PROTOKOLL. Landsmøte i Norsk jazzforum april Radisson Blu Hotel, Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Landsmøte i Norsk jazzforum 17.-19. april 2015. Radisson Blu Hotel, Bodø"

Transkript

1 PROTOKOLL Landsmøte i Norsk jazzforum april 2015 Radisson Blu Hotel, Bodø Vedlegg: Norsk jazzforums strategiplan , iht. vedtak på landsmøtet. Vedtekter for Norsk jazzforum, revidert iht. vedtak på landsmøtet

2 LM-sak 1 sak 1.a: sak 1.b: sak 1.c: sak 1.d: sak 1.e: Konstituering Konstituering ved styreleder Kristin Danielsen. Merknader til innkallingen Innkallingen godkjent Godkjenning av representantene med navneopprop De fremmøtte representantene ble godkjent Godkjenning av saksliste Saksliste godkjent Valg av møteleder og bisittere, referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere Møteleder: Pål Koren Pedersen Bisittere: Jørn Størkson og Kari Grete Jacobsen Redaksjonskomité: Trude Storheim, Espen Riktor og Gunhild Seim Referenter: Camilla Slaattun Brauer, Mette Kari Worum og Bjørn Willadsen Tellekorps: Bente Almås, Geir Mostad og Leif Mangerud Protokollunderskrivere: Bjørn Bonsaksen og Hans Rosendahl Godkjenning av forretningsorden Forslag om at observatører har tale- og forslagsrett. Ingen innvendinger fra landsmøtet. Forretningsorden godkjent. Observatører har tale- og forslagsrett LM-sak 2 Årsmelding for perioden 2013 og 2014 Årsmelding for perioden ble lagt fram av styremedlem Nina Torske. Årsmelding tatt til etterretning LM-sak 3 Regnskap for perioden 2013 og 2014 Regnskap for perioden ble lagt fram av økonomiansvarlig Unni Partapuoli. Regnskap for perioden 2013 og 2014 tatt til etterretning LM-sak 4 Kontrollkomiteens rapport Kontrollkomiteens rapport ble lagt fram av komiteens leder Leif Mangerud. Kontrollkomiteens rapport tatt til etterretning 2

3 LM-sak 5 Innkomne saker sak 5.a: Forslag til endringer i vedtekter Forslag fremmet av Kontrollkomiteen. Etter debatt ble det besluttet å oversende forslaget til redaksjonskomiteen, som utarbeidet et nytt forslag godkjent av forslagsstillerne. Det reviderte forslaget ble lagt frem søndag 19. april. Endring i vedtekter krever 2/3 flertall. Det var 71 stemmeberettigede tilstede. Forslaget vedtatt med 63 stemmer. Vedtekter endres til: Landsmøtets dagsorden skal bestå av: 1) Konstituering a) Åpning av møtet b) Merknader til innkalling c) Godkjenning av representantene d) Godkjenning av saksliste e) Valg av møteledere og referenter 2) Behandling av styrets årsmelding for siste 2-års periode 3) Behandling av organisasjonens reviderte regnskap for siste 2-års periode 4) Behandling av innkomne forslag og saker 5) Behandle strategiplan for kommende periode 6) Behandling av budsjett inkl. medlemsavgifter for kommende 2-års periode 7) Valg a) Styre, i henhold til paragraf b) Valgkomité med leder. c) Kontrollkomite med leder d) Registrert/statsautorisert revisor. sak 5.b: Forslag til endring i vedtekter 3 om medlemskap Forslag fremmet av musikermedlem Anders Eriksson Endring i vedtekter krever 2/3 flertall. Det var 72 stemmeberettigede tilstede. Forslaget falt med 41 stemmer. Forslaget ikke vedtatt 3

4 LM-sak 6 Strategiplan Styrets forslag til ny fireårig strategiplan ble lagt fram av styremedlem Bjørnar Vasenden. Strategiplanen ble debattert, og alle innkomne forslag ble oversendt til redaksjonskomiteen. Eventuelle endringer fra redaksjonskomiteen ble godkjent av forslagsstillerne før framlegg til avstemming. Under behandlingen av strategiplanen var det 72 stemmeberettigede i salen. Endringsforslag: Hovedstrategi i perioden , punkt 3 Forslagsstiller: Rune Paulsen, Ysteriet Kro og Scene Endringsforslaget vedtatt med 43 stemmer. Hovedstrategi, punkt 3 endres til: Satse på regional, nasjonal og internasjonal konsert- og turnévirksomhet. Endringsforslag: Hovedstrategi i perioden , punkt 4 Forslagsstiller: Audun Reithaug, musiker Endringsforslaget vedtatt ved flertall. Hovedstrategi, punkt 4 endres til: Gjennom offensiv formidling av jazz sikre musikkformen sterkere posisjon i alle typer medier. Endringsforslag: A. Kulturpolitisk arbeid, punkt 3 Forslagsstiller: Ståle Liavik Solberg, musiker Endringsforslaget vedtatt ved flertall. A. Kulturpolitisk arbeid, punkt 3 endres til: Arbeide for å sikre forutsigbare rammebetingelser til små og store helårsarrangører. Endringsforslag: A. Kulturpolitisk arbeid, punkt 6 Forslagsstiller: Jon Skjerdal, Nattjazz Arbeide for en styrket og forutsigbar finansiering av norske jazzfestivaler. Forslaget falt. Forslaget ikke vedtatt Forslag: A. Kulturpolitisk arbeid, nytt punkt 11 Forslagsstiller: Gunhild Seim, musiker Forslaget vedtatt med 40 stemmer. A. Kulturpolitisk arbeid, nytt punkt 11: Arbeide for å skape flere faste stillinger for jazzmusikere. 4

5 Endringsforslag: B. Formidlingsvirksomhet, punkt 1 Forslagsstiller: Espen Riktor, Borderline Big Band B. Formidlingsvirksomhet, punkt 1 endres til: Styrke samarbeidet mellom organisasjonens medlemsgrupper, for å sikre at jazzen når ut til et bredest mulig publikum. Endringsforslag: B. Formidlingsvirksomhet, punkt 2 Forslagsstiller: Anders Eriksson, musiker Stimulere til økt regional og nasjonal konsert- og turnévirksomhet, gjennom bedre rammevilkår for arrangører med stor aktivitet. Forslaget falt med 33 stemmer. Forslaget ikke vedtatt Endringsforslag: B. Formidlingsvirksomhet, punkt 3 Forslagsstiller: Rune Paulsen, Ysteriet Kro og Scene Forslaget vedtatt med 44 stemmer. B. Formidlingsvirksomhet, punkt 3 endres til: Tilrettelegge for en god og koordinert formidlingsvirksomhet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forslag: B. Formidlingsvirksomhet, nytt punkt 8 Forslagsstiller: Espen Riktor, Borderline Big Band B. Formidlingsvirksomhet, nytt punkt 8: Styrke og strukturere samarbeidet mellom organisasjonens medlemmer og profesjonelle aktører innen management, produksjon og formidling. Forslag: B. Formidlingsvirksomhet, nytt punkt 9 Forslagsstiller: Hayden Powell, musiker B. Formidlingsvirksomhet, nytt punkt 9: Arbeide for å få flere profesjonelle formidlere og produsenter til å jobbe med norsk jazz. Forslag: B. Formidlingsvirksomhet, nytt punkt 10 Forslagsstiller: Bjørn Willadsen, Midtnorsk jazzsenter Produsere turneer med profesjonelle norske jazzutøvere i inn- og utland. Forslaget falt med 4 stemmer. Forslag ikke vedtatt 5

6 Endringsforslag: C. Kompetansebygging og organisasjonsutvikling, punkt 3 Forslagsstiller: Trude Storheim, Vossa Jazz C. Kompetansebygging og organisasjonsutvikling, punkt 3 endres til: Arbeide med arrangørfaglig kompetanseutvikling i samarbeid med de regionale jazzsentrene, festivalene og andre relevante fagorganisasjoner. Forslag: C. Kompetansebygging og organisasjonsutvikling, nytt punkt 8 Forslagsstillere: Gunhild Seim og Espen Riktor C. Kompetansebygging og organisasjonsutvikling, nytt punkt 8: Stimulere til samarbeid mellom undervisningsinstitusjoner på alle nivåer og Norsk jazzforums medlemmer. Forslag: C. Kompetansebygging og organisasjonsutvikling, nytt punkt 9 Forslagsstiller: Jan Myhr, Oslo Jazzfestival Synliggjøre Jazznytts og Nasjonal jazzscenes rolle i strategien til Norsk jazzforum. Forslaget falt med 31 stemmer. Forslaget ikke vedtatt Forslag: C. Kompetansebygging og organisasjonsutvikling, nytt punkt 10 Forslagsstiller: Audun Reithaug, musiker Stimulere miljøer med musikkstudenter til å bli konsertarrangører. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret. Enstemmig tilslutning fra landsmøtet. Forslaget oversendes styret Endringsforslag: D. Kommunikasjon, punkt 1 Forslagsstiller: Gunhild Seim, musiker D. Kommunikasjon, punkt 1 endres til: Synliggjøre jazzens rolle i samfunnet og jobbe for dens omdømme. Endringsforslag: D. Kommunikasjon, punkt 4 Forslagsstiller: Fridtjof Wesseltoft, Lofoten Jazzklubb D. Kommunikasjon, punkt 4 endres til: Forsterke kommunikasjonen med og mellom medlemsgruppene og andre aktører på jazzområdet. Etter behandlingen ble forslaget til strategiplan med de vedtatte endringene, tatt opp til samlet votering. Strategiplan enstemmig vedtatt 6

7 LM-sak 7 Budsjett 2015 og 2016 Forslag til budsjett ble lagt fram av styreleder Kristin Danielsen. Budsjett 2015 og 2016 enstemmig vedtatt LM-sak 8 Valg Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av valgkomiteens leder Lars H. Kurverud, som informerte om komiteens arbeid og orienterte rundt prosessen ved Brattsets kandidatur. Styreleder: Ingrid Brattset Ingrid Brattset valgt som styreleder Nestleder: Anders Lønne Grønseth Anders Lønne Grønseth valgt som nestleder Styremedlem: Inger Haugan Aasland Inger Haugan Aasland valgt som styremedlem Styremedlem: Bjørnar Vasenden Bjørnar Vasenden valgt som styremedlem Styremedlem: Brynjar Rasmussen Brynjar Rasmussen valgt som styremedlem Styremedlem: Tollef Østvang Forslag fra salen om at Trude Storheim rykker opp fra vara til styremedlem, og Østvang rykker ned som vara. Tollef Østvang ble valgt med 41 mot 20 stemmer. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Tollef Østvang valgt som styremedlem Styremedlem: Christian Wallumrød Christian Wallumrød valgt som styremedlem 7

8 Styremedlem: Lisa Dillan Lisa Dillan valgt som styremedlem Styremedlem: Petter Myhr Forslag fra salen om at Per Axel Koch erstatter valgkomiteens innstilling av Petter Myhr. Per Axel Koch ble valgt ved flertall. Per Axel Koch valgt som styremedlem Varamedlem: Andrea Rydin Berge Forslag fra salen om at Ståle Liavik Solberg erstatter valgkomiteens innstilling av Andrea Rydin Berge. Ståle Liavik Solberg ble valgt ved flertall. Ståle Liavik Solberg valgt som varamedlem Varamedlem: Sigrun Tara Øverland Sigrun Tara Øverland valgt som varamedlem Varamedlem: Trude Storheim Trude Storheim valgt som varamedlem Kontrollkomité: Valgkomiteen trakk opprinnelig innstilling, og fremmet forslag om gjenvalg av den sittende komiteen. Kontrollkomité: Leif Mangerud (leder) Geir Mostad Bente Almås Valgkomité: Administrasjonen ved daglig leder Gry Bråtømyr, la fram forslag til ny valgkomité. Valgkomité: Ine Kristine Hoem Lars Holmen Kurverud Frank Kvarstein Merete Søbstad 8

9 Protokolltilførsel: Vedtektene sier ingenting om hvem som innstiller til valgkomité. Styret anmodes om å lage et forslag til hvem som innstiller valgkomité og fremme forslag til vedtektsendring ved neste landsmøte. Revisor valgkomiteens innstilling: Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen Revisor: Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen Oslo Bjørn Bonsaksen Hans Rosendahl 9

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Bjørnefaret borettslag avholdt onsdag 20. mai 2015. Sted Bjørnestua, Elgtråkket 11 Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

Sak 1: Åpning og konstituering Fylkesleder innledet møtet.

Sak 1: Åpning og konstituering Fylkesleder innledet møtet. Fylkesårsmøte i Buskerud SV, lørdag 9. februar 2013. Tid: Lørdag 9. februar 2012, kl. 09.30 17.00 Sted: Folkets Hus, Drammen. Til stede: Styret: Runar Gravdal (leder), (nestleder), og Caroline Bredal Martinsen

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Program, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt mye annet - ligger utlagt på Forbundets hjemmesider: http://www.museumsforbundet.no

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00 Til Gramos medlemmer Gramos rettighetshaverorganisasjoner Statsautorisert revisor Lars Bakketun Kulturdepartementet (til orientering) DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer