Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes per e-post til eller per post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på hjemmesiden. Siste frist for å sende forslag er mandag 8. november. Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den eller hentes på papir på klubbhuset onsdag den kl Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV ÅRSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Sportslige forhold Informasjon Arrangement og kioskdrift Anlegg og utstyr Økonomi Representasjon og utmerkelser Slutning REGNSKAP RESULTAT PER BALANSE PER REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Organisasjon Sportslige forhold Informasjon Arrangement Anlegg og utstyr Økonomi REKLAMEREGLEMENT FOR KURLAND FOTBALLKLUBB FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT VALG... 3 Vedlagt følger årsmeldinger fra lag og utvalg C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 2

3 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Jacob Sørensen Kasserer Nina Niemi Nordeng Sekretær Gunn Magny Storrøsten Styremedlem Hilda Pettersen Styremedlem Solveig Torsvik Styremedlem Anne Marie Fester Styret har i perioden avholdt 8 styremøter og behandlet 57 saker. I tillegg har styret gjennomført et en helges arbeidsmøte på budsjett og virksomhetsplan. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * 60* Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. Nedgangen i antall aktive menn skyldes at menn senior 7 er i år deltar i bedriftsserien, gutter 89 spiller for Fjellhamar og at det ikke ble startet eget parti for spillere født 1998 (6 år). Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Per er det 5 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben betalt støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. Styret er tilfreds med utviklingen på medlemssiden. Det har vært arbeidet meget hardt for å få til økningen i antall betalende medlemmer. Styret vil jobbe videre med å øke antallet ikke aktive medlemmer. For sesongen 2004 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere Totalt trenere og ledere C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 3

4 Dommere Kretsdommer: 0 Klubbdommere 11 er Finn Løvseth, Robert Dahl Stave Klubbdommere 7 er Einar Blankenborg, Trine Halvorsen, Marte Sømo Solberg, Sondre Rudi Klubbdommere 5 er Ola Grindland, Kristian Haugerud, Eirik Iddmark, Aksel Johnsrud, Eirik Kjelbrot, Anders Knudsen, Adrian H. Sjulstok, Lars A. Solbakken, Lars Kjetil Storbakk, Alex Tuven Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Kureren (klubbavis) Ansvarlig redaktør: Layout og grafisk design: Distribusjonsansvarlig Trykkeriansvarlig: Redaktør Økonomigruppe Anlegg Baner drift Baner utvikling Klubbhus drift Anlegg utleie Materialforvalter Kioskgruppe Jacob Sørensen Jacob Sørensen Klaus Wike Rune Hågensen Hilda Pettersen Maria Smith Nygaard Hilda Pettersen Tom Lindemark Olav Strand Nina Nordeng og Alf Larsen Klaus Wike og Jacob Sørensen Solveig Torsvik Anne Marie Fester Hilda Pettersen Oddrun Stoll Dagny Øby, Anne Marie Fester, Steinar Tuff, Solveig Torsvik og Tove Magnussen Turneringskomité/KFK VinterCup Leder Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/ Rune Andersen dommeroppsett Baneledere Reidar Noer, Bjørn Grevstad Kafeteria Dagny Øby, Anne-Marie Fester Påmeldinger Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Olav Strand Web-ansvarlig Økonomi Nina Niemi Nordeng, Alf Larsen Sekretariat Nina Nordeng, Hanne Jordhøy, Ivar Hovdenak Premieutdeling Bjørn Grevstad, Ivar Hovdenak, Hanne Jordhøy C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 4

5 Sommerfest Lillejenter- og gutter 92 Norway cup/kfkkoordinator Nina N. Nordeng og Jacob Sørensen 3.3 Gjennomføring av årsplanen for Innledning Styret viser til årsplan for styret i 2004 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver: Klubben skal gå med et positiv driftsresultat på minst kr ,- som settes av til anleggsutvikling. Trekke flere mennesker med i forvaltningen av anlegg og inntektsbringende tiltak. Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling. Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født Legge til rette for at menn senior beholder plassen i 3. div. og at kvinner senior rykker opp i 3. div. Innrede utstyrscontaineren og lage mer kostnadseffektive rutiner for forvaltning av utstyr Utvikle klubbhuset til et bedre egnet samlingssted og festlokale. Forhandle fram driftsavtale med kommunen om alle eller deler av de anlegg klubben benytter. Endre hellingen Kurlandsparken til takfall i samarbeid med Lørenskog kommune. I samarbeid med krets og kommune bidra til å planlegge kunstgress på Parken og utvidelse av anlegget med minst en 7 er bane. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Følgende utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Kioskgruppe Materialforvalter Klubbhuskomité Anleggsutvalg Turneringskomité Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Trekke flere mennesker med i forvaltningen av anlegg og inntektsbringende tiltak. Styret er meget tilfreds med klubben har en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, kioskgruppa, materialforvalterfunksjonen, Kurerredaksjonen og C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 5

6 redaksjonen og driften av Videre er styret meget tilfreds med den jobben som ble utført av sommerfestkomiteen og de foresatte på lillejenter- og gutter 92. På andre områder har en i år ikke i tilfredsstillende grad klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Men selv på disse områdene har det blitt lagt ned mye godt arbeidet av enkeltpersoner. Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i en del utvalg, komiteer og funksjoner. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende. Fortsatt er utfordringene størst på områdene marked og inntektsbringende tiltak, samt drift og utvikling av anlegg. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling. Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født Legge til rette for at menn senior beholder plassen i 3. div. og at kvinner senior rykker opp i 3. div Sportslig Utvalg (SU) SU har denne sesongen bestått av Jacob Sørensen (leder) Rune Hågensen (medlem) og Klaus Wike (dommerkontakt). Revidering av skoleringsplanen er påbegynt. Det er en stor jobb som skal legges ned før det ferdige dokumentet kan legges frem for våre medlemmer. SU har konsentrert sine resurser om å dokumentere øvelser, treninger ol for og kunne bruke disse i en skoleringsplan. G98 har siden slutten av oktober trent i gymsalen som eget lag. Per i dag er de 13 spillere. Klubben mangler rene generasjonslag i følgende aldersgrupper: J 95 trener og spiller sammen med J 94 J 93 trener og spiller sammen med J 92 J 91 trener og spiller sammen med J C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 6

7 Barnefotball (6 12 år) Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2004: G 97 2 lag J 97 1 lag G 96 2 lag G 95 2 lag J 96 1 lag G 94 2 lag J lag G 93 2 lag G 92 2 lag J lag (2 lag i flere turneringer) Det er noe bekymrende at antall unge jenter som spiller fotball er synkende. Likevel viser det seg at stabilt og godt arbeidende trenere og ledere klarer og bygge opp solide generasjonslag. På guttesiden stiller alle generasjonen med 2 lag noe som møter alle forventninger fra SU. SU har inntrykk av at barnefotballen i Kurland FK drives og organiseres med sunne verdier, gode trenere og ledere. Sesongen 2004 var første år hvor 5 er fotball. Med unntak av at noen av lagene i dobbelserien kun har møtt lokale klubber gjentatte ganger og at dommeren av og til har lyst med sitt fravær er tilbakemeldingene til klubben at dette har vert vellykket Ungdomsfotball (13 19 år) Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2004: G 91 2 lag G 90 1 lag J lag J 88 1 lag Jr. herrer 1 lag Jr. damer 1 lag G91 startet sesongen med et 11 r lag. Rekrutteringen til laget har gjennom sesongen vert bra noe som førte til at laget etter sommerhvilen også meldte et 7 er lag på seriespill. Gruppen har trent godt sammen og økte treningsmengden noe sammenlignet med tidligere år bl.a. ved å trene på lørdager. De sportslige resultatene har vært meget bra laget kvalifiserte seg for KM sluttspillet. G90 har gjennomført sesongen til mer en godkjent. Til enkelte kamper har laget manglet noen spillere og måtte låne spillere fra G91 og J89. Gruppen har trent godt sammen og økt treningsmengden noe sammenlignet med tidligere år bl.a. ved å trene på lørdager. De sportslige resultatene har vært meget gode over forventning laget kvalifiserte seg for KM sluttspillet. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 7

8 J89-91 stilte i år med 2 lag i seriespill. Et 1.lag i Jenter 16 1-div og et 2.lag i SMJ 2.div. Laget i J16 har gjort seg bemerket hele sesongen med meget gode resultater til tross for spillernes unge alder som snitter på 14 år ble 16 års jente lagene slått en etter en. De sportslige resultatene har vært meget bra laget vant sin gruppe. Laget i J14 har vist en stigning utover i sesongen vi har grunn til å være meget fornøyde med. Laget har tatt poeng fra de 3 lagene som ente øverst i divisjonen. De sportslige resultatene er godkjent laget ente som nr 5 i sin gruppe. Felles for begge lagene er høyt aktivitetsnivå med 4-5 økter i uken. J88 representerte klubben i Jenter Interkrets, en serie med de beste lagene fra Akershus, Oslo og Østfold. Til tross for en noe turbulent høstsesong viste laget hva de er laget av og var kun 20 minutter fra og bli interkrets mestere. De sportslige resultatene har vært imponerende laget ble nr 3 i Interkrets serien. JrH viser i år at et tilbud til alle er et godt tilbud. Laget har deltatt i kretsens 2.div og vist gode prestasjoner. Spillere fra JrH har også treningshospitert med MSA og representert MSA2 i serien. De sportslige resultatene har vært gode laget ble nr 3 blant 15 lag i seriespillet. JrD stilte i år i interkrets serien. Med noe tynn spillestall ble gruppen til tider lidende av dårlig treningsoppmøte. Flere gode spillere fra J88 har i år sammen med opp til 2 KSA spillere hjulpet laget i serien. De sportslige resultatene har vært noe skuffende laget ble nr 5 i Interkrets serien Seniorfotball (20 +) Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2004: MS 3 lag KS 1 lag Resultatmålet var at menn senior 1 skulle beholde plassen i 3. div., kvinner senior skulle rykke opp til 3. div. og menn senior 2 skulle rykke opp i 5. div. Vi lykkes kun med kvinner senior. Som vinner av høstavdeling 2 i 2003 var laget det best kvalifisert til å få plass i årets 3. div. dersom det skulle bli trekninger. Lørenskog trakk laget to uker før seriestart og KFK tok plassen. Sesongen endte med at damene beholdt plassen med glans ved å bli nummer 5 i avdelingen. Høsten 2004 inngikk KFK samarbeidsavtale med Team Strømmen. En konsekvens av avtalen er at kvinner senior og kvinner junior sesongen 2005 vil fungere som rekrutteringslag for Team Strømmen. Med fire spillere fra toppklubb til hver kamp, forventer vi at kvinner senior vil være med å kjempe i toppen i sin avdeling sesongen Menn senior 2 manglet ble nummer tre i 6. div. og manglet ett poeng på å klare målet om opprykk. Menn senior 1 ble sist i sin 3. div. avdeling med 15 poeng. For å skulle ha overlevd manglet laget 6 poeng eller to seire. Klubben stilte både gode treningsforhold, godt utstyr og god C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 8

9 trener. Nok til at laget hadde forutsetninger til å holde plassen med full klaff. Dessverre ble det litt for mange skader på sentrale spillere til at vi lykkes. I tillegg må flere spillere trene noe mer dersom en skal klare seg i 3. div Trener- og lederutvikling Vi har denne sesongen hatt en rekke trenere på kurs, noe vi Kurland er stolte av. Derimot ønsker vi os flere deltakere på lederkurs. 6 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 1 4 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 2 2 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 3 2 trenere har gjennomført trener 1 delkurs 4 1 trener har gjennomført spiller og talentutviklings kurs 1 leder har gjennomført trenerkoordinatorkurs Dommere og dommerutvikling KFK har denne sesongen ikke hatt kretsdommere eller rekrutteringsdommere. Vi har tre 11 er klubbdommere, fire 7 er klubbdommere og ti 5 er klubbdommere. Det har blitt satt opp dommere til alle klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Dommer oppsettet blir vår og høst lagt ut på Vi har hatt litt for mange tilfeller av at dommer ikke har møtt til oppsatt oppdrag og at dommer har møtt til kamp som er omberammet. Dommerne vi bruker på 7 er og 5 er kamper er unge og ikke alltid like flinke til å huske avtaler som er gjort lang tid i forveien. Det tilhører derfor lagleders plikter å ringe oppsatt dommer senest 24 timer før kampstart for å bekrefte oppdraget. Vi tror mange av tilfellene med dommer ikke møtt kunne vært unngått dersom denne plikten hadde blitt fulgt opp. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert Krets og forbundsaktiviteter Klubben har i år hatt følgende deltakelse på kretsaktiviteter. På guttesiden har vi vert representert på sonesamling ved; 3 spillere født 90 4 spillere født 91 og på jentesiden ved; 3 spillere født 90 2 spillere født 91 På kretssamlinger har vi vært representert ved; Trine Halvorsen 1989 og på forbundsnivå har vi vært representert ved; Johanna Wehinger 1989 (U17 landslagssamling) C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 9

10 3.3.4 Informasjon Kureren Det er i løpet av perioden 2004 utgitt to nummer av Kureren. Kureren har Maria Smith Nygård som grafisk designer. Bladet holder den samme høye kvaliteten som i 2003 og dette takker vi Maria for. Både Maria og Tom Lindemark som trykker Kureren, utgjør sammen med redaktøren et svært godt team. Første nummer var et rent informasjonsblad om klubben og de spesifikke lagene. Andre nummer var en oppsummering av sesongen Hjemmesidene Hjemmesidene vil i løpet av inneværende år ha ca besøkende, det er nærmere flere enn i samme periode i fjor. Vi må si oss godt fornøyd med utviklingen. Hjemmesidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape dynamisk/interaktiv hjemmeside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltagelse fra brukerne. I år fikk også klubbens hjemmeside en anerkjennelse fra webstedet SportsWEB som ukens side, de ga oss følgende attest: Ukens hjemmeside hører til Kurland FK, rett utenfor Oslo. Kurland har satset på nettet som en informasjonskanal, med godt resultat. Helt OK design, med avstemte farger. Mange og oppdaterte nyheter, fin presentasjon av klubbens anlegg, og instrukser for bla. kioskvakter. Vi savner kanskje en bredere presentasjon av klubbens mange lag. Kurland arrangerer også en stor VinterCup som har egen hjemmeside. Alt i alt, en hjemmeside som klubbens medlemmer og supportere kan være bekjent av. Vi har registrert en gledelig økning i aktiviteten fra lagene. Lagene har derfor bidratt med mange og fine artikler fra turneringer og kamper mv. Dette setter klubben meget stor pris på og håper på et minst like stort engasjement til neste år Informasjonsstrategi Selve informasjonskanalene fungerer bra. Klubbavisen er oppe og går med to utgivelser i året som distribueres til medlemmer og nærmiljø. Distribusjonslista har vært gjennomgått, men Redaksjonen har besluttet å legge ned rode i Bårlibakken. Ingen ønsker å ta på seg ansvaret for denne roden. Hjemmesidene er godt besøkte og er nok det mediet som står for det meste av informasjonsoverføring fra klubb og ut til medlemmene og andre interesserte. Her finnes også et dokumentarkiv der styrets møtereferater og årsmøte samt handlingsplan. Ordningen med informasjonsansvarlige fungerer godt på noen lag, tålelig godt på andre lag og ikke i det hele tatt på et fåtall av lagene. I forhold til Kureren oppleves det som en bedring at en informasjonsansvarlig har ansvar for å levere artikkel. Mange lag har informasjonsansvarlig som også er trener/oppmann. Dersom dette er ønskelig fra lagets side fungerer dette C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 10

11 fint, men trener/oppmann har som regel mye å gjøre, og ser derfor artikkelen og spesielt nyheter på web som en belastning Arrangement og kioskdrift Kioskdrift Styret er meget tilfreds med den måten kioskgruppa har organisert kiosken på Parken i sesongen Driftsresultatet er bedre enn forventet og kiosken har gitt god service til tilskuere og lagens ledere. Fortsatt har vi noen utfordringer på dette området. For mange kamper blir omberammet uten at kioskgruppa og lagene som har vakt får beskjed om det. Særlig var dette et problem i høstferieuka hvor mange av klubbens 5 er lag skulle møte hverandre i internkamper. De fleste av disse kampene ble avlyst uten at det ble gitt informasjon til klubb. Styret vil på nytt se på rutinene samt jobbe hardere med å endre systemforståelsen og kulturen i våre lag. For bedre å synliggjøre resultatet av kioskdriften har styret vedtatt å internfakturere alle uttak av varer ulike klubbaktiviteter. Videre har styret valgt å skille ut innkjøp og salg supporterutstyr fra kioskregnskapet VinterCup 2004 Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Rune Andersen Baneledere: Reidar Noer / Bjørn Grevstad Kafeteria: Dagny Øby / Anne-Marie Fester Påmeldinger: Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Olav Strand Økonomi: Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Sekretariat: Nina Nordeng / Hanne Jordhøy / Ivar Hovdenak Premieutdeling: Bjørn Grevstad / Ivar Hovdenak / Hanne Jordhøy Oppsummeringsmøte ble avholdt i februar 2004 på restaurant Between Two Friends. Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år hadde vi 128 guttelag og 83 jentelag. Vi har også i år fått mange positive tilbakemeldinger for vår måte å arrangere turnering på og for gjennomføringen av turneringen. Lilleguttene og lillejentene har alle fått spille sine kamper på samme dag. Lilleguttene har blitt flyttet over til jentehelgen. Det har vært jobbet med å få pressedekning uten særlig hell. Vi gjør det veldig godt økonomisk. Resultatet er kr ,- mot budsjett kr ,-. Olav Strand har gjort en kjempejobb med å holde vår Web-side løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Alle finalelagene ble det tatt bilde av og lagt ut på hjemmesiden vår. Veldig populært. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 11

12 Vi tok igjen betalt for inngang (kr 10,-). Billetten fungerte som lodd med gevinster fra ColorLine. Vi tok inn ca. kr fra begge turneringshelgene. Bilde av vinnerne ble lagt ut på hjemmesiden vår. (Det er få vinnere som melder seg.) Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere kom opp i sekretariatet for å fortelle hvor fornøyd de var med turneringen. Vi fikk skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt for å avholde KFK VinterCup 2005 helgene januar 2005 og februar Vi gleder oss Sommerfest på Kurlandsparken Årsmøtet 2003 fatte følgende vedtak om profilen på sommerfesten: KFK skal fortsatt arrangere sommerfest på Parken KFK bør arrangere festen i egen regi med familiene i inntaksområdet til Kurland skole som målgruppe. Festen arrangeres av siste års lillegutt og jente i felleskap. Festen bør arrangeres siste helgen før skoleferien. Festen ble arrangert på en utmerket måte av lillejente- og lillegutt 92. Etter anmodning fra arrangerende lag ble festen arrangert 22. august. Styret vedtok videre at arrangerende lag skulle få beholde eventuelt overskudd. Oppmøtet var kun tilfredsstillende. De senere årene er det i stor grad personer med tilknytning til lagene som arrangere og spillere og foresatte i barnefotballen som deltar. Styret har hatt ambisjoner om at festen skal nå et videre publikum og være KFKs bidrag til en festelig sammenkomst for alle i familier i inntaksområdet til Kurland skole Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Det har ikke lykkes styret å etablere en festkomité for arrangement av denne type i Juletrefest på Kurland skole Arrangør var denne gang J Festen ble gjennomført med suksess og ga gruppen et pent overskudd. Gruppen anbefaler klubben og holde på denne dugnadsaktiviteten og har dokumentert en prosedyre for arrangementet Norway cup Klubben deltok i år med følgende lag: G 11 år G 12 år G 13 år G 14 år J 12 år J 16 år 2 lag J 19 år C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 12

13 Alle lagene fikk sitt tildelte utstyr gjennom klubbens Norway Cup koordinatorer. Informasjon om lagenes kamper var upåklagelig på våre hjemmesider og supporter oppmøtet på sletta var det beste på flere år. Av sportslige prestasjoner nevner vi JrD lagets avansement til ¼ finalen hvor Norway Cup vinner Sandviken slo laget ut med seier 2-0 og at J88 tok seg til 1/8 finalen Anlegg og utstyr Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Innrede utstyrscontaineren og lage mer kostnadseffektive rutiner for forvaltning av utstyr Utvikle klubbhuset til et bedre egnet samlingssted og festlokale. Forhandle fram driftsavtale med kommunen om alle eller deler av de anlegg klubben benytter. Endre hellingen Kurlandsparken til takfall i samarbeid med Lørenskog kommune. I samarbeid med krets og kommune bidra til å planlegge kunstgress på Parken og utvidelse av anlegget med minst en 7 er bane. Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Anleggskoordinator Kioskgruppe Klubbhusgrupp e Baneansvarlig Materialforvalte r Anleggsutval g De fleste funksjonene har vært i drift og fungert utmerket. Styret har også på dette området funnet det vanskelig å finne representanter til alle verv. Blant annet har det ikke lykkes å etablere en egen klubbhuskomité Disponering av bane og klubbhus Anleggskoordinator Anleggskoordinator skal styre bruken av baner og klubbhus utenfor tider satt av til faste treninger og seriekamper. Styret har inntrykk av at denne delen av klubbens virksomhet har fungert bra denne sesongen. Det virker som om Web-kalenderen (Hovedkalender) som gir lagene anledning til elektronisk å reservere klubbhus og bane er blitt tatt i bruke av lagene. Rutinene som gjelder for å omberamme kamper er revidert i løpt av sesongen. Fortsatt klikker det av og til med informasjon fra lagene til blant annet kioskgruppa. Videre var enkelte av lagene ikke klar over at kretsen endret serieoppsettet uten å sende melding fram til en dato i april. Den offisielle oversikten over KFKs seriekamper finner en kun ved å sammenholde Hovedkalenderen på med Aktivitetskalenderen på C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 13

14 Drift og vedlikehold av baner Det har ikke blitt ført videre samtaler med kommunen om driftsavtale for Kurlandsparken. KFK avventer initiativ fra kommunen. Parken har fortsatt ensidig fall og blir fort furet og værbitt ved nedbør. Som beskrevet nedenfor har styret jobbet sammen med kommunen for å få utviklet en plan for rehabilitering av Parken med det mål å få endret dekket fra frus til kunstgress. Planen er vedtatt av Hovedutvalget for kultur og oppvekst, men ennå ikke vedtatt finansiert av kommunestyret. Klubben har fram til denne sesongen utelukkende benyttet kommunale anlegg for sin aktivitet i sommersesongen. Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold Kurlandsparken, TIFløkka og Skolebanen. På Torshov har Fjellhamar FK inngått driftsavtale med kommunen. KFK må dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene til drift av flomlys. KFK er fornøyd med samarbeidet med begge parter. Kvaliteten på vedlikeholdet av Kurlandsparken var tilfredsstillende. Klubbens medlemmer gjennomførte vårdugnad på alle anleggene vi benytter. Blant annet ble det kjøpt inn og satt opp nye innbytterboder og laget rullestolrampe opp til terrassen ved klubbhuset. Ballfang ble forlenget og målnettene reparert. Ikke alle lag utførte sin del av dugnaden. Det bør vurderes innført sanksjoner mot lag som ikke stiller opp på vårdugnaden. Skolebanen er blitt sloddet noe oftere denne sesongen, men fortsatt bør banen jobbes mer med. TIF-løkka har vært tilfredsstillende driftet i år Drift og vedlikehold av klubbhuset og utstyrscontainer Det har vært rimelig god aktivitet på Klubbhuset denne sesongen. Fortsatt er ledig kapasitet både for intern bruk og ekstern utleie. Styret har inntrykk av at utleien fungerer bra og elektronisk bestilling via hjemmesiden har vært en suksess. Kjøkkenet på klubbhuset er nå ferdig innredet etter flott innsats fra G91. Med dette på plass bør lokalene i større grad kunne benyttes av lagene til et sted å møtes for varm drikke før og etter aktivitet i vintersesongen. Lagerkapasiteten i klubben er fortsatt for liten. Både arkiv, turnering og lagene trenger mer plass til lagring. Menn senior er ansvarlig for å koble strøm til og innrede utstyrscontaineren. Oppgaven skulle vært utført våren 2004, men er ennå ikke gjort. Styret forventer at denne oppgaven blir utført i løpet av høsten Anleggs utvikling anleggsplan Styrets viktigste innsats har dreid seg om oppgradering av Kurlandsparken, og samarbeid med kommunen i den sammenheng. Kommunestyret avsatte kr ,- som bidrag til å rehabilitere anlegget i For å komme i posisjon med klubbens ønsker for utviklingen, bestemte styret seg for å anmode om å få delta i en prosjektgruppe. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 14

15 En grundig undersøkelse knyttet til grunnforhold, og behov knyttet til fremtidig legging av kunstgress ble foretatt i kommunens regi, og i samarbeid ble det utarbeidet to alternative prosjektplaner. Alt. 1 Oppgradering av anlegget med takfall, hvor det samtidig legges til rette for framtidig kunstgress. Kostnad kr 3 millioner. Alt. 2 Oppgradering av anlegget med takfall, uten tilrettelegging/grunnarbeider som tar høyde for kunstgress. Kostnad kr 1,5 millioner. Styret valgte å gå for alternativ 1 i tråd med ønsket om kunstgress så raskt som mulig. Med det som grunnlag vedtok kommunens kultur og oppvekstutvalg i juni dette: Kurlandsparken er av svært dårlig standard, og er det idrettsanlegget i Lørenskog som må prioriteres i.f.t. rehabilitering. Anlegget gis topp prioritering i kommunens anleggsplan. Rehabilitering av Kurlandsparken gjennomføres etter prosjektplanens alternativ 1. Det må vurderes å bruke de spillemidler (tippemidler) som blir tilbakeført Lørenskog kommune for Rolvsrud og Torshov kunstgressbanen for finansiering av rehabilitering av Kurlandsparken. Allerede bevilgede midler kr ,- avsettes også til dette formålet. Saken videresendes kommunestyret. Det er oppnådd en stadig økende forståelse av den utfordring vår klubb har hva gjelder baneforhold, men fortsatt mangler økonomisk oppfølging som gjør det mulig å realisere prosjektet. Styret vurderer det ikke forsvarlig å søke igangsetting ved hjelp av egenkapital. Kommunen har i september 2004 igangsatt arbeid med ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv I den sammenheng har styret skriftlig gitt uttrykk for en forventning om en sentral plassering av Kurlandsparken Utstyr til klubb og lag Oddrun Stoll har også denne sesongen vært materialforvalter. Som vanlig er jobben vel utført. Styret legger til grunn at lagene har fått utstyr i en mengde og en kvalitet de er fornøyd med. Denne sesongen ble ordning med elektronisk bestilling av utstyr fullført i november Systemet har medført at vi har fått til enklere rutiner i forhold vår leverandør Klubbhuset Aabel Sport. I tillegg fikk styret et vesentlig bedre grunnlag å budsjettere på. I denne sesongen ble det inngått en fireårig utstyrsavtale med kjeden Sport Direkt ved Klubbhuset Aabel Sport. Avtalen gjør at klubben ikke lenger er knyttet opp mot en bestemt merkeleverandør. Vi kan nå velge det ustyret vi finner mest hensiktsmessig uavhengig av leverandør. Styret har valgt å bruke Puma drakter for alle lag fra 13 år og opp. Nåværende overtrekksdress gikk ut av produksjon før sesongen I løpet av 2004 gikk utstyrsleverandøren tom for enkelte størrelser. Styret håper å kunne presentere ny klubbdress på årsmøtet. Vi velger kun blant de som vil garanteres å bli produsert i minst 3 år fra Vi vil legge noe mer vekt på design kontra pris i denne runden i forhold til den vi har hatt de siste årene. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 15

16 3.3.7 Økonomi Styret ble for sesongen 2004 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Klubben skal gå med et positiv driftsresultat på minst kr ,- som settes av til anleggsutvikling Målet ble i årsmøtets etterfølgende budsjettvedtak endret til kr ,-. De sentrale inntektskildene til Kurland FK er medlemskontingent, VinterCup og offentlige tilskudd samt NFFs Fotball-lotteri. I tillegg tjener klubben penger på automater og bingo. På utgiftssiden er kostnadene knyttet til kjøp av materiell den største. Regnskapet for 2004 er avsluttet per Det vises til vedlagte regnskap med tilhørende noter. Inntektsbringende tiltak Kontingentkrav ble sendt ut i februar, og det er sendt ut 4 skriftlige purringer og flere muntlige. Ved tidspunktet for regnskapsavslutning var det 7 aktive medlemmer som ikke hadde betalt. Styret er meget godt fornøyd med effektiviteten når det gjelder innfordring av kontingent. Medlemmer som ikke betaler kontingent over tid vil bli strøket som medlem i samsvar med klubbens vedtekter. Vi har igjen deltatt i NFFs Fotball-lotteri. Hver spiller skulle selge 15 lodd, mens familiemedlemmer som tidligere skulle selge fem lodd. Etter «styredugnad» ble riktig antall lodd lagt i konvolutter og senere fordelt til lagledere på hvert lag. Frist for innbetaling til kasserer ble satt til Ikke alle lagene klarte å overholde fristen. Per manglet innbetaling fra kun ett lag. På markedssiden har vi heller ikke i år fått på plass en fungerende markedsgruppe. To spilleautomater har vært plassert på Rimi, Finstadjordet og på Fjellhamar. Automaten på Rimi har gitt ca. kr ,- i inntekt per måned. Automaten på Fjellhamar har ikke gitt inntekt, og ble derfor flyttet i september. Per har vi ikke fått inn noe resultat fra denne automaten. Utgifter Styret er fornøyd med kontrollen på utgiftene i sesongen Budsjettet var fornuftig. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 16

17 3.3.8 Representasjon og utmerkelser AFKs ting: Klaus Wike, Hilda Pettersen og Jacob Sørensen Lørenskog idrettsråd årsmøte: Klaus Wike Offisiell åpning av kunstgressbanen på Sandbekken: Nina Nordeng og Olav Strand KFK har deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger og kretslagssamlinger. Akershus Fotballkrets Breddeutviklingskomiteen Valgkomiteen Klaus Wike Hilda Pettersen Slutning Klubben har gjennomført en sesong med tilfredsstillende resultater. Det har vært stor aktivitet i klubben. Vi har aldri tidligere hatt så mange lag i barnefotballen. Innføringen av 5 er fotball er hovedårsaken til dette, men bredden er for tiden historisk god. Vi har tilbud til alle som ønsker å trene organisert fotball, med unntak av gutter født 1989 og kvinner som ikke ønsker å spille divisjonsfotball. For gutter født 1989 ble det etablert et samarbeid med Fjellhamar før sesongen, som består i at våre 10 spillere fikk delta i på deres lag. I klassene for jenter født 91, 93 og 95 er vi for få spillere til kunne stille eget lag for årgangen. Kvinner senior rykket opp i 3. divisjon rett før sesongen startet og beholdt plassen med klar margin. Menn senior 1 rykket ned fra 3. divisjon etter en sesong med mange skader. Menn senior 2 var kun ett fattig poeng fra å rykke opp i 5. div. Både J19 og J16 gjorde gode sesonger i landets beste serier. G19 og G14 plasserte seg høyt i sine avdelinger og G13 var blant de seks beste lagene i kretsen. J15 havnet rett under medaljeplass i J16 første divisjon. J16 ble tildelt Akershus Fotballkrets «Fair play pris» for jenter sesongen Prisen var på kr Laget gikk gjennom sesongen uten gule kort eller anmerkninger fra dommer. Både hjemmesiden og KFK VinterCup er fortsatt blant de beste i sitt slag i landet. Sommerfesten ble utmerket arrangert av lillejenter- og gutter født. Kureren ser ut til å funnet en form som gir oss god publisitet til en forsvarlig kostnad. Lagene har hatt tilfredsstillende treningsforhold og tilstrekkelig utstyr. Kioskdriften har vært gjennomført med godt resultatet. Vårdugnaden ble ikke den samlende aktiviteten som ønsket. Mange lag utførte sin oppgave eksemplarisk, mens andre ikke har stilt opp i samme grad. Det er anskaffet nye innbytterboder og ballfanget mot dalen ble forlenget. Styret legger fram et regnskap med et positivt driftsresultat på kr ,-. Dette er noen prosent mer enn budsjettert. Årsaken til dette er i hovedsak godt arbeid av kasserer på inntektssiden og god kostnadskontroll av styret. Klubben har utfordringer på anleggssiden. Klubbhuset er for lite og banen for dårlig. Klubben har vedtatt å prioritere arbeidet med takfall og kunstgress på Parken. Kommunens hovedutvalg for kultur og oppvekst har fattet positivt vedtak i forhold til dette. Kommunestyret har foreløpig ikke behandlet bevilgningsspørsmålet. Kommunens økonomi er C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 17

18 trang. For å kunne påskynde forbedringer på Kurlandsparken bør KFK ha som mål å kunne sette av kr ,- per driftsår i friske midler til anleggsutvikling. C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 18

19 4 Regnskap Resultat per INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP NOTER Medlemskontingent , ,00 1 Kommunale tilskudd , ,00 2 Stevneinntekter , ,63 3 Medlemsblad 4 000,00 0,00 4 Salg kiosk , ,67 5 Salg supportereffekter 5 750,00 6 Inntektsbringende tiltak , ,26 7 Interne overføringer , ,00 8 Inntekter fra lagene , ,00 9 Renter , ,38 10 Sum inntekter , ,94 UTGIFTER Deltakelse i andres stevner , ,00 Reiseutgifter/tilskudd , ,00 11 Trenings- og instruksjonstiltak , ,00 12 Idrettsmateriell , ,00 Kjøp supportereffekter ,00 13 Administrasjonsutgifter , ,85 Tilskudd tillitsvalgte , ,00 14 Drift klubbhus og baner , ,95 15 Klubbhuskostnader , ,00 Påmelding i serien , ,00 Gebyrer/overganger/avgifter , ,00 Dommerutvikling 3 000, ,00 Dommerregninger , ,00 Utgifter til lagene , ,00 16 Medlemsblad , ,00 Sum utgifter , ,80 Resultat , ,14 C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 19

20 4.2 BALANSE PER EIENDELER Kasse/bank/fordringer ,79 EGENKAPITAL Egenkapital per ,70 Årets resultat ,14 Sum driftskapital ,84 Kortsiktig gjeld 6 969,00 Rest avsetning klubbhus ,95 Sum egenkapital ,79 Styret foreslår at årets overskudd blir tillagt klubbens driftskapital. Kurland, 7. november 2004 Leder Klaus Wike (sign) Kasserer Nina N. Nordeng (sign) Revisor Gunnar Eriksen (sign) Revisor Aud Nielsen (sign) C:\Documents and Settings\nordeng\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2004-v doc 20

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2002 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 16 tilstedeværende var

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24. mai 2003 Tid: 19.00 22.00 Sted: Klubbhuset Til Stede:, Jacob, Nina, Morten, Vidar, Anne-Marie Forfall: Hilda 67/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 103/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 103/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 29. oktober 2003 Tid: 18.30 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,,, Anne-Marie, Forfall: og 101/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.01.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Nina,,, Rita, Ole, Mari + Ordfører Åge Tovan og leder hovedutvalg kultur og oppvekst Roar

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 18.02.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Vidar, Anne Marie og fra sak 31/03 Forfall: Hilda, Morten 22/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak

Saksnr. Tidspunkt Sak Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 21.01.03 Tid: 18.30-22.00 Tilstede:,, Anne Marie, Vidar,. Forfall: Jacob Odrunn og Sted: Klubbhuset 07/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 15/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 16/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 15/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 16/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Klaus,, Wenche Forfall: Irene, Nina 15/12 Innkalling, saksliste 16/12 Referat fra siste

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2015

Forretningsorden og møteplan 2015 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2015 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult.

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult. Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.11.14 Tid: Kl. 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus 53/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2014

Forretningsorden og møteplan 2014 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2014 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 08.04.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,,, Anne Marie, Jacob (kun orienteringssakene, sak om trener- og lederforum og eventuelt),

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr.

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Jacob,, Magny, Solveig, Anne-Marie, Saksnr. Tid Sak Ansvar 04/04 18.30 Innkalling

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 14.12.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Buen, Lørenskog hus Tilstede:, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene Forfall: Wenche 01/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Dato: Torsdag 27. november 2008 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.03.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,,,, (Sak 24-26 +29) Forfall: Irene, (sak 27 og 28) 24/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Innhold 5.4 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2013... 2 5.4.1 Virksomhetsidé... 2 5.4.2 Organisasjon... 2 5.4.2.1 Styret... 3 5.4.2.2 Utvalg, komiteer

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2016

Forretningsorden og møteplan 2016 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2016 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Klubben utvikler seg stadig, og denne sesongen blir nok et spennende år. Det har skjedd mye på det organisatoriske planet,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2001

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2001 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2001 Dato: Torsdag 22. november 2001 Tid: Kl. 20.00 Sted: Klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Oppgjør MS trenere 2013 Er ordnet, utbetaling ble gjennomført

Oppgjør MS trenere 2013 Er ordnet, utbetaling ble gjennomført Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 27.03.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Til stede:, Susanne, og Wenche Forfall : Klaus, Simen

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet )

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet ) (Vedtatt på årsmøtet 27.11.2003) Innhold: 1. VIRKSOMHETSIDÉ...2 2. OVERORDNEDE MÅL...2 2.1 INNLEDNING...2 2.2 BARNEFOTBALLEN (7 12 ÅR)...2 2.3 UNGDOMSFOTBALLEN (13 19 ÅR)...2 2.4 SENIORFOTBALLEN...2 2.5

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.04.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:,,,, Forfall: Irene, Simen, 31/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 32/12 Referat

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 31/07 Innkalling, saksliste Klaus. 32/07 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 31/07 Innkalling, saksliste Klaus. 32/07 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 22.08.07 Tid: Kl. 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Klaus, Ole, Bjørn, Nina og Ola. Forfall : Kathe og Anne-Bente 31/07 Innkalling, saksliste

Detaljer