Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl i klubbhuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset."

Transkript

1 Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3 Årsmelding 4 Regnskap 5 Innkomne forslag 5.1 Styrets årsplan Forslag endring av Handlingsplanen - Mål senior kvinner 5.3 Samarbeidsavtale mellom KFK og ny toppklubb for kvinner 5.4 Retningslinjer for regnskaps-, revisjons- og lønnsbestemmelser for Kurland Fotballklubb. 5.5 Avslutning av Kosovoaksjonen 6 Fastsettelse av kontingent for Budsjett for Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år.

2 3. Årsmelding for Kurland Fotballklubb for perioden Innhold 3.1 STYRETS ARBEID 3.2 MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE 3.3 EVALUERING AV STYRETS GJENNOMFØRING AV ÅRSPLAN FOR GENERELT SPORTSLIG UTVALG ØKONOMIGRUPPA ANLEGG/UTSTYR ARRANGEMENT KUREREN/HJEMMESIDEN 3.4 REPRESENTASJON, ARRANGEMENTER OG TILDELINGER 3.5 SLUTNING Vedlegg Årsrapport fra sportslig utvalg Årsrapport fra turneringskomiteen Årsrapport fra materialforvalter Årsrapport fra kioskansvarlig Årsrapport fra Kureren Årsrapporter fra lagene - 2 -

3 3.1 Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Olav Hellebostad Nestleder Klaus Wike Kasserer Pål Rustad Sekretær Anita Tangen Styremedlem Liv Hanssen Styremedlem Bjørg Nikolaisen Styremedlem Ann K. Søraa Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og behandlet 107 saker. Liv Hanssen trakk seg fra alle verv, herunder styrevervet, medio september d.å. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemskap 80 (37) 163 (64) (58) (60) Enkeltmedlemskap Støttemedlemskap Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Menn Kvinner Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent i løpet av de to siste kalenderår. Medlem som ikke betaler kontingent to år på rad strykes. Vi kan derfor ikke legge til grunn de tallene som er oppgitt ovenfor med tanke på beregning av kontingent. Styret redegjør nærmere om forholdene omkring innfordring av kontingent i avsnitt Senhøstes 1999 og i løpet av sesongen 2000 har vi forsøkt å rydde opp i våre medlemslister. Dette, sammen med det forhold at antallet familiemedlemskap har blitt halvert, er sentrale årsaker til at vi er 119 medlemmer færre enn ved sist årsmøte. I tillegg skyldes reduksjonen i medlemmer at vi ikke har guttelag for klassene I tillegg har vi svært få aktive gutter i årgangene 86, 83, 82 og 81. På kvinnesiden har vi meget få spillere i årgangen 85. I tillegg har det i løpet av sesongen blitt borte mange spillere over 16 år som ikke ønsket å delta på kvinner senior. Som en konsekvens av dette ble både juniordamelaget og kvinner senior 7 er lag strøket eller trukket i løpet av sesongen. Det har vist seg vanskelig å lage et trimtilbud for kvinner 16 år som fungerer. Antallet medlemmer vil igjen øke dersom en klarer å holde lengere på spillerne, særlig aldersgruppen 16 til 19 år. Det kommer stadig påfyll av nye medlemmer fra nye årganger som - 3 -

4 begynner å spille fotball. På kvinnesiden vil et fungerende trimtilbud i tillegg til konkurransedelen være med å øke, samt over tid stabilisere antallet medlemmer over 400. På sikt vil den største trusselen mot aktivitet på dagens nivå og medlemstall på over 400 komme fra en eventuell etablering av egen barneskole på Nordbyhagen. Det vil i en slik situasjon ikke være like naturlig som i dag for de barna som bor på Nordbyhagen å spille fotball for KFK. Særlig gjelder dette for gutter, i motsetning til for jenter siden Strømmen og Fjellhamar ikke har tradisjon for å ha et godt tilbud til jenter. KFK bør i god tid før en eventuell skole på Nordbyhagen etableres, søke å flytte mer av aktiviteten for barn til løkker i på området. For sesongen 2000 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Dommere Kretsdommer: Klubbdommere: Finn Løvseth, Klaus Wike, Chris McSonny Ekeogu Thomas Carlsen, Remi Fredriksen, Fredrik Jansen Egge Økonomigruppa Pål Rustad, Alf Larsen, Oddrun Stoll, Anlegg/utstyr Klubbhus Bjørg Nikolaisen Kioskansvarlig Grethe Vendshoel Materialforvalter Oddrun Stoll Anleggsansvarlig Klaus Wike Banekoordinator Liv Hanssen Kurerens redaksjon Hjemmesider: Sportslig utvalg Turneringskomite/ KFK Vintercup Ansvarlig redaktør: Magne Storløkken Co-redaktør: Stein Gulbrandsen Distribusjonsansvarlig og styrekontakt: Ann K. Søraa Trykkeriansvarlig: Tom Lindemark Redaktør: Olav Strand Sportslig leder: Klaus Wike Utdanningskontakt: Kjell Havreberg Dommerkontakt: Finn Løvseth Medlem: Thomas Kjeksrud Medlem: Ola Jordhøy Medlem: Tove Johaug Medlem: Odd Inge Hanssen Styrekontakt: Liv Hanssen Turneringsleder: Ola Jordhøy - 4 -

5 Sekretariatsleder: Nina Niemi Nordeng Sekretariatsassistent: Hanne L Jordhøy Kampoppsett / baneansvarlig: Rune Andersen Baneleder: Reidar Noer Dommerkoordinator: Finn Løvseth Kafeteria: Dagny Øby / Liv Hanssen Påmeldinger: Liv Hanssen Vaktoppsett / sanitet: Olav Strand Økonomi: Alf Larsen Premieutdeling: Lene Marie Engelstad Norway cup KFK-korrdinator: Liv Hanssen Arrangementskomite Styrekontakt: Anita Tangen Sommerfest: Lillegutt 88 og Lillejente 88 Ansvarlige for tillitsvalgtfest : Dagny Øby, Karen Storløkken, Ragnhild Nordby og Karen Eva Lyhus 3.3 Evaluering av styrets gjennomføring av årsplan for 2000 Styret henviser til årsplan for styret i 2000 og til handlingsplan for KFK for Generelt Styret la i år opp til stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Utvalgene har hatt ledere/kontaktpersoner som har vært medlemmer i styret. På denne måten har kontakt og oppfølging mot utvalgene blitt ivaretatt. Stort sett har dette fungert etter intensjonen, og blitt positivt mottatt av medlemmene i de forskjellige utvalg/komiteer. Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i noen komiteer. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende Sportslig utvalg Vi henviser til egen beretning fra SU for en mer detaljert beskrivelse av årets sportslige aktivitet, samt årsmeldinger fra lagene. Klubben har denne sesongen hatt særlig fokus på følgende tre sportslige forhold: rekruttering og vedlikehold av antall spillere i aldersbestemte klasser øke antall trenere og ledere pr. lag avklare i hvilken grad KFK bør være en toppklubb for kvinner eller gjennomgående en breddeklubb, herunder tiltak knyttet til det strategiske valget styret foretok

6 Vi har denne sesongen hatt en gledelig økning i antall voksne personer rundt lagene i barneog ungdomsfotballen. Det gjelder særlig trenere. Styret er av den oppfatning at stort foreldreengasjement og deltakelse i barne- og unges fritidsaktiviteter, er en forutsetning for at en forening skal lykkes med å holde et høyt aktivitetsnivå. I barnefotballen har det denne sesongen vært tilbud om organisert trening og spill til alle uansett kjønn og alder. Vi mangler fortsatt et eget lag for jenter født Treningen for mini 7-år for 2001, dvs. for de som er født i 1994 ble satt i gang allerede i september. På grunn av økte husleiepriser i tjenesteboligene på SIA, forsvant det ca. 25 elever fra Kurland skole etter ferien. Uforholdsmessig menge av disse var spillere på minijenter 93 (MJ 7). Det er derfor usikkert om 93 årgangen er stor nok til eget lag sesongen Vi hadde ved sesongens start hatt tilbud om organisert trening og spill for alle unge mellom 13 og 19 år. Tilbudet var dårlig for gutter født 85 og 86. Dette laget gikk i oppløsning høsten 1999, som følge av at de beste spillerne ønsket å prøve seg i LSK. 86-spillerne ble tilbudt deltakelse på smågutter 87. Kun to 86-spillere har benyttet seg av tilbudet. Dessverre har 85- spillerne tatt imot tilbudet deltakelse på juniorlaget. Juniordamelaget ble diskvalifisert fra videre deltakelse i interkretsserien, tredje kampen vi ikke klarte å stille lag. KFKs anmodning om å få fullføre serien utenfor konkurransen ble ikke innvilget av Oslo Fotballkrets. Styret vil særlig trekke fram kretsmesterskapet til småjentelaget og avdelingsseirene til jente og småguttelaget som særlig gledelige prestasjoner. I seniorklassen for menn ble A-laget nr. 10 av 12 lag. Sesongen har ikke vært tilfredsstillende gjennomført verken av spillere eller hovedtrener. Hovedtrener har i for liten gra vært tilstede på treninger. Det samme gjelder for stor del av spillergruppa. Videre har det vært vanskelig å fordre inn utstående treningsavgift og kontingent. Styret tror det vil bli nødvendig med økt engasjement fra klubbens side, dersom laget skal klare å etablere seg i divisjonen de kommende sesonger. B-laget gjorde en godkjent sesong med femteplass blant 30 lag. Det manglet trolig en seier på opprykk. Laget i 8. divisjon har vært drevet uavhengig av A- og B-laget, som i hovedsak har utgått fra A-stallen. Både spillere og ledere fra det opprinnelige laget ble i for stor grad borte i løpet av sesongen. Dersom det skal stilles et slikt lag neste sesong må pliktene til spillere og ledere klargjøres før laget meldes på, fortrinnsvis bør laget stille et depositum. Damelaget har som fryktet gjennomført en meget ustabil sesong. Laget har slått alle lag i divisjonen, bortsett fra de to beste. Det ble til slutt en 7. plass. Dette var ikke nok til at laget fikk fortsette i divisjonen, som følge av vesentlig serieomlegging. Antallet 1. divisjoner skal før neste sesong reduseres fra seks til en landsomfattende. Styret fikk på årsmøtet 1999 i oppdrag å utrede konsekvensene av at damelaget evt. kvalifiserte seg til den landsomfattende 1. divisjonen og om nødvendig innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Styret utredet konsekvensene i gjennom Leder II - kurs oppgaven til leder. Styret konkluderte med at det var forsvarlig for KFK å delta med et lag i en landsomfattende 1. divisjon, men at det var lite realistisk å tro at vi hadde de nødvendige resurser til å etablere oss som en toppklubb. Særlig ble manglende anlegg og markedskompetanse lagt vekt på. Styret er av den oppfatning at de økonomiske kravene på våre spillere på et slikt lagt ville mye tyngre enn i konkurrerende naboklubber

7 Før sesongstart så styret seg nødt til å trekke 7 er laget for kvinner. I og med at en valgte å benyttet juniordamelaget som rekrutteringslag, ble det meget få spillere tilbake på 7 er laget. Av de ti som skulle utgjøre kjernen i laget ville bare halvparten betale lisens. Kun to spillere var villige til å betal kontingent. Styret anbefaler derfor at KFK definerer seg som en breddeklubb i alle henseender, dog slik at vi bør ha et seniornivå som avspeiler egen rekruttering og som dekker våre behov med tanke på spillerutvikling. I tråd med dette strategiske valget har KFK siden juni i år aktivt deltatt i arbeidet med å etablere en ny toppklubb for kvinner på Nedre Romerike. I denne sammenhengen ble også Lene Storløkken lånt ut til Setskog/Høland i august, mot at to spillere kom i retur. Se egen sak om samarbeidsavtale med ny toppklubb under dagsordenens pkt Det har vært god deltakelse på trenerkurs denne høsten. Vi er særlig fornøyd med at mange trenere og ledere i barnefotballen har ønsket å delta. Vi har også denne sesongen hatt flere dommere, enn det kretsens normer krever for å unngå bøter. Styret vil benytte anledningen til å takke dommerkontakten for flott innsats i forbindelse med gjennomføringen av dommeroppsettet på våre hjemmekamper. KFK har også denne sesongen deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger i regi av kretsen. Styret er misfornøyd med det utbytte spillere og klubb har av deltakelse på disse tiltakene. Kretsen er gjort oppmerksom på KFKs holding. Etter påtrykk fra sportslig utvalg og involverte trener, besluttet styret likevel å melde på spillere, samt dekke kostnadene knyttet til deltakelse på tiltak i regi av krets. KFK har også denne sesongen vært meget godt representert på aldersbestemte landslag. Styret vil gratulerer samtlige av våre landslagsspillere og takker for den fremragende måten de har representert KFK på. Særlig vil i trekke fram innsatsen Hege og Lene Storløkken. Disse spillerne har over de siste sesongene blitt de mest profilerte spillerene i KFK. Det eneste styret kan finne å beklage når det gjelder Hege og Lene er at de velger Atene-Moss og ikke den ny toppklubben på Romerike, når det neste sesong velger å prøve seg i toppdivisjonen. Styret ønsker lykke til og håper at de om ti år, etter en forhåpentligvis lang internasjonal karriere, kan komme tilbake til KFK som spillende trenere Økonomigruppa Klubben har inngått utstyrsavtale med Puma og Klubbhuset/Aabel Sport etter at den tidligere avtalen med Nike ble sagt opp i Salget av utstyr har vært større enn forventet hvilket vil gi oss en pen bonus ved årsslutt. Det ble satt i gang to lotterier, NFFs skrapelotteri og vårt tradisjonelle kalkunlotteri. Begge lotteriene ble gjennomført på en grei måte der medlemmene har stilt opp fra samtlige lag. Kontingenten har stort sett blitt innbetalt som forutsatt, med de forbehold som er beskrevet nedenfor, selv om det fremdeles går litt tregt med innbetalinger slik at purringer også i år har vært nødvendig. Ved første utsendelse av kravene var det ført opp feil kontonummer til KFK. Dette har medført en del forsinkelse og ekstraarbeid ved innfordringen. Omlag kr av regnskapsført kontingent kjenner vi ikke avsender av. Grunnen til at det er kommet inn vesentlig mindre i kontingent enn forutsatt i budsjett, er at medlemsgrunnlaget kontingenten - 7 -

8 ble regnet utfra viste seg å inneholde feil, samt at en rekke spillere ble borte i løpet av sesongen. Rutinene for innkreving av kontingent bør imidlertid gjennomgås. Nye innmeldingsskjema er delt ut til samtlige lagledere for bruk ved innmelding av nye medlemmer. Dette har fungert lite tilfredsstillende og må sees nærmere på i 2001, med fokus på ny oppdatert medlemsliste og større engasjement fra laglederne for hvert enkelt lag, angående kontingent- innkreving og derved spillerberettigelse for det enkelte medlem. Kioskdriften har fungert tilfredsstillende. Det ble forsøkt med fotballcafé på lørdager og mandager uten den store oppslutningen. Markedssiden ligger fremdeles nede. Det har vært vanskelig å få tillitsvalgte i økonomigruppa til dette omfattende arbeidet. To spilleautomater er i høst blitt plassert i en kiosk i Blystadlia hvilket vil bidra til en ekstra inntekt for klubben i årene framover. Regnskapet fra 2000 er avsluttet per Det vises til avlagt regnskap med tilhørende noter Anlegg / Utstyr Anleggsplan I samarbeid med Fjellhamar FK og Lørenskog IF har styret jobbet aktivt for å kartlegge det fremtidige anleggsbehovet i kommunen, som innspill til Kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv Anleggsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen var satt til Følgende nye fotballanlegg, eller opprustninger av eksisterende var omtalt i planen: Innledningsvis nevnes det at det foreligger «et forholdsvis stort etterslep» på fotballanlegg Det arbeidet fotballklubbene har gjort for å dokumentere behov betegnes som «omfattende» I sammendraget omtales fotballen som den idretten «som har dokumentert størst behov for nye anlegg i forhold til økningen i aktivitet». Fotballhall på Løkenåsen til kr. 25 mill. ligger allerede inne i økonomiplanen Rehabiliteringen av Bingen utløste kr i kommunale tilskudd og kr i spillemidler. I status delen av planen deles kommunen inn i fire distrikt når det gjelder dekningen av nærmiljøanlegg. Kurland plasseres sammen med Løken, Sørli, Finstad, Hammer, Nordbyhagen. Relativt sett har KFKs kjerneområde, Kurland skoles inntaksområde, en god dekning av nærmiljøanlegg. Det påpekes behov for endring av banedekke og/eller endring fra ensidig fall til takfall. Antall aktive medlemmer i fotballklubbene, stk., utgjør 26,6% av alle aktive i kommunen. Golf er nest størst med 20,8% I tiltaksdelen er Kurland prioritert med følgende tiltak: Endre Kurlandsparken fra ensidig fall til takfall innen Sammen med tilsvarende - 8 -

9 operasjon på Fjellhamarbanen vil tiltaket koste omlag kr Den kommunale kostnaden er anslått til kr Det resterende finansieres gjennom spillemidler. Under nærmiljøanlegg omtales «Prosjekt nærmiljø Kurland skole» med en kommunal andel på kr (50% av totalkostnad). Det er videre foreslått satt av kr til rehabilitering av lysløypa på Kurland. Tiltaket består i å tilpasse trasse ifm. bla. Kurlandsparken. Planutkastet inneholder følgende andre tiltak som direkte vil bedre KFKs anleggssituasjon: treningsfelt på Nordlimyra (0,6 mill.). Som uprioriterte til (tiltak som kan være aktuell i perioden ) er nevnt krøllgress på Rolvsrud og Torshov. I nevnte rekkefølger er andre fotballtiltak prioritert: Fotballhall på Løkenåsen (25 mill), lysanlegg på Kjennbanen (0,5 mill.), Treningsfelt Vallerud (0,15 mill.), utvidelse av Kjennbanen (0,3 mill.), nytt lysanlegg på Rolvsrud grus (0,7 mill.), utvidelse av Hammerbanen (0,5 mill) og ny garderobe på Rolvsrud (0,7 mill.). Kurland FK v/styret har vurdert de relevante tiltakene for oss i Høringsutkastet (gjennomgått ovenfor) og sendt inn følgende høringsuttalelse: Prosjekt - ordinære anlegg: Fotballhall Løkenåsen Kurland FK støtter generelt bygging av flere fotballhaller. Kommunen går i dette tilfellet inn med store midler - kr. 5,0 mill. i tillegg til tomt etc. Vi forutsetter derfor at Kurland FK blir tilgodesett med tider i hallen på lik linje med alle andre relevante klubber/foreninger i kommunen. Vi forutsetter at det såkalte "gratisprinsippet" blir opprettholdt også i forbindelse med bruk av denne hallen. Gressflate - Nordlimyra Kurland FK støtter sterkt etablering av gressfelt/aktivitetsfelt på Nordlimyra. Det er et stort behov for aktivitets-/treningsflater for fotball i kommunen. Må også kunne brukes til å spille kamper på. Se kommentar til Kunstgress Torshov. Nytt forslag: Kunstgress Kurlandsparken - perioden Begrunnelse: I tillegg til generell opprusting av banen, vil det fremover bli stilt helt andre krav til kvalitet på anleggene som benyttes. I og med at dette er det viktigste aktivitetsområdet for barn og unge på Kurland, er det helt avgjørende for utviklingen at området utvikles videre. Prosjekt - rehabilitering: Takfall Kurlandsparken Det er p.t. svært dårlig drenering av banen med ensidig fall mot dalen. Det danner seg derfor selv med relativt lite nedbør bekkefar på tvers av banen. Vi støtter derfor sterkt dette prosjektet for å få tosidig fall på banen og en generell opprusting. Vi ber om at arbeidet prioriteres høsten 2001 i stedet for

10 Lysløype Kurland se under nærmiljøanlegg Kunstgress Torshov - uprioritert ( ) Torshovbanen trenger sterkt en rehabilitering, og tiltaket støttes derfor. Gressflaten må da erstattes i et annet område. Dette er eneste gressflaten Kurland FK har tilgang til. Vi støtter derfor aktivitetsområde/gressflate på Nordlimyra, kombinert med mindre gressflate i sammenheng med et nærmiljøanlegg ved Kurlandsparken. Prosjekt - nærmiljøanlegg Nærmiljø Kurland skole I Kurlandsområdet henger mange av de foreslåtte tiltakene sammen. Se ovenfor vedr. lysløype Kurland og Kurlandsparken. Vi foreslår derfor at de forskjellige tiltakene sees i sammenheng: Det etableres en ballslette langsetter Kurlandsparken og i dalen bak klubbhuset. Ballsletta kan også etableres som separate løkker/nærmiljøanlegg. Arealet er åpent for uorganisert virksomhet, men det må også være anledning til å kunne benytte det til organisert virksomhet. Deler av ballsletta bør kunne benyttes til å spille fotballkamper. Ballsletta bør inngå som en integrert del av en samlet plan for utvikling av draget Sandbekken går i; fra Bingen via arealet bak klubbhuset, videre til skoleidrettsplassen og skolen, og området ved TIF-løkka. Planen må også omfatte lysløypetraseen. I dalen bak klubbhuset bør det på sikt bygges enkel tribune på den ene siden i det naturlige amfiet. Planen må utvikles i samarbeid mellom grunneiere, beboerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter Kurlandsparken, skolebanen og TIF-løkka Det ble ikke gjennomført en fullstendig "Vårdugnad" på Kurlandsparken i regi av lagene denne sesongen. Kun ett av lagene utførte oppgaven sin. Dels fordi tiltaket ble gjennomført i regi av andre og dels på grunn av manglende prioritering. Sesongen 2001 bør mål og ballfang bli satt i stand, og skiltrekke ble satt opp. Videre bør det bli foretatt planering ved ballvegg og sluttføring av å gjøre "Blåbua" ferdig som utstyrslager. Kommunen har gjennomført et meget godt vedlikehold av Kurlandsparken i år, herunder vintervedlikehold. I tillegg ble dreneringskummer gravet fram og det ble grøftet rundt banen. Det gjenstår fortsatt å nivellere banen, særlig bør det fjøres noe med «bekkefarene» og det for store fallet ved begge kårnerflaggene ned mot dalen. Vi har skriftlig bekreftelse på at kommunen denne sesongen skulle legge ned ramme på langsiden mot dalen. Grunnen til at dette ikke er utført er trolig at kommunen vil avvente behandlingen av anleggsplanen, hvor det foreslå en omfattende rehabilitering av Kurlandsparken, herunder å endre fra ensidig til takfall

11 TIF-løkka er fortsatt er banen "innhul" på den delen som ligger nærmest Holenveien. Det bør foretas ytterligere dreneringsarbeid rundt banen. Skolebanen har denne sesongen blitt sloddet minst to ganger og har dermed blitt bedre vedlikeholdt i år, enn det som har vært tilfelle de senere årene. Klubbhus Klubbhuset ble offisielt innviet og har vært veldig mye i bruk til møter og samlinger for klubbens medlemmer. En del av de planlagte tingene på klubbhuset er utført i år, resten er planlagt utført neste år. Akkurat nå holder vi på å legge inn telefon og internett. Den planlagte fotballkafen for barn på lørdager som vi prøvde i fjor, var ikke så veldig vellykket. Heller ikke klubbkveldene for voksne hadde noe stort oppmøte. Styret har ikke tatt stilling til om disse tilbudene skal opprettholdes. Klubbhusreglement er utarbeidet og vil bli lagt ut på internett etter hvert. Når det gjelder brannvarslings anlegget har kommunen vært på befaring, men vi har ikke fått beskjed om hva som skal bli gjort. Ellers har kommunen gitt oss vaskemidler og annet utstyr til klubbhuset uten kostnad for oss Kiosk Omsetningen i kiosken har vært noe lavere en forutsatt. Det var forventet en økning som følge av «Fotballkafe-tiltak» og flere seriekamper på Parken enn tidligere år. Fotballkafeen ble ikke så godt besøkt som ønsket. Videre har ikke lagenes engasjement ved salget vært som ønsket. For ofte har kiosken vært stengt under kamper, eller åpnet for sent før kamp eller lukket for tidlig etter kamp. I tillegg har det vært større svinn enn forventet, dels som følge av tekniske feil ved ventilasjonsanlegget i løpet av sommeren og dels som følge av restbeholdning av varer. Styret er videre usikker på om vareutvalg og profilering av varene har vært optimal utfra forholdene. For ytterligere opplysninger vises det til årsmelding fra kioskansvarlig. Utstyr Styret er av den oppfatning at lagene har fått en god oppfølging når det gjelder utstyr. Styret er særlig fornøyd med at klubben igjen har en offisiell overtrekksdress. Vi er jevnt over godt fornøyd med utstyrsleverandøren, selv om enkelte draktsett og overtrekksdresser kom lovlig sent i sesongen. Styret inngikk før sesongen utstyrsavtale med Klubbhuset-Aabel Sport og PUMA. For ytterligere opplysninger vises det til årsmelding fra materialforvalter Arrangementer Sommerfesten St. Hansfesten gikk av stabelen den Lillejenter 88 og lillegutter 88 stod for arrangementet. Det ble servert grillmat, kaker og drikke. Noen foretrakk å grille selv. Tross kaldt vær og andre lokale arrangementer i distriktet, var det en del mennesker som møtte opp. Underholdningen ble holdt av både barna og de voksne. Det var sang, leker og disco. Det virket som om festen var vellykket for de som var tilstede. En del tilbrakte mye av tiden inne i klubbhuset for å se på fotball. Tillitsvalgtfesten

12 Festen for tillitsvalgte ble holdt på grendehuset. Festkomiteen bestod av Karen Storløkken, Ragnhild Nordby, karen Eva Lyhus og Dagny Øby. Disse gjorde en kjempe flott jobb, og festen var meget vellykket. Alle hadde med seget fat med spekemat og ønsket drikke. Stemningen ble etter hvert høy, og dansen var i gang til langt på natt. Odd Eng ble tildelt årets God Fot. Vintercupen Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år med 86 lag i gutteturneringen og hele 92 lag i jenteturneringen. Vi får også i år mange positive tilbakemeldinger for vårt konsept og vår gjennomføring takker være godt innarbeidede rutiner og stabilitet i turneringskomiteen. Endring fra tidligere er at sluttspill for lillegutter og lillejenter ikke lenger er tillatt, men vi har beholdt klassene med god deltakelse fortsatt. Vårt kampoppsett fungerer fortsatt godt og ble tilpasset endingene for lillegutt og lillejente slik at disse fikk spille alle sine kamper samme dag. Det har vært jobbet med å pressedekning. Vi fikk resultatene i Romerikes Blad for begge helgene i tillegg til en kort spalte etter jenteturneringen. Gutteturneringen fikk innslag på TV- Romerike - pga mange innendørsturneringer kan de ikke begge helgene. Andre aviser har ikke vist interesse, bortsett fra at Kureren jobbet aktivt med å dekke turneringen. Kurland fotballklubb var godt representert i turneringen. Vi sitter igjen med en førsteplass (SMJ), to andreplasser (KJR og KSA) og en tredjeplass (SMG). Vandrepokalen i kvinner senior ble vunnet av Lørenskog til odel og eie. Ny sponsor er allerede avklart. Økonomisk ble dette også en bra turnering med et resultat på kr og en omsetning på hele kr. Nytt av året er at VinterCup har fått egen e-post adresse og at vi under turneringen klarte å opprette en egen web side med pulje-oppsett og resultater (http://home.sol.no/~olavstra). Denne har nå blitt KFK sin offisielle web side. Turneringskomiteen fortsetter også neste år med sammensetning som i år. Neste års VinterCup arrangeres i Fjellhamarhallen 13. og 14. januar og 3. og 4. februar Norway cup Alle lagene fikk det utstyret og den informasjonen de skulle gjennom klubbens Norway cup koordinator. Det ble ikke avholdt internt informasjonsmøte før turneringen denne sesongen. Det ble heller ikke utarbeidet en oversikt over ulike veier for det enkelte lag i evt. sluttspill. Distribusjonen av KFK oversikten ble derfor ikke prioritert. Styret bør neste sesong i større grad prioritere interninformasjon på dette området. Vennskapsturneringer Styret har anbefalt at flest mulig lag i klubben skaffer seg «vennskapslag» på et så tidelig tidspunkt som mulig. Vennskapslagene kan gjerne være fra andre kretser. Gutter 88 har over flere år invitert lag fra Ellingsrud og Hauketo til turneringer på Kurlandsparken. Slike turneringer gir kjærkommen økt omsetning for kiosken

13 3.3.6 Kuréren og hjemmesidene Styret er godt fornøyd med arbeidet som er utført av årets redaksjon. I løpet av år 2000 vil det bli gitt ut fire utgaver, en mindre enn forventet. Styret har bevilget innkjøp av ny software og bærbar PC til utarbeidelse av Kuréren. Denne investeringen har lettet arbeidet med produksjonen av Kuréren og gitt bladet et nytt utseende. I løpet av året har vi også fått i gang KFK s egen hjemmeside (home.online.no/~strolav). Styret er veldig godt fornøyd med den arbeidsinnsatsen Olav Strand har bidratt med. Styret har brukt Kuréren og hjemmesiden meget aktivt i arbeidet med å tilgjengeliggjøre informasjon til medlemmene i klubben. Det vises forøvrig til vedlagte årsrapport fra Kuréren. 3.4 Representasjon, arrangementer og tildelinger NFFs ting AFKs ting Olav Hellebostad Klaus Wike Olav Hellebostad Klaus Wike Ann K. Søraa Lørenskog idrettsråd årsmøtet: Olav Hellebostad Landslag J21 Treningssamlinger Lene Storløkken, Hege Storløkken Landslag J18 EM-kvalifisering: Hilde Hansen - 3 kamper Lene Storløkken - 3 kamper Hege Storløkken - 3 kamper Landslag J17 NFF talentleir Porsgrunn Nordisk mesterskap Sissel Strand - 1 kamp Sissel Strand Kretslagskamper KFK har hatt med en rekke spillere på sonesamlinger og treningskamper for AFK. De siste sesongene har det ikke vært spilt offisielle kretslagskamper. Akershus Fotballkrets Dommere Klaus Wike Finn Løvseth Chris McSonny Ekeogu

14 Arrangementer Go'foten 2000: Fest for tillitsvalgte St. Hansfest Vintercupen Rælingen FK benyttet Kurlandsparken ifm. turneringen Jentefestivalen Odd Engh 3.5 Slutning Kurland Fotballklubb kan også i år se tilbake på en sesong med stor aktivitet og gode resultater. I tillegg har vi blitt profilert i media på en meget positiv måte som følge av Smågutter-87 engasjement i forbindelse med Kosovoaksjonen. Klubben, har gjennom klubbdugnad på Hellerudsletta, aktivt støtte opp om aksjonen. Styret har denne høsten aktivt deltatt i prosessen med å etablere en ny toppklubb for kvinnefotball på Nedre Romerike. Styret vil anbefale årsmøtet å gi de nødvendige fullmakter, slik at KFK kan inngå et forpliktende samarbeid med den nye toppklubben. Etableringen av en slik klubb passer meget godt inn i den strategi styret vil anbefale å slutte seg til for KFKs seniorlag for kvinner. Styret vil anbefale at KFK, ved å slå fast at vi vil være tilfreds med et lag plassert i 2. divisjon, tar den endelige avgjørelse på at KFK er en breddeklubb. Vi gleder oss også over at vi fortsatt har spillere som hevder seg på landslagsnivå i aldersbestemte klasser. Styret retter en stor takk til alle spillere, trenere, ledere, dommere, tillitsvalgte og andre som har bidratt til en godt gjennomført sesong for klubben. Kurland, dd.mm.2000 Olav Hellebostad (s) Klaus Wike (s) Pål Rustad (s) Bjørg Nikolaisen (s) Liv Hanssen (s) Anita Tangen (s) Ann Kristin Søraa (s)

15 4. Regnskap Resultat pr INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP NOTER Egne stevner ,00 Salg/andre tiltak ,51 1 Kiosksalg ,50 2 Medlemsblad ,00 Kontingenter ,00 3 Tilskudd fra kommunen ,00 4 Sponsor-/samarbeidsavtaler ,00 5 Interne overføring-klubbhus ,45 Renteinntekter ,95 6 Sum inntekter ,41 UTGIFTER Adm./representasjon ,00 Utdanning/spillerutvikling ,00 Dommerutvikling ,00 Idrettsmateriell ,00 Kurlandsparken/TIF-løkka ,50 7 Drift klubbhus/oppsett reklame ,05 Godtgj. tillitsvalgte ,00 8 Reiseutg/tilskudd seniorlag ,00 Andres stevner inkl. N.C/KM ,00 Påmelding serie ,00 Dommerregninger ,00 Overg./bøter/gebyrer/kampavg ,50 Medlemsblad ,50 9 Klubbhuskostnader ,45 Sum kostnader ,00 Resultat ,41 Totalt ,

16 NOTER TIL REGNSKAP 1. På grunn av sen innbetaling av loddpenger fra lagene er det utestående ca. Kr ,- som inntektsføres neste år. 2. Det var forventet større salg fra kiosken i forbindelse med fotballcafé høsten 1999 og våren Oppslutningen om dette tiltaket var imidlertid meget dårlig. 3. Etter purringer er det forventet å komme inn ytterligere kr ,-, som vil bli inntektsført neste år. 4. For år 2000 har klubben som en engangsutbetaling, mottatt kr ,- fra Akershus Kommune bevilget av departementet. 5. Det har ikke lykkes styret å etablere en markedsgruppe. 6. Renter for I motsetning til i 1999 har kommunen i 2000 stilt velvillig opp med hensyn til vintervedlikehold. 8. Informasjon om muligheter til å søke om refusjon for kjøring telefon etc. ble lagt i lagenes posthyller etter at sesongen var avsluttet. Det er få lag som har hentet denne informasjonen og følgelig lite utbetalt til lagene. Ca. kr er avsatt som godtgjørelse og ikke utgiftsført før det ble satt slutt for årets regnskap. 9. En bærbar PC ca. kr ,- er innkjøpt for å lette arbeidet med skriving og utgivelse av Kuréren

17 BALANSE PR EIENDELER Kasse/bank/fordringer ,79 EGENKAPITAL Egenkapital pr ,68 Årets resultat ,41 Sum driftskapital ,09 Kortsiktig gjeld (dugnad) ,75 Rest avsetning Klubbhus ,95 Sum egenkapital ,79 Styret foreslår at årets overskudd blir tillagt klubbens driftskapital. Kurland, 23.november 2000 Leder Olav Hellebostad (sign) Kasserer Pål Rustad (sign) Revisor Arve Storm Hanssen (sign) Revisor Einar Christiansen (sign)

18 5. Innkomne forslag 5.1 Årsplan for styrets arbeid år Innledning Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb , skal det sittende styret hvert år utarbeide en Årsplan for det kommende driftsåret, og legge denne frem for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses kommende sesong. Planen sendes over til det nye styret, og skal være dettes viktigste arbeidsredskap Generelt Etterfølgende gruppering av styrets oppgaver har vært gjennomført i 2000, og foreslås videreført i år Det blir en prioritert oppgave å trekke flere medlemmer inn i de forskjellige utvalg for å kunne gjennomføre de mange viktige oppgavene klubben står overfor. Styret vil sesongen 2001 prioritere følgende oppgaver: Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen Legge til rette for at seniorlagene etablerer seg på øverste halvdel av tabellen i sine divisjoner Utarbeide et forprosjekt på nærmiljøanlegg i tilknytning til Kurlandsparken i samarbeid med lokale og kommunal aktører Bidra til å etablere, samt inngå samarbeidsavtale med regional toppklubb for kvinner Gjennomføre vedtatte Retningslinjer for regnskaps-, revisjons- og lønnsbestemmelser for Kurland Fotballklubb. Lage et medlemsregister som muliggjør en bedre innfordring av kontingentkrav Organisering Det foreslås at følgende faste utvalg ligger under styret. Det etableres en fast kontakt i styret mot de forskjellige utvalg. Sportslig utvalg Økonomigruppe Anlegg/utstyr Turneringer Kureren Arrantement Sportslig utvalg Sportslig utvalg (SU) skal være styrets kontaktledd ut mot de enkelte lag. Hovedmålsettingen skal være å fremstå som en breddeklubb. Klubben skal kunne gi et tilbud til alle interesserte om deltakelse i organisert fotball, tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Det vil også legges stor vekt på å kunne tilby utviklingsmuligheter for talentfulle spillere innen klubben. Kvalifiserte spillere over 15 år med ambisjoner om å spille toppfotball skal tilbys hospiteringsordning med toppklubb

19 Arbeidet /ansvaret i SU vil i hovedsak bli organisert på følgende måte: Sportslig leder Utdanningskontakt Dommerkontakt Rekrutteringsansvarlig Medlem Medlem Medlem Medlem Medlemmene har ikke fastlagte oppgaver etter mandat, men benyttes fortløpende i ulike prosjekter. Alle lag rapporterer direkte til sportslig leder, med unntak av lag som er med i prosjekt. På saksområdene til dommer- og utdanningskontakt forholder lagene seg direkte til disse Planarbeid på lagsnivå Mål: Alle lag skal ha levert årsplaner til styret innen 1. februar. SU har ansvaret for å koordinere utarbeidelsen en mal for årsplaner. SU vil benytte planprosessene på de enkelte lag som en mulighet for skolering av de tillitsvalget, samt til å motta innspill på forhold som lagene ønsker forbedret. Treningstider SU er ansvarlig for å fordele disponibel treningstid mellom lagene. Det foretas fire tildelinger i løpet av året: 1. oktober - medio desember Tider i hall i helg, samt Kurland skole 2. Romjula Tider i hall 3. Januar - april Tider på Parken, skolen, innkjøpte tider i SIA- og Strømmenshallen på hverdager, hall i helger 4. Mai - desember Tider på Parken, skolebanen, TIF og Torshov Fordelingen etter pkt. 1 og 2 skjer etter forespørsel til lagene. Pkt. 3 og 4 fordeles på grunnlag av følgende prosedyre: Disponible tider settes opp på skjema Seniorlagenes økter fordeles Utkast til fordeling på skjema ut til lagene, basert skoleringsplanens fordelingskriterier Oversikter med «ønskeliste» ut til lagene Lagene ønsker, samt kommenterer dager/tider det ikke kan trenes på og angir «antilag», dvs. andre lag som treningene ikke må kollidere med Ønskelistene returneres Utkast settes opp, vesentlige avvik kun etter konf. med laget det gjelder Utkast behandles i SU Styret vedtar Styret vil til sesongen 2002, i den grad vi ikke tildeles tid i kommunal hall, forsøke å kjøpe tid til alle lille- og smålag i hall på hverdag i perioden januar og fram til påske. Målet er at lagene i denne gruppen skal ha trening i hall på hverdag, minst en gang pr. 14 dag. Barnefotball 7-12 år - Rekruttering Det viser seg å være svært viktig å satse på rekruttering til de yngste minilagene både på gutte- og jentesiden, da det er på dette stadiet grunnlaget legges for stabile senere årsklasser

20 Det er et mål om min. ett 7-er lag i hver årsklasse, og der det er grunnlag for det, 2 stk. 7-er lag. Dette representerer en rekruttering på 50-60% av hvert årskull ved Kurland Skole. Husleieøkningen i tjenesteboligene til SIA medføret at en rekke familier med barn som var medlemmer i KFK, flyttet i løpet av høsten Særlig hardt ble Minijenter 93 rammet. Jenter født 91 har de to siste årene deltatt sammen med årsklassen over eller under, avhengig av sosial tilhørighet. Denne sesongen vil det bli forsøkt å etablere et eget lag for aldersgruppen. Tiltak: Starte egne lag for gutter og jenter født 1994 Etablere eget lag for jenter født 1993 Etablere eget lag for jenter født 1991 Ungdomsfotballen år Junior menn år KFK vil ikke stille lag i denne klassen sesongen Spillere som holder junioralder anbefales å delta på Strømmen IF sitt juniorlag, dersom de ikke er kvalifisert for deltakelse i KFKs A-stall. Spillere som kun ønsker trimtilbud, tilbys deltakelse på 8. div laget. Junior kvinner år KFK stiller neste sesong 7 er lag i denne aldersklassen. Laget vil, basert på ønsker fra spillergruppa, ha en utpreget sosial profil. I tillegg skal laget ha funksjon som rekrutteringslag for kvinner senior. Gutter år KFK vil ikke stille lag i denne klassen sesongen Spillere født 1985 anbefales å delta på guttelaget til Strømmen IF. Spillere født 1986 vil bli gitt tilbud om å delta på småguttelaget, fortsatt at kretsen innvilger dispensasjon fra aldersbestemmelsene. Jenter år KFK stiller lag i 1. div. krets. Laget består av spillere født 87 og 86. Målet er at laget skal plassere seg så høyt at de får delta i interkretsserien som sisteårs, sesongen Det skal gis tilbud om særlige spillerutviklingstiltak for de mest ivrige deltakerne i gruppa. Smågutter år KFK stiller to 11 er lag, i henholdsvis 13 og 14 årsklassene. Lagene er to administrative enheter, men samarbeider om trening og kamper. 13 års laget låner ved behov spillere født 1989 til kamper. Det bør utarbeides en rulleringsliste, slik at alle 89-spillere som er motivert blir gitt anledning til å delta på 13-årslaget i løpet av sesongen. Småjenter år Det stilles et lag i 13 årsklassen. Spiller født 87 skal fortrinnsvis delta på jentelaget. 87 spillere som føler større sosial tilhørighet med småjentelaget, enn med jentelaget, må få delta på småjentelaget

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2002 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 16 tilstedeværende var

Detaljer

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult.

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult. Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.11.14 Tid: Kl. 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus 53/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2001

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2001 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2001 Dato: Torsdag 22. november 2001 Tid: Kl. 20.00 Sted: Klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24. mai 2003 Tid: 19.00 22.00 Sted: Klubbhuset Til Stede:, Jacob, Nina, Morten, Vidar, Anne-Marie Forfall: Hilda 67/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.01.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Nina,,, Rita, Ole, Mari + Ordfører Åge Tovan og leder hovedutvalg kultur og oppvekst Roar

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 15/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 16/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 15/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 16/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Klaus,, Wenche Forfall: Irene, Nina 15/12 Innkalling, saksliste 16/12 Referat fra siste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 103/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 103/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 29. oktober 2003 Tid: 18.30 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,,, Anne-Marie, Forfall: og 101/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.04.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:,,,, Forfall: Irene, Simen, 31/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 32/12 Referat

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak

Saksnr. Tidspunkt Sak Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 21.01.03 Tid: 18.30-22.00 Tilstede:,, Anne Marie, Vidar,. Forfall: Jacob Odrunn og Sted: Klubbhuset 07/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 14.12.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Buen, Lørenskog hus Tilstede:, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene Forfall: Wenche 01/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr.

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Jacob,, Magny, Solveig, Anne-Marie, Saksnr. Tid Sak Ansvar 04/04 18.30 Innkalling

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Oppgjør MS trenere 2013 Er ordnet, utbetaling ble gjennomført

Oppgjør MS trenere 2013 Er ordnet, utbetaling ble gjennomført Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 27.03.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Til stede:, Susanne, og Wenche Forfall : Klaus, Simen

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.03.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,,,, (Sak 24-26 +29) Forfall: Irene, (sak 27 og 28) 24/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med følgende merknad: Sak om salg av Coca Cola produkter til medlemmer tas opp under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med følgende merknad: Sak om salg av Coca Cola produkter til medlemmer tas opp under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 13.06.06 Tid: 19.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til sted:, Jacob,, Nina, Ole og, Ole (sakene 39-41/06) Forfall: Ole sakene 36-38/06, Nina 36/06 19.00

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 1999 torsdag 25. november 1999 kl i klubbhuset.

ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 1999 torsdag 25. november 1999 kl i klubbhuset. ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 1999 torsdag 25. november 1999 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3 Årsmelding

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 18.02.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Vidar, Anne Marie og fra sak 31/03 Forfall: Hilda, Morten 22/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 08.04.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,,, Anne Marie, Jacob (kun orienteringssakene, sak om trener- og lederforum og eventuelt),

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Irene,,, Oddrun og Wenche Forfall: Einar, 14/11 Innkalling og saksliste Godkjent med tillegg

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 27.09.16 Tid: Kl. 19.00 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Kari Mette, Klaus, Ole, Marja, Wenche og Kenneth Forfall: 27/16 Innkalling, saksliste

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med den merknaden at det var en datofeil på referatet fra juni. Endres fra 19. mai til 15. juni.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med den merknaden at det var en datofeil på referatet fra juni. Endres fra 19. mai til 15. juni. . Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.09.09 Tid: Kl 18.30 19.30 Sted: Klubbhuset Tilstede: (sak 41 43),, Stig,,, Oddrun Forfall: Kristin, 41/09 Innkalling, saksliste Godkjent uten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer