie merker eller fjerne avfargning. 2. Bruk en skurepute i plast som er laget for teflonpanner, sammen med en flekkfjerner for å fjerne strie flekker. Fjerning av brente matrester Vi anbefaler at du bruker en glasskrape for keramiske komfyrtopper til å fjerne søl på komfyrtoppen, spesielt sukkerholdige rester, som kan forårsake permanent skade om de ikke fjernes. Glasskrapen får du kjøpt hos forhandleren. 1. Sørg for at den keramiske glassplaten er avkjølt. 2. Bruk skrapen for keramiske komfyrtopper i en vinkel på 30 o for å fjerne så mye av matrestene som mulig. Bruke et rengjøringsmiddel eller krem for keramiske komfyrtopper til å fullføre jobben som forklart ovenfor. ADVARSEL Hold bladskraperen utenfor barns rekkevidde. Vær forsiktig når du bruker bladskraperen. Bladet er svært skarpt. 20 Rengjøring og pleie Redusere merker i komfyrtoppen Sørg for at bunnen på kjeler og panner, samt at kokefeltene er rene og tørre før du begynner tilberedelsene. Sørg for at kjelene er store nok til å holde maten uten at den koker over Om det er mulig, må du tørke bort søl og spruter ettersom de oppstår, men vær forsiktig for å unngå forbrenninger av dampen. Unngå å bruke en oppvaskeklut eller svamp til å gjøre ren komfyrtoppen. Disse kan legge igjen et påsmurt lag med oppvaskmiddel på toppoverflaten som vil brenne seg fast og avfarge den neste gang komfyrtoppen brukes. Unngå å bruke: Husholdningsvaskemiddel og belkemiddel. Impregnerte plast- eller nylonputer som ikke er beskrevet som passende for teflonpanner. Grove pusseputer, skureputer og stålull. Kjemiske ovnsmidler på boks og ovnsputer. Rustfjernere, flekkmidler for badekar og vaskekummer. Alle og enhver av disse kan skade komfyrtoppen. Det er farlig å blande forskjellige rengjøringsmidler. Kjemikaliene i dem kan reagere med hverandre som kan skape farlige forhold. Sukkerlaker må fjernes fra komfyrtoppen før sirupen setter seg fast, eller vil den kunne skade overflaten på komfyrtoppen. Unngå å legge plastgjenstander, -folie eller -servise på den varme overflaten da dette vil skade komfyrtoppen. Rengjøre stekeovnen ADVARSEL Ved rengjøring må ingen stekeovnsfunksjoner være valgt, og stekeovnen må være avkjølt. Ovnstigene på sidene må fjernes for at ovnen kan rengjøres. Katalyse je (kun utvalgte modeller) Katalyseemaljen på ovnsvegger og tak er porøs og har en viss selvrensende effekt. Ovnsbunnen er derimot laget av en glatt og noe hardere emalje, slik at du kan skrape bort rester med f. eks. en stekespade el. ADVARSEL Stekeovnen blir varm under bruk. Hold barna under oppsyn. Smuss på emaljen brennes delvis bort under bruk. Hvis emaljen får flekker, kan du brenne ut ovnen med over-/ undervarme på høyeste temperatur i 3060 minutter. Vanskelige flekker av f. eks. fett får du bort på denne måten: 1. "Dynk" katalyseemaljen med såpe og varmt vann. Bruk en nylonbørste på flekkene. La det hele stå en time. 2. Sett deretter på over-/undervarme og høyeste temperatur. 3. Slå av ovnen etter tre timer. Rengjøring og pleie 21 ADVARSEL Ikke bruk stekeovnsspray eller slipende rengjøringsmidler. Bruk aldri ovnsrengjøringsmidler eller skarpe gjenstander på katalyseemaljen. Ellers kan katalysatorbelegget skades. Den glatte emaljen Du gjør følgende hvis stekeovnsbunnen blir svært skitten: 1. Matrester eller fastbrent søl kan løsnes med f. eks. en stekespade eller lignende. 2. Stryk såpe utover ovnsbunnen med en svamp. 3. Lukk døren. Sett ovnen på 100 C med over-/undervarme i ca. 10 minutter. 4. Når ovnen er blitt kald, vaskes den med rent vann. Du kan evt. også gni forsiktig med en skrubbeklut. Gni den tørr. Glasset i ovnsdøren ADVARSEL Bruk ikke ovnsdøren som en fothviler. Ovnsdøren består av to deler med varmereflekterende glass for å gi lavere overflatetemperatur. De indre glassene kan tas ut for rengjøring. Rengjøring mellom glassrutene ADVARSEL Vær forsiktig så du ikke skader dørglasset. Sprekkdannelser på kantene kan føre til at det sprekker etter noen gangers oppvarming. ADVARSEL Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset ødelegges. Vær forsiktig når du lukker døren etter at glasset/glassrutene er tatt ut, fordi døren da er betraktelig lettere. Ta glassrutene ut av ovnsdøren 1. Ta tak nederst i kanten på den øverste glassruten og skyv den mot fjærene i retning av håndtaket på ovnsdøren, til den løsner i underkant (1). 2. Løft opp glassruten en tanke i underkant, og dra den ut (2). Sette glasset på plass i døren Rengjøring og pleie 1. Før den øverste glassruten inn på skrå ovenfra og ned i glassholderen på håndtakssiden (1). 2. Senk glassruten på plass. Skyv ruten mot fjærene på håndtakssiden og frem foran festelisten nederst på ovnsdøren, og slipp den ned under festelisten (2).

6 Powered by TCPDF ( Glassruten må sitte godt fast! 2 1 Tilbehør Rengjøre tilbehøret Vask hyllene, dryppepannen osv. i varmt vann og oppvaskmiddel. Skyll og tørk. Ovnsstiger Ovnsstigene på høyre og venstre side i ovnen kan tas ut, slik at sideveggene kan rengjøres. Ta ut ovnsstigene Dra først stigene ut fra stekeovnsveggen (1) og kople deretter fra bakre del (2). Sette inn igjen ovnsstigene Viktig! De avrundede endene på stigene må peke mot forsiden! 2 1 Rengjøring og pleie 23 For å montere ovnsstigen, sett først i bakre del (1) og før så fremre del inn og trykk den på plass (2). 1 2 Stekeovnsbelysning ADVARSEL Fare for strømstøt! Før pæren i stekeovnslampen skiftes: Slå av stekeovnen. Se etter at komfyren er koplet fra nettstrømmen. For komfyrer med støpsel, trekk ut støpselet fra kontakten. For andre komfyrer, må nettstrømmen slås av ved hovedbryteren. Legg en klut i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for stekeovnslampen og glassdekselet. av sideskinnene på venstre side. 24 Hva må gjøres hvis Ta ut og rengjør glassdekselet ved hjelp av en liten stump gjenstand (f.eks. en teskje) og rengjør det. 3. Hvis nødvendig: Erstatt med en ny lyspære med E14 sokkel og merket med V, 25W og 300 C. Du kan bestille en ny lyspære fra servicesenteret på stedet (se delen om "Service/ kundetjeneste"). 4. Sett på glassdekselet igjen. 5. Sett inn sideskinnene. Oppbevaringsskuff ADVARSEL Ikke oppbevar kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Stå aldri i ovnskuffen eller på håndtaket. 1. Tøm skuffen og trekk den ut til den stopper. 2. Ta tak i håndtaket og løft opp slik at skuffen slipper løs fra sperren i bakkant. 3. Trekk ut skuffen helt ut. Etter rengjøring plasserer du skuffehjulene på skinnene. Skyv skuffen inn. Løft den litt opp det første stykket slik at hjulene ikke hekter seg fast i sperren foran. Hva må gjøres hvis... Foreta aldri inngrep i komfyren som kan skade en person eller produktet. Nedenfor får du forslag om hva du selv kan gjøre om det oppstår problemer. Hvis du trenger hjelp kontakt service. Problem Komfyren får ikke strøm Løsning Kontroller følgende: at sikringen(e) er hel(e) at støpselet står skikkelig i kontakten at jordfeilbryteren er slått på Kontroller at funksjonslåsen ikke er aktivert Komfyren fungerer ikke Tekniske data Problem Stekeovnen virker ikke Det tar for lang tid å koke/steke Stekeovnslampen lyser ikke Låsen på stekeovnsdøren fungerer ikke Klokken viser feil tid eller virker ikke i det hele tatt Varseluret fungerer ikke Still klokken Løsning 25 Kontroller at du har valgt en egnet gryte med god varmeledning Skift ut pæren Aktiver låsefunksjonen Still inn riktig tid Programmer en tid Det høres en lyd fra komfyren til tross for at den er Lyden kommer fra den termostatstyrte viften slått av som beskytter komfyrens elektronikk. Du trenger ikke foreta deg noe, for dette er helt normalt. F blinker i komfyrtoppens display Uegnet kokekar Ingen kokekar på kokesonen Kokeredskapets bunn er for liten for kokesonen Kontroller sikringene Kontakt et autorisert servicesenter - lyser i komfyrtoppens display Feilkode lyser i ovnens display (starter med F) Tekniske data Produktets bredde Produktets dybde Produktets høyde Energieffektivitetsklasse Stekebrettets størrelse (cm 2) 596 mm 595 mm 900 mm A 1488 Stekeovn Overelement Underelement Grillelement Ringelement Induksjonstopp 140 mm induksjonsvarmeelement 180 mm induksjonsvarmeelement 210 mm induksjonsvarmeelement Mål 1000 W 1000 W 1900 W 2400 W Mål 1350/2500 W 1700/2800 W 2100/3100 W Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer. Denne komfyren oppfyller kravene i EFdirektivene 89/336/EØF og 73/23/EØF. Tilgjengelig varmeelement er avhengig av spesifikasjonene for produktet. 26 Miljøinformasjon Miljøinformasjon Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasjen kan resirkuleres. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om deponier nær der du bor. ADVARSEL For å sikre at apparatet ikke representerer en fare, må det gjøres ubrukelig før det kasseres. Trekk støpselet ut av veggkontakten og fjern strømledningen fra apparatet. Sett dørsperren ut av funksjon, for å hindre at barn blir innelåst i ovnen. Bruk lokk, og du halverer energiforbruket. Dampkoking og trykkoking sparer også energi Besøk vår hjemmeside for bestilling av tilbehør og reservedeler: F

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886569

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886569 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Instruksjoner for bruk

Instruksjoner for bruk Instruksjoner for bruk NO ELEKTRISK, FRITTSTÅENDE KOMFYR Kjære kunde! Vi takker deg for at du har kjøpt vårt produkt. Vi tror du snart vil finne rikelig bevis på at du virkelig kan stole på våre produkter.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO INNEBYGD KERAMISK TOPP Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre er pakket i miljøvennlige materialer som

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60050W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886571

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60050W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886571 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent.

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent. electrolux komfyrer 35 Hva er matlaging? Svarene på det spørsmålet er antagelig like mange som det finnes kokker. Noen vil at det skal gå raskt unna, og synes at mat skal være lettlaget. Andre igjen vil

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A SCB92MN8 classic 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709149987 5 bluss Venstre bak : 1800 W Venstre fremme: 3000 W Midten: ekstra hurtig 3500 W Høyre bak: 1800 W Høyre

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.whirlpool.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Platetoppen for kokker uten grenser!

Platetoppen for kokker uten grenser! Platetoppen for kokker uten grenser! Siemens freeinduction med én heldekkende kokesone. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. En platetopp. Fullstendig frihet. Nye Siemens freeinduction er en

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC. WWW.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC. WWW.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC WWW.wilfa.com FØR BRUK Komfyren er beregnet på matlagning og baking som normalt forekommer i en husholdning. Brukes

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BRØDRISTER 2 OG 4 SKIVER

BRUKERHÅNDBOK BRØDRISTER 2 OG 4 SKIVER BRUKERHÅNDBOK BRØDRISTER 2 OG 4 SKIVER NO Kjære Kunde, Vi vil gjerne takke Dem for å ha kjøpt en brødrister i 50-talls Serien. Ved å velge et av våre produkter, har De valgt en løsning hvor søket etter

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A TR4110IX Nyheter 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709195076 Induksjonstopp med 5 soner Venstre bak: Ø 215 mm, 2300 W Venstre foran: 1300 W Midten: Ø

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8 Produktskjema Betjeningspanel 4 Varmeskuff 4 Funksjon 4 Valg av temperatur 5 Oppvarmingstider 5 Kapasitet 6 Holde matvarene varme 7 Uttrekking av skuffen 8 Betjeningspanel 1. Temperaturbryter 2. Lysende

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG6146 http://no.yourpdfguides.com/dref/836265

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG6146 http://no.yourpdfguides.com/dref/836265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN NO DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN www.gorenje.com _no.indd 1 14.3.2016 10:46:29 Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med

Detaljer