Valg av styre og programkomité for Kongsberg Jazzfestival

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av styre og programkomité for Kongsberg Jazzfestival 2014-2015"

Transkript

1 Valg av styre og programkomité for Kongsberg Jazzfestival Valgkomitén har bestått av: Per Erik Stokke (leder) Martin Eia-Revheim Kari-Anne Stenberg

2 Presentasjonen inneholder: Utdrag fra vedtektene om styrevalget Dagens styre Rammer for valgkomitéens arbeid Forslag til nytt styre (avstemning) Utdrag fra vedtektene om programkomitéen Forslag til ny programkomité (avstemning) Forslag til ny valgkomité (avstemning)

3 Vedtektene 4 Formål Stiftelsens formål er å: fremme interessen for moderne jazz, samtidsmusikk og beslektede musikkformer ved hvert år midtsommerstid å arrangere Kongsberg Jazzfestival. bidra til at norsk jazz får best mulig utviklingsmuligheter gjennom opplæringsvirksomhet og andre stimulerende tiltak. styrke eksistensbetingelsene for moderne jazz, samtidsmusikk og beslektede musikkformer i samarbeid med de øvrige norske jazzorganisasjoner og kulturmiljø. markere Kongsberg som en aktiv kulturby ved å samarbeide med det lokale organisasjons- og næringsliv.

4 Vedtektene 5 Styret (Organisasjon) Styret er stiftelsens øverste organ og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet i tråd med formålet. Styret i stiftelsen ansetter daglig leder. Styret oppretter nødvendige selskap, komitéer, grupper og utvalg og bestemmer funksjonstiden for disse. Styret fastsetter stillingsinstruks for daglig leder og gir retningslinjer for de frivillige funksjonærers arbeid.

5 Vedtektene 10 Styret (Valg) Styret består av styreleder, seks ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer. Av styrets ordinære medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst tre. Varamedlemmer har møte- og talerett, men bare stemmerett i den grad ordinære medlemmer ikke møter. Minst to av styremedlemmene skal på valgtidspunktet være aktive funksjonærer (dvs. vært funksjonær på siste festival). Som øvrige medlemmer velges fortrinnsvis personer med spesiell kompetanse som stiftelsen har behov for. Styrets leder velges av Funksjonærmøtet. Styret kan selv utpeke sin nestleder. Styremedlemmer, inklusive styrets leder velges av Funksjonærmøtet for en periode på to år.

6 Styret for Kongsberg Jazzfestival har vært: Styreleder: Jon Steen (går ut) Styremedlemmer: Ole Gustavsen Jan-Olav Styrvold Joar Bølstad (på valg) Wivi-Ann Bamrud (på valg) Susanna Wallumrød (går ut) Katrine S. Granlund Varamedlemmer: Svein Skarheim (på valg) Lars H. Kurverud (på valg)

7 Valgkomitéens vurderingsgrunnlag Samtaler med styrets medlemmer og varamedlemmer og ressurspersoner i og rundt festivalen. Vedtektene beskriver styrets oppgaver, arbeidsform og sammensetning Strategiplanen beskriver fokusområdene for festivalen i de kommende årene.

8 Tre hovedhensyn: Kompetanse Team- sammensetning Kon+nuitet/ stabilitet

9 Hensynet til kompetanse: Styret skal ha en samlet kompetanse som matcher administrasjonens oppgaver innen: Strategi, strategiutforming Organisasjonsoppbygging Økonomi og resultatoppfølging Frivillighetsarbeid Jazzkunnskap og festivalkunnskap Kulturfag og kulturnettverk Næringsliv og sponsorrelasjoner PR, markedsføring og kommunikasjon Lokal forankring Et godt fungerende styre må ha kompetanse til å stille riktige krav til- og kunne følge opp administrasjonen på en kvalifisert og trygg måte. Ref: Styrets rolle

10 Hensynet til teamsammensetning Mange aktører som skal tas hensyn til: Internt i festivalen Funksjonærene Daglig leder og administrasjonen Styreleder og styremedlemmene I lokalsamfunnet Brukere Lokalt næringsliv (hotell/ restaurant/ handel) Lokalt/nasjonalt Sponsorer/ storbrukere Artister Tilreisende brukere

11 Vårt fokus i år har vært: Kunnskap til å styre festivalen langsiktig Organisasjonsutvikling Samarbeidsevne og arbeidskapasitet Nettverk i jazzmiljø og kulturpolitiske organer Kongsbergtilknytning og jazzfestivaleierskap Næringsliv og sponsorrelasjoner Kommunikasjon, PR og markedsføring

12 Jan- Olav Styrvold (styreleder) (61 år, bor i Oslo) Mangeårig funksjonær i salgsgruppa og konferansier på Kongsberg Jazzfes+val. Jobber som økonomi og IT- direktør i Vinmonopolet. Svein Skarheim (fra vara) (48 år, bor i Oslo) 26 år som betalende publikummer på Kongsberg Jazzfes+val og har klare meninger om fes+valen. Forlagssjef i Universitetsforlaget, +dligere styreleder i MIC (Norsk musikkinformasjon) fra Har hat styreverv som leder og medlem i mange organisasjoner og utvalg. Ole Gustavsen (ikke på valg) (55 år, fra Kongsberg, bor i Oslo) Har vært daglig leder og strategisk rådgiver i SnøheTa. Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fra Er vel det nærmeste vi har en far for Tubaloon, og har for øvrig et stort kontaktnet på ledernivå med både lokalt og nasjonalt næringsliv. Sentral kontaktskaper for fes+valen. Joar Bølstad (gjenvalg) (35 år, bor på Kongsberg) 2. generasjons fes+valfunksjonær gjennom mange år i IT- gruppa. Jobber med programvareutvikling og prosjektledelse i Hove Medical System på Kongsberg. Wivi- Ann Bamrud (gjenvalg) (49 år, bor på Kongsberg) Leder Kongsberg Næringsforening, har +dligere ledet NAV på Kongsberg. Gjennom sin s+lling i Næringsforeningen vil Wivi- Ann kunne bidra med kunnskap og innspill som sikrer fes+valens lokal forankring. Hun er engasjert og kan noe om det å skape begeistring. Katrine Smemo Granlund (ikke på valg) (39 år, bor i Drammen) Mangeårig fes+valfunksjonær. Jobber som Kulturrådgiver i Lier kommune og har fagkunnskap om fes+val, arrangør, barne- og ungdomskultur. Katrine har kunnskap om frivillighetsarbeid både fra Molde og Kongsberg Jazzfes+val og som +dligere ansat frivillighetsrådgiver i Røde Kors. Hun har jobbet i kulturtjenesten i Kongsberg kommune. Katrine er engasjert og posi+v og opptat av å ta vare på de frivillige som en unik ressurs for fes+valen. Lars H. Kurverud (gjenvalg, vara) (31 år, fra Kongsberg, bor i Oslo) Utdannet saxofonist og pedagog med videreutdanning innen administrasjon og ledelse (NMH). Fast ansat produsent på Norges musikkhøgskole. Før dete produsent i Oslo Jazzfes+val fra Tidligere arrangør- og styreerfaring fra jazzklubber, Sør- og Østnorsk jazzsenter. I 18 år har han vært med som enten fast publikum, utøvende musiker eller funksjonær i fes+valen. Anne Toril Kasin (ny) (50 år, bor på Kongsberg) Mangeårig funksjonær og +dligere styreleder i Kongsberg Jazzfes+val. Jobber som leder i Kongsberg Mari+me med ansvar for det verdensomspennende opplæringsprogrammet for brukerne. Tidligere forretningsdrivende i Kongsberg og har ledet Kongsberg Handelsstandsforening. Juel H. Rye (ny, vara) (45 år, bor på Kongsberg) Underviser i økonomi ved høyskolen på Kongsberg (HiBV) eter flere år som økonomisjef der. Juel har +dligere vært økonomidirektør ved Riksteateret i 4 år. Har jobbet med humanitært arbeid i Leger uten grenser hvor han også har hat styreverv og vært styreleder.

13 Forslag til nytt styre Valgkomitéen foreslår følgende styre for Kongsberg Jazzfestival : Styreleder: Jan-Olav Styrvold (velges for 2 år) Styremedlemmer: Svein Skarheim (ny, fra vara, 2 år) Ole Gustavsen (ikke på valg, 1 år) Joar Bølstad (gjenvalg, 2 år) Wivi-Ann Bamrud (gjenvalg, 2 år) Anne Toril Kasin (ny, velges for1 år) Katrine S. Granlund (ikke på valg,1 år) Varamedlemmer: Lars H. Kurverud ( velges for 2 år) Juel H. Rye (ny, velges for 1 år)

14 Valg av programkomité Vedtektene 6 Programkomité Programkomiteen skal innenfor de strategiske og økonomiske rammer som er fastsatt av styret fremme forslag om festivalprogram.

15 Vedtektene 11 Programkomité Programkomitéen består av leder og fire komitémedlemmer. Programkomiteens leder og tre komitémedlemmer velges av Funksjonærmøtet. Disse velges for en periode på to år. Komitéen kan selv utpeke sin nestleder. Styret i stiftelsen Kongsberg Jazzfestival velger ett av sine medlemmer til programkomitéen for ett år av gangen. Daglig leder deltar i programkomitéens arbeid. Styrets representant og daglig leder har ordinær stemmerett i programkomitéen.

16 Forslag til ny programkomité Tor Dalaker Lund (leder, gjenvalg) Valgkomitéen foreslår følgende ny programkomitè for Kongsberg Jazzfestival : (72 år, bor i Kongsberg) Frilugsmann og pensjonert lektor med årelang interesse for jazz. Er leder og bookingansvarlig for Jazz Evidence. Spesielt opptat av frijazz og de sjangeroverskridende utrykkene. Han har god oversikt over den sam+dige jazzen, og er all+d oppdatert på hva de yngre norske musikerne driver med. Ragnhild Menes (ikke på valg) Tor Dalaker Lund (leder, gjenvalg) (31 år, bor i Oslo) Har studert kultur på HiT og studert i Glasgow. Har jobbet i Norsk Jazzforum. Jobber nå som prosjektleder i Østnorsk Jazzsenter og 50% i Kongsberg Jazzfes+val. Ragnhild har en musikkinteresse som favner bredt og hun har god oversikt over det som rører seg. Ragnhild Menes (ikke på valg) Ann Iren Ødeby (ny) Ståle Liavik Solberg (ny) Ann Iren Ødeby (ny) (46 år, bor i Oslo) Musikkstudier ved Universitetet i Oslo. Jobbet i Norsk jazzforum, Nasjonal jazzscene, Jazzarkivet, JazznyT og NRK Jazz. For +den lager hun radiodokumentarer om triste jazzskjebner for NRK. Har fes+valerfaring fra Moldejazz (redaktør for fes+valavisa) og frivillig i Oslo Jazzfes+val. Hun er også frilans fotograf og har tat en rekke blinkskudd fra jazzkonserter. Ann Iren bor i båt hele året! Ståle Liavik Solberg (ny) I tillegg er disse med i programkomitéen: - daglig leder (Kai Gustavsen) - en representant fra styret (Jan-Olav Styrvold i 2014) (36 år, bor i Oslo) Ståle har jazzutdanning fra Universitetet i Stavanger og Norges musikkhøgskole i Oslo. Han turnerer verden rundt med norske og internasjonale musikere fra frijazz- og improscenen, og kan bl.a. høres i Motsol og VCDC. Han er også trommelærer ved Nesodden kulturskole. I +llegg +l å være musiker driver Ståle konsertserien Blow Out og er en av nøkkelpersonene bak den årlige fes+valen i Oslo med samme navn.

17 Valg av ny valgkomité Valgkomitéen har bestått av Per Erik Stokke (leder), Martin Eia-Revheim og Kari-Anne Stenberg Vedtektene 12 Valgkomité Valgkomitéen består av tre medlemmer. Den skal oversende sin innstilling til styret senest 14 dager før Funksjonærmøtet avholdes. Valgkomitéen velges av Funksjonærmøtet for en periode på ett år etter forslag fra den avtroppende valgkomitéen. Valgkomitéen rulleres med minst ett nytt medlem hvert år. Valgkomitéen velger selv en leder for komitéen.

18 Forslag til ny valgkomité Ingunn Hagen Våer (ny) Valgkomitéen foreslår følgende ny valgkomité for Kongsberg Jazzfestival : (32 år, bor i Kongsberg). Har vært funksjonær siden Leder av sponsorgruppa. Mange verv i organisasjoner. Jobber i Kongsberg Turiskorening DNT. Ingunn Hagen Våer (ny) Silje Meskestad (ny) Tore Flesjø (ny) Silje Meskestad (ny) (32 år, bor i Kongsberg). Er funksjonær i akkrediteringsgruppa. Jobber som frivillig med Jazz Evidence og Energimølla. Studert økonomi og organisasjonspsykologi. Valgt +l komunestyret i Kongsberg i flere perioder. Tore Flesjø (ny) (67 år, bor i Oslo). Tidligere daglig leder i Kongsberg Jazzfes+val. Nå daglig leder i Norsk Jazzforbund..

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1 Dagsorden for FUNKSJONÆRMØTE 2014 i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Tid: Lørdag 8. november kl. 15.00 Sted: Quality Grand Hotell, Kongsberg Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Saksliste Studentersamfunnet Folken, Generalforsamling 2015 Sak 1/15 Konstituering Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Sak 2/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer