MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 06.09.2005 Tid: 09.00. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar Jakobsen, Roald Nymo Anne Jespersen, Inger Olsen, Johan Arild Hansen, Ståle Wilsgård, Marit Reiertsen, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen, Ellen Simonsen, Kjell Arne Enoksen Forfall: Varamedlemmer: Reinar Schaufler, Gunnar Jakobsen, Roy-Willy Hansen Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman Fra adm. (evt. andre): Rådman Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Levekårsjef Jan Tore Noreng Sekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/01587 BUDSJETTREGULERING /05 05/01696 OPPSIGELSE AV NÅVÆRENDE PENSJONSLEVERANDØR? 0043/05 05/01504 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UNN OG BERG KOMMUNE 0044/05 05/01622 ANALYSE/PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON /05 05/01608 NYE DELTAKERE I KOMREV NORD IKS 0046/05 05/01624 OPPRUSTING AV IKT VED SKOLENE. 0047/05 05/01617 ETABLERING AV VTA-BEDRIFT I BERG I SAMARBEID MED TORSKEN? 0048/05 05/01607 UTREDNING OMKRING LEDEVOLL V/STRANDHEIMEN - FINANSIERING 0049/05 05/01621 SENJAHOPEN VANNVERK - SKISSEPROSJEKT - FINANSIERING 0050/05 05/01595 BEVILGNING TIL BASSENGRENOVERING SENJAHOPEN 0051/05 05/01605 BEVILGNING TIL AVLØPSANLEGG SENJAHOPEN OG SKALAND 0052/05 05/01670 KULTURSKOLESAMARBEID MELLOM TRANØY OG BERG. 0053/05 05/01179 REGIONAL BIBLIOTEKPLAN 0054/05 05/01688 BYGGING AV FOTBALLHALL I SENJAHOPEN? Side 2 av 27

3 0055/05 05/01712 REGIONAL KOMPETANSEPLAN FOR SKOLELEDER OG PED.PERSONALE 0056/05 05/01340 BYGGING AV VEI TIL TRÆLEN 0057/05 05/01751 OMGJØRING AV TIDLIGERE VEDTAK ANG. UTBYGGING AV STRANDHEIMEN Varaordfører Roy-Willy Hansen hadde meldt forfall og som settevaraordfører ble Anne Jespersen valgt med 9 stemmer mot forslag på Siv Wilsgård som fikk 8 stemmer. Side 3 av 27

4 0041/05 BUDSJETTREGULERING Investeringsbudsjettet for 2005 reguleres med en netto endring på ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling. 2. Driftsbudsjettet for 2005 reguleres med en netto endring på kr ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling. Kommunestyrets behandling: Guttorm Nergård satte på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Tilleggspunkt til innstillingen Pkt. 3. Det benyttes kr ,- av momskompensasjon til investering og kr ,- av det statlige rammetilskudd for å oppgradere og drifte kjøkkenet på Strandheimen ut året. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget fra Nordre Berg fellesliste vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 1. Investeringsbudsjettet for 2005 reguleres med en netto endring på ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling. 2. Driftsbudsjettet for 2005 reguleres med en netto endring på kr ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling. 3. Det benyttes kr ,- av momskompensasjon til investering og kr ,- av det statlige rammetilskudd for å oppgradere og drifte kjøkkenet på Strandheimen ut året. Side 4 av 27

5 0042/05 OPPSIGELSE AV NÅVÆRENDE PENSJONSLEVERANDØR? Berg kommunestyre ønsker å foreta en anbudsrunde mht. til pensjonene og sier opp gjeldende pensjonsavtale med Vital med virkning fra Kommunestyrets behandling: Guttorm Nergård satte på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Berg kommune ønsker ikke å foreta en anbudsrunde mht pensjonene på nåværende tidspunkt. Ved alternativ votering mellom det fremsatte forslag og innstillingen ble forslaget fra Nordre Berg fellesliste vedtatt med 13 mot 4 stemme som ble avgitt for innstillingen. Berg kommune ønsker ikke å foreta en anbudsrunde mht pensjonene på nåværende tidspunkt. Side 5 av 27

6 0043/05 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UNN OG BERG KOMMUNE Berg kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom UNN og Berg kommune. Kommunestyrets behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Berg kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom UNN og Berg kommune. Side 6 av 27

7 0044/05 ANALYSE/PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Kommunestyret viser til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 2. Kommunestyret vedtar følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden : Prioritet 1: Psykiatrisatsing i kommunen. Prioritet 2: Ledelse og lederavtaler. Prioritet 3: Pleie og omsorg. - : Oppfølging av politiske vedtak - : Spesialundervisning i grunnskolen - : Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Berg kommune.. Kommunestyrets behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret viser til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 2. Kommunestyret vedtar følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden : Prioritet 1: Psykiatrisatsing i kommunen. Prioritet 2: Ledelse og lederavtaler. Prioritet 3: Pleie og omsorg. : Oppfølging av politiske vedtak : Spesialundervisning i grunnskolen : Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Berg kommune. 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jfr. forskrift om kontrollutvalg 10,1.ledd. Side 7 av 27

8 0045/05 NYE DELTAKERE I KOMREV NORD IKS Berg kommunestyre vedtar nye selskapsavtaler for KomRev NORD IKS med utvidelse med henholdsvis 7 og 2 nye medlemmer pr og Kommunestyrets behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Berg kommunestyre vedtar nye selskapsavtaler for KomRev NORD IKS med utvidelse med henholdsvis 7 og 2 nye medlemmer pr og Side 8 av 27

9 0046/05 OPPRUSTING AV IKT VED SKOLENE. Inntektsført premieavvik for 2005 på kr benyttes til følgende formål: 1. Kr ,- benyttes til nødvendig utskiftinger/nyinvesteringer av edb-utstyr knyttet til rådhuset. 2. Kr ,- benyttes til ikt-opprusting ved skolene. Begge skolene skal være likeverdig utrustet som et resultat av disse investeringene. Kommunestyrets behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Inntektsført premieavvik for 2005 på kr benyttes til følgende formål: 1. Kr ,- benyttes til nødvendig utskiftinger/nyinvesteringer av edb-utstyr knyttet til rådhuset. 2. Kr ,- benyttes til ikt-opprusting ved skolene. Begge skolene skal være likeverdig utrustet som et resultat av disse investeringene. Side 9 av 27

10 0047/05 ETABLERING AV VTA-BEDRIFT I BERG I SAMARBEID MED TORSKEN? 1. Berg kommune ønsker å satse på etablering av en vta-bedrift i samarbeid med Torsken kommune slik det fremgår av saksframstillinga. 2. I forbindelse med høstens budsjettbehandling bes administrasjonen sørge for å innarbeide de nødvendige økonomiske midler i budsjettet for Kommunestyrets behandling: Gunvald Wilsgård satte på vegne av Nordre Berg fellesliste og Fremskrittspartiet frem følgende forslag: 1. Berg kommune ønsker å satse på etablering av VTA-bedrift. Det søkes samarbeide med Torsken og/eller Lenvik for å få realisert en VAT-bedrift på Skaland. 2. Det nedsettes et utvalg på 2 politikere: Solveig Nyman ( leder) og Guttorm Nergård for å finne frem til de beste tilbudene for avtale. 3. I forbindelse med høstens budsjettbehandling bes administrasjonen sørge for å innarbeide de nødvendige økonomiske midler i budsjettet for Det må kartlegges behov, driftsutgifter og innhold av arbeidet som skal utføres. Det ble foretatt punktvis avstemning: Pkt. 1: Vedtatt med 15 stemmer for Nordre Berg felleslistes forslag, 2 stemmer for innstillingen. De øvrige punktene enstemmig vedtatt. 1. Berg kommune ønsker å satse på etablering av en VTA-bedrift. Det søkes amarbeid med Torsken og/eller Lenvik for å få realisert en VTA-bedrift på Skaland. 2. Det nedsettes et utvalg på 2 politikere: Solveig Nyman (leder) og Guttorm Nergård for å finne fram til de beste tilbudene for avtale. 3. I forbindelse med høstens budsjettbehandling bes administrasjonen sørge for å innarbeide de nødvendige økonomiske midler i budsjettet for Det må kartlegges behov, driftsutgifter og innhold av arbeidet som skal utføres. Side 10 av 27

11 0048/05 UTREDNING OMKRING LEDEVOLL V/STRANDHEIMEN - FINANSIERING I forbindelse med planlegging av en ledevoll ovafor Strandheimen bevilges kr ,- til NGI. Midlene finansieres fra momsrefusjonsmidler i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Kommunestyrets behandling i møte : Innstillingen vedtatt enstemmig. I forbindelse med planlegging av en ledevoll ovafor Strandheimen bevilges kr ,- til NGI. Midlene finansieres fra momsrefusjonsmidler i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Side 11 av 27

12 0049/05 SENJAHOPEN VANNVERK - SKISSEPROSJEKT - FINANSIERING 1. Berg kommune bestiller utarbeidelse av et skisseprosjekt fra E. Grann-Meyer, Svolvær slik det framkommer i tilsendte forslag/spesifikasjon. 2. Utgiftene på inntil kr ,- finansieres over ubrukte lånemidler øremerket vann fra Kommunestyrets behandling i møte : Innstillingen vedtatt enstemmig. 1. Berg kommune bestiller utarbeidelse av et skisseprosjekt fra E. Grann-Meyer, Svolvær slik det framkommer i tilsendte forslag/spesifikasjon. 2. Utgiftene på inntil kr ,- finansieres over ubrukte lånemidler øremerket vann fra Side 12 av 27

13 0050/05 BEVILGNING TIL BASSENGRENOVERING SENJAHOPEN 1. Berg kommunestyre bevilger inntil kroner til renovering av bassenget ved Senjahopen skole 2. Investeringa finansieres fra momskompensasjonsmidler i forbindelse med utbygging av nytt sykehjem. Kommunestyrets behandling i møte : Innstillingen vedtatt enstemmig. 1. Berg kommunestyre bevilger inntil kroner til renovering av bassenget ved Senjahopen skole 2. Investeringa finansieres fra momskompensasjonsmidler i forbindelse med utbygging av nytt sykehjem. Side 13 av 27

14 0051/05 BEVILGNING TIL AVLØPSANLEGG SENJAHOPEN OG SKALAND 1. Berg kommunestyre bevilger inntil 1 million kroner i tillegg til allerede bevilgede midler over budsjettet til renovering/utskifting av kloakknett i Senjahopen og på Skaland, slik saksframstillinga skisserer. 2. Dette finansieres over momskompensasjonsmidler i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Kommunestyrets behandling i møte : Innstillingen vedtatt enstemmig. 3. Berg kommunestyre bevilger inntil 1 million kroner i tillegg til allerede bevilgede midler over budsjettet til renovering/utskifting av kloakknett i Senjahopen og på Skaland, slik saksframstillinga skisserer. 4. Dette finansieres over momskompensasjonsmidler i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Ivar Mortensen Rådmann. Side 14 av 27

15 0052/05 KULTURSKOLESAMARBEID MELLOM TRANØY OG BERG. 1. For skoleåret etableres et prøveår hvor Berg kommune samarbeider med Tranøy om kulturskoletjenester slik det fremgår av vedlagte forslag til samarbeidsavtale. 2. For høstsemesteret 2005 bevilges kr ,- ekstra til tiltaket. Disse midlene hentes fra lønnspostene ved Skaland barnehage. Kommunestyrets behandling i møte : Innstillingen vedtatt enstemmig. 1. For skoleåret etableres et prøveår hvor Berg kommune samarbeider med Tranøy om kulturskoletjenester slik det fremgår av vedlagte forslag til samarbeidsavtale. 2. For høstsemesteret 2005 bevilges kr ,- ekstra til tiltaket. Disse midlene hentes fra lønnspostene ved Skaland barnehage. Side 15 av 27

16 0053/05 REGIONAL BIBLIOTEKPLAN Forslag til vedtak: 1. Berg kommunestyre vedtar Regional bibliotekplan for Midt-Troms, og bevilger årlig kr ,- til samarbeidet i planperioden. Planen gjelder for fire år fra 2005 og ut Berg kommunestyre vedtar felles lånereglement for folkebibliotekene i Midt-Troms. Kommunestyrets behandling i møte : Innstillingen vedtatt enstemmig. 1. Berg kommunestyre vedtar Regional bibliotekplan for Midt-Troms, og bevilger årlig kr ,- til samarbeidet i planperioden. Planen gjelder for fire år fra 2005 og ut Berg kommunestyre vedtar felles lånereglement for folkebibliotekene i Midt-Troms. Side 16 av 27

17 0054/05 BYGGING AV FOTBALLHALL I SENJAHOPEN? 1. Berg kommunestyre er positiv til bygging av en fotballhall slik det framgår av saksframstillinga og ber administrasjonen iverksette nødvendige avklaringsprosesser. Dersom ikke vesentlige hindringer oppstår i møterundene med næringsliv, ber kommunestyret om at nødvendige reguleringsendringer blir iverksatt. 2. Innenfor de økonomiske rammer som er presentert fra Berg idrettsråd, vil Berg kommune søke å finne løsninger på sin andel til investering og drift i løpet av høstens budsjettprosess. Kommunestyrets behandling i møte : Innstillingen vedtatt enstemmig. 1. Berg kommunestyre er positiv til bygging av en fotballhall slik det framgår av saksframstillinga og ber administrasjonen iverksette nødvendige avklaringsprosesser. Dersom ikke vesentlige hindringer oppstår i møterundene med næringsliv, ber kommunestyret om at nødvendige reguleringsendringer blir iverksatt. 2. Innenfor de økonomiske rammer som er presentert fra Berg idrettsråd, vil Berg kommune søke å finne løsninger på sin andel til investering og drift i løpet av høstens budsjettprosess. Repr. Wivi Jakobsen og Arna Jensen fikk innvilget permisjon fra kl og forlot møtet etter at vedtak i sak 54/05 var fattet. Side 17 av 27

18 0055/05 REGIONAL KOMPETANSEPLAN FOR SKOLELEDER OG PED.LEDERE Berg kommune vedtar vedlagte regilonal kompetanseplan for skoleledere og ped. personale. Kommunestyrets behandling saka i møte : Innstillingen enstemmig vedtatt Berg kommune vedtar vedlagte regional kompetanseplan for skoleledere og ped. personale. Side 18 av 27

19 0056/05 Unntatt offentlighet 6 BYGGING AV VEI TIL TRÆLEN Side 19 av 27

20 0057/05 OMGJØRING AV TIDLIGERE VEDTAK ANG. UTBYGGING AV STRANDHEIMEN Ingen innstilling. Saka ble tatt opp direkte i møte av Nordre Berg fellesliste. Kommunestyrets behandling i møte : Kjell Johansen satte på vegne av Berg arbeiderparti frem følgende forslag : 1. Innredning av kjeller stanses øyeblikkelig. 2. Opprydding og drenering utvendig gjørees ferdig 3. Arbeidsgruppa for Strandheimen sluttfører sitt arbeid og fremlegger forslag som behandles i førstkommende formannskap/kommunestyre. 4. Forslaget tar utgangspunkt i følgende: 4.1. Det bygges 4 omsorgsboliger som tidligere planlagt i tilknytning til Strandheimen Kostnadene til dette kr finansieres på følgende måte: a. Kr. 1,1 mill overføres fra utbedring kjeller Strandheimen. b. Kr. 2,4 mill finansieres gjennom låneopptak. Årlige kapitalutgifter til dette innarbeides i budsjett 2006 og økonomiplan for c. Evt. renteutgifter for 2005 finansieres gjenom momsref. Sykehjem. 4.3 Kommunestyret ønsker å unngå utgifter til rassikring og ber administrasjonen utarbeide alternative planer. Anne Jespersen la på vegne av Nordre Berg fellesliste og Fremskrittspartiet frem følgende forslag: 1. Som pkt. 1 fra Arbeiderpartiet. 2. Som pkt. 2 fra Arbeiderparteit. 3. Som pkt. 4.1 fra Arbeiderpartiet. 4. Som pkt. 4.2 fra Arbeiderpartiet 5. Som pkt.4.3 fra Arbeiderpartiet Side 20 av 27

21 Det ble foretatt slik avstemning: Pkt. 1 Forslag fra Berg arbeiderparti og Nordre Berg fellesliste/fremskrittspartiet Vedtatt enstemmig. Pkt. 2 Forslag fra Berg arbeiderparti og Nordre Berg fellesliste/fremskrittspartiet Vedtatt enstemmig. Forslag fra Berg arbeiderparti, pkt. 3 og 4 ble tatt opp alternativt mot pkt. 3, 4 og 5 i Nordre Berg og Fremskrittspartiet forslag. Nordre Berg fellesliste og Fremskrittspartiets forslag ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer 1. Innredning av kjeller stanses øyeblikkelig. 2. Opprydding og drenering utvendig gjørees ferdig 3. Det bygges 4 omsorgsboliger som tidligere planlagt i tilknytning til Strandheimen. 4. Kostnadene til dette kr finansieres på følgende måte: a. Kr. 1,1 mill overføres fra utbedring kjeller Strandheimen. b. Kr. 2,4 mill finansieres gjennom låneopptak. Årlige kapitalutgifter til dette innarbeides i budsjett 2006 og økonomiplan for c. Evt. renteutgifter for 2005 finansieres gjenom momsref. Sykehjem. 5. Kommunestyret ønsker å unngå utgifter til rassikring og ber administrasjonen utarbeide alternative planer. Side 21 av 27

22 Spørsmål i kommunestyremøte : Guttorm Nergård stilte på vegne av Nordre Berg fellesliste følgende spørsmål. Spørsmål 1. I et ledd for å få utvidet antall leiligheter ved Strandheimen ønsker NBF å stoppe renoveringsarbeidet til 1,5 mill kr tiltenkt i kjelleren her, og flytte disse midlene til utbyggingen av nye boenheter tilknyttet Strandheimen. Spørsmålet ble tatt opp som sak i kommunestyret. Spørsmål 2. I kjelleren på Strandheimen blir det oppbevart en mengde skolehistorie, bøker, kart og annet skolemateriell som har vært brukt i undervisning opp gjennom årene. Når renoveringa av kjelleren nå er i gangsatt. Er det gitt beskjed om å fjerne dette. Jeg har fått forståelse av at lagringsstedet skulle være av en midlertidig karakter og til nytt sted var kommet på plass. Spørsmålet blir derfor: Ser ordføreren det hensiktsmessig å bevare fortiden for fremtiden og finner en egnet oppbevaringsplass for våres eldre skolehistorie, eller om han mener at søppelcontaineren er mer hensiktsmessig. Ordførerens svar: Siden det ble stans i utbyggingen kan det gamle materiellet fortsatt stå i kjelleren. Spørsmål 3: For ei tid tilbake nedsatte kommunestyret et ad-hocutvalg for å e på den administrative organiseringa for å se om det kunne finne økonomiske gevinster. Det ble innkalt til møte i juni Undertegnede møtte ikke her. Heller ikkelederen av utvalget Kjell Johansen (Ap). I referatet fra forannevnte møte skrives det at ordføreren møtte i dette møte. Ikke som valgt medlem, men i sitt verv som ordfører. Spørsmålet blir derfor: Er det riktig at ordføreren kan stille som deltaker i et ad-hocutvalg med en slik begrunnelse? Ordførerens svar: Jfr. kommunelovens 9 pkt 4 har "ordfører møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han er valgt medlem". I kommentarene til loven er det nærmere presisert hvorfor en slik bestemmelse er der (siterer): "Bakgrunnen for bestemmelsen er dels å muliggjøre at kommunens ledende ombudsmann skal kunne føre et visst tilsyn med disse organers virksomhet, og dels holde veien åpen for effektiv kommunikasjon mellom de forskjellige nivåer innen den kommunale forvaltning.."..osv.. Selvsagt har ordføreren anledning til å møte i ad-hocutvalg nedsatt av kommunestyret eller formannskap. I dette tilfellet hadde lederen av utvalget Kjell Johansen bedt meg å være tilstede i det første møtet fordi han ikke kunne delta selv. Jeg fant derfor det riktig å be om at det i referatet gikk fram at jeg ikke hadde møtt som medlem av utvalget, men i kraft av mitt verv som ordfører. Når dette er sagt kan jeg ikke unngå å nevne at ingen av de politiske valgte representanene, Guttorm Nergård eller Kjell Johansen har møtt på de to møtene som det har vært innkalt til. Nergård har heller ikke meldt forfall til disse. Det er grunn til å påpeke at når man er valgt til å sitte i kommunale nemnder og utvalg må en i det minste kunne forlange at det meldes forfall om man ikke har anledning til å møte. Spørsmål fra Ellen Simonsen: Side 22 av 27

23 Spørsmål 1: (som også er stilt tidligere) Kan det settes opp skilt som forteller om fortidsminner på Jorda i Steinfjord? Ingen bilkjøring og camping. Rådmannens svar: Spørsmål 2: I forbindelse med at det nå blir aktivitet i området jfr. bygging av vei til Trælen, vil jeg ta opp spørsmålet med kulturavdelinga på fylkesplanet. Hvordan dette bør gjøres og hvem som skal ha regi på dette arbeidet vil da kunne klarlegges. Kommunen kan ikke uten videre sette opp slikt skilt. Tilbakemelding til k-styret vil bli gitt når kulturavd. på fylkesplanet har tilkjennegitt sitt syn. Veien til kirkeparken forbi Breidablikk kan de ordnes (repareres)? Rådmannens svar: Plan og næring vurderer veien nå med tanke på at den skal være farbar for beboere som bruker rullator. Spørsmål 3: Kan vi forlange mulkt for eller fra folk som ikke rydder opp i forfallene ting og søppel? Rådmannens svar: Ikke dersom vi ikke har et eget regelverk som sier noe om dette. K-styret må ha vedtatt et eget regelverk for prosedyrer rundt slike forhold. Side 23 av 27

24 Inger Olsen hadde følgende spørsmål: Oppfølging a tidligere spørsmål i kommunestyret, samt orientering gitt i kommunestyremøte I nevnte orientering fikk vi vite at det fortsatt ikke var ansatt de folk som man trenger innenfor den åpne omsorg. Man vet også at vi har hatt e ferieavvikling innenfor PRO og spesielt innenfor den åpne omsorgen som ikke kan ha vært hensiktsmessig. (bare vikarer, doble vakter osv). Spørsmål: Er det nå satt inn folk i alle ledige stillinger? Dette gjelder både sykepleiere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Herunder ligger også spørsmålet om de tidligere nevnte disponeringer med psyk.sykepleier er retta opp (50% tilhørende psykiatri). Hvis ikke det er de hender som trengs innenfor tjenesten, når kan man forvente at dette er på plass? Levekårsjefen svar: Ansettelser har blitt foretatt på flere områder; sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, men det skjer endringer hele tiden i organisasjonen. Når det gjelder sykepleiere har vi i utgangspunktet ansatt de vi skal ha, men nå er daglig leder-jobben i åpen omsorg ledig. Den er lyst ut og ansettelse skjer i nærmeste framtid. Når det gjelder hjelpepleiere/omsorgsarbeidere har vi en situasjon med flere ledige småstillinger - selv om vi nylig har gjort ansettelser også på dette området. I uke 38 går vi ut med en intern utlysning for å se om vi får dekket noen av disse. Ferieavviklingen har ikke vært hensiktsmessig, på grunn av at det har blitt lagt for stor vekt på de ansattes ferieønsker. Vi går allerede nå ut med et varsel om at det fra neste år vil gjøres annerledes. Det er tjenesten som må hensynstas foran den enkeltes ønsker. Vi har ansettelse som psykiatrisk sykepleier i det ledige vikariatet, fra 1. oktober. Forhåpentligvis kan den stillingen etter hvert benyttes slik det er tenkt, og slik PROplanen forutsetter, men dette er bl.a. avhengig av organiseringen av åpen omsorg. Side 24 av 27

25 Wivi Jakobsen hadde følgende spørsmål: Angående matombringing fra Bergsheimen. Hvorfor settes dette ut i livet midt i ferien med mange vikarer på og lite informasjon å få. Samtidig er det blitt mye mer arbeid uten at det er satt inn flere ressurser? Levekårsjefens svar: Nevnte tiltak ble satt i gang for å avhjelpe personellproblemer i åpen omsorg etter budsjettreguleringen. Behovet var stort, uansett om dette skjedde i ferien. PRO-leder opplyser at dette ble diskutert og informert om, men vi tar til etterretning at mer informasjon etterlyses. Marit Reietsen hadde følgende spørsmål: Spørsmål 1: Ad-hocutvalget omkring Strandheimen. Når kommer det i gang? Levekårsjefens svar: Etter det første møtet var det enighet om å møtes igjen når avklaringer omkring skredsikring forelå. Det har drøyd å få svar på en del spørsmål, men de har vi fått nå. Det andre møtet i ad hoc-utvalget for Strandheimen var Spørsmål 2: Skole PPT omfordeling av midler. Omlegging av arbeidsoppgaver mellom grunnskolen og PPT har vært i gang en del tid. Omlegginga koster skolen både tid og penger i form av innkjøp av for eksempel testmateriell og gjennomføring av tester, utarbeidelse av rapporter. Tidligere lå dette innenfor PPT s område, men er nå overført skolen. Bør kommunen gå inn forhandlinger med PPT ang. overføring av midler tilsvarende kostnaden skolen er blitt påført eller bør skolen få utvida sine budsjetter? Levekårsjefens svar: Problemstillingen som presenteres i spørsmålet er viktig, og bør bli gjenstand for debatt. Kommunen ønsker å gå i dialog med PPT for diskutere saken. Side 25 av 27

26 Anne Jespersen hadde følgende spørsmål: Spørsmål 1: Har vi tilfredsstillende rutimer rundt medisinering i institusjonen og i åpen omsorg? Levekårsjefens svar: PRO benytter seg av en tilsynsfarmasøyt (mener det er to ganger i året), og har fokus på å forbedre rutiner når det viser seg å være svikt eller fare for svikt. Det er svært viktig at det er kontroll på håndteringen av medisin, både i institusjon og åpen omsorg. Vi har hatt tilfeller hvor det har vist seg at rutinene var for dårlige, og har tatt de nødvendige grep for å rette på dette. Spørsmål 2: Er planene for plassering av de eldre som nå bor på gamle Bergsheimen etter at nye Bergsheimen står ferdig, klare? Er alle involverte eldre m/foresatte informert om hvor de skal b? Levekårsjefsens svar: Planene er under utarbeiding, og vi regner med vite mer om hvem som må overføres til åpen omsorg i løpet av september. Da vil nødvendig informasjon bli gitt. Vi ønsker også å jobbe i tett dialog med de enkelte brukerne, for å finne de mest hensiktsmessige løsningene. Spørsmål 3: Hva betyr styrking av åpen omsorg i praksis? Er det naturlig å se på dette som større satsing økonomisk/personellmessig på åpen omsorg, omsorgssenter og heimetjenester? Levekårsjefens svar: Det er vel naturlig å se på begrepet 'styrking av åpen omsorg' som en satsing som også har ressursmessige konsekvenser. Eksempler på allerede gjennomførte personellmessige endringer som må ses på som en del av dette, er vaktmesteren, innføring av nattevakter. Kjøkkentjenesten som er vedtatt ved Strandheimen kan nok også ses inn under dette. Det er viktig å være klar over at åpen omsorg i Berg kommune på alle måter er i en forsøksfase, og tiden framover vil gi oss noen svar på hvordan ting kan organiseres, også om det er behov for ekstra personell i tillegg til det som finnes allerede. Dette er jo forøvrig også et spørsmål som det er interessant at dere politikere svarer på. Side 26 av 27

27 Oppfordring fra Ståle Wilsgård: Oppfordrer administrasjonen ved Berg kommune til å gå til anskaffelse av utarrangerte store safer, slike som sto rundt omkring på de lokale postkontorene som i dag er nedlagt. Dette for å kunne ivareta sikkerheten for det nye PC-utstyret som er innkjøpt både på Senjahopen skole og på Skaland skole. Levekårsjefens svar: Tipset tas til etterretning og videreformidles til skolene. Side 27 av 27

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 23.08.2005 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 23.08.2005 Tid: 09.00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 23.08.2005 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 23.01.04 Tid: 10.00 18.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 13.10.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 12.04.2005 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnhus Møtedato: 17.11.03 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 25.09.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00. Til stede på møtet Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.05.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Anne Jespersen, Guttorm Nergård, Siv Wilsgård

Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Anne Jespersen, Guttorm Nergård, Siv Wilsgård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Anne Jespersen, Guttorm Nergård, Siv Wilsgård Inger Olsen, Gunvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.04.2005 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 30.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 07.07.04 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 07.07.04 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 07.07.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 19.05.2005 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Spiserommet, kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.01.2007 Tid: 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jspersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jspersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.11.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jspersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk Samfunnshus Møtedato: 31.01.2006 Tid: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk Samfunnshus Møtedato: 31.01.2006 Tid: 10.00 Berg kommune Møtested: Breidablikk Samfunnshus Møtedato: 31.01.2006 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 01.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Økonomisjef Synnøve Eriksen Levekårsjef Jan Tore Noreng

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Økonomisjef Synnøve Eriksen Levekårsjef Jan Tore Noreng Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 12.04.2005 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakbsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 13.01.05 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Skaland Motell Møtedato: 12.09.02 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Trond Abelsen. Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 17.04.2007 Tid: 17.00. Guttorm Nergård, Kjell Arne Enoksen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 17.04.2007 Tid: 17.00. Guttorm Nergård, Kjell Arne Enoksen Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 17.04.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.30 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 28.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk Møtedato: Tid: kl Berg kommune Møtested: Breidablikk Møtedato: 14.03.2006 Tid: kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Roy Willy Hansen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa. Mefjordvær Møtedato: 08.06.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Senjatrollet, Finnsæter Møtedato: 08.02.05 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm Nergård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.05.2007 Tid: 17.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.05.2007 Tid: 17.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.05.2007 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: Tid: Kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: Tid: Kl Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 05.07.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 24.03.04 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 24.03.04 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 24.03.04 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Bent Einarsen, Ole Ragnar Leistad. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Bent Einarsen, Ole Ragnar Leistad. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Brediablikk samfunnshus Møtedato: 21.02.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 12.11.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 20.06.2005 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 14.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.06.2008 Tid: 14.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm. Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.10.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen Forfall:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2008 Tid: 09.30. Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2008 Tid: 09.30. Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 06.09.2006 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.07.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård. Berg kommune Møtested: Skaland Motell Møtedato: 05.11.02 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen., Dagma Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget Berg kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.07.2012 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reinar Schaufler,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2012 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.01.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Peter M. Høvik

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 12.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Havørns lokaler Møtedato: 29.04.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: 09.00. Reiner Schaufler, Daniel Olsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: 09.00. Reiner Schaufler, Daniel Olsen Berg kommune Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen,

Detaljer