Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende"

Transkript

1 Informasjonsguide for RØYKEN 2011 grønn, nær og levende

2

3 dnbnor.no Alt i ett hus Våre rådgivere i Slemmestad hjelper deg gjerne når du skal kjøpe eller selge eiendom. Vi kan tilby deg en helhetlig løsning innenfor bank- og eiendomstjenester. DnB NOR Bank kan hjelpe deg med: Boligfinansiering Mellomfinansiering DnB NOR Eiendom gir deg gode råd om:

4 4 Sportslig hilsen: Vidar, Thomas og Amund Informasjonsguiden er utgitt av: Norsk Kommuneinfo, Apalveien 17, 3440 Lier Telefon , e-post: Røyken Næringsråd Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Telefon , e-post: Redaksjonen: Hilde Thorud (redaktør), Roy Hovdan, Ingrid Buck, Grethe Utvei, Trine Grung, Terje Martinsen og Børth Aadne Sætrenes Prosjektleder: Per Arne Ellefsen, telefon Layout: Macverket, Morten A. Berg Trykk: TS Trykk AS Forsidefoto: Hilde Thorud Ettertrykk forbudt uten skriftlig tillatelse fra Norsk Kommuneinfo. - Finne riktig sko, til din fot - Alt av service på sykler - Skiservice, (spennmåling, preparering og vedlikehold) Bråsetveien3, 3440 Røyken Røyken Sentrum Tlf, MILJØMERKET Trykksak 716 Foto: Per Arne Ellefsen

5 Kjære leser! Du sitter nå med den andre utgaven av Informasjonsguide for Røyken i hånden. Denne vil utgis hvert år, fordi vi rett og slett ønsker å sette fokus på vår spennende vekstkommune og alle de gode tilbudene som finnes her. I hundre år var isdrift en viktig næringsvei i Røyken. Eventyret startet omkring 1860 og varte til siste islast ble skipet ut fra Nærsnes vinteren 1960/61. Etter det fikk vi en epoke med cementindustri. I dag har Røyken kommune et allsidig næringsliv. Her er rundt 3000 etablerte virksomheter med hovedvekt på service- og tjenestebedrifter, handelsvirksomheter og offentlig virksomhet, samt noe landbruk og logistikk/lager og industri. Næringslivet i Røyken kjennetegnes i dag av mange småbedrifter. Flere større bedrifter er på flyttefot inn i kommunen. På Follestad Næringspark er det i skrivende stund solgt åtte tomter. Her flytter det om kort tid inn bedrifter som vil trenge lokal arbeidskraft. Det er flere av tettstedene som har store utbyggingsplaner. I årene som kommer vil det bli gode tilbud på næringsarealer i Spikkestad og Røyken langs jernbanen og i Slemmestad. 5 Røyken er en av Norges mest populære kommuner å bosette seg i. De som flytter til Røyken har sett at kommunen er på tilbudssiden. Her er gode barnehager, skoler og fritidstilbud. Det er rimelige boligtomter, et rikt kulturliv, unike friluftsområder, frisk luft, en vakker kystlinje og et blomstrende handels- og næringsliv. Vi har i dag innbyggere. Halvparten er yrkesaktive og rundt 70% må daglig pendle ut av kommunen for å jobbe. Vi vet at mange av disse ønsker seg arbeid nærmere hjemmet. Røyken Næringsråd ser det som en av sine viktigste oppgaver å arbeide aktivt for en vekst i antall lokale arbeidsplasser. Dagpendlernes kompetanse er en stor ressurs for kommunen og alle bedriftene som skal etablere seg her. Arbeidskraft er i ferd med å bli en mangelvare i dagens samfunn. I informasjonsguiden vil vi servere smakebiter fra Røykens blomstrende næringsliv og fritids- og kulturtilbud. Vi ønsker deg god lesning og husk å handle lokalt! Vennlig hilsen Røyken Næringsråd Daglig leder Hilde Thorud

6 Ordførerens side Kjære leser Det er godt å bo i Røyken. Vi har vakker natur, flotte kystområder og trygge bomiljøer. Stadig flere oppdager Røykens kvaliteter og ønsker å bli en del av Røykensamfunnet. Siste befolkningsstatistikk fra SSB viser at Røyken er en av de 10 norske kommunene med størst netto innenlands tilflytting. Dette synes jeg er svært hyggelig. Det betyr at vi bor i en kommune som oppfattes som attraktiv. Det i seg selv varmer våre Røykenhjerter. 6 Men også en rekke objektive undersøkelser rundt kommunenes tjenesteproduksjon underbygger våre påstander om at Røyken er en god kommune å bo i. Ukeavisen Kommunal Rapport kunngjorde tidligere i høst en omfattende undersøkelse om hvordan Fotograf Mjøen norske kommuner drives. Det var ikke med liten stolthet vi leste at avisen ga oss terningkast 6 for våre helse og omsorgstjenster. Vi fikk også svært gode vurderinger på en rekke andre områder. Dette gjorde at Røyken ble kåret til en av de best driftede kommunene i Norge. Senere kunngjorde VG en større undersøkelse som viste at Røyken er den kommunen i landet som har de laveste kostnadene på administrasjon. Tallene kom frem i Byråkrati-barometeret som selskapet NyAnalyse har laget. Kåringer som dette gir oss ingen grunn til å sette oss tilbake å tro at jobben er gjort. Vi har fortsatt mange uløste oppgaver. En stram økonomi fordrer stram prioritering. Men undersøkelsene underbygger vår visshet om at vi gjør mye rett og at vi er på riktig vei. Røyken tar også sitt ansvar for miljø og klimagassutslipp på alvor. ENOVA publiserte tidligere i år en undersøkelse som viste at Røyken er den kommunen i landet som bruker minst strøm i sine offentlige bygg. Dette viser at Røykens satsning på jordvarme har gitt resultater. I løpet av få år vil over 50% av kommunens bygningsmasse være oppvarmet med jordvarme. Våre investeringer i grønn energi gir kommunen forutsigbare energikostnader og bidrar til et bedre klima. Dette som inspirasjon til alle dere som vurderer å bygge nytt eller som ønsker å erstatte mindre klimavennlig og kostbar energi med noe annet. Kommunen har til nå ikke hatt noen kvinnelige fastleger. Jeg vet at det har vært et savn for mange. Det er derfor med glede jeg kan bekjentgjøre at kommunen får to nye kvinnelige fastleger fra nyttår. De to dyktige kvinnene vil ha sine kontorer på Bråset bo og omsorgsenter. Og når vi først snakker om små ting som betyr mye: Røyken kommune fikk tidligere i år

7 Buskerud fylkeskommunes tilgjengelighetspris for utviklingen på Hernestangen. Dette kommunale friområdet er en perle og har blitt enda flottere og tilgjengelig etter at det nå er anlagt en flott belyst turvei rundt hele området, tilpasset rullestolbrukere. Det grønne og levende er svært viktig for det gode liv. Derfor er det med glede jeg konstaterer at kulturlivet i bygda bare blir bedre og bedre og stadig gir oss nytt påfyll og gode opplevelser. Endelig er Sekkefabrikken også reddet. Gjennom eiendomsselskapet vårt har kommunen gått inn på eiersiden i Slemmestad Brygge og sikrer 4,5 friske millioner til opprustning av den rustikke kulturscenen. Mens heisekraner, menn og kvinner i gult arbeidstøy reiser boliger, idrettshaller og nye skoler, går vi et nytt spennende år i møte med forvissning om at det gode liv det finner du i Røyken Med vennlig hilsen Rune Kjølstad 7 Lavvoen på Sagbakken er et unikt selskapslokale og et fint sted hvor turister kan nyte naturen og hvor de kan spise god mat. Lavvoen egner seg også godt til konfirmasjon, bryllup, julebord og selskaper. Vi har tursti på 0,5 km i skogen og 3 aktivitetsplasser i tilknytning til denne. Egner seg for mellom 10 og 75 gjester. Ta kontakt på mail: eller tlf.:

8 Kontaktinformasjon for 8 Nettverk-Samarbeid-Utvikling-Nytte En uavhengig medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Røyken kommune. Daglig leder: Hilde Thorud Styreleder: Kjetil Momrak, Teknos Norge AS Styremedlemmer: Ola Mæhlum, Røyken Eiendom AS Kari-Anne Borch, Økonomisenteret AS Jannicke Granviken Woxmyhr, Elopak AS Roy Hovdan, Hovdan.com Bjørn Lohne, Kjekstad Golfklubb Anne Hilde Askø, Askø Artist Morten Bergmann, Viken Elektro AS Adresse: Røyken Næringshage, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Telefon: / E-post: Internet: Røyken kommune Ordfører: Rune Kjølstad Rådmann: Georg N. Smedhus Areal: 112,9 km2 Innbyggere: Servicetorget: Adresse: Røyken Rådhus Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Telefon: Telefaks: E-post: Internet: Åpningstider: kl , torsdag kl Se kommunens nettside for en fullstendig oversikt over kommunens tjenester. Legevakten Telefon: Akutt hjelp: 113 ANDRE OFFENTLIGE TJENESTER Politi Telefon: Lensmannskontoret Nødtelefon: 112 Internet: Adresse: Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Brann og redningstjenesten Telefon: Alarmtelefon: 110

9 9

10 Nye Slemmestad sentrum: På et kontor i rådhuset utformer kommunens sivilarkitekt Dagny Bakke forslag til hvordan Slemmestad sentrum bør utvikles de neste 20 år. Slemmestadbyen skal bli en ny perle langs Oslofjordens strender. Et naturlig sted for å møtes og oppleve ting sammen med andre. Tekst: Roy Hovdan. Foto: Rainer Stange Opplevelser ved fjorden 10 I dag er Slemmestad sentrum et ganske dødt sted. Det skjer svært lite på en vanlig hverdag. Kommunen vil endre på det. Stedet skal revitaliseres til en levende småby med nærhet til fjorden og grønne attraktive rekreasjonsområder. Sentrum skal ha et yrende liv, en klar identitet og et særpreg knyttet til sin unike geologi og stolte industrihistorie. Slemmestad sentrum skal preges av et blomstrende kulturliv. Røyken kommune har gitt Dagny Bakke ansvaret for å lede planleggingen av framtidens Slemmestad fra ungdomsskolen, idrettsanlegget og Nilsemarka i vest til sjøen i øst. Planområdet omfatter også arealet fra kommunegrensen mot Asker i nord til Rortunet, Ødegårdsmarka og Slemmestadåsen i sør. Park i Nilsemarka og åpning av Bøbekken er svært aktuelle tiltak. Hotell, et geologisk opplevelsessenter, kino, butikker, kontorer, badestrand, småbåthavn og parkanlegg er bare noen av brikkene Dagny Bakke spiller med. - Men det må bo og jobbe flere mennesker i sentrum dersom slikt skal bære seg. Derfor må vi etablere både flere boliger, butikker og arbeidsplasser i Slemmestad sentrum. Mange flere, sier Dagny Bakke. - Vi tror at antall boenheter i Slemmestad sentrum kan fordobles på 20 år. Det er ikke plass til tusen nye eneboliger med eplehager her, så vi tenker oss en mer bymessig bebyggelse enn det som preger stedet i dag, forteller Dagny Bakke. - Vi må ha mer liv i sentrum, og da må folk både leve, jobbe og more seg her, sier Dagny. Det må være plass for både arbeidsplasser, kultur, opplevelser og hverdagsliv.

11 - Vi må nok bygge litt høyere og tettere enn det vi har gjort tidligere, tenker Dagny høyt og peker på noen plantegninger. Byggene kan gjerne bli fire til fem etasjer høye, omtrent slik vi kjenner det fra Asker sentrum. Noen steder, for eksempel inn mot berget på det gamle fabrikkområdet, kan man sikkert bygge enda høyere. - For å innfri våre ambisiøse planene må vi begynne med veiene og kommunikasjonslinjer, forklarer Dagny Bakke. Dagens Slemmestadvei er knapt dimensjonert for å ta unna trafikken i dag, og langt unna forventet trafikk i fremtiden. Tilførselsruter til tog og båt bør komme på plass, og det er behov for flere og større innfartsparkeringsplasser. Frekvensen på offentlige transportmidler bør økes. Dagny Bakke vil også bedre tilgjengeligheten mellom mellom Rortunet og sjøsiden av sentrum. Boligveien kan opprustes til formålet og bli Slemmestads svar på Karl Johans gate eller Berlins Unter den Linden. Her blir det plass for både myke trafikanter, kjørende og for syttendemaitoget. Dagny Bakke er nøye med å presisere at det ikke er hun som har det avgjørende ordet i utformingen av planene. Det er det kommunens politikere som har, etter at planen har vært gjennom en lang utviklingsog høringsprosess. Men de fleste av oss er klar over at det ligge mye makt og innflytelse i å utforme forslagene. Hvis alt går på skinner, vil planene for Slemmestad sentrum bli sendt på høring våren 2011 og bli endelig behandlet i kommunestyret utpå høsten en gang. De siste seksti åra har Bærum og siden Asker kommuner, som på den tid var jevnstore med Røyken, hatt en eksplosiv befolkningsvekst. Nå er det nesten ikke plass til flere hus der, men behovet for nye boliger nær Oslo synes umettelig. Derfor forventer Røyken kommune at vi må ta imot mange nye innbyggere de neste tiårene. Planer om utvikling er en ting. Å realisere dem er noe annet. Det er i siste instans folk flest, gjennom sine valg og kjøp, som avgjør om planene lar seg gjennomføre. Og før det må grunneiere og eiendomsutviklere ha tro på prosjektene og være villig til å investere og ta risiko. Kommunen kan ikke vedta at noen skal bygge ut, eller pålegge folk å bo og leve i Slemmestad. - Det er det som er grunnen til at vi har tatt med både befolkningen, næringslivet og grunneierne på råd i planleggingsfasen. Alle kan være med å påvirke det endelige resultatet, presiserer Dagny Bakke. 11

12 NEI TIL EPLEMOMS! 12 Sunnhet til folket! VI FORTSETTER Å HOLDE PRISENE NEDE KIWI Rortunet 9-21 (20) KIWI Bødalen 7-23 (9-23) Søndag KIWI Røykentorget 7-22 (9-21) KIWI Spikkestad 7-23 (21) KIWI Sætre 7-23 Søndag KIWI Tofte 7-23 (9-21)

13 Huskatalog BESTILL VÅR 13 Økonomisenteret AS er en pålitelig og dyktig samarbeidspartner både på: Regnskapsføring Elektronisk bilagsbehandling Fakturering Betalingsoppfølging Remittering Sekretærtjenester Rapportering Lønn Årsoppgjør Firmaetablering Styrearbeid Rådgivning Budsjettering Fokuser på egen forretningsdrift KONTAKT Industriveien Spikkestad Tlf

14 Byggeboom tross slu Byggekranene står tett i Røyken for tiden. Røyken Eiendom AS (REAS) har satt igang nybygg og renovering av eiendommer som skal huse viktige kommunale funksjoner. Etter år med manglende vedlikehold og gradvis forfall, gror det opp nye skoler, barnehager og andre formålsbygg som kantareller i Kjekstadmarka. 14 Det er ikke småpenger Røyken kommune og deres eiendomsselskap Røyken Eiendom AS (REAS) satser på å ruste bygningsmassen opp til tidsmessig standard og nødvendig kapasitet. Over en treårsperiode investeres det mellom 400 og 500 millioner kroner på å bygge nytt og pusse opp. Slemmestad ungdomsskole Slemmestad ungdomsskole er på ingen måte det den en gang var. I prinsippet er alt, bortsett fra skallet av det gamle bygget, revet. I skrivende stund bygges det nytt mellom ytterveggene, i tillegg til en ny fløy på 1200 kvadratmeter. Det blir atten undervisningsrom for seksparallell undervisning. Skolen skal ha plass til 450 elever og rundt 50 ansatte. Den står ferdig ved påsketider Utenfor skal det opparbeides et uteareal på ca. 10 mål. Prosjektet vil koste ca. 100 millioner kroner. Midtbygda skole Midtbygda skole har i dag ca. 440 elever, men skolekretsen er i sterk vekst. Derfor må skolens kapasitet bygges ut til å undervise 730 elever. Skolen får et spennende arkitektonisk preg. Alle råbygg vil være reist før jul, og byggene skal være klare til bruk før skolestart 2011.

15 Tekst og foto: Roy Hovdan nken kommunekasse På Midtbygda beholder man også noe av den gamle bygningsmassen, men fem nybygde fløyer dominerer i skolegården. En av fløyene vil inneholde hovedinngang/ foaje og et fellesområde med aulapreg og sceneanlegg. Det gamle skolebygget skal også pusses opp, og vil hovedsaklig huse arbeidsrom for ansatte, administrasjon og undervisningsrom for sløyd, mat/helse, tegning og andre fag som trenger spesialutstyr. Skolen skal bygges sammen med den nye idrettshallen/biblioteket som stod ferdig tidligere i høst. Sammen med idrettshall og bibliotek (se nedenfor) er totalbudsjettet på rundt 230 millioner kroner. Midtbyda idrettshall/bibliotek Flerbruk er stikkordet for den idrettshallen/ biblioteket. Hallen, som ble ferdigstilt tidligere i høst, er godt utstyrt for å dekke Midtbygda skoles behov for gym-undervisning. Men den vil også være et verdifullt tilskudd til kommunens idretts- og kulturliv. Bygget er på 2150 kvadratmeter og inneholder blant annet en håndballbane som tilfredsstiller internasjonale standarder. I andre etasje blir det tribune og bibliotek. Biblioteket, som tidligere holdt til i rådhuskomplekset, får rundt 300 kvadratmeter til rådighet. Hyggen barnehage Ved skolestart stod det et nytt tilbygg klar ved Hyggen oppvekstsenter. Der har thue smårollinger fra tre til seks år fått barnehageplass. I tillegg rommer nybygget arbeidsplass for de ansatte, garderobe for de tre laveste trinnene og for elevene på skolefritidsordningen. Det opprinnelige, rundt 100 år gamle skolebygget, har også fått nytt ventilasjonssystem i alle klasserom. Ny brannstasjon Ved årsskiftet flyttet brannvesenet inn i ny og moderne brannstasjon. Stasjonen har døgnkontinuerlig bemanning, noe som reduserer utrykningstiden med seks minutter i forhold til tidligere. Det er imponerende at det bare tok ett år å vedta, planlegge og ferdigstille bygget. Fra første spadestikk til åpningsfesten tok det bare fem måneder og tre dager. Sekkefabrikken Gjennom sitt eiendomsselskap, Røyken Eiendom AS, har kommunen gått inn som eier i kulturhuset Sekkefabrikken på Slemmestad. Dermed er kommunens viktigste kultur-arena sikret både driftstilskudd og en omfattende opprusting den nærmeste tiden. Følg med på REAS-bloggen De viktigste byggeprosjekter i kommunens regi kan du følge på REAS sine nettsider som blir oppdatert med tekst, video og bilder hver måned. 15

16 Tekst og foto: Roy Hovdan Som hakka møkk 16 Markedet for leiligheter er godt i Røyken kommune. Rondane eiendom har allerede solgt de fleste av boenhetene som utgjør starten på prosjektet Spikkestad Park. - Kjøperne er ofte voksne Røyken-innbyggere som ønsker å bytte seg til en mer lettstelt eller sentralt plassert bolig, forteller Jan Sture Sundli fra utbygger Rondane eiendom. Sundli peker stolt mot den flotte utsikten i retning Drammensfjorden. Spikkestad Park byr på flotte grønne omgivelser og mye kveldssol. Prosjektet skilter også med kort vei til butikk, skole og serviceinstitusjoner. Effektive kommunikasjonslinjer, spesielt mot Asker, Bærum og Oslo, ligger bare en kort spasertur borte. De første leilighetene med heisforbindelse direkte fra garasjen i kjelleren, vil står ferdig før jul. Den andre, av i alt fem planlagte blokker med tilsammen 110 leiligheter, vil stå ferdig om et års tid. Alle enhetene har stor terrasse eller balkong og vil disponere et felles parkmessig uteareale. - Boligene leveres med god interiørstandard. De som kjøper leiligheter tidlig i byggeprosessen, kan selvfølgelig påvirke materiellvalg og farger, forteller Sundli. Prisene begynner på snaue 1,7 millioner kroner for 63 kvadratmeter med 2 soverom og går opp til 3,8 millioner for en toppleilighet på 104 kvadratmeter med tre soverom og panorama utsikt mot Drammen. Kjøpet kan finansieres gjennom Husbankens gunstige vilkår.

17 KOMMUNIKASJON Personlig og effektiv ledertrening Dynamic Management er spesielt utviklet for å møte lederens praktiske utfordringer, og bygge en selvutviklende plattform for personlig og profesjonell utvikling. Ta kontakt for mer informasjon: Konsulent Dynamic Management Jostein Rensel, mob Se presentasjon på: Flexi Drift AS Mob: E-post: Vaktmester/sjåfør/alt mulig mann Tilgjengelig: på times,-/dag,-/ukes,-/måneds basis. Erfaring: 29 år i SAS teknisk avd, 2 år i Dyno industrier/vedlikeholdssjef 2 år i Svelviksand/driftssjef 2 år i Akershus Fylkeskommune/vaktmester 6 år i Statsbygg/vaktmester-driftsleder Benytt oss når det gjelder 17 stikkledninger byggstrøm elsikkerhetstjenester Telefon Kontakt oss for avtale og tilbud!

18 18 Tekst: Hilde Thorud. Foto: Bjørn Stuedal Viktig nettverk for bedrifter Røyken Næringsråd er en uavhengig organisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Røyken kommune. Næringsrådets viktigste oppgaver er å fremme næringslivets interesser og sørge for gode rammevilkår for alle næringsdrivende i kommunen. Organisasjoner er opptatt av å sikre fremtidig vekst og positiv næringsutvikling, samt å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Næringsrådet er medlemmenes diskusjonspartner i saker som opptar den enkelte og talerør og døråpner ovenfor kommunen og andre offentlige instanser. I næringsrådet har vi god oversikt over ledige næringslokaler og -tomter i kommunen, og driver veiledning for nyetablerte virksomheter. I samarbeid med Folkeuniversitetet arrangerer vi Etablererkurs for de søm ønsker å starte egen bedrift. Vi har kontorer i Røyken Næringshage sammen med et titalls andre bedrifter. Som medlem får du tilgang til et stort og viktig nettverk og blir invitert til frokostmøter, konferanser, kurs og sosiale arrangementer. Gjennom månedlige nyhetsbrev og webportalen blir du informert om hva som skjer i næringslivet, kommunen og regionen. Bli medlem! Kontakt: eller ring Kjøp og salg av brukte kvalitetsmøbler. Stort lager og showroom på Bjerkås Næringspark. Åpningstider Tlf: MøbelMeglerne as Eternitveien 54 / Slemmestad E-post: Din komplette leverandør av dører og vinduer god design, brukervennlige funksjoner og kvalitet som varer. det du trenger til nybygg og rehabilitering landsdekkende forhandlernett

19 unnis fôr og utstyr til hund, katt, gnager, fugl og fisk Rortunet kjøpesenter, N-3470, Slemmestad Tlf: Mobil: Åpningstider: mand., tirsd., onsd , torsd., fred: 10-19, lørd RYGG & REHAB naprapatklinikk Muskel og leddbehandling Vi hjelper deg med: akutte ryggsmerter hodepine / migrene kink i nakken «hekseskudd» / isjias skulderplager stive muskler Akuttvakt 365 dager i året Hjemmebesøk Kveldsåpent Trykkbølgebehandling Ortopediske innleggssåler Godshuset v/ Røyken stasjon man - fre / Bestill time / 19 Den anbefalte megleren Oktan Stavanger Tilfredse kunder snakker positivt om megleren sin. Kundetilfredshet måles, og for andre år på rad går EiendomsMegler 1 til topps i BI/Norsk Kundebarometer sin kundeundersøkelse. *Fem ledende meglerforetak var med i undersøkelsen. Se BRANSJEVINNER 2009 OG 2010* Kontakt oss på

20 Tekst: Hilde Thorud. Foto: Roy Hovdan Bedriftene trives i Røyken Næringshage Kommunen og næringsrådet har etablert tilbudet for å stimulere til vekst hos eksisterende bedrifter og nyetablerte bedrifter i Røyken kommune. Siden åpningen på nyåret i 2010, har næringshagen blitt et drivhus hvor småbedriftene kan vokse seg store og sterke gjennom samarbeid og kreativ tenking. Interessen for tilbudet har vært stor og foruten Røyken Næringsråd er det 10 andre bedrifter som holder til i næringshagen. Bedrifter som er interessert i tilbudet kan ta direkte kontakt med Røyken Næringsråd, som står for den daglig ledelse av næringshagen. Her myldrer det av kreative sjeler og vi har et flott felleskap og samlet tilbyr bedriftene massevis av kompetanse, opplyser næringshagesjefen Hilde Thorud. Nedenfor er en kort presentasjon av de ulike bedriftene. 20 Nordic Tours Norge A/S er en incoming turoperatør som organiserer bil- og bussferier for utenlandske turister fra et titalls land, hovedsaklig Benelux og Tyskland, men også fra Australia og Sør-Amerika. De sender sine gjester på rundreise i Norge, Norden for øvrig og de baltiske statene. Nytt av året er Skottland og England, og i 2012 starter firmaet med salg av turer til Wales og Irland. - Vårt selskap er interessert i å komme i kontakt med nye seriøse partnere både i Røyken kommune og regionen. Selv om de fleste av våre turister kjøper tradisjonelle rundreiser, er vi alltid interessert i nye produkter, sier daglig leder Rob Mulder. Røyken kan for eksempel egne seg perfekt for elgsafari som er et av firmaets mest solgte produkter. - Vi er interessert i å komme i kontakt med folk som kan gi innspill på spennende opplevelser som vi kan tilby våre gjester her i vår region, sier Mulder. Advokathjelpen har drevet advokatpraksis siden 1994 med hovedvekt på familiesaker som for eksempel barnefordeling, samvær og samlivsbrudd. I tillegg tilbyr advokatfirmaet bistand innen barnevern, trygdesaker, personskade, erstatning ved kjøp av fast eiendom, samboeravtaler, testamenter og andre saker for folk flest. De aller fleste er som regel alltid forsikret mot de fleste juridiske tvister i sine vanlige forsikringer. Det eneste man trenger å gjøre i den forbindelse er å oppgi forsikringsselskap og polisenummer. Resten ordner vi mot en liten egenadel, sier advokat Jon-Terje Hagenlund. Han gjennomfører klientsamtaler i Røyken Næringshage, men opplyser at noen juridiske utfordringer kan løses via e-post. Hovdan.Com er kommunikasjonsrådgiveren i Næringshagen. - Oppgaven vår er å bidra til at oppdragsgiverne når sine mål ved å bruke kommunikasjonskanalene på en smart måte. Ofte handler det om å jobbe med at oppdragsgiverne får positiv omtale i mediene og styrker sitt omdømme. PR er nok en betegnelse vi gjerne bruker på våre tjenester, forteller daglig leder Roy Hovdan. I arbeidet

21 21 bruker de alle tilgjengelige kanaler fra rikspresse, Dagsrevyen og Skavland via lokale aviser og videre til sosiale medier og virksomhetenes egne kanaler som nettsider, blogger, nyhetsbrev og brosjyrer. Hovdan.Com holder også kurs i medietrening og andre kommunikasjonsformer. Selskapet jobber mye med nærings- og organisasjonsliv, men har også en stor offentlig portefølje med departementer, direktorater, tilsyn, fylker og kommuner som vil kommunisere bedre eller kurse sine ansatte og tillitsvalgte. Thomsen Technique Norge A/S leverer produkter og tjenester innen automasjon, reguleringsteknikk og styringsystemer for industri og bygg. Trafikkanalyse er et produkt som blir mer og mer etterspurt av regionale veimyndigheter etter hvert som trafikken øker og utbedring av infrastruktur er nødvendig. Vi har blant annet levert systemer for trafikkanalyse på hovedferdselsåren til Trondheim by, for å finne ut hvilke typer kjøretøyer som er på veien til forskjellige tider, sier daglig leder Tom Jansen. Systemet registrerer akselvekt med 1,5% nøyaktighet, type og lengde på kjøretøyet, avstand mellom kjøretøy og hastighet. Hensikten med kartleggingen er å styre vedlikeholdsressursene til de steder hvor trafikken er størst. I tillegg leverer bedriften datasystemer for internkontroll til store bedriftskunder, hvor man enkelt kan bevege seg i bygningen. Euro-Academy Norge AS tilbyr effektiv og personlig ledertrening. I 25 år har Euro- Academy utviklet ledere for at de skal utnytte sitt fulle potensial, og skape optimale resultater for seg selv og sine medarbeidere. De leverer alt fra målrettede og korte kurs, til langsiktige

22 22 utviklingsprosesser og personlig coaching. Euro-Academy AS er etablert i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland med hovedkontor I Stockholm. - Vi vil hjelpe bedrifter og organisasjoner med å utvikle sine ledere. Da vil kollektivet fungere, teamet vil bli mer effektivt og man vil fort se resultater av investeringen, sier Jostein Rensel, sertifisert konsulent fra Euro-Academy. Trenor-Gruppen AS er av Norges ledende leverandører av vinduer og dører som er produsert av norske trevarebedrifter med dype røtter i norsk håndverks- og byggetradisjoner. Trenor Dører AS på Terråk i Bindal og Trenor Vinduer AS på Hemnesberget har hver for seg produsert dører og vinduer tilpasset norsk klima og håndverkstradisjon i mer enn 100 år. Trenor sysselsetter ca. 130 personer i Norge og forventes å få en omsetning på 200 mill. i Administrasjonen av TrenorGruppen AS flyttet fra Trondheim til Røyken høsten Dette var et av tiltakene for å komme nærmere et stadig voksende marked på Østlandet som representerer mer enn 50 % av det totale byggemarkedet i Norge, sier adm.dir Arne Østlie. TDM Security har speisalisert seg på utleie av ordensvakter og sikkerhetsløsninger til utelivsbransjen. Bedriften har god erfaring med sikkerhet rundt arrangement og konserter, og tar i mot oppdrag over hele østlandet. TDM security ble stiftet i 2007 og har siden den gang hatt en jevn vekst. I dag er vi over 20 ansatte både i heltids- og deltidsstillinger og vi legger opp til en fortsatt vekst sier daglig leder Anders Tidemann. K. Bastøe Tankefeltterapi tilbyr tankefeltterapi som aktiviserer kroppens eget reparasjonssystem. Ved hjelp av lett fingerbanking på energimeridianene kombinert med bruk av spørreteknikker aktiviseres følelsene i kroppen. Dette kan fjerne emosjonelle hindringer, så du får fram ditt potensiale og øker livskvaliteten. Brukes ved følelses - messige problemer inklusive smerter og spenningstilstander. - Er du avhengig av røyk, sukker o.l., sliter du med angst, fobi eller depresjon da kan tankefeltterapi være noe for deg, sier tankefeltterapeut Kirsti Bastøe. Omsorgspartner AS er et privat helseforetak som yter individuelle helse- og omsorgstjenester. Oppdragsgiverne er i hovedsak stat og kommune som av ulike årsaker har behov for løsninger utenfor det offentlige. I dag består omsorgspartnergruppen av omlag 170 kollegaer/konsulenter som arbeider direkte opp mot våre 50 brukere, som bor og får tjenester på en av firmaets 13 eiendommer på Østlandet. I Røyken har Omsorgspartner 2 eiendommer, Bjørnli Gård (Midtbygda) og en enebolig i Iversvei (Åros). - Vi har spisskompetanse på å gi et kvalitativt godt individuelt tilrettelagte bo- og omsorgstilbud til personer som har sammensatt og krevende atferdsproblematikk, sier daglig leder Cathrine Hauger-Johannessen. Medieutvikler Trine Grung er daglig leder og kreativ samarbeidspartner innen sosiale medier. Hun kaller seg medieutvikler og har i dag Norges mest leste og omtalte voksenblogg, og et stort nettverk innen Facebook, Twitter, media og LinkedIn. Hun lever av å snakke, utvikle og lære bedrifter om sosiale medier. I tillegg holder hun et inspirerende foredrag som omhandler bruken av sosiale medier, inkludert Facebook, Twitter. Jeg tilbyr næringslivet opplæring i hvordan de bør bygge nettverk på internett og hvordan de best kan utnytte sosiale medier, sier daglig leder Trine Grung.

23 Velkommen til dyrehospitalet i Røyken sentrum! Telefon: Sentralt i Røyken: vis a vis Røyken Stasjon Spikkestadveien 98, 3440 Røyken Åpningstider: mandag - torsdag 9-19 fredag 9-17 Telefonvakt utenom åpningstidene Poliklinikk - indremedisinske utredninger - røntgen - blodanalyse - ultralyd - kirurgi - avansert narkoseovervåkning - hospitalisering - tannbehandling - akupunktur - øyelysning - klipp VELKOMMEN TIL OSS I ALLIANCE RØYKEN 23 «Jeg hjelper deg til å se optimalt i enhver situasjon, og tilpasser briller og kontaktlinser til dine individuelle behov.» Hilsen May Gunn Brandsgård Optiker m/kontaktlinsekompetanse Kom innom å se vårt utvalg av: Synsundersøkelser Kontaktlinsetilpasninger Bredt utvalg av innfatninger Kontaktlinser Solbriller Kikkerter Klokker Batteriskift Gull, sølv og diamanter Bijouteri Diverse gaveartikler Bråsetveien 3, 3440 RØYKEN Tlf E-post:

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

8 eneboliger. på Kleppe

8 eneboliger. på Kleppe 8 eneboliger på Kleppe Det beste fra to verdener Vi sier ikke at livet er en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel å påstå at å bo i Verdalen i Klepp kommune kan gi

Detaljer

Å vandre i kulturlandskapet er en opplevelse du kan leve lenge på Fysisk utladet og mentalt fornyet

Å vandre i kulturlandskapet er en opplevelse du kan leve lenge på Fysisk utladet og mentalt fornyet Å vandre i kulturlandskapet er en opplevelse du kan leve lenge på Vi er skapt til å bevege oss i naturen. Vandring i storslått natur frigjør en ekstra lykkerus som er stimulerende for helse, kropp og sjel.

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN SØRBØHAGANE - LEILIGHETER SØRBØHAGANE I SANDNES - ET GODT STED Å BO! VELKOMMEN Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14 ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul HALLERMOEN VEST DRAMMEN KONNERUD Bygg i vakre omgivelser

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

MANDRIA - PAFOS L E V L I V E T I E L E G A N T E O G B E H A G E L I G E O M G I V E L S E R

MANDRIA - PAFOS L E V L I V E T I E L E G A N T E O G B E H A G E L I G E O M G I V E L S E R MANDRIA - PAFOS L E V L I V E T I E L E G A N T E O G B E H A G E L I G E O M G I V E L S E R KYPROS HAR OVER 330 SOLDAGER I ÅRET OG FLOTTE STRENDER MED KRYSTALLKLART VANN BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE

Detaljer

RANDSVANGEN HOTELL. idyllisk landlig

RANDSVANGEN HOTELL. idyllisk landlig RANDSVANGEN HOTELL idyllisk landlig Glede Atmosfære Sosialt Kunnskap Ro Smaker Vitamin Inspirasjon Sammen Vennskap Praktfullt beliggende med panoramautsikt ut over Randsfjorden, omgitt av vakkert skogsterreng

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA A F R O D I T E S A N D S L E V L I V E T I E L E G A N T E O G B E H A G E L I G E O M G I V E L S E R KYPROS HAR OVER 330 SOLDAGER I ÅRET OG FLOTTE STRENDER MED KRYSTALLKLART VANN BO I EN AVSLAPPAET

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Laberget leirsted et sted du vil trives

Laberget leirsted et sted du vil trives Laberget leirsted et sted du vil trives Velkommen til Laberget leirsted et sted med mange muligheter! Laberget leirsted er et flott overnattingsog serveringssted med idyllisk beliggenhet i sjøkanten ved

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Hybelboer i Elverum 2015-2016

Hybelboer i Elverum 2015-2016 Hybelboer i Elverum 2015-2016 Elverum videregående skole Oppdatert 08.01.16 Velkommen til Elverum Velkommen til Elverum og Elverum videregående skole! Når du leser denne brosjyren, tenker du antakelig

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

Montering av kjøkken, garderober og baderom

Montering av kjøkken, garderober og baderom Fagfolk på jobben Montera AS er Vestlandets største monteringsselskap. Vi har lang erfaring med montering av kjøkken, møbler og garderober, samt baderom og VVS. Vi tar blant annet oppdrag for Ikea, Sigdal,

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg Leiligheter Ø u r a t s vre Ta 1 A g g y b, å st a l p, og A2 r e g n i n g e t n Endelig tid til å nyte det livet har å by på! På Øvre Tastarustå skal det være godt å bo. Her står livskvalitet i fokus

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Ny tidsepoke for Porselensfabrikken...

Ny tidsepoke for Porselensfabrikken... Ny tidsepoke for Porselensfabrikken... Porselensfabrikken utvikles av: Historien Porsgrunds Porselænsfabrik ble grunnlagt i 1885 av skipsreder Johan Jeremiassen. Tyskeren Carl Maria Bauer ledet oppbyggingen

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER REMA 1000 TURSTI SANDVEDPARKEN

Detaljer

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler.

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. - MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. HISTORIEN BAK BLØDEKJÆR! HYGGELIGE TUROMRÅDER OG GODE OPPLEVELSER BLØDEKJÆR

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Velkommen til herlige Hinnagaarden

Velkommen til herlige Hinnagaarden INEOEIENDOM.NO Velkommen til herlige Hinnagaarden Hinnagaarden består av sentrale og moderne leiligheter med fleksible løsninger. Hele 8 av 10 leiligheter inneholder en praktisk hybeldel, som du kan velge

Detaljer

Pris 115.000,- + omk.

Pris 115.000,- + omk. Stor leilighet-3 sov 2 bad. Flott anlegg meget barnevennlig 300 meter til strand. utsikt fra terrassen Adresse: Mahmutlar, Alanya Areal: Ca 160 kvm inkl balkonger Pris 115.000,- + omk. Kontaktperson: Kontor

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER

Detaljer

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD HELSEBANKEN PANORAMA MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET Helsebanken Panorama ligger flott plassert med nydelig utsikt over Edlandsvatnet og vakker

Detaljer

SALGSPROSPEKT. www.bedriftsbørsen.no. Omsetning: Kr.3.878.000,- Beliggenhet: Vestfossen. Prisantydning: Kr.8.200.000,-

SALGSPROSPEKT. www.bedriftsbørsen.no. Omsetning: Kr.3.878.000,- Beliggenhet: Vestfossen. Prisantydning: Kr.8.200.000,- SALGSPROSPEKT Beliggenhet: Vestfossen Prisantydning: Kr.8.200.000,- Omsetning: Kr.3.878.000,- Ærverdig eiendom med leilighet og godt etablert kafèog cateringvirksomhet til salgs Objektet: Delmar Villars

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Skadbergtunet B1, Sola Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Stavanger Visste du at Skadberg på Sola bare er 8 minutter unna - på sykkelsetet? Sola golfklubb Faktisk så er det aller meste

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon Illustrasjon Sandvedmarka 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum Illustrasjon Siste innspurt på Sandvedmarka grip sjansen! I denne brosjyren presenterer vi siste salgstrinn i

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Norefjellporten, 3536 Noresund

Norefjellporten, 3536 Noresund Norefjellporten, 3536 Noresund Nå er det mulig for deg som bedrift å leie kontorplass i Norefjellporten! Om du ønsker en drop - in plass for forlengede hytteweekender, eller fast plass, så finner vi en

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Spis, drikk og vær glad på Latter

Spis, drikk og vær glad på Latter Spis, drikk og vær glad på Latter Vi hjelper deg med små og store arrangementer Latter er et spennende restaurant- og teaterhus på Aker Brygge med et variert tilbud til både bedrifter og privatpersoner.

Detaljer

If Sikkerhetssenter. telefon 69 92 06 00. - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter

If Sikkerhetssenter. telefon 69 92 06 00. - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter If Sikkerhetssenter - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter Dette er en presentasjon av If Sikkerhetssenter og hvordan vi kan hjelpe din bedrift med kurs og oppbygging av kompetanse innen bl.a.

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

BASBERGRØNNINGEN VEST C3-1

BASBERGRØNNINGEN VEST C3-1 TØNSBERG - BASBERGRØNNINGEN VEST BASBERGRØNNINGEN VEST C3-1 Energivennlige eneboliger i populært boligområde 1 1. Ringshaug barneskole 2. Basbergrønningen Vest sett fra lufta 3. Nye Ringshaug ungdomsskole

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

BYGGHERRE MASTER GRUPPEN. Salgsleder/Megler MNEF Reidar Vik T: 901 66 881 / 52 70 22 43 E: reidar.vik@emvest.no www.eiendomsmeglervest.

BYGGHERRE MASTER GRUPPEN. Salgsleder/Megler MNEF Reidar Vik T: 901 66 881 / 52 70 22 43 E: reidar.vik@emvest.no www.eiendomsmeglervest. Lekre kvalitetsleiligheter på idylliske Bakarøynå, en øy midt i hjertet av Haugesund, bare et steinkast fra sjøkanten. Nyt den urbane og maritime tilværelsen, kjenn på sjølukten, nyt vinden, nyt livet...

Detaljer

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA Praktiske og moderne

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

i grønne og blå omgivelser

i grønne og blå omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN Grødem Gård Innholdsrike FAMILIEboliger i grønne og blå omgivelser Grønt. blått. ut mot havet. Grødem ligger godt plassert i den grønne landsbyen Randaberg, der 65 prosent

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

...1100 meter over hverdagen... booking@harahorn.no www.harahorn.no Telefon: 32 05 51 10

...1100 meter over hverdagen... booking@harahorn.no www.harahorn.no Telefon: 32 05 51 10 ...1100 meter over hverdagen... Bedriftsarrangement på Harahorn Vi har sett hvordan Harahorn virker på menneskene som kommer hit. Skuldrene senkes, folk henter inspirasjon og blir kreative under den høye

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer