I. UAVHENGIGE REPRESENTANTERS RETTIGHETER OG PLIKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. UAVHENGIGE REPRESENTANTERS RETTIGHETER OG PLIKTER"

Transkript

1 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK

2 SAMMENDRAG INTRODUKSJON 4 I. UAVHENGIGE REPRESENTANTERS RETTIGHETER OG PLIKTER 4 A. Etikk 4 B. Formidling av kunder og ACNs anti-slammingpolitikk 5 1. Innsendelse av kundeavtaler 5 2. Forfalskning av kundeavtaler 6 3. Slamming er forbudt 6 4. Kundeplassering 7 5. Personlig kundeliste (PCL) 7 6. Erstatningsansvar 7 C. Tilbud / Tjenestevilkår 8 D. Sammenblanding av midler 8 E. Personlig bruk/kjøp 8 F. Uautorisert kontakt 8 G. Regionale rettigheter / Forretningsvirksomhet i andre land 9 H. Flere representantskap 9 II. MARKEDSFØRING OG SALGSFREMMENDE TILTAK 10 A. Selskapsfilosofi angående markedsføringsmateriell og arrangementer 10 B. Bruk av ACNs identitet 10 C. Kunde- og representantformidling Omfanget av varm markedsføring Kundeformidling: Representantformidling 11 D. Utarbeidelse og bruk av uavhengig markedsføringsmateriell 11 E. Påstander om fortjeneste/inntekt og garantier om besparelser eller pris 12 F. Nettsider 12 G. Telemarketing, vilkårlige telefonhenvendelser og lead generation programmer 12 H. Motivering ved hjelp av fordeler, kontanter eller økonomisk vinning 12 I. Forespørsler fra media og personlig opptreden 12 J. Veldedige organisasjoner 13 K. Kjøp av markedsføringsmateriell 13 L. Markedsføring av andre virksomheter/programmer 13 M. Arrangementer 13 N. Beskyttelse av ACNs image 13 O. Erstatningsansvar 14 III. STATUS SOM UAVHENGIG REPRESENTANT 14 A. Påstand om ansettelsesforhold 14 B. Ansvar for egne utgifter og forsikringer 14 C. Ingen binding av ACN i kontraktsforhold 14 D. Innberetning av skatt 14 IV. JURIDISKE ENHETER OG PARTNERSKAP SOM DRIVER SOM EN UAVHENGIG REPRESENTANT 15 A. Selskaper 15 B. Forretningspartnerskap 16 C. Alminnelige krav 16

3 D. Ektefeller/livspartnere som Uavhengige Representanter Representanter som er gifte/livspartnere Skilte representanter Autoriserte kontakter 18 E. Betingelser for valg av representantnavn 18 V. IDENTIFIKASJONSNUMRE 18 VI. SPONSING AV NYE REPRESENTANTER 18 A. Uavhengige Representantavtaler 19 B. Representasjon 19 C. Endring av sponsorat 19 D. Kryssrekruttering 19 E. Oppfordring 20 VII. ENDRING/OPPRETTHOLDELSE AV FORRETNINGSSTATUS 20 A. Årlig fornyelsesavgift 20 B. Kanselleringspolicy 20 C. Salg av en Uavhengige Representants virksomhet 21 D. Overføring/overdragelse av en Uavhengig Representants virksomhet 21 E. Endring av den Uavhengige Representantens opplysninger 21 F. Tvister mellom Uavhengige Representanter 22 VIII. KOMMISJONER OG BONUSER 22 A. Rapporter 22 B. Berettigelse til kommisjoner og/eller bonuser 22 C. Kundeformidlingsbonuser (KFBer) 22 D. Kommisjoner 23 E. Omgjøring av KFBer eller kommisjoner 23 F. Justeringer for tap på fordringer 23 G. Kundekvalifikasjoner 24 IX. SAMSVAR OG KONFLIKTLØSNING 24 A. Overtredelser 24 B. Tvister 25 C. Gyldighet og opphevelse 25 D. Suspensjon 25 X. ANNET 26 A. Taushetsplikt 26 B. Ikke-innblanding og ikke-oppsøking 26 C. Endringer 26 SAMMENDRAG 26

4 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK INTRODUKSJON ACNs forretningsgang og politikk for norske Uavhengige Representanter fra Norge er beskrevet nedenfor. Vennligst ta deg tid til å lese hele dokumentet for å forstå denne forretningsgang og politikk. ACNs forretningsgang og politikk er med henvisninger tilknyttet din Uavhengige Representantavtale med ACN. I tilfelle av uoverensstemmelser mellom ACNs forretningsgang og politikk og den Uavhengige Representantavtalen, vil innholdet i din Uavhengige Representantavtale være gjeldende. ACNs forretningsfilosofi Stifterne av ACN har mer tro på ledelse basert på å gå foran som et godt eksempel enn dirigerende ledelse. ACNs ledelse har demonstrert en høy grad av integritet og suksess både på salgs- og konsernnivå. Som en del dette, forplikter de seg til følgende prinsipper og standarder for å beskytte og bevare din ACN-mulighet, samt å sørge for korrekt drift av den daglige forretningsvirksomheten. Vi føler oss trygge på at du vil se disse reglene og denne politikken som like beskyttende for deg og din forretning som de er for ACN. I så henseende vil ACN legge vekt på streng håndhevelse av gjeldende forretningsgang og politikk med hensyn til alle Uavhengige Representanter, samt sette i verk nødvendige tiltak for at selskapets representanter skal rette seg etter dette. I denne forretningsgang og politikk, vil ACN Inc., ACN Europe B.V. samt dets datterselskaper og tilknyttede selskaper refereres til som ACN. Optimal prestasjon ACN ønsker å oppnå det optimale på følgende måter: Ved å opprettholde høyeste grad av integritet på alle nivåer i selskapet; ved å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser; ved å tilby rask og vennlig service fra et dynamisk supportteam; og ved å behandle alle bestillinger på en hurtig og effektiv måte. Tjenester Konsernledelsen i ACN vil gjøre sitt ytterste for å støtte sine kunder og Uavhengige Representanter ved å yte kvalitetsservice, sørge for at beregninger og rapporter er korrekte og tilgjengelige når de skal samt sørge at eventuelle utbetalinger til Uavhengige Representanter skjer til rett tid. ACN har satt seg disse målene for å gi hver enkelt Uavhengig Representant størst mulig anledning til å utvikle en vellykket virksomhet ved hjelp av ACN-muligheten. Like muligheter ACN vil ikke nekte noen å ta del i ACN-muligheten basert på moralsk holdning, hudfarge, alder (gjelder fra 18 år og oppover), politisk overbevisning, arbeidsstatus, familiestatus, rase, kjønn, sivilstand, seksuell legning, etnisk eller nasjonal opprinnelse, religion, fysisk handikap eller annen grunn nedlagt i loven. I. Uavhengige Representanters rettigheter og plikter A. Etikk ACN driver sin virksomhet på en etisk og troverdig måte og krever at selskapets Uavhengige Representanter også behandler sine kunder, hverandre og ACN på en etisk og legal måte. ACN tillater ikke uetiske eller ulovlige aktiviteter, og vil gripe inn dersom slik opptreden forekommer. ACN forbeholder seg retten til selv å avgjøre hvorvidt enkelte aktiviteter er uetiske. Videre kan ACN etter eget skjønn avgjøre hvilken reaksjon som er passende.

5 Dersom ACN slår fast at uetisk aktivitet eksisterer, forbeholder selskapet seg retten til å suspendere eller si opp statusen til den Uavhengige Representanten, inkludert, men ikke begrenset til, alle kommisjoner og utbetalinger. Ikke under noen omstendigheter vil en Uavhengig Representant, hvis status er sagt opp grunnet uetisk eller ulovlig aktivitet, være berettiget til å få refundert sin originale startavgift ved returnering av sitt Team Trainer Suksessystem, og representanten er heller ikke berettiget til å selge eller overføre sitt representantskap. I tillegg til problemer i forbindelse med kundeplassering, flere representantskap, kryssrekruttering eller oppsøking som vil bli beskrevet i nærmere detalj, vil følgende eksempler også anses som uetiske eller ulovlige aktiviteter: 1. Forfalskning av signatur på et hvilket som helst dokument. 2. Formidling av uriktige eller villedende opplysninger av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, feilinformasjon om ACNs produkter eller tjenester eller ACN-muligheten. 3. Innkrevning av penger på vegne av ACN. 4. Formidling av falske eller villedende kommentarer eller rykter, i ond hensikt eller som er i strid med loven, som kritiserer ACN, ACN-ansatte eller en annen Uavhengig Representant. 5. Formidling av uriktige eller villedende opplysninger av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, feilinformasjon om ACNs produkter eller tjenester eller ACNs kompensasjonsplan. 6. Brudd på lover, forskrifter, vedtekter eller bransjeregler som gjelder for ACN. 7. Truende oppførsel mot ACN, ACN-ansatte eller en annen Uavhengig Representant. 8. Fremsettelse av tilbud om fordeler, bonuser, premier eller kommisjon i forbindelse med produktene og tjenestene til ACN med mindre tilbudet er gitt på vegne av ACN i henhold til den Uavhengige Representantavtalen og er i samsvar med kompensasjonsplanen. For å unngå enhver tvil, vil dette forbudet også gjelde fremsettelse av tilbud om fordeler, bonuser, premier eller kommisjon for rekruttering av Uavhengige Representanter eller formidling av kunder. B. Formidling av kunder og ACNs anti-slammingpolitikk ACN krever at selskapets Uavhengige Representanter markedsfører og fremmer ACN sine produkter og tjenester gjennom direktesalg og ønsker som sådan at selskapets Uavhengige Representanter fokuserer på sine varme markeder, som definert i kapittel II.C, for markedsføring og promotering av ACN sine produkter og tjenester. Det er ikke tillatt for Uavhengig Representanter å formidle kunder ved hjelp av direkte post, uønsket kommersiell e-post (spamming), telemarketing, byttehandel, tevlinger eller konkurranser. Kunden må bekrefte ved å skrive under på en kundeavtale for å motta ACNs produkter og tjenester. Det er den Uavhengige Representantens ansvar å sørge for at all informasjon oppgitt i kundeavtalen er korrekt og gyldig, og den Uavhengige Representanten bekrefter dette ved å signere kundeavtalen sammen med kunden. 1. Innsendelse av kundeavtaler 1. Uavhengige Representanter må ikke levere inn kundeavtaler i noen annen form enn den som ACN har godkjent og autorisert for nåværende bruk. Dersom en Uavhengig Representant leverer inn en falsk eller misvisende kundeavtale, eller leverer inn en ugyldig kundeavtale, kan dette medføre disiplinærreaksjon som kan innebære at den Uavhengige Representanten mister sine rettigheter som Uavhengig Representant, inkludert retten til utbetaling av kommisjoner, bonuser og andre utbetalinger. ACN forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avgjøre om det skal anlegges sak mot en Uavhengig Representant som selskapet mener at med hensikt eller ved uaktsomhet har levert inn falske eller feilaktige kundeavtaler. 2. Når det gjelder kvalifikasjon og ubetaling av KFBer og andre bonuser, vil gyldighet avgjøres basert på det tidspunkt og den dato som ACN mottar og behandler kundeavtalen, ikke det tidspunkt og den dato den ble sendt.

6 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK 2. Forfalskning av kundeavtaler 1. Enhver påstand om at en Uavhengig Representant har levert inn en forfalsket eller villedende kundeavtale, vil medføre en grundig undersøkelse fra ACN sin side. Dersom den forfalskede eller villedende kundeavtalen har blitt brukt for kvalifisering, forbeholder ACN seg retten til å kreve tilbakebetalt alle KFBer eller andre bonuser utbetalt som følge av dette, inkludert eventuelle upline KFBer. Enhver opptjent posisjon som er et direkte resultat av den forfalskede eller villedende kundeavtalen vil umiddelbart bli revurdert av ACN. 2. I løpet av den perioden undersøkelsen pågår, er det mulig at ACN sender ut et brev sammen med en kundeundersøkelsesrapport til den Uavhengige Representanten. Den Uavhengige Representanten må svare innen 10 dager fra kundeundersøkelsesrapportens dato. Kundeundersøkelsesrapporten og all annen relevant informasjon som sendes til ACN vil bli etterprøvd. Dersom svar ikke har blitt mottatt innen fastsatt tidsramme og/eller etter en følgeriktig undersøkelse har funnet sted, vil den Uavhengig Representanten holdes ansvarlig for forfalskning eller fabrikkering av en kundeavtale, og den Uavhengige Representantens representantskap samt tilknyttet Uavhengig Representantavtale kan da bli sagt opp. 3. Det er forbudt for Uavhengige Representanter å signere i kunders navn eller på vegne av kunder. Dersom det blir oppdaget at en person har forfalsket signaturen til en kunde eller en Uavhengig Representant, kan den skyldige personens representantskap samt tilknyttet Uavhengig Representantavtale bli sagt opp med umiddelbar virkning. 3. Slamming er forbudt 1. ACN HAR EN NULLTOLERANSEPOLITIKK I FORHOLD TIL SLAMMING. 2. ACN forbyr slamming på det sterkeste. Slamming er definert som enhver fremgangsmåte som medfører at en kundes leverandør av telekommunikasjons- eller internettjenester endres uten vedkommende kundes viten eller tillatelse. Dersom en Uavhengig Representant mottar et brev ( brev angående slamming ) med melding om at en undersøkelse angående slamming er i gang for en av den Uavhengige Representantens kunder, må han/hun svare innen tidsrammen fastsatt i brev angående slamming. ACN vil gi opplysninger om kundens påstander samt tjenesten som bestrides, pluss veiledning om hvem spørsmål eller bekymringer kan rettes til. Dersom svar ikke har blitt mottatt innen fastsatt tidsramme og/eller ACN anser det som tilstrekkelig bevist at en Uavhengig Representant har vært involvert i slamming av en kunde, forbeholder ACN seg retten til å iverksette følgende tiltak: Oppsigelse den Uavhengige Representantens representantskap, samt tilknyttet Uavhengig Representantavtale, med øyeblikkelig virkning hvorpå alle rettigheter til KFBer, bonuser, kommisjoner og enhver annen utbetaling vil opphøre for alltid. Dersom den slammede kontoen har blitt brukt mot kvalifisering, forbeholder ACN seg retten til å kreve tilbakebetaling av alle KFB- eller bonusutbetalinger som følge av dette, inkludert upline KFBer. Enhver Uavhengig Representant som er involvert i slamming plikter å gi ACN erstatning for eventuelle bøter og avgifter som ACN har blitt pålagt eller har pådratt seg, samt eventuell utestående balanse på kontoen til den kunden som har blitt utsatt for slamming. Hvordan slamming kan unngås 1. Uavhengige Representanter kan unngå slamming ved blant annet å benytte følgende prosedyrer: Verifiser at personen som skriver under på kundeavtalen er en person med fullmakt til å handle på vegne av selskapet eller er samme person hvis navn står på telefonregningen som gjelder på det tidspunktet. Det er fundamentalt viktig at personen som signerer på kundeavtalen har fullmakt til å endre tjenesteleverandør/tjenester. 2. En Uavhengig Representant må aldri signere dokumenter med andres navn. Det er forbudt å signere avtaler i kunders eller representanter navn eller på vegne av kunder eller representanter. For å unngå tilfeller av slamming, kan ACN gjennomgå hver kundeavtale før den legges inn i systemet. Ethvert skjema som inneholder eventuell ugyldig informasjon (f. eks. telefonnummer), er ufullstendig, anses

7 som ugyldig eller har underskrift som tilsynelatende er ugyldig, forfalsket eller utelatt, vil bli undersøkt og kan bli forkastet. 4. Kundeplassering 1. Det er strengt forbudt å føre en annen Uavhengig Representants detaljer på en kundeavtale. Dette kalles kundeplassering. 2. Det er forbudt for Uavhengige Representanter å føre opp navnet eller Team ID-nummeret til en annen Uavhengig Representant på en kundeavtale, eller signere kundeavtaler i en annen Uavhengig Representants navn. Uavhengige Representanter er ansvarlige for gyldigheten av bestillingene til alle kunder som er oppført på deres personlige kundeliste. Derfor anbefales Uavhengig Representanter å foreta rutinemessige kontroller av sine personlige kundelister for å sikre at det bare er kunder formidlet av dem personlig som er oppført på den personlige kundelisten. Dersom en Uavhengig Representant oppdager at en kunde som han/hun ikke personlig har formidlet er oppført på den personlige kundelisten, må vedkommende representant kontakte ACN omgående. 3. Dersom, etter ACNs eget skjønn, ACN fastslår at en Uavhengig Representant er involvert i innlevering av falske, villedende eller ukorrekte bestillinger som utgjør kundeplassering, kan ACN gi den Uavhengige Representanten en advarsel og kreve at den Uavhengige Representanten avlegger rapport om anklagen med detaljer om nødvendige tiltak implementert for å rette opp i problemet. ACN vil gjennomgå hver sak og vil avgjøre hvilke disiplinærtiltak som bør gjelde, opp til og inkludert oppsigelse av representantskapet og den Uavhengige Representantavtalen. Dersom en upline Uavhengig Representant kjenner til eventuelle brudd på denne policyen av en annen Uavhengig Representant, er upline-personen også ansvarlig og plikter å informere ACN umiddelbart om eventuell kjennskap de har til overtredelsene. 4. Selv om en Uavhengig Representant som oppretter representantskap og inngår en Uavhengig Representantavtale ikke forplikter seg til å benytte ACNs produkter og tjenester som kunde, må den Uavhengige Representanten dersom han/hun ønsker å gjøre dette (i samme navn eller i et navn som den Uavhengige Representanten assosieres med) åpne og vedlikeholde hans/hennes kundekonto som en personlig kunde kun under den Uavhengige Representantens representantskap. Dersom den Uavhengige Representanten allerede har en eksisterende kundekonto (i samme navn eller et navn som den Uavhengige Representanten assosieres med) under representantskapet til en annen Uavhengig Representant, kan kundekontoen overføres fra det representantskapet til den Uavhengige Representantens eget representantskap i overensstemmelse med ACNs regler og prosedyrer. 5. Personlig kundeliste (PCL) 1. Kundeavtaler som er uleselige, duplikater eller feilaktig utfylt vil ikke bli godkjent av ACN. Det er den Uavhengige Representantens ansvar å gjennomgå sine personlige kundelister for å sikre at alle innsendte kundeavtaler er oppført. ACN vil ikke returnere kundeavtaler som er feilaktig utfylt, duplikater eller uleselige. 2. Den Uavhengige Representanten er selv ansvarlig for å sikre at alle kunder som er registrert på hans/hennes personlige kundeliste har blitt formidlet av ham/henne personlig. Dersom en kunde som den Uavhengig Representanten ikke har formidlet personlig dukker opp på den personlige kundelisten, er det hans/hennes ansvar å informere ACN om dette avviket. 6. Erstatningsansvar 1. ACN vil legge vekt på streng håndhevelse av selskapets nulltoleransepolitikk i forhold til slamming, kundeplassering og andre brudd på denne forretningsgang og politikk eller andre lover, forskrifter, vedtekter eller bransjeregler. Dersom det viser seg at en Uavhengig Representant har forfalsket signaturen til en kunde eller en annen Uavhengig Representant, kan den skyldige personens representantskap samt tilknyttet Uavhengig Representantavtale bli sagt opp med umiddelbar virkning. 2. Enhver Uavhengig Representant aksepterer å holde ACN skadesløs for alle kostnader, erstatningskrav, bøter og andre tap som ACN direkte eller indirekte pådrar seg som følge av slamming eller feilaktige eller ugyldige opplysninger i kundeavtaler innsendt av den Uavhengige Representanten, inkludert, men ikke begrenset til, tilkoblings- og/eller gjentilkoblingsavgifter og telefonikostnader som oppstår for kunder uten

8 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK gyldige kundeavtaler. I tillegg vil den Uavhengige Representanten bli belastet med en administrasjonsavgift eller bot i henhold til utgifter ACN har pådratt seg. ACN kan regne slike kostnader mot fremtidige KFBer, andre bonuser, kommisjoner eller andre utbetalinger som tilkommer den Uavhengig Representanten. 3. Hver Uavhengig Representant samtykker også i at han/hun vil anses som ansvarlig for alle forsømmelser, brudd eller overtredelser hva angår denne forretningsgang og politikk begått av autoriserte personer som er del av eller arbeider i hans/hennes representantskap. C. Tilbud / Tjenestevilkår 1. ACN har enerett på å motta eller avvise bestillinger på produkter og tjenester, fastsette og endre priser på slike produkter og tjenester, samt fastsette betingelser og vilkår for leveranse av disse. ACN kan også slutte å tilby eller selge ethvert produkt eller enhver tjeneste uten at dette medfører ansvar eller forpliktelser overfor de Uavhengige Representantene. 2. Uavhengige Representanter kan kun tilby og selge produkter og tjenester i samsvar med priser, betingelser og vilkår fastsatt av ACN eller ACNs tjenesteleverandører. Alle fremstillinger og aktiviteter utført av Uavhengige Representanter når det gjelder markedsføring og promotering av produkter og tjenester må ikke være misledende og må være i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter. Uavhengige Representanter kan kun benytte metoder for markedsføring og promotering av produkter og tjenester som er autorisert eller godtatt av ACN i henhold til den Uavhengige Representantavtalen, ACNs markedsføringsmateriale og på annen måte fra tid til annen kommunisert til Uavhengige Representanter. D. Sammenblanding av midler 1. Uavhengige Representanter må kun utstede betaling for sine start- og fornyelsesavgifter til ACN. Ingen Uavhengig Representant skal, uansett grunn, akseptere penger for start- eller fornyelsesavgifter og blande dem sammen med hans/hennes personlige kontoer. ACN kan si opp en enhver persons representantskap samt tilhørende Uavhengig Representantavtale dersom den Uavhengige Representanten blander midler eller oppretter en bankkonto i ACN sitt navn eller et lignende navn. 2. Dersom en sponsende Uavhengig Representant betaler ACN med kredittkort på vegne av en potensiell Uavhengig Representant, må den Uavhengige Representanten forsikre seg om at innbetalingen er gyldig og komplett, samt at innbetalingen til ACN skjer før eller umiddelbart ved mottagelse av slike midler fra den potensielle Uavhengige Representanten. E. Personlig bruk/kjøp Det kreves ikke at Uavhengige Representanter abonnerer på eller kjøper produkter eller tjenester (uansett type) som ACN tilbyr. Forfremmelse til høyere nivåer i kompensasjonsplanen er til enhver tid basert på formidling av kunder, ikke på kjøp av eventuelle produkter eller tjenester fra ACN. Men, dersom en Uavhengig Representant velger å kjøpe eventuelle produkter eller tjenester som ACN tilbyr, vil vedkommende være ansvarlig for alle utestående beløp for produktet eller tjenesten ved forfall. Dersom slike beløp, uansett tidspunkt, er utestående, kan ACN trekke det som skyldes fra fremtidige KFB-utbetalinger, andre bonusutbetalinger eller kommisjonsutbetalinger, eller holde tilbake slike utbetalinger til utestående beløp er betalt i sin helhet. ACN forbeholder seg retten til å si opp en persons representantskap samt tilhørende Uavhengig Representantavtale dersom den Uavhengige Representanten ved gjentagende tilfeller har beløp utestående for kjøp av eventuelle produkter eller tjenester fra ACN. F. Uautorisert kontakt Ikke under noen omstendigheter er det tillatt for en Uavhengig Representant å ta direkte kontakt med en fraktfører/leverandør/tjenesteleverandør som ACN har inngått avtale med for levering av produkter og tjenester. Dersom en kunde opplever problemer med konkrete produkter eller tjenester, skal kunden bli bedt om å kontakte ACNs kundeservice direkte for å løse problemet.

9 G. Regionale rettigheter / Forretningsvirksomhet i andre land 1. Hver Uavhengig Representant har ikke-eksklusive rettigheter til å markedsføre og fremme ACNs produkter og tjenester samt ACN-muligheten i ethvert land der ACN for tiden tilbyr sine produkter og tjenester til kunder. 2. Hver Uavhengig Representant må kun markedsføre og fremme ACNs produkter og tjenester samt ACN-muligheten i markeder der ACN aktivt markedsfører slike produkter og tjenester. Uavhengige Representanter må ikke initiere markedsføring av ACN-muligheten eller ACNs produkter og tjenester i en ny region før ACN formelt har annonsert, i skriftlig format, at markedsføring av ACN-muligheten og ACNs produkter og tjenester er tillatt i den nye regionen. Uavhengige Representanter må rette seg etter den forretningsgang og politikk som gjelder for den regionen der de fra tid til annen driver forretining. 3. Uavhengig av det ovennevnte samtykker hver Uavhengig Representant i at det er hans/hennes fulle og hele ansvar å ha kjennskap til og rette seg etter alle lover, forskrifter, regler, standarder og aksepterte forretningsmetoder i de regionene der de velger å markedsføre og fremme ACNs produkter og tjenester samt ACN-muligheten, inkludert, men ikke begrenset til, tollforskrifter og immigrasjonslovgivning samt aksepterte markedsførings- og handelsmetoder. 4. Videre aksepterer hver Uavhengig Representant at kompensasjon som skal betales vil bli basert på og beregnes i samsvar med den kompensasjonsplanen som gjelder for den spesielle regionen der markedsføringen og salgsaktiviteten skjer, og vil, når det gjelder eventuelle utbetalinger, være underlagt omregning til den lokale valutaen der den Uavhengig Representanten har sitt representantskap. H. Flere representantskap En enkeltperson eller en enhet må ikke, verken direkte eller indirekte, ta del i, ha eierinteresser i eller ha styrende kontroll over mer enn ett Uavhengig Representantskap uten ACNs skriftlige forhåndssamtykke. I tillegg: - En Uavhengig Representant må kun registreres som primærkontakt én gang. - En bankkonto for direkte innskudd må kun oppgis for ett enkelt Uavhengig Representantskap, bortsett fra bankkontoer som tilhører livspartnere og ektefeller eller andre forhold som ACN kan gi tillatelse for, og bankkontoen kan da benyttes for mer enn ett Uavhengig Representantskap. - En Uavhengig Representant kan kun signere en ny Uavhengig Representantavtale eller assistere med representantskapet til en annen Uavhengig Representant dersom: - vedkommende ikke allerede har et eksisterende aktivt representantskap; - vedkommende har frasagt seg eller ikke fornyet eventuelle tidligere representantskap som han/ hun hadde interesser i og vedkommende har vært inaktiv i et helt år fra dato for fratredelse/ ikke-fornyelse (inaktivitet inkluderer ingen kundeformidling, ingen sponsing, ingen deltakelse på arrangementer.). - En Uavhengig Representant må ikke oppfordre eller oppmuntre en enkeltperson eller enhet, som allerede har blitt sponset av en annen Uavhengig Representant, til å bli en Uavhengig Representant i løpet av representantskapet til den andre Uavhengig Representanten og for en periode på ett år etter dette representantskapet har blitt avsluttet. - En Uavhengig Representant må ikke oppfordre eller oppmuntre en enkeltperson eller enhet som vurderer å bli del av ACN som medlem av representantskapet til en annen Uavhengig Representant. - Dersom en forretningspartner som er del av et Uavhengig Representantskap forlater representantskapet, kan vedkommende i løpet av det første året kun åpne et nytt Uavhengig Representantskap som er sponset av representantskapet tidligere drevet som et partnerskap, og, etter ett år, kan han/hun åpne et nytt Uavhengig Representantskap og kan bli sponset av ethvert annet representantskap uten begrensninger (se kapittel IV. for detaljert policy angående juridiske enheter). - Dersom en forretningspartner som er del av et Uavhengig Representantskap forlater representantskapet, kan vedkommende erstattes med en ny partner som ikke har vært en Uavhengig Representant for minst

10 10 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ett år, så lenge forretningsdokumentene for representantskapet er utfylt med hans/hennes navn og forelagt ACN (se kapittel IV. for detaljert policy angående juridiske enheter, samt kapittel VII. C ). II. Markedsføring og salgsfremmende tiltak A. Selskapsfilosofi angående markedsføringsmateriell og arrangementer ACN har utviklet et vellykket system basert på solid erfaring og kunnskap. Som et resultat har ACN utarbeidet markedsføringsmateriell og aktiviteter som fullt ut støtter opp om selskapets salgsmodell. ACN føler seg trygg på at det ikke er behov for annet markedsføringsmateriell eller andre aktiviteter for å lykkes som en Uavhengig Representant. ACN tillater derfor ikke at selskapets Uavhengige Representanter lager og/eller distribuerer annet markedsføringsmateriell enn det offisielle ACN-materiellet uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra ACN. I tillegg forbyr ACN fremgangsmåter som gir pengemessig avkastning ved enhver type markedsføringsarrangement eller salgsfremmende tiltak. B. Bruk av ACNs identitet 1. I tillegg til våre Uavhengige Representanter og ansatte, er ACNs identitet et av våre mest verdifulle aktiva og må derfor til enhver tid beskyttes slik at full integritet kan opprettholdes. På bakgrunn av dette er det, til enhver tid og på enhver måte, strengt forbudt for Uavhengige Representanter å presentere seg på en måte som gir inntrykk av at de har noen som helst annen tilknytning til ACN enn som en Uavhengig ACN-representant (eller annen betegnelse som ACN fra tid til annen tillater). For denne forretningsgang og politikk, skal betegnelsen identitet omfatte ACNs image og goodwill. 2. I tillegg er det strengt forbudt for Uavhengige Representanter å benytte logoer, navn, varemerker eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale tilhørende ACN med mindre ACN har gitt skriftlig tillatelse til dette. Som en påminnelse, ACN tillater bruk av en godkjent logo som er tilgjengelig for nedlasting på MinACN. 3. Dersom ACN fastsetter eventuelle spesielle regler for hvordan en Uavhengig Representant skal identifisere seg selv som en Uavhengig ACN-representant, eller for hvordan ACN skal henvises til når det gjelder drift av representantskapet, kreves det at den Uavhengige Representanten retter seg etter slike regler som fra tid til annen vil være gjeldende. C. Kunde- og representantformidling 1. Omfanget av varm markedsføring ACN er et direktesalg og nettverksmarkedsføringsselskap som fokuserer på salgsteknikker basert på bekjentskaper, eller varm markedsføring. Varm markedsføring er en hjørnestein innen direktesalg, og fokuserer på hvem markedsføring og salgsfremmende tiltak skal rettes mot, samt den viktige faktoren som går på hvordan markedsføring og salgsfremmende tiltak skal utføres. Varm markedsføring er ansikt til ansikt markedsføring, rettet mot de personene eller forretningsvirksomhetene som en Uavhengig Representant har et eksisterende forholdt til på det tidspunkt representanten markedsfører og promoterer ACNs produkter og tjenester eller ACN-muligheten. En Uavhengig Representant sitt varme marked kan i store trekk beskrives som alle personer og forretningsvirksomheter som vedkommende har hatt personlig kontakt med eller på annen måte har et eksisterende forhold til. Ett enkelt tilfelle av kontakt med en person, i personlig, forretningsmessig eller sosial sammenheng som ikke gjelder ACN, vil være nok til at ACN anser en person som del av en Uavhengig Representant sitt varme marked. Personlige henvisninger fra en Uavhengig Representant sitt eksisterende varme marked regnes også som del av en Uavhengig Representant sitt varme marked. Dersom en Uavhengig Representant eier og er involvert i den daglige driften av en separat forretningsvirksomhet, vil eksisterende klienter og kunder i den virksomheten være del av den Uavhengige Representanten sitt varme marked, forutsatt at den Uavhengige Representanten overholder ACNs andre policyer som for eksempel at han/hun ikke kan promotere ACN-muligheten og/eller produkter og tjenester sammen med andre.

11 11 2. Kundeformidling: Varm markedsføring kan også betraktes som det det ikke er, dvs. kald markedsføring. ACN tillater ikke at Uavhengige Representanter på noe som helst tidspunkt deltar i noen som helst form for salgsteknikk som involverer kald markedsføring med kundeformidling som formål. Kald markedsføring er en hver type ubedt salgsfremmende tiltak som er rettet mot vilkårlige individer som ikke har noe personlig, forretningsmessig, sosialt eller bekjentskapsmessig forhold til den Uavhengige Representanten eller eventuelle henvisninger til den Uavhengige Representanten. Eksempler på kald markedsføring inkluderer, men er ikke begrenset til, markedsføring rettet mot et større marked, oppkjøpte adresselister/telefonlister, deltagelse på varemesser, dør-til-dør salg, telefonsalg, distribusjon av flygeblad, bruk av automatisk oppringning osv. ACN tillater heller ikke, på noe som helst tidspunkt, kjøp og/eller salg av potensielle kunder. ACN vil fokusere på streng håndhevelse av selskapets ingen kald markedsføring policy. Dersom en representant misligholder denne policyen kan den Uavhengige Representanten bli suspendert eller representantskapet sagt opp etter ACNs skjønn. Uavhengige Representanter må til enhver tid rette seg etter angrefrist prosedyrer og obligatoriske meldinger som gjelder for kundeformidling, som for eksempel å informere kunden om hans eller hennes rett til å kansellere kundeavtalen og det faktum at produktene og tjenestene vil bli levert av ACN. Uavhengige Representanter må ikke kommunisere uriktige eller villedende opplysninger av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, feilinformasjon om ACNs produkter eller tjenester. Uavhengige Representanter samtykker i å rette seg etter ethvert gjeldende DSA (Direktesalgforbund) sine etiske regler når det gjelder promotering av ACN produkter og tjenester, kundeformidling og promotering av ACN-muligheten dersom ACN er medlem av slik DSA i det landet der en potensiell kunde eller Uavhengig Representant er basert. 3. Representantformidling ACN tar også sterk avstand fra anvendelse av kalde markedsføringsmetoder med promotering av ACN-muligheten og sponsing av nye Uavhengige Representanter som formål, da slike metoder kan være kostnadskrevende, ineffektive og i aller høyeste grad distraherende med hensyn til en Uavhengig Representants arbeid med direktesalg og nettverksmarkedsføring. Bruk av telefonsalg og automatisk oppringning for promotering av ACN-muligheten er strengt forbudt, og dersom en Uavhengig ACN-representant tar i bruk kalde markedsføringsmetoder for å fremme ACN-muligheten vil den Uavhengige Representanten selv være ansvarlig for å handle i samsvar med enhver gjeldende lov, begrensning eller forskrift som regulerer denne typen salgsteknikk, inkludert ansvar for nøyaktigheten av all informasjon som presenteres. I tillegg skal ethvert salgsmateriell, manuskripter, annonser, litteratur, videoer, lydmateriell, nettsider osv. være i helt i samsvar med ACNs policy vedrørende Utarbeidelse og bruk av uavhengig markedsføringsmateriell (se del D samt retningslinjer for Internett og annonsering, som tilgjengelig på MinACN). D. Utarbeidelse og bruk av uavhengig markedsføringsmateriell 1. ACN produserer et bredt spekter av profesjonelt markedsføringsmateriell som Uavhengige Representanter kan benytte for markedsføring og promotering av ACN produkter og tjenester samt for å fremme ACN-muligheten. ACN forbyr Uavhengige Representanter å utarbeide, distribuere, og/eller bruke markedsføringsmateriell utarbeidet av andre parter enn ACN, med mindre ACN har gitt skriftlig forhåndsgodkjennelse. 2. Markedsføringsmateriell defineres som enhver trykt, kringkastet eller elektronisk kommunikasjon inkludert, men ikke begrenset til, annonser, brosjyrer, videobånd, lydbånd, flygeblad, bannere, flagg, nettsider, telefonopptak, e-post, presentasjonsmateriell, klesdrakt, oppslag på bygninger, osv. 3. Dersom en Uavhengig Representant likevel ønsker å benytte sitt eget utarbeidede materiell, henvises det til detaljerte retningslinjer for annonsering og Internett som er tilgjengelig på MinACN der det gis regler med hensyn til hva en Uavhengig Representant må rette seg etter ved annonsering av detaljer angående ACNs produkter eller tjenester og ACN-muligheten, samtidig som de ivaretar etikken og integriteten som ACN står for og som ACN krever fra sine Uavhengige Representanter.

12 12 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK E. Påstander om fortjeneste/inntekt og garantier om besparelser eller pris 1. ACN forbyr Uavhengige Representanter å gi løfter eller garantier angående fortjenesten/inntekten til en Uavhengig Representant, enten klart uttrykt eller antydet. Dette forbudet omfatter skriftlig, elektronisk og muntlig kommunikasjon og gjelder også for hypotetiske inntektsberegninger andre enn de som er oppgitt i ACNs offisielle markedsføringsmateriell. I dette henseende henvises det til retningslinjer for Internett og annonsering, som tilgjengelig på MinACN. 2. Det tillates ikke at Uavhengige Representanter kommer med spesifikke eller tallmessige garantier om besparelser, enten klart uttrykt eller antydet, med hensyn til ACNs produkter og tjenester. Det er for eksempel et brudd på policyen å bruke ordelag som ACN kan gi deg besparelser på $X eller X % på din telefonregning. I dette henseende henvises det til retningslinjer for Internett og annonsering, som tilgjengelig på MinACN. 3. Det er til enhver tid forbudt for Uavhengige Representanter å offentliggjøre prissammenligninger mellom produktene og tjenestene til ACN og ACNs konkurrenter i telekommunikasjonsmarkedet. Slike sammenligninger er strengt regulert i loven og det er derfor stor sannsynlighet for at slike sammenligninger inneholder feilaktige opplysninger grunnet kompleksiteten ved ACNs produkter og tjenester og prisingen av disse, og dette kan dermed føre til rettstvister med ACNs konkurrenter. I dette henseende henvises det til retningslinjer for Internett og annonsering, som tilgjengelig på MinACN. F. Nettsider 1. Uavhengige Representanter kan promotere forretningen sin via ACNs godkjente representantnettside program (DWS). 2. Uavhengige Representanter som ønsker å opprette egne nettsider på andre måter enn gjennom DWS må sende inn, sammen med obligatorisk forespørsel om godkjenning av markedsføringsmateriell, en skriftlig grunn som forsvarer hvorfor et uavhengig utarbeidet nettsted er nødvendig for den Uavhengige Representantens virksomhet og hvordan dette samsvarer med kravene fremsatt i retningslinjer for Internett som tilgjengelig på MinACN. For detaljerte opplysninger angående dette henvises det til retningslinjer for Internett som tilgjengelig på MinACN. G. Telemarketing, vilkårlige telefonhenvendelser og lead generation programmer 1. ACN forbyr Uavhengige Representanter å anvende telemarketing eller vilkårlige telefonhenvendelser med markedsføring som formål. Denne begrensningen gjelder både kundeformidling og sponsoraktiviteter. 2. ACN tillater ikke bruk av lead generation annonseringsprogrammer med kundeformidling som formål, som en form for kald markedsføring. Videre tar ACN sterk avstand fra anvendelse av lead generation annonseringsprogrammer med sponsing som formål, da slike metoder kan være kostnadskrevende, ineffektive og i aller høyeste grad forstyrrende med hensyn til en Uavhengig Representants arbeid med nettverksmarkedsføring. H. Motivering ved hjelp av fordeler, kontanter eller økonomisk vinning 1. ACN forbyr Uavhengige Representanter å tilby eller benytte kontanter eller økonomisk vinning/tilbud/ premier/bonuser eller enhver annen fordel i forbindelse med markedsføring, promotering eller salg av ACNs produkter og tjenester, samt i forbindelse med ACN-muligheten, med mindre ACN på forhånd har gitt sin skriftlige godkjennelse. 2. ACN forbyr bruken av kontanter eller økonomisk vinning/tilbud/premier/bonuser med det formål å sponse nye Uavhengige Representanter. ACN oppfordrer sine Uavhengige Representanter til å fremme kundeformidling og sponsing av nye Uavhengige Representanter ved å holde seg til ACN salgsmodell. I. Forespørsler fra media og personlig opptreden 1. I enkelte tilfeller kan Uavhengige Representanter bli kontaktet av personer innen media som en kilde til eller tema for en artikkel. Dersom dette skjer, skal Uavhengige Representanter umiddelbart henvise slike henvendelser direkte til ACN, til selskapets personell for mediekontakt som beskrevet på ACNs nettsted.

13 13 2. Det er strengt forbudt for Uavhengige Representanter å representere ACN i offentlige media samt å bruke medietyper uten kompensasjon, inkludert, men ikke begrenset til, pressemeldinger, artikler, lederartikler, ubetalt annonsering, informasjonsreklame/reklametekster, samt opptreden på fjernsyn, kabel-tv eller radio, med det formål å promotere eller reklamere for ACN eller selskapets produkter og tjenester, med mindre ACN har gitt skriftlig tillatelse til dette på forhånd. Slike forespørsler må sendes skriftlig til ACN minst 30 dager forut for planlagt medieaktivitet. 3. Denne policyen er nødvendig for å kunne opprettholde et korrekt, juridisk og ensartet offentlig image for ACN og selskapets Uavhengige Representanter. J. Veldedige organisasjoner 1. ACN fraråder sterkt promotering av ACN-muligheten til veldedige organisasjoner som en metode for innsamling av penger, da slike programmer sjelden fungerer godt som del av ACNs salgsmodell. Dersom Uavhengige Representanter likevel skulle velge å introdusere ACN-muligheten til en veldedig organisasjon, er de selv ansvarlige for å anbefale organisasjonen å diskutere de skattemessige og juridiske implikasjonene denne typen virksomhet fører med seg med en autorisert skatterådgiver og juridisk rådgiver. 2. ACN tillater ikke at konstituerte foreninger, konstituerte organisasjoner eller veldedige organisasjoner blir Uavhengige Representanter eller driver et Uavhengig Representantskap i sitt navn, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra ACN. K. Kjøp av markedsføringsmateriell 1. ACN råder Uavhengige Representanter til å opptre forbeholdent og velinformert med hensyn til ethvert markedsføringsmateriell som ikke er produsert og distribuert direkte av ACN. ACN garanterer ikke kontroll av effektiviteten av, vi bifaller ikke, eller erkjenner ansvar for materiell som ikke er utarbeidet av ACN. 2. Det er svært viktig at enhver Uavhengig Representant er oppmerksom på at kjøp av markedsføringsmateriell, bortsett fra startpakken som er inkludert som del av Team Trainer Suksessystemet og som er inkludert i Team Trainer-avgiften, ikke er nødvendig for å være en Uavhengig Representant. L. Markedsføring av andre virksomheter/programmer ACN forbyr på det sterkeste markedsføring av andre virksomheter, produkter, tjenester, seminarer eller programmer samtidig med ACNs produkter og tjenester og ACN-muligheten. Denne begrensningen gjelder for alle salgsfremmende aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, markedsføringsmateriell, arrangementer, presentasjoner, muntlige oppfordringer, osv. I tillegg fraråder ACN på det sterkeste bruk av foredragsholdere som ikke er tilknyttet ACN ved ethvert ACN-relatert arrangement. M. Arrangementer 1. ACN støtter praksisen med å arrangere regionale opplæringsarrangementer, superlørdager, forretningsmulighetsmøter og private forretningsmøter, da disse er verdifulle opplæringsverktøyer når de avholdes på riktig måte med både profesjonalitet og integritet. Formålet med slike arrangementer er å gi videre opplæring i ACN-muligheten og ACNs produkter og tjenester, samt i hvordan man kan oppnå suksess ved hjelp av ACNs salgsmodell. 2. Ikke under noen omstendigheter er slike møter ment å gi ekstrainntekter for dem som sponser arrangementene, og de må til enhver tid bli fremlagt som aktiviteter uten økonomisk vinning. Enhver avgift som en Uavhengig Representant krever for å organisere et slikt arrangement skal ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke direkte eksterne kostnader og utgifter til kostpris. 3. Deltagelse ved ACN-arrangementer er ikke et krav for å være en Uavhengig Representant. N. Beskyttelse av ACNs image Enhver Uavhengig Representant godtar og samtykker i at vedkommende vil handle på en måte som sikrer at ACN sine forretningsinteresser og image opprettholdes og at vedkommende ikke vil bli involvert i handlinger, situasjoner eller hendelser som etter ACNs oppfatning utsetter enten ACN, den Uavhengige Representanten,

14 14 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK andre Uavhengige Representanter eller ACN-kunder for latterliggjøring, forakt eller skandale som stiller ACN eller selskapets produkter og tjenester i et dårlig lys. ACN forbeholder seg retten til å innskrenke eller forby enhver markedsføringsaktivitet som kaster et negativt lys over ACNs integritet og omdømme. O. Erstatningsansvar Enhver Uavhengig Representant skal holde ACN skadesløs for eventuelle tap, skader, kostnader og utgifter (inkludert juridiske og driftsmessige avgifter) eller bøter som oppstår som resultat av en Uavhengig Representants brudd på denne forretningsgang og politikk eller misligholdelse av den Uavhengige Representantavtalen. ACN kan regne slike kostnader mot fremtidige KFBer, andre bonuser, kommisjoner eller andre utbetalinger som tilkommer den Uavhengig Representanten. III. Status som Uavhengig Representant A. Påstand om ansettelsesforhold Som en Uavhengig Representant, er du en selvstendige næringsdrivende og ikke en ACN-ansatt. Posisjonen som Uavhengig Representant skal ikke forstås som opprettelse av et arbeidstaker/arbeidsgiver forhold, partnerskap eller fellesforetak mellom en Uavhengig Representant og ACN. Det er til enhver tid forbudt for deg å påstå eller antyde at du eller en annen Uavhengig Representant eller potensiell Uavhengig Representant er eller vil bli ansatt hos ACN. B. Ansvar for egne utgifter og forsikringer Som en Uavhengig Representant er du selv ansvarlig for alle utgifter som du pådrar deg i forbindelse drift av representantskapet ditt. Eventuelle utgifter inkluderer, men er ikke begrenset til, lisenser eller tillatelser som kreves i forbindelse med forretningsdrift, juridiske avgifter knyttet til bruken av et forretningsnavn, telefonutgifter, produktreklame osv. Uavhengige Representanter må tegne og opprettholde alle forsikringer som loven krever. C. Ingen binding av ACN i kontraktsforhold Uavhengige Representanter må ikke involvere eller gjøre forsøk på å binde ACN i kontraktsforhold i forbindelse med virksomheten, bortsett fra å markedsføre og promotere ACNs levering av produkter og tjenester. Uavhengige Representanter kan ikke og skal ikke skrive under på kontrakter (inkludert ACNs standardavtaler), leie eller lease kontorlokaler eller utstyr, opprette bankkonti, stille sikkerhet for lån, løse inn omsettelige dokumenter, foreta innkjøp eller inngå noen form for avtaler i ACNs navn. Enhver slik handling er forbudt og kan medføre oppsigelse av den Uavhengige Representantavtalen. Hver Uavhengig Representant samtykker i å holde ACN skadesløs i forbindelse med eventuelle erstatningskrav, tap, skader eller kostnader og utgifter som er et direkte eller indirekte resultat av en handling som er forbudt i henhold til denne delen av denne forretningsgang og politikk. D. Innberetning av skatt 1. Som en Uavhengig Representant vil du verken i juridisk eller skattemessig forstand betraktes som en ACNansatt. Du har selv ansvar for å sørge for innbetaling av skatt i forbindelse med selvstendig næringsdrift og inntekt som loven krever, for eksempel å ta hensyn til ethvert gjeldende terskelnivå. 2. Dersom opplysninger en Uavhengig Representant oppgir til ACN er feilaktige eller dersom gjeldende skattemyndigheter gir melding til ACN om at opplysningene den Uavhengige Representanten har oppgitt ikke stemmer overens med deres papirer, har ACN rett til å suspendere alle fremtidige utbetalinger som tilfaller den Uavhengige Representanten til saken er løst. 3. Hver Uavhengig Representant samtykker i å holde ACN skadesløs i forbindelse med eventuelle erstatningskrav, tap, skader eller kostnader og utgifter som er et direkte eller indirekte resultat av at den Uavhengige Representanten ikke har betalt alle nødvendige skatter og/eller ikke har tatt ut all den forsikringsdekning som loven og denne forretningsgang og politikk krever.

15 15 IV. Juridiske enheter og partnerskap som driver som en Uavhengig Representant Tillatte Enheter betyr et partnerskap (sammenslått, registrert eller annet)eller privat (aksje)selskap (eller tilsvarende) eller stiftelse som kan, etter vurdering og godkjennelse fra ACN, bli en Uavhengig Representant. Andre juridiske enheter, inkludert offentlige eller børsnoterte foretak og konstituerte organisasjoner eller foreninger, kan ikke bli Uavhengige Representanter. Dersom, uansett grunn, et eksisterende Uavhengig Representantskap drives av en enhet som ikke er en Tillatt Enhet, kan ACN kreve at det Uavhengige Representantskapet overføres til en Tillatt Enhet godkjent av ACN innen 60 dager fra mottagelse av skriftlig krav fra ACN om slik overføring. Dersom slik overføring ikke finner sted innen fastsatt 60-dagersperiode, eller slik utvidet periode som ACN eventuelt har gitt sitt skriftlige samtykke til, forbeholder ACN seg retten til å si opp det Uavhengige Representantskapet og tilknyttet Uavhengig Representantavtale. Enhver endring i eierforholdene i en Tillatt Enhet som er en Uavhengig Representant må meldes til ACN før en slik endring blir formalisert. 100 % regelen En person må ikke, på noe som hest tidspunkt, skaffe seg eller opprettholde juridiske eller reelle interesser i mer enn ett Uavhengig Representantskap der slike interesser: a) til sammen utgjør mer enn 100 % av et Uavhengig Representantskap, eller tilsvarende; eller b) ikke er i Uavhengige Representantskap som hvert er direkte sponset av et annet Uavhengig Representantskap som personen har interesser i. A. Selskaper 1. For å bli en ny Uavhengig Representant med status som selskap, eller for å endre status til selskap, krever ACN at det sendes inn skriftlig melding og at en ny Uavhengig Representantavtale effektueres av selskapet. 2. Den skriftlige forespørselen må inneholde følgende forretningsdokumenter : i) en kopi av selskapets stiftelsesbevis; ii) navn på samtlige aksjonærer/personer med mer enn 5 % juridiske og reelle interesser i selskapet og størrelsen på aksjeandelen til hver av disse (det er aksjonærenes fulle og hele ansvar å informere ACN om hvilken prosentandel de eier); iii) navn og adresse på samtlige styremedlemmer i selskapet; iv) utnevnelse av ett styremedlem som ansvarshavende part for selskapets drift og salgsaktiviteter, og denne personen vil føres opp som primærkontakt for representantskapet. 3. Den nye Uavhengige Representantavtalen må effektueres av selskapet i overensstemmelse med selskapets formål/målsetning. 4. Når et representantskap som eies av mer enn en aksjonær må oppløses, uansett grunn, og det fremmes forslag om å overføre representantskapet til en gjenværende aksjonær, og dersom en slik overføring resulterer i at den gjenværende aksjonæren da vil eie mer enn 100 % av de juridiske eller reelle interessene i et eller flere representantskap, må et eller flere representantskap sies opp. Dette reflekterer systemet kjent som 100 % regelen. 5. Det er ikke tillatt for en aksjonær eller et styremedlem i et planlagt eller eksisterende representantskap å eie, eller i løpet av de siste 12 månedene ha eid, juridiske eller reelle interesser i andre representantskap som overskrider eller kommer til å overskride 100 % regelen, og som ikke har blitt sponset av hverandre. 6. Navnet på representantskapet må i all vesentlighet stemme overens med navnet på selskapet som reflektert i forretningsdokumentasjonen som ACN mottar.

16 16 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK B. Forretningspartnerskap 1. For å bli en ny Uavhengig Representant med status som partnerskap, eller for å endre status til partnerskap, krever ACN at det sendes inn skriftlig melding og at en ny Uavhengig Representantavtale effektueres av samtlige partnere i partnerskapet. 2. Den skriftlige forespørselen må inneholde følgende forretningsdokumenter : i) navn på alle partnere med mer enn 5 % juridiske eller reelle interesser i partnerskapet samt deres eierandel i partnerskapet i prosent; ii) utnevnelse av en partner som den ansvarshavende for partnerskapets drift og salgsaktiviteter; og iii) kopi av eventuelle offisielle avtaler eller dokumenter eller registreringer som angår stiftelse av forretningspartnerskapet i henhold til relevant domsmyndighet, hvis noen. 3. En foretningspartner vil føres opp i ACNs systemer som primærkontakt og alle andre forretningspartnere vil føres opp i ACNs systemer som andre kontakter, så sant de er listet i selskapets forretningsdokumentasjon. Dersom flere representantskap eksisterer kan en partner ikke føres opp som primærkontakt mer enn en gang. 4. Forretningspartnere vil ha like og fulle rettigheter når det gjelder representantskapet, og hver forretningspartner kan derfor be om endringer i dokumentene for representantskapet hos ACN samt utføre enhver handling med hensyn til sponsing av nye Uavhengige Representanter og formidling av nye kunder. 5. Forretningspartnere som søker om representantskap kan ikke være eksisterende Uavhengige Representanter i eget navn, og de kan heller ikke ha hatt interesser i et eksisterende representantskap (individuelt eller sammenslått) i løpet av de siste 12 kalendermånedene forut for effektuering av den nye Uavhengige Representantavtalen for forretningspartnerskapet og de kan heller ikke overskride 100 % regelen. ACNs godkjennelse forutsetter at ACN har mottatt, og i en periode på ett år har vært i besittelse av, forretningspartnerens skriftlige oppsigelse av det tidligere representantskapet og/eller tidligere interesser i et representantskap. 6. Dersom en forretningspartner forlater et representantskap, uansett grunn, kan vedkommende åpne et nytt representantskap med ACN, forutsatt at, dersom dette skjer innen ett år fra vedkommende har forlatt det tidligere representantskapet, det nye representantskapet blir sponset av det tidligere representantskapet som ble drevet som et forretningspartnerskap. Etter ett år kan et nytt representantskap startes opp uten slike restriksjoner. Dersom en forretningsparter forlater et representantskap og selger/overfører sin eierandel i det representantskapet til et nytt medlem, må ACN motta nye forretningspapirer som oppgir hvem det nye medlemmet er. 7. Ved oppløsning av et forretningspartnerskap og dersom berre forretningspartnerne var oppført fra begynnelsen, kan hvem som helst av dem beholde representantskapet forutsatt at navnet endres til den gjenværende partneren, enten som enkeltperson eller som et selskap. Dersom sistnevnte er tilfelle må det fremlegges ny forretningsdokumentasjon. 8. Navnet på representantskapet må i all vesentlighet stemme overens med navnet på forretningspartnerskapet som reflektert i forretningsdokumentasjonen som ACN mottar. C. Alminnelige krav Følgende krav stilles for at en Tillatt Enhet skal kunne søke om å bli en Uavhengig Representant, eller om å endre sin status som Tillatt Enhet i et eksisterende representantskap: 1. En ferdig utfylt og arkivert Uavhengig Representantavtale, korrekt effektuert i overensstemmelse med ovennevnte krav. 2. For selskaper eller forretningspartnerskap, krever ACN forretningsdokumentasjon som listet over. Det er den Uavhengige Representantens ansvar å sikre at ACN har mottatt alle forretningsdokumenter som kreves for godkjenning av representantskapet som en Tillatt Enhet. Dersom ACN ikke mottar forretningsdokumentene med korrekt effektuert Uavhengig Representantavtale, kan ACN etter eget skjønn sette representantskapet på hold til forretningsdokumentene har blitt mottatt og behandlet av ACN. Dersom

17 17 en eksisterende Uavhengig Representant med status som selskap eller forretningspartnerskap ikke har stilt til rådighet de foretningsdokumenter som kreves, må slike foretningsdokumenter skaffes tilveie for ACN innen 30 etter at skriftlig krav om dette fra ACN har blitt mottatt. Dersom slike forretningsdokumenter ikke stilles til rådighet innen fastsatt 30-dagersperiode, eller slik utvidet periode som ACN eventuelt har gitt sitt skriftlige samtykke til, forbeholder ACN seg retten til å suspendere den Uavhengige Representantens rettigheter i henhold til den Uavhengige Representantavtalen, inkludert rettigheter til kommisjoner, KFBer eller andre bonuser, til forretningsdokumentene har blitt mottatt og behandlet av ACN. 3. ACNs godkjennelse av et nytt eller overført representantskap forutsetter at ACN har mottatt, og for en periode på ett år har vært i besittelse av, skriftlig oppsigelse av enhver tidligere interesse i andre representantskap, eller at ett år har gått siden enhver tidligere interesse i andre representantskap ikke ble fornyet og/eller ble oppsagt. 4. ACN vil kun tillate at et eksisterende representantskap endrer status til eller fra et selskap eller forretningspartnerskap dersom, på tidspunktet for endring av status, reelt eierforhold, inkludert relevant prosentandel av aksjeeie, i representantskapet forblir uendret. I ethvert annet tilfelle vil endring av status anses som et salg og være underlagt kravene i kapittel VII.C. D. Ektefeller/livspartnere som Uavhengige Representanter 1. Representanter som er gifte/livspartnere a) Et par som er gift eller livspartnere kan bli del av ACN som Uavhengige Representanter og drive ett og samme representantskap (bortsett fra i Italia og Frankrike) eller de kan som enkeltindivider drive forskjellige representantskap, men dersom ektefeller eller livspartnere ønsker å etablere og drive separate representantskap, må disse representantskapene være sponset av hverandre. b) Dersom ektefeller eller livspartnere velger å bli del av ACN og drive ett og samme representantskap, må den Uavhengig Representantavtalen inneholde begges navn og signaturer. b) Dersom ektefeller eller livspartnere velger å bli del av ACN og drive representantskap hver for seg, må en ektefelle/livspartner være sponset av den andre. Hvis dette ikke skjer, forbeholder ACN seg retten til å flytte representantskapet og hele dets downline-organisasjon, som ble aktivert senere, under den andre ektefellens/livspartnerens representantskap. d) Dersom to aktive Uavhengige Representanter som driver i forskjellige ben i organisasjonen gifter seg eller blir livspartnere, har de følgende muligheter: A. En Uavhengig Representant må enten selge eller si opp ett av representantskapene og bli del av representantskapet til den andre Uavhengige Representanten som ektefelle eller partner ved å gi melding til ACN og sende inn en ny Uavhengig Representantavtale for det representantskapet. B. En Uavhengig Representant må enten selge eller si opp ett av representantskapene og åpne et nytt separat representantskap som er direkte sponset av ektefellens eller livspartnerens representantskap, samt gi melding til ACN og sende inn en ny Uavhengig Representantavtale for det nye representantskapet. Hele downline-organisasjonen (Uavhengige Representanter og kunder) vil bli værende under det overførte (solgte)/oppsagte representantskapet. Uavhengige Representanter må velge hvilket av ovennevnte alternativer de ønsker å følge innen 10 dager fra melding om at de nå er ektefeller eller livspartnere. Dersom en avgjørelse ikke blir tatt, forbeholder ACN seg retten til å si opp det representantskapet som sist ble opprettet ved melding til den Uavhengige Representanten. e) En ektefelle, livspartner eller enhver person som assisterer ved å arbeide under representantskapet til en Uavhengig Representant som har sagt opp hans/hennes representantskap eller ikke har fornyet representantskapet, kan ikke starte et nytt representantskap og signere en ny Uavhengig Representantavtale i løpet av en periode på 12 måneder etter representantskapet ble oppsagt/ikke fornyet. Dersom en slik person ønsker å starte som en Uavhengig Representant i løpet av denne perioden på 12 måneder, kan vedkommende kun be om reaktivering av det originale representantskapet til ektefellen eller livspartneren, noe ACN vil vurdere men ikke forplikter å godkjenne. f) ACN forbeholder seg retten til å til enhver tid sikre at representantskapene som drives av ektefeller eller livspartnere, og som drives uavhengig, er korrekt sponset.

18 18 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK 2. Skilte representanter Ved skilsmisse eller opphør av livspartnerskap kreves det at Uavhengige Representanter sørger for at ACN mottar juridiske dokumenter eller en skriftlig erklæring signert av begge som bekrefter dette faktum og gir melding til ACN om hvilken effekt dette vil ha på eierforholdene i representantskapet/ene. Dersom det oppstår tvist mellom de Uavhengige Representantene, forbeholder ACN seg retten til å sette representantskapet/ene på hold til begge partene er kommet til enighet. 3. Autoriserte kontakter En autorisert kontakt er en person som har fått fullmakt av eieren av et representantskap til å hente inn informasjon i forbindelse med representantskapet og til å handle på vegne av eieren av representantskapet, på betingelser som vist under. En autorisert kontakt kan enten være upline-personen eller en person som ikke har andre eksisterende interesser i noe representantskap. Autoriserte kontakter har ikke tillatelse til - å gjøre endringer i representantskapet (bankdetaljer, kontaktopplysninger, adresse, MinACN passord) - å fornye representantskapet - å kansellere representantskapet - å flytte kunder eller downline-representanter fra forretningskontoen, med mindre det er feil i innlegging av data som kan bevises ved hjelp av faksserver. - å formidle nye kunder eller sponse nye Uavhengige Representanter. - legge til andre autoriserte brukere. E. Betingelser for valg av representantnavn 1. Et representantskap holdt i en persons navn kan ikke ha et teamnavn eller forretningsnavn som eieren av representantskapet. Individuelle representantskap må være under navnet til eieren av representantskapet. Et representantskap holdt i en persons navn kan benytte slike team- eller forretningsnavn i markedsføringseller promosjonssammenheng, men ikke for juridiske eller kontraktsmessige formål. 2. Representantskap som drives av en Tillatt Enhet må være i en den Tillatte Enhetens navn. 3. ACN forbeholder seg retten til å motsette seg enhver Uavhengig Representants valg av navn, for representantskapet eller benyttet av representantskapet, der ACN, etter eget skjønn, mener at selskapet har rettmessige grunn for innvendingen (f.eks. at navnet kan krenke andre personers rettigheter), i hvilket tilfelle ACN vil informere den Uavhengige Representanten og den Uavhengige Representanten vil samtykke i å endre navnet i samsvar med ACN. V. Identifikasjonsnumre Enhver Uavhengig Representant vil bli tildelt et unikt nummer som identifiserer dem som en Uavhengig ACNrepresentant. Dette nummeret kalles et Team ID-nummer. Det er den Uavhengige Representantens ansvar å oppgi dette Team ID-nummeret på alle kundeavtaler og på den Uavhengige Representantavtalen når de sponser en ny Uavhengig Representant. VI. Sponsing av nye representanter Etter å ha presentert ACN-muligheten for potensielle nye Uavhengige Representanter, er en sponsende Uavhengig Representant ansvarlig for å lede, støtte og lære opp enhver ny Uavhengig Representant i hans eller hennes representantskap og sier seg enig i å oppettholde regelmessig kontakt i arbeidet med å støtte og trene slike downline Uavhengige Representanter ved hjelp av muntlig og skriftlig kommunikasjon.

19 19 A. Uavhengige Representantavtaler Nye Uavhengige Representanter må fylle ut og inngå en Uavhengig Representantavtale enten ved å signere en Uavhengig Representantavtale eller si seg enig i en slik avtale ved hjelp av den nye registreringsprosessen på ACNs nettside dersom tilgjengelig. Den sponsende Uavhengige Representanten må sikre at den nye Uavhengige Representanten har lest gjeldende forretningsgang og politikk samt betingelser og vilkår for gjeldende Uavhengige Representantavtale. Den nye Uavhengige Representanten eller sponsoren kan sende den Uavhengige Representantavtalen til ACN for behandling via post eller faks. Startdatoen til en ny Uavhengig Representant korresponderer med dato for mottagelse av ferdig utfylt Uavhengig Representantavtale samt mottagelse og behandling startavgift for Team Trainer Suksessystemet. ACN forbeholder seg retten til å nekte registrering av en Uavhengig Representantavtale uten innbetaling, og til å justere startdatoen basert på mottakelse av startavgiften og/eller eventuell aktivitet. Se også kapittel IV. E. B. Representasjon 1. Uavhengige Representanter må ikke, overfor potensielle Uavhengige Representanter, fremsette påstander eller trekke konklusjoner om en Uavhengige Representants forventede eller reelle inntekt, og heller ikke gi forsikringer om fortjeneste eller suksess. ACN gir ikke garantier når det gjelder inntekt og gir heller ikke løfter med hensyn til fortjeneste eller suksess, og dette skal heller ikke Uavhengige Representanter gjøre. En Uavhengig Representants grad av suksess eller mangel på suksess vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, innsatsen til den Uavhengige Representanten, engasjement og ferdigheter samt eksterne faktorer som for eksempel hva ACNs konkurrenter gjør og generelle økonomiske forhold, og dette må reflekteres når en Uavhengig Representant presenterer og promoterer ACN-muligheten. 2. Hver Uavhengig Representant forstår at enhver godtgjørelse som er et resultat av aktiviteter i kraft av rollen som en Uavhengig Representant er basert på kundeformidling og hvilken mengde ACN produkter og tjenester som blir kjøpt av de kundene, og dette må reflekteres når en Uavhengig Representant presenterer og promoterer ACN-muligheten. 3. Enhver Uavhengig Representant forstår at ikke under noen omstendigheter vil en regulerende myndighet granske, støtte eller på annen måte godkjenne produktmedlemskap eller kompensasjonsprogrammer for noe som helst markedsføringsselskap. Derfor skal ingen Uavhengig Representant fremme slike påstander ved promotering av ACN-muligheten. Skulle det dukke opp spørsmål om hvorvidt ACN handler i overensstemmelse med gjeldende lov eller forskrifter, skal slike spørsmål, med fulle opplysninger, rettes skriftlig til ACN. 4. Uavhengige Representanter må ikke komme med falske påstander eller misvisende uttaleser angående ACN-muligheten eller ACNs produkter og tjenester og forholdet mellom disse, og forstår at dersom de gjør dette kan deres representantskap med ACN, og tilknyttet Uavhengig Representantavtale, bli oppsagt og de kan miste retten til alle kommisjoner, bonuser og andre utbetalinger. 5. Enhver Uavhengig Representant samtykker i å holde ACN skadesløs for alle krav, skader og kostnader og utgifter, inkludert akseptable juridiske avgifter, som ACN pådrar seg som et resultat av handlinger eller forsømmelser begått av den Uavhengige Representanten, eller en person autorisert av ham/henne, som er i strid med dette kapittel VI. i denne forretningsgang og politikk eller tilsvarende misligholdelse av den Uavhengige Representantavtalen. C. Endring av sponsorat 1. ACN har tro på og vil opprettholde maksimal beskyttelse av den Uavhengige Representantens forhold til vedkommendes umiddelbare upline Uavhengige Representant (en sponsor ). Det er derfor strengt forbudt å skifte sponsor. 2. En Uavhengig Representant kan kun slutte seg til ACN under en ny sponsor som del av et nytt representantskap og kun etter en periode på minst ett år fra den dato det tidligere representantskapet ble kansellert eller minst ett år etter fornyelsesdatoen for det tidligere representantskapet og representantskapet ikke har blitt fornyet, og/eller dersom den Uavhengige Representanten overhodet ikke har vært involvert i aktiviteter

20 20 ACNs FORRETNINGSGANG OG POLITIKK under et annet representantskap i løpet av samme periode. (Som en påminnelse, alle oppsigelser må være skriftlige og leveres til ACN. 3. ACN forbeholder seg retten til å endre sponsorat dersom det viser seg at en feil har oppstått eller at uetiske eller villedende metoder ble benyttet i sponsingen av den Uavhengige Representanten. D. Kryssrekruttering En Uavhengig Representant kan ikke rekruttere en annen person eller enhet som tidligere har vært sponset av en annen Uavhengig Representant eller som vurderer å slutte seg til ACN og som blir sponset av en annen Uavhengig Representant. Videre er det forbudt for Uavhengige Representanter, i den Uavhengige Representantavtalens løpetid og for en periode på ett år etter dette, å direkte eller indirekte oppfordre en eksisterende eller potensiell Uavhengig Representant til å delta i en salgsorganisasjon som vedkommende ikke allerede er medlem av, eller å oppfordre en annen Uavhengig Representant til å markedsføre, selge, levere eller kjøpe produkter eller tjenester som ikke er produsert eller levert av ACN. E. Oppfordring En Uavhengig Representant og/eller enhver annen person tilknyttet representantskapet må ikke oppfordre noen annen Uavhengig Representant, uansett om vedkommende er aktiv, passiv, en enkeltperson eller en enhet, til å delta i nettverksmarkedsføring for et annet selskap, uavhengig av om dette nettverksselskapet tilbyr telekommunikasjonstjenester eller andre tjenester som konkurrerer med de ACN tilbyr, så lenge den Uavhengige Representantavtalen er gyldig og for en periode på 90 dager etter oppsigelse av den Uavhengige Representantavtalen. VII. Endring/opprettholdelse av forretningsstatus A. Årlig fornyelsesavgift 1. ACN vil belaste den Uavhengige Representanten med en fornyelsesavgift ved utgangen av hver ettårsperiode etter den Uavhengige Representantens startdato ( årsdagen eller fornyelsesdatoen ), for å dekke kostnadene i forbindelse med ACNs kontinuerlige støtte til og administrasjon av representantskapet. 2. Dersom ACN ikke har mottatt fornyelsessøknad og fornyelsesavgift innen tretti (30) dager etter årsdagen, vil ACN gå ut i fra at den Uavhengige Representanten ikke ønsker å fornye sitt representantskap hos ACN. Representantskapet vil derfor bli deaktivert, noe som resulterer i at alle rettigheter til dette representantskapet, inkludert kommisjoner, bonuser eller andre utbetalinger fra ACN, går tapt. 3. Dersom en Uavhengig Representant bestemmer seg for å fornye sitt representantskap innen ett år fra hans/hennes fornyelsesdato, må han/hun fylle ut fornyelsessøknaden og betale inn fornyelsesavgiften. Hvis representanten fornyer representantskapet innen 30 dager fra utløp av fornyelsesdatoen, vil den originale fornyelsesdatoen forlenges med ett år. Dersom representanten fornyer representantskapet etter 30 dager fra utløp av fornyelsesdatoen, vil ett år bli lagt til betalingsdato for fornyelsesavgiften og dette blir den nye fornyelsesdatoen. Den Uavhengige Representanten sier fra seg alle rettigheter til kompensasjon for perioden mellom den originale fornyelsesdatoen og den datoen fornyelsesavgiften blir betalt. Den Uavhengige Representanten er ansvarlig for at ACN til enhver tid har de korrekte opplysninger om hans/ hennes adresse. Fornyelsessøknader er tilgjengelige på MinACN, ACNs nettsted. 4. Dersom en Uavhengig Representant bestemmer seg for å fornye sitt representantskap innen 12 måneder år fra fornyelsesdato, vil vedkommende ikke ha mulighet til å fornye representantskapet. For opprettelse av et nytt representantskap, vennligst se regler i kapitlene 1.H, IV. A, B og E. B. Kanselleringspolicy Vennligst se betingelser og vilkår i din Uavhengige Representantavtale for fulle detaljer. 1. En person har mulighet til å komme tilbake til ACN innen 12 måneder fra kanselleringsdato, men kun under samme sponsor (eller første aktive upline Uavhengige Representant) og ved å inngå ny Uavhengig Representantavtale og innbetaling av startavgift.

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Retningslinjer og prosedyrer

Retningslinjer og prosedyrer VIKTIGE Retningslinjer for styring av din Mannatech forretning IMPORTANT Guidelines for Operating Your Mannatech Business Page 1 Retningslinjer og prosedyrer for Norge Mannatech SM LiveÊforÊReal SM inêeurope

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ Velkommen til Expedias partnerprogram for reisebyrå ( Programmet ). Dette Programmet lar norske reisebyråer gjøre følgende: gå til www.expedia.no ( Nettsiden ), en nettside

Detaljer