604 wifi. WIFI- og internettfunksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "604 wifi. WIFI- og internettfunksjoner"

Transkript

1 604 wifi WIFI- og internettfunksjoner Tillegg til ARCHOS 504/604 Brukermanual Versjon 1.2 Gå til for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen inneholder informasjon om WiFi- og internettfunksjoner på ditt ARCHOS 604 WiFi-produkt. Informasjon om hvordan du bruker alle de andre funksjonene på dette produktet finner du i ARCHOS 504/604 brukermanual. All informasjon i denne manualen var korrekt på utgivelsestidspunktet. Men da våre ingeniører alltid oppdaterer og forbedrer produktene våre, kan enhetens programvare imidlertid ha et noe annerledes utseende eller modifisert funksjonalitet enn angitt i denne manualen.

2 Innholdsfortegnelse > p. 2 Innhold Innledning...3 Beskrivelse av ARCHOS 604 WiFi-grensesnitt Bruk av berøringsskjermen Tilkobling til et WiFi-nettverk Tilkoblingsprosedyre for WiFi Konfigurasjon av WiFi-nettverk Navigering i ANDRE DATAMASKINER på nettverket Navigere på internett med Opera Oppstart av Opera Bruk av Opera Trådløs filserver Filserverinnstillinger Tekniske spesifikasjoner...15

3 Innledning > p. 3 Innledning Beskrivelse av ARCHOS 604 WiFi-grensesnitt Hovedvinuet på ARCHOS 604 WiFi har ett ikon mer enn ARCHOS 604: Opera nettleser. Se: Navigere på internett med Opera. Det er også et ekstra menyelement: Aktiver WiFi. Se: Tilkobling til et WiFi-nettverk. Bruk av berøringsskjermen ARCHOS 604 WIFI er utstyrt med en berøringsskjerm. De fleste skjermområder vil reagere når de berøres enten med den vedlagte pennen eller med fingeren. Nedenfor beskrives de viktigste berøringsområdene på skjermen og tips om hvordan de kan brukes. Berøringsområder på skjermen Statuslinje Når et kryss vises på høyre side av statuslinjen, kan du berøre det for å gå ut av gjeldende skjermbilde. Dette tilsvarer et trykk på -knappen. Faner Du kan berøre faneikonet ( ) for å veksle mellom tilgjengelige skjermbilder. Dette tilsvarer et trykk på -knappen. Du kan også berøre en av fanene direkte for å gå til tilsvarende skjermbilde.

4 Meny 604 wifi MANUAL V1.2 Innledning > p. 4 Du kan berøre ordet MENU nederst til høyre på skjermbildet eller direkte på et av ikonene.. De tilgjengelige menyelementene vises. Dette tilsvarer et trykk på MENU-knappen. Du kan deretter berøre et element eller tilsvarende ikon for å velge det. Valg av ikoner, åpne filer osv. På hovedskjermen eller oppsettskjermen kan du berøre et ikon direkte for å velge det. Berør ikonet én gang til for å åpne applikasjonen. Dette tilsvarer å markere ikonet med navigeringsknappene og deretter trykke OK. I navigeringsvinduet, i ARCLibrary, på bildeveggen osv. kan du berøre en fil, sang eller video to ganger for å åpne den. Andre handlinger på berøringsskjermen Når du ser på video eller hører på musikk, kan du berøre fremdriftslinjen for å gå direkte til et annet sted i videoen eller sangen. Du kan også dra markøren på fremdriftslinjen til et annet sted i videoen eller sangen. På skjermbilder med volumlinje, kan denne også dras på samme måte. I Archos filnavigator kan du dra rullelinjen opp og ned. I PDF-leseren og i Opera nettleser kan du rulle opp og ned ved å berøre siden og dra den opp eller ned (forsiktig så du ikke berører en kobling!). Forholdsregler For å holde berøringsskjermen i god stand og unngå skade på skjermoverflaten, bør du kun bruke vedlagte penn eller fingeren.

5 Tilkobling til et WiFi-nettverk > p Tilkobling til et WiFi-nettverk. ARCHOS 604 WIFI kan kobles til en rekke trådløse nettverk slik at du dermed kan navigere på internett eller dele filer med for eksempel andre ARCHOS-produkter eller datamaskiner. 1.1 Tilkoblingsprosedyre for WiFi AKTIVERE WiFi Trykk MENU på hovedskjermen og velg menyelementet Enable WiFi (aktivere WiFI). Produktet vil nå skanne etter tilgjengelige WiFi-nettverk. Første gang du bruker produktet kan du få meldingen: Finner ingen konfigurerte nettverk. Marker View available networks (vis tilgjengelige nettverk) og trykk OK. Listen over tilgjengelige nettverk vises. Dersom ARCHOS finner nettverk du tidligere har brukt og konfigurert, vil den koble seg direkte til et av dem. Dersom du får meldingen Could not connect to any network (kunne ikke koble til nettverk), må du markere View available networks (vis tilgjengelige nettverk) og trykke OK. Listen over tilgjengelige nettverk vises. Når du er koblet til et WiFi-nettverk blir statuslinjeikonet, WiFi not connected (WiFi ikke tilkoblet) til, WiFi connected (WFi tilkoblet). Det er ingen statuslinjeikoner når WiFi ikke er aktivert. LISTE OVER TILGJENGELIGE NETTVERK Listen over tilgjengelige nettverk viser alle trådløse nettverk innenfor produktets rekkevidde. For å oppdatere listen kan du velge menyelementet Scan for networks (skann etter nettverk).

6 Tilkobling til et WiFi-nettverk > p. 6 På listen over tilgjengelige nettverk vil du se følgende opplysninger for hvert nettverk: navnet på nettverket (SSID) dersom det kringkastes (dersom SSID ikke kringkastes, vil du bli bedt om å angi det i neste konfigurasjonsvindu) konfigurasjonsstatus: konfigurert nettverk ikke-konfigurert nettverk type autentiseringsnøkkel som kreves åpent nettverk WPA-nøkkel WEP-nøkkel WPA2-nøkkel dette ikonet vil vises dersom du for øyeblikket er koblet til dette nettverket styrken på signalet kanlaen som brukes av nettverket typen nettverk (infrastruktur eller ad hoc) (ad hoc-nettverk støttes for øyeblikket ikke) For å velge ett nettverk og starte tilkoblingsprosessen, berører du det du vil koble til (ditt eget trådløse hjemmenettverk eller en gratis "hotspot"), eller velger det ved å bruke / og trykke OK. Du kommer så til konfigurasjonsskjermbildet for dette nettverket, hvor du må angi noen opplysninger for å etablere tilgangen din til dette nettverket. 1.2 Konfigurasjon av WiFi-nettverk For å kunne koble til et trådløst nettverk, trenger ARCHOS 604 WIFI spesifikke opplysninger om nettverket. Produktet ditt vil automatisk innhente visse opplysninger det trenger. Du kan angi resten av opplysningene manuelt på nettverkets konfigurasjonsskjermbilde som vist på følgende bilder. Merk at produktet ditt vil huske opplysningene om nettverkstilkobling du angir for å bruke dem på nytt og koble automatisk til nettverket når det er innen rekkevidde.

7 Tilkobling til et WiFi-nettverk > p. ÅPNE NETTVERK Åpne nettverk krever ingen autentiseringsnøkkel. Dersom automatisk konfigurasjon (DHCP) er aktivert på nettverket, kan du berøre knappen Connect (koble til), og ARCHOS 604 WiFi vil så koble seg til dette nettverket, forutsatt at signalet er sterkt nok. Dersom nettverket må konfigureres manualt, trykker du på for å velge innstillingen Manual (manuelt) på parame teret Configuration (konfigura sjon). Andre parametere vil vises: Disse opplysningene kan innhentes fra nettverkadministrator. Når du har fylt inn alle opplysningene, kan du berøre knappen Connect (knappen) og ARCHOS 604 WiFi vil så koble seg til dette nettverket, forutsatt at signalet er sterkt nok. BESKYTTEDE NETTVERK (WEP, WPA ELLER WPA2 KEY) Krypterte nettverk krever en autentiseringsnøkkel for tilkobling. Typen nøkkel (WEP, WPA eller WPA2) vil spores automatisk av produktet ditt. Resten av opplysningene kan innhentes fra nettverkadministrator.

8 Tilkobling til et WiFi-nettverk > p. 8 Du må angi følgende innstillinger: Autentisering: (Kun for WEP-nettverk.) Nettverkets autentiseringsmetode kan være basert på et Open system (åpent system) som er standard eller på en Shared key (delt nøkkel). Nøkkellengde: (Kun for WEP-nettverk) Autentiseringsnøkkelen kan være på 10 tegn (64bit) eller på 26 tegn (128bit) (heksadesimale tegn). Nøkkel: Tast inn autentiseringsnøkkelen. Du vil så komme til et viruelt tastatur: Tast inn nøkkelen og berør OK når du er ferdig. Konfigurasjon: Kan være Automatic (DHCP) (automatisk) eller Manual (manuell). - Dersom den er Automatic (DHCP), trenger du ikke å angi flere opplysninger. Bare berør knappen Connect og ARCHOS 604 WiFi kobler seg til dette nettverket, forutsatt at signalet er sterkt nok. - Dersom du må konfigurere nettverket manuelt, velger du knappen Manual. Andre parametere vil vises: Disse opplysningene kan innhentes fra nettverkadministrator. Når du har fylt inn alle opplysningene, kan du berøre knappen Connect (knappen) og ARCHOS 604 WiFi vil så koble seg til dette nettverket, forutsatt at signalet er sterkt nok. 1.3 Navigering i ANDRE DATAMASKINER på nettverket Når du er koblet til et Windows -nettverk, kan du navigere i delte mapper på andre datamaskiner på nettverket ved hjelp av Archos filnavigator. Velg navigeringsikonet fra hovedskjermen. Velg Network (nettverk) i nettleseren. Produktet ditt vil så søke etter andre datamaskiner på Windows -nettverket, og du kan begynne å navigere i delte mapper. Hvis ikke WiFi er aktivert eller du ikke er koblet til et nettverk, vil produktet skanne etter tilgjengelige nettverk og koble seg til et kjent nettverk, eller vise listen over tilgjengelige nettverk slik at du kan koble deg til et av dem.

9 Tilkobling til et WiFi-nettverk > p. Ved bruk av Archos' doble navigatorsystem kan du overføre filer fra en datamaskin til produktet ditt, eller overføre filer fra produktet til en delt mappe med skrivetilgang på datamaskinen (se Kopiering av filer og mapper i ARCHOS 604 brukermanual).

10 Navigere på internett med Opera > p Navigere på internett med Opera ARCHOS 604 WIFI inneholder en Opera nettleser som er spesialdesignet for dette ARCHOS-produktet. Med Opera kan du navigere på internett, lese e-post, laste ned filer osv. 2.1 Oppstart av Opera Marker Opera -ikonet på hovedskjermen og klikk OK, eller berør ikonet direkte. Dersom du allerede er koblet til nettverket, vil Opera nettleser åpnes og du kan begynne å navigere på internett. Hvis ikke WiFi er aktivert eller du ikke er koblet til et nettverk, vil produktet skanne etter tilgjengelige nettverk og koble seg til et kjent nettverk, eller vise listen over tilgjengelige nettverk slik at du kan koble deg til et av dem. Merk: Ikke alle trådløse nettverk gir deg tilgang til internett. Enkelte WiFi-nettverk kobler bare flere datamaskiner sammen uten internettilgang. 2.2 Bruk av Opera Du kan bruke Opera nettleser til å lese internettbasert e-post, vise nettsider, laste ned dokumenter fra internett osv. Opera nettleser inneholder "fanenavigering". Du kan åpne flere sider på samme tid, og de vil bli vist i faneområdet øverst i venstre hjørne på skjermen. Når flere sider er åpne, bare berører du en fae for å gå til ønsket side. Se Menyelmenter for Opera nettleser.

11 Navigere på internett med Opera > p. 11 Opera nettleser I Opera nettleser vil knappene på ARCHOS fungere på følgende måte: neste side rull til venstre forrige side lukk Opera gå fra fane til fane rull oppover rull til høyre rull nedover bekreft (Enter) vis menyelementene Opera nettleser Zoom - Zoom In: Forstørrer gjeldende nettside. - Zoom Out: Reduserer gjeldende nettside. - Set zoom: Lar deg sette zoom-nivået direkte ved å dra en markør. Render mode (gjengivelsesmodus) - Endrer måten nettsiden vises på. - Auto: Formaterer nettsiden for tilpasse den til bredden på skjermen din, slik at du slipper å rulle horisontalt. - Desktop (skrivebord): Viser nettsiden som på en stor skjerm. Du må rulle vertikalt og horisontalt for å se alle deler av siden. Navigation (navigering) - Back (tilbake) Går tilbake til forrige nettside. - Forward (fremover): Går til neste side i navigeringshistorikken din, dersom du har brukt Back (tilbake) før.

12 Navigere på internett med Opera > p Stop: Stopper nedlastingen av nettsiden. - Reload (last på nytt): Oppdaterer gjeldende nettside. Tab (fane) - Add (legg til): Legger til en ny, tom fane i faneområdet øverst til venstre på skjermen. - Close (lukk): Lukker gjeldende fane. Go to (gå til) - Enter URL (angi URL)...: Lar deg angi adressen til et nettsted du vil gå til. Berør bokstavene på det virtuelle tastaturet for å angi adressen. - Search (søk)...: Lar deg søke direkte i en av de konfigurerte søkemotorene. Berør bokstavene på det virtuelle tastaturet for å angi søkeordene. - Home (hjem): Går til hjemmesiden. Bookmarks (bokmerker) - Åpner bokmerkeadministratoren. Her kan du sortere bokmerkene dine, slette dem osv. - Velg et bokmerke og trykk OK for å åpne denne nettadressen på en ny fane. - Du kan også velge hjemmesiden din: Marker et bokmerket nettsted og velg menyelementet Set as Home Page (bruk til hjemmeside). - For å gå tilbake til Opera nettleser fra bokmerkeskjemen, trykker du. Innstillinger - Åpner innstillingsskjermen for Opera. Her kan du bestemme om du vil blokkere popup-vinduer eller ikke, og du kan også slette internetthistorikk og informasjonskapsler (cookies). - For å gå tilbake til Opera nettleser fra innstillingsskjermen for Opera, trykker du. Merk at enkelte nettfunksjoner som krever spesiell plug-in-programvare eller Active X-kontroller muligens ikke fungerer i denne spesialversjonen av Opera nettleser.

13 TRÅDLØS FILSERVER > p Trådløs filserver ARCHOS 604 WiFi lar deg dele filer med andre datamaskiner eller 604 WiFi-produkter på et nettverk. Viktig: Sett deg inn i lovene i ditt hjemland eller din jurisdiksjon som gjelder mediafiler du har lov til å dele eller kopiere. 3.1 Filserverinnstillinger Først må du aktivere WiFi som vist i kapittel 1.1 og koble til et nettverk. Du kan aktivere filserveren direkte ved å velge menyelementet WiFi status fra hovedskjermen og deretter trykke på knappen Enable file server (aktiver filserver). Når filserveren er slått på, deaktiveres andre funksjoner på produktet Harddisken til ARCHOS 604 WiFi vil så bli tilgjengelig fra dine nettverkssteder. Dersom du vil at ARCHOS-produktet skal vises med et spesielt navn i en bestemt arbeidsgruppe på nettverket, må du trykke for å gå til oppsettskjsermen, velge File server (filserver) og deretter trykke OK. Du vil se følgende parametere: Workgroup (arbeidsgruppe): Angi navnet på arbeidsgruppen ved hjelp av det virtuelle tastaturet. Computer name (navn på datamaskin): Angi navnet ARCHOS 604 WiFi har på nettverket ved bruk av det virtuelle tastaturet. Vanligvis trenger du ikke å endre dette parameteret, med mindre det er flere enn ett ARCHOS 604 WiFi-produkter i arbeidsgruppen. Write access (skrivetilgang): On (på) vil gi andre datamaskiner skrivetilgang til harddisken på din ARCHOS 604 WiFi. Off (av) vil forhindre at andre datamaskiner skriver på disken din. Password (passord): Vises kun dersom parameteret Write access (skrivetilgang) er satt til On (på). Tast inn passordet som gir andre datamaskiner skrivetilgang til harddisken din. Aktiver filserver: Trykk på denne knakken på å slå på filserveren.

14 TRÅDLØS FILSERVER > p. 14 Merk: Enkelte nettverk filtrerer MAC-adresser. Du kan finne MAC-adressen til ditt produkt under systeminnstillinger.

15 Tekniske spesifikasjoner > p. 15 Tekniske spesifikasjoner Dette er spesifikasjoner kun for WiFi-funksjoner. For generelle spesifikasjoner for ARCHOS 604-serien, se ARCHOS 504/604 brukermanual. SKJERM: Taktil skjerm, 4,3 tommers TFT (480x272 piksler) 16/9, over 16 millioner farger. TRÅDLØS TILKOBLING: WiFi 802,11b/g. Nettleser Opera nettleser. Versjon spesifikk for ARCHOS 604 WiFi. Alle merker og produkter er registrerte varemerker og eies av de respektive eierne. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Feil og utelatelser unntas. Bilder og illustrasjoner tilsvarer ikke alltid innholdet. All informasjon i denne veiledningen var korrekt på utgivelsestidspunktet. OPPHAVSRETT ARCHOS Med enerett.

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen... 8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604 Brukerhåndbok Xperia E dual C1605/C1604 Innhold Xperia E dual Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Hva er Android?...7 Telefonoversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...11 Skjermlås...11

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15100 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Starte TomTom Bridge 9 Bruke fingerbevegelser 11 Apper på TomTom Bridge 12 Koble til TomTom Bridge 13 Om tilkobling av TomTom Bridge...

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii Brukerhåndbok Xperia SL LT26ii Innhold Xperia SL Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...10 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com SM-N9005 Brukerhåndbok www.samsung.com Om denne brukerhåndboken Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok Norton TM AntiVirus Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer