KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen, Yngve Skei, Ingeborg Aasvik, Mari Brox Mikalsen, Finn Konradsen, Heidi Vold Lorentzen, Dag Ragnar Pettersen, Roar G. Åkerøy, Arne Hagen Tom Kenneth Johansen, Sven Erik Abs, Alf Torbjørn Westin, Vegar Bentzen, Nils Olav Jenssen, Linda Aasvik, Elisabeth Austad, Tone Anita Lund, Endre Østbø, Mette Lise Andersen Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 1 Pål Bleka Behandlede saker: 64/13 84/13 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Arne Hagen Linda Aasvik Ordfører Medlem Varamedlem Utskrift møteprotokoll sendt til: Ordfører og rådmann, Ytre Helgeland kommunerevisjon, sekretariatet for kontrollutvalget, kontrollutvalgets medlemmer Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/13 13/600 VALG AV PENSJONSORDNING FOLKEVALGTE NY BEHANDLING 65/13 13/673 KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING HELGELAND. 66/13 10/995 REVIDERING RETNINGSLINJER OG UTLEIEREGLEMENT FOR DØNNAHALLEN. 67/13 13/427 NY SAMARBEIDSAVTALE STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND 68/13 11/1136 NYE VEDTEKTER DØNNA KULTURSKOLE 69/13 13/683 KOMMUNALE HUSLEIESATSER /13 13/655 RKK YTRE HELGELAND - BUDSJETT FOR /13 13/674 HELGELAND REGIONRÅD - BUDSJETT /13 13/681 SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE (SEKON) - BUDSJETT /13 13/682 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT /13 13/668 BUDSJETT BRUK AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD/ DISPOSISJONSFOND 75/13 13/669 OPPTAK AV KASSAKREDITTLÅN. 76/13 13/670 MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG FOR /13 11/146 Side 2 av 37

3 HALD-SAMARBEID INNENFOR ØKONOMIFUNKSJONEN. REVIDERT AVTALE. 78/13 13/613 VINTERFORSKRIFT ETTER MATRIKKELLOVEN - GODKJENNING 79/13 13/711 GEBYRREGULATIV /13 13/713 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I /13 13/712 OPPTAK AV LÅN TIL VIDEREFORMIDLING - STARTLÅN FOR /13 13/716 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I /13 13/723 FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN 84/13 13/724 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2014 REFERERT FRA Side 3 av 37

4 DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: KST Kommunestyret Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 12/ ADM/SER/MAKA F /13 Fylkesmannen SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER Tatt til orientering 13/ PUE/ADM/JAPE GNR 14/ /13 Saksnr 108/13 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM BRUKSENDRING OG RESTAURERING BRYGGE GNR. 14/38 GLEIN Tatt til orientering 12/ PUE/LAN/JOHO GNR 59/1 4789/13 Saksnr 109/13 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 159/1 - KNUT SKORPEN Tatt til orientering 13/ ADM/ADM/TOWE /13 Saksnr 106/13 fra møte i Formannskapet TV-AKSJONEN 2013 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE - KOMMUNAL BEVILGNING. Tatt til orientering 13/ ADM/PER/MEAN /13 Saksnr 107/13 fra møte i Formannskapet VALG AV REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2013 Tatt til orientering 13/ HSO/ADM/PABL /13 Saksnr 11/13 fra møte i Eldrerådet EVENTUELT Tatt til orientering 13/ HSO/ADM/PABL /13 Saksnr 10/13 fra møte i Eldrerådet SØKNAD OM MIDLER TIL ELDREFESTEN 2013 Tatt til orientering 09/ HSO/ADM/PABL H12 & /13 Saksnr 4/13 fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Side 4 av 37

5 UTBYGGING OMSORGSBOLIGER ÅSSLETTA 1-9. DOKUMENTASJON PÅ DE ANSATTES OG VERNEOMBUDS MEDVIRKNING I PLAN OG BYGGEPROSESS Tatt til orientering 13/ ADM/PER/MEAN /13 Saksnr 6/13 fra møte i Arbeidsmiljøutvalget OVERSIKT OVER OVERTID FØRSTE HALVÅR 2013 Tatt til orientering 11/ ADM/PER/MEANA30 & /13 NYE VEDTEKTER DØNNA KULTURSKOLE Tatt til orientering 13/ ADM/PER/MEAN /13 Saksnr 110/13 fra møte i Formannskapet KULTURMIDLER TILDELING Tatt til orientering 13/ PUE/NÆR/TOJO /13 Saksnr 111/13 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - ARTISTSERVICE ANS. Tatt til orientering 13/ PUE/NÆR/TOJO /13 Saksnr 112/13 fra møte i Formannskapet SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - PETZOLD BYGG OG HANDEL. Tatt til orientering 13/ HSO/ADM/PABL /13 Saksnr 113/13 fra møte i Formannskapet REGNSKAPS- OG VEDTAKSRAPPORTERING 1. TERTIAL 2013 Tatt til orientering 13/ HSO/ADM/PABL /13 Saksnr 139/13 fra møte i Formannskapet RAPPORTERING 2. TERTIAL FINANSFORVALTNING Tatt til orientering 12/ PUE/ADM/JAPE M /13 Saksnr 129/13 fra møte i Formannskapet REVIDERT BRANNSYNLISTE 13-BYGG I DØNNA KOMMUNE. ENDRING AV GJENNOMFØRINGSPLAN. Tatt til orientering 13/ PUE/ADM/JAPE GNR 32/ /13 Saksnr 131/13 fra møte i Formannskapet KLAGE PÅ TILLATELSE TIL TILTAK - UTFYLLING AV MOLO - GNR 32/11 Tatt til orientering Side 5 av 37

6 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 10/5 5535/13 Saksnr 132/13 fra møte i Formannskapet KLAGE PÅ AVSLAG IFM. SØKNAD OM TILTAK - OPPSETTING SPIKERTELT OG CAMPINGVOGN GNR. 10/5 RØLVÅG I DØNNA KOMMUNE Tatt til orientering 13/ ADM/PER/MEAN461 & /13 Saksnr 114/13 fra møte i Formannskapet SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Tatt til orientering Nedleggelse VG2 Maritime fag Ordføreren refererte et forslag til uttalelse fra Helgeland regionråd til Nordland Fylkeskommune vedrørende Fylkesrådets forslag om å legge ned VG2 Maritime fag ved Sandnessjøen VGS. Uttalelsen skal behandles i regionrådets neste møte. Side 6 av 37

7 64/13 VALG AV PENSJONSORDNING FOLKEVALGTE NY BEHANDLING Kommunestyret vedtar å oppheve sitt vedtak fattet i sak 58/13 og vedtar at ordfører skal meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen i DNB Liv. Kommunestyret vedtar å oppheve sitt vedtak fattet i sak 58/13 og vedtar at ordfører skal meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen i DNB Liv. Kommunestyret vedtar å oppheve sitt vedtak fattet i sak 58/13 og vedtar at ordfører skal meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen i DNB Liv. Side 7 av 37

8 65/13 KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING HELGELAND. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om kommunal driftsstøtte til Norsk landbruksrådgiving Helgeland for 2014 på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om kommunal driftsstøtte til Norsk landbruksrådgiving Helgeland for 2014 på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om kommunal driftsstøtte til Norsk landbruksrådgiving Helgeland for 2014 på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon. Side 8 av 37

9 66/13 REVIDERING RETNINGSLINJER OG UTLEIEREGLEMENT FOR DØNNAHALLEN. Dønna kommunestyret vedtar de reviderte retningslinjene og utleiereglementet for Dønnahallen. Dønna kommunestyret vedtar de reviderte retningslinjene og utleiereglementet for Dønnahallen. Det utredes økonomiske og praktiske konsekvenser ved å gi mulighet for utleie/bruk av Dønnahallen i den perioden skolen er stengt. Dønna kommunestyret vedtar de reviderte retningslinjene og utleiereglementet for Dønnahallen. Det utredes økonomiske og praktiske konsekvenser ved å gi mulighet for utleie/ bruk av Dønnahallen i den perioden skolen er stengt. Side 9 av 37

10 67/13 NY SAMARBEIDSAVTALE STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Kommunestyret vedtar den fremlagte samarbeidsavtalen om studiesenter RKK Ytre Helgeland for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Kommunestyret vedtar den fremlagte samarbeidsavtalen om studiesenter RKK Ytre Helgeland for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Kommunestyret vedtar den fremlagte samarbeidsavtalen om studiesenter RKK Ytre Helgeland for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Side 10 av 37

11 68/13 NYE VEDTEKTER DØNNA KULTURSKOLE Kommunestyret vedtar de nye vedtektene til Dønna kulturskole. Kommunestyret vedtar de nye vedtektene til Dønna kulturskole. Ordføreren leste opp innspill fra Dønnahorn og fremmet forslag om utsettelse av saken. Forslaget om utsettelse av saken ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Side 11 av 37

12 69/13 KOMMUNALE HUSLEIESATSER 2014 Kommunestyret vedtar å øke husleiesatsene fra med 2,5 %. Kommunestyret vedtar å øke husleiesatsene fra med 2,5 %. Kommunestyret vedtar å øke husleiesatsene fra med 2,5 %. Side 12 av 37

13 70/13 RKK YTRE HELGELAND - BUDSJETT FOR 2014 Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av RKK Ytre Helgeland for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor rammeområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av RKK Ytre Helgeland for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor rammeområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av RKK Ytre Helgeland for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor rammeområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Side 13 av 37

14 71/13 HELGELAND REGIONRÅD - BUDSJETT Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av Helgeland Regionråd for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500-Interkommunalt samarbeid i kommunens budsjett for Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av Helgeland Regionråd for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500-Interkommunalt samarbeid i kommunens budsjett for Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av Helgeland Regionråd for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500-Interkommunalt samarbeid i kommunens budsjett for Side 14 av 37

15 72/13 SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE (SEKON) - BUDSJETT Kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av SEKON for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunalt samarbeid i kommunens budsjett for Kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av SEKON for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunalt samarbeid i kommunens budsjett for Kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av SEKON for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunalt samarbeid i kommunens budsjett for Side 15 av 37

16 73/13 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT Kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av Ytre Helgeland Kommunerevisjon i Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av Ytre Helgeland Kommunerevisjon i Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av Ytre Helgeland Kommunerevisjon i Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Side 16 av 37

17 74/13 BUDSJETT BRUK AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD/ DISPOSISJONSFOND Kommunestyret vedtar å bruke kr av kommunens driftsfond/disposisjonsfond i 2014 og at rådmannen innarbeider dette i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Kommunestyret vedtar å bruke kr av kommunens driftsfond/disposisjonsfond i 2014 og at rådmannen innarbeider dette i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Kommunestyret vedtar å bruke kr av kommunens driftsfond/disposisjonsfond i 2014 og at rådmannen innarbeider dette i konsekvensjustert økonomiplan for perioden Side 17 av 37

18 75/13 OPPTAK AV KASSAKREDITTLÅN. Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån på inntil kr og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m.. Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån på inntil kr og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m.. Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån på inntil kr og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m.. Side 18 av 37

19 76/13 MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG FOR Kommunestyret godkjenner den framlagte møteplan for politiske utvalg i kommunen som retningsgivende for utvalgenes møteavvikling i Kommunestyret godkjenner den framlagte møteplan for politiske utvalg i kommunen som retningsgivende for utvalgenes møteavvikling i Kommunestyret godkjenner den framlagte møteplan for politiske utvalg i kommunen som retningsgivende for utvalgenes møteavvikling i Side 19 av 37

20 77/13 HALD-SAMARBEID INNENFOR ØKONOMIFUNKSJONEN. REVIDERT AVTALE. Dønna kommunestyre vedtar nytt punkt 6, avsnitt 5, for eksisterende avtaledokument gjeldende for fellesenheten for økonomifunksjoner og skatteinnkreving for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Dønna kommunestyre vedtar nytt punkt 6, avsnitt 5, for eksisterende avtaledokument gjeldende for fellesenheten for økonomifunksjoner og skatteinnkreving for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Dønna kommunestyre vedtar nytt punkt 6, avsnitt 5, for eksisterende avtaledokument gjeldende for fellesenheten for økonomifunksjoner og skatteinnkreving for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Side 20 av 37

21 78/13 VINTERFORSKRIFT ETTER MATRIKKELLOVEN - GODKJENNING Kommunestyret godkjenner Vinterforskrift Dønna kommune, Nordland forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Dønna kommune. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften 18 tredje ledd gjelder ikke i perioden 1. november til 30. mars. Forskriften trer i kraft fra samme dato som denne er kunngjort i Norsk Lovtidend. Kommunestyret godkjenner Vinterforskrift Dønna kommune, Nordland forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Dønna kommune. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften 18 tredje ledd gjelder ikke i perioden 1. november til 30. mars. Forskriften trer i kraft fra samme dato som denne er kunngjort i Norsk Lovtidend. Kommunestyret godkjenner Vinterforskrift Dønna kommune, Nordland forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Dønna kommune. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften 18 tredje ledd gjelder ikke i perioden 1. november til 30. mars. Forskriften trer i kraft fra samme dato som denne er kunngjort i Norsk Lovtidend. Side 21 av 37

22 79/13 GEBYRREGULATIV 2014 Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2014 med følgende endringer fra 2013: 1. Regulativet gis virkning fra Regulativet gis ikke tilbakevirkende kraft. 2. Gebyr for vann økes med 5 %. 3. Gebyr for avløp økes med 10 %. 4. Gebyr for slamtømming økes med 5 %. 5. Gebyr for feiing og tilsyn av pipe/ildsted økes med 5 %. 6. Gebyr for renovasjon økes med 2,9 %. 7. Det settes opp et selvkostregnskap for VA-tjenestene i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret Eventuelt overskudd/underskudd settes av på selvkostfond. 8. Gebyr for byggsaker økes i gjennomsnitt med 10 %. 9. Område- og reguleringsplaner økes i gjennomsnitt med 10 %. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelover økes i gjennomsnitt med 10 %. Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2014 med følgende endringer fra 2013: 1. Regulativet gis virkning fra Regulativet gis ikke tilbakevirkende kraft. 2. Gebyr for vann økes med 5 %. 3. Gebyr for avløp økes med 10 %. 4. Gebyr for slamtømming økes med 5 %. 5. Gebyr for feiing og tilsyn av pipe/ildsted økes med 5 %. 6. Gebyr for renovasjon økes med 2,9 %. 7. Det settes opp et selvkostregnskap for VA-tjenestene i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret Eventuelt overskudd/underskudd settes av på selvkostfond. 8. Gebyr for byggsaker økes i gjennomsnitt med 10 %. 9. Område- og reguleringsplaner økes i gjennomsnitt med 10 %. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelover økes i gjennomsnitt med 10 %. Dagfinn Ness Andreassen ba om å få sin habilitet vurdert da han som avdelingsingeniør ved Teknisk drift har deltatt i saksforberedelsen. Dagfinn Ness Andreassen ble enstemmig kjent inhabil i saken. Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2014 med følgende endringer fra 2013: 1. Regulativet gis virkning fra Regulativet gis ikke tilbakevirkende kraft. 2. Gebyr for vann økes med 5 %. 3. Gebyr for avløp økes med 10 %. 4. Gebyr for slamtømming økes med 5 %. Side 22 av 37

23 5. Gebyr for feiing og tilsyn av pipe/ildsted økes med 5 %. 6. Gebyr for renovasjon økes med 2,9 %. 7. Det settes opp et selvkostregnskap for VA-tjenestene i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret Eventuelt overskudd/underskudd settes av på selvkostfond. 8. Gebyr for byggsaker økes i gjennomsnitt med 10 %. 9. Område- og reguleringsplaner økes i gjennomsnitt med 10 %. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelover økes i gjennomsnitt med 10 %. Side 23 av 37

24 80/13 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I Med hjemmel i Alkohollovens 7-1, med tilhørende forskrift av , fastsettes slike bevillingsgebyr for 2014, basert på antatt omsetning: Bevillingshaver Gebyr for 2014 Salg Coop Dønna BA, Stavseng Laumann Daglivare AS, Vandve Karusellberget kolonial AS, Bjørn Nordønna Handel DA Bollhaugen AS (SPAR, Solfjellsjøen) Løkta kolonial AS, Løkta Skjenking Dønnesfjellstua AS Dønnes gård Jens Andreas Carlsen ENK Dønna Rorbuer Bøteriet as Tre kalver Dag Solfjeld ENK Bjørn utleiebygg AS Løkta kolonial AS, Løkta Sum: Det foretas avregning i år 2015, på grunnlag av oppgaver over faktisk mengde omsatt alkohol i Bevillingshaverne pålegges å sende inn omsetningsoppgave for 2014 innen 15. februar Avregning på mindre enn kr 50 vil ikke bli innkrevd. For mye innbetalt avgift refunderes dersom omsetningsoppgaver er sendt inn innen fristen. 3. For bruk av ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkelt anledning fastsettes bevillingsgebyret til kr 280,- i hvert tilfelle. Gebyret for den enkelte bevillingshaver kan deles i 2 deler med betalingsfrister 1. april og 1. oktober. Manglende innbetaling av gebyret eller manglende innsending av omsetningsoppgave kan føre til inndragning av salgs-/skjenkebevillingen. 1. Med hjemmel i Alkohollovens 7-1, med tilhørende forskrift av , fastsettes slike bevillingsgebyr for 2014, basert på antatt omsetning: Bevillingshaver Gebyr for 2014 Salg Coop Dønna BA, Stavseng Laumann Daglivare AS, Vandve Karusellberget kolonial AS, Bjørn Nordønna Handel DA Bollhaugen AS (SPAR, Solfjellsjøen) Side 24 av 37

25 Løkta kolonial AS, Løkta Skjenking Dønnesfjellstua AS Dønnes gård Jens Andreas Carlsen ENK Dønna Rorbuer Bøteriet as Tre kalver Dag Solfjeld ENK Bjørn utleiebygg AS Løkta kolonial AS, Løkta Sum: Det foretas avregning i år 2015, på grunnlag av oppgaver over faktisk mengde omsatt alkohol i Bevillingshaverne pålegges å sende inn omsetningsoppgave for 2014 innen 15. februar Avregning på mindre enn kr 50 vil ikke bli innkrevd. For mye innbetalt avgift refunderes dersom omsetningsoppgaver er sendt inn innen fristen. 3. For bruk av ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkelt anledning fastsettes bevillingsgebyret til kr 280,- i hvert tilfelle. Gebyret for den enkelte bevillingshaver kan deles i 2 deler med betalingsfrister 1. april og 1. oktober. Manglende innbetaling av gebyret eller manglende innsending av omsetningsoppgave kan føre til inndragning av salgs-/skjenkebevillingen. Yngve Skei ba om å få sin habilitet vurdert da han er i svogerskap med en av de berørte partene i saken (Dag Solfjeld). Mari Brox Mikalsen ba om å få sin habilitet vurdert da hun er styremedlem i Løkta kolonial AS. Begge ble kjent inhabile til å delta i behandlingen av saken. 1. Med hjemmel i Alkohollovens 7-1, med tilhørende forskrift av , fastsettes slike bevillingsgebyr for 2014, basert på antatt omsetning: Bevillingshaver Gebyr for 2014 Salg Coop Dønna BA, Stavseng Laumann Daglivare AS, Vandve Karusellberget kolonial AS, Bjørn Nordønna Handel DA Bollhaugen AS (SPAR, Solfjellsjøen) Løkta kolonial AS, Løkta Skjenking Dønnesfjellstua AS Dønnes gård Jens Andreas Carlsen ENK Side 25 av 37

26 Dønna Rorbuer Bøteriet as Tre kalver Dag Solfjeld ENK Bjørn utleiebygg AS Løkta kolonial AS, Løkta Sum: Det foretas avregning i år 2015, på grunnlag av oppgaver over faktisk mengde omsatt alkohol i Bevillingshaverne pålegges å sende inn omsetningsoppgave for 2014 innen 15. februar Avregning på mindre enn kr 50 vil ikke bli innkrevd. For mye innbetalt avgift refunderes dersom omsetningsoppgaver er sendt inn innen fristen. 3. For bruk av ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkelt anledning fastsettes bevillingsgebyret til kr 280,- i hvert tilfelle. Gebyret for den enkelte bevillingshaver kan deles i 2 deler med betalingsfrister 1. april og 1. oktober. Manglende innbetaling av gebyret eller manglende innsending av omsetningsoppgave kan føre til inndragning av salgs-/skjenkebevillingen. Side 26 av 37

27 81/13 OPPTAK AV LÅN TIL VIDEREFORMIDLING - STARTLÅN FOR 2014 Kommunestyret vedtar å oppta et lån på kr i Husbanken til videreformidling av Startlån for Lånet tas opp som et serielån med flytende rente, avdragsfri periode på 3 år og 15 års nedbetalingstid. Kommunestyret vedtar å oppta et lån på kr i Husbanken til videreformidling av Startlån for Lånet tas opp som et serielån med flytende rente, avdragsfri periode på 3 år og 15 års nedbetalingstid. Kommunestyret vedtar å oppta et lån på kr i Husbanken til videreformidling av Startlån for Lånet tas opp som et serielån med flytende rente, avdragsfri periode på 3 år og 15 års nedbetalingstid. Side 27 av 37

28 82/13 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I 2014 Med virkning fra fastsetter Dønna kommune følgende satser for egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester: 1) Abonnementssystem for hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand) det kan kreves vederlag for Pr. mnd. Betalingstak pr. år. Inntekt t.o.m. 2G Inntekt over 2 G t.o.m. 2,5 G Inntekt over 2,5 G t.o.m. 3,5 G Inntekt over 3,5 G t.o.m. 4,5 G Inntekt over 4,5 G ) Enkeltoppdrag betales med kr. 94,- pr. time, jfr. begrensningen i betaling for den enkelte måned avhengig av inntekt. 3) For vaktmestertjenester utover vanlig praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen, beregnes en timesats på kr. 238,- pr. time uavhengig av det faste abonnementet. 4) For kortidsopphold og langtidsopphold i institusjon fastsettes egenbetalingen til de maksimale satsene som gjelder i forskriftene til enhver tid. 5) Kommunens oppholdsutgift i sykehjem i henhold til Vederlagsforskriftens 3 fastsettes til kr pr år. 6) For å ha trygghetsalarm tilknyttet kommunens sentral skal det betales et gebyr på kr pr måned. Gebyret gjelder uavhengig av hvem som eier alarmen. 7) Prisliste på mat og tilkjøring fastsettes slik: Kost full pensjon, kr 131 pr dag Frokost, kr 27 Kvelds, kr 27 Middag servert i matsal, kr 71 Middag tilkjørt, kr 71 (det skal i tillegg betales egenandel etter abonnementssystemet) Med virkning fra fastsetter Dønna kommune følgende satser for egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester: 1) Abonnementssystem for hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand) det kan kreves vederlag for Pr. mnd. Betalingstak pr. Side 28 av 37

29 år. Inntekt t.o.m. 2G Inntekt over 2 G t.o.m. 2,5 G Inntekt over 2,5 G t.o.m. 3,5 G Inntekt over 3,5 G t.o.m. 4,5 G Inntekt over 4,5 G ) Enkeltoppdrag betales med kr. 94,- pr. time, jfr. begrensningen i betaling for den enkelte måned avhengig av inntekt. 3) For vaktmestertjenester utover vanlig praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen, beregnes en timesats på kr. 238,- pr. time uavhengig av det faste abonnementet. 4) For kortidsopphold og langtidsopphold i institusjon fastsettes egenbetalingen til de maksimale satsene som gjelder i forskriftene til enhver tid. 5) Kommunens oppholdsutgift i sykehjem i henhold til Vederlagsforskriftens 3 fastsettes til kr pr år. 6) For å ha trygghetsalarm tilknyttet kommunens sentral skal det betales et gebyr på kr pr måned. Gebyret gjelder uavhengig av hvem som eier alarmen. 7) Prisliste på mat og tilkjøring fastsettes slik: Kost full pensjon, kr 131 pr dag Frokost, kr 27 Kvelds, kr 27 Middag servert i matsal, kr 71 Middag tilkjørt, kr 71 (det skal i tillegg betales egenandel etter abonnementssystemet) Med virkning fra fastsetter Dønna kommune følgende satser for egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester: 1) Abonnementssystem for hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand) det kan kreves vederlag for Pr. mnd. Betalingstak pr. år. Inntekt t.o.m. 2G Inntekt over 2 G t.o.m. 2,5 G Inntekt over 2,5 G t.o.m. 3,5 G Inntekt over 3,5 G t.o.m. 4,5 G Inntekt over 4,5 G Side 29 av 37

30 2) Enkeltoppdrag betales med kr. 94,- pr. time, jfr. begrensningen i betaling for den enkelte måned avhengig av inntekt. 3) For vaktmestertjenester utover vanlig praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen, beregnes en timesats på kr. 238,- pr. time uavhengig av det faste abonnementet. 4) For kortidsopphold og langtidsopphold i institusjon fastsettes egenbetalingen til de maksimale satsene som gjelder i forskriftene til enhver tid. 5) Kommunens oppholdsutgift i sykehjem i henhold til Vederlagsforskriftens 3 fastsettes til kr pr år. 6) For å ha trygghetsalarm tilknyttet kommunens sentral skal det betales et gebyr på kr pr måned. Gebyret gjelder uavhengig av hvem som eier alarmen. 7) Prisliste på mat og tilkjøring fastsettes slik: Kost full pensjon, kr 131 pr dag Frokost, kr 27 Kvelds, kr 27 Middag servert i matsal, kr 71 Middag tilkjørt, kr 71 (det skal i tillegg betales egenandel etter abonnementssystemet) Side 30 av 37

31 83/13 FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD I DØNNA KOMMUNE 1. Det fastsettes følgende veiledende normer for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i NAV 18. Satsene er veiledende og erstatter ikke den individuelle vurderingen i hver enkelt sak. Satsene gjelder fra 1. januar Månedssats Kortidssats (75%) Enslige Ektepar Samboende en person Barn 0-5 år Barn 6-10 år Barn år Normen omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet: mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). 3. Dagbeløp fremkommer ved å dividere månedsbeløpet på 30 dager. 4. Rimelige utgifter til strøm/oppvarming av bolig dekkes i tillegg til livsoppholdsnormen. 5. Rimelig husleie/rimelige renter på boliglån dekkes i tillegg til livsoppholdsnormen. 6. Satsen for samboende en person, er ment å gi veiledning om utmåling av stønad til personer i samboerskap, i bofellesskap og hjemmeboende barn over 18 år. 7. Søknader om stønad til livsopphold avgjøres på bakgrunn av sosialtjenesteloven, forskrift til sosialtjenesteloven og aktuelle rundskriv fra Sosialdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet, herunder I-34/2001, U-2/2004 og IS-6/ Det kan utbetales kr 700 pr halvår til klesutgifter for langtidsklienter (utbetales i mai og november). 9. Nødhjelp: for akutte tilfeller brukes en sats på kr 69 pr dag (pr voksen) og kr 44 (pr barn). Kortidssatsene utgjør 75% av gjeldende norm. En persons stønadsbehov vil ikke være det samme for den som trenger økonomisk stønad i en kort periode, som for den som er avhengig av sosialhjelp over lang tid. Ved korttidsytelser kan det legges til grunn at stønaden kun Side 31 av 37

32 dekker helt nødvendige løpende utgifter. Korttidssatsen kan brukes etter en skjønnsmessig vurdering. RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD I DØNNA KOMMUNE 1. Det fastsettes følgende veiledende normer for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i NAV 18. Satsene er veiledende og erstatter ikke den individuelle vurderingen i hver enkelt sak. Satsene gjelder fra 1. januar Månedssats Kortidssats (75%) Enslige Ektepar Samboende en person Barn 0-5 år Barn 6-10 år Barn år Normen omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet: mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). 3. Dagbeløp fremkommer ved å dividere månedsbeløpet på 30 dager. 4. Rimelige utgifter til strøm/oppvarming av bolig dekkes i tillegg til livsoppholdsnormen. 5. Rimelig husleie/rimelige renter på boliglån dekkes i tillegg til livsoppholdsnormen. 6. Satsen for samboende en person, er ment å gi veiledning om utmåling av stønad til personer i samboerskap, i bofellesskap og hjemmeboende barn over 18 år. 7. Søknader om stønad til livsopphold avgjøres på bakgrunn av sosialtjenesteloven, forskrift til sosialtjenesteloven og aktuelle rundskriv fra Sosialdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet, herunder I-34/2001, U-2/2004 og IS-6/ Det kan utbetales kr 700 pr halvår til klesutgifter for langtidsklienter (utbetales i mai og november). 9. Nødhjelp: for akutte tilfeller brukes en sats på kr 69 pr dag (pr voksen) og kr 44 (pr barn). Kortidssatsene utgjør 75% av gjeldende norm. En persons stønadsbehov vil ikke være det samme for den som trenger økonomisk stønad i en kort periode, som for den som er avhengig av sosialhjelp over lang tid. Ved korttidsytelser kan det legges til grunn at stønaden kun dekker helt nødvendige løpende utgifter. Korttidssatsen kan brukes etter en skjønnsmessig vurdering. Side 32 av 37

33 RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD I DØNNA KOMMUNE 1. Det fastsettes følgende veiledende normer for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i NAV 18. Satsene er veiledende og erstatter ikke den individuelle vurderingen i hver enkelt sak. Satsene gjelder fra 1. januar Månedssats Kortidssats (75%) Enslige Ektepar Samboende en person Barn 0-5 år Barn 6-10 år Barn år Normen omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet: mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). 3. Dagbeløp fremkommer ved å dividere månedsbeløpet på 30 dager. 4. Rimelige utgifter til strøm/oppvarming av bolig dekkes i tillegg til livsoppholdsnormen. 5. Rimelig husleie/rimelige renter på boliglån dekkes i tillegg til livsoppholdsnormen. 6. Satsen for samboende en person, er ment å gi veiledning om utmåling av stønad til personer i samboerskap, i bofellesskap og hjemmeboende barn over 18 år. 7. Søknader om stønad til livsopphold avgjøres på bakgrunn av sosialtjenesteloven, forskrift til sosialtjenesteloven og aktuelle rundskriv fra Sosialdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet, herunder I-34/2001, U-2/2004 og IS-6/ Det kan utbetales kr 700 pr halvår til klesutgifter for langtidsklienter (utbetales i mai og november). 9. Nødhjelp: for akutte tilfeller brukes en sats på kr 69 pr dag (pr voksen) og kr 44 (pr barn). Side 33 av 37

34 Kortidssatsene utgjør 75% av gjeldende norm. En persons stønadsbehov vil ikke være det samme for den som trenger økonomisk stønad i en kort periode, som for den som er avhengig av sosialhjelp over lang tid. Ved korttidsytelser kan det legges til grunn at stønaden kun dekker helt nødvendige løpende utgifter. Korttidssatsen kan brukes etter en skjønnsmessig vurdering. Side 34 av 37

35 84/13 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2014 Kommunestyret vedtar at eiendomsskatten for 2014 holdes uendret og skrives ut med en skattesats på 7 promille. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100% av fastsatt takst uten bunnfradrag. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i 2014 i medhold av Eiendomsskattelovens 7: Bjørnsøya med bygninger tilhørende foreningen Bjørnsvågen. Dønna ASVO Nord-Dønna gressbane med klubbhus Dønna kystlag Lauvøya GL Vårbris - Dønnes Dønnes kristelige ungdomshus - Dønnes GL Solkverv Stavseng GL Glimt Glein Våg og Skei forsamlingshus - Våg GL Heimly Solfjellsjøen GL Kveldsol - Skaga Løkta Ungdomslag Løkta Vandve UL - Vandve GL Bjørn Hestad bygdehus Nordvika Handelssted Snekkevik skole (Småbruk)Stiftelse på Løkta museumsarbeid Bygninger plassert innefor verneområdet Altervatn Løkta bedehus Vandve bedehus Alle båtforeninger i kommunen Nord-Dønna Montessoriskole Kommunestyret vedtar at eiendomsskatten for 2014 holdes uendret og skrives ut med en skattesats på 7 promille. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100% av fastsatt takst uten bunnfradrag. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i 2014 i medhold av Eiendomsskattelovens 7: Bjørnsøya med bygninger tilhørende foreningen Bjørnsvågen. Dønna ASVO Nord-Dønna gressbane med klubbhus Dønna kystlag Lauvøya Side 35 av 37

36 GL Vårbris - Dønnes Dønnes kristelige ungdomshus - Dønnes GL Solkverv Stavseng GL Glimt Glein Våg og Skei forsamlingshus - Våg GL Heimly Solfjellsjøen GL Kveldsol - Skaga Løkta Ungdomslag Løkta Vandve UL - Vandve GL Bjørn Hestad bygdehus Nordvika Handelssted Snekkevik skole (Småbruk)Stiftelse på Løkta museumsarbeid Bygninger plassert innefor verneområdet Altervatn Løkta bedehus Vandve bedehus Alle båtforeninger i kommunen Nord-Dønna Montessoriskole Flere ba om å få sin habilitet vurdert da de er styremedlemmer i noen av foreningene som er berørt av fritaksbestemmelsene. De ble enstemmig kjent habile til å delta i behandlingen av saken. Kommunestyret vedtar at eiendomsskatten for 2014 holdes uendret og skrives ut med en skattesats på 7 promille. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100% av fastsatt takst uten bunnfradrag. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i 2014 i medhold av Eiendomsskattelovens 7: Bjørnsøya med bygninger tilhørende foreningen Bjørnsvågen. Dønna ASVO Nord-Dønna gressbane med klubbhus Dønna kystlag Lauvøya GL Vårbris - Dønnes Dønnes kristelige ungdomshus - Dønnes GL Solkverv Stavseng GL Glimt Glein Våg og Skei forsamlingshus - Våg GL Heimly Solfjellsjøen GL Kveldsol - Skaga Løkta Ungdomslag Løkta Side 36 av 37

37 Vandve UL - Vandve GL Bjørn Hestad bygdehus Nordvika Handelssted Snekkevik skole (Småbruk)Stiftelse på Løkta museumsarbeid Bygninger plassert innefor verneområdet Altervatn Løkta bedehus Vandve bedehus Alle båtforeninger i kommunen Nord-Dønna Montessoriskole Side 37 av 37

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.10.2013 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Dag

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2014 Tid: kl. 09.30 10:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S.

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 09:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S. Mathisen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2017 Tid: 09:30 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Odd Einar Lorentzen, Berit Opland, Gunnar Johan Lorentzen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 01.10.2013 Tid: kl. 08.30 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Å. Hagen, Yngve Skei, Marita Johansen,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 09:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Hagen, Yngve Skei og Marita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2014 Tid: kl. 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arne Hagen, Marita Johansen, Eivind Smørvik Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2015 Tid: 09:30-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen, Dagfinn Ness Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 12.06.2018 Tid: 08:30 12:05 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox Mikalsen, Nils Jenssen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2010 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ingunn

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Behandlede saker: 115/16-129/16. Sak nr 116/16 ble behandlet etter sak nr 121/16

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Behandlede saker: 115/16-129/16. Sak nr 116/16 ble behandlet etter sak nr 121/16 DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 31.10.2016 Tid: 09:00 11.40 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen (permisjon fra

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Vandve Ungdomshus Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2012 Tid: 0900 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): John-Erik S. Johansen, Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.03.2016 Tid: 09:00 13.15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2017 Tid: 09:30 13:40 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mari-Ann Vang, Mette Lise Andersen, Randi Husmo, Jan Schjelderup

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mari-Ann Vang, Mette Lise Andersen, Randi Husmo, Jan Schjelderup DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 15.05.2012 Tid: Kl 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Lyder Olsen, Helge Emilsen Forfall: Heidi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Snekkervika skole (utemøte) Møtedato: 04.07.2017 Tid: 09:00 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Yngve Skei, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Trollskogen, Løkta Møtedato: 05.07.2016 Tid: 15:15 16:50 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 04.04.2017 Tid: 09:00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: kl. 09.30-14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dønna kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: 27.01.2009 Tid: 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2016 Tid: 08:30 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stina Helen Hermansen, Jens Carlsen, Marita Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.02.2016 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.12.2012 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 08.03.2017 Tid: 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Truls E. Halsteinrud Medlem Helga Fragått Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakkyndig takstnemnd. Oddrun Ofte, Dag Ragnar Pettersen Ken Roger Edvardsen Svein Valstad Kommunalsjef 1 Pål Bleka

MØTEPROTOKOLL. Sakkyndig takstnemnd. Oddrun Ofte, Dag Ragnar Pettersen Ken Roger Edvardsen Svein Valstad Kommunalsjef 1 Pål Bleka DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Sakkyndig takstnemnd Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 28.02.2017 Tid: 08:00 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddrun

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 09.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S. Mathisen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.10.2009 Tid: Kl. 09:00-14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Fred Eliassen, Kjell

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 11/733-33 16.05.2012 HSO/ADM/PABL U63 &14 2492/12 Nordfjeldske Kontroll RAPPORT VEDR. SALGS OG SKJENKEBEVILLING - COOP DØNNA 2012 11/733-34 16.05.2012 HSO/ADM/PABL U63 &14 2493/12 Nordfjeldske Kontroll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen, Dag R. Pettersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Kl. 09.45 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Ingdalen forsamlingshus Møtedato: Tid: 10:00 11:21

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Ingdalen forsamlingshus Møtedato: Tid: 10:00 11:21 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Ingdalen forsamlingshus Møtedato: 27.02.2019 Tid: 10:00 11:21 Forfall: Roald Tangvik Daniel Fosstvedt Runa Leksen Jan Grønningen Varamedlemmer: Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 04.02.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: 0830-1430 Informasjon om kommunereformen ved Fylkesmann Sigbjørn Johnsen Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Grov skole Møtedato: 22.06.2010 Tid: 16:00 20:30

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Grov skole Møtedato: 22.06.2010 Tid: 16:00 20:30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Grov skole Møtedato: 22.06.2010 Tid: 16:00 20:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Svein Berg Helene Berg Nilsen Ella Haldorsen

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland Randaberg kommune Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 30.11.2009 kl. 10.00 11.45 Møtested: Rygg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen " Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2014 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.01.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.02.2015 Tid: 18:30 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede HOVEDUTSKRIFT Møtested: møterom, Kvalsund rådhus Møtedato: 05.12.2018 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 11.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: MØTE NR. 5/2018 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Alf Stenersen

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Tid: 18.00

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Tid: 18.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Tid: 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar Bekken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: 10.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 22.10.2009 Tid: Kl 12.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann, Bjørnar Johansen, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Solsida Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall fra og med sak 15/08

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Navn Forfall Møtt for Vegard Klev Henriette Nordheim X Stina Vinnord Ida Aasen Øverby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 28.01.2014. Tid: 18:30 21:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 28.01.2014. Tid: 18:30 21:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.01.2014 Tid: 18:30 21:30 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer