Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik."

Transkript

1 Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre hvor det tas hensyn til Barne- og familiedepartementets regler for kjønn- og alderssammensetning. Videre har målsetningen vært å innstille et styre hvor kandidatene utfyller hverandre i forhold til kompetanse og erfaring. Vi mener at vår innstilling gir et styre med handlekraft, god kjennskap til ulike grener i organisasjonen, og et godt grunnlag for å ta avgjørelser som leder KRIK i riktig retning. Valgkomiteens innstilling er følgende: Nikolai Lamin Fuglseth (født 13.des. 1987) - Studier: 6. Semester medisin i Bergen - Erfaring fra KRIK: Deltager og leder KRIK Fana/Nesttun i seks år, samt fire år som lokallagsleder i lokallagene Søreide, Sandane, og Åsane. Styremedlem i KRIK Hordaland i 4 år, og sivilarbeider i KRIK Hordaland (07/08). Har vært på mange nasjonale og lokale leirer (varierende ansvarsområder), og var stab på KRIKs lederkurs for ungdom i Hemsedal. Jobbet tre måneder som frivillig i CHRISC Haydom, Tanzania, høsten Annen relevant erfaring: 3 år i styret for Hordaland Barne- og Ungdomsråd (et år som nestleder/leder). - Sitat: Jeg brenner for at KRIK skal fortsette å gjøre det vi er gode på: skape arenaer der ungdom får gode opplevelser, tydelig forkynnelse, og får utvikle seg. Jeg er spesielt opptatt av tilrettelegging for lokallagsvirksomhet og medvandring. Kristian Sveinall Øgaard (født: 05.juli 1988) - Studier: Er halvveis på profesjonsstudiet i teologi, og har tatt en pause i

2 dette for å studere idehistorie i et år. - Jobb: Har fra 2009 jobbet som ungdomsarbeider i Nittedal kirkelige fellesråd (30%) - Erfaring fra KRIK: Lokallagsleder i flere lokallag, 4 år i sentralstyret i KRIK (møtende vara , medlem i ), variert erfaring fra KRIKleirer (bl.a. som deltager, instruktør, vaktleder, IK-medlem, taler, etc.) - Representerer KRIK i styret til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) (2010- ) - Sitat: Jeg brenner for distrikter og lokallag, er opptatt av skriftliggjøring og overføring av erfaringer, samt kritisk refleksjon over hvordan organisasjonen drives. Lars Kristian Øren (født: 10.mai 1984) - Studier: Mastergrad i statsvitenskap fra UiO. - Jobb: Konserntrainee i Posten Norge AS. - Erfaring fra KRIK: Inngang til KRIK gjennom KRIK Aktiv og aktivcampen på Arena i flere år, og har over årene fått mye erfaring med KRIKleirene Arena, Explore, og Konf-Action. Leirsjef Explore 2009 og 2010, hovedkomite Explore 2008, KRIK 30 år Jubileumskomite. - Sitat: Jeg er målrettet og dedikert i det jeg jobber med. Jostein Raknes (født: 10.mai 1977) - Studier: siviløkonom fra NHH, pedagogikk fra NLA og Høyskolen i Buskerud, og idrett fra NIH. - Jobb: Statoil ASA ( ) først som analytiker innen naturgass, og nå med prosjektkontroll. Tidligere jobber inkluderer: Foreleser i økonomi og idrett grunnfag på Gateway College (på Bali i Indonesia og Santa Barbara i USA), 3 år som lærer i økonomi og kroppsøving på Kristelig Gymnasium i Oslo, og 2 år som menighetsforvalter/daglig leder i en menighet i Oslo. - Erfaring fra KRIK: studentkrik Bergen, Arena (10 år som instruktør), og leder for konfirmantkrik (1 år).

3 - Sitat: Den kombinasjonen KRIK har med idrett og menighetsliv passer meg perfekt! Så jeg er veldig motivert for å drive KRIK-arbeidet videre om jeg skulle bli valgt inn i kommende styre. Kristin Wennesland (10.jan. 1980) - Jobb: Lege i Oslo - Studier: Medisin, mellomfag i idrett-, bistand-, og kultur ved NIH - Erfaring fra KRIK: Studentkrik Bergen ( ) blant annet i styret til KRIK Snø, turleder i KRIK Villmark fra våren 05, 3 år i styret i KRIK Villmark, varierte ansvar Arena, Action, og KonfAction. Aktivitetsansvarlig i HK til KRIK Basecamp Annen relevant erfaring: Jobbet 6 mnd i Sør-Afrika som frivillig med et idrettsprosjekt støttet bl.a. av Norad og NIF. - Sitat: Jeg har et stort ønske om at KRIK skal ha en kultur hvor de vi møter føler seg sett og verdifulle. Jeg er også opptatt av at KRIK har tilbud om mindre leirer og små fellesskap i tillegg til de store. Olaug Fintland Vikebakk (født: 23.mai 1988) - Studier: 3. år på allmenlærerstudiet - Erfaring fra KRIK: 3 år som lokallagsleder i Ulsteinvik, et år på KRIK-linje på Nordfjord fhs, og et år som stipendiat på samme folkehøyskole. Har sittet i styret i studentkrik Oslo. Var med på teamtur for studentkrik Oslo til Chriscarbeidet i Rwanda sommeren Vært mye på KRIK-leirer, og var med i IK for konfaction Annen relevant erfaring: Vært aktiv i ungdomsarbeid i KFUK/KFUM - Sitat: Idrett og Jesus er to viktige holdepunkt i mitt liv, difor er KRIK viktig for meg. Eg har lyst å sitte i styret for å kunne vere med å bidra til at dette arbeidet kan fortsette med gode verdiar, tankar og haldningar.

4 Camilla Fjeldstad (født: 29.april 1990) - Studier: Acta Bibelskole 09/10, Filadelfia Bibelskole 10/11, Årsstudium i Kristendom ved Staffeldsgate - Jobb: Frivillig i menigheten Fjellhamar i Lørenskog. - Erfaring fra KRIK: Deltager og leder i lokallag i Sandnes siden 2004, 2 år i KRIK Rogalandstyret, vært en del på leir. - Annen relevant erfaring: Styremedlem i Impuls per dags dato. Satt som styreleder i organisasjonen (09/10). Har også vært aktiv som barne- og ungdomsleder i mange år i hjemmenigheten IMI-kirken. - Sitat: Jeg brenner for KRIK fordi det en god mulighet for at ungdom kan komme og få et møte med andre mennesker og Jesus. Det kan være en god måte å få dem inn i menighet og hjelpe dem til å få et styrket disippelforhold til Jesus. Ingvild Braut (vara; født: ) - Studier: Studerer master i Religion, society and global issues (MF). Grunnfag i psykologi (UiO) og Idrett grunnfag (NIH). - Krik-erfaring: Lokallagsleder for KRIK Fana ( ). To perioder i KRIK Hordaland. Leder på flere leirer fra og med I HK for action i Sitat: Jeg er opptatt av at KRIK skal være en plass hvor unge mennesker får styrket sitt selvbilde og utvikle en bevissthet rundt hvem de ønsker å være og hvem de tror på. Da tror jeg samvær med gode venner, tydelige ledere innenfor et miljø med kristne verdier er viktig. Derfor mener jeg at å få ungdommene inn i lokallag og å utruste ledere er et av flere viktige områder innenfor KRIK. Janne Tobiassen (vara; født: ) - Studier: Studerer til profesjonsgrad i Psykologi (UiO). Bachelorgrad i journalistikk, Høgskolen i Oslo. Enkeltemner i Kristendom grunnfag (MF). - Krik-erfaring: Deltager på lokallag i Lyngdal, leirer, jenteweekend og turneringer. Vært leder på Arena, Action og konfaction ca. 10 ganger. Har vært med i KRIKnytt-redaksjonen i flere år. Styremedlem i KRIK Landsstyre ( ).

5 - Annen relevant erfaring: Styremedlem i Kristen Psykologiforening (2011- ). Styremedlem i Oldenborg Idrettsklubb ( ). Formann i Lyngdal Kristelige Ungdomslag ( ) - Sitat: Jeg brenner for at KRIK skal vokse og utvide leir- og lokallagstilbud slik at det favner om enda flere, og at man ved å utruste gode ledere skal få muligheten til å formidle budskapet om en god og raus Gud gjennom arbeidet.