Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum"

Transkript

1 5 Utomhusarbeider 5.1 Alle arbeidene i kapitel 5 omfatter opparbeidelsen av utearealer for Sunde skule. Følgende skal opparbeides: - opparbeidelse av lekeareler/oppholdsarealer - nødvendig planering og klargjøring for bygging av alle dekk og oppsetting av lekeutstyr mm. I anbudet inngår nødvendig oppfylling og terrengforming som vist i tegning L01. Opparbeidelsen består av fjerning av eksisterende vegetasjon, etablering av og gangveier/kjøreveier med granittdekke, grusdekke og asfalt. Det skal plantes nye trær, busker, anlegges gressplen, gressarmering, monteres utstyr, benker og det skal settes kanter av smågatestein. Matjord fra anlegget skal ikke benyttes til grasbakke, for å unngå spredning av uønskede arter. Alle arbeidene skal utføres i hht. NS utgave. Reklamasjons tiden er 3 år. For utomhusarbeidene gjelder L_01 tegning Alle masser er regulerbare. Eksisterende situasjon må kontrollmåles. Deretter må mengder justeres. Kommunen har også rette til å fjerne eller justere enkelte poster i anbudet. Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side C22 Reparasjon 5.3 C22.1 REPARASJON Objekt: Posten gjelder reparasjon av eksisterende tregjerde på nedre plan langs fylkesveien og langs parkeringsplassen. Posten omfatter også bortkjøring av ødelagte planker og avfall. Lengde lm 255, C22.1 REPARASJON Objekt: Eksisterende trapper repareres Rund sum RS

2 5.5 C RIVING AV GJERDER, PORTER OG BOMMER Gjelder riving av eksisterende tregjerde på øvre nivå ved eksisterende bebyggelse. Posten omfatter også bortkjøring. Lokalisering/tilgjengelighet: som avgrensning mot skråning på øvre nivå Materialer: treplanker, trestolper Byggeår: ukjent Dimensjon: høyde ca 1,3m Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-2 Lengde lm 90, C RIVING AV PLASSER Gjelder riving av eksisterende asfaltdekke under framtidig granittdekke og gressdekke på nordøstsiden av gymsalen. Masser fjernes i 30cm dybde. Lokalisering/tilgjengelighet: Materialer: Asfalt Byggeår: ukjent Dimensjon: Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: [Spesielle krav] Areal m 2 350, C38.2 Avfallshåndtering 5.8 C38.21 TRANSPORT AV AVFALL Type materiale: Alt avfall fra plassen i forbindelse med utomhusarbeider skal borttransporteres. Transportavstand: Korteste mulig kjøreavstand. [Spesielle krav] Mengde RS 5.9 CK21 Skjøtsel av plen

3 5.10 CK21.1 SKJØTSEL AV PLEN KVALITETSKLASSE 1: Næringsbalanse: Graset skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen Klipping: Grashøyden skal være mellom 40 og 80 mm. Klipping mot sokler m.v.: Grasets høyde inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater. Avklipp: Skjemmende avklipp skal ikke forekomme. Ugras: Ugras skal ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet. Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-3 Gjelder alle arealer med gressplen/bruksplen i området. Bruksformål: Bruksplen/parkplen Løvhåndtering: Legges inn i busk og rundt trær Driftssesong: Hele året Arealene skal vannes slik at tørke og skader unngås. Spesielt viktig i etableringsfasen. Areal m , CK22.1 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITETSKLASSE 1: Slått: Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv: Gras inntil sokler, murer m. v. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Gjelder grasbakke/ randsone grassarealer mot skogskanten i sør. Type grasbakke/bruksformål: skråninger mm Innstilt slåttehøyde: 200mm Behandling av avklipp: tørkes før fjerning Driftssesong: seinsommer Areal m 2 530,00

4 5.12 CK SKJØTSEL AV HEKK, FRI FORM Kvalitet på skjøtsel av busker Driftssesong: Våren og/eller evt høst Løvhåndtering: inn i buskfeltet under buskene [Spesielle krav] Gjelder alle busker i skråningen. Greiner som vokser ut i veien/trapper og hindrer ferdsel skal skjæres tilbake periodisk og fjernes. Buskene skal idielt sett ha symetrisk form. Areal m 2 535, CK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TRE I REKKE Kvalitet på skjøtsel av trær Art: Prunus serrulata "Amanagowa ", søyleform Driftssesong: [Spesielle krav] Det ønskede søyleformen oppretholdes, trær skal plantes hyppig ved utplanting våren for å unngå tørke. Antall stk CK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR MED FORMING TRE, ENKELTSTÅENDE Kvalitet på skjøtsel av trær Gjelder alle frukttrær som er plassert ved inngangssonene. Art: Epletrær Tiltak forming av tre: et sunt vekst fremmes. Naturlig vekstform beholdes. Driftssesong: Etter behov. [Spesielle krav] Beskjæres hvert år avhengig av treets naturlig form, uønskede/kryssende greiner fjernes. Trær bør ha et sunnt utseende. Døde og visne greiner bør fjernes. Antall stk 5 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-4

5 5.15 CK27.52 PERIODISK SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TRE I GRUPPE Art: Magnolia, Ask, Rogn Tiltak periodisk beskjæring: Fjerning av død og skadet materiale. Tidsangivelse og intervall for beskjæring: [Spesielle krav] Gjelder alle trær i gurpper i den store gressplenen mellom to bygg. Kronetynning og fjerning av døde og skadede greiner vurderes hver 3år. Trærne skal se sunne og friske ut. Antall stk F1 Markrydding 5.17 F11.0 Vegetasjonsrydding, komplett 5.18 F11.01 VEGETASJONSRYDDING, KOMPLETT Område som skal ryddes: Gjelder området som grenser mot eksisterende skogsholt på nordsiden. Kratt og røtter skal fjernes og kjøres bort. [Spesielle krav] Areal m 2 350, F11.4 Løsgjøring av stubber og røtter samt avtaking av vegetasjonsdekke 5.20 F11.40 LØSGJØRING AV STUBBER, RØTTER OG AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE KOMPLETT INKLUDERT OPPLASTING OG TRANSPORT Område som skal ryddes: Gjelder eksisterende området som er ryddet for busker, det skal ellers fjernes krattvegetasjon på sydøst- og sydvestsidene. Busker, trær, røtter og skogsvegetasjon i disse områdene fjernes og transporteres bort. Areal m 2 300, F12.0 Komplett avskaving og flytting av vekstjord Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-5

6 5.22 F12.01 KOMPLETT AVSKAVING OG FLYTTING AV VEKSTJORD Område: Gjelder eksisterende skråning på nordvestsiden av gymsalen som skal planeres. Beliggenhet depot: Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-6 Volum m 3 100, F3 Gravearbeider 5.24 F32 Graving av groper og renner 5.25 F32.1 Graving av groper og renner under generelle gravenivåer 5.26 F GRAVING AV GROPER OG RENNER UNDER GENERELLE GRAVENIVÅER INKLUDERT OPPLEGGING Objekt: Gjelder all graving i forbindelse med etablering av gressplen, ny belegg rundt begge bygninger, amfi, fugleredehuske og ballbinge. Varierende gravedybde rundt eksisterende gymhall. Fri graveskråning: Ja Prosjektert fast volum m , F GRAVING AV RENNER UNDER GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLEGGING Objekt: Utgraving gjelder renner for buskplanting. Det skal graves min 50cm dypt renne i varierende bredder, se tegning L01 for buskfelt. Fri graveskråning: ja Areal m 2 535,00

7 5.28 F GRAVING AV RENNER UNDER GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLEGGING Gjelder utgraving av renne for etablering av granittkantstein langs parkeringsplassen og langs eksisternde asfaltdekke på øvre nivå i/langs skråningen nord for gymhallen. Graves i 30-40cm bredde og 50-60cm dybde. Objekt: langs eksisterende parkeringsareal Fri graveskråning: Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-7 Lengde lm 200, F GRAVING AV GROPER UNDER GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET Objekt: Det gjelder utgraving av 1m3 stor grop for hvert tre. Fri graveskråning: ja Antall groper stk F5 Fyllinger og tilhørende arbeider 5.31 F51 Fylling av løsmasser 5.32 F51.0 Levering, utlegging og komprimering av løsmasser 5.33 F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER 0-16 mm LETT KOMPRIMERING Posten gjelder bærelag under alle arealer med bruksplen. Finstoffinnhold: knust grus fk 0-16 Komprimeringsutstyr: valgfritt Kote: ift L01 tegning Grunnforhold: Tykkelse: 10cm Prosjektert anbrakt volum m 3 140,00

8 5.34 F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER mm LETT KOMPRIMERING Gjelder planeringslag/bærelag 45cm - 50 cm tykk over fjernet bygning vest for hovedbygning og manglende masse under ny asfalt. Se tegning L01. Opplylling gjelder også masser under det nye amfiet (32m3). Finstoffinnhold: Komprimeringsutstyr: Valgfritt Kote: med fall 1:70 mot skråning i nordvest Grunnforhold: ukjent Tykkelse: varierende med hovedsakelig 45cm Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-8 Prosjektert anbrakt volum m 3 350, F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER 0-32 mm LETT KOMPRIMERING Gjelder 15cm tykk lag over planeringsplan. Se tegning 04, "Undervisningsbygg planeringsplan" for omfang og bærelag under asfalt/granittheller og opp på revet byggning mellom og rundt hovedbygning og gymsal. Finstoffinnhold: 0-32 Komprimeringsutstyr: Valgfritt Kote: med fall 1:70 mot skråning i nordvest Grunnforhold: ukjent Tykkelse: 15cm Prosjektert anbrakt volum m 3 400,00

9 5.36 F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER 2-13 mm LETT KOMPRIMERING Gjelder toppdekke på grussti langs gymhallen på øst og sydsiden og under trærne i gangsonen. Finstoffinnhold: korning 4-8 Komprimeringsutstyr: valgfritt Kote: Det fylles med fall 1:70 fra bygning Grunnforhold: ukjent Tykkelse: 10cm Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-9 Prosjektert anbrakt volum m 3 15, F LEVERING OG UTLEGGING AV LØSMASSER 0-8 mm Finstoffinnhold: fk 0-8. Kote: varirende, se tegning L01 for høyder. Grunnforhold: Tykkelse: 5cm Tippsted: Helst lokalt Gjelder settelag under granittheller i 5 cm tykk lag over bærelaget. Gjelder alle områder med granittdekke. Se tegning L01 for omfang. Prosjektert anbrakt volum m 3 50, I VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Annet formål. Må spesifiseres. Agb 8 SLITELAG Annen belastning. Må spesifiseres. TYKKELSE 40 mm Bindemiddel: B250 Steinkvalitet:Normalt mørkt tilslag. Klebemiddel mot eksisterende asfalt skal være inkludert. Det er 1060 m2 med ny asfalt. Det er 753 m2 hvor en skal legge opp på eksisterende asfalt (avretting). Areal m ,00

10 5.39 K1 Vegetasjon 5.40 K12 Vekstjord og bearbeiding av vekstjord 5.41 K12.2 Vekstjordlag 5.42 K12.21 Vekstjordlag for grasdekke 5.43 K VEKSTJORDLAG FOR GRASBANE Gjelder alle arealer med gressplen/bruksplen og grasbakke. Innhold av organisk materiale: Molholdig mireraljord i 15cm lagtykkelse Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-10 Areal m , K VEKSTJORDLAG FOR PLANTEFELT Gjelder som undegrunn under topplaget for gressarealer, trær og buskfelt. Silholdig sand. Lagtykkelse: 20cm Areal m , K VEKSTJORDLAG FOR PLANTEFELT Gjelder som topplag for buskfelt og trær. Topplaget består av 25% kompostjord, 50% sand og 25% myrjord. Lagtykkelse: 40cm Areal m 2 560, K JORDPRØVER INKLUSIVE ANALYSE Formål: for oppnåelse av optimale kalkings- og gjødslingsmengder Anslått antall prøver stk 2

11 5.47 K FRESING Utgangspunkt: Fresing av topplag før planting etter evt kalking eller gjødsling. Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-11 Areal m , K FINPLANERING FOR GRASPLEN Utgangspunkt: For å få jevn fall og unngå ujevnheter. Gjelder gressbakke og gressplen K14 Grasdekker Areal m , K SÅDD GRASPLEN Frøblanding: Prydplen eller "hage Park" Frømengde per areal: etter anvinsing fra leverandøren Godkjenningskriterier: Areal m , K SÅDD GRASBAKKE Frøblanding: Frømengde per areal: Godkjenningskriterier: [Dokumentasjon] [Spesielle krav] Areal m 2 530, K15 Trær, busker, stauder, sommerblomster, løk og knoller

12 5.53 K15.11 LØVTRÆR NS 4402 Botanisk navn: Sorbus aucuparia Herkomst: Norsk navn: Rogn Vekstform: Oppstammet Størrelse: so Gjennomgående stamme: Ja Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-12 Antall stk K15.11 LØVTRÆR NS 4402 Botanisk navn: Prunus serrulata Herkomst:'Amrragowa' Norsk navn: Kirsebær (søylelignende) Vekstform: Oppstammet Ev. stammehøyde: Størrelse: so Gjennomgående stamme: Ja Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Antall stk K15.11 LØVTRÆR NS 4402 Botanisk navn: Fraxinus excelsior Herkomst: Norsk navn: Ask Vekstform: Oppstammet Ev. stammehøyde: Størrelse: so Gjennomgående stamme: Ja Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Antall stk 1

13 5.56 K15.11 LØVTRÆR NS 4402 Botanisk navn: Magnolia x soulangiana Herkomst: Norsk navn: Magnolia Vekstform: Oppstammet Ev. stammehøyde: Størrelse: so Gjennomgående stamme: Ja Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Antall stk K15.11 LØVTRÆR NS 4402 Botanisk navn: Magnolia strellata Herkomst: Norsk navn: Magnolia Vekstform: Oppstammet Ev. stammehøyde: Størrelse: so Gjennomgående stamme: Ja Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Antall stk K15.12 FRUKTTRÆR NS 4403 Botanisk navn: Malus domestistica Herkomst:'Discovery' Norsk navn: Epletre Størrelse: Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Antall stk K15.12 FRUKTTRÆR NS 4403 Botanisk navn: Malus domestistica Herkomst:'Katja' Norsk navn: Epletre Størrelse: Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Antall stk 1 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-13

14 5.60 K15.12 FRUKTTRÆR NS 4403 Botanisk navn: Malus domestistica Herkomst:'Aroma' Norsk navn: Epletre Størrelse: Leveringsform: kp Planteavstand: Se utomhusplan Antall stk K15.21 BUSKER NS 4404 Botanisk navn: Philladelphus Herkomst:'Snowbelle' Norsk navn: Skjærsmin Størrelse: 3 gr. Leveringsform:bp Planteavstand: 0,5 Antall stk K22.1 Utendørs belegg av gatestein 5.63 K UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN SETTELAG AV BETONG Gjelder utgraving av renne for etablering av granittkantstein langs parkeringsplassen og langs eksisternde asfaltdekke på øvre nivå i/langs skråningen nord for gymhallen. Graves i 30-40cm bredde og 50-60cm dybde. Fundament/underlag: 0-32 eller 0-16 Bergart: granitt Utseende (farge, mønster eller lignende): Lyse grå Overflate/flater: kantstein- råhugget m/fas 2x2cm Dimensjon: 120x250x120 mm, fallende lengder. Tykkelsestoleranseklasse: Settemønster: Fugespesifikasjon: Knas, fuges med betong [Spesielle krav] Mengde lm 200, K22.2 Utendørs belegg av natursteinsplater Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-14

15 5.65 K22.22 UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER PÅ SETTELAG AV KNUSTE STEINMATERIALER Gjelder granittheller 30cm, 40 og 50cm bredder i fallende lengder i gangsonen og på plassene. Tykkelse helle 10cm. 42% 50cm heller; 33% 40cm heller; 25% 30cm heller; Fundament/underlag: Bergart: Granitt Utseende (farge, struktur/mønster eller lignende): Lys grå Overflate/flater: overside-prikket, saget kant Type, form: Rektangulære heller Dimensjon: i 3 bredder og fallende lengder; 50x10cm; 40x10cm og 30x10cm. Dimensjonstoleranseklasse: Diagonaltoleranseklasse: Tykkelsestoleranseklasse: Leggemønster: I forband Fugespesifikasjon: Fuger 10-15mm; Posten omfatter gjennfylling av fugene med knust stein fk 2-4mm. Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-15 Areal m 2 915, K23.1 Kanter av naturstein

16 5.67 K KANTSTEIN AV NATURSTEIN Annen type stein. Må spesifiseres PÅ SETTELAG AV BETONG Det gjelder kanter av 2 rader smågatestein langs granittbelegget. Fundament/underlag: 0-16 eller 0-32 Bergart: Granitt Utseende (farge, struktur/mønster e.l. ): Mørke grå Overflate/flater: prikket Tverrsnittsform: rettvinklet Dimensjon: 10x10x10cm Dimensjonstoleranser: Antall hjørner/avslutninger: Linjeføring: Tilsluttende belegg: asfalt/granitt Fugespesifikasjon: knas, fuges med korning/finsingel 5-10mm Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-16 Lengde lm 520, K KANTSTEIN AV NATURSTEIN Annen type stein. Må spesifiseres PÅ SETTELAG AV BETONG Det gjelder kanter av 2 rader smågatestein langs gressarealer/øvrig terreng og/eller i asfalt. Fundament/underlag: Bergart: Granitt Utseende (farge, struktur/mønster e.l. ): Lyse grå Overflate/flater: Prikket Tverrsnittsform: rettvinklet Dimensjon: 10x10x10cm Dimensjonstoleranser: Antall hjørner/avslutninger: Linjeføring: ift tegning L01 Tilsluttende belegg: asfalt/granitt Fugespesifikasjon: knas, fuges med korning/finsingel 5-10mm Lengde lm 220, K4 Trapper og murer i terreng 5.70 K44 Murer i terreng

17 5.71 K44.13 ENSIDIG, ETT-SKIFTS MUR AV MASSIVE ELEMENTER Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-17 Gjelder trinn i amfien og scenen av granittblokker i fallende lengder, stein med radiuss bxh 40x40cm 70% 40x80cm 30%. Materiale: Granitt. Mørke grå Legge-/monteringmetode: Se tegning, krome stein skal også benyttes Dimensjon mur: trinnhøyder 15cm og 40cm bredde mur 40cm Mønster: Fuger: 10-15cm Toleransekrav: Høyde: 15cm og 40cm over bakken Lengde massiv mur lm 120, K8 Utstyr for hager, parker og gater 5.73 K81.19 BENKER Annen innfesting og fundamentering. Må spesifiseres Gjelder benker uten rygg under trærne langs gangsonefelt. Disse skal skrus fast til underlaget. Type Vroom benk fra Vestre (art ) eller tilsvarende skal benyttes. Overflater: Tredekke og alu (RAL9007) Antall stk K81.19 BENKER Annen innfesting og fundamentering. Må spesifiseres Gjelder benker uten rygg til langbord. Disse skal skrus fast til underlaget. Type Vroom benk fra Vestre (art ) og eller tilsvarende skal benyttes. Overflater: Tredekke og alu (RAL9007) Antall stk 6

18 5.75 K81.19 BENKER Annen innfesting og fundamentering. Må spesifiseres Gjelder endestykker (modulelementer) til benker ved langbord. Disse skal skrus fast til underlaget. Type Vroom fra Vestre (art ) og eller tilsvarende skal benyttes. Overflater: Alu (RAL9007) Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-18 Antall stk K81.29 BORD Annen innfesting og fundamentering. Må spesifiseres Gjelder langbord (se utomhusplan) som skrus ned i underlaget. Type skal være Vrom fra Vestre (art ) eller tilsvarende. Overflater: Tredekke og alu (RAL9007) Antall stk K81.34 SYKKELSTATIV FESTES/FORANKRES PÅ PREFABRIKKERT FUNDAMENT Det skal settes ut sykkelstativ i forbindelse med adkomstområdet til skolen. Det skal benyttes sykkelstativ fra Vestre type bøyle (art ) eller tilsvarende. Antall stk K81.5 Permanent beskyttelse av planter 5.79 K TREBESKYTTERE FØRES NED I GRUNNEN Type/materialer: Rundstokk i tre Dimensjon: Ø=100 mm, høyde ca 2000 mm Overflatebehandling: Trykkimprignert Hver stolpe festes til treet med gummibånd el. tilsvarende som ikke skader barken (en del av prisen). 1 stk består av 3 stolper og festeanordning. Antall trær stk 24

19 5.80 K81.6 Avfallsbeholdere utendørs 5.81 K81.61 AVFALLSBEHOLDERE UTENDØRS PLASSERES UTEN Å FESTES Gjelder avfalsbeholdere ved hver inngang under tak. Det benyttes avfallsbeholdere city (art /901)fra Vestre eller tilsvarende. Overflatebehandling alu (RAL9007). Antall stk K84.33 HUSKER FESTES/FORANKRES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Gjelder pyramidehuske/fugleredehuske fra Stock AS på bruksplenen. For info se Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-19 Antall stk K85.6 Fast friidrettsutstyr 5.84 K Utstyr Annen innfesting og fundamentering. Må spesifiseres Gjelder ballbinge "Oktanten" fra Stock AS, hver side er 9 meter. Posten gjelder ferdig oppsatt/fundamentert ballbinge ift leverandørens annvisning og med multisport underlag. Satt opp med store mål for fotball/håndball, 4-6 basketkurver, 2 volleyballnett, små mål for fotball, innebandy/ hockeyspill samt enkle tribuner. Type: Oktanten fra Stock AS Utførelseskrav: if leverandørens annvisning inkludert multisport unndrelag, store mål for fotball/håndball, 4-6 basketkurver, 2 volleyballnett, små mål for fotball, innebandy/hockeyspill samt enkle tribuner. Antall stk 1 Sum Kapittel 5 Utomhusarbeider:

20 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 5 Utomhusarbeider

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1 72 Landskap 72.02 Grunnarbeider 72.02.1 FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal Område som skal ryddes: Område sør og øst for ny flerbrukshall RS Inkl.

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg.

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg. 7. LANDSKAPSARBEIDER 7.0 GENERELT 7.0.1 Reguleringsplan Ved anelggsarbeider og bygningsarbeider skal kravene i gjeldende reguleringsplan ivaretas: For eksempel hensyntagen til eksisterende terreng, terrengbearbeiding,

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM Beskrivelse for åpen anbudskonkurranse Anbudsfrist: 5. februar 2016 kl 12:00 Anbudsåpning: 5. februar 2016 kl 12:30 OPPDRAGSNAVN: OPPDRAGSGIVER: Anbudsdokumenter

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Vedlegg 1.2 Driftsbeskrivelse (prisskjema-/matrise) Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Parkoversikt BGO 1.01 BGO 1.02 BGO 1.03 BGO 1.04

Detaljer

Prosjekt: Iversbakken lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Iversbakken lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 1 Rigg og drift 1 Rigg og drift 1.1 Arbeidsbeskrivelse etter NS 3420, utg.4, 201101. Byggherre har rett til å ta ut hele eller deler av poster. 1.2 AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN c) Utførelse

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Vinkelveien lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: Vinkelveien lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 1 Rigg og drift 1 Rigg og drift 1.1 Arbeidsbeskrivelse etter NS 3420, utg.4, 201101. Byggherre har rett til å ta ut hele eller deler av poster. 1.2 AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN c) Utførelse

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Apalløkka turvei Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Det må påberegnes bruk av

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

19.01.2015 Prosjekt: 533532_Madlamark skole Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

19.01.2015 Prosjekt: 533532_Madlamark skole Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 0 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201301). Arbeidsgrunnlag og forutsetninger: Tegninger og prosjektgrense: Prosjektgrense fremgår av oversiktsplan. Prosjektet omfatter

Detaljer

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420. Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 0.0 Generelle betingelser 1.0 Grunn- og terrengarbeider 2.0 Stein & dekkearbeider 3.0 Planter og vekstjord 4.0 Utstyr Teknisk

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

ASPLAN VIAK AS KOMPLETT MENGDEFORTEGNELSE MED REVISJONER - 31.01.2011 Prosjekt: 211247 Sarbuvollen. Utbedring av avløpsnett.

ASPLAN VIAK AS KOMPLETT MENGDEFORTEGNELSE MED REVISJONER - 31.01.2011 Prosjekt: 211247 Sarbuvollen. Utbedring av avløpsnett. Prosjekt: 211247 Sarbuvollen. Utbedring av avløpsnett. Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Mengdefortegnelse er beskrevet etter og basert på digital versjon av NS3420 (200901) 01.1 AA

Detaljer

Prosjekt: Folkvangtomta - E1 Side 76-6 Fag/kapittel: 76 VEGER OG PLASSER. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Folkvangtomta - E1 Side 76-6 Fag/kapittel: 76 VEGER OG PLASSER. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Folkvangtomta - E1 Side 76-6 76.1.16 KD1.21232 BELEGG AV GATESTEIN Areal m 2 60,00 Type gatestein: Smågatestein Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1342 Settelag: Knuste steinmaterialer Lokalisering:

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5 7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE 70 GENERELT 2 71 TERRENGBEHANDLING 3 71.2 Behandling av eksisterende vegetasjon 3 71.3 Grunnarbeider 3 71.4 Terrenghøyder og innmåling 3 71.5 Masseflytting 3 72 VEIER, PLASSER

Detaljer

Østfold fylkeskommune Tannklinikk ved Mysen vgs

Østfold fylkeskommune Tannklinikk ved Mysen vgs Østfold fylkeskommune Tannklinikk ved Mysen vgs Funksjonsbeskrivelse Konkurransegrunnlag for totalentreprise s. 2 INNHOLDFORTEGNELSE 7 UTENDØRS... 3 70 FORBEREDENDE ARBEIDER... 5 71 BEARBEIDET TERRENG...

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Planbeskrivelse: 71 Terrengbehandling 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS (se eget kapittel) 74 Utendørs elektro

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901).

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Side 9-1 Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: SVINESUND toalettanlegg. Side 71-1 Kapittel: 71 TERRENGARBEIDER 71 TERRENGARBEIDER 71.1 CD3.11773A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE Lengde m 14,00 Bygningsdel: Utstyr Lokalisering: Område

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Kapittel A5. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år

Kapittel A5. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år Kapittel A5. Utomhusanlegg inkl. skjøtsel 3 år A5.0 Generelle bestemmelser A5.01 Tilbudets omfang Denne tilbudsbeskrivelsen angir de krav som stilles til utomhusarealene. Alle kostnader knyttet til opparbeidelse

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig xxxr Forslag til bestemmelser er sist revidert 11.06.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT. Helset nærmiljøanlegg, oppgradering. B 3 Tegninger, del 2. Prinsippskisser

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT. Helset nærmiljøanlegg, oppgradering. B 3 Tegninger, del 2. Prinsippskisser BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT Helset nærmiljøanlegg, oppgradering. B 3 Tegninger, del 2 Prinsippskisser 2 NB: Alle målsatte skisser i dette heftet er målriktige dersom heftet skrives ut i A3. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger.

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger. Kursplan for Modul 1 Park & Anlegg Generell informasjon Kurset Modul 1 Park & Anlegg gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er

Detaljer

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalmedisinsk senter

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk

Vedlegg 9. FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk FUNKSJONSBESKRIVELSE Haugmannpark med bekk Vedlegg 9 Denne beskrivelse definerer funksjonskravene som stilles til de ulike elementer i anlegget. Beskrivelsen gjelder sammen med tegninger i henhold til

Detaljer

Bilag B2.2 FUNKSJONSBESKRIVELSE LARK-UTOMHUSANLEGG

Bilag B2.2 FUNKSJONSBESKRIVELSE LARK-UTOMHUSANLEGG Bilag B2.2 FUNKSJONSBESKRIVELSE LARK-UTOMHUSANLEGG SIDE 1 INNHOLD 7. GENERELT... 3 7.1 SAMMENDRAG UTOMHUSARBEIDER... 3 7.1.1 Inngangsparti... 3 7.1.2 Varelevering og renovasjon... 3 7.1.3 Parkering...

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Utendørs Kapittel 7 av 7 Februar 2009 7. UTENDØRS...3 700 Utendørs, generelt...3 71 BEARBEIDET TERRENG...3 710 Bearbeidet terreng, generelt...3 712 Drenering...4 72 UTENDØRS

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 9 MENGDEBESKRIVELSE 9.1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 9.1.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ikke relevant Rund sum... RS...

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Anleggsgartnerarbeider 01.0 Generell del Rambøll Norge AS 29.04.2015 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 4. Alle relevante norske standarder gjøres gjeldende for disse arbeider. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

K701-2 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

K701-2 ANLEGGSGARTNERARBEIDER 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K701-2 ANLEGGSGARTNERARBEIDER TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-3 ARK- Anleggsarbeider P:\-2010\2010-11 Kvam skole [Se WEB-Prosjekt mappe]\3-beskrivelse\tilbudsunderlag

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER Detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for: Stenberg 14/5-2. Byggetrinn og del av Krokstranda sør 14/2 m. fl. i Kroken TROMSØ 28.08.12

Detaljer

Holmegenes Opparbeidelse av parkareal Stavanger kommune 03.03.2014

Holmegenes Opparbeidelse av parkareal Stavanger kommune 03.03.2014 Holmegenes Opparbeidelse av parkareal Stavanger kommune 03.03.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: test Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3 Orientering om prosjektet Holmegenes Stavanger

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Planbeskrivelse: 71 Terrengbehandling 72 Konstruksjoner 73 Utendørs VVS (se eget kapittel) 76 Veier og plasser 77 Park

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

05.02.2013 Prosjekt: Lillestrøm VGS - Utomhus Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

05.02.2013 Prosjekt: Lillestrøm VGS - Utomhus Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 70 Generelt 70.1 DETTE KAPITTEL Utomhusarbeider, med unntak av: tekniske arbeider som er beskrevet i de tekniske beskrivelsene 3.1, 3.2 osv, og tekniske hj.arb som er beskrevet i 2.0 bygning. 70.2 PRISGRUNNLAG,

Detaljer

ADOLPH BERGS VEI

ADOLPH BERGS VEI BBB ADOLPH BERGS VEI 35 37-41 OPPGRADERING UTOMHUSANLEGG Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3-4 3 Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Alleer: Asker kommune. 1 Fv 167, Røykenveien, Heggedal. Alléklasse: Asker kommune

Alleer: Asker kommune. 1 Fv 167, Røykenveien, Heggedal. Alléklasse: Asker kommune Alleer: 1 Fv 167, Røykenveien, Heggedal 2 Fv. 204 Vollenveien, ved Vollen Montesorriskole 3 Fv. 165 Slemmestadveien, Vollen 4 Fv. 165 Slemmestadveien, Sjøvolden 5 Fv. 165 Slemmestadveien, Blakstad 6 Fv.

Detaljer

Peab AS 07.03.2013 Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 07.03.2013 Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: IKEA - RINGSAKER Side 71-1 71 Anleggsgartner For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner",

Detaljer

Ringsaker kommune. Uteanlegg Prøysenhuset DISTRIBUSJONSLISTE. Elektronisk. Elektronisk. Elektronisk A1. Elektronisk. Elektronisk A1.

Ringsaker kommune. Uteanlegg Prøysenhuset DISTRIBUSJONSLISTE. Elektronisk. Elektronisk. Elektronisk A1. Elektronisk. Elektronisk A1. DISTRIBUSJONSLISTE, 65 Lillehammer Tlf 67 0500 TEGNINGSLISTE Oppdragsnummer 304C Sign: Opprettet dato : Dato revisjon/utsendelse: Kaisa Persson 0305 039 kommune v / Elin Hekne Prosjekt: A A3 Elektronisk

Detaljer

DEL II KRAVSPESIFIKASJON

DEL II KRAVSPESIFIKASJON DEL II KRAVSPESIFIKASJON Utomhusanlegg i Vollen idrettspark: Kunstgressbane, grasbane m.m. Driftsperiode: 01.04 31.10 Basert på Norsk standard NS 3420- Side 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk standard 3420- legges

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 1350011711-008_Beskrivelse_Vennesla torg utvidelse Side 1 Kapittel: 1 Generelt Vennesla kommune forbeholder seg retten til å trekke ut elementer fra anbudet. 1 Forberedelser og grunnarbeider

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Onøy Barnehage Kap. 7; Funksjonsbeskrivelse Utomhusanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE. Prodeco as KAP.7 UTOMHUSANLEGG. 70 Utendørs, generelt s.

Onøy Barnehage Kap. 7; Funksjonsbeskrivelse Utomhusanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE. Prodeco as KAP.7 UTOMHUSANLEGG. 70 Utendørs, generelt s. INNHOLDSFORTEGNELSE KAP.7 UTOMHUSANLEGG 70 Utendørs, generelt s. 2 700 Generelt 71 Bearbeidet terreng s. 2 711 Grovplanert terreng 712 Drenering 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner 72 Utendørs

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn Oppdragsgiver: Styret Waldemars Hage Oppdrag: 534207 Waldemars hage 1-6 Dato: 2014-03-28 Skrevet av: Mette Lenvik Kvalitetskontroll: Alf Haukeland RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE Bakgrunn Styret

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Prosjekt: Rødskog skole Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Rødskog skole Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Arbeidsbeskrivelse etter NS 3420, utg.4, 201101 1.2 AM1.31A HOVEDBEDRIFT Gjelder hele byggeperioden Prosjekt: Rødskog skole Side 1-1 Kapittel: 1 Rigg og drift Rund sum RS 1.3 AV1.1A

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer