nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR."

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1

2 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet kom brått og uventet. Vår gode venn, og mangeårig medlem av Hvaler Hytteforening, Frank Holstad døde 5. mai Frank var ingen hvemsomhelst, han var kort og godt Mr. Hvaler-nytt personlig. Helt i fra starten for 17 år siden tok Frank et ansvar for sitt kjære medlemsblad, og han har siden styrt og kontrollert bladet med en hard og kjærlig hånd. I tillegg til å være redaktør og redaksjonssekretær av Hvaler-nytt har Frank i mer enn 17 år hatt tillitsverv i vår forening som sekretær. Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling. Allmennlege Ortoped Gynekolog Sjømannslege Nevrolog Indremedisiner Plastikkirurg Øyelege Øre-nese-hals Hudlege For mer informasjon se Fysioterapeut Psykolog Vaksinasjonskontor Urolog Timebestilling: Tlf: Åpningstider: Man-fre Volvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Frank var gjennom et langt liv særdeles aktiv på mange områder. Han drev i mange år sitt eget firma Holstad Grafisk, og som en ekte Vålerengagutt oppvokst på Etterstad, ble det ishockey som fanget hans sportsinteresse. I mer enn 10 år satt han som kretsformann i Oslo Ishockeykrets og han var en utrolig viktig person for utviklingen av ishockeysporten i Oslo, spesielt på 80-tallet. Frank og hans familie fikk kjøpt seg sin hytte på Siljeholmen, og en liten uenighet om manglende parkeringsplass førte til at Frank ble medlem i Hvaler Hytteforening. For vår forening la han ned et arbeid på tusenvis av timer fordi Frank mente det var viktig å stå sammen i viktige saker for hytteeierne på Hvaler. Vi vil takke for innsatsen og engasjementet, og for at vi fikk lære Frank å kjenne. Vi lyser fred over Frank sitt minne. Styret Ansvarlig lege: Angelika Kerane INNGÅR I CAPIO EUROPA HVALER-NYTT - NR. 2/2012 3

3 Leder n Hvaler Hytteforening avholder Legg merke til at Årsmøtet holdes på Floren skole ÅRSMØTE Lørdag 30. juni 2012 kl på Floren skole, Kirkøy DAGSORDEN 1. Åpning 2. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av referent c) Valg av to representanter til å underskrive protokoll (møtereferatet) 3. Styrets beretning 4. Regnskap 5. Revisjonsberetning 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 7, Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 8. Budsjett 9. Innkomne forslag eller saker fremmet av styret 10.Valg Hyttefolk = Nyttefolk? Følgende kunne leses i lederartikkelen i bladet Hvaler-nytt nr. 2/2011: Det finnes i dag både og 3. generasjons hytteeiere på Hvaler. Vi tror at felles for alle hytteeiere og deres familier er at de er oppriktig glad i sitt feriested, og de har etter mange års tilknytning til Hvaler også utviklet et slags kjærlighetsforhold til Hvalersamfunnet. Fra tid til annen både leser og hører vi bemerkninger og påstander om at hyttefolket ikke bidrar til fellesskapet, og derfor rent økonomisk burde bidra med mer til Hvalers tynnslitte økonomi. Vi hører også noen ganger at hyttefolket kun blir betraktet som en pest og en plage og at vi er noen egoistiske snyltere. I den senere tid har imidlertid slike negative påstander og beskyldninger dukket opp oftere, og spesielt i diskusjonen om eventuell innføring av eiendomsskatt tar enkelte til orde for at hytteeierne i dagens situasjon er som en ren utgiftspost å regne. Etter avsluttet årsmøte er det satt av ca. én time til medlemsmøte, med anledning til å stille spørsmål. Med dette som utgangspunkt har styret diskutert saken grundigere og kommet frem til at vi bør komme oss videre fra ord til aktiv handling. Styret fremmer derfor forslag til årsmøtet om at vedlagte søknad(som i sin helhet kan leses i dette nummer av bladet under forslag til årsmøte), som er avsendt i regi av Østfoldforskning, blir et årsmøtevedtak i 2012, og som 4 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 5

4 HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS Eneste Bademiljøbutikk i Fredrikstad kun 15 min. fra sentrum Som medlem i rørleggerkjeden Bademiljø, tilbyr vi høy faglig kompetanse og et stort utvalg av varer. Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er totalleverandør av komplette bad og våtrom. Serviceoppdrag Bytte av armaturer, dusj, wc etc Bytte av varmtvannsbereder Vedlikehold av røranlegg Nytt bad? Ut i fra en enkel skisse, tegner vibadet ditt i 3D Ønsker du en befaring? Vi kommer da hjem til deg og kan planlegge badet sammen Uforpliktende tilbud Hyttekunde? Vi har lang og bred erfaring med innleggelse av vann og avløp på hytter Vi tar oss av søknadspapirer mot kommunen Egen graveavdeling Ta kontakt for befaring/prisoverslag/referanseprosjekter La oss ta vinterstengingen og frostsikre sanitæranlegget Vi kan også sette på vannet til våren, og sikre at alt er i orden før sesongen starter Flott butikk med stort utvalg av alt til badet. Mye lekkert i håndklær, duftlys og tilbehørsserier m.m. GOD SERVICE ER EN SELVFØLGE HOS OSS! Hvaler Rørleggerbedrift AS Telefon: E-post: Vis-avis Esso på Vesterøy vil kunne utløse en kostnad på ca. kr ,- dersom vår søknad blir godtatt og prosjektet kan gjennomføres. Styret ønsker å gi sin begrunnelse for forslaget muntlig under selve årsmøtet, men vil her forsøke å gi en kortfattet redegjørelse. Styret i Hvaler Hytteforening mener at det ligger muligheter og utfordringer i spenningsfeltet mellom lokalbefolkningen og hyttebeboerne, og at en grundig gjennomgang og undersøkelse vil kunne danne basis for bærekraftig verdiskaping som ivaretar den lokale identiteten og særpreget. Vi vil gjennom prosjektet og undersøkelsen få kartlagt dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping. Det vil gi oss muligheter for å kunne kartlegge forutsetninger og muligheter for næringsutvikling på Hvaler basert på kommunale føringer og hyttefolkets ønsker og behov. Dette er ikke bare en visjon og en drøm, men et helhjertet ønske om at vi gjennom et slikt prosjekt kan få være med å bidra til noe som til slutt vil kunne danne en basis for ny bærekraftig vekst på Hvaler. Prosjektgruppe Prosjektet vil bli gjennomført med Hvaler Hytteforening som prosjekteier. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Hvaler kommune v/bernt Erik Larsen(næringssjef). Det etableres en prosjektgruppe med Østfoldforskning som prosjektleder, som i samarbeid med Miljøkom AS, vil gjennomføre forprosjektet. Østfoldforskning vil ha hovedansvaret for aktivitetene i søknadens punkt I, II, III, V og VI, mens Miljøkom AS vil ha hovedansvaret for å kommunisere ut resultatene av forprosjektet og for å etablere og lede diskusjonsarenaer. Andre aktører kan også trekkes inn ved behov (f.eks Østfold Analyse, Fredrikstad Kommune, Fredrikstad Hytteforening og/eller tilsvarende på Vestfoldsiden (f.eks vil Tjøme Kommune og hytteforeninger der være interessante som dialogpartnere i siste halvdel av forprosjektet). 6 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 7

5 Prosjektansvarlig Hvaler Hytteforening: Styreleder Gunnar Dahl-Johansen Prosjektleder Østfoldforskning: Forskningsleder PhD Synnøve Rubach Prosjektet vil ha kobling mot prosjektet Et Kunnskapsbasert Østfold, og Bachelorstudiet i Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Det foreligger også mulighet til å kople prosjektet opp mot Smart Energy Hvaler. ÅPNINGSTIDER SOMMER MANDAG-LØRDAG KL SØNDAG KL Åpent til kl. 21 uke 25 33, man lør Det er faktisk med litt stolthet at vi nå har fått anledning til å presentere et slikt prosjekt for våre medlemmer, og som til slutt kan vises seg å bli historisk. Dette kan til slutt vise seg å bli en av de viktigste sakene i Hvaler Hytteforenings historie, dersom alle fremtidige og nødvendige vedtak blir positive i denne saken. Vi anmoder på det sterkeste vårt årsmøte til å si JA til dette prosjektet, som vil kunne gi en historisk gjengklang i flere tiår fremover. Konditorier a/s APOTEK1HVALER KIWI Skjærhalden **** Men uansett prosjekt eller ikke, det er heldigvis helt sikkert at ingen kan ta fra oss solfylte feriedager på Hvaler. En riktig god sommer ønskes alle hyttefamilier på Hvaler og våre trofaste annonsører og øvrige samarbeidspartnere! KIWI Skjærhalden har også BANK i butikk Gunnar Dahl-Johansen Leder 8 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 9

6 Årsberetning Hvaler Hytteforening NYHET! STOKKEN BÅT & MOTOR AS Sting 530 Jeep med 75 hk Evinrude og masse utstyr Kampanjepris kr ,-. Besøk gjerne vår båtutstyrsforretnig eller vår nettbutikk NORGES STØRSTE NORDKAPP-FORHANDLER NYHET! NYHET! NYHET! KAMPANJEBÅTER /550 Pro 550/650 Pro Open Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere av hytter og fritidseiendommer på Hvaler og Granholmen med beliggenhet i Fredrikstad kommune. En av styrets hovedoppgaver har vært å holde medlemmene oppdatert om viktige hendelser og saker på Hvaler via medlemsbladet Hvaler-nytt. Aktiviteten i foreningens 34. driftsår har i hovedsak vært rettet mot utgivelse av Hvaler-nytt, med hovedfokus på å holde medlemmene oppdatert om viktige hendelser og saker på Hvaler, engasjement i forbindelse med en rekke henvendelser fra enkeltmedlemmer, samt avgi høringsuttalelser vedrørende reguleringer/reguleringsplaner i Hvaler kommune. Bistand til enkeltmedlemmer og velforeninger i forbindelse med tomtefeste spørsmål, vann og avløp og andre saker som berører hytteeierne i forbindelse med det offentlig og grunneiere. Spesielt bør nevnes styrets engasjement i arbeidet med å sette fokus på trafikksikkerheten for gående og syklende langs fylkesvei 108 (Hvalerveien) og med å forhindre den foreslåtte mudderdumpingen i ytre del av Fredrikstad havn. Regnskap-budsjett- fortsatt drift VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG BÅTHANDEL! Fiskeutstyr: Hummerteiner Krepseteiner Garnhaler/Teinehaler Blåser - Not - Kork Bekledning - Grundens Tauverk SALG SERVICE VINTEROPPLAG 10 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 KONTAKT OSS FOR KNALLPRIS PÅ BÅTPAKKER FRA NORDKAPP/EVINRUDE. KAMPANJER!!! KONTAKT OSS! Telefon: STOKKEN, 1684 Vesterøy Selvlensende Øien 15 fot m/ 15 hk Landstedspakke til uslåelig pris kr ,-. Foreningens regnskap for 2011viser et overskudd på kr ,-, mot et budsjett på kr ,- vedtatt på årsmøte i Virksomheten styres ut i fra budsjettet, som synliggjøres ved et avvik på + kr ,- i dette regnskapsåret. Dette synliggjør et stort positivt avvik i forhold til budsjett, men skyldes i hovedsak en vellykket vervekampanje sommeren 2011 som førte til ca. 300 nye medlemmer og dette året hadde også et betydelig større annonsesalg til vårt medlemsblad Hvaler-nytt. Styret ser seg fornøyd med resultatet, og mener at regnskapet gir et riktig bilde av foreningens virksomhet. Egenkapitalen ved regnskapsavslutning er på kr ,-. Dette gir et godt utgangspunkt for foreningens virksomhet framover. Budsjettet for 2012 er budsjettert med mindre inntekter i 2012 enn vi oppnådde i Dette fører til et mindre budsjettert overskudd. Grunnlaget for fortsatt drift er således til stede. Medlemmer Styret prioriterer kontakt og informasjon til medlemmene gjennom Hvaler-nytt. Dette beslaglegger mye av kapasiteten og ressursene. Antall betalende medlemmer for 2011 var ca og vi er nå tilbake på samme medlemstall som i 2009, som er resultat etter HVALER-NYTT - NR. 2/

7 en vellykket vervekampanje. I løpet av året 2011 har vi imidlertid også mistet over 150 medlemmer som av ulike årsaker har valgt å avslutte sitt medlemskap i vår forening. Ca. 90 % av frafallet skyldes salg eller overdragelse av hytta, og de øvrige 10 % skyldes liten interesse og ikke minst uteglemt kontingentbetaling. Styret vil fortsatt aktivt gå inn for å få flere hytteeiere til å melde seg inn i vår forening, og vil derfor i 2012 gjennomføre en ny vervekampanje. Samarbeidspartnere Styret har for 2011 fortsatt et godt samarbeid med regnskapsbyrået Visma AS for regnskapsføring, kontingentinnkreving, og annonsefakturering. Samarbeid med en stor profesjonell aktør stiller store krav til oppfølging fra styrets side. Samarbeidet er også kostnadskrevende, men sikrer nødvendig kvalitet. Hvaler kulturvernforening gjør en flott jobb for Hvalersamfunnet, som blir synliggjort blant annet med videreutviklingen av Brottet Amfiteater. Styret besluttet derfor i 2011 å gi Hvaler kulturvernforening en gave på kr ,- øremerket for Brottet. Avtalen om vedlikehold av foreningens WEB side, samt med styreleder om vedlikehold av medlemsregister og salg av annonser er videreført i Hvaler Hytteforening har et godt samarbeid med ledelsen i Hvaler kommune, og med personalet på de forskjellige fagområder. Foreningen er medlem av Norges Hytteeierforbund. Som juridisk rådgiver benytter Hvaler Hytteforening advokatfirmaet Os & Co. i Oslo. Hvaler-nytt Vårt medlemsblad Hvaler-nytt er foreningens ansikt utad, og vår viktigste kommunikasjonskanal. Vi har et godt samarbeid med de leverandører som er nødvendig for produksjon og utgivelse av bladet.utgivelse av 4 nummer i året 2011 hadde en kostnadsramme på kr ,-, og med annonseinntekter på kr ,- medførte dette et tilskudd fra egen kasse på ca. kr ,-. Totalkostnaden for utgivelsen av Hvaler-nytt har økt i 2011, men styret mener at den totale utgift for utgivelsen av Hvaler-nytt fortsatt er tilnærmet dagens markedspris. 12 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

8 Likestilling Styret ønsker likestilling mellom kjønnene. Styret har i regnskapsåret bestått av tre menn og tre kvinner (inklusive varamedlem). Hendelser etter Ved kontingentinnkreving for året 2012 opplevde vi igjen en frustrerende trykkfeil, da alle medlemskort på fakturaen var påtrykket årstallet De av våre annonsører som gir rabatt ved fremvisning av medlemskort er varslet om feilen, slik at medlemskort med årstallet 2011 også gjelder for Hvaler Hytteforening var uten skyld i en slik teknisk feil, men ønsker likevel å beklage det inntrufne overfor våre medlemmer. Hvaler, 16. mars 2012 Gunnar Dahl Johansen (sign) Mona Flemmen (sign) Halvard Eriksen (sign) Torill Ottesen (sign) Aud Berg (sign) 14 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012

9 16 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

10 En ny sommer med vedlikehold? NUSTAD & PARTNERS AS Eller vurderer du å selge hytta? Kontakt oss så foretar vi en befaring og gir deg en prisvurdering helt uten forpliktelser. Vi kjenner til alle hytter som er solgt i nærheten av deg, og hva de ble solgt for. Med kontor både i Moss og Fredrikstad dekker vi hele distriktet fra Son i nord til svenskegrensen i syd. Tilsammen 14 dyktige fagfolk står klar til å betjene deg. Firmaets fire eiere, som alle jobber i Meglergaarden, har tilsammen mer enn 70 års erfaring fra bransjen. Det skulle borge for at du er i trygge hender! Lurer du på hva din bolig eller hytte er verd i dag? Kom innom til en uforpliktende samtale. Du finner oss på Kirkebrygga og på meglergaarden.no Meglergaarden AS Fredrikstad Kirkebrygga 2-4 Telefon: Faks: Moss Storgaten 8 Telefon: Faks: meglergaarden.no Meglerhuset Meum har vært en institusjon i Fredrikstad i mange, mange år. Utallige er de som har kjøpt eller solgt bolig hos oss. For ikke å snakke om hytte: Det er vel ingen meglere som har solgt flere Hvalerhytter enn oss. Meglerhuset Meum har nå skiftet navn til Meglergaarden. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 18 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

11 Regnskap Lønn Økonomisk rådgivning Visma Services Norge, avd. Fredrikstad tlf: e-post: visma.no/outsourcing Note Noter til resultatregnskap for 2011 Hvaler Hytteforening Tekst I 2011 ble det kjørt en medlems vervekampanje. Dette har gitt oss en vesentlig økning av kontingent inntektene i forhold til budsjett. Vi har imidlertid valgt en mer nøktern linje når vi budsjetterer kontingent inntektene for Økningen av annonse inntektene i forhold til budsjett skylles at vi, i forbindelse med et samarbeid med Fredrikstad Energisalg, fikk annonser vi ikke kan regne med å få i Den store økningen i årsoverskuddet i forhold til budsjett, skyldes alt vesentlig økningen i annonse og kontingent inntektene. TA BÅTEN TIL TANNLEGEN Tilbud til Hvalers hyttegjester Årskort for hele hyttefamilien kr Års-dusjekort for hele hyttefamilien kr 900,- Åpent hele året Konferanser Selskapslokaler Norderhaugveien 8, 1684 Vesterøy TELEFON Sandbakken, 1680 Skjærhalden Tlf , 20 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2011 HVALER-NYTT - NR. 2/

12 Ferieeller fastabonnement Ring tlf for tilbud papir eller e-avis 22 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

13 VELKOMMEN TIL APOTEK 1 HVALER ÅPNINGSTIDER: Hverdager: Lørdag: Gode råd om riktig legemiddelbruk Kort ventetid på resepter Gode parkeringsmuligheter Velkommen! Apotek 1 Hvaler. Ødegårdskilen, 1684 Vesterøy. Tlf: , faks: Åpningstid: mandag - fredag 10-17, lørdag HVALER-NYTT - NR. 2/2012 HVALER-NYTT - NR. 2/

14 Forslag til årsmøte i Hvaler Hytteforening Selge hytte: Din private eiendomsmegler står klar! Styret i Hvaler Hytteforening ønsker å fremme 3 forslag på årsmøtet den Forslag 1. Det foreslås å endre dato for årsmøtebehandling. I vedtektens 4 står følgende i 2. setning: Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. juni Det foreslås endret til: Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. august Begrunnelse for forslaget: På årsmøte i 2011 ble det fra salen under medlemsmøte tatt til orde for at vårt årsmøte også kunne bli avhold i fellesferien i juli hvis det var et ønske om dette. For å kunne oppfylle et eventuelt slikt ønske må ovennevnte dato i 4 endres som foreslått. Forslag 2. Kontakt oss dersom du ønsker en uforbindtlig prisvurdering først! Forslag om å endre benevnelsen KASSERER til ØKONOMIFORVALTER. I vedtektenes 6 Valg, står benevnelsen kasserer omhandlet 2 ganger. Styret forslår å endre dette til Økonomiforvalter Begrunnelse for forslaget: Den tradisjonelle betegnelsen kasserer er ikke lenger en riktig benevnelse. Den tradisjonelle kasserer-rollen, som var den personen i styret som foretok inn- og utbetalinger, førte bilag og kassadagbok o.s.v., eksisterer ikke lenger. Det tradisjonelle kassererarbeidet er i dag satt bort til et regnskapsbyrå. Dagens kasserer har imidlertid en viktig rolle som foreningens økonomiansvarlig. Derfor mener styret at tittelen økonomiforvalter er en bedre betegnelse ut i fra dagens faktiske funksjon. Forslag 3. Styret foreslår for årsmøtet å gjennomføre prosjekt Gresshoppesverm Følgende kunne leses i lederartikkelen i bladet Hvaler-nytt nr. 2/2011: telefon er: Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad Det finnes i dag både og 3. generasjons hytteeiere på Hvaler. Vi tror at felles for alle hytteeiere og deres familier er at de er oppriktig glad i sitt feriested, og de har HVALER-NYTT - NR. 2/

15 Billett på nett 10% rabatt etter mange års tilknytning til Hvaler også utviklet et slags kjærlighetsforhold til Hvalersamfunnet. Fra tid til annen både leser og hører vi bemerkninger og påstander om at hyttefolket ikke bidrar til fellesskapet, og derfor rent økonomisk burde bidra med mer til Hvalers tynnslitte økonomi. Vi hører også noen ganger at hyttefolket kun blir betraktet som en pest og en plage og at vi er noen egoistiske snyltere. I den senere tid har imidlertid slike negative påstander og beskyldninger dukket opp oftere, og spesielt i diskusjonen om eventuell innføring av eiendomsskatt tar enkelte til orde for at hytteeierne i dagens situasjon er som en ren utgiftspost å regne. Med dette som utgangspunkt har styret diskutert saken videre og kommet frem til at vi bør komme oss videre fra ord til aktiv handling. Styret vil redegjøre grundigere for sitt forslag på selve årsmøtet. Begrunnelse for forslaget: Styret i Hvaler Hytteforening mener at det ligger muligheter og utfordringer i spenningsfeltet mellom lokalbefolkningen og hyttebeboerne, og at en grundig gjennomgang og undersøkelse vil kunne danne basis for bærekraftig verdiskaping som ivaretar den lokale identiteten og særpreget på Hvaler. Vi vil gjennom undersøkelsen få kartlagt dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping. Det vil gi muligheter for å kunne kartlegge forutsetninger og muligheter for næringsutvikling på Hvaler basert på kommunale føringer og hyttefolkets ønsker og behov. Dette er ikke bare en visjon og en drøm, men et helhjertet ønske om at vi gjennom et slikt prosjekt kan få være med å bidra til noe som til slutt vil kunne danne en basis for ny bærekraftig vekst på Hvaler. Styret fremmer derfor forslag til årsmøtet om at vedlagte søknad, som er avsendt i regi av Østfoldforskning, blir et årsmøtevedtak i 2012, og som vil kunne utløse en kostnad på ca. kr ,- dersom vår søknad blir godtatt og prosjektet kan gjennomføres. Søknaden som er sendt har følgende ordlyd: Nå kan du kjøpe billetten din på nettsidene våre med PC eller smarttelefon før reisen. Da sparer du 10 %, og det går raskere å få alle om bord. Ta med utskrevet papirbillett eller strekkode på mobilen. Søker: Hvaler Hytteforening Hyttefolket en gresshoppesverm eller et viktig bidrag til bærekraftig stedsutvikling? Velkommen om bord! Gjelder kun salg av enkeltbilletter. For mer informasjon ring eller se nettbuss.no HVALER-NYTT - NR. 2/

16 av Østfoldforskning, blir et årsmøtevedtak i 2012, og som vil kunne utløse en kostnad på ca. kr ,- dersom vår søknad blir godtatt og prosjektet kan gjennomføres. Søknaden som er sendt har følgende ordlyd: VI HAR FLYTTET! Søker: Hvaler Hytteforening Hyttefolket en gresshoppesverm eller et viktig bidrag til bærekraftig stedsutvikling? Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! Medlemmer av Hvaler Hytteforening gis rabatter ved fremvising av medlemskort. (Ikke på kampanjetilbud.) VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag Innledning I 2011 hadde Hvaler kommune 4306 fritidsbygninger, 2051 bebodde og ubebodde boliger og 4160 innbyggere (Østfold Analyse, 2011). Dette gir en faktor på 1,04 fritidsbygninger per innbygger. Til sammenligning hadde Fredrikstad og Sarpsborg 0,06 hytter per innbygger i 2007 (www.agderforskning.no/hyttestatistikk ). Mange har hørt påstanden om at befolkningen på Hvaler øker til eller sågar mer i sommermånedene. Hva det faktisk tallet er vites ikke. Denne formidable befolkningsøkningen på sommerstid oppfattes både som positiv og negativ. De negative aspektene går på at hyttefolket er ikke bidrar til fellesskapet og er en ekstra belastning for Hvalers økonomi. På den positive siden kommer hyttefolkets rolle i utbygging av vei og tunnel, til å holde oppe det lokale næringslivet og bidrag til Hvalers kultur- og tjenestetilbud. Imidlertid er ofte den store andelen hyttebefolkning kommunisert ut som en kilde til forargelse og konflikter, og de positive sidene underkommunisert eller helt uteglemt. Det har vært gjennomført flere prosjekter i landet hvor man har tatt tak i dette spenningsfeltet mellom lokalbefolkningen og hyttebeboerne. Eksempel her er prosjektet Hyttefolk = nyttefolk? i Tinn og Vinjar kommune. Tinn hadde i 2007 over lang tid opplevd en nedgang i befolkningstallet. Men nye bedriftsetableringer var da sterkt økende, og det ble etablert 48 nye arbeidsplasser på kort tid. Dette var mye takket være de som hadde valgt å bygge hytte i kommunen, påpekte den gang næringssjef Audun Mogen. Nordbø (2008) påpeker at hyttefolket ofte stigmatiseres som egosentriske og snobbete individualister som er mest opptatt av seg selv og opparbeidelse av egne goder. Dette fant Nordbø lite av i Tinn, men i stedet fant hun engasjerte og ressurssterke hyttefolk som gjerne ønsket å være en ressurs for lokalbefolkningen og lokalsamfunnet. Et annet eksempel er prosjektet rural mobilitet som Bygdeforskning har hatt i samarbeid med Agderforskning. I prosjektet har man sett på den utvidede mobiliteten i fritida som for store del av den norske befolkningen innebærer reiser på tvers av kommunegrenser. Dette bidrar til å utviske og utfordre symbolske grenser mellom by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig. Et formål med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter denne mobiliteten innebærer for perifere kommuner med tanke på offentlig tjenesteyting, arbeidsmarkeder og arealbruk. Videre har man vært interessert i lokale strategier for involvering og deltakelse av fritidsbefolkningen. Av sentral betydning for undersøkelsen er hvordan det kan utformes former for medvirkning som tar hensyn til den nye mobiliteten. Resultatene viser at hyttebeboerne bidrar til betydelig verdiskaping i kommunene gjennom skatteinntekter, de skaper sysselsetting og nye inntekter for det lokale næringslivet. De bidrar dessuten til utviklingen av lokal infrastruktur. 30 HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 2/2011 HVALER-NYTT - NR. 2/

17 DEN KULINARISKE Den perfekte hytteboka på Hvaler. Masse stoff, bilder oppskrifter fra Hvaler, og resten Oslofjorden Forsiden + forsats_layout Side 1 Oslofjorden Av Randi Lind og Tommy Tindlund Tindlund Forlag AS Denne boken kan bli din gratis, ved å melde deg inn i Hvaler hytteforening innen 1. august Er du allerede medlem får du kjøpt boka for kun kr. 200,-( kun en pr. hytte) Bøkene kan da hentes hos Hvaler Rørleggerforetning, ved Esso på Vesterøy. En smak av Østfold II En smak av Østfold II Dette er gaveboka som passer til alle som er glad i mat, sjøliv og opplevelser på Hvaler og resten av fjorden. Passer som sommer/julegaver til ansatte, kunder, eller gode venner. Spesial priser på større bestillinger. 32 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 Tindlund Forlag AS HVALER-NYTT - NR. 2/

18 Unike bestselgere i eksklusive butikker Hos Ildstedet utstillinger av sterke merkevarer. Vi er eksperter på ovner og peiser, og vi har mye erfaring fra både enkle og kompliserte installasjoner. Scan selges kun hos Ildstedet Hvem er hyttefolket på Hvaler, hva ønsker de seg av tilbud og i hvor stor grad er de fornøyde med de tilbudene som finnes i dag? Hvordan kan og vil hyttefolket bidra til ny bærekraftig vekst på Hvaler samtidig som Hvalers særpreg bevares? Innlagt strøm og kommunale tjenester knyttet til for eksempel vann og avløp gjør at hyttene kan benyttes større deler av året. Hvilke muligheter gir dette igjen for nytt næringsliv, kulturtilbud, tjenestetilbud? Hva trenger kommunen av informasjonsgrunnlag og bistand til å sikre en bærekraftig vekst på Hvaler slik at den blir i best mulig stand til å yte et godt tjenestetilbud til både lokalbefolkningen og hyttefolket? Videre spørsmål som kan stilles her er blant annet: Hvordan kan Hvaler Kommune tilrettelegge for at hyttefolket tilbringer enda mer tid på hyttene sine, og dermed bidrar til vekst i næringslivet i Hvaler? Kan man gjennom tilrettelegging få hyttefolket til i større grad å jobbe med hytta som lokalitet (og dermed benytte de lokale tilbudene på Hvaler mer)? Og ikke minst: Hvordan kan det offentlige, næringslivet, lokalbefolkningen og hyttefolket sammen løfte Hvaler? Gjennom dette forprosjektet skal det frembringes faktagrunnlag for hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, og hvordan hyttefolket kan bidrag til ny, bærekraftig vekst i Hvaler i årene fremover. Datagrunnlaget og modellen for hyttefolkets bidrag til ny vekst på Hvaler som vil fremkomme i forprosjektet vil være tilgjengelig for andre kommuner med lignende utfordringer. Østfoldforskning har siden det ble etablert arbeidet med regionale forsknings- og utviklingsprosjekter, og gjennom dette opparbeidet en solid kunnskap om de regionale forholdene i Østfold. Av pågående store prosjekter kan nevnes Et kunnskapsbasert Østfold og VRI Østfold. I disse prosjektene fremhentes faktagrunnlag for Østfolds næringsliv, fremtidsvisjoner etableres, det arbeides med næringsutvikling og nye samarbeidskonstellasjoner og former utvikles og benyttes. I tillegg videreutvikles den innovasjonsfaglige læringen og forskningskompetansen gjennom prosjektene. Disse prosjektene vil være viktige grunnlag for arbeidet med forprosjektet og til å benytte dette forprosjektet til å etablere et fundament for et hovedprosjekt. Jøtul F 373 Velkommen til oss: Henriksen Peisforum Asker AS Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad Tlf Henriksen Peisforum AS Brobekkveien 115, 0582 Oslo Tlf HVALER-NYTT - NR. 2/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012 Scan 58-6 Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS Østkilen 6, 1621 Gressvik Tlf Prosjektmål Prosjektet skal lede frem til et større forskningsprosjekt med mulighet for finansiering fra Oslofjordfondet og/eller Demosregprogrammet. I et større prosjekt skal det utvikles robuste verdiskapingsmodeller basert på samarbeid mellom lokalbefolkning, hyttefolk og det offentlige basert på lokalt datagrunnlag. Man skal utvikle, måle og kommunisere lokal bærekraftig verdiskaping som ivaretar Hvalers verdier og fortrinn. Resultatene fra dette forskningsprosjektet skal kunne benyttes som grunnlag for samhandling for bærekraftig verdiskaping i andre hyttekommuner i Norge. Prosjektet skal også legge grunnlag for undervisning ved HiØ og eventuelt UMB på området. HVALER-NYTT - NR. 2/

19 36 HVALER-NYTT - NR. 2/2012 Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Velkommen! Best i stor VG test! Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje Åpeningstider: ons-, torsdag Fre-, lør-, søndag Fellesferien: alle dager De ringer, vi bringer Telefon Ødegårdskilen,1684 Vesterøy II. III. IV. a. Gjennomføre litteratursøk via tilgjengelige artikkeldatabaser og internett b. Gjennomgå relevant litteratur og hente ut den mest essensielle informasjonen c. Lage et sammendrag av den mest relevante litteraturen og kunnskapsgrunnlaget på området. Kartlegge dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping a. Utarbeide en oversikt over næringsaktørene på Hvaler b. Gjennomføre kvantitativ undersøkelse av tilgjengelig offentlige økonomiske data c. Gjennomføre supplerende intervjuer med et utvalg sentrale næringsaktører for å få innsikt i inntekstvariasjoner over året d. Oppsummere resultatene Kartlegge forutsetninger og muligheter for næringsutvikling på Hvaler basert på kommunale føringer og hyttefolkets ønsker og behov a. Gjennomføre intervjuer med et utvalg sentrale personer i kommunen og et utvalg av hytteeierne/brukerne b. Planlegge og gjennomføre en workshop med sentrale næringsaktører og hytteeiere/brukere for å diskutere behov, krav og opplevde avvik for å drive næringsvirksomhet på Hvaler c. Oppsummere resultatene Utvikle kommunikasjons strategi for resultatene av forprosjektet (søkes direkte finansiert av Hvaler Hytteforening) a. Gjennomføre brukerundersøkelser og kartlegge hvordan hytteeierne oppfattes i de ulike målgruppene b. Utforme en kommunikasjonsstrategi med tiltak for å komme fram til ønsket situasjon V. Utvikle samarbeidsmodell, forskningsplan og budsjett for et større FoUprosjekt som skal danne basis for bærekraftig ny vekst på Hvaler a. Utarbeide idegrunnlag og forskningsmessige problemstillinger for et hovedprosjekt b. Dokumentere kunnskapsbehovet med bakgrunn i State-of-the-art dokumentasjon og innsamlede data c. Utarbeide grunnlag for prosjektplan, budsjett og søknad om prosjektstøtte fra Forskningsrådsprogrammer VI. Prosjektledelse og prosjektorganisering a. Sette sammen et godt prosjektteam fra konsortiumet for gjennomføring av forprosjektet b. Styre prosjektet innenfor økonomiske og tidsmessige rammer. Prosjektgruppe Prosjektet vil bli gjennomført med Hvaler Hytteforening som prosjekteier. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Hvaler kommune v/bernt Erik Larsen (næringssjef). Det etableres en prosjektgruppe med Østfoldforskning som prosjektleder som i samarbeid med Miljøkom AS vil gjennomføre forprosjektet. Østfoldforskning vil ha hovedansvaret for aktivitetene I, II, III, V og VI, mens Miljøkom AS vil ha HVALER-NYTT - NR. 2/

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening Forfatter(e): Rapportnr.: ISBN: ISBN: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom AS OR.32.12 Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur.

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert

Detaljer

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten.

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010 Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2010 Leder n Ny Bygdebok! Mandag, 1. mars

Detaljer

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING HVALER nytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 4/2009 Tidligere i år var det mange hytteeiere i Stokkenområdet som fikk «hakaslepp». Årsaken var forslag om utbygging på Stokken med opp til 100 boenheter.

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten «HYTTEEIER N» Nr. 9 januar 2015 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Kystsoneplanen vedtatt Siste nytt om Foten Øystein Sunde støtter modelljernbane i Gamlebyen Elkontroll gir rabatt på forsikringen NYBYGG -

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013!

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! «HYTTEEIER N» Nr. 4 desember 2012 FREDRIKSTAD Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! Sammen er vi sterke av leder Rolf A. Hauge Feiing og tilsyn av pipe og ildsted Ordfører Jon-Ivar

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

BBL Ha en koselig adventstid :-)

BBL Ha en koselig adventstid :-) BBL magasinet Ha en koselig adventstid :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 4/2011 SMÅHUSLAGET anno 1948 Duften av jul Møt våre nye boligmeglere Ingeborg Selnes Det er som ulykkesfugl du ser fordelen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 5 mai 2013 FREDRIKSTAD Hyttesesongen er i gang Ekspropriasjon den siste utvei? På skjær med gamle sjøkart Referat fra hytteforeningens VA-møte 29. januar Skaff deg nødplakat på hytta!

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer