Stevneavvikling 15m. Versjon: 1.februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stevneavvikling 15m. Versjon: 1.februar 2011"

Transkript

1 Stevneavvikling 15m Versjon: 1.februar 2011 Forutsetningen for å kunne avvikle et stevne på 15m er at PC-ene er forbundet med hverandre ved hjelp av følgende nettverk: 15 m Skive 1-4 Strøm skive 1-4 Skive 5-8 Strøm skive 5-8 Monitor 1-8 Sørver Strøm sørver Publikums-PC (WinGPS Monitor) IP-adresse: Navn: ks3 HUB Standplass-PC (Orion) IP-adresse: Navn: standpl200m-15m Kontor Trådløs internett til Knutetoppen Kontor-PC (Leon, WinGPS Sørver, WinGPS Web, ScriptFTP) IP-adresse: Navn: Kontor ICE-modem (internett) Brother skriver HUB HUB Publikums-PC (WinGPS Monitor) IP-adresse: Navn: Publikum2-PC Navn: Brother DCP-7010 USB Printer

2 Publikumssal Prosjektør (stort lerret) KME Strømkabel KME signalkabel KME strøm- og signalkabel Ethernettkabel (datakabel mellom PC-er) Trådløs internett fra ICE-modem til Knutetoppen VGA kabel til prosjektør USB-kabel til skriver Prosjektør PC (sjekk at den er koblet til strøm) HUB, modem eller strømforsyning (sjekk at den er koblet til strøm) KME utstyr Påslag Den anbefalte påslagsrekkefølgen ved oppstart av en stevnedag er: 1. Sett i stikkontakt for alle HUB er (2 på kontoret og 1 på standplass, de står ofte på, de er beregnet for å kunne stå på året rundt). 2. Slå på skive 1-4 på 15m, strømboks i midten (sjekk papir på skivene, bak- og framskjerm samt papirrull). 3. Slå på skive 5-8 på 15m, strømboks til høyre (sjekk papir på skivene, bak- og framskjerm samt papirrull). 4. Slå på sørver. 5. Trykk deg fram til logg inn bildet på alle monitorer. Pass på at riktig skivenummer, skivetype (DFS 15m KME) og følsomhet (Fin for kaliber.22) er valgt.

3 6. Slå på Standplass-PC. 7. Slå på Publikums-PC på 15m skifterom (bare trykk lagre BIOS-settinger, dersom den spør om det). WinGPS Monitor starter av seg selv. 8. Start Orion på Standplass-PC. Systemsjekken som kommer opp skal ha grønt på sørver og alle monitorer og skiver. Dersom ikke vil man ikke få anvist på angjeldende skive. Evt. feilmelding om at Orion ikke får kontakt med WinGPS sørver har ingen konsekvenser. Det betyr bare at WinGPS sørver på Kontor-PC en ikke er startet. 9. Velg riktig stevne. Sett opp nytt stevne dersom det er 1. stevnedag. Vær nøye med å velge riktig skyteprogram. 10. Gå inn i det 1. laget for dagen, normalt lag 1 ved 1. stevnedag, et annet lagnummer dersom stevnedag 2. Sjekk med påmeldinga for lagnummer. 11. Start Publikums-PC på kontoret. WinGPS Monitor starter av seg selv. Sjekk at strømmen er koblet til. 12. Slå på prosjektør i publikumssalen med fjernkontrollen. Bildet fra PC-en skal komme på lerret. 13. Slå på ICE-modemet på kontoret. Pass på at stikkontakten er i, modemet går en stund på batteri. 14. Slå på Kontor-PC. Sjekk at strømmen er koblet til. 15. Start WinGPS sørver. Dette programmet fordeler skudd til alle WinGPS Monitorer på andre PC-er og WinGPS Web. 16. Start WinGPS Web. Dette programmet lager skivegrafikken for nettvisninga. Trykk på knappen Start generering. Det er ikke autostart her. 17. Start ResultTransfer2Datamannen.ftp. Dette programmet kopierer resultater som er generert for Web fra Leon. Sjekk at man får åpnet connection med FTP-sørveren. Dersom dette ikke går i orden, vil ikke resultatene bli kopert ut på nettsida vår slik som de skal. 18. De 3 programmene som er nevnt i punktene over må gå, men de kan ikoniseres ved å trykke _-knappen på hvert program (men ikke kryss!!). 19. Start Leon. Dette er resultatprogrammet. Velg DFS og riktig stevne. Sett opp nytt stevne dersom det er 1. stevnedag. 20. Start utveksling av data til Orion ved å overføre oppropslistene. Dette gjøres ved å velge fanen Kommunikasjon, og så trykke knappen Overfør oppropslister. Hvordan sjekke at alt er i orden 1. På Kontor-PC en så skal Lisens lyse grønt på WinGPS sørver. Det betyr at den har kontakt med Orion på standplass-pc, som igjen har kontakt med minst 1 monitor. Ved feil: Sjekk at Orion er startet og at HUB er på standplass og kontor er påslått, og at nettverkskabler er tilkoblet som angitt på tegninga over.

4 2. Sjekk at publikumsvisninga viser det lagnummeret som er valgt i Orion på standplass. Ved feil: Sjekk at nettverkskabler er koblet til som angitt i tegninga over. Sjekk at HUB på vindusveggen på kontoret er på. Sjekk at det er valgt lag i Orion på Standplass-PC en. Hent Oriondata i WinGPS Sørver på Kontor-PC en, ved menyvalget Fil->Hent skivedata fra Orion. Sjekk Hold ID = 1 på WinGPS Monitor og Orion. 3. Sjekk at datautvekslinga mellom Leon på Kontor-PC en og Orion på Standplass-PC en virker. Dette gjøres ved å slette en skytter i Leon i det laget som er vist på publikumsvisninga. I løpet av 10 sekunder så skal denne skytteren bli borte fra publikumsvisninga. Husk å legg ham inn igjen, han skal dukke opp igjen i løpet 10 sekunder. Ved feil: Trykk på fanen Kommunikasjon i Leon på Kontor-PC en, og trykk så på knappen Overfør oppropslister. Dette må man som regel gjøre etter at man har importert oppropslistene fra web-påmeldinga. 4. Sjekk at visninga på nettet virker. Gå på hjemmesida vår med Internett-eksplorer (http://www.dfs.no/kongsberg) og velg Live skytestevne på venstre meny. I Skivevisning skal man få samme skiver som på publikumsvisninga på huset. For å sjekke at oppdateringa av Resultater virker, så må man gjøre den samme sjekken som i punktet over med datautveksling mellom Leon og Orion. Slett en skytter i det laget som vises, velg så fanen Web i Leon og trykk så på Generer-knappen. Velg gjeldende lag i den lagvise fanen på nettvisninga av resultatene. Trykk så F5-knappen helt til Web-browseren viser at skytteren er borte. Dette kan ta inntil 1 minutt. Legg så skytteren inn igjen. Sjekk på nytt med F5-knappen. Dette kan ta inntil 1 minutt på nytt. Ved feil: Dersom du ikke kommer på nett i det hele tatt, sjekk at ICE-modemet er slått på. Dersom skivevisninga ikke viser det samme som på publikumsvisninga på huset, sjekk at WinGPS Web er startet og at Start genererings-knappen er trykket. Dersom resultatene ikke oppdaterer seg slik som de skal, sjekk at ResultTransfer2Datamannen.ftp-programmet er startet. Dersom verken resultater eller skivevisning virker som de skal, men man har internett-forbindelse, så er mest sannsynlig FTP-sørveren som brukes nede (det har skjedd før). Da er det ikke så mye å få gjort. 5. Skriv ut en testside fra Standplass-PC en. Velg Start->Skrivere->Brother på KONTOR (sjekk at den er valgt som standardskriver), høyreklikk på denne og velg menyen Egenskaper. Trykk på knappen Skriv ut testside. Ved feil: Sjekk at denne skriveren er valgt som standardskriver. Velg den som standardskriver, dersom den ikke var valgt. Skriv ut på nytt. Orion må startes på nytt for at gravlappene skal komme ut på riktig skriver. Stevnets gang 1. Dersom skriveren maser om å bytte toner eller printplate, så vent med å bytte til den begynner å skrive utydelig. Ny toner og printplate ligger oppå skapet på

5 kontoret. Papir kan med fordel han vanlig romtemperatur for å unngå papirtrøbbel på skriveren. 2. For hvert lag så må endringer i påmeldinga legges inn, typisk minutter før et nytt lag skal starte. Slett alle skyttere som ikke har møtt. Stryk skytter i opprinnelig lag, dersom han skyter i et tidligere lag (det laget som skal skyte). Dersom man ikke gjør det, risikerer man at han ikke kommer med på resultlista. Ved feil: Stryk skytteren i det laget han opprinnelig var påmeldt. Skriv ut resultatene på nytt. 3. Etter at anvisninga på siste serie for hvert lag er i orden, så må standplassleder trykke Registrer i Orion på Standplass-PC en (lett å glemme i det siste laget). Lagsresultater og gravlapper vil da bli skrevet ut automatisk. Ta vare på lagsresultatene, da de er papirkopien av hva som er skutt dersom alt av data skulle svikte. 4. For hvert lag skriv ut lagsliste og nye resultater for hver klasse som har hatt skyttere i laget. Heng disse opp. Du finner ulike utskriftsrapporter i Rapportfanen. 5. Trykk på Web-genererings-knappen i Web-fanen i Leon for å skrive ut de nye resultatene for Web. De vil dukke opp etter inntil 1 minutt på nettet. 6. Etter at det siste laget er registert, skriv også ut presseliste, ved å velge fanen Presseliste og generer så Presseliste alle ved å velge denne og trykk så på Generer-knappen. 7. Etter at siste lag er skutt, vent i 2 minutter før ResultTransfer2Datamannen.ftp stenges ned, slik at de siste resultatene kommer ut på nettet. 8. Steng ned alle programmene på Resultat-PC en. Vent med å slå av Standplass- PC en, til du er ferdig med å bruke Leon. Vis ikke så blir Leon veeeeldig treig. 9. Ta backup!!!! Kopier hele katalogen database, som ligger på C:\Progframfiler\Leon, til en minnepinne. Lag en katalog med stevnenavn og årstall på minnepinnen, som du kopierer katalogen database til. 10. Gi minnepinnen til den som skal kjøre premieoppgjøret. 11. Slå av alle PC-er og prosjektør (med fjernkontrollen, må gjøres to ganger). Dersom det skal være stevne dagen etterpå også, la stikkontakter stå i. Dersom det er sommer så ta ut alle kontakter, ved fare for lynnedslag. Dersom stevnet er ferdig ta ut alle kontakter. Stevneoppsett på Leon, kontor-pc For å sette opp et nytt stevne på Leon helt ferdig, så må standplass-pc en være på og nettverket i mellom være på. 1. Start Leon på Kontor-PC.

6 2. Velg DFS, trykk Neste-knappen. 3. Trykk Ny-knappen. 4. Skriv navnet på stevnet for eksempel Åpent 15m. 5. Velg stevnemal, for eksempel 15m 25-skudd. 6. Skriv passende stevneinfo, for eksempel dato. Trykk Neste-knappen. 7. På t.o.m. skivenummer velg Velg Orion som resultatformat. 9. Trykk på -knappen på Filplassering. 10. Trykk +Mine nettverksteder +standpl200m-15m +100mData. 11. Trykk Ferdig-knappen. 12. Velg det nye stevnet, og trykk Åpne-knappen. 13. Dersom det har vært Web-påmelding, last ned denne. Gå til i en Web-browser. 14. Trykk på linken Arrangør øverst. 15. Logg inn med brukernavn og passord LoggMegInn. 16. Trykk på linken Tekstfil på riktig stevne. 17. Høyreklikk så på linken Last ned eksportwin2459.txt ved WinSkyt, Blink og Leon. Velg menyen Lagre mål som Lagre til et passende sted på harddisken, og velg et filnavn som er mer fornuftig, for eksempel Åpent15m2011.txt. Husk dette stedet. 18. Importer Web-påmeldinga ved å velge menyene Fil->Import fra Webpåmelding i Leon. 19. Velg katalog og fil ved å trykk på -knappen. Gå til det stedet du lagret i punkt 17, og velg den nedlasta fila. 20. Trykk Neste-knappen. 21. Navn på hold fra webpåmleding vil være 100m. 22. Navn på hold og øvelse i Leon vil typisk være 15m->15m 25 skudd->25 skudd. 23. Trykk Import-kappen. 24. Trykk knappen Ferdig. 25. Sjekk at det ser riktig ut ved å velge Påmeldings-fanen, og kikke på noen av lagene. 26. Skriv ut det 1. laget ved å velge lag 1, så trykke på fanen Rapport, tikke av rapporten Oppropsliste, og så skrive ut ved å velge knappen Skriv ut. 27. Trykk så på lag 2, og Skriv ut-knappen. 28. Gjør dette så for alle lagene. Dette er tungvindt, men dersom man kun velger 25- skudd, uten å velge noen lag, så får man skrevet ut alle lagene på en utskrift, men ikke et lag per side. For påmeldinga så er det uhensiktsmessig. Stevneoppsett på Orion, standplass-pc 1. Sjekk at alle innstillinger på Fil->Oppsett er riktige. a. Generelt i. ID nr.: 1 ii. Navn: 15m

7 iii. Høyeste skivenr.: 8 iv. Anvisningstid: 25/10 sekunder. b. Kommunikasjon i. Nettverk (LAN) c. WinGPS/GPS i ii. Summer totalsum etter hvert skudd: Velg d. Utskrift i. Automatisering 1. Skriv ut resultatliste etter hvert lag: Velg 2. Skriv ut gravlapp til hver skytter automatisk etter hvert lag: Velg 3. Legg til betegnelsen klasse eller kl. : Velg 4. Vis antall innertiere: Velg ii. Antall blinker på gravkort utskrift: 4- (1x4) e. Monitorer i. Vis X og Y på middeltreffpunkt: Velg ii. Vis skytternavn på monitorer før skyting: Velg iii. Vis skytterklokke: Velg iv. Skytterklokke teller oppover: Velg v. Manuell styring av skiveheis fra monitor mulig under prøveskudd: Velg vi. Treffpunkt på monitor = Fast størrelse f. Skive i. Framtrekk = 30mm ii. Intervall = 1 skudd 2. Lag nytt stevne a. Fil->Åpne stevne b. Trykk Ny, skriv inn stevnenavn og dato. c. Velg stevne og trykk Ok-knappen. d. Velg riktig skyteprogram, typisk DFS 25-skudd 15m. e. Velg lag 1, og OK-knapp. Oppsett av WinGPS Sørver, WinGPS Monitor og WingGPS Web 1. WinGPS Sørver a. TBD

8

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer