Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen"

Transkript

1 Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, versjon og Byggforskseriens detaljer der dette er relevant. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, avsperring m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i enhetsprisene for de enkelte arbeider. Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring anleggene. Dette gjelder i forhold til anleggene med tilstøtende områder så vel som hensyn til naboer. GENERELT OM SKØTSEL OG DRIFT AV ANLEGG Parker, grøntanlegg, turveier og lekeplasser med sine anleggselementer skal være tilgjengelig for, og trygt kunne brukes av publikum til de aktiviteter anleggene er tiltenkt og med tilstrekkelig sikkerhet. Arealer og parkelementer skal virke tiltalende, attraktive og bidra til lokal identitet. Parker og anlegg har varierende alder, og anleggselementer kan noen ganger fremstå som "slitt". Anleggene skal like fullt fremstå som vedlikeholdte, ryddige og ettersett. Benker skal eksempelvis stå rett, tagging fjernes fortløpende, og skader på anlegg skal rettes opp uten unødig opphold. Den standarden en park/anlegg har ved driftsavtalens inngåelse, med de eventuelle forbedringer som skjer i avtaleperioden skal tilstrebes opprettholdt gjennom avtaleperioden og så vidt mulig være gjeldende ved utgangen av denne. Utførende entreprenør står fritt til for egen regning å heve standard på anleggselemeter så lenge dette er avtalt med byggherre i forkant. De ulike anleggselement skal opprettholde sin funksjon. "Veiledning til del ZZ i NS 3420-Z om universell utforming" skal være normativ for all skjøtsel og drift av av park og landskapsområder. For alle arbeider på trær, med unntak av stammeskudd, kreves det ETW, ESA sertifisering eller lignende av den som skal utføre arbeidene. For fjerning av stammeskudd kreves det god kjennskap og erfaring med beskjæring av trær. Det skal føres egen logg for alle arbeider på trær. -bghusytr

3 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 00-3 B6 REGNINGSARBEIDER-TIMEPRISER Generelt Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt. Arbeid - timepris Timepris omfatter alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader som f.eks; lønn og alle sosiale utgifter, forsikringer, kontorhold, håndverktøy, kjøretøy for mannskaper og alle påslag for dekning av risiko og fortjeneste. Kjøretid til/ fra arbeidssted samt spisepauser skal være inkludert i timeprisen. Fagarbeider... kr/time Hjelpearbeider... kr/time Timepris for lærling: i.h.t gjeldende % i Fellesoverenskomsten for byggfag 3-2. Utstyrspriser: Priser på utstyr som nyttes i utførelsen av regningsarbeid skal være eks mva og dekke alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader som f.eks forsikringer og avskrivninger. Kjøretid til/ fra arbeidssted samt spisepauser skal være inkludert i timeprisen. Liten lastebil m/krane inkl. sjåfør... kr/time Liten lastebil u/krane inkl. sjåfør... kr/time Stor lastebil m/krane inkl. sjåfør... kr/time Stor lastebil u/krane inkl. sjåfør... kr/time Tilhenger... kr/time Hjullaster/traktor inkl. sjåfør... kr/time Minigraver < 3,5 t inkl. sjåfør... kr/time Beltetrillebår... kr/time Gravemaskin 4-10 tonn inkl. sjåfør... kr/time Vibratorplate liten... kr/time Vibratorplate stor... kr/time Fliskutter... kr/time Liste over priser på annet relevant utstyr for utførelse av regningsarbeid kan vedlegges. Materiell og utstyr For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc. Påslagsprosent materiell og utstyr:... % Sideentrepriser Evtentuelle tiltransporterte sideentrepriser tillegges... % for administrasjon. -bghusytr

4 01 ZZ1 Skjøtsel av naturområder 01.1 ZZ1.114A SKJØTSEL AV SKOG TYPE SKOG: KRATT KANTSLÅTT TURVEI Åpning av skogsbilde: Ikke relevant Ivaretakelse av enkelttrær: Etablerte trær skal stå. Slått: Gras, oppslag, kratt mm skal slås i en bredde av minimum 1,5 m målt horisontalt ut fra vegens ytterkant skulder. Frekvens: 1 gang pr år i perioden 15 juli - 15 august. Skjøtsel av kantsonen: Ikke relevant Flersjiktet vegetasjonsbilde: Detaljer avklares i driftsmøte. Ettersyn: Farlige trær, greiner med mere skal meldes oppdragsgiver uten unødig opphold. Avklipp kan ligge, men det forutsettes at avklippet er rimelig fordelt/oppkuttet. Avklipp på vei, i grøfter og andre VA installasjoner skal fjernes. Vegetasjon skal ikke forringe lysarmaturers sektor. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeligjøre ferdsel. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 01-1 Kapittel: 01 ZZ1 Skjøtsel av naturområder Areal m ,00 Sum Kapittel 01 ZZ1 Skjøtsel av naturområder:

5 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 02.1 ZZ2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler m.v.:grasets høyde inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Lokalisering: Troldhaugen Bruksformål: Bruksplen klasse 1 Løvhåndtering: Løv i parker og anlegg er en del av det estetiske uttrykket på høsten. Sammenhengende løvansamlinger må ikke forekomme med mindre dette er ønskelig og er avtalt med oppdragsgiver. Generelt fjernes generende løv minimum månedlig i løvfellingsperioden. Løvet kan knuses på stedet, men ikke i slike mengder at neste års grasvekst blir hemmet. Overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Nei Areal m 2 930,00 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-1 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

6 02.2 ZZ2.112A SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Graset skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.:grasets høyde inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i klumper. Ugras: Ugras skal ikke prege helhetsinntrykket. Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Løv i parker og anlegg er en del av det estetiske uttrykket på høsten. Sammenhengende løvansamlinger må ikke forekomme med mindre dette er ønskelig og er avtalt med oppdragsgiver. Generelt fjernes generende løv minimum månedlig i løvfellingsperioden. Løvet kan knuses på stedet, men ikke i slike mengder at neste års grasvekst blir hemmet. Overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Grashøyden skal være mellom 40 og 90 mm. Grasets høyde inntil sokler, murer m.v., samt ryndt stolper og trær skal ikke ha høyde som avviker betydelig fra tilgrensende flater, dvs. ikke være lavere enn 30 mm og ikke høyere enn 100 mm. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-2 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

7 02.3 ZZ2.211 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv: Gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Lokalisering: Paradisleitet Trafikkgrønt Type grasbakke/bruksformål: Bruksbakke Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Stedlig Driftssesong: Vekstsesongen Nei Areal m 2 123, ZZ2.212 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 2: Slått: Graset skal slås inntil tre ganger i vekstsesongen. Første slått skal skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Siste slått utføres før grasets avmodning. Øvrig behov for slått tilpasses lokalitet. Klipping mot sokler mv: Gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal klippes én gang i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Lokalisering: Troldhaugen Type grasbakke/bruksformål: Bruksbakke Innstilt slåttehøyde: 100 mm Behandling av avklipp: Skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig Driftssesong: Vekstsesongen Nei Areal m ,00 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-3 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

8 02.5 ZZ2.213A SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Type grasbakke/bruksformål: Langtgrasareal Innstilt slåttehøyde: mm. Graset kan slås med slagkutter. Behandling av avklipp: Avklipp kan ligge, men det forutsettes at kuttet er rimelig fordelt. Driftssesong: juni - august. Slått skal normalt utføres i første halvdel av juni og første halvdel av august. Arealet skal ikke tilføres næring. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-4 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Areal m , ZZ2.214A SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 4: Slått: Graset skal slås én gang i vekstsesongen. Type grasbakke/bruksformål: Langtgrasareal Innstilt slåttehøyde: mm. Graset kan slås med slagkutter. Behandling av avklipp: Avklipp kan ligge, men det forutsettes at kuttet er rimelig fordelt. Driftssesong: Juni-august a) Omfang og prisgrunnlag Arealet skal ikke tilføres næring Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

9 02.8 ZZ A SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Mai-oktober Planteslag: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Avstand: Avtales på driftsmøte Driftssesong: Mai-oktober a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. Oppdragstaker mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. Overflateboss skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-5 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Areal m 2 18,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

10 02.9 ZZ A SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Høst-vår Planteslag: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Avstand: Avtales på driftsmøte a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av løkplanter. Oppdragstaker mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal plantefeltet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. Overflateboss skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-6 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Areal m 2 12,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

11 02.10 ZZ A SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSTAKER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER VÅR PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Vår - sommer a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. Oppdragstaker mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal plantefeltet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. Overflateboss skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-7 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Areal m 2 23,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

12 02.11 ZZ2.4111A SKJØTSEL AV STAUDER TYPE STAUDEBEPLANTNING: STAUDEBED KVALITET PÅ SKJØTSEL AV STAUDER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Løvhåndtering: Skal ikke bli liggende a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. b) Materialer Behov for suppleringsplanting meldes oppdragsgiver. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. Overflateboss skal ikke forekomme. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-8 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Areal m 2 5,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

13 02.12 ZZ2.5112A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: HEKK, FORMET KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke forekomme.. Løvhåndtering: Generende løv skal fjernes. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 02-9 Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Rotugras må ikke få etablere seg. I etableringsfasen stilles det strenge krav til ugras bekjempelsen. Synlig jord i yngre felt skal være løs uten skorpe. Det skal tilstrebes at plantene dekker/skygger jordoverflaten. Formklippet hekk skal ha størrelse og utseende etter avtale med oppdragsgiver. Beskjæring skal skje på den tid på året som er optimal for den enkelte art og/eller det tidspunkt som er avtalt med oppdragsgiver er mest gunstig med tanke på estetisk uttrykk. Arter med gjennomgående stamme skal toppes først når ønsket høyde er oppnådd. Eventuelt skadde eller døde planter/greiner skal normalt fjernes i forbindelse med det løpende renhold i anlegget. Plantene må ikke hindre ferdsel eller forringe oversiktsforhold. Overflateboss skal ikke bli liggende. Areal m 2 109,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

14 02.13 ZZ2.5141A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Løvhåndtering: Løv skal fjernes Rotugras må ikke få etablere seg. I etableringsfasen skal det stilles strenge krav til ugras bekjempelsen. Synlig jord i yngre felt skal være løs uten skorpe. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. Det skal tilstrebes at plantene dekker/skygger jordoverflaten. Beskjæring skal skje på den tid på året som er optimal for den enkelte art og/eller det tidspunkt som er avtalt med oppdragsgiver er mest gunstig med tanke på estetisk uttrykk. Eventuelt skadde eller døde planter/greiner skal normalt fjernes i forbindelse med det løpende renhold i anlegget. Plantene må ikke hindre ferdsel eller forringe oversiktsforhold. Overflateboss skal ikke bli liggende. Areal m 2 478,00 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

15 02.14 ZZ2.5142A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke forekomme. Løvhåndtering: Generende løv skal fjernes. Rotugras må ikke få etablere seg. I etableringsfasen skal det stilles strenge krav til ugras bekjempelsen. Synlig jord i yngre felt skal være løs uten skorpe. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. Det skal tilstrebes at plantene dekker/skygger jordoverflaten. Beskjæring skal skje på den tid på året som er optimal for den enkelte art og/eller det tidspunkt som er avtalt med oppdragsgiver er mest gunstig med tanke på estetisk uttrykk. Eventuelt skadde eller døde planter/greiner skal normalt fjernes i forbindelse med det løpende renhold i anlegget. Plantene må ikke hindre ferdsel eller forringe oversiktsforhold. Overflateboss skal ikke bli liggende. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

16 02.15 ZZ2.7353A SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR MED FORMING TYPE TREPLANTING: TRE I REKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Treet skal ha en vekst som er normal for arten. Beskjæring: Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Ugras: Kraftigvoksende vegetasjon ved treets basis fjernes/ holdes nede. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Vanning av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: I tørkeperioder første og andre vekstsesong skal vanning avtales spesielt med oppdragsgiver. LØVFELLENDE TRÆR, HOVEDBESKJÆRING Art: Hovedsaklig Tilia Tiltak forming av tre: Etter avtale med oppdragsgiver Driftssesong: Sommer, vinter a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder hovedbeskjæring 1 gang i løpet av kontraktsperioden. Skudd og greiner skjæres tilbake til samme slik at det på dette stedet danes karakteristiske knuter på grunn av sårovergroing og nydannelse av vekstpunkter. Beskjæringstidspunkt etter avtale med oppdragsgiver. Stammeskudd skal fjernes 2 ganger i påfølgende vekstsesong: sist i juni og og først i august måned. Øvrige kontraktsår skal rot/stammeskudd fjernes 1 gang pr år. Annet tidspkt etter avtale med oppdragsgiver. Avklipp fjernes uten unødig opphold Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Antall stk 108 Sum Kapittel 02 ZZ2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær:

17 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer 03.1 BK 314 BRØYTING-STRØING PARKVEIER Veier som skal ha brøyting og strøing er avmerket på egne brøytekart. Generelt gjelder at brøyting skal igangsettes senest ved snødybde på 10 cm. Brøyting kan starte på lavere snødybder dersom dette er formålstjenlig. Strøing skal utføres for å sikre god fremkommelighet. Det skal fortrinnsvis nyttes saltblandet knust singel (3-8 mm), men andre strømidler kan være spesielt foreskrevet. Se spesifiseringer på aktuelt brøytekart. Rapportering på utført brøyting/strøing skal leveres Grønn etat daglig innen kl Etter endt brøytesesong skal entreprenør inspisere og foreta nødvendig opprydning i og langs brøytetrasèen, slik at veien tilbakeføres til opprinnelig standard. Veier med faste dekker skal feies etter endt brøytesesong. Eventuelle grusmasser og lignende som ligger utenfor veien fjernes. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-1 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

18 03.2 ZZ3.411A ETTERSYN TYPE AREAL: VEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Spesifikasjon av hva som skal etterses: Deformasjoner, uregelmessigheter. Avvik skal meldes oppdragsgiver fortløpende. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendige tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-2 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m 2 72, ZZ3.421A ETTERSYN TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Spesifikasjon av hva som skal etterses: Deformasjoner, uregelmessigheter. Avvik skal meldes oppdragsgiver fortløpende. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendige tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

19 03.4 ZZ3.422A ETTERSYN TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Spesifikasjon av hva som skal etterses: Deformasjoner, uregelmessigheter. Avvik skal meldes oppdragsgiver fortløpende. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendige tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-3 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.424A ETTERSYN TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: NATURSTEINSPLATER Spesifikasjon av hva som skal etterses: Deformasjoner, knuseskader, fuger og andre uregelmessigheter. Avvik skal meldes byggherre fortløpende. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendige tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Areal m 2 299,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

20 03.6 ZZ3.461A ETTERSYN TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG PARKVEIER Spesifikasjon av hva som skal etterses: Deformasjoner, knuseskader, fuger og andre uregelmessigheter. Avvik skal meldes byggherre fortløpende. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendige tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Veiens skulder/grøfteprofiler/dreneringssystemer skal etterses og renskes ved behov slik at vannskader ikke oppstår. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-4 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

21 03.7 ZZ3.471A ETTERSYN TYPE AREAL: TRAPPER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Spesifikasjon av hva som skal etterses: Deformasjoner, knuseskader, fuger og andre uregelmessigheter. Avvik skal meldes byggherre fortløpende. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendige tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Kanter skal ha jevn linjeføring. Areal m 2 16,00 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-5 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

22 03.9 ZZ3.481A ETTERSYN TYPE AREAL: STIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Lokalisering: Se anleggsskort Spesifikasjon av hva som skal etterses: Deformasjoner, knuseskader, fuger og andre uregelmessigheter. a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer fjerning av generende ugras. Avvik skal meldes byggherre fortløpende. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendige tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-6 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.511A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: VEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG TURVEIER Spesifikasjon av dekke: Asfalt, oljegrus og andre bitumenbaserte dekker. Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke bli liggende. Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

23 03.11 ZZ3.512A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: VEIER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER PARKVEIER Spesifikasjon av dekke: Se anleggskort Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst-vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-7 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.521A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Spesifikasjon av dekke: Asfalt, oljegrus og andre bitumenbaserte dekker. Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

24 03.13 ZZ3.522A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Spesifikasjon av dekke: Grus Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-8 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.524A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: NATURSTEINSPLATER Spesifikasjon av dekke: Se anleggskort Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Areal m 2 299,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

25 03.15 ZZ3.532A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: FORTAU TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Spesifikasjon av dekke: Se anleggskort Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst- vinter - vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 03-9 Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m 2 40, ZZ3.561A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG PARKVEIER Spesifikasjon av dekke: Asfalt, oljegrus og andre bitumenbaserte dekker. Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

26 03.17 ZZ3.562A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER PARKVEIER Spesifikasjon av dekke: Grus Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.571A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: TRAPPER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Spesifikasjon av dekke: Se anleggskort Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Areal m 2 6,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

27 03.19 ZZ3.574A LØVHÅNDTERING TYPE AREAL: TRAPPER TYPE DEKKE: NATURSTEINSPLATER Spesifikasjon av dekke: Se anleggskort Løvhåndtering: Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort (evt. til tilvist sted). Driftssesong: Høst, vår Sjenerende løvansamlinger skal ikke forekomme. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m 2 307, ZZ3.611A FJERNING AV UGRAS TYPE AREAL: VEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG Spesifikasjon av dekke: Se anleggskort Driftssesong: Vekstsesongen Kantene skal være rette. I overgang mellom plass og tilstøtende kantstein/terreng skal grus, jord o.l fjernes to ganger årlig: Vår og ettersommer. Sjenerende vegetasjon i dekket og langs kanter skal fjernes. Sterkt tilgrodde plasser kan alternativt slås som plen etter nærmere avtale med oppdragsgiver Areal m 2 595,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

28 03.21 ZZ3.612A FJERNING AV UGRAS TYPE AREAL: VEIER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Spesifikasjon av dekke: Se anleggskort Driftssesong: Vekstsesongen Kantene skal være rette. I overgang mellom plass og tilstøtende kantstein/terreng skal grus, jord o.l fjernes to ganger årlig: Vår og ettersommer. Sjenerende vegetasjon i dekket og langs kanter skal fjernes. Sterkt tilgrodde plasser kan alternativt slås som plen etter nærmere avtale med oppdragsgiver Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.622A FJERNING AV UGRAS TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Spesifikasjon av dekke: Grus Driftssesong: Vekstsesongen Kantene skal være rette. I overgang mellom plass og tilstøtende kantstein/terreng skal grus, jord o.l fjernes to ganger årlig: Vår og ettersommer. Sjenerende vegetasjon i dekket og langs kanter skal fjernes. Sterkt tilgrodde plasser kan alternativt slås som plen etter nærmere avtale med oppdragsgiver Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

29 03.23 ZZ3.624A FJERNING AV UGRAS TYPE AREAL: PLASSER TYPE DEKKE: NATURSTEINSPLATER Spesifikasjon av dekke: Se anløeggskort Driftssesong: Vekstsesongen Sjenerende vegetasjon, jord, grusansamlinger mm i dekke og langs kanter skal fjernes. Kanter skal ha jevn linjeføring. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m 2 6, ZZ3.661A FJERNING AV UGRAS TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: ASFALT ELLER BETONG PARKVEIER Spesifikasjon av dekke: Asfalt, oljegrus og andre bitumenbaserte dekker. Driftssesong: Vekstsesongen Sjenerende vegetasjon, jord, grusansamlinger mm i veidekke og langs kanter skal fjernes. Kanter skal ha jevn linjeføring. Areal m 2 592,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

30 03.25 ZZ3.662A FJERNING AV UGRAS TYPE AREAL: GANGVEIER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER PARKVEIER Spesifikasjon av dekke: Grus Driftssesong: Vekstsesongen Sjenerende vegetasjon, jord, grusansamlinger mm i veidekke og langs kanter skal fjernes. Kanter skal ha jevn linjeføring. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.71A PLANERING OG AVRETTING AV DEKKE AV GRUS OG KNUSTE MATERIALER TYPE AREAL: VEIER TURVEIER Veiens profil skal være jevn og ha tilstrekklig fall slik at overvann ikke blir stående. Veiens skulder/grøfteprofiler/dreneringssystemer skal etterses og renskes ved behov slik at vannskader ikke oppstår. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

31 03.27 ZZ3.72A PLANERING OG AVRETTING AV DEKKE AV GRUS OG KNUSTE MATERIALER TYPE AREAL: PLASSER Plassens profil skal skal være jevn og ha tilstrekkelig fall slik at overvann ikke blir stående. Plassens kanter/grøfteprofiler/dreneringssystemer skal etterses og renskes ved behov slik at vannskader ikke oppstår. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m , ZZ3.76A PLANERING OG AVRETTING AV DEKKE AV GRUS OG KNUSTE MATERIALER TYPE AREAL: GANGVEIER PARKVEIER Veiens profil skal være jevn og ha tilstrekklig fall slik at overvann ikke blir stående. Veiens skulder/grøfteprofiler/dreneringssystemer skal etterses og renskes ved behov slik at vannskader ikke oppstår. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

32 03.29 ZZ3.78A PLANERING OG AVRETTING AV DEKKE AV GRUS OG KNUSTE MATERIALER TYPE AREAL: STIER Lokalisering: Se anlegskort Veiens profil skal være jevn og ha tilstrekklig fall slik at overvann ikke blir stående. Veiens skulder/grøfteprofiler/dreneringssystemer skal etterses og renskes ved behov slik at vannskader ikke oppstår. Vegetasjon skal ikke hindre/vanskeliggjøre ferdsel. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side Kapittel: 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer Areal m ,00 Sum Kapittel 03 ZZ3 Drift av gang- og kjørearealer:

33 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass 04.1 ZZ4.11 ETTERSYN AV HEL LEKEPLASS Ettersynsprogram: Se egen ettersynsinnstruks Beskrivelse av lekeplass: Se anleggskort Nei Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 04-1 Kapittel: 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass Antall stk ZZ4.22 DRIFT AV SANDKASSER SANDKASSE ETTERFYLLING Ettersynsprogram: Se egen driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen driftsinnstruks Driftssesong: 3 ganger i løpet av kontraktstid Nei Antall stk ZZ4.22 DRIFT AV SANDKASSER SANDKASSE UTSKIFTING Ettersynsprogram: Se egen driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen driftsinnstruks Driftssesong: 1 gang i løpet av kontraktstid Nei Antall stk ZZ4.322 DRIFT AV FALLUNDERLAG TYPE FALLUNDERLAG: FALLUNDERLAGSSAND Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass:

34 04.5 ZZ4.324 DRIFT AV FALLUNDERLAG TYPE FALLUNDERLAG: KUNSTSTOFF Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Areal m 2 177, ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: HUSKE Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: FRITTSTÅENDE RUTSJEBANE ELLER SKLIE Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: VIPPEDYR ELLER FIGUR Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk 10 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 04-2 Kapittel: 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass Akkumulert Kapittel 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass:

35 04.11 ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: UTSTYR TIL BALANSE, MOSJON OG TRIM Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: LITEN LEKESENTRAL Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: LEKEHUS ELLER LEKEBY Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: BÅT Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk 6 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 04-3 Kapittel: 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass Akkumulert Kapittel 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass:

36 04.15 ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: LASTEBIL Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: KLATREMAST Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: KLATREKLOSSER I FJELL Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk ZZ DRIFT AV LEKEUTSTYR TYPE LEKEUTSTYR: RAMPE I TRE 4m2 Ettersynsprogram: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Driftsoppgaver: Se egen ettersyn/driftsinnstruks Nei Antall stk 11 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 04-4 Kapittel: 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass Sum Kapittel 04 ZZ4 Ettersyn og drift av lekeplass:

37 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner 05.1 BK 415 DRIFT AV BALLBINGE - ANTALL Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen omfatter renhold, fjerning av tagging mm samt utbedring av skader. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-1 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner 05.2 BK416 DRIFT AV MÅL - ANTALL Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen omfatter utbedring av skader. stk BK418 Antall stk 24 ETTERSYN AV BASKETSTATIV - ANTALL Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen omfatter utbedring av skader. stk 6 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

38 05.4 ZZ A DRIFT AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: FAST BENK Driftsoppgaver: Reparasjon, maling, fjerning av tagging og annen smuss samt retting av flyttede benker. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Hovedsaklig tre Frekvens: Fortløpende Benkene skal fremstå som tiltalende. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-2 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Antall stk ZZ A DRIFT AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: LØS BENK Driftsoppgaver: Reparasjon, maling, fjerning av tagging og annen smuss samt retting av flyttede benker. Dimensjon: Hovedsaklig Ulefosbenker. Dimensjoner fåes på oppfordring. Materiale: Tre, støpejern Frekvens: Fortløpende Benkene skal fremstå som tiltalende. Antall stk 61 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

39 05.6 ZZ A DRIFT AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: BENK MED FAST BORD Driftsoppgaver: Reparasjon, maling, fjerning av tagging og annen smuss samt retting av flyttede benkebord. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Tre Frekvens: Fortløpende Benkene skal fremstå som tiltalende Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-3 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Antall stk ZZ A DRIFT AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: AVFALLSBEHOLDER Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og annen smuss samt retting av flyttede beholdere. Dimensjon: Hovedsaklig Vestre City 180 l. Materiale: Hovedsaklig metall Frekvens: Fortløpende Beholderne skal fremstå som tiltalende Antall stk 36 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

40 05.8 ZZ A DRIFT AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: AVFALLSCONTAINER, NEDGRAVD Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og annen smuss Dimensjon: 5 m3 Materiale: Plast - tre Frekvens: Fortløpende Beholderne skal fremstå som tiltalende Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-4 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Antall stk ZZ A DRIFT AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: SKILT Driftsoppgaver: Renhold, fjerning av tagging og smuss samt evt utskifting. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Stål Frekvens: Fortløpende a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av skilt Skiltene skal fremstå som tiltalende Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

41 05.10 ZZ DRIFT AV UTSTYR - ANTALL TYPE UTSTYR: STRØKASSE Driftsoppgaver: Etterfylling av saltblandet singel Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Plast Frekvens: Fortløpende Driftssesong: Vinter Nei Antall stk ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: KJØREPORT Driftsoppgaver: Smøring, reparasjon av hull med mer. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Stål, stålnetting. Frekvens: Fortløpende Større skader skal meldes oppdragsgiver Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-5 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Antall stk ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: GANGPORT Driftsoppgaver: Smøring, reparasjon av hull med mer. Dimensjon: Ukjent Materiale: Stål, stålnetting. Frekvens: Fortløpende Større skader skal meldes oppdragsgiver. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

42 05.13 ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: VEIBOM Driftsoppgaver: Smøring, mindre reparasjoner med mer. Bommer skal være lukket/låst etter avtale med oppdragsgiver. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort Frekvens: Fortløpende Større skader skal meldes oppdragsgiver. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-6 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Antall stk ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: OVERVANNSANLEGG DREN/STIKKRENNER Driftsoppgaver: Renskes ved behov. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort Frekvens: Fortløpende Uønsket vegetsajon ved inn og utløp skal fjernes. Det tillates ikke oppslamming i rør/renner eller ved inn og utløp. Antall stk 11 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

43 05.15 ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: SANDFANGSKUM MED RIST Driftsoppgaver: Tømmes/renskes ved behov Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort Frekvens: Fortløpende Maksimalt tillat oppslamming er 10 cm under avløp. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-7 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Antall stk ZZ DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: ÅPEN DRENSRENNE Driftsoppgaver: Tømmes/renskes ved behov Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort Frekvens: Fortløpende Nei Antall stk ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: DRENSRENNE MED RIST Driftsoppgaver: Renskes ved behov Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort Frekvens: Fortløpende Uønsket vegetasjon ved inn og utløp skal fjernes. Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

44 05.18 ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: BELYSNINGSELEMENT Lokalisering: Se egen liste Driftsoppgaver: Fjerning av tagging, klistremerker samt plakater og annen smuss. Beskjæring slik at vegetasjon ikke forringer armaturens lyssektor. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Se anleggskort Frekvens: Fortløpende Rapportere om mørke lyspunkt (anlegg og stolpenummer) samt andre avvik. Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-8 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Antall stk ZZ A DRIFT AV INSTALLASJONER - ANTALL TYPE INSTALLASJON: BEKKEINNTAK Driftsoppgaver: Tømmes/renskes ved behov. Dimensjon: Ukjent Materiale: Ukjent Frekvens: Fortløpende Maksimalt tillat oppslamming er 10 cm under avløp Antall stk 14 Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

45 05.20 ZZ DRIFT AV INSTALLASJONER - LENGDE TYPE INSTALLASJON: GJERDE GJERDE STÅLNETTING Driftsoppgaver: Reparasjon av hull, løs tråd med mer. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Stålnetting Frekvens: Fortløpende Nei Lengde m 2349, ZZ DRIFT AV INSTALLASJONER - LENGDE TYPE INSTALLASJON: REKKVERK Driftsoppgaver: Nødvendige reparasjoner for opprettholdelse av funksjon Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Hovedsaklig stål Frekvens: Fortløpende Nei Lengde m 184, ZZ DRIFT AV INSTALLASJONER - LENGDE TYPE INSTALLASJON: OVERVANNSANLEGG Driftsoppgaver: Tømmes/renskes ved behov. Dimensjon: Se anleggskort Materiale: Stein Frekvens: Fortløpende Nei Lengde m 212,00 Prosjekt: Skjøtsel og driftsbeskrivelse Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Side 05-9 Kapittel: 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner Akkumulert Kapittel 05 ZZ5 Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner:

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011 BESKRIVELSE

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Skjema for anleggsregistrering i ISY Park

Skjema for anleggsregistrering i ISY Park Skjema for anleggsregistrering i ISY Park ISY Park er et dataprogram og et verktøy for forvaltning og skjøtsel av park-, idretts- og friområder m.m. Det gir oversikt over egne uteanlegg og bidrar til riktig

Detaljer

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Vedlegg 1.2 Driftsbeskrivelse (prisskjema-/matrise) Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Parkoversikt BGO 1.01 BGO 1.02 BGO 1.03 BGO 1.04

Detaljer

Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park

Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park Prosjektansvarlig hos Park & Vei har ansvar for å sørge for at dette skjemaet blir utfylt og å lagre det på katalog på U:\BMU Park og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse parktjenester

Tjenestebeskrivelse parktjenester 0 av 9 Campusservice Tjenestebeskrivelse parktjenester for NTNUs utendørsarealer levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59

Detaljer

Konkurranseutsetting av Tasta bydel

Konkurranseutsetting av Tasta bydel Stavanger kommune Konkurranseutsetting av Tasta bydel Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av grønt vedlikehold i Tasta bydel BMU - Park & Vei Stavanger kommune 01.09.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Kompetansekrav knyttet til drift av lekeplassutstyr: Utbedringer av lekeplassutstyr skal kun utføres av personer med dokumentert kunnskap om gjeldende lovverk,

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie, Markedsområde Viken, er lokalisert rundt Oslofjorden.

Detaljer

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 24.02.2016 Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del 00.F.1 F.1 GENERELLE TILBUDS/ANBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder NS 8400 - "Regler for anskaffelser

Detaljer

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av kontraktsarbeidet... 1 02 Skjøtsel

Detaljer

DEL II KRAVSPESIFIKASJON

DEL II KRAVSPESIFIKASJON DEL II KRAVSPESIFIKASJON Utomhusanlegg i Vollen idrettspark: Kunstgressbane, grasbane m.m. Driftsperiode: 01.04 31.10 Basert på Norsk standard NS 3420- Side 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk standard 3420- legges

Detaljer

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM Prosjekt: Sentrum Side: D - 1 Bydel: 0 Alminnelig del Anlegg: D Beskrivende del Postnr 0 Alminnelig del 0.D Beskrivende del Tekst GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM 1.1 Kort intensjonsbeskrivelse

Detaljer

S K J Ø T S E L S M A L

S K J Ø T S E L S M A L Vedlegg 2 S K J Ø T S E L S M A L Sommervedlikehold Avtale nr 17/xx INNHOLD 1 NATURAREAL 1.1 Skjøtsel av skogbryn/krattvegetasjon OPSJON 2 2 GRESS 2.1 Skjøtsel av bruksplen 2 2.2 Skjøtsel av eng 3 3 BUSKER

Detaljer

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND februar 2010 Normaler for drift av utearealer i Kristiansand kommune, revidert utgave 2010 1 Innhold. Side: 1. Generelle bestemmelser 3 2. Kvalitetsinndeling

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Bilag 1 - Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Bilag 1 - Kravspesifikasjon Skjøtsel av grøntanlegg Saksnr.: 12/16890 Dato: 01.12.2012 1. MENGDE/OMFANG DEKF ønsker å inngå rammeavtale på skjøtsel av grøntanlegg for Drammen kommune

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Stavanger 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Hønefoss 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

Anleggskort. Anlegg totalt: 756 M2. Anlegg: Amalie Skramsvei 9 og 13. Anleggsnr.: Adresse: Amalie Skramsvei x Uren Totalareal: 262

Anleggskort. Anlegg totalt: 756 M2. Anlegg: Amalie Skramsvei 9 og 13. Anleggsnr.: Adresse: Amalie Skramsvei x Uren Totalareal: 262 Amalie Skramsvei 9 og 13 Anleggsnr.: 30352 Adresse: Amalie Skramsvei x Uren Totalareal: 262 Anleggstype: Grøntanlegg 0-0,5 dekar Gnr/Bnr: 168/781 04.07.2011 ZZ5.31223 Ettersyn av tørrmur, m 39 M ZZ5.32299

Detaljer

ADOLPH BERGS VEI

ADOLPH BERGS VEI BBB ADOLPH BERGS VEI 35 37-41 OPPGRADERING UTOMHUSANLEGG Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3-4 3 Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

PROSJEKT FLØTTMANNSPLASSEN

PROSJEKT FLØTTMANNSPLASSEN PROSJEKT FLØTTMANNSPLASSEN ENTREPRISE GUNNARBEIDER / GRØNTANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MENGDEOPPSTILLING Side 1 av 7 TEKNISK BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSTILLING. TEGNINGSLISTE KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Teknisk norm for Park og vei - Stavanger kommune Kantstein av betong eller naturstein Generelt: JORDFUKTIG BETONG: Føgende gjelder som krav til jordfuktig betong B20/B30 FOR ALLE POSTER SOM INNGÅR I BESKRIVELSEN.

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer

PROSJEKT NYGÅRDSPARKEN, ØVRE DEL Grunnarbeid / Parkanlegg og Paviljong

PROSJEKT NYGÅRDSPARKEN, ØVRE DEL Grunnarbeid / Parkanlegg og Paviljong PROSJEKT NYGÅRDSPARKEN, ØVRE DEL Grunnarbeid / Parkanlegg og Paviljong ANSKAFFELSE AV GENERALENTREPRISE TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MENGDEOPPSTILLING TEKNISK BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSTILLING Tegningsliste

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007.

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007. DOKUMENTET TILHØRER G BORETTSLAG BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLDSPLIKT TIL PRIVATE HAGE- PARSELLER M..M.. G BORETTSLAG BORETTSLAG Dette dokumentet beskriver bruksrett og vedlikeholdsplikt for private hageparseller,

Detaljer

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN Ytelsesbeskrivelse Tjenestekjøp VINTERVEDLIKEHOLD (SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN 2011-2014 Rev. 26.09.2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg ble etablert

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420. Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 0.0 Generelle betingelser 1.0 Grunn- og terrengarbeider 2.0 Stein & dekkearbeider 3.0 Planter og vekstjord 4.0 Utstyr Teknisk

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Bilag B Vederlag Entreprise E 24032 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag Prosjekt: Akershus Universitetssykehus HF Tittel: Sak 12/ 09133 Vedlegg 2 Prissammendrag 02 For Tilbud 14.12.12 AM PA JTH 01 For IDK 12.12.12 AM PA JTH Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

Opprettelse av kommunegartnertjeneste

Opprettelse av kommunegartnertjeneste Sørum kommune Opprettelse av kommunegartnertjeneste 1 Innledning Sørum kommune har per i dag ingen organisert kommunegartnertjeneste. Drift, vedlikehold og skjøtsel av grøntområder, friarealer, turstier

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører)

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Formannskapet 07.12.10 sak 147/10 vedlegg 4 HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Avtalen omhandler kjøp av kommunale produkter og tjenester for bestillerenheten

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Tilbudsskjema mv. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 0 DOKUMENTKONTROLL 3 1 TILBUDSSUM 4 2 TILBUDSSAMMENDRAG 5 3 KALKULASJONSFAKTORER

Detaljer

Utbyggingsenheten. Lade Idrettsanlegg, ny kunstgressbane. Bilag D1 Vederlag

Utbyggingsenheten. Lade Idrettsanlegg, ny kunstgressbane. Bilag D1 Vederlag Utbyggingsenheten BILAG D1 VEDERLAG Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PRISSAMMENDRAG... 3 3 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 3.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Tilbudsskjema mv. Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSSKJEMA 0 DOKUMENTKONTROLL 3 1 TILBUDSSUM 4 2 KALKULASJONSFAKTORER og REGNINGSARBEIDER

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping

Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping Info: 1.november 2013: ISS Facility services AS selger sine utendørstjenester

Detaljer

HELGELAND LOGISTIKKSENTER

HELGELAND LOGISTIKKSENTER Alstahaug Havnevesen KF HELGELAND LOGISTIKKSENTER ENTREPRISE E3: ELEKTRO I OMRÅDENE K3 OG I3 M.M. VEDLEGG 2.1 Prissammenstilling m.m 2015-05-08 Oppdragsnr.: 5002382 2.1 Prissammenstilling Hovedarbeider.

Detaljer

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag 3 Prisskjema med sammendrag Det forutsettes at intern administrasjon, forbruksmateriell, verktøy og transport mm er inkludert i fastpriselementer og timepriser. Oppdragsgiver presiserer at det skal leveres

Detaljer

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5 7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE 70 GENERELT 2 71 TERRENGBEHANDLING 3 71.2 Behandling av eksisterende vegetasjon 3 71.3 Grunnarbeider 3 71.4 Terrenghøyder og innmåling 3 71.5 Masseflytting 3 72 VEIER, PLASSER

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG PLENENE: Det er mange plener i området som sårt trenger vedlikehold. En plen består av ulike sorter gress og kløver og det er ønskelig at den

Detaljer

Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: OO Epost: for kontrakt om totalentreprise

Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: OO Epost: for kontrakt om totalentreprise L ` standard norge 20:5/ans Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 OO Epost: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

Trondheim eiendom. Tordenskjold barnehage - utomhus. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Tordenskjold barnehage - utomhus. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Tordenskjold barnehage - utomhus BILAG D VEDERLAG Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN...

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D- Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Kravspesifikasjon Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Side 1 av 6 1. Historikk Tagging har siden midten på 1980-tallet vært en stor utfordring for Oslo kommune. Et av hovedproblemene

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan? Hvorfor vedlikehold / skjøtsel? Gjør vi ting som gjør vont verre? Kan vi redusere

Detaljer

Trondheim eiendom Tonstad skole - totalentreprise. Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx

Trondheim eiendom Tonstad skole - totalentreprise. Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx Trondheim eiendom 103 409 BILAG D1 VEDERLAG Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN...

REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... Utbyggingsenheten Bispehaugen Skole Rehabilitering Hovedbygg BILAG D VEDERLAG INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 3 2.1 INDEKSREGULERING... 3 2.2 OPSJON, FASTSUM

Detaljer

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag Trondheim eiendom Prosjekt 251 003 Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall BILAG B VEDERLAG Rev: Bilag B Vederlag INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1

Detaljer

Fra: Dato: 22. november 2010

Fra: Dato: 22. november 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201016198-3 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-1642 Til: Fra: Dato: 22. november 2010 Notat prosjektbeskrivelse kunstgress Ytrebygda

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

3. Vil vi skape endring sammen

3. Vil vi skape endring sammen Driftsplan, ressursbruk og personalbehandling 1. Driftsplan 2. Vedlikehold / ressursbruk 3. Vil vi skape endring sammen Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan?

Detaljer

Trondheim eiendom. Stavne gård- ny heis. Bilag D Vederlag Stavne gård ny heis

Trondheim eiendom. Stavne gård- ny heis. Bilag D Vederlag Stavne gård ny heis Trondheim eiendom BILAG D VEDERLAG Bilag D Vederlag Stavne gård ny heis Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 5 Utomhusarbeider 5.1 Alle arbeidene i kapitel 5 omfatter opparbeidelsen av utearealer for Sunde skule. Følgende skal opparbeides: - opparbeidelse av lekeareler/oppholdsarealer - nødvendig planering og

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by!

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by! i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel ble slått sammen, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd. Målet var å samle kommunens miljøkompetanse

Detaljer

Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område nord. Post Beskrivelse Pris Enhet. Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område sentrum.

Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område nord. Post Beskrivelse Pris Enhet. Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område sentrum. 3 Prisskjema 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er evd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til at tilbudet

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D1-1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

UTBYGGINGSENHETEN. Osloveien 155 Boliger for rusbelastede personer Totalentreprise. Bilag D1_Vederlag Entreprise_Ov155

UTBYGGINGSENHETEN. Osloveien 155 Boliger for rusbelastede personer Totalentreprise. Bilag D1_Vederlag Entreprise_Ov155 UTBYGGINGSENHETEN BILAG D VEDERLAG Bilag D1_Vederlag Entreprise_Ov155 Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 6 2.1

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT 2 STØTDEMPINGSSJIKT GENERELT På et underlag, som før installasjonene begynner skal

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Vinkelveien lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: Vinkelveien lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 1 Rigg og drift 1 Rigg og drift 1.1 Arbeidsbeskrivelse etter NS 3420, utg.4, 201101. Byggherre har rett til å ta ut hele eller deler av poster. 1.2 AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN c) Utførelse

Detaljer

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Utbyggingsenheten 10 38 01 Åsveien skole, BILAG D VEDERLAG D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer