Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen"

Transkript

1 Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere kompetente og engasjerte kandidater som alle vil være med å lede Storsalen på en trygg og visjonær måte videre. Kandidatene representerer en god variasjon når det gjelder alder, kjønn og tilhørighet til Storsalens ulike fellesskap og grupper. Årsmøtet har gode kandidater å velge mellom og valgkomiteen mener Storsalen vil få et kompetent og engasjert styre den neste periode uansett hvem som blir valgt! Bente Kjøde Olav Lende Ingeborg Dyngeland Geir Kåre Kvalevaag Dag-Håkon Eriksen, leder Presentasjon av kandidat til styreleder Navn: Trine Grønborg Christensen Alder: 36 Tihørighet i menigheten: Har gått i Storsalen 1994/1995 og på G1/søndagsskolen siden Har vært smågruppeleder og har vært styreleder siden mars år, gift med Kim, 3 barn på 8, 5 og 1 år. Jobber som programkoordinator i SOS-barnebyer med bygging av barneby i Bergen. Har tidligere jobbet i Stiftelsen Areopagos og er utdannet statsviter i Danmark. Storsalen er min menighet og jeg ønsker å bruke de nådegaver jeg har til beste for menigheten og Guds arbeid her. Jeg stiller til gjenvalg som styreleder fordi jeg tror det er viktig med kontinuitet og erfaring i en periode hvor sentrale spørsmål som ledelse og visjon står på dagsordenen. Jeg er opptatt av at menigheten skal være et sted hvor mennesker føler seg møtt

2 og sett som hele mennesker, og hvor de får et møte med den levende oppstandne Gud. Jeg er opptatt av at menighetslivet må leves slik at det føles aktuelt, er trosstyrkende og berører mennesker der de er i sin hverdag. Før jeg begynte i Storsalen var jeg aktiv blant annet i Århus Valgmenighet og i Vigerslev Kirke i København. Begge steder var jeg med til å bygge menighet gjennom å skape nye gudstjenesteformer og takle utfordringer i en periode med stor vekst. Jeg har erfaring med styrearbeid gjennom å ha vært sekretær for styret i Areopagos og blant annet som styremedlem i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Det har jeg opplevd som nyttige erfaringer i forrige periode. Som statsviter vet jeg endel om organisering og strukturer, og som tidligere styreleder har jeg erfaring og stor kunnskap som vil være nyttig i en ny periode som styreleder. Det beste med Storsalen er gudstjenestene og alle de menneskene som ønsker å møte Gud og tjene ham. Gudstjenesten er velsignet med ånd, lovsang og Gudsord, og ansatte og frivillige gjør Storsalen til et sted med mange ressurser som inspirerer langt ut over vår egen menighet. Utfordringene i menigheten er blant annet fellesskap. Å styrke mindre fellesskap så alle blir sett og bedt for er viktig. Jeg ønsker også at vi skal bli bedre til å tjene også uten for Storsalen. Fortsatt fokus på familieområdet og søndagsskolen er også viktig for meg. Min visjon er at Storsalen skal fortsette å være en menighet som lever tett på Guds hjerte, midt i Oslo Sentrum. En menighet som ser den enkelte og rekker ut til byen rundt seg. En menighet som hele tiden utfordrer oss og utruster oss til å leve Jesus nær, - som hans disipler. Presentasjon av kandidater til styret for Storsalen Navn: Ole-Jacob Mosvold Alder: 31 år Tihørighet i menigheten: Familiekoret Balbua og G1

3 Jeg er en 32 år gammel Oslo-gutt som er gift og har to barn i alderen 4 og 1 ½ år. Vi er pr. i dag aktive i familiekoret Baluba, og går mer eller mindre regelmessig på G1. Jeg begynte å gå på G2 da jeg studerte, og var i begynnelsen engasjert som tenåringsleder i Helli.da. Jeg har siden den gang vært ansatt i Storsalen både som barnepastor, og administrasjonsleder. Jeg sitter i dag i styret i Baluba. Til daglig arbeider jeg som daglig leder i et eventselskap. I løpet av våren skal jeg over i en ny stilling som HR-rådgiver i Mediehuset Vårt Land. Jeg stiller til valg fordi Storsalen er min, og min families menighet. Jeg ønsker, og ser det som naturlig å engasjere seg og ta ansvar i menigheten min. Jeg tror det viktigste bidraget mitt inn i styret, er erfaringen jeg har både som frivillig medarbeider, og ansatt i menigheten. Kanskje det aller viktigste bidraget mitt er erfaringen min som ansatt, og da spesielt som administrasjonsleder. Det jeg liker best med Storsalen er menighetens evnen til å være en raus menighet, med et tydelig innhold. Samtidig er evnen til å gi plass til frivillige og våre intiativ en av de egenskapene ved menigheten jeg setter aller høyest. Slik jeg ser det, ligger noen av Storsalens største utfordringer i forhold til småbarnsfamilier, og da spesielt i forhold til å skape gode fellesskap på deres premisser. Jeg ønsker meg en menighet hvor barna mine kan vokse opp å få positive erfaringer og gode assosiasjoner i det å tilhøre et kristent fellesskap. Jeg ønsker meg en menighet som bryr seg om livene våre, og et sted det er naturlig å oppsøke alle dager og ikke bare på søndager. Samtidig ønsker jeg et kristent felleskap med bredde og variasjon, hvor gamle og unge kan møtes å dele levd liv. Navn: Karen Marie Måseide Alder: 34 Tihørighet i menigheten: Tjeneste på G1 men føler meg mest hjemme på G3

4 Karen Marie Måseide (34). Utdanning innen molekylærbiologi. Har arbeidet flere år med administrasjon av klinisk forskning innen legemiddelindustrien men har satt meg på skolebenken igjen for å avslutte tidligere studier samtidig som jeg har begynt på videreutdanning innen ledelse. Medlem av Storsalen siden 2001, men har vanket der litt til og fra siden jeg gikk på Bibelskolen i Staffeldtsgt. 92/93. Siden 2002 vært kirkevert på G1, vært gruppeleder og miljøteamleder på til sammen 4 Alphakurs. Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å kunne ta aktivt del i fremtiden for Storsalen og jeg mener jeg gjennom kvaliteter og egenskaper samt erfaring kan være med og bidra i styrets arbeid. Mine sterkeste sider er nok innen det administrative, praktiske samt kommunikasjon som alle kan være nyttige for styret, og jeg har et stort nettverk både innenfor og utenfor Storsalen. Jeg har gjennom mine år i Storsalen sett mye som har kommet og gått og ønsker å delta i videre utforming av en dynamisk og allsidig menighet. Jeg er nok en administrator og koordinator som type, og er også ganske praktisk anlagt. Jeg kommuniserer godt med stort sett alle og har en evne til å lytte og trekke i trådene i forbindelse med møter og diskusjoner. Har erfaring fra sekretærfunksjon både i styrer og i arbeidssammenheng. Svært mye er bra i Storsalen; variert og allsidig tilbud innen alt fra hverdagslige aktiviteter og nettverk til sterkt åndelige og oppbyggelige møter og undervisning. Gjennom min erfaring fra Storsalen og siden jeg ofte er mer Martha enn Maria så ser jeg at praktiske og administrative forbedringer er mulig. Jeg savner også engasjementet og smågruppeaktivitetsnivået som var der for noen år siden og tror at det kan være mulig å få opp igjen det individuelle engasjementet og bidraget. Jeg ønsker at Storsalen skal blomstre, at flere skal ta del i det som skjer i menigheten, at flere føler seg hjemme der og at det kan være lett å få kontakt med andre som går der. Videre ønsker jeg at de som gjør tjeneste og jobber der skal ha gode minner og erfaring fra Storsalen ved at det tilrettelegges for orden og trivsel for alle. Jeg ønsker også at det skal være enkelt å gå i Storsalen at terskelen ikke skal være for høy, og at Storsalen bør profilere seg mer utad

5 til miljøer med ungdom og unge voksne i byen. Jeg synes det er både viktig og godt at det gjøres mye for byens svakere gjennom engasjerte frivillige i Storsalen, men savner mer utadrettet aktiviteter for også de vanlige menneskene i Oslo. Navn: Arnfinn Eng Alder: 35 Tihørighet i menigheten: G1 Jeg er 35 år, gift og har en gutt på 3 år. Jeg har en forholdsvis travel småbarnstilværelse, noe som ikke ser ut til å bedre seg med det første da nr. 2 er på vei. Jeg har hovedfag i kristendom fra MF, og har jobbet som menighetsforvalter i Trefoldighet menighet i Oslo, administrasjonsleder i Tibetmisjonen og nå som studieveileder/ rådgiver ved MF. Etter oppstarten av G2 var jeg aktiv i Storsalen i flere år, bl.a. i Alpha- arbeidet og som kirkevert. De senere årene har vi valgt å ikke ha noen oppgaver i Storsalen, men har imidlertid gått ganske regelmessig på G1 hele denne tiden. Det er en ære å bli spurt om å stille som kandidat til styret, og dersom jeg blir valgt vil jeg gjøre mitt beste for å vise meg tilliten verdig. Da jeg ble spurt om å stille kjente jeg at dette hadde jeg lyst til! Storsalen er vår menighet, og vi har vært aktive der i mange år. Jeg ønsker å gi noe tilbake til menigheten, og tror det både vil være spennende og meningsfullt å sitte i styret. Jeg har en del administrativ erfaring som kan være nyttig å ta med seg i styrearbeid, i tillegg til at jeg har vært sekretær og saksbehandler for ulike styrer/ menighetsråd. Videre har jeg en teologisk utdannelse som jeg også tror kan komme til nytte i denne typen arbeid. Her kan jeg bare svare for G1, da det er der vi har gått de siste årene. Jeg setter stor pris på spredningen i alder som vi har på G1, der vi klarer å samle og engasjere alt fra småbarn til de eldre. Vi kan selvsagt bli enda bedre på dette, og det vil være et mål for meg å arbeide for at folk i alle aldre fortsatt skal trives i menigheten. Som frivillig gjennom mange år vet jeg hvor verdifullt det kan oppleves å være en aktiv del av et så stort fellesskap både åndelig og sosialt. For meg har det vært fantastisk rikt å kunne bidra! Innsatsen som legges ned av utallige frivillige er en av Storsalens sterkeste sider. Det er ikke få årsverk dette utgjør hvert år. Samtidig er jeg opptatt av at vi må finne en balanse i det frivillige arbeidet vi må ikke komme dit at antall aktiviteter og tjenestgrupper tar knekken på trofaste frivillige. Vi skal utfordre folk til tjeneste med stor frimodighet, men

6 samtidig være avslappet i forhold til behov for frivillige som ikke blir dekket. Menigheten er til for mennesket, ikke omvendt. Jeg ønsker at Storsalen fortsatt skal være et sted der mennesker kan komme til tro på Jesus at vi skal være en menighet som når ut til byen med verdens viktigste budskap. Jeg ønsker at Storsalen fortsatt skal ha fokus på misjon også på tvers av landegrenser og kulturer. Og jeg ønsker at Storsalen på mange områder skal fortsette å gi nye impulser til andre menigheter at vi fortsatt skal bidra til nytenking og inspirasjon, samtidig som vi også lar oss utfordre av hva andre kan få til på områder der vi kommer til kort. Navn: Øyvind Skaar Alder: 24 Tilhørighet i menigheten: G2 gjenger, helli.da deltager og leder siden starten (nesten), multimediakjører. Øyvind Skaar (24). Studerer informatikk ved UiO og jobber litt ved siden av. Begynte i helli.da i 2000, ble etter hvert leder og var det til vi la ned helli.da i fjor. Glad i å gå på G2 og driver litt med multimedia i Storsalen, mest som vikar der det trengs. Fordi jeg ble spurt og fordi jeg tror jeg har noe å bidra med. God kontakt med studentmiljøet og relativt god kjennskap til det som foregår av ungdoms- og tenåringsarbeid. Kritisk sans. Synes egentlig det meste med Storsalen er bra, liker særlig den store viljen til å satse på nye ting og backe folk som brenner for noe. Kunne ønske at Storsalen var et tettere felleskap, at folk ikke var så redde for hverandre.

7 At vi skal fortsette å forkynne og oppmuntre til etterfølgelse. At alle vi som går her skal ta vare på hverandre, elske hverandre og føle at vi er én menighet. At ingen i menigheten skal være alene eller ensomme hvis de ikke ønsker det. Ønsker meg også en menighet med et stort mangfold av forskjellige mennesker og en menighet som ikke gjør forskjell på folk. Navn: Brit Hvalvik Alder: 56 år Lærerutdannet pluss bachelor i kristendomsfaglige emner samt mediekunnskap og organisasjon og ledelse. Har en lederstilling i Laget med ansvar for Lagsvennarbeidet dvs støttearbeid i form av forbønn og givertjeneste. Har vært medlem og aktiv i menigheten i nesten 10 år. Går hovedsakelig på G1. Har vært tekstleser, koordinator og sittet i ledergruppa for G1 i noen år fram til vi dro utenlands for et år. Er nå medhjelper i Storsalen+ og har sittet i styret i de siste to periodene. Fordi jeg brenner for at Storsalen menighet skal bety noe for mange mennesker, at folk må oppleve at menigheten gir dem noe for deres åndelige liv og at menigheten kan være et åndelig hjem for mange både for barn og ungdom, og for dem som av ulike grunner strever med å finne et slikt hjem. Jeg er målrettet og ryddig, tenker åndelig og teologisk, formelt og prinsippielt. Gjennom dette kan jeg bidra til at vi holder oss til vårt verdigrunnlag og at saker som styret bør avgjøre, kommer dit. Jeg synes det er bra at våre tre gudstjenester er forskjellige slik at vi kan imøtekomme ulike

8 ønsker og behov. Jeg synes vi bør bli bedre på å sørge for at nye blir sett og føler seg velkommen, at de blir inkludert i helheten og i mindre fellesskap. Jeg synes vi bør legge enda større vekt på at forkynnelsen skal være solid og god. Vi må ha ordninger som sikrer dette. At alle som kommer til Storsalen må bli møtt av Gud på en måte som gir et solid fundament for en trygg, glad og frimodig tro. At ansatte og frivillige må oppleve et åpent og tillitsfullt arbeidsfellesskap med vekt på gode og trygge relasjoner slik at de kan bruke sine evner og gaver best mulig. Navn: Hildegunn Hernes Alder: 29 Tihørighet i menigheten: G3-gjenger, sopran og styremedlem i Fengselskoret

9 Hildegunn Hernes (29). Jeg er utdannet grafisk designer og har en mastergrad i Formgiving, kunst og håndverk fra Høgskolen i Oslo. Til daglig jobber jeg som lærer i Oslo Fengsel på varetektsavdelingen. I perioden jeg har vært medlem i Storsalen har jeg vært aktiv med i fengselsarbeidet, og da spesielt fengselskoret på Ila Sikrings og forvaringsanstalt. Fordi jeg ble spurt - og så har jeg et ønske om å engasjere meg ytterligere i Storsalen, i et forum der jeg kan få lov til å være med å påvirke retningen for menighetens videre arbeid. Jeg håper å kunne være et kreativt innspill i styret. Jeg liker å ha to tanker i hodet samtidig og jobbe frem løsninger. Storsalen har en god struktur og organisering av gudstjenestene. Det er et maskineri som går godt. Det at gudstjenestenes innpakning er litt ulik, ser jeg også på som en styrke, for å nå ulike målgrupper. Jeg tror Storsalen som menighet kan tørre å være enda tydeligere, modigere og mer helhetlig i forkynnelsen, også i de vanskelige temaene. Jeg tror også det ligger et potensiale i at hver enkelt Storsaler kan få en sterkere tilhørighet til menigheten og på den måten i større grad forplikte seg og engasjere seg i det som skjer. Det ligger også en stor utfordring i hvordan menneskene som går på gudstjenestene kan bli kjent med hverandre og oppleve menigheten som et VI. Mine ønsker for Storsalen er: - at vi kan være en sentrumsmenighet som stolt tilbyr Jesus til de som kommer til gudstjenestene. - at vi har en tydelig forkynnelse som utruster mennesker til disipler og etterfølgere av Jesus. - at mennesker som kommer til gudstjenestene skal få føle fellesskap med andre mennesker og bli sett som enkeltindivider - at vi fortsetter å fokusere på utadrettet tjeneste Navn: Jon Terje Midtbø Alder: 29 Tilhørighet i menigheten: G2

10 Jon Terje Midtbø (29). Utdannet sivilingeniør bygg, jobber som anleggsleder i Skanska. Har vært medlem i Storsalen siden Engasjert i menigheten i ledergruppa for Impuls i 2007 og 2008, og som leder for alphakurset høsten Jeg synes det er fint å kunne bruke mine evner for menigheten. Jeg har mye erfaring i det å ha tjeneste i en menighet, og har et stort engasjement i forhold til det å organisere og bruke ressurser på best mulig måte. Jeg er opptatt av at det er definert klare mål for arbeidet, og tror jeg har evner til å vurdere om det som gjøres bidrar til å nå målene. Mitt engasjement ligger hovedsakelig innenfor organisering og ledelse. Jeg er opptatt av at ressurser blir brukt effektivt og målrettet slik at flest mulig møter Gud gjennom det arbeidet Storsalen gjør. Vi må ikke falle i grøfta og tro at ting er bra nok, men hele tiden spørre oss selv om hva som må gjøres for å nå flest. Storsalen når veldig mange mennesker gjennom arbeidet som gjøres, og mange frivillige medarbeidere er engasjert i dette. Storsalen har også arbeid utenfor lokalene, og det er bra! Siden Storsalen er så stor ligger det en utfordring i det å se enkeltmennesker, og her kan det nok gjøres mer. G1, G2 og G3 kan oppleves som tre forskjellige menigheter. Jeg har et ønske om at Storsalen i større grad kunne fremstå som èn menighet, slik at det blir tydeligere at hele Storsalen i felleskap står bak det arbeidet som gjøres. At Storsalen kan være et sted der mennesker møter Gud og vokser i troen. At forkynnelsen er tydelig og at mennesker blir utfordret til å ta kristenlivet på alvor. For nye i Storsalen skal det være lett å bli sett og inkludert i menigheten. Jeg ønsker at Storsalen skal være et motstykke til jaget ellers i samfunnet. Navn: Dag Arnold Gryting Alder: 37 Tilhørighet i menigheten: G3

11 Utdannet Sosionom. Har jobbet med vanskeligstilte barn og ungdom i ca 12 år. Gjør dette fortsatt ved siden av min fulltidsjobb i NRK. Der har jeg jobbet med underholdning i 7 år. Jobber nå i NRK sitt datterselskap NRK Aktivum, hvor min stilling er prosjektkoordinator i ulike arrangementer (event) for NRK og næringslivet. Har vært medlem i Storsalen siden 1989, da jeg tok et halvårig bibelkurs Staffeldtsgate. Var i flere år en del av lederteamet og møtelederteamet for ungdommens lørdagskveld på nittitallet. Synger i koret Mosaic som er en del av Storsalen, og har de seks siste årene sittet som styreleder der. Selv etter mange år brenner jeg fortsatt for Storsalen. Jeg har engasjement, drømmer og tanker for hvordan drive og skape en best mulig menighet for alle de trofaste medlemmene som allerede er i Storsalen. Jeg har også drømmer for hvordan nå nye potensielle medlemmer. Jeg kan bidra med kreativitet, tydelighet og direkte og ærlige spørsmål. Jeg kan også bidra med mye erfaring fra styrearbeid og ikke minst en lang Storsalshistorie. Det beste er alle de flotte enkeltindividene som går der. Uten dem ingen menighet. Det som også gjør meg glad er engasjementet til alle de frivillige medarbeiderne. Uten dem heller ingen menighet. I alle ting kan man bli bedre, også det å drive menighet. Jeg håper vi til en hver tid kan ha som mål å forbedre oss i alle ledd der vi ser det er tjenelig, for Gud og for mennesket. Et overordnet mål om å drive menigheten på en slik måte at Gud kan bli en realitet for flest mulig mennesker i vår by og i vårt land. Kandidater til valgkomite Arild Greaker, G1 Jon Brakestad, G2 Ole Kristian Kogstad, G1 Åshild Høllesli, G3. Leder av valgkomiteen.

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Kandidater til styret i Storsalen Menighet

Kandidater til styret i Storsalen Menighet Kandidater til styret i Storsalen Menighet Valgkomiteen innstiller følgende personer til valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i menigheten: Navn: Jon Brakestad Alder: 24 Tilhørighet i Storsalen:

Detaljer

Jeg er kjent for å være "klartenkt", og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007.

Jeg er kjent for å være klartenkt, og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007. Forslag på valgkomité: Dag Håkon Eriksen, 34 år (G1) leder Ingeborg Dyngeland, 31 år (G3) Bente Kjøde, 50 år (G1) Olav Lende, 26 år (G2) i tillegg velger staben en representant Jorunn Jakobsen Alder: 42

Detaljer

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Navn: Maria Vassli Gjære Alder: 26 år Tilhørighet i Storsalen: G2 Gjør til daglig: studerer teologi på Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37

Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37 Kandidat til vervet som styreleder Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37 Tilhørighet i Storsalen: Går både på G16 og G19, har vært medlem siden 2001 og vanket her i studietiden så langt tilbake som

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding for Storsalen Menighet 2009. Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen.

Årsmelding for Storsalen Menighet 2009. Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen. Bildet er fra første SuperFamily gudstjeneste, høsten 2009. Foto: Kristin Fjellmann Årsmelding for Storsalen Menighet 2009 Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen.no

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Året 2008 i Storsalen har vært et år med store utfordringer og krevende tider, og samtidig et år hvor vi har fått tenke nytt sammen, se fremover og spørre oss selv

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

OUR HEART FOR THE HOUSE

OUR HEART FOR THE HOUSE OUR HEART FOR THE HOUSE Søndag 29. oktober 2017 [Mulighet for å gi frem til 31. desember 2017] HEART FOR THE HOUSE [hahrt / fawr; th ee /houz] substantiv/ 1. Generøse mennesker som kobler sine hjerter

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Valg til styret i Storsalen menighet. Kandidat som styreleder

Valg til styret i Storsalen menighet. Kandidat som styreleder Valg til styret i Storsalen menighet Her presenteres alle kandidater til styrevalget på årsmøtet 2015. Valgkomitéens innstilling til leder presenteres først og så presenteres øvrige kandidater til styret

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet 01.12.2008 Lagt fram for årsmøtet i januar 2009 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig forening siden

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013!

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013! Oslo,den5.April2013 INNKALLINGTILORDINÆRTÅRSMØTE DetinnkalleshervedtilordinærtårsmøteiStorsalenmenighetlørdagden20.april2013kl.1200 imenighetenslokaleristaffeldtsgate4,oslo.ihenholdtilvedtektene 4D2bledatoenfor

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag Sted: Rica Nidelven Hotel. 75 medlemmer var påmeldt! Innspill etter Marit Collin`s innlegg: 1. Lede gjennom andre, mer av det

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Handlingsplan Grimstad Normisjon

Handlingsplan Grimstad Normisjon Handlingsplan 2012 2013 Grimstad Normisjon Tilbedelse Storsamlinger Øke gudstjeneste-/møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å bedre involvere barn og ungdom i disse. F13 er med

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Manual for smågrupper

Manual for smågrupper Manual for smågrupper Skien Baptistmenighet Vår visjon: Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre. Våre verdier: Menigheten skal være et fellesskap

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Naturlig menighetsutvikling profil

Naturlig menighetsutvikling profil Naturlig menighetsutvikling profil Bryne kyrkjelyd januar 13 Gudstjenestedeltakelse Minimumsfaktoren Tegn på kvalitet 8 Nåværende Høy (65) Gjennomsnitt () Lav (35) 69 66 61 58 54 58 57. Utrustende lederskap

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Leder kjenn deg selv.

Leder kjenn deg selv. Nevn fem positive egenskaper ved deg selv - egenskaper som du tror kan være gode å ha i en lederposisjon: Hvilke typer arbeid tror du selv at du i dag fungerer bra i? Skriv ned de fem typene i prioritert

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2013 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Historien om et sennepsfrø. Vestkirken, 7.juni 2015 Ole Henry Halleraker

Historien om et sennepsfrø. Vestkirken, 7.juni 2015 Ole Henry Halleraker Historien om et sennepsfrø Vestkirken, 7.juni 2015 Ole Henry Halleraker Sennepsfrøet en lignelse Sannelig sier jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer