Din bruksanvisning ARCHOS 504

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning ARCHOS 504 http://no.yourpdfguides.com/dref/1227026"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: ønsker om en god multimediaopplevelse fra, Archos-teamet All informasjon i denne manualen var korrekt på utgivelsestidspunktet. Men da våre ingeniører alltid oppdaterer og forbedrer produktene våre, kan enhetens programvare imidlertid ha et noe annerledes utseende eller modifisert funksjonalitet enn angitt i denne manualen. 504/604 MANUAL V2.2 INNhOLdSfORTeGNeLSe > p. 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon. 3 BeSKRIVeLSe AV ARChOS-eNheTeN 3 GReNSeSNITTSpRÅK.. 5 BATTeRI produktvedlikehold LeT GJeNNOM VIdeOeNe dine

3 8 VIdeOAVSpILLING VIdeOINNSTILLINGeR.. 11 OVeRføRING AV VIdeOeR TIL ARChOS -enheten VIdeOOppTAK ARCLIBRARy OG MUSIKKNAVIGATOReN.. 14 AVSpILLING AV MUSIKK 16 MUSIKKINNSTILLINGeR 17 LydINNSTILLINGeR

4 SpILLeLISTeR OVeRføRING AV MUSIKK TIL ARChOS -enheten LydOppTAK AvspIllIng.Av. video AvspIllIng. Av.musIkk Bruk.Av.l ydopptakeren...

5 VINdU for LydOppTAKeRINNSTILLINGeR prosedyre for OppTAK Med INNeByGd MIKROfON OppTAK på LINJeNIVÅ BILdeVeGGeN OG BILdeBIBLIOTeKeT BILdeVISNING BILdeINNSTILLINGeR.. 29 AVSpILLING AV en BILdefReMVISNING Se på BILdeR MeNS du hører på MUSIKK..

6 .. 30 OVeRføRING AV BILdeR TIL ARChOS-eNheTeN BIldevIsnIng Bruk.Av.nAvIgAtoren NAVIGeRING BRUK AV det VIRTUeLLe TASTATUReT BRUK AV pdf-leseren..

7 "harddisk" eller "WINdOWS-eNheT" TILKOBLING frakobling SpRÅKINNSTILLINGeR SKJeRMINNSTILLINGeR UTSeeNdeINNSTILLINGeR KLOKKeINNSTILLINGeR....

8 . 42 energiinnstillinger TV-KONTROLL SySTeMINNSTILLINGeR OppdATeRING AV firmware presentasjon AV dvr-stasjon OG dvr-reisepakke VIdeOOppTAK OppSeTT AV TIdSpLANLeGGeReN.. 50 LydOppTAK (ekstern KILde) USB-VeRTSKOBLING...

9 datamaskintilkobling oppsettsvindu Al ternative.funksjonaliteter tekniske.spesifikasjoner

10 teknisk.støtteinformasjon /604 MANUAL V2.2 INTROdUKSJON > p. 3 Introduksjon BeskrIvelse. Av.ArChos-enheten. KNAppeR på toppen av enheten: Trykk og hold for å slå av og på. tv Trykk én gang for å bytte visning mellom TV og innebygd LCdskjerm. lcd Trykk og hold for å låse knappene på ARChOS-enheten. hovednavigeringsknapper: Navigeringsknapper opp/ned akseleratorknapper escape...ok....menu. TILKOBLINGeR / / Tilbake Kjør / / Stopp Spill/pause enter Bytt mellom tilgjengelige vinduer Viser tilgjengelige menyelementer Under enheten: dokkingstilkoblingene Koble ARChOS-enheten til datamaskinen din. Lad batteriet til din ARChOS via USB. Koble en kompatibel ekstern enhet til ARChOS med den alternative dokkingsadapteren. Ta opp ekstern video med den alternative dvr-stasjonen. på høyre side: AV Out-støpsel Lyd: plugg inn vedlagte hodetelefoner. Video: Sett inn en Archos AV-kabel for å koble deg til TV, stereoanlegg osv. 504/604 MANUAL V2.2 INTROdUKSJON > p. 4 INNeByGd MIKROfON OG høyttaler den innebygde mikrofonen er på venstre side av enheten. Se: Bruk av lydopptakeren. den innebygde høyttaleren er på høyre side, under knappene. Led-LAMpeR på-/av-lampe Chg Batteriladingslampe - lyser: Batteriet lades. - blinker: Batteriet er oppladet.. hdd Aktivitetsindikator for harddisken Flimrer når harddisken er aktiv (spiller av/overfører filer). Chg hdd tv lcd tv Videoskjermlampe lcd lyset er på når bildet vises på en ekstern skjerm. BeSKRIVeLSe AV GReNSeSNITT Statuslinje øverst i høyre hjørnet av skjermbildet vises statuslinjen volum, batterinivå, klokkeslett, tilbakestillingsstatus på enheten osv. faner øverst i venstre hjørne på skjermen viser faneområdet andre tilgjengelige applikasjoner og vinduer (innstillinger, hovedvindu osv.). De varierer avhengig av hvor i grensesnittet du befinner deg. Trykk for å bytte mellom disse forskjellige vinduene. 504/604 MANUAL V2.2 INTROdUKSJON > p. 5 Meny Nederst i venstre hjørne på skjermbildet viser menyområdet menyikonene. Trykk menu.for å vise tilgjengelige menyelementer dette er en kontekstuell meny: de tilgjengelige alternativene varierer, avhengig av hvor i grensesnittet du befinner deg. hovedvindu dette er ARChOS-enhetens hovedvindu som viser hovedfunksjonene. Velg et ikon med navigeringsknappene og trykk ok for å bruke den bestemte funksjonen. Gjenoppta-ikonet Av og til er Gjenoppta-ikonet markert i hovedvinduet når du slår på ARCHOS.

11 Dette betyr at du kan gjenoppta sist avspilte musikk- eller videofil, dersom den ble avbrutt før den var ferdig. hvis Gjenoppta-ikonet er skyggelagt, betyr det at avspilling av musikk- eller videofiler ikke kan gjenopptas. grensesnittspråk endre SpRÅK Grensesnittet på ARChOS-enheten er tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk. flere språk er tilgjengelige på Se Oppdatering av firmware for instrukser om hvordan du installerer disse språkpakkene. Slik endrer du systemspråket: 1. I hovedvinduet trykker du for å gå til Oppsettvinduet. 2. Marker språkikonet og trykk ok. 3. Velg et annet språk ved bruk av knappene / (endringene dine lagres umiddelbart). 4. Trykk for å avslutte. 504/604 MANUAL V2.2 INTROdUKSJON > p. 6 ANdRe TeGNSeTT filnavn, mappenavn og musikketiketter kan vises i forskjellige tegnsett, for eksempel japansk, koreansk, forenklet kinesisk osv. du kan aktivere disse tegnsettene i vinduet Språkinnstillinger (se Språkinnstillinger for mer informasjon). BAtterI OppLAdING AV BATTeRI før du bruker ARChOSenheten for første gang, må du lade opp batteriene i to timer. Batteriet i ARChOS-enheten lades opp via USB-porten på datamaskinen din: 1. plugg Archos- USB-kabel inn i ARChOS-enheten (som er slått av), 2. plugg Archos-USB-kabel inn i datamaskinen din (som er slått på), 3. ARChOS-enheten vil slå seg på og starte oppladingen. et lyn-symbol vil blinke over batteriikonet på statuslinjen mens batteriet lades opp:. ChG-lampen er på når batteriet lades opp. den blinker når batteriet er ferdig oppladet. UTSKIfTING AV BATTeRIeT ARChOS har utskiftbart batteri. du kan kjøpe nye batterier fra for å skifte ut batteriet i ARChOS 604, følger du disse instruksene: 504/604 MANUAL V2.2 INTROdUKSJON > p. 7remover spol bakover spol raskt bakover stopp øk volum spol fremover reduser volum pause/spill vis meny MeNyeLeMeNTeR for VIdeOAVSpILLING Info - viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om gjeldende videofil. - Trykk for å lukke infovinduet. 504/604 MANUAL V2.2 VIdeOAVSpILLING > p. 11 format - lar deg endre måten bildet vises på. - Auto: justerer videostørrelsen for best mulig tilpasning til innebygget skjerm eller TV. - full skjerm: viser hele bildet på skjermen. - Maksimert: forstørrer bildet for å fylle skjermen. - Original: viser bildet i originalformat. hastighet - spiller gjeldende video i sakte film eller høy hastighet. Sett bokmerke - setter et bokmerke på gjeldende sted i videoen. - Det er kun tillatt med ett bokmerke pr. fil. - Du kan bokmerke opp til 16 filer. - Videofiler med et bokmerke vises med ikonet. Lagre bilde som... - Miniatyr: Lagrer gjeldende bilde som en ny miniatyr for denne filen (overskriver eventuell tidligere satt miniatyr). - Bakgrunn: Gjeldende bilde vil defineres som enhetens bakgrunnsbilde. Lyd - vil vise lydinnstillingsvinduet (se: Lydinnstillinger). Trykk for å gå ut av dette vinduet. Innstillinger - vil vise videoinnstillingsvinduet (se neste kapittel) videoinnstillinger du kan gå til videoinnstillingsvinduet via menyelementet Innstillinger mens du spiller en videofil. Bruk / til å markere et nytt parameter og bruk deretter / til å velge en ny innstilling. 504/604 MANUAL V2.2 VIdeOAVSpILLING > p. 12 Avspillingsmodus (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) - fil spiller kun én videofil og stopper - Mappe spiller alle videofilene i gjeldende mappe Gjenta og bland (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) - Normal (ingen ikon) spiller videovalget én gang og stopper - Gjenta spiller videovalget gjentatte ganger - Bland spiller videoene i tilfeldig rekkefølge LCdlysstyrke - justerer lysstyrkenivået på den innebygde skjermen 1.4. overføring.av.videoer. til.archos -enheten det er to hovedmetoder du kan bruke til å overføre dine egne videoer til ARChOS: Synkroniser videoene dine med Windows Media player 10 (eller nyere) denne metoden krever at USB-forbindelsen til din ARChOS må operere i "Windows-enhet"-modus (se: Systeminnstillinger). Windows Media player 10 (eller nyere) vil kopiere videoene du har valgt direkte til Video mappen på ARChOS. Kopier videofilene fra datamaskinen din og lim dem inn i Video mappen på ARChOS (se: datamaskintilkobling for mer informasjon om hvordan du kobler ARChOS-enheten til datamaskinen din). LAG KOMpATIBLe VIdeOfILeR Med datamaskinen din hvis noen av videoene dine ikke lar seg avspille på ARChOS-enheten din, må de muligens transkodes til et kompatibelt format. den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke Windows Media player 10 (eller nyere) til å overføre videoer til ARChOS i "Windows-enhet"-modus. Windows Media Player 10 (eller nyere) vil automatisk konvertere de fleste formater til WMV-format som kan avspilles på enheten. hvis du ikke vil bruke Windows Media player 10 (eller nyere), kan du søke på internett for å finne hensiktsmessige hjelpeprogrammer du kan bruke. 504/604 MANUAL V2.2 VIdeOAVSpILLING > p videoopptak ARChOS-enheten din kan ta opp video med Videoopptaksfunksjonen. du trenger den alternative dvr-stasjonen eller dvr-reisepakke for å kunne ta opp video. Se: Alternative funksjonaliteter for å lære mer om denne funksjonen. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p AvspIllIng. Av.musIkk I hovedvinduet markerer du musikkikonet og trykker ok.for å gå inn i musikkmodus ArClIBrAry.og.musIkknAvIgAtoren det er to typer visninger du kan bla gjennom sangene dine i: - ARClibrary - og Musikknavigatoren Når du blar gjennom musikken din, vises kun musikkfiler. ARCLIBRARy ARClibrary (standardvisning) viser musikken din sortert i kategorier (Artist, Album, Tittel, Sjanger osv.) hvis musikkfilene dine inneholder disse etikettene. Når du legger inn ny musikk i Musikkmappen på ARChOS, må ARC-biblioteket oppdateres. Standard er at dette gjøres automatisk, men du kan velge å gjøre det manuelt med alternativet "Oppdater ARClibrary" i ARClibrary (se også: Systeminnstillinger). Hvis noen av musikkfilene dine ikke inneholder etiketter, klassifiseres de som "(Ukjent)" i ARClibrary. MUSIKKNAVIGATOReN musikknavigatoren lar deg navigere til Musikkmappen på enhetens harddisk. den er basert på Archos filnavigator. for å bruke den, markerer du "Naviger harddisk" i den første ARClibrarysvisningen og trykker ok.

12 Se: Bruk av Navigatoren. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p. 15 MeNyeLeMeNTeR I ARCLIBRARy* OG MUSIKKNAVIGATOR Info - viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om den markerte musikkfilen. - Trykk for å lukke infovinduet. Slett - lar deg slette den markerte musikkfilen. Et bekreftelsesvindu vil vises. Gi nytt navn - lar deg endre navnet på den markerte musikkfilen ved bruk av det virtuelle tastaturet. - Se: Bruk av det virtuelle tastaturet. Gjenoppta sang - vil gjenoppta avspilling av den markerte musikkfilen fra bokmerket. fjern bokmerke - vil fjerne bokmerket fra den markerte musikkfilen. Gjenoppta sang og fjern bokmerke vises bare på menyen når et spor med et bormerke er markert (ikon: ). Vis spilleliste - åpner et redigeringsvindu for spillelister til høyre (se: Spillelister). Lyd - vil vise lydinnstillingsvinduet (se: Lydinnstillinger). Trykk musikkmodus. for å gå tilbake til * I ARClibrary er kun menyelementene Vis spilleliste og Lyd tilgjengelige. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p AvspIllIng.Av.musIkk Marker en lydfil og trykk ok for å spille den. MUSIKKAVSpILLINGSVINdU gjeldende avspillingsmodus. forrige spor sangtittel artistnavn albumtittel spor nummer neste spor volumnivå gjenstående tid medgått tid fremdriftslinje MUSIKKAVSpILLINGSKNAppeR Under musikkavspilling vil knappene på ARChOS-enheten fungere som følger: spol raskt fremover trykk én gang: tilbake til begynnelsen av sangen eller forrige sang (de første 10 sekundene av et spor) hold: spol bakover spol raskt bakover stopp går tilbake til navigatoren eller ARClibrary du startet sangen fra øk volum trykk én gang: neste sang hold: spol fremover reduser volum pause/spill vis meny 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p. 17 MUSIKKSTATUSIKONeR Statuslinjeikoner viser om ARChOS: spiller er satt til pause MeNyeLeMeNTeR for MUSIKKAVSpILLING er stoppet - viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om gjeldende musikkfil. - Trykk for å lukke infovinduet. hjem - lar deg gå tilbake til hovedvinduet mens du spiller musikk, for å kunne navigere på harddisken, spille av en bildefremvisning osv. Sett bokmerke - setter et bokmerke på gjeldende sted i lydfilen. - Det er kun tillatt med ett bokmerke pr. fil. - Du kan bokmerke opp til 16 filer. - Musikkfiler med et bokmerke vises med ikonet. Lyd - vil vise lydinnstillingsvinduet (se: Lydinnstillinger). Trykk for å gå ut av dette vinduet. Innstillinger - vil vise musikkinnstillingsvinduet (se neste kapittel). Info 2.3. musikkinnstillinger du kan gå til musikkinnstillingsvinduet via menyelementet Innstillinger mens du spiller en sang. Bruk / til å markere et nytt parameter og bruk deretter / til å velge en ny innstilling. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p. 18 Avspillingsmodus (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) spiller kun én musikkfil og stopper - fil spiller alle musikkfilene i gjeldende mappe eller album - Mappe spiller alle musikkfilene på ARCHOS-enheten. - Alle lar deg velge et spor som skal spilles når det gjeldende sporet er ferdig. - Legg i kø - Mens et spor avspilles, kan du trykke for å gå til navigeringsvinduet, velge et spor og trykke ok: dette er sporet som er lagt i kø, og statuslinjeikonet blir til. - du kan kun legge ett spor i kø om gangen. - hvis du ikke velger en sang som skal legges i kø før gjeldende spor er ferdig, spiller ARChOS neste spor i mappen eller albumet. - Skann spiller de første par sekundene av hvert spor. - du kan definere lengden som skal spilles i Intro-varighet. - hvis du vil spille hele sangen, trykker du ok mens introen spilles. Musikkavspilleren vil så gå tilbake til Mappe -avspillingsmodus. Gjenta og bland (et statuslinjeikon viser gjeldende modus) - Normal spiller sporvalget én gang og stopper - Gjenta (ingen ikon) spiller sporvalget gjentatte ganger. spiller tilfeldige spor fra valget. - Bland - bland er ikke tilgjengelig når Avspillingsmodus er satt til Alle. Intro-varighet - definerer hvor lenge hvert spor skal spilles i Skann -avspillingsmodus l ydinnstillinger dette vinduet lar deg justere lydinnstillingene på ARChOS-enheten etter behov. Bruk / til å markere et nytt parameter og bruk deretter / til å velge en ny innstilling. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p. 19 Volum - justerer lydstyrken. Innebygd høyttaler - på høyttaleren er alltid på. - AV høyttaleren er alltid av. - Automatisk den innebygde høyttaleren slås automatisk av når du plugger inn hodetelefoner eller en AV-kabel. Bassforsterkerfrekvens - justerer den lavere frekvensen som skal forsterkes. Bassforsterkerfrekvens - justerer bassforsterkernivået. forhåndsinnstill - lar deg hurtig velge en lydprofil. Sett utjevner - lar deg bruke en egendefinert lydprofil. Marker og trykk ok.for å gå inn i til utjevnervinduet. Balanse - lar deg balansere lyden mellom venstre og høyre høyttaler. Tilbakestill - marker og trykk ok. for å tilbakestille paremetre til standardverdier. UTJeVNeRVINdU ARChOS-enheten inneholder en 5-båndsutjevner. Bruk / for å markere et annet frekvensomfang (Bass, Med. bass, Med. omfang, Med. diskant eller diskant). Bruk / til å endre forsterkernivået til disse frekvensene. det tilrådes at du endrer disse innstillingene mens du hører på musikk, slik at du kan kontrollere lydinnstillingene. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p spillelister en spilleliste er en liste med lydspor som musikkavspilleren automatisk spiller av ett for ett. på ARChOS-enheten din kan du spille, lage og redigere så mange spillelister du vil. I Archos-navigatoren er spillelistene filene med ikonet. Ved avspilling av en spilleliste vises ikonet på statuslinjen. Merk: Når du sletter en spilleliste sletter du bare listen og ikke selve musikken. AVSpILLING AV en SpILLeLISTe Marker linjen Spilleliste i ARClibrary og trykk så ok. Velg en spilleliste med / og trykk ok. et panel som viser inneholdet i spillelisten vil åpnes til høyre. Trykk ok.for å begynne å spille fra det første sporet (for å begynne å spille fra et annet spor, kan du også velge en sang med / før du trykker ok). du vil muligens spille av sporene i en annen rekkefølge: Trykk menu.og velg MeNUelementet.Bland for å velge en tilfeldig rekkefølge på sangene i den gjeldende spillelisten.

13 OppReTTING AV en SpILLeLISTe Velg menyelementet Vis spilleliste mens du er i Musikknavigatoren. et spillelistepanel vil åpnes til høyre: du kan nå begynne å legge inn sanger i den gjeldende spillelisten. I feltet til venstre kan du finne sangene du vil legge inn i spillelisten din. Marker en sang og trykk eller ok.for å legge den inn i spillelisten (ikonet ved sangen i venstre felt vil endres til for å vise at den er del av gjeldende spilleliste). Gjenta denne prosessen med alle ønskede spor. du kan også legge inn hele innholdet av en mappe, en artist, et album osv. hvis du markerer dem og trykker eller ok. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p. 21 en annen måte å legge sanger inn i en spilleliste på er å bruke menyelementene Legg til spilleliste eller Legg inn i spilleliste: Legg til spilleliste - vil legge til markerte spor, mappe, artist eller album på slutten av spillelisten. Legg inn i spilleliste - vil legge inn markerte spor, mappe, artist eller album før det valgte elementet i spillelisten. for å gå fram og tilbake mellom venstre og høyre panel,trykker du. en spilleliste kan inneholde maksimalt 5000 sanger. Se neste del for detaljer om hvordan du lagrer spillelistene dine. MeNyeLeMeNTeR for SpILLeLISTepANeL disse menyelementene vises når fokus er på det høyre panelet: fjern spor - sletter det markerte sporet fra spillelisten. flytt spor - lar deg endre posisjonen til det markerte sporet på spillelisten, ved bruk av /. - Når du har definert en ny posisjon for sporet, trykker du ok.for å bekrefte. Lagre - lagrer gjeldende spilleliste i mappen Spillelister. Lagre som - Samme som Lagre, men det lar deg også gi spillelisten et personlig navn. - Se: Bruk av det virtuelle tastaturet. Tøm - tømmer og lukker den gjeldende spillelisten. Bland - blander tilfeldig rekkefølgen på sangene i den gjeldende spillelisten. Lyd - vil vise lydinnstillingsvinduet (se: Lydinnstillinger). - Trykk for å gå ut av dette vinduet. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p. 22 RedIGeRING AV en SpILLeLISTe Redigering av en eksisterende spilleliste: Marker spillelisten og bruk menyelementet Vis spilleliste. Nå kan du legge inn, blande, flytte eller slette spor i spillelisten ved bruk av menyelementene. En asterisk (*) vises etter navnet på spillelisten i høyre panel for å vise at modifikasjoner er gjort i spillelisten og at den ikke er lagret. etter du har gjort ønskede endringer, kan du lagre spillelisten med menyelementet Lagre eller med menyelementet Lagre som hvis du vil gi den et annet navn. INNLeGGING AV SANGeR I en SpILLeLISTe MeNS du hører på MUSIKK Mens du spiller en sang kan du velge menyelementet Spilleliste. Et nytt vindu med to paneler vil åpnes. Musikkfilene vises til venstre og spillelisten til høyre. Trykk for å fokusere på venstre panel, velg sangen eller mappen du vil legge inn og trykk deretter ok.for å legge dem inn i spillelisten. Trykk for å gå tilbake til avspillingsvinduet. Vennligst merk; dette kan kun gjøres dersom du har gått inn i Musikkmappen via ikonet Musikk på hovedvinduet og ikke via ikonet Navigator. Advarsel: hvis du lagrer spillelisten mens du spiller en sang, vil avspillingen stoppes overføring.av.musikk. til.archos.-enheten det er to hovedmetoder du kan bruke til å overføre din egen musikk til ARChOS: Synkroniser musikken din med Windows Media player 10 (eller nyere) denne metoden krever at USB-forbindelsen til din ARChOS må operere i "Windows-enhet"-modus (se: Systeminnstillinger). Windows Media player 10 (eller nyere) vil kopiere musikkfilene du har valgt direkte til Musikk mappen på ARChOS. Kopier musikkfilene fra datamaskinen din og lim dem inn i Musikk mappen på ARChOS (se datamaskintilkobling for mer informasjon om hvordan du kobler ARChOS-enheten til datamaskinen din). Du kan enkelt opprette lydfiler på datamaskinen din ved bruk av Windows Media player 10 (eller nyere) for å konvertere dine egne Cd-er til Mp3- eller WMA-format. Sjekk lover og forskrifter i ditt hjemland eller din jurisdiksjon om privat kopiering av Cd-ene dine for eget bruk er tillatt. 504/604 MANUAL V2.2 MUSIKKAVSpILLING > p l ydopptak ARChOS-enheten din kan ta opp video med Lydopptakerfunksjonen. du kan gjøre mikrofonopptak direkte med ARChOS (se neste del for mer informasjon). du trenger den alternative dvr-stasjonen eller dvr-reisepakke for å gjøre lydopptak fra en analog kilde (se Alternative funksjonaliteter for å lære mer om denne funksjonen.) 504/604 MANUAL V2.2 BRUK AV LydOppTAKeReN > p Bruk.Av. l ydopptakeren du kan gjøre lydopptak enten fra den innebygde mikrofonen eller fra en ekstern analog kilde på linjenivå hvis du bruker den alternative dvrstasjonen eller dvr-reisepakken. I hovedvinduet markerer du Lydopptakerikonet og trykker ok for å vise opptaksvinduet. Alle lydopptak som gjøres med ARChOS-enheten lagres i mappen Musikk/Opptak. hvis du vil lagre dem på et annet sted, kan du bruke funksjonen flytt i Archos filnavigator etter opptaket (se: Bruk av Navigatoren). Ikonet blinker på statuslinjen under opptak. Lydfiler som tas opp med ARCHOS-enheten vil merkes som følger: Artist = (Archos: Lydopptak), Album = (Ukjent) vindu.for. l ydopptakerinnstillinger dette vinduet lar deg justere lydinnstillingene for opptakene dine. Bruk / til å markere et annet parameter og bruk deretter / til å velge en annen innstilling. Sett Tittel - lar deg gi en personlige tittel på opptaket (se: Bruk av det virtuelle tastaturet). format - du kan velge mellom pcm (ukomprimert) og AdpCM (komprimert) WAV-format. Kilde - velg mellom mikrofon og analog linje-inn (kun med den alternative dvr-stasjonen eller dvrreisepakken). Sampling - velg samplingsraten for opptaket ditt (en høyere rate gir bedre lydkvalitet men større fil). 504/604 MANUAL V2.2 BRUK AV LydOppTAKeReN > p prosedyre.for.opptak.med.innebygd.mikrofon 1. Marker menyelementet Innstillinger og trykk ok.for å gå til.innstillingsvinduet for Lydopptak. 2. Velg Mikrofon som kilde. Trykk for å gå tilbake til opptaksvinduet. 3. Juster opptaksnivået ved hjelp av / ( / justerer kun volumet på hodetelefonene, ikke opptaksvolumet). 4. Trykk ok.eller.velg MeNUelementet Start opptak for å begynne å ta opp. 5. du kan pause og gjenoppta opptaket ditt ved å trykke ok.

14 6. Trykk for å stoppe opptaket. Du kan også begynne å ta opp en ny fil direkte ved å velge menyelementet Lagre fil og start nytt opptak mens du tar opp opptak.på.linjenivå ARChOS-enheten din kan også ta opp fra eksterne lydkilder på linjenivå med den alternative dvr-stasjonen eller dvr-reisepakken. Se Lydopptak for mer informasjon. 504/604 MANUAL V2. 2 BILdeVISNING > p BIldevIsnIng I hovedvinduet markerer du Bildeikonet og trykker ok.for å gå inn i til bildevisningen BIldeveggen.og.BIldeBIBlIoteket det er tre typer visninger du kan bla gjennom bildene dine i: - Bildeveggen - Bildebiblioteket - Bildenavigatoren Når du blar gjennom bildene dine, vises kun bildefiler. du kan bytte mellom de tre visningene ved å trykke gjennom bildene dine. BILdeVeGGeN til enhver tid mens du blar Bildeveggen (standardvisning) viser miniatyrer av bildene dine. den viser kun bildefilene i gjeldende mappe på ARChOS-harddisken (den viser ikke bilder i undermapper). for å se bilder i andre mapper, trykker du for å bytte til Bildebiblioteket eller Bildenavigatorvisning, navigerer til en annen mappe og trykker på nytt for å gå tilbake til Bildeveggen. BILdeBIBLIOTeKeT Bildebiblioteket viser bildene dine sortert etter dato, navn osv. (hvis bildene dinne inneholder disse dataene). 504/604 MANUAL V2.2 BILdeVISNING > p. 27 BILdeNAVIGATOReN Bildenavigatoren lar deg navigere til Bildemappen på enhetens harddisk. den er basert på Archos filnavigator. for å bruke den, markerer du "Naviger harddisk" i Bildebiblioteksvisningen og trykker ok. Se: Bruk av Navigatoren. MeNyeLeMeNTeR for BILdeVeGGeN, BILdeBIBLIOTeKeT OG BILdeNAVIGATOReN Info - viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om den markerte bildefilen. - Trykk for å lukke infovinduet. Slett - lar deg slette den markerte bildefilen. Et bekreftelsesvindu vil vises. Gi nytt navn - lar deg endre navnet på den markerte bildefilen ved bruk av det virtuelle tastaturet. - Se: Bruk av det virtuelle tastaturet. Sett til bakgrunn (vises kun i Bildeveggvisningen) - definerer gjeldende bilde som bakgrunn på ARCHOS-enheten. Bildefremvisning - starter en bildefremvisning fra det markerte bildet Lyd - vil vise lydinnstillingsvinduet (se: Lydinnstillinger). Trykk for å gå ut av dette vinduet. - du vil muligens gå til disse innstillingene dersom du hører på musikk mens du blar gjennom bildene dine. 504/604 MANUAL V2.2 BILdeVISNING > p BIldevIsnIng Marker en bildefil og trykk ok.for å se på bildet. Menyoverlegget vil forsvinne automatisk etter et par sekunder. BILdeVISNINGSKNAppeR Under bildevisningen vil knappene på ARChOS-enheten fungere som følger: zoom inn forrige bilde zoom ut lukke bildevisning roter venstre neste bilde roter høyre start/paus en bildefremvisning vis meny Ved zooming, brukes / / / til å rulle. du må zoome tilbake for å gjenopprette originalfunksjonene til disse knappene. MeNyeLeMeNTeR for BILdeVISNING Info - viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om det gjeldende bildet. - Trykk for å lukke infovinduet. Zoom inn - forstørrer det gjeldende bildet. Zoom ut - forminsker det gjeldende bildet. Roter venstre - roterer bildet 90 mot klokken. Roter høyre - roterer bildet 90 med klokken. 504/604 MANUAL V2.2 BILdeVISNING > p. 29 Sett til bakgrunn - definerer gjeldende bilde som bakgrunn på ARCHOS-enheten. Start bildefremvisning - starter en bildefremvisning fra det gjeldende bildet. Innstillinger - vil vise bildeinnstillingsvinduet (se neste kapittel). Lyd - vil vise lydinnstillingsvinduet (se: Lydinnstillinger). Trykk for å gå ut av dette vinduet. - du vil muligens gå til disse innstillingene dersom du hører på musikk mens du ser på bilder BIldeInnstIllInger du kan gå til bildeinnstillingsvinduet via menyelementet Innstillinger mens du ser på bilder. Bruk / til å markere et annet parameter og bruk deretter / til å velge en annen innstilling. Bildepause - definerer hvor lang tid hvert bilde skal vises under en bildefremvisning. Overgang - definerer overgangseffekten som skal brukes mellom to bilder. Det finnes flere flotte effekter du kan velge mellom. 504/604 MANUAL V2.2 BILdeVISNING > p AvspIllIng.Av.en.BIldefremvIsnIng For å se en bildefremvisning, markerer du en bildefil i Bildeveggen, Bildebiblioteket eller Bildenavigatoren og velger menyelementet Bildefremvisning. du kan også starte en bildefremvisning mens du ser på bilder: Velg menyelementet Start bildefremvisning eller bare trykke ok. Under en bildefremvisning kan du pause den til enhver tid ved å trykke ok. Du kan definere hvor lenge hvert bilde vises og overgangseffektene i Bildeinnstillinger (se: Bildeinnstillinger) se.på.bilder.mens.du. hører.på.musikk du kan se på bilder og kjøre bildefremvisninger mens du hører på musikk: Velg menyelementet hjem mens du spiller en sang. I hovedvinduet markerer du Bildeikonet og trykker ok. Bla gjennom bildene dine eller start en bildefremvisning som vanlig (se: Avspilling av en bildefremvisning). du kan til enhver tid gå tilbake til Musikkavspillingsbinduet ved bruk av. hvis du går tilbake til Musikkavspillingsvinduet mens du kjører en bildefremvisning, vil bildefremvisningen bli satt på pause. Når du går tilbake til den, trykker du bare ok.for å gjenoppta fremvisningen overføring.av.bilder.til.archos-enheten Det er flere metoder du kan bruke til å overføre dine egne bilder til Bildemappen på ARChOS. Koble ARChOSenheten til datamaskinen din og kopier bildene fra datamaskinens harddisk til ARChOS (se: datamaskintilkobling) eller synkroniser dem ved hjelp av Windows Media player 10 eller nyere (kun i Windows-enhet modus). Koble et digitalt kamera, en USB-kortleser eller en ekstern harddisk til ARChOSenheten via Archos dokkingsadapter eller dvr-stasjonen (se: USB-vertskobling). (Se også: Kopiering og flytting av filer og mapper). 504/604 MANUAL V2. 2 BRUK AV NAVIGATOReN > p Bruk.Av.nAvIgAtoren Archos Filnavigator gir deg muligheten til å navigere i filsystemet på ARChOS-enhetens harddisk. I hovedvinduet markerer du Navigatorikonet og trykker ok.for å gå inn i til filnavigatoren. du vil se to paneler: det til venstre bruker du vanligvis til å navigere i enhetens harddisk og det til høyre bruker du når du vil kopiere eller flytte filer og mapper (se: Kopiering og flytting av filer og mapper).

15 Om ARChOS-enhetens harddisk ARChOS anbefaler at du beholder originalmappene: Musikk, Bilder, Video og Spillelister. Ikonene på hovedvinduet fører direkte til noen av disse mappene (Video, Musikk, Bilder...) og de vil muligens ikke lenger fungere hvis mappene slettes eller gis nytt navn navigering NAVIGeRINGSKNAppeR Bruk / til å velge en fil eller en mappe og trykk deretter ok.eller for å gå til den. for å gå tilbake opp ett nivå i mappehierarkiet trykker du. Trykk til enhver tid for å gå ut av Navigatoren og tilbake til hovedvinduet. Trykk hvis du vil bytte mellom venstre og høyre panel. 504/604 MANUAL V2.2 BRUK AV NAVIGATOReN > p. 32 MeNyeLeMeNTeR for NAVIGATOReN Info - viser en meldingsboks med alle tilgjengelige opplysninger om den markerte filen. - Trykk for å lukke infovinduet. Lag mappe - oppretter en mappe på gjeldende sted. - du må angi navnet på mappen med det virtuelle tastaturet (se: Bruk av det virtuelle tastaturet). Slett - lar deg slette den markerte filen eller mappen (og alt innhold i den). Et bekreftelsesvindu vil vises. Gi nytt navn - lar deg endre navnet på den markerte filen eller mappen ved bruk av det virtuelle tastaturet. Se: Bruk av det virtuelle tastaturet. Kopier - lar deg kopiere den markerte filen eller mappen til stedet definert i den andre navigatorpanelet. Kopier alle filer - lar deg kopiere alle filene i gjeldende mappe til stedet definert i den andre navigatorpanelet. flytt - lar deg flytte den markerte filen eller mappen til stedet definert i den andre navigatorpanelet. Lyd - vil vise lydinnstillingsvinduet (se: Lydinnstillinger). Trykk for å gå ut av dette vinduet. - du vil muligens gå til disse innstillingene dersom du hører på musikk mens du blar gjennom filene dine. Merk at enkelte av ovennevnte menyelementer muligens ikke vises dersom de ikke er tilgjengelige for den markerte filen eller mappen. 504/604 MANUAL V2.2 BRUK AV NAVIGATOReN > p. 33 KOpIeRING OG flytting AV filer OG MAppeR I venstre panel markerer du filen eller mappen du vil kopiere eller flytte. Trykk for å fokusere på høyre panel. Naviger til stedet dit du ønsker å kopiere eller flytte filen eller mappen du markerte i venstre panel. Trykk for å gå tilbake til venstre panel. Velg menyelementet Kopier, Kopier alle filer eller flytt, avhengig av hva du ønsker å gjøre Bruk.Av.det. virtuelle.tastaturet det virtuelle tastaturet er et grensesnitt som lar deg taste inn tekst, for eksempel for å gi nytt navn til en fil eller en mappe, eller gi en tittel til en spilleliste du har laget. KNAppeR på det VIRTUeLLe TASTATUReT sett markør på slutten av filnavnet sett markør på begynnelsen av filnavnet lukk tastatur uten å lagre gå fra tegntaster til tastaturfunksjoner til høyre naviger det virtuelle tastaturet går til det markerte tegnet vis meny for å bekrefte gjeldende navn 504/604 MANUAL V2.2 BRUK AV NAVIGATOReN > p. 34 funksjonstaster: på høyre side av tastaturet er det fem funksjonstaster: Shift: Bytter mellom store og små bokstaver. Backspace: Sletter tegn før markøren. Slett gjeldende navn. flytt markøren ett tegn til venstre. flytt markøren ett tegn til høyre. Når du er fornøyd med det nye navnet på filen, mappen eller spillelisten, kan du lagre ved bruk av menyelementet Bekreft gjeldende navn Bruk.Av.pdf-leseren ARChOS-enheten din inneholder en pdf-leser med hyperkoblingstøtte. I Navigatoren vises PDF-filer med dette ikonet:. for å åpne et pdf-dokument, markerer du pdf-dokumentet i filnavigatoren og trykker ok. KNAppeR for pdf-leser neste side naviger på gjeldende side forrige side 1. trykk: tilpass til bredde (hvis zoomet) 2. trykk: gå ut av pdf-leser vis tilgjengelig meny 504/604 MANUAL V2. 2 BRUK AV NAVIGATOReN > p. 35 følg hyperkoblinger enkelte pdf-dokumenter inneholder hyperkoblinger (for eksempel en innholdsfortegnelse eller en kobling til en ekstern nettside). Koblinger er omgitt av en blå kontur og en markert kobling (aktiv kobling) er omgitt av en rød kontur. for å følge en kobling, markerer du koblingen (rød kontur) med / og trykker ok. hvis du vil gå tilbake til foregående side (hvor du klikket på koblingen), velger du menyelementet Tilbake til kobling. Merk at hyperkoblinger som henviser til et eksternt dokument eller en URL ikke alltid virker. MeNyeLeMeNTeR for pdf-leser forrige side - går til forrige side i dokumentet. Neste side - går til neste side i dokumentet. Gå til side... - lar deg velge en bestemt side. - Bruk venstre/høyre til å velge et sidenummer. - Trykk ok.for å gå til denne siden. Zoom inn - forstørrer dokumentet. Zoom ut - forminsker dokumentet. Tilbake til kobling - tar deg tilbake til siden du kom fra. - Vises kun når du tidligere har fulgt en kobling. 504/604 MANUAL V2. 2 datamaskintilkobling > p dAtAmAskIntIlkoBlIng 6.1. "harddisk".eller."windows-enhet" Det finnes to tilkobolingsmodus for å koble ARCHOSenheten til datamaskinen din. kan den tilkobles som en `pc harddisk'. 1. Slå på ARChOS-enheten. 2. plugg den vedlagte Archos USB-kabelen inn i ARChOS-enheten. 3. din ARChOS-enhet vil be deg velge USB-tilkoblingsmodus. kan bruke den som vanlig. ARChOS-enheten vil vises under `Min datamaskin' / Me Windows Xp Klikk på meldingen "fjern sikkert". en melding som sier at det nå er trygt å koble fra enheten vil vises*. du kan nå trygt koble USB-kabelen fra ARChOS-enheten og/eller datamaskinen. hvis du får en melding om at enheten ikke kan fjernes, må du lukke eventuelle datamaskinprogram som fremdeles bruker data på enheten din, f.eks. mediaplayer eller Windows explorer. 504/604 MANUAL V2.2 datamaskintilkobling > p. 39 MAC OS X (KUN pc harddiskmodus) du MÅ IKKe BARe dra UT KABeLeN! på skrivebordet ditt drar du ikonet til ARChOS-enheten mot avfallskurvven, som vil endres til et stort utløsingssymbol. Slipp ikonet i dette utløsingssymbolet og ARChOSharddisken vil forsvinne fra skrivebordet. du kan nå trygt koble USB-kabelen fra ARChOS-enheten og/eller datamaskinen. 504/604 MANUAL V2.2 OppSeTTVINdU > p oppsettsvIndu I hovedvinduet trykker du for å gå til Oppsettsvinduet (trykk på nytt hvis du vil gå tilbake til hovedvinduet).

16 Velg et av innstillingsikonene (Språk, Skjerm, Utseende osv.) og trykk ok.for å gå inn til det korresponerende innstillingsvinduet. Når du er i et innstillingsvindu: - Bruk / til å markere et annet parameter. - Bruk / til å velge en annen innstilling. - Når du er ferdig med å justere innstillingene dine, trykker du for å gå tilbake til Oppsettsvinduet språkinnstillinger Språk - Velg mellom engelsk, fransk og tysk. - Gå til for eventuelle andre språk du kan laste ned og installere. fjerne østen-fonter - lar deg bruke andre tegnsett. - Se: Andre tegnsett. 504/604 MANUAL V2.2 OppSeTTVINdU > p skjerminnstillinger TV-INNSTILLINGeR TV-standard - Velg mellom NTSC- (USA) og pal- (europe) systemer (velg det som er kompatibelt med ditt lands fjernsynssystem). TV-format - 4:3 eller 16:9 - forholdet bilder vises på fjernsynsapparatet ditt ved. Videovisning - Velg mellom intern LCd og ekstern TV (for å gjøre dette kan du også trykke på TV/LCd-knappen på enheten). ekstern skjerm - Velg mellom Kompositt / S-Video / Komponent / RGB. denne innstillingen bestemmer hvilken type skjerm ARChOS-enheten din sender videosignaler til. LCd- INNSTILLINGeR LCd-lysstyrke - justerer lysstyrkenivået på den innebygde skjermen utseendeinnstillinger Bakgrunn - aktiverer eller deaktiverer bruk av en bildebakgrunn. 504/604 MANUAL V2.2 OppSeTTVINdU > p. 42 Bildenavn - lar deg velge et bilde du kan bruke til bakgrunn. - du kan velge mellom alle standardbakgrunner og -bilder du tidligere har satt til bakgrunn. - du kan også sette et bilde til bakgrunn fra bilde- og videomodus. - for at bakgrunnsbildene dine skal vises korrekt på et TV, bør oppløsningen ideelt være 1024x576 pixler. Bakgrunnsfarge - definerer bakgrunnsfargen hvis du må dekativere bruk av et bakgrunnsbilde. Tema - definerer temafargen for ikonene dine. fontfarge - definerer fontfargen. Tidligere innstillinger - Marker og trykk ok for å slette endringer du har gjort siden du gikk inn i dette vinduet klokkeinnstillinger Tidsformat - velg mellom 12-timers eller 24-timersmodus. År, måned, dag, time, minutt - setter gjeldende dato og klokkeslett Sett - Marker og trykk ok.for å sette klokkeslett og dato. hvis du glemmer dette, vil ikke klokkeinnstillingene dine lagres. hvis du bruker den alternative dvr-stasjonen til å stille inn videoopptak på fjernsynssystemet ditt, må du kontrollere at klokkeslett og dato er riktig satt opp! 504/604 MANUAL V2.2 OppSeTTVINdU > p energiinnstillinger disse innstillingene vil hjelpe deg med å spare batterienergi for lengre levetid. du kan justere innstillinger både for batteridrift og dc-power-drift (når ARChOS er koblet til en påslått dvr-stasjon eller et veggstøpsel via Archos-dokkingsadapter) BATTeRIdRIfT / dc-power-drift Strøm av - tidsrom uten brukeraktivitet (ingen knapper trykket) før systemet slår seg av. - Systemet slår seg kke av under en bildefremvisning eller under avspilling av musikk/video. Baklys av - tidsrom uten brukeraktivitet (ingen knapper trykket) før LCd-skjermen slår seg av. - Skjermen slår seg ikke av under videoavspilling eller bildefremvisning. harddisk - tidsrom før harddisken slutter å spinne etter siste filaksessering. Med lengre tidsrom spinner disken oftere og responstiden er raskere ved filaksessering, men energiforbruket er høyere. - Advarsel: denne innstillingen bør kun endres av erfarne brukere. ARChOS-enheten vil forbruke mer energi hvis paremetrene er satt til høyere verdier (særlig baklys og harddisk forbruker mye energi). I batterimodus tilrådes det å sette disse parametrene til lavere verdier for å spare energi. enheten din vil bli varmere når baklyset og harddisken er på i lange tidsperioder. 504/604 MANUAL V2.2 OppSeTTVINdU > p tv-kontroll Se: den infrarøde emitteren systeminnstillinger Innstillingsskjermbildet vil la deg konfigurere flere nøkkelfunksjoner på ARCHOSenheten, for eksempel ARCLibrary, foretrukket USBportmodus, oppdateringer av fastvare osv. det inneholder også opplysninger om gjeldende fastvareversjon, ledig/brukt lagringsplass osv. ARClibrary - definerer om og hvordan ARClibrary skal brukes. - Av du kan kun bla gjennom musikken din via Musikkmappen på harddisken. - på du kan bla gjennom musikken din via etikettene (artist, album, sjanger osv. ), men ARClibrary må oppdateres manuelt. - Auto ARClibrary oppdateres automatisknår USB-kabelen er koblet fra enheten din. Oppdater ARClibrary - Marker og trykk ok.for å oppdatere ARClibrary manuelt. - denne knappen er skyggelagt når ARClibrarysinnstillingen er satt til Av. foretrukket USB - lar deg velge fortrukket USB-tilkoblingsmodus, som vil markeres hver gang du kobler ARChOS-enheten til en datamaskin. Tilkoblingsmodusen bestemmer hvordan enheten kommuniserer med datamaskinen din. 504/604 MANUAL V2.2 OppSeTTVINdU > p Windows Media enhet: ARChOS brukes Media Transfer protocol (MTp) når den er koblet til en pc med Windows Xp (Sp1 eller nyere) og Windows Media player 10 (eller nyere) installert. du kan synkronisere mediabiblioteket ditt automatisk hver gang du kobler ARChOS-enheten til datamaskinen din. - pc harddisk: ARChOS vil fungere som en ekstern harddisk (masselagringsenhet) når den er koblet til en datamaskin. Bruk denne modusen for alle ikke-windows Xp operativsystemer. fastvareversjon - viser gjeldende versjon av fastvare og drm (digital Rights Management)-systemet. Oppdater fastvare - Marker og trykk ok. for å oppdatere fastvaren. - Se Oppdatering av firmware for å lære hva du gjør før du trykker på denne knappen. produktnøkkel - hver ARChOS-enhet har et unikt nummer. harddisk - viser mengden ledig og brukt plass på harddisken. Merk: rapportert antall megabytes er binærbasert opptelling (1Kb=1024 bytes). Hver rapportert Mb representerer dermed cirka 1,05 megabytes (desimal). formatering tar også opp plass oppdatering. Av.fIrmWAre fastvaren er operativsystemet (OS) på ARChOS-enheten. det oppdateres periodisk for å inkludere nye funksjoner, forbedringer og reparasjoner av programfeil. fastvareoppdateringer kan lastes ned gratis fra nedlastingssiden på com. SLIK SJeKKeR du OM du har den NyeSTe fastvareversjonen: 1.

17 I hovedvinduet trykker du for å gå til Oppsettvinduet. Marker System og trykk ok. fastvareversjonsnummeret vises i dette vinduet. Sammenlign det med den nyeste fastvareversjonen på 504/604 MANUAL V2.2 OppSeTTVINdU > p. 46 SLIK INSTALLeReR du den NyeSTe fastvaren: 1. Last ned AOS-filen (Archos Operating System) på nedlastingssiden for produktet ditt på www. archos. com klikker du på koblingen for å laste ned fastvareoppdateringen (Archos-fastvarefiler har.aos-endelse). Nettleseren din vil muligens advare deg om at innholdet i denne filen kan skade datamaskinen din. Archos-fastvarefiler er trygge. Klikk Lagre og velg et lagringssted du vil huske (skrivebordet ditt eller Mine dokumenter). 2. Kopier AOS-filen til ARCHOS-enheten din Koble til ARChOS som forklart i denne manualen (datamaskintilkobling). Klipp ut AOS-filen fra datamaskinen din (høyreklikk på filen > Klipp ut). Lim inn AOS-filen på ARCHOS-enheten din. - hvis du er i Windows-enhet -modus, (se: Systeminnstillinger), dobbeltklikk på enheten din i Min datamaskin og lim inn AOS-filen (høyreklikk > Lim inn) inni mappen data. - hvis du er i harddisk -modus, (se: Systeminnstillinger), kan du bare dra og slippe AOS-filen på ikonet for ARCHOS-enheten i Min datamaskin. Hvis det allerede er en AOS-fil der, vil Windows spørre deg om du vil overskrive eksisterende fil. Klikk Ja. Koble ARChOS-enheten fra datamaskinen din (se: datamaskintilkobling). 3. Aktiver oppdateringen Gå til Systeminnstillingsvinduet på ARChOS-enheten. Marker Oppdater fastvare og trykk ok. ARChOS-enheten vil nå be deg plugge inn USB-kabelen. plugg den inn i datamaskinen din og deretter inn i ARChOS. Trykk en knapp for å fortsette. den nye fastvaren vil installeres på enheten din. 504/604 MANUAL V2.2 ALTeRNATIVe funksjonaliteter > p Al ternative.funksjonaliteter 8.1. presentasjon. Av.dvr-stAsjon.og.dvr-reIsepAkke du kan ta opp fra en ekstern videokilde hvis du bruker den alternative dvr-stasjonen eller dvr-reisepakken. ARChOS dvr-stasjon forblir koblet til hjemmeunderholdningssystemet ditt og lar deg hurtig koble deg til ARChOS for å se innholdet på TV, ta opp fra satelitt eller kabelboks osv. ARChOS dvr-reisepakke lar deg ta opp fra en ekstern videokilde (for eksempel ARChOS digitale minikamera) når du er på farten. du kan kjøpe disse alternative produktene på videoopptak I hovedvinduet markerer du videoopptakerikonet og trykker ok.for å vise opptaksvinduet. Alle videoopptak som gjøres med ARChOS-enheten lagres i mappen Video/Opptak. Hvis du vil lagre dem på et annet sted, kan du bruke funksjonen Flytt i Archos filnavigator etter opptaket (se: Bruk av Navigatoren). OppTAKSpROSedyRe 1. I opptaksvinduet kan du justere lydnivået på opptaket med venstre/høyre (husk at / bare justerer volumet på hodetelefonene). 2. Velg menyelementet Innstillinger. Juster videoopptaksinnstillingene etter behov (se neste del). Trykk for å gå ut av Videoopptakervinduet. 3. Trykk ok.for å begynne å ta opp. 4. Trykk for å stoppe opptaket. du kan pause og gjenoppta opptaket ditt ved å trykke ok. 504/604 MANUAL V2.2 ALTeRNATIVe funksjonaliteter > p. 48 MeNyeLeMeNTeR for OppTAKSVINdUeT Skjul tekstoverlegg - vil skjule all overlagt grafikk (statuslinje, menyelementer osv. ) for å kun vise videobildet. Åpne tidsplanlegger - tar deg direkte til tidsplanleggingsvinduet. Start opptak - vil begynne å ta opp umiddelbart. du kan også trykke ok.i opptaksvinduet for å begynne å ta opp. Innstillinger - vil åpne innstillingsvinduet for videoopptakeren (se neste del). - Når du er ferdig med å justere innstillingene dine, trykker du for å gå tilbake til opptaksvinduet. VIdeOOppTAKeRINNSTILLINGeR dette vinduet lar deg justere videoopptaksparametrene etter behov. du kan gå til videoopptakervinduet via menyelementet Innstillinger i opptaksvinduet. Bruk / til å markere et annet parameter og bruk deretter / til å velge en annen innstilling. Tidsplanleggingsparametre Autostopp opptak - Alternativer: på/av. - hvis den er satt til på, vil ARChOS-enheten slutte å ta opp etter tidsrommet satt i parameteret Tidsrom. - hvis den er satt til på, vil opptaket fortsette helt til du trykker eller til hele harddisken er fylt opp. Tidsrom - Tidsrommet du vil at opptaket skal vare hvis Autostopp opptak er satt til på. forhåndsopptak - dette er en sikkerhetsmargin som legges til begynnelsen av et planlagt opptak satt via My yahoo! TV-planlegger på din personlige yahoo! -kalender. den gjelder KUN for disse opptakene. dette er bare et sikkerhetstiltak i tilfelle klokkene på ARChOS-enheten og TV-kanalen er forskjellige, eller dersom sendingen starter tidligere enn forventet. 504/604 MANUAL V2.2 ALTeRNATIVe funksjonaliteter > p. 49 etteropptak - dette er en sikkerhetsmargin som legges til slutten av et planlagt opptak satt via My yahoo! TV-planlegger på din personlige yahoo! -kalender. den gjelder KUN for disse opptakene. dette er bare et sikkerhetstiltak i tilfelle klokkene på ARChOS-enheten og TV-kanalen er forskjellige, eller dersom sendingen varer lengre enn forventet. Videoparametre Gi nytt navn - lar deg definere filnavnet før opptaket begynner, ved hjelp av det virtuelle tastaturet. Se: Bruk av det virtuelle tastaturet. Kilde - Alternativer: Auto/Composite/S-Video/Black&White. - du kan velge hvilken videoinngang du til at ARChOSenheten skal bruke. Med et godt videosignal kan du vanligvis sette den til Auto, og ARChOS-enheten vil skanne inngangene på dvr-stasjonen for å se hvilken som mottar video. format - Alternativer: Auto/4:3/5:3/16:9/ dette er aspektforholdet for vinduet ARChOS-enheten vil ta opp. dette kan settes manuelt, men i de fleste tilfeller kan du la den stå på Auto. Oppløsning - Alternativer: Optimal/VGA. - Bruk denne til å sette oppløsningen på opptaket. du kan la den stå på Optimal. - Optimal vil gi den jevneste bildekvaliteten med en mindre filstørrelse. Bitrate - Alternativer: 500 kb/s, 1000 kb/s, 1500kb/s, 2000 kb/s, 2500kb/s. - Bruk denne til å sette omkodingskvaliteten. - Jo høyere omkodingsrate, desto bedre bildekvalitet, men mer plass på harddisken vil også opptas. Sampling - Alternativer: 32khz, 48khz. - Lydsamplingsraten. høyere verdi gir bedre lydkvalitet, men vil også ta opp mer plass på harddisken. Lysstyrke - justerer lysstyrken på opptaket.

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kontrast - justerer kontrasten i opptaket. Metning - Bruk denne til å tone ned eller forsterke fargene i på opptaket. fargetone - endrer fargespekteret i opptaket. Tilbakestill - endrer ovennevnte innstillinger tilbake til standardinnstillingene. 504/604 MANUAL V2.2 ALTeRNATIVe funksjonaliteter > p. 50 KOpIBeSKyTTeLSe ARChOSs opptakssystem er laget med tanke på å respektere Macrovisions opphavsrettsystem. hvis kilden til videoen din er kopibeskyttet, vil enheten ta opp i beskyttet modus. Du vil se et `P'-ikon i opptaksvinduet (ikke ved avspilling), som viser at filen vil bli en beskyttet fil. Beskyttede filer kan kun spilles på ARCHOS-enheten som laget dem, ikke på en datamaskin. Avspilling av beskyttede filer er også begrenset til den innebygde LCD-skjermen, og kan ikke vises på en ekstern TV oppsett.av.tidsplanleggeren hovedtrinn 1. I hovedvinduet markerer du Tidsplanleggerikonet og trykker ok. 2. Velg linjen du vil redigere ved bruk av /, og trykk deretter for å begynne å redigere. 3. Sett hver linje til ønsket dato, klokkeslett (og kanal dersom du bruker den infrarøde emitteren til å kontrollere en videospiller, kabelboks eller satellittmottaker). 4. Velg menyelementet Rediger programtittel for å definere en tittel for det planlagte opptaket ditt (se Bruk av det virtuelle tastaturet). 5. Velg menyelementet `Bekreft valgt program' for å lagre endringene for dette programmet, og velg deretter menyelementet Lagre alle programmer for å lagre alle de planlagte opptakene dine. 6. du må ikke slå av ARChOS-enheten! Kontroller at ARChOS er i ventemodus på opptakstidspunktet (koblet til dvr-stasjonen eller dvr-reisepakken og et veggstøpsel). MeRKNAdeR OM TIdSpLANLeGGeReN Tidsplanleggeren gjenkjenner automatisk opptakene kronologisk. for at et planlagt opptak skal kunne starte, må du la ARChOS-enheten stå på hovedvinduet eller i ventemodus. hvis du hører på musikk, ser på video eller på bilder med enheten, vil ikke dette avbryte det planlagte opptaket. hvis du bruker IR-emitteren til å bytte kanaler på en videospiller, satellitt eller kabelboks (se Infrarød emitter), må denne eksterne enheten være satt til på og ikke til ventemodus. Når brukergrensesnittet til Archos er satt til engelsk, er datoformatet Måned/dag. hvis avslutningstidspunktet er tidligere enn starttidspunktet, antas det at oppta- 504/604 MANUAL V2. 2 ALTeRNATIVe funksjonaliteter > p. 51 ket begynner på startdatoen og avsluttes neste dag på avslutningstidspunktet. Når et planlagt opptak er utført, eller datoen for opptaket er over uten at opptaket er utført (hvis ARChOS ikke var koblet til dvr-stasjonen eller ikke var i ventemodus), vil denne oppføringen slettes fra tidsplanleggeren. Lange opptak ( 2 timer og mer) kan opprette filer som er større enn 2Gb hver. ARCHOS oppretter flere filer for å kunne gjøre lengre opptak. Derfor kan et langt opptak produsere videofiler ved navn VID0000, VID0001, VID0002 osv. Dette er kun i tilfeller med opptak over 2Gb i størrelse. denne begrensningen på 2Gb i filstørrelse kommer av Windows FAT32 AVI filtypespesifikasjon. Når du setter tidsplanleggeren, vil ARCHOS-enheten opprette en tekstfil i Systemmappen (DVRTimer.txt). Du må ikke slette denne filen. AUTOMATISK yahoo! TV-OppTAKSpLANLeGGeR dersom du har My yahoo! konto og bruker kalenderfunksjonen til å stille inn TVprogrammer, kan du bruke ARChOS-enheten til å lese TV-programmene som er lagt inn i din personlige kalender og overføre disse til din egen tidsplanlegger. hvis du ikke har en konto, kan du opprette en og lære hvordan du bruker My yahoo! TV og kalenderfunksjonene på yahoo! nettstedet (www.yahoo.com). Vennligst merk: Bruk av tidsplanleggeren er særlig nyttig dersom du har den alternative dvr-stasjonen og du har satt opp den infrarøde emitteren til å kontrollere kanalvelgeren din. du må gjøre følgende: 1. Koble ARChOS-enheten til datamaskinen din. 2. Gå til din personlige yahoo! kalender som har TVprogrammene dine innstilt. 3. Velg ukevisningen som starter med dagen i dag som begynnelsen på uken. 4. Klikk på Utskriftsvisning for å se en renere utskriftsversjon. 5. På nettlesermenyen klikker du på Fil > Lagre som... for å lagre filen. 6. Du må ikke endre filnavnet, men endre Lagre som type til `Nettside, kun HTML'. Deretter lagrer du filen i `System'-mappen på ARCHOS-enheten. 7. Når du kobler fra ARChOS fra datamaskinen din, vil ARChOS-enheten automatik oppdatere tidsplanleggeren med nylig lagrede TV-programmer fra din My yahoo! kalender. dersom ARChOS støter på et TV-stasjonsnavn den ikke kjenner kanalnummeret til (ble aldri satt), vil den vises dette, og be deg gå til planleggeren for å tildele en kanal til stasjonsnavnet manuelt. Merknader: dersom TV-programmene fra din personlige kalender ikke synes å være korrekt kopiert til ARCHOS tidsplanleggeren, kan du gå til for å sjekke at du har den nyeste fastvareversjonen (se Oppdatering av fastvare). hvis du endrer din yahoo! personlige kalender ved å slette noen TV-programmer 504/604 MANUAL V2.2 ALTeRNATIVe funksjonaliteter > p. 52 og legge til andre, vil bare de nye programmene legges til ARChOS tidsplanleggeren når du lagrer html-filen på ARCHOS-enheten. Hvis du vil slette planlagte elementer, må du gjøre dette i selve ARChOStidsplanleggeren. Utelatte opptak (fordi ARChOS ikke var koblet til dvr-stasjonen på opptakstidspunktet) vil slettes fra tidsplanleggeren. Dersom et planlagt opptak i kalenderen ikke finner stasjonsnavnet på listen over kanaler, vil det legges inn i tidsplanleggeern og markeres med et?, for å vise at du må tildele et kanalnummeret til navnet. flytt markøren til linjen som inneholder? og velg menyelementet "Sett kanal". Nå kan du rulle gjennom kanalnumrene og tildele et nummer til stasjonsnavnet for dette opptaket. du trenger bare gjøre dette én gang. ARChOS-enheten vil beholde stasjonsnavnet og tilhørende kanalnummer. INfRARød emitter dvr-stasjonen har en kraftig infrarød Led foran. den lar ARChOS-enheten kommunisere med kanalvelgeren din (videospiller, kabel eller satellitt), slik at du kan slå den av og på, samt bytte kanal på den. dette behøver du kun gjøre én gang slik at ARChOSenheten din kan sende korrekte infrarøde koder til kanalvelgeren din.

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604 Brukerhåndbok Xperia E dual C1605/C1604 Innhold Xperia E dual Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Hva er Android?...7 Telefonoversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...11 Skjermlås...11

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare Innhold 7 Kapittel 1: Komme i gang 7 ipod touch-optimalisert brukerhåndbok 7 Hva du trenger 8 Registrere ipod touch 8 Synkronisering 12 E-post, kontakter

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

SM-G920F. Brukerhåndbok

SM-G920F. Brukerhåndbok SM-G920F Brukerhåndbok Norwegian. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Innholdsfortegnelse Grunnleggende 4 Les dette først 5 Innhold i produktesken 6 Enhetsoppsett 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Slå

Detaljer

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com SM-N9005 Brukerhåndbok www.samsung.com Om denne brukerhåndboken Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii Brukerhåndbok Xperia SL LT26ii Innhold Xperia SL Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...10 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare Innhold 7 Kapittel 1: iphone-oversikt 7 Bli kjent med iphone 5 7 Tilbehør 8 Knapper 10 Symboler som viser status 12 Kapittel 2: Komme i gang 12 Hva du trenger

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare Innhold 9 Kapittel 1: iphone-oversikt 9 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 knapper 12 Symboler som viser status 14 Kapittel 2: Komme i gang 14 Vise denne brukerhåndboken

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen... 8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer