Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby"

Transkript

1 Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag Nye realister: Skolen frister ikke

2 Redaksjonen juni 2012 utdanningsnytt.no Innhold Knut Hovland Ansvarlig redaktør Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør 12 Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Lena Opseth Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Hovedsaken: realfag Inger Stenvoll Grafisk formgiver Tore Magne Gundersen Grafisk formgiver Ståle Johnsen Korrekturleser/bokansvarlig Synnøve Maaø Markedssjef 2.-trinnselevene ved Ullern videregående skole i Oslo er en del av generasjon realfagskrise. derfor er de utplassert ved Radiumhospitalet i Oslo. til høyre medisinsk fysiker Eirik Malinen. Frisonen Rektor Anna Hjeltnes ved Myra Skole i Arendal i Aust-Agder bruker fritida si på Bokbyen Tvedestrand. Helga Kristin Johnsen Markedskonsulent Randi Skaugrud Markedskonsulent Berit Kristiansen Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Temasaken 12 Kort og godt 18 Ut i verden 19 Aktuelt 20 Intervju 21 Fylkesårsmøter 22 Portrettet 26 Reportasje 30 Fotoreportasje 36 Friminutt 40 Frisonen 41 På tavla 42 Innspill 44 Debatt 50 Rett på sak 55 Kronikk 56 Stilling ledig/ kunngjøringer 60 Kryssord 62 Lov og rett 63 Fra forbundet Fotoreportasjen Elever fra videregående skoler over hele landet skal skrive brev om 22. juli 2011, om Norge i dag og i framtida til framtida. Iris Sørbottem banker bokstaver i metall under oppsyn av billedkunstner og artist Magne Furuholmen. 2 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

3 Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: Du kan også lese Utdanning på nettbrett. Last ned app-en i AppStore eller GooglePlay, eller gå til m.utdanningsnytt.no i nettleseren på nettbrettet ditt. Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør Utdanning Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2011: issn: Design Itera Gazette Beste oppgjør siden skolepakkene Streiken i kommunal sektor varte i nesten to uker og satte sitt tydelige preg på hverdagslivet i Norge i slutten av mai og begynnelsen av juni. Barnehager, skolefritidsordninger og skoler ble stengt, og streiken rammet også en rekke andre kommunale virksomheter. Mange tusen mennesker ble berørt hver eneste dag, men likevel ble det uttrykt stor forståelse for og støtte til streiken. Ikke minst for å sikre rekruttering av folk med høy utdanning og kompetanse til kommunesektoren. Da streiken ble avsluttet om kvelden tirsdag 5. juni, ble det raskt lagt ut informasjon om hva den nye avtalen betydde for de enkelte medlemsgruppene. Portrettet 26 En SMS fra den norske legen Mads Gilbert, på jobb i Gaza under krigen der, gikk verden rundt. I SMS-en skrev han blant annet: «80 skadde, 20 drept Jeg har aldri opplevd noe så fryktelig. Fortell videre, send videre, rop det videre. Alt. GJØR NOE!» 32 Reform uten kunnskapseffekt I 1997 ble grunnskolen utvidet til ti år med skolestart fra barna er seks år, men tidlig skolestart har ikke økt elevens kunnskap. Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 % resirkulerbart. Trykk: Aktietrykkeriet AS Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet Over to tredjedeler av matematikklærerne i videregående er over 50 år, og det er nå en pensjoneringsbølge blant realfagslærerne i norsk skole. Flere fagfolk mener at det er mangel på lærere, ikke ingeniører, som er den virkelige realfagskrisen. Foto: Erik M. Sundt Leder Mimi Bjerkestrand 1. nestleder Haldis Holst 2. nestleder Ragnhild Lied Sekretariatssjef Cathrin Sætre Det var gode tall som kom fram på pc-ene i de tusen hjem: Mange lektorer får en lønnsøkning på over kroner, førskolelærerne får en økning på opp til kroner, adjunktene en økning på omtrent det samme, mens lærere med tre års utdanning må nøye seg med noe mindre. Utenom de sentrale tilleggene kommer det i høst en runde med lokale forhandlinger hvor det er en pott på 1,2 prosent til fordeling. For noen høres det muligens beskjedent ut, men i realiteten er det svært mye penger. I disse forhandlingene er det viktig å ivareta ulike medlemsgrupper, ikke minst dem som ikke fikk så mye gjennom det sentrale oppgjøret. I oppgjør etter oppgjør de siste årene er det blitt snakket om å prioritere lærere og andre med høy utdanning, men resultatene er dessverre uteblitt. Ikke siden de berømte «skolepakkene» kom på begynnelsen av 2000-tallet har lærergruppene sett lønnsøkninger som det de ser nå. At mange er fornøyde, ser vi også på responsen på nettutgaven til Utdanning: Normalt hagler det inn med kritiske innlegg og mishagsytringer, denne gangen har det vært mye roligere. Noen er fortsatt misfornøyde, men hovedinntrykket er at de fleste er fornøyde. For Utdanningsforbundet og Unio er det likevel noe som ikke påkaller den store jubelen, og det er oppgjøret i staten. Der var det også en lang og tøff konflikt som endte med at partene til slutt ble enige om en frivillig lønnsnemnd. Resultatet av behandlingen er ikke klart ennå, men forventningene er nok ikke skyhøye for å si det pent. Vi synes staten og regjeringen har spilt sine kort dårlig i oppgjøret, og ansvaret for at det ble en storkonflikt i offentlig sektor, ligger i stor grad der. Statsministeren trenger ikke å snakke med så veldig mange før han får svaret på hvorfor det gikk galt. Vi ønsker alle våre lesere og forbindelser en riktig god sommer! 3 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

4 Aktuelt få innvandrere vil bli lærere 2 prosent blant lærerstudentene var innvandrere i 2011, mens hver tredje masterstudent i farmasi er innvandrer. Av de om lag 650 masterstudentene i farmasi høsten 2011 var 33 prosent innvandrere, mens knapt 14 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tariffoppgjøret 2012 ramme på 4,1 prosent vi har fått gjennomslag for kravet om at utdanning skal lønnes bedre, sier Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio kommune. rammen er på vel 4,1 prosent, opplyser Unio. KS og Unio ble 5. juni enige om en ny avtale for de kommuneansatte. Bjerkestrand sier en bedre fordeling og en noe høyere ramme gjorde at Unio kunne akseptere et tilbud på KS-området mens de forsatt streiket. Stor takk til alle dem som har streiket. To ukers formidabel innsats har lagt grunnlag for dette, melder forhandlingslederen via Unios nettsted. Unios grupper får med dette sentrale oppgjøret i gjennomsnitt en lønnsvekst på om lag kroner, som gis før de lokale forhandlingene. Totalrammen er på vel 4,1 prosent, en økning sammenliknet med utgangspunktet da streiken brøt ut 24. mai. De enkelte Unio-forbund avgjør om resultatet aksepteres og/eller sendes til uravstemning. Skissen Unio har godtatt, inneholder også en protokoll der partene er enige om å ha en gjennomgang av lønnsutviklingen for arbeidstakere i KS-området sammenlignet med lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien. Resultatet blir en del av grunnlaget for mellomoppgjøret Unios grupper i kommunesektoren kommer bedre ut ved at høyere utdanning gir bedre uttelling, sier Bjerkestrand: Derfor kan vi anbefale dette forslaget for våre medlemmer. Mimi Bjerkestrand. foto: MArIANNE ruud Lederne kan bli prioritert i lokale forhandlinger. arkivfoto: inger StEnvOLL Minimum kro for lektorene fire av ti lektorer får en lønnsøkning på over kroner. Mimi Bjerkestrand tror lederne vil bli prioritert lokalt. tekst Paal M. Svendsen Det er Unio godt fornøyd med, og det er helt i tråd med våre krav, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Mimi Bjerkestrand. Lønnsøkningen til lektorgruppene er i gjennomsnitt på 5,2 prosent. Lektorene som har fått mer enn kroner har fått et tillegg på ca 7 prosent. Økningen av minstelønnene vil være på kroner, ifølge unio.no. Bjerkestrand sier at oppgjøret er et skritt i riktig retning for at utdanning skal lønne seg i kommunal sektor. Vi har imidlertid ikke kommet langt nok, sier Bjerkestrand til Utdanning. Unio måtte akseptere noen prioriteringer som KS hadde på sin dagsorden, blant dem lokale forhandlinger. Utdanning og kompetanse skal være vesentlige vurderinger i lokale forhandlinger, og generelt blir 4 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

5 Oslo-skole sendte teddybjørn i været og vant konkurranse Nå får Marienlyst skole møte astronaut Christer Fuglesang og delta på 50-årsjubileet til Norge som romnasjon. Narom og Nito har arrangert konkurransen for 8.-klasser der 42 skoler deltok. Stabil gjennomføring i videregående Antall elever som fullfører videregående opplæring i løpet av fem år, holder seg stabilt på 70 prosent. Av innvandrere fullfører halvparten videregående i løpet av fem år, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Avtalen for de kommune ansatte 4,1 prosent også for Oslo Et generelt tillegg til alle på 2,7 prosent, minimum kroner, fra og med 6. juni. Justeringer av minstelønnssatsene. Mest får lærergruppene med lengst utdanning og høgskolegruppene. Se ny minstelønnstabell på Tillegg for arbeid på lørdag/søndag økes til 50 kr per time. Alle lokale tillegg gitt etter kommer oppå nye minstelønner, også kompetansetillegg gitt f.o.m I tillegg forhandles lønnstillegg lokalt. En lokal pott på 1,2 prosent av lønnsmassen, 1,3 milliarder kroner, er satt av. Tilleggene gis fra og med 1. august. Streiken har gitt oss i Oslo samme økonomisk ramme som i resten av kommunene, sier fungerende forhandlingsleder Silje naustvik i Unio. Ansatte i Oslo kommune får alle et tillegg på 2,78 prosent, minimum kroner. arkivfoto: ErIk M. SuNdT Unio har i Oslo, som i KS-området, fått en økonomisk ramme i årets lønnsoppgjør på vel 4,1 prosent. Resultatet innebærer et tillegg på 2,78 prosent, minimum kroner, på lønnstabellen til alle ansatte, med virkning fra 1. mai 2012, ifølge utdanningsforbundet.no. På no kan du se ny lønnstabell for Oslo. Et enstemmig forhandlingsutvalg gikk inn for å godta skissen riksmekleren la fram. Det spesielle i Oslo kommune er at Akademikerne og Fagforbundet inngikk en avtale med kommunen etter at Unio gikk til streik. Dette la en mal for hva Unio og de andre partene kunne oppnå i Oslo-oppgjøret. Et sentralt punkt har vært uttelling for kompetanse. Kommunen og vi er enige om å jobbe videre med sammenhengen mellom kompetanse- og lønnsutvikling. Det hviler nå et stort ansvar på bydeler og etater for å følge opp dette i lokale forhandlinger, sier Naustvik. I årets oppgjør har det også vært viktig for Unio å avtale en klausul i forkant av neste års oppgjør for å sikre at kommuneansatte får kompensert for lønnsveksten i privat sektor. ner gruppene som bare får det generelle tillegget, prioritert i lokale forhandlinger, sier hun. Hun mener det gir muligheter for ledergruppen i Utdanningsforbundet: Vi har en sentral tariffavtale uten sentrale plasseringer for denne gruppen. De får et generelt tillegg, og vi har erfaring med at disse prioriteres i lokale forhandlinger. Jan Davidsen i Fagforbundet og Gunn Olander i YS har kritisert prosessen og sagt at det har vært rot og forviklinger i det offentlige. Hva mener du? I relasjonen mellom stat og kommune er det for mange uklarheter, og vi må evaluere dette grundig, svarer Bjerkestrand. «i ytterkanten av hva kommunene kan bære» Kommuneoppgjøret på 4,07 prosent er helt klart i ytterkanten av hva kommunesektoren kan bære uten at det i for stor grad går på bekostning av de oppgavene kommuner og fylkeskommuner skal løse for innbyggerne. Nå er vi imidlertid glad for at konflikten er over, og at innbyggerne igjen skal Administrerende direktør i ks, Sigrun Vågeng. foto: JohNNy SyVErSEN få tjenestene de har krav på, sier administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, ifølge KS nettsider. De 1,2 prosentene satt av til lokale forhandlinger har vært viktig for KS, sier Vågeng: Det er vesentlig at kommunene gis mulighet til å tiltrekke seg arbeidskraften de trenger, sier hun. avsluttet streiken i staten Streiken avsluttes slik at vi får viktige samfunnsfunksjoner i gang igjen, sier Unio stat-forhandler, Arne Johannessen. Forhandlingslederen sier ifølge unio.no at de har satt universitets- og høgskoleutdannede på dagsorden. Han sier at de har stått rakrygget i konflikten og kjempet for at utdanning må lønne seg bedre i staten. 6. juni takket Unio ja til Riksmeklerens invitasjon om samtaler som endte i frivillig mekling. Der ble man 7. juni enige om at konflikten skulle til frivillig nemndsbehandling i Rikslønnsnemnda, som bestemmer hvilket resultat Unios grupper i staten får til slutt. Vi har streiket etter at YS stat og LO stat godtok oppgjøret i staten for å markere at utdanning må lønne seg bedre. Budskapet har vi nå fått fram. Vi er klar over at vi neppe får mer uttelling ved å streike videre, samtidig som vi ikke vil ramme publikum ytterligere, sier Johannessen. 5 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

6 Aktuelt Må ha faglærte for å få resultater Elevene må ha faglærte vikarer for å få bedre resultater, mener Utdanningsforbundet i Sarpsborg. Lokallagsleder Mariann Christensen har bedt om et møte om saken med ordfører Sindre Martinsen- Evje (Ap) og gruppeleder for Ap, Svein Larsen. Tariffoppgjøret 2012 Bakoverlent strategi strategien Lektorlaget hadde under lønnsoppgjøret, er bakoverlent. de sitter på gjerdet og stoler på at andre tar støyten, mener en lokaltillitsvalgt i Hamar. tekst og foto Paal M. Svendsen Eline Høiberget, lektor og lokaltillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Hamar katedralskole, reagerer på strategien Norsk Lektorlag hadde under årets tariffoppgjør. Hun kaller den «bakoverlent». Med den tydelige profilen vi hadde i år, synes jeg det er merkelig at de velger å sitte på gjerdet. De stiller ikke opp med noen krav om generelt tillegg eller heving av minstelønna, sier hun til Utdanning. Kan ikke hver enkelt organisasjon velge en strategi til beste for medlemmene? Jo, det er en demokratisk rett å velge sin egen organisasjon som igjen velger sin strategi. Lektorlaget har imidlertid satset på at andre organisasjoner gjør jobben og tar belastningen med en streik. De nyter dermed godt av andres lønnskamp, sier hun. Man bør merke seg at Lektorlaget ikke har stilt et eneste krav til KS om heving av minstelønn. Det er det bare Unio og Utdanningsforbundet som har gjort, sier Høiberget. Mener du Utdanningsforbundet og Unio har grunn til å være fornøyde med oppgjøret? Ja, jeg synes Utdanningsforbundet og Unio har gjort en god jobb og gitt et godt inntrykk. I den siste fasen hentet man nok ikke inn så mange kroner. Noen klausuler fikk vi inn, men viktig i den siste fasen er markeringen. Vi var med og hadde føringen, og vi lot oss ikke diktere, sier hun. Men jeg ønsker at Utdanningsforbundet blir tøffere i å si tydelig ifra hva de mener om konkurrentene sine. Det er viktig at det blir gitt uttrykk for hva vi føler om dette. Les begge intervjuene i sin helhet på utdanningsnytt.no/lektorlaget Eline Høiberget vil at Utdanningsforbundet skal si tydeligere ifra når de er uenige i noe konkurrentene gjør. foto LENA OPSETH kjenner seg ikke igjen i kritikken gro elisabeth Paulsen, leder for norsk Lektorlag, lurer på hvor Høiberget har hentet dokumentasjonen fra. Det som skjer i meklingen, er hemmelig. Hvis hun har satt seg inn i Akademikernes krav og lønnspolitikk, og satt seg inn i våre krav og politikk, som ligger på våre nettsider, kan jeg ikke forstå at hun har belegg for å si det hun sier, svarer Paulsen til Utdanning. Noe av kritikken går på at dere ikke skal ha stilt et eneste krav til KS om generelt tillegg eller heving av minstelønn. Hva sier du til det? Vi har stilt krav om heving av lønna til Akademikernes medlemmer, i dette tilfelle lektorene. I det siste kravet ble det krevd anslagsvis kroner, som var krav nummer fire til KS, sier Paulsen. Hun presiserer at det ikke er kravet i form av kronebeløp som er viktig, men alt arbeidet som ligger i kravdokumentene hvor de argumenterer for at det er nødvendig med høyt utdannete lærere i skolen. Hun mener KS må ha en personalpolitikk som sørger for flere lektorer i skolen. Det er et langt politisk arbeid som handler om å snu en langsiktig historie med en elendig lønnsutvikling, sier hun. Hvorfor tok dere ikke ut medlemmer i streik? Grunnen er at KS ikke hadde lagt fram noen skisse. Akademikerne havnet i streik for to år siden og vi har lært av en mislykket strategi. Vi ville ikke ha en liknende situasjon i år. Det er feil å tenke at det bare er streik som gir høyere lønn. Vi må først og fremst arbeide politisk, men av og til er det nødvendig med streik, sier Paulsen. Gro Elisabeth Paulsen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra grasrota i Hamar. foto NORSK LEKTORLAG 6 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

7 godt oppgjør i spekter Utdanningsforbundet fikk 13. juni en ny avtale med Spekter i A2-forhandlingene, og ifølge forbundet ble det et lønnsoppgjør på linje med oppgjøret i offentlig sektor. Forbundet har rundt 800 medlemmer i Spekter. alle trondheims-foreldre får penger tilbake etter streiken Trondheim kommune kompenserer alle foreldre med barn i barnehage og SFO som ble rammet av streiken. Barnehageregningen for juni må imidlertid betales. Kompensasjonen kommer som fratrekk eller direkte utbetaling på et senere tidspunkt, ifølge adressa.no Organisasjonen Vi ønsker å framheve gode eksempler på arbeidet som gjøres i skoler og barnehager med å opplyse om klimaspørsmål, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundets klimapris Lanserer klimapris til høsten blir tre vinnere tildelt Utdanningsforbundets nye pris for opplysning om klimaendringene. tekst og foto Harald F. Wollebæk Vi vil løfte fram eksempler på det gode arbeidet som gjøres i skoler og barnehager med å skape bevissthet om klimaendringene og hvordan problemene kan løses, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand. Er det naturlig at en lærerorganisasjon skal utdele en klimapris? Som en del av fagbevegelsen har vi ansvar for å bidra til å redusere utslipp av klimaskadelige gasser. Dessuten er det vår profesjon som utdanner nye generasjoner og dermed legger grunnlaget for framtidas fagkunnskap om hvordan disse problemene skal løses. Det er tydelig nedfelt i rammeplanen og formålsparagrafen at lærere skal bidra til kunnskap om et bærekraftig samfunn, sier Bjerkestrand. Konkrete tiltak Hun understreker dessuten at lærere og førskolelærere gjør en viktig jobb i å konkretisere hvordan man kan ta vare på miljøet. Det gjøres for eksempel gjennom konkrete prosjekter om gjenvinning. Mange skoler og barnehager legger deler av opplæringa utendørs for å gjøre barn glad i naturen. Det er viktig, for det man er glad i, vil man ta vare på, poengterer Bjerkestrand. Til medlemmer som tviler på sammenhengen mellom menneskeskapte utslipp og klimaendringene, har hun svaret klart: Forskningen viser tydelig hvor store klimautfordringer vi har, og i et globalt perspektiv har særlig vi i et svært rikt land med enorme ressurser en særlig forpliktelse til å gjøre noe med det. Da er det naturlig at vi bidrar både til debatten og til inspirasjon om å jobbe med disse problemene. Det kan være ulike syn, men mitt inntrykk er at det er lite uenighet om at det er et poeng å redusere disse utslippene. Sentral oppgave for pedagoger Premiebeløpet blir finansiert med midler satt av til samfunnsnyttige formål gjennom medlemsforsikringsavtalen mellom Utdanningsforbundet og forsikringsselskapet Tryg. Naturvernforbundet er også med i samarbeidet om den nye prisen. Å formidle kunnskap om klimaendringene er en sentral del av oppdraget for lærere og førskolelærere, og det er viktig å trekke fram dem som bidrar med god formidling og gode løsninger, sier energi- og klimarådgiver Audun Randen Johnson i Naturvernforbundet til Utdanning. Prisen skal deles ut årlig. Hensikten er å fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet og skape oppmerksomhet om klimautfordringene. I år vil det deles ut tre priser på kroner hver, til en barnehage, en grunnskole og en videregående skole. Prispengene skal fortrinnsvis gå til å støtte prisvinnerens fortsatte klimaarbeid. Prisen er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Naturvernforbundet og forsikringsselskapet Tryg. Jurylederen skal komme fra Utdanningsforbundet, og forbundets sekretariat skal også være sekretariat for juryen. Alle kan foreslå kandidater til prisen. 7 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

8 Aktuelt Åpner for å forby niqab i skolen Østfold fylke har som første fylke vedtatt at hodeplagg som skjuler hele eller deler av ansiktet, kan forbys i skolen. Bare Venstres og SV stemte mot. Venstre sier nei til forslaget fordi de hevder at det kan føre til at enkelte elever lar være å ta videregående utdanning, skriver Fredriksstad Blad. Lesetreningsprogram Program får elevene til å lese dobbelt så fort Å se barn og unge oppleve den mestringsfølelsen de får etter å ha gjennomført kurset, er en god følelse å kjenne på som lærer, sier Per Johan Rauø. Lærer Per Johan Rauø fikk William Nygaards legat for lesetreningsprogrammet pageturner. Nesten 200 skoler har tatt det i bruk, men Lesesenteret er skeptisk til programmet. Foto: AtLE SKiLBREi tekst Knut hovland Per Johan Rauø, som til daglig arbeider som lærer ved Austafjord Oppvekstsenter i Vikna i Nord- Trøndelag, har utviklet det nettbaserte lesetreningsprogrammet Pageturner. De som bruker dette programmet, dobler i gjennomsnitt lesehastigheten uten at det går ut over leseforståelsen. Det er blitt dokumentert gjennom en test Sintef har gjennomført. Læreren fra Nord-Trøndelag hadde arbeidet med oppfinnelsen sin i flere år før han tok kontakt med Aschehoug Undervisning. De hadde tro på ideen og støttet Rauø i den videre utviklingen av programmet. I februar i fjor ble det lansert, og nå har nærmere 200 skoler og over elever over hele landet tatt det i bruk. I begynnelsen av juni ble Per Johan Rauø tildelt William Nygaards legat. For skolene er det utviklet tre varianter av Pageturner: En for barnetrinn/mellomtrinn, en for ungdomstrinnet og en for videregående opplæring. Alle variantene består av 21 treningsøkter med en varighet på enten 11 eller 17 minutter, og både leseforståelse og lesehastighet blir målt fire ganger i løpet av kurset. Programmet sørger for å trene opp øynene til å bevege seg jevnt og raskt over teksten. Elevene får på den måten trening i hurtig lesing, og ved å gjennomføre programmet tilegner de seg en ny lesestrategi. Finnes det noe tilsvarende program i andre land? Jeg kjenner til programmer i USA og Australia, men de skiller seg ganske vesentlig fra Pageturner. Dette er med andre ord unikt, sier Per Johan Rauø til Utdanning. Før han gikk til Sintef med prototypen i 2007, fikk han faglig støtte fra dr. Scient i spesialpedagogikk, Liv Finbak. Hun hadde tro på det Rauø hadde utviklet og engasjerte seg i det videre arbeidet. Det samme gjorde daværende forlagssjef i Aschehoug, Bjørn Gunnar Saltnes. Jeg er veldig fornøyd med den hjelpen jeg har fått fra både Saltnes og andre i forlaget, sier Rauø. Nåværende forlagssjef, Reidunn Guldal, sier at deres ambisjon er å være de beste til å utvikle løsninger som støtter lærere i å realisere de grunnleggende ferdighetene for elevene. skeptisk til Pageturner Førsteamanuensis Per Henning Uppstad ved Lesesenteret i stavanger sier at aschehoug sender et signal til skolene om lesing og fart som verken er avstemt eller nyansert i forhold til hva hastighet faktisk betyr for lesingen. Uppstad savner faglige begrunnelser for det forlaget hevder i sin markedsføring av programmet. I flere sammenhenger kan det tvert om være en utfordring å få elevene til å lese sent nok slik at de virkelig får med seg innholdet i en tekst. Forskeren ved Lesesenteret sier at økt lesehastighet kan ha positiv betydning for barn og unge som sliter med å komme seg gjennom en tekst, men det er ikke nødvendig å gå til anskaffelse av Pageturner eller andre programmer for å oppnå dette. Det virker veldig kommersielt. Det blir mange tusen kroner å betale i lisens dersom en klasse skal ta programmet i bruk. Gode lærere kan få til mye av det samme uten hjelp av Pageturner, sier Uppstad til Utdanning. Forlaget opplyser at skolene får gode rabatter når de bestiller lisenser til elever og lærere. 8 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

9 Unge samer dårlig i eget språk Eldre samer i nord har et godt og aktivt talespråk, unge er best i lesing og skriving, mens blant sørsamene snakker flere unge sørsamisk, viser en undersøkelse omtalt av NRK. Den er utført blant 2000 personer i Sametingets valgmanntall av Norut Alta og Nordlandsforskning. 3 av 10 strøk til matematikkeksamen Mens 30 prosent strøk, fikk nesten 80 prosent karakteren 3 eller dårligere til avsluttende eksamen på videregående trinn 2, viser Utdanningsdirektoratets forhåndssensur av 750 eksamensbesvarelser i matematikk omtalt i VG. Kunnskapsløftet 2006 en reform styrt av tiltaksbrev Jorunn Møller og Petter aasen presenterte sluttrapporten fra institutt for lærerutdanning og skoleforskning og nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Oslo august 2005: Daværende statsråd Kristin Clemet presenterer Kunnskapsløftets læreplaner. Reformen skulle føre til bedre kunnskapsnivå og mer sosial utjevning. Det siste har ikke skjedd. Foto KNUt FALCh/SCANpix De har studert forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i reformen, og konkluderte med at det ikke er laget en helhetlig implementeringsstrategi for LK 06. Det er behov for en rolleavklaring mellom politisk og administrativ forvaltning, sa Møller. Små kommuner har verken kompetanse eller kapasitet til å følge opp reformen. Det har ført til at det sentrale nivå styrer gjennom oppdragsbrev. 244 tiltaksbrev er sendt ut siden reformstart, sa Møller, og minner om at målet med reformen var en bedre balanse mellom politisk og profesjonell styring. Økt sosial ulikhet 1200 flere elever fikk i fjor ikke nok karakterer til å søke ordinært opptak til videregående skole, sammenlignet med før innføringen av kunnskapsløftet. Reformen reduserer ikke sosiale forskjeller, men spiller på lag med de bedrestilte, sier forsker anders Bakken. tekst Lena Opseth Bakken, fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, var en av flere forskere som på et seminar i Utdanningsdirketoratets regi 14. juni presenterte tre sluttrapporter om reformen Kunnskapsløftet (LK 06). I rapporten finner forskerne 1) en svakt økende karakterforskjell mellom kjønnene, 2) at sosioøkonomisk familiebakgrunn har fått økende betydning for elevresultatene, 3) at grunnet økt spesialundervisning står flere elever uten vitnemål og 4) få endringer for elevene med innvandringsbakgrunn. Bakken slo fast at LK 06 ikke har vært vellykket for å utjevne sosiale forskjeller. Han la til at det heller ikke var et klart mål med reformen: Målet har vært å heve kompetansenivået for alle. Men når vi ser at reformen lykkes best blant barn av foreldre med god inntekt og høy utdanning, er det grunn til å spørre om det er noe ved reformen som trekker i retning av større sosial ulikhet i skolekarakterer, sa han. Etter at sluttrapportene nå er lagt fram, vil det bli grundig drøftet hvilke endringer som må gjøres, før en stortingsmelding om veien videre for norsk skole legges fram neste vår, sa statssekretær Elisabet Dahle i Kunnskapsdepartementet. klasseromspraksis som før Wenche Rønning fra nordlandsforskning, som har sett på hvordan reformen har endret undervisningen i klasserommet, konkluderte med at undervisningen ikke er vesentlig endret. Lærerne underviser mest i hele klasser som før, og læreboka styrer fortsatt mye av opplæringen. Lærerne rapporterer derimot at reformen har gjort at de er mer fokusert på hva som skal læres, og at vurderingspraksisen er bedret. I rapporten spør vi om læreren er for sterkt målfokusert på læringsutbytte. Lærerne snakker lite om mål når det gjelder holdningsarbeid. Det er også grunn til å spørre om lærerne legger for stor vekt på elevenes framføring, sa Rønning. 9 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

10 Aktuelt navn Straffelekse til skolebyråden Ebba Boye meiner å ha påvist at Høyres skolepolitikk, med frislepp av privatskoler og markedsretting av skolene, vil gi oss de problema Sverige nå prøver å komme ut av. Det har skapt reaksjoner. tekst Kirsten Ropeid Foto Manifest Analyse Ebba Boye (26) Hvem Utreder i Manifest Analyse, en organisasjon som sier oppgava deres er kunnskapsbasert folkelig opplysningsarbeid. Nestleder i Sosialistisk ungdom. Aktuell Har fått stor oppmerksomhet for rapporten «Fritt fall. Erfaringer fra konkurranse og privatisering i den svenske skolen». «Fakta til folket!» Vi har politisk enighet om at norsk skole reproduserer sosial ulikhet. Hvorfor ikke bruke kreftene på et problem vi har, heller enn å by opp til krangel om et problem vi kan komme til å få? Fordi Høyres politikk for framtidas Skole-Norge blei gjennomført i Sverige på 1990-tallet, med sterk framvekst av privatskoler, stykkfinansiering av skoleplasser og konkurranse blant skolene om elevene. En god skole skapes når lærerne konkurrerer om å være mest ettertrakta og når de styres gjennom rapporter og tester. Nå erkjenner svenskene at dette har ført til lavere skoleprestasjoner og et dyrt og segregert skolesystem. Finland, derimot, bygger på tillit til lærernes profesjonalitet i arbeidet for en god og sosialt utjamnende skole. Svenske lærere setter karakterer på egne elever i nasjonale prøver og tester. For å markedsføre skolen sin setter de opp karakterene, så karakterene går opp og prestasjonene ned. Hvordan kunne du ha påvist dette uten internasjonale skoletester? Testene i seg sjøl er ikke problemet, men at de brukes som konkurranseinsitament. En tror ikke lærerne gjør jobben hvis de ikke utsettes for en evig konkurranse. Under en norsk rødgrønn regjering lider norske universitet og høyskoler økonomisk når de stryker studenter, fordi pengene følger studentene. Hvordan kan du kalle dette høyrepolitikk? Høyre og Fremskrittspartiet innfører stykkpris og fritt skolevalg i grunnskole og videregående når de kan. Og det er grunnskole og videregående jeg har skrevet om. Venstresida står ikke for dette. Derfor er det viktig å vise hvordan politiske valg påvirker skolehverdagen. Sverige er jo rett rundt svingen, og du har brukt lett tilgjengelige kilder, som presseoppslag og åpne forskningsrapporter. Hvordan kan din rapport framstå som ny og overraskende for nordmenn? Det er påfallende lite kunnskap i Norge om hva som skjer i Sverige på et felt der sammenfallet i politikk og retorikk er så stort. Hvem vil du gi straffelekse? Uten tvil Høyres skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard. Han baserer seg bare på egen skoleideologi og neglisjerer svensk skoleforskning og debatt. Hvilken kjent person ville du hatt som lærer? Portugisiske Paulo Freire. I boka «De undertryktes pedagogikk» skriver han at utdanning kan føre til frigjøring, men at det er avhengig av pedagogikken som blir brukt. Hvilken bok har du ikke fått lest? Paasi Sahlbergs «Finnish lessons». Jeg har forstått at han der argumenterer for mer tillit til lærerne, ikke flere store skolereformer. Hva gjør du for å få ut frustrasjon? Brøler det ut over hele kontorlandskapet. Hva gjør du for å redde verden? Jeg gjør viktige forskningsresultater lettere tilgjengelig. Fakta til folket! 10 Utdanning nr. 12/22. juni 2012

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren 14 6. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet:

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet: Mitt tips 20 Sagn fra Nordkapp på tre språk Fotoreportasje 28 Kvinners stemme Reportasje 22 Ubegripelig at det fortsatt segregeres Frisonen 35 Knytt knatt knute 11 7. JUNI 2013 utdanningsnytt.no Stemmerettsjubileet:

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren >

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > 14-15 28. august 2009 www.utdanningsnytt.no Datasatsing med ukjente følger side 12 17 > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > Utdanning > nr 14-15 / 28. august 2009 leder.

Detaljer

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess Mitt tips 20 Lærer matematikk med app Portrettet 22 Arbeidsjernet Petit 28 «Flue på veggen» Gylne øyeblikk 29 Herlig avslutning 2 25. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Svensk skoleforbilde Inkludering

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren Mitt tips 20 Uteskole gir gode resultater Fotoreportasje 30 Blåser i tradisjonene Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren 9 8. MAI 2015 utdanningsnytt.no Suksessdropperne Redaksjonen

Detaljer