Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes per e-post til eller per post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på hjemmesiden. Siste frist for å sende forslag er mandag 8. november. Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den eller hentes på papir på klubbhuset onsdag den kl Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV ÅRSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Sportslige forhold Informasjon Arrangement og kioskdrift Anlegg og utstyr Økonomi Representasjon og utmerkelser Slutning REGNSKAP RESULTAT PER BALANSE PER REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Organisasjon Sportslige forhold Informasjon Arrangement Anlegg og utstyr Økonomi REKLAMEREGLEMENT FOR KURLAND FOTBALLKLUBB FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT VALG... 3 Vedlagt følger årsmeldinger fra lag og utvalg C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 2

3 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Jacob Sørensen Kasserer Nina Niemi Nordeng Sekretær Gunn Magny Storrøsten Styremedlem Hilda Pettersen Styremedlem Solveig Torsvik Styremedlem Anne Marie Fester Styret har i perioden avholdt 8 styremøter og behandlet 57 saker. I tillegg har styret gjennomført et en helges arbeidsmøte på budsjett og virksomhetsplan. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * 60* Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. Nedgangen i antall aktive menn skyldes at menn senior 7 er i år deltar i bedriftsserien, gutter 89 spiller for Fjellhamar og at det ikke ble startet eget parti for spillere født 1998 (6 år). Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Per er det 5 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben betalt støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. Styret er tilfreds med utviklingen på medlemssiden. Det har vært arbeidet meget hardt for å få til økningen i antall betalende medlemmer. Styret vil jobbe videre med å øke antallet ikke aktive medlemmer. For sesongen 2004 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere Totalt trenere og ledere C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 3

4 Dommere Kretsdommer: 0 Klubbdommere 11 er Finn Løvseth, Robert Dahl Stave Klubbdommere 7 er Einar Blankenborg, Trine Halvorsen, Marte Sømo Solberg, Sondre Rudi Klubbdommere 5 er Ola Grindland, Kristian Haugerud, Eirik Iddmark, Aksel Johnsrud, Eirik Kjelbrot, Anders Knudsen, Adrian H. Sjulstok, Lars A. Solbakken, Lars Kjetil Storbakk, Alex Tuven Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Kureren (klubbavis) Ansvarlig redaktør: Layout og grafisk design: Distribusjonsansvarlig Trykkeriansvarlig: Redaktør Økonomigruppe Anlegg Baner drift Baner utvikling Klubbhus drift Anlegg utleie Materialforvalter Kioskgruppe Jacob Sørensen Jacob Sørensen Klaus Wike Rune Hågensen Hilda Pettersen Maria Smith Nygaard Hilda Pettersen Tom Lindemark Olav Strand Nina Nordeng og Alf Larsen Klaus Wike og Jacob Sørensen Solveig Torsvik Anne Marie Fester Hilda Pettersen Oddrun Stoll Dagny Øby, Anne Marie Fester, Steinar Tuff, Solveig Torsvik og Tove Magnussen Turneringskomité/KFK VinterCup Leder Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/ Rune Andersen dommeroppsett Baneledere Reidar Noer, Bjørn Grevstad Kafeteria Dagny Øby, Anne-Marie Fester Påmeldinger Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Olav Strand Web-ansvarlig Økonomi Nina Niemi Nordeng, Alf Larsen Sekretariat Nina Nordeng, Hanne Jordhøy, Ivar Hovdenak Premieutdeling Bjørn Grevstad, Ivar Hovdenak, Hanne Jordhøy C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 4

5 Sommerfest Lillejenter- og gutter 92 Norway cup/kfkkoordinator Nina N. Nordeng og Jacob Sørensen 3.3 Gjennomføring av årsplanen for Innledning Styret viser til årsplan for styret i 2004 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver: Klubben skal gå med et positiv driftsresultat på minst kr ,- som settes av til anleggsutvikling. Trekke flere mennesker med i forvaltningen av anlegg og inntektsbringende tiltak. Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling. Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født Legge til rette for at menn senior beholder plassen i 3. div. og at kvinner senior rykker opp i 3. div. Innrede utstyrscontaineren og lage mer kostnadseffektive rutiner for forvaltning av utstyr Utvikle klubbhuset til et bedre egnet samlingssted og festlokale. Forhandle fram driftsavtale med kommunen om alle eller deler av de anlegg klubben benytter. Endre hellingen Kurlandsparken til takfall i samarbeid med Lørenskog kommune. I samarbeid med krets og kommune bidra til å planlegge kunstgress på Parken og utvidelse av anlegget med minst en 7 er bane. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Følgende utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Kioskgruppe Materialforvalter Klubbhuskomité Anleggsutvalg Turneringskomité Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Trekke flere mennesker med i forvaltningen av anlegg og inntektsbringende tiltak. Styret er meget tilfreds med klubben har en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, kioskgruppa, materialforvalterfunksjonen, Kurerredaksjonen og C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 5

6 redaksjonen og driften av Videre er styret meget tilfreds med den jobben som ble utført av sommerfestkomiteen og de foresatte på lillejenter- og gutter 92. På andre områder har en i år ikke i tilfredsstillende grad klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Men selv på disse områdene har det blitt lagt ned mye godt arbeidet av enkeltpersoner. Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i en del utvalg, komiteer og funksjoner. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende. Fortsatt er utfordringene størst på områdene marked og inntektsbringende tiltak, samt drift og utvikling av anlegg. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling. Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født Legge til rette for at menn senior beholder plassen i 3. div. og at kvinner senior rykker opp i 3. div Sportslig Utvalg (SU) SU har denne sesongen bestått av Jacob Sørensen (leder) Rune Hågensen (medlem) og Klaus Wike (dommerkontakt). Revidering av skoleringsplanen er påbegynt. Det er en stor jobb som skal legges ned før det ferdige dokumentet kan legges frem for våre medlemmer. SU har konsentrert sine resurser om å dokumentere øvelser, treninger ol for og kunne bruke disse i en skoleringsplan. G98 har siden slutten av oktober trent i gymsalen som eget lag. Per i dag er de 13 spillere. Klubben mangler rene generasjonslag i følgende aldersgrupper: J 95 trener og spiller sammen med J 94 J 93 trener og spiller sammen med J 92 J 91 trener og spiller sammen med J C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 6

7 Barnefotball (6 12 år) Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2004: G 97 2 lag J 97 1 lag G 96 2 lag G 95 2 lag J 96 1 lag G 94 2 lag J lag G 93 2 lag G 92 2 lag J lag (2 lag i flere turneringer) Det er noe bekymrende at antall unge jenter som spiller fotball er synkende. Likevel viser det seg at stabilt og godt arbeidende trenere og ledere klarer og bygge opp solide generasjonslag. På guttesiden stiller alle generasjonen med 2 lag noe som møter alle forventninger fra SU. SU har inntrykk av at barnefotballen i Kurland FK drives og organiseres med sunne verdier, gode trenere og ledere. Sesongen 2004 var første år hvor 5 er fotball. Med unntak av at noen av lagene i dobbelserien kun har møtt lokale klubber gjentatte ganger og at dommeren av og til har lyst med sitt fravær er tilbakemeldingene til klubben at dette har vert vellykket Ungdomsfotball (13 19 år) Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2004: G 91 2 lag G 90 1 lag J lag J 88 1 lag Jr. herrer 1 lag Jr. damer 1 lag G91 startet sesongen med et 11 r lag. Rekrutteringen til laget har gjennom sesongen vert bra noe som førte til at laget etter sommerhvilen også meldte et 7 er lag på seriespill. Gruppen har trent godt sammen og økte treningsmengden noe sammenlignet med tidligere år bl.a. ved å trene på lørdager. De sportslige resultatene har vært meget bra laget kvalifiserte seg for KM sluttspillet. G90 har gjennomført sesongen til mer en godkjent. Til enkelte kamper har laget manglet noen spillere og måtte låne spillere fra G91 og J89. Gruppen har trent godt sammen og økt treningsmengden noe sammenlignet med tidligere år bl.a. ved å trene på lørdager. De sportslige resultatene har vært meget gode over forventning laget kvalifiserte seg for KM sluttspillet. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 7

8 J89-91 stilte i år med 2 lag i seriespill. Et 1.lag i Jenter 16 1-div og et 2.lag i SMJ 2.div. Laget i J16 har gjort seg bemerket hele sesongen med meget gode resultater til tross for spillernes unge alder som snitter på 14 år ble 16 års jente lagene slått en etter en. De sportslige resultatene har vært meget bra laget vant sin gruppe. Laget i J14 har vist en stigning utover i sesongen vi har grunn til å være meget fornøyde med. Laget har tatt poeng fra de 3 lagene som ente øverst i divisjonen. De sportslige resultatene er godkjent laget ente som nr 5 i sin gruppe. Felles for begge lagene er høyt aktivitetsnivå med 4-5 økter i uken. J88 representerte klubben i Jenter Interkrets, en serie med de beste lagene fra Akershus, Oslo og Østfold. Til tross for en noe turbulent høstsesong viste laget hva de er laget av og var kun 20 minutter fra og bli interkrets mestere. De sportslige resultatene har vært imponerende laget ble nr 3 i Interkrets serien. JrH viser i år at et tilbud til alle er et godt tilbud. Laget har deltatt i kretsens 2.div og vist gode prestasjoner. Spillere fra JrH har også treningshospitert med MSA og representert MSA2 i serien. De sportslige resultatene har vært gode laget ble nr 3 blant 15 lag i seriespillet. JrD stilte i år i interkrets serien. Med noe tynn spillestall ble gruppen til tider lidende av dårlig treningsoppmøte. Flere gode spillere fra J88 har i år sammen med opp til 2 KSA spillere hjulpet laget i serien. De sportslige resultatene har vært noe skuffende laget ble nr 5 i Interkrets serien Seniorfotball (20 +) Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2004: MS 3 lag KS 1 lag Resultatmålet var at menn senior 1 skulle beholde plassen i 3. div., kvinner senior skulle rykke opp til 3. div. og menn senior 2 skulle rykke opp i 5. div. Vi lykkes kun med kvinner senior. Som vinner av høstavdeling 2 i 2003 var laget det best kvalifisert til å få plass i årets 3. div. dersom det skulle bli trekninger. Lørenskog trakk laget to uker før seriestart og KFK tok plassen. Sesongen endte med at damene beholdt plassen med glans ved å bli nummer 5 i avdelingen. Høsten 2004 inngikk KFK samarbeidsavtale med Team Strømmen. En konsekvens av avtalen er at kvinner senior og kvinner junior sesongen 2005 vil fungere som rekrutteringslag for Team Strømmen. Med fire spillere fra toppklubb til hver kamp, forventer vi at kvinner senior vil være med å kjempe i toppen i sin avdeling sesongen Menn senior 2 manglet ble nummer tre i 6. div. og manglet ett poeng på å klare målet om opprykk. Menn senior 1 ble sist i sin 3. div. avdeling med 15 poeng. For å skulle ha overlevd manglet laget 6 poeng eller to seire. Klubben stilte både gode treningsforhold, godt utstyr og god C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 8

9 trener. Nok til at laget hadde forutsetninger til å holde plassen med full klaff. Dessverre ble det litt for mange skader på sentrale spillere til at vi lykkes. I tillegg må flere spillere trene noe mer dersom en skal klare seg i 3. div Trener- og lederutvikling Vi har denne sesongen hatt en rekke trenere på kurs, noe vi Kurland er stolte av. Derimot ønsker vi os flere deltakere på lederkurs. 6 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 1 4 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 2 2 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 3 2 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 4 1 trener har gjennomført spiller og talentutviklings kurs 1 leder har gjennomført trenerkoordinatorkurs Dommere og dommerutvikling KFK har denne sesongen ikke hatt kretsdommere eller rekrutteringsdommere. Vi har tre 11 er klubbdommere, fire 7 er klubbdommere og ti 5 er klubbdommere. Det har blitt satt opp dommere til alle klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Dommer oppsettet blir vår og høst lagt ut på Vi har hatt litt for mange tilfeller av at dommer ikke har møtt til oppsatt oppdrag og at dommer har møtt til kamp som er omberammet. Dommerne vi bruker på 7 er og 5 er kamper er unge og ikke alltid like flinke til å huske avtaler som er gjort lang tid i forveien. Det tilhører derfor lagleders plikter å ringe oppsatt dommer senest 24 timer før kampstart for å bekrefte oppdraget. Vi tror mange av tilfellene med dommer ikke møtt kunne vært unngått dersom denne plikten hadde blitt fulgt opp. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert Krets og forbundsaktiviteter Klubben har i år hatt følgende deltakelse på kretsaktiviteter. På guttesiden har vi vert representert på sonesamling ved; 3 spillere født 90 4 spillere født 91 og på jentesiden ved; 3 spillere født 90 2 spillere født 91 På kretssamlinger har vi vært representert ved; Trine Halvorsen 1989 og på forbundsnivå har vi vært representert ved; Johanna Wehinger 1989 (U17 landslagssamling) C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 9

10 3.3.4 Informasjon Kureren Det er i løpet av perioden 2004 utgitt to nummer av Kureren. Kureren har Maria Smith Nygård som grafisk designer. Bladet holder den samme høye kvaliteten som i 2003 og dette takker vi Maria for. Både Maria og Tom Lindemark som trykker Kureren, utgjør sammen med redaktøren et svært godt team. Første nummer var et rent informasjonsblad om klubben og de spesifikke lagene. Andre nummer var en oppsummering av sesongen Hjemmesidene Hjemmesidene vil i løpet av inneværende år ha ca besøkende, det er nærmere flere enn i samme periode i fjor. Vi må si oss godt fornøyd med utviklingen. Hjemmesidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape dynamisk/interaktiv hjemmeside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltagelse fra brukerne. I år fikk også klubbens hjemmeside en anerkjennelse fra webstedet SportsWEB som ukens side, de ga oss følgende attest: Ukens hjemmeside hører til Kurland FK, rett utenfor Oslo. Kurland har satset på nettet som en informasjonskanal, med godt resultat. Helt OK design, med avstemte farger. Mange og oppdaterte nyheter, fin presentasjon av klubbens anlegg, og instrukser for bla. kioskvakter. Vi savner kanskje en bredere presentasjon av klubbens mange lag. Kurland arrangerer også en stor VinterCup som har egen hjemmeside. Alt i alt, en hjemmeside som klubbens medlemmer og supportere kan være bekjent av. Vi har registrert en gledelig økning i aktiviteten fra lagene. Lagene har derfor bidratt med mange og fine artikler fra turneringer og kamper mv. Dette setter klubben meget stor pris på og håper på et minst like stort engasjement til neste år Informasjonsstrategi Selve informasjonskanalene fungerer bra. Klubbavisen er oppe og går med to utgivelser i året som distribueres til medlemmer og nærmiljø. Distribusjonslista har vært gjennomgått, men Redaksjonen har besluttet å legge ned rode i Bårlibakken. Ingen ønsker å ta på seg ansvaret for denne roden. Hjemmesidene er godt besøkte og er nok det mediet som står for det meste av informasjonsoverføring fra klubb og ut til medlemmene og andre interesserte. Her finnes også et dokumentarkiv der styrets møtereferater og årsmøte samt handlingsplan. Ordningen med informasjonsansvarlige fungerer godt på noen lag, tålelig godt på andre lag og ikke i det hele tatt på et fåtall av lagene. I forhold til Kureren oppleves det som en bedring at en informasjonsansvarlig har ansvar for å levere artikkel. Mange lag har informasjonsansvarlig som også er trener/oppmann. Dersom dette er ønskelig fra lagets side fungerer dette C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 10

11 fint, men trener/oppmann har som regel mye å gjøre, og ser derfor artikkelen og spesielt nyheter på web som en belastning Arrangement og kioskdrift Kioskdrift Styret er meget tilfreds med den måten kioskgruppa har organisert kiosken på Parken i sesongen Driftsresultatet er bedre enn forventet og kiosken har gitt god service til tilskuere og lagens ledere. Fortsatt har vi noen utfordringer på dette området. For mange kamper blir omberammet uten at kioskgruppa og lagene som har vakt får beskjed om det. Særlig var dette et problem i høstferieuka hvor mange av klubbens 5 er lag skulle møte hverandre i internkamper. De fleste av disse kampene ble avlyst uten at det ble gitt informasjon til klubb. Styret vil på nytt se på rutinene samt jobbe hardere med å endre systemforståelsen og kulturen i våre lag. For bedre å synliggjøre resultatet av kioskdriften har styret vedtatt å internfakturere alle uttak av varer ulike klubbaktiviteter. Videre har styret valgt å skille ut innkjøp og salg supporterutstyr fra kioskregnskapet VinterCup 2004 Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Rune Andersen Baneledere: Reidar Noer / Bjørn Grevstad Kafeteria: Dagny Øby / Anne-Marie Fester Påmeldinger: Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Olav Strand Økonomi: Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Sekretariat: Nina Nordeng / Hanne Jordhøy / Ivar Hovdenak Premieutdeling: Bjørn Grevstad / Ivar Hovdenak / Hanne Jordhøy Oppsummeringsmøte ble avholdt i februar 2004 på restaurant Between Two Friends. Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år hadde vi 128 guttelag og 83 jentelag. Vi har også i år fått mange positive tilbakemeldinger for vår måte å arrangere turnering på og for gjennomføringen av turneringen. Lilleguttene og lillejentene har alle fått spille sine kamper på samme dag. Lilleguttene har blitt flyttet over til jentehelgen. Det har vært jobbet med å få pressedekning uten særlig hell. Vi gjør det veldig godt økonomisk. Resultatet er kr ,- mot budsjett kr ,-. Olav Strand har gjort en kjempejobb med å holde vår Web-side løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Alle finalelagene ble det tatt bilde av og lagt ut på hjemmesiden vår. Veldig populært. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 11

12 Vi tok igjen betalt for inngang (kr 10,-). Billetten fungerte som lodd med gevinster fra ColorLine. Vi tok inn ca. kr fra begge turneringshelgene. Bilde av vinnerne ble lagt ut på hjemmesiden vår. (Det er få vinnere som melder seg.) Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere kom opp i sekretariatet for å fortelle hvor fornøyd de var med turneringen. Vi fikk skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt for å avholde KFK VinterCup 2005 helgene januar 2005 og februar Vi gleder oss Sommerfest på Kurlandsparken Årsmøtet 2003 fatte følgende vedtak om profilen på sommerfesten: KFK skal fortsatt arrangere sommerfest på Parken KFK bør arrangere festen i egen regi med familiene i inntaksområdet til Kurland skole som målgruppe. Festen arrangeres av siste års lillegutt og jente i felleskap. Festen bør arrangeres siste helgen før skoleferien. Festen ble arrangert på en utmerket måte av lillejente- og lillegutt 92. Etter anmodning fra arrangerende lag ble festen arrangert 22. august. Styret vedtok videre at arrangerende lag skulle få beholde eventuelt overskudd. Oppmøtet var kun tilfredsstillende. De senere årene er det i stor grad personer med tilknytning til lagene som arrangere og spillere og foresatte i barnefotballen som deltar. Styret har hatt ambisjoner om at festen skal nå et videre publikum og være KFKs bidrag til en festelig sammenkomst for alle i familier i inntaksområdet til Kurland skole Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Det har ikke lykkes styret å etablere en festkomité for arrangement av denne type i Juletrefest på Kurland skole Arrangør var denne gang J Festen ble gjennomført med suksess og ga gruppen et pent overskudd. Gruppen anbefaler klubben og holde på denne dugnadsaktiviteten og har dokumentert en prosedyre for arrangementet Norway cup Klubben deltok i år med følgende lag: G 11 år G 12 år G 13 år G 14 år J 12 år J 16 år 2 lag J 19 år C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 12

13 Alle lagene fikk sitt tildelte utstyr gjennom klubbens Norway Cup koordinatorer. Informasjon om lagenes kamper var upåklagelig på våre hjemmesider og supporter oppmøtet på sletta var det beste på flere år. Av sportslige prestasjoner nevner vi JrD lagets avansement til ¼ finalen hvor Norway Cup vinner Sandviken slo laget ut med seier 2-0 og at J88 tok seg til 1/8 finalen Anlegg og utstyr Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Innrede utstyrscontaineren og lage mer kostnadseffektive rutiner for forvaltning av utstyr Utvikle klubbhuset til et bedre egnet samlingssted og festlokale. Forhandle fram driftsavtale med kommunen om alle eller deler av de anlegg klubben benytter. Endre hellingen Kurlandsparken til takfall i samarbeid med Lørenskog kommune. I samarbeid med krets og kommune bidra til å planlegge kunstgress på Parken og utvidelse av anlegget med minst en 7 er bane. Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Anleggskoordinator Kioskgruppe Klubbhusgrupp e Baneansvarlig Materialforvalte r Anleggsutval g De fleste funksjonene har vært i drift og fungert utmerket. Styret har også på dette området funnet det vanskelig å finne representanter til alle verv. Blant annet har det ikke lykkes å etablere en egen klubbhuskomité Disponering av bane og klubbhus Anleggskoordinator Anleggskoordinator skal styre bruken av baner og klubbhus utenfor tider satt av til faste treninger og seriekamper. Styret har inntrykk av at denne delen av klubbens virksomhet har fungert bra denne sesongen. Det virker som om Web-kalenderen (Hovedkalender) som gir lagene anledning til elektronisk å reservere klubbhus og bane er blitt tatt i bruke av lagene. Rutinene som gjelder for å omberamme kamper er revidert i løpt av sesongen. Fortsatt klikker det av og til med informasjon fra lagene til blant annet kioskgruppa. Videre var enkelte av lagene ikke klar over at kretsen endret serieoppsettet uten å sende melding fram til en dato i april. Den offisielle oversikten over KFKs seriekamper finner en kun ved å sammenholde Hovedkalenderen på med Aktivitetskalenderen på C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 13

14 Drift og vedlikehold av baner Det har ikke blitt ført videre samtaler med kommunen om driftsavtale for Kurlandsparken. KFK avventer initiativ fra kommunen. Parken har fortsatt ensidig fall og blir fort furet og værbitt ved nedbør. Som beskrevet nedenfor har styret jobbet sammen med kommunen for å få utviklet en plan for rehabilitering av Parken med det mål å få endret dekket fra frus til kunstgress. Planen er vedtatt av Hovedutvalget for kultur og oppvekst, men ennå ikke vedtatt finansiert av kommunestyret. Klubben har fram til denne sesongen utelukkende benyttet kommunale anlegg for sin aktivitet i sommersesongen. Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold Kurlandsparken, TIFløkka og Skolebanen. På Torshov har Fjellhamar FK inngått driftsavtale med kommunen. KFK må dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene til drift av flomlys. KFK er fornøyd med samarbeidet med begge parter. Kvaliteten på vedlikeholdet av Kurlandsparken var tilfredsstillende. Klubbens medlemmer gjennomførte vårdugnad på alle anleggene vi benytter. Blant annet ble det kjøpt inn og satt opp nye innbytterboder og laget rullestolrampe opp til terrassen ved klubbhuset. Ballfang ble forlenget og målnettene reparert. Ikke alle lag utførte sin del av dugnaden. Det bør vurderes innført sanksjoner mot lag som ikke stiller opp på vårdugnaden. Skolebanen er blitt sloddet noe oftere denne sesongen, men fortsatt bør banen jobbes mer med. TIF-løkka har vært tilfredsstillende driftet i år Drift og vedlikehold av klubbhuset og utstyrscontainer Det har vært rimelig god aktivitet på Klubbhuset denne sesongen. Fortsatt er ledig kapasitet både for intern bruk og ekstern utleie. Styret har inntrykk av at utleien fungerer bra og elektronisk bestilling via hjemmesiden har vært en suksess. Kjøkkenet på klubbhuset er nå ferdig innredet etter flott innsats fra G91. Med dette på plass bør lokalene i større grad kunne benyttes av lagene til et sted å møtes for varm drikke før og etter aktivitet i vintersesongen. Lagerkapasiteten i klubben er fortsatt for liten. Både arkiv, turnering og lagene trenger mer plass til lagring. Menn senior er ansvarlig for å koble strøm til og innrede utstyrscontaineren. Oppgaven skulle vært utført våren 2004, men er ennå ikke gjort. Styret forventer at denne oppgaven blir utført i løpet av høsten Anleggs utvikling anleggsplan Styrets viktigste innsats har dreid seg om oppgradering av Kurlandsparken, og samarbeid med kommunen i den sammenheng. Kommunestyret avsatte kr ,- som bidrag til å rehabilitere anlegget i For å komme i posisjon med klubbens ønsker for utviklingen, bestemte styret seg for å anmode om å få delta i en prosjektgruppe. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 14

15 En grundig undersøkelse knyttet til grunnforhold, og behov knyttet til fremtidig legging av kunstgress ble foretatt i kommunens regi, og i samarbeid ble det utarbeidet to alternative prosjektplaner. Alt. 1 Oppgradering av anlegget med takfall, hvor det samtidig legges til rette for framtidig kunstgress. Kostnad kr 3 millioner. Alt. 2 Oppgradering av anlegget med takfall, uten tilrettelegging/grunnarbeider som tar høyde for kunstgress. Kostnad kr 1,5 millioner. Styret valgte å gå for alternativ 1 i tråd med ønsket om kunstgress så raskt som mulig. Med det som grunnlag vedtok kommunens kultur og oppvekstutvalg i juni dette: Kurlandsparken er av svært dårlig standard, og er det idrettsanlegget i Lørenskog som må prioriteres i.f.t. rehabilitering. Anlegget gis topp prioritering i kommunens anleggsplan. Rehabilitering av Kurlandsparken gjennomføres etter prosjektplanens alternativ 1. Det må vurderes å bruke de spillemidler (tippemidler) som blir tilbakeført Lørenskog kommune for Rolvsrud og Torshov kunstgressbanen for finansiering av rehabilitering av Kurlandsparken. Allerede bevilgede midler kr ,- avsettes også til dette formålet. Saken videresendes kommunestyret. Det er oppnådd en stadig økende forståelse av den utfordring vår klubb har hva gjelder baneforhold, men fortsatt mangler økonomisk oppfølging som gjør det mulig å realisere prosjektet. Styret vurderer det ikke forsvarlig å søke igangsetting ved hjelp av egenkapital. Kommunen har i september 2004 igangsatt arbeid med ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv I den sammenheng har styret skriftlig gitt uttrykk for en forventning om en sentral plassering av Kurlandsparken Utstyr til klubb og lag Oddrun Stoll har også denne sesongen vært materialforvalter. Som vanlig er jobben vel utført. Styret legger til grunn at lagene har fått utstyr i en mengde og en kvalitet de er fornøyd med. Denne sesongen ble ordning med elektronisk bestilling av utstyr fullført i november Systemet har medført at vi har fått til enklere rutiner i forhold vår leverandør Klubbhuset Aabel Sport. I tillegg fikk styret et vesentlig bedre grunnlag å budsjettere på. I denne sesongen ble det inngått en fireårig utstyrsavtale med kjeden Sport Direkt ved Klubbhuset Aabel Sport. Avtalen gjør at klubben ikke lenger er knyttet opp mot en bestemt merkeleverandør. Vi kan nå velge det ustyret vi finner mest hensiktsmessig uavhengig av leverandør. Styret har valgt å bruke Puma drakter for alle lag fra 13 år og opp. Nåværende overtrekksdress gikk ut av produksjon før sesongen I løpet av 2004 gikk utstyrsleverandøren tom for enkelte størrelser. Styret håper å kunne presentere ny klubbdress på årsmøtet. Vi velger kun blant de som vil garanteres å bli produsert i minst 3 år fra Vi vil legge noe mer vekt på design kontra pris i denne runden i forhold til den vi har hatt de siste årene. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 15

16 3.3.7 Økonomi Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Klubben skal gå med et positiv driftsresultat på minst kr ,- som settes av til anleggsutvikling Målet ble i årsmøtets etterfølgende budsjettvedtak endret til kr ,-. De sentrale inntektskildene til Kurland FK er medlemskontingent, VinterCup og offentlige tilskudd samt NFFs Fotball-lotteri. I tillegg tjener klubben penger på automater og bingo. På utgiftssiden er kostnadene knyttet til kjøp av materiell den største. Regnskapet for 2004 er avsluttet per Det vises til vedlagte regnskap med tilhørende noter. Inntektsbringende tiltak Kontingentkrav ble sendt ut i februar, og det er sendt ut 4 skriftlige purringer og flere muntlige. Ved tidspunktet for regnskapsavslutning var det 7 aktive medlemmer som ikke hadde betalt. Styret er meget godt fornøyd med effektiviteten når det gjelder innfordring av kontingent. Medlemmer som ikke betaler kontingent over tid vil bli strøket som medlem i samsvar med klubbens vedtekter. Vi har igjen deltatt i NFFs Fotball-lotteri. Hver spiller skulle selge 15 lodd, mens familiemedlemmer som tidligere skulle selge fem lodd. Etter «styredugnad» ble riktig antall lodd lagt i konvolutter og senere fordelt til lagledere på hvert lag. Frist for innbetaling til kasserer ble satt til Ikke alle lagene klarte å overholde fristen. Per manglet innbetaling fra kun ett lag. På markedssiden har vi heller ikke i år fått på plass en fungerende markedsgruppe. To spilleautomater har vært plassert på Rimi, Finstadjordet og på Fjellhamar. Automaten på Rimi har gitt ca. kr ,- i inntekt per måned. Automaten på Fjellhamar har ikke gitt inntekt, og ble derfor flyttet i september. Per har vi ikke fått inn noe resultat fra denne automaten. Utgifter Styret er fornøyd med kontrollen på utgiftene i sesongen Budsjettet var fornuftig. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 16

17 3.3.8 Representasjon og utmerkelser AFKs ting: Klaus Wike, Hilda Pettersen og Jacob Sørensen Lørenskog idrettsråd årsmøte: Klaus Wike Offisiell åpning av kunstgressbanen på Sandbekken: Nina Nordeng og Olav Strand KFK har deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger og kretslagssamlinger. Akershus Fotballkrets Breddeutviklingskomiteen Valgkomiteen Klaus Wike Hilda Pettersen Slutning Klubben har gjennomført en sesong med tilfredsstillende resultater. Det har vært stor aktivitet i klubben. Vi har aldri tidligere hatt så mange lag i barnefotballen. Innføringen av 5 er fotball er hovedårsaken til dette, men bredden er for tiden historisk god. Vi har tilbud til alle som ønsker å trene organisert fotball, med unntak av gutter født 1989 og kvinner som ikke ønsker å spille divisjonsfotball. For gutter født 1989 ble det etablert et samarbeid med Fjellhamar før sesongen, som består i at våre 10 spillere fikk delta i på deres lag. I klassene for jenter født 91, 93 og 95 er vi for få spillere til kunne stille eget lag for årgangen. Kvinner senior rykket opp i 3. divisjon rett før sesongen startet og beholdt plassen med klar margin. Menn senior 1 rykket ned fra 3. divisjon etter en sesong med mange skader. Menn senior 2 var kun ett fattig poeng fra å rykke opp i 5. div. Både J19 og J16 gjorde gode sesonger i landets beste serier. G19 og G14 plasserte seg høyt i sine avdelinger og G13 var blant de seks beste lagene i kretsen. J15 havnet rett under medaljeplass i J16 første divisjon. J16 ble tildelt Akershus Fotballkrets «Fair play pris» for jenter sesongen Prisen var på kr Laget gikk gjennom sesongen uten gule kort eller anmerkninger fra dommer. Både hjemmesiden og KFK VinterCup er fortsatt blant de beste i sitt slag i landet. Sommerfesten ble utmerket arrangert av lillejenter- og gutter født. Kureren ser ut til å funnet en form som gir oss god publisitet til en forsvarlig kostnad. Lagene har hatt tilfredsstillende treningsforhold og tilstrekkelig utstyr. Kioskdriften har vært gjennomført med godt resultatet. Vårdugnaden ble ikke den samlende aktiviteten som ønsket. Mange lag utførte sin oppgave eksemplarisk, mens andre ikke har stilt opp i samme grad. Det er anskaffet nye innbytterboder og ballfanget mot dalen ble forlenget. Styret legger fram et regnskap med et positivt driftsresultat på kr ,-. Dette er noen prosent mer enn budsjettert. Årsaken til dette er i hovedsak godt arbeid av kasserer på inntektssiden og god kostnadskontroll av styret. Klubben har utfordringer på anleggssiden. Klubbhuset er for lite og banen for dårlig. Klubben har vedtatt å prioritere arbeidet med takfall og kunstgress på Parken. Kommunens hovedutvalg for kultur og oppvekst har fattet positivt vedtak i forhold til dette. Kommunestyret har foreløpig ikke behandlet bevilgningsspørsmålet. Kommunens økonomi er C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 17

18 trang. For å kunne påskynde forbedringer på Kurlandsparken bør KFK ha som mål å kunne sette av kr ,- per driftsår i friske midler til anleggsutvikling. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 18

19 4 Regnskap Resultat per INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP NOTER Medlemskontingent , ,00 1 Kommunale tilskudd , ,00 2 Stevneinntekter , ,63 3 Medlemsblad 4 000,00 0,00 4 Salg kiosk , ,67 5 Salg supportereffekter 5 750,00 6 Inntektsbringende tiltak , ,26 7 Interne overføringer , ,00 8 Inntekter fra lagene , ,00 9 Renter , ,38 10 Sum inntekter , ,94 UTGIFTER Deltakelse i andres stevner , ,00 Reiseutgifter/tilskudd , ,00 11 Trenings- og instruksjonstiltak , ,00 12 Idrettsmateriell , ,00 Kjøp supportereffekter ,00 13 Administrasjonsutgifter , ,85 Tilskudd tillitsvalgte , ,00 14 Drift klubbhus og baner , ,95 15 Klubbhuskostnader , ,00 Påmelding i serien , ,00 Gebyrer/overganger/avgifter , ,00 Dommerutvikling 3 000, ,00 Dommerregninger , ,00 Utgifter til lagene , ,00 16 Medlemsblad , ,00 Sum utgifter , ,80 Resultat , ,14 C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 19

20 4.2 BALANSE PER EIENDELER Kasse/bank/fordringer ,79 EGENKAPITAL Egenkapital per ,70 Årets resultat ,14 Sum driftskapital ,84 Kortsiktig gjeld 6 969,00 Rest avsetning klubbhus ,95 Sum egenkapital ,79 Styret foreslår at årets overskudd blir tillagt klubbens driftskapital. Kurland, 7. november 2004 Leder Klaus Wike (sign) Kasserer Nina N. Nordeng (sign) Revisor Gunnar Eriksen (sign) Revisor Aud Nielsen (sign) C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 20

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer