Arbeidsplan Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014"

Transkript

1 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

2 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid... 3 c) å utvikle en sterkere organisasjon... 3 d) å løfte det interessepolitiske arbeidet... 3 e) å legge til rette for videre forskning- og utviklingsarbeid... 4 Økt satsning på likemannsarbeid... 4 Storsamlingen... 4 Prosjekter under likemannsarbeid... 4 Videreføre prosjektet «Foreldretreff»... 4 Videreføre prosjektet «Seniortreff»... 4 Starte nytt prosjekt: «På kanten av jobben»... 4 Vurdere nytt prosjekt: Medgåer... 5 Legge til rette for mer lokal likemannsaktivitet... 5 Rådgivningstelefonen... 5 Flere likemenn i foreningen... 5 En bedre organisering av likemannsarbeidet i foreningen... 5 Et mer målrettet informasjonsarbeid... 6 Kommunikasjons- og informasjonsplan... 6 Mer målrettede informasjonsprosjekter... 6 Brosjyrer... 6 Film... 6 Skolestartpakke... 7 Nettsider... 7 Ny SMS tjeneste... 7 CP-bladet... 7 Sosiale medier... 7 Mestring og aktivitetstilbud... 8 Sommerleir/sommertilbud... 8 En sterkere organisasjon... 8 Sterkere fylkesavdelinger... 8 Videreføre ordningen med fylkeskontakter i CP-foreningens administrasjon... 8 Videreføre service overfor fylkene

3 Arrangere årlig fylkesledersamling... 8 Videreutvikling av CP-skolen... 8 Flere medlemmer... 9 Ungdomsnettverk... 9 Samarbeid med andre foreninger... 9 En mer profesjonell administrasjon... 9 Søknader, økonomi og rapportering... 9 Ny arkivnøkkel/nytt fellesområdet... 9 Videreutvikling av medlemsregisteret Interessepolitikk Interessepolitiske saker Interessepolitisk arbeid Brukermedvirkning Forskning og utviklingsarbeid CP-konferansen Kontakten med forskningsmiljøer

4 Innledning - prioriteringer CP-foreningen ønsker å prioritere følgende i 2015: a) å øke satsningen på likemannsarbeid Vi vil arbeide for å kunne tilby et godt og variert tilbud til våre medlemmer. Med utgangspunkt i medlemsundersøkelsen i 2014 og CP-foreningens program vil vi større grad enn tidligere tilpasse tilbud og aktiviteter til ulike målgrupper (ulike livsfaser, livssituasjoner og grad av funksjonsnedsettelser). For å få dette til vil vi øke satsningen på likemannsarbeid. I tillegg til Storsamlingen nasjonalt, vil vi legge til rette for mer likemannsaktivitet lokalt og samarbeide med fylkesavdelingene i konkrete prosjekter. Vi vil aktivt arbeide for å rekruttere nye likemenn, utvikle god opplæring gjennom kurs og skriftlig materiell, samt utvikle gode interne rutiner slik at vi lettere kan rapportere og dokumentere våre likemannsaktiviteter til myndighetene. b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid Vi vil prioritere informasjonsarbeid og arbeide for å kunne tilby mer målrettet og spisset informasjon til ulike målgrupper. Denne målsetningen gjenspeiler våre prioriteringer når det gjelder valg av prosjekter, nytt informasjonsmateriell og forbedring av nettsidene. Vi vil arbeide for at CP-foreningen skal bli mer synlig. Styrende for dette arbeidet, vil være en helhetlig informasjons- og kommunikasjonsplan, som vi skal ferdigstille i første halvår av c) å utvikle en sterkere organisasjon Vi vil arbeide for å styrke fylkesavdelingene, først og fremst gjennom å tilrettelegge for fylkesavdelingenes lokale arbeid. Et godt samarbeid mellom fylkesavdelingene og sentralt blir helt essensielt i forhold til å kunne tilby et variert, men spisset medlemstilbud. Vi vil videreføre og videreutvikle ordningen med fylkeskontakter i sekretariatet og videreføre CP skolen, der vi i 2015 vil prioritere kursing i likemannsarbeid og informasjonsarbeid. Vi vil også følge opp ungdomsnettverket og for fylkeslederne vil fylkesledersamlingen fortsatt være en viktig møteplass, der det gis mulighet til å kunne komme med innspill til neste års arbeid. Vi ønsker flere medlemmer og for å nå den målsetningen vil vi blant annet lage en medlemsverveannonse som vi kan spre via nettsider og sosiale medier, samt bruke det nye informasjonsmateriellet vi skal lage/har laget aktivt i rekrutteringen. d) å løfte det interessepolitiske arbeidet Etter innspill fra fylkesavdelingene høsten 2014 vil vi prioritere å jobbe med følgende interessepolitiske temaer i 2015: * Et likeverdig helse- og behandlingstilbud * Tilpasset opplæring gjennom hele skolesystemet * Flere i arbeid og beholde arbeidstilknytningen * Mer tilpassede støtteordninger i familier med store hjelpebehov Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 gir oss en god mulig til å løfte det interessepolitiske arbeidet i foreningen, særlig i lokalavdelingene. I tillegg vil vi prioritere å gi innspill til statsbudsjettet for 2016, både før og etter budsjettfremleggelsen i oktober. Vi vil også videreføre vårt samarbeid med FFO, både i budsjettarbeidet og andre viktige saker 3

5 e) å legge til rette for videre forskning- og utviklingsarbeid Vi vil legge til rette for videre forsknings- og utviklingsarbeid, først og fremst ved å gjennomføre CP-konferansen i januar Temaet for konferansen er barn og unge. I tillegg vil vi opprettholde kontakten med relevante forskningsmiljøer og samarbeide videre om søknader til Extrastiftelsen. CP-foreningen er representert i CPHAB, et forskningsprosjekt med utgangspunkt i førskolebarn med CP og vi er også representert i referansegruppa for CPOP (det motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med CP) og CPRN (det nasjonale CP registeret) Økt satsning på likemannsarbeid Dette vil vi prioritere: Storsamlingen Vi vil arrangere den årlige storsamlingen i september 2015, en nasjonal likemannssamling der målet er å lære mer om å leve med Cerebral Parese eller andre lignende nevrologiske tilstander, utveksle erfaringer og legge til rette for likemannsbaserte samtaler. Målgruppa er personer som selv har Cerebral Parese og deres pårørende. Temaene for de ulike delkursene på storsamlingen vil gjenspeile våre interessepolitiske prioriteringer og det nye informasjonsmateriellet som er laget våren Prosjekter under likemannsarbeid Vi vil prioritere å gjennomføre følgende prosjekter innenfor likemannsarbeid: Videreføre prosjektet «Foreldretreff» Målgruppe: Foreldre som har barn med CP eller lignende diagnoser. Målsetning: Prosjektet har som mål å skape møteplasser for erfaringsutveksling for foreldre med barn med CP. Foreldregruppene skal møtes jevnlig, være lokalt drevet og forankret i fylkesavdelingene. Høsten 2014 er det etablert grupper i Trøndelag, Rogaland, Telemark og Østfold. I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å etablere nye grupper. Målsetningen er å starte opp 5 nye grupper. I forbindelse med dette prosjektet er det laget nytt informasjonsmateriell (foreldrebok og brosjyre til foreldre) og dette vil vi aktivt bruke i Videreføre prosjektet «Seniortreff» Målgruppe: personer som er +/- 50 og som har CP eller lignende diagnoser. Målsetning: Prosjektet har som mål å skape møteplasser for erfaringsutveksling for godt voksne med CP og lignende diagnoser. Seniorgruppene skal møtes jevnlig, være lokalt drevet og være forankret i fylkesavdelingene. Høsten 2014 har vi grupper i Møre og Romsdal, Vestfold/Buskerud. I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å starte opp 5 nye grupper. I tillegg vil det bli laget et inspirasjonshefte i forbindelse med dette prosjektet. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Starte nytt prosjekt: «På kanten av jobben» Målgruppe: Voksne (30-50) med CP i arbeidslivet, som vurderer å redusere stillingsprosenten sin. Målsetning: Prosjektet har som mål at man gjennom intervjuer, medlemsundersøkelser, 4

6 erfaringsutveksling kommer fram til gode virkemidler for at flere beholder sin arbeidstilknytning. Dette prosjektet kan vurderes som arbeidsrettet likemannsarbeid og er støttet av Extrastiftelsen. Vurdere nytt prosjekt: Medgåer Vi vil vurdere muligheten for om vi kan etablere et nytt likemannsprosjekt: medgåer (mulig det finnes bedre navn er som ledsager eller bisitter) som kan være vårt alternativ til andre organisasjoner som har en etablerte besøkstjeneste. Det er mange av våre medlemmer som har behov for støtte og hjelp når de oppsøker NAV, kommunen eller andre tjenestetilbud osv. I denne vurderingen bør man se på hva andre organisasjoner og foreninger gjør av lignende tiltak, se på om det er gjennomførbart med tanke på at denne tjenesten skal kunne utføres på dagtid og sjekke at dette er en aktivitet som blir godkjent av BUFDIR (altså som alternativ til besøkstjeneste som i dag er en etablert likemannsaktivitet). Dersom prosjektet viser seg å være gjennomførbart vil vi søke om midler fra Extrastiftelsen juni Legge til rette for mer lokal likemannsaktivitet Foreldretreff og seniortreff er konkrete samarbeidsprosjektene mellom sentralt og lokalt. I tillegg vil vi også legge til rette for flere likemannsaktiviteter i fylkesavdelingene, særlig på steder der det ikke er etablert foreldretreff, seniortreff eller andre samtalegrupper. Dette kan for eksempel være lavterskeltilbud som temamøter rundt eget informasjonsmateriell: Voksenboka, Foreldreboka, skolestartpakka og brosyren til foreldre. Til dette tilbudet vil vi lage «igangsettere av likemannsamtaler», som skal være tilgjengelig på nettsidene under CP-skolen. Rådgivningstelefonen Vi vil videreføre rådgivningstelefonen og satse mer på å dokumentere saker som bringes fram fra denne tjenesten. Flere likemenn i foreningen Vi vil lage gode oversikter over alle likemenn i foreningen, både likemannskontakter (ansvarlig for en-til en samtaler) og ansvarlige for andre likemannsaktiviteter som kurs, samtale- og aktivitetsgrupper (gruppeansvarlige). Vi vil også rekruttere flere likemenn, særlig likemannskontakter (etablert tjeneste for en-til en kontakt), slik at vi kan nå ut til flere målgrupper og at disse gruppene får bedre mulighet til å kontakte oss. Målet er å ha likemannskontakter i løpet av I første omgang vil vi prioritere foreldre til små barn (både til barn med sammensatte behov og til barn med såkalt «lett CP»), etniske minoriteter og ungdom med CP. En bedre organisering av likemannsarbeidet i foreningen Vi vil innføre nye interne rutiner fra januar 2015 for å sikre at vi får oversikt over alle likemannsaktiviteter i foreningen og at vi er i stand til å kunne rapportere og dokumentere all gjennomført aktivitet i løpet av året overfor myndighetene. Vi skal sende ut egne retningslinjer på dette arbeidet til fylkesavdelingene i januar

7 Vi vil også utvikle gode rutiner på utnevnelse av nye likemenn og på opplæring gjennom likemannskurs og skriftlig materiell (jamfør nytt opplæringstilbud i CP-skolen). Fram mot landsmøte 2016 vil vi vurdere behovet for å opprette et nasjonalt likemannsutvalg (en arbeidsgruppe med et mandat fra sentralstyret) og å etablere likemannskontakter i hver fylkesavdeling. Det blir satt av en pott i budsjettet for 2015 til fordeling av likemannsmidler til fylkesavdelingene. Et mer målrettet informasjonsarbeid Vi vil prioritere: Kommunikasjons- og informasjonsplan Vi vil i første halvår av 2015 ferdigstille arbeidet med å lage en helhetlig kommunikasjons- og informasjonsplan for foreningen. Denne planen vil inneholde en overordnet og langsiktig plan på foreningens informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og også inneholde strategier på hvordan vi kan bli mer synlige utad og hvordan vi kan nå bedre ut til ulike målgrupper. Mer målrettede informasjonsprosjekter Vi vil tilby nytt og mer spisset diagnoseinformasjon til avgrensede målgrupper. Vi vil nå ut til nye og flere målgrupper og vi må aktivt jobbe for å spre informasjonen ut til folk - der de er. Alt av ferdig informasjonsmateriell skal være tilgjengelige på nettsidene og vi vil benytte det på storsamlingen 2015 som utgangspunkt for tema på delkursene. Det vil videre bli brukt aktivt i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer og likemenn. Informasjonsmateriellet vil bli spredt til habiliteringstjenestene for barn og unge, samt nevrologiske avdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner (inkludert BHSS+VHSS). For å lage informasjonsmateriellet vil vi benytte oss av erfaringsutveksling om metode. Vi vil sette ned likemannsbaserte arbeidsgrupper som kan komme med innspill til tekst, vinklinger og utforming osv. Brosjyrer Høsten 2014 er følgende nytt informasjonsmateriell blitt laget og vil bli gjort kjent og distribuert i 2015: * Arbeidsledelse. Informasjon til assistenter (BPA) * Hva forteller jeg klassekameratene mine? Informasjon til klassen, skoler *Godt voksne med CP. Informasjon til kommuner, hjelpeapparat osv. I løpet av første halvår av 2015 vil vi lage: *Arbeid og kognisjon (brosjyre etter mal fra Spasitikerforeningen i Danmark) * Om skjult funksjonsnedsettelse som følge av «lettere» CP. * Senskader, hva og hvordan? * Rettigheter (først og fremst en temabasert framstilling på nettsidene). Film Vi vil starte opp et nytt filmprosjekt: «Hva skjer med oss nå?» Målgruppe: Foreldre med barn med CP der diagnosen er usikker eller nylig fastsatt Målsetning: Prosjektet har som mål å lage en film som har til hensikt å opplyse/berolige foreldre 6

8 med barn som nylig har blitt diagnostisert med CP eller er i en fase der spørsmål om diagnose er aktuell. Prosjektet er tenkt å bidra til å kunne takle ulike sider av «hverdagen» og vise hvordan man kan leve et godt liv med «annerledesheten». Filmen skal produseres av Snøball i samarbeid med sekretariatet og bruke foreldreboken (2014) som utgangspunkt. Filmen skal legges ut på nettsidene og prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Skolestartpakke Vi ønsker også å videreføre og videreutvikle prosjektet «skolestartpakke». Målgruppe: foreldre til barn som skal begynne på skolen, skoler (eventuelt også skoleeiere), habiliteringstjeneste, PPT-tjeneste. Målsetning: Prosjektet har som mål å bidra til kunnskap i «vanskelige skole-overganger». Vi vil med bakgrunn i evalueringer for 2014 videreutvikle og forbedre tilbudet i Vi vil også vurdere å utvide prosjektet til å gjelde flere overganger, da alle overganger kan potensielt være «kritiske» og at erfaring/kompetanse har lett for å gå tapt når en «starter på nytt». Relevante overganger: Barnehage-barneskole-SFO-ungdomsskole-videregående-studier. Nettsider Vi vil i 2015 prioritere en gjennomgang av nettsidene, både teknisk og innholdsmessig. Vi vil i løpet av året vurdere å endre publiseringsløsningen. Når det gjelder innhold vil vi ha større fokus på å oppdatere nyhetsstoff og aktuelle saker (sentralt og lokalt). I tillegg vil i større grad synliggjøre vårt likemannsarbeid og interessepolitiske arbeid (inkludert utbedre nettsiden som omhandler rettigheter). Vi vil også utrede mulighet/interesse for å lage en større integrasjon mellom nettsidene og medlemsregisteret. Ny SMS tjeneste Vi vil i løpet av året vurdere å ta i bruk SMS tjenester. Fordelen med dette er at man kan sende ut informasjon og påminnelser til ulike grupper, samt at fylkesavdelingene kan ha tilgang til sine medlemmer. I tillegg til en varslingstjeneste, kan et slikt system gi oss muligheter til at folk kan gi donasjoner via SMS. CP-bladet Vi vil videreføre dagens profil og utgi 4 utgaver i året i papirformat Vi vil også arbeide for å få flere abonnenter og mer annonsering i bladet. Sosiale medier Vi vil prioritere vervekampanje på sosiale medier. Vi vil oppdatere Facebook jevnlig og ha fokus på både å spre informasjon og følge opp tilbakemeldinger. Vi vil også ta i bruk nye sosiale medier som Twitter og Instagram. 7

9 Mestring og aktivitetstilbud Vi vil prioritere: Sommerleir/sommertilbud Vi vil videreføre tilbudet med sommerleir/sommertilbud dersom vi får ekstern finansiering. Med dette forbeholdet skal det i 2015 skal det planlegges og gjennomføres 3 ulike sommerleire/sommertilbud: Barneleir, Ungdomsleir og sommertilbud for voksne. Disse sommerleirene er aktivitetsleire med tilrettelagte aktiviteter der deltakerne kan oppleve deltakelse og mestring, samt en mulighet til å kunne dele erfaringer med hverandre. Vi skal søke BUFDIR om offentlige midler i februar. En sterkere organisasjon Dette vil vi prioritere: Sterkere fylkesavdelinger Videreføre ordningen med fylkeskontakter i CP-foreningens administrasjon Vi vil videreutvikle dette som en støtte- og veiledningsfunksjon for fylkesstyrene. Dette innebærer: *å utvikle kvartalsvise planer for administrativ oppfølging i samråd med den enkelte styreleder og styret der oppgavene prioriteres. * å delta og bistå i planlegging av møter og samlinger etter avtale. * å ha et særlig fokus på å bistå med gjennomføring av likemannstiltak lokalt. * å bistå med hvordan tilbud kan spisses mer i lokalt arbeid. * å bidra til å finne kanaler for å spre informasjon. Videreføre service overfor fylkene Vi vil fortsette med å bistå fylkesavdelingene med ulike administrative og praktiske oppgaver. Dette innebærer: * å bistå med medlemsutsendinger både på epost og via post. * å bistå med å føre regnskap for fylkesavdelinger der det er avtalt. * å bistå med råd og tips til søke økonomisk støtte lokalt. * å bistå med nettsider, der det er avtalt, både i form av opplæring og å legge ut enkelt saker på de lokale nettsidene. * å bistå med medlemsoppfølging. Hver 3.måned vil vi sende oppdaterte medlemslister til hver fylkesavdeling, samt egne lister over nye og de som har meldt seg ut. I de fylkesavdelingene der det er godkjente medlemskontakter er det disse som vil motta listene. Arrangere årlig fylkesledersamling I november 2015 vil vi arrangere en samling for fylkesledere, der de blant annet har muligheten til å komme med innspill til sentralstyrets arbeid med arbeidsplanen for Videreutvikling av CP-skolen Vi vil videreutvikle CP-skolen og legge mest vekt på følgende: Opplæring i likemannsarbeid: Tilby 2 kurs (vår og høst), først og fremst for nye likemannskontakter(de som skal utføre en-til-en kontakt) og tilby skriftlig materiell, først og 8

10 fremst til de som skal være ansvarlig for kurs og samtale- og aktivitetsgrupper. Opplæring i informasjonsarbeid: Opplæring både teknisk (dersom vi gjør om publiseringsløsningen) og innholdsmessig: hvordan skriver man pressemelding, nyhetssaker, osv. Samling av relevante maler: Følge opp sekretær- og kasserer opplæringen i 2014 ved å legge alle maler ut elektronisk. Med maler menes «Oppskrifter» på hvordan skrive protokoll, referat, beretning, føre regnskap osv. Alt skriftlig opplæringsmateriell skal ligge ute på nettsidene til CP-skolen. Flere medlemmer De siste årene har vi hatt en svak nedgang i medlemstall. Denne utviklingen ønsker vi å snu i For å oppnå det, vil vi prioritere å lage en «medlemsverveannonse» til bruk på nettsider og sosiale medier, samt lage en strategi på hvordan vi bruker informasjonsmateriellet vårt for å nå ut og aktivt rekruttere nye medlemmer og likemenn. Vi ønsker deretter å videreføre samarbeidet mellom fylkesavdelingene og habiliteringstjenestene og en ha målsetning om at alle likemannsprosjekter og arrangementer skal kunne rekruttere nye medlemmer. Ved å informere fylkesavdelingene om nye og gamle medlemmer blir det lettere å følge opp adresseendringer, glemt betaling osv. Ungdomsnettverk Vi vil fortsette å støtte CPU i deres arbeid med en egen kontaktperson i sekretariatet. Vi vil bistå med å lage en rekrutteringskampanje til CPU på sosiale medier og å opprette en likemannskontakttjeneste for ungdom. Vi vil også i samarbeid med CPU arrangere en nasjonal ungdomssamling og legge til rette for mindre lokale samlinger dersom CPU skulle ønske det. Vi vil også fortsette samarbeidet med Unge Funksjonshemmede. Samarbeid med andre foreninger Vi vil fortsette engasjementet i FFO, Funkis, Hjernerådet og videreføre det det nordiske samarbeidet i «CP-Norden». Vi vil også vurdere oppfølging av samarbeidet med CP-organisasjoner i Murmansk området. En mer profesjonell administrasjon Søknader, økonomi og rapportering Vi vil fortsatt prioritere å søke til ulike prosjekter via statlige støtteordninger og ulike stiftelser (jamfør plan høsten 2014). Dette innebærer også sette av tid til budsjettarbeid og innrapportering. Vi vil først og fremst prioritere søknad om driftstilskudd og innrapporteringen av likemannsaktiviteter, men også Extrastiftelsen og voksenopplæringsmidler til studieaktivitet gjennom Funkis. Ny arkivnøkkel/nytt fellesområdet I 2015 vil vi vurdere å lage en ny arkivnøkkel og innføre et nytt arkivsystem. Et nytt arkiv- og dokumentsystem bør inneholde en mulighet for at fylkesavdelingene kan ha egne arkivområder og det bør også være mulighet å kunne dele relevante dokumenter mellom nivåene. 9

11 Videreutvikling av medlemsregisteret Vi vil bedre innmeldingsskjemaet på nettsidene og vurdere interessen/mulighetene til å få mer integrasjon mellom medlemsregisteret og nettsidene. Interessepolitikk Dette vil vi prioritere: Interessepolitiske saker Høsten 2014 inviterte vi fylkesavdelingene med på en høring om hva som skal være de viktigste interessepolitiske saker vi skal prioritere i året som kommer. Vi vil prioritere følgende områder i 2015: * Et likeverdig helse- og behandlingstilbud * Tilpasset opplæring gjennom hele skolesystemet * Flere i arbeid og å beholde arbeidstilknytningen. * Mer tilpassede støtteordninger i familier med store hjelpebehov Det interessepolitiske notatet som var utgangspunktet for høringen i fylkesavdelingene, er oppdatert i tråd med høstens budsjettutfall og vil fungere som et utgangspunkt for det videre politiske arbeidet i Interessepolitisk arbeid Vi vil først og fremst prioritere å gi innspill til statsbudsjettet Det vil vi gjøre ved å sende innspill til regjeringspartiene i forkant av deres budsjettforhandlinger (januar/februar) og til de ulike komiteene på Stortinget etter at budsjettinnstillingen er framlagt i oktober/november. Vi vil også gi innspill til relevante høringer og stortingsmeldinger som blir framlagt Stortinget i Vi vil også legge til rette for interessepolitiske temamøter i fylkesavdelingene høsten 2015 i forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2015 og vi vil vurdere deltagelse på Arendalsuka i august Vi vil fortsette samarbeidet med FFO og andre i viktige interessepolitiske saker. Brukermedvirkning Vi vil fortsatt prioritere brukermedvirkning i offentlig forvaltning, helsevesen, kommuner, NAV osv. for å sikre kvalitet og videreutvikling av tjenester og lage en oversikt sentralt over våre brukerrepresentanter. 10

12 Forskning og utviklingsarbeid Dette vil vi prioritere: CP-konferansen Vi vil gjennomføre CP- konferansen januar 2015 med tema barn og ungdom. I stedet for å planlegge ny CP-konferanse i 2016, vil vi heller prioritere den internasjonale EACD-konferansen som skal arrangeres i juni 2016 og jobbe for å bli representert i programkomiteen der. Kontakten med forskningsmiljøer CP-foreningen er representert i CPHAB, som er et forskningsprosjekt ved UIO som følger barn med CP gjennom førskolealder med regelmessige kartlegginger av barnets funksjon, familiens situasjon og tiltak og tjenester som ytes. CPHAB er forankret i det nasjonale CP registeret (CPRN) og det motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med CP (CPOP) og er en del av CHARM (Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services) CP-foreningen er også representert i referansegruppa for CPOP og CPRN. I tillegg vil vi også opprettholde kontakten med forskningsmiljøene gjennom søknader til Extrastiftelsen og andre felles prosjekter. 11

Arbeidsplan for 2016. Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er:

Arbeidsplan for 2016. Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er: Arbeidsplan 2016 Arbeidsplan for 2016 Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er: 1) å videreutvikle vår målrettede satsning på informasjonsarbeid Vi vil fortsette arbeidet med å kunne

Detaljer

Arbeidsplan for 2017

Arbeidsplan for 2017 Arbeidsplan for 2017 Vedtatt av sentralstyret 02.12.16 Forbehold knyttet til prosjektsøknadene til Extrastiftelsen. Arbeidsplanen vil bli oppdatert etter vi har fått svar på søknadene fra Extrastiftelsen.

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Arbeidsplan for 2018 utkast til høring i fylkesavdelingene. Sist oppdatert:

Arbeidsplan for 2018 utkast til høring i fylkesavdelingene. Sist oppdatert: Arbeidsplan for 2018 utkast til høring i fylkesavdelingene Sist oppdatert: 02.10.17 Arbeidsplan for 2018 Innledning CP-foreningens hovedprioritering for 2018 er overgang til voksenlivet: I 2018 vil vi

Detaljer

Opplæringshefte i. likemannsarbeid

Opplæringshefte i. likemannsarbeid Opplæringshefte i likemannsarbeid CP-skolen 2016 Hva er likemannsarbeid? En viktig målsetning for CP-foreningen er å tilby våre medlemmer et variert og tilpasset medlems- og aktivitetstilbud. I det medlemsrettete

Detaljer

Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Forord. Oslo, den 11. mars 2011 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011 INNHOLD 1 2 3 Innledning...

Detaljer

CP-foreningens program 2013-2015

CP-foreningens program 2013-2015 CP-foreningens program 2013-2015 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 12.

Detaljer

Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18. Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas

Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18. Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18 Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas Endringsforslag Dokumentet inneholder linjenummer. Dersom du/dere har endringsforslag

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

aldersgruppen. Likevel mener vi å kunne trekke ut noen tendenser ut i fra de svarene vi har fått.

aldersgruppen. Likevel mener vi å kunne trekke ut noen tendenser ut i fra de svarene vi har fått. Sluttrapport til Extrastiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: RB 8409 Prosjektnavn: «På kanten av jobben» Søkerorganisasjon: Cerebral Parese-foreningen Sammendrag: Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

NRF Handlingsplan

NRF Handlingsplan Forord Denne felles handlingsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre økt aktivitet både i lokallag, fylkeslag og i NRFs sekretariat. En handlingsplan i vår organisasjon skal være retningsgivende og

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets innstilling på innkomne forslag fra fylkesavdelingene;

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets innstilling på innkomne forslag fra fylkesavdelingene; Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets innstilling på innkomne forslag fra fylkesavdelingene; a) Ansette fylkessekretær i 100 % stilling b) Total revisjon av

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen

Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen Arbeidsgruppen har gjennomført en spørreundersøkelse i perioden tirsdag den 4. oktober- torsdag den 20. oktober. Undersøkelsen ble sendt ut til alle tillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Interessepolitisk arbeid Rehabilitering i helseregionene Kunnskapsbasert og systematisk oppfølging av barn med CP (CPOP)...

Interessepolitisk arbeid Rehabilitering i helseregionene Kunnskapsbasert og systematisk oppfølging av barn med CP (CPOP)... 2014 ÅRSBERETNING Innhold Organisasjon... 3 Sentralstyret... 3 Landsmøtet 2014... 3 Kapitalforvaltning med langsiktig strategi... 3 Forvaltningsstrategi... 3 Investeringsinstruks... 4 CP-foreningens administrasjon...

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2016-2017 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

Hvem gir oss penger?

Hvem gir oss penger? Å skaffe penger Hvem gir oss penger? Departementer og direktorater Kunnskapsdepartementet FS Bufetat Likemannsmidler Driftsmidler Lokale velferdstiltak Hvem gir oss penger? Fylkeskommunen Kommuner Helseforetak

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold Handlingsplan 2017 Forslag til årsmøte 3/5-2017 A-larm Norge Medlemmer 500 (Medlemmer 350 pr. 1.1.17 ) Oversikt over inntekter og mulige tilskudd i Medlemmer:200 Medlemmer:120 Medlemmer:120 Medlemmer:60

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Handlingsplan 2013-2016 Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv Våre verdier er sammenfattet slik: I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Sammen med vedtektenes formålsbestemmelser og dagens utfordringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN Perioden

HANDLINGSPLAN Perioden HANDLINGSPLAN Perioden 2016-2018 BURGs formålsparagraf BURG skal arbeide for barn og ungdom med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer, samt deres familier og i samarbeid med Norsk Revmatikerforbunds

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Videreutvikling av likemannsarbeidet

Videreutvikling av likemannsarbeidet Videreutvikling av likemannsarbeidet Forum for erfaringsutveksling Veiledningstilbud Samarbeid på tvers av organisasjonene Utvikling av nye tiltak 1 Erfaringsutveksling blant likemenn Likemannen er en

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom

Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom Lokalt arbeid i kommunen Telefonkontakt Besøk i hjemmet Likemannsarbeid på nett Samtalegrupper og andre gruppebaserte tilbud Besøkstjeneste i sykehus

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115 Prosjektrapport Forord Mennesker med epilepsi har ofte behov for informasjon knyttet til sin diagnose. Denne informasjon må igjen ofte tilpasses

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Prosjekt ( )

Prosjekt ( ) Forebygging Prosjekt (2013-1-627) «Seniortreff» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord Seniorgruppen innenfor CP-foreningen har lenge ønsket seg et fellesskap med likesinnede. Behovet ble ytterligere aktualisert

Detaljer

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Høsten 2014 ble det laget et notat som inneholdt 10 interessepolitiske saker som er viktige

Detaljer

VI SER OGSÅ DEG MED USYNLIG CEREBRAL PARESE.

VI SER OGSÅ DEG MED USYNLIG CEREBRAL PARESE. VI SER OGSÅ DEG MED USYNLIG CEREBRAL PARESE www.cp.no HVORFOR FØLES LETT GRAD AV CP PLUTSELIG SÅ TUNGT? HVEM ER VI? Flertallet av alle med CP kan gå ved egen hjelp, eller med litt støtte. Tilhører du denne

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Hvordan mobilisere ungdom til brukermedvirkning på systemnivå? Gruppearbeid: Har vi andre måter å involvere ungdom enn i tradisjonelle brukerutvalg?

Hvordan mobilisere ungdom til brukermedvirkning på systemnivå? Gruppearbeid: Har vi andre måter å involvere ungdom enn i tradisjonelle brukerutvalg? Hvordan mobilisere ungdom til brukermedvirkning på systemnivå? Gruppearbeid: Har vi andre måter å involvere ungdom enn i tradisjonelle brukerutvalg? Onsdag 15.november 2017 2 eksempler på ungdomsmedvirkning

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen for Norsk Fosterhjemsforening 2016-2018 ligger som grunnlag for fylkeslagets aktivitetsplan.

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av HUSK-forsøket (Høgskole- og universitetssosialkontor) (2006-2011)

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Hverdagen med cerebral parese hva kreves for at livet skal henge sammen?

Hverdagen med cerebral parese hva kreves for at livet skal henge sammen? Hverdagen med cerebral parese hva kreves for at livet skal henge sammen? Innlegg ved generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann Ledermøtet i FFO 2017 Vi trenger en sterkere politisk ambisjon om likeverdig

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Intensiv trening og habilitering til førskolebarn med cerebral parese: et pågående PhD-prosjekt

Intensiv trening og habilitering til førskolebarn med cerebral parese: et pågående PhD-prosjekt Intensiv trening og habilitering til førskolebarn med cerebral parese: et pågående PhD-prosjekt Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 31. oktober 2013 ved stipendiat Hilde T. Myrhaug 06.11.2013

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Sentrale problemstillinger ved brukermedvirkning erfaringer fra rehabiliteringstjenesteforskning. Marit Kirkevold, Leder

Sentrale problemstillinger ved brukermedvirkning erfaringer fra rehabiliteringstjenesteforskning. Marit Kirkevold, Leder Sentrale problemstillinger ved brukermedvirkning erfaringer fra rehabiliteringstjenesteforskning Marit Kirkevold, Leder Rasjonale for brukermedvirkning Brukernes erfaringer og perspektiver skal komme tydelig

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer