MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen (permisjon fra kl 11, deltok på sakene til og med 117/14), Mari Brox Mikalsen, Nils Jenssen, Dagfinn Ness Andreassen, Dag Ragnar Pettersen og Yngve Skei Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann Tor Henning Jørgensen og kommunalsjef 1 Pål Bleka Behandlede saker: 115/14 138/14 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Dag Ragnar Pettersen Yngve Skei Ordfører Formannskapsmedlem Formannskapsmedlem Utskrift møteprotokoll sendt til: Ordfører og rådmann, Ytre Helgeland kommunerevisjon, sekretariatet for kontrollutvalget, kontrollutvalgets medlemmer Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 115/14 11/646 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPESKSJONSTILSYN PÅ GNR. 14/13,83 - OMINNREDNING OG BRUK AV BUTIKKLOKALE TIL BOFORMÅL 116/14 13/768 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKSJONSTILSYN IFM. OPPFØRT HOBBYROM/UTHUS GNR. 30/21 117/14 13/739 FASTSETTING AV OVERTREDELSESGEBYR IFM. INSPEKSJONSTILSYN GNR. 50/9 118/14 14/498 ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN /14 14/1522 SAMORDNING AV UNGDOMSTRINNET VED LØKTA OPPVEKSTSENTER TIL DBU- PROSESSPLAN 120/14 14/1722 UTSETTE MOTTAK AV FLYKNINGER 121/14 14/1707 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2015 OG EVENTUELL INNFØRING AV SKATTEETATENS FORMUESGRUNNLAG SOM GRUNNLAG FOR TAKSERING 122/14 14/1713 OPPTAK AV KASSAKREDITTLÅN FOR /14 14/1705 BUDSJETT INNDRAGNING AV KJØPEKRAFT. 124/14 12/32 TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER - FJERNING AV KOMMUNAL BEVILGNING. 125/14 14/1688 BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO /14 14/1708 FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD Side 2 av 45

3 127/14 14/1709 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I /14 14/1711 OPPTAK AV LÅN TIL VIDEREFORMIDLING - STARTLÅN FOR /14 14/1692 GEBYRREGULATIV /14 14/1712 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I /14 14/1416 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER- UTLEIESATSER 2015 M.M. 132/14 14/1690 KOMMUNEHUSET - ANSKAFFELSE AV NYTT INVENTAR KOMMUNESTYRESALEN 133/14 13/652 INVESTERINGSTILTAK 2015 HALD IKT - ANDEL AV ANSKAFFELSER. 134/14 14/324 TILSKUDD TIL DRIFT AV KARRIERESENTRET YTRE HELGELAND. 135/14 14/1373 HELGELAND REGIONRÅD - BUDSJETT /14 13/9 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER PRIORITERING AV HANDLINGSPLAN /14 14/310 INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTREGULERING OG FLYTTING TIL DRIFTSREGNSKAP 138/14 12/998 DØNNA ASVO -SØKNAD OM LIKVIDITETSLÅN Side 3 av 45

4 REFERERT FRA SAKSJOURNAL Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr. Åpnet Avd/Sek/Sbh. Arkivkode Navn Innhold 11/ PUE/TEK/KJKI GNR 44/1 Leif Gullstad SØKNAD OM TILLEGSTOMT 13/ PUE/TEK/KJKI GNR 10/3 SØKNAD OM DELING - GNR 10/3 14/ HSO/ADM/PABL 212 REGNSKAP / PUE/TEK/KJKI GNR 10/3 SØKNAD OMTILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING AV NAUSTTOMT - GNR. 10/3 14/ PUE/TEK/KJKI GNR 17/2 SØKNAD OM DELING GNR 17/2 SVEIN LAUMANN Side 4 av 45

5 REFERERT FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 13/ ADM/ADM/TOWE /13 Dønna kommune DRØFTINGSPROTOKOLL - BUDSJETT BUDSJETTREGULERING OG NYE UTGIFTSREDUKSJONER 11/ ADM/ADM/ANMA 020 & /14 Lokalutvalgene TIL LOKALUTVALGS-STYRENE I DØNNA 11/ HSO/OMS/AIEI /14 Uloba ULOBAS ANSVAR FOR ETTERBETALING AV OVERTIDSTILLEGG TIL ASSISTENTER 14/ HSO/ADM/PABL /14 Helsedirektoratet TILSKUDD TIL SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER FORELØPIG ORIENTERING 13/ PUE/TEK/KJKI GNR 26/1 5252/14 SØKNAD OM FRADELING AV NAUSTTOMT - GNR 26/1 13/ PUE/TEK/KJKI GNR 26/1 5269/14 SØKNAD OM FRADELING AV NAUSTTOMT - 26/1 14/ HSO/ADM/PABL U63 & /14 Helgeland Regionråd VIDERE ORGANISERING AV SKJENKEKONTROLLEN Side 5 av 45

6 13/ OKE/SKO/MAGR 060 & /14 Det kongelige barne, likestillings og inkluderingsdep HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERLOVEN - KRAV OM AT SØKERE MELLOM 18 OG 67 ÅR SKAL BEHERSKE ET MINIMUM AV NORSK MUNTLIG OG BESTÅ EN TEST I SAMFUNNSKUNNSKAP 14/ HSO/ADM/PABL U /14 Løkta kolonial AS SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKELOKALE LØKTA KOLONIAL 13/ HSO/ADM/PABL 060 & /14 Det kongelige helse og omsorgsdep HØRING - KONTAKTLEGE I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SØKSMÅLSFRISTER 11/ ADM/PER/MEAN 430 G 6061/14 Fylkesmannen i Nordland KOMPETANSELØFTET EKSTRA TILSKUDD TIL OPPLÆRINGS- OG KOMPETANSETILTAK I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN / ADM/ADM/TOWE 020 & /14 Herøy kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR - VIDERE DELTAKELSE 11/ HSO/ADM/PABL /14 Kristin Sakshaug HØRING - UTVIKLINGSPLAN HELGELANDSSYKEHUSET 12/ HSO/ADM/PABL /14 Fagforbundet v/arve Larsen SKATTEOPPKREVING FRA KOMMUNE TIL STAT 11/ HSO/ADM/PABL H /14 Kristin Sakshaug REFERAT SAMARBEIDSKOMMUNER - KRISESENTER 14/ PUE/NÆR/TOJO 010 Side 6 av 45

7 6328/14 Sparebank1 Nord-Norge, region Helgeland LOKAL MARKERING AV GRUNNLOVSJUBILEET SØKNAD SPAREBANK1 NORD-NORGE STIFTELSEN 14/ PUE/NÆR/TOJO /14 Dønna Kommune SKATTEINNGANG PR / PUE/LAN/JOHO V /14 Fylkesmannen i Nordland RAPPORT ETTER FORVALTNINGSKONTROLL 14/ HSO/ADM/PABL H /14 Helgelandssykehuset SVAR VEDR. SPESIALISERT REHABILITERINGSTJENESTER PÅ HELGELAND 13/ HSO/ADM/PABL F47 & /14 Leirfjord Kommune INTERKOMMUNALT BARNEVERN - ADMINISTRATIVE KOSTNADER Teknisk sjef orienterte om ferdigstilling av utbyggingsprosjektet Åssletta. Det ble orientert om at prosjektet ikke vil holde seg innenfor vedtatt kostnadsramme. Foreløpige tall tyder på et merbehov i størrelsesorden ca Forslag til uttalelse om fylkesrådets budsjett 2015 og økonomiplan ble diskutert og gjennomgått. Rådmann og ordfører bes om å redigere uttalelsen i forhold til formannskapets innstill. Side 7 av 45

8 DØNNA KOMMUNE 115/14 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPESKSJONSTILSYN PÅ GNR. 14/13,83 - OMINNREDNING OG BRUK AV BUTIKKLOKALE TIL BOFORMÅL Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge registrerte eier/fester av gnr. 14/38/13 følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 14/38/13 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 14/38/13 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Videre bruk av butikk-/servicearealer til boformål må opphøre umiddelbart. Evt. søknad om bruksendring av butikk/servicelokaler til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav til byggverket herunder funksjonskrav, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann samt tilrettelegging for rømning og redning, er ivaretatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge registrerte eier/fester av gnr. 14/38/13 følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 14/38/13 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

9 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 14/38/13 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Videre bruk av butikk-/servicearealer til boformål må opphøre umiddelbart. Evt. søknad om bruksendring av butikk/servicelokaler til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav til byggverket herunder funksjonskrav, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann samt tilrettelegging for rømning og redning, er ivaretatt. Side 9 av 45

10 116/14 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKSJONSTILSYN IFM. OPPFØRT HOBBYROM/UTHUS GNR. 30/21 Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 30/21 følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre tiltak på gnr. 30/21 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 bortfaller- da det ikke er godtgjort at privatperson har tatt i bruk tiltak på gnr. 30/21 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. Evt. søknad om tillatelse til tiltak jfr. pbl 20-1 for allerede oppført hobbyrom/uthus må vedlegges målsatte tegninger og begrunnet søknad om dispensasjon fra krav om avstand fra nabogrense. Behandlingsgebyr for nevnte søknad skal i følge vedtatt gebyrregulativ pkt. A11, som omfatter igangsatt tiltak uten at det på forhånd er søkt om tillatelse til tiltak belastes med 3 x grunnsats for tiltaket. Gebyr skal også betales der søknaden medfører avslag. Yngve Skei reiste spørsmål ved sin habilitet med bakgrunn i sin tidligere relasjon til en av eierne. Yngve Skei ble enstemmig kjent habil til å delta i behandlingen. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 30/21 følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre tiltak på gnr. 30/21 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 bortfaller- da det ikke er godtgjort at privatperson har tatt i bruk tiltak på gnr. 30/21 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. Evt. søknad om tillatelse til tiltak jfr. pbl 20-1 for allerede oppført hobbyrom/uthus må vedlegges målsatte tegninger og begrunnet søknad om dispensasjon fra krav om avstand fra nabogrense. Side 10 av 45

11 Behandlingsgebyr for nevnte søknad skal i følge vedtatt gebyrregulativ pkt. A11, som omfatter igangsatt tiltak uten at det på forhånd er søkt om tillatelse til tiltak belastes med 3 x grunnsats for tiltaket. Gebyr skal også betales der søknaden medfører avslag. Side 11 av 45

12 117/14 FASTSETTING AV OVERTREDELSESGEBYR IFM. INSPEKSJONSTILSYN GNR. 50/9 Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 50/9 følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 50/9 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 50/9 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Videre bruk av fjøs/uthus til boformål må opphøre umiddelbart. Evt. søknad om bruksendring av fjøs/uthus til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav til byggverket herunder funksjonskrav, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann samt tilrettelegging for rømning og redning, er ivaretatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens 32-8 og Byggesaksforskriften 16-1 a1 og 16-2 b2 å ilegge eier av gnr. 50/9 følgende overtredelsesgebyr: 1. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-1 pkt. a1 - privatperson lar utføre/endre tiltak på gnr. 50/9 uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse. 2. Overtredelsesgebyr på kr jfr. forskriftens 16-2 pkt. b2 - privatperson tar i bruk tiltak på gnr. 50/9 uten at det foreligger nødvendig bruksendring eller ferdigattest og der bruken kan føre til skade på person. Videre bruk av fjøs/uthus til boformål må opphøre umiddelbart. Evt. søknad om bruksendring av fjøs/uthus til boformål skal vedlegges prosjektering fra godkjent firma der forhold beskrevet i Teknisk forskrift (TEK10) vedrørende krav til byggverket herunder funksjonskrav, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann samt tilrettelegging for rømning og redning, er ivaretatt. Side 12 av 45

13 118/14 ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2015 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått i utkastet. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2015 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått i utkastet. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden KP/FRP/H v/nils Jenssen fremmet følgende forslag til vedtak: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 1. Poster inn/ut i henhold til vedlegg i Arena for investering/drift 2. i 2015 selges eiendom tilsvarende minimum kr som avsettes til investeringsfond. Redusert renteutgift drift pga styrket likviditet kr Overskudd i årene avsettes til disposisjonsfond. AP v/dagfinn Ness Andreassen fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar Rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2015 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder med følgende tiltak som legges inn: 50. Dønna ASVO redusert tilskudd VTA plasser 53. Redusert Spesialundervisning Alt Omgjøring av stilling i Barnehagen 11. Opprettelse av nye stillinger Legekontor 37. DOS bemanningsreduksjon 47. Kommunehus-nytt låse-system 65. Nedklassifisering av veg Side 13 av 45

14 40. Vedlikehold av kommunale bygg 17. Eiendomsskatt-endra takstgrunnlag 25. Dos-utleie sykehjemsplasser (TMF) Følgende tiltak tas ut: 39. Partistøtte 66. Budsjett-balansen til Rådmannen 59. Reduksjon spesialundervisning alt Løkta Oppvekstsenter- overføring av U-trinnet til DBU 63. Omgjøring av stilling i Barnehagen Alt DOS- reduksjon bemanning alt DOS -Utleie av sykehjemsplasser 32. Nedklassifisering av kommunal veg Alt Vedlikehold kommunale bygg Alt Eiendomsskatt-endra takstgrunnlag Alt 2 3. Kommunestyret vedtar Rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2015 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått i Rådmannens utkast med følgende tiltak som legges inn: 65. Gang og Sykkelsti Stavseng Alt Vannverket nytt renseanlegg Alt 2 Følgende tiltak tas ut: 62. DBU kjøp av PC Alt DOS Oppgradering av institusjonen-forstudie 34. Erverv av Areal Solfjellsjøen 35. Erverv av areal Bjørn 20. Gamle tannklinikken renovering 24. Kommunehuset nytt møtebord og stoler i kommunestyresalen 42. Opparbeide boligfelt Solfjellsjøen 44. Teknisk drift- utskifting av arbeidsbåt 22. Vannverket nytt renseanlegg Kommunestyret vedtar AP, SP og SV sitt forslag til økonomiplan for perioden Forslaget fra AP, SP og SV ble vedtatt med 4 stemmer. Forslaget fra KP/FRP fikk 2 stemmer. Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. Side 14 av 45

15 2. Kommunestyret vedtar Rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2015 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder med følgende tiltak som legges inn: 50. Dønna ASVO redusert tilskudd VTA plasser 53. Redusert Spesialundervisning Alt Omgjøring av stilling i Barnehagen 11. Opprettelse av nye stillinger Legekontor 37. DOS bemanningsreduksjon 47. Kommunehus-nytt låse-system 65. Nedklassifisering av veg 40. Vedlikehold av kommunale bygg 17. Eiendomsskatt-endra takstgrunnlag 25. Dos-utleie sykehjemsplasser (TMF) Følgende tiltak tas ut: 39. Partistøtte 66. Budsjett-balansen til Rådmannen 59. Reduksjon spesialundervisning alt Løkta Oppvekstsenter- overføring av U-trinnet til DBU 63. Omgjøring av stilling i Barnehagen Alt DOS- reduksjon bemanning alt DOS -Utleie av sykehjemsplasser 32. Nedklassifisering av kommunal veg Alt Vedlikehold kommunale bygg Alt Eiendomsskatt-endra takstgrunnlag Alt 2 3. Kommunestyret vedtar Rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2015 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått i Rådmannens utkast med følgende tiltak som legges inn: 65. Gang og Sykkelsti Stavseng Alt Vannverket nytt renseanlegg Alt 2 Følgende tiltak tas ut: 62. DBU kjøp av PC Alt DOS Oppgradering av institusjonen-forstudie 34. Erverv av Areal Solfjellsjøen 35. Erverv av areal Bjørn 20. Gamle tannklinikken renovering 24. Kommunehuset nytt møtebord og stoler i kommunestyresalen 42. Opparbeide boligfelt Solfjellsjøen Side 15 av 45

16 44. Teknisk drift- utskifting av arbeidsbåt 22. Vannverket nytt renseanlegg 4. Kommunestyret vedtar AP, SP og SV sitt forslag til økonomiplan for perioden Side 16 av 45

17 119/14 SAMORDNING AV UNGDOMSTRINNET VED LØKTA OPPVEKSTSENTER TIL DBU PROSESSPLAN Kommunestyret vedtar framlagte prosessplan for samordning av ungdomstrinnet ved Løkta oppvekstsenter til Dønna barne- og ungdomsskole. Rådmannens innstilling ble enstemmig avvist. Rådmannens innstilling ble avvist (enstemmig) Side 17 av 45

18 120/14 UTSETTE MOTTAK AV FLYKNINGER Kommunestyrets vedtak i sak 62/14 endres, slik at bosetting av 15 flyktninger i 2015 utsettes til 2. halvår. Bosetting skal skje fra august Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak i sak 62/14 endres, slik at bosetting av 15 flyktninger i 2015 utsettes til 2. halvår. Bosetting skal skje fra august Side 18 av 45

19 121/14 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2015 OG EVENTUELL INNFØRING AV SKATTEETATENS FORMUESGRUNNLAG SOM GRUNNLAG FOR TAKSERING Punkt 1 Kommunestyret vedtar at eiendomsskatten for 2015 holdes uendret og skrives ut med en skattesats på 7 promille. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100 % av fastsatt takst uten bunnfradrag. Områdefaktoren endres til 1 for alle eiendommer som har 0,8, slik at områdefaktoren blir 1 i hele kommunen. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i 2015 i medhold av Eiendomsskattelovens 7: Bjørnsøya med bygninger tilhørende foreningen Bjørnsvågen. Dønna ASVO Nord-Dønna gressbane med klubbhus Dønna kystlag Lauvøya GL Vårbris Dønnes Dønnes kristelige ungdomshus Dønnes GL Solkverv Stavseng GL Glimt Glein Våg og Skei forsamlingshus - Våg GL Heimly Solfjellsjøen GL Kveldsol Skaga Løkta Ungdomslag Løkta Vandve UL Vandve GL Bjørn Hestad bygdehus Nordvika Handelssted Snekkevik skole (Småbruk)Stiftelse på Løkta museumsarbeid Bygninger plassert innefor verneområdet Altervatn Løkta bedehus Vandve bedehus Alle båtforeninger i kommunen Nord-Dønna Montessoriskole Punkt 2 Rådmannen bes om å legge fram et forslag om hvordan kommunen kan øke sine eiendomsskatteinntekter fra 2016 ved å ta i bruk utskriving av eiendomsskatt etter Skatteetatens formuesverdier, samt et eventuelt opplegg for finansiering og taksering av øvrige eiendommer i forbindelse med dette. Side 19 av 45

20 AP/SV v/ Dagfinn Ness Andreassen fremmet følgende forslag til vedtak: Punkt 1 Kommunestyret vedtar at eiendomsskattesatsen for 2015 settes til 7 promille. Eiendomsskatten i Dønna kommune for 2015 skal utskrives etter Skatteetatens formuesverdier for eiendommer som har slik verdi. Øvrige eiendommer opprettholder sin takst, men med områdefaktor 1 i hele kommunen. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100 % av fastsatt takst uten bunnfradrag. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i 2015 i medhold av Eiendomsskattelovens 7: Bjørnsøya med bygninger tilhørende foreningen Bjørnsvågen. Dønna ASVO Nord-Dønna gressbane med klubbhus Dønna kystlag Lauvøya GL Vårbris Dønnes Dønnes kristelige ungdomshus Dønnes GL Solkverv Stavseng GL Glimt Glein Våg og Skei forsamlingshus - Våg GL Heimly Solfjellsjøen GL Kveldsol Skaga Løkta Ungdomslag Løkta Vandve UL Vandve GL Bjørn Hestad bygdehus Nordvika Handelssted Snekkevik skole (Småbruk)Stiftelse på Løkta museumsarbeid Bygninger plassert innefor verneområdet Altervatn Løkta bedehus Vandve bedehus Alle båtforeninger i kommunen Nord-Dønna Montessoriskole Punkt 2 Rådmannen gis fullmakt til å innhente nødvendig kompetanse for gjennomføring av tiltaket. KP/FRP v/nils Jenssen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret vedtar at eiendomsskatten for 2015 holdes uendret. 2. Fritaksliste som i rådmannens forslag. Side 20 av 45

21 Forslag fra AP/SV ble vedtatt med 4 stemmer. Forslaget fra KP/FRP fikk 2 stemmer. Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. Punkt 1 Kommunestyret vedtar at eiendomsskattesatsen for 2015 settes til 7 promille. Eiendomsskatten i Dønna kommune for 2015 skal utskrives etter Skatteetatens formuesverdier for eiendommer som har slik verdi. Øvrige eiendommer opprettholder sin takst, men med områdefaktor 1 i hele kommunen. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100 % av fastsatt takst uten bunnfradrag. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i 2015 i medhold av Eiendomsskattelovens 7: Bjørnsøya med bygninger tilhørende foreningen Bjørnsvågen. Dønna ASVO Nord-Dønna gressbane med klubbhus Dønna kystlag Lauvøya GL Vårbris Dønnes Dønnes kristelige ungdomshus Dønnes GL Solkverv Stavseng GL Glimt Glein Våg og Skei forsamlingshus - Våg GL Heimly Solfjellsjøen GL Kveldsol Skaga Løkta Ungdomslag Løkta Vandve UL Vandve GL Bjørn Hestad bygdehus Nordvika Handelssted Snekkevik skole (Småbruk)Stiftelse på Løkta museumsarbeid Bygninger plassert innefor verneområdet Altervatn Løkta bedehus Vandve bedehus Alle båtforeninger i kommunen Nord-Dønna Montessoriskole Punkt 2 Rådmannen gis fullmakt til å innhente nødvendig kompetanse for gjennomføring av tiltaket. Side 21 av 45

22 122/14 OPPTAK AV KASSAKREDITTLÅN FOR 2015 Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån for 2015 på inntil kr og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m. Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån for 2015 på inntil kr som byggelånsfinansiering for Åssletta omsorgsboliger, og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m (forlengelse av tidligere vedtak). Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån for 2015 på inntil kr som byggelån for fiskerihavn Åkervågen, og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m (forlengelse av tidligere vedtak). Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån for 2015 på inntil kr og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m. Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån for 2015 på inntil kr som byggelånsfinansiering for Åssletta omsorgsboliger, og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m (forlengelse av tidligere vedtak). Kommunestyret godkjenner at det opptas ett kassakredittlån for 2015 på inntil kr som byggelån for fiskerihavn Åkervågen, og gir rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår m.m (forlengelse av tidligere vedtak). Side 22 av 45

23 123/14 BUDSJETT INNDRAGNING AV KJØPEKRAFT. Kommunestyret vedtar å iverksette inndragning av kjøpekraft tilsvarende kr fra 2014 til 2015, og gir rådmannen fullmakt til å fordele dette mellom ansvarsområdene i årsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanen for Samt, om nødvendig, balansere dette mot avsetning til reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å iverksette inndragning av kjøpekraft tilsvarende kr fra 2014 til 2015, og gir rådmannen fullmakt til å fordele dette mellom ansvarsområdene i årsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanen for Samt, om nødvendig, balansere dette mot avsetning til reserverte tilleggsbevilgninger. Side 23 av 45

24 124/14 TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER - FJERNING AV KOMMUNAL BEVILGNING. Kommunestyret vedtar at ordningen med kommunale tilskudd til politiske partier som er representert i Dønna kommunestyre opphører med virkning f.o.m Rådmannens innstilling ble enstemmig avvist. Rådmannens innstilling ble avvist (enstemmig). Side 24 av 45

25 125/14 BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO Kommunestyret vedtar følgende barnehagesatser per måned med virkning fra : Foreldre-betaling oppholdstid SATS 2015 Opphold SATS 2015 Mat/drikke SAMLET BETALING dager /2 dag 90% dager /2 dag - 70% dager ½ dag dager dag a) For heldagsbarnehager kreves foreldrebetaling for 11 mnd.pr.år (juli er betalingsfri). For barnehager som følger skoleåret (start/slutt), kreves foreldrebetaling for 10 mnd. pr.år (hele juli, halve juni og halve august er betalingsfrie). b) For familier med mer enn ett barn i barnehagen, gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Moderasjonen gjøres alltid gjeldende for det barnet som har minst barnehagetilbud og gjelder kun for barn med faste plasser. c) Enkeltdager betales med kr. 360,- inklusiv mat per dag. Timetilbud gis ikke. d) Oppstart i første halvdel av måneden (1.-15.) betales fra 1. i måneden. Oppstart i andre halvdel av måneden (16.-) betales fra 16. i måneden. 2. Kommunestyret vedtar følgende SFO-satser per måned med virkning fra : SFO Dønna barne- og ungdomsskole: Foreldrebetaling oppholdstid SATS 2015 Opphold SATS 2015 Mat/drikke SAMLET BETALING kortdager kortdager kortdager kortdager kortdag SFO- Løkta oppvekstsenter: Foreldrebetaling oppholdstid SATS 2015 Opphold SATS 2015 Mat/drikke SAMLET BETALING 2015 Tilbud elev A Tilbud elev B Side 25 av 45

26 a) Det kreves foreldrebetaling for 11 mnd. pr.år (juli er frimåned). b) For familier med mer enn ett barn i SFO, gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Moderasjonen gjøres alltid gjeldende for det barnet som har minst SFO-tilbud og gjelder kun for barn med faste plasser. c) Enkeltdager har samme pris som kortdag pluss pris for mat/drikke. d) Timetilbud gis ikke. e) Oppstart i første halvdel av måneden (1.-15.) betales fra 1. i måneden. Oppstart i andre halvdel av måneden (16.-) betales fra 16. i måneden. f) Elever som bruker sfo-tilbudet og samtidig benytter seg av leksehjelp 2 undervisningstimer per uke får et fradrag i foreldrebetalingen på 150 kr per måned. Elever som bruker sfo-tilbudet og benytter seg av 1 time gratis kulturskoletilbud per uke får et fradrag i foreldrebetalingen på 80 kr per måned. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar følgende barnehagesatser per måned med virkning fra : Foreldre-betaling oppholdstid SATS 2015 Opphold SATS 2015 Mat/drikke SAMLET BETALING dager /2 dag 90% dager /2 dag - 70% dager ½ dag dager dag a) For heldagsbarnehager kreves foreldrebetaling for 11 mnd.pr.år (juli er betalingsfri). For barnehager som følger skoleåret (start/slutt), kreves foreldrebetaling for 10 mnd. pr.år (hele juli, halve juni og halve august er betalingsfrie). b) For familier med mer enn ett barn i barnehagen, gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Side 26 av 45

27 Moderasjonen gjøres alltid gjeldende for det barnet som har minst barnehagetilbud og gjelder kun for barn med faste plasser. c) Enkeltdager betales med kr. 360,- inklusiv mat per dag. Timetilbud gis ikke. d) Oppstart i første halvdel av måneden (1.-15.) betales fra 1. i måneden. Oppstart i andre halvdel av måneden (16.-) betales fra 16. i måneden. 2. Kommunestyret vedtar følgende SFO-satser per måned med virkning fra : SFO Dønna barne- og ungdomsskole: Foreldrebetaling oppholdstid SATS 2015 Opphold SATS 2015 Mat/drikke SAMLET BETALING kortdager kortdager kortdager kortdager kortdag SFO- Løkta oppvekstsenter: Foreldrebetaling oppholdstid SATS 2015 Opphold SATS 2015 Mat/drikke SAMLET BETALING 2015 Tilbud elev A Tilbud elev B a) Det kreves foreldrebetaling for 11 mnd. pr.år (juli er frimåned). b) For familier med mer enn ett barn i SFO, gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Moderasjonen gjøres alltid gjeldende for det barnet som har minst SFO-tilbud og gjelder kun for barn med faste plasser. c) Enkeltdager har samme pris som kortdag pluss pris for mat/drikke. d) Timetilbud gis ikke. e) Oppstart i første halvdel av måneden (1.-15.) betales fra 1. i måneden. Oppstart i andre halvdel av måneden (16.-) betales fra 16. i måneden. f) Elever som bruker sfo-tilbudet og samtidig benytter seg av leksehjelp 2 undervisningstimer per uke får et fradrag i foreldrebetalingen på 150 kr per måned. Elever som bruker sfo-tilbudet og benytter seg av 1 time gratis kulturskoletilbud per uke får et fradrag i foreldrebetalingen på 80 kr per måned. Side 27 av 45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer