Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886569"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Etter hvert som du blir kjent med produktet, vil du kanskje også oppdage at mulighetene og fordelene er flere enn du trodde på forhånd. Vi håper at produktet du har valgt bidrar til å gjøre hverdagen din litt enklere! Skulle du ha spørsmål om hvordan produktet brukes, hører vi gjerne fra deg! Da kan du kontakte vår kundeservice. kan ikke alltid bruke en ny komfyr slik du brukte den gamle. er beregnet for bruk i vanlig husholdning. og telefonnummer finner du i kapitlet "Service". Tekst med en VARSELTREKANT handler om sikkerhet. meldes til transportør snarest mulig, se fraktseddelen. Ved levering fra butikk eller forhandler kontakt dem. Emballasjen kan gjenvinnes. Kontakt kommunen for informasjon om hvor du kan levere emballasjen. Ikke glem å ta ut emballasjen fra stekeovnen før den tas i bruk. Barn og komfyr Barn er nysgjerrige av natur og interesserer seg for det meste, inklusive komfyrer. Vi vil for sikkerhets skyld få understreke noen punkter som du bør tenke over dersom du har barn eller besøk av barn: Vi anbefaler en avlastningsflate på minst 40 cm på hver side av komfyren, alternativt kan komfyren installeres med en vegg eller et høyskap på den ene siden og en avlastningsflate på den andre siden. TIPPESIKRINGEN må være montert for å unngå at komfyren tipper ved unormal belastning. Hvis du har KASSEROLLEVERN på komfyren, må dette være montert. DØRSPERRENE må også virke som de skal. La gjerne barna hjelpe til ved komfyren, men lær dem at kokekar, toppen og ovner blir meget varme og beholder varmen en stund etter bruk. BERØRING KAN FORÅRSAKE BRANNSKADER! Installasjon Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Arbeid utført av ufaglærte kan ødelegge komfyren og føre til skade på person og/eller eiendom. For komfyrer med støpsel: Pass på at støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket. Komfyren er tung. Kanter og hjørner som du vanligvis ikke kommer i kontakt med, kan være skarpe. Bruk hansker når komfyren skal flyttes på. TIPPESIKRINGEN skal være montert, da unngår du at komfyren tipper ved unormal belastning. OBS! Plasser ikke komfyren på sokkel eller annen opphøyning. Forsiktighetsregler Bruk aldri en sprukket keramisk topp. Under overkok og/eller rengjøring kan det trenge væske ned til strømførende 4 deler. Steng strømtilførselen til komfyren og kontakt service for reparasjon. Legg ikke aluminiumsfolie, plast og liknende på den keramiske toppen. En varmesone som settes på ved en feiltakelse, kan få papiret/plasten til å brenne/ smelte. Gå aldri fra frityrgryter, smeltende fett, parafin eller andre lett antennelige kilder uten tilsyn. Ved brann nullstiller du komfyrens brytere og slår av kjøkkenviften. KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann. Det er ikke tillatt å stå på platen. Kontroller at komfyren er slått av når den ikke er i bruk, alle brytere skal være nullstilt. Advarsel! Alkohol og liknende som kan danne eksplosive gasser, og andre stoffer som kan forårsake brann eller eksplosjon, må ikke brukes i stekeovnen. Slikt må brukes med den aller største forsiktighet. Flambering med konjakk eller annen alkoholholdig væske kan for eksempel føre til at fettrester i kjøkkenviften antennes og forårsaker alvorlig brann. Likeledes kan flammer og brennende fettsøl forårsake personskade. Det må ikke plasseres kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. skades. Vær forsiktig, barberbladet er meget skarpt. Vedlikehold & service Nullstill alle brytere før du skifter lyspære i ovnen. Før du skifter pære, må du sørge for at komfyren er koblet fra strømmen. For komfyrer med ledning trekker du ut kontakten. For andre komfyrer kobler du ut strømmen med flerpolsbryteren. Service og reparasjoner bør utføres av et firma som leverandøren har godkjent. Bruk bare originale reservedeler. Kassering og gjenvinning Symbole på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til et spesialanlegg for gjenvinning av el- og elektronikk-komponenter. Ved å forsikre deg om at produktet håndteres på riktig måte, bidrar du til å forebygge uheldige miljø- og helseeffekter som kan oppstå hvis produktet kasseres som vanlig avfall. Hvis du vil vite mer om gjenvinning, bør du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte varen. Rengjøring Hold keramisk topp og ovn rene. Fett og søl skaper mye osing og kan i verste fall være brannfarlig. Du må straks (mens platen fortsatt er varm) bruke barberbladskrapen til å fjerne sukker og overkok med høyt sukkerinnhold, for eksempel syltetøy, samt smeltet plast og folie for å unngå at platen 5 Installasjon Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Komfyren er tung. Kanter og hjørner som du vanligvis ikke kommer i kontakt med, kan være skarpe. BRUK HANSKER når komfyren skal flyttes på. Ved levering er komfyren tilpasset en benkehøyde på 900 mm. Komfyren har teleskopsokkel. Du kan justere høyden i forhold til en benkehøyde på mellom 848 mm og 933 mm. Komfyren må ikke plasseres under utspring av noe slag. Komfyren skal ha en avlastningsflate på begge sider (se under Sikkerhet). Pass på at komfyrledningen ikke kommer i klem når du flytter komfyren. 6 Justering av sokkelhøyde Hvis du vil justere høyden, må du lese gjennom alle punktene nedenfor før du begynner. 1 Legg komfyren forsiktig ned (SE BILDET). Bruk for eksempel isopor fra emballasjen som beskyttelse mellom gulvet og komfyren. Husk å legge et beskyttende underlag under de nedre hjørnene bak på komfyren, for å beskytte gulvet. 2 Skru ut skruene A (4 STK., SE BILDET). Dra ut den indre sokkelen et stykke hvis du bare vil justere høyden. Dra i konsollene som hjulene og beina er montert på. OBS! Vær forsiktig, det er skarpe kanter under komfyren. 3 Skru fast skruene igjen A i noen av hullene for 850 t.o. m. 920 mm benkehøyde. Avstanden mellom hullene varierer mellom 7 og 14 mm. (SE BILDE A). 4 Reis opp komfyren og koble den til elektrisk. Skyv komfyren inn på plass og juster beina før du monterer sikkerhetsutstyret. A A A A A Nivåjustering Komfyren må stå plant for at for eksempel fettet skal fordele seg jevnt i stekepannen.

3 Plasser et vater eller en stekepanne med vann på koketoppen når du vil kontrollere at komfyren står plant. Fra fremsiden av sokkelen kan du justere hjul og bein 15 mm. Bruk et skrujern til å justere hjulene bak og en tang til beina foran. 7 Tippesikringen Tippesikringen må være montert for at hindre at komfyren tipper ved unormal belastning. Tippesikringen fungerer bare når komfyren er skjøvet inn på plass. SLIK MONTERER DU TIPPESIKRINGEN PÅ KOMFYREN: 1 Før du monterer tippesikringen, må du påse at komfyren er blitt justert til riktig høyde og at den står plant (se side 7). 2 Festet (B) er montert på venstre side ved levering. Mål ut hvor vippesikringen (A) skal plasseres, 60 mm ned fra hellekant og 50 mm fra vegg/skap. Skru det fast i massivt materiale eller egnet forsterkning. Hele tippesikringen (A+B) kan også plasseres på høyre side (SE BILDE1). Pass på at veggflaten bak komfyren er jevn. Hvis det er fliser eller list 1 bak toppen, må det legges til en tilsvarende avstand mellom vippesikringen og veggen. Dette for at tippesikringen skal være riktig låst til komfyren og fungere på riktig måte. Kontroller at tippesikringen stikker minst 20 mm inn i hullet på komfyrens bakside (B) når du 2 skyver komfyren inn (SE BILDE 2). OBS! Dersom avstanden mellom benkeskapene er større enn komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert. 8 Elektrisk tilkobling Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Arbeid utført av ufaglærte kan ødelegge komfyren og føre til skade på person og/eller eiendom. Komfyrer som leveres med ledning og støpsel, skal kobles til jordet vegguttak. Tilkoblingseffekt og -spenning er angitt på typeskiltet. Et koblingsskjema er plassert på baksiden av komfyren. For komfyrer med støpsel: Pass på at støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket OBS! Ved fast installasjon hvor tilkoblingen til strømnettet ikke gjøres med støpsel i vegguttak, må det monteres flerpolsbryter. Dette er et krav som må følges av sikkerhetsgrunner. Sokkeldekor (tilleggsutstyr) varmt vann og håndoppvaskmiddel. Tørk ut av stekeovnen I begynnelsen kan det fortsatt forekomme lukt når du bruker stekeovnen. Det påvirker ikke smaken på maten og er ikke helseskadelig. Rengjør tilbehøret Vask plater, langpanne m.m. i varmt vann og håndoppvaskmiddel. Skyll og tørk. 14 Teleskopskinner For å forhindre at teleskopskinnene blir skadet under transporten, levereres de med en beskyttelsesfolie. Fjern besking; fjerne sukker og overkok med høyt sukkerinnhold, for eksempel syltetøy, samt smeltet plast og folie for å unngå at platen skades. Gå aldri fra frityrgryter, smeltende fett, parafin eller andre lett antennelige kilder uten tilsyn. Ved brann nullstiller du bryteren på komfyren og slår av kjøkkenviften. KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann. Pass på at det ikke er sand, sukker eller salt på gryten. Sand kan lage riper, og sukker og salt kan ødelegge den keramiske toppen. Tørk alltid av gryten før den plasseres på den keramiske toppen. Den fargede dekorasjonen på den keramiske toppen kan bli nedslitt og ripet under bruk. Varmesonene Bryterne til varmesonene er merket fra 0 til 12, der 12 gir den sterkeste varmen. Slik går du frem når du vil bruke de fremre sonene eller de bakre sonene i liten størrelse: SLIK GÅR DU FRAM NÅR DU BRUKER GLASSTOPPEN: 1 Vrid med urviserne frem til ønsket bryterstilling for den sonen du har valgt. 2 Nullstill bryteren etter bruk. 18 GÅ FREM PÅ DENNE MÅTEN NÅR DU VIL BRUKE SONENE I STOR STØRRELSE: 1 Vri med urviserne forbi symbolet etter tallet 12, 2 vri siden tilbake til ønsket stilling mellom 12 og 1. Nullstill bryteren mot urviseren etter bruk. Valg av kasserolle/stekepanne En komfyr med glasskeramikktopp stiller større krav til kokekarene dine enn en komfyr med plater. Husk: å kontrollere bunnen på kokekarene. Kjeler med konveks bunn (buler ut) snurer lett rundt på glasskeramikktoppen og gir dårlig varmekontakt. Aluminium har god varmeledningsevne, men kan etterlate sølvlignende flekker på toppen. Flekker tar du bort med rengjøringsmiddelet som fulgte med komfyren. Kasseroller og kaffekjeler i glass eller emalje med grovt mønster sliter mer på toppen enn kjeler av andre materialer, hvis de dras fram og tilbake. 19 For å spare tid og dermed energi skal kasserollens/ stekepannens bunn dekke sonen helt. Med en for liten bunn brenner overkoking seg lett fast på toppen. være glatt eller finmønstret, være plan. En bunn som bulker seg for mye utover eller innover gir lengre oppvarmingstider. bruk av lokk). Bruk kjeler med plan bunn og spar 25 % energi (jfr. med ujevn bunn). Sørg for å holde toppen ren og tørr. av varmesonen og la maten bli ferdig på ettervarmen. sekunder. klokkeslettet er innstilt, blinker displayet igjen i ca. 5 sekunder. Det innstilte klokkeslettet begynner å gå. Trykk på en vilkårlig knapp. I displayet blinker "0.00" Still inn signaluret innen 5 sekunder med knappene + eller - (maks. 2 timer 30 minutter). på at spissen ikke berører ben. 2. vises fra 30 C. 4. Steketermometeret er varmt! gir deg mulighet til å forkorte/forlenge steketiden. overføres raskt og effektivt. 26 høyere temperatur, desto mer kan du redusere. Ved temperaturer på over 225 C lønner det seg å bruke over- og undervarme. Baking med varmluft Med VARMLUFT blir bakingen mer rasjonell, siden bruk av to plater i ovnen samtidig gir en lavere total steketid. Bruningen kan bli noe ujevn, spesielt dersom det utbakte brødet ikke er hevet tilstrekkelig. Blir ikke resultatet slik du hadde tenkt deg? Les "Praktiske råd & tips" på s. 48, så finner du tips om løsninger på bakeproblemene dine. Matlagning Følg anbefalingene i tabellen. Matlaging med varmluft VARMLUFT velger du ved matlaging på flere nivåer samtidig og til tilberedning av hele måltider, dvs forrett, hovedrett og dessert. Husk å velge retter som skal ha samme temperatur. Hvis rettene krever forskjellig steketid, tilpasser du innsettingen i ovnen for å få dem ferdig i den rekkefølge du ønsker.

4 27 Steking Å steke i ovn er enkelt og praktisk. Velg mellom OVER-/UNDERVARME og VARMLUFT. Storfekjøtt som roastbif, stek etc. blir best dersom det stekes med 125 C ovnsvarme, men dette tar noe lenger tid enn ved høyere temperaturer. For at sjyen ikke skal tørke inn og brenne fast, bør du velge en ildfast form med lav kant som er akkurat stor nok til kjøttet. Ved steking av f.eks. lettrøkt skinke dannes det som regel mye kraft. Derfor er det lurt å bruke et stort stekefat eller en langpanne. Vær forsiktig når du tar steken ut av ovnen. Ved bruk av stekepose anbefaler vi at du klipper hull i et hjørne før posen settes i ovnen. Da unngår du å brenne deg på varm damp når posen skal åpnes. Varmluftsgrill (gratinering) Med varmluftsgrill blir maten raskere ferdig og får jevnere bruning enn hvis du bruker grillfunksjonen. Grillelementet bruner, og viften sirkulerer den varme luften. Utmerket å bruke til "høye" matretter, f.eks. grilling av juleskinke, som skal brunes hele veien rundt. Maks grill Størrelsen, marmoreringen (isprengt fett), formen, mengden og temperaturen på det du skal grille, virker inn på tiden og resultatet. Fisk og lyst kjøtt (fjærkre, kalv og svin) tar ikke like lett farge som mørkt kjøtt (storfe og vilt). Grillolje og/eller grill-krydder gir bedre farge, men øker risikoen for brent overflate. Grillresultatet blir best hvis det som skal grilles, ikke hentes direkte fra kjøleskapet. 28 Tørk av og legg det på stekeristen, og krydre etter ønske. Plasser en langpanne, gjerne foliekledd, under risten for å samle opp fettsøl m.m. Svinekoteletter, biffer, fiskefileter og liknende plasseres høyt opp i ovnen, mens for eksempel tykke ribber plasseres nederst i ovnen. Still funksjonsbryteren på og termostatbryteren på ønsket temperatur, maks 250 C. Begynn å grille etter 35 minutters oppvarming. Pass nøye på, og snu minst én gang under stekingen. For lang grilltid gir tørr, dårlig og i verste fall brent mat. Ovnsdøren skal være stengt under grillingen. Pai-/pizzafunksjon Denne funksjonen er utmerket når du vil tilberede paier, gratenger eller pizza. Ved tilberedning av pizza, plasser pizzaen på midterste rille. Bruk stekeplaten istedenfor langpanne for å unngå at kantene blir brent. Hvis du bruker lyse former eller glassformer, plasser retten nederst i stekeovnen, hvis du bruker mørke former med f.eks. ikkeheftende belegg, plasser retten midt i stekeovnen. Tining Still funksjonsbryteren på. rullekake, skal termostatbryteren være nullstilt. er umulig å angi noen tid. g Gjørsfileter, panerte (total vekt ca. 1 kg) Hel fisk, ca. 1 kg (gjørs, torsk) Hel laks / side, ca. tykkere fisk, jo lengre tid. Bruk steketermometeret i hel fisk. g Gjørsfileter, panerte (total vekt ca. 1 kg) Hel fisk, ca. 1 kg (gjørs, torsk) Hel laks / side, ca. tykkere fisk, jo lengre tid. Bruk steketermometeret i hel fisk. ALDRI SKUREMIDDEL ELLER ANDRE SLIPENDE MIDLER. Husk at tippesikringen ikke fungerer når du trekker ut komfyren for å gjøre rent bak den. Brytere og håndtak OBS! Sett ikke et varmt stekebrett/ en varm langpanne eller et varmt kokekar for nær bryterknappene, da de kan bli skadet av varmen. Bruk aldri skuremiddel eller andre midler som kan lage riper, så som svamper med skureflate. Bruk bare myke svamper eller kluter. Fjern ikke brytere fra panelet på komfyrens forside. dette medfører en sikkerhetsrisiko, og skade kan oppstå. 34 Rengjøre rustfrie flater (GJELDER BARE RUSTFRI KOMFYR) Metallflatene rengjøres med en myk klut og rengjøringsmidlet som følger med. Du kan også prøve med vindus-pussemiddel. Hvis overflaten er svært tilsølt, kan du bruke sprit, for eksempel white-spirit. BRUK ALDRI SKUREMIDDEL eller andre midler som kan lage riper. Bruk heller ikke ripende materialer, så som stålull eller svamper med grov overflate. Rengjøre platene Du må straks (mens platen fortsatt er varm) bruke barberbladskrapen til å fjerne sukker eller overkok med høyt sukkerinnhold, for eksempel syltetøy, samt smeltet plast og folie for å unngå at platen skades. SLIK GJØR DU HVIS PLATEN ER SVÆRT TILSØLT: 1 Ta bort flekker med barberbladskrapen (se under). 2 Bruk rengjøringsmiddel når varmevarsellyset er slukket. Rist flasken og sprut ut et par tynne stråler på platen. Gni rent med en fuktig klut eller husholdningspapir. 3 Tørk bort overflødig middel med en fuktig klut for å unngå at det svir seg fast neste gang platen blir varm. Tørk over. 35 Barberbladskrapen OPPBEVAR BARBERBLADSKRAPEN UTILGJENGELIG FOR BARN. Vær for- siktig når du bruker skrapen, barberbladet er svært skarpt. Skrapen brukes for å fjerne fastbrent overkok fra den keramiske koketoppen.ikke bruk skrapen eller andre skarpe gjenstander på silikonkanten, da skade kan oppstå. SLIK BRUKER DU BARBERBLADSKRAPEN: 1 Dra tilbake beskyttelsen slik at barberbladet blir synlig (SE BILDET). 2 Pass på at barberbladet er rent og helt, hvis ikke kan det skade platen. Nye barberblader kan kjøpes i fargehandelen. 3 Hold skrapen i cirka 45 graders vinkel, og skrap vekk sølet. Du kan trykke barberbladet ned mot platen uten at den tar skade av det. 4 Tørk smusset forsiktig av bladet med husholdningspapir. 5 Etter bruk skyves beskyttelsen fremover slik at den dekker barberbladet. Oppbevar skrapen utilgjengelig for barn. SKIFTE BARBERBLAD: 1 Åpne skrapen ved å løsne hele skruen (du trenger ikke skrujern), og plasser det nye barberbladet i forkant. 2 Sett sammen skrapen, og skru inn skruen igjen. 3 Skyv beskyttelsen lengst mulig fremover, slik at barberbladet beskyttes. 36 Rengjøre stekeovnen Skinnene bør demonteres for å gjøre rengjøringen enklere, se side 41. Demontere skinnene Demontering av teleskopskinnene gjøres på samme måte som demontering av ovnstigene, se side 41. KATALYSEEMALJEN på ovnsvegger og tak er porøs og har en viss selvrensende effekt. Ovnsbunnen er derimot laget av en GLATT og noe hardere EMALJE, slik at du kan skrape bort rester med f. eks. en stekespade. KATALYSEEMALJEN Ovnen blir varm under bruk, hold barn under oppsyn. Smuss på emaljen brennes delvis bort under bruk. Hvis emaljen får flekker, kan du brenne av ovnen på høyeste temperatur med over/ undervarme i 3060 minutter.

5 Vanskelige flekker av f. eks. fett får du bort på denne måten: 1 "Dynk" katalyseemaljen med såpe og varmt vann. Bruk en nylonbørste på flekkene. La det hele stå en time. 2 Sett deretter på over-/undervarme og høyeste temperatur. 3 Slå av ovnen etter 3 timer. Bruk aldri ovnsrengjøringsmidler eller skarpe gjenstander på katalyseemaljen. 37 RENGJØRING AV EMALJEN Gjør følgende dersom ovnsbunnen er svært skitten: 1 Matrester eller fastbrent overkok kan løsnes med f. eks. en stekespade. 2 Stryk såpe utover ovnsbunnen med en svamp. 3 Steng døren. Sett ovnen på 100 C og over-/undervarme i ca. 10 minutter. 4 Når ovnen er blitt kald, vaskes den med rent vann. Du kan evt. også gni forsiktig med en skrubbeklut. Gni den tørr. Demontering av stekeovnsdøren NÅR DU ÅPNER OVNSDØREN, TENNES LAMPENE, OG VARMLUFTSVIFTEN STOPPER. 1 Åpne døren ca 1/3 (luftestilling). 2 Grip ovnsdørens sider med begge hender og trekk døren vekk fra ovnen. 3 Løft av døren. 38 Montering av stekeovnsdøren 1 Pass på at henglsene står i luftestilling. 2 Før hengslene inn i spor i døren. Trykk ned så monteringsfjæren tar tak 3 Lukk døren Ovnsdøren Håndtaket på ovnsdøren må ikke brukes som fotsteg. Ovnsdøren består av to deler med varmereflekterende glass for å gi lavere overflatetemperatur. De indre glassene kan tas ut for rengjøring. RENGJØRING MELLOM GLASSENE Vær forsiktig så du ikke skader dørglasset. Sprekkdannelser på kantene kan føre til at det sprekker etter noen gangers oppvarming. DEMONTERE DET YTTERSTE GLASSET I OVNSDØREN 1 Ta tak nederst i kanten på den øverste glassplaten og skyv den mot fjærene i retning av håndtaket på ovnsdøren, til den løsner i underkant (1). 2 Løft opp glassplaten en tanke i underkant, og dra den ut (2). 39 DEMONTERE DET MIDTERSTE GLASSET I OVNSDØREN 1 Ta tak nederst i kanten på de midterste glassplatene i tur og orden, og skyv dem i retning av håndtaket på ovnsdøren, til de løsner i underkant (1). 2 Løft opp glassplatene en tanke i underkant, og dra dem ut (2) Rengjør glassene MONTERE DET MIDTERSTE GLASSET I OVNSDØREN 1 Før den midterste glassplaten inn i tur og orden på skrå ovenfra og ned i glassholderen på håndtakssiden (1). 2 Senk den midterste glassplaten ned, og skyv den i retning av ovnsdørens underkant til den sitter innunder den nedre holderen (2). MONTERE DET YTTERSTE GLASSET I OVNSDØREN 1 Skyv den øvre glassplaten på skrå ovenfra ned i glassholderen på håndtakssiden (1). 2 Senk glassplaten ned. Skyv platen mot fjærene på håndtakssiden og frem foran festelisten nederst på ovnsdøren og slipp den ned under festelisten (2). Glassplaten må sitte godt fast! 40 Ovnstiger Det går an å fjerne stigene både på høyre og venstre sidevegg i ovnen slik at det er lettere å komme til for å rengjøre sideveggene. FJERNE OVNSTIGER: Dra først stigen ut fra sideveggen i forkant (1), og løft den deretter av i bakkant (2). MONTERE OVNSTIGER IGJEN: Den avrundede enden av stigene må peke fremover! Ovnstigen monteres igjen ved først å feste den i hullet i bakkant (1), deretter i hullet i forkant, og så trykke stigen inn på plass(2). Rengjøring (teleskopskinner) Ta ut teleskopskinner. For lettere å fjerne smuss og fett, kan de legges i bløt i vann og håndoppvaskmiddel. Vask dem for hånd. OBS! MÅ IKKE VASKES I OPPVASKMASKIN. Dette tar bort alt fett og reduserer glideeffekten. 41 Ovnsbelysning OBS! Før du skifter pære, må du nullstille alle brytere og sørge for at komfyren er koplet fra strømmen. For komfyrer med ledning trekker du ut kontakten. For andre komfyrer kopler du ut strømmen med flerpolsbryteren. Legg en klut i bunnen av ovnen for å beskytte både lampen og glasset. SKIFTE UT PÆREN I OVNEN / RENGJØRE BESKYTTELSESGLASSET 1 Kontroller at ovnen ikke er varm. 2 Skru av beskyttelsesglasset ved å vri det mot venstre, og rengjør det. (SE BILDET). 3 Om nødvendig: Skift ut lyspæren med en ny ovnslyspære merket med V, 40W, 300 C, og med E14sokkel. 4 Monter beskyttelsesglasset igjen. SKIFTE UT OVNSPÆREN PÅ SIDEN RENGJØRE BESKYTTELSESGLASSET 1 Kontroller at ovnen ikke er varm. 2 Løsne og ta ut ovnstigen på venstre side (se side 41) 3 Løsne beskyttelsesglasset (på siden) med en smal, stump gjenstand (f.eks. med en teskje) og rengjør det. Hold en hånd under glasset, slik at det ikke faller ned på ovnsbunnen. 4 Om nødvendig: Skift ut lyspæren med en ny ovnslyspære med E14-sokkel og merket med V, 25W og 300 C Trykk fast beskyttelsesglasset, og monter stigen igjen. Oppbevaringsskuffen OBS! Det må ikke plasseres kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Stå ikke i oppbevaringsskuffen eller på håndtaket.. 1 Tøm skuffen og trekk den ut til den stopper. 2 Ta tak i håndtaket og løft opp slik at skuffen slipper løs fra sperren i bakkant. 3 Trekk ut skuffen helt. Etter rengjøring plasserer du skuffehjulene på skinnene (SE BILDET). Skyv inn skuffen. Løft den litt opp det første stykket slik at hjulene ikke hekter seg fast i sperren foran. 43 Tekniske data Med forbehold om endringer. Dette apparatet oppfyller kravene i EF-direktivene 89/336/EEG og 73/23/EEG EKC60154 Bredde (mm): Høyde ved levering (mm): Dybde: ENERGIKLASSE ENERGIFORBRUK Konvensjonell oppvarming (kwh): Varmluft (kwh): TILBEREDNINGSTID STANDARDLAST Konvensjonell oppvarming (min): Varmluft (min): ,89 0, A 44 Garanti/Kundeservice Service Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør. Du kan også besøke vår internettadresse no der du finner frem til din nærmeste reparatør eller ringe for opplysninger vedrørende dette. Service og reservedeler Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor.

6 Powered by TCPDF ( betegnelse:..... Produktnummer:. Serienummer:... reparasjon vil da normalt belastes bruker. All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/ reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL's leveringsbetingelser og Lov om kjøp. Leverandør: Electrolux Home Products Norway A/S Risløkkveien Oslo Tlf. Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal. Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i. Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven Praktiske råd og tips Problem Brød-/hvetebakst, myke kaker blir flate. Årsak Løsning For lav temperatur i steke- Kontroller innstilt temperaovnen gjør at bakverket tur mot anbefaling i tabell hever seg, og så synker sam- eller oppskrift. men og blir flatt. Brød-/hvetedeiger heves ikke Kontroller hevetiden mot anbefalingen i oppskriften. riktig. For lang hevetid etter utbaking gir et flatt resultat. Brød-/ hvetedeiger skal heve trekkfritt i romtemperatur. Ved et lett trykk på deigen skal fordypningen gå tilbake.. For lite gjær eller bakepulver. Kontroller mot oppskriften at du har brukt riktig mengde. For varm fett-/væskeblanding Riktig temperatur på væsken ødelegger virkningen av er 37 for fersk gjær, for gjæren. tørrgjær se anvisning på pakken. Brød-/hvetebakst, myke kaker blir tørre. For liten mengde væske, for Kontroller mot oppskriften mye mel eller gal melsort at du har brukt riktig melkan gi tørt brød. sort og riktig mengde mel/ væske. For lav temperatur i steke- Kontroller at du har stilt inn ovnen gjør at bakverket blir riktig temperatur. stående inne for lenge for å bli ferdig, og dermed blir tørt. 48 Bakverk/matretter blir for mørke. Ved for høy temperatur i stekeovnen blir bakverk/ matretter for mørke før de er ferdige. Kontroller at du har stilt inn riktig temperatur. For høy plassering i stekekontroller i tabell eller ovnen ved over-/undervarme oppskrift at du har valgt riktig gir for mye overvarme, mot- plassering. satt effekt ved for lav plassering. Bakverk/matretter blir lyse. Aluminiumsfolie, stekeplate eller langpanne i bunnen av stekeovnen hindrer undervarmen. Lyse bakeformer gir lysere kaker enn mørke former. Pass på at det ikke er noe på bunnen av stekeovnen. Bytt eventuelt til mørkere former. 49 Problemer og løsninger Gjør aldri inngrep i komfyren som kan skade person eller produkt. Under får du forslag til hva du selv har lov til og kan gjøre ved problemer. Hvis du trenger hjelp kontakt service. Problem Komfyren får ikke strøm Årsak/løsning Kontroller følgende: at SIKRINGEN/SIKRINGENE er hel/hele at evt. STØPSEL står ordentlig i at evt. JORDFEILBRYTER er slått på Kontroller at funksjonslåsen ikke er i funksjon (se s. 10) Kontroller at du har valgt en velegnet gryte med god varmeledning og plan bunn (se s. 19) Skift utgått pære (se s. 42) Sett sperren i funksjon (se s. 11) Stekeovnens hurtigstart eller maks grill er på. Komfyren er utstyrt med effektsperre for å unngå at strømnettet overbelastes. Slå av stekeovnens hurtigstart / maks grill, eller bruk en annen varmesone. Kontroller at steketermometeret er riktig koblet til i stekeovnen, ta det ut og sett det inn igjen. Programmer inn ønsket temperatur (se s. 24) Programmer inn en tid (se s. 23) Komfyren fungerer ikke Det tar lang tid å koke/steke Ovnsbelysningen fungerer ikke Dørsperren fungerer ikke Dobbelsonene bak fungerer ikke (gjelder bare 230 V-komfyr) Steketermometeret fungerer ikke Signaluret fungerer ikke 50 Problem F1 lyser i displayet F2 lyser i displayet Årsak/løsning Kontakt Electrolux serviceavdeling, tlf eller nærmeste autoriserte serviceverksted Kassering 1 Koble komfyren fra vegguttaket. 2 Kutt av ledningen så nær bakstykket som mulig. 3 Sett dørsperren i funksjon, for å hindre at barn blir innelåst i ovnen /A

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60050W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886571

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60050W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886571 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60151

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

bruksanvisning Komfyr EKE60010

bruksanvisning Komfyr EKE60010 bruksanvisning Komfyr EKE60010 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60152W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60152W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG6146 http://no.yourpdfguides.com/dref/836265

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG6146 http://no.yourpdfguides.com/dref/836265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG7141-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836406

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG7141-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836406 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6248X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899642

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6248X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899642 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899637

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent.

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent. electrolux komfyrer 35 Hva er matlaging? Svarene på det spørsmålet er antagelig like mange som det finnes kokker. Noen vil at det skal gå raskt unna, og synes at mat skal være lettlaget. Andre igjen vil

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSP6131-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836882

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSP6131-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836882 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG7138X

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG7138X Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A

SCB92MN8. classic. 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A SCB92MN8 classic 90 CM GASSKOMFYR 2 OVNER(1 MULTIfunksjon) SORT ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709149987 5 bluss Venstre bak : 1800 W Venstre fremme: 3000 W Midten: ekstra hurtig 3500 W Høyre bak: 1800 W Høyre

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD6145 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899743

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD6145 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899743 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHL802K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EHL802K i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC. WWW.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC. WWW.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC WWW.wilfa.com FØR BRUK Komfyren er beregnet på matlagning og baking som normalt forekommer i en husholdning. Brukes

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer