Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.industrienergi.no Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien"

Transkript

1 Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Fagforbundet Industri Energi er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for ansatte på flyttbare rigger, plattformboring og forpleining innen tariffområdet med Norges Rederiforbund (NR).

2 Industri Energi størst på flyteriggene Pr 1. juli 2007 har Industri Energi medlemmer i toneangivende selskaper som Seadrill, Seawell, Odfjell, Maersk, Transocean, Dolphin, Saipem, Stena, Diamond Offshore, Knutsen OAS Offshore, Polycrest, OSM, Island Offshore, Universal Sodexho, Norsk Offshore Catering. I tillegg har Industri Energi tilslutningsavtale med selskapet Cerno AS og de britiske selskapene Prosafe Ltd, Trinity International Services Ltd og Universal Sodexho Scotland. Industri Energi et dominerende forbund Industri Energi består av det tidligere Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og Norsk Kjemisk Forbund (NKIF). Det nye forbundet har nærmere medlemmer. Industri Energi sine medlemmer skaper 80 prosent av Norges eksportverdi. Forbundet har kontorer både i Oslo og Stavanger. Offshorerelatert virksomhet blir ivaretatt fra Stavangerkontoret hvor forbundet har rundt 40 ansatte. Dette gir oss større makt og innflytelse til å kjempe frem gode lønns- og arbeidsvilkår og andre viktige saker for medlemmene våre. Arbeid mot sosial dumping Industri Energi aksepterer ikke sosial dumping. I selskaper som ikke er medlemmer av Norges Rederiforbund (NR) krever vi at det opprettes tilslutningsavtaler hvor selskapene forplikter seg til å følge vilkårene i den etablerte tariffavtalen. Konkurranse basert på dårligere lønn og lavere personellkostnader, fordi arbeidstakere kommer fra andre land og nasjonaliteter, blir ikke akseptert. Industri Energi har som soleklart og ufravikelig krav at selskaper med ansatte som er engasjert på norsk sokkel blir omfattet av norske lønns- og arbeidsvilkår. Her setter vi hardt mot hardt! Av forbundets medlemmer innen dette tariffområdet er over medlemmer utenlandske statsborgere. Verdens beste offshoreavtale Som medlem i Industri Energi på flyteriggene - flyteriggavtalen - vil du bli omfattet av tariffavtale mellom Industri Energi/LO og Norges Rederiforbund for flyttbare offshoreinnretninger, plattformboring og forpleining. Avtalen regulerer lønn, skiftarbeid, ventetid, endring av arbeidstid, pensjon, velferdsordninger m.m. Avtalen forhandles hvert år av et forhandlingsutvalg sammensatt av tillitsvalgte fra din bedrift samt tillitsvalgte sentralt i Industri Energi. 3

3 Forbundet har egen forhandlingsavdeling. Som medlem vil du ha direkte innflytelse på de krav som blir fremsatt og vil derfor kunne påvirke dine lønns- og arbeidsbetingelser. Industri Energi har et sterkt apparat med dyktige tillitsvalgte lokalt i din bedrift og erfarne forbundssekretærer som har som sin jobb å ivareta dine interesser. I tillegg har vi Norges beste advokater innen arbeidsrett som yter gratis bistand ved problemer i arbeidsforholdet. NR-Forum For å sikre et best mulig samarbeid mellom avdelinger/klubber innen tariffområdet er det etablert en egen samarbeidskomite, NR-Forum. Nye avdelinger som kommer til i avtaleperioden tiltrer forumet som medlem direkte. Styret for Forumet i samarbeid med forbundet, planlegger og tilrettelegger aktuelle kurs, konferanser og tariffkonferanser. NR-Forum behandler spørsmål og saker av felles karakter innen tariffområdet. Vedtak og beslutninger er rådgivende for forbundets videre behandling av tariffkrav og andre forslag. Helse, Miljø- og Sikkerhet Et viktig ordtak sier: Uten helsa har vi ingenting. Industri Energi har i mange år satset sterkt på tiltak innen Helse, Miljø og Sikkerhet og har egen HMS-avdeling. Viktige saker de siste årene har vært arbeidet med nytt regelverk for oljeindustrien, helikoptersikkerhet, revisjon av Arbeidsmiljøloven, stans i bruk av samsoving, forebygging av ulykker og rådgivning til vernetjenesten innen flyteriggområdet. Industri Energi vil fortsette satsningen på arbeidet innen HMS. Vi vil:» Motarbeide næringens ønske om reduksjon av kostnader knyttet til sikkerhet» Fortsette arbeidet med å stoppe samsoving på sokkelen» Styrke tillitsvalgtes og verneombudenes rettigheter» Fortsette arbeidet med å øke kompetansekrav for sikkerhetssensitive stillinger Kurs og opplæring Gjennom vårt eget opplæringsprogram tilbyr forbundet et stort spekter av kurs rettet mot tillitsvalgte. Andre kurs, som for eksempel lederskap, coaching og lov og avtaleverk, er åpne for alle medlemmer. På vårt nettsted finner du oppdaterte kurstilbud. 5

4 Industri Energi Ungdomsforbundet For å møte ungdom som både er nyansatte og de som har jobbet en stund, har Industri Energi egne ungdomstillitsvalgte. De ungdomstillitsvalgte har ansvar for å følge opp yngre medlemmer og tilby informasjon om aktuelle saker og tilbud til medlemmene. Dersom man er ung og kommer i problemer, er det ofte lettere å ha en annen ungdom å støtte seg til. Skoleelever betaler ingen medlemskontingent og har ingen kollektive forsikringer. Studenter betaler ingen kontingent, likevel er de omfattet av en fullverdig kollektiv hjemforsikring. Lærlinger under kontrakt har også kontingentfritak, men får likevel en fullverdig kollektiv hjemforsikring. Hva er inkludert i medlemskapet?» Dyktige tillitsvalgte lokalt og sentralt» Gratis advokathjelp i arbeidsforholdet» Bistand i forbindelse med tvist om arbeidsforholdet» Innbo-, fritids- og grunnforsikring (også ved dødsfall)» Rettigheter til stipend i forbindelse med utdanning» LO-favør. Sjekk det gullkantede fordelsprogrammet for LO organiserte på - Spar opp mot en månedslønn årlig gjennom rabatter på strøm, banktjenester, bensin, leiebil, feriereiser osv. Medlemsinformasjon 11 ganger i året utgir vi medlemsbladet Industri Energi Medlemsbilag. I tillegg får du gratis tilsendt månedsmagasinet PETRO&industri. Via nettstedet blir du løpende oppdatert på det som skjer i forbundet og i næringen. Industri Energi tilbyr oppdaterte nyheter hver uke gjennom Industri Energi Ukeslutt. Det lages også oppsummering på engelsk av siste ukes viktigste saker. De aller fleste lokalavdelinger har i tillegg egne nettsteder med lokale og sentrale nyheter og aktuell informasjon som angår deg. 7

5 Hva betaler du i kontingent? Pr. 1 januar 2007 betaler medlemmer i arbeid 1,3 prosent av lønn med et tak på kr 390,- pr mnd til orbundet. I tillegg betales kr pr mnd til lokal avdeling. Du kan trekke fra kr ,- på skatten i 2007 fordi du er fagorganisert. Regjeringen har lovet å øke fradraget ytterligere. En egen medlemskontingent gjelder for medlemmer som er bosatt utenfor Norden, pensjonister, arbeidsledige, permitterte, førtidspensjonister, AFP-pensjonister og medlemmer uten inntekt. Industri Energi - Offshoreforbundet Tidligere NOPEF overtok 1. september 1988 organisasjonsansvaret for flyttbare innretninger på sokkelen fra Norsk Sjømannsforbund, og omkring 300 av Sjømannsforbundets medlemmer ble overført til NOPEF. I løpet av noen år ble medlemstallet på riggene mangedoblet. Misnøyen med lønnsforskjeller mellom faste og flyttbare innretninger førte til at det i 1989 ble inngått en harmoniseringsprotokoll mellom LO og Norges Rederiforbund. Dette førte til full harmonisering og rettferdig avlønning. LO-forbundet Industri Energi Industri Energi har hatt god nytte av LO i sin kamp for Avtalefestet Pensjon, AFP. I dag er grensen for denne pensjonsordning forhandlet ned til 62 år for arbeidstakere på faste installasjoner. Medlemmer av Industri Energi får i tillegg en gavepensjon på 1G. I tarifforhandlingene i 1998 ble et tilsvarende krav innfridd for ansatte på flyteriggene. Også her gjelder tillegget på 1G. Pensjonsalderen på flyteriggene er 60 år. 9

6 Industri Energi har fått til:» Full harmonisering mellom flytende og faste innretninger» Arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldene for flyteriggene i 1992» Aktivt bruk av varsel om boikott for å få internasjonale riggeiere til å akseptere norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel» Gjennomslag for etablering av 2/4 rotasjon offshore» Avtalefestet pensjon ved fylte 60 år + 1G på flyterigger» Samme ytelser på faste innretninger fra 62 år (ordinær AFP-ordning + 1G)» Økt fokus på Helse Miljø- og Sikkerhet (HMS)» Etablering av Arbeidsmiljøutvalg offshore (Felt-AMU)» Vi har oppnådd fagbrevstatus i en rekke fag. Industri Energi vil fortsette å arbeide for:» En aktiv næringspolitikk som sikrer sysselsettingen i riggnæringen, og er pådriver for:» Åpning av Norskehavet og Barentshavet for mer leteboring» Støtte utbyggingsløsninger som tilgodeser norsk arbeidsliv og norske arbeidsplasser» Endring av skatteregimet for småfelt og haleproduksjon» Endring av skattevilkårene utenfor norsk sokkel for å gjøre norske riggarbeidere attraktive» Holde useriøse riggeiere som underbetaler arbeidstakere borte fra sokkelen (sosial dumping)» Rettferdige lønns- og arbeidsvilkår og motarbeide undergraving av disse» Arbeide for fjerning av den urettferdige skattlegging av arbeidsreiser for utlenlandsboende» Arbeide mot tvangsinnføring av helskiftsordning (samme skift hele offshoreperioden)» Utvikle tariffavtalen i tråd med utviklingen i bransjen: Nye tider krever nye løsninger» Økt sikkerhet og fokus på Helse, Miljø- og Sikkerhet (HMS)» Økte muligheter for kompetanse og fagbrev. 11

7 Stavanger: Industri Energi Kongsgaten 52-54, 4005 Stavanger Telefon , faks Oslo: Industri Energi, Youngst. 11, 0181 Oslo Telefon , faks Innmeldingsskjema: Fylles ut av nytt medlem Fornavn... Etternavn... Adresse... Postnr...Sted... e-post... Personnr... Telefon...Mobil... Dato...Underskrift... Fylles ut av verver Fornavn... Etternavn... Adresse... Postnr...Sted... e-post... For informasjon om vervepremier gå til: Industri Energi Svarsending Oslo Utarbeidet av: G. Stensen, J. Vines, A. Theimann, M. Steen. Grafisk: PETROmedia AS

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha De rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Hva betyr det å ha en tariffavtale?

Detaljer

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Strøm Banktjenester Forsikring Bilfinansiering Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Advokat i arbeidsforholdet Kurs og konferanser NOPEF - mer enn et medlemsskap Faktafolder fra NOPEF

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert.

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster Det koster mindre enn en avis pr dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Det koster m Har du råd

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

10 gode grunner til å være medlem

10 gode grunner til å være medlem Ny som medlem 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 340 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer