Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende"

Transkript

1 Informasjonsguide for RØYKEN 2011 grønn, nær og levende

2

3 dnbnor.no Alt i ett hus Våre rådgivere i Slemmestad hjelper deg gjerne når du skal kjøpe eller selge eiendom. Vi kan tilby deg en helhetlig løsning innenfor bank- og eiendomstjenester. DnB NOR Bank kan hjelpe deg med: Boligfinansiering Mellomfinansiering DnB NOR Eiendom gir deg gode råd om:

4 4 Sportslig hilsen: Vidar, Thomas og Amund Informasjonsguiden er utgitt av: Norsk Kommuneinfo, Apalveien 17, 3440 Lier Telefon , e-post: Røyken Næringsråd Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Telefon , e-post: Redaksjonen: Hilde Thorud (redaktør), Roy Hovdan, Ingrid Buck, Grethe Utvei, Trine Grung, Terje Martinsen og Børth Aadne Sætrenes Prosjektleder: Per Arne Ellefsen, telefon Layout: Macverket, Morten A. Berg Trykk: TS Trykk AS Forsidefoto: Hilde Thorud Ettertrykk forbudt uten skriftlig tillatelse fra Norsk Kommuneinfo. - Finne riktig sko, til din fot - Alt av service på sykler - Skiservice, (spennmåling, preparering og vedlikehold) Bråsetveien3, 3440 Røyken Røyken Sentrum Tlf, MILJØMERKET Trykksak 716 Foto: Per Arne Ellefsen

5 Kjære leser! Du sitter nå med den andre utgaven av Informasjonsguide for Røyken i hånden. Denne vil utgis hvert år, fordi vi rett og slett ønsker å sette fokus på vår spennende vekstkommune og alle de gode tilbudene som finnes her. I hundre år var isdrift en viktig næringsvei i Røyken. Eventyret startet omkring 1860 og varte til siste islast ble skipet ut fra Nærsnes vinteren 1960/61. Etter det fikk vi en epoke med cementindustri. I dag har Røyken kommune et allsidig næringsliv. Her er rundt 3000 etablerte virksomheter med hovedvekt på service- og tjenestebedrifter, handelsvirksomheter og offentlig virksomhet, samt noe landbruk og logistikk/lager og industri. Næringslivet i Røyken kjennetegnes i dag av mange småbedrifter. Flere større bedrifter er på flyttefot inn i kommunen. På Follestad Næringspark er det i skrivende stund solgt åtte tomter. Her flytter det om kort tid inn bedrifter som vil trenge lokal arbeidskraft. Det er flere av tettstedene som har store utbyggingsplaner. I årene som kommer vil det bli gode tilbud på næringsarealer i Spikkestad og Røyken langs jernbanen og i Slemmestad. 5 Røyken er en av Norges mest populære kommuner å bosette seg i. De som flytter til Røyken har sett at kommunen er på tilbudssiden. Her er gode barnehager, skoler og fritidstilbud. Det er rimelige boligtomter, et rikt kulturliv, unike friluftsområder, frisk luft, en vakker kystlinje og et blomstrende handels- og næringsliv. Vi har i dag innbyggere. Halvparten er yrkesaktive og rundt 70% må daglig pendle ut av kommunen for å jobbe. Vi vet at mange av disse ønsker seg arbeid nærmere hjemmet. Røyken Næringsråd ser det som en av sine viktigste oppgaver å arbeide aktivt for en vekst i antall lokale arbeidsplasser. Dagpendlernes kompetanse er en stor ressurs for kommunen og alle bedriftene som skal etablere seg her. Arbeidskraft er i ferd med å bli en mangelvare i dagens samfunn. I informasjonsguiden vil vi servere smakebiter fra Røykens blomstrende næringsliv og fritids- og kulturtilbud. Vi ønsker deg god lesning og husk å handle lokalt! Vennlig hilsen Røyken Næringsråd Daglig leder Hilde Thorud

6 Ordførerens side Kjære leser Det er godt å bo i Røyken. Vi har vakker natur, flotte kystområder og trygge bomiljøer. Stadig flere oppdager Røykens kvaliteter og ønsker å bli en del av Røykensamfunnet. Siste befolkningsstatistikk fra SSB viser at Røyken er en av de 10 norske kommunene med størst netto innenlands tilflytting. Dette synes jeg er svært hyggelig. Det betyr at vi bor i en kommune som oppfattes som attraktiv. Det i seg selv varmer våre Røykenhjerter. 6 Men også en rekke objektive undersøkelser rundt kommunenes tjenesteproduksjon underbygger våre påstander om at Røyken er en god kommune å bo i. Ukeavisen Kommunal Rapport kunngjorde tidligere i høst en omfattende undersøkelse om hvordan Fotograf Mjøen norske kommuner drives. Det var ikke med liten stolthet vi leste at avisen ga oss terningkast 6 for våre helse og omsorgstjenster. Vi fikk også svært gode vurderinger på en rekke andre områder. Dette gjorde at Røyken ble kåret til en av de best driftede kommunene i Norge. Senere kunngjorde VG en større undersøkelse som viste at Røyken er den kommunen i landet som har de laveste kostnadene på administrasjon. Tallene kom frem i Byråkrati-barometeret som selskapet NyAnalyse har laget. Kåringer som dette gir oss ingen grunn til å sette oss tilbake å tro at jobben er gjort. Vi har fortsatt mange uløste oppgaver. En stram økonomi fordrer stram prioritering. Men undersøkelsene underbygger vår visshet om at vi gjør mye rett og at vi er på riktig vei. Røyken tar også sitt ansvar for miljø og klimagassutslipp på alvor. ENOVA publiserte tidligere i år en undersøkelse som viste at Røyken er den kommunen i landet som bruker minst strøm i sine offentlige bygg. Dette viser at Røykens satsning på jordvarme har gitt resultater. I løpet av få år vil over 50% av kommunens bygningsmasse være oppvarmet med jordvarme. Våre investeringer i grønn energi gir kommunen forutsigbare energikostnader og bidrar til et bedre klima. Dette som inspirasjon til alle dere som vurderer å bygge nytt eller som ønsker å erstatte mindre klimavennlig og kostbar energi med noe annet. Kommunen har til nå ikke hatt noen kvinnelige fastleger. Jeg vet at det har vært et savn for mange. Det er derfor med glede jeg kan bekjentgjøre at kommunen får to nye kvinnelige fastleger fra nyttår. De to dyktige kvinnene vil ha sine kontorer på Bråset bo og omsorgsenter. Og når vi først snakker om små ting som betyr mye: Røyken kommune fikk tidligere i år

7 Buskerud fylkeskommunes tilgjengelighetspris for utviklingen på Hernestangen. Dette kommunale friområdet er en perle og har blitt enda flottere og tilgjengelig etter at det nå er anlagt en flott belyst turvei rundt hele området, tilpasset rullestolbrukere. Det grønne og levende er svært viktig for det gode liv. Derfor er det med glede jeg konstaterer at kulturlivet i bygda bare blir bedre og bedre og stadig gir oss nytt påfyll og gode opplevelser. Endelig er Sekkefabrikken også reddet. Gjennom eiendomsselskapet vårt har kommunen gått inn på eiersiden i Slemmestad Brygge og sikrer 4,5 friske millioner til opprustning av den rustikke kulturscenen. Mens heisekraner, menn og kvinner i gult arbeidstøy reiser boliger, idrettshaller og nye skoler, går vi et nytt spennende år i møte med forvissning om at det gode liv det finner du i Røyken Med vennlig hilsen Rune Kjølstad 7 Lavvoen på Sagbakken er et unikt selskapslokale og et fint sted hvor turister kan nyte naturen og hvor de kan spise god mat. Lavvoen egner seg også godt til konfirmasjon, bryllup, julebord og selskaper. Vi har tursti på 0,5 km i skogen og 3 aktivitetsplasser i tilknytning til denne. Egner seg for mellom 10 og 75 gjester. Ta kontakt på mail: eller tlf.:

8 Kontaktinformasjon for 8 Nettverk-Samarbeid-Utvikling-Nytte En uavhengig medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Røyken kommune. Daglig leder: Hilde Thorud Styreleder: Kjetil Momrak, Teknos Norge AS Styremedlemmer: Ola Mæhlum, Røyken Eiendom AS Kari-Anne Borch, Økonomisenteret AS Jannicke Granviken Woxmyhr, Elopak AS Roy Hovdan, Hovdan.com Bjørn Lohne, Kjekstad Golfklubb Anne Hilde Askø, Askø Artist Morten Bergmann, Viken Elektro AS Adresse: Røyken Næringshage, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Telefon: / E-post: Internet: Røyken kommune Ordfører: Rune Kjølstad Rådmann: Georg N. Smedhus Areal: 112,9 km2 Innbyggere: Servicetorget: Adresse: Røyken Rådhus Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Telefon: Telefaks: E-post: Internet: Åpningstider: kl , torsdag kl Se kommunens nettside for en fullstendig oversikt over kommunens tjenester. Legevakten Telefon: Akutt hjelp: 113 ANDRE OFFENTLIGE TJENESTER Politi Telefon: Lensmannskontoret Nødtelefon: 112 Internet: Adresse: Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Brann og redningstjenesten Telefon: Alarmtelefon: 110

9 9

10 Nye Slemmestad sentrum: På et kontor i rådhuset utformer kommunens sivilarkitekt Dagny Bakke forslag til hvordan Slemmestad sentrum bør utvikles de neste 20 år. Slemmestadbyen skal bli en ny perle langs Oslofjordens strender. Et naturlig sted for å møtes og oppleve ting sammen med andre. Tekst: Roy Hovdan. Foto: Rainer Stange Opplevelser ved fjorden 10 I dag er Slemmestad sentrum et ganske dødt sted. Det skjer svært lite på en vanlig hverdag. Kommunen vil endre på det. Stedet skal revitaliseres til en levende småby med nærhet til fjorden og grønne attraktive rekreasjonsområder. Sentrum skal ha et yrende liv, en klar identitet og et særpreg knyttet til sin unike geologi og stolte industrihistorie. Slemmestad sentrum skal preges av et blomstrende kulturliv. Røyken kommune har gitt Dagny Bakke ansvaret for å lede planleggingen av framtidens Slemmestad fra ungdomsskolen, idrettsanlegget og Nilsemarka i vest til sjøen i øst. Planområdet omfatter også arealet fra kommunegrensen mot Asker i nord til Rortunet, Ødegårdsmarka og Slemmestadåsen i sør. Park i Nilsemarka og åpning av Bøbekken er svært aktuelle tiltak. Hotell, et geologisk opplevelsessenter, kino, butikker, kontorer, badestrand, småbåthavn og parkanlegg er bare noen av brikkene Dagny Bakke spiller med. - Men det må bo og jobbe flere mennesker i sentrum dersom slikt skal bære seg. Derfor må vi etablere både flere boliger, butikker og arbeidsplasser i Slemmestad sentrum. Mange flere, sier Dagny Bakke. - Vi tror at antall boenheter i Slemmestad sentrum kan fordobles på 20 år. Det er ikke plass til tusen nye eneboliger med eplehager her, så vi tenker oss en mer bymessig bebyggelse enn det som preger stedet i dag, forteller Dagny Bakke. - Vi må ha mer liv i sentrum, og da må folk både leve, jobbe og more seg her, sier Dagny. Det må være plass for både arbeidsplasser, kultur, opplevelser og hverdagsliv.

11 - Vi må nok bygge litt høyere og tettere enn det vi har gjort tidligere, tenker Dagny høyt og peker på noen plantegninger. Byggene kan gjerne bli fire til fem etasjer høye, omtrent slik vi kjenner det fra Asker sentrum. Noen steder, for eksempel inn mot berget på det gamle fabrikkområdet, kan man sikkert bygge enda høyere. - For å innfri våre ambisiøse planene må vi begynne med veiene og kommunikasjonslinjer, forklarer Dagny Bakke. Dagens Slemmestadvei er knapt dimensjonert for å ta unna trafikken i dag, og langt unna forventet trafikk i fremtiden. Tilførselsruter til tog og båt bør komme på plass, og det er behov for flere og større innfartsparkeringsplasser. Frekvensen på offentlige transportmidler bør økes. Dagny Bakke vil også bedre tilgjengeligheten mellom mellom Rortunet og sjøsiden av sentrum. Boligveien kan opprustes til formålet og bli Slemmestads svar på Karl Johans gate eller Berlins Unter den Linden. Her blir det plass for både myke trafikanter, kjørende og for syttendemaitoget. Dagny Bakke er nøye med å presisere at det ikke er hun som har det avgjørende ordet i utformingen av planene. Det er det kommunens politikere som har, etter at planen har vært gjennom en lang utviklingsog høringsprosess. Men de fleste av oss er klar over at det ligge mye makt og innflytelse i å utforme forslagene. Hvis alt går på skinner, vil planene for Slemmestad sentrum bli sendt på høring våren 2011 og bli endelig behandlet i kommunestyret utpå høsten en gang. De siste seksti åra har Bærum og siden Asker kommuner, som på den tid var jevnstore med Røyken, hatt en eksplosiv befolkningsvekst. Nå er det nesten ikke plass til flere hus der, men behovet for nye boliger nær Oslo synes umettelig. Derfor forventer Røyken kommune at vi må ta imot mange nye innbyggere de neste tiårene. Planer om utvikling er en ting. Å realisere dem er noe annet. Det er i siste instans folk flest, gjennom sine valg og kjøp, som avgjør om planene lar seg gjennomføre. Og før det må grunneiere og eiendomsutviklere ha tro på prosjektene og være villig til å investere og ta risiko. Kommunen kan ikke vedta at noen skal bygge ut, eller pålegge folk å bo og leve i Slemmestad. - Det er det som er grunnen til at vi har tatt med både befolkningen, næringslivet og grunneierne på råd i planleggingsfasen. Alle kan være med å påvirke det endelige resultatet, presiserer Dagny Bakke. 11

12 NEI TIL EPLEMOMS! 12 Sunnhet til folket! VI FORTSETTER Å HOLDE PRISENE NEDE KIWI Rortunet 9-21 (20) KIWI Bødalen 7-23 (9-23) Søndag KIWI Røykentorget 7-22 (9-21) KIWI Spikkestad 7-23 (21) KIWI Sætre 7-23 Søndag KIWI Tofte 7-23 (9-21)

13 Huskatalog BESTILL VÅR 13 Økonomisenteret AS er en pålitelig og dyktig samarbeidspartner både på: Regnskapsføring Elektronisk bilagsbehandling Fakturering Betalingsoppfølging Remittering Sekretærtjenester Rapportering Lønn Årsoppgjør Firmaetablering Styrearbeid Rådgivning Budsjettering Fokuser på egen forretningsdrift KONTAKT Industriveien Spikkestad Tlf

14 Byggeboom tross slu Byggekranene står tett i Røyken for tiden. Røyken Eiendom AS (REAS) har satt igang nybygg og renovering av eiendommer som skal huse viktige kommunale funksjoner. Etter år med manglende vedlikehold og gradvis forfall, gror det opp nye skoler, barnehager og andre formålsbygg som kantareller i Kjekstadmarka. 14 Det er ikke småpenger Røyken kommune og deres eiendomsselskap Røyken Eiendom AS (REAS) satser på å ruste bygningsmassen opp til tidsmessig standard og nødvendig kapasitet. Over en treårsperiode investeres det mellom 400 og 500 millioner kroner på å bygge nytt og pusse opp. Slemmestad ungdomsskole Slemmestad ungdomsskole er på ingen måte det den en gang var. I prinsippet er alt, bortsett fra skallet av det gamle bygget, revet. I skrivende stund bygges det nytt mellom ytterveggene, i tillegg til en ny fløy på 1200 kvadratmeter. Det blir atten undervisningsrom for seksparallell undervisning. Skolen skal ha plass til 450 elever og rundt 50 ansatte. Den står ferdig ved påsketider Utenfor skal det opparbeides et uteareal på ca. 10 mål. Prosjektet vil koste ca. 100 millioner kroner. Midtbygda skole Midtbygda skole har i dag ca. 440 elever, men skolekretsen er i sterk vekst. Derfor må skolens kapasitet bygges ut til å undervise 730 elever. Skolen får et spennende arkitektonisk preg. Alle råbygg vil være reist før jul, og byggene skal være klare til bruk før skolestart 2011.

15 Tekst og foto: Roy Hovdan nken kommunekasse På Midtbygda beholder man også noe av den gamle bygningsmassen, men fem nybygde fløyer dominerer i skolegården. En av fløyene vil inneholde hovedinngang/ foaje og et fellesområde med aulapreg og sceneanlegg. Det gamle skolebygget skal også pusses opp, og vil hovedsaklig huse arbeidsrom for ansatte, administrasjon og undervisningsrom for sløyd, mat/helse, tegning og andre fag som trenger spesialutstyr. Skolen skal bygges sammen med den nye idrettshallen/biblioteket som stod ferdig tidligere i høst. Sammen med idrettshall og bibliotek (se nedenfor) er totalbudsjettet på rundt 230 millioner kroner. Midtbyda idrettshall/bibliotek Flerbruk er stikkordet for den idrettshallen/ biblioteket. Hallen, som ble ferdigstilt tidligere i høst, er godt utstyrt for å dekke Midtbygda skoles behov for gym-undervisning. Men den vil også være et verdifullt tilskudd til kommunens idretts- og kulturliv. Bygget er på 2150 kvadratmeter og inneholder blant annet en håndballbane som tilfredsstiller internasjonale standarder. I andre etasje blir det tribune og bibliotek. Biblioteket, som tidligere holdt til i rådhuskomplekset, får rundt 300 kvadratmeter til rådighet. Hyggen barnehage Ved skolestart stod det et nytt tilbygg klar ved Hyggen oppvekstsenter. Der har thue smårollinger fra tre til seks år fått barnehageplass. I tillegg rommer nybygget arbeidsplass for de ansatte, garderobe for de tre laveste trinnene og for elevene på skolefritidsordningen. Det opprinnelige, rundt 100 år gamle skolebygget, har også fått nytt ventilasjonssystem i alle klasserom. Ny brannstasjon Ved årsskiftet flyttet brannvesenet inn i ny og moderne brannstasjon. Stasjonen har døgnkontinuerlig bemanning, noe som reduserer utrykningstiden med seks minutter i forhold til tidligere. Det er imponerende at det bare tok ett år å vedta, planlegge og ferdigstille bygget. Fra første spadestikk til åpningsfesten tok det bare fem måneder og tre dager. Sekkefabrikken Gjennom sitt eiendomsselskap, Røyken Eiendom AS, har kommunen gått inn som eier i kulturhuset Sekkefabrikken på Slemmestad. Dermed er kommunens viktigste kultur-arena sikret både driftstilskudd og en omfattende opprusting den nærmeste tiden. Følg med på REAS-bloggen De viktigste byggeprosjekter i kommunens regi kan du følge på REAS sine nettsider som blir oppdatert med tekst, video og bilder hver måned. 15

16 Tekst og foto: Roy Hovdan Som hakka møkk 16 Markedet for leiligheter er godt i Røyken kommune. Rondane eiendom har allerede solgt de fleste av boenhetene som utgjør starten på prosjektet Spikkestad Park. - Kjøperne er ofte voksne Røyken-innbyggere som ønsker å bytte seg til en mer lettstelt eller sentralt plassert bolig, forteller Jan Sture Sundli fra utbygger Rondane eiendom. Sundli peker stolt mot den flotte utsikten i retning Drammensfjorden. Spikkestad Park byr på flotte grønne omgivelser og mye kveldssol. Prosjektet skilter også med kort vei til butikk, skole og serviceinstitusjoner. Effektive kommunikasjonslinjer, spesielt mot Asker, Bærum og Oslo, ligger bare en kort spasertur borte. De første leilighetene med heisforbindelse direkte fra garasjen i kjelleren, vil står ferdig før jul. Den andre, av i alt fem planlagte blokker med tilsammen 110 leiligheter, vil stå ferdig om et års tid. Alle enhetene har stor terrasse eller balkong og vil disponere et felles parkmessig uteareale. - Boligene leveres med god interiørstandard. De som kjøper leiligheter tidlig i byggeprosessen, kan selvfølgelig påvirke materiellvalg og farger, forteller Sundli. Prisene begynner på snaue 1,7 millioner kroner for 63 kvadratmeter med 2 soverom og går opp til 3,8 millioner for en toppleilighet på 104 kvadratmeter med tre soverom og panorama utsikt mot Drammen. Kjøpet kan finansieres gjennom Husbankens gunstige vilkår.

17 KOMMUNIKASJON Personlig og effektiv ledertrening Dynamic Management er spesielt utviklet for å møte lederens praktiske utfordringer, og bygge en selvutviklende plattform for personlig og profesjonell utvikling. Ta kontakt for mer informasjon: Konsulent Dynamic Management Jostein Rensel, mob Se presentasjon på: Flexi Drift AS Mob: E-post: Vaktmester/sjåfør/alt mulig mann Tilgjengelig: på times,-/dag,-/ukes,-/måneds basis. Erfaring: 29 år i SAS teknisk avd, 2 år i Dyno industrier/vedlikeholdssjef 2 år i Svelviksand/driftssjef 2 år i Akershus Fylkeskommune/vaktmester 6 år i Statsbygg/vaktmester-driftsleder Benytt oss når det gjelder 17 stikkledninger byggstrøm elsikkerhetstjenester Telefon Kontakt oss for avtale og tilbud!

18 18 Tekst: Hilde Thorud. Foto: Bjørn Stuedal Viktig nettverk for bedrifter Røyken Næringsråd er en uavhengig organisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Røyken kommune. Næringsrådets viktigste oppgaver er å fremme næringslivets interesser og sørge for gode rammevilkår for alle næringsdrivende i kommunen. Organisasjoner er opptatt av å sikre fremtidig vekst og positiv næringsutvikling, samt å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Næringsrådet er medlemmenes diskusjonspartner i saker som opptar den enkelte og talerør og døråpner ovenfor kommunen og andre offentlige instanser. I næringsrådet har vi god oversikt over ledige næringslokaler og -tomter i kommunen, og driver veiledning for nyetablerte virksomheter. I samarbeid med Folkeuniversitetet arrangerer vi Etablererkurs for de søm ønsker å starte egen bedrift. Vi har kontorer i Røyken Næringshage sammen med et titalls andre bedrifter. Som medlem får du tilgang til et stort og viktig nettverk og blir invitert til frokostmøter, konferanser, kurs og sosiale arrangementer. Gjennom månedlige nyhetsbrev og webportalen blir du informert om hva som skjer i næringslivet, kommunen og regionen. Bli medlem! Kontakt: eller ring Kjøp og salg av brukte kvalitetsmøbler. Stort lager og showroom på Bjerkås Næringspark. Åpningstider Tlf: MøbelMeglerne as Eternitveien 54 / Slemmestad E-post: Din komplette leverandør av dører og vinduer god design, brukervennlige funksjoner og kvalitet som varer. det du trenger til nybygg og rehabilitering landsdekkende forhandlernett

19 unnis fôr og utstyr til hund, katt, gnager, fugl og fisk Rortunet kjøpesenter, N-3470, Slemmestad Tlf: Mobil: Åpningstider: mand., tirsd., onsd , torsd., fred: 10-19, lørd RYGG & REHAB naprapatklinikk Muskel og leddbehandling Vi hjelper deg med: akutte ryggsmerter hodepine / migrene kink i nakken «hekseskudd» / isjias skulderplager stive muskler Akuttvakt 365 dager i året Hjemmebesøk Kveldsåpent Trykkbølgebehandling Ortopediske innleggssåler Godshuset v/ Røyken stasjon man - fre / Bestill time / 19 Den anbefalte megleren Oktan Stavanger Tilfredse kunder snakker positivt om megleren sin. Kundetilfredshet måles, og for andre år på rad går EiendomsMegler 1 til topps i BI/Norsk Kundebarometer sin kundeundersøkelse. *Fem ledende meglerforetak var med i undersøkelsen. Se BRANSJEVINNER 2009 OG 2010* Kontakt oss på

20 Tekst: Hilde Thorud. Foto: Roy Hovdan Bedriftene trives i Røyken Næringshage Kommunen og næringsrådet har etablert tilbudet for å stimulere til vekst hos eksisterende bedrifter og nyetablerte bedrifter i Røyken kommune. Siden åpningen på nyåret i 2010, har næringshagen blitt et drivhus hvor småbedriftene kan vokse seg store og sterke gjennom samarbeid og kreativ tenking. Interessen for tilbudet har vært stor og foruten Røyken Næringsråd er det 10 andre bedrifter som holder til i næringshagen. Bedrifter som er interessert i tilbudet kan ta direkte kontakt med Røyken Næringsråd, som står for den daglig ledelse av næringshagen. Her myldrer det av kreative sjeler og vi har et flott felleskap og samlet tilbyr bedriftene massevis av kompetanse, opplyser næringshagesjefen Hilde Thorud. Nedenfor er en kort presentasjon av de ulike bedriftene. 20 Nordic Tours Norge A/S er en incoming turoperatør som organiserer bil- og bussferier for utenlandske turister fra et titalls land, hovedsaklig Benelux og Tyskland, men også fra Australia og Sør-Amerika. De sender sine gjester på rundreise i Norge, Norden for øvrig og de baltiske statene. Nytt av året er Skottland og England, og i 2012 starter firmaet med salg av turer til Wales og Irland. - Vårt selskap er interessert i å komme i kontakt med nye seriøse partnere både i Røyken kommune og regionen. Selv om de fleste av våre turister kjøper tradisjonelle rundreiser, er vi alltid interessert i nye produkter, sier daglig leder Rob Mulder. Røyken kan for eksempel egne seg perfekt for elgsafari som er et av firmaets mest solgte produkter. - Vi er interessert i å komme i kontakt med folk som kan gi innspill på spennende opplevelser som vi kan tilby våre gjester her i vår region, sier Mulder. Advokathjelpen har drevet advokatpraksis siden 1994 med hovedvekt på familiesaker som for eksempel barnefordeling, samvær og samlivsbrudd. I tillegg tilbyr advokatfirmaet bistand innen barnevern, trygdesaker, personskade, erstatning ved kjøp av fast eiendom, samboeravtaler, testamenter og andre saker for folk flest. De aller fleste er som regel alltid forsikret mot de fleste juridiske tvister i sine vanlige forsikringer. Det eneste man trenger å gjøre i den forbindelse er å oppgi forsikringsselskap og polisenummer. Resten ordner vi mot en liten egenadel, sier advokat Jon-Terje Hagenlund. Han gjennomfører klientsamtaler i Røyken Næringshage, men opplyser at noen juridiske utfordringer kan løses via e-post. Hovdan.Com er kommunikasjonsrådgiveren i Næringshagen. - Oppgaven vår er å bidra til at oppdragsgiverne når sine mål ved å bruke kommunikasjonskanalene på en smart måte. Ofte handler det om å jobbe med at oppdragsgiverne får positiv omtale i mediene og styrker sitt omdømme. PR er nok en betegnelse vi gjerne bruker på våre tjenester, forteller daglig leder Roy Hovdan. I arbeidet

21 21 bruker de alle tilgjengelige kanaler fra rikspresse, Dagsrevyen og Skavland via lokale aviser og videre til sosiale medier og virksomhetenes egne kanaler som nettsider, blogger, nyhetsbrev og brosjyrer. Hovdan.Com holder også kurs i medietrening og andre kommunikasjonsformer. Selskapet jobber mye med nærings- og organisasjonsliv, men har også en stor offentlig portefølje med departementer, direktorater, tilsyn, fylker og kommuner som vil kommunisere bedre eller kurse sine ansatte og tillitsvalgte. Thomsen Technique Norge A/S leverer produkter og tjenester innen automasjon, reguleringsteknikk og styringsystemer for industri og bygg. Trafikkanalyse er et produkt som blir mer og mer etterspurt av regionale veimyndigheter etter hvert som trafikken øker og utbedring av infrastruktur er nødvendig. Vi har blant annet levert systemer for trafikkanalyse på hovedferdselsåren til Trondheim by, for å finne ut hvilke typer kjøretøyer som er på veien til forskjellige tider, sier daglig leder Tom Jansen. Systemet registrerer akselvekt med 1,5% nøyaktighet, type og lengde på kjøretøyet, avstand mellom kjøretøy og hastighet. Hensikten med kartleggingen er å styre vedlikeholdsressursene til de steder hvor trafikken er størst. I tillegg leverer bedriften datasystemer for internkontroll til store bedriftskunder, hvor man enkelt kan bevege seg i bygningen. Euro-Academy Norge AS tilbyr effektiv og personlig ledertrening. I 25 år har Euro- Academy utviklet ledere for at de skal utnytte sitt fulle potensial, og skape optimale resultater for seg selv og sine medarbeidere. De leverer alt fra målrettede og korte kurs, til langsiktige

22 22 utviklingsprosesser og personlig coaching. Euro-Academy AS er etablert i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland med hovedkontor I Stockholm. - Vi vil hjelpe bedrifter og organisasjoner med å utvikle sine ledere. Da vil kollektivet fungere, teamet vil bli mer effektivt og man vil fort se resultater av investeringen, sier Jostein Rensel, sertifisert konsulent fra Euro-Academy. Trenor-Gruppen AS er av Norges ledende leverandører av vinduer og dører som er produsert av norske trevarebedrifter med dype røtter i norsk håndverks- og byggetradisjoner. Trenor Dører AS på Terråk i Bindal og Trenor Vinduer AS på Hemnesberget har hver for seg produsert dører og vinduer tilpasset norsk klima og håndverkstradisjon i mer enn 100 år. Trenor sysselsetter ca. 130 personer i Norge og forventes å få en omsetning på 200 mill. i Administrasjonen av TrenorGruppen AS flyttet fra Trondheim til Røyken høsten Dette var et av tiltakene for å komme nærmere et stadig voksende marked på Østlandet som representerer mer enn 50 % av det totale byggemarkedet i Norge, sier adm.dir Arne Østlie. TDM Security har speisalisert seg på utleie av ordensvakter og sikkerhetsløsninger til utelivsbransjen. Bedriften har god erfaring med sikkerhet rundt arrangement og konserter, og tar i mot oppdrag over hele østlandet. TDM security ble stiftet i 2007 og har siden den gang hatt en jevn vekst. I dag er vi over 20 ansatte både i heltids- og deltidsstillinger og vi legger opp til en fortsatt vekst sier daglig leder Anders Tidemann. K. Bastøe Tankefeltterapi tilbyr tankefeltterapi som aktiviserer kroppens eget reparasjonssystem. Ved hjelp av lett fingerbanking på energimeridianene kombinert med bruk av spørreteknikker aktiviseres følelsene i kroppen. Dette kan fjerne emosjonelle hindringer, så du får fram ditt potensiale og øker livskvaliteten. Brukes ved følelses - messige problemer inklusive smerter og spenningstilstander. - Er du avhengig av røyk, sukker o.l., sliter du med angst, fobi eller depresjon da kan tankefeltterapi være noe for deg, sier tankefeltterapeut Kirsti Bastøe. Omsorgspartner AS er et privat helseforetak som yter individuelle helse- og omsorgstjenester. Oppdragsgiverne er i hovedsak stat og kommune som av ulike årsaker har behov for løsninger utenfor det offentlige. I dag består omsorgspartnergruppen av omlag 170 kollegaer/konsulenter som arbeider direkte opp mot våre 50 brukere, som bor og får tjenester på en av firmaets 13 eiendommer på Østlandet. I Røyken har Omsorgspartner 2 eiendommer, Bjørnli Gård (Midtbygda) og en enebolig i Iversvei (Åros). - Vi har spisskompetanse på å gi et kvalitativt godt individuelt tilrettelagte bo- og omsorgstilbud til personer som har sammensatt og krevende atferdsproblematikk, sier daglig leder Cathrine Hauger-Johannessen. Medieutvikler Trine Grung er daglig leder og kreativ samarbeidspartner innen sosiale medier. Hun kaller seg medieutvikler og har i dag Norges mest leste og omtalte voksenblogg, og et stort nettverk innen Facebook, Twitter, media og LinkedIn. Hun lever av å snakke, utvikle og lære bedrifter om sosiale medier. I tillegg holder hun et inspirerende foredrag som omhandler bruken av sosiale medier, inkludert Facebook, Twitter. Jeg tilbyr næringslivet opplæring i hvordan de bør bygge nettverk på internett og hvordan de best kan utnytte sosiale medier, sier daglig leder Trine Grung.

23 Velkommen til dyrehospitalet i Røyken sentrum! Telefon: Sentralt i Røyken: vis a vis Røyken Stasjon Spikkestadveien 98, 3440 Røyken Åpningstider: mandag - torsdag 9-19 fredag 9-17 Telefonvakt utenom åpningstidene Poliklinikk - indremedisinske utredninger - røntgen - blodanalyse - ultralyd - kirurgi - avansert narkoseovervåkning - hospitalisering - tannbehandling - akupunktur - øyelysning - klipp VELKOMMEN TIL OSS I ALLIANCE RØYKEN 23 «Jeg hjelper deg til å se optimalt i enhver situasjon, og tilpasser briller og kontaktlinser til dine individuelle behov.» Hilsen May Gunn Brandsgård Optiker m/kontaktlinsekompetanse Kom innom å se vårt utvalg av: Synsundersøkelser Kontaktlinsetilpasninger Bredt utvalg av innfatninger Kontaktlinser Solbriller Kikkerter Klokker Batteriskift Gull, sølv og diamanter Bijouteri Diverse gaveartikler Bråsetveien 3, 3440 RØYKEN Tlf E-post: