ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1"

Transkript

1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1

2 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og ACN... 8 II.2. Bli en uavhengig representant... 8 II.2.1. Krav til alle uavhengige representanter... 8 II.2.2. Innlevering av informasjon... 8 II.2.3. Representantskapets navn; tilordning av Team-ID... 9 II.2.4. Ytterligere krav for godkjente foretak... 9 II Krav for konstituerte enheter... 9 II Krav til forretningspartnerskap II Endring av eierskap og opphevelse av godkjente foretak II.2.5. Andre kontakter og autoriserte kontakter II.3. Ektefeller/livspartnere som uavhengige representanter...11 II.4. Ansvar for utgifter...11 II.5. Fornyelse av representantskapet ditt...12 II.6. Avslutning av representantskapet...12 II.7. Gjenopprette et utløpt representantskap...12 II.8. Salg av representantskaps...12 II.9. Når en uavhengig representant dør eller blir arbeidsufør...12 II.10. Flere representantskap og 100 %-regelen...13 ARTIKKEL III FORPLIKTELSER SOM UAVHENGIG REPRESENTANT III.1. Etisk opptreden og lovoverholdelse...14 III.1.1. Generelle forpliktelser III.1.2. Overholdelse av lover og forskrifter III.1.3. Skattesaker III.1.4. Virksomhet utenfor ditt hjemland III.2. Promotering og salg av ACN-tjenester, ACN-produkter og ACN-muligheten...16 III.2.1. Generelt III.2.2. Promotering av ACN-tjenester III Utfylling og innsending av kundekontrakter III Kundens godkjenning og ikrafttredelsesdato for kundekontrakter III.2.3. Salg av ACN-produkter III Generelt III Den uavhengige representantens kjøp av produkter III Produktkjøp av kunder som ikke er uavhengige representanter III Kjøp på nett III Direktesalg til kunder III.3. Ikke tillatt praksis...21 III.3.1. Fremlegge uriktige kundekontrakter eller informasjon III.3.2. Sårbare kunder og høyrisikokunder som målgruppe III.3.3. Endring av kundens leverandør uten samtykke (slamming) III.3.4. Egen anskaffelse av kunder og «kundeplassering» Side 2

3 III.3.5. Priser og vilkår for ACN-tjenester III.3.6. Kontakt med ACNs forretningspartnere ARTIKKEL IV MARKEDSFØRING OG REKLAME IV.1. Selskapets filosofi mht. markedsføring...23 IV.2. Bruk av ACNs identitet og immaterielle eiendom...23 IV.3. Promotering av ACN-tjenester, ACN-produkter, og ACN-muligheten...23 IV.4. Utarbeidelse og bruk av markedsføringsmateriell...23 IV.5. Påstander om inntjening og inntekt...24 IV.6. Garanti om sparing og priser...24 IV.7. Produktpåstander...24 IV.7.1. Fremsetting av påstander IV.7.2. Ikke tillatte påstander IV.7.3. Påkrevde påstander for ACNs Vellvære produkter IV.8. Nettsteder og sosiale medier...26 IV.9. Konkurranser og incentiver...27 IV.10. Forespørsler fra media og opptredener...27 IV.11. Bruk av representantskap for pengeinnsamling...27 IV.12. Felles merkebygging og felles markedsføring...27 IV.13. Markedsføringsbegivenheter...27 ARTIKKEL V BYGGE ET SALGSTEAM V.1. Presentere ACN-muligheten...28 V.2. Levering av uavhengige representantavtaler...28 V.3. Nye uavhengige representanters kjøp av ACN-produkter og ACN-tjenester...29 V.4. Bytte av sponsor...29 V.5. Forbud mot kryssrekruttering...29 V.6. Oppfordring er forbudt...29 V.7. Opplæring og oppsyn...29 ARTIKKEL VI ACNS KOMPENSASJONSPLAN VI.1. Generell beskrivelse...31 VI.2. Definisjoner...31 VI.3. Introduksjon av ny kompensasjonsplan og -migrering...31 VI.4. Berettigelse for opptjente nivåer og kompensasjon...32 VI.5. Tjene kompensasjon...33 VI.5.1. Forhandlerbonuser VI.5.2. Kommisjoner VI.5.3. Produktpakkebonuser VI.5.4. Andre bonuser VI.6. Administrasjonsgebyrer...34 VI.7. Reduksjon eller reversering av kompensasjon...34 VI.8. Fakturaer og oversikter...34 ARTIKKEL VII ETTERFORSKNING AV SAMSVAR OG DISIPLINÆRTILTAK VII.1. Brudd på samsvar og etterforskning...36 VII.2. Disiplinære tiltak...37 VII.2.1. Suspensjon Side 3

4 VII.2.2. Oppsigelse VII.3. Upline Ansvar...38 VII.4. Samarbeid med politiet...38 VII.5. Tvister mellom uavhengige representanter...38 ARTIKKEL VIII PERSONVERN OG VERN AV KONFIDENSIELL INFORMASJON SAMMENDRAG ACNS FORRETNINGSGANG OG POLITIKK SUPPLERENDE INFORMASJON - NORGE Side 4

5 INNLEDNING Velkommen til ACN! Det er en glede å ønske deg velkommen som uavhengig representant hos ACN. Du legger nå ut på et spennende eventyr med ACN. Vi gleder oss til et langt og fruktbart samarbeid. ACN har eksistert i over 20 år, og har i løpet av denne tiden etablert seg som verdens største direkteselger av telekommunikasjon og andre viktige tjenester til private hjem og små bedrifter. Samarbeidet vårt med bedrifter i 24 land, på fire forskjellige kontinenter, gjør at vi kan tilby en rekke kostnadseffektive og innovative tjenester som kundene har bruk for hver eneste dag. I september i 2013 lanserte ACN et utvalg vellværeprodukter under merkenavnet Benevita, noe som ga de uavhengige representantene våre nye måter å utvide forretningsvirksomheten på. Aluminé er et utvalg hygieneprodukter som ble introdusert i mars Med Aluminé fortsetter vi å utvikle oss til et unikt nettverksmarkedsførings-firma som gir de uavhengige representantene og kundene våre tilgang til en rekke tjenester og produkter som øker livskvaliteten. Denne håndboken med ACNs regler for forretningsgang og politikk er en viktig praktisk veiledning, som du vil få nytte av både i starten og fortsettelsen av ACN-representantskapet. Den inneholder også nyttig informasjon om fremgangsmåter og prosesser, som både du og ACN må følge for å kunne øke ACN-forretningen din på en etisk og lovlig måte når du promoterer ACN-tjenester, ACN-produkter og ACN-muligheten. Det er viktig at du leser ACNs regler for forretningsgang og politikk nøye, da både den, «avtalen» og kompensasjonsplanen for hjemlandet ditt er en del av kontrakten din med ACN. Hvis du har spørsmål om ACNs regler for forretningsgang og politikk, ber vi deg rette disse til sponsoren din. Du kan eventuelt besøke ACNs nettsted for uavhengige representanter MinACN for representanter på eller ta kontakt med ACNs representantservice. Side 5

6 Artikkel I definisjoner Nedenfor beskrives betydningen av enkelte ord i ACNs regler for forretningsgang og politikk. Ord som ikke er definert i denne paragrafen skal tillegges betydningene som brukes i «Uavhengig Representantsøknad og -avtale» (heretter kalt «avtalen»), kompensasjonsplanen eller teksten i ACNs regler for forretningsgang og politikk. «ACN», «oss» eller «vi» refererer til ACN-bedriften du har inngått en avtale med, i tillegg til enhver annen bedrift som er en del av ACN-gruppen. «ACN-produkter» refererer til vellvære-og personlig pleie produktene ACN eller en uavhengig representant tilbyr kundene. «ACN-tjenesten» refererer til tjenester innen telekommunikasjon, energi, hjemmesikkerhet eller annet, som ACN eller en av ACNs forretningspartnere tilbyr kundene. «Benevitas salgsvilkår» refererer til vilkårene og betingelsene for kjøp av ACN-produktene som selges på Benevitas nettsted. «Benevitas nettsted» refererer til og andre nettsteder som selger ACNs vellvære- eller personlig pleie produkter. Benevitas nettsted er tilgjengelig via nettbutikken til en uavhengig representant, eller direkte via nettstedet. «Kunde» referer til en person som kjøper ACN-tjenester eller ACN-produkter. Uavhengige representanter regnes som kunder når de kjøper ACN-produkter eller ACN-tjenester. «Kundekontrakt» betyr en avtale mellom en kunde og ACN eller en ACN-forretningspartner om kjøp av ACN-tjenester eller ACN-produkter. Salg av ACN-produkter fra en uavhengig representant til en kunde betraktes ikke som kundekontrakter under ACNs regler for forretningsgang og politikk. «DSA» refererer til Direct Selling Association. DSA-er er bransjeforeninger som representerer direktesalgsbransjen. «DSA-retningslinjer» refererer til etiske retningslinjer etablert av en DSA. DSA-retningslinjer inneholder regler for direktesalg. Disse reglene er bindene, både for ACN og for uavhengige representanter. «Representantskap» refererer til forretningsaktivitetene dine som en uavhengig ACN-representant. «Downline» refererer til a) alle uavhengige representanter du sponser direkte, og b) all andre uavhengige representanter som sponses av disse personene igjen. Tilsammen er det alle disse uavhengige representantene som utgjør ditt ACN-salgsteam. «Upline» betyr a) sponsoren din og b) alle andre uavhengige representanter som er over sponsoren din i samme salgsteam. «Hjemlandet ditt» refererer til landet der representantskapet opprinnelig ble etablert. «Uavhengig representant» eller «deg» refererer til en person et individ eller et godkjent foretak som har inngått et ACN-representantskap. Et «individ» er en fysisk person, mens et «godkjent foretak» er en juridisk enhet som for eksempel et selskap eller et partnerskap. «Nettbutikk» refererer til en uavhengig representants personlige nettsted, som drives av og gjøres tilgjengelig av ACN. «Sponsor» refererer til en uavhengig ACN-representant som introduserer en ny uavhengig representant for ACN. Side 6

7 «Innmeldingsavgift» refererer til engangsbetalingen som kreves for å etablere et representantskap, og som gir en ny uavhengig representant rett til å promotere ACN-tjenestene, ACN-produktene og ACN-muligheten. «Fornyelsesavgift» refererer til beløpet en som allerede er en uavhengig representant betaler for å fornye representantskapet. Side 7

8 Artikkel II påbegynne og vedlikeholde representantskapet ditt II.1. Forholdet mellom deg og ACN Som uavhengig representant for ACN er du en uavhengig underleverandør og selvstendig næringsdrivende. En uavhengig representant er ikke en ansatt, partner, eller juridisk representant for ACN. Du står fritt til å velge dine egne hjelpemidler, fremgangsmåter og arbeidsmetoder, samt når og hvor du ønsker å jobbe, forutsatt at ingen av aktivitetene er i konflikt med dine forpliktelsene i henhold til «avtalen» og ACNs regler for forretningsgang og politikk. Du kan ikke uttale, antyde eller gi andre inntrykk av at du er ansatt hos ACN, og du kan ikke uttale, antyde eller gi potensielle uavhengige representanter inntrykk av at hun vil bli en ansatt hos ACN. Enkelte land krever at ACN trekker skatt eller sosiale avgifter fra utbetalinger til uavhengige representanter, og at disse beløpene betales til myndighetene, eller at ACN betaler skatt og sosiale avgifter for de uavhengige representantene. Det at ACN pålegges å trekke fra slike skatter og sosiale avgifter, skal ikke tolkes som at det foreligger et ansettelsesforhold. II.2. Bli en uavhengig representant II.2.1. Krav til alle uavhengige representanter Du kan bli en uavhengig representant, enten som et individ eller en godkjent forretningsenhet. Hvis du ønsker å bli en uavhengig representant, må du (1) fylle ut «avtalen» på (2) betale innmeldingsavgiften; og (3) utlevere alle ekstra opplysninger og dokumenter som kreves av ACN. Enkelte land kan kreve at potensielle uavhengige representanter sender inn en signert kopi av avtalen. I disse landene må du, når du skal fullføre søknadsprosessen på nett, skrive ut avtalen du mottar på e-post og sende en signert kopi til ACN. Avtalen må sendes av personen som ønsker å bli en uavhengig representant. I godkjente foretak må avtalen sendes av personen som har myndighet til å handle på vegne av det godkjente foretaket (denne personen kalles «hovedkontakten»). Individet eller hovedkontakten må være minimum 18 år gammel, og må være innbygger eller oppholde seg lovlig i hjemlandet. Den uavhengige representanten må ha rett til å jobbe som selvstendig næringsdrivende i hjemlandet sitt. Det godkjente foretaket må eksistere på tidspunktet da avtalen sendes inn for å kunne søke som et godkjent foretak. Representantskapet ditt trer i kraft fra og med datoen da søknaden din godkjennes av ACN, som er datoen da du får beskjed om at søknaden er innvilget. Hvis søknaden din er ufullstendig eller unøyaktig, vil representantskapet ditt bli suspendert inntil ACN har mottatt alt av nødvendig informasjon og dokumenter. II.2.2. Innlevering av informasjon En potensiell uavhengig representant må påse at all informasjon som sendes inn til ACN i forbindelse med denne avtalen, er nøyaktig og fullstendig. Unøyaktig eller ufullstendig informasjon kan føre til at avtalen avslås, eller at den blir satt på vent til inntil den fullstendige informasjonen er sendt inn. Den uavhengige representanten har ansvar for at ACN mottar riktig informasjon om representantskapet. Enhver endring av navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller bankopplysninger må rapporteres til ACN umiddelbart. De fleste endringer kan sendes inn på nett, via MinACN for representanter. Side 8

9 II.2.3. Representantskapets navn; tilordning av Team-ID Hvis du er et individ, må representantskapet registreres med navnet ditt. Representantskapet til godkjente foretak må stemme overens med forretningsdokumentene. ACN forbeholder seg retten til å avslå representantskapet, etter eget forgodtbefinnende og av hvilken som helst grunn. Når du blir en uavhengig representant, vil du få tilordnet et unikt nummer («Team-ID») som identifiserer representantskapet ditt. Du bør oppfordre kundene til å inkludere Team-IDen din på alle kundekontrakter. Du bør også inkludere Team-IDen din på «avtalen» for alle du er sponsor for. Hvis ikke du oppgir Team-IDen din, kan det hende at du ikke krediteres for kundekjøp eller at uavhengige representanter ikke inkluderes i ditt salgsteam II.2.4. Ytterligere krav for godkjente foretak En uavhengig representant kan drive et representantskap ved å etablere et godkjent foretak. Godkjente foretak varierer fra land til land, men ACN tillater normalt at registrerte forretningspartnerskap, enkeltpersonforetak og aksjeselskap blir uavhengige representanter. Offentlige eller børsnoterte selskaper, konstituerte organisasjoner, foreninger og ideelle organisasjoner kan ikke bli uavhengige representanter. ACN forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt bestemt typer juridiske enheter kan bli uavhengige representanter eller ikke. Godkjente foretak må oppfylle kravene i artikkel II.2.1. samt disse tilleggskravene. En uavhengig representant må imøtekomme alle ekstra forpliktelser som foreligger for å kunne endre representantskapets status fra et individ til et godkjent foretak. Et nytt eller konvertert representantskap vil bli suspendert inntil disse kravene imøtekommes. Hvis et representantskap eies av en juridisk enhet, og enheten ikke er et godkjent foretak, kan det hende ACN vil kreve at representantskapet overføres til et godkjent foretak eller suspenderer eller sier opp representantskapet. Godkjente foretak og deres aksjeeiere, reelle eiere, direktører og partnere må overholde reglene for flere representantskap samt 100 %-regelen, slik det beskrives i artikkel II.10. Alle aksjeeiere, reelle eiere, direktører og partnere i et godkjent foretak har ansvar overfor ACN for det godkjente foretakets handlinger, både felles og personlig. II Krav for konstituerte enheter Et godkjent foretak som er satt opp som en konstituert enhet (konsern, aksjeselskap, enkeltpersonforetak osv.) må, som et minimum, fremlegge følgende informasjon og dokumenter («Forretningsdokumenter») for ACN: En kopi av firmaattesten, navn, adresse og eierandeler for enhver person med mer enn 5 % juridiske og reelle interesser i det godkjente foretaket og navn og adresse for samtlige styremedlemmer i det godkjente foretaket. ACN forbeholder seg retten til å be om ekstra informasjon eller dokumentasjon. Det godkjente foretaket må sette opp et styremedlem eller en representant som hovedkontakt for representantskapet. Hovedkontakten har ansvar for å levere inn «avtalen». Innsendelsen regnes som hovedkontaktens bekreftelse på at drift av representantskapet er innenfor det godkjente foretakets tillatte forretningsaktiviteter. Hovedkontakten har ansvar for all kommunikasjon med ACN, og for å overvåke det godkjente foretakets aktiviteter. Det godkjente foretaket kan sette opp andre aksjeeiere, styremedlemmer eller representanter som «Andre kontakter». Side 9

10 II Krav til forretningspartnerskap Godkjente foretak som er organisert som forretningspartnerskap må, som et minimum, fremlegge følgende forretningsdokumenter: En kopi av partnerskapsavtalen eller annen dokumentasjon som er godkjent av ACN og som beviser at det partnerskapet eksisterer, navn, adresse og eierandeler for enhver partner med mer enn 5 % juridiske og reelle interesser i partnerskapet og den ansvarlige partnerens navn og adresse, hvis aktuelt. ACN forbeholder seg retten til å be om ekstra informasjon eller dokumentasjon. Et partnerskap må sette opp én partner som hovedkontakt. Hovedkontakten må sende inn «avtalen» for partnerskapet, samt bekrefte at drift av et ACN-representantskap er innenfor partnerskapets tillatte forretningsaktiviteter. Et kommandittselskap må navngi den ansvarlige partneren som hovedkontakt, og kan sette opp én eller flere av kommandittistene som «Andre kontakter». Et kompaniskap kan sette opp hvilken som helst partner som hovedkontakt. Alle andre partnere må settes opp som «Andre kontakter».. En partner i et forretningspartnerskap kan ikke ha et individuelt representantskap i tillegg, og kan ikke ha vært en av interessentene i et annet representantskap i løpet av de siste 12 månedene før det nåværende partnerskapet inngår avtalen. II Endring av eierskap og opphevelse av godkjente foretak Godkjente foretak som ønsker å endre eierskapet med 20 % eller mer, må søke om godkjennelse fra ACN. Når endringen er gjort, må det godkjente foretaket sende inn nye forretningsdokumenter til ACN. Endringer i juridisk eierskap eller utbytte på over 50 % betraktes som salg, og er dermed underlagt kravene i artikkel II.8. Et godkjent foretak kan erstatte avtroppende aksjeeiere, styremedlemmer, partnere eller andelshavere, forutsatt at erstatteren ikke har vært tilknyttet en annen uavhengig representant i løpet av de siste 12 månedene. Den uavhengige representanten må fremlegge nye forretningsdokumenter. Aksjeeieren, styremedlemmet, partneren eller andelshaveren som går av kan etablere et nytt representantskap, men det nye representantskapet må sponses av det godkjente foretaket dersom det opprettes innen 12 måneder. Et godkjent foretak som oppløses, og som har mer enn én aksjeeier eller partner, kan overføre representantskapet til de gjenværende aksjeeierne eller partnerne såfremt det er i overensstemmelse med 100 %-regelen som beskrives i artikkel II.10. Hvis overføringen vil være et brudd på 100 %-regelen, må ett eller flere representantskap sies opp. II.2.5. Andre kontakter og autoriserte kontakter Hovedkontakten har ansvar for å overvåke det godkjente foretakets aktiviteter som uavhengig representant, og har myndighet til å handle på vegne av representantskapet. Uavhengige representanter kan sette opp ekstra personer som «Andre kontakter». De andre kontaktene vil også ha myndighet til å handle på vegne av representantskapet. Side 10

11 En uavhengig representant kan også sette opp en «Autorisert kontakt» som kan handle på vegne av den uavhengige representanten. Autoriserte kontakter er ikke uavhengige representanter, og har ingen eierandeler i eller andre rettigheter overfor representantskapet. En autorisert kontakt kan ikke: endre representantskapets informasjon (personalia, bankopplysninger, passord osv.); kansellere, fornye eller si opp representantskapet; overføre kunder eller uavhengige representanter i downline til eller fra den uavhengige representantens konto; promotere eller selge ACN-tjenester eller ACN-produkter, eller sponse nye uavhengige representanter; eller legge til eller endre andre kontakter eller autoriserte kontakter. II.3. Ektefeller/livspartnere som uavhengige representanter Ektefeller og livspartnere kan bli med som uavhengige representanter i ACN, og drive under samme representantskap (bortsett fra i Italia og Frankrike) eller med hvert sitt representantskap. Hvis ektefeller eller livspartnere driver et representantskap sammen, må representantskapet registreres i begges navn. Hvis ektefeller eller livspartnere driver hvert sitt representantskap, må den ene partneren være den andres sponsor. ACN kan kreve at et representantskap overføres for å sikre at disse kravene overholdes. Hvis uavhengige representanter med hvert sitt representantskap gifter seg eller blir livspartnere, må den ene uavhengige representanten selge eller si opp representantskapet sitt og (1) legges til i den andre uavhengige representantens representantskap eller (2) åpne et nytt representantskap som sponses av representantskapet til den andre uavhengige representanten. Salg av et representantskap er underlagt kravene i artikkel II.8. Kundene og downline blir værende i det solgte eller oppsagte representantskapet. ACN forbeholder seg retten til å si opp det nyeste representantskapet hvis de uavhengige representantene ikke retter seg etter dette kravet. Uavhengige representanter som skiller seg eller avslutter et livspartnerskap pålegges å varsle ACN om hvilken påvirkning dette får for eventuelle representantskap, i form av en skriftlig erklæring signert av begge de uavhengige representantene eller en kopi av en gyldig rettskjennelse. Hvis det skulle oppstå en tvist mellom de uavhengige representantene om hvem som eier et representantskap, kan det hende at ACN suspenderer representantskapet i påvente av en løsning. Hvis et felles representantskap kanselleres, ikke fornyes eller sies opp, kan ingen av partnerne starte et nytt representantskap på 12 måneder. En av partnerne kan be om å aktivere det opprinnelige representantskapet igjen, noe som er helt og holdent opp til ACN. II.4. Ansvar for utgifter Som uavhengig representant fører du forretning på egen regning og risiko, og er selv ansvarlig for alt av utgifter, gjeld og erstatningsansvar knyttet til representantskapet. Slike utgifter kan inkludere lisensene eller tillatelsene du trenger til forretningsdriften; salærer for juridiske og bokføringsmessige eller andre forretningsmessige råd; forsikring; leie av kontorlokaler, utstyr og utgifter; reise, måltider, underholdning og losji og utgifter relatert til å markedsføre eller presentere ACN-tjenestene, ACN-produktene og ACN-muligheten til potensielle kunder og uavhengige representanter. Det er ikke ACNs ansvar å betale for eller refundere disse kostnadene eller andre utgifter forbundet med ACNrepresentantskapet ditt. Side 11

12 II.5. Fornyelse av representantskapet ditt Den uavhengige representantens representantskap er gyldig i 12 måneder etter avtalens ikrafttredelsesdato. En uavhengig representant som ønsker å fortsette som representant må sende en forespørsel om fornyelse (fra MinACN for representanter) og betale fornyelsesavgiften. Fornyelsen skal betraktes som en ny avtale mellom den uavhengige representanten og ACN, og skal være underlagt ACNs nyeste betingelser og vilkår. Hvis en uavhengig representant fullfører fornyelsesprosessen innen 30 dager etter startdatoens (eller den siste fornyelsesdatoens) ettårsdag, legges det til ett år i fornyelsesdatoen. Hvis en uavhengig representant fornyer senere enn 30 dager etter fornyelsesdatoen, settes den neste fornyelsesdatoen til 12 måneder etter datoen da fornyelsesavgiften ble betalt. En uavhengig representant som ikke betaler fornyelsesavgiften innen fornyelsesdatoen, sier fra seg retten til kvalifikasjoner og kompensasjon i perioden mellom fornyelsesdatoen og datoen da fornyelsesavgiften ble betalt. Representantskapet deaktiveres hvis det ikke fornyes innen 12 måneder etter fornyelsesdatoen. Den uavhengige representanten må da opprette et nytt representantskap. II.6. Avslutning av representantskapet Du kan når som helst avslutte representantskapet ditt. Oppsigelse av representantskapet fører til at du fritas fra alle forpliktelser som uavhengig representant og sier fra deg alle rettigheter som uavhengig representant, inkludert retten til utbetaling av opptjent kompensasjon som ikke er betalt ut. Du får hele innmeldingsavgiften refundert hvis du sier opp representantskapet innen 28 dager etter ikrafttredelsesdatoen. Du kan også ha rett til å returnere ACN-produkter du har kjøpt, og motta en full eller delvis refusjon. Rettighetene og prosessene varierer ut fra når du avslutter representantskapet. Se «avtalen» eller MinACN for representanter for mer informasjon om hvordan du avslutter representantskapet og returnerer ACN-produktene. II.7. Gjenopprette et utløpt representantskap En tidligere uavhengig representant kan bli med i ACN igjen, selv om det er under 12 siden representantskapet ble kansellert, ikke fornyet eller sagt opp, men bare under samme sponsor (eller en uavhengig representant i første aktive upline hvis den opprinnelige sponsoren ikke er en uavhengig representant lenger). ACN kan, etter eget forgodtbefinnende, tillate at en uavhengig representant blir med under en annen sponsor. Den uavhengige representanten må inngå en ny avtale og betale innmeldingsavgift. II.8. Salg av representantskaps Salg av representantskap må godkjennes av ACN. Den uavhengige representanten må sende ACN en skriftlig forespørsel om å godkjenne salget, med navnet, adressene og kontaktopplysningene til selgeren og kjøperen samt en beskrivelse av faktorene det skal tas hensyn til. Etter at salgsforespørselen er mottatt, vil ACN sende den uavhengige representanten all dokumentasjon som må fremlegges av selgeren og kjøperen. Den aktuelle kjøperen må imøtekomme kravene i artikkel II.2., og må ikke ha vært en uavhengig ACN-representant tidligere. ACN forbeholder seg retten til å avslå salgsforespørselen, etter eget forgodtbefinnende og av hvilken som helst grunn. Den uavhengige representanten (selgeren) må betale et administrasjonsgebyr hvis salget godkjennes. II.9. Når en uavhengig representant dør eller blir arbeidsufør Hvis en uavhengig representant dør eller blir arbeidsufør, kan retten til representantskapet overføres, enten permanent eller midlertidig, til den uavhengige representantens utnevnte etterfølger. Etterfølgeren kan pålegges å inngå en ny «avtale». Hvis etterfølgeren er under 18 år, kan representantskapet, med skriftlig samtykke fra ACN, opprettholdes av en forvalter inntil etterfølgeren fyller 18 år. I tilfeller der representantskapet overføres midlertidig på Side 12

13 grunn av uførhet, vil ansvaret for representantskapet bli tilbakeført så snart ACN informeres om at den uavhengige representanten er arbeidsfør igjen. Hvis en uavhengig representant dør eller blir arbeidsufør, og ikke har utnevnt en etterfølger, vil representantskapet bli suspendert inntil ACN mottar en rettskjennelse eller et annet varsel om overdragelse av representantskapet. II.10. Flere representantskap og 100 %-regelen Et individ eller godkjent foretak tillates ikke å eie, administrere eller delta i flere enn ett ACN-representantskap om gangen, med mindre det foreligger en skriftlig godkjennelse fra ACN og det tillates av reglene for forretningsgang og politikk. Ifølge denne regelen: kan en person ikke stå oppført som hovedkontakt for mer enn ett representantskap; kan en bankkonto som brukes til utbetaling av kompensasjon til en uavhengig representant kun brukes til ett representantskap; kan en person ikke levere inn «avtalen» eller være involvert i representantskapet til en annen uavhengig representant hvis han allerede eier et representantskap eller har eid, administrert eller deltatt i et annet representantskap i løpet av de siste 12 månedene; og vil en person som forlater et godkjent foretak kun tillates å åpne et nytt representantskap hvis det har gått 12 måneder siden det godkjente foretaket ble forlatt eller det nye representantskapet sponses direkte av det godkjente foretaket. Hvis ACN gir en person tillatelse til å delta i mer enn ett representantskap, må summen av personens andeler ikke overskride 100 % av et representantskap. I tillegg må representantskapene personen har andeler i være i samme salgsteam, og være direkte sponset av hverandre. Side 13

14 Artikkel III forpliktelser som uavhengig representant III.1. Etisk opptreden og lovoverholdelse III.1.1. Generelle forpliktelser ACN driver forretning på en åpen, etisk og pålitelig måte, og forventer det samme av alle uavhengige representanter. Det forventes at alle uavhengige representanter opptrer i henhold til de strengeste etiske standarder overfor både kunder, andre uavhengige representanter og ACN. Uavhengige representanter pålegges å følge både det som står skrevet i disse reglene for forretningsgang og politikk, og intensjonen bak dem. Følgende liste er ikke altomfattende, men inneholder noen av handlingene ACN ser på som uetiske. Å oppgi falsk informasjon eller forfalske signaturer på dokumenter som sendes inn til ACN. Å oppfordre en kunde til å kjøpe ACN-tjenester eller ACN-produkter når du vet, eller har grunn til å tro, at kunden ikke kommer til å gjennomføre kjøpet. Å sende inn en kundekontrakt eller «avtalen» uten at kunden eller den uavhengige representanten er klar over eller har gitt samtykke til det. Å sende inn en bestilling av ACN-tjenester eller ACN-produkter med Team-IDen til en annen uavhengig representant. Å komme med falske eller villedende utsagn eller fremstillinger om ACN-tjenestene, ACN-produktene eller ACN-muligheten til en nåværende eller potensiell kunde eller uavhengig representant. Å forsøke å presse gjennom salg eller utnytte personer som kan være sårbare, for eksempel eldre og uføre. Å kjøpe et urimelig antall ACN-produkter for å prøve å utnytte fordelene i kompensasjonsplanen. Å presse andre uavhengige representanter eller kunder til å kjøpe ACN-tjenester eller ACN-produkter mot sin vilje. Å uttale seg negativt om ACN og dets ansatte, tjenester eller produkter, forretningspartnere eller andre uavhengige representanter. Å sjikanere, true, fornærme eller skremme ACN, dets ansatte, forretningspartnere, kunder eller uavhengige representanter. III.1.2. Overholdelse av lover og forskrifter Direktesalg er en nøye regulert form for forretningsvirksomhet, og er underlagt lover, forskrifter og bransjekoder som ofte er strengere enn i mange andre bransjer. I tillegg er ACNs telekommunikasjon- og servicetjenester og vellvære- og hygieneprodukter underlagt strenge lover og bestemmelser. Som uavhengig representant for ACN kreves det at representantskapet ditt er i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og DSA-retningslinjer. På MinACN for representanter, og i den landsspesifikke informasjonen som fulgte med disse reglene for forretningsgang og politikk, finner du mer informasjon om gjeldende lover og om hvordan du overholder dem. Det hender imidlertid ofte at lover og forskrifter endres, derfor kan ACN verken garantere at informasjonen er dagsaktuell eller nøyaktig. Du har selv ansvar for å forstå og overholde alle europeiske, nasjonale og lokale lover, forskrifter og DSA-retningslinjer som er aktuelle for representantskapet ditt både i hjemlandet ditt og alle andre land du velger å drive forretning i. Dette ansvaret inkluderer følgende: Side 14

15 Å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og DSA-retningslinjer relatert til promotering og salg av ACNtjenester, ACN-produkter og ACN-muligheten, inkludert relevante forbrukerlover og krav om personvern, de etiske retningslinjene til The European Direct Selling Association (Seldia) og DSA-retningslinjene for alle land du driver forretning i gjennom representantskapet. Å anskaffe alle tillatelser, handelslisenser eller registreringer som kreves for å drive forretning gjennom representantskapet. Enkelte land krever for eksempel at individuelle uavhengige representanter er registrert som selvstendig næringsdrivende eller er registrert hos skattemyndinghetene, sosialtrygdeverket eller andre myndigheter. Å kjøpe forsikringene som kreves for å drive forretning gjennom representantskapet. Å ha kontroll på og ta vare på alle dokumenter, for eksempel bestillingsskjemaer, kvitteringer og fakturaer, som kreves for å drive forretning gjennom representantskapet. Å ta seg av alt av registreringer, varslinger, dokumentasjon og betalinger som kreves for å vurdere og innbetale personlig inntektsskatt og selskapsskatt, nasjonale eller lokale firmaavgifter, merverdiavgift, statlige avgifter og sosiale bidrag (som trygd og pensjoner). ACN kan kreve at den uavhengige representanten fremlegger dokumenter og informasjon som beviser at disse kravene overholdes. ACN er også behjelpelige når myndighetene og skattemyndighetene sender forespørsler om hvorvidt den uavhengige representanten overholder gjeldende lover og forskrifter III.1.3. Skattesaker Som en uavhengig representant har du ansvar for å overholde skattelovene i hjemlandet ditt samt alle andre land du driver forretning i. Som selvstendig næringsdrivende kan du være pålagt å innbetale skatt av inntekten din regelmessig, i tillegg til sosiale bidrag, basert på beløpene du får utbetalt fra ACN. Med mindre ACN er pålagt å holde tilbake og tilbakebetale slik skatt og bidrag på dine vegne, er utregning og betaling av slike ene og alene den uavhengige representantens ansvar. ACN skal ikke være ansvarlig for slike betalinger eller for eventuelle bøter, mulkter eller ubetalte beløp. En uavhengig representant som bruke et godkjent foretak kan være underlagt ulike eller ytterligere plikter. Det er ditt ansvar å forstå skattepliktene som gjelder for ditt representantskap. Hvis du selger ACN-produkter direkte til kunder, kan du måtte betale moms på slike salg og tilbakebetale slike beløp til de relevante myndigheter. Se artikkel III for mer informasjon Den uavhengige representanten er ene og alene ansvarlig for å regne ut og innkreve moms fra kunder for slike salg, fylle ut skjemaene som kreves av skattemyndighetene og betale moms til slike myndigheter. ACN kan ikke gi rådgivning om skatt til individuelle uavhengige representanter. Spørsmål om skatt henvises til den personlige skatterådgiveren din. III.1.4. Virksomhet utenfor ditt hjemland En av hovedfordelene med ACN-muligheten er at du kan drive representantskapet ditt fra alle land der ACN har virksomhet. Hver uavhengige representant har en ikke-eksklusiv rett til å promotere ACN-tjenester, ACN-produkter og ACN-muligheten i alle land ACN opererer i. Likevel kan enkelte ACN-tjenester eller ACN-produkter være ment for salg kun i bestemt land. Salgsbegrensninger indikeres på MinACN for representanter og, for ACN-produkter, på Benevitas nettsted. Det er ikke tillatt å promotere eller selge ACN-tjenester eller ACN-produkter i land der det ikke er tillatt for salg. Uavhengige representanter kan heller ikke sende eller organisere forsendelse av ACN-produkter til land der produktet ikke er tillatt for salg, selv om ACN-produktene er ment for personlig forbruk eller videresalg. Du må heller ikke promotere eller selge ACN-tjenester, ACN-produkter eller ACN-muligheten i land der ACN ikke har virksomhet. Landene der ACN har virksomhet finner du i MinACN for representanter. Side 15

16 Lovene, forskriftene og DSA-retningslinjene som gjelder for promotering av ACN-tjenester, ACN-produkter og ACNmuligheten varierer mellom land. En uavhengig representant som driver representantskapet utenfor hjemlandet er ansvarlig for å forstå og overholde alle gjeldende lover, forskrifter og DSA-retningslinjer i disse landene. III.2. Promotering og salg av ACN-tjenester, ACN-produkter og ACN-muligheten Å skaffe kunder er selve grunnlaget for å lykkes med ACN. Kvalifisering og kompensasjon i henhold til kompensasjonsplanen opptjenes utelukkende ved vellykket salg av ACN-tjenester og ACN-produkter til kunder og kunders bruk av ACN-tjenester. Det er kritisk at de uavhengige representantene representerer ACN-tjenestene, ACNproduktene og ACN-muligheten tydelig og i detalj overfor potensielle kunder og uavhengige representanter, slik at de kan ta en informert avgjørelse om hvorvidt de skal kjøpe ACN-tjenester eller ACN-produkter, eller om de skal bli med i ACN som uavhengig representant. Husk: Uavhengige representanter er ikke pålagt å kjøpe produkter eller tjenester fra ACN for å opptjene kompensasjon eller kvalifikasjoner som uavhengig representant for ACN. Kvalifisering og kompensasjon i henhold til kompensasjonsplanen er utelukkende basert på salg av ACN-tjenester og ACN-produkter til kunder og kunders bruk av ACN-tjenester. Den uavhengige representanten skal ikke påstå eller antyde overfor potensielle uavhengige representanter at kjøp av ACN-tjenestene eller ACN-produktene er påkrevd. En uavhengig representant som ønsker å kjøpe ACN-tjenester eller ACN-produkter er underlagt samme vilkår som andre kunder. III.2.1. Generelt Nettverksmarkedsføring er en bevist salgsmetode, som kunder setter pris på fordi den gir et «personlig touch» og kan gi uavhengige representanter en fleksibel inntjeningsmulighet. Samtidig kan direktesalg føre til misbruk av kunder av skruppelløse direkteselgere. Derfor er direktesalg strengt regulert av statlige myndigheter, for å sikre at forbrukeren er beskyttet. I tillegg har Seldia og nasjonale DSA-er implementert DSA-regler for direktesalgbedrifter og direkteselgere, og disse må overholdes av alle uavhengige representanter. For å overholde aktuelle lover og DSA-regler må uavhengige representanter overholde følgende praksis: fra første kontakt med en potensiell kunde eller uavhengig representant skal den uavhengige representanten identifisere seg som en uavhengig representant for ACN og forklare hvorfor hun kontakter den potensielle kunden eller uavhengige representanten; den uavhengige representanten skal informere potensielle kunder eller uavhengige representanter om at ACN er et medlem av Seldia (og de nasjonale DSA-retningslinjene, der dette er aktuelt); hvis en potensiell kunde eller uavhengig representant inviteres med på salgs- eller treningsarrangementer, skal den uavhengige representanten oppgi formålet med begivenheten og identifisere verten; den uavhengige representanten skal gi full, sannferdig og tydelig informasjon om ACN, vilkårene og betingelsene, og prisene på ACN-tjenester, ACN-produkter, og ACN-muligheten og om ACNs ettersalgsservice; den uavhengige representanten skal ikke bruke misvisende, villedende eller urettferdig salgspraksis eller komme med falske, villedende, eller overdrevne påstander om ACN-produkter, ACN-tjenester, eller ACNmuligheten; den uavhengige representanten skal begrense påstander om ACN-tjenester, ACN-produkter, og ACNmuligheten til det som står i offisielle ACN-materialer eller på annen måte er godkjent av ACN; den uavhengige representanten skal fortelle potensielle kunder og uavhengige representanter om retten til å trekke seg fra en uavhengig representantavtale eller kundekontrakt (som omtalt i vilkårene i avtalen eller kundekontrakten); Side 16

17 den uavhengige representanten skal tilby seg å demonstrere ACN-produkter; den uavhengige representanten skal fortelle om ACNs retningslinjer for håndtering av klager; den uavhengige representanten skal fortelle om DSA-kodene hun og ACN er underlagt; den uavhengige representanten skal gi kunder og nye uavhengige representanter tilgang til og kopier av alle nødvendige dokumenter, herunder søknaden eller kundekontrakten, vilkårene og betingelsene, prisene, og en faktura; og den uavhengige representanten skal være ekstra forsiktig når han har å gjøre med potensielt sårbare personer. Uavhengige representanter som promoterer eller selger ACN-tjenester og ACN-produkter, skal sikre at potensielle kunder har muligheten til å vurdere vilkårene og betingelsene, samt prislistene for ACN-tjenestene eller ACNproduktene de har tenkt å kjøpe, før de sender inn en bestilling. Når en kunde ikke kjøper noen ACN-tjeneste eller ACN-produkter direkte på nettet fra ACN, skal den uavhengige representanten gi følgende dokumenter og informasjon til kunden på kjøpstidspunktet: (1) en skriftlig kopi av kundekontrakten (herunder vilkårene og betingelsene, samt priser); (2) en faktura; og (3) standard angreskjema og instruksjoner. Den uavhengige representanten skal spesifikt informere slike kunder om retten til å returnere ACN-produkter og motta full refusjon innen 14 dager. På forespørsel skal den uavhengige representanten gi en kopi av DSAs retningslinjer for forbrukere til kunder. Kopier av disse dokumentene er tilgjengelige på MinACN for representanter. Når den uavhengige representanten promoterer ACN-muligheten, skal hun eller han sikre at potensielle uavhengige representanter har muligheten til å vurdere søknaden, inkludert vilkårene og betingelsene, disse reglene for forretningsgang og politikk samt kompensasjonsplanen før de sender inn en søknad. III.2.2. Promotering av ACN-tjenester III Utfylling og innsending av kundekontrakter For å kunne kjøpe ACN-tjenester må kunden levere en utfylt og signert kundekontrakt til ACN, eller fullføre kjøpsprosessen på nett. Uavhengige representanter må gi kunden kundekontrakten eller de de tilgjengelige prosessene for netthandel via ACN og ACNs forretningspartnere. Kundeordre som sendes på andre måter kan avvises. Kunden skal personlig fylle inn kundekontrakten. Uavhengige representanter kan hjelpe kunden med å fylle ut kundekontrakten og kan levere fullførte kundekontrakter til ACN, dersom kunden ber om det. III Kundens godkjenning og ikrafttredelsesdato for kundekontrakter ACN og ACNs forretningspartnere kan helt og holdent etter eget forgodtbefinnende godta eller avvise en kundekontrakt. ACN har intet ansvar overfor den uavhengige representanten med hensyn til avviste kunder. For å fastslå kvalifisering og kompensasjon iht. kompensasjonsplanen, vil datoen og tidspunktet da kundekontrakten ble behandlet av ACN brukes som ikrafttredelsesdato for kundekontrakten. For å sikre at du blir betimelig kreditert for kjøp av ACN-tjenester, må ACN motta kundekontrakten senest 14:00 europeisk tid på månedens siste virkedag. Hvis den siste dagen i måneden er en lørdag, søndag eller nederlandsk fridag, anses foregående virkedag som månedens siste virkedag. Side 17

18 III.2.3. Salg av ACN-produkter III Generelt ACN Wellness B.V. er forhandler for alle ACN-produkter som kjøpes via Benevitas nettsted. Alle salg via Benevitanettstedet enten de er til uavhengige representanter eller til andre kunder -- er underlagt salgsvilkårene på Benevitas nettsted. Bestillinger av ACN-produkter kan legges inn på Benevitas nettsted hele døgnet, men bestillinger vil kun ekspederes i vanlig kontortid. For at salg av ACN-produkter skal kunne krediteres i en gitt måned, må bestillingen være mottatt av ACN senest kl. 14:00 europeisk tid på månedens siste virkedag. Hvis den siste dagen i måneden er en lørdag, søndag eller nederlandsk fridag, anses foregående virkedag som månedens siste virkedag. III Den uavhengige representantens kjøp av produkter Alle produktkjøp må være fra ACN Den uavhengige representanten kjøp av ACN-produkter er begrenset til Benevita-nettstedet, som kun er tilgjengelig via den uavhengige representantens nettbutikk eller direkte. Den uavhengige representanten oppfordres til å kjøpe via nettbutikkene sine, slik at kjøpene kan hun blir kreditert for kjøpene av ACN-produkter. Uavhengige representanter kan kjøpe ACN-produkter til eget bruk for seg selv og familiemedlemmer, for å bruke dem som vareprøver for potensielle kunder eller uavhengige representanter, og for selge dem videre til kunder. Uavhengige representanter kan ikke kjøpe fra eller selge ACN-produkter til andre uavhengige representanter, inkludert egen upline og downline. Uavhengige representanter kan ikke selge ACN-produkter til andre personer som hun vet eller har grunn til å tro vil selge ACN-produktene videre. Den uavhengige representanten må ta rimelige forholdsregler for å sikre at personer som kjøper ACN-produkter av dem ikke har til hensikt å bryte artikkel III Kombinerte bestilling Den uavhengige representanten kan ikke bestille ACN-produkter med en annen persons team-id. ACN fraråder uavhengige representanter å bruke samme team-id til å registrere bestillinger fra mer enn én uavhengig representant. Det vil da kun være den uavhengige representanten som eier team-iden kjøpet ble gjennomføret med som krediteres for kjøpet. ACN kan ikke fordele kombinerte bestillinger på flere uavhengige representanter. Automatisk månedlig ordreprogram ACNs automatiske månedlige ordreprogram er en månedlig abonnementstjeneste og en enkel måte å sikre at du mottar en konstant mengde ACN-produkter på, samtidig som du overholder dine krav til personlig fakturavolum. Vilkårene som gjelder for kjøp i det automatiske månedlige ordreprogrammet finner du i Benevitas salgsvilkår. Kjøp av ekstra inventar og 80 %-regelen ACNs kompensasjonsplan er ment for å belønne den uavhengige representanten for salg til kunder. Uavhengige representanter kan kjøpe rimelige ACN-produkter til seg selv og familiemedlemmer, som vareprøver for potensielle kunder eller uavhengige representanter, og for å selge videre til kunder. Uavhengige representanter har ikke lov til å kjøpe ACN-produkter utelukkende for å kvalifisere til rabatter, bonuser, belønninger eller forfremmelse under ACNs kompensasjonsplan. Videre kan uavhengige representanter ikke kjøpe ACN-produkter i i større kvanta enn det som er Side 18

19 nødvendig for formålene nevnt ovenfor, eller oppfordre andre uavhengige representanter til å gjøre dette. Når en uavhengig representant bestiller flere ACN-produkter, bekrefter han samtidig at han har konsumert, brukt eller solgt minst 80 % av alle tidligere kjøpte ACN-produkter. Den uavhengige representanten skal sørge for at alle salg til kunder dokumenteres, for å vise at dette kravet er overholdt. Slik dokumentasjon må vises til ACN ved forespørsel. III Produktkjøp av kunder som ikke er uavhengige representanter Kunder som ikke er uavhengige representanter kan kjøpe ACN-produkter fra ACN gjennom den uavhengige representantens nettbutikk eller Benevitas nettsted, eller direkte fra en uavhengig representant. III Kjøp på nett ACN oppfordrer uavhengige representanter til å henvise kundene sine til nettbutikken sin, eller til Benevitas nettsted, når de skal kjøpe ACN-produkter. Når kunden kjøper direkte fra ACN med den uavhengige representantens team-id, teller salget opp mot den uavhengige representantens personlige fakturavolum for kompensasjonsplanen. I tillegg vil ACN ta seg av behandling og levering av ACN-produktene til kunden, i tillegg til eventuelle reklamasjoner. III Direktesalg til kunder Uavhengige representanter kan også selge ACN-produkter den uavhengige representanten har kjøpt fra ACN direkte til kunder. Slike salg er underlagt ytterligere juridiske og forskriftsmessige krav, som må etterfølges av den uavhengige representanten som gjennomfører salget. Enkelte land pålegger restriksjoner på direktesalg av ernærings- og helseprodukter. Den uavhengige representanten bør sjekke MinACN for representanter eller de landspesifikke vedleggene i disse reglene for forretningsgang og politikk for ytterligere informasjon om disse restriksjonene. Krav til informasjon Uavhengige representanter må minst gi kundene informasjonen i artikkel III.2.1 før et salg gjennomføres. Uavhengige representanter må gi fullstendig og nøyaktig informasjon til kunder om ACN-produkter. Kundefaktura er pålagt Uavhengige representanter som selger ACN-produkter direkte til kunder er pålagt å gi hver kunde en faktura på salgstidspunktet. Fakturaen skal være i samsvar med gjeldende lover og regler i landet der salget finner sted. Kravene for slike fakturaer er detaljerte. Derfor anbefaler ACN på det sterkeste at uavhengige representanter bruker fakturamalen som finnes på MinACN for representanter. Denne malen overholder kravene fra EUs direktiv om kunders rettigheter og er godkjent for bruk i alle europeiske land der ACN har virksomhet. Hvis en uavhengig representant ikke bruker ACNs fakturamal, må hun gi kunden en faktura som minst inneholder informasjonen i fakturamalen. Vi vil også minne uavhengige representanter om at de plikter å opplyse om at kunden har rett til å heve kjøpet av ethvert ACN-produkt fra den uavhengige representanten innen 14 dager etter at ACNproduktene er levert, og at returnerte ACN-produkter refunderes i fulle. Den uavhengige representanten må beholde kopier av kundefakturaene i minst to år (eller lenger, dersom gjeldende lov krever det). ACN kan når som helst be om kopier av kundefakturaer fra den uavhengige representanten. Side 19

20 Priser ACN oppgir en anbefalt utsalgspris for alle ACN-produkter, men den uavhengige representanten har lov til å sette sin egen utsalgspris og beholde all fortjeneste fra detaljsalg av ACN-produkter. ACNs anbefalte utsalgspriser inkluderer gjeldende moms for hvert ACN-produkt. Hvis den uavhengige representanten krever et annet beløp, skal momsen endres tilsvarende. All VAT må tilbakebetales til myndighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Hvis direktesalg til detaljkunder ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan den uavhengige representanten bruke ACN-produkter han har kjøpt kun for personlig forbruk eller for å demonstrere bruken av ACN-produkter til potensielle kunder og uavhengige representanter. Kunder og uavhengige representanter i slike land skal henvises til den uavhengige representantens nettbutikk eller Benevitas nettsted når de skal kjøpe ACN-produkter. Retur av ACN-produkter til den uavhengige representanten I henhold til EUs direktiv for forbrukerrettigheter har kunder som kjøper ACN-produkter fra en uavhengig representant rett til å oppheve kjøpet og få hele beløpet refundert innen 14 dager. Som bemerket i artikkel III.2.1 ovenfor skal den uavhengige representanten fortelle kundene om angreretten på kjøpstidspunktet. Kunder som ønsker å returnere ACN-produkter må melde fra om dette til til den uavhengige representanten innen 14 dager etter at ACN-produktene er levert til kunden. Kunden skal selv betale frakt for å sende ACN-produktene til den uavhengige representanten. For å kvalifisere for refusjon skal ACN-produktene være uskadd, uåpnet og med alt av forseglinger og emballasje intakt. Hvis disse forutsetningene ikke overholdes, må den uavhengige representanter tilbakebetale alle beløp som er mottatt av kunden, inkludert prisen på ACN-produktene, moms og eventuelle fraktkostnader som kunden har betalt for levering av ACN-produktene. Refusjonen skal betales innen 14 dager etter at den uavhengige representanten har mottatt de returnerte ACN-produktene. Viktig merknad: ACN-produkter som kjøpes fra en uavhengig representant må returneres til personen som solgte dem. De skal ikke returneres til ACN. Kun ACN-produkter som er kjøpt direkte fra ACN kan returneres til ACN, i henhold til vilkårene for salg som du finner på Benevitas nettsted. Ikke tillatte salgskanaler Den uavhengige representanten kan kun promotere og selge ACN-produkter ved hjelp av nettverksmarkedsføringsteknikker. Følgende salgskanaler er ikke tillatt for salg av ACN-produkter uten skriftlig tillatelse fra ACN. Det kan være tillatt å dele ut vareprøver på ACN-produkter gjennom noen av disse kanalene, hvis du har fått godkjennelse fra ACN på forhånd. Detaljvarebutikker, inkludert helsekostforretninger, dagligvarebutikker og lignende bedrifter. Legebedrifter, inkludert legekontor, sykehus, hospits, slankeklinikker og lignende bedrifter. Servicebedrifter, inkludert salonger, treningsstudio, helsestudio og helseklubber. Varemesser, sports- og lokalbegivenheter, loppemarkeder, byttemøter og lignende begivenheter. Internettsalg (bortsett fra gjennom den uavhengige representantens nettbutikk eller Benevita-nettstedet). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, salg via nettbaserte auksjonsnettsteder, sosiale nettverkssteder (som Facebook og Twitter), sosiale medier (som Instagram og Youtube), nettfora, meldingstavler, blogger, wikier og podcaster. Den uavhengige representanten kan promotere ACN-representantskapet på nett, forutsatt at dette gjøres i samsvar med artikkel IV i disse reglene for forretningsgang og politikk. Side 20

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer