STRATEGIMELDING KPF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIMELDING KPF 2014-2016"

Transkript

1 STRATEGIMELDING KPF Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole og barnehage. I perioden er en del nye ting blitt utviklet. Det kan nevnes ulike veiledningsdokumenter (i forbindelse med skolegudstjenester, salmesang i skole/ barnehage, bruk av bordbønn), vurdering av læreverk i RLE-faget, vurdering av skjønnlitteratur for barn og unge, trosopplæringsverktøyet Verktøykassa, pedagogiske sommerstevner i utlandet, trykking av brosjyrer, oppdatering av nettsiden, Facebook og Satsing på Twitter, opprettelse av et kristent lærerforum i Oslo, vervekampanjer og framforhandling av samarbeidsavtale med IKO. I tillegg har tradisjonelle aktiviteter vært videreført, slik som fagbladet favn, debattinnlegg i aviser, kronikk i Vårt Land, svar på henvendelser fra medlemmer, deltakelse på konferanser (for eksempel trosopplæringskonferansen) og kursing. Når det gjelder personell, har det vært litt opp og ned. Periodevis har vi hatt god hjelp på kontoret, andre perioder har det vært mer krevende. Det har vært mange nye ansatte å forholde seg til. Stillinger har også vært ubesatt i kortere tidsrom. Vi satset på å ha en egen rekrutteringsarbeider i tillegg til daglig leder og sekretærhjelp. Antakelig er rekruttering et vanskelig område å jobbe med, for vi langt færre medlemmer enn forventet. Heller ikke vervepremier har gitt særlig gevinst i nye medlemmer. Tvert om har medlemstallet sunket betydelig. Det må også sies at vi har slitt med å få daglige ledere med fagkompetanse nok til å fronte KPF utad i media i ønsket grad. Som en konsekvens av dette gikk landsstyret inn i forhandlinger om et tettere samarbeid med IKO. Vi ville dermed kunne kjøpe de tjenestene vi hadde bruk for og få del i den kompetansen IKO innehar. En negativ følge av dette er at vi ikke har en egen KPFer som er ansatt for å fronte organisasjonen. Målgruppe Vedtektene fastslår at medlemskap er åpent for alle som kan slutte seg til KPFs formål. Det er en svært vid målgruppe. Erfaringene landsstyret har gjort de fire siste årene er at det synes å være fornuftig å spisse målgruppen i kommende strategiperiode til primært å gjelde ansatte i høyskoler, skoler og barnehager.

2 Oppdraget/hovedmålet Vedtektene slår fast at formålet med KPF er å vekke og stimulere til ansvar for barn og unges oppvekst, utdanning og dannelse. Videre sier vedtektene at KPFs virksomhet er tredelt: - Interessepolitisk arbeid - Informasjonsarbeid - Pedagogisk utviklingsarbeid I tillegg til dette kommer styrking og bygging av KPF som organisasjon. Hva må vi gjøre for å nå disse målene? Satsingsområder KPFs vedtekter gir altså føring for hvilke områder organisasjonen skal arbeide med. Landsstyret ønsker å få til en tydeligere profilering av organisasjonen. Vi må også bli tydeligere på profil. Det må bli en viktig del av strategidrøftingen å finne ut hvordan de ulike satsingsområdene best kan jobbes med i framtiden. 1) Styrking og bygging av organisasjonen a) Medlemsverving Vi har nå om lag 1300 medlemmer. Antallet medlemmer har sunket drastisk den siste tiårsperioden. Vi vet også at mange av medlemmene våre er pensjonister. Her er det et betydelig arbeid som må gjøres for å snu trenden. Det er nødvendig med kreativ tenking for å finne ut hvordan vi kan knytte nye og yngre medlemmer til organisasjonen. Landsstyret mener det må være et hovedmål å rekruttere yngre pedagoger. En måte å gjøre dette på kan være å besøke høyere utdanningsinstitusjoner (f.eks.nla-høgskolen og Dronning Maud), kristne friskoler og barnehager. For å hjelpe oss med dette kan det være aktuelt å søke hjelp fra andre kristne organisasjoner (f.eks. KRIK, NKSS). b) Kontakt med medlemmene Vi trenger et apparat som ivaretar kontakten med medlemmene. Denne kontakten bør gå ut over det å svare på telefoner. Landsstyret ønsker at kontakten med medlemmene blir utført på følgende områder: Daglig kontakt via telefon og e-post Bruk av fagbladet favn Sende ut medlemsbrev f.eks. to ganger i året Direkte møter som f.eks. kurs, samlinger Bruk av nettet, sosiale medier 2

3 Det er strategisk viktig å samle inn e-postadresser til medlemmene. Mer av informasjonen ut må over tid bli nettbasert. Vi må ta nye grep for å få til disse områdene. 2) Interessepolitisk arbeid Landsstyret mener at følgende områder må arbeides med innen det interessepolitiske feltet: a) Gi uttalelser om aktuelle problemstillinger som dukker opp. Eksempler på dette er andakter på skoler (i friminutt), samarbeid skole - kirke og barnehage - kirke, tolke lovverk og føresegner med mer. Dette kan gjøres på nettsiden, i media, i bladet Utdanning mm. b) Påvirke politiske prosesser. Skape kontakter med politikere på Stortinget. 3) Informasjonsarbeid a) Bruke fagbladet favn til å belyse emner som opptar målgruppen. 4) Pedagogisk utviklingsarbeid a) Arrangere kurs Vi trenger høy faglig kompetanse for å ivareta denne strategiske satsingen på en skikkelig måte. Hvordan kan vi få det til? Landsstyret mener at for å oppfylle strategien trenger vi et alternativ til den ordningen vi i dag har med IKO. Landsstyret vil derfor legge fram et forslag til avtale med tankesmien Skaperkraft så fremt samtalene fører fram til en avtale begge parter kan stå for. (Jf. eget dokument) Styret og rådsorgan a) Landsstyret. Landsstyret må fornyes. Vi må få inn unge, bevisste personer helst med kompetanse på ulike felter og som brenner for KPFs saker. b) Representantskapet Representantskapets rolle er beskrevet i vedtektene. Landsstyret ønsker at representantskapet må få en mer forpliktende og aktiv rolle enn det som har vært til nå. c) Faglig råd Dette rådet har for tiden tre medlemmer. Siden rådet blir lite brukt, vurderer landsstyret å foreslå at rådet blir nedlagt. Et alternativ er å revitalisere rådet. Dersom rådet blir nedlagt, må det gjøres endringer i vedtektene som da ev. må foretas på neste møte i representantskapet. 3

4 Økonomi De årlige inntektene har de siste årene gått jevnt nedover: Driftsinntekter i kr Noe av strategien videre må dreie som om å skaffe inntekter til KPF. Dette kan gjøres ved: - Få flere medlemmer - Støtte fra Staten - Gaver fra medlemmene og andre givere - Annonser i favn - Kirkeoffer - Andre måter? En fremtid for KPF? Vi må våge å stille spørsmålet om vi egentlig trenger KPF. Når vi ser at samfunnet sekulariseres mer og mer, bør svaret være enkelt: Det er mer bruk for en organisasjon som KPF nå enn noen gang. Men uten engasjerte folk til å drive KPF videre og med synkende inntekter, vil det være en krevende organisasjon å lede og drive. Det er representantskapet som må ta avgjørelsen om en skal arbeide for en avvikling i kommende periode eller ikke. Dersom nedleggelse blir en aktuell løsning, kan følgende alternativer drøftes: a) Nedleggelse med øyeblikkelig virkning. Økonomiske midler og materiell blir overført til IKO. b) Gradvis avvikling ved å kutte ned på noen funksjoner (legge ned favn og ha ett styremøte i året). Opprettholde sekretærfunksjon som ivaretar henvendelser fra publikum og holder orden på regnskapet. c) Opprettholde driften til det sier stopp av seg selv, for eksempel når inntektene er på minimum kr ,-. d) Ev. andre scenarioer. Landsstyret vil ikke gå inn for nedleggelse nå. Hvis samtalene med Skaperkraft fører frem til en tilfredsstillende avtale, vil landsstyret gå inn for at representantskapet vedtar denne. 4

5 5

6 Konklusjon Det kristne budskapet er det hovedfundamentet KPF bygger på. Det er grunnmuren og samtidig det som tegner en himmel over livet. KPF ønsker at dette perspektivet skal prege organisasjonens engasjement og arbeid også videre framover. Det er ingen tvil om at det er behov for en organisasjon som KPF. Vi ser at vi kan nå langt ut, selv om vi ikke har så stort medlemsgrunnlag. Det som er viktig er at vi har engasjerte personer som kan tale vår sak og som kan finne de rette partnere og kanaler. Derfor skulle det være godt grunnlag for å drive organisasjonen også i årene framover. Skal dette kunne skje, må det sikres et minimum av inntekter. Måtte visjonen få drive oss fram, slik at vi også i framtiden kan være med på å skape trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibevisste voksne til barnets beste. Vedtatt av landstyret 31. januar 2014 OPPGAVER TIL DRØFTING I GRUPPER 1) Målgruppe: Hvilken målgruppe skal vi satse på i tiden framover? Hvem er vi til for? 2) Styrking og bygging av organisasjonen: Hvordan få nye medlemmer? Yngre medlemmer? Hvordan skape engasjement for KPF og KPFs saker? Hvordan få til en tydeligere profilering? Hvordan få til verving på høyskoler, institusjoner? Hvem skal fronte organisasjonen? 3) Kontakt med medlemmene: Hvordan få til en best mulig kontakt? Hva med sommerstevner? Hvordan bruke favn? 4) Interessepolitisk arbeid: Hvordan drive dette arbeidet? Hva slags arbeid er viktigst? Hvem skal gjøre dette? Hvem skal bestemme hva KPF skal mene? 6

7 7

8 5) Informasjonsarbeid: Hvem skal være redaksjon for bladet? Hva med å lage noe av bladet på nettet? Hva med å bruke sosiale medier? 6) Pedagogisk utviklingsarbeid: Hvordan få til kurs? Hva med å samarbeide med andre organisasjoner? Hvem? Hvordan nytte utdanningsinstitusjoner som NLA, Dronning Maud? 7) Organene: Hva slags kompetanse trenger styret? Hvordan fornye landsstyret? Hvordan gjøre representantskapets arbeid mer forpliktende? Hvordan sikre best mulig kontakt mellom landsstyret og representantskapet? Hva med faglig råd? Hvordan bør det brukes? Revitaliseres? Legges ned? Årlige samlinger? 8

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

4. Informasjonsvirksomheten i et nytt forbund

4. Informasjonsvirksomheten i et nytt forbund 13. september 2012 89 4. Informasjonsvirksomheten i et nytt forbund Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Viktor Sæther, Postkom Trond Erik Thorvaldsen, Arbeidsmand (leder) Bjørn Sandnes, Transportarbeiderforbundet

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017

Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Sak 4 Status 2015 - strategi KRIK 2014-2017 Innledning På KRIKs generalforsamling 2013 ble strategiplanen for 2014-2017 vedtatt. Nå to år etterpå ønsker styret å gi en status på arbeidet med planen, hvordan

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Hvordan har politiet klart å øke kvinneandelen?

Hvordan har politiet klart å øke kvinneandelen? Hvordan har politiet klart å øke kvinneandelen? Tror du at et prosjektil kommer 20 % saktere mot deg enn mot meg? Jeg var 20 år og hadde akkurat begynt på befalsskolen. Spørsmålet kom fra en av mine mannlige

Detaljer