Postboks Løvenstad - ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002"

Transkript

1 Postboks Løvenstad - ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Medlemmene oppfordres til å fremme forslag som skal ligge ved årsmøtedokumentene senest Forslag sendes per e-post til eller per post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den eller hentes på papir på klubbhuset onsdag den kl Med sportslig hilsen Styret 1

2 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Innhold fra og med sak 3 3. ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE VURDERING GJENNOMFØRINGEN AV STYRETS ÅRSPLAN FOR Innledning Sportslige forhold Økonomi Informasjon Arrangement Anlegg og utstyr Representasjon og utmerkelser Slutning REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR KURLAND FOTBALLKLUBB INFORMASJONSSTRATEGI FOR KURLAND FOTBALLKLUBB GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE AKTIVITETSNIVÅ OG INVESTERINGER FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR STYRET I Generelt Organisering Sportslig utvalg Anlegg/utstyr Økonomigruppa Informasjon Arrangement KFK 25 år FASTSETTELSE AV KONTINGENT BUDSJETT VALG Vedlegg Årsrapport fra materialforvalter Årsrapport fra kioskansvarlig Årsrapporter fra lagene F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 2

3 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Jacob Sørensen Kasserer Nina Nordeng Sekretær Hilda Pettersen Styremedlem Håkon Skjerstad Styremedlem Morten Pettersen Styremedlem Kjell Havreberg Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og behandlet 112 saker. Håkon Skjerstad deltok ikke i styrets arbeid i perioden august november på grunn av flytting til Trondheim i anledning studier. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * 60* Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Per er det 16 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. Styret er meget godt fornøyd med utviklingen på medlemssiden. Det har vært arbeidet meget hardt for å få til økningen i antall betalende medlemmer. Styret vil jobbe videre med å øke antallet ikke aktive medlemmer. På sikt vil den største trusselen mot aktivitet på dagens nivå og medlemstall på rundt 400 komme fra en eventuell etablering av egen barneskole på Nordbyhagen. Det vil i en slik situasjon ikke være like naturlig som i dag for de barna som bor på Nordbyhagen å spille fotball for KFK. Særlig gjelder dette for gutter, hvor Strømmen og Fjellhamar vil være mer naturlige klubber å spille i. Det motsatte gjelder delvis for jentene, siden Strømmen og Fjellhamar tradisjonelt ikke har hatt et like godt tilbud for jenter som det KFK har hatt. KFK F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 3

4 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 bør i god tid før en eventuell skole på Nordbyhagen etableres, søke å flytte mer av aktiviteten for barn til løkker på området. For sesongen 2002 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere 17 Tot Dommere Kretsdommer: Klubbdommere: Økonomigruppa Finn Løvseth Are Johaug, Robert Dahl Stave, Kai Rune Moldestad og Torkil Dyb Remøy Nina Nordeng og Alf Larsen Anlegg/utstyr Klubbhus Håkon Skjerstad/Klaus Wike Kioskansvarlig Oddrun Stoll/Dagny Øby Materialforvalter Oddrun Stoll Anleggsansvarlig Håkon Skjerstad/Klaus Wike Anleggskoodinator Hilda Pettersen Kurérens redaksjon Hjemmesider Sportslig utvalg Norway cup Ansvarlig redaktør: Hilda Pettersen Layout og grafisk design: Maria Nygaard Smith Distribusjonsansvarlig og styrekontakt: Hilda Pettersen Trykkeriansvarlig: Tom Lindemark Redaktør: Olav Strand Sportslig leder: Jacob Sørensen Utdanningskontakt: Svein Fjellheim Dommerkontakt: Finn Løvseth Medlem: Rune Haagensen KFK-koordinator: Morten Pettersen Arrangementskomité Styrekontakt: Morten Pettersen Sommerfest: Lillegutt 90 og Lillejente Ansvarlige for tillitsvalgtfest: Komiteen ikke satt i virksomhet F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 4

5 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Turneringskomité/KFK VinterCup Turneringsleder Nina Niemi Nordeng Påmeldinger Anne Marie Fester Kampoppsett Rune Andersen Baneledere Reidar Noer/Bjørn Grevstad Dommerkoordinator Finn Løvseth Kafeteria Dagny Øby Vakt/sanitet/førstehjelp Olav Strand Økonomi Nina Nordeng/Alf Larsen Markedsansvarlig Jacob Sørensen Premieutdeling: Bjørn Grevstad/Hanne Jordhøy/Rune Andersen Styrekontakt: Nina N. Nordeng 3.3 Vurdering Gjennomføringen av styrets årsplan for Innledning Styret viser til årsplan for styret i 2002 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble for sesongen 2002 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver: Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen Legge forholdene til rette for å beholde gutte- og jentelag Legge til rette for at seniorlagene etablerer seg på øverste halvdel av tabellen i sine divisjoner Arbeide videre med forprosjekt på nærmiljøanlegg i tilknytning til Kurlandsparken i samarbeid med lokale og kommunal aktører Utarbeide en informasjonsstrategi, hvor et sentralt tema vil være hvilke ulike medier og arenaer en skal benytte for å nå ut med informasjon til rette vedkommende Revidere klubbens lover og legge fram innstilling for årsmøtet 2002 Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme. Følgende utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Anleggs- og utstyrsutvalg Informasjonsutvalg Arrangement Sportslig leder Dommerkontakt Medlemmer Regnskapsfører Lotteri Dugnad Marked Kioskgruppe Materialforvalter Klubbhuskomité Kurérredaksjon Utdanningskontakt Anleggskoordinator Hjemmesideredaksjon Turneringskomite Sommerfestkomité Norway Cup koordinator Baneansvarlig F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 5

6 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Styret har i år ikke i tilfredsstillende grad klart å etablere velfungerende underutvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i komiteene. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Det har ikke vært regelmessig møtevirksomhet i SU denne sesongen. SU har bestått av Jacob Sørensen (leder), Rune Hågensen (medlem), Finn Løvseth (dommerkontakt) og Svein Fjellheim (utdanningskontakt). Under ansvarsområder for utvalget lå følgende prioriterte oppgaver for sesongen: Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen Legge til rette for at seniorlagene etablerer seg på øverste halvdel av tabellene i sine divisjoner Gjennomgå og revidere skoleringsplanen fra 1993 Lag for gutter født 1995 ble etablert i januar Gruppen består nå etter sesongen av 18 spillere og 6 trenere/ledere. Det har ikke lykkes å etablere egen gruppe for jenter født Jenter som er født i 95 som har ønsket å være aktive i KFK, har blitt tilbudt plass i gruppen jenter født Seniorlagene har i år gjort en utmerket jobb. Herrene har hatt to lag påmeldt i seriespill. Laget i 4. div. vant sin gruppe overlegent og spiller neste sesong i 3. div. Laget i 6. div. plasserte seg som nr. 5 av 9 lag. Damene hadde også to lag påmeldt i seriespill. Et 11-er lag i 3. div. som plasserte seg best av lag fra Akershus i 3. div. og fikk spille om opprykk, samt et 7-er lag som også har gjort en bra sesong. Revidering av skoleringsplanen er påbegynt, men ikke fullført da SU vurderte prosessen som meget tidkrevende og hadde begrensede ressurser. Treningstider og kampoppsett I vintersesongen ble tidene i gymsalen på Kurland skole prioritert til minilagene. KFK disponerte ikke tid i kommunal hall på hverdagene. Lille- og smålag ble derfor subsidiert ved kjøp av halltid i privat hall. Alle lag ble tilbudt tid i Fjellhamarhallen i helgene i perioden november 2001 april Alle lag ble tilbudt treningstid på Parken, alternativt TIF-løkka for de yngste. I perioden fra april fram til årsmøtet i disse dager har banene Kurlandsparken, TIF-løkka, Skolebanen og Torshov blitt benyttet til trening. Det har i hele perioden vært stor konkurranse om treningstider, da spesielt på Kurlandsparken og TIF-løkka (bruk av Torshov er regulert av F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 6

7 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 kommunen). Kapasiteten på skolebanen har vært god. Det samme gjelder Parken og TIFløkka i helgene. Banene ble disponert på følgende måte med tanke på fordeling mellom trening og kamp: Kurlandsparken, grus (60x100m) 4 stk. 11-er mål og 4 stk. 7-er mål Flomlys runt banen (tidsbryter) Vedlikeholdes av kommunen Disponeres eksklusivt av KFK Økter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17:00-18:30 Trening Trening Trening Trening Kamper Kamper Kamper 18:30-20:15 Kamp Kamp Kamp Kamp hele hele hele 20:00-21:45 Trening Trening Trening Trening dagen dagen dagen TIF-løkka, grus (25x45m) 2 stk. 7-er mål Begrenset flomlys (nøkkel til lys etter avtale) Vedlikeholdes av kommunen Disponeres av KFK og Kurland skole Økter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17:00-18:30 Trening Trening Trening Trening Kamp Kamper Kamper 18:30-20:15 Kamp Kamp Kamp Kamp Kamp hele hele 20:00-21:45 Trening Trening Trening Trening Kamp dagen dagen Skolebanen, grus (40x65m) 2 stk. håndballmål Meget dårlig vedlikeholdt Disponeres av KFK og Kurland skole Økter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17:00-18:30 Trening Trening Trening Trening Stengt Stengt Stengt 18:30-20:15 Trening Trening Trening Trening for org. for org. for org. 20:00-21:45 Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk trening trening trening Torshov, gress (60x105m) 2 stk. 11-er mål Vedlikeholdes av kommunen Disponeres av Lørenskog videregående på dagtid og av seniorlagene til Fjellhamar og KFK på ettermiddag/kveld Trening og kamptid fordeles av kommunen F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 7

8 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Barnefotball I barnefotballen har det denne sesongen vært tilbudt organisert trening og spill til alle uansett kjønn og alder. Ungdomsfotball Vår ungdomsavdeling har i år bestått at følgende lag: SMJ 89 (7-er) SMJ 88 Jenter SMG 89 SMG 88 Gutter SMJ 89 spilte denne sesongen 7-er fotball på grunn av få spillere. Laget klarte seg meget bra i gruppen for lag med spillere født 89 og 88. Ved siden av en god 4. plass i serien kan nevnes seier i Jentefestivalen. SMJ 88 har i år vist at gode jentelag det kan Kurland. Laget ble nr. 3 i serien med kun to tap, og vant ellers Frogner ungdomscup, Skjetten Vårcup og Jentefestivalen. Jenter føyer seg inn i rekken av gode lag på jentesiden i KFK. Jentene ble kretsmestere i 1. div. og vant B-finalen i Gothia Cup. SMG 89 har gjort det bra sportslig i 2. div. Spillegruppen er litt liten, laget har derfor lånt spillere til kamp fra LG 90. SMG 88 startet sesongen med et samarbeid med Lørenskog Ishockeyklubb. Treningspresset på spillere som også spiller ishockey ble på høstsesongen dessverre så stort at klubben ikke så annen utvei enn å trekke laget fra serien. Gutter har bestått av spillere født 86 og spillere født 87. Laget startet sesongen med 12 spillere og teller nå ved sesongslutt over 20 spillere. Laget, apparatet rundt laget og spesielt trener Jermund har gjort en utmerket jobb. Seniorlag Seniorlagene har i år gjort en utmerket jobb. Herrene har hatt to lag påmeldt i seriespill. Laget i 4. div. vant sin gruppe overlegent og spiller neste sesong i 3. div. Laget i 6. div. plasserte seg som nr. 5 av 9 lag. Damene hadde også to lag påmeldt i seriespill. Et 11-er lag i 3. div. som plasserte seg best av lag fra Akershus i 3. div. og fikk spille om opprykk, samt et 7-er lag som også har gjort en bra sesong. Dommere og dommerutvikling Kretsen innførte denne sesongen nye retningslinjer med tanke på hvor mange dommere den enkelte klubb skal stille med for å unngå bot. KFK innså at vi ikke ville klare og oppfylle det nye kravet. 2 av 3 kretsdommere sluttet. På den annen side har klubben fått 4 nye rekruttdommere. Disse har i løpet av sesongen debutert som 11-er dommere. Styret benytter anledningen til å takke vår dommerkontakt for en flott innsats i forbindelse med gjennomføringen av dommeroppsett for våre hjemmekamper. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 8

9 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Trener- og lederutvikling Vi har denne sesongen hatt en rekke trenere på kurs, noe vi i Kurland Fotballklubb er stolte av. Derimot ønsker vi oss flere deltakere på lederkurs. Det er gjennomført tre trener- og lederforum. De to første inneholdt mye praktisk informasjon til lagene. Det har videre vært ført en løpende debatt på disse forumene om spillerutvikling. På det siste forumet presenterte SU en spillerutviklingsmodell som i hovedsak bygger på å utnytte de ressurser som allerede finnes i klubben ved systematisk å legge til rette for og oppmuntre til hospitering. Det ble konkludert med at en skal gå videre med og formalisere denne modellen i løpet av sesongen Krets- og forbundsaktiviteter KFK har også denne sesongen deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger. Klubben er meget fornøyd med det tilbud kretsen i år har presentert. Styret vil videre rose den gode oppfølging våre spillere på kretsaktiviteter har fått fra sine trenere. KFK var i år representert med to spillere på NFFs talentleir i Porsgrunn. Både Ane Oland og Øystein Skrolsvik tilhører de bedre spillere i sine årganger på landsbasis Økonomi Det ble denne sesongen bare satt i gang ett lotteri, Fotball-Lotteriet. Lotteriet ble gjennomført meget bra, der medlemmene fra samtlige lag har stilt opp og gjort en utmerket jobb med en veldig kort frist. Kontingentinngangen har denne sesongen vist en meget positiv økning. Dette skyldes i hovedsak en flott innsats av kasserer. Kontingentkrav ble sendt ut i februar, og det er sendt ut 4 skriftlige purringer og flere muntlige purringer. Ved tidspunktet for regnskapsavsluning var det 16 aktive medlemmer og 4 støttemedlemmer som ikke hadde betalt. Det har ikke blitt gjort noe med nytt medlemsregister i året som har gått. Kasserer har håndtert det gamle systemet på en brukbar måte og holdt det oppdatert til enhver tid. Markedssiden ligger fremdeles nede. Styret har heller ikke i år klart å skaffe personer til å ta seg av dette fagområdet. To spilleautomater er plassert i en kiosk i Blystadlia og en på Fjellhamar. Dette bidrar til en ekstra inntekt for klubben. Usikkert hvor lenge dette varer. Regnskapet fra 2002 er avsluttet per Det vises til vedlagte regnskap med tilhørende noter Informasjon Kuréren Det ble i løpet av 2002 utgitt to utgaver av Kuréren. Det første nummeret kom ut i april og var en presentasjon av lagene i Kurland Fotballklubb, og det andre nummeret kom ut i november og var en oppsummering fra lagene. Magne Storløkken ønsket avløsning som redaktør etter fjoråret. Hilda Pettersen ble ny redaktør, mens en lærling innen grafisk design, Maria Smith Nygård ble leid inn for å lage layout på bladet. Dette arbeidet ser ut til å fungere veldig bra. Kuréren baserer seg nå ikke lenger på oppsøkende journalistikk, men er avhengig av å få inn bidrag fra lagene. I 2002 har F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 9

10 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 innsamlingen fra lagene gått relativt greit, men det er fortsatt behov for å bedre overholdelsen av fristene. Dette vil lette redaksjonens arbeid betraktelig. Redaksjonen har også begrenset arbeidskapasitet til å ta egne bilder og er derfor avhengig i bidrag i form av bilder. Styret er meget godt fornøyd med jobben til redaksjonen og kan på det varmeste anbefale Maria Smith Nygaard til de som trenger hjelp med grafisk design. Det samme gjelder Tom Lindemark for de som skal ha produsert en trykksak med god kvalitet. Hjemmesidene Styret er veldig fornøyd med hjemmesidenes utforming og de ser ut til å spille en meget viktig rolle i spredning av informasjon innad i klubben og ut mot personer som ikke er medlem i Kurland Fotballklubb. Webmaster Strand legger ned stort arbeid i holde på det nivået den befinner seg. Siden har i løpet av året fått en ansiktsløftning med tanke på layout. Innholdsmessig har det kommet flere nye menyer, faktiske så mange at de som har fagansvaret i styret ikke rekker å få produsert den informasjonen som er forutsatt. Styret oppfordrer alle medlemmer til å produsere nyheter til hjemmesiden. De som trenger tilgangsrettighet eller veiledning kan gå inn på og finne e-post-adresse eller telefon til Olav. Det er alltid hjelp å få. Ny informasjonsstrategi Informasjonsplanen for Kurland Fotballklubb foreligger nå i en egen plan som ønskes vedtatt på Årsmøtet Her uttales det eksplisitt at Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta passivt eller aktivt. Det angis hvilke medier som skal benyttes til de ulike typer informasjon som skal ut. Et av klubbens viktigste medier er hjemmesidene og e-post. Det er likevel viktig å huske på at ikke alle har tilgang på den informasjonen som ligger på nettet og at ikke alle har e-post. Informasjonsanvarlig i styret må derfor til enhver tid ha oversikt over hvem som ikke kan nås via e-post/hjemmesider og kontakte disse via telefon eller brev når informasjonen er av en slik art at den må nå frem Arrangement Sommerfesten Sommerfesten gikk av stabelen den Det var senere enn det som har vært tilfelle tidligere år, kanskje var dette også et gunstigere tidspunkt. Lillejenter -90 og Lillegutter -90 stod for arrangementet. Det ble servert grillmat, kaker og drikke. Noen foretrakk å grille selv. Deltakelsen i år var god, det var et meget godt gjennomført arrangement. Det var i år fokusert mot fotballmessige aktiviteter og leker.. Tillitsvalgtfest/medlemsfest Det ble arrangert en sommeravslutning for trenere og ledere på klubbhuset i slutten av juni. Styret disket opp med tre hjemmelagede retter, særlig ble Olav Strands bacalao godt mottatt. Arrangementet bør bli en tradisjon. Go'foten vil bli delt ut i forbindelse med årsmøtet. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 10

11 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Juletrefest Kurland Fotballklubb ved småjenter 88 arrangerte, på vegen av Kurland Vel, juletrefest på Kurland skole. Arrangementet var meget vellykket. KFK bør ta på seg å være teknisk arrangør for Velet også kommende år. Norway Cup Det var i år kun 6 deltakende lag fra KFK. Dette er lavere enn tidligere sesonger. Flere lag hadde prioritert deltakelse i andre turneringer som for eksempel Dana-Cup. Styret ser at informasjonen om påmeldingsfrister kunne vært bedre. Alle lagene fikk det utstyret de skulle gjennom klubbens Norway cup-koordinator. Det ble ikke avholdt internt informasjonsmøte før turneringen denne sesongen. Det ble heller ikke utarbeidet en oversikt over ulike veier for det enkelte lag i evt. sluttspill. KFK VinterCup Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år hadde vi 123 guttelag og 63 jentelag. Vi har også i år fått mange positive tilbakemeldinger for vår måte å arrangere turnering på og for gjennomføringen av turneringen. Lilleguttene og lillejentene har alle fått spille sine kamper på samme dag. De yngste lilleguttene flyttet vi til jentehelgen for å kunne ta imot alle guttelagene som var påmeldt. Neste år flytter vi hele lilleguttklassen over til jentehelgen. Det har vært jobbet med å få pressedekning. Vi fikk innslag fra TVRomerike fra jentehelgen og det er veldig positivt. Romerikes Blad hadde et oppslag med resultater fra gutteturneringen og en liten artikkel fra jenteturneringen. Vinner av vandrepokalene må kontaktes i god tid før påmeldingsfristen går ut for å være sikre på at de har registrert invitasjon. Vi beholder invitasjonen som den er gjenkjenningseffekt. Vi vurderer å ha forskjellige regler når det gjelder dispensasjon fra aldersbestemmelsene når det gjelder gutter og jenter. På jentesiden vurderer vi å tillate en overårig per kamp uavhengig av disp. fra kretsen, dersom de ikke spiller på et lag i sin årsklasse. Økonomisk har vi slått alle rekorder i år. Vi har gått ca. kr i overskudd (se regnskap for nøyaktige tall), mot budsjett på kr Olav Strand har gjort en kjempejobb med å holde vår web-side løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Alle finalelagene ble det tatt bilde av og lagt ut på hjemmesiden vår. Veldig populært. Vi tok i år betalt for inngang kr 10,-. Billetten fungerte som lodd med gevinster fra ColorLine. Vi tok inn ca. kr fra begge turneringshelgene. Bilde av vinnerne ble lagt ut på hjemmesiden vår. Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere kom opp i sekretariatet for å fortelle hvor fornøyd de var med turneringen. Vi fikk skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt til KFK VinterCup januar 2003 og februar F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 11

12 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter Anlegg og utstyr Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Styrekontakt Anleggskoordinator Kioskgruppe Klubbhusgruppe Baneansvarlig Materialforvalter På grunn av at anleggsansvarlig Håkon Skjerstad reiste til Trondheim i august for å studere, har det ikke blitt gjort like mye på dette området som ønskelig. Blant annet har det ikke lykkes å etablere en egen klubbhuskomité. Anleggsutviklingen har blitt i varetatt gjennom et nærmiljøprosjekt ledet av Kjell Havreberg, samt at Klaus Wike har deltatt i som klubbens brukerkontakt i forhold til kommunenes kunstgressprosjekt på Torshov. Disse tiltakene er nærmere omtalt nedenfor. Anleggskoordinator Hilda Pettersen har utført vervet på en tilfredsstillende måte. Styret bekjent har det ikke vært utleiekollisjoner på våre anlegg i Dessverre har ikke Hilda vært så tilgjengelig på e-post som forutsatt. Det ble videre for dyrt/tidkrevende å utvikle et elektronisk bookingsystem i Materialforvaltning Oddrun Stoll har også denne sesongen vært materialforvalter. Som vanlig er jobben vel utført, selv om styret skapte noe uorden og budsjettoverskridelse ved å vedta ekstra utstyr til småjenter 88. Bakgrunnen for dette vedtaket var et bonusløfte til trenerne på laget, dersom de klarte å øke antall spillere til minst 16 i løpet av sesongen. Lagene har fått utstyr i en mengde og en kvalitet styret er fornøyd med. På grunn av en meget god inntjening denne sesongen, ble det benyttet drøyt kr ,- mer til utstyr enn forutsatt i budsjettet. Klubben kunne med fordel vært enda dyktigere til å profilere våre samarbeidspartnere på utstyrssiden. Blant annet har vi ikke i tilstrekkelig grad fått laget systemer omkring KFKs produktlinje. Kiosken på Kurlandsparken Kiosken har vært drevet av Dagny Øby m.fl. på en effektiv og grei måte i Alle lag har fått og tatt sine økter. Resultatet ligger om lag kr ,- over budsjett, hvorav kr var inntekt fra 2001 som vi ikke rakk å regnskapsføre dette året. Et netto resultat på kr er likevel det beste resultatet på mange år. Klubbhus Som nevnt ovenfor har styret ikke fått til drift og utvikling av klubbhuset som ønsket denne sesongen. Klubbhuset har blitt brukt til møte- og kontorlokale i forbindelse med driften av klubben, men huset har ikke utviklet seg til å bli det uformelle møtestedet for klubbens medlemmer som F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 12

13 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 forutsatt. Videre har vi ikke klart å få til kommersiell utleie. Dette skyldes blant annet at kjøkkenet heller ikke i år ble ferdigstilt. Videre at styret ikke har lykkes med å etablere en egen gruppe til å ta ansvaret for drift og utvikling. Kommunen har satt i drift brannvarslingsanlegget. Klubben har bekostet skifting av låssystemet. Styret lykkes ikke med å skaffe projektor eller overhead til bruk i forsamlingslokalet på klubbhuset. Baner drift og vedlikehold Klubben benytter utelukkende kommunale anlegg for sin aktivitet. Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold Kurlandsparken, TIF-løkka, Torshov og Skolebanen. Kvaliteten på vintervedlikeholdet av Kurlandsparken var tilfredsstillende. Klubben benyttet i liten grad egne midler til vintervedlikehold. Sommervedlikeholdet var ikke i samsvar med forventet. Blant annet overlot kommunen den daglige merkingen av banene til klubben. Videre ble banen ikke avrettet med veiskrape som lovet før sesongen. Parken har fortsatt ensidig fall og blir fort furet og værbitt ved nedbør. Klubbens medlemmer gjennomførte vårdugnad på alle anleggene vi benytter. Blant annet ble innbytterbuer, ballfang og tribunen på Kurlandsparken renovert. Skolebanen er blitt sloddet noe oftere denne sesongen, men fortsatt bør banen jobbes mer med. TIF-løkka har vært tilfredsstillende driftet i år. Anleggsutvikling anleggsplan Styret tar, i samarbeid med lokale lag og foreninger og kommunen, fortsatt initiativ til at det blir utarbeidet et forprosjekt på nærmiljøanlegg i tilknytning til Kurlandsparken, som en del av nærmiljøanlegget i draget fra Bingen til skolebanen. KFK vil ta på seg ansvaret for detaljplanleggingen og prosjekteringen av fotballdelen av anlegget. Fotballdelen bør søkes innarbeidet i prosjektet basert på følgende retningslinjer: Det etableres en ballslette langsetter Kurlandsparken. Ballsletta kan også etableres som separate løkker/nærmiljøanlegg. Arealet er åpent for uorganisert virksomhet, men det må også være anledning til å kunne benytte det til organisert virksomhet. Deler av ballsletta bør kunne benyttes til å spille fotballkamper. Ballsletta bør inngå som en integrert del av en samlet plan for utvikling av draget Sandbekken går i; fra Bingen via arealet bak klubbhuset, videre til skoleidrettsplassen og skolen, og området ved TIF-løkka. Planen må også omfatte lysløypetraseen. I dalen bak klubbhuset bør det på sikt bygges enkel tribune på den ene siden i det naturlige amfiet. Planen må utvikles i samarbeid mellom grunneiere, beboerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Tiltaket søkes innarbeidet i kommuneplanenes arealdel ved hovedrulleringen våren Lørenskog kommune besluttet å utsette byggingen av fotballhall på Kjenn og heller bruke penger på kunstgress med flomlys på Torshov og Rolvsrud. KFK søttet dette initiativet. Kommunen har involvert klubbene i prosjekteringsfasen. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 13

14 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 I prosjekteringsfasen tok kommunen undervarme ut av prosjektet. Klubbene ble tilbudt å ta denne funksjonen inn, dersom de var villige til å dekke kostnadene knyttet til investering og drift. Styret har fattet følgende vedtak om dette spørsmålet: 1. KFK er positive til å bidra med dugnad ifm. etablering av kunstgressbane på Torshov. 2. KFK er positive til å inngå avtale med kommunen om driften av Torshov sammen med Fjellhamer. 3. KFK ønsker primært fortsatt kommunal drift av Parken og TIF-løkka, men er interessert i å drøfte overtakelse av driften med kommunen. Den videre framdrift i saken vil bli behandlet i styrets årsplan for Representasjon og utmerkelser AFKs ting Hilda Pettersen Nina Nordeng Lørenskog idrettsråd årsmøte: Klaus Wike Fotballforbundets talentleir i Porsgrunn: Ane Oland og Øystein Skrolsvik KFK har deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger. Akershus Fotballkrets Dommere Finn Løvseth Arrangementer Juletrefest på Kurland skole VinterCup Sommeravslutning for trenere og ledere på klubbhuset Sommerfest på Kurlandsparken Rælingen FK benyttet Kurlandsparken ifm. turneringen Jentefestivalen Kretsmesterbankett for begge seniorlag Slutning Klubben har gjennomført en meget tilfredsstillende sesong. Det har vært stor aktivitet i klubben. Vi har vunnet kretsmesterskap med Jenter 86 87, kvinner senior og menn senior. I tillegg har vi en rekke andre sterke sportslige resultater, både på lagsnivå og blant våre representasjonsspillere. Vi har tilbud til alle som ønsker å trene organisert fotball. Vi mangler likevel gode tilbud for menn- og kvinner junior (16 19 år). I følgende klasser kunne tilbudet og antall spiller vært vesentlig bedre. Jenter 95, Jenter 93, Jenter 91, Gutter 88. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 14

15 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 Vi har gjennomført den beste sommerfesten på mange år. VinterCup er fortsatt blant de beste i sitt slag i landet. Lagene har hatt tilfredsstillende treningsforhold og tilstrekkelig utstyr. Kioskdriften har vært gjennomført med det beste resultatet på mange år. Styret legger fram et regnskap med et positivt driftsresultat på over kr ,-. I en frivillig organisasjon som KFK er det ingen hensikt å gå med så store overskudd over tid, dersom en ikke skal spare penger til et bestemt formål. Etter denne sesongen vil klubben ha drøyt kr ,- i banken. Vi har ikke langsiktig gjeld. Dersom vi ikke beslutter å jobbe mot bestemte anleggsprosjekter, kan vi velge mellom å redusere utgiftene og belastningen knyttet til det å være medlem eller øke aktivitetsnivået. En aktivitetsøkning vil særlig være aktuell for de eldste lagene. Sammenliknet med naboklubber har det tradisjonelt gått lite penger i KFK fra de yngste til de eldste. Klubben har utfordringer på anleggssiden. Klubbhuset er for lite og banen for dårlig. Det kommer trolig kunstgress på Torshov neste sesong. KFK vil disponere om lag 40 % av tiden på denne banen. Klubbene må selv dekke kostnader knyttet til drift av eventuell undervarme. Kommunen tilbyr i denne anledning klubbene en driftsavtale på hele anlegget. Styret har stilt seg positiv til å vurdere en slik løsning. Kommunen har også luftet forslag om at KFK overtar driften av Kurlandsparken og TIFløkka. Styret er skeptisk til en slik løsning, men er innstilt på forhandlinger med kommunen. Vårt anlegg blir i minste laget med tanke på investeringskostnadene til maskiner og utstyr som følger med et slikt ansvar. Alternativet med å kjøpe alle tjenestene synes også dyrt. Fordelen er at vi selv kan bestemme kvalitet på banene. Kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er Styret har jobbet med å samle tilslutning fra lokale lag, foreninger og kommunale institusjoner til at arealet mellom Kurlandsparken og den dyrkede marken legges ut som friområde. I gjeldende kommuneplan er arealet satt av til Landbruk/Natur/Friluftsområde (LNF). Styrets ambisjon er at hele dette arealet gjøres om til ball-løkke med gress. Arealet er større enn Kurlandsparken. I tillegg til ball-løkke, skal arealet benyttes som lysløypetrasé. Det gjenstår mange og lange runder før en kan sette spaden i jorda for dette tiltaket. Det er uklart hvor mye et slikt tiltak vil koste og hvem som vil være med å finansiere det. Dersom KFK fortsetter å gå med årlige driftsoverskudd på over kr ,-, kan det være aktuelt å vurdere om vi skal gå for kunstgress på Kurlandsparken framfor ball-løkke. Kostnadene for dette prosjektet, uten produksjonsenhet for undervarme, vil ligge på om lag 5 mill. Det er lite trolig at Lørenskog kommune vil bidra med den tradisjonelle tredelen i første omgang. Snaue 2 mill. kan påregnes fra spillemidler. KFK står da igjen med drøye 3 mill. Vi har på dette tidspunktet en egenkapital på ca. kr ,-. Drøye 2,5 mill. må da dekkes gjennom lån og dugnad. Et slikt låneopptak forutsetter en kommunal garanti. Renter og avdrag på et annuitetslån på 2 mill. over 25 år med en effektiv rente på 8,5 %, vil medføre en årlig kostnad på om lag kr ,-. Dersom en ikke kan øke dugnadsdelen eller få kommunen til å bidra, synes et slikt prosjekt for tungt for KFK de neste 3 4 årene. Dersom en ikke ønsker å opparbeide egenkapital til anleggsutvikling, kan det være et alternativ å redusere belastningen knyttet til det å være medlem i KFK. I dag må et medlem betale kontingent på kr ,-, selge lodd for kr 200,-, jobbe en til to økter dugnad under VinterCup samt en dugnadsøkt i kiosken på Parken. Er du seniorspiller må du i tillegg betale F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 15

16 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter 2002 en treningsavgift på kr 1000,- og din egen forsikring til Fotballforbundet. I tillegg kommer utgifter til treningstøy og sko. På toppen av dette kommer aktiviteter som laget deltar på, utover seriespill og noen turneringer i nærmiljøet. Styret har ikke sett på hvor store kutt i kontingentoverskuddet utgjør per medlem. Klubben vil uten problemer ha råd til å kutte ut loddsalget. Det tredje alternativet er å øke klubbens aktivitet. Neste sesong er klubbens menn senior-lag kvalifisert for deltakelse i 3. div. Klubben har aldri vært så høyt i seriesystemet på herresiden. 3. div.-klubbene rundt oss bruker om lag kr ,- per sesong. Det tilsvarer 70 % av KFKs budsjett. Kvinner senior spiller i oktober kvalifiseringskamper for opprykk til 2. div. Denne divisjonen favner fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Siste gangen kvinner senior var i denne divisjonen, hadde de et budsjett på kr ,-. Tradisjonelt har seniorlagene i KFK i stor grad finansiert sin egen virksomhet, utover den utgiftsdekning alle andre lag i klubben mottar. Inneværende sesong bruker klubben kr ,- på ekstraordinær driftsstøtte til seniorlagene. Vi er i ferd med å reetablere juniorlag for både menn og kvinner. Det kan være hensiktsmessig å bruke av klubbens penger på å få til gode tilbud til denne aldersgruppen. Foruten nivået og profilen på klubbens pengebruk, bør årsmøtet gi mandater til jubileumskomité og arbeidsgruppe som skal fremme forslag til ny handlingsplan. Videre vil det bli lagt fram forslag til informasjonsstrategi for KFK. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 16

17 Kurland Fotballklubb - Årsmøtedokumenter Regnskap 2002 Resultat per INNTEKTER BUDSJETT 2002 REGNSKAP 2002 NOTER Medlemskontingent Kommunale tilskudd Stevneinntekter Medlemsblad Salg kiosk Inntektsbringende tiltak Interne overføringer Inntekter fra lagene Renter Sum inntekter UTGIFTER Deltakelse i andres stevner Reiseutgifter/tilskudd Trenings- og instruksjonstiltak Idrettsmateriell Administrasjonsutgifter Tilskudd tillitsvalgte Drift klubbhus og baner Klubbhuskostnader Påmelding i serien Div.geb./o.gang/kampavg Dommerutvikling Dommerregninger Utgifter til lagene Medlemsblad Sum utgifter Resultat F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 17

18 NOTER TIL REGNSKAPET 1 Medlemslistene har blitt jevnlig oppdatert og det har blitt jobbet mye med kontingentinnkreving. Ved regnskapsavslutning har 96 % av medlemmene betalt kontingent. 2 KFK mottok også i år utbetaling via Idrettsrådet og Akershus fylkeskommune. Godt forarbeid økte utbetalingene. 3 Den økte fortjenesten for KFK VinterCup 2002 skyldes hovedsakelig økt påmeldingsavgift og at vi tok inngangspenger. 4 Beløpet inneholder overskudd fra 2001 på ca. kr ,-. Kostnader og inntekter knyttet til sommerfesten ligger også på denne posten. Sommerfesten gikk om lag i balanse. 5 NFFs skrapelotteri ble utgiftsført i 2001 og inntektsført i 2002 med kr ,-. Spilleautomatene i Blystadlia og Fjellhamar har gitt drøyt kr ,- i inntekter. 6 Posten beskriver aktiviteten på lagsnivå. I hovedsak er dette midler lagene selv har skaffet til veie. Ikke alle lag fører egenandeler fra spillere/foresatte i regnskapet. Dette er ønskelig neste år. 7 Påmeldingsavgift Norway cup kr 3000,- per deltakende lag. Vi stilte med 6 lag. 8 Det er benyttet noe mer på idrettsmateriell enn forutsatt. Blant annet vedtok styret å benytte ekstraordinære midler på SMJ88 som følge av mange nye spillere etter samarbeid med Løvenstad. 9 De tillitsvalgte har i år brukt denne kontoen flittig. Dette skyldes økt tilgjengelighet pga. e-post blant annet. 10 Posten har hovedsakelig blitt brukt på faste utgifter som strøm, telefon, forsikringer og vårdugnaden. 11 Se kommentar i note 6. 18

19 F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 19

20 5. Innkomne forslag 5.1 Forslag til nye vedtekter for Kurland Fotballklubb Innstilling: 1. Styrets utkast til nye vedtekter for Kurland Fotballklubb godkjennes. 2. Vedtektene trer i kraft fra det tidspunkt overordnet myndighet godkjenner endringene, og med de merknader overordnet myndighet evt. skulle ha til vedtektene. Saken gjelder; Et samlet styre fremmer med dette forslag til nye vedtekter for Kurland Fotballklubb. Forslaget er basert på Norges Idrettsforbunds lovmal. Forslaget er basert på lovnormalen til Idrettsforbundet. Realitetene i denne normalen avviker ikke vesentlig fra gjeldende bestemmelser. En del uklare punkter vil bli presisert og forslaget er noe mer detaljert på en del områder enn det gjeldende. Dette gjelder blant annet hvordan klubben skal forholde seg til medlemmer som ikke betaler sin kontingent i rett tid. Nye områder som foreslås regulert er et eget kapittel om æresmedlemsskap og utmerkelser. Styret ønsker å få klare retningslinjer å forholde seg til med tanke på neste års 25-års-jubileum. Forslaget til nye vedtekter følger nedenfor. Forslag til nye vedtekter Lov for Kurland Fotballklubb, stiftet den Vedtatt den med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Gjeldende vedtekter LOV FOR KURLAND FOTBALLKLUBB stiftet den Vedtatt den , med senere endringer, senest av Godkjent av Idrettsstyret den , jfr. NIF's lov FORMÅL Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. F:\Kurland FK\Årsmøtedokument 2002 endelig versjon.doc 20

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997.

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. LOV for ÅSANE HÅNDBALL stiftet 26.01.1997 Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. 1. FORMÅL ÅSANE HÅNDBALL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 Loven er sist endret på årsmøte i NIL Fotball den 26. november 2014. 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme fotballaktiviteter

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening.

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening. Vedtekter for Furuset Ishockey Idrettsforening Stiftet 25. august 1993 Endret etter pålegg fra Oslo Idrettskrets i brev av 09.05..2003 Godkjent av Furuset Ishockey årsmøte den 3. mars 2004 FIIF er benyttet

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER Buøy Idrettslag STIFTET 14. JUNI 1909 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND NORGES FOTBALLFORBUND LAGETS LOVER Revidert 1989 Revidert januar 1995 Revidert februar 1998 Revidert

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB - Dalane Sykleklubb, stiftet 10-12-81-1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Laget formål

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer