nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR."

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1

2 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet kom brått og uventet. Vår gode venn, og mangeårig medlem av Hvaler Hytteforening, Frank Holstad døde 5. mai Frank var ingen hvemsomhelst, han var kort og godt Mr. Hvaler-nytt personlig. Helt i fra starten for 17 år siden tok Frank et ansvar for sitt kjære medlemsblad, og han har siden styrt og kontrollert bladet med en hard og kjærlig hånd. I tillegg til å være redaktør og redaksjonssekretær av Hvaler-nytt har Frank i mer enn 17 år hatt tillitsverv i vår forening som sekretær. Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling. Allmennlege Ortoped Gynekolog Sjømannslege Nevrolog Indremedisiner Plastikkirurg Øyelege Øre-nese-hals Hudlege For mer informasjon se Fysioterapeut Psykolog Vaksinasjonskontor Urolog Timebestilling: Tlf: Åpningstider: Man-fre Volvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Frank var gjennom et langt liv særdeles aktiv på mange områder. Han drev i mange år sitt eget firma Holstad Grafisk, og som en ekte Vålerengagutt oppvokst på Etterstad, ble det ishockey som fanget hans sportsinteresse. I mer enn 10 år satt han som kretsformann i Oslo Ishockeykrets og han var en utrolig viktig person for utviklingen av ishockeysporten i Oslo, spesielt på 80-tallet. Frank og hans familie fikk kjøpt seg sin hytte på Siljeholmen, og en liten uenighet om manglende parkeringsplass førte til at Frank ble medlem i Hvaler Hytteforening. For vår forening la han ned et arbeid på tusenvis av timer fordi Frank mente det var viktig å stå sammen i viktige saker for hytteeierne på Hvaler. Vi vil takke for innsatsen og engasjementet, og for at vi fikk lære Frank å kjenne. Vi lyser fred over Frank sitt minne. Styret Ansvarlig lege: Angelika Kerane INNGÅR I CAPIO EUROPA HVALER-NYTT - NR. 2/2012 3

3 Leder n Hvaler Hytteforening avholder Legg merke til at Årsmøtet holdes på Floren skole ÅRSMØTE Lørdag 30. juni 2012 kl på Floren skole, Kirkøy DAGSORDEN 1. Åpning 2. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av referent c) Valg av to representanter til å underskrive protokoll (møtereferatet) 3. Styrets beretning 4. Regnskap 5. Revisjonsberetning 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 7, Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 8. Budsjett 9. Innkomne forslag eller saker fremmet av styret 10.Valg Hyttefolk = Nyttefolk? Følgende kunne leses i lederartikkelen i bladet Hvaler-nytt nr. 2/2011: Det finnes i dag både og 3. generasjons hytteeiere på Hvaler. Vi tror at felles for alle hytteeiere og deres familier er at de er oppriktig glad i sitt feriested, og de har etter mange års tilknytning til Hvaler også utviklet et slags kjærlighetsforhold til Hvalersamfunnet. Fra tid til annen både leser og hører vi bemerkninger og påstander om at hyttefolket ikke bidrar til fellesskapet, og derfor rent økonomisk burde bidra med mer til Hvalers tynnslitte økonomi. Vi hører også noen ganger at hyttefolket kun blir betraktet som en pest og en plage og at vi er noen egoistiske snyltere. I den senere tid har imidlertid slike negative påstander og beskyldninger dukket opp oftere, og spesielt i diskusjonen om eventuell innføring av eiendomsskatt tar enkelte til orde for at hytteeierne i dagens situasjon er som en ren utgiftspost å regne. Etter avsluttet årsmøte er det satt av ca. én time til medlemsmøte, med anledning til å stille spørsmål. Med dette som utgangspunkt har styret diskutert saken grundigere og kommet frem til at vi bør komme oss videre fra ord til aktiv handling. Styret fremmer derfor forslag til årsmøtet om at vedlagte søknad(som i sin helhet kan leses i dette nummer av bladet under forslag til årsmøte), som er avsendt i regi av Østfoldforskning, blir et årsmøtevedtak i 2012, og som 4 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 5

4 HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS Eneste Bademiljøbutikk i Fredrikstad kun 15 min. fra sentrum Som medlem i rørleggerkjeden Bademiljø, tilbyr vi høy faglig kompetanse og et stort utvalg av varer. Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er totalleverandør av komplette bad og våtrom. Serviceoppdrag Bytte av armaturer, dusj, wc etc Bytte av varmtvannsbereder Vedlikehold av røranlegg Nytt bad? Ut i fra en enkel skisse, tegner vibadet ditt i 3D Ønsker du en befaring? Vi kommer da hjem til deg og kan planlegge badet sammen Uforpliktende tilbud Hyttekunde? Vi har lang og bred erfaring med innleggelse av vann og avløp på hytter Vi tar oss av søknadspapirer mot kommunen Egen graveavdeling Ta kontakt for befaring/prisoverslag/referanseprosjekter La oss ta vinterstengingen og frostsikre sanitæranlegget Vi kan også sette på vannet til våren, og sikre at alt er i orden før sesongen starter Flott butikk med stort utvalg av alt til badet. Mye lekkert i håndklær, duftlys og tilbehørsserier m.m. GOD SERVICE ER EN SELVFØLGE HOS OSS! Hvaler Rørleggerbedrift AS Telefon: E-post: Vis-avis Esso på Vesterøy vil kunne utløse en kostnad på ca. kr ,- dersom vår søknad blir godtatt og prosjektet kan gjennomføres. Styret ønsker å gi sin begrunnelse for forslaget muntlig under selve årsmøtet, men vil her forsøke å gi en kortfattet redegjørelse. Styret i Hvaler Hytteforening mener at det ligger muligheter og utfordringer i spenningsfeltet mellom lokalbefolkningen og hyttebeboerne, og at en grundig gjennomgang og undersøkelse vil kunne danne basis for bærekraftig verdiskaping som ivaretar den lokale identiteten og særpreget. Vi vil gjennom prosjektet og undersøkelsen få kartlagt dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping. Det vil gi oss muligheter for å kunne kartlegge forutsetninger og muligheter for næringsutvikling på Hvaler basert på kommunale føringer og hyttefolkets ønsker og behov. Dette er ikke bare en visjon og en drøm, men et helhjertet ønske om at vi gjennom et slikt prosjekt kan få være med å bidra til noe som til slutt vil kunne danne en basis for ny bærekraftig vekst på Hvaler. Prosjektgruppe Prosjektet vil bli gjennomført med Hvaler Hytteforening som prosjekteier. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Hvaler kommune v/bernt Erik Larsen(næringssjef). Det etableres en prosjektgruppe med Østfoldforskning som prosjektleder, som i samarbeid med Miljøkom AS, vil gjennomføre forprosjektet. Østfoldforskning vil ha hovedansvaret for aktivitetene i søknadens punkt I, II, III, V og VI, mens Miljøkom AS vil ha hovedansvaret for å kommunisere ut resultatene av forprosjektet og for å etablere og lede diskusjonsarenaer. Andre aktører kan også trekkes inn ved behov (f.eks Østfold Analyse, Fredrikstad Kommune, Fredrikstad Hytteforening og/eller tilsvarende på Vestfoldsiden (f.eks vil Tjøme Kommune og hytteforeninger der være interessante som dialogpartnere i siste halvdel av forprosjektet). 6 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 7

5 Prosjektansvarlig Hvaler Hytteforening: Styreleder Gunnar Dahl-Johansen Prosjektleder Østfoldforskning: Forskningsleder PhD Synnøve Rubach Prosjektet vil ha kobling mot prosjektet Et Kunnskapsbasert Østfold, og Bachelorstudiet i Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Det foreligger også mulighet til å kople prosjektet opp mot Smart Energy Hvaler. ÅPNINGSTIDER SOMMER MANDAG-LØRDAG KL SØNDAG KL Åpent til kl. 21 uke 25 33, man lør Det er faktisk med litt stolthet at vi nå har fått anledning til å presentere et slikt prosjekt for våre medlemmer, og som til slutt kan vises seg å bli historisk. Dette kan til slutt vise seg å bli en av de viktigste sakene i Hvaler Hytteforenings historie, dersom alle fremtidige og nødvendige vedtak blir positive i denne saken. Vi anmoder på det sterkeste vårt årsmøte til å si JA til dette prosjektet, som vil kunne gi en historisk gjengklang i flere tiår fremover. Konditorier a/s APOTEK1HVALER KIWI Skjærhalden **** Men uansett prosjekt eller ikke, det er heldigvis helt sikkert at ingen kan ta fra oss solfylte feriedager på Hvaler. En riktig god sommer ønskes alle hyttefamilier på Hvaler og våre trofaste annonsører og øvrige samarbeidspartnere! KIWI Skjærhalden har også BANK i butikk Gunnar Dahl-Johansen Leder 8 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 9

6 Årsberetning Hvaler Hytteforening NYHET! STOKKEN BÅT & MOTOR AS Sting 530 Jeep med 75 hk Evinrude og masse utstyr Kampanjepris kr ,-. Besøk gjerne vår båtutstyrsforretnig eller vår nettbutikk NORGES STØRSTE NORDKAPP-FORHANDLER NYHET! NYHET! NYHET! KAMPANJEBÅTER /550 Pro 550/650 Pro Open Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere av hytter og fritidseiendommer på Hvaler og Granholmen med beliggenhet i Fredrikstad kommune. En av styrets hovedoppgaver har vært å holde medlemmene oppdatert om viktige hendelser og saker på Hvaler via medlemsbladet Hvaler-nytt. Aktiviteten i foreningens 34. driftsår har i hovedsak vært rettet mot utgivelse av Hvaler-nytt, med hovedfokus på å holde medlemmene oppdatert om viktige hendelser og saker på Hvaler, engasjement i forbindelse med en rekke henvendelser fra enkeltmedlemmer, samt avgi høringsuttalelser vedrørende reguleringer/reguleringsplaner i Hvaler kommune. Bistand til enkeltmedlemmer og velforeninger i forbindelse med tomtefeste spørsmål, vann og avløp og andre saker som berører hytteeierne i forbindelse med det offentlig og grunneiere. Spesielt bør nevnes styrets engasjement i arbeidet med å sette fokus på trafikksikkerheten for gående og syklende langs fylkesvei 108 (Hvalerveien) og med å forhindre den foreslåtte mudderdumpingen i ytre del av Fredrikstad havn. Regnskap-budsjett- fortsatt drift VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG BÅTHANDEL! Fiskeutstyr: Hummerteiner Krepseteiner Garnhaler/Teinehaler Blåser - Not - Kork Bekledning - Grundens Tauverk SALG SERVICE VINTEROPPLAG 10 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 KONTAKT OSS FOR KNALLPRIS PÅ BÅTPAKKER FRA NORDKAPP/EVINRUDE. KAMPANJER!!! KONTAKT OSS! Telefon: STOKKEN, 1684 Vesterøy Selvlensende Øien 15 fot m/ 15 hk Landstedspakke til uslåelig pris kr ,-. Foreningens regnskap for 2011viser et overskudd på kr ,-, mot et budsjett på kr ,- vedtatt på årsmøte i Virksomheten styres ut i fra budsjettet, som synliggjøres ved et avvik på + kr ,- i dette regnskapsåret. Dette synliggjør et stort positivt avvik i forhold til budsjett, men skyldes i hovedsak en vellykket vervekampanje sommeren 2011 som førte til ca. 300 nye medlemmer og dette året hadde også et betydelig større annonsesalg til vårt medlemsblad Hvaler-nytt. Styret ser seg fornøyd med resultatet, og mener at regnskapet gir et riktig bilde av foreningens virksomhet. Egenkapitalen ved regnskapsavslutning er på kr ,-. Dette gir et godt utgangspunkt for foreningens virksomhet framover. Budsjettet for 2012 er budsjettert med mindre inntekter i 2012 enn vi oppnådde i Dette fører til et mindre budsjettert overskudd. Grunnlaget for fortsatt drift er således til stede. Medlemmer Styret prioriterer kontakt og informasjon til medlemmene gjennom Hvaler-nytt. Dette beslaglegger mye av kapasiteten og ressursene. Antall betalende medlemmer for 2011 var ca og vi er nå tilbake på samme medlemstall som i 2009, som er resultat etter HVALER-NYTT - NR. 2/

7 en vellykket vervekampanje. I løpet av året 2011 har vi imidlertid også mistet over 150 medlemmer som av ulike årsaker har valgt å avslutte sitt medlemskap i vår forening. Ca. 90 % av frafallet skyldes salg eller overdragelse av hytta, og de øvrige 10 % skyldes liten interesse og ikke minst uteglemt kontingentbetaling. Styret vil fortsatt aktivt gå inn for å få flere hytteeiere til å melde seg inn i vår forening, og vil derfor i 2012 gjennomføre en ny vervekampanje. Samarbeidspartnere Styret har for 2011 fortsatt et godt samarbeid med regnskapsbyrået Visma AS for regnskapsføring, kontingentinnkreving, og annonsefakturering. Samarbeid med en stor profesjonell aktør stiller store krav til oppfølging fra styrets side. Samarbeidet er også kostnadskrevende, men sikrer nødvendig kvalitet. Hvaler kulturvernforening gjør en flott jobb for Hvalersamfunnet, som blir synliggjort blant annet med videreutviklingen av Brottet Amfiteater. Styret besluttet derfor i 2011 å gi Hvaler kulturvernforening en gave på kr ,- øremerket for Brottet. Avtalen om vedlikehold av foreningens WEB side, samt med styreleder om vedlikehold av medlemsregister og salg av annonser er videreført i Hvaler Hytteforening har et godt samarbeid med ledelsen i Hvaler kommune, og med personalet på de forskjellige fagområder. Foreningen er medlem av Norges Hytteeierforbund. Som juridisk rådgiver benytter Hvaler Hytteforening advokatfirmaet Os & Co. i Oslo. Hvaler-nytt Vårt medlemsblad Hvaler-nytt er foreningens ansikt utad, og vår viktigste kommunikasjonskanal. Vi har et godt samarbeid med de leverandører som er nødvendig for produksjon og utgivelse av bladet.utgivelse av 4 nummer i året 2011 hadde en kostnadsramme på kr ,-, og med annonseinntekter på kr ,- medførte dette et tilskudd fra egen kasse på ca. kr ,-. Totalkostnaden for utgivelsen av Hvaler-nytt har økt i 2011, men styret mener at den totale utgift for utgivelsen av Hvaler-nytt fortsatt er tilnærmet dagens markedspris. 12 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

8 Likestilling Styret ønsker likestilling mellom kjønnene. Styret har i regnskapsåret bestått av tre menn og tre kvinner (inklusive varamedlem). Hendelser etter Ved kontingentinnkreving for året 2012 opplevde vi igjen en frustrerende trykkfeil, da alle medlemskort på fakturaen var påtrykket årstallet De av våre annonsører som gir rabatt ved fremvisning av medlemskort er varslet om feilen, slik at medlemskort med årstallet 2011 også gjelder for Hvaler Hytteforening var uten skyld i en slik teknisk feil, men ønsker likevel å beklage det inntrufne overfor våre medlemmer. Hvaler, 16. mars 2012 Gunnar Dahl Johansen (sign) Mona Flemmen (sign) Halvard Eriksen (sign) Torill Ottesen (sign) Aud Berg (sign) 14 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012

9 16 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

10 En ny sommer med vedlikehold? NUSTAD & PARTNERS AS Eller vurderer du å selge hytta? Kontakt oss så foretar vi en befaring og gir deg en prisvurdering helt uten forpliktelser. Vi kjenner til alle hytter som er solgt i nærheten av deg, og hva de ble solgt for. Med kontor både i Moss og Fredrikstad dekker vi hele distriktet fra Son i nord til svenskegrensen i syd. Tilsammen 14 dyktige fagfolk står klar til å betjene deg. Firmaets fire eiere, som alle jobber i Meglergaarden, har tilsammen mer enn 70 års erfaring fra bransjen. Det skulle borge for at du er i trygge hender! Lurer du på hva din bolig eller hytte er verd i dag? Kom innom til en uforpliktende samtale. Du finner oss på Kirkebrygga og på meglergaarden.no Meglergaarden AS Fredrikstad Kirkebrygga 2-4 Telefon: Faks: Moss Storgaten 8 Telefon: Faks: meglergaarden.no Meglerhuset Meum har vært en institusjon i Fredrikstad i mange, mange år. Utallige er de som har kjøpt eller solgt bolig hos oss. For ikke å snakke om hytte: Det er vel ingen meglere som har solgt flere Hvalerhytter enn oss. Meglerhuset Meum har nå skiftet navn til Meglergaarden. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 18 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

11 Regnskap Lønn Økonomisk rådgivning Visma Services Norge, avd. Fredrikstad tlf: e-post: visma.no/outsourcing Note Noter til resultatregnskap for 2011 Hvaler Hytteforening Tekst I 2011 ble det kjørt en medlems vervekampanje. Dette har gitt oss en vesentlig økning av kontingent inntektene i forhold til budsjett. Vi har imidlertid valgt en mer nøktern linje når vi budsjetterer kontingent inntektene for Økningen av annonse inntektene i forhold til budsjett skylles at vi, i forbindelse med et samarbeid med Fredrikstad Energisalg, fikk annonser vi ikke kan regne med å få i Den store økningen i årsoverskuddet i forhold til budsjett, skyldes alt vesentlig økningen i annonse og kontingent inntektene. TA BÅTEN TIL TANNLEGEN Tilbud til Hvalers hyttegjester Årskort for hele hyttefamilien kr Års-dusjekort for hele hyttefamilien kr 900,- Åpent hele året Konferanser Selskapslokaler Norderhaugveien 8, 1684 Vesterøy TELEFON Sandbakken, 1680 Skjærhalden Tlf , 20 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2011 HVALER-NYTT - NR. 2/

12 Ferieeller fastabonnement Ring tlf for tilbud papir eller e-avis 22 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

13 VELKOMMEN TIL APOTEK 1 HVALER ÅPNINGSTIDER: Hverdager: Lørdag: Gode råd om riktig legemiddelbruk Kort ventetid på resepter Gode parkeringsmuligheter Velkommen! Apotek 1 Hvaler. Ødegårdskilen, 1684 Vesterøy. Tlf: , faks: Åpningstid: mandag - fredag 10-17, lørdag HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

14 Forslag til årsmøte i Hvaler Hytteforening Selge hytte: Din private eiendomsmegler står klar! Styret i Hvaler Hytteforening ønsker å fremme 3 forslag på årsmøtet den Forslag 1. Det foreslås å endre dato for årsmøtebehandling. I vedtektens 4 står følgende i 2. setning: Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. juni Det foreslås endret til: Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. august Begrunnelse for forslaget: På årsmøte i 2011 ble det fra salen under medlemsmøte tatt til orde for at vårt årsmøte også kunne bli avhold i fellesferien i juli hvis det var et ønske om dette. For å kunne oppfylle et eventuelt slikt ønske må ovennevnte dato i 4 endres som foreslått. Forslag 2. Kontakt oss dersom du ønsker en uforbindtlig prisvurdering først! Forslag om å endre benevnelsen KASSERER til ØKONOMIFORVALTER. I vedtektenes 6 Valg, står benevnelsen kasserer omhandlet 2 ganger. Styret forslår å endre dette til Økonomiforvalter Begrunnelse for forslaget: Den tradisjonelle betegnelsen kasserer er ikke lenger en riktig benevnelse. Den tradisjonelle kasserer-rollen, som var den personen i styret som foretok inn- og utbetalinger, førte bilag og kassadagbok o.s.v., eksisterer ikke lenger. Det tradisjonelle kassererarbeidet er i dag satt bort til et regnskapsbyrå. Dagens kasserer har imidlertid en viktig rolle som foreningens økonomiansvarlig. Derfor mener styret at tittelen økonomiforvalter er en bedre betegnelse ut i fra dagens faktiske funksjon. Forslag 3. Styret foreslår for årsmøtet å gjennomføre prosjekt Gresshoppesverm Følgende kunne leses i lederartikkelen i bladet Hvaler-nytt nr. 2/2011: telefon er: Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad Det finnes i dag både og 3. generasjons hytteeiere på Hvaler. Vi tror at felles for alle hytteeiere og deres familier er at de er oppriktig glad i sitt feriested, og de har HVALER-NYTT - NR. 2/

15 Billett på nett 10% rabatt etter mange års tilknytning til Hvaler også utviklet et slags kjærlighetsforhold til Hvalersamfunnet. Fra tid til annen både leser og hører vi bemerkninger og påstander om at hyttefolket ikke bidrar til fellesskapet, og derfor rent økonomisk burde bidra med mer til Hvalers tynnslitte økonomi. Vi hører også noen ganger at hyttefolket kun blir betraktet som en pest og en plage og at vi er noen egoistiske snyltere. I den senere tid har imidlertid slike negative påstander og beskyldninger dukket opp oftere, og spesielt i diskusjonen om eventuell innføring av eiendomsskatt tar enkelte til orde for at hytteeierne i dagens situasjon er som en ren utgiftspost å regne. Med dette som utgangspunkt har styret diskutert saken videre og kommet frem til at vi bør komme oss videre fra ord til aktiv handling. Styret vil redegjøre grundigere for sitt forslag på selve årsmøtet. Begrunnelse for forslaget: Styret i Hvaler Hytteforening mener at det ligger muligheter og utfordringer i spenningsfeltet mellom lokalbefolkningen og hyttebeboerne, og at en grundig gjennomgang og undersøkelse vil kunne danne basis for bærekraftig verdiskaping som ivaretar den lokale identiteten og særpreget på Hvaler. Vi vil gjennom undersøkelsen få kartlagt dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping. Det vil gi muligheter for å kunne kartlegge forutsetninger og muligheter for næringsutvikling på Hvaler basert på kommunale føringer og hyttefolkets ønsker og behov. Dette er ikke bare en visjon og en drøm, men et helhjertet ønske om at vi gjennom et slikt prosjekt kan få være med å bidra til noe som til slutt vil kunne danne en basis for ny bærekraftig vekst på Hvaler. Styret fremmer derfor forslag til årsmøtet om at vedlagte søknad, som er avsendt i regi av Østfoldforskning, blir et årsmøtevedtak i 2012, og som vil kunne utløse en kostnad på ca. kr ,- dersom vår søknad blir godtatt og prosjektet kan gjennomføres. Søknaden som er sendt har følgende ordlyd: Nå kan du kjøpe billetten din på nettsidene våre med PC eller smarttelefon før reisen. Da sparer du 10 %, og det går raskere å få alle om bord. Ta med utskrevet papirbillett eller strekkode på mobilen. Søker: Hvaler Hytteforening Hyttefolket en gresshoppesverm eller et viktig bidrag til bærekraftig stedsutvikling? Velkommen om bord! Gjelder kun salg av enkeltbilletter. For mer informasjon ring eller se nettbuss.no HVALER-NYTT - NR. 2/

16 av Østfoldforskning, blir et årsmøtevedtak i 2012, og som vil kunne utløse en kostnad på ca. kr ,- dersom vår søknad blir godtatt og prosjektet kan gjennomføres. Søknaden som er sendt har følgende ordlyd: VI HAR FLYTTET! Søker: Hvaler Hytteforening Hyttefolket en gresshoppesverm eller et viktig bidrag til bærekraftig stedsutvikling? Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! Medlemmer av Hvaler Hytteforening gis rabatter ved fremvising av medlemskort. (Ikke på kampanjetilbud.) VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag Innledning I 2011 hadde Hvaler kommune 4306 fritidsbygninger, 2051 bebodde og ubebodde boliger og 4160 innbyggere (Østfold Analyse, 2011). Dette gir en faktor på 1,04 fritidsbygninger per innbygger. Til sammenligning hadde Fredrikstad og Sarpsborg 0,06 hytter per innbygger i 2007 (www.agderforskning.no/hyttestatistikk ). Mange har hørt påstanden om at befolkningen på Hvaler øker til eller sågar mer i sommermånedene. Hva det faktisk tallet er vites ikke. Denne formidable befolkningsøkningen på sommerstid oppfattes både som positiv og negativ. De negative aspektene går på at hyttefolket er ikke bidrar til fellesskapet og er en ekstra belastning for Hvalers økonomi. På den positive siden kommer hyttefolkets rolle i utbygging av vei og tunnel, til å holde oppe det lokale næringslivet og bidrag til Hvalers kultur- og tjenestetilbud. Imidlertid er ofte den store andelen hyttebefolkning kommunisert ut som en kilde til forargelse og konflikter, og de positive sidene underkommunisert eller helt uteglemt. Det har vært gjennomført flere prosjekter i landet hvor man har tatt tak i dette spenningsfeltet mellom lokalbefolkningen og hyttebeboerne. Eksempel her er prosjektet Hyttefolk = nyttefolk? i Tinn og Vinjar kommune. Tinn hadde i 2007 over lang tid opplevd en nedgang i befolkningstallet. Men nye bedriftsetableringer var da sterkt økende, og det ble etablert 48 nye arbeidsplasser på kort tid. Dette var mye takket være de som hadde valgt å bygge hytte i kommunen, påpekte den gang næringssjef Audun Mogen. Nordbø (2008) påpeker at hyttefolket ofte stigmatiseres som egosentriske og snobbete individualister som er mest opptatt av seg selv og opparbeidelse av egne goder. Dette fant Nordbø lite av i Tinn, men i stedet fant hun engasjerte og ressurssterke hyttefolk som gjerne ønsket å være en ressurs for lokalbefolkningen og lokalsamfunnet. Et annet eksempel er prosjektet rural mobilitet som Bygdeforskning har hatt i samarbeid med Agderforskning. I prosjektet har man sett på den utvidede mobiliteten i fritida som for store del av den norske befolkningen innebærer reiser på tvers av kommunegrenser. Dette bidrar til å utviske og utfordre symbolske grenser mellom by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig. Et formål med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter denne mobiliteten innebærer for perifere kommuner med tanke på offentlig tjenesteyting, arbeidsmarkeder og arealbruk. Videre har man vært interessert i lokale strategier for involvering og deltakelse av fritidsbefolkningen. Av sentral betydning for undersøkelsen er hvordan det kan utformes former for medvirkning som tar hensyn til den nye mobiliteten. Resultatene viser at hyttebeboerne bidrar til betydelig verdiskaping i kommunene gjennom skatteinntekter, de skaper sysselsetting og nye inntekter for det lokale næringslivet. De bidrar dessuten til utviklingen av lokal infrastruktur. 30 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 2/2011 HVALER-NYTT - NR. 2/

17 DEN KULINARISKE Den perfekte hytteboka på Hvaler. Masse stoff, bilder oppskrifter fra Hvaler, og resten Oslofjorden Forsiden + forsats_layout Side 1 Oslofjorden Av Randi Lind og Tommy Tindlund Tindlund Forlag AS Denne boken kan bli din gratis, ved å melde deg inn i Hvaler hytteforening innen 1. august Er du allerede medlem får du kjøpt boka for kun kr. 200,-( kun en pr. hytte) Bøkene kan da hentes hos Hvaler Rørleggerforetning, ved Esso på Vesterøy. En smak av Østfold II En smak av Østfold II Dette er gaveboka som passer til alle som er glad i mat, sjøliv og opplevelser på Hvaler og resten av fjorden. Passer som sommer/julegaver til ansatte, kunder, eller gode venner. Spesial priser på større bestillinger. 32 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 Tindlund Forlag AS HVALER-NYTT - NR. 2/

18 Unike bestselgere i eksklusive butikker Hos Ildstedet utstillinger av sterke merkevarer. Vi er eksperter på ovner og peiser, og vi har mye erfaring fra både enkle og kompliserte installasjoner. Scan selges kun hos Ildstedet Hvem er hyttefolket på Hvaler, hva ønsker de seg av tilbud og i hvor stor grad er de fornøyde med de tilbudene som finnes i dag? Hvordan kan og vil hyttefolket bidra til ny bærekraftig vekst på Hvaler samtidig som Hvalers særpreg bevares? Innlagt strøm og kommunale tjenester knyttet til for eksempel vann og avløp gjør at hyttene kan benyttes større deler av året. Hvilke muligheter gir dette igjen for nytt næringsliv, kulturtilbud, tjenestetilbud? Hva trenger kommunen av informasjonsgrunnlag og bistand til å sikre en bærekraftig vekst på Hvaler slik at den blir i best mulig stand til å yte et godt tjenestetilbud til både lokalbefolkningen og hyttefolket? Videre spørsmål som kan stilles her er blant annet: Hvordan kan Hvaler Kommune tilrettelegge for at hyttefolket tilbringer enda mer tid på hyttene sine, og dermed bidrar til vekst i næringslivet i Hvaler? Kan man gjennom tilrettelegging få hyttefolket til i større grad å jobbe med hytta som lokalitet (og dermed benytte de lokale tilbudene på Hvaler mer)? Og ikke minst: Hvordan kan det offentlige, næringslivet, lokalbefolkningen og hyttefolket sammen løfte Hvaler? Gjennom dette forprosjektet skal det frembringes faktagrunnlag for hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, og hvordan hyttefolket kan bidrag til ny, bærekraftig vekst i Hvaler i årene fremover. Datagrunnlaget og modellen for hyttefolkets bidrag til ny vekst på Hvaler som vil fremkomme i forprosjektet vil være tilgjengelig for andre kommuner med lignende utfordringer. Østfoldforskning har siden det ble etablert arbeidet med regionale forsknings- og utviklingsprosjekter, og gjennom dette opparbeidet en solid kunnskap om de regionale forholdene i Østfold. Av pågående store prosjekter kan nevnes Et kunnskapsbasert Østfold og VRI Østfold. I disse prosjektene fremhentes faktagrunnlag for Østfolds næringsliv, fremtidsvisjoner etableres, det arbeides med næringsutvikling og nye samarbeidskonstellasjoner og former utvikles og benyttes. I tillegg videreutvikles den innovasjonsfaglige læringen og forskningskompetansen gjennom prosjektene. Disse prosjektene vil være viktige grunnlag for arbeidet med forprosjektet og til å benytte dette forprosjektet til å etablere et fundament for et hovedprosjekt. Jøtul F 373 Velkommen til oss: Henriksen Peisforum Asker AS Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad Tlf Henriksen Peisforum AS Brobekkveien 115, 0582 Oslo Tlf HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012 Scan 58-6 Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS Østkilen 6, 1621 Gressvik Tlf Prosjektmål Prosjektet skal lede frem til et større forskningsprosjekt med mulighet for finansiering fra Oslofjordfondet og/eller Demosregprogrammet. I et større prosjekt skal det utvikles robuste verdiskapingsmodeller basert på samarbeid mellom lokalbefolkning, hyttefolk og det offentlige basert på lokalt datagrunnlag. Man skal utvikle, måle og kommunisere lokal bærekraftig verdiskaping som ivaretar Hvalers verdier og fortrinn. Resultatene fra dette forskningsprosjektet skal kunne benyttes som grunnlag for samhandling for bærekraftig verdiskaping i andre hyttekommuner i Norge. Prosjektet skal også legge grunnlag for undervisning ved HiØ og eventuelt UMB på området. HVALER-NYTT - NR. 2/

19 36 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Velkommen! Best i stor VG test! Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje Åpeningstider: ons-, torsdag Fre-, lør-, søndag Fellesferien: alle dager De ringer, vi bringer Telefon Ødegårdskilen,1684 Vesterøy II. III. IV. a. Gjennomføre litteratursøk via tilgjengelige artikkeldatabaser og internett b. Gjennomgå relevant litteratur og hente ut den mest essensielle informasjonen c. Lage et sammendrag av den mest relevante litteraturen og kunnskapsgrunnlaget på området. Kartlegge dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping a. Utarbeide en oversikt over næringsaktørene på Hvaler b. Gjennomføre kvantitativ undersøkelse av tilgjengelig offentlige økonomiske data c. Gjennomføre supplerende intervjuer med et utvalg sentrale næringsaktører for å få innsikt i inntekstvariasjoner over året d. Oppsummere resultatene Kartlegge forutsetninger og muligheter for næringsutvikling på Hvaler basert på kommunale føringer og hyttefolkets ønsker og behov a. Gjennomføre intervjuer med et utvalg sentrale personer i kommunen og et utvalg av hytteeierne/brukerne b. Planlegge og gjennomføre en workshop med sentrale næringsaktører og hytteeiere/brukere for å diskutere behov, krav og opplevde avvik for å drive næringsvirksomhet på Hvaler c. Oppsummere resultatene Utvikle kommunikasjons strategi for resultatene av forprosjektet (søkes direkte finansiert av Hvaler Hytteforening) a. Gjennomføre brukerundersøkelser og kartlegge hvordan hytteeierne oppfattes i de ulike målgruppene b. Utforme en kommunikasjonsstrategi med tiltak for å komme fram til ønsket situasjon V. Utvikle samarbeidsmodell, forskningsplan og budsjett for et større FoUprosjekt som skal danne basis for bærekraftig ny vekst på Hvaler a. Utarbeide idegrunnlag og forskningsmessige problemstillinger for et hovedprosjekt b. Dokumentere kunnskapsbehovet med bakgrunn i State-of-the-art dokumentasjon og innsamlede data c. Utarbeide grunnlag for prosjektplan, budsjett og søknad om prosjektstøtte fra Forskningsrådsprogrammer VI. Prosjektledelse og prosjektorganisering a. Sette sammen et godt prosjektteam fra konsortiumet for gjennomføring av forprosjektet b. Styre prosjektet innenfor økonomiske og tidsmessige rammer. Prosjektgruppe Prosjektet vil bli gjennomført med Hvaler Hytteforening som prosjekteier. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Hvaler kommune v/bernt Erik Larsen (næringssjef). Det etableres en prosjektgruppe med Østfoldforskning som prosjektleder som i samarbeid med Miljøkom AS vil gjennomføre forprosjektet. Østfoldforskning vil ha hovedansvaret for aktivitetene I, II, III, V og VI, mens Miljøkom AS vil ha HVALER-NYTT - NR. 2/

20 hovedansvaret for å kommunisere ut resultatene av forprosjektet og for å etablere og lede diskusjonsarenaer (aktivitet IV). Andre aktører kan også trekkes inn ved behov (f.eks Østfold Analyse, Fredrikstad Kommune, Fredrikstad Hytteforening og/eller tilsvarende på Vestfoldsiden (f.eks vil Tjøme Kommune og hytteforeninger der være interessante som dialogpartnere i siste halvdel av forprosjektet). Prosjektansvarlig Hvaler Hytteforening :Styreleder Gunnar Dahl-Johansen LYN Elektro AS leverer tjenester innenfor elektroinstallasjon, energi, fiber/bredbånd og kursvirksomhet. Vår installatør og flere av våre montører kommer fra tidligere Østfold Elektro. Østfold Elektro er også medeier i LYN Elektro. Vi har kontorer på Hvaler og i Sarpsborg. MEDLEMSTILBUD HVALER HYTTEFORENING LYN Elektro gir følgende rabatt ut % på materiell og 10 % på timeraten. OBS: Rabatten forutsetter at det ikke er et fastprisoppdrag og MÅ avtales ved bestilling av jobben. Prosjektleder Østfoldforskning: Forskningsleder PhD Synnøve Rubach Prosjektet vil ha kobling mot prosjektet Et Kunnskapsbasert Østfold, og Bachelorstudiet i Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Det foreligger også mulighet til å kople prosjektet opp mot Smart Energy Hvaler (www.ncesmart.com ). Tidsplan og milepæler Følgende tidsplan vil bli lagt til grunn for gjennomføring av prosjektet, med fokus på de fem hovedaktivitetene: Vi tilbyr alt innen elektrotjenester. Vi har dyktige montører med lang erfaring innen hus, hytter, næringsbygg og industri. Vi har som motto å levere KVALITET TIL AVTALT PRIS! Har du sjekket det elektriske anlegget ditt? Med vennlig hilsen, Din elektriker Budsjett og finansieringsplan Prosjektet vil bli gjennomført med følgende budsjett: TLF Her er 2 av våre dyktige montører med bakgrunn i fra Østfold Elektro. RING OSS FOR EN UFORMELL PRAT! Vi holder til på Vesterøy i samme bygg som Hvaler rørleggerbedrift (ved Esso). Mail: Hos oss er KUNDEN i fokus! Prosjektet er foreslått finansiert som følger: 38 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 Hvaler Hytteforening finansierer aktivitet IV. HVALER-NYTT - NR. 2/

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Nordseter Vel 2013

Protokoll fra Årsmøte i Nordseter Vel 2013 Protokoll fra Årsmøte i Nordseter Vel 2013 Nordseter Fjellpark AS Sportell Skjærtorsdag 28. mars, 1330-1600 Dokumentversjoner: 1. 2013-03-29 Utkast 1 fra referenten til møteleder 2. 2013-03-30 Utkast 2

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 26. september

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 6. juli i Hvalerhallen, Asmaløy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 6. juli i Hvalerhallen, Asmaløy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 2/2013 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 6. juli i Hvalerhallen, Asmaløy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

Journaldato: 10.08.2015-10.08.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 01.07.2015. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 10.08.2015-10.08.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 01.07.2015. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.08.2015 nnhold: Vann og avløpssituasjonen for eiendom 23/60, Hvaler Vann og avløp for eiendom

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

ÅHF ÅL HYTTEFORENING. Møtereferat. Styremøte i Ål hytteforening / Rita Roarsen, Glassverkveien 30 A. Martin Koksrud Bekkelund (sekretær)

ÅHF ÅL HYTTEFORENING. Møtereferat. Styremøte i Ål hytteforening / Rita Roarsen, Glassverkveien 30 A. Martin Koksrud Bekkelund (sekretær) ÅHF ÅL HYTTEFORENING Møtereferat Styremøte i Ål hytteforening Dato / Sted Til stede 02.02.16 / Rita Roarsen, Glassverkveien 30 A Rita Roarsen (leder) Gisle Tunold Martin Koksrud Bekkelund (sekretær) Referent

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING Vedlagt finner du saksliste for årsmøtet i velforeningen. PÅMINNELSE HAR DU HUSKET Å LEVERE TEGNINGEN FOR DITT SEKUNDÆRPUNKT FOR TV, INTERNETT ELLER TELEFONI

Detaljer

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Tid:24.3.2015 kl. 16:00 til kl. 18:00 Sted: Veggli Fjellkirke Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Agenda 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. To til å

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Forklaring til budsjett

Forklaring til budsjett Forklaring til budsjett Forklaringen er basert på muntlig presentasjon på årsmøtet. Budsjettet er satt opp med tre ulike alternativ, ut fra hvor mye vi får i offentlige driftstilskudd. Alternativene er

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / /

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04-30.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.05.2015 Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer