Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37"

Transkript

1 Kandidat til vervet som styreleder Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37 Tilhørighet i Storsalen: Går både på G16 og G19, har vært medlem siden 2001 og vanket her i studietiden så langt tilbake som Jobber som seniorkonsulent i Norges Forskningsråd. Jeg har gått gradene i Alpha, fra gruppeleder til miljøteamleder til hovedleder og var til slutt hovedleder for i alt 4 Alpha-kurs en spennende tid med mye engasjement og sterke erfaringer av Guds virke og nærvær. Jeg har også vært kirkevert på G1 i flere år og var 3. vara i styret i 08/09. Utenfor Storsalen er jeg nå med og starter et kristent nettverk i Forskningsrådet. Under studietideni USA var jeg leder (president) for den internasjonale klubben, og enda før det så var jeg styreleder i Ten Sing. Jeg brenner for Storsalen! Storsalen er min menighet der jeg har min tilhørighet og jeg engasjerer meg derfor sterkt i menigheten, arbeidet som gjøres her og hvordan fremtiden vil bli i Storsalen. Da blir det naturlig for meg å ønske å bruke mine erfaringer og gaver for å bidra til at Storsalen kan videreføre det store og viktige arbeidet som drives i denne menigheten. Jeg har mye engasjement, pågangsmot og driv og tror det kan være en viktig faktor i et styre. Med lang fartstid i menigheten kjenner jeg den forholdsvis godt og tror dette gjør meg i stand til å ha perspektiv og arbeide for at vi bevarer og videreutvikler det som er bra og kan unngå/legge bort det som er mindre bra. Jeg har et stort nettverk og føler at jeg har god dialog på tvers av grupper og generasjoner og vil bruke dette aktivt i styrearbeidet ha et øre til pulsen i menigheten. Jeg tør hevde at jeg er god på kommunikasjon og evner raskt å sette meg inn i andres syn/forståelse, er god på å lytte og på å samle trådene i samtaler og diskusjoner. Selv om jeg er kreativ og litt gründer er jeg også målrettet og strukturert og vil gå inn for at de oppgavene som styret har og får vil bli løst til det beste for menigheten og Guds rike. Etter en lang og turbulent tid har Storsalen det siste året etablert gode, velfungerende gudstjenester med sunn og sterk forkynnelse, og vi har fått en

2 god og dyktig stab som er viktig for å drive en stor menighet. Styret og stab har gjort en enorm innsats for å sørge for en positiv utvikling i både økonomi og besøkstall. Dette danner et godt grunnlag for å se fremover for videre vekst og utvikling av menigheten. De senere årene har det vært stor fremgang i familiearbeidet og stadig flere tilbud har kommet opp. Dette er et viktig arbeid som det bør satses videre på i årene som kommer. Men jeg ser kanskje for meg flere lavterskeltilbud for barn og familier hvor vi kan nå enda flere mennesker i byen med evangeliet. Storsalen har i lang tid drevet et godt og viktig utadrettet arbeid for de svakere i samfunnet og det skal vi fortsette med og kanskje med enda større tyngde enn det har blitt gjort til nå. Men jeg savner et sterkere fokus på å nå flere i byen vår av den vanlige mann i gata. Jeg brenner for at det skal legges til rette for arbeid i Storsalen som når ut i nabolaget, på arbeidsplassen, på studiesteder slik at enda flere mennesker kan få møte Guds kjærlighet og nåde. Noe av det fineste med Storsalen er engasjementet hos de mange frivillige medarbeiderne. Jeg tror frivillig engasjement har vært og er nerven i Storsalen. Det må derfor arbeides for at man får en sunn balanse og gode vilkår for frivillige i menigheten, at de får oppfølging, blir utrustet og ivaretatt. Jeg mener derfor at det er viktig å legge til rette for en sterk og god organisasjon og struktur som kan håndtere de mange initiativene til aktiviteter, fellesskap og tilbud i menigheten og også ivareta, bruke og engasjere alle de gode frivillige medarbeidere. Videre tror jeg at en forutsetning for å videreføre det sterke frivillige engasjementet er åndelig utrustning; at det må skapes møter/fellesskap der det er større rom for Den Hellige Ånd - gjennom åndelig forkynnelse, i lovsangen, ved vitnesbyrd, med nådegaver og i bønn. Det må holdes møter og kurs hvor man blir utrustet og kjent med sine nådegaver, hvor det gis veiledning og man kan få erfare Ånden slik at Hans gode gaver kan komme frem og bli til virke, og hvor dette skaper liv og frukt. At det blir åndelig vekst, både individuelt, i fellesskap og som helhet i Storsalen. Jeg tror at sterke, små og store, åndelige felleskap med fokus på kunnskap om og erfaring av DHÅ og nådegavene vil være det som gir grunnlag for vekst i Storsalen i årene som kommer. Hvordan er Storsalen om 3 år? Storsalen har et etablert og godt gudstjenestetilbud med tydelig og sunn forkynnelse. Storsalen har en stabil medlemsmasse og økonomi som fortsatt peker oppover. Storsalen er en menighet med større modenhet og som er til inspirasjon og nytte for andre menigheter i inn- og utland. Storsalen er en menighet med ånd og liv med engasjerte og dedikerte mennesker som er personlig og åndelig utrustet. Storsalen har aktiviteter, grupper, fellesskap som strekker seg over hele byen geografisk, så vel som på tvers av samfunnslag og generasjoner. Storsalen er kjent i byen som en åpen, raus og god menighet å være i et sted hvor man blir sett og hvor mennesker kan komme til tro på Gud og vokse i tro og tjeneste.

3 Navn: Jofrid Landa Alder: 33 år Tilhørighet i Storsalen: G2 i 1998/99 og G3/G19 fra 2005 til idag. Elsker å gå på café, sover lite men ler desto mer... Jobber sånn ellers som prosjektleder/miljøarbeider i Maritastiftelsen, i forhold til utenlandske kvinner i prostitusjon. Er engasjert som Praktisk Koordinator (PK) på G19. Har vært aktiv i ulike tjenester på G2 og G3. Tidligere hovedleder og gruppeleder i Alphakurs arbeidet i Storsalen. Jobbet fire år på Sjømannskirken i Antwerpen og sitter nå som vararepresentant i Sjømannskirkens Hovedstyre i 2 periode. Har erfaring fra misjon/bistandsarbeid. Storsalen menighet har fra første året jeg var aktiv her, hatt en spesiell plass i hjertet mitt, - her er jeg "Hjemme"! Derfor ønsker jeg å være engasjert og tilrettelegge for at vi som menighet skal realisere Guds store drømmer for menigheten, byen vår og verden i den spennende tiden fremover!! Jeg ønsker å bidra til at vi er en menighet som i ALT har Jesus i sentrum! Jeg vil med min erfaring være med på å tilrettelegge for at mennesker gjennom Storsalen menighet får møte Jesus, disippelgjøres og at vi er et inkluderende fellesskap som våger å gå nye veier og strekke oss høyere Opp- Inn- UT. Jeg blir glad og velsignet av å være i Storsalen, for er så takknemlig for møtene med alle de fantastiske menneskene som ER menigheten min og stolt av alt engasjementet de har! Jeg gleder meg over at mennesker møter Gud gjennom de nye flotte gudstjenestene, i nattverdsfeiringen og gjennom alt det diakonale arbeidet som gjøres ut fra menigheten vår. Vi vil alltid ha en utfordring som stort fellesskap med å møte og inkludere det enkelte mennesket i menigheten. Hver enkelt er så utrolig viktig i fellesskapet, og vi må være et fellesskap som tar ansvar for å backe hverandre, oppmuntre hverandre og bære hverandre gjennom glede, sorg og utfordringer i liv og tjeneste!! Min drøm er at vi i Storsalen aldri slutter å etterstrebe å bli et rausere fellesskap med rom for mangfoldet i Guds skaperverk. Der det er frihet til at alle får være seg selv og finne tilhørighet og sin plass i forhold til nådegaver og realisere sine drømmer. Vi kan bli bedre på disippelgjøring - for vi må aldri slå oss til ro med å være kirke kun innenfor fire vegger - for kallet fra Gud er å være kirke tilstede i byens hverdag! Jeg tror vi som menighet står i en tid der

4 vi sammen som Jesu etterfølgere, også må våge å gå mot strømmen i samfunnet! Hvordan er Storsalen om 3 år? Et godt fellesskap som ikke slutter å vokse i etterfølgelse av Jesus og som viser Jesu kjærlighet i tjeneste for hverandre og for byen vår. Et nådens fellesskap som møter, ser og aksepterer deg som akkurat den du er - med hele deg! En menighet som stadig setter nye større drømmer i verk og som våger å gå Guds veier og mot strømmen i samfunnet!

5 Navn: Bernt Jørgen Stray Alder: 34 år Tilhørighet i Storsalen: G19 Advokatfullmektig - leder arbeidsretts- og HMS-arbeidet i NHO Mat og Drikke. Nesten 14 år som Storsalengjenger. 1 år som medlem og 1 år som varamedlem av Storsalens styre. Noen år i Lille Caminos ledergruppe. Lang erfaring med frivillig engasjement i politiske og ideelle organisasjoner. Ca 4 år i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, et lite opphold som politisk rådgiver i Bondevik II-regjeringen og snart 4 år i NHO Mat og Drikke. Hvorfor ønsker du å stille til valg? Fordi jeg ønsker å ha en tjeneste i menigheten og tror at jeg kan bidra i styrearbeidet. Videre ønsker jeg å gi noe tilbake til en menighet som betyr mye for meg. Jeg håper min kjennskap til Storsalen og mine erfaringer fra organisasjons- og arbeidsliv kan brukes til å fortsette den positive utviklingen av Storsalen Jeg synes G19 (med alt som skjer der), Kjærlighetsfesten, "Hip-hop-arbeidet" og alt det frivillige engasjementet er fantastisk. Vi kan bli bedre på å bety noe i hverdagen for Oslos befolkning. Hvordan ser Storsalen ut om 3 år? Jeg vet ikke nøyaktig hvordan Storsalen ser ut, men jeg håper vi har utviklet oss slik at Oslo merker at vi er til og at vi betyr en forskjell for mange.

6 Navn: Sverre Vatnar Alder: 35 Tilhørighet i Storsalen: Gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og NLM i Skien. Finanspolitisk rådgiver, KrFs stortingsgruppe (siviløkonom fra NHH) Har værtlokallagsleder i Oslo Sentrum KrF og sittet i Oslo KrFs fylkesstyre. Har sittet i arbeidsutvalget og styret i Nei til EU Jeg ønsker å leve nær Jesus med en tjenende livsholdning og tror han kan bruke meg i styret. Jeg ønsker å bidra til fortsatt fokus på økonomistyring, medlemsvekst og utadrettet virksomhet i Oslo og i misjonslandene - med Jesus i sentrum i alt vi gjør. Det er mye bra - særlig forkynnelsen. Forkynnelse preget av god bibelundervisning er viktig og bør arbeides videre med. Tror det er behov for å videreføre god økonomistyring og styrke fokus på misjon lokalt og internasjonalt. Hvordan er Storsalen om 3 år? Større, mer utadrettet og økonomisk sunn. Jesus i fokus.

7 Navn: Rikard Eriksen Alder: 33 Tilhørighet i Storsalen: Har gått fast i Storsalen siden 2005, og vært medarbeider like lenge. Har primært vært å finne på G3 og G19. Jobber som IT-konsulent, og bidrar til å gjennomføre noen av Norges største og mest spennende IT-prosjekter! Var med i ledergruppa for G3 de to siste årene før omleggingen til G16/G19. Har vært leder på de fleste G3-, G19- og Storsalenhelgene som har vært arrangert. Har også erfaring som styreleder for studentbasketlaget i Tromsø. Storsalen har vært min menighet siden 2005, og jeg ønsker å ha en tjeneste her. Som frivillig medarbeider har jeg vært tett på noen av de utfordringene som Storsalen nylig har vært gjennom. I styret kan jeg bidra til at vi fortsetter den gode utviklingen som vi opplever nå. Fra jobben min har jeg mye erfaring med prosjektarbeid og samarbeid i team. Jeg er god på å se muligheter og finne løsninger. Jeg synes det er flott å se nye ting vokse fram, og vil være med og legge til rette for det. Samtidig kjenner jeg Storsalen godt, og ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som har vært lagt ned gjennom mange år. Storsalen er en menighet som er enormt rik på menneskelige ressurser! Sammen har vi utrolig mange nådegaver og talenter som vi må få lov til å la virke, til beste for oss selv og for de rundt oss. Da er det viktig at vi fortsetter å bygge fellesskap, og har god undervisning. Storsalen kan bli enda flinkere til å utruste og legge til rette for at vi kan vokse som disipler. Hvordan er Storsalen om 3 år? Da er Storsalen en levende menighet, der nye stadig kommer til, og finner varig fellesskap og åndelig tilhørighet. Storsalen står klart opp for de verdiene og den troen vi bekjenner oss til, og er et fast holdepunkt blant alle flyktige strømninger som finnes i samfunnet forøvrig. Samtidig skal Storsalen oppleves som relevant og aktuell for oss som bor i storbyen.

8 Navn: Ole Martin Rudstaden Alder: 30 år Tilhørighet i Storsalen: Har vært medlem i mange år og hatt forskjellige tjenester, bl.a. som liturg på G3 og som medleder for Alpha. Leder for kreativ avdeling, Acta -barn og unge i Normisjon, sentralt. * Ett år ved Bibelskolen i Grimstad. * Drøye to år som leder for Actas arbeid i Østfold. * Liturg og i ledergruppa for G3 i et drøyt år. * Per i dag er jeg leder for programarbeidet i Acta, d.v.s. ansvarlig f.eks. for konsept som Loved, Soul Children, Suburban og Amigos - samt for ledertrening og disippelgjøring. * Fordi jeg brenner for disippelgjøring - for at vi alle sammen skal leve livet vårt nærmere Gud. Disse tingene er ekstra viktige i Storsalen fordi jeg er overbevist om at Storsalen er et betydelig forbilde for andre menigheter, noe som gjør at det vi gjør i vår menighet, kan være med å forme dagens og morgendagens kristen-norge. * Jeg vil bidra til økt fokus på disippelgjøring * Jeg vil at flere frivillige skal få sentrale lederoppgaver, slik at vi kan få til enda mer * Jeg vil legge til rette for at Storsalen skal fortsette å være et sted hvor initiativrikhet og kreativitet blir verdsatt. Storsalen er bra fordi: - Vi har et tydelig fokus på Gud. - Vi er mange. - Vi vil noe. Vi kan bli bedre på: - Å ivareta frivillige og gi rom for mennesker som vil gjøre mye. - Å være en familie. - Å legge til rette for disippelgjøring og veiledning for frivillige ledere i menigheten.

9 Hvordan er Storsalen om 3 år? Kommer du som ukjent til Storsalen om tre år så får du følelsen av at hele menigheten er en familie. En familie som består av mange forskjellige typer mennesker og som kreativ og mangfoldig, men som likevel er en familie - som du er velkommen inn i. Du merker at disse menneskene har noe spesielt, stråler noe spesielt - og dette spesielle blir du nysgjerrig på og vil ha tak i. Det viser seg at det spesielle er at disse menneskene er fylt av Guds kjærlighet.

10 Navn: Sunniva Vikan Alder: 31 Tilhørighet i Storsalen: Har vært med i Storsalen i snart to år. Har vært med i miljøteam og er nå produsent på G16. Jobber som linjeleder for Global Disippel linjen på Gå Ut Senteret. Jeg har jobbet i Norkirken Tromsø i 3 år med deres studentarbeid. Studentarbeidet var helt nytt og menigheten gikk gjennom mange endringer i denne tiden. Jeg har jobbet som lærer i Nepal i 4,5 måned. Jeg har vært frivillig på et suppekjøkken i Edinburgh i 1,5 år. Jeg har vært med på et forsøk på en menighetsplanting i Oslo gjennom Storsalen. Og nå jobber jeg med disippelgjøring og misjon på Gå Ut Senteret. Det var en tid jeg syntes kirka var kjedelig, irrelevant og ikke hadde noe med Jesus å gjøre. Nå elsker jeg kirka. Vi er jo ikke perfekt men vi har mye med Jesus å gjøre. Jeg har stor tro på Storsalen som menighet. Jeg synes vi har mange gode ting på gang som menighet men jeg synes også at vi må tørre å tenke litt nytt og drømme enda større om hvem vi skal være som kirke. Vi må komme lenger enn å ha gode Gudstjenester. Jeg synes forøvrig styrearbeid er spennende. Jeg tenker ikke alltid innenfor boksen og det popper stadig opp ideer i hodet mitt. Jeg tror også min erfaring fra Norkirken Tromsø er nyttig. Jeg håper jeg kan bidra med å tenke strategisk om hvordan vi kan bli en menighet som elsker, utruster og sender. Jeg synes som sagt at vi har mye godt med oss. Jeg elsker at fellesskapet har blitt sterkere knyttet sammen den siste tiden. Det er nydelig. Vi har også gode Gudstjenester. Jeg tror vi kan bety mer for andre mennesker både i Oslo og i verden. Hvis vi hadde blitt lagt ned som menighet. Hadde de som ikke går i Storsalen merket det? Hvordan er Storsalen om 3 år? Om tre år er Storsalen er en menighet som fortsatt inviterer og utfordrer til Jesus etterfølgelse. Det er et tett fellesskap bestående av flere generasjoner hvor mennesker som kommer i kontakt med menigheten opplever å bli elsket

11 av både Gud og mennesker. Det er en menighet hvor folk blir utrustet og som sender mennesker til å leve som lys og salt i Oslo, i Norge, i Europa og i resten av verden. Det er en menighet som kjemper for de fattige, foreldreløse og utsatte.

12 Navn: Ingvild Holdø Alder: 23 år Tilhørighet i Storsalen: Går på G16. Har vært medlem siden høsten 06. Legestudent Er i miljørteamet på G16 nå, har vært nattverdsutdeler, og estetiker før. Var i en periode leder for en smågruppe. Har ellers erfaring som tillitsvalgt og styremedlem i ulike lag og foreninger; Sitter nå i styret for Moløkken borettslag. Har ledet den kristne studentforeningen på medisin. Har vært medlem i Medisinsk studentutvalg. Har vært lfor tensingkor, Operasjon dagsverk lokalt, ungdomsklubb etc. tidligere. Jeg ønsker å involvere meg mer i menigheten min. Storsalen betyr mye for meg og jeg ønsker både å gi tilbake ved å gi av min tid og mitt engasjement, samtidig som det vil gi meg mulighet for å påvirke hvor vi går og hva vi vil. Tidligere har det vært få jenter og få under 25 år som har stilt til valg og jeg tenker at jeg kan være en representant for denne gruppen. Jeg vil bidra med mine tanker om menighet og tro, Min kjærlighet til Storsalen menighet og Oslo by. Jeg er dessuten strukturert, liker å gjøre ting enkelt og liker å finne nye alternative løsninger på relevante problemstillinger Jeg liker den blandingen av ulike kristne tradisjoner som møtes i Storsalen. Jeg liker at man har fokus på byen vi bor i og at man tar opp mange relevante spørsmål rundt den tiden og virkeligheten vi lever i. Jeg opplever at gudstjenestene i Storsalen er et sted der troen min blir tatt på alvor og utfordra samtidig som jeg kan møte Gud og falle til ro. Jeg liker de endringene som har skjedd det siste året og føler at vi beveger oss i en god retning når det gjelder fellesskapet og det å ha gode gudstjenester. Jeg ønsker at vi skal være mer menighet og fokusere tydeligere på å bygge et godt felleskap, opplæring/modning i tro og på at vi skal leve et liv som utsendinger i verden.

13 Jeg synes det har vært for mye fokus på antall mennesker som kommer(eller ikke kommer), istedet ønsker jeg at vi skal å tenke at vi er de vi er og bygge kirke ut ifra det. Hvordan er Storsalen om 3 år? Jeg håper at vi er en menighet som er mer sammensatt av mennesker i ulike aldre, fra ulike steder i landet og ulike samfunnslag. Jeg vil jobbe for at vi skal være et relevant fellesskap for ulike mennesker med rom for alle sider av livet. En kirke som hjelper mennesker å finne Gud og leve livene sine i tro på at evangeliet virkelig er sant.

14 Navn: Jørn Arild Sæther Alder: 27 Tilhørighet i Storsalen: G16 Jobber som sivilingeniør innenfor samferdsel i Norconsult Har vært engasjert i Storsalen siden Deltar i miljøteam og forbønnstjenesten på G16. Tidligere erfaring fra diverse arbeid i Salem menighet i Trondheim, bl.a. som leder for revygruppe og medlem av ledergruppen for Impuls. Jeg ønsker å være med og ta menigheten til neste nivå. Vi har kommet langt i dag, men Storsalen har mange meget flinke medarbeidere som sitter på masse ubrukt potensial. Disse må motiveres til å bli med videre og bygge opp noe nytt og stort. Ønsker å bidra kreativt. Vi må hele tiden våge å tenke utenfor boksen. Hver dag, hver time er en mulighet til å skape noe helt nytt. Selv om vi har et godt konsept er det fortsatt et hav av muligheter å spille videre på. Samtidig må vi ha fokus på å omsette ideer til faktiske gjennomførbare oppgaver. Det har skjedd veldig mye bra i Storsalen. Mye entusiasme og engasjement preger menigheten. Samtidig noen viktige mål: * Møtene skal fylles opp. Særlig ønsker jeg fokus på G16. * Fokus på forbønn. Flere til forbønn. Økt aktivitet. * Storsalen som fortsatt voksende og sunn bedrift. Hvordan er Storsalen om 3 år? Storsalen er ikke nødvendigvis annerledes, men gjetordet er forandret. På bussen hører vi: Har du vært i Storsalen i det siste?..du bør ta deg en tur! Målet vårt må være å skape enda mer liv. Om tre år har vi to gudstjenester som bugner av mennesker og en levende menighet som er tiltrekkende langt utover Oslos grenser.

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Kandidater til styret i Storsalen Menighet

Kandidater til styret i Storsalen Menighet Kandidater til styret i Storsalen Menighet Valgkomiteen innstiller følgende personer til valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i menigheten: Navn: Jon Brakestad Alder: 24 Tilhørighet i Storsalen:

Detaljer

Jeg er kjent for å være "klartenkt", og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007.

Jeg er kjent for å være klartenkt, og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007. Forslag på valgkomité: Dag Håkon Eriksen, 34 år (G1) leder Ingeborg Dyngeland, 31 år (G3) Bente Kjøde, 50 år (G1) Olav Lende, 26 år (G2) i tillegg velger staben en representant Jorunn Jakobsen Alder: 42

Detaljer

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013!

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013! Oslo,den5.April2013 INNKALLINGTILORDINÆRTÅRSMØTE DetinnkalleshervedtilordinærtårsmøteiStorsalenmenighetlørdagden20.april2013kl.1200 imenighetenslokaleristaffeldtsgate4,oslo.ihenholdtilvedtektene 4D2bledatoenfor

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Valg til styret i Storsalen menighet. Kandidat som styreleder

Valg til styret i Storsalen menighet. Kandidat som styreleder Valg til styret i Storsalen menighet Her presenteres alle kandidater til styrevalget på årsmøtet 2015. Valgkomitéens innstilling til leder presenteres først og så presenteres øvrige kandidater til styret

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Handlingsplan Grimstad Normisjon

Handlingsplan Grimstad Normisjon Handlingsplan 2012 2013 Grimstad Normisjon Tilbedelse Storsamlinger Øke gudstjeneste-/møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å bedre involvere barn og ungdom i disse. F13 er med

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2008. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Manual for smågrupper

Manual for smågrupper Manual for smågrupper Skien Baptistmenighet Vår visjon: Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre. Våre verdier: Menigheten skal være et fellesskap

Detaljer

OUR HEART FOR THE HOUSE

OUR HEART FOR THE HOUSE OUR HEART FOR THE HOUSE Søndag 29. oktober 2017 [Mulighet for å gi frem til 31. desember 2017] HEART FOR THE HOUSE [hahrt / fawr; th ee /houz] substantiv/ 1. Generøse mennesker som kobler sine hjerter

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Navn: Maria Vassli Gjære Alder: 26 år Tilhørighet i Storsalen: G2 Gjør til daglig: studerer teologi på Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Hva vi ikke spør om Ikke voksende menigheter Ikke spesielt åndelig menigheter Ikke veldrevne og effektive menigheter Hva handler sunnhet om?

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.30 22.00 STED: ÅPNING: Sakristiet i Tananger kirke. Vi starter med middag! Refleksjonsspørsmål:

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Transformation Burundi - 5

Transformation Burundi - 5 1 2 4 lorem Infobrev ipsum Sommeren 2014 problemnr., dato Transformation Burundi - 5 Fredag 8. august til lørdag 23. august 2014 Presentasjoner Her er teamet på tre: Andreas Woie er pastor i Sandnes og

Detaljer

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet.

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. CREDO campus CREDO CAMPUS Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. innhold Side 3: Hva er en studiestedsgruppe? Side 4: Dele Jesus med medstudenter Side 5:

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2013 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Menighetsutvikling i folkekirken. Fra drøm til virkelighet. (Hva er drømmen har vi lykkes?)

Menighetsutvikling i folkekirken. Fra drøm til virkelighet. (Hva er drømmen har vi lykkes?) Menighetsutvikling i folkekirken Fra drøm til virkelighet (Hva er drømmen har vi lykkes?) Hva er drømmen? Drømmer for lokalmenigheten ut fra pinsedag Lovprisningens sted Forkynnelsens sted Kjærlighetens

Detaljer

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Ta Ta denne denne med med til til menigheten! Jesus sa: Når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal herliggjøre

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen

Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen Menighetsbibelskolen avd. OmsorgsSkolen Filadelfia - Vennesla Fokus på indre legedom og utrustning til tjeneste www.omsorgsskolen.no Velkommen til Menighetsbibelskolen (MBS) avd. OmsorgsSkolen MBS avd.

Detaljer