Arbeidsplan Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014"

Transkript

1 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

2 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid... 3 c) å utvikle en sterkere organisasjon... 3 d) å løfte det interessepolitiske arbeidet... 3 e) å legge til rette for videre forskning- og utviklingsarbeid... 4 Økt satsning på likemannsarbeid... 4 Storsamlingen... 4 Prosjekter under likemannsarbeid... 4 Videreføre prosjektet «Foreldretreff»... 4 Videreføre prosjektet «Seniortreff»... 4 Starte nytt prosjekt: «På kanten av jobben»... 4 Vurdere nytt prosjekt: Medgåer... 5 Legge til rette for mer lokal likemannsaktivitet... 5 Rådgivningstelefonen... 5 Flere likemenn i foreningen... 5 En bedre organisering av likemannsarbeidet i foreningen... 5 Et mer målrettet informasjonsarbeid... 6 Kommunikasjons- og informasjonsplan... 6 Mer målrettede informasjonsprosjekter... 6 Brosjyrer... 6 Film... 6 Skolestartpakke... 7 Nettsider... 7 Ny SMS tjeneste... 7 CP-bladet... 7 Sosiale medier... 7 Mestring og aktivitetstilbud... 8 Sommerleir/sommertilbud... 8 En sterkere organisasjon... 8 Sterkere fylkesavdelinger... 8 Videreføre ordningen med fylkeskontakter i CP-foreningens administrasjon... 8 Videreføre service overfor fylkene

3 Arrangere årlig fylkesledersamling... 8 Videreutvikling av CP-skolen... 8 Flere medlemmer... 9 Ungdomsnettverk... 9 Samarbeid med andre foreninger... 9 En mer profesjonell administrasjon... 9 Søknader, økonomi og rapportering... 9 Ny arkivnøkkel/nytt fellesområdet... 9 Videreutvikling av medlemsregisteret Interessepolitikk Interessepolitiske saker Interessepolitisk arbeid Brukermedvirkning Forskning og utviklingsarbeid CP-konferansen Kontakten med forskningsmiljøer

4 Innledning - prioriteringer CP-foreningen ønsker å prioritere følgende i 2015: a) å øke satsningen på likemannsarbeid Vi vil arbeide for å kunne tilby et godt og variert tilbud til våre medlemmer. Med utgangspunkt i medlemsundersøkelsen i 2014 og CP-foreningens program vil vi større grad enn tidligere tilpasse tilbud og aktiviteter til ulike målgrupper (ulike livsfaser, livssituasjoner og grad av funksjonsnedsettelser). For å få dette til vil vi øke satsningen på likemannsarbeid. I tillegg til Storsamlingen nasjonalt, vil vi legge til rette for mer likemannsaktivitet lokalt og samarbeide med fylkesavdelingene i konkrete prosjekter. Vi vil aktivt arbeide for å rekruttere nye likemenn, utvikle god opplæring gjennom kurs og skriftlig materiell, samt utvikle gode interne rutiner slik at vi lettere kan rapportere og dokumentere våre likemannsaktiviteter til myndighetene. b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid Vi vil prioritere informasjonsarbeid og arbeide for å kunne tilby mer målrettet og spisset informasjon til ulike målgrupper. Denne målsetningen gjenspeiler våre prioriteringer når det gjelder valg av prosjekter, nytt informasjonsmateriell og forbedring av nettsidene. Vi vil arbeide for at CP-foreningen skal bli mer synlig. Styrende for dette arbeidet, vil være en helhetlig informasjons- og kommunikasjonsplan, som vi skal ferdigstille i første halvår av c) å utvikle en sterkere organisasjon Vi vil arbeide for å styrke fylkesavdelingene, først og fremst gjennom å tilrettelegge for fylkesavdelingenes lokale arbeid. Et godt samarbeid mellom fylkesavdelingene og sentralt blir helt essensielt i forhold til å kunne tilby et variert, men spisset medlemstilbud. Vi vil videreføre og videreutvikle ordningen med fylkeskontakter i sekretariatet og videreføre CP skolen, der vi i 2015 vil prioritere kursing i likemannsarbeid og informasjonsarbeid. Vi vil også følge opp ungdomsnettverket og for fylkeslederne vil fylkesledersamlingen fortsatt være en viktig møteplass, der det gis mulighet til å kunne komme med innspill til neste års arbeid. Vi ønsker flere medlemmer og for å nå den målsetningen vil vi blant annet lage en medlemsverveannonse som vi kan spre via nettsider og sosiale medier, samt bruke det nye informasjonsmateriellet vi skal lage/har laget aktivt i rekrutteringen. d) å løfte det interessepolitiske arbeidet Etter innspill fra fylkesavdelingene høsten 2014 vil vi prioritere å jobbe med følgende interessepolitiske temaer i 2015: * Et likeverdig helse- og behandlingstilbud * Tilpasset opplæring gjennom hele skolesystemet * Flere i arbeid og beholde arbeidstilknytningen * Mer tilpassede støtteordninger i familier med store hjelpebehov Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 gir oss en god mulig til å løfte det interessepolitiske arbeidet i foreningen, særlig i lokalavdelingene. I tillegg vil vi prioritere å gi innspill til statsbudsjettet for 2016, både før og etter budsjettfremleggelsen i oktober. Vi vil også videreføre vårt samarbeid med FFO, både i budsjettarbeidet og andre viktige saker 3

5 e) å legge til rette for videre forskning- og utviklingsarbeid Vi vil legge til rette for videre forsknings- og utviklingsarbeid, først og fremst ved å gjennomføre CP-konferansen i januar Temaet for konferansen er barn og unge. I tillegg vil vi opprettholde kontakten med relevante forskningsmiljøer og samarbeide videre om søknader til Extrastiftelsen. CP-foreningen er representert i CPHAB, et forskningsprosjekt med utgangspunkt i førskolebarn med CP og vi er også representert i referansegruppa for CPOP (det motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med CP) og CPRN (det nasjonale CP registeret) Økt satsning på likemannsarbeid Dette vil vi prioritere: Storsamlingen Vi vil arrangere den årlige storsamlingen i september 2015, en nasjonal likemannssamling der målet er å lære mer om å leve med Cerebral Parese eller andre lignende nevrologiske tilstander, utveksle erfaringer og legge til rette for likemannsbaserte samtaler. Målgruppa er personer som selv har Cerebral Parese og deres pårørende. Temaene for de ulike delkursene på storsamlingen vil gjenspeile våre interessepolitiske prioriteringer og det nye informasjonsmateriellet som er laget våren Prosjekter under likemannsarbeid Vi vil prioritere å gjennomføre følgende prosjekter innenfor likemannsarbeid: Videreføre prosjektet «Foreldretreff» Målgruppe: Foreldre som har barn med CP eller lignende diagnoser. Målsetning: Prosjektet har som mål å skape møteplasser for erfaringsutveksling for foreldre med barn med CP. Foreldregruppene skal møtes jevnlig, være lokalt drevet og forankret i fylkesavdelingene. Høsten 2014 er det etablert grupper i Trøndelag, Rogaland, Telemark og Østfold. I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å etablere nye grupper. Målsetningen er å starte opp 5 nye grupper. I forbindelse med dette prosjektet er det laget nytt informasjonsmateriell (foreldrebok og brosjyre til foreldre) og dette vil vi aktivt bruke i Videreføre prosjektet «Seniortreff» Målgruppe: personer som er +/- 50 og som har CP eller lignende diagnoser. Målsetning: Prosjektet har som mål å skape møteplasser for erfaringsutveksling for godt voksne med CP og lignende diagnoser. Seniorgruppene skal møtes jevnlig, være lokalt drevet og være forankret i fylkesavdelingene. Høsten 2014 har vi grupper i Møre og Romsdal, Vestfold/Buskerud. I 2015 vil vi fortsette arbeidet med å starte opp 5 nye grupper. I tillegg vil det bli laget et inspirasjonshefte i forbindelse med dette prosjektet. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Starte nytt prosjekt: «På kanten av jobben» Målgruppe: Voksne (30-50) med CP i arbeidslivet, som vurderer å redusere stillingsprosenten sin. Målsetning: Prosjektet har som mål at man gjennom intervjuer, medlemsundersøkelser, 4

6 erfaringsutveksling kommer fram til gode virkemidler for at flere beholder sin arbeidstilknytning. Dette prosjektet kan vurderes som arbeidsrettet likemannsarbeid og er støttet av Extrastiftelsen. Vurdere nytt prosjekt: Medgåer Vi vil vurdere muligheten for om vi kan etablere et nytt likemannsprosjekt: medgåer (mulig det finnes bedre navn er som ledsager eller bisitter) som kan være vårt alternativ til andre organisasjoner som har en etablerte besøkstjeneste. Det er mange av våre medlemmer som har behov for støtte og hjelp når de oppsøker NAV, kommunen eller andre tjenestetilbud osv. I denne vurderingen bør man se på hva andre organisasjoner og foreninger gjør av lignende tiltak, se på om det er gjennomførbart med tanke på at denne tjenesten skal kunne utføres på dagtid og sjekke at dette er en aktivitet som blir godkjent av BUFDIR (altså som alternativ til besøkstjeneste som i dag er en etablert likemannsaktivitet). Dersom prosjektet viser seg å være gjennomførbart vil vi søke om midler fra Extrastiftelsen juni Legge til rette for mer lokal likemannsaktivitet Foreldretreff og seniortreff er konkrete samarbeidsprosjektene mellom sentralt og lokalt. I tillegg vil vi også legge til rette for flere likemannsaktiviteter i fylkesavdelingene, særlig på steder der det ikke er etablert foreldretreff, seniortreff eller andre samtalegrupper. Dette kan for eksempel være lavterskeltilbud som temamøter rundt eget informasjonsmateriell: Voksenboka, Foreldreboka, skolestartpakka og brosyren til foreldre. Til dette tilbudet vil vi lage «igangsettere av likemannsamtaler», som skal være tilgjengelig på nettsidene under CP-skolen. Rådgivningstelefonen Vi vil videreføre rådgivningstelefonen og satse mer på å dokumentere saker som bringes fram fra denne tjenesten. Flere likemenn i foreningen Vi vil lage gode oversikter over alle likemenn i foreningen, både likemannskontakter (ansvarlig for en-til en samtaler) og ansvarlige for andre likemannsaktiviteter som kurs, samtale- og aktivitetsgrupper (gruppeansvarlige). Vi vil også rekruttere flere likemenn, særlig likemannskontakter (etablert tjeneste for en-til en kontakt), slik at vi kan nå ut til flere målgrupper og at disse gruppene får bedre mulighet til å kontakte oss. Målet er å ha likemannskontakter i løpet av I første omgang vil vi prioritere foreldre til små barn (både til barn med sammensatte behov og til barn med såkalt «lett CP»), etniske minoriteter og ungdom med CP. En bedre organisering av likemannsarbeidet i foreningen Vi vil innføre nye interne rutiner fra januar 2015 for å sikre at vi får oversikt over alle likemannsaktiviteter i foreningen og at vi er i stand til å kunne rapportere og dokumentere all gjennomført aktivitet i løpet av året overfor myndighetene. Vi skal sende ut egne retningslinjer på dette arbeidet til fylkesavdelingene i januar

7 Vi vil også utvikle gode rutiner på utnevnelse av nye likemenn og på opplæring gjennom likemannskurs og skriftlig materiell (jamfør nytt opplæringstilbud i CP-skolen). Fram mot landsmøte 2016 vil vi vurdere behovet for å opprette et nasjonalt likemannsutvalg (en arbeidsgruppe med et mandat fra sentralstyret) og å etablere likemannskontakter i hver fylkesavdeling. Det blir satt av en pott i budsjettet for 2015 til fordeling av likemannsmidler til fylkesavdelingene. Et mer målrettet informasjonsarbeid Vi vil prioritere: Kommunikasjons- og informasjonsplan Vi vil i første halvår av 2015 ferdigstille arbeidet med å lage en helhetlig kommunikasjons- og informasjonsplan for foreningen. Denne planen vil inneholde en overordnet og langsiktig plan på foreningens informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og også inneholde strategier på hvordan vi kan bli mer synlige utad og hvordan vi kan nå bedre ut til ulike målgrupper. Mer målrettede informasjonsprosjekter Vi vil tilby nytt og mer spisset diagnoseinformasjon til avgrensede målgrupper. Vi vil nå ut til nye og flere målgrupper og vi må aktivt jobbe for å spre informasjonen ut til folk - der de er. Alt av ferdig informasjonsmateriell skal være tilgjengelige på nettsidene og vi vil benytte det på storsamlingen 2015 som utgangspunkt for tema på delkursene. Det vil videre bli brukt aktivt i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer og likemenn. Informasjonsmateriellet vil bli spredt til habiliteringstjenestene for barn og unge, samt nevrologiske avdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner (inkludert BHSS+VHSS). For å lage informasjonsmateriellet vil vi benytte oss av erfaringsutveksling om metode. Vi vil sette ned likemannsbaserte arbeidsgrupper som kan komme med innspill til tekst, vinklinger og utforming osv. Brosjyrer Høsten 2014 er følgende nytt informasjonsmateriell blitt laget og vil bli gjort kjent og distribuert i 2015: * Arbeidsledelse. Informasjon til assistenter (BPA) * Hva forteller jeg klassekameratene mine? Informasjon til klassen, skoler *Godt voksne med CP. Informasjon til kommuner, hjelpeapparat osv. I løpet av første halvår av 2015 vil vi lage: *Arbeid og kognisjon (brosjyre etter mal fra Spasitikerforeningen i Danmark) * Om skjult funksjonsnedsettelse som følge av «lettere» CP. * Senskader, hva og hvordan? * Rettigheter (først og fremst en temabasert framstilling på nettsidene). Film Vi vil starte opp et nytt filmprosjekt: «Hva skjer med oss nå?» Målgruppe: Foreldre med barn med CP der diagnosen er usikker eller nylig fastsatt Målsetning: Prosjektet har som mål å lage en film som har til hensikt å opplyse/berolige foreldre 6

8 med barn som nylig har blitt diagnostisert med CP eller er i en fase der spørsmål om diagnose er aktuell. Prosjektet er tenkt å bidra til å kunne takle ulike sider av «hverdagen» og vise hvordan man kan leve et godt liv med «annerledesheten». Filmen skal produseres av Snøball i samarbeid med sekretariatet og bruke foreldreboken (2014) som utgangspunkt. Filmen skal legges ut på nettsidene og prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. Skolestartpakke Vi ønsker også å videreføre og videreutvikle prosjektet «skolestartpakke». Målgruppe: foreldre til barn som skal begynne på skolen, skoler (eventuelt også skoleeiere), habiliteringstjeneste, PPT-tjeneste. Målsetning: Prosjektet har som mål å bidra til kunnskap i «vanskelige skole-overganger». Vi vil med bakgrunn i evalueringer for 2014 videreutvikle og forbedre tilbudet i Vi vil også vurdere å utvide prosjektet til å gjelde flere overganger, da alle overganger kan potensielt være «kritiske» og at erfaring/kompetanse har lett for å gå tapt når en «starter på nytt». Relevante overganger: Barnehage-barneskole-SFO-ungdomsskole-videregående-studier. Nettsider Vi vil i 2015 prioritere en gjennomgang av nettsidene, både teknisk og innholdsmessig. Vi vil i løpet av året vurdere å endre publiseringsløsningen. Når det gjelder innhold vil vi ha større fokus på å oppdatere nyhetsstoff og aktuelle saker (sentralt og lokalt). I tillegg vil i større grad synliggjøre vårt likemannsarbeid og interessepolitiske arbeid (inkludert utbedre nettsiden som omhandler rettigheter). Vi vil også utrede mulighet/interesse for å lage en større integrasjon mellom nettsidene og medlemsregisteret. Ny SMS tjeneste Vi vil i løpet av året vurdere å ta i bruk SMS tjenester. Fordelen med dette er at man kan sende ut informasjon og påminnelser til ulike grupper, samt at fylkesavdelingene kan ha tilgang til sine medlemmer. I tillegg til en varslingstjeneste, kan et slikt system gi oss muligheter til at folk kan gi donasjoner via SMS. CP-bladet Vi vil videreføre dagens profil og utgi 4 utgaver i året i papirformat Vi vil også arbeide for å få flere abonnenter og mer annonsering i bladet. Sosiale medier Vi vil prioritere vervekampanje på sosiale medier. Vi vil oppdatere Facebook jevnlig og ha fokus på både å spre informasjon og følge opp tilbakemeldinger. Vi vil også ta i bruk nye sosiale medier som Twitter og Instagram. 7

9 Mestring og aktivitetstilbud Vi vil prioritere: Sommerleir/sommertilbud Vi vil videreføre tilbudet med sommerleir/sommertilbud dersom vi får ekstern finansiering. Med dette forbeholdet skal det i 2015 skal det planlegges og gjennomføres 3 ulike sommerleire/sommertilbud: Barneleir, Ungdomsleir og sommertilbud for voksne. Disse sommerleirene er aktivitetsleire med tilrettelagte aktiviteter der deltakerne kan oppleve deltakelse og mestring, samt en mulighet til å kunne dele erfaringer med hverandre. Vi skal søke BUFDIR om offentlige midler i februar. En sterkere organisasjon Dette vil vi prioritere: Sterkere fylkesavdelinger Videreføre ordningen med fylkeskontakter i CP-foreningens administrasjon Vi vil videreutvikle dette som en støtte- og veiledningsfunksjon for fylkesstyrene. Dette innebærer: *å utvikle kvartalsvise planer for administrativ oppfølging i samråd med den enkelte styreleder og styret der oppgavene prioriteres. * å delta og bistå i planlegging av møter og samlinger etter avtale. * å ha et særlig fokus på å bistå med gjennomføring av likemannstiltak lokalt. * å bistå med hvordan tilbud kan spisses mer i lokalt arbeid. * å bidra til å finne kanaler for å spre informasjon. Videreføre service overfor fylkene Vi vil fortsette med å bistå fylkesavdelingene med ulike administrative og praktiske oppgaver. Dette innebærer: * å bistå med medlemsutsendinger både på epost og via post. * å bistå med å føre regnskap for fylkesavdelinger der det er avtalt. * å bistå med råd og tips til søke økonomisk støtte lokalt. * å bistå med nettsider, der det er avtalt, både i form av opplæring og å legge ut enkelt saker på de lokale nettsidene. * å bistå med medlemsoppfølging. Hver 3.måned vil vi sende oppdaterte medlemslister til hver fylkesavdeling, samt egne lister over nye og de som har meldt seg ut. I de fylkesavdelingene der det er godkjente medlemskontakter er det disse som vil motta listene. Arrangere årlig fylkesledersamling I november 2015 vil vi arrangere en samling for fylkesledere, der de blant annet har muligheten til å komme med innspill til sentralstyrets arbeid med arbeidsplanen for Videreutvikling av CP-skolen Vi vil videreutvikle CP-skolen og legge mest vekt på følgende: Opplæring i likemannsarbeid: Tilby 2 kurs (vår og høst), først og fremst for nye likemannskontakter(de som skal utføre en-til-en kontakt) og tilby skriftlig materiell, først og 8

10 fremst til de som skal være ansvarlig for kurs og samtale- og aktivitetsgrupper. Opplæring i informasjonsarbeid: Opplæring både teknisk (dersom vi gjør om publiseringsløsningen) og innholdsmessig: hvordan skriver man pressemelding, nyhetssaker, osv. Samling av relevante maler: Følge opp sekretær- og kasserer opplæringen i 2014 ved å legge alle maler ut elektronisk. Med maler menes «Oppskrifter» på hvordan skrive protokoll, referat, beretning, føre regnskap osv. Alt skriftlig opplæringsmateriell skal ligge ute på nettsidene til CP-skolen. Flere medlemmer De siste årene har vi hatt en svak nedgang i medlemstall. Denne utviklingen ønsker vi å snu i For å oppnå det, vil vi prioritere å lage en «medlemsverveannonse» til bruk på nettsider og sosiale medier, samt lage en strategi på hvordan vi bruker informasjonsmateriellet vårt for å nå ut og aktivt rekruttere nye medlemmer og likemenn. Vi ønsker deretter å videreføre samarbeidet mellom fylkesavdelingene og habiliteringstjenestene og en ha målsetning om at alle likemannsprosjekter og arrangementer skal kunne rekruttere nye medlemmer. Ved å informere fylkesavdelingene om nye og gamle medlemmer blir det lettere å følge opp adresseendringer, glemt betaling osv. Ungdomsnettverk Vi vil fortsette å støtte CPU i deres arbeid med en egen kontaktperson i sekretariatet. Vi vil bistå med å lage en rekrutteringskampanje til CPU på sosiale medier og å opprette en likemannskontakttjeneste for ungdom. Vi vil også i samarbeid med CPU arrangere en nasjonal ungdomssamling og legge til rette for mindre lokale samlinger dersom CPU skulle ønske det. Vi vil også fortsette samarbeidet med Unge Funksjonshemmede. Samarbeid med andre foreninger Vi vil fortsette engasjementet i FFO, Funkis, Hjernerådet og videreføre det det nordiske samarbeidet i «CP-Norden». Vi vil også vurdere oppfølging av samarbeidet med CP-organisasjoner i Murmansk området. En mer profesjonell administrasjon Søknader, økonomi og rapportering Vi vil fortsatt prioritere å søke til ulike prosjekter via statlige støtteordninger og ulike stiftelser (jamfør plan høsten 2014). Dette innebærer også sette av tid til budsjettarbeid og innrapportering. Vi vil først og fremst prioritere søknad om driftstilskudd og innrapporteringen av likemannsaktiviteter, men også Extrastiftelsen og voksenopplæringsmidler til studieaktivitet gjennom Funkis. Ny arkivnøkkel/nytt fellesområdet I 2015 vil vi vurdere å lage en ny arkivnøkkel og innføre et nytt arkivsystem. Et nytt arkiv- og dokumentsystem bør inneholde en mulighet for at fylkesavdelingene kan ha egne arkivområder og det bør også være mulighet å kunne dele relevante dokumenter mellom nivåene. 9

11 Videreutvikling av medlemsregisteret Vi vil bedre innmeldingsskjemaet på nettsidene og vurdere interessen/mulighetene til å få mer integrasjon mellom medlemsregisteret og nettsidene. Interessepolitikk Dette vil vi prioritere: Interessepolitiske saker Høsten 2014 inviterte vi fylkesavdelingene med på en høring om hva som skal være de viktigste interessepolitiske saker vi skal prioritere i året som kommer. Vi vil prioritere følgende områder i 2015: * Et likeverdig helse- og behandlingstilbud * Tilpasset opplæring gjennom hele skolesystemet * Flere i arbeid og å beholde arbeidstilknytningen. * Mer tilpassede støtteordninger i familier med store hjelpebehov Det interessepolitiske notatet som var utgangspunktet for høringen i fylkesavdelingene, er oppdatert i tråd med høstens budsjettutfall og vil fungere som et utgangspunkt for det videre politiske arbeidet i Interessepolitisk arbeid Vi vil først og fremst prioritere å gi innspill til statsbudsjettet Det vil vi gjøre ved å sende innspill til regjeringspartiene i forkant av deres budsjettforhandlinger (januar/februar) og til de ulike komiteene på Stortinget etter at budsjettinnstillingen er framlagt i oktober/november. Vi vil også gi innspill til relevante høringer og stortingsmeldinger som blir framlagt Stortinget i Vi vil også legge til rette for interessepolitiske temamøter i fylkesavdelingene høsten 2015 i forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2015 og vi vil vurdere deltagelse på Arendalsuka i august Vi vil fortsette samarbeidet med FFO og andre i viktige interessepolitiske saker. Brukermedvirkning Vi vil fortsatt prioritere brukermedvirkning i offentlig forvaltning, helsevesen, kommuner, NAV osv. for å sikre kvalitet og videreutvikling av tjenester og lage en oversikt sentralt over våre brukerrepresentanter. 10

12 Forskning og utviklingsarbeid Dette vil vi prioritere: CP-konferansen Vi vil gjennomføre CP- konferansen januar 2015 med tema barn og ungdom. I stedet for å planlegge ny CP-konferanse i 2016, vil vi heller prioritere den internasjonale EACD-konferansen som skal arrangeres i juni 2016 og jobbe for å bli representert i programkomiteen der. Kontakten med forskningsmiljøer CP-foreningen er representert i CPHAB, som er et forskningsprosjekt ved UIO som følger barn med CP gjennom førskolealder med regelmessige kartlegginger av barnets funksjon, familiens situasjon og tiltak og tjenester som ytes. CPHAB er forankret i det nasjonale CP registeret (CPRN) og det motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med CP (CPOP) og er en del av CHARM (Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services) CP-foreningen er også representert i referansegruppa for CPOP og CPRN. I tillegg vil vi også opprettholde kontakten med forskningsmiljøene gjennom søknader til Extrastiftelsen og andre felles prosjekter. 11

Arbeidsplan for 2016. Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er:

Arbeidsplan for 2016. Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er: Arbeidsplan 2016 Arbeidsplan for 2016 Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er: 1) å videreutvikle vår målrettede satsning på informasjonsarbeid Vi vil fortsette arbeidet med å kunne

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Forord. Oslo, den 11. mars 2011 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011 INNHOLD 1 2 3 Innledning...

Detaljer

CP-foreningens program 2013-2015

CP-foreningens program 2013-2015 CP-foreningens program 2013-2015 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 12.

Detaljer

Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18. Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas

Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18. Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18 Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas Endringsforslag Dokumentet inneholder linjenummer. Dersom du/dere har endringsforslag

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

aldersgruppen. Likevel mener vi å kunne trekke ut noen tendenser ut i fra de svarene vi har fått.

aldersgruppen. Likevel mener vi å kunne trekke ut noen tendenser ut i fra de svarene vi har fått. Sluttrapport til Extrastiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: RB 8409 Prosjektnavn: «På kanten av jobben» Søkerorganisasjon: Cerebral Parese-foreningen Sammendrag: Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Høsten 2014 ble det laget et notat som inneholdt 10 interessepolitiske saker som er viktige

Detaljer

Hvem gir oss penger?

Hvem gir oss penger? Å skaffe penger Hvem gir oss penger? Departementer og direktorater Kunnskapsdepartementet FS Bufetat Likemannsmidler Driftsmidler Lokale velferdstiltak Hvem gir oss penger? Fylkeskommunen Kommuner Helseforetak

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Handlingsplan 2013-2016 Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv Våre verdier er sammenfattet slik: I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Sammen med vedtektenes formålsbestemmelser og dagens utfordringer

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Intensiv trening og habilitering til førskolebarn med cerebral parese: et pågående PhD-prosjekt

Intensiv trening og habilitering til førskolebarn med cerebral parese: et pågående PhD-prosjekt Intensiv trening og habilitering til førskolebarn med cerebral parese: et pågående PhD-prosjekt Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 31. oktober 2013 ved stipendiat Hilde T. Myrhaug 06.11.2013

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner Til: Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet postmottak@bufdir.no Deres ref.: 2012/55597 Vår ref.: 6.4.27/MKN Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner takker for anledning

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

Hva kan dekningsgradsanalysene brukes til?

Hva kan dekningsgradsanalysene brukes til? Hva kan dekningsgradsanalysene brukes til? Erfaringer fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) v/leder Guro L. Andersen, spes i pediatri, PhD, SiV og 1.amanuensis, DMF, NTNU Hva er cerebral parese?

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER SOSIALTJENESTEN NAV VADSØ PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER FOR MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER 0 Bilde: Prosjekt Arbeid for bedre bolig / Tillitspersonforsøket 2009

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

Sentralstyrets forslag til uttalelser

Sentralstyrets forslag til uttalelser Sak Sentralstyrets forslag til uttalelser a) Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd! b) Økt fokus på psykisk helse og CP c) CP-diagnosen krever spesialister! d) Alle barn har rett på et tilpasset

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i møtet i Oppfølgingsgruppa 16.november 2012.

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Utgangspunktet for programmet er at Arbeidsutvalget skal gjennomføre alle punktene i det. Ordlyden i hvert punkt differensierer mellom hva som er et minimum

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

CP-skolen. Organisasjonskunnskap. Opplæring for tillitsvalgte

CP-skolen. Organisasjonskunnskap. Opplæring for tillitsvalgte CP-skolen Organisasjonskunnskap Opplæring for tillitsvalgte 1 Forord Tillitsvalgte i CP-foreningen gjør en imponerende innsats for å utvikle og styrke organisasjonen. Alt dette gjøres på frivillig basis.

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Brukerutvalget NAV Vestfold

Brukerutvalget NAV Vestfold Brukerutvalget NAV Vestfold Referat fra Brukerutvalget NAV Vestfold 1/2016 Utvalgsmøte: Mandag 15. januar 2016, kl. 09.00-12.30 Statens Park, Bygg 1, Tønsberg Tilstede: Fraværende: Referat: Kirsten Bakke

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Etter TV-aksjonen Hva skjer i Hedmark og Oppland?

Etter TV-aksjonen Hva skjer i Hedmark og Oppland? Etter TV-aksjonen Hva skjer i Hedmark og Oppland? Terje Hagen Nasjonalforeningens fylkeskontor Hedmark og Oppland Demenskonferanse Innlandet 2014 Takk for 2013 229 millioner takk til alle (Vi løftet i

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Brukerutvalget for NAV Telemark Årsmelding 2015

Brukerutvalget for NAV Telemark Årsmelding 2015 Brukerutvalget for NAV Telemark Årsmelding 2015 side 1 Innhold 1. Medlemmer i brukerutvalget 2. Møtevirksomhet 3. Fokusområder for utvalget 4. Saker som er behandlet 5. Referater side 2 1. Medlemmer i

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer