Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon"

Transkript

1 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel av utplantingsplanter Planting: Utplanting foretas hvert år innen 17 mai ved Hovedinngangen til Adm.Bygg, MP- Vakta, Kirken, KNM-Tordenskjold- Hovedinngang v/støtten, Appelplassen, Sykestuen og Velferdsbygget. I Ulven leir skal planting av blomster rundt monument gjøres før 8.mai. Det plantes med avstand slik at plantingen har god effekt umiddelbart etter utplanting. Vedlikehold: Innplanting skal foretas snarest med arts- og sortslikt plantemateriale etter bestemmelse av Forsvarsbygg ZK2.7 Skjøtsel av trær 1. FELLING AV TRÆR Ved felling av trær skal stubbene fjernes ved stubbefresing. Kvist og smågreiner skal males i flisekutter og tilbakeføres til buskarealene. 2. PLANTING AV TRÆR Ved innplanting av nye trær avtales pris for levering av planter med Forsvarsbygg. Leverte planter skal være innenfor kravene i NS I anbudet skal oppgis enhetspris for utførelse av plantearbeid for trær alt inkl. Nødvendig vanning foretas etter planting. 3. OPPSTØTTING AV TRÆR Det skal brukes trykkimpregnerte stokker med diameter minimum 75 mm. Oppbindingen skal gi rom for vekst, og skal ikke gnage på barken. Stokkene skal ikke rammes ned gjennom rotklumpen. Oppbindingen skal stå i 3 år etter planting, og deretter fjernes. Justering og kontroll av oppbinding skal utføres årlig.

2 Side05-1 Kapittel: 05 RIGG OG DRIFT 05 RIGG OG DRIFT 05.1 Denne beskrivelsen er basert på NS Kodene ved de spesifiserte tekstene viser til bestemmelser i NS 3420, som gjelder for de enkelte utførelser. Dette kapittelet omfatter alle utgifter ved oppsetting og nedriving, herunder opprydding samt drift av byggeplass. Nærmere spesifikasjoner som er angitt i standarden skal gjelde så langt det passer til dette prosjektet AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Entreprenør må selv etablere eventuelle spisebrakke/toalett- og lagerfasiliteter. Forsvarsbygg er behjelpelig med anvisning av område for plassering av brakke. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Løpende utgifter knyttet til energi, vann og avløp, bæres av entreprenør. Nødvendige maskiner for utførelse av jobben holdes og vedlikeholdes av entreprenør. b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler 05.3 AV2 Drift av eget kontraktarbeid - komplett Varighet: kontraktsperioden RS Forsikringer, gebyr, m.v. er inklusiv i denne posten. RS Sum Kapittel 05 RIGG OG DRIFT:

3 Side HAAKONSVERN OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Div. bruksplener Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode ZK2.213 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 3: Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Driftssesong: Klippes i juni og august. Type grasbakke/bruksformål: Vegskråninger m.m. Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort m ,00 Se kartkode 103 m ,00

4 Side ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Februar - oktober Løvhåndtering: Løv rakes inn i buskfelt "Kirkebakken" og "Ankerplassen" skal ha et spesielt høyt skjøtselsnivå. Se kartkode 104 m , ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: HEKK, FORMET KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Beskjæring: For formede busker og hekker skjæres tilvekst årlig slik at formen opprettholdes på sikt. Avklipp: Døde og skadede greiner fjernes årlig slik at de ikke skjemmer helhetsuttrykket eller hemmer skuddvekst. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Driftssesong: Løvhåndtering: Driftssesong: April - oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres vekk [Spesielle krav] Se kartkode 105. m 2 20,00

5 Side ZK SKJØTSEL AV ROSER TYPE ROSEPLANTING: RABATTROSER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV ROSER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Rosene skal ha jevn og sunn vekst i hele vektsesongen og god blomstring. Beskjæring: Beskjæring skal utføres slik at planten framtrer i en for arten eller formålet karakteristisk form. Døde og skadede greiner skal ikke forekomme. Beskjæring i vekstsesongen for å stimulere ny blomstring utføres ut fra art/kultivar. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skjemme planten. Driftssesong: Art/kultivar: Løvhåndtering: Art/kultivar: Div. Driftssesong: Februar - oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres vekk [Spesielle krav] Se kartkode 106 m 2 41,00

6 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Mai - oktober. Planteslag/art: Diverse sommerblomster Plantesystem: Var. Avstand: Var. Driftsesong plantestell: Sommer Driftsesong renhold: Sommer Se liste under kap stk 32

7 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Høst og vår Planteslag/art: Diverse løk Plantesystem: Avstand: Opptakstid løk: Ved avblomstring om våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold: Vår stk 32

8 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Mai - oktober Planteslag/art:Div. løker og knoller settes ut om høsten, avløst av sommerblomster ved avblomstring om våren. Plantesystem: Avstand: Opptakstid løk: Driftsesong plantestell:vekstsesongen Driftsesong renhold:vekstsesongen Løvhåndtering: Samles og kjøres bort- Gjelder planterabatt foran hovedadkomsten/ vakta til Haakonsvern i tillegg til ved den gamle telefonsentralen. Se kartkode 107. stk ZK Driftssesong: Høst - vår Planteslag/art: Diverse løk Opptakstid løk: Ved avblomstring om våren Driftsesong renhold:vår Løvhåndtering: Kompostering Se kartkode 108. stk 150

9 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER VÅR PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Planteurner Driftssesong: Sommersesongen. Angitt som kode ZK SKJØTSEL AV VINTERGRØNNE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 4: Beskjæring: Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Driftssesong: Art: stk 15 Art: Div. Driftssesong: Hele året. [Spesielle krav] Se kartkode 110 stk ZK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 4: Beskjæring: Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Driftssesong: Hele året Art: Div. Se kartkode 111 stk 23

10 Side ZK4.22 DRIFT AV SANDKASSER Driftssesong: Ettersynsprogram: Driftsoppgaver: Henvisning til ettersynsprogram: Driftsoppgaver: Skifte av sand en gang i året Driftssesong: Hele året [Spesielle krav] Gjelder sandkasse og fallunderlag under lekeapparat. Se kartkode 114 og 115 stk CK ETTERSYN AV KORT HINDERLØYPE Henvisning til ettersynsprogram: Driftssesong: [Spesielle krav] Se kartkode 115 stk ZK ETTERSYN AV LEKEPLASSUTSTYR TYPE LEKEPLASSUTSTYR: 1 Driftssesong: Ettersynsprogram: Gjelder barnehage. Henvisning til ettersynsprogram: Driftssesong: Hele året [Spesielle krav] Se kartkode 115 stk 5

11 Side ZK3.492 ETTERSYN TYPE AREAL: VEIER OG PLASSER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Driftssesong: Spesifikasjon av hva som skal etterses: Spesifikasjon av hva som skal etterses: Etter vintersesongen skal grusdekket på veier og plasser kontrolleres, ev. slåddes, planeres, valses og om nødvendig suppleres (etterfylles) med oppgitte grusmasser. Dette bør utføres etter at telen er borte og værforholdene tillater det. Driftssesong: som vekstsesong Løvhåndtering:fjerning til kompost Se kartkode113 m 2 24, ZK RENHOLD AV KONSTRUKSJONER RENHOLDSMETODE: Renholdsmetode TYPE KONSTRUKSJON: KULESTEINSBED OVERFLATE: NATURSTEIN Driftssesong: Nærmere beskrivelse av objekt: Kulesteinsbed Krav til rengjøringsgrad: Fjerning av mose, organisk materiale o.l. Mengde: 75 m2 Frekvens: Hvert år Driftssesong: Mai-oktober [Spesielle krav] m 2 75,00

12 Side OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Ingen info Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode 102 m , ZK2.211 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv.: Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Driftssesong: Klippes i juni og august. Type grasbakke/bruksformål: Vegskråninger m.m. Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort m ,00

13 Side ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: februar-oktober Løvhåndtering: Fjerning til kompost Se kartkode 104 m , ZK SKJØTSEL AV ROSER TYPE ROSEPLANTING: RABATTROSER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV ROSER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Rosene skal ha jevn og sunn vekst i hele vektsesongen og god blomstring. Beskjæring: Beskjæring skal utføres slik at planten framtrer i en for arten eller formålet karakteristisk form. Døde og skadede greiner skal ikke forekomme. Beskjæring i vekstsesongen for å stimulere ny blomstring utføres ut fra art/kultivar. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skjemme planten. Driftssesong: Vekstsesongen Art/kultivar: Diverse Løvhåndtering: Fjerning til kompost Se kartkode 106 m 2 15,00

14 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER VÅR PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Gjelder plantefelt langs veien på Kirkebakken. Driftssesong: Vekstsesongen. Utplanting foretas hvert år innen 17 mai. Planteslag/art: Div. løker og knoller settes ut om høsten, avløst av sommerblomster ved avblomstring om våren. stk 75

15 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Gjelder plantefelt langs veien på Kirkebakken. Opptakstid løk: Ved blomstringens slutt på våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold:vår Se kartkode 108. stk ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER VÅR PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Sommersesongen. Utplanting foretas hvert år innen 17 mai. Se liste under kap stk 33

16 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Opptakstid løk: Ved avblomstring om våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold:vår De samme urnene som post stk ZK SKJØTSEL AV VINTERGRØNNE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 4: Beskjæring: Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se karkode 110 stk 12

17 Side ZK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring: Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden: Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etableringsog oppbyggingsperioden: Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras: Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se kartkode 111 stk ZK3.412 ETTERSYN TYPE AREAL: VEIER TYPE DEKKE: GRUS OG KNUSTE MATERIALER Driftssesong: Som driftstsesongen Spesifikasjon av hva som skal etterses: Etter vintersesongen skal grusdekket på veier og plasser kontrolleres, ev. slåddes, planeres, valses og om nødvendig suppleres (etterfylles) med oppgitte grusmasser. Dette bør utføres etter at telen er borte og værforholdene tillater det. Løvhåndtering: fjerning til kompost Se kartkode 113 m 2 63,00

18 Side ZK RENHOLD AV KONSTRUKSJONER RENHOLDSMETODE: Renholdsmetode TYPE KONSTRUKSJON: KULESTEINSBED OVERFLATE: NATURSTEIN Driftssesong: Mai- oktober Nærmere beskrivelse av objekt: Kulesteinsbed Krav til rengjøringsgrad: Fjerning av mose, organisk materiale o.l. Mengde: 46 m2 Frekvens: Hvert år Se kartkode 116 m 2 5, OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Arealer rundt idrettsanlegget Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode 102 m ,00

19 Side ZK2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Areal nord for ballbane Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode 102 m , ZK2.211 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv.: Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Driftssesong: Klippes i juni og august. Type grasbakke/bruksformål: Vegskråninger m.m. Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort Se kartkode 103 m ,00

20 Side ZK SKJØTSEL AV STAUDER TYPE STAUDEBEPLANTNING: STAUDER, MARKDEKKENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV STAUDER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. I runde bed ved idrettsbanen Driftssesong: April - oktober Løvhåndtering: Fjerning til kompost Se kartkode 117 m 2 191, ZK SKJØTSEL AV VINTERGRØNNE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 4: Beskjæring: Rot- og stammeskudd fjernes årlig. I arealer rundt idrettsanlegget Driftssesong: Hele året Art: Gran Se karkode 110 stk 1

21 Side ZK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring: Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden: Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etableringsog oppbyggingsperioden: Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras: Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. I arealene rundt idrettsanlegget Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se kartkode 111 stk 50

22 Side ZJ A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANE FOR FOTBALL KVALITET: KVALITETSKLASSE 1 Idrettsanlegget Tilgjengelighet: Driftssesong: Hele året Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Banen skal etterfylles med gummigranulat hver vår av samme type som opprinnelig ble levert til banen. b) Materialer c) Utførelse: Banen må slåddes jevnlig (ca. 5g/år). Arbeidet må tilpasses aktivitet på anlegget, og gjøres etter dialog med virksomheten. Det bør utføres årlige kontroller av fyllhøyder over hele banen. Leverandør bør kontaktes for utfyllende informasjon om drift og vedlikehold. Synlig organisk materiale på kunstgressbane og løpebanen fjernes i forbindelse med slodding. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Se kartkode 118 m , ZJ A ETTERSYN AV KUNSTSTOFFBANE TYPE IDRETT/ANLEGG: LØPEBANE OPSJON Idrettsanlegg Tilgjengelighet: Driftssesong: Hele året Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Dyprens av tartandekket utføres en gang årlig, fortrinnsvis i starten av sesongen. Arbeidet må tilpasses aktivitet på anlegget, og gjøres etter dialog med virksomheten. b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Se kartkode 118 m ,00 [ ]

23 Side OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Ingen info Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode ZK2.211 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv.: Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Driftssesong: Klippes i juni og august. Type grasbakke/bruksformål: Vegskråninger m.m. Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort m 2 663,00 Se kartkode 103 m ,00

24 Side ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Februar-oktober Løvhåndtering: Fjerning til kompost Se kartkode 104 m 2 658, ZK SKJØTSEL AV ROSER TYPE ROSEPLANTING: RABATTROSER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV ROSER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Rosene skal ha jevn og sunn vekst i hele vektsesongen og god blomstring. Beskjæring: Beskjæring skal utføres slik at planten framtrer i en for arten eller formålet karakteristisk form. Døde og skadede greiner skal ikke forekomme. Beskjæring i vekstsesongen for å stimulere ny blomstring utføres ut fra art og kultivar. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke hemme blomstringen. Driftssesong: Vekstsesongen Art/kultivar: Diverse Løvhåndtering: Fjerning til kompost Se kartkode 106 m 2 10,00

25 Side ZK SKJØTSEL AV VINTERGRØNNE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 4: Beskjæring: Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se karkode 110 stk ZK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring: Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden: Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etableringsog oppbyggingsperioden: Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras: Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se kartkode 111 stk 7

26 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Sommersesong. Se liste under kap stk ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Planteslag/art: Div. løk og knoller Opptakstid løk: Ved avblomstring på våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold: Vår Se liste under kap stk 3

27 Side OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Ingen info Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode 102 m 2 223, ZK2.211 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv.: Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Driftssesong: Klippes i juni og august. Type grasbakke/bruksformål: Vegskråninger m.m. Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort Se kartkode 103 m 2 817,00

28 Side ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Februar - oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kartkode 104 m 2 270, ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Sommersesongen. Kartkode 107 Se liste under kap.4. stk 13

29 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Planteslag/art: Div. løk og knoller Plantesystem: ingen info Avstand: ingen info Opptakstid løk: Ved avblomstring på våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold: vår OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Ingen info Løvhåndtering: Samles og kjøres bort stk 13 Se kart kode 102 m ,00

30 Side ZK2.211 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv.: Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Driftssesong: Klippes i juni og august. Type grasbakke/bruksformål: Vegskråninger m.m. Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort Se kartkode 103 m , ZK SKJØTSEL AV BUSKER - ANTALL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Februar-oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kartkode 104 stk 686

31 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Sommersesongen Se liste under kap stk ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Opptakstid løk: Ved avblomstring på våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold: vår Se liste under kap stk 8

32 Side OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Ingen info Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOMMER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. m ,00 Driftssesong: Sommersesongen Se liste under kap stk 4

33 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Opptakstid løk: Ved avblomstring på våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold: Vår Se liste under kap stk ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Februar - oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kartkode 104 m 2 56,00

34 Side ZK SKJØTSEL AV VINTERGRØNNE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 4: Beskjæring: Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se karkode 110 stk ZK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring: Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden: Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etableringsog oppbyggingsperioden: Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras: Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se kartkode 111 stk 5

35 Side OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Bruksformål: Løvhåndtering: Bruksformål: ingen info Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Driftssesong: Vekstsesongen Se kart kode 102 m 2 647, ZK2.113 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Areal nord for ballbane Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode 102 m 2 315,00

36 Side ZK2.211 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv.: Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Driftssesong: Klippes i juni og august. Type grasbakke/bruksformål: Vegskråninger m.m. Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort Se kartkode 103 Gjelder også kantklipp langs veg til og omkring Brann- og havarisimulator. m , ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Løvhåndtering: Driftssesong: Februar - oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kartkode 104 m ,00

37 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER VÅR PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Driftssesong: Vekstsesongen. Utplanting foretas hvert år innen 17 mai. Se liste under kap.12.0 stk 4

38 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Opptakstid løk: Ved avblomstring på våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold: Vår Se liste under kap.12 stk ZK SKJØTSEL AV VINTERGRØNNE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 4: Beskjæring: Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se karkode 110 stk 1

39 Side ZK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring: Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden: Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etableringsog oppbyggingsperioden: Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras: Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Driftssesong: Hele året Art: Diverse Se kartkode 111 stk OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong:Vekstsesongen Bruksformål: Ingen info Løvhåndtering: samles og kjøres bort Se kart kode 102 m 2 373,00

40 Side ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Februar-oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kartkode 104 m 2 278, ZK SKJØTSEL AV ROSER TYPE ROSEPLANTING: RABATTROSER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV ROSER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Rosene skal ha jevn og sunn vekst i hele vektsesongen og god blomstring. Beskjæring: Beskjæring skal utføres slik at planten framtrer i en for arten eller formålet karakteristisk form. Døde og skadede greiner skal ikke forekomme. Beskjæring i vekstsesongen for å stimulere ny blomstring utføres ut fra art/kultivar. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skjemme planten. Driftssesong: Vekstsesongen Art/kultivar: Diverse Løvhåndtering: Samles og køres bort Se kartkode 106 m 2 15,00

41 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER VÅR PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Se kartkode 107 stk ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEFELT KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Opptakstid løk: Ved avblomstring på våren Driftsesong plantestell: Høst og vår Driftsesong renhold: Vår stk 10

42 Side ZK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE, ENKELTSTÅENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Treet skal ha en sunn og jevn vekst som er normal for arten. Beskjæring:Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden:beskjæring skjer slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden: Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Tørre greiner eller greiner med svak eller avvikende vekst som kan nås fra bakken, fjernes. Vanning av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Under tørkeperioder i første og andre vekstsesong skal trærne vannes regelmessig slik at tørkeskader ikke oppstår. Jord og ugras: Arealet innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal være dekket med et inntil 10 cm tykt lag egnet dekkemateriale. Dette arealet skal være fritt for ugras. Driftssesong: Hele året Art: Løvtrær, derav 5 frukttrær med forskriftsmessig beskjæring Se kartkode 111. stk 7

43 Side OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: Vekstsesongen Bruksformål: Ingen info Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode 102 m 2 322, ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER VÅR PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Driftssesong: Vekstsesongen. Utplanting foretas hvert år innen 17 mai. Se liste kap.12 stk 1

44 Side ZK SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL PLANTEPLAN UTARBEIDET AV OPPDRAGSGIVER TYPE UTPLANTNINGSPLANTER: UTPLANTINGSPLANTER SOM LØKPLANTER PLANTEAREAL: PLANTEBEHOLDER KVALITET PÅ SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Soppsykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme planten. Driftssesong: Mai - oktober Opptakstid løk:ved avblomstring på våren ZK SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter: Kanter skal ha en jevn linjeføring. Driftssesong: Februar - oktober Løvhåndtering: Samles og kjøres bort stk 1 Se kartkode 104 m 2 67,00

45 Side OPSJONER FB1 Vegetasjonsrydding Vegetasjonsrydding / kantslått langs vei. Inkluderer materiall og personell. time [ ] FB FB FB FB1 Vegetasjonsrydding ved plasser Inkluderer materiall og personell. Vegetasjonsrydding ifm luftstrekk av ulike fag Inkluderer materiall og personell. Vegetasjonsrydding langs / rundt bygg Inkluderer materiall og personell. Vegetasjonsrydding langs gjerder Inkluderer materiall og personell. time [ ] time [ ] time [ ] Enhet er time time [ ] FB1.251 FELLING AV ENKELT- TRÆR Hvilke trær: Trefelling av større trær som forringer eiendom, bygg og anlegg (EBA) Inkluderer materiall og personell. time [ ]

46 Side FB1 Vegetasjonsrydding Vegetasjonsrydding i skyteøvingsfeltet (SØF) i voller, på plasser og i baneløpet. Inkluderer materiall og personell. time [ ] Sum Kapittel 06 HAAKONSVERN:

47 Side07-1 Kapittel: 07 BRIGGEN 07 BRIGGEN OMRÅDE H ZK2.111 SKJØTSEL AV PLEN KVALITET PÅ SKJØTSEL AV PLEN: KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler mv.:grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Driftssesong: April - oktober Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Samles og kjøres bort Se kart kode 102 m , ZK2.212 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 2: Slått: Graset skal slås inntil tre ganger i vekstsesongen. Første slått skal skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Siste slått utføres før grasets avmodning. Øvrig behov for slått tilpasses lokalitet. Klipping mot sokler mv.: Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes én gang i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Driftssesong: Type grasbakke/bruksformål: Innstilt slåttehøyde: 100mm Behandling av avklipp: Samles og kjøres bort Se kartkode 103 m ,00 Akkumulert Kapittel 07 BRIGGEN:

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Vedlegg 1.2 Driftsbeskrivelse (prisskjema-/matrise) Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Parkoversikt BGO 1.01 BGO 1.02 BGO 1.03 BGO 1.04

Detaljer

Tjenestebeskrivelse parktjenester

Tjenestebeskrivelse parktjenester 0 av 9 Campusservice Tjenestebeskrivelse parktjenester for NTNUs utendørsarealer levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie, Markedsområde Viken, er lokalisert rundt Oslofjorden.

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011 BESKRIVELSE

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av kontraktsarbeidet... 1 02 Skjøtsel

Detaljer

DEL II KRAVSPESIFIKASJON

DEL II KRAVSPESIFIKASJON DEL II KRAVSPESIFIKASJON Utomhusanlegg i Vollen idrettspark: Kunstgressbane, grasbane m.m. Driftsperiode: 01.04 31.10 Basert på Norsk standard NS 3420- Side 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk standard 3420- legges

Detaljer

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 24.02.2016 Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del 00.F.1 F.1 GENERELLE TILBUDS/ANBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder NS 8400 - "Regler for anskaffelser

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM Prosjekt: Sentrum Side: D - 1 Bydel: 0 Alminnelig del Anlegg: D Beskrivende del Postnr 0 Alminnelig del 0.D Beskrivende del Tekst GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM 1.1 Kort intensjonsbeskrivelse

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND februar 2010 Normaler for drift av utearealer i Kristiansand kommune, revidert utgave 2010 1 Innhold. Side: 1. Generelle bestemmelser 3 2. Kvalitetsinndeling

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 5 Utomhusarbeider 5.1 Alle arbeidene i kapitel 5 omfatter opparbeidelsen av utearealer for Sunde skule. Følgende skal opparbeides: - opparbeidelse av lekeareler/oppholdsarealer - nødvendig planering og

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Hønefoss 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

Konkurranseutsetting av Tasta bydel

Konkurranseutsetting av Tasta bydel Stavanger kommune Konkurranseutsetting av Tasta bydel Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av grønt vedlikehold i Tasta bydel BMU - Park & Vei Stavanger kommune 01.09.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Stavanger 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

S K J Ø T S E L S M A L

S K J Ø T S E L S M A L Vedlegg 2 S K J Ø T S E L S M A L Sommervedlikehold Avtale nr 17/xx INNHOLD 1 NATURAREAL 1.1 Skjøtsel av skogbryn/krattvegetasjon OPSJON 2 2 GRESS 2.1 Skjøtsel av bruksplen 2 2.2 Skjøtsel av eng 3 3 BUSKER

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5240 Blomsterbeplantning (ID=274) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Kommentar: Blomsterbeplantinger skal fremvise

Detaljer

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen!

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen! INSPEKTØRTREFF 2016 Velkommen! MORTEN ANKER-NILSSEN Hagebruker fra NMBU Parkforvalter i Oslo kommune Dommer i NGSA Tidligere lekeplassinspektør Har undervist på Fag- og i nspektørkurs Tidligere styremedlem

Detaljer

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Bilag 1 - Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Bilag 1 - Kravspesifikasjon Skjøtsel av grøntanlegg Saksnr.: 12/16890 Dato: 01.12.2012 1. MENGDE/OMFANG DEKF ønsker å inngå rammeavtale på skjøtsel av grøntanlegg for Drammen kommune

Detaljer

Skjema for anleggsregistrering i ISY Park

Skjema for anleggsregistrering i ISY Park Skjema for anleggsregistrering i ISY Park ISY Park er et dataprogram og et verktøy for forvaltning og skjøtsel av park-, idretts- og friområder m.m. Det gir oversikt over egne uteanlegg og bidrar til riktig

Detaljer

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn Oppdragsgiver: Styret Waldemars Hage Oppdrag: 534207 Waldemars hage 1-6 Dato: 2014-03-28 Skrevet av: Mette Lenvik Kvalitetskontroll: Alf Haukeland RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE Bakgrunn Styret

Detaljer

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN Ytelsesbeskrivelse Tjenestekjøp VINTERVEDLIKEHOLD (SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN 2011-2014 Rev. 26.09.2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg ble etablert

Detaljer

ADOLPH BERGS VEI

ADOLPH BERGS VEI BBB ADOLPH BERGS VEI 35 37-41 OPPGRADERING UTOMHUSANLEGG Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3-4 3 Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK!

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! Foto: Bioforsk/Arild Andersen -TILTAK I ØRLAND KOMMUNE MOT BRUNSKOGSNEGL Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Hanne K. Høysæter Hvorfor Aksjon Brunskognegl? Ørland hagelag (Hageselskapet)-

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk Vedlegg 9 Denne beskrivelse definerer funksjonskravene som stilles til de ulike elementer i anlegget. Beskrivelsen gjelder sammen med tegninger i henhold til

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

PROSJEKT FLØTTMANNSPLASSEN

PROSJEKT FLØTTMANNSPLASSEN PROSJEKT FLØTTMANNSPLASSEN ENTREPRISE GUNNARBEIDER / GRØNTANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MENGDEOPPSTILLING Side 1 av 7 TEKNISK BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSTILLING. TEGNINGSLISTE KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

GRØNN ETAT Prosjekt Håsteinarparken 2 Konkurransegrunnlagets del 2 - oppdragsbeskrivelse. BEPLANTNING vedlegg nr 04 B - OPSJONER, KART

GRØNN ETAT Prosjekt Håsteinarparken 2 Konkurransegrunnlagets del 2 - oppdragsbeskrivelse. BEPLANTNING vedlegg nr 04 B - OPSJONER, KART GRØNN ETAT Prosjekt Håsteinarparken 2 Konkurransegrunnlagets del 2 - oppdragsbeskrivelse BEPLANTNING vedlegg nr 04 Innhold: A - BEPLANTNING - priser/godtgjørelse - plantesortiment, jord - vedlikehold B

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG PLENENE: Det er mange plener i området som sårt trenger vedlikehold. En plen består av ulike sorter gress og kløver og det er ønskelig at den

Detaljer

Peab AS 07.03.2013 Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 07.03.2013 Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1 71 Anleggsgartner For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner",

Detaljer

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT 2 STØTDEMPINGSSJIKT GENERELT På et underlag, som før installasjonene begynner skal

Detaljer

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM Beskrivelse for åpen anbudskonkurranse Anbudsfrist: 5. februar 2016 kl 12:00 Anbudsåpning: 5. februar 2016 kl 12:30 OPPDRAGSNAVN: OPPDRAGSGIVER: Anbudsdokumenter

Detaljer

Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park

Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park Skjema for overlevering av anlegg til anleggsregistrering i ISY Park Prosjektansvarlig hos Park & Vei har ansvar for å sørge for at dette skjemaet blir utfylt og å lagre det på katalog på U:\BMU Park og

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

HAGEBLÅBÆR. Haugaland landbruksrådgjeving

HAGEBLÅBÆR. Haugaland landbruksrådgjeving HAGEBLÅBÆR Haugaland landbruksrådgjeving Kva er hageblåbær Ulike kryssingar av artane Vaccinium corymbosum og Vaccinium angsutifolium. Viltveksane på austkysten av USA. Buskform om lag som solbær (1-2

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører)

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Formannskapet 07.12.10 sak 147/10 vedlegg 4 HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Avtalen omhandler kjøp av kommunale produkter og tjenester for bestillerenheten

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del Statens vegvesen Region midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D- Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel

Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst 0 Generell beskrivelse Generell beskrivelse for Indre By Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side:

Detaljer

Ugras og plantesykdommer på golfbanen

Ugras og plantesykdommer på golfbanen Ugras og plantesykdommer på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein, Tanja Espevig og Trygve S Aamlid, Bioforsk Det er mange organismer som vil livnære seg i

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Steinkjer D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D1-1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Holvika skoler 4. november 2014 Vi har i dag foretatt befaring/kontroll av lekeplass på deres uteområde. Alle henvisninger i rapporten gjelder i henhold til NS1176

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg.

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg. 7. LANDSKAPSARBEIDER 7.0 GENERELT 7.0.1 Reguleringsplan Ved anelggsarbeider og bygningsarbeider skal kravene i gjeldende reguleringsplan ivaretas: For eksempel hensyntagen til eksisterende terreng, terrengbearbeiding,

Detaljer

Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget.

Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget. Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget. Innhold 1 Beskrivelse 2 Generell del 3 Skjøtsel 4 Ettersyn og drift Sommerdrift og vinterdrift 1 BESKRIVELSE Hovedgrep på tomten er at bygget er plassert

Detaljer

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet. VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet. VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla Vegetasjon i hagen og boligmiljøet VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla 2 3 Hageselskapet har utarbeidet Idekatalogen i samarbeid med A/L Norske boligbyggelags Landsforbund og Husbanken.

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Arendal og Omegn Hundeklubb (AOH) innkaller klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte.

Arendal og Omegn Hundeklubb (AOH) innkaller klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte. Arendal og Omegn Hundeklubb (AOH) innkaller klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte. Mandag 7. september 2015 kl. 20.30 på klubbhytten i Hove leir. Sak: Oppgradering av klubbens gressbane og andre

Detaljer

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan? Hvorfor vedlikehold / skjøtsel? Gjør vi ting som gjør vont verre? Kan vi redusere

Detaljer

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Drift og skjøtsel av Frognerparken- 5-BYM

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Drift og skjøtsel av Frognerparken- 5-BYM Prosjekt: Vedlegg 1.1.1 - Beskrivelse Side: 0-1 Bydel: 0 Generell beskrivelse Anlegg Postnr 0 Generell beskrivelse Tekst INNHOLD 1. GENERELL ORIENTERING 1.1. Historie 1.2. Forvaltere i Frognerparken 1.3.

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

3. Vil vi skape endring sammen

3. Vil vi skape endring sammen Driftsplan, ressursbruk og personalbehandling 1. Driftsplan 2. Vedlikehold / ressursbruk 3. Vil vi skape endring sammen Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan?

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal D Beskrivende del D1 Beskrivelse

Statens vegvesen Region midt D1-1 Skjøtselskontrakt Verdal D Beskrivende del D1 Beskrivelse Statens vegvesen Region midt D1-1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5240 Blomsterbeplantning (ID=274) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-12 Definisjon: Kommentar: Blomsterbeplantinger skal fremvise

Detaljer

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger.

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger. Kursplan for Modul 1 Park & Anlegg Generell informasjon Kurset Modul 1 Park & Anlegg gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Lyngdalen, gnr/bnr 65/98 og deler av gnr/bnr 65/9

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Lyngdalen, gnr/bnr 65/98 og deler av gnr/bnr 65/9 Reguleringsplan for Lyngdalen - Kragerø bestemmelser side 1 av 5 Kragerø kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Lyngdalen, gnr/bnr 65/98 og deler av gnr/bnr 65/9 Dato for Kragerø kommunestyres

Detaljer

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420. Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 0.0 Generelle betingelser 1.0 Grunn- og terrengarbeider 2.0 Stein & dekkearbeider 3.0 Planter og vekstjord 4.0 Utstyr Teknisk

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

PROSJEKT NYGÅRDSPARKEN, ØVRE DEL Grunnarbeid / Parkanlegg og Paviljong

PROSJEKT NYGÅRDSPARKEN, ØVRE DEL Grunnarbeid / Parkanlegg og Paviljong PROSJEKT NYGÅRDSPARKEN, ØVRE DEL Grunnarbeid / Parkanlegg og Paviljong ANSKAFFELSE AV GENERALENTREPRISE TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MENGDEOPPSTILLING TEKNISK BESKRIVELSE OG MENGDEOPPSTILLING Tegningsliste

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Ribes Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Kva er Ribes? Ribes nigrum Solbær Ribes rubrum Rips Ribes uva-crispa Stikkelsbær Ribes produksjon i Norge Totalt 43

Detaljer

19.01.2015 Prosjekt: 533532_Madlamark skole Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

19.01.2015 Prosjekt: 533532_Madlamark skole Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 0 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201301). Arbeidsgrunnlag og forutsetninger: Tegninger og prosjektgrense: Prosjektgrense fremgår av oversiktsplan. Prosjektet omfatter

Detaljer

ISS Landscaping. Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie

ISS Landscaping. Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie ISS Landscaping Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie 1 Noen plantearter Kanada gullris (Solidago canadensis) Kjempespringfrø (Impatiens

Detaljer

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Statens vegvesen Region midt 1604 Kantslått nord D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Filnavn:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER - ENDRET REGULERINGSPLAN ØYSANG GNR. 25, BNR. 131 MED TILGRENSENDE AREAL

REGULERINGSBESTEMMELSER - ENDRET REGULERINGSPLAN ØYSANG GNR. 25, BNR. 131 MED TILGRENSENDE AREAL REGULERINGSBESTEMMELSER - ENDRET REGULERINGSPLAN ØYSANG GNR. 25, BNR. 131 MED TILGRENSENDE AREAL 1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området skal arealbruken være som

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Statens vegvesen Region midt D2-I - 1 Skjøtselskontrakt Verdal 2012-2015 D2 Beskrivende del D2-I Drifts-/ vedlikeholdsinstrukser 2011-11-01 D2-I 00 Innholdsliste Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen

Detaljer

Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplass i Bråtet brl. Kontrollert den

Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplass i Bråtet brl. Kontrollert den Bråtet brl. Styret, Utført ved sertifikatholder ved Norsk sertifisering, sertifikat 073 Arne Eide Olsen ved Frode Løbrot Bergen 13.06.14 Rapport etter årlig hovedkontroll av lekeplassen i Bråtet brl. 2014.

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5260 Busker (ID=511) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-12 Definisjon: Kommentar: Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo kommune ved Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) Organisasjonsnr.: 996 922 766 og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.

Detaljer

Renholdstjenester for Flytoget AS

Renholdstjenester for Flytoget AS Renholdstjenester for Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43879126.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dager (kontant) Dato for offentliggjørelse

Detaljer

TORVTAK. torvtak.info LEGGING OG VEDLIKEHOLD. Vi skaper vekst!

TORVTAK. torvtak.info LEGGING OG VEDLIKEHOLD. Vi skaper vekst! TORVTAK LEGGING OG VEDLIKEHOLD torvtak.info Vi skaper vekst! VELKOMMEN! Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller en moderne hytte med gresstak som skal realiseres, så

Detaljer

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen PP-presentasjon 8 Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Basiskunnskap 2013 1 stilk blad Rota holder planta fast og suger opp vann og næring fra jorda Stilken gjør at bladene kan strekke seg

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig xxxr Forslag til bestemmelser er sist revidert 11.06.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer