ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE"

Transkript

1 ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE Ansvar: Sponsende forhandler Director Alle offiserer Denne delen avslører: Reglene og bestemmelsene som styrer alle vedtektene til H.O.G.-chaptere Innledning Årlige vedtekter for H.O.G. Chaptere er dokumentet som definerer forholdet mellom det lokale chapteret, den sponsende forhandleren og H.O.G. Punktene i vedtektene er bindende, du kan stole på vedtektene som siste ord i forhold til spørsmål du måtte ha. For de chapterne som er innlemmet som en ideell organisasjon må du lese vedtektene sammen med organisasjonens forskrifter. Det er den sponsende forhandleren som har ansvaret at deres chapter tilfredsstiller betingelsene som stilles av H.O.G. i vedtektene. Lederen og de andre offiserene skal opprettholde Årlige vedtekter for H.O.G.-chaptere i alle aktiviteter og virksomheter chapteret gjennomfører. B-1 Årlige Vedtekter for H.O.G. Chaptere 2004 Harley-Davidson Motor Co.

2 Innledning Innholdsfortegnelse Årlige Vedtekter for H.O.G. Chaptere Formålsparagraf B-2 Formål B-2 Sponsing B-2 Søking og betingelser B-3 Navn og tilslutning B-3 Officers (1-5) B-3 Medlemskap B-6 Avgifter B-6 Aktiviteter B-6 Publikasjoner B-7 Varemerkelisens B-7 Forskrifter B-8 Endringer B-8 Utbetaling av midler B-9 Ansvarsfraskrivelse B-9 Nasjonale og lokale lover B-9 Ansvarsfraskrivelse (US) B-9 B-1

3 ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE Formålsparagraf Harley Owners Group (H.O.G.) er en organisasjon som er grunnlagt og sponset av Harley-Davidson Motor Company. Gruppen ble etablert for å tilby motorsykkelfordeler og -tjenester til H-D-entusiaster over hele verden, og for å utvikle et nært forhold mellom H-D-sjåføren, H-D-forhandleren og Harley-Davidson Motor Company. Man får muligheten til å starte et uavhengig chapter underlagt Harley Owners Group for å samle medlemmene rundt en felles interesse for motorsykkelaktiviteter. Målet for alle chapter er å øke interessen og begeistringen for kjøring med Harley-Davidson motorsykler. Chapteret skal være en ikke-politisk organisasjon med sterk familieprofil. Formål 1. Formålet for det lokalet chapteret skal være å fremme ansvarlige motorsykkelaktiviteter for H.O.G.-medlemmer, ved å gjennomføre aktiviteter og oppmuntre til deltakelse i andre H.O.G.-arrangementer. 2. Chapterets aktiviteter og drift skal gjennomføres i samsvar med en familierettet, ikke-politisk filosofi. Sponsing 1. Alle chapter må sponses av en autorisert H-D-forhandler. Avgjørelsen om sponsing av et chapter baseres utelukkende på forhandlerens skjønn. 2. En autorisert Harley-Davidson-forhandler kan kun sponse ett H.O.G.-chapter. 3. Sponsende forhandler har rett til å kreve at det sponsede chapter gjennomfører drift og aktiviteter i samsvar med sponsende forhandlers normer. Sponsende forhandler skal kreve at chapteret driver og gjennomfører aktiviteter i samsvar med disse vedtektene og H.O.G.s driftspolicy. 4. Sponsende forhandler skal ha myndighet over og rett til å godkjenne alt som publiseres av chapteret. B-2

4 5. Sponsende forhandler skal ha myndighet over og rett til å godkjenne alt som angår medlemskap i chapteret. 6. Sponsende forhandler kan opprette chapteravgifter, som skal gå til dekning av administrasjonskostnader i chapteret. 7. For de chapterne som er innlemmet som en ideell organisasjon må vedtektene leses sammen med chapterets forskrifter. Søking og betingelser Chapterets tilslutning til H.O.G. gjelder for ett år om gangen, og er underlagt søknadsplikt og godkjenning av H.O.G. Navn og tilslutning 1. Harley Owners Group, som er en avdeling under Harley-Davidson Motor Company, fungerer som ledelse for alle H.O.G.-chapter. Alle chapter som er tilsluttet H.O.G. skal være separate og uavhengige organisasjoner som tilbyr tjenester til sine medlemmer uten fortjeneste. 2. Alle tilsluttede chapter må overholde disse vedtektene og H.O.G.s driftspolicy. 3. Tilsluttede chapter skal kalles opp etter byen eller stedet der sponsende forhandler holder til. H.O.G. påberoper seg retten til å godkjenne chapternavn. 4. Dersom H.O.G. etter eget skjønn bestemmer at et chapter ikke overholder disse vedtektene, kan H.O.G. oppheve sin godkjennelse av chapteret som en organisasjon tilsluttet H.O.G. Forhandlerne kan likeledes når som helst oppheve sin sponsing av chapteret, og da vil chapterets tilslutning til H.O.G. opphøre samtidig. Officers 1. Tilsluttede chapter skal ha følgende primary officers: Director (leder), Assistant Director, Kasserer, Sekretær og Sponsoring Director. Andre discretionary officers kan utnevnes ved behov. 2. Sponsende forhandler tar rollen som Sponsoring Director. Han/hun kan ta en eller flere officerstilling(er), inkludert deres respektive oppgaver, og B-3

5 kan fjerne officers etter eget skjønn. Sponsende forhandler kan bestemme hvordan chapter officers velges, samt hvor lenge de skal sitte. Chapter som er inkorporert må sjekke chapterets forskrifter for å finne ut mer om utnevnelse og fjerning av officers. 3. Sponsende forhandler har myndighet til å kreve at et chapter opptrer etter normene som gjelder for den sponsende forhandleren, og må forsikre H.O.G. om at chapteret overholder disse vedtektene og driftspolicyen. 4. Primary chapter officers har følgende plikter og ansvar: A. Director: Director (lederen) skal opprettholde disse vedtektene og chapterets forskrifter, holde chaptermøter og koordinere chapteroffiserenes plikter. B. Assistant Director: Assistant Director skal assistere Director med å gjennomføre hans/hennes plikter. Assistant Director skal også ha ansvaret for å fremme og orientere om medlemskap, trekke tilbake medlemskap og holde chapterets medlemmer orientert om H.O.G.-programmer. C. Kasserer: Kassereren skal ha ansvaret for å disponere chapterets midler, rapportere økonomiske transaksjoner til medlemmene hver måned, sende inn årlig regnskap til H.O.G., overholde alle krav om registrering og rapportering av omsetning, samt sende inn refusjonssøknad sammen med nødvendig dokumentasjon. D: Sekretær: Sekretæren skal ha ansvaret for administrasjon av chapteret, dvs. føre protokoll fra chapterets forretningsmøter og allmøter, føre tilsyn med membership officer (dersom den funksjonen eksisterer), sikre at alle chapterets medlemmer er gyldige H.O.G.-medlemmer, oppbevare en signert kopi av chartermedlemmenes innmeldingsskjema, og sende disse til H.O.G.Chaptervedtekter Søknader og andre rapporter som er obligatoriske fra H.O.G.s side Sekretæren skal videre sikre at alle forsikringskrav overholdes (inkludert signaturer på utskrivingsskjema fra deltakere), og at årlig innsendelse til lokale myndigheter gjennomføres. Sekretæren skal sørge for at skadeskjema blir utfylt og sendt til korrekt forsikringsselskap til riktig tid, og han/hun skal ha ansvaret for vedlikehold og oppbevaring av utskrivingsskjema og skadeskjema. B-4

6 5. Discretionary (frivillig) chapter officers har følgende plikter og ansvar: A. Activities Officer: Activities Officer skal ha ansvaret for administrering av chapterarrangementene. B. Ladies of Harley Officer: LOH-offiseren skal ha ansvaret for å oppmuntre kvinnelige medlemmer til å delta aktivt i chapteraktiviteter. C. Road Captain: Road Captain skal assistere planleggingen av reiserutene som kjøres på chapterturer, og skal holde chapteret informert om alle H.O.G.-programmene. D. Redaktør: Redaktøren har ansvaret for å samle inn og samordne alt skrevet, muntlig (kringkastet) og elektronisk materiale for chapterets publikasjoner, f.eks. nyhetsbrev og pressemeldinger. Alle chapterets publikasjoner, det være seg skriftlige, muntlige (kringkastede) eller elektroniske, skal godkjennes av sponsende forhandler før publisering. E. Sikkerhetsoffiser: Sikkerhetsoffiseren skal ha ansvaret for å gi chapterets medlemmer informasjon vedrørende tilgjengelig kjøreopplæring. F. Fotograf: Fotografen skal ha ansvaret for å samle inn og samordne bilder som skal brukes i chapterets publikasjoner og historiealbum. G. Historiker: Historikeren skal ha ansvaret for å forberede og vedlikeholde en skriftlig oversikt over chapterets historie, og det skal omfatte offiserstillinger, chapteraktiviteter og medlemsnivåer. H. Medlemsoffiser: Medlemsoffiseren skal ha ansvaret for at alle chapterets medlemmer er gyldige H.O.G.-medlemmer, oppbevare en kopi av chartermedlemmenes innmeldingsskjema som signeres årlig, holde ved like chapterets medlemsrapport, sende kvartalsvise oppdateringer til H.O.G.- kontoret eller holde ved like chapterets firmaside på I. Webmaster: Webmaster skal ha ansvaret for å samle inn og samordne materiale til chapterets nettside, og innhente godkjenning fra sponsende forhandler før publisering. B-5

7 Medlemskap 1. Alle medlemmer i Harley Owners Group kan melde seg inn i et tilsluttet chapter. Et utgått medlemskap i H.O.G. avslutter automatisk medlemskapet i et lokalt chapter. Dette gjelder også for assosierte medlemskap. Det er det enkelte lokale chapter som har ansvaret for at medlemmene er gyldige H.O.G.-medlemmer, og de skal oppbevare en signert kopi av innmeldingsskjemaet fra hvert chaptermedlem. Det er søkers eget ansvar å fremlegge bevis for sitt internasjonale medlemskap når man søker om eller skal fornye medlemskap i et lokalt chapter. Dette er en forutsetning for å kunne bli medlem. 2. Sponsende forhandler kan avbryte eller avslutte et medlemskap i det sponsede chapteret dersom forhandleren etter eget skjønn konstaterer at medlemmets opptreden er uønsket eller strider med den sponsende forhandlerens interesser. Dersom chapteret er inkorporert må man konsultere chapterets forskrifter, som har en egen paragraf om bortvisning av medlemmer. Avgifter 1. Chapterne skal være ideelle organisasjoner. Sponsende forhandler kan fastsette chapteravgifter som kun skal benyttes til drift av chapteret. Dersom chapteret er inkorporert må man konsultere chapterets forskrifter, som har en egen paragraf om avgifter. 2. Chapterne kan gjennomføre lovlige aktiviteter for å samle inn penger som skal gå til drift av chapteret eller til veldedighet. Alle slike aktiviteter skal godkjennes av sponsende forhandler. Aktiviteter Chapterarrangementer og -aktiviteter er det lokale chapterets fulle og hele ansvar. Slike arrangementer og aktiviteter kan omfatte familierettede, trygge aktiviteter som fremmer et positivt bilde av motorsykkelsporten, og som kan øke chapterets medlemstall. B-6

8 Publikasjoner Alt materiale som publiseres av chapteret må ha med det offisielle chapternavnet og -nummeret. Alle chapterpublikasjoner, det være seg skrevne, muntlige (kringkastet) eller elektroniske, må godkjennes av den sponsende forhandleren. Dersom H.O.G. på et tidspunkt etter eget skjønn bestemmer at en chapterpublikasjon er uforenlig med de familierettede, ikke-politiske filosofier og/eller formål i H.O.G., kan det hende at chapterets godkjenning som H.O.G.-tilsluttet organisasjon opphører. Man skal alltid sende en kopi av alle chapterets publikasjoner, uansett type, til H.O.G.-kontoret. Varemerkelisens 1. Varemerkene H.O.G., HOG, HARLEY OWNERS GROUP, L.O.H., LADIES OF HARLEY og følgende H.O.G.-logoer ( H.O.G. varemerker ) er blant de mange varemerkene som eies av Harley-Davidson Motor Company. Disse H.O.G. varemerker kan ikke endres på noen måte, og de kan ikke brukes i kombinasjon med andre ord eller annen grafikk. 2. Utstedelse eller fornyelse av disse årlige vedtektene for H.O.G. chaptere skal gi en begrenset rett til å bruke H.O.G. varemerker i den perioden disse årlige vedtektene for H.O.G. chaptere gjelder. I fremtiden vil alle chapter i Europa inngå en original avtale om varemerkelisens med H.O.G., som er adskilt fra vedtektene. 3. H.O.G.-chapterneslisens for bruk av H.O.G. varemerker er begrenset til bruk i forbindelse med det offisielle chapternavnet, og bruk i forbindelse med materiale som relateres til chapteraktiviteter. 4. Gjeldende H.O.G. ørnelogo skal fremvises kun sammen med det offisielle chapternavnet, og chapternavnet skal vises over H.O.G.s ørnelogo og innenfor den offisielle H.O.G. chapterchevronen som er vist nedenfor. B-7

9 5. Chapterne må innhente tillatelse fra H.O.G. før de kan bruke H.O.G. varemerker på alt materiale utenom chapterets publikasjoner. T-skjorter, pins og andre artikler kan kun produseres av autoriserte lisensinnehavere av Harley-Davidson Motor Company, og skal forhåndsgodkjennes av H.O.G. på samme måte. 6. Chapterets bruk av H.O.G. varemerker kan kun vare så lenge disse vedtektene eller H.O.G.s varemerkelisens mellom H.O.G. og chapteret er gyldig, og så lenge chapteret drives i samsvar med disse vedtektene og H.O.G.s driftspolicy. H.O.G. kan når som helst, og etter eget skjønn, avbryte chapterets begrensede tillatelse til bruk av H.O.G varemerker med tretti (30) dagers skriftlig varsel. Chapteret skal avbryte sin bruk at merkene umiddelbart etter at varselet trer i kraft. 7. Harley-Davidson Europe kan rimeligvis be chapteret gjøre en innsats for å beskytte H.O.G. varemerker i området der chapteret driver sitt arbeid. Forskrifter 1. Disse vedtektene skal innføres og fungere som en driftspolicy for H.O.G.- chapterne, og de må være tilgjengelige for alle chapterets medlemmer. 2. For chaptere som er inkorporert vil forskriftene være et tillegg til disse vedtektene og H.O.G.s driftspolicy. Sponsende forhandler og H.O.G.- kontoret må godkjenne chapterets forskrifter før publisering eller iverksettelse. Når forskriftene er innført må man sende en kopi til sponsende forhandler og til H.O.G.-kontoret. De må også være tilgjengelig for alle chapterets medlemmer. Dersom det forekommer avvik er det chapterets forskrifter som er rådende. Endringer H.O.G. kan endre disse vedtektene når som helst etter eget skjønn, med grunnlag i H.O.G.s gjennomgang av chapterutvikling og -behov, eller på grunn av konflikter med gjeldende lokale eller nasjonale lover. B-8

10 Utbetaling av midler Dersom chapteret blir oppløst eller avvikles skal chapterets midler og eiendom overføres til veldedighet etter at all gjeld og alle forpliktelser er dekket. De veldedige organisasjoner som mottar midler må være organisert og drevet i samsvar med det regelverk som gjelder for veldedige organisasjoner i det aktuelle landet. Verdier skal under ingen omstendigheter overføres til ledere, officers eller privatpersoner. Ansvarsfraskrivelse Selv om chapteret er tilknyttet H.O.G. er det fortsatt en egen, uavhengig enhet som selv har ansvaret for sine handlinger. Alle medlemmer i Harley Owners Group og deres gjest(er) deltar frivillig og på eget ansvar i H.O.G. og H.O.G. chapteraktiviteter. Sponsende forhandler, H.O.G. og Harley-Davidson Motor Company, deres datterselskaper og forhandlere og lokale chapteroffiserer skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tap medlemmer/gjester lider som resultat av deltakelse i H.O.G. og H.O.G. chapteraktiviteter. Med andre ord er det ingen lokale chaptermedlemmer og gjest(er) som har grunnlag for å gå til søksmål mot sponsende forhandler, H.O.G., Harley-Davidson Motor Company, deres datterselskaper, forhandlere, lokale chaptere og deres representanter og ansatte med grunnlag i skade på person eller eiendom. Nasjonale og lokale lover Dersom det er punkter i disse vedtektene som er i strid med nasjonale eller lokale lover som har myndighet over innholdet i vedtektene, skal den/de delene vurderes slettet fra vedtektene. Resten av vedtektene skal ha full virkning. Driftspolicy 1. Annullering og opphør av sponsing: Dersom sponsende forhandler beslutter å avbryte eller annullere sponsingen av et godkjent chapter, skal følgende gjøres: A. Den sponsende forhandleren skal informere riktig H.O.G. leder om sin intensjon om å avbryte eller annullere sponsingen. Dette må skje 15 dager før chapteret mottar skriftlig varsel om det samme. Et slikt varsel skal fremmes via telefon- eller faksoverføring. B-9

11 B. Sponsende forhandler skal gi chapteret skriftlig varsel om at sponsingen opphører, med begrunnelse for hvorfor dette skjer. Nevnte varsel skal gjelde i 15 påfølgende dager etter at varselet er overlevert. En kopi av det skriftlige varselet skal sendes til H.O.G. lederen. C. Dersom det kommer søknader fra grupper som påstår at de er sponset av den forhenværende sponsende forhandleren, skal disse ikke vurderes før det har gått minst tre måneder etter avsluttet sponsing av det tidligere godkjente chapteret. 2. Chapteraktiviteter: A. Chapteret skal spesifisere hvilke arrangementer som er åpne, lukkede eller kun for medlemmer. B. Lukkede arrangementer er de chapterarrangementene som er åpne for chaptermedlemmene pluss én gjest pr. medlem. C. Medlemsarrangementer er arrangementer som er åpne kun for H.O.G.-medlemmer. D. Åpne arrangementer er de chapterarrangementene som er åpne for chaptermedlemmene, internasjonale H.O.G.-medlemmer pluss andre gjester. 3. Medlemskap: For å avbryte eller trekke tilbake et medlemskap i chapteret må sponsende forhandler gjøre følgende: A. Gi medlemmet skriftlig varsel om oppsigelse av hans/hennes chaptermedlemskap. Gi en kortfattet og klar begrunnelse for oppsigelsen. B. Betale tilbake medlemmets avgifter for inneværende år. C. Sende en kopi av oppsigelsen til H.O.G. lederen. B-10

12 D. Dersom chapteret er inkorporert må man lese chapterets forskrifter, som har en egen paragraf om oppsigelse av medlemskap. 4. Nyhetsbrev: Nyhetsbrevene kan bestå av trykket materiale som informerer medlemmene om aktiviteter, dvs. postkort, brosjyrer, flygeblader osv. Aktivitetene som står i nyhetsbrevet må gjøre oppmerksom på om det er et åpent arrangement, H.O.G. medlemsarrangement eller et lukket arrangement. 5. Chapterstatus: Chaptere som ikke gjennomfører arrangementer eller unnlater å publisere nyhetsbrev, kan risikere at chapterets anerkjennelse som H.O.G.-tilsluttet organisasjon opphører. 6. Avgifter: Årlig medlemsavgift i chapteret må ikke overskride 50 Euro. B-11

FORENINGSVEDTEKTER. Vedtekter for foreningen HOG Chapter Rogaland, stiftet 1991 Vedtektene er vedtatt

FORENINGSVEDTEKTER. Vedtekter for foreningen HOG Chapter Rogaland, stiftet 1991 Vedtektene er vedtatt NORGE H.O.G. Chapter Incorporation By-Laws 1-12 H.O.G. Chapter Incorporation Guidelines 13-13 FORENINGSVEDTEKTER Vedtekter for foreningen HOG Chapter Rogaland, stiftet 1991 Vedtektene er vedtatt FORENINGSVEDTEKTER...

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Ansvars- og oppgavebeskrivelser for verv og funksjoner i H.O.G. Arctic Chapter, oppdatert oktober 15

Ansvars- og oppgavebeskrivelser for verv og funksjoner i H.O.G. Arctic Chapter, oppdatert oktober 15 Ansvars- og oppgavebeskrivelser for verv og funksjoner i H.O.G. Arctic Chapter, oppdatert oktober 15 1. Generelt Disse ansvars- og oppgavebeskrivelser må ses i sammenheng med Arctic Chapters vedtekter.

Detaljer

Vedtekter for H.O.G. Oslo Chapter # 9383 org. nr

Vedtekter for H.O.G. Oslo Chapter # 9383 org. nr Vedtekter for H.O.G. Oslo Chapter # 9383 org. nr. 984 760 094 KAPITTEL I NAVN, FORMÅL, KONTOR OG OMRÅDE Artikkel 1. I overensstemmelse med norske foreningsrettslige prinsipper er det med dette etablert

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter Bosnisk Forening

Vedtekter Bosnisk Forening Vedtekter Bosnisk Forening 1 Den Bosniske foreningen av innbyggerne i Sør-Norge(heretter: foreningen) er en non-profit forening, etablert for en ubestemt periode for å nå målene innen bevaring av kulturarv,

Detaljer

H.O.G. INCORPORATION BY-LAWS NORGE

H.O.G. INCORPORATION BY-LAWS NORGE H.O.G. INCORPORATION BY-LAWS NORGE FORENINGSVEDTEKTER Vedtekter for foreningen..., stiftet... Vedtektene er vedtatt... KAPITTEL I NAVN, FORMÅL, KONTOR OG OMRÅDE Artikkel 1. I overensstemmelse med norske

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtatt på landsmøte 1984. Revidert siste gang på landsmøtet april 2007 Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundets

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

H.G.G. Arctic Chapter - World Northernmost

H.G.G. Arctic Chapter - World Northernmost H.G.G. Arctic Chapter - World Northernmost FORENINGSVEDTEKTER Følgende Vedtekter vedtatt på Ekstraordinær Generalforsamling 29. januar 2011 erstatter tidligere Vedtekter for foreningen HD-Eieres Gruppe,

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Forbundets navn er Norges Air Soft Forbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Air Soft Association (forkortet NAA).

Forbundets navn er Norges Air Soft Forbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Air Soft Association (forkortet NAA). FORBUNDETS VEDTEKTER 1. NAVN Forbundets navn er Norges Air Soft Forbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Air Soft Association (forkortet NAA). Forbundet ble opprettet 05.09.1999.

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/

REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/ REFERAT Årsmøte i H.O.G. Arctic Chapter 9/11 2013 Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Tidspunkt: 9/11 2013 kl 12.00 Deltakere: Arne Wilhelmsen, Beate Samuelsen, Bjørnar Farstad, Bo Kufaas, Cathrin Rendal,

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Frist: 2.mai 2016 Skjema sendes elektronisk til: post@bergensklinikkene.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 Innhold: EKSISTENSIELT Navn 1.1 Navn Formål 1.2 Formål Juridisk enhet 1.3 Offentlig registrering MEDLEMSFORHOLD Medlemsgrunnlag

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vedtekter for Kringsjås venner

Vedtekter for Kringsjås venner Vedtekter for Kringsjås venner Gjeldende fra: 19.04.2016 1 Innhold 1. Navn og formål 2. Årsmøte 3. Årsmøte oppgaver 4. Styret 5. Organisering av foreningen 6. Regnskap 7. Kontingent 8. Medlemmer 9. Vedtektsendringer

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HOG ARCTIC CHAPTER

REFERAT FRA STYREMØTE I HOG ARCTIC CHAPTER REFERAT FRA STYREMØTE I HOG ARCTIC CHAPTER Tidspunkt: 15. mars 2015 kl 2000 Møtested: Skype. Deltakere: Sponsoring Dealer Reidar Samuelsen Director Knut Bjarne Klaussen Assistant Director Hans Bjørnstad

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK

AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK Mellom Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), og. kommune, heretter kalt kommunen, er det i dag inngått følgende

Detaljer

1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016.

1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016. 1.0 Om avtalen 1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016. 1.2 Partene 1.2.1 Studentlekene Tromsø 2016, med mandat fra Tromsøstudentenes

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager.

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager. VEDTEKTER FOR OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsesår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 09.03.2016 og ekstraordinært årsmøte 30.03.2016 (gjelder 11) 1 Navn Kretsens navn er Oslo krets (heretter

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015)

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) INNHOLD 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.0 Visjon... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter for Svinesundskomitéen

Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 2013-09-09 Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 FORMÅL Svinesundskomitéen er et forum som skal fremme nordisk samarbeid, med et spesielt fokus på Sverige og Norge. Foreningen er et forum for jevnlig kontakt

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 20. November 2010 kl. 19.00 HOG-lokalet Hillevåg SAKSPAPIRER

Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 20. November 2010 kl. 19.00 HOG-lokalet Hillevåg SAKSPAPIRER Årsmøte for Harley Owners Group Chapter Rogaland 20. November 2010 kl. 19.00 HOG-lokalet Hillevåg SAKSPAPIRER AGENDA: 1. Konstituering 2. Godkjennelse av innkalling 3. Valg av møteleder / ordstyrer 4.

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

LOVER FOR GLOMFJORD IL

LOVER FOR GLOMFJORD IL LOVER FOR GLOMFJORD IL 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 TILSLUTNING Lager er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Stiftelsesdato: 22.03.1965 Første revisjon: 11.03.1971 Annen revisjon:

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer