Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum"

Transkript

1 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke Mons Søviks plass - turvei D Drift av gang og kjøreareal ZZ3.161 MASKINELL BRØYTING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Snødybde ved start: 5 cm Driftssesong: 1. november - 1. april Andre krav: Trapper, ramper og åpninger ved fotgjengerovrganger o.l. skal være ryddet manuelt slik at det er god fremkommelighet, også for rullestolbrukere og barnevogner. Areal...m² Areal... m² 580, ZZ3.361 STRØING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Strøtidspunkt: Gangveier skal være strødd når det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Strømiddel: Singel Driftssesong: 1. november - 1. april Areal...m² Areal... m² 580, Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² 7 685,

2 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-2 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Mons Søviks plass - turvei D ZZ SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke forekomme. Løvhåndtering: Ingen Areal... m² 437, Ettersyn og drift av lekeplass ZZ4.11 ETTERSYN AV HEL LEKEPLASS Ettersynsprogram: Se vedlagte ettersynsprogram Beskrivelse av lekeplass: Se vedlagte ettersynsprogram ZZ4.12 DRIFT AV HEL LEKEPLASS Ettersynsprogram: Se vedlagte ettersynsprogram Beskrivelse av lekeplass: Se vedlagte ettersynsprogram Avfallshåndtering ZZ6.11 (7685m2), buskfelt (437m2) og grus (139m2). Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver

3 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-3 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Mons Søviks plass - turvei D ZZ6.11 (7685m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping ZZ6.11 (7685m2), buskfelt (437m2) og grus (152m2).. [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer ZZ6.211 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSBEHOLDER Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Antall... stk Renhold av park- og landskapsanlegg ZZ RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL RENHOLDSMETODE: FEIING TYPE GANG- OG KJØREAREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Driftssesong: Feiing en gang etter at snøen har gått, etter avtale med Oppdragsgiver Areal... m² 580,

4 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-4 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Veitvet/N.Kalbakkvei friområde Veitvet/N.Kalbakkvei friområde Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Areal... m² 415, Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner ZZ ETTERSYN AV INSTALLASJONER - RUND SUM TYPE INSTALLASJON: REKKVERK Lokalisering: På bro Dimensjon: Ikke relevant Materiale: Ikke relevant Frekvens: En gang om våren ZZ DRIFT AV INSTALLASJONER - RUND SUM TYPE INSTALLASJON: REKKVERK Lokalisering: På bro Driftsoppgaver: Treverk oljebehandles en gang om våren. Wirestrekk strammes med strekkfisker i hver ende. Dimensjon: Ikke relevant Materiale: Ikke relevant Frekvens: Ikke relevant Avfallshåndtering

5 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-5 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Veitvet/N.Kalbakkvei friområde ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (7716m2) bro (45 m2), buskfelt (30 m2) og grasbakke (415m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver Merk: Sjekk kummene 3 stk. for avfall ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (415m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (7716m2) bro (45 m2), buskfelt (30 m2) og grasbakke (415m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer Renhold av park- og landskapsanlegg

6 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-6 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Veitvet/N.Kalbakkvei friområde ZZ RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL RENHOLDSMETODE: FEIING TYPE GANG- OG KJØREAREAL: bro TYPE DEKKE: TRE Lokalisering: se kart Frekvens: Gjelder en gangs feiing av løv om våren Andre krav: Broen er ikke kjøresterk Areal... m² 45,

7 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-7 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvoll - turvei D Årvoll - turvei D Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Avfallshåndtering Areal... m² , ZZ6.11 Omfang: Plen (12172 m2) Type avfall: Alt Driftssesong: Rydding en gang om våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 (12172 m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

8 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-8 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvoll - turvei D ZZ6.11 (12172 m2) [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer ZZ6.211 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSBEHOLDER Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Diverse Antall... stk DRIFT AV FOTBALLMÅL Driftsoppgaver: Målene skal sjekkes ukentlig og ved skader i driftsesongen, skal målene og nettene repareres.. Antall... stk

9 Prosjekt: Region nordøst Side: 09-9 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Risløkka Vollebekk - turvei D Risløkka Vollebekk - turvei D Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² 8 900, ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² , ZZ6.11 (8900m2) og grasbakke (15527m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 (8900m2) og grasbakke (15527m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

10 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Risløkka Vollebekk - turvei D ZZ Diverse (8900m2) og grasbakke (15527m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer DRIFT AV FOTBALLMÅL Driftsoppgaver: Målene skal sjekkes ukentlig og ved skader i driftsesongen, skal målene og nettene repareres.. Antall... stk

11 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvollia Friområde - turvei D Årvollia Friområde - turvei D Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² 329, ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² 2 617, ZZ6.11 (329m2) og grasbakke (2617m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 (329m2) og grasbakke (2617m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

12 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvollia Friområde - turvei D ZZ6.11 (329m2) og grasbakke (2617m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

13 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Turvei D2 Økerntoget Turvei D2 Økerntoget Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² , ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Areal... m² 7 096, Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner ZZ ETTERSYN AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: FAST BENK Driftsoppgaver: Oljes/males en gang etter vårrengjøring. Parkmøblementet skal være sikkerhetsmessig i orden. Behov for reparasjon/utskifting meldes oppdragsgiver. Antall... stk

14 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Turvei D2 Økerntoget ZZ ETTERSYN AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: BORD Driftsoppgaver: Oljes/males en gang etter vårrengjøring. Parkmøblementet skal være sikkerhetsmessig i orden. Behov for reparasjon/utskifting meldes oppdragsgiver Avfallshåndtering Antall... stk ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grus (2640m2), plen (36140m2) og grasbakke (7096m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 (36140m2) og grasbakke (7096m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grus (2640m2), plen (36140m2) og grasbakke (7096m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

15 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Turvei D2 Økerntoget ZZ6.211 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSBEHOLDER Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Antall... stk Renhold av park- og landskapsanlegg ZZ RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL RENHOLDSMETODE: FEIING TYPE GANG- OG KJØREAREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: BELEGNINGSSTEIN AV BETONG Diverse Lokalisering: Gjelder benkeplass Frekvens: Feiing en gang etter at snøen har gått, etter avtale med oppdragsgiver. Areal... m² 8, DRIFT AV FOTBALLMÅL Driftsoppgaver: Målene skal sjekkes ukentlig og ved skader i driftsesongen, skal målene og nettene repareres.. Antall... stk

16 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Tonsenhagen skole - turvei D Tonsenhagen skole - turvei D Diverse ZZ DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: Driftsoppgaver: Ettersyn samt fjerning av løv, kvist, avfall o.l som kan tette risten. Materiale: Stål Frekvens: Særlig vår og høst i forbindelse med mye nedbør. Antall... stk

17 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Turvei D6 Bredtvetveien Turvei D6 Bredtvetveien Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² 784, ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (6477m2) bro (15 m2) og grasbakke (784m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver Merk: Sjekk kummene 4 stk. for avfall ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (784m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

18 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Turvei D6 Bredtvetveien ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (6477m2) bro (15 m2), grasbakke (784m2) og kummer. [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer Renhold av park- og landskapsanlegg ZZ RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL RENHOLDSMETODE: FEIING TYPE GANG- OG KJØREAREAL: bro TYPE DEKKE: TRE Lokalisering: se kart Frekvens: Gjelder en gangs manuell feiing av løv om våren Andre krav: Broen er ikke kjøresterk. Areal... m² 15,

19 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Lunden - turvei D Lunden - turvei D Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² 8 008, ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (8008m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (8008m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (8008m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

20 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Kildeveien park Kildeveien park Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Avfallshåndtering Areal... m² 2 145, ZZ6.11 (2145m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 (2145m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

21 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Kildeveien park ZZ6.11 (2145m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

22 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Bredtvet skole naturområde Bredtvet skole naturområde Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Areal... m² 306, Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner ZZ ETTERSYN AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: FAST BENK Driftsoppgaver: Oljes/males en gang etter vårrengjøring. Parkmøblementet skal være sikkerhetsmessig i orden. Behov for reparasjon/utskifting meldes oppdragsgiver Avfallshåndtering Antall... stk ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang:grasbakke (306m2), naturmark (2570 m2), buskfelt (36 m2), buskas (64 m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver Merk: Sjekk kummene 3 stk. for avfall

23 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Bredtvet skole naturområde ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (306 m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (306m2), naturmark (2570 m2), buskfelt (36 m2), buskas (64 m2) og kummer. [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer ZZ6.211 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSBEHOLDER Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Antall... stk

24 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvolldammen Årvolldammen Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² 6 750, ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Areal... m² 3 283, ZZ SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke forekomme. Løvhåndtering: Ingen Posten er er opsjon og føres til sum. Areal... m² 179,

25 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvolldammen ZZ SKJØTSEL AV STAUDER TYPE STAUDEBEPLANTNING: STAUDEBED KVALITET PÅ SKJØTSEL AV STAUDER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Lokalisering: I plen Løvhåndtering: Ikke relevant Driftssesong: Ikke relevant Andre krav: Nei Posten er er opsjon og føres til sum. Areal... m² 96, ZZ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Lokalisering: Blomsterurner i støpjern - ikke inntegnet i kart Driftssesong: Når været tillater det Andre krav: Posten omfatter også mottak og kontroll av plantene. Planting inkludert utskifting av jord. Posten omfatter ikke innkjøp av planter. Siste frist for utplanting er 23. juni. Posten er er opsjon og føres til sum. Antall... stk

26 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvolldammen ZZ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Lokalisering: Ved statue Driftssesong: ca 20.mai-15.okt Planteslag: Oppdragsgivers valg Avstand: Tilpasses arten Posten omfatter mottak og kontroll av planter. Dårlig kvalitet meldes oppdragsgiver umiddelbart. Posten omfatter ikke innkjøp av planter. Posten er er opsjon og føres til sum. Areal... m² 2, Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner ZZ ETTERSYN AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: DUSJ Driftsoppgaver: Rengjøring og påsetting av vann om våren. Avstenging og tømming om høsten. Kontrolleres ukentlig. Driftssesong: 1. mai september Andre krav: Driftssesongens start- og sluttdato justeres i forhold til værforhold etter avtale med oppdragsgiver. Antall... stk ZZ DRIFT AV KONSTRUKSJONER - AREAL TYPE KONSTRUKSJON: DAM (KUNSTIG) Driftsoppgaver: Rengjøring av dam, og oppfylling av vann ved driftsessongens start. Ved driftsessongens slutt skal dammen tømmes for vann. Det må påsees at rist for overløp ikke går tett. Driftssesong: 1. mai september Areal... m² 4 385,

27 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvolldammen ZZ ETTERSYN AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: FAST BENK Driftsoppgaver: Oljes/males en gang etter vårrengjøring. Parkmøblementet skal være sikkerhetsmessig i orden. Behov for reparasjon/utskifting meldes oppdragsgiver. Antall... stk ZZ ETTERSYN AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: BORD Driftsoppgaver: Oljes/males en gang etter vårrengjøring. Parkmøblementet skal være sikkerhetsmessig i orden. Behov for reparasjon/utskifting meldes oppdragsgiver Avfallshåndtering Antall... stk ZZ6.11 (6750m2), grasbakke (3283m2), staudefelt (100 m2) buskfelt (179m2), gangveier (1424 m2), grillplass (60 m2) og kunstig dam (4385m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver

28 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvolldammen ZZ6.11 (6750m2), grasbakke (3283m2), buskfelt (179m2), staudefelt (96m2) og kunstig dam (4385m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping på plen og grasbakke. Renhold av øvrige arealer gjøres samtidig som renhold av plen ZZ6.11 (6750m2), grasbakke (3283m2), staudefelt (96 m2) buskfelt (179m2), gangveier (1424 m2), grillplass (60 m2) og kunstig dam (4385m2).. Driftssesong: 01. mai september. Det skal på godværsdager / dager med mye besøk plukkes avfall på alle oppgitte arealer i anlegget innen kl alle dager. Når anlegget er lite besøkt skal det plukkes søppel 1 gang per uke ZZ6.11 (6750m2), grasbakke (3283m2), staudefelt (100 m2) buskfelt (179m2), gangveier (1424 m2), grillplass (60 m2) og kunstig dam (4385m2) Krav til tilstand etter rydding: Arealene skal til enhver tid være fri for. Driftssesong: 01. mai september

29 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvolldammen ZZ6.11 (6750m2), grasbakke (3283m2), staudefelt (100 m2) buskfelt (179m2), gangveier (1424 m2), grillplass (60 m2) og kunstig dam (4385m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer ZZ6.211 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSBEHOLDER Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Rund sum... stk ZZ6.212 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSBEHOLDER FOR BRANNFARLIG AVFALL Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Rund sum... stk ZZ6.215 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSCONTAINER, NEDGRAVD Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Rund sum... stk Renhold av park- og landskapsanlegg

30 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Årvolldammen ZZ RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL RENHOLDSMETODE: FEIING TYPE GANG- OG KJØREAREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Lokalisering: Gjelder asfaltert dam, dusj og gangvei Driftssesong: Feiing en gang etter at snøen har gått, etter avtale med Oppdragsgiver Areal... m² 5 814, ZZ RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL RENHOLDSMETODE: FEIING TYPE GANG- OG KJØREAREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Lokalisering: Gangvei og dusj Driftssesong: Feiing en gang i måneden, 01.mai september Areal... m² 1 430, ZZ RENHOLD AV UTSTYR RENHOLDSMETODE: VASK TYPE UTSTYR: FAST GRILL OVERFLATE AV: SYREFAST STÅL Diverse Krav til rengjøringsgrad: Vårrengjøring skal gjøres i april, og innebærer vasking av grill utvendig og innvendig, samt grundig rengjøring av grillrist. Til rengjøring anbefales det å bruke stålbørste og fettløselig rengjøringsmiddel. Det skal ikke brukes sterk alkalisk såpe. Grillene ettersees, og tømmes og rengjøres ved behov. Ved behov skal grillredskaper suppleres. Det skal til enhver tid være 2 stk redskaper på grillene. Posten er er opsjon og føres til sum. Antall... stk BADEVANNSPRØVER Måling og innmelding skal utføres i henhold til vedlagt beskrivelse. Laboratorieutgifter dekkes av Oppdragsgiver.

31 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Tonsen - Trondheimsvn - Travervn Tonsen - Trondheimsvn - Travervn Drift av gang og kjøreareal ZZ3.162 MASKINELL BRØYTING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Snødybde ved start: 5 cm Driftssesong: 1. november - 1. april Andre krav: Trapper, ramper og åpninger ved fotgjengeroverganger o.l. skal være ryddet manuelt slik at det er god fremkommelighet, også for rullestolbrukere og barnevogner. Areal... m² 253, ZZ3.161 MASKINELL BRØYTING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Snødybde ved start: 5 cm Driftssesong: 1. november - 1. april Andre krav: Trapper, ramper og åpninger ved fotgjengeroverganger o.l. skal være ryddet manuelt slik at det er god fremkommelighet, også for rullestolbrukere og barnevogner. Areal... m² 744, ZZ3.362 STRØING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Strøtidspunkt: Gangveier skal være strødd når det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Strømiddel: Singel Driftssesong: 1. november - 1. april Areal... m² 253,

32 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Tonsen - Trondheimsvn - Travervn ZZ3.361 STRØING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Strøtidspunkt: Gangveier skal være strødd når det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Strømiddel: Singel Driftssesong: 1. november - 1. april Areal...m² Areal... m² 744, Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² , ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² 164, ZZ6.11 (11936m2) og grasbakke (164m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver

33 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Tonsen - Trondheimsvn - Travervn ZZ6.11 (11936m2) og grasbakke (164m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping ZZ6.11 (11936m2) og grasbakke (164m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer Renhold av park- og landskapsanlegg ZZ RENHOLD AV GANG- OG KJØREAREAL RENHOLDSMETODE: FEIING TYPE GANG- OG KJØREAREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Driftssesong: Feiing en gang etter at snøen har gått, etter avtale med Oppdragsgiver Areal... m² 744,

34 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Bård skolemesters vei Bård skolemesters vei Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Avfallshåndtering Areal... m² 4 418, ZZ6.11 (4418m2) og buskfelt (632m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 (4418m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

35 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Bård skolemesters vei ZZ6.11 (4418m2) og buskfelt (632m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

36 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Linderud - Veitvet - turvei D Linderud - Veitvet - turvei D Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² 6 016, ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Areal... m² , Ettersyn og drift av lekeplass ZZ4.11 ETTERSYN AV HEL LEKEPLASS Ettersynsprogram: Se vedlagte ettersynsprogram Beskrivelse av lekeplass: Se vedlagte ettersynsprogram ZZ4.12 DRIFT AV HEL LEKEPLASS Ettersynsprogram: Se vedlagte ettersynsprogram Beskrivelse av lekeplass: Se vedlagte ettersynsprogram Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner

37 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Linderud - Veitvet - turvei D ZZ ETTERSYN AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: FAST BENK Driftsoppgaver: Oljes/males en gang etter vårrengjøring. Parkmøblementet skal være sikkerhetsmessig i orden. Behov for reparasjon/utskifting meldes oppdragsgiver Avfallshåndtering Antall... stk ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (3614m2), skogdekket mark (1629m2), plen (6016m2), grasbakke (19157m2), grusdekke (48m2), sitteplass med belegningsstein (80m2) og lekeplass (370m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 (6016m2), grusdekke (123m2) og grasbakke (19157m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

38 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 09 Bjerke Anlegg: Linderud - Veitvet - turvei D ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (3614m2), skogdekket mark (1629m2), plen (6016m2), grasbakke (19157m2), grusdekke (48m2), sitteplass med belegningsstein (80m2) og lekeplass (370m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer ZZ6.211 TØMMING AV AVFALL TYPE INSTALLASJON: AVFALLSBEHOLDER Tømmefrekvens: Tømming slik at beholderne til enhvert tid kan brukes Type avfall: Alt Antall... stk Renhold av park- og landskapsanlegg ZZ RENHOLD AV UTSTYR RENHOLDSMETODE: VASK TYPE UTSTYR: FAST GRILL OVERFLATE AV: SYREFAST STÅL Krav til rengjøringsgrad: Vårrengjøring skal gjøres i april, og innebærer vasking av grill utvendig og innvendig, samt grundig rengjøring av grillrist. Til rengjøring anbefales det å bruke stålbørste og fettløselig rengjøringsmiddel. Det skal ikke brukes sterk alkalisk såpe. Grillene ettersees, og tømmes og rengjøres ved behov. Ved behov skal grillredskaper suppleres. Det skal til enhver tid være 2 stk redskaper på grillene. Antall... stk Sum Bydel 09:

39 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-1 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Alna - Kaldbakken - Gangstuveien 10 Grorud Alna - Kaldbakken - Gangstuveien Avfallshåndtering ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (1057m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (1057m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

40 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-2 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Kalbakkveien - Nordtvetveien Kalbakkveien - Nordtvetveien Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² 4 502, ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (4502m2) og buskfelt (184m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (4502m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

41 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-3 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Kalbakkveien - Nordtvetveien ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (4502m2) og buskfelt (184m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

42 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-4 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Monsebråten Monsebråten Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Areal... m² 700, ZZ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Lokalisering: Rundt bauta Steinhoggern, se kart. Driftssesong: ca. 15. april - ca. 20. mai Andre krav: Posten omfatter også mottak og kontroll av løk, og setting. Dårlig kvalitet meldes oppdragsgiver umiddelbart. Posten omfatter ikke innkjøp av løk. Planteslag: Oppdragsgivers valg Avstand: Avhenger av plantenes naturlige vokseform og etter avtale med oppdragsgiver Settetidpunkt for løk: 15. oktober - 15 november Areal... m² 2,

43 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-5 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Monsebråten ZZ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Lokalisering: Ved bauta Steinhoggern, se kart. Driftssesong: ca 20. mai-15.okt Planteslag: Oppdragsgivers valg Avstand: Tilpasses arten Driftssesong: Når været tillater det Avfallshåndtering Areal... m² 2, ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (1600m2) og grasbakke (700m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (700m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

44 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-6 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Monsebråten ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (1600m2) og grasbakke (700m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

45 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-7 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Ammerudhellinga Ammerudhellinga Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² 7 800, ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (1687m2) og grasbakke (7800m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: grasbakke (7800m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

46 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-8 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Ammerudhellinga ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (1687m2) og grasbakke (7800m2). [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

47 Prosjekt: Region nordøst Side: 10-9 Bydel: 10 Grorud Anlegg: Turvei D6 Stålfjæra Turvei D6 Stålfjæra Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Avfallshåndtering Areal... m² 344, ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (575m2) og grasbakke (344m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver Merk: Sjekk kummene 2 stk. for avfall ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Grasbakke (344m2). Driftssesong: Renhold før hver klipping.

48 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 10 Grorud Anlegg: Turvei D6 Stålfjæra ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Naturmark (575m2) og grasbakke (344m2) og kummer. [Spesielle krav] Posten gjelder en ekstra plukking av arealer.

49 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 10 Grorud Anlegg: Svarttjern Svarttjern Store deler av anlegget er rehabilitert i Flere av driftsoppgavene i anlegget vil derfor i noe tid fremover, bli utført av den entreprenøren som har etableringsskjøtsel for Oppdragsgiver Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Se plen og grasmark i kart Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Areal... m² 4 422, ZZ2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Se plen med krokus i kart Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet Andre krav: Må vente med klipping til etter at krokusen har trukket seg tilbake på våren. Areal... m² 489,

50 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 10 Grorud Anlegg: Svarttjern ZZ2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Etterlates ubehandlet Driftssesong: Første slått utføres i tidsrommet juni og andre slått august Areal... m² 1 708, ZZ SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke forekomme. Løvhåndtering: Ingen Areal... m² 225, ZZ SKJØTSEL AV STAUDER TYPE STAUDEBEPLANTNING: STAUDEBED KVALITET PÅ SKJØTSEL AV STAUDER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Løvhåndtering: Ingen Areal... m² 102,

51 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 10 Grorud Anlegg: Svarttjern ZZ SKJØTSEL AV ROSER TYPE ROSEPLANTING: GJENBLOMSTRENDE BUSKROSER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV ROSER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Rosene skal ha jevn og sunn vekst i hele vektsesongen og god blomstring. Beskjæring: Beskjæring skal utføres slik at planten framtrer i en for arten eller formålet karakteristisk form. Døde og skadede greiner skal ikke forekomme. Beskjæring i vekstsesongen for å stimulere ny blomstring utføres ut fra art og kultivar. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke hemme blomstringen. Art/kultivar: Hurdalsrose Løvhåndtering: Ikke relevant Andre krav: Nei Areal... m² 10, Ettersyn og drift av lekeplass ZZ4.11 ETTERSYN AV HEL LEKEPLASS Ettersynsprogram: Se vedlagte ettersynsprogram Beskrivelse av lekeplass: Se vedlagte ettersynsprogram ZZ4.12 DRIFT AV HEL LEKEPLASS Ettersynsprogram: Se vedlagte ettersynsprogram Beskrivelse av lekeplass: Se vedlagte ettersynsprogram Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner

52 Prosjekt: Region nordøst Side: Bydel: 10 Grorud Anlegg: Svarttjern ZZ DRIFT AV INSTALLASJONER - RUND SUM TYPE INSTALLASJON: PÅSETTING OG AVSTENGING AV VANN TIL TJERN. Driftsoppgaver: Påsetting av vann til tjernet ved driftsessongens start, og avstenging ved driftssesongens slutt. Driftssesong: 01. mai september Avfallshåndtering ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Tjern (5334m2), opparbeidet badestrand (1434m2), plen (4422m2), grasbakke (1708m2), plen med krokus (489m2), buskfelt (225m2), staudefelt (102m2), roser (10m2) bocciabane (80m2), lekeplass (130m2),gangveier og plasser (1144m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver ZZ6.11 Geografisk og fysisk avgrensning og omfang: Tjern (5334m2), opparbeidet badestrand (1434m2), bocciabane (80m2), lekeplass (130m2m7), gangveier og plasser (1144m2) Driftssesong: Rydding en gang på våren (vårrengjøring), etter avtale med Oppdragsgiver

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Vedlegg 1.2 Driftsbeskrivelse (prisskjema-/matrise) Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Parkoversikt BGO 1.01 BGO 1.02 BGO 1.03 BGO 1.04

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

Skjema for anleggsregistrering i ISY Park

Skjema for anleggsregistrering i ISY Park Skjema for anleggsregistrering i ISY Park ISY Park er et dataprogram og et verktøy for forvaltning og skjøtsel av park-, idretts- og friområder m.m. Det gir oversikt over egne uteanlegg og bidrar til riktig

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011 BESKRIVELSE

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie, Markedsområde Viken, er lokalisert rundt Oslofjorden.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse parktjenester

Tjenestebeskrivelse parktjenester 0 av 9 Campusservice Tjenestebeskrivelse parktjenester for NTNUs utendørsarealer levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59

Detaljer

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av kontraktsarbeidet... 1 02 Skjøtsel

Detaljer

DEL II KRAVSPESIFIKASJON

DEL II KRAVSPESIFIKASJON DEL II KRAVSPESIFIKASJON Utomhusanlegg i Vollen idrettspark: Kunstgressbane, grasbane m.m. Driftsperiode: 01.04 31.10 Basert på Norsk standard NS 3420- Side 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk standard 3420- legges

Detaljer

Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park

Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park Prosjektansvarlig hos Park & Vei har ansvar for å sørge for at dette skjemaet blir utfylt og å lagre det på katalog på U:\BMU Park og

Detaljer

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 24.02.2016 Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del 00.F.1 F.1 GENERELLE TILBUDS/ANBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder NS 8400 - "Regler for anskaffelser

Detaljer

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM Prosjekt: Sentrum Side: D - 1 Bydel: 0 Alminnelig del Anlegg: D Beskrivende del Postnr 0 Alminnelig del 0.D Beskrivende del Tekst GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM 1.1 Kort intensjonsbeskrivelse

Detaljer

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND februar 2010 Normaler for drift av utearealer i Kristiansand kommune, revidert utgave 2010 1 Innhold. Side: 1. Generelle bestemmelser 3 2. Kvalitetsinndeling

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet. VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet. VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla Vegetasjon i hagen og boligmiljøet VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla 2 3 Hageselskapet har utarbeidet Idekatalogen i samarbeid med A/L Norske boligbyggelags Landsforbund og Husbanken.

Detaljer

Generell beskrivelse for region nordøst

Generell beskrivelse for region nordøst Generell beskrivelse for region nordøst 1. GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 KORT INTENSJONSBESKRIVELSE... 3 1.2 KARTGRUNNLAG... 3 1.3 PERSONALE... 3 1.4 MILJØSERTIFISERING... 4 1.5 HMS... 4 1.6 FORHOLD TIL

Detaljer

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Bilag 1 - Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Bilag 1 - Kravspesifikasjon Skjøtsel av grøntanlegg Saksnr.: 12/16890 Dato: 01.12.2012 1. MENGDE/OMFANG DEKF ønsker å inngå rammeavtale på skjøtsel av grøntanlegg for Drammen kommune

Detaljer

Universell utforming ved drift og vedlikehold av uteområder

Universell utforming ved drift og vedlikehold av uteområder Delprosjekt: Universell utforming ved drift og vedlikehold av uteområder Sluttrapport, v. 0.1 Forord De 16 pilotkommunene og ressurskommunen Kristiansand tok initiativ til å starte opp delprosjektet Universell

Detaljer

S K J Ø T S E L S M A L

S K J Ø T S E L S M A L Vedlegg 2 S K J Ø T S E L S M A L Sommervedlikehold Avtale nr 17/xx INNHOLD 1 NATURAREAL 1.1 Skjøtsel av skogbryn/krattvegetasjon OPSJON 2 2 GRESS 2.1 Skjøtsel av bruksplen 2 2.2 Skjøtsel av eng 3 3 BUSKER

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Konkurranseutsetting av Tasta bydel

Konkurranseutsetting av Tasta bydel Stavanger kommune Konkurranseutsetting av Tasta bydel Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av grønt vedlikehold i Tasta bydel BMU - Park & Vei Stavanger kommune 01.09.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 5 Utomhusarbeider 5.1 Alle arbeidene i kapitel 5 omfatter opparbeidelsen av utearealer for Sunde skule. Følgende skal opparbeides: - opparbeidelse av lekeareler/oppholdsarealer - nødvendig planering og

Detaljer

Anleggskort. Anlegg totalt: 756 M2. Anlegg: Amalie Skramsvei 9 og 13. Anleggsnr.: Adresse: Amalie Skramsvei x Uren Totalareal: 262

Anleggskort. Anlegg totalt: 756 M2. Anlegg: Amalie Skramsvei 9 og 13. Anleggsnr.: Adresse: Amalie Skramsvei x Uren Totalareal: 262 Amalie Skramsvei 9 og 13 Anleggsnr.: 30352 Adresse: Amalie Skramsvei x Uren Totalareal: 262 Anleggstype: Grøntanlegg 0-0,5 dekar Gnr/Bnr: 168/781 04.07.2011 ZZ5.31223 Ettersyn av tørrmur, m 39 M ZZ5.32299

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Hønefoss 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

Opprettelse av kommunegartnertjeneste

Opprettelse av kommunegartnertjeneste Sørum kommune Opprettelse av kommunegartnertjeneste 1 Innledning Sørum kommune har per i dag ingen organisert kommunegartnertjeneste. Drift, vedlikehold og skjøtsel av grøntområder, friarealer, turstier

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører)

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Formannskapet 07.12.10 sak 147/10 vedlegg 4 HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Avtalen omhandler kjøp av kommunale produkter og tjenester for bestillerenheten

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Prosjektering av grøntareal Planbeskrivelse Landskapsarkitekt Ellen-Karin Kolle Juni 2006 1 Innledning Planarbeidet er på oppdrag fra Alstahaug kommune i henhold

Detaljer

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn Oppdragsgiver: Styret Waldemars Hage Oppdrag: 534207 Waldemars hage 1-6 Dato: 2014-03-28 Skrevet av: Mette Lenvik Kvalitetskontroll: Alf Haukeland RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE Bakgrunn Styret

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Utendørs Kapittel 7 av 7 Februar 2009 7. UTENDØRS...3 700 Utendørs, generelt...3 71 BEARBEIDET TERRENG...3 710 Bearbeidet terreng, generelt...3 712 Drenering...4 72 UTENDØRS

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5240 Blomsterbeplantning (ID=274) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Kommentar: Blomsterbeplantinger skal fremvise

Detaljer

Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel

Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst 0 Generell beskrivelse Generell beskrivelse for Indre By Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side:

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Stavanger 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG PLENENE: Det er mange plener i området som sårt trenger vedlikehold. En plen består av ulike sorter gress og kløver og det er ønskelig at den

Detaljer

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk Vedlegg 9 Denne beskrivelse definerer funksjonskravene som stilles til de ulike elementer i anlegget. Beskrivelsen gjelder sammen med tegninger i henhold til

Detaljer

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Bakgrunn I 2015 ba generalforsamlingen styret om å utarbeide en plan for fremtidig vedlikehold, som skulle legges frem for generalforsamlingen 2016. Hovedtrekk

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

00477-STATPED MIDT AVDELING HEIMDAL ELEVHJEM MØLLER SKOLE UNIVERSELL UTFORMING ELEVHJEM 4. Totalentreprise Funksjonsbeskrivelse Utomhusarbeider

00477-STATPED MIDT AVDELING HEIMDAL ELEVHJEM MØLLER SKOLE UNIVERSELL UTFORMING ELEVHJEM 4. Totalentreprise Funksjonsbeskrivelse Utomhusarbeider 00477-STATPED MIDT AVDELING HEIMDAL ELEVHJEM MØLLER SKOLE 73078-UNIVERSELL UTFORMING ELEVHJEM 4 Totalentreprise Funksjonsbeskrivelse Utomhusarbeider YTELSESBESKRIVELSE 1.0 UTOMHUSARBEIDER Generelt Utomhusarbeidene

Detaljer

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan? Hvorfor vedlikehold / skjøtsel? Gjør vi ting som gjør vont verre? Kan vi redusere

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

3. Vil vi skape endring sammen

3. Vil vi skape endring sammen Driftsplan, ressursbruk og personalbehandling 1. Driftsplan 2. Vedlikehold / ressursbruk 3. Vil vi skape endring sammen Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan?

Detaljer

Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget.

Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget. Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget. Innhold 1 Beskrivelse 2 Generell del 3 Skjøtsel 4 Ettersyn og drift Sommerdrift og vinterdrift 1 BESKRIVELSE Hovedgrep på tomten er at bygget er plassert

Detaljer

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger.

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger. Legg merke til hva som skjer i vannkanten på dette bildet. Tre gutter tester ut om de kan måle vanndybden uten å måtte kle av seg, og i en stilling som likner på det som kalles planken. Jentene står spente

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

ISS Landscaping. Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie

ISS Landscaping. Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie ISS Landscaping Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie 1 Noen plantearter Kanada gullris (Solidago canadensis) Kjempespringfrø (Impatiens

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

1. Innledning 3. 2. Roller og Generelle Retningslinjer 4

1. Innledning 3. 2. Roller og Generelle Retningslinjer 4 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Roller og Generelle Retningslinjer 4 3. Generelle skjøtselsbeskrivelser 5 1. Skjøtsel av plen 5 2. Skjøtsel av utplantingsplanter 5 3. Skjøtsel av stauder 5 4. Skjøtsel av busker

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Frognkommune. Vedlegg4.1 HøringsutkastApril2017

Frognkommune. Vedlegg4.1 HøringsutkastApril2017 ForvaltningsplanBadeparken Frognkommune Vedlegg4.1 Delområde1-Gamleparken-Tiltaksplan HøringsutkastApril2017 FORORD Delområde 1: Gamleparken INNHOLD - ANBEFALTE TILTAK 1. STIER, GANGVEIER OG PLASSER 1

Detaljer

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Drift og skjøtsel av Frognerparken- 5-BYM

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Drift og skjøtsel av Frognerparken- 5-BYM Prosjekt: Vedlegg 1.1.1 - Beskrivelse Side: 0-1 Bydel: 0 Generell beskrivelse Anlegg Postnr 0 Generell beskrivelse Tekst INNHOLD 1. GENERELL ORIENTERING 1.1. Historie 1.2. Forvaltere i Frognerparken 1.3.

Detaljer

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007.

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007. DOKUMENTET TILHØRER G BORETTSLAG BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLDSPLIKT TIL PRIVATE HAGE- PARSELLER M..M.. G BORETTSLAG BORETTSLAG Dette dokumentet beskriver bruksrett og vedlikeholdsplikt for private hageparseller,

Detaljer

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK!

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! Foto: Bioforsk/Arild Andersen -TILTAK I ØRLAND KOMMUNE MOT BRUNSKOGSNEGL Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Hanne K. Høysæter Hvorfor Aksjon Brunskognegl? Ørland hagelag (Hageselskapet)-

Detaljer

SERVICEAVTALE. Det er i dag inngått serviceavtale mellom Åsbråten Servicesentral og..borettslag. Avtalen inneholder (vedlagt):

SERVICEAVTALE. Det er i dag inngått serviceavtale mellom Åsbråten Servicesentral og..borettslag. Avtalen inneholder (vedlagt): SERVICEAVTALE Det er i dag inngått serviceavtale mellom Servicesentral og..borettslag. Avtalen inneholder (vedlagt): - Innledning/generelle forhold. - Serviceavtale m/beskrivelse - Vedlegg til serviceavtalen

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg.

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg. 7. LANDSKAPSARBEIDER 7.0 GENERELT 7.0.1 Reguleringsplan Ved anelggsarbeider og bygningsarbeider skal kravene i gjeldende reguleringsplan ivaretas: For eksempel hensyntagen til eksisterende terreng, terrengbearbeiding,

Detaljer

7 UTENDØRS Skjøtselbeskrivelse skal være en del av anbudet. Det leveres digitale plantegninger av utomhusarealet i DWG og PDF format.

7 UTENDØRS Skjøtselbeskrivelse skal være en del av anbudet. Det leveres digitale plantegninger av utomhusarealet i DWG og PDF format. Vedlegg 18 Byggehåndbok utendørs. 7 UTENDØRS Skjøtselbeskrivelse skal være en del av anbudet. Det leveres digitale plantegninger av utomhusarealet i DWG og PDF format. Dokumentasjon skal skje i henhold

Detaljer

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger.

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger. Kursplan for Modul 1 Park & Anlegg Generell informasjon Kurset Modul 1 Park & Anlegg gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER Detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for: Stenberg 14/5-2. Byggetrinn og del av Krokstranda sør 14/2 m. fl. i Kroken TROMSØ 28.08.12

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5240 Blomsterbeplantning (ID=274) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-12 Definisjon: Kommentar: Blomsterbeplantinger skal fremvise

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D1-1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Statens vegvesen Region midt D2-I - 1 Skjøtselskontrakt Verdal 2012-2015 D2 Beskrivende del D2-I Drifts-/ vedlikeholdsinstrukser 2011-11-01 D2-I 00 Innholdsliste Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen

Detaljer

ADOLPH BERGS VEI

ADOLPH BERGS VEI BBB ADOLPH BERGS VEI 35 37-41 OPPGRADERING UTOMHUSANLEGG Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3-4 3 Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN rammesøknad Øyjordslien gnr 168 bnr 1740 august 2010 bakgrunn På vegne av tiltakshaver Anne Marit Steen og Helge Hopen har vi vurdert løsning for ny stitrasé der nytt bolighus

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Sørum kommune Opprettelse av kommunegartnertjeneste 1 Innledning Sørum kommune har per i dag ingen organisert kommunegartnertjeneste. Drift, vedlikehold og skjøtsel av grøntområder, friarealer, turstier

Detaljer

FOR. Gnr. 314 Bnr. 346 AS)

FOR. Gnr. 314 Bnr. 346 AS) Høringsutkast mars 2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR LEVANGER SØR(BERG EIENDOM Gnr. 314 Bnr. 317 Gnr. 314 Bnr. 375 Gnr. 314 Bnr. 338 Gnr. 314 Bnr. 346 AS) 2 1PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Levanger

Detaljer

BADEPARKEN I DRØBAK SKJØTSELSPLAN MED ANBEFALTE TILTAK HØRINGSUTKAST 01.NOVEMBER 2013

BADEPARKEN I DRØBAK SKJØTSELSPLAN MED ANBEFALTE TILTAK HØRINGSUTKAST 01.NOVEMBER 2013 BADEPARKEN I DRØBAK SKJØTSELSPLAN MED ANBEFALTE TILTAK HØRINGSUTKAST 01.NOVEMBER 2013 November 2013 INNHOLD: Kapittel Emne Side 1 Bakgrunn og målsetting Denne 2 Metodikk Denne 3 Bidragsytere Denne 4 Skjøtselsbeskrivelse

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D- Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

MENGDEOPPSETT - Delområde A - Ammerudhellinga

MENGDEOPPSETT - Delområde A - Ammerudhellinga MENGDEOPPSETT - Delområde A - Ammerudhellinga - Mengder angitt i oppsettet under er retningsgivende, endelige mengder vil være gjenstand for regulering. - Dersom tilbyder mener det mangler prisbærende

Detaljer

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalmedisinsk senter

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Bydel Alna og Undervisningsbygg har inngått en samarbeidsavtale om å oppgradere den nedslitte ballbanen, så den blir et flerbruksanlegg for skolen

Detaljer

Atomberedskap i landbruket Tiltak i planteproduksjon. Sellafield seminar Svanger 10.3.2015. Arne Grønlund Bioforsk Miljø

Atomberedskap i landbruket Tiltak i planteproduksjon. Sellafield seminar Svanger 10.3.2015. Arne Grønlund Bioforsk Miljø Atomberedskap i landbruket Tiltak i planteproduksjon Sellafield seminar Svanger 10.3.2015. Arne Grønlund Bioforsk Miljø Planteproduksjonen i landbruket sårbar mot atomhendelser Produksjonen foregår på

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

Peab AS 07.03.2013 Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 07.03.2013 Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1 71 Anleggsgartner For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner",

Detaljer

TURVEI PÅ ØYAN I TINN AUSTBYGD. Guro Maardalen. Landskapsarkitekt MNLA

TURVEI PÅ ØYAN I TINN AUSTBYGD. Guro Maardalen. Landskapsarkitekt MNLA TURVEI PÅ ØYAN I TINN AUSTBYGD Guro Maardalen Landskapsarkitekt MNLA FORORD Øyanområdet ligger sentralt i Tinn Austbygd, sør for sentrum mot Tinnsjøen. Øyan har fått navnet sitt fordi området deles opp

Detaljer

GRØNN ETAT Prosjekt Håsteinarparken 2 Konkurransegrunnlagets del 2 - oppdragsbeskrivelse. BEPLANTNING vedlegg nr 04 B - OPSJONER, KART

GRØNN ETAT Prosjekt Håsteinarparken 2 Konkurransegrunnlagets del 2 - oppdragsbeskrivelse. BEPLANTNING vedlegg nr 04 B - OPSJONER, KART GRØNN ETAT Prosjekt Håsteinarparken 2 Konkurransegrunnlagets del 2 - oppdragsbeskrivelse BEPLANTNING vedlegg nr 04 Innhold: A - BEPLANTNING - priser/godtgjørelse - plantesortiment, jord - vedlikehold B

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE TINGVOLL BARNEHAGE LARK-UTOMHUSANLEGG

FUNKSJONSBESKRIVELSE TINGVOLL BARNEHAGE LARK-UTOMHUSANLEGG Vedlegg nr 1 U FUNKSJONSBESKRIVELSE TINGVOLL BARNEHAGE LARK-UTOMHUSANLEGG SIDE 1 INNHOLD 7. GENERELT... 3 7.1 SAMMENDRAG UTOMHUSARBEIDER... 3 7.1.1 Inngangsparti... 3 7.1.2 Varelevering og renovasjon...

Detaljer

Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg

Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg høsten 2014 INNHOLD Innledning 3 Eiendommen...4 Hageplanen av Ingolf Eide, 1916..5 Hageanlegget anno 2014..7 Byggetiltak...9

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5260 Busker (ID=511) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-12 Definisjon: Kommentar: Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme

Detaljer

Vann en ressurs i grøntstrukturen? Utfordringer ved anvendelse av vann i parkanlegg

Vann en ressurs i grøntstrukturen? Utfordringer ved anvendelse av vann i parkanlegg NAML - Norske Anleggsgartnere - Miljø og Landskapsentreprenører Seminar Grønne muligheter Vann en ressurs i grøntstrukturen? Utfordringer ved anvendelse av vann i parkanlegg Eksempelprosjekt: Del 1 - Nansenparken,

Detaljer

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road Hovedplan for kommunale veger Kommunevegdagene Sarpsborg 2017-05-31 Ivar Faksdal Safe Control Road Innhold Kommunale veger generelt Hvorfor lage en hovedplan veg Forberedelser Grunnlag Innhold i hovedplan

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer