Postboks Løvenstad - ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002"

Transkript

1 Postboks Løvenstad - ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Medlemmene oppfordres til å fremme forslag som skal ligge ved årsmøtedokumentene senest Forslag sendes per e-post til eller per post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den eller hentes på papir på klubbhuset onsdag den kl Med sportslig hilsen Styret 1

2 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Innhold fra og med sak 3 3. ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE VURDERING GJENNOMFØRINGEN AV STYRETS ÅRSPLAN FOR Innledning Sportslige forhold Økonomi Informasjon Arrangement Anlegg og utstyr Representasjon og utmerkelser Slutning REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR KURLAND FOTBALLKLUBB INFORMASJONSSTRATEGI FOR KURLAND FOTBALLKLUBB GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE AKTIVITETSNIVÅ OG INVESTERINGER FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR STYRET I Generelt Organisering Sportslig utvalg Anlegg/utstyr Økonomigruppa Informasjon Arrangement KFK 25 år FASTSETTELSE AV KONTINGENT BUDSJETT VALG Vedlegg Årsrapport fra materialforvalter Årsrapport fra kioskansvarlig Årsrapporter fra lagene F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 2

3 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Jacob Sørensen Kasserer Nina Nordeng Sekretær Hilda Pettersen Styremedlem Håkon Skjerstad Styremedlem Morten Pettersen Styremedlem Kjell Havreberg Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og behandlet 112 saker. Håkon Skjerstad deltok ikke i styrets arbeid i perioden august november på grunn av flytting til Trondheim i anledning studier. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * 60* Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Per er det 16 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. Styret er meget godt fornøyd med utviklingen på medlemssiden. Det har vært arbeidet meget hardt for å få til økningen i antall betalende medlemmer. Styret vil jobbe videre med å øke antallet ikke aktive medlemmer. På sikt vil den største trusselen mot aktivitet på dagens nivå og medlemstall på rundt 400 komme fra en eventuell etablering av egen barneskole på Nordbyhagen. Det vil i en slik situasjon ikke være like naturlig som i dag for de barna som bor på Nordbyhagen å spille fotball for KFK. Særlig gjelder dette for gutter, hvor Strømmen og Fjellhamar vil være mer naturlige klubber å spille i. Det motsatte gjelder delvis for jentene, siden Strømmen og Fjellhamar tradisjonelt ikke har hatt et like godt tilbud for jenter som det KFK har hatt. KFK F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 3

4 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 bør i god tid før en eventuell skole på Nordbyhagen etableres, søke å flytte mer av aktiviteten for barn til løkker på området. For sesongen 2002 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere 17 Tot Dommere Kretsdommer: Klubbdommere: Økonomigruppa Finn Løvseth Are Johaug, Robert Dahl Stave, Kai Rune Moldestad og Torkil Dyb Remøy Nina Nordeng og Alf Larsen Anlegg/utstyr Klubbhus Håkon Skjerstad/Klaus Wike Kioskansvarlig Oddrun Stoll/Dagny Øby Materialforvalter Oddrun Stoll Anleggsansvarlig Håkon Skjerstad/Klaus Wike Anleggskoodinator Hilda Pettersen Kurérens redaksjon Hjemmesider Sportslig utvalg Norway cup Ansvarlig redaktør: Hilda Pettersen Layout og grafisk design: Maria Nygaard Smith Distribusjonsansvarlig og styrekontakt: Hilda Pettersen Trykkeriansvarlig: Tom Lindemark Redaktør: Olav Strand Sportslig leder: Jacob Sørensen Utdanningskontakt: Svein Fjellheim Dommerkontakt: Finn Løvseth Medlem: Rune Haagensen KFK-koordinator: Morten Pettersen Arrangementskomité Styrekontakt: Morten Pettersen Sommerfest: Lillegutt 90 og Lillejente Ansvarlige for tillitsvalgtfest: Komiteen ikke satt i virksomhet F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 4

5 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Turneringskomité/KFK VinterCup Turneringsleder Nina Niemi Nordeng Påmeldinger Anne Marie Fester Kampoppsett Rune Andersen Baneledere Reidar Noer/Bjørn Grevstad Dommerkoordinator Finn Løvseth Kafeteria Dagny Øby Vakt/sanitet/førstehjelp Olav Strand Økonomi Nina Nordeng/Alf Larsen Markedsansvarlig Jacob Sørensen Premieutdeling: Bjørn Grevstad/Hanne Jordhøy/Rune Andersen Styrekontakt: Nina N. Nordeng 3.3 Vurdering Gjennomføringen av styrets årsplan for Innledning Styret viser til årsplan for styret i 2002 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble for sesongen 2002 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver: Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen Legge forholdene til rette for å beholde gutte- og jentelag Legge til rette for at seniorlagene etablerer seg på øverste halvdel av tabellen i sine divisjoner Arbeide videre med forprosjekt på nærmiljøanlegg i tilknytning til Kurlandsparken i samarbeid med lokale og kommunal aktører Utarbeide en informasjonsstrategi, hvor et sentralt tema vil være hvilke ulike medier og arenaer en skal benytte for å nå ut med informasjon til rette vedkommende Revidere klubbens lover og legge fram innstilling for årsmøtet 2002 Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme. Følgende utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Anleggs- og utstyrsutvalg Informasjonsutvalg Arrangement Sportslig leder Dommerkontakt Medlemmer Regnskapsfører Lotteri Dugnad Marked Kioskgruppe Materialforvalter Klubbhuskomité Kurérredaksjon Utdanningskontakt Anleggskoordinator Hjemmesideredaksjon Turneringskomite Sommerfestkomité Norway Cup koordinator Baneansvarlig F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 5

6 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Styret har i år ikke i tilfredsstillende grad klart å etablere velfungerende underutvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i komiteene. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Det har ikke vært regelmessig møtevirksomhet i SU denne sesongen. SU har bestått av Jacob Sørensen (leder), Rune Hågensen (medlem), Finn Løvseth (dommerkontakt) og Svein Fjellheim (utdanningskontakt). Under ansvarsområder for utvalget lå følgende prioriterte oppgaver for sesongen: Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen Legge til rette for at seniorlagene etablerer seg på øverste halvdel av tabellene i sine divisjoner Gjennomgå og revidere skoleringsplanen fra 1993 Lag for gutter født 1995 ble etablert i januar Gruppen består nå etter sesongen av 18 spillere og 6 trenere/ledere. Det har ikke lykkes å etablere egen gruppe for jenter født Jenter som er født i 95 som har ønsket å være aktive i KFK, har blitt tilbudt plass i gruppen jenter født Seniorlagene har i år gjort en utmerket jobb. Herrene har hatt to lag påmeldt i seriespill. Laget i 4. div. vant sin gruppe overlegent og spiller neste sesong i 3. div. Laget i 6. div. plasserte seg som nr. 5 av 9 lag. Damene hadde også to lag påmeldt i seriespill. Et 11-er lag i 3. div. som plasserte seg best av lag fra Akershus i 3. div. og fikk spille om opprykk, samt et 7-er lag som også har gjort en bra sesong. Revidering av skoleringsplanen er påbegynt, men ikke fullført da SU vurderte prosessen som meget tidkrevende og hadde begrensede ressurser. Treningstider og kampoppsett I vintersesongen ble tidene i gymsalen på Kurland skole prioritert til minilagene. KFK disponerte ikke tid i kommunal hall på hverdagene. Lille- og smålag ble derfor subsidiert ved kjøp av halltid i privat hall. Alle lag ble tilbudt tid i Fjellhamarhallen i helgene i perioden november 2001 april Alle lag ble tilbudt treningstid på Parken, alternativt TIF-løkka for de yngste. I perioden fra april fram til årsmøtet i disse dager har banene Kurlandsparken, TIF-løkka, Skolebanen og Torshov blitt benyttet til trening. Det har i hele perioden vært stor konkurranse om treningstider, da spesielt på Kurlandsparken og TIF-løkka (bruk av Torshov er regulert av F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 6

7 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 kommunen). Kapasiteten på skolebanen har vært god. Det samme gjelder Parken og TIFløkka i helgene. Banene ble disponert på følgende måte med tanke på fordeling mellom trening og kamp: Kurlandsparken, grus (60x100m) 4 stk. 11-er mål og 4 stk. 7-er mål Flomlys runt banen (tidsbryter) Vedlikeholdes av kommunen Disponeres eksklusivt av KFK Økter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17:00-18:30 Trening Trening Trening Trening Kamper Kamper Kamper 18:30-20:15 Kamp Kamp Kamp Kamp hele hele hele 20:00-21:45 Trening Trening Trening Trening dagen dagen dagen TIF-løkka, grus (25x45m) 2 stk. 7-er mål Begrenset flomlys (nøkkel til lys etter avtale) Vedlikeholdes av kommunen Disponeres av KFK og Kurland skole Økter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17:00-18:30 Trening Trening Trening Trening Kamp Kamper Kamper 18:30-20:15 Kamp Kamp Kamp Kamp Kamp hele hele 20:00-21:45 Trening Trening Trening Trening Kamp dagen dagen Skolebanen, grus (40x65m) 2 stk. håndballmål Meget dårlig vedlikeholdt Disponeres av KFK og Kurland skole Økter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17:00-18:30 Trening Trening Trening Trening Stengt Stengt Stengt 18:30-20:15 Trening Trening Trening Trening for org. for org. for org. 20:00-21:45 Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk trening trening trening Torshov, gress (60x105m) 2 stk. 11-er mål Vedlikeholdes av kommunen Disponeres av Lørenskog videregående på dagtid og av seniorlagene til Fjellhamar og KFK på ettermiddag/kveld Trening og kamptid fordeles av kommunen F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 7

8 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Barnefotball I barnefotballen har det denne sesongen vært tilbudt organisert trening og spill til alle uansett kjønn og alder. Ungdomsfotball Vår ungdomsavdeling har i år bestått at følgende lag: SMJ 89 (7-er) SMJ 88 Jenter SMG 89 SMG 88 Gutter SMJ 89 spilte denne sesongen 7-er fotball på grunn av få spillere. Laget klarte seg meget bra i gruppen for lag med spillere født 89 og 88. Ved siden av en god 4. plass i serien kan nevnes seier i Jentefestivalen. SMJ 88 har i år vist at gode jentelag det kan Kurland. Laget ble nr. 3 i serien med kun to tap, og vant ellers Frogner ungdomscup, Skjetten Vårcup og Jentefestivalen. Jenter føyer seg inn i rekken av gode lag på jentesiden i KFK. Jentene ble kretsmestere i 1. div. og vant B-finalen i Gothia Cup. SMG 89 har gjort det bra sportslig i 2. div. Spillegruppen er litt liten, laget har derfor lånt spillere til kamp fra LG 90. SMG 88 startet sesongen med et samarbeid med Lørenskog Ishockeyklubb. Treningspresset på spillere som også spiller ishockey ble på høstsesongen dessverre så stort at klubben ikke så annen utvei enn å trekke laget fra serien. Gutter har bestått av spillere født 86 og spillere født 87. Laget startet sesongen med 12 spillere og teller nå ved sesongslutt over 20 spillere. Laget, apparatet rundt laget og spesielt trener Jermund har gjort en utmerket jobb. Seniorlag Seniorlagene har i år gjort en utmerket jobb. Herrene har hatt to lag påmeldt i seriespill. Laget i 4. div. vant sin gruppe overlegent og spiller neste sesong i 3. div. Laget i 6. div. plasserte seg som nr. 5 av 9 lag. Damene hadde også to lag påmeldt i seriespill. Et 11-er lag i 3. div. som plasserte seg best av lag fra Akershus i 3. div. og fikk spille om opprykk, samt et 7-er lag som også har gjort en bra sesong. Dommere og dommerutvikling Kretsen innførte denne sesongen nye retningslinjer med tanke på hvor mange dommere den enkelte klubb skal stille med for å unngå bot. KFK innså at vi ikke ville klare og oppfylle det nye kravet. 2 av 3 kretsdommere sluttet. På den annen side har klubben fått 4 nye rekruttdommere. Disse har i løpet av sesongen debutert som 11-er dommere. Styret benytter anledningen til å takke vår dommerkontakt for en flott innsats i forbindelse med gjennomføringen av dommeroppsett for våre hjemmekamper. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 8

9 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Trener- og lederutvikling Vi har denne sesongen hatt en rekke trenere på kurs, noe vi i Kurland Fotballklubb er stolte av. Derimot ønsker vi oss flere deltakere på lederkurs. Det er gjennomført tre trener- og lederforum. De to første inneholdt mye praktisk informasjon til lagene. Det har videre vært ført en løpende debatt på disse forumene om spillerutvikling. På det siste forumet presenterte SU en spillerutviklingsmodell som i hovedsak bygger på å utnytte de ressurser som allerede finnes i klubben ved systematisk å legge til rette for og oppmuntre til hospitering. Det ble konkludert med at en skal gå videre med og formalisere denne modellen i løpet av sesongen Krets- og forbundsaktiviteter KFK har også denne sesongen deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger. Klubben er meget fornøyd med det tilbud kretsen i år har presentert. Styret vil videre rose den gode oppfølging våre spillere på kretsaktiviteter har fått fra sine trenere. KFK var i år representert med to spillere på NFFs talentleir i Porsgrunn. Både Ane Oland og Øystein Skrolsvik tilhører de bedre spillere i sine årganger på landsbasis Økonomi Det ble denne sesongen bare satt i gang ett lotteri, Fotball-Lotteriet. Lotteriet ble gjennomført meget bra, der medlemmene fra samtlige lag har stilt opp og gjort en utmerket jobb med en veldig kort frist. Kontingentinngangen har denne sesongen vist en meget positiv økning. Dette skyldes i hovedsak en flott innsats av kasserer. Kontingentkrav ble sendt ut i februar, og det er sendt ut 4 skriftlige purringer og flere muntlige purringer. Ved tidspunktet for regnskapsavsluning var det 16 aktive medlemmer og 4 støttemedlemmer som ikke hadde betalt. Det har ikke blitt gjort noe med nytt medlemsregister i året som har gått. Kasserer har håndtert det gamle systemet på en brukbar måte og holdt det oppdatert til enhver tid. Markedssiden ligger fremdeles nede. Styret har heller ikke i år klart å skaffe personer til å ta seg av dette fagområdet. To spilleautomater er plassert i en kiosk i Blystadlia og en på Fjellhamar. Dette bidrar til en ekstra inntekt for klubben. Usikkert hvor lenge dette varer. Regnskapet fra 2002 er avsluttet per Det vises til vedlagte regnskap med tilhørende noter Informasjon Kuréren Det ble i løpet av 2002 utgitt to utgaver av Kuréren. Det første nummeret kom ut i april og var en presentasjon av lagene i Kurland Fotballklubb, og det andre nummeret kom ut i november og var en oppsummering fra lagene. Magne Storløkken ønsket avløsning som redaktør etter fjoråret. Hilda Pettersen ble ny redaktør, mens en lærling innen grafisk design, Maria Smith Nygård ble leid inn for å lage layout på bladet. Dette arbeidet ser ut til å fungere veldig bra. Kuréren baserer seg nå ikke lenger på oppsøkende journalistikk, men er avhengig av å få inn bidrag fra lagene. I 2002 har F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 9

10 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 innsamlingen fra lagene gått relativt greit, men det er fortsatt behov for å bedre overholdelsen av fristene. Dette vil lette redaksjonens arbeid betraktelig. Redaksjonen har også begrenset arbeidskapasitet til å ta egne bilder og er derfor avhengig i bidrag i form av bilder. Styret er meget godt fornøyd med jobben til redaksjonen og kan på det varmeste anbefale Maria Smith Nygaard til de som trenger hjelp med grafisk design. Det samme gjelder Tom Lindemark for de som skal ha produsert en trykksak med god kvalitet. Hjemmesidene Styret er veldig fornøyd med hjemmesidenes utforming og de ser ut til å spille en meget viktig rolle i spredning av informasjon innad i klubben og ut mot personer som ikke er medlem i Kurland Fotballklubb. Webmaster Strand legger ned stort arbeid i holde på det nivået den befinner seg. Siden har i løpet av året fått en ansiktsløftning med tanke på layout. Innholdsmessig har det kommet flere nye menyer, faktiske så mange at de som har fagansvaret i styret ikke rekker å få produsert den informasjonen som er forutsatt. Styret oppfordrer alle medlemmer til å produsere nyheter til hjemmesiden. De som trenger tilgangsrettighet eller veiledning kan gå inn på og finne e-post-adresse eller telefon til Olav. Det er alltid hjelp å få. Ny informasjonsstrategi Informasjonsplanen for Kurland Fotballklubb foreligger nå i en egen plan som ønskes vedtatt på Årsmøtet Her uttales det eksplisitt at Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta passivt eller aktivt. Det angis hvilke medier som skal benyttes til de ulike typer informasjon som skal ut. Et av klubbens viktigste medier er hjemmesidene og e-post. Det er likevel viktig å huske på at ikke alle har tilgang på den informasjonen som ligger på nettet og at ikke alle har e-post. Informasjonsanvarlig i styret må derfor til enhver tid ha oversikt over hvem som ikke kan nås via e-post/hjemmesider og kontakte disse via telefon eller brev når informasjonen er av en slik art at den må nå frem Arrangement Sommerfesten Sommerfesten gikk av stabelen den Det var senere enn det som har vært tilfelle tidligere år, kanskje var dette også et gunstigere tidspunkt. Lillejenter -90 og Lillegutter -90 stod for arrangementet. Det ble servert grillmat, kaker og drikke. Noen foretrakk å grille selv. Deltakelsen i år var god, det var et meget godt gjennomført arrangement. Det var i år fokusert mot fotballmessige aktiviteter og leker.. Tillitsvalgtfest/medlemsfest Det ble arrangert en sommeravslutning for trenere og ledere på klubbhuset i slutten av juni. Styret disket opp med tre hjemmelagede retter, særlig ble Olav Strands bacalao godt mottatt. Arrangementet bør bli en tradisjon. Go'foten vil bli delt ut i forbindelse med årsmøtet. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 10

11 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Juletrefest Kurland Fotballklubb ved småjenter 88 arrangerte, på vegen av Kurland Vel, juletrefest på Kurland skole. Arrangementet var meget vellykket. KFK bør ta på seg å være teknisk arrangør for Velet også kommende år. Norway Cup Det var i år kun 6 deltakende lag fra KFK. Dette er lavere enn tidligere sesonger. Flere lag hadde prioritert deltakelse i andre turneringer som for eksempel Dana-Cup. Styret ser at informasjonen om påmeldingsfrister kunne vært bedre. Alle lagene fikk det utstyret de skulle gjennom klubbens Norway cup-koordinator. Det ble ikke avholdt internt informasjonsmøte før turneringen denne sesongen. Det ble heller ikke utarbeidet en oversikt over ulike veier for det enkelte lag i evt. sluttspill. KFK VinterCup Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år hadde vi 123 guttelag og 63 jentelag. Vi har også i år fått mange positive tilbakemeldinger for vår måte å arrangere turnering på og for gjennomføringen av turneringen. Lilleguttene og lillejentene har alle fått spille sine kamper på samme dag. De yngste lilleguttene flyttet vi til jentehelgen for å kunne ta imot alle guttelagene som var påmeldt. Neste år flytter vi hele lilleguttklassen over til jentehelgen. Det har vært jobbet med å få pressedekning. Vi fikk innslag fra TVRomerike fra jentehelgen og det er veldig positivt. Romerikes Blad hadde et oppslag med resultater fra gutteturneringen og en liten artikkel fra jenteturneringen. Vinner av vandrepokalene må kontaktes i god tid før påmeldingsfristen går ut for å være sikre på at de har registrert invitasjon. Vi beholder invitasjonen som den er gjenkjenningseffekt. Vi vurderer å ha forskjellige regler når det gjelder dispensasjon fra aldersbestemmelsene når det gjelder gutter og jenter. På jentesiden vurderer vi å tillate en overårig per kamp uavhengig av disp. fra kretsen, dersom de ikke spiller på et lag i sin årsklasse. Økonomisk har vi slått alle rekorder i år. Vi har gått ca. kr i overskudd (se regnskap for nøyaktige tall), mot budsjett på kr Olav Strand har gjort en kjempejobb med å holde vår web-side løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Alle finalelagene ble det tatt bilde av og lagt ut på hjemmesiden vår. Veldig populært. Vi tok i år betalt for inngang kr 10,-. Billetten fungerte som lodd med gevinster fra ColorLine. Vi tok inn ca. kr fra begge turneringshelgene. Bilde av vinnerne ble lagt ut på hjemmesiden vår. Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere kom opp i sekretariatet for å fortelle hvor fornøyd de var med turneringen. Vi fikk skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt til KFK VinterCup januar 2003 og februar F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 11

12 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter Anlegg og utstyr Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Styrekontakt Anleggskoordinator Kioskgruppe Klubbhusgruppe Baneansvarlig Materialforvalter På grunn av at anleggsansvarlig Håkon Skjerstad reiste til Trondheim i august for å studere, har det ikke blitt gjort like mye på dette området som ønskelig. Blant annet har det ikke lykkes å etablere en egen klubbhuskomité. Anleggsutviklingen har blitt i varetatt gjennom et nærmiljøprosjekt ledet av Kjell Havreberg, samt at Klaus Wike har deltatt i som klubbens brukerkontakt i forhold til kommunenes kunstgressprosjekt på Torshov. Disse tiltakene er nærmere omtalt nedenfor. Anleggskoordinator Hilda Pettersen har utført vervet på en tilfredsstillende måte. Styret bekjent har det ikke vært utleiekollisjoner på våre anlegg i Dessverre har ikke Hilda vært så tilgjengelig på e-post som forutsatt. Det ble videre for dyrt/tidkrevende å utvikle et elektronisk bookingsystem i Materialforvaltning Oddrun Stoll har også denne sesongen vært materialforvalter. Som vanlig er jobben vel utført, selv om styret skapte noe uorden og budsjettoverskridelse ved å vedta ekstra utstyr til småjenter 88. Bakgrunnen for dette vedtaket var et bonusløfte til trenerne på laget, dersom de klarte å øke antall spillere til minst 16 i løpet av sesongen. Lagene har fått utstyr i en mengde og en kvalitet styret er fornøyd med. På grunn av en meget god inntjening denne sesongen, ble det benyttet drøyt kr ,- mer til utstyr enn forutsatt i budsjettet. Klubben kunne med fordel vært enda dyktigere til å profilere våre samarbeidspartnere på utstyrssiden. Blant annet har vi ikke i tilstrekkelig grad fått laget systemer omkring KFKs produktlinje. Kiosken på Kurlandsparken Kiosken har vært drevet av Dagny Øby m.fl. på en effektiv og grei måte i Alle lag har fått og tatt sine økter. Resultatet ligger om lag kr ,- over budsjett, hvorav kr var inntekt fra 2001 som vi ikke rakk å regnskapsføre dette året. Et netto resultat på kr er likevel det beste resultatet på mange år. Klubbhus Som nevnt ovenfor har styret ikke fått til drift og utvikling av klubbhuset som ønsket denne sesongen. Klubbhuset har blitt brukt til møte- og kontorlokale i forbindelse med driften av klubben, men huset har ikke utviklet seg til å bli det uformelle møtestedet for klubbens medlemmer som F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 12

13 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 forutsatt. Videre har vi ikke klart å få til kommersiell utleie. Dette skyldes blant annet at kjøkkenet heller ikke i år ble ferdigstilt. Videre at styret ikke har lykkes med å etablere en egen gruppe til å ta ansvaret for drift og utvikling. Kommunen har satt i drift brannvarslingsanlegget. Klubben har bekostet skifting av låssystemet. Styret lykkes ikke med å skaffe projektor eller overhead til bruk i forsamlingslokalet på klubbhuset. Baner drift og vedlikehold Klubben benytter utelukkende kommunale anlegg for sin aktivitet. Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold Kurlandsparken, TIF-løkka, Torshov og Skolebanen. Kvaliteten på vintervedlikeholdet av Kurlandsparken var tilfredsstillende. Klubben benyttet i liten grad egne midler til vintervedlikehold. Sommervedlikeholdet var ikke i samsvar med forventet. Blant annet overlot kommunen den daglige merkingen av banene til klubben. Videre ble banen ikke avrettet med veiskrape som lovet før sesongen. Parken har fortsatt ensidig fall og blir fort furet og værbitt ved nedbør. Klubbens medlemmer gjennomførte vårdugnad på alle anleggene vi benytter. Blant annet ble innbytterbuer, ballfang og tribunen på Kurlandsparken renovert. Skolebanen er blitt sloddet noe oftere denne sesongen, men fortsatt bør banen jobbes mer med. TIF-løkka har vært tilfredsstillende driftet i år. Anleggsutvikling anleggsplan Styret tar, i samarbeid med lokale lag og foreninger og kommunen, fortsatt initiativ til at det blir utarbeidet et forprosjekt på nærmiljøanlegg i tilknytning til Kurlandsparken, som en del av nærmiljøanlegget i draget fra Bingen til skolebanen. KFK vil ta på seg ansvaret for detaljplanleggingen og prosjekteringen av fotballdelen av anlegget. Fotballdelen bør søkes innarbeidet i prosjektet basert på følgende retningslinjer: Det etableres en ballslette langsetter Kurlandsparken. Ballsletta kan også etableres som separate løkker/nærmiljøanlegg. Arealet er åpent for uorganisert virksomhet, men det må også være anledning til å kunne benytte det til organisert virksomhet. Deler av ballsletta bør kunne benyttes til å spille fotballkamper. Ballsletta bør inngå som en integrert del av en samlet plan for utvikling av draget Sandbekken går i; fra Bingen via arealet bak klubbhuset, videre til skoleidrettsplassen og skolen, og området ved TIF-løkka. Planen må også omfatte lysløypetraseen. I dalen bak klubbhuset bør det på sikt bygges enkel tribune på den ene siden i det naturlige amfiet. Planen må utvikles i samarbeid mellom grunneiere, beboerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Tiltaket søkes innarbeidet i kommuneplanenes arealdel ved hovedrulleringen våren Lørenskog kommune besluttet å utsette byggingen av fotballhall på Kjenn og heller bruke penger på kunstgress med flomlys på Torshov og Rolvsrud. KFK søttet dette initiativet. Kommunen har involvert klubbene i prosjekteringsfasen. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 13

14 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 I prosjekteringsfasen tok kommunen undervarme ut av prosjektet. Klubbene ble tilbudt å ta denne funksjonen inn, dersom de var villige til å dekke kostnadene knyttet til investering og drift. Styret har fattet følgende vedtak om dette spørsmålet: 1. KFK er positive til å bidra med dugnad ifm. etablering av kunstgressbane på Torshov. 2. KFK er positive til å inngå avtale med kommunen om driften av Torshov sammen med Fjellhamer. 3. KFK ønsker primært fortsatt kommunal drift av Parken og TIF-løkka, men er interessert i å drøfte overtakelse av driften med kommunen. Den videre framdrift i saken vil bli behandlet i styrets årsplan for Representasjon og utmerkelser AFKs ting Hilda Pettersen Nina Nordeng Lørenskog idrettsråd årsmøte: Klaus Wike Fotballforbundets talentleir i Porsgrunn: Ane Oland og Øystein Skrolsvik KFK har deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger. Akershus Fotballkrets Dommere Finn Løvseth Arrangementer Juletrefest på Kurland skole VinterCup Sommeravslutning for trenere og ledere på klubbhuset Sommerfest på Kurlandsparken Rælingen FK benyttet Kurlandsparken ifm. turneringen Jentefestivalen Kretsmesterbankett for begge seniorlag Slutning Klubben har gjennomført en meget tilfredsstillende sesong. Det har vært stor aktivitet i klubben. Vi har vunnet kretsmesterskap med Jenter 86 87, kvinner senior og menn senior. I tillegg har vi en rekke andre sterke sportslige resultater, både på lagsnivå og blant våre representasjonsspillere. Vi har tilbud til alle som ønsker å trene organisert fotball. Vi mangler likevel gode tilbud for menn- og kvinner junior (16 19 år). I følgende klasser kunne tilbudet og antall spiller vært vesentlig bedre. Jenter 95, Jenter 93, Jenter 91, Gutter 88. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 14

15 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Vi har gjennomført den beste sommerfesten på mange år. VinterCup er fortsatt blant de beste i sitt slag i landet. Lagene har hatt tilfredsstillende treningsforhold og tilstrekkelig utstyr. Kioskdriften har vært gjennomført med det beste resultatet på mange år. Styret legger fram et regnskap med et positivt driftsresultat på over kr ,-. I en frivillig organisasjon som KFK er det ingen hensikt å gå med så store overskudd over tid, dersom en ikke skal spare penger til et bestemt formål. Etter denne sesongen vil klubben ha drøyt kr ,- i banken. Vi har ikke langsiktig gjeld. Dersom vi ikke beslutter å jobbe mot bestemte anleggsprosjekter, kan vi velge mellom å redusere utgiftene og belastningen knyttet til det å være medlem eller øke aktivitetsnivået. En aktivitetsøkning vil særlig være aktuell for de eldste lagene. Sammenliknet med naboklubber har det tradisjonelt gått lite penger i KFK fra de yngste til de eldste. Klubben har utfordringer på anleggssiden. Klubbhuset er for lite og banen for dårlig. Det kommer trolig kunstgress på Torshov neste sesong. KFK vil disponere om lag 40 % av tiden på denne banen. Klubbene må selv dekke kostnader knyttet til drift av eventuell undervarme. Kommunen tilbyr i denne anledning klubbene en driftsavtale på hele anlegget. Styret har stilt seg positiv til å vurdere en slik løsning. Kommunen har også luftet forslag om at KFK overtar driften av Kurlandsparken og TIFløkka. Styret er skeptisk til en slik løsning, men er innstilt på forhandlinger med kommunen. Vårt anlegg blir i minste laget med tanke på investeringskostnadene til maskiner og utstyr som følger med et slikt ansvar. Alternativet med å kjøpe alle tjenestene synes også dyrt. Fordelen er at vi selv kan bestemme kvalitet på banene. Kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er Styret har jobbet med å samle tilslutning fra lokale lag, foreninger og kommunale institusjoner til at arealet mellom Kurlandsparken og den dyrkede marken legges ut som friområde. I gjeldende kommuneplan er arealet satt av til Landbruk/Natur/Friluftsområde (LNF). Styrets ambisjon er at hele dette arealet gjøres om til ball-løkke med gress. Arealet er større enn Kurlandsparken. I tillegg til ball-løkke, skal arealet benyttes som lysløypetrasé. Det gjenstår mange og lange runder før en kan sette spaden i jorda for dette tiltaket. Det er uklart hvor mye et slikt tiltak vil koste og hvem som vil være med å finansiere det. Dersom KFK fortsetter å gå med årlige driftsoverskudd på over kr ,-, kan det være aktuelt å vurdere om vi skal gå for kunstgress på Kurlandsparken framfor ball-løkke. Kostnadene for dette prosjektet, uten produksjonsenhet for undervarme, vil ligge på om lag 5 mill. Det er lite trolig at Lørenskog kommune vil bidra med den tradisjonelle tredelen i første omgang. Snaue 2 mill. kan påregnes fra spillemidler. KFK står da igjen med drøye 3 mill. Vi har på dette tidspunktet en egenkapital på ca. kr ,-. Drøye 2,5 mill. må da dekkes gjennom lån og dugnad. Et slikt låneopptak forutsetter en kommunal garanti. Renter og avdrag på et annuitetslån på 2 mill. over 25 år med en effektiv rente på 8,5 %, vil medføre en årlig kostnad på om lag kr ,-. Dersom en ikke kan øke dugnadsdelen eller få kommunen til å bidra, synes et slikt prosjekt for tungt for KFK de neste 3 4 årene. Dersom en ikke ønsker å opparbeide egenkapital til anleggsutvikling, kan det være et alternativ å redusere belastningen knyttet til det å være medlem i KFK. I dag må et medlem betale kontingent på kr ,-, selge lodd for kr 200,-, jobbe en til to økter dugnad under VinterCup samt en dugnadsøkt i kiosken på Parken. Er du seniorspiller må du i tillegg betale F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 15

16 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 en treningsavgift på kr 1000,- og din egen forsikring til Fotballforbundet. I tillegg kommer utgifter til treningstøy og sko. På toppen av dette kommer aktiviteter som laget deltar på, utover seriespill og noen turneringer i nærmiljøet. Styret har ikke sett på hvor store kutt i kontingentoverskuddet utgjør per medlem. Klubben vil uten problemer ha råd til å kutte ut loddsalget. Det tredje alternativet er å øke klubbens aktivitet. Neste sesong er klubbens menn senior-lag kvalifisert for deltakelse i 3. div. Klubben har aldri vært så høyt i seriesystemet på herresiden. 3. div.-klubbene rundt oss bruker om lag kr ,- per sesong. Det tilsvarer 70 % av KFKs budsjett. Kvinner senior spiller i oktober kvalifiseringskamper for opprykk til 2. div. Denne divisjonen favner fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Siste gangen kvinner senior var i denne divisjonen, hadde de et budsjett på kr ,-. Tradisjonelt har seniorlagene i KFK i stor grad finansiert sin egen virksomhet, utover den utgiftsdekning alle andre lag i klubben mottar. Inneværende sesong bruker klubben kr ,- på ekstraordinær driftsstøtte til seniorlagene. Vi er i ferd med å reetablere juniorlag for både menn og kvinner. Det kan være hensiktsmessig å bruke av klubbens penger på å få til gode tilbud til denne aldersgruppen. Foruten nivået og profilen på klubbens pengebruk, bør årsmøtet gi mandater til jubileumskomité og arbeidsgruppe som skal fremme forslag til ny handlingsplan. Videre vil det bli lagt fram forslag til informasjonsstrategi for KFK. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 16

17 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter Regnskap 2002 Resultat per INNTEKTER BUDSJETT 2002 REGNSKAP 2002 NOTER Medlemskontingent Kommunale tilskudd Stevneinntekter Medlemsblad Salg kiosk Inntektsbringende tiltak Interne overføringer Inntekter fra lagene Renter Sum inntekter UTGIFTER Deltakelse i andres stevner Reiseutgifter/tilskudd Trenings- og instruksjonstiltak Idrettsmateriell Administrasjonsutgifter Tilskudd tillitsvalgte Drift klubbhus og baner Klubbhuskostnader Påmelding i serien Div.geb./o.gang/kampavg Dommerutvikling Dommerregninger Utgifter til lagene Medlemsblad Sum utgifter Resultat F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 17

18 NOTER TIL REGNSKAPET 1 Medlemslistene har blitt jevnlig oppdatert og det har blitt jobbet mye med kontingentinnkreving. Ved regnskapsavslutning har 96 % av medlemmene betalt kontingent. 2 KFK mottok også i år utbetaling via Idrettsrådet og Akershus fylkeskommune. Godt forarbeid økte utbetalingene. 3 Den økte fortjenesten for KFK VinterCup 2002 skyldes hovedsakelig økt påmeldingsavgift og at vi tok inngangspenger. 4 Beløpet inneholder overskudd fra 2001 på ca. kr ,-. Kostnader og inntekter knyttet til sommerfesten ligger også på denne posten. Sommerfesten gikk om lag i balanse. 5 NFFs skrapelotteri ble utgiftsført i 2001 og inntektsført i 2002 med kr ,-. Spilleautomatene i Blystadlia og Fjellhamar har gitt drøyt kr ,- i inntekter. 6 Posten beskriver aktiviteten på lagsnivå. I hovedsak er dette midler lagene selv har skaffet til veie. Ikke alle lag fører egenandeler fra spillere/foresatte i regnskapet. Dette er ønskelig neste år. 7 Påmeldingsavgift Norway cup kr 3000,- per deltakende lag. Vi stilte med 6 lag. 8 Det er benyttet noe mer på idrettsmateriell enn forutsatt. Blant annet vedtok styret å benytte ekstraordinære midler på SMJ88 som følge av mange nye spillere etter samarbeid med Løvenstad. 9 De tillitsvalgte har i år brukt denne kontoen flittig. Dette skyldes økt tilgjengelighet pga. e-post blant annet. 10 Posten har hovedsakelig blitt brukt på faste utgifter som strøm, telefon, forsikringer og vårdugnaden. 11 Se kommentar i note 6. 18

19 F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 19

20 5. Innkomne forslag 5.1 Forslag til nye vedtekter for Kurland Fotballklubb Innstilling: 1. Styrets utkast til nye vedtekter for Kurland Fotballklubb godkjennes. 2. Vedtektene trer i kraft fra det tidspunkt overordnet myndighet godkjenner endringene, og med de merknader overordnet myndighet evt. skulle ha til vedtektene. Saken gjelder; Et samlet styre fremmer med dette forslag til nye vedtekter for Kurland Fotballklubb. Forslaget er basert på Norges Idrettsforbunds lovmal. Forslaget er basert på lovnormalen til Idrettsforbundet. Realitetene i denne normalen avviker ikke vesentlig fra gjeldende bestemmelser. En del uklare punkter vil bli presisert og forslaget er noe mer detaljert på en del områder enn det gjeldende. Dette gjelder blant annet hvordan klubben skal forholde seg til medlemmer som ikke betaler sin kontingent i rett tid. Nye områder som foreslås regulert er et eget kapittel om æresmedlemsskap og utmerkelser. Styret ønsker å få klare retningslinjer å forholde seg til med tanke på neste års 25-års-jubileum. Forslaget til nye vedtekter følger nedenfor. Forslag til nye vedtekter Lov for Kurland Fotballklubb, stiftet den Vedtatt den med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Gjeldende vedtekter LOV FOR KURLAND FOTBALLKLUBB stiftet den Vedtatt den , med senere endringer, senest av Godkjent av Idrettsstyret den , jfr. NIF's lov FORMÅL Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 20

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer