Sentralbord: Fra utlandet: Epost: Nettsted:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no"

Transkript

1 Sentralbord: Fra utlandet: Epost: Nettsted: Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks Stavanger: Kongsgt , 4005 Stavanger Telefaks Innhold gjelder per april 2015

2 Vi er til for medlemmene! 2015

3 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. 2

4 Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det du ikke klarer alene. Vi har et godt utbygd tillitsvalgtapparat lokalt og sentralt. Vår grunnleggende oppgave er å sørge for at du som medlem opplever at Industri Energi arbeider for deg. Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har forhandlet frem i årenes løp. Vi har flere tusen tillitsvalgte og mer enn 80 ansatte med solid kompetanse og inngående kjennskap til bransjene våre. Det handler om lønn, arbeidstid og fritid. Det handler om helse og sikkerhet. Og det handler om medbestemmelse på arbeidsplassen, innflytelse og å stille opp for hverandre. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre service ovenfor tillitsvalgte og medlemmer. I det ligger økt satsing på informasjon, kontinuerlig kompetanseheving gjennom kursing av tillitsvalgte og egne ansatte i forbundet, stadig nye og enda bedre medlemsfordeler og satsing på ungdom og studenter. Vi er det fjerde største LO forbundet. Industri Energi er et fritt og uavhengig forbund, og vi bevilger ikke penger til politiske partier. Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår for deg som ansatt. Leif Sande Forbundsleder 3

5 4 Det kan være tungt å stå alene. Industri Energi gir deg muligheten til å makte det du ikke klarer alene.

6 Hva kan Industri Energi gjøre for meg? Det er godt å ha noen i ryggen. Du kan bli skadet på jobben, bli utsatt for trakassering, få en usaklig advarsel, opplever fusjon eller fisjon, oppsigelse eller urettferdig lønn. Da er det tungt å stå alene. Industri Energis tillitsvalgte, forhandlere, saksbehandlere og jurister vil da ta din sak, om det gjelder lønn, arbeidstid, omplasseringer, nedbemanninger eller annet - uten kostnader for deg. Juridisk avdeling med advokater som er spesialister på arbeidsrett Næringspolitisk avdeling som arbeider for at rammebetingelsene for din bedrift skal være best mulig Internasjonal avdeling som arbeider for solidaritet og samarbeid på tvers av landegrenser Avdeling for helse, miljø og sikkerhet (HMS) Tariffavdeling som er eksperter på lønnsoppgjør og avtaleverk i din bransje Kurs- og kompetanseavdeling Ungdomsavdeling med høy aktivitet (Industri Energi og LO har over hundre arrangementer årlig over hele Norge) Som organisert i Industri Energi har du mange rettigheter i tillegg til de som loven gir deg. Gjennom tariffavtalene får du rettferdige lønnsog arbeidsvilkår og årlige forhandlinger. Vår kompetanse din trygghet! Har du spørsmål eller problemer på jobben, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt.! Se vedlagt velkomstbrev, eller side 15 i denne brosjyren. 5

7 Vi er opptatt av å være tilstede og lytte til våre medlemmer, utvikle og forbedre oss. 6

8 Industri Energi stiller opp for deg Den viktigste fordelen med å være medlem i Industri Energi er hjelpen og støtten fra lokale og sentrale tillitsvalgte som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår, både gjennom direkte forhandlinger med arbeidsgiverforening/ bedrift eller direkte bistand i individuelle (lønns)forhandlinger. Om Industri Energi Industri Energi organiserer over medlemmer som står for 80 prosent av eksportinntektene til Norge. Vi organiserer ansatte i petroleumsindustrien, solenergi, petrokjemisk og farmasøytisk industri, aluminium og annen metallproduksjon, møbel- og treindustri, glass og keramiske virksomheter og skiproduksjon, samt ansatte i miljøbedrifter, vaskerier, renserier, plastbedrifter, fiskefor- og fiskemelbedrifter og en rekke andre bransjer. Vi organiserer ansatte i alle stillingstyper og sjikt i bedriften. Hva våre medlemmer mener: Vi er opptatt av å være tilstede og lytte til våre medlemmer, utvikle og forbedre oss. 71 % sier at den viktigste grunnen til medlemskap er sikkerhet for lønns- og arbeidsforhold. 77 % sier at de vil anbefaler andre å bli medlem av forbundet. 80 % rangerer HELP Advokatforsikring som en viktig medlemsfordel. 7

9 Fagforeningsarbeid er interessant og utviklende. 8

10 Ditt engasjement er viktig for oss Vi er organisert i fagforeninger fordi vi vil oppnå noe, og fordi vil oppnår mer ved å stå sammen enn hver for oss. Ved å delta i fagforeningsarbeid har du muligheten til å påvirke egen bedrift og framtidas arbeidsliv. Du har påvirkning på forbundets og LO s vedtak og priorteringer. Engasjer deg i fagforeningen, still opp på møter og aktiviteter og si din mening. Støtt opp om de tillitsvalgte og bidra til at fagforeningens vedtak og målsettinger blir fulgt opp. Delta i valg av tillitsvalgte på årsmøtet. Benytt deg av forbundets gratis kurstilbud. Sterkere sammen! 9

11 10

12 Følg oss på nett og papir Følg med på hvilke saker vi engasjerer oss i nasjonalt og internasjonalt på våre nettsider i vårt fagblad og på vår bloggside. På vår nettside kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev. Medlemsbladet Industri Energi Sendes hjem til deg. Bli engasjert og få tips fra våre bloggere. Meninger, synspunkter og nyheter. Her kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev. Nettbutikk med brosjyrer og profilartikler. Vi betaler porto og frakt!! Se etter oss på Facebook og på Twitter :-). 11

13 Medlemsfordeler Industri Energi Fordelsprogram tilbyr gode og relevante medlemsfordeler som ivaretar deg som medlem, både på jobb og privat. Fordelene er blant de beste i markedet. Kollektiv Hjemforsikring, markedets beste innboforsikring. Forsikringen er inkludert i kontingenten. Gjelder ikke for skoleelever. Grunnforsikring, en livsforsikring som kommer til utbetaling hvis medlem, ektefelle/ samboer eller barn under 21 år dør. Forsikringen er inkludert i kontingenten. Gjelder ikke for studenter/lærlinger og skoleelever. Fritidsulykkesforsikring, gir erstatning etter ulykkesskader i fritiden. Forsikringen gir erstatning ved dødsfall inntil kr , og invaliditet inntil kr Behandlingsutgifter til lege og tannlege dekkes med inntil kr Ordningen er inkludert i kontingenten. Gjelder ikke for studenter/lærlinger og skoleelever. Advokatforsikring, 15 timer gratis advokatbistand per år fra HELP sine advokater på de fleste områdene du kan støte på som privatperson. Inkluderer opp til 2 millioner i saksomkostninger hvis saken går til retten. Full dekning av saksomkostninger dersom rettssak. Gjelder ikke for skoleelever som ikke selv har valgt å ha forsikringen. Topp Reiseforsikring, gjelder på ferie-, fritid og yrkesreiser med varighet inntil 60 dager i hele verden. Avbestillingsforsikring er inkludert. Medlemmer kan reservere seg mot ordningen. Kurs og konferanser, Industri Energi har eget kurs- og kompetansesenter som tilbyr et variert utvalg kurs for både ferske og erfarne medlemmer, blant annet; forhandlingsteknikk, tillitsvalgt- og verneombudskurs, styre- og bedriftsutvalg, konflikthåndtering, arbeidslivsjuss og bedriftsøkonomi, omstillingsledelse og bedriftsinterne endringsprosesser, Industri Energi lederutviklingsprogram, Kurs for kvinner sprenge egne grenser, taleteknikk, presentasjonsteknikk, mellommenneskelig arbeidsmiljø, coaching. Alle medlemmer får kurs, reise og opphold gratis. Andre fordeler, tilgang til stipend til 12

14 etterutdanning etter bare 6 måneders betalt medlemskap, leie av rimelige ferieleiligheter i Spania, rabatt på leiebil fra Hertz, strøm med prisgaranti fra Fjordkraft, pensjonsrådgivning mm. LOfavør, fordelsprogrammet for LO-organiserte, blant annet: rabatt på feriereiser, hotell, pensjonssparing, pensjonsforsikringer, barne- og ungdomsforsikring, studentforsikring, kredittkort, banktjenester og lån. Kontingent 2015 Kontingenten beregnes ut fra din inntekt, om du er i arbeid eller permisjon, er sykmeldt, pensjonist, student eller lærling - og om du bor i eller utenfor Norden. Ordinær kontingent er 1,3 % av brutto lønn, maks kr 488,- per måned. I tillegg kommer en mindre kontingent til din lokale fagforening, som den enkelte forening fastsetter selv. ALT-medlemmer, har de samme medlemsfordelene, men adminsitreres direkte av forbundet eller av Sparebank 1 Skadeforsikring. Selvstendig næringsdrivende, har flere medlemspakker å velge mellom; Standard, standard + reise, standard + helse og selvstendig + full pakke. For nærmere beskrivelse av disse, se: Student, Studentmedlemskap koster kroner 10,- per måned inkludert Advokatforsikring. I tillegg får du 6000 kroner etter endt studier gjennom vår unike bokpantordning. Med mindre kontingenten trekkes direkte fra din arbeidsgiver, kan den belastes via avtalegiro. Dette ordnes direkte via din bank/nettbank. Medlemsskap for skoleelever og lærlinger er også 10,- per måned. Priser Kollektiv advokatforsikring i HELP Forsikring koster kroner 57,- per måned, og Topp Reiseforsikring koster kroner 83,- per måned. Elever og lærlinger kan velge om de vil ha Advokatforsikring. Elever/ lærlinger/ studenter kan velge om de vil kjøpe Topp Reiseforsikring. Ta kontakt med Medlemsservice, se side 15. Fradrag på selvangivelsen Du kan trekke fra kr kroner av medlemskontingenten på selvangivelsen (2015). Gjelder de som er i lønnet arbeid. Fullstendig informasjon om fordelene og kontaktinformasjon se Kontaktinformasjon til leverandørene av fordelene, se side

15 14 Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt først, om du har en sak.

16 Kontakt oss Din tillitsvalgt På vårt nettsted lonns-og-arbeidsvilkar under «Min side» finner du navn og kontaktinformasjon til din tillitsvalgt som kan bistå deg ved spørsmål. Ved skade Ved skade kontakt leverandøren av fordelen direkte eller til Industri Energi Medlemsservice. Ved endringer Ved endringer i ditt medlemskap (adresse, telefonnummer, jobbskifte, permisjon, langtidssykmeldt med videre), benytt «Min side», eller ta kontakt med Industri Energi Medlemsservice, da slike endringer kan ha betydning for kontigentens størrelse og dine medlemsfordeler. Industri Energi Medlemsservice Vi kan svare på spørsmål om ditt medlemskap, eller henvise deg til rett instans i forhold til hva saken gjelder: Sentralbord: Fra utlandet: Epost: Nettsted: Vi er til for våre medlemmer! Min side Logg inn på for å se ditt medlemskap, endre kontaktinformasjon, melde om endringer i arbeidssituasjon, se kontaktinformasjon til din tillitsvalgt med mer. Du logger deg inn på «Min side» med ditt medlemsnummer og fødselsdato (som er oppgitt i vedlagte velkomstbrev). Du kan også få innloggingsinformasjon tilsendt på e-post eller sms fra nettsiden vår Leverandører av våre fordeler HELP Forsikring: Telefon: Fjordkraft: Telefon: LOfavør: Telefon: Sparebank 1 Skadetelefon: Telefon: Hertz: Telefon: Tredjepart Telefon:

17 Industri Energi Svarsending OSLO

18 Verv en venn eller kollega Velg blant mange flotte vervepremier. Du får ett poeng for hvert medlem du verver. Du kan også spare opp vervepoeng for å kunne ta ut en vervepremie med høyere verdi. Se vervepremier og meld inn en venn eller kollega på: industrienergi.no/verving eller fyll ut denne svarkupongen. Jo flere jo sterkere sammen! Fylles ut av verver: Navn: Medlemsnummer: Telefon: Epost : Jeg verver: Navn 1: Fødselsdato : Ordinært medlemskap Student Elev Lærling Telefon: Epost: Navn 2: Fødselsdato: Ordinært medlemskap Student Elev Lærling Telefon: Epost: Navn 3: Fødselsdato: Ordinært medlemskap Student Elev Lærling Telefon: Epost:

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som ble stiftet den 02.04.1896, er

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst. Gjennom forbundets

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 340 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter

Detaljer

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Strøm Banktjenester Forsikring Bilfinansiering Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Advokat i arbeidsforholdet Kurs og konferanser NOPEF - mer enn et medlemsskap Faktafolder fra NOPEF

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer