Gå til for å laste ned nyeste versjon av denne manualen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen."

Transkript

1 NORSK BRUKERHÅNDBOK Version 1.0 Gå til for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Kjære kunde. Takk for at du valgte dette Archos-produktet. Vi håper du vil like produktet og at det vil gi deg tilfredsstillende bruk i mange år fremover. Vi ber deg vennligst registrere produktet ditt på nettstedet vårt (www.archos.com/register) slik at du kan være sikker på å få tilgang til hjelpelinjen vår og å få opplysninger om gratis programvareoppdateringer for produktet ditt. Med ønsker om en god multimediaopplevelse fra, Archos-teamet All informasjon i denne manualen var korrekt på utgivelsestidspunktet. Men da våre ingeniører alltid oppdaterer og forbedrer produktene våre, kan enhetens programvare imidlertid ha et noe annerledes utseende eller modifisert funksjonalitet enn angitt i denne manualen. Klikk her for å gå til innholdsfortegnelse

2 MANUAL V1.0 Innholdsfortegnelse > p. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Beskrivelse av ARCHOS Bruk av berøringsskjermen GRENSESNITTSPRÅK BATTERI PRODUKTVEDLIKEHOLD Spille video NAVIGERE GJENNOM VIDEOENE DINE Videoavspilling VIDEOINNSTILLINGER Overføre videoer til ARCHOS Ta opp video Spille musikk Navigere i musikkfilene dine Spille musikk MUSIKKINNSTILLINGER Lydinnstillinger Spillelister Overføre musikk til ARCHOS Lydopptak Vise bilder Navigere i bildene dine Bildevisning BILDEINNSTILLINGER Playing a slideshow (avspilling av en bildefremvisning) SE PÅ BILDER MENS DU HØRER PÅ MUSIKK Overføre bilder til ARCHOS Bruke navigatoren Navigering Bruke det virtuelle tastaturet Navigere i ANDRE DATAMASKINER på nettverket Bruke PDF-leseren Koble til et WiFi-nettverk Spille av mediafiler fra et nettverk Tilkoblingsprosedyre for WiFi Konfigurere WiFi-nettverk Navigere på internett Starte nettleseren Bruke nettleseren INNHOLDSFORTEGNELSE fortsetter på neste side...

3 MANUAL V1.0 Innholdsfortegnelse > p USB-forbindelser Datamaskintilkobling USB-vertskobling Oppsettvindu Språkinnstillinger Skjerminnstillinger Innstillinger for utseende Klokkeinnstillinger Energiinnstillinger TV-kontrollinnstillinger Systeminnstillinger Innstillinger for trådløs filserver Oppdatere fastvare Alternative funksjoner Presentasjon av DVR Station og DVR Travel Adapter Ta opp video Redigere videofiler Stille inn tidsplanleggeren Den infrarøde emitteren Lydopptak (ekstern kilde) Tekniske spesifikasjoner Teknisk støtteinformasjon... 60

4 Innledning Beskrivelse av ARCHOS MANUAL V1.0 Innledning > p. 4 Knapper På venstre side av enheten: Trykk og hold for å slå av og på. Trykk én gang for å bytte visning mellom TV og innebygd LCD-skjerm. Trykk og hold for å låse knappene på Archos-enheten. Tilkoblinger Under enheten finnes flere tilkoblinger: DVR Ta opp ekstern video og/eller lyd med den alternative DVR Station eller DVR Travel Adapter som finnes på (se: Alternative funksjoner). STATION B Koble ARCHOS til datamaskinen din (se: Datamaskintilkobling). A Koble en kompatibel ekstern enhet til ARCHOS (se: USB vertstilkobling). På venstre side av enheten: Strøm: lade batteriet i ARCHOS (se: Batterilading). AV Out-støpsel: Lyd: Plugg inn vedlagte hodetelefoner. Video: Sett inn en Archos AV-kabel for å koble deg til TV, stereoanlegg osv. A/V LED-lamper PÅ-/AV-lampe Aktivitetsindikator for harddisken: Flimrer når harddisken er aktiv (spiller av/overfører filer). Batteriladingslampe: lyser: Batteriet lades. blinker: Batteriet er oppladet. Videoskjermlampe: lyset er på når bildet vises på en ekstern skjerm.

5 MANUAL V1.0 Innledning > p. 5 Innebygde høyttalere De innebygde stereohøyttalerne finnes foran på enheten, på begge sider under skjermen. fotstøtte fjernkontroll ARCHOS 704 WIFI har en infrarød mottaker foran på enheten, nederst i venstre hjørne. Pek den vedlagte fjernkontrollen mot den infrarøde mottakeren for å kontrollere ARCHOS. Med den alternative DVR Station kan du også bruke fjernkontrollen til å bytte TV-kanal eller slå en tuner (video-, kabel eller satellittboks) av og på. Se: Alternative funksjoner. 1 ventemodus/vekkemodus. 2 numerisk angivelse: For å gå direkte til en TV-kanal (med alternativ DVR Station). 3 Start et video- eller lydopptak med den alternative DVR Station eller DVR Travel Adapter (menyelementet Start recording [start opptak] på skjermen). 4 Bytt mellom innebygd skjerm og en ekstern skjerm ( -knappen). 5 Hastighetesknapper: Hurtig forover, bakover eller listerulling. 6 Navigeringsknapper: Gå fra et element til et annet ( / - og / -knappene på skjermen). 7 Enter/aksepter- og Spill/pause-knapp. 8 Escape/tilbake/stopp-knapp ( -knappen på skjermen). 9 Demp lyd. 10 Gå frem og tilbake mellom tilgjengelige skjermer ( -knappen på skjermen). 11 Menyknapp: Viser en tekstbeskrivelse av de tilgjengelige menyikonene (Menu [meny]-knappen på skjermen). 12 Reduser/øk volumet. 13 Bytt mellom TV-kanaler (med alternativ DVR Station).

6 MANUAL V1.0 Innledning > p. 6 Bruk av berøringsskjermen ARCHOS 704 WIFI er utstyrt med en berøringsskjerm. De fleste skjermområder vil reagere når de berøres enten med den vedlagte pennen eller med fingerneglen. Nedenfor beskrives de viktigste berøringsområdene på skjermen og tips om hvordan de kan brukes. Beskrivelse av grensesnitt og taktile skjermområder Statuslinje Øverst i høyre hjørnet av skjermbildet vises statuslinjen volum, batterinivå, klokkeslett, tilbakestillingsstatus på enheten osv. Dette området er ikke taktilt, med unntak av krysset, som kan finnes helt til høyre på statuslinjen og som du kan lukke gjeldende skjermbilde med. Faner Øverst i venstre hjørne på skjermen viser faneområdet andre tilgjengelige applikasjoner og skjermbilder (oppsettsvindu, hovedvindu osv.) De varierer avhengig av hvor i grensesnittet du befinner deg. Du kan berøre -ikonet for å veksle mellom tilgjengelige skjermbilder. Du kan også berøre en av fanene direkte for å gå til tilsvarende skjermbilde. Kontekstuell meny Nederst i venstre hjørne på skjermbildet viser det kontekstuelle menyområdet menyikonene. De tilgjengelige alternativene varierer, avhengig av hvor i grensesnittet du befinner deg. For å utføre funksjonen til et menyikon, bare berører du det. For å vise en tekstbeskrivelse av ikonet, kan du berøre ordet MENU [meny]. Hovedvinduet Dette er Archos-enhetens hovedvindu som viser hovedfunksjonene. I hovedvinduet eller oppsettsvinduet kan du berøre et ikon direkte for å velge det. Berør ikonet én gang til for å åpne applikasjonen. I navigeringsvinduet, i ARCLibrary eller på bildeveggen kan du berøre en fil, sang eller video to ganger for å åpne den. Andre funksjoner på berøringsskjermen Når du ser på video eller hører på musikk, kan du berøre fremdriftslinjen for å gå direkte til et annet sted i videoen eller sangen. Du kan også dra markøren på fremdriftslinjen til et annet sted i videoen eller sangen. På skjermbilder med volumlinje, kan denne også dras på samme måte. I Archos filnavigator kan du dra rullelinjen opp og ned. I PDF-leseren og i nettleseren kan du rulle opp og ned ved å berøre siden og dra den opp eller ned (vær forsiktig så du ikke berører en kobling!). Merk: I denne brukerhåndboken vil reaktive områder være omgitt av røde prikker på skjermbilder som viser berøringsskjermkontroller.

7 MANUAL V1.0 Innledning > p. 7 Resume [Gjenoppta]-ikonet Av og til er Resume [Gjenoppta]-ikonet markert i hovedvinduet når du slår på ARCHOS. Dette betyr at du kan gjenoppta sist avspilte musikk- eller videofil, dersom den ble avbrutt før den var ferdig. Hvis Resume [Gjenoppta]-ikonet er skyggelagt, betyr det at avspilling av musikk- eller videofiler ikke kan gjenopptas. GRENSESNITTSPRÅK Endre språk Grensesnittet på ARCHOS er tilgjengelig på flere språk. Hvis ikke språket ditt er tilgjengelig, kan du gå til ARCHOS' nettsted (www.archos.com/firmware) og laste ned og installere den nyeste versjonen. Nye språk inkluderes i fastvaren etter hvert som de blir tilgjengelige. Se: Oppdatere fastvare. Slik endrer du systemspråket: 1. Berør i hovedvinduet for å gå til oppsettvinduet. 2. Berør Language [språk]-ikonet for å vise oppsettvinduet for Language [språk]. 3. Velg et annet språk ved bruk av knappene / (innstillingene dine lagres umiddelbart). 4. Berør for å avslutte. Berør for å gå tilbake til hovedvinduet. BATTERI Batterilading Før du bruker ARCHOS for første gang, må du lade batteriet helt til -lampen begynner å blinke. Sett laderen/adapteren til ARCHOS inn i støpselet. ARCHOS vil slå seg på og begynne å lades opp, og et lynsymbol vil blinke over batteriikonet på statuslinjen:. Bytte ut batteriet Archos har utskiftbart batteri. Du kan kjøpe nye batterier fra Advarsel: Hvis batteriet er satt inn feil eller kortsluttes, kan dette resultere i skade på produktet og/eller brukeren. Må kun erstattes med et originalt Archos-batteri.

8 MANUAL V1.0 Innledning > p. 8 Følg disse anvisningene for å bytte ut batteriet: PRODUKTVEDLIKEHOLD Vedlikehold av ARCHOS Archos-enheten din er et elektronisk produkt som må behandles med varsomhet: Må ikke utsettes for unødvendig sjokk eller vibrasjon. Må ikke utsettes for varme, må holdes ventilert (spesielt når den er koblet til en datamaskin). Må holdes unna vann og svært fuktige områder. Må holdes unna høyelektromagnetiske felter. Alle tilkoblede ledinger må arrangeres på en ryddig måte da enheten kan falle hvis et barn ved uhell drar i en ledning. For å holde berøringsskjermen i god stand og unngå skade på skjermoverflaten, bør du kun bruke vedlagte penn eller fingeren. Nullstilling av ARCHOS Dersom Archos-enheten fryser fast under bruk (for eksempel på grunn av elektrostatisk fenomen), kan du tilbakestille den ved å trykk på i 15 sekunder. Hvis ikke dette fungerer, kan du også bruke nullstillingsfunksjonen ved å fjerne batteriet (se: Bytte ut batteriet) og trykke på nullstillingsknappen som vist nedenfor: Merk: Nullstilling av ARCHOS vil ikke slette data fra produktet.

9 MANUAL V1.0 Innledning > p. 9 Systemgjenoppretting Hvis ikke ARCHOS reagerer, eller ikke viser visse sanger eller videoer du har kopiert over på den, kan du bruke reparasjons- og formateringsverktøyene (se: Systeminnstillinger). Hvis ikke ARCHOS viser hovedvinduet når den er slått på, kan du utføre en systemgjenoppretting. Den lar deg reparere harddisken, formatere den eller tvinge frem en kalibrering av berøringsskjermen når du ikke får brukt disse innstillingene (se: Skjerminnstillinger) Trykk på -knappen for å slå på enheten. Hold inne umiddelbart helt til skjermbildet for gjenopprettingsmodus vises. Da systemgjenopprettingsmodus er aktivert, er berøringsskjermen for øyeblikket deaktivert. For å gå fra et alternativ til et annet, må du trykke på -knappen. For å bekrefte et alternativ, må du holde -knappen inne helt til linjen blinker, og deretter slippe den. Systemgjenopprettingsmodus gir deg fire alternativer: No [nei] -Avbryter systemgjenopprettingen. Repair Disk [reparer disk] -Forsøker å reparere filstrukturen på harddisken. -Sletter ingen data. Format Disk [formater disk] -Formaterer harddisken. -Alle data (musikk, bilder, video osv.), lisenser og innstillinger slettes. Force Touchscreen Calibration [tving frem kalibrering av berøringsskjermen] -Bruk dette alternativet hvis ikke berøringsskjermen reagerer og hvis du ikke kan gå til innstillingene for berøringsskjermen (se: Skjerminnstillinger). -Følg anvisningene på skjermen.

10 MANUAL V1.0 Spille video > p Spille video Berør Video-ikonet i hovedvinduet for å markere det, og berør det deretter én gang til for å gå inn i videomodus. 1.1 NAVIGERE GJENNOM VIDEOENE DINE Det er to typer visninger du kan navigere gjennom videoene dine i: Videolisten og videonavigatoren. Du kan bytte mellom de to visningene ved å berøre når som helst mens du navigerer i videomodus. Når du blar gjennom i videomodus, vises bare videofiler. Videolisten Videolisten (standardvisning) viser kun videofiler i Video-mappen på Archos-harddisken (den viser ikke videoer i undermapper). For å vise videoer fra en annen mappe, kan du berøre for å bytte til videonavigeringsvisning og navigere til en annen mappe. Videonavigatoren Videonavigatoren lar deg gå til andre mapper innenfor Video-mappen. Den er basert på Archos Filnavigator. Se: Bruke navigatoren. Begge visninger viser en animert miniatyr av den markerte videoen, samt diverse opplysnigner om videofilen.

11 MANUAL V1.0 Spille video > p. 11 Info Menyelementer for videoliste og -navigator -viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om den markerte videofilen. -berør for å lukke info-vinduet. Delete [slett] -lar deg slette den markerte videofilen. Et bekreftelsesvindu vil vises. Rename [gi nytt navn] -lar deg endre navnet på den markerte videofilen ved bruk av det virtuelle tastaturet. -se: Bruke det virtuelle tastaturet. Resume video [gjenoppta video] -vil gjenoppta avspilling av den markerte videoen fra bokmerket. Clear bookmark [fjern bokmerke] -vil fjerne bokmerket fra den markerte videofilen. Resume video [gjenoppta video] og Clear bookmark [fjern bokmerke] vises kun i menyen når en bokmerket videofil er markert. Reset thumbnails [gjenopprett miniatyrer] -Sletter alle brukerdefinerte miniatyrer og gjenoppretter standard miniatyrer. Sound [lyd] -Viser innstillingsvinduet for Sound [lyd] (se: Lydinnstillinger). -Berør for å gå tilbake til videomodus. 1.2 Videoavspilling Bruk rullefeltet til å navigere gjennom listen av videoer. Berør en videofil for å markere den, og berør deretter den valgte filen én gang til for å spille den. Menyoverlegget vil forsvinne automatisk etter et par sekunder. For å vise det igjen, kan du berøre et hvilket som helst sted på skjermen én gang. For å få det til å forsvinne igjen, kan du berøre. Vindu for videoavspilling og kontrollknapper for berøringsskjermen 1 stopp video / avslutt 2 avspillingsstatus 3 gjeldende avspillingsmodus. 4 navn på videofil 5 gjeldende visningsformat 6 volumnivå 7 fremdriftslinje for video 8 spill/pause

12 MANUAL V1.0 Spille video > p. 12 Menyelementer for videoavspilling Info -viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om gjeldende videofil. -berør for å lukke info-vinduet. Format -lar deg endre måten bildet vises på. - Auto: Justerer videostørrelsen for best mulig tilpasning til innebygget skjerm eller TV. - Full Screen [full skjerm]: Forstørrer bildet for å fylle ut skjermen og klipper vekk noe av bildet - Maximized [maksimert]: Forstørrer bildet for å fylle ut skjermen forutsatt at bildet er kodet i 2,35-format med svarte felter øverst og nederst. - Original: Viser hele bildet i originalformat. Speed [hastighet] -spiller gjeldende video i sakte film eller høy hastighet. -Mens videoen er satt til pause i sakte film, kan du gå frem bilde for bilde ved bruk av /. Save frame as... [lagre bilde som...] - Thumbnail [miniatyr]: Lagrer gjeldende bilde som en ny miniatyr for denne filen (overskriver eventuell tidligere satt miniatyr). - Wallpaper [bakgrunn]: Gjeldende bilde vil defineres som enhetens bakgrunnsbilde. Set bookmark [sett bokmerke] -setter et bokmerke på gjeldende sted i videoen. -Det er kun tillatt med ett bokmerke pr. fil. -Du kan bokmerke opp til 32 filer. -Videofiler med bokmerke vises med -ikonet i navigatoren. Settings [innstillinger] -Viser innstillingsvinduet for Video (se neste kapittel). -Berør for å gå ut av dette vinduet. Sound [lyd] -Viser innstillingsvinduet for Sound [lyd] (se: Lydinnstillinger). -Berør for å gå ut av dette vinduet. 1.3 VIDEOINNSTILLINGER Du kan gå til innstillingsvinduet for Video via menyelementet Settings [innstillinger] mens du spiller en videofil. Berør knappen / for å velge en annen innstilling for et parameter.

13 MANUAL V1.0 Spille video > p. 13 PlayMode [avspillingsmodus] (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) - Single [fil]: Spiller kun én videofil og stopper. - Folder [mappe]: Spiller alle videofilene i gjeldende mappe. Repeat & Shuffle [gjenta og stokk] (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) - - Normal: Spiller videovalget én gang og stopper. - Repeat [gjenta]: Spiller videovalget gjentatte ganger. - Shuffle [stokk]: Spiller videoene i tilfeldig rekkefølge. LCD Brightness [lysstyrke] -justerer lysstyrkenivået på den innebygde skjermen. 1.4 Overføre videoer til ARCHOS Det er to hovedmetoder du kan bruke til å overføre dine egne videoer til Archos: Synkroniser videoene dine med Windows Media Player 10 eller 11. Denne metoden krever at USB-forbindelsen til ARCHOS må operere i "Windows Media-enhet"- modus (se: Systeminnstillinger). Windows Media Player 10 eller 11 vil kopiere videoene du har valgt direkte til Video-mappen på ARCHOS. Kopier og lim videofilene fra datamaskinen din inn i Video-mappen på ARCHOS (se: Datamaskintilkobling for mer informasjon om hvordan du kobler ARCHOS til datamaskinen din). Lag kompatible videofiler med datamaskinen din Hvis noen av videoene dine ikke lar seg avspille på Archos-enheten din, må de muligens transkodes til et kompatibelt format. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke Windows Media Player 10 eller 11 til å overføre videoer til ARCHOS i "Windows Media-enhet"-modus. Windows Media Player 10 eller 11 vil automatisk konvertere de fleste formater til WMV-format som kan avspilles på enheten. Hvis du ikke vil bruke Windows Media Player 10 eller 11, kan du søke på internett for å finne hensiktsmessige hjelpeprogrammer du kan bruke. Hvis du bare vil kopiere og lime DVD-videofiler inn i ARCHOS uten å konvertere dem til WMV-format, kan du kjøpe en "kino"-plugin fra ARCHOS' nettsted (www.archos.com). Det samme gjelder for video-podcast i H-264-format. I dette tilfellet kan du kjøpe en "podcast"-plugin. 1.5 Ta opp video ARCHOS kan ta opp video med videoopptaksfunksjonen. Du må ha den alternative DVR Station eller DVR Travel Adapter for å kunne ta opp video. Se: Alternative funksjoner for å lese mer om denne funksjonen. DVR Travel Adapter DVR Station

14 MANUAL V1.0 Spille musikk > p Spille musikk Berør Music [musikk]-ikonet i hovedvinduet for å markere det, og berør det deretter én gang til for å gå inn i musikkmodus. 2.1 Navigere i musikkfilene dine Det er to typer visninger du kan navigere gjennom sangene dine i: ARCLibrary og musikknavigatoren. Når du blar gjennom musikken din, vises kun musikkfiler. ArcLibrary ARClibrary (standardvisning) viser musikken din sortert i kategorier (Artist, Album, Tittel, Sjanger osv.) hvis musikkfilene dine inneholder disse etikettene. Når ny musikk legges inn i Music-mappen på ARCHOS, oppdateres ARCLibrary automatisk. Hvis noen av musikkfilene dine ikke inneholder etiketter, klassifiseres de som (Ukjent) i ARClibrary. Musikknavigatoren musikknavigatoren lar deg navigere til Musicmappen på enhetens harddisk. Den er basert på Archos Filnavigator. For å bruke den, velger du Browse Hard Drive [naviger harddisk] fra den første ArcLibrary-visningen. Se: Bruke navigatoren. Menyelementer i ARCLibrary* og musikknavigatoren Info -viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om den markerte musikkfilen. -berør for å lukke info-vinduet.

15 Delete [slett] MANUAL V1.0 Spille musikk > p. 15 -lar deg slette den markerte musikkfilen. Et bekreftelsesvindu vil vises. Rename [gi nytt navn] -lar deg endre navnet på den markerte musikkfilen ved bruk av det virtuelle tastaturet. -se: Bruke det virtuelle tastaturet. Resume song [gjenoppta sang] -vil gjenoppta avspilling av den markerte musikkfilen fra bokmerket. Clear bookmark [fjern bokmerke] -vil fjerne bokmerket fra den markerte musikkfilen. Resume song [gjenoppta sang] og Clear bookmark [fjern bokmerke] vises bare i menyen når et spor med et bokmerke er markert. Show playlist [vis spilleliste] -åpner et redigeringsvindu for spillelister til høyre (se: Spillelister). Sound [lyd] -Viser innstillingsvinduet for Sound [lyd] (se: Lydinnstillinger). -Berør for å gå tilbake til musikkmodus. * I ArcLibrary er kun menyelementene Show playlist [vis spilleliste] og Sound [lyd] tilgjengelige. 2.2 Spille musikk Bruk rullefeltet til å navigere gjennom listen av lydspor. Berør et spor for å markere det, og berør deretter det valgte sporet én gang til for å spille det. Vindu for musikkavspilling og kontrollknapper for berøringsskjermen 1 stopp sang og avslutt 2 avspillingsstatus 3 gjeldende avspillingsmodus. 4 forrige spor 5 sangtittel, artistnavn, albumtittel og spornummer 6 neste spor 7 spill/pause 8 fremdriftslinje (med gjenværende og medgått tid) 9 volumnivå For å navigere gjennom sangene dine mens du hører på musikk, berører du bare. Dette vil føre deg til ARCLibrary eller navigeringsvinduet du startet gjeldende sang fra.

16 MANUAL V1.0 Spille musikk > p. 16 Avspillingsstatus Statuslinjeikoner viser om Archos: spiller er satt til pause er stoppet Info Menyelementer for musikkavspilling -viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om gjeldende musikkfil. -Berør for å lukke info-vinduet. Home [hjem] -Lar deg gå tilbake til hovedvinduet mens du spiller musikk for å kunne navigere på harddisken, spille av en bildefremvisning, lese en PDF-fil osv. Playlist [spilleliste] -Går til redigering av spilleliste (se: Spillelister). Set bookmark [sett bokmerke] -setter et bokmerke på gjeldende sted i lydfilen. -Det er kun tillatt med ett bokmerke pr. fil. -Du kan bokmerke opp til 32 filer. -Musikkfiler med et bokmerke vises med ikonet. Set rating [lag rangering] -Lar deg rangere gjeldende sang (1-5) eller fjerne rangeringen (ingen). Settings [innstillinger] -Viser innstillingsvinduet for Music [musikk] (se: neste kapittel). Sound [lyd] -Viser innstillingsvinduet for Sound [lyd] (se: Lydinnstillinger). -Berør for å gå ut av dette vinduet. 2.3 MUSIKKINNSTILLINGER Du kan gå til innstillingsvinduet for Music [Musikk] via menyelementet Settings [innstillinger] mens du spiller en sang. Berør knappen / for å velge en annen innstilling for et parameter.

17 MANUAL V1.0 Spille musikk > p. 17 PlayMode [spillemodus] (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) - Single [fil]: Spiller kun én musikkofil og stopper. - Folder [mappe]: Spiller alle musikkfilene i gjeldende mappe eller album. - All [alle]: spiller alle musikkfilene på ARCHOS. - Queue [legg i kø]: Lar deg velge et spor som skal spilles når det gjeldende sporet er ferdig. -Når et spor er ferdig, kan du berøre for å gå til navigatorvinduet, og deretter berøre et spor for å velge det: Dette er sporet som er lagt i kø, og statuslinjeikonet vil endres. -Du kan kun legge ett spor i kø om gangen. -Hvis du ikke velger en sang som skal legges i kø før gjeldende spor er ferdig, spiller Archos neste spor i mappen eller albumet. - Scan [skann]: Spiller de første par sekundene av hvert spor. -Du kan definere lengden som skal spilles i Intro duration [intro-lengde]. -Hvis du vil spille hele sangen, kan du berøre den mens introen spilles, og musikkspilleren vil da gå tilbake til Folder [mappe]-spillemodus. Repeat & Shuffle [gjenta og stokk] (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) - - Normal: Spiller sporvalget én gang og stopper. - Repeat [gjenta]: Spiller videovalget gjentatte ganger. - Shuffle [stokk]: Spiller tilfeldige spor fra valget. Intro duration [intro-lengde] -Definerer hvor lenge hvert spor skal spilles i Scan [skann]-spillemodus. 2.4 Lydinnstillinger Du kan gå til innstillingsvinduet for Sound [lyd] via menyelementet Sound [lyd]. Dette vinduet lar deg justere lydinnstillingene på ARCHOS etter behov. Berør knappen / for å velge en annen innstilling for et parameter. Volume [volum] -justerer lydstyrken. Built-in speaker [innebygd høyttaler] - ON/OFF [på/av]: Den innebygde høyttaleren vil være av eller på uansett om hodetelefoner er tilkoblet eller ikke. - Automatic [automatisk]: Den innebygde høyttaleren slås automatisk av når du plugger inn hodetelefoner eller en AV-kabel. Audio Output [lyd ut] -Definerer om lydsignalet sendes ut via Analog Line-Out [analog linje ut] eller SPDIF-grensesnittet når det er koblet til en DVR Station. Bass Boost Level [nivå på basshøyttaler] -justerer bassforsterkernivået.

18 Preset [forhåndsinnstill] -lar deg hurtig velge en lydprofil. MANUAL V1.0 Spille musikk > p. 18 Set equalizer [sett utjevner] -Lar deg bruke en egendefinert lydprofil. Berør denne knappen for å gå til utjevner-vinduet (se: neste kapittel). Balance [balanse] -lar deg balansere lyden mellom venstre og høyre høyttaler. Reset [nullstill] -Marker og berør denne for å nullstille lydparametrene til standardverdier. Vindu for utjevner Archos-enheten inneholder en 5-båndsutjevner. Berør et bånd direkte (bass, med. bass, medium, med. diskant eller diskant) for å markere det, og berør deretter knappene / for å endre nivået på disse frekvensene. Det tilrådes at du endrer disse innstillingene mens du hører på musikk, slik at du kan kontrollere lydinnstillingene. 2.5 Spillelister En spilleliste er en liste med lydspor som musikkavspilleren automatisk spiller av ett for ett. På Archos-enheten din kan du spille, lage og redigere så mange spillelister du vil. I Archos-navigatoren er spillelistene filene med ikonet. Ved avspilling av en spilleliste vises ikonet på statuslinjen. Merk: Når du sletter en spilleliste sletter du bare listen og ikke selve musikken. Spille av en spilleliste Berør Playlist [spilleliste]-linjen i ARCLibrary for å markere den, og berør den deretter én gang til for å åpne den. Berør en spilleliste for å markere den, og berør den deretter én gang til. Et panel som viser inneholdet i spillelisten vil åpnes til høyre. Berør det første elementet i spillelisten for å begynne å spille av fra det første sporet. Du vil muligens spille av sporene i en annen rekkefølge: Velg menyelementet Shuffle [stokk] for å velge en tilfeldig rekkefølge på sangene i den gjeldende spillelisten.

19 MANUAL V1.0 Spille musikk > p. 19 Lage en spilleliste Velg menyelementet Show playlist [vis spilleliste] når du er i musikknavigatoren. Et spillelistepanel vil åpnes til høyre: Du kan nå begynne å legge inn sanger i den gjeldende spillelisten. I panelet til venstre kan du finne sangene du vil legge inn i spillelisten din. Berør en sang for å legge den inn i spillelisten (ikonet ved sangen i venstre panel vil endres til for å vise at den er del av gjeldende spilleliste). Gjenta denne prosessen med alle ønskede spor. En annen måte å legge sanger eller innholdet i en hel mappe, artist, album osv. inn i en spillelisten på, er å bruke menyelementene Add to playlist [legg til spilleliste] eller Insert in playlist [sett inn i spilleliste]: Add to playlist [legg til spilleliste] -vil legge til markerte spor, mappe, artist eller album på slutten av spillelisten. Insert in playlist [sett inn i spilleliste] -vil legge inn markerte spor, mappe, artist eller album før det valgte elementet i spillelisten. For å gå frem og tilbake mellom venstre og høyre panel, kan du berøre Se neste del for detaljer om hvordan du lagrer spillelistene dine. eller direkte det panelet du vil markere. Menyelementer for spillelistepanel Disse menyelementene vises når fokus er på det høyre panelet: Remove track [fjern spor] -sletter det markerte sporet fra spillelisten. Move track [flytt spor] -Lar deg endre posisjonen til det markerte sporet innenfor spillelisten. -Berør et spor for å markere det og velg deretter Move track [flytt spor]. Nå kan du berøre posisjonen du vil flytte sporet til, og deretter berøre sporet på nytt for å bekrefte. Save [lagre] -lagrer gjeldende spilleliste i mappen Playlists. Save As [lagre som] -Samme som Save [lagre], men det lar deg også gi spillelisten et personlig navn. -se: Bruke det virtuelle tastaturet. Clear [fjern] -tømmer og lukker den gjeldende spillelisten. Shuffle [stokk] -blander tilfeldig rekkefølgen på sangene i den gjeldende spillelisten. Sound [lyd] -Viser innstillingsvinduet for Sound [lyd] (se: Lydinnstillinger). -Berør for å gå ut av dette vinduet.

20 MANUAL V1.0 Spille musikk > p. 20 Redigere en spilleliste Redigere en eksisterende spilleliste: Marker spillelisten og bruk menyelementet Show playlist [vis spilleliste]. Nå kan du legge inn, blande, flytte eller slette spor i spillelisten ved bruk av menyelementene. En asterisk (*) vises etter navnet på spillelisten i høyre panel for å vise at modifikasjoner er gjort i spillelisten og at den ikke er lagret. Etter at du har gjort ønskede endringer, kan du lagre spillelisten med menyelementet Save [lagre] eller med menyelementet Save As [lagre som] hvis du vil gi den et annet navn. Legg til sanger i en spilleliste mens du hører på musikk Velg menyelementet Playlist [spilleliste] mens du spiller en sang. Et nytt vindu med to paneler vil åpnes. Musikkfilene vises til venstre og spillelisten til høyre. Berør for å velge venstre panel, velg sangen eller mappen med sanger du vil legge til og velg deretter Add to playlist [legg til spilleliste] eller Insert in playlist [sett inn i spilleliste] for å legge dem til spillelisten. Berør for å gå tilbake til avspillingsvinduet. Merk: Dette kan bare gjøres hvis du har gått inn i Music-mappen via ikonet Music [musikk] i hovedvinduet og ikke via ikonet Browser [navigator]. 2.6 Overføre musikk til ARCHOS Det er to hovedmetoder du kan bruke til å overføre din egen musikk til Archos: Synkroniser musikken din med Windows Media Player 10 eller 11. Denne metoden krever at USB-forbindelsen til ARCHOS må operere i "Windows Media-enhet"- modus (se: Systeminnstillinger). Windows Media Player 10 eller 11 vil kopiere videoene du har valgt direkte til Music-mappen på ARCHOS. Kopier og lim musikkfilene fra datamaskinen din inn i Music-mappen på ARCHOS (se: Datamaskintilkobling for mer informasjon om hvordan du kobler ARCHOS til datamaskinen din). For at ARCLibrary skal kunne gjenkjenne etikettene på sangene dine raskest mulig, tilrådes det å ha en organisert struktur for musikkfilene, for eksempel ved å lage én mappe for hver artist som igjen inneholder én mappe for hvert album med de individuelle sangene inni dem. Du kan enkelt opprette lydfiler på datamaskinen din ved bruk av Windows Media Player 10 eller 11 for å konvertere dine egne CD-er til MP3- eller WMA-format. Sjekk lover og forskrifter i ditt hjemland eller din jurisdiksjon om privat kopiering av CD-ene dine for eget bruk er tillatt. 2.7 Lydopptak ARCHOSkan ta opp lyd med lydopptakerfunksjonen. Du trenger den alternative DVR Station eller DVR Travel Adapter for å kunne ta opp lyd fra en analog kilde (se: Alternative funksjoner for å lese mer om denne funksjonen)

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen... 8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii Brukerhåndbok Xperia SL LT26ii Innhold Xperia SL Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...10 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare Innhold 7 Kapittel 1: Komme i gang 7 ipod touch-optimalisert brukerhåndbok 7 Hva du trenger 8 Registrere ipod touch 8 Synkronisering 12 E-post, kontakter

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com SM-N9005 Brukerhåndbok www.samsung.com Om denne brukerhåndboken Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

SM-G920F. Brukerhåndbok

SM-G920F. Brukerhåndbok SM-G920F Brukerhåndbok Norwegian. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Innholdsfortegnelse Grunnleggende 4 Les dette først 5 Innhold i produktesken 6 Enhetsoppsett 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare Innhold 7 Kapittel 1: iphone-oversikt 7 Bli kjent med iphone 5 7 Tilbehør 8 Knapper 10 Symboler som viser status 12 Kapittel 2: Komme i gang 12 Hva du trenger

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 4.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer